Page 1

Bilten Društva za kronično vnetno črevesno bolezen

Naj javno stranišče 2012 November 2012


Bilten Naj javno stranišče 2012 Izdajatelj: Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen Glavna urednica: Danica Koren Odgovorna urednika: Petra Leskovšek Lasetzky, Dejan Koren Uredniški odbor: Nada Bejakovič, Igor Bejakovič, Jernej Leskovšek, Matej Koren, Nataša Vrbnjak Fotografije: Jernej Leskovšek, Dejan Koren Oblikovanje: Minibig, Simon Trampuš s.p. Tisk: Ekart Design Naklada: 250 izvodov Maribor, 16. november 2012


KAZALO

Uvodnik 5 Ocenjevanje javnih stranišč v kategoriji občin

6

Predstavitev ocen javnih stranišč obiskanih občin

6

Obiskane občine brez javnih sanitarij

32

Dosežena mesta 35 obiskanih občin v Sloveniji

34

Ocenjevanje stranišč bencinskih servisov ob avtocestah

36

Dosežena mesta obiskanih bencinskih servisov

36

Ocenjevanje stranišč gastroenteroloških ambulant slovenskih bolnišnic 42 Dosežena mesta stranišč gastroenteroloških ambulant slovenskih bolnišnic 48 Zaključek 50

3


UVODNIK Poslanstvo Društva za kronično vnetno črevesno bolezen je izboljšati kakovost življenja ljudi s KVČB. Društvo deluje od leta 2004 in ima danes več kot 820 članov, ki so organizirani v 11 sekcijah po vsej Sloveniji. Ima status invalidske organizacije, status društva v javnem interesu in je član Evropskega združenja bolnikov s kronično vnetno črevesno boleznijo (EFCCA). Kronična vnetna črevesna bolezen je skupno ime za Crohnovo bolezen in ulcerozni kolitis. Gre za imunsko pogojeno bolezen, ki povzroča vnetje črevesa ali celotne prebavne cevi. Najpogosteje se pojavi med petnajstim in petintridesetim letom, pojavnost bolezni pa narašča tudi pri otrocih. Globalno je 5 milijonov ljudi s KVČB, od tega v Evropi okoli 2,2 milijona, v Sloveniji pa od 4 tisoč do 5 tisoč. Društvo izvaja sedem sklopov posebnih socialnih programov z vseh področij življenja oseb s kronično vnetno črevesno boleznijo. Eden od zelo pomembnih posebnih socialnih programov je program odpravljanja ovir v bivalnem in delovnem okolju, v sklopu katerega izvajamo projekt Naj javno stranišče. Kako težko je živeti s posebnimi potrebami opazimo takrat, ko naletimo na oviro. Za bolnike s kronično vnetno črevesno boleznijo je zelo pomembno, da v svojem življenjskem prostoru nimajo ovir, ki bi jim oteževale življenje z boleznijo. Kronična vnetna črevesna bolezen sodi med najtežje kronične bolezni sodobnega časa in je doživljenjska. Bolezen lahko doleti kogarkoli v kateremkoli življenjskem obdobju. Najpogostejše težave, ki spremljajo nas bolnike, so odvajanje mehkejšega in vodenega blata, bolečine v trebuhu, krči in nujni ter pogosti pozivi na blato. Bolniki moramo na stranišče tudi do 30-krat na dan in potrebujemo stalen ter hiter dostop do stranišč. Še posebno takrat, ko nas pozove na blato in nismo doma, je zelo pomembno, da imamo hitro omogočen dostop do sanitarnih prostorov. Kako nujne so sanitarije pa opazimo, ko naletimo na oviro, predvsem pri dostopu do sanitarnih prostorov v javnosti in na delovnih mestih. Velikokrat se srečujemo s problemom, da so sanitarni prostori zaklenjeni ali plačljivi, težava pa se pojavi tudi na delovnem mestu, kjer bolniki zaradi narave svojega dela ne morejo zapustiti delovnega mesta. 19. november je svetovni dan stranišč, ki ga obeležujemo po vsem svetu. Prav v ta namen je naše društvo letos že četrtič pripravilo projekt » Naj javno stranišče«. Glavni namen projekta je osveščati javnost o potrebah ljudi s kronično vnetno črevesno boleznijo (KVČB), ki moramo stranišča pogosto obiskovati. Hkrati želi društvo tudi spodbuditi občine in druge javne institucije k razmisleku o čistih in primerno urejenih straniščih. Nenazadnje ta niso pomembna le za nas, ljudi s KVČB, ampak tudi za širšo javnost. Letos, ko poteka projekt že četrto leto, smo ga razširili in poleg občin in bencinskih servisov ob avtocestah pod drobnogled vzeli tudi stranišča v gastroenteroloških ambulantah enajstih bolnišnic po Sloveniji. Stranišča potrebujemo vsi, bolniki s kronično vnetno črevesno boleznijo pa nujno potrebujemo prilagojen pristop do stranišč zaradi specifične narave svoje bolezni in invalidnosti, ki je povezana z boleznijo. Predsednica društva za KVČB Mateja Saje

5


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN Ocenjevanje javnih stranišč v občinah po Sloveniji izvajamo od leta 2009. Vsako leto obiščemo in ocenimo več občin, obenem pa v občinah, ki smo jih ocenili v preteklih letih vsako leto znova spremljamo napredek ali nazadovanje. Tako smo v sklopu letošnjega projekta obiskali petintrideset občin.

1 Predstavitev ocen javnih stranišč obiskanih občin 1.1 MESTNA OBČINA KOPER Največje pristanišče v Republiki Sloveniji ima dvoje javnih stranišč. Prvo se nahaja znotraj Mestnega kopališča Koper (Kopališko nabrežje 1), drugo pa v objektu Tržnice Koper, tik ob Hlavatyjevem parku (Pristaniška ulica 2). Kopališko nabrežje • Uporaba je brezplačna. • V ženskem in moškem delu sanitarij so po štiri stranišča. • Na ženskem in moškem delu sanitarij je urejeno stranišče za invalidne osebe. • Odpiralni čas: od ponedeljka do sobote od 7. do 21. ure, ob nedeljah in praznikih je zaprto. • Dostop do stranišča je označen na stavbi in INFO točki. Objekt Tržnice Koper • Uporaba je brezplačna. • Prostori so povsem novi, sodobni in moderno opremljeni (v uporabi so od 2. julija leta 2011). • V ženskem delu sanitarij je pet stranišč, v moškem delu pa je zraven petih stranišč tudi pet pisoarjev. • Urejeno je tudi stranišče za invalidne osebe. • Odpiralni čas: vsak dan od 7. do 24. ure. • Dostop do stranišča je označen na stavbi, z usmerjevalnimi tablami in INFO točki. Mestna občina Koper je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,72 in si tako prislužila 1. mesto.

6


MESTNA OBČINA KOPER Kopališko nabrežje

MESTNA OBČINA KOPER Objekt Tržnice Koper

7


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN 1.2 OBČINA ROGAŠKA SLATINA V tej občini se edino javno stranišče nahaja na glavnem avtobusnem postajališču. • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo eno žensko in eno moško stranišče. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: vse dni v tednu od 6. do 21. ure, po besedah zaposlene v TIC-u pa je v času Evropske ploščadi odprto tudi dlje časa. • Dostop do stranišča je označen z usmerjevalno tablo, na stavbi in INFO točki. Občina Rogaška Slatina je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,69 in si tako prislužila 2. mesto.

