Page 1

FEBRUARI 2011

dorp langs de Nete

INFO@HULSHOUT.BE

3, 2, 1, ACTIE! VOETBALKAMP DORPSRESTAURANT DIKKE-TRUIENDAG


3

5

8

13

16

18

wETENswAARd raad en daad, bevolking, actueel nieuws... kortom van alles uit uw gemeente(bestuur).

VRIjE TIjd gebundeld vrijetijdsnieuws over jeugd, sport, bibliotheek en cultuur in Hulshout.

VERENIGINGEN & ACTIVITEITEN uitneembare katern met verenigingsnieuws, de volledige kalender van de komende twee maanden, en de openingsuren.

LEVEN EN wELzIjN nieuws over OCMW, onderwijs, kinderopvang, gezondheid en andere welzijnszaken.

woNEN EN MILIEu handige tips en informatie voor zowel de nieuwe als de huidige inwoners van ons dorp.

VACATuREs // GEzoChT Hulshout zoekt...

INsTuREN ARTIKELEN/ACTIVITEITEN VoLGENdE EdITIE Teksten voor het gemeenteboekje van begin maart moeten uiterlijk op 7 februari 2011 binnen zijn. U kunt ze digitaal aanleveren via communicatie@hulshout.be of in het gemeentehuis, Prof. dr. Vital Celenplein 2 te Hulshout. Alleen activiteiten die ook voor niet-leden zijn, worden geplaatst. De volgende gegevens moeten bekend zijn: datum, naam, organisatie, plaats, tijd, kosten. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten als dit nodig is.

2 // februari 2011 // Gemeentekrant Hulshout

VooRwooRd Beste Hulshoutenaar, De drukke eindejaarsperiode is alweer achter de rug. Uw dromen voor 2011 zijn onze wensen. En zoals dat nog gebeurt met de jaarwende, kreeg ons gemeenteblad een heuse facelift. We zijn zeer benieuwd naar uw reactie. Enkele artikels in dit infoblad doen ons nog even terugdenken aan het voorbije jaar. Het werd een bar koud jaar, een jaar met meer sneeuwdagen dan ooit, met nog meer strooizout, tot we op rantsoen gezet werden. 2010 was weer zo’n jaar dat voorbij is gevlogen, maar soms zonder vliegtuigen‌ Wat brengt dit jaar, dat startte met het mooie getal 1/1/11? Het wordt zeker een warmer jaar, want de aarde warmt verder op. Onze gemeentelijke organisatie bouwt verder aan een excellente dienstverlening voor elke Hulshoutenaar. Ons Sportpark Joris Verhaegen wordt gefinaliseerd. Met een plaats voor iedereen en ook u wordt uitgenodigd hier gezond te komen bewegen. We werken verder aan een grotere verkeersveiligheid, vooral voor de zwakke weggebruiker. Met de aanleg van voet- en fietspaden langs de Grote Baan in het centrum, de heraanleg van het fietspad in de Ramselsesteenweg en in de Vennekensstraat zullen zowel rijweg als fietspad onder handen genomen worden. Kort voor Kerstmis werd ons gemeentebudget goedgekeurd. Ondanks de beperkte middelen zullen we onze grote werven kunnen uitvoeren met behoud van de lage fiscaliteit. En zoals het hoort in een dynamische, levendige gemeente als de onze, staat dit nummer weer boordevol nieuwe initiatieven uit ons verenigingsleven. Veel leesgenot. Uw burgemeester, Mark verhaegen


wETENswAARd RAAd EN dAAd In het gemeenteboekje kon u op deze plaats altijd de dagordes van de gemeenteraad vinden. Wij hebben ervoor gekozen om in de nieuwe lay-out iedere keer enkele onderwerpen uit de dagorde te kiezen en deze toe te lichten. En niet meer alleen van de gemeenteraad. U zal hier ook telkens nieuws vinden uit de OCMW-raad. Op die manier kunnen wij u ook wat achtergrondinformatie verstrekken over bepaalde thema’s en besluiten.

