Page 1

SePTeMBer 2011

dorp langs de Nete

INFO@HULSHOUT.BE

KLIM IN JE STAMBOOM VRAAG EEN STUDIETOELAGE AAN! HERAANLEG VENNEKENSSTRAAT BEHAAG ONZE KEMPEN! COVerFOTO: een Van de SPOrTkaMPen in 2011


3 7 10 13 15 15

WeTenSWaard raad en daad, bevolking, actueel nieuws... kortom van alles uit uw gemeente(bestuur).

VOOrWOOrd Beste Hulshoutenaar,

Vrije Tijd gebundeld vrijetijdsnieuws over jeugd, sport, bibliotheek en cultuur in Hulshout. VereniGinGen & aCTiViTeiTen uitneembare katern met verenigingsnieuws, de volledige kalender van de komende twee maanden, en de openingsuren. leVen en WelZijn nieuws over OCMW, onderwijs, kinderopvang, gezondheid en andere welzijnszaken. VeiliGHeid en Verkeer veiligheid primeert in onze gemeente, de nieuwste ontwikkelingen kan u hier opvolgen. WOnen en Milieu handige tips en informatie voor zowel de nieuwe als de huidige inwoners van ons dorp.

inSTuren arTikelen/aCTiViTeiTen VOlGende ediTie Teksten voor het gemeenteboekje van begin oktober moeten uiterlijk op 12 september 2011 binnen zijn. U kan ze digitaal aanleveren via communicatie@hulshout.be of in het gemeentehuis, Prof. Dr. Vital Celenplein 2 te Hulshout. Alleen activiteiten die ook voor niet-leden zijn, worden geplaatst. De volgende gegevens moeten bekend zijn: datum, naam, organisatie, plaats, tijd, kosten en evt. contactgegevens. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten als dit nodig is.

2 // september 2011 // Gemeente Hulshout

Op het ogenblik dat wij dit redactioneel neerschrijven, zijn we voorbij half oogst en kunnen we de echte zomerdagen op één hand tellen. Het zomervuurtje smeult nog even na, maar in alles merk je dat de zomerse volheid over is. De avonden worden lang en koel met omfloerste schaduwen en neergelaten luiken. Het licht is anders. De mooie zonnestralen over het nog voor even groene landschap vertellen ons dat het voorbij is. Geen mens die daar vat op heeft. Gelukkig maar, want wedden dat het ook honderden dagen zou duren voor we erover eens zouden geraken dat een seizoen mag plaatsmaken voor het volgende? Enkele artikels in dit infoblad doen ons nog even terugdenken aan de zomer die helaas voorbij is. Maar ook deze eerste septemberdagen zitten vol goud. Op de schoolbanken leggen we het oor vriendelijk te luisteren naar de verlegen lettertjes die achter de frisgewassen ruiten van de eerste klas te horen zijn. Alles glimt nog in de schooltassen van deze belhamels, net als hun ogen die van de prins geen kwaad weten. Straks komt het eerste, zelfgelezen woord van zo’n zesjarig knulletje zomaar uit zijn mond als een duif uit de mouw van de goochelaar. Een heerlijk moment voor de juf-met-geduld en voor het kind een formidabele stap in een nieuwe wereld. En laat het kind en de juf daar maar van genieten, vooraleer deze wonderlijke belevenis verwatert in het doodgewone. Leren lezen is een wonder dat je voor de rest van je leven behulpzaam is. Ouders wiens kinderen er last mee hebben, weten verdraaid goed wat dat betekent, niet of heel slecht kunnen lezen. Er gaan voortdurend vensters en deuren dicht. De wereld wordt nog moeilijk te verstaan want bijna alles ligt in letters en woorden vast. Lezen en schrijven, het venster op onze wereld, er is geen weg terug. Ik hoop dat de juffen en de meesters – die ik op een plateautje draag – hun kornuiten niet alleen goed leren lezen en schrijven, maar ook hun kleine zielen warm maken voor al het mooie dat hen omringt en waaruit zij geboren zijn. Veel leesgenot! Uw burgemeester, Mark Verhaegen


WeTenSWaard nieuWS uiT de BeVOlkinG GeBOOrTen 10/03/2011 09/04/2011 26/04/2011 10/05/2011 16/05/2011 18/05/2011 22/05/2011 26/05/2011 01/06/2011 06/06/2011 09/06/2011 13/06/2011 18/06/2011 21/06/2011 24/06/2011 07/07/2011 09/07/2011 28/07/2011

Brin Van Hoecke Lies Tielemans Chloé De Jaegher Maithe Moreels Michiel Van Bael Roos De Schauwer Zafina Bouwen Manon Van Vlasselaer Loes Baeten Florre Van den Vonder Wout Verbist Lotte Vanlommel Ries Truyers Lias Aerts Lenka Vandervorst Louise Guns Klara Bekker Lana De Ceuster

HuWelijken 18/06/2011 Senka Bellens en Joke Van der Zande 24/06/2011 Kurt Janssens en Isabelle Veris 25/06/2011 Mario Morris en Natasja Crabbé 25/06/2011 Tom Smets en Inge Doneux 25/06/2011 Jef Dierckx en Bianca Van Herck 27/06/2011 Louis Van Loock en Ludwina Compagnie 29/07/2011 Harry Van Tricht en Miranda Indekeu 30/07/2011 Jan Pauwels en Nathalie Peeters 30/07/2011 Igor Desfossés en Sarah Vanhulsel 05/08/2011 Robert Van Alphen en Réjane Malfait 06/08/2011 Jurgen Verbeeck en Vira Musymovych 06/08/2011 Wouter Franck en Emmy Hermans 06/08/2011 Günther Moons en Ann Verstraeten 06/08/2011 Nik Serneels en Melissa Serneels 12/08/2011 Joghen Waegemans en Christel van Serveyt 12/08/2011 Koen Vaes en Claudia Van Agtmael

juBilariSSen Gouden bruiloft (50 jaar!) 20/07/1961 Fam. Van Den Bergh-Mols 02/08/1961 Fam. Horemans-Vekemans 09/08/1961 Fam. Braes-Dils

Fam. Papen-Vervloet 19/07/1961

Fam. Vervoort-Sjongers 22/07/1961

Diamanten bruiloft (60 jaar!) Fam. Goelen-Vervoort 01/07/1961

Fam. Janssens-Joillet 01/08/1961

Fam. Van Bel-Schellens 30/06/1951

Fam. Van Kerckhoven-De Cat 04/08/1951

Gemeente Hulshout // september 2011 // 3


WeTenSWaard aCTueel

CulTuur

SaY CHeeSe! nog enkele dagen voor de fotowedstrijd...

kliM in je STaMBOOM! Steeds meer mensen tonen belangstelling in hun familiegeschiedenis en willen op zoek gaan naar hun voorouders. Om hen te ondersteunen organiseert de Hulshoutse heemkring “Wadja” op zondag 9 oktober 2011 zijn 8ste “Genealogische dag” (zaal Centrum in de Langestraat, Houtvenne van 10.00 tot 17.00 uur).