1.3 MESTNA OBČINA NOVA GORICA Občina ima eno javno stranišče, ki se nahaja na glavnem avtobusnem postajališču (Kidričeva ulica 22). • Uporaba je brezplačna. • V ženskem in moškem delu sanitarij imamo obiskovalci na voljo po tri stranišča. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 6. do 20. ure, v soboto od 6. do 14. ure, ob nedeljah in praznikih je zaprto. • Dostop do stranišča je označen na stavbi in INFO točki. Mestna občina Nova Gorica je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,57 in si tako prislužila 3. mesto.

1.4 MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC Edino javno stranišče je na glavnem avtobusnem postajališču. • Uporaba je brezplačna. • V ženskem in moškem delu sanitarij imamo obiskovalci na voljo po tri stranišča. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do petka cel dan. • Dostop je označen na stavbi in INFO točki. Mestna občina Slovenj Gradec je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,57 in si prav tako prislužila 3. mesto. 8


OBČINA ROGAŠKA SLATINA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC

9


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN 1.5 MESTNA OBČINA NOVO MESTO V tej mestni občini so 29. avgusta leta 2011 staro in neurejeno javno stranišče na Glavnem trgu zamenjali povsem novi prostori. • Za uporabo je potrebno plačati 0,15 EUR. • Obiskovalci imamo na voljo žensko in moško stranišče. • Eno stranišče je urejeno za invalidne osebe. • Odpiralni čas: od ponedeljka do sobote od 7. do 14. ure, ob nedeljah in praznikih je zaprto. • Dostop do stranišča je označen na stavbi in INFO točki. Mestna občina Novo mesto je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,53 in si tako prislužila 5. mesto. 1.6 OBČINA SLOVENSKE KONJICE Občina ima eno javno stranišče, ki se nahaja na glavnem avtobusnem postajališču (Liptovska ulica 15). • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo dva ženska stranišča in eno moško stranišče z dvema pisoarjema. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: vse dni v tednu v času odprtja lokala in sicer od 5. do 22.30 ure. • Dostop do stranišča je označen na stavbi in INFO točki. Občina Slovenske Konjice je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,53 in si prav tako prislužila 5. mesto.

1.7 MESTNA OBČINA KRANJ V Mestni občini Kranj je eno stranišče obiskovalcem mesta dostopno na sedežu TIC-a (Glavni trg 2). • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci dobimo ključ pri zaposlenih v TIC-u. • Na voljo imamo žensko in moško stranišče. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do sobote od 8. do 19. ure, ob nedeljah in praznikih od 9. do 18. ure. Mestna občina Kranj je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,51 in si tako prislužila 7. mesto. 10


MESTNA OBČINA NOVO MESTO

OBČINA SLOVENSKE KONJICE

MESTNA OBČINA KRANJ

11


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN 1.8 MESTNA OBČINA PTUJ V Mestni občini Ptuj je edino javno stranišče v Slomškovi ulici pri tržnici. • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo žensko in moško stranišče. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih od 9. do 18. ure. • Dostop je označen na stavbi in INFO točki. Mestna občina Ptuj je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,43 in si tako prislužila 8. mesto.

1.9 MESTNA OBČINA LJUBLJANA V Mestni občini Ljubljana je sedem javnih stranišč, v Plečnikovem podhodu, pod Tromostovjem, pod Mesarskim mostom, pod Zmajskim mostom, v podhodu Plava laguna in na Kongresnem trgu (vhod Zvezda in vhod Bukvarna). Plečnikov podhod • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo žensko in moško stranišče. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do nedelje od 7. do 23. ure. • Dostop je označen na stavbi in INFO točki. Tromostovje • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo žensko in moško stranišče. • Stranišča, namenjenega izključno invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: od ponedeljka do nedelje od 7. do 24. ure. • Dostop je označen na stavbi, v njeni neposredni bližini in okolici ter na INFO točki. Mesarski most • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo žensko in moško stranišče. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. Invalidnim osebam je dostop do javnega stranišča omogočen s posebnim vozičkom. • Odpiralni čas: od ponedeljka do nedelje od 7. do 23. ure. • Dostop je označen na stavbi in INFO točki. 12


MESTNA OBČINA LJUBLJANA - Plečnikov podhod

MESTNA OBČINA PTUJ

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - Tromostovje

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - Mesarski most

13


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN Zmajski most • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo žensko in moško stranišče. • Stranišča, namenjenega izključno invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: od ponedeljka do sobote od 7. do 15. ure, ob nedeljah je zaprto. • Dostop je označen na stavbi in v njeni neposredni bližini ter na INFO točki. Kongresni trg: vhod Zvezda • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo žensko in moško stranišče. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do nedelje od 7. do 23. ure. • Dostop je označen na stavbi, z usmerjevalnimi tablami in na INFO točki. Kongresni trg: vhod Bukvarna • Uporaba je brezplačna. • Na trgu je vhod v dvigalo, kar pomeni, da lahko do stranišča dostopajo tudi invalidne osebe. • Obiskovalci imamo na voljo žensko in moško stranišče. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do nedelje od 7. do 23. ure. • Dostop je označen na stavbi, v njeni neposredni bližini in na INFO točki. Podhod Plava laguna • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo žensko in moško stranišče. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure, ob sobotah od 7. do 13. ure. • Dostop je označen na stavbi in INFO točki. Mestna občina Ljubljana je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,42 in si tako prislužila 9. mesto.

14


MESTNA OBČINA LJUBLJANA - Zmajski most

MESTNA OBČINA LJ - Kongresni trg: vhod Zvezda

MESTNA OBČINA LJ - Kongresni trg: vhod Bukvarna

MESTNA OBČINA LJ - Podhod Plava laguna

15


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN 1.10 OBČINA ŠKOFJA LOKA Srednjeveško mesto Škofja Loka ima dvoje javnih stranišč. Prvo se nahaja na glavnem avtobusnem postajališču (Kapucinski trg 13) drugo pa v kavarni in slaščičarni Homan (Mestni trg 2). Glavno avtobusno postajališče • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo žensko in moško stranišče. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: vsak dan od 5. do 22. ure. • Dostop do stranišča je označen na stavbi, z usmerjevalno tablo in INFO točki. Kavarna in slaščičarna Homan • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo žensko in moško stranišče. • Stranišča, namenjenega izključno invalidnim osebam ni. • Odpiralni čas: od ponedeljka do četrtka od 8. do 22. ure, v petek in soboto od 8. do 24. ure in v nedeljo od 8. do 22. ure. • Dostop do stranišča je označen na stavbi, z usmerjevalnimi tablami in INFO točki. Občina Škofja Loka je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,40 in si tako prislužila 10. mesto.

1.11 OBČINA AJDOVŠČINA Občina Ajdovščina ima eno javno stranišče, ki se nahaja na glavnem avtobusnem postajališču (Župančičeva ulica 8). • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo žensko in moško stranišče. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 6. do 21. ure, v soboto od 7. do 21. ure, v nedeljo je zaprto. • Dostop do stranišča je označen na stavbi in INFO točki. Občina Ajdovščina je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,39 in si tako prislužila 11. mesto.