EVALuATIE pRojECT ‘soCIAAL doRpsREsTAuRANT’ Dit initiatief, in het kader van het Europees jaar ter bestrijding van de kansarmoede, liep in 2010 van oktober tot en met december. En het bleek een succes!

uIT dE GEMEENTERAAd Vanaf het volgende gemeenteboekje vindt u hier het nieuws uit de gemeenteraad. De volledige dagordes en verslagen kan u altijd terugvinden op de website (zie de informatie in het kader hieronder).

uIT dE oCMw-RAAd VAN 13 dECEMbER 2010 ALGEMENE REGELING VooR bEGRAfENIsKosTEN Voor personen die verblijven op het grondgebied van Hulshout en komen te overlijden, maar die te weinig geld hebben voor een menswaardige begrafenis, kan het OCMW in bepaalde gevallen tussenkomen in de begrafeniskosten. Bij elke aanvraag wordt een sociaal en financieel onderzoek gedaan door een maatschappelijk assistent(e) van OCMW Hulshout. Wanneer de financiële middelen inderdaad niet voldoende zijn om een begrafenis te betalen, ondertekent de familie een verklaring dat zij akkoord gaat met de voorwaarden voor een minimumbegrafenis. De ceremonie van deze begrafenissen wordt in de komende twee jaar uitgevoerd door begrafenisondernemer Dirk Van Baelen uit Hulshout. Deze regeling geldt ook voor mensen die verblijven in een woonzorgcentrum en voor wie het OCMW van Hulshout de verblijfs- en verzorgingskosten betaalt.

Gemiddeld bezochten 30 personen per week het dorpsrestaurant, hiervan was 79% senioren, 16% OCMWcliënten en 5% anderen. De bediening gebeurt hoofdzakelijk door personeelsleden van het OCMW en door vrijwilligers. De raad besliste om de organisatie van het dorpsrestaurant voorlopig te verlengen voor de maanden januari en februari 2011. Een definitieve beslissing inzake verlenging van het dorpsrestaurant zal genomen worden wanneer er meer informatie bekend is in verband met subsidiëring door de provincie. Het menu voor de maand februari staat verderop in deze editie (blz. 14).

wILT u dE dAGoRdEs VAN dE RAdEN bEKIjKEN? De dagordes en verslagen van de gemeenteraad staan op www.hulshout.be, onder Bestuur > Gemeentebestuur > Gemeenteraad > Dagordes en verslagen De dagordes van en een korte toelichting bij enkele besluiten van de openbare zitting van de OCMW-raad vindt u eveneens op de website, bij Leven en Welzijn > OCMW > Bestuur > Raad. Inzage in de volledige verslagen van de OCMW-raad kan bij het administratief centrum van het OCMW na afspraak.

hET AANTAL INwoNERs IN huLshouT op 31.12.2010 5818 inwoners in Hulshout Stijging van 106 inwoners vergeleken met 31.21.2009 2196 inwoners in Westmeerbeek Overlijdens in 2010: 82 1956 inwoners in Houtvenne Geboorten in 2010: 106 Totaal: 9970 inwoners

Gemeentekrant Hulshout // februari 2011 // 3


wETENswAARd bEVoLKING MINIMALE LEVERING VAN AARdGAs TIjdENs dE wINTERpERIodE Op 12 november 2010 besliste de Vlaamse Regering om tijdens de winterperiode een minimale levering via de aardgasbudgetmeter in te voeren. De regeling startte op 1 december 2010 en loopt tot 1 maart 2011. Gezinnen die in deze periode onvoldoende geld hebben om hun aardgasbudgetmeter op te laden, kunnen bij het OCMW een aanvraag doen voor een minimale hoeveelheid aardgas. De toekenning is afhankelijk van een sociaal onderzoek. Als uit dit onderzoek blijkt dat er een risico is op energiearmoede, dan kan de OCMW-raad een tussenkomst toekennen voor het opladen van de budgetmeterkaart voor aardgas. Dit bedrag schommelt tussen de 21 euro en 57 euro per halve maand en is afhankelijk van het type woning.

jubILARIssEN Gouden bruiloft (50 jaar!)

Fam. Van Roosbroeck-Voet, 27/12/1960 Diamanten bruiloft (60 jaar!)