Heeft u nog een leuke, zomerse foto? Of een foto die onze gemeente op haar best toont? Of misschien een foto van Hulshoutenaren in actie? Bezorg ze ons voor 15 september 2011 via foto@hulshout.be of www.hulshout.be. Bib-tip: Creatief met digitale foto’s voor senioren: maak de mooiste fotoprojecten - Studio Visual Steps (2010)

GriePVaCCinaTie Vorig jaar verliep het griepseizoen rustig. Toch wordt vaccinatie aangeraden, met name voor risicogroepen, zoals mensen met een chronische ziekte (diabetes, hart- en vaatziekten of longziekten), 65-plussers en zwangere vrouwen. Zwangere vrouwen die in oktober of november drie maanden zwanger zijn laten zich best vaccineren, want griep tijdens de zwangerschap kan ernstige complicaties veroorzaken bij moeder en kind. Zwangere vrouwen kunnen veilig gevaccineerd worden omdat het griepvaccin geen actief virus bevat en u dus niet kan besmetten. Hoewel één van de aangekondigde griepvirussen minder de 65-plussers ziek maakt laten ze zich toch best vaccineren omdat er nog twee andere virussen kunnen circuleren. Zeker als u aan bovengenoemde chronische ziekten lijdt of in een rusthuis of ziekenhuis verblijft, is vaccinatie wenselijk. Twijfelt u of vaccinatie voor u nuttig is, vraag dan raad aan uw huisarts of apotheker. De maanden oktober en november zijn de voorkeursmaanden voor vaccinatie.

accinatie griep en griepv Meer info over natie.be www.griepvacci

vindt u op

4 // september 2011 // Gemeente Hulshout

Heel wat heemkringen en regionale werkgroepen nemen er aan deel en brengen hun documentatie ter inzage mee. Elke bezoeker mag opzoekingen doen in de uitgestalde parochieregisters en registers van de burgerlijke stand van groot-Hulshout en omliggende gemeenten. De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde en sommige deelnemende heemkringen houden ook registers ter beschikking van de omliggende gemeenten, o.a. Begijnendijk, Heist-op-den-Berg, Olen, Westerlo, Putte. Heemkring “Wadja” Hulshout zal ook een groot deel van zijn schaduwarchieven ter inzage leggen. Een verzameling bidprentjes en rouwbrieven van Westmeerbeek, Hulshout, Houtvenne en omstreken is eveneens raadpleegbaar. Alle eeuwelingen uit Hulshout, Houtvenne, Westmeerbeek zullen op een scherm geprojecteerd worden. Wie gewoon uit interesse een kijkje wil komen nemen, is natuurlijk ook welkom op deze stambomendag. Kopiëren kan aan voordelig tarief. Dranken en broodjes verkrijgbaar. De toegang is gratis.

Meer info: tel. 016 69 40 84 Maria Tobback ack@telenet.be e-mail: maytobb tel. 015 22 32 77 ls Robert Bruynsee ke@skynet.be e-mail: parapros tel. 016 69 76 92 Leon Daems ms@skynet.be e-mail: leon.dae


Vrije Tijd COnFliCT?! Op zondag 11 september 2011 vindt de 23ste editie van Open Monumentendag plaats. Met zijn half miljoen bezoekers is dit het meest succesvolle culturele eendagsevenement in Vlaanderen. Tijdens Open Monumentendag staat het onroerend erfgoed in de kijker, ieder jaar rond een specifiek thema. Deze keer staat de dag helemaal in het teken van het jaarthema ‘Conflict’. Benieuwd welke activiteiten er in de buurt georganiseerd worden? Neem dan eens een kijkje op www. openmonumenten.be

keMPen ZinGT! Wie kent er nog een liedje? Vroeger, toen er nog geen radio of televisie was, werd er waarschijnlijk heel wat meer gezongen dan nu. Op markten en kermissen verkondigden marktzangers de laatste nieuwtjes of entertainden ze de menigte, kinderen kenden een heel repertoire, tijdens bruiloften werd al eens een feest- of drinklied aangeheven, en elke stiel had wel z’n eigen werkliederen. Gezocht: liedjes en zangtradities Kempen zingt! zoekt dan ook liedjes die Kempenaars zongen, of die nu nog steeds gezongen worden. Opnamen, liedblaadjes, schriftjes of herinneringen, al dat materiaal is welkom.

keMPen kOOkT! Op zoek naar verhalen en materiaal over onze eetgewoonten Wat aten die hardwerkende Kempense boeren eigenlijk elke dag, of wanneer het eens feest of kermis was? Verschilde dat van de stadsbewoners? Hoe werd er gekookt, en welke gerechten en producten zijn typisch Kempens? Gezocht: info en materiaal rond eten en koken Kempen kookt! zoekt daarom verhalen, materiaal en mensen die een beeld geven van de Kempense eetgewoonten. Ken je bijvoorbeeld iemand die kan vertellen hoe en wat er een tijdje geleden gekookt, gebakken of gebrouwen werd? Of wat er tijdens feestdagen op tafel kwam? Heb je nog foto’s en filmpjes over Kempenaars die koken, feesten of eten en drinken? Kan je ons aan menukaarten, recepten en kookschriftjes helpen? Materiaal dat je uitleent krijg je natuurlijk terug, eventueel nadat er een digitale kopie van is gemaakt.

Ook de verhalen en tradities die met liedjes samenhangen worden gezocht: welke liedjes hoorden bij een bruiloft of een kinderspelletje? Welke werden op school geleerd of welke waren daar zeker te onfatsoenlijk voor? Kwamen er vroeger marktzangers in het dorp, of werd er gezongen bij feesten die we nu nog amper kennen? Verzamelen! Om de eetcultuur en de zangtraditie van de Antwerpse Kempen in beeld te brengen, startten de Kempense erfgoedcellen onlangs samen met Rurant en Vormingplus de tweejarige LEADER-projecten Kempen kookt! en Kempen zingt!. Als je informatie of materiaal hebt voor Kempen kookt! of Kempen zingt!, neem dan contact op met projectcoördinator Tim Willekens via tim@kempenkookt.be of tim@kempenzingt.be, telefoon: 014 22 97 40, erfgoedcel Kempens Karakter: Begijnhof 27 – 2200 Herentals

k op t.be. vindt u oo empenzing .k w w Meer info w n be e penkookt. www.kem

Gemeente Hulshout // september 2011 // 5


Vrije Tijd BiBliOTHeek

, en S GaSTenBOek SCHrijF in On Win! gemeenernummer van het Zoals je in het zom ag 4 juli ligt er sinds maand teblad kon lezen, ook jij je gastenboek waarin 2011 in de bib een zoekers pennen. Heel wat be getuigenis kan neer ns langs , dus kom gerust ee deden het je al voor dt. jij de bib zo leuk vin en vertel ons waarom en: ieniet voor niets te do Je hoeft dit uiteraard ons deelt, zijn getuigenis met die er ek zo be re de j tijdens tton waarmee hij/zi krijgt een leuke bu r 2011 zaterdag 15 oktobe onze verwendag op komen ophalen. een verrassing kan

BOekennieuWS Eind juni 2011 werd de Knack Hercule Poirotprijs voor de beste Vlaamse thriller uitgereikt aan Rudy Soetewey. Hij werd bekroond voor zijn boek ‘Getuigen’, en ontving daarom een cheque van 5000 euro uit handen van de succesvolle Nederlandse misdaadschrijfster Esther Verhoef. Bram Dehouck kreeg de Prijs van de Lezer voor zijn boek ‘Een zomer zonder slaap’. Beide prijswinnaars zijn uiteraard te leen in de bib!