16


OBČINA ŠK. LOKA - Glavno avtobusno postajališče

OBČINA ŠK. LOKA - Kavarna in slaščičarna Homan

OBČINA AJDOVŠČINA

17


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN 1.12 MESTNA OBČINA MARIBOR Mestna občina Maribor ima sedem javnih stranišč, dve v Mariborskem mestnem parku (v neposredni bližini otroškega igrišča in za Akvarijem-Terarijem), na Vodnikovem trgu na mariborski tržnici, v Magdalenskem parku, na Partizanski cesti pod Turistično informacijskim centrom (TIC), na Klinetovi ulici za Osnovno šolo Leona Štuklja in pod Glavnim mostom na levem bregu reke Drave. Neposredna bližina otroških igral • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo žensko in moško stranišče. • Stranišča, namenjenega izključno invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 8. do 19. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih od 9. do 19. ure. • Dostop je označen na stavbi, zemljevidu mesta in INFO točki. Za Akvarijem - Terarijem • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo žensko in moško stranišče. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 8. do 19. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih od 9. do 19. ure. • Dostop je označen na stavbi, zemljevidu mesta in INFO točki. Prostori pod TIC-om • Uporaba je brezplačna. • Na voljo imamo ženska in moška stranišča. • Stranišča, namenjenega izključno invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 7. do 21. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih od 7. do 14. ure. • Dostop je označen na stavbi, zemljevidu mesta in INFO točki. Mariborska tržnica • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo ženska in moška stranišča. • Stranišča, namenjenega izključno invalidnim osebam, ni . • Odpiralni čas: od ponedeljka do sobote od 7.30 do 14. ure, ob nedeljah in praznikih od 6. do 13. ure. • Dostop je označen na stavbi, zemljevidu mesta in INFO točki.

18


M. OB.MARIBOR - Neposredna bližina otroških igral

MESTNA OBČINA MARIBOR - Za Akvarijem

MESTNA OBČINA MARIBOR - Prostori pod TIC-om

MESTNA OBČINA MARIBOR - Mariborska tržnica

19


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN Pod Glavnim mostom • Uporaba je brezplačna. • Stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do nedelje od 9. do 20. ure. • Dostop je označen na stavbi, zemljevidu mesta in INFO točki. Magdalenski park • Uporaba je brezplačna. • V ženskem delu sanitarij imamo obiskovalci na voljo dve stranišči, v moškem delu pa sta zraven dveh stranišč še dva pisoarja. • Stranišča, namenjenega izključno invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 7. do 17. ure, ob sobotah od 7. do 14. ure, ob nedeljah in praznikih je zaprto. • Dostop je označen na stavbi, zemljevidu mesta in INFO točki. Klinetova ulica 18, za Osnovno šolo Leona Štuklja • Uporaba je brezplačna. • Stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do nedelje od 9. do 20. ure . • Dostop je označen na stavbi, zemljevidu mesta in INFO točki. Mestna občina Maribor je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,36 in si tako prislužila 12. mesto.

1.13 OBČINA BLED Dve javni stranišči se nahajata v trgovskem centru (Ljubljanska cesta 4) in ob Festivalni dvorani (Cesta Svobode 11), tretje pa v Ledeni dvorani (Rečiška cesta 2). Prostori v trgovskem centru • Za uporabo je potrebno plačati 0,50 EUR. • Obiskovalci imamo na voljo žensko in moško stranišče. • Stranišča, namenjenega izključno invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: vsak dan od 9. do 19. ure. • Dostop je označen na stavbi in INFO točki. Prostori ob Festivalni dvorani • Za uporabo je potrebno plačati 0,50 EUR. • Obiskovalci imamo na voljo žensko in moško stranišče. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: vsak dan od 9. do 21. ure. • Dostop je označen na stavbi, z usmerjevalnimi tablami in INFO točki.

20


MESTNA OB. MARIBOR - Pod Glavnim mostom

MESTNA OBČINA MARIBOR - Magdalenski park

M. OB. MARIBOR - za Osnovno šolo Leona Štuklja

OBČINA BLED - Prostori v trgovskem centru

OBČINA BLED - Prostori ob Festivalni dvorani

21


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN Prostori v Ledeni dvorani • Za uporabo je potrebno plačati 1,00 EUR. • Obiskovalci imamo na voljo žensko in moško stranišče. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralnega časa nismo zasledili. • Dostop je označen na stavbi in INFO točki. Občina Bled je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,22 in si tako prislužila 13. mesto.

1.14 OBČINA PIRAN Staro pristaniško mesto ima eno javno stranišče, ki se nahaja za Občinsko palačo na Zelenjavnem trgu. • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo žensko in moško stranišče. • Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 7. do 23. ure, v soboto, nedeljo in med prazniki od 7. do 18. ure. • Dostop do stranišča je označen na stavbi in INFO točki. Občina Piran je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,16 in si tako prislužila 14. mesto.

1.15 OBČINA RADENCI Občina Radenci ima z lastnikom lokala na avtobusni postaji (Radgonska cesta 27) dogovor, da se stranišče v lokalu uporablja tudi za t. i. javne potrebe. Prav iz tega razloga je lokal odprt od 5. do 22. ure, ko poteka redni avtobusni promet. Uporaba je brezplačna, prostori so čisti, dostop do stranišča pa je označen na stavbi in INFO točki. Občina Radenci je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,06 in si tako prislužila 15. mesto.

22


OBČINA BLED - Prostori v Ledeni dvorani

OBČINA PIRAN

OBČINA RADENCI

23


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN 1.16 MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA V Mestni občini Murska Sobota se eno javno stranišče nahaja na tržnici (Titova cesta 14). • Uporaba je brezplačna. • V ženskem delu sanitarij sta dve stranišči, v moškem delu pa so zraven dveh stranišč še trije pisoarji. • Stranišča, namenjenega izključno invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 6. do 19. ure, ob sobotah od 6. do 15. ure, v nedeljo in med prazniki je zaprto. • Dostop je označen na stavbi, z usmerjevalno tablo in na INFO točki. Mestna občina Murska Sobota je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,04 in si tako prislužila 16. mesto.

1.17 MESTNA OBČINA VELENJE V Mestni občini Velenje so še zmeraj odprta tri javna stranišča, na Centralnem otroškem igrišču, na glavnem avtobusnem postajališču (Šaleška cesta) in v kletnih prostorih Centra Nova (Šaleška cesta 21). Dve sta bili v času našega ocenjevanja zaprti, kljub temu, da bi po odpiralnem času morali biti odprti, zato je tudi skupna ocena slabša kot pretekla leta. Centralno otroško igrišče • Uporaba je brezplačna. • Za njihovo uporabo je treba prositi za ključ, ki ga uporabniki dobimo pri skrbniku igrišča. • Obiskovalci imamo na voljo žensko in moško stranišče. • Stranišča, namenjenega izključno invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: vse dni v tednu, v času, ko je odprto igrišče. Odpre se zjutraj ob 8. uri, zapira pa se pozimi okoli 18. ure, poleti pa ob 21. uri. • Dostop do stranišča je označen z usmerjevalnimi tablami, na stavbi in INFO točki. Glavno avtobusno postajališče • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo žensko in moško stranišče. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: odprto je v času obratovanja lokala Antlej, od ponedeljka do sobote od 4.45 do 22. ure, ob nedeljah in praznikih pa od 7. do 13. ure. • Dostop je označen na stavbi, z usmerjevalnimi tablami in na INFO točki.