ACTuEEL hoE LEEsT u hET? En dit is ‘em dan... het nieuwe jasje van uw gemeentekrant! Terwijl u er doorheen bladert, wordt u hopelijk net zo enthousiast als wij over de kleurrijke illustraties en de frisse uitstraling. n met het oog op het milieu is het gedrukt op 100% gerecycleerd papier. We hebben er ook een paar extraatjes ingestopt. Zo vindt u in het midden een uitneembare activiteitenkalender. Handig om op de koelkast te hangen, of naast de telefoon te leggen. (De openingsuren van gemeente en OCMW staan namelijk op de achterkant!) Verder hebben we de meldingenkaart ook een nieuw kleedje gegeven en naar de achterpagina verplaatst. In elke editie proberen we ook een leuke wedstrijd te plaatsen. Wij hopen dat u met veel plezier uw nieuwe gemeenteboekje ontdekt! 3, 2, 1 ACTIE! Heb jij leuke filmpjes over onze gemeente? Heb jij bijvoorbeeld een knutselnamiddag, een filmavond, een natuurwandeling of een culturele lezing gefilmd? Of misschien iets anders over onze gemeente dat de moeite waard is? Bezorg het ons dan! We brengen namelijk graag Hulshout op een leuke manier in beeld en daarom vragen we jullie hulp! De technische specificaties en hoe je ons de filmpjes kan bezorgen kan je terugvinden op: www.hulshout.be/index.php?page=filmpjes.

4 // februari 2011 // Gemeentekrant Hulshout

Fam. Heylen-Van Bael, 23/12/1950

Fam. Van Ouytsel-Vangenechten, 30/12/1950 Wij feliciteren ook: Fam. Viskens-MariĂŤn, 31/12/1960 NIEuws uIT dE bEVoLKING Binnenkort kan u hier nog veel meer weetjes lezen over uw dorpsgenoten. Welke nieuwe Hulshoutenaartjes mogen we verwelkomen? En wie hebben elkaar het ja-woord gegeven? Uiteraard worden deze gegevens alleen gepubliceerd als de betrokkenen hiervoor toestemming geven. Nog heel even geduld dus...


VRIjE TIjd bIbLIoThEEK

jEuGd

updATE foTo-ARChIEf De bib organiseert regelmatig interessante activiteiten. Bij toffe activiteiten horen natuurlijk ook toffe beelden. Om voortaan iedereen te laten meegenieten van de voorbije activiteiten, heeft ons fotoarchief een flinke update gekregen! Zin om te snuisteren tussen onze foto’s? Surf dan snel naar www.hulshout.be/bibliotheek en klik door op de link ‘Fotoarchief’. Wie weet wat je allemaal ontdekt!

TERuGbLIK ACTIVITEIT KERsTVAKANTIE Op donderdag 6 januari 2011 verzamelden 24 kinderen zich in zaal De Vloeikens voor een knutselnamiddag. Het thema van dit knutselmoment was ‘LICHTJES’. De kinderen creëerden hun eigen versie van een tafellichtje en een lichtkrans. Alle sfeerfoto’s van deze gezellige namiddag zijn terug te vinden op www.hulshout.be/jeugd. Hier alvast een kleine greep uit het fotoalbum:

wEdsTRIjd! Ook jij kan je steentje bijdragen aan ons fotoarchief! Bezorg ons voor maandag 7 maart 2011 een originele foto van jou met een boek, tijdschrift, dvd of iets anders uit de bib en maak kans op een mooie herbruikbare bibtas. Foto’s kunnen afgegeven worden aan de balie van de bib, per post verstuurd worden aan Bibliotheek Hulshout, Booischotseweg 1, 2235 Hulshout of gemaild worden aan hulshout@bibliotheek.be. Vergeet zeker je naam, adres en telefoonnummer niet te vermelden! Uit alle inzendingen worden 10 winnaars gekozen, die bekend gemaakt worden in de gemeentekrant van april.

fILMVooRsTELLING VooR KIds! Donderdag 10 maart 2011 willen we jullie opnieuw verwennen met een spetterende kinderfilm, boordevol actie en humor! De keuze is dit jaar gevallen op een film over een geadopteerde jongen die graag wil lijken op zijn oer-Hollandse vader. N! Locatie: zaal De Vloeikens KoM zELf VERKLEEd ALs INdIAA IG! wEz AAN sChMINKsTANd Voor wie: kinderen vanaf 6 jaar (en hun ouders) Deuren open: 13.30u INKoM GRATIs! START FILM: 14.00u EINDE: 15.45u dRANK@€1 een samenwerking van de jeugdraad en de cultuurraad