-tip: www.hulshout.be/bibliotheek > catalogus

ellaMira: ÉÉn FilM, TWee WOrkSHOPS EllaMira is een project voor Kempense (vrouwen)verenigingen en bibliotheken. Open Doek en Platform Vrouwenkracht Kempen stellen 20 vrouwenfilms voor: het verhaal gaat over een vrouw of de film werd gedraaid door een vrouw. Bij de films wordt ook een activiteit aangeboden die dieper ingaat op het verhaal van de film. In onze gemeente sloegen de bib, KVLV Hulshout en VIVA-SVV de handen in elkaar. Zij presenteren op vrijdag 7 oktober 2011 samen de film ‘Water’. Deze film speelt zich af in het koloniale India van 1938, wanneer Mahatma Gandhi aan de macht komt. Het verhaal begint wanneer de achtjarige Chuyia haar man verliest en naar een huis gestuurd wordt waar Hindoe weduwen de rest van hun leven in gevangenschap doorbrengen. De kleine, vurige Chuyia beïnvloedt het leven van de andere weduwen grondig. Zo ook het leven van Kalyani, een jonge weduwe die verliefd wordt op de idealistische Gandhi-volgeling Narayan. De bib, KVLV Hulshout en VIVA-SVV nodigen je uit voor twee toffe workshops op 27 oktober 2011. Er kan die avond gekozen worden uit muurschilderen of henna. In beide workshops dompelt lesgeefster Jetty Roels ons onder in de oude tradities van India, de godenwereld en typische Indische motieven. Zowel de film als de workshops zullen doorgaan in Zaal Vloeikens, telkens vanaf 20u00. Inschrijven is niet verplicht, maar wenselijk voor de workshops. Deelname aan de activiteiten is trouwens gratis.

Meer info en inschrijvingen: Bibliotheek Hulshout, An van der Borght, via telefoonnummer 015 22 40 17 of e-mailadres hulshout@bibliotheek.be

6 // september 2011 // Gemeente Hulshout


Vrije Tijd VrijWilliGerS

SPOrT

Zijn OVeral ... nOdiG! Zowel de sportraad als de sportdienst werken met vrijwilligers. In deze tijden is het steeds moeilijker om gemotiveerde mensen te vinden met voldoende vakkennis, maar ze zijn er wel! Zoals Els Vetters, die mee de sportraad opstartte en vaste vrijwilliger is voor de zwemlessen. Hoog tijd dus om haar even in de spotlights te zetten:

daG Van de SPOrTCluBS in aanTOCHT Op 11 september 2011, tijdens de ‘Dag van de sportclubs’, krijgen de sportclubs de kans zich voor te stellen en hun aanbod uit de doeken te doen. Alle deelnemers krijgen op hun beurt de kans om op een gratis, interactieve manier kennis te maken met de verschillende sporttakken en hun specifieke disciplines.

Hoe ben je in contact gekomen met de sportraad en met de sportdienst? “Om eerlijk te zijn is dit gestart met een strooibriefje! Er werd een sportraad opgericht en via de strooibriefjes werd er een oproep gedaan om te zetelen in de algemene vergadering en mogelijk in de raad van bestuur. Ikzelf ben van opleiding professionele bachelor lichamelijke opvoeding en mijn interessegebied ligt dus grotendeels in het uitoefenen van sport, maar ook in het stimuleren van anderen om aan sport te doen.” Wat sprak je aan om deel uit te maken van een adviesraad omtrent sport? “De sportraad werd toen voor de eerste keer opgericht, hierdoor hoopte ik de basis mee vorm te kunnen geven. Ook vanuit mijn opleiding hoopte ik mij nuttig te kunnen maken voor de sport in Hulshout en voornamelijk de sport in Hulshout mee te promoten. Bovendien is sport vaak nog een mannenwereld!” daarbij combineer je ook de zwemlessen vanuit de sportdienst. Wat mogen we ons daarbij voorstellen? “We proberen ervoor te zorgen dat alle deelnemers een minimum van 25 m halen in twee zwemslagen alvorens we ze doorsturen naar een zwemclub. Elke lessenreeks is zeer verschillend, aangezien we regelmatig met nieuwe zwemmers zitten. Vanaf les 1 kunnen we dan onze lessen afstemmen op de kinderen en op de ganse groep. Maar het belangrijkste van dit alles is toch wel de voldoening die ik eruit haal! Kinderen iets kunnen aanleren, iets bijbrengen wat misschien wel van levensbelang kan zijn. Op een kleine tijdspanne zie je kinderen vaak snel evolueren, ze pikken iets op en maken de klik. Om hier getuige van te zijn en wetende dat je daar zelf hebt in kunnen bijdragen, vind ik fantastisch!”

Programma De ‘Dag van de sportclubs’ zal doorgaan op en rond het Sportpark Joris Verhaegen in Hulshout van 9.30 u. tot 16.00 u. Iedereen kan die dag gratis initiatielessen volgen. Vorig jaar stonden onder andere de volgende zaken op het programma: kickboxen, squash, tafeltennis, linedance,tennis, trampoline en voetbal. Het programma van dit jaar moet nog vervolledigd worden en wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. Inschrijven kan doorlopend op de dag zelf. Naast de initiatielessen is er ook een infomarkt met alle informatie over de sportclubs. Er zal ook voldoende randanimatie voorzien worden voor kinderen. Op het einde wordt er ook nog een fiets verloot onder de deelnemers! Iedereen is dus meer dan welkom !

schikbaar op Meer info is binnenkort be be of via de sportdienst, www.dagvandesportclubs. lshout.be. 015 24 26 77 of sport@hu Bib-tip: Thrillers in de sport Stef Wijnants (2009) kOM SnaCkSPOrTen Zie VOlGende PaGina

Gemeente Hulshout // september 2011 // 7


VereniGinGen en aCTiViTeiTen SnaCkSPOrTen! Dat is proeven van G-sport tijdens opendeurdagen voor personen met een handicap en hun familie. Er zijn allerlei leuke sportevenementen georganiseerd voor mensen met een handicap (en hun familie): • • • • • •

Atletiekmenu (14 september 2011, Booischot) Int. G-judotornooi (1 oktober 2011, Herenthout) Klavertje 4 van G-sport (1 oktober 2011, Herentals) Boccia diploma (15 oktober 2011, Herentals) Wafelbowling (22 oktober 2011, Herentals) Broodjeszwemmen (22 november 2011, Herentals) Meer info: www.gsport.be of via de sportdienst, tel. 015 24 26 77 of sport@hulshout.be -tip: www.hulshout.be > Vrije tijd > Sport > Activiteiten

FeeSTMaalTijd Okra De zomer loopt op zijn einde, dus is het hoog tijd dat OKRA Hulshout weer eens samenkomt voor een feestmaaltijd (de laatste is al een tijdje geleden). Op maandag 12 september om 13.00 uur is daarom iedereen uitgenodigd in de parochiezaal voor het herfstfeest. Nieuw is dit jaar dat de leden ook vrienden en kennissen mogen uitnodigen op deze bijeenkomst, en dit aan dezelfde voorwaarden als de leden, zodat ze ook eens kunnen kennismaken met OKRA Hulshout. U kan dit melden aan de wijkverantwoordelijken bij het inschrijven. Bent u geen lid, kent u geen lid, maar wilt u wel komen kennismaken? Ook dan bent u van harte welkom! nu staat: Op het me Broccolisoep oenten, Kipfilet met gr us en champignonsa kroketten IJsje met fruit

T kaV HulSHOu ptember 2011 Nieuw! Vanaf 15 se beginners Zumba-Gold voor -plussers Voor 50-, 60- en 70 09.00-10.00 uur Elke donderdag van aegen (sporthal) Sportpark Joris Verh Meer info: 0479 41

83 94

kFeMM Muziekonderwijs bij onze dorpsfanfare Op vrijdag 16 september 2011 van 18.00 tot 20.00 gaat onze infodag door in ons fanfarelokaal aan de Kapelaniestraat in Hulshout. Om 19.00 zal onze jeugd een optreden verzorgen zodat er kans is om kennis te maken met de instrumenten en een praatje te maken met onze jeugd en onze dirigent zelf. Iedereen vanaf 8 jaar (derde leerjaar) is welkom om kennis te maken met onze fanfare. In principe volgt iedereen eerst een jaar notenleer, waarna een instrument kan gekozen worden en het leren spelen kan beginnen.