24


MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA

MESTNA OB. VELENJE - Centralno otroško igrišče

25


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN Center Nova • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo žensko in moško stranišče. • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: od ponedeljka do sobote od 7. do 20. ure, ob nedeljah je zaprto. • Dostop do stranišča je označen na stavbi, na objektu z označevalno nalepko »Javni WC« in na INFO točki. Mestna občina Velenje je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 4,0 in si tako prislužila 17. mesto.

1.18 OBČINA BOHINJ Javni stranišči sta ob jezeru in »Pod Skalco«. V TIC-u smo izvedeli, da pomanjkanje stranišč v turistični sezoni rešujejo z uporabo kemičnih stranišč in stranišč v gostinskih lokalih. Ob jezeru • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo žensko in moško stranišče. • Stranišča, namenjenega izključno invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: zmeraj odprto. • Dostop je označen na stavbi in INFO točki. »Pod Skalco« • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo žensko in moško stranišče. • Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: zmeraj odprto. • Dostop je označen na koncu parka, stavbi in INFO točki. Občina Bohinj je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 3,93 in si tako prislužila 18. mesto.

26


OBČINA BOHINJ - Ob jezeru

OBČINA BOHINJ - »Pod Skalco«

27


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN 1.19 OBČINA IZOLA Eno javno stranišče se še zmeraj nahaja na vzhodni strani plaže na Svetilniku. Po besedah zaposlene v občini Izola, se bo drugo, povsem novo javno stranišče, odprlo do konca leta 2012 na lokaciji propadle mesnice, na Gorkijevi ulici 8, v samem centru mesta. • Uporaba je brezplačna. • V ženskem in moškem delu sanitarij imamo na voljo po tri stranišča. • Stranišča, namenjenega izključno invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: le v poletnih mesecih, v času turistične sezone. • Dostop je označen na stavbi in na INFO točki. Občina Izola je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 3,91 in si tako prislužila 19. mesto.

1.20 OBČINA BREŽICE Občina ima eno javno stranišče, ki se nahaja na tržnici (Jurčičeva ulica). • Uporaba je brezplačna. • V ženskem in moškem delu sanitarij imamo na voljo po eno stranišče. • Stranišča, namenjenega izključno invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: vse dni v tednu ves dan. • Dostop je označen na stavbi in na INFO točki. Občina Brežice je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 3,6 in si tako prislužila 20. mesto.

1.21 OBČINA DRAVOGRAD Občina ima eno javno stranišče za potrebe širše javnosti, ki se nahaja v pritličju Trgovsko poslovnega centra tik ob glavnem avtobusnem postajališču. • Prostori so potrebni obnove. • Uporaba je brezplačna. • V ženskem delu sanitarij je eno stranišče, v moškem delu pa se zraven enega stranišča nahajata še dva pisoarja. • Stranišča, namenjenega izključno invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: vse dni v tednu od 6. do 22. ure. • Dostop je označen na INFO točki. Občina Dravograd je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 3,37 in si tako prislužila 21. mesto.

28


OBČINA IZOLA

OBČINA BREŽICE

OBČINA DRAVOGRAD

29


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN 1.22 OBČINA TRBOVLJE V Trbovljah se po besedah zaposlene v komunalnem podjetju edino javno stranišče nahaja na mestni tržnici (Trg svobode). • Prostori so potrebni obnove. • Uporaba je brezplačna. • V ženskem in moškem delu sanitarij imamo obiskovalci na voljo po tri stranišča . • Eno stranišče je namenjeno izključno invalidnim osebam. • Odpiralni čas: le v času tržnih dni, ob sredah in sobotah od 6. do 15. ure, in v času tržnega sejma, to je vsak prvi petek v mesecu od 6. do 18. ure. • Dostop je označen na stavbi in na INFO točki. Občina Trbovlje je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 3,31 in si tako prislužila 22. mesto.

1.23 OBČINA LJUTOMER Edino javno stranišče se nahaja na Glavnem trgu v podhodu Mestne hiše. • Prostori so potrebni obnove. • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo žensko in moško stranišče. • Stranišča, namenjenega izključno invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: vse dni v tednu. • Dostop je označen z usmerjevalnima tablama, na stavbi in na INFO točki. Občina Ljutomer je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 3,11 in si tako prislužila 23. mesto.

1.24 OBČINA DOMŽALE Občina ima eno javno stranišče, in sicer na železniški postaji (Kolodvorska ulica 11). • Prostori so potrebni obnove. • Uporaba je brezplačna. • Obiskovalci imamo na voljo žensko in moško stranišče. • Stranišča, namenjenega izključno invalidnim osebam, ni. • Odpiralni čas: vsak dan od 5. do 22. ure. • Dostop je označen na stavbi in na INFO točki. Občina Domžale je po ocenjevalnih kriterijih dosegla skupno oceno 2,91 in si tako prislužila zadnje, 24. mesto.

30


OBČINA TRBOVLJE

OBČINA LJUTOMER

OBČINA DOMŽALE

Letošnji naziv Naj javno stranišče 2012 v kategoriji občin je ponovno pridobila Mestna občina Koper, ki je po ocenjevalnih kriterijih za svoja javna stranišča zbrala največ točk.

31


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN 2 Obiskane občine brez javnih sanitarij OBČINI GORNJA RADGONA IN LENDAVA V pomurski regiji, v občinah Gornja Radgona in Lendava, javnih stranišč ni. Eno stranišče se nahaja v Gornji Radgoni na tržnici, ki pa ga uporabljajo izključno lastniki stojnic, ki imajo tudi svoj ključ. Oba navedena kraja obišče veliko turistov, zato občinama ponovno predlagamo izgradnjo vsaj enega javnega stranišča.

MESTNA OBČINA CELJE V Celju, tretjem največjem mestu v Republiki Sloveniji, javnih stranišč ni. Nekaj mobilnih se nahaja le v mestnem parku. Občini Celje ponovno predlagamo izgradnjo vsaj štirih javnih stranišč.

OBČINI MEŽICA IN RAVNE NA KOROŠKEM V Koroški regiji, v Mežici in Ravnah na Koroškem, javnih stranišč nimajo. A ker je vsaka občina po svoje turistično privlačna, občinama ponovno predlagamo, da uredijo vsaj eno javno stranišče.

OBČINA KRŠKO V Spodnjeposavski regiji, v Krškem, javnih stranišč ni. Ker je Krško turistično privlačno mesto, občini ponovno predlagamo izgradnjo vsaj dveh javnih stranišč.

OBČINA ZAGORJE OB SAVI V Zasavski regiji, v Zagorju ob Savi, javnih stranišč ni. Po besedah zaposlene v komunalnem podjetju se eno stranišče nahaja na tržnici. Čeprav ga ureja komunalno podjetje, stranišče ni javno, ključ pa imajo le lastniki stojnic. Zagorje ob Savi je turistično privlačno mesto, zato občini ponovno predlagamo izgradnjo vsaj enega javnega stranišča.

OBČINA MEDVODE V Medvodah, po besedah zaposlenega na občini Medvode, javnih stranišč ni, zato ker je občina majhna. Kljub temu občini predlagamo, da uredijo vsaj eno javno stranišče. 32


OBČINA POSTOJNA V Notranjsko-kraški regiji, v Postojni, javnih stranišč ni. Po besedah višjega svetovalca za investicije, zaposlenega v občini Postojna v oddelku za okolje, prostor in investicije, se dve mobilni stranišči nahajata na tržnici, ostala stranišča pa pokrivajo trgovski in turistični centri. Kljub temu občini ponovno predlagamo izgradnjo vsaj dveh javnih stranišč.