Gemeentekrant Hulshout // februari 2011 // 5


VRIjE TIjd CuLTuuR fILMVooRsTELLING ‘EL boLA’ Donderdag 10 maart 2011 presenteren wij u de film “EL BOLA”. De openingsscène laat de levensgevaarlijke capriolen zien van 5 jongens bij de spoorlijn in een grauwe buurt in Madrid. Eén van de jongens is Pablo, maar iedereen noemt hem Balletje, ‘El Bola’. Hij is 12 en groeit op in een liefdeloze omgeving met een vader, die geweld naar zijn kind niet schuwt en een moeder die daar niets tegen kan doen. Het verdriet over een overleden kind, Pablo’s broer, hangt na jaren nog altijd als een constante schaduw over het gezin. In de ogen van zijn vader doet Pablo alles fout. Hij schaamt zich voor zijn familie en mijdt zo veel mogelijk het contact met zijn klasgenoten. Als hij weer eens door zijn vader in elkaar is geslagen, is een lege stoel in het klaslokaal daar de stille getuige van. Iedereen weet het, maar niemand doet wat. Dankzij Alfredo, een nieuwe jongen op school, leert Pablo de waarde van vriendschap kennen. Bij Alfredo thuis maakt hij kennis met een familieleven waarbij genegenheid en communicatie voorop staan. Uiteindelijk durft Pablo het aan om te rebelleren tegen zijn vader. En dan pas dringt de werkelijke omvang van de terreur door. Locatie: zaal De Vloeikens // deuren open: 19.30 u., start film: 20.00 u. // Inkom @ 1 euro • drank @ 1,50 euro een samenwerking van de jeugdraad en de cultuurraad

houdEN VAN GRIffELRoCK Op dinsdag 26 en donderdag 28 april 2011 gaat opnieuw ‘Houden van Griffelrock’ door in het Sportpaleis. Net als vorig jaar bieden wij de mogelijkheid aan om tickets te bestellen via onze dienst Welzijn. Tickets kosten 6 euro/ stuk en kunnen gereserveerd worden via de dienst Welzijn vóór 20 februari 2011. opGELET: wij hebben max. 50 tickets beschikbaar en dit enkel voor de concertdatum van DINSDAG 26 APRIL 2011. Voor bijkomende inlichtingen kan u terecht bij de dienst Welzijn - Evi Discart - tel. 015 22 94 82. Bib-tip: de dvd van Griffelrock 2010 is te leen bij de bibliotheek

6 // februari 2011 // Gemeentekrant Hulshout

   


VRIjE TIjd spoRT VoETbALKAMp VooR ALLE KINdEREN! Dit jaar organiseren de sportdienst en KFC Houtvenne, in samenwerking met voetbalschool Nederland, voor het eerst een heus voetbalkamp. Dit vindt plaats van dinsdag 16 augustus tot en met vrijdag 19 augustus. Het is hier de bedoeling dat ‘voetbalplezier’ en ‘een betere voetballer worden’ hand in hand gaan, met een totaal vernieuwend concept. Voetbalschool Nederland staat dan ook hoog aangeschreven als het gaat om techniektraining. Maar versta ons niet verkeerd, dit kamp is niet enkel weggelegd voor kinderen die reeds deel uitmaken van een voetbalclub!!! Ieder kind dat graag voetbalt, is zeer zeker welkom. Meer informatie is binnenkort te vinden op www.hulshout.be onder de rubriek sport, maar ook via flyers: alle schoolgaande kinderen in Hulshout, Houtvenne en Westmeerbeek krijgen een flyer mee naar huis. Verder zullen er ook steeds flyers te vinden zijn in de gemeentelijke gebouwen en bij een aantal handelaars.

opENINGsTIjdEN pooRTEN spoRTpARK Het sportpark Joris Verhaegen is volledig omheind en via twee poorten bereikbaar. De omheining moet ervoor zorgen dat het vandalisme in het sportpark geweerd wordt. We beschikken nu over een degelijke en professionele sportaccommodatie en we willen dit graag zo houden. Veel inwoners stellen zich vragen bij de openingsmomenten van deze poorten, daarom willen we dit graag even verduidelijken. Van maandag tot en met vrijdag zullen de poorten beide los zijn van 8.00 tot 22.30 uur. Tijdens het weekend zal de linkerpoort (ingang cafetaria en wielerpiste) steeds geopend zijn met een doorgang van ongeveer één meter. De rechterpoort (net voor de atletiekpiste) daarentegen zal steeds gesloten zijn. Zo is het sportpark ook tijdens het weekend steeds geopend voor sporters met en zonder fiets.