8 // september 2011 // Gemeente Hulshout

We hopen u zeker te ontmoeten op deze bijeenkomst waar er tijdens en ook na de maaltijd eens goed kan bijgepraat worden over de zomermaanden en de vakantieperiode die we hebben gehad. Zoals steeds zo spoedig mogelijk inschrijven bij de wijkverantwoordelijken. Allen van harte welkom! Het OKRA-bestuur van Hulshout Meer info: Georges Korthoudt, tel. 015 22 37 22

Uiteraard kunnen enkel instrumenten gekozen worden die in onze fanfare bespeeld kunnen worden. De lessen notenleer gaan door op zaterdag in de voormiddag. Ook iedereen die muziek kan lezen of al een instrument kan bespelen is welkom. Per persoon wordt dan bekeken welke verdere opleiding gewenst is. Met muzikale groeten en steeds bereikbaar voor verdere informatie, De voorzitter: Jan Pauwels (015 22 39 52) De secretaris: Marc Van Reet (016 68 05 76) De schatbewaarder: Willy Monsecour (016 69 71 22)


VereniGinGen en aCTiViTeiTen

Gemeente Hulshout // september 2011 // 9


kalender 9-10 SEP Gesrock openluchtfestival Vzw Gesrock Zuidgoordijkstraat in Hulshout Vrijdag: rockfuif v.a. 18.00 uur Zaterdag: optredens van 12.00-23.00 uur Prijs: v.v.k. 10 euro, inkom 12 euro Meer info/voorverkoopadressen: www.gesrock.be

10-11 SEP Chiroweekend Chiro Westmeerbeek Voetbalpleinen Westmeerbeek Zaterdagavond: Kampvuur met randanimatie Zondagmiddag: BBQ Zondagnamiddag: dorpsloop Westmeerbeek - Start: 14.00 uur Afstanden individueel: 5/10km Afstandenploegen : 4 x 2,5km (vier lopers) Deelnameprijs: 5 euro Meer info: www.chiro-westmeerbeek.be

11 SEP

ZONDAG Tweedehands kinderkledingbeurs Gezinsbond Hulshout Parochiezaal Hulshout 13.30-14.30 uur Dag van de sportclubs Sportdienst en Sportraad Hulshout Sportpark Joris Verhaegen Meer info op p. 7 Open monumentendag www.openmonumenten.be Meer info op p. 5

12 SEP

MAANDAG Infoavond ‘Ken jij groep KVLV’ KVLV Hulshout Keuken Rode zaal // 19.30 uur Herfstfeest OKRA Hulshout Parochiezaal Hulshout // 13.00 uur Voor alle geïnteresseerden Meer info op p. 8

16 SEP

vrijdag Infodag + optreden KFEMM Hulshout Fanfarelokaal, Kapelaniestraat 18.00-20.00 uur 19.00 uur - optreden jeugdfanfare Tel. 016 68 05 76 Meer info op p. 9

16-17-18 SEP Chiroweekend Chiro Hulshout Vrijdagavond: bieravond Parochiezaal Hulshout // 20.00 uur Zaterdag: Volleybaltornooi Chirolokalen van Hulshout // 13.00 uur Inschrijven via chiro-volleybal@ hotmail.co​m o.v.v. groepsnaam en verantwoordelijke voor 10 september! 15 euro inschrijvingsgeld ter plaatse te betalen per groep Zaterdagavond: Augustfuif Parochiezaal Hulshout // 21.00 uur Hulshout Inkom 5 euro, 4 euro met flyer *HAPPY HOUR van 21.00u tot 22.00u! Zondag: Vlottentocht Start aan de brug in Westmeerbeek // 13.30 uur Inschrijven vóór 12 september 2011! Meer info: www.chirohulshout.be Sluiting zomerseizoen met mosselen Tennisclub Sportiva Sportpark Joris Verhaegen 13.30 uur Ontbijtconcert KFEMM Hulshout Fanfarelokaal, Kapelaniestraat Start: 09.30 uur 11.00 uur - optreden jeugdfanfare 11.45 uur - optreden volledige fanfare Inschrijvingen ontbijt (8 euro) via 016 68 05 76 of 016 69 71 22 Meer info op p. 9

10 // september 2011 // Gemeentekrant Hulshout

20 SEP

DINSDAG Bloed geven (Hulshout) Rode Kruis Lokaal Rode Kruis (Industriepark) 18.00-20.30 uur

26 SEP

MAANDAG Gezondheid: Ogen- en orenmassage KVLV Hulshout Keuken Rode Zaal // 19.30 uur

27 SEP

DINSDAG Bloed geven (Houtvenne) Rode Kruis Zaal Centrum (Langestraat) 18.00-20.30 uur

30 sep

vrijdag Stamboomopzoekingen Heemkring “Wadja” Hulshout Pastorie Houtvenne van 19.30 tot 21.30 uur Meer info: Leon Daems, 016 69 76 92

2- 4 OKT

Kermis Westmeerbeek

3 OKT

MAANDAG ‘Verdriet heeft met liefhebben te maken’ KVLV Hulshout Keuken rode zaal // 19.30 uur

7 okt

vrijdag Prijsuitreiking fietszoektocht Chiro Hulshout Parochiezaal hulshout // 20.00 uur Film ‘Water’ Bibliotheek Hulshout, KVLV Hulshout en VIVASVV Zaal De Vloeikens // 20.00 uur Deelname gratis Meer info op p. 6


kalender 9 OkT

ZOndaG Gezond ontbijt Gezinsbond Hulshout Ook volksspelen en schminkstand aanwezig Inschrijven voor 23 september 2011 Meer info op p. 9 Stamboomdag Heemkring “Wadja” Hulshout Parochiezaal ‘Centrum’ te Houtvenne van 10.00 tot 17.00 uur

11 OkT

dinSdaG Bloed geven (Westmeerbeek) rode kruis Parochiezaal Westmeerbeek 18.30-20.30 uur

27 OkT

Verwendag Bibliotheek Hulshout Meer info binnenkort op http://hulshout.bibliotheek.be

18 OkT

MaandaG Gewestactiviteit Met Marleen Heylen, psychologe kVlV Hulshout Rode zaal // 19.30 uur

24 OkT

MaandaG Kookles: Creatief bakken uit ons bakboek kVlV Hulshout Keuken rode zaal // 19.30 uur

dOnderdaG Workshops henna of muurschilderen Bibliotheek Hulshout, kVlV Hulshout en ViVaSVV Zaal De Vloeikens // 20.00 uur Deelname gratis, inschrijven gewenst Meer info op p. 6