OBČINA JESENICE V Gorenjski regiji, v Jesenicah, javnih stranišč ni. Občini predlagamo, da uredijo vsaj eno javno stranišče.

OBČINA KANAL OB SOČI V Goriški regiji, v Kanalu ob Soči, javnih stranišč ni. Ker je občina turistom privlačna, svetujemo izgradnjo vsaj dveh javnih stranišč.

33


OCENJEVANJE JAVNIH STRANIŠČ V KATEGORIJI OBČIN 3 Dosežena mesta 35 obiskanih občin v Sloveniji 1. Mestna občina Koper z doseženimi 2. Občina Rogaška Slatina z doseženimi 3. Mestna občina Nova Gorica z doseženimi Mestna občina Slovenj Gradec z doseženimi 5. Mestna občina Novo mesto z doseženimi Občina Slovenske Konjice z doseženimi 7. Mestna občina Kranj z doseženimi 8. Mestna občina Ptuj z doseženimi 9. Mestna občina Ljubljana z doseženimi 10. Občina Škofja Loka z doseženimi 11. Občina Ajdovščina z doseženimi 12. Mestna občina Maribor z doseženimi 13. Občina Bled z doseženimi 14. Občina Piran z doseženimi 15. Občina Radenci z doseženimi 16. Mestna občina Murska Sobota z doseženimi 17. Mestna občina Velenje z doseženimi 18. Občina Bohinj z doseženimi 19. Občina Izola z doseženimi 20. Občina Brežice z doseženimi 21. Občina Dravograd z doseženimi 22. Občina Trbovlje z doseženimi 23. Občina Ljutomer z doseženimi 24. Občina Domžale z doseženimi

4,72 točkami 4,69 točkami 4,57 točkami 4,57 točkami 4,53 točkami 4,53 točkami 4,51 točkami 4,43 točkami 4,42 točkami 4,40 točkami 4,39 točkami 4,36 točkami 4,22 točkami 4,16 točkami 4,06 točkami 4,04 točkami 4,00 točkami 3,93 točkami 3,91 točkami 3,60 točkami 3,37 točkami 3,31 točkami 3,11 točkami 2,91 točkami

Občine Gornja Radgona, Jesenice, Kanal ob Soči, Krško, Lendava, Medvode, Mežica, Postojna, Ravne na Koroškem, Zagorje ob Savi in Mestna občina Celje javnih stranišč nimajo, zato tem občinam podeljujemo zidak. Nekatere občine so zidak prejele v prejšnjih letih, vendar kljub temu še niso pričele z gradnjo javnih stranišč. Občina Domžale je po ocenjevalnih kriterijih zbrala najmanj točk, zato ji društvo podeljuje straniščno metlico za najslabše urejena javna stranišča leta 2012.

34


OCENJEVANJE STRANIŠČ BENCINSKIH SERVISOV OB AVTOCESTAH V letošnjem letu smo v projektu Naj javno stranišče nadaljevali ocenjevanje stranišč ob avtocestah po Sloveniji. Namen ocenjevanja je ugotoviti kako dobro je poskrbljeno za stranišča ob bencinskih servisih, še posebej ob poletnih dneh, ko so naše avtoceste polne turistov. Takrat v avtomobilu preživimo dlje časa kot običajno, zato se slej ko prej pojavi potreba po obisku stranišča že za zdravo osebo, kaj šele za osebo s KVČB. Tudi letos smo tako kot lani ugotovili, da so med bolj čistimi tista stranišča, v katerih je ves čas prisotna čistilka. Sicer so bila vsa stranišča brezplačna, vendar so imela omenjena stranišča s stalno prisotnostjo čistilke ob izhodu postavljeno mizico, na kateri je bila posodica, kamor je lahko vsak uporabnik dal poljubno količino denarja. Vsa takšna stranišča smo pri kriteriju »plačljivost/ neplačljivost« ocenili z oceno 4 točke, ker menimo, da te posodice pri uporabniku vzbujajo dolžnost plačila. Kabine s stranišči, ki so bile zaklenjene, torej se jih tisti dan ni dalo uporabljati, smo vzeli za neobstoječa. Prav tako smo pri številu stranišč ocenili povprečje med številom moških in ženskih stranišč. Novost v letošnjem letu je bila ocenitev vseh bencinskih servisov ob slovenskih avtocestah in ne samo ob določenih relacijah. Tako smo ocenili skupaj 49 bencinskih servisov, kar je osem več kot lani. Ugotovili smo, da ni bil zgrajen noben nov bencinski servis. Po našem mnenju še zmeraj manjka kakšen bencinski servis na relaciji Ljubljana – Novo mesto v smeri Novega mesta, kjer na dobrih 60 km poti ni nobenega. Prav tako bi predlagali bencinski servis v obeh smereh na relaciji Razdrto – Nova Gorica v obeh smereh, kjer je razdalja med bencinskima servisoma sedaj cca 50 km. Ocene, ki jih podajamo, so ocene, ki smo jih dobili s pomočjo naših kriterijev in so nanje vplivali različni dejavniki, kot so frekvenca uporabnikov stranišč na dan ocenjevanja, vreme in delo čistilke, kar dopušča možnost majhne razlike v končni oceni v primeru ocenjevanja kakšnega drugega dne.

Dosežena mesta obiskanih bencinskih servisov: 1. Bencinski servis Petrol Grič 2. Bencinski servis Petrol Murska Sobota, smer Madžarska 3. Bencinski servis Petrol Lukovica, smer Maribor 4. Bencinski servis Petrol Voklo, smer Ljubljana 5. Bencinski servis Petrol Barje, smer Koper Bencinski servis Petrol Šempas, smer Ljubljana Bencinski servis Petrol Barje, smer Maribor 8. Bencinski servis Petrol Grabonoš, smer Maribor 9. Bencinski servis OMV Ravbarkomanda, smer Ljubljana Bencinski servis Petrol Lom, smer Ljubljana 11. Bencinski servis Petrol Pince, smer Madžarska 12. Bencinski servis Petrol Vrtojba, smer Italija Bencinski servis Petrol Murska Sobota, smer Maribor 36

4,39 točkami 4,36 točkami 4,32 točkami 4,29 točkami 4,21 točkami 4,21 točkami 4,21 točkami 4,14 točkami 4,11 točkami 4,11 točkami 4,07 točkami 4,00 točkami 4,00 točkami


14. Bencinski servis Petrol Mokrice, smer Ljubljana Bencinski servis Petrol Starine, smer Ljubljana 16. Bencinski servis Petrol Jesenice, smer Avstrija Bencinski servis Petrol Jesenice, smer Ljubljana 18. Bencinski servis OMV Ravbarkomanda, smer Koper 19. Bencinski servis OMV Radovljica, smer Ljubljana 20. Bencinski servis Petrol Lopata, smer Ljubljana Bencinski servis Petrol Lom, smer Koper Bencinski servis Petrol Povir, smer Ljubljana Bencinski servis Petrol Starine, smer Hrvaška 24. Bencinski servis Petrol Povir, smer Italija Bencinski servis Petrol Zaloke, smer Ljubljana Bencinski servis OMV Radovljica, smer Avstrija Bencinski servis OMV Dravsko polje, smer Hrvaška Bencinski servis Mol Pince, smer Maribor Bencinski servis Mol Lormanje, smer Maribor 30. Bencinski servis Petrol Ravne (Kozina) Bencinski servis OMV Dobrenje, smer Avstrija Bencinski servis OMV Dobrenje, smer Maribor 33. Bencinski servis Petrol Voklo, smer Avstrija Bencinski servis Petrol Šentilj, smer Maribor 35. Bencinski servis OMV Šempas, smer Italija Bencinski servis Petrol Zaloke, smer Hrvaška 37. Bencinski servis Petrol Lormanje, smer Madžarska 38. Bencinski servis OMV Fernetiči, smer Italija 39. Bencinski servis Petrol Tepanje, smer Ljubljana Bencinski servis Petrol Vrtojba, smer Ljubljana Bencinski servis OMV Grabonoš, smer Madžarska 42. Bencinski servis Petrol Podsmreka, smer Ljubljana Bencinski servis OMV Dravsko polje, smer Maribor Bencinski servis Petrol Šentilj, smer Avstrija 45. Bencinski servis OMV Mokrice, smer Hrvaška 46. Bencinski servis OMV Lopata, smer Maribor 47. Bencinski servis Petrol Tepanje, smer Maribor 48. Bencinski servis OMV Lukovica, smer Ljubljana Bencinski servis OMV Fernetiči, smer Ljubljana

3,96 točkami 3,96 točkami 3,89 točkami 3,89 točkami 3,86 točkami 3,82 točkami 3,79 točkami 3,79 točkami 3,79 točkami 3,79 točkami 3,75 točkami 3,75 točkami 3,75 točkami 3,75 točkami 3,75 točkami 3,75 točkami 3,68 točkami 3,68 točkami 3,68 točkami 3,64 točkami 3,64 točkami 3,61 točkami 3,54 točkami 3,54 točkami 3,50 točkami 3,46 točkami 3,46 točkami 3,46 točkami 3,43 točkami 3,43 točkami 3,43 točkami 3,39 točkami 3,32 točkami 3,25 točkami 2,79 točkami 2,79 točkami

Bencinski servis Petrol Grič si je v letošnji akciji pridobil naziv NAJ JAVNO STRANIŠČE 2012 v kategoriji bencinskih servisov ob avtocestah po Sloveniji. 37


OCENJEVANJE STRANIŠČ BENCINSKIH SERVISOV OB AVTOCESTAH

38


39


OCENJEVANJE STRANIŠČ BENCINSKIH SERVISOV OB AVTOCESTAH

Bencinski servis Petrol Grič

Bencinski servis Petrol Grič

Bencinski servis Petrol Grič

Petrol Murska Sobota, smer Madžarska

40

Petrol Murska Sobota, smer Madžarska


Petrol Murska Sobota, smer Mad탑arska

Petrol Lukovica, smer Maribor

Petrol Lukovica, smer Maribor

Petrol Lukovica, smer Maribor

41


OCENJEVANJE STRANIŠČ GASTROENTEROLOŠKIH AMBULANT SLOVENSKIH BOLNIŠNIC Bolniki s kronično vnetno črevesno boleznijo večkrat obiščemo gastroenterologa in takrat potrebujemo dostop do stranišča, zato smo v letošnjem letu pod drobnogled vzeli stranišča gastroenteroloških ambulant 11 slovenskih bolnišnic.

1 POLIKLINIKA LJUBLJANA Poliklinika Ljubljana se nahaja na Njegoševi ulici 4, ambulanta za bolezni prebavil pa v pritličju. Pacienti imajo na voljo tako žensko kot moško stranišče, imajo pa urejeno tudi stranišče za invalidne osebe. Stranišče ob ambulanti za bolezni prebavil v Polikliniki v Ljubljani je po ocenjevalnih kriterijih doseglo skupno oceno 5,0 in si tako prislužilo 1. mesto.

2 SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO Bolnišnica se nahaja na Šmihelski cesti 1, gastroenterološka ambulanta internega oddelka pa v 1. nadstropju. V ženskem in moškem delu sanitarij je eno stranišče, v moškem delu pa je zraven enega stranišča še pisoar. Imajo tudi stranišče, namenjeno invalidnim osebam. Stranišče ob gastroenterološki ambulanti internega oddelka v Splošni bolnišnici Novo mesto je po ocenjevalnih kriterijih doseglo skupno oceno 4,43 in si tako prislužilo 2. mesto.

3 SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA Bolnišnica se nahaja na naslovu Polje 40, gastroenterološka ambulanta pa v pritličju. Ocenili smo stranišče v pritličju, tik ob izhodu iz bolnišnice, ki je namenjeno obiskovalcem vseh ambulant. Prostori so urejeni. V ženskem delu sanitarij so 3 stranišča, v moškem delu sanitarij pa sta zraven stranišča še dva pisoarja. Imajo tudi stranišče, ki je namenjeno invalidnim osebam. Stranišče ob gastroenterološki ambulanti v Splošni bolnišnici Izola je po ocenjevalnih kriterijih doseglo skupno oceno 4,23 in si tako prislužilo 3. mesto.

4 SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC Bolnišnica se nahaja na Gosposvetski cesti 1, gastroenterološka ambulanta pa v pritličju. V ženskem delu sanitarij sta dve stranišči od katerih je bilo eno v okvari. V moškem delu sanitarij sta zraven stranišča še dva pisoarja. Stranišča, namenjenega invalidnim osebam ni, tako da predlagamo njegovo izgradnjo. Stranišče ob gastroenterološki ambulanti v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec je po ocenjevalnih kriterijih doseglo skupno oceno 4,11 in si tako prislužilo 4. mesto. 42


POLIKLINIKA LJUBLJANA

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO

SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA

SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC

43


OCENJEVANJE STRANIŠČ GASTROENTEROLOŠKIH AMBULANT SLOVENSKIH BOLNIŠNIC 5 SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA Bolnišnica se nahaja v Ulici dr. Vrbnjaka 6, specialistična ambulanta internega oddelka pa v pritličju. V ženskem delu sanitarij sta dve stranišči, v moškem delu pa sta zraven enega stranišča še dva pisoarja. Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni, tako da predlagamo njegovo izgradnjo. Stranišče ob gastroenterološki ambulanti internega oddelka v Splošni bolnišnici Murska Sobota je po ocenjevalnih kriterijih doseglo skupno oceno 4,04 in si tako prislužilo 5. mesto.

6 SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE Bolnišnica se nahaja na Cesti maršala Tita 112, gastroenterološka ambulanta pa v pritljičju. V ženskem delu sanitarij je eno stranišče, v moškem delu pa je zraven enega stranišča še pisoar. Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni, tako da predlagamo njegovo izgradnjo. Stranišče ob gastroenterološki ambulanti v Splošni bolnišnici Jesenice je po ocenjevalnih kriterijih doseglo skupno oceno 3,67 in si tako prislužilo 6. mesto.

7 UKC MARIBOR Nahaja se na Ljubljanski ulici 5, gastroenterološka ambulanta pa v prvem nadstropju. V ženskem delu sanitarij so tri stranišča, v moškem delu sanitarij pa eno. Stranišča, namenjenega invalidnim osebam, ni, tako da predlagamo njegovo izgradnjo. Stranišče ob gastroenterološki ambulanti v UKC Maribor je po ocenjevalnih kriterijih doseglo skupno oceno 3,67 in si tako prislužilo 6. mesto.