28 OkT

VrijdaG Stamboomopzoekingen Heemkring “Wadja” Hulshout Pastorie Houtvenne van 19.30 tot 21.30 uur Meer info: Leon Daems, 016 69 76 92

15 OkT

ZaTerdaG Mosselfeest kFeMM Hulshout Fanfarelokaal, Kapelaniestraat Start: 11.30 uur Tel. 016 68 05 76

een overzicht van alle activiteiten (ook besloten) vindt u ook in de activiteitenkalender op www.hulshout.be!

adreSSen lOCaTieS: Parochiezaal Houtvenne, Langestraat 14, 2235 Houtvenne Parochiezaal Hulshout, Grote Baan 117, 2235 Hulshout Parochiezaal Westmeerbeek, Mgr. Raeymakersstraat 10, 2235 Westmeerbeek Zaal De Vloeikens, Vloeikensstraat 12a, 2235 Hulshout (vroegere turnzaal) Rode Kruislokaal, Industriepark 3, 2235 Hulshout (achter de sporthal) Sportpark Joris Verhaegen, Industriepark 3, 2235 Hulshout

Terugkerende activiteiten: Zumbadans: elke donderdag van 20.00-21.00 uur lessenreeks, Sporthal Sportpark Joris Verhaegen, Industriepark 3 in Hulshout Info: An Bastijn, 0477 42 64 22 of Kristof Goossens, 0496 28 54 28. Tai chi chuan: elke woensdag nieuwe lessenreeks voor beginners van 20.15 tot 21.30 uur, Sportpark Joris Verhaegen zaal 3 en 4. Info: Wim Swimmen - 0498 46 13 36 joggersclub CM-fit: CM-kern Hulshout organiseert i.s.m. KWB Westmeerbeek elke woensdag een jogmoment. Vertrek om 20 uur aan PZ Westmeerbeek. De deelname is gratis en iedereen is welkom. Je kunt gewoon aansluiten, zonder vooraf in te schrijven. Meer info: Jan Monsecour 016 69 83 25 Tafeltennisclub TTC Hulshout, Sportpark Joris Verhaegen, Industriepark 3 in Hulshout, zaal 1 en 2 line-dance: iedere dinsdag om 19.30 uur // 2 euro per les, Sportpark Joris Verhaegen, Industriepark 3 in Hulshout.

Gemeentekrant Hulshout // september 2011 // 11


openingsuren Gemeentehuis Prof. Dr. Vital Celenplein 2 2235 Hulshout - Tel.: 015 22 40 11 Openingsuren Ma-vrij: 09.00 - 12.00 uur Ma: 18.00 - 20.00 uur Woe: 13.00 - 16.00 uur Spreekuren college Algemeen e-mailadres college@hulshout.be Burgemeester Mark Verhaegen Ma: 19.00 - 20.00 uur Vrij: op afspraak GSM: 0495 57 35 22 1e schepen (op afspraak) Maurice Ooms Tel.: 016 69 93 01 GSM: 0496 02 50 62 2e schepen (op afspraak) Geert Daems Tel.: 016 68 06 78 GSM: 0499 41 41 95 3e schepen (op afspraak) Anja Leflot GSM: 0496 68 25 14 4e schepen (op afspraak) Jef Wauters Ma: niet op afspraak - verder wel op afspraak - Tel.: 015 22 27 13 GSM: 0496 97 50 85 5e schepen (op afspraak) Jef van Bael Tel.: 015 75 01 00 GSM: 0497 57 35 16

sportpark joris verhaegen Industriepark 3 2235 Hulshout Tel.: 015 24 26 77 sport@hulshout.be zwembad Industriepark 1 2235 Hulshout Tel.: 015 24 80 13 zwembad@hulshout.be Openingsuren Tijdens schooljaar Woe: 13.00 - 17.00 uur Do: 18.00 - 21.00 uur Vrij: 18.00 - 20.00 uur Za: 09.00 - 13.00 uur Tijdens schoolvakantie Di-vrij: 13.00 - 17.00 uur 19.00 - 21.00 uur Za: 09.00 - 13.00 uur Containerpark Industriepark 76 2235 Hulshout Tel.: 015 25 36 44 milieu@hulshout.be Openingsuren Ma: gesloten Di/do: 11.00 - 19.00 uur Woe/vrij: 08.00 - 16.00 uur Za: 08.00 - 14.00 uur Zo: gesloten BIBLIOTHEEK Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel.: 015 22 40 17 hulshout@bibliotheek.be

Nuttige telefoonnummers Politie Zuiderkempen: 016 47 92 50 Ambulancedienst: 100 (112 via GSM) Dringende Interventie: 101 Ambulance Rode Kruis: 105 Ambulance Hulshout: 016 68 08 08 Brandweer: 015 24 17 00

12 // zomer 2011 // Gemeentekrant Hulshout

Arts van wacht: Tele-onthaal: Child Focus: Brandwonden: Antigifcentrum: Druglijn: Inlichtingen:

OCMW Hulshout Grote Baan 256 2235 Hulshout Tel.: 015 75 01 00 Telefonische bereikbaarheid Ma-vrij: 09.00 - 12.00 uur Ma-do: 13.30 - 16.00 uur Ma: 18.00 - 20.00 uur Sociale dienst Di, woe, vrij: 09.00 - 12.00 uur Ma: 18.00 - 20.00 uur Do: op afspraak Schuldbemiddeling Ma: 18.00 - 20.00 uur Do: 09.00 - 12.00 uur Dienst asielzoekers Na afspraak Thuisdiensten      Na afspraak Dienst Gezinszorg Ma: (na afspraak) 09.00 - 12.00 uur Verwarmingstoelagen Ma-woe: 09.00 - 12.00 uur Do: gesloten Ma: 18.00 - 20.00 uur Vr: 09.00 - 12.00 uur Juridische dienst Ma: 18.00 - 20.00 uur* Vrij: 09.00 - 12.00 uur *Elke 2e en 4e ma van de maand Woonzorgcentrum Ter Nethe Op afspraak 015 22 93 90 015 22 93 92 Openingsuren Ma: 16.00 - 20.00 uur Di: 18.00 - 20.00 uur Wo: 11.30 - 20.00 uur Vr: 14.30 - 17.00 uur Za: 10.00 - 12.00 uur

0900 70 115 106 110 02 26 86 200 070 24 52 45 078 15 10 20 1207


leVen en WelZijn OCMW

Ter neTHe

STudieTOelaGe aanVraGen? Wij HelPen u‌ Studeren kost geld. Toch zijn er elk jaar leerlingen en studenten uit het basis-, secundair en hoger onderwijs die geen studietoelage aanvragen, hoewel ze er soms wel recht op hebben. Jammer, want een studietoelage van de Vlaamse Overheid is een flinke steun in de rug. Ook als u niet zeker bent dat u in aanmerking komt, kan het de moeite lonen om een aanvraag in te dienen. Wat? Aanvragen voor het school- en academiejaar 20112012 kan u indienen van 1 augustus 2011 tot 1 juni 2012. Studietoelagen zijn er voor het basisonderwijs (=kleuter- en lager onderwijs), het secundair onderwijs (=voltijds secundair onderwijs en deeltijds leerplichtonderwijs met inbegrip van leertijd bij Syntra) en het hoger onderwijs. Het inkomen speelt een belangrijke rol, zowel bij het bepalen of u in aanmerking komt als bij het berekenen van het toelagebedrag.