8 SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Bolnišnica se nahaja na Oblakovi cesti 5, gastroenterološka ambulanta pa v pritličju. V prostoru se nahajata le dve stranišči, ki sta namenjeni tako moškim kot ženskam. Stranišča, namenjenega invalidnim osebam ni, tako da predlagamo njegovo izgradnjo. Stranišče ob gastroenterološki ambulanti v Splošni bolnišnici Celje je po ocenjevalnih kriterijih doseglo skupno oceno 3,61 in si tako prislužilo 8. mesto.

44


SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

UKC MARIBOR

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

45


OCENJEVANJE STRANIŠČ GASTROENTEROLOŠKIH AMBULANT SLOVENSKIH BOLNIŠNIC 9 SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ Bolnišnica se nahaja na Potrčevi cesti 23, specialistična ambulanta internega oddelka pa v pritličju. V ženskem in moškem delu sanitarij so tri stranišča. Stranišča, namenjenega invalidnim osebam ni, tako da predlagamo njegovo izgradnjo. Stranišče ob gastroenterološki ambulanti v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj je po ocenjevalnih kriterijih prav tako doseglo skupno oceno 3,61 in si skupaj z SB Celje deli 8. mesto.

10 BOLNIŠNICA DR. PETRA DRŽAJA V LJUBLJANI Bolnišnica se nahaja na Vodnikovi 62 v Šiški, gastroenterološka ambulanta pa v pritličju. Pacienti imamo na voljo le eno stranišče, ki je v izredno slabem stanju in je potrebno obnove. Stranišča, namenjenega invalidnim osebam ni, tako da predlagamo njegovo izgradnjo. Stranišče ob gastroenterološki ambulanti v Splošni bolnišnici dr. Petra Držaja v Ljubljani je po ocenjevalnih kriterijih doseglo skupno oceno 3,47 in si tako prislužilo 10. mesto.

11 SPLOŠNA BOLNIŠNICA »DR. FRANCA DERGANCA« NOVA GORICA Bolnišnica se nahaja na Ulici padlih borcev 13 A, gastroenterološka ambulanta pa v pritličju. Prostori so potrebni obnove. V ženskem in moškem delu sanitarij je po eno stranišče. Stranišča, namenjenega invalidnim osebam ni, tako da predlagamo njegovo izgradnjo. Stranišče ob gastroenterološki ambulanti v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica je po ocenjevalnih kriterijih doseglo skupno oceno 3,46 in si tako prislužilo 11. mesto.

46


SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

BOLNIŠNICA DR. PETRA DRŽAJA V LJUBLJANI

SPLOŠNA BOLNIŠNICA »DR. FRANCA DERGANCA« NOVA GORICA

47


OCENJEVANJE STRANIŠČ GASTROENTEROLOŠKIH AMBULANT SLOVENSKIH BOLNIŠNIC 12 DIAGNOSTIČNI CENTER BLED D.O .O. Nahaja se Pod skalo 4, gastroenterološka ambulanta pa v pritličju. Stranišče se nahaja v kletnih prostorih. Na voljo imamo eno žensko stranišče, v moškem delu sanitarij pa je zraven stranišča še pisoar. Stranišča, namenjenega invalidnim osebam ni, tako da predlagamo njegovo izgradnjo. Stranišče ob gastroenterološki ambulanti v Diagnostičnem centru Bled je po ocenjevalnih kriterijih doseglo skupno oceno 3,29 in si tako prislužilo 12. mesto.

13 KLINIČNI ODDELEK ZA GASTROENTEROLOGIJO, JAPLEVA ULICA 2, LJUBLJANA Gastroenterološka ambulanta se nahaja v nizkem pritljičju. Obiskovalci, tako ženske kot moški imamo na voljo skupno le tri stranišča. Stranišča, namenjenega invalidnim osebam ni, tako da predlagamo njegovo izgradnjo. Stranišče ob gastroenterološki ambulanti na Japljevi ulici 2 v Ljubljani je po ocenjevalnih kriterijih doseglo skupno oceno 3,14 in si tako prislužilo zadnje 13. mesto.

Dosežena mesta stranišč gastroenteroloških ambulant v bolnišnicah v Sloveniji 1. POLIKLINIKA LJUBLJANA z doseženimi 5,0 točkami 2. SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO z doseženimi 4,43 točkami 3. SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA z doseženimi 4,23 točkami 4. SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC z doseženimi 4,11 točkami 5. SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA z doseženimi 4,04 točkami 6. SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE z doseženimi 3,67 točkami UKC MARIBOR z doseženimi 3,67 točkami 8. SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE z doseženimi 3,61 točkami SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ z doseženimi 3,61 točkami 10. SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. PETRA DRŽAJA z doseženimi 3,47 točkami 11. SPLOŠNA BOLNIŠNICA »DR. FRANCA DERGANCA« NOVA GORICA z doseženimi 3,46 točkami 12. DIAGNOSTIČNI CENTER BLED D. O. O. z doseženimi 3,29 točkami 13. KLINIČNI ODDELEK ZA GASTROENTEROLOGIJO NA JAPLJEVI ULICI 2 z doseženimi 3,14 točkami 48


DIAGNOSTIト君I CENTER BLED D.O .O.

KLINIト君I ODDELEK ZA GASTROENTEROLOGIJO, JAPLEVA ULICA 2, LJUBLJANA

49


ZAKLJUČEK Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen (KVČB) je tudi v letošnjem letu izvajalo projekt ocenjevanja urejenosti javnih stranišč. Ocenjevanje smo izvajali v treh kategorijah, in sicer v kategoriji občin, kategoriji bencinskih servisov in v kategoriji gastroenteroloških ambulant bolnišnic v Sloveniji. V mesecu marcu 2012 smo člani ocenjevalnih komisij pričeli z aktivnostmi, dodelali kriterije posameznih kategorij in določili občine ter gastroenterološke ambulante, ki smo jih na novo vključili v projekt ocenjevanja. V mesecu maju smo natisnili zloženko Naj javno stranišče 2012 in obvestili gastroenterološke ambulante in vodstvo bencinskih družb o ocenjevanju. Projekt smo medijem in širši javnosti predstavili v mesecu maju in juniju ob izvajanju komunikacijske akcije »Trenutno odsoten, hvala za razumevanje«, terensko ocenjevanje stranišč pa smo opravili v poletnih mesecih. 1. kategorija: JAVNA STRANIŠČA V OBČINAH PO SLOVENIJI Ocenili smo 30 lani obiskanih občin in pet novih občin (AJDOVŠČINA, BLED, BOHINJ, BREŽICE, CELJE, DOMŽALE, DRAVOGRAD, GORNJA RADGONA, IZOLA, JESENICE, KANAL OB SOČI, KOPER, KRANJ, KRŠKO, LENDAVA, LJUBLJANA, LJUTOMER, MARIBOR, MEDVODE, MEŽICA, MURSKA SOBOTA, NOVA GORICA, NOVO MESTO, PIRAN, POSTOJNA, PTUJ, RADENCI, RAVNE NA KOROŠKEM, ROGAŠKA SLATINA, SLOVENJ GRADEC, SLOVENSKE KONJICE, ŠKOFJA LOKA, TRBOVLJE, VELENJE, ZAGORJE OB SAVI). Stranišča v občinah smo ocenjevali po enakih kriterijih kot doslej; DOSTOPNOST (invalidnim osebam, urnik dostopa in plačljivost/neplačljivost), UREJENOST oziroma higiena prostorov, OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, turističnih zemljevidih, na informacijskih točkah), ŠTEVILO SANITARIJ glede na velikost posamezne občine, VELIKOST kabin za invalidne osebe, OPREMO (dotrajanost in delovanje) in HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila in brisač). Ocenjevanje javnih stranišč smo zaključili v septembru 2012. Od skupno 35 obiskanih občin ima javna stranišča 24 občin, kar je 6 občin več kot v letu 2011, ostalih 11 občin pa javnih stranišč nima. Tem smo v opomin podelili zidak, občini Domžale, ki kriterijem ni povsem zadostila, pa straniščno metlico. Občinam, ki javnih stranišč nimajo ponovno svetujemo, da jih uredijo, saj so javna stranišča še kako pomembna. Letošnji naziv Naj javno stranišče 2012 v kategoriji občin že drugič podeljujemo Mestni občini Koper, ki je, po zgoraj omenjenih kriterijih, za svoja javna stranišča zbrala največ točk. Občina Domžale je po ocenjevalnih kriterijih zbrala najmanj točk, zato ji društvo podeljuje straniščno metlico za najslabše urejena javna stranišča leta 2012. 50


2. kategorija: JAVNA STRANIŠČA BENCINSKIH SERVISOV OB AVTOCESTAH PO SLOVENIJI Stranišča na bencinskih servisih smo tudi letos ocenjevali po naslednjih kriterijih in sicer DOSTOPNOST invalidom, urnik dostopa (24 ur), način dostopa (s ključem ali brez) ter plačljivost, pa UREJENOST oziroma higieno prostorov, OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, turističnih mapah, na informacijskih točkah), ŠTEVILO SANITARIJ glede na velikost posamezne občine, VELIKOST kabin tako za invalidne osebe kot druge, OPREMO (dotrajanost in delovanje) in HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila in brisač). Tudi letos smo tako kot lani ugotovili, da so med bolj čistimi tista stranišča, v katerih je ves čas prisotna čistilka, da je uporaba stranišč brezplačna, da pa imajo nekatera stranišča s stalno prisotnostjo čistilke, ob izhodu postavljeno mizico s posodico za prostovoljne prispevke. Letošnji naziv Naj javno stranišče 2012 v kategoriji bencinskih servisov ob avtocestah po Sloveniji podeljujemo Bencinskemu servisu Petrol Grič, ki je, po zgoraj omenjenih kriterijih, za svoja stranišča zbral največ točk. 3. kategorija: STRANIŠČA GASTROENTEROLOŠKIH AMBULANT V BOLNIŠNICAH PO SLOVENIJI V ocenjevanje smo vključili gastroenterološke ambulante 11 bolnišnic po Sloveniji (Splošna bolnišnica Murska Sobota, Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, UKC Maribor, Splošna bolnišnica Celje, Splošna bolnišnica Novo mesto, UKC Ljubljana – lokacija na Japljevi ulici 2, Poliklinika na Njegoševi cesti 4 in Splošna bolnišnica dr. Petra Držaja v Ljubljani, Diagnostični center Bled d.o .o., Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Splošna bolnišnica Izola, Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica in Splošna bolnišnica Jesenice). Stranišča smo ocenjevali po naslednjih kriterijih in sicer DOSTOPNOST (invalidom, v bližini ali ob ambulanti, iskanje ključa), UREJENOST (higiena prostorov, umivalnik v stranišču in ne v predprostoru), OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi), ŠTEVILO SANITARIJ (primerno glede na čas čakanja), VELIKOST kabin primerna za invalidne osebe, OPREMO (dotrajanost in delovanje) in HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila, razkužila za roke in brisač, straniščna metlica ter papirna zaščita za straniščno školjko). V bolnišnicah smo bili pozitivno presenečeni, predvsem nad sprejemom osebja. Z našim ocenjevanjem stranišč oziroma s projektom so bili dobro seznanjeni, nekateri so nas do stranišč tudi pospremili. Glede samih stranišč pa je potrebno poudariti, da ima le slaba polovica bolnišnic stranišča lepo urejena. V ostalih so stranišča v slabem stanju, nekatera so potrebna obnove, pomembno pa je poudariti, da večina bolnišnic nima stranišč, ki bi bila namenjena izključno invalidnim osebam. Stranišča so sicer v bližini ambulant oziroma tik ob ambulantah, so tudi zmeraj dostopna, vendar umivalnikov nimajo v stranišču, nimajo razkužil za roke, niti pokrival za straniščne školjke. Skupno število stranišč je premajhno glede na obseg bolnikov, ki dnevno 51


ZAKLJUČEK obiščejo gastroenterološke ambulante. Zaradi specifike bolezni, predvsem zaradi prebavnih motenj je nujno, da imajo takšne ambulante na voljo večje število stranišč. Priznanje za najbolje urejena stranišča oz. naziv Naj javno stranišče v kategoriji gastroenteroloških ambulant slovenskih bolnišnic si je tako prislužila Poliklinika Ljubljana, na Njegoševi cesti 4, ki je dosegla največje možno število točk 5,0. Komisijo za ocenjevanje javnih stranišč so sestavljali naslednji člani Društva za kronično vnetno črevesno bolezen: • Nada Bejakovič, Igor Bejakovič, Jernej Leskovšek in Petra Leskovšek Lasetzky – ocenjevanje javnih stranišč po občinah in bolnišnicah, • Dejan Koren, Matej Koren in Nataša Vrbnjak – ocenjevanje stranišč bencinskih servisov ob avtocestah, • koordinator projekta Danica Koren. Za terensko ocenjevanje smo uporabljali vozilo Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij, ki nam je vozilo dodelila v brezplačno uporabo za čas izvajanja terenskega ocenjevanja.

52


Projekt smo tudi v letošnjem letu popestrili z risbicami mladih umetnikov – bolnikov z Bolnišnične šole OŠ Bojana Ilicha, ki deluje v Pediatrični kliniki UKC Maribor in bolnikov s Pediatričnega oddelka Splošne bolnišnice Celje ter z nagradnim natečajem za Naj straniščno zgodbo. Risbice in zgodbe bomo objavili v 7. številki društvenega glasila Kronček v mesecu decembru 2012. Ob zaključku  projekta oz. ob svetovnem dnevu stranišč , 19. novembru, smo   izdali bilten, dopolnili zemljevid in ažurirali spletno stran projekta www.najjavnostranisce.kvcb.si. Na zaključni prireditvi dne 16. 11. 2012 v Gledališču Koper smo razglasili zmagovalce projekta po posameznih kategorijah. Lep in prijazen pozdrav do naslednjega leta. Petra Leskovšek Lasetzky predsednica ocenjevalne komisije

53


Projekt so v letu 2012 omogočili

FIHO s finančnimi sredstvi za izvajanje posebnega socialnega programa odpravljanje ovir v bivalnem okolju in vozilom, ki ga je koristila komisija za terensko ocenjevanje

MO Koper v okviru projekta Koper zdravo mesto in z zagotovitvijo dvorane za zaključno prireditev projekta

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

Ministrstvo za zdravje s finančni sredstvi dobljenimi na razpisu za izvajanje projekta

Oblikovanje biltena

Komuniciranje z mediji


www.kvcb.si www.najjavnostranisce.kvcb.si

Profile for Društvo za KVČB

NAJ JAVNO STRANIŠČE 2012  

Bilten Društva za kronično vnetno črevesno bolezen

NAJ JAVNO STRANIŠČE 2012  

Bilten Društva za kronično vnetno črevesno bolezen

Advertisement