FriTuur ann en STeF Onze bewoners hadden al geruime tijd zin om nog eens naar de frituur te gaan. Maar met 60 bewoners naar de frituur gaan, is niet zo simpel. Vandaar ons idee om in woonzorgcentrum Ter Nethe zelf een frituur te bouwen. Gedurende drie dagen kregen onze bewoners de kans om met z’n allen frietjes te komen eten. Na de middag werden de aardappelen geschild en gesneden. Tegen 16.30 uur werden de bewoners verwacht. Op het menu: friet met stoofvlees, stoofvleessaus, curryworst... En wees maar zeker dat onze frituur steeds volzet was!

Waar? Vraag de formulieren bij het secretariaat van uw school voor kleuter-, lager en secundair onderwijs of bij de dienst Studentenvoorzieningen van uw hogeschool of universiteit. U kan de formulieren ook verkrijgen bij het CLB of het OCMW. De maatschappelijk werkers bieden bovendien gratis hulp bij het invullen van de aanvraag. Uw aanvraag online indienen via www.studietoelagen.be is veruit het gemakkelijkst. Dit kan als u een elektronische identiteitskaart en kaartlezer heeft. nog vragen? Voor meer informatie of hulp bij het invullen van uw aanvraag kan u terecht op het gratis nummer van de Vlaamse Overheid 1700, op de website www.studietoelagen.be of op de zitdagen sociale dienst van het OCMW, Grote Baan 256, op maandag van 18u tot 20 u. of op dinsdag/woensdag en vrijdag van 9 uur tot 12 uur.

Bib-tip: Studeerwijzer: op weg naar succesvol studeren - Krista Denissen (2008)

Gemeente Hulshout // september 2011 // 13


leVen en WelZijn u STaaT er nieT alleen VOOr...

jan uiT eSTland

HulP Bij rOuWen De federatie van parochies van Herselt-Hulshout-Westerlo heeft voor rouwende mensen een serie van zeven bijeenkomsten: Wanneer? Op dinsdagavonden in 2011: 4 oktober, 8 november, 6 december, en 2012: 10 januari, 7 februari, 6 maart, 27 maart 2012; van 19.30-21.30 uur (onthaal vanaf 19.15 uur). Waar? Deze bijeenkomsten gaan door in het federatielokaal in de abdij Tongerlo (Oevelsedreef). kosten: 1,50 euro per bijeenkomst.

f

53 58 o Meer info: /gsm 0495 20 e t.b ne le te f@ rachelvanhoo l. 014 26 79 20 tmail.com / te ho @ js ei w ie benn (na 20.00 uur)

VerdrieT na een relaTieBreuk Ook voor mensen met een beëindigde relatie zijn er bijeenkomsten. De eerste maandag van de maanden oktober 2011 tot en met mei 2012 is er een bijeenkomst. Op maandag 3 oktober is er een informatieavond, die doorgaat in het federatielokaal in de abdij van Tongerlo (recht tegenover het dierenparkje). Per avond vragen we een vergoeding van 1,50 euro.

22 22 37, Willems 0496 irk D : fo in r Mee 65 00 of voets 0495 63 Renilde Haese 49 83 23. Jos Briers 0498

OPrOeP kOM OP TeGen kanker Op 14, 15, 16 en 17 september is het weer zover. Dan zijn het weer de nationale verkoopdagen van de azalea’s ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Ook Hulshout doet weer mee!! Heeft u interesse, vragen of opmerkingen, dan mag u dit laten weten via de coördinator van het KOTK-team Hulshout: Nicole Verberck, Heibaan 12, 2235 Hulshout, 0495 17 16 01, diktus@skynet.be (onderwerp: KOTK hulp) Dank bij voorbaat!!

14 // september 2011 // Gemeente Hulshout

Laat eens een frisse wind door je huis waaien... Elk jaar heeft België de eer tientallen internationale studenten te verwelkomen. Voor een semester of een jaar maken ze deel uit van een gezin en familie, een klas en een nieuwe vriendenkring. “We missen de babbeltjes...” In de Bertelsbroekstraat in Hulshout is Jan uit Estland na een fantastisch geslaagd jaar net terug naar huis. “Het zal nu stil worden in de straat, Jan babbelt graag en veel, en spreekt zeer goed Nederlands”, volgens Antoon en Annette, die Jan een schooljaar lang in huis namen. Ook de buren Louis, Maria, Achiel, Myriam, Jef, Alain,Yasmien... zullen het babbeltje met hem missen... “We zouden ook graag via deze weg alle mensen willen bedanken die Jan zo gastvrij hebben ontvangen: de volksdansgroep, de school, de muziek- en tekenacademie... Als ik zie wat er allemaal gebeurd is in dat korte jaar, dat dit mogelijk was, dan nodig ik de vele gezinnen in onze en in Jan zijn naam uit om voor een jaartje de deuren van hun gezin open te stellen voor een uitwisselingsstudent.”

d in een frisse win eten over zo w r ve uth o r Yo ee n m va site Wilt u kijkje op de web n ee ns ns ee de tij m foneer huis? Nee .yfu.be of tele w w w ng di an for Underst 04. n: 015 79 50 de kantoorure

OPVOedTiP naar de SuPerMarkT MeT de kidS Kinderen leren uit het dagelijkse leven en boodschappen doen hoort daar bij. Samen winkelen kan een gezellige bedoening zijn, al is de supermarkt net zo vaak de uitverkoren plek voor een kind om mama’s of papa’s grenzen uit te testen. Consequent zijn (nee is en blijft nee) is noodzakelijk om ongewenst gedrag te stoppen. Wanneer je van jezelf weet dat je het hier moeilijk mee hebt, kan je je kind beter heel even uit de situatie halen door het apart te zetten, zodat het geen aandacht meer krijgt door zijn negatieve gedrag. Natuurlijk blijf je als ouder in de buurt. (Met dank aan Groeimee.be)

aken? uitstapje te m uk le n ee t to ng dit gsOndersteuni Meer info om met Opvoedin p oo er t M ac nt de co n Neem ut, Gravi o sh ul H • lt erse Westerlo • H esterlo), 60 Heultje (W 22 , 17 at destra 86 35 ing.be, 0499 21 oo@pidtsticht


WOnen en Milieu Verkeer

Milieu

HeraanleG FieTSPad en rijWeG VennekenSSTraaT

GrOTe Bak OF kleine Bak? Voortaan kunnen alle gezinnen vanaf vier personen een grote DIFTAR-container voor restafval (240 liter in plaats van 120 liter) aanvragen. Hiervoor kan u naar het gemeentehuis komen tijdens de openingsuren, bellen naar de milieudienst (015 22 94 84) of een e-mail sturen naar milieu@hulshout.be. Ook kleinere gezinnen of alleenstaanden kunnen deze grote grijze afvalcontainers aanvragen via dezelfde weg. De toekenning gebeurt in dit geval na een gemotiveerd verzoek.

Wat? Om het comfort en de veiligheid te verbeteren van fietsers en voetgangers, heeft de gemeente Hulshout besloten om het fietspad van de Vennekensstraat opnieuw aan te leggen. Het bestaande fietspad wordt hierbij vernieuwd en met een halve meter tot één meter breder gemaakt. Door middel van beplanting, reflectorpalen of een verhoging zal het fietspad worden afgeschermd van de rijbaan. Ook zal de rijbaan volledig worden vernieuwd in beton met aan beide kanten een betongoot van een halve meter. Het beoogde resultaat is een veiligere rijbaan voor zowel automobilisten, fietsers als omwonenden. Het gaat om werken die deels op het grondgebied van Hulshout en deels op het grondgebied van Herselt gelegen zijn. Wanneer? De uitvoering van de wegenwerken is gepland in 2012 en de termijn wordt vastgelegd op 90 werkdagen. De nutsmaatschappijen zorgen ervoor dat vóór de vernieuwing een aantal andere belangrijke werken al zijn uitgevoerd, zoals het aanpassen van het volledige gasnet, het vernieuwen van elektriciteit (MS en HS) en het ondergronds brengen van de laagspanningskabels, kabels voorzien van glasvezel, het aanbrengen van nieuwe openbare verlichting en het vervangen van de bestaande waterleiding. Deze werken zullen aan de wegenwerken voorafgaan en waarschijnlijk dit najaar beginnen.

80 of Meer info: tel. 015 22 94 a vi n ke za ed gebi Dienst Grond @hulshout.be. chnischedienst te es dr la ai m e-

-tip: www.hulshout.be > veiligheid en verkeer > werken

Geen fraai gezicht... ...overal containers langs de straat! Daarom vragen we iedereen nog eens om hier rekening mee te houden en de GFT- en restafvalcontainers buiten de ophaaluren niet buiten te laten staan. Buiten: na 16.00 uur op de dag vóór de ophaling Binnen: voor 19.00 uur op de dag van de ophaling

of vuilophaafvalcontainers er ov ie at rm fo milieuVoor meer in ghtert van de ra Ve r te ou W j cht bi ling, kan u tere hulshout.be. 94 34 of milieu@ 22 5 01 a vi st dien

deBieTMeTerS VerPliCHT Debietmeters zijn sinds 1 januari 2010 verplicht voor elke grondwaterwinning met uitzondering van een beperkt aantal categorieën. Sinds 2011 worden boetes opgelegd aan heffingsplichtigen die dit niet naleven, als signaal om zich in regel te stellen met de wetgeving. Bij meervoudige overtredingen zal in 2011 alleen maar een boete worden opgelegd voor de zwaarste overtreding, vanaf 2012 zal voor elke overtreding een boete worden opgelegd. Ook het niet melden van de verbreking van de verzegeling van de debietmeter of het weigeren van de verzegeling zal voortaan beboet worden.

tu Meer info vind en.be. ng fi op www.hef

Gemeente Hulshout // september 2011 // 15


WOnen en Milieu BOuWen en WOnen nieuWe aFSPraken VOOr uW WaTeraanSluiTinG en aFValWaTeraFVOer • Hoe moet u na een verhuizing uw aansluiting op het leidingwaternetwerk aanvragen? • Kunnen eigenaars verantwoordelijk gesteld worden voor de waterfactuur van nalatige huurders? • Wat moet u doen om uw afvalwater aan te sluiten op het rioleringsstelsel?

149 740 eurO VOOr VerBOuWinGSWerken Ook in 2011 konden al heel wat inwoners rekenen op de nodige renovatiepremies. In Hulshout werd al voor bijna 150 000 euro aan premies uitgekeerd! In het eerste kwartaal van dit jaar werd in onze gemeente 90 650 euro uitgereikt aan renovatiepremies, in het tweede kwartaal nog eens 51 840 euro.

Op deze en nog vele andere vragen geeft het nieuwe Algemeen Waterverkoopreglement een pasklaar antwoord. Dit reglement bevat duidelijke afspraken over alles wat de levering van leidingwater en de afvoer en zuivering van afvalwater en regenwater aangaat.

In de eerste helft van 2011 werd ook een bedrag van 7250 euro uitgekeerd in het kader van de verbeteringsen aanpassingspremie voor kleinere werken.

eén reglement voor iedereen Sinds 1 juli is er één reglement voor alle watermaatschappijen en rioolbeheerders in Vlaanderen. Er staan enkele nieuwe principes in: • • •

regeling voor lekken waarborg tegen afsluiting verplichte keuring bij aansluiting, afsluiting of afkoppeling • watermeter per wooneenheid U kan het reglement downloaden op www.vmm.be.

Bouwplannen of al bezig? Voor de renovatiepremie kan u gedurende drie jaar facturen verzamelen waarna de totale investering meer dan 10 000 euro (excl. btw) moet zijn. De premie bedraagt, afhankelijk van uw inkomen, 20% of 30% van uw totale investering. Bij de verbeteringsen aanpassingspremie wordt er een kleinere premie per werkzaamheid voorzien. Deze premie geldt ook bij huisaanpassingen voor bejaarden.

.be of neem con.bouwenenwonen Meer info: www r Jasmine Jaamheidsambtenaa za ur du de et m tact op 01 09 of via cobs via 0473 49 hulshout.be. jasmine.jacobs@

uw waterm contact op met ee N ? en ag vr g Heeft u no der (HidroRio) via pa) of rioolbeheer id (P ij pp ha tsc aa m io@pidpa.be nummer), hidror al tra en (c 0 30 0800 90 idririo.be. idpa.be / www.h .p w w w op k kij of

16 // september 2011 // Gemeente Hulshout

Bib-tip: Belgisch Budget Bouwboek: landelijke stijl: 50 creatieve woningen voor officieel geschat bouwbudget van 150.000 tot 350.000 euro - Gregory Mees en Peter Slaets (2010)


WOnen en Milieu duurZaaMHeid inFOaVOnd SaMenaankOOP GrOene STrOOM In het vorige infoblad kon u een artikel vinden omtrent de samenaankoop groene stroom die de Provincie Antwerpen ook dit jaar opnieuw organiseert. Via het samenbrengen van verschillende geïnteresseerden wordt een goedkopere prijs voor 100% groene stroom bedongen bij energieleveranciers. Vaak is de prijs zelfs goedkoper dan ‘gewone’ energie, dus je portemonnee vaart er zeker ook wel bij. Ook voor gas kan u deelnemen aan de actie.

Tot 2 oktober 2011 kan u zich vrijblijvend registreren op de website www.samengaanwegroener.be. Hierna ontvangt u een offerte waarin wordt aangegeven hoeveel u in uw situatie kan besparen. Wilt u overstappen? Dan zorgen de medewerkers van de Provincie Antwerpen voor alle administratie bij de overstap. Inwoners zonder internet kunnen zich registreren via de duurzaamheidsambtenaar van de gemeente. U kan haar contacteren voor een afspraak via 0473 49 01 09. U hoeft dan enkel uw laatste jaarafrekening mee te nemen en de inschrijving wordt in orde gebracht.

GraTiS inFOSeSSieS Tuinieren laat uw grondstaal onderzoeken! De Volkstuin vzw geeft dit najaar in samenwerking met gemeente Hulshout en KWB Hulshout een aantal gratis infosessies in onze gemeente. Ze willen mensen informeren over hoe je onderhouds- en milieuvriendelijk kan tuinieren. Zowel de moestuin als de siertuin komen uitgebreid aan bod. Hieronder staat een overzicht van de verschillende infosessies. Tijdens de eerste infoavond kan u een grondstaal uit uw eigen tuin meenemen. Tips voor een goede grondstaal: verzamel op verschillende plaatsen in uw tuin een hoopje grond. Meng deze onderling in een bokaal. Om een goede meting te kunnen doen moet de grondstaal een tiental centimeter diep zijn en relatief vochtig. Indien gewenst kan u een aparte grondstaal meenemen van bv. uw siertuin en uw groentetuin. Op die manier leert u welke planten geschikt zijn voor uw tuin. 26/09/2011 De fruithaag + gratis grondstaalanalyse 26/10/2011 De onderhoudsvriendelijke tuin + winter bloeiers 16/01/2012 Lenteschoonmaak in de tuin 05/03/2012 Biologisch tuinieren Deze gratis infoavonden gaan door om 20.00 uur in zaal De Vloeikens, Vloeikensstraat 12A in Hulshout. Inschrijven is niet nodig.

Dit jaar worden er ook in diverse gemeenten infoavonden georganiseerd. U kan zich die avond ook inschrijven op de samenaankoop indien u de laatste jaarafrekening meeneemt. In onze regio vindt deze infoavond plaats op 27 september om 20 uur in Zaal t Rietje, Verlorenkost 22 te Westerlo.

of via www.volkstuin.be op n de vin u n ka Meer info eente Hulshout) smine Jacobs -Gem (Ja 09 01 49 73 04 Hulshout) f Pauwels - KWB 015 22 48 49 (Je

-tip: www.hulshout.be > wonen & milieu > milieu > groenbeheer > biodiversiteit

Gemeente Hulshout // september 2011 // 17


WOnen en Milieu Milieu BeHaaG OnZe keMPen Ook dit najaar loopt in onze gemeente de actie ‘Behaag onze Kempen!’. Deze grootschalige actie is intussen aan haar 17de editie toe. Organisatoren zijn IOK, Natuurpunt vzw, Velt vzw, JNM en 23 Kempense gemeentebesturen, waaronder Hulshout. De organisatoren willen inheemse en streekeigen soorten promoten. U kan in de periode septemberoktober ook plantgoed aankopen via de actie. Begin met je goed te informeren Zoekt u soorten die geschikt zijn voor uw tuin? Informeer u vooraf goed! U vindt heel wat nuttige informatie op www. iok.be/behaagonzekempen en in de gratis infobrochure van de actie. In oktober wordt op drie verschillende locaties de gratis infoavond ‘de eetbare tuin’ georganiseerd. Heeft u specifieke vragen over bomen en struiken (nrs 1-19), over de aangeboden haagpakketten (nrs 20-21) of over gemengde hagen? Neem dan contact op met Eddy Vercammen (0478 45 45 47). Meer info over de aangeboden fruitbomen kan je opvragen bij Frank Van Gorp (014 42 02 48 na 18 u.). al eens gedacht aan een gemengde haag? Gemengde hagen bestaan uit meer dan één soort. Deze hagen zijn beter bestand tegen ziekten en plagen en hebben een mooi blad-, bloesem- en besseneffect. Een gemengde haag kan je (plaatselijk) laten uitgroeien tot een heg. Of je kan ze, net als een klassieke (haag)beukenhaag, strak scheren. Misschien wil je niet overal een gemengde haag? Reserveer een stukje van je haag als gemengde haag, bijvoorbeeld achter in de tuin of in een minder gebruikt deel van de tuin. aanbod De organisatoren van de actie ‘Behaag onze Kempen’ bieden inheems en streekeigen haagplantsoen, (hoogstam)fruitbomen, kleinfruit, vruchtbomen, enkele klimplanten, enkele heesters en steunpalen voor fruitbomen aan. Inheemse en streekeigen haagplanten gedijen van nature goed op onze arme Kempense zandgronden. Ze trekken meer diersoorten aan en vergroten de natuurwaarde van je tuin. De organisatoren kiezen waar mogelijk voor autochtoon plantmateriaal, dit zijn nakomelingen van planten die zich hier na de laatste ijstijd spontaan hebben gevestigd. Autochtone planten zijn beter aangepast aan ziektes, uitzonderlijke vorstperiodes, interacties met andere organismen… Onze fauna en flora is beter aangepast aan de groei- en bloeicyclus van autochtone bomen en struiken. De gemeente Hulshout kiest ervoor om via de actie geen meidoorn en lijsterbes aan te bieden. Hulshout ligt namelijk in een bufferzone voor bacterievuur of perenvuur. Deze bufferzones worden ingesteld op verzoek van siertelers of fruitboomtelers die aan hun klanten extra garanties willen leveren dat de door hen geproduceerde planten vrij zijn van bacterievuur. Hoe bestellen? Bestellen doet u bij voorkeur via het online bestelformulier op de website www.iok.be/behaagonzekempen. Maar u kan ook bestellen: • via het bestelformulier op de achterzijde van dit gemeenteboekje; • via een folder of bestelformulier verkrijgbaar bij de milieudienst; • telefonisch bij de milieudienst (015 22 94 84), bij Herman Puls (18.00-21.00 uur: 014 21 96 08 of 0496 96 78 27) of bij Riet Janssens (18.00-21.00 uur: 0474 40 66 63). Een ingevuld bestelformulier kan u binnenbrengen bij de milieudienst of versturen naar Herman Puls, Vest 13 te 2200 Herentals. Bestellen kan tot 31 oktober 2011. afhalen plantgoed Het bestelde plantgoed dien je zelf af te halen op zaterdag 19 november 2011 tussen 9.30 uur en 11.30 uur op het containerpark, Industriepark 76. Betalen doet u ter plaatse.

18 // september 2011 // Gemeente Hulshout

Bib-tip: Over hagen en hekjes - Richard Bird (2000)


MeldinGen iets te melden? Ga naar het meldpunt op www.hulshout.be of gebruik dit formulier. Wilt u melding maken van een situatie in uw omgeving of bent u niet tevreden over de afhandeling van uw dossier? Daar kan u dit formulier voor gebruiken. U mag uw melding/klacht ook digitaal aan ons doorgeven (www.hulshout.be). Meldingen mag u doen via het meldpunt op de website (www.hulshout.be). Uw klacht kan u doorgeven via klachten@hulshout.be of telefonisch aan de klachtenambtenaar via telefoonnummer 015 22 40 11. uW GeGeVenS Let op: Een anonieme melding of klacht kunnen wij niet behandelen! Naam + voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon/GSM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Straat en huisnr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . locatie: .......................................................................................... korte beschrijving: ......................................................................................... ......................................................................................... SOMMiGe MeldinGen dOeT u nieT Via OnS, Maar reCHTSTreekS: • Openbare verlichting www.straatlampen.be • Riolering en afvalwater www.hidrorio.be • Strafrechtelijke misdrijven info@politiezuiderkempen.be

uw advertentie hier? Uw bedrijfsboodschap of -aanbieding valt dan op bijna 4700 deurmatten. Deze advertentieruimte kan u huren per hele pagina. Meer informatie en het retributiereglement vindt u op www.hulshout.be > gemeentelijke werking > belastingen > retributie op advertenties gemeenteboekje

Gemeente Hulshout // september 2011 // 19


COlOFOn Verantwoordelijke uitgever College van burgemeester en schepenen redactie Elke De Soomer, Evi Discart, Jasmine Jacobs, Sanne Jansen, An van der Borght Verspreiding Verschijnt 10 x per jaar, oplage 4500 drukker Drukkerij Michiels, Booischot

diT BOekje iS GedrukT OP 100% GereCYCleerd PaPier.

Profile for Drukkerij Michiels

gemeente Hulshout - september 2011  

gemeenteblad Hulshout september 2011

gemeente Hulshout - september 2011  

gemeenteblad Hulshout september 2011

Advertisement