Wel kunnen we al meedelen dat de plaatsen beperkt zijn, snel inschrijven is de boodschap! Inschrijven kan van nu tot en met 1 april via de flyer, de sportdienst of de website van de voetbalschool: www.voetbalschoolnederland.nl. Meer informatie over sport? stuur een e-mail naar sport@hulshout.be of bel naar 015 24 26 77

zuMbALEs: elke dinsdag van 20.00 - 21.00 u. of 21.00 - 22.00 u. (niet in de vakantie). zwEMLEs: reeks 1 is gestart, reeks 2 start na de paasvakantie, reeks 3 start na de zomervakantie.

KAMpIoENENVIERING Ook dit jaar wordt de kampioenenviering georganiseerd door sportraad Hulshout. De concrete datum wordt in het volgende boekje bekend gemaakt. Heb je een podiumplaats behaald op provinciaal, Vlaams, Belgisch of internationaal niveau of heb je een uitzonderlijke prestatie neergezet op sportief vlak? Stuur dan wel alvast je kandidatuur in op de sportdienst! Lees hiervoor even het reglement door op de gemeentelijke website, onder sport.

Gemeentekrant Hulshout // februari 2011 // 7


VERENIGINGEN EN ACTIVITEITEN ACTIVITEIT IN dE KIjKER Als de ruimte het toelaat, plaatsen we graag een vereniging of activiteit in de kijker. Heeft u iets waar wij zeker extra aandacht op moeten vestigen? Stuur dan alle informatie naar communicatie@hulshout.be. Bij veel inzendingen moeten wij uiteraard een selectie maken en hopen dan op uw begrip hiervoor. KWB-HULSHOUT presenteert: TERuG NAAR sIbERIË dooR MARTIN hEYLEN Martin Heylen maakte voor het programma ”Man bijt hond” een reis door Siberië. Het was een tocht van 11 000 km, van het Oeralgebergte tot aan de mythische havenstad Wladiwostok. Onderweg klopte Heylen op goed geluk- en altijd onaangekondigd- aan bij mensen, bleef er eten, soms overnachten, en registreerde vooral hun dagdagelijkse levensverhalen. Veel Siberiërs hadden nog nooit een westerling gezien en... veel Vlaamse kijkers waren verrast door de warmte en gastvrijheid van de Russen die in deze reusachtige diepvriezer trachten te overleven. Een jaar later ging Martin Heylen nog eens terug, naar hetzelfde gebied, naar dezelfde mensen, maar nu in de zomer: een wereld van verschil... Hij brengt zijn verhaal in het parochiecentrum st.-Mattheüs van hulshout op maandag 28 maart 2011 om 19.30 uur. Martin Heylen is een rasverteller en weet zijn avonturen te kruiden met heel wat humor. Hij zal met vol enthousiasme inpikken op al uw vragen... Inkom: € 5 ( kwb-leden: € 3) Info: 015 22 35 42 Bib-tip: de dvd van Griffelrock 2010 is te leen bij de bibliotheek

wERELdKAMpIoEN uIT huLshouT! Marc Verloo is op zaterdag 22 januari 2011 op indrukwekkende wijze wereldkampioen geworden tijdens de cyclo-cross in Mol. Van harte proficiat!

Maandag 28 februari 2011 om 20 u ‘Tieners en hun wereld’ Een infoavond voor ouders en opvoeders

Zaal De Vloeikens Vloeikensstraat 2235 Hulshout Deelname: 3 euro Ook voor niet-leden!

Graag een seintje als je komt via: Anita en Chris Dankaerts-Papen 015/22.00.99 danckaerts@skynet.be of

Christine Van den Diesen 016/69.73.91 gezinsbondhulshout@hotmail.com

8 // februari 2011 // Gemeentekrant Hulshout


VERENIGINGEN EN ACTIVITEITEN VERENIGINGEN Hulshout bruist van het verenigingsleven. In de activiteitenkalender worden zoveel mogelijk activiteiten opgenomen die ook voor niet-leden toegankelijk zijn en waarvan we genoeg informatie hebben. De nieuwe kalender laat niet genoeg ruimte om ook alle wekelijkse of besloten activiteiten erin te zetten. Ziet u uw activiteit graag in de kalender? Stuur dan de informatie naar communicatie@hulshout.be. Let op: de volgende gegevens moeten bekend zijn: datum, naam, organisatie, plaats, tijd, kosten.

KWB (werknemersbeweging) Kwb wil zoveel mogelijk werknemers verenigen en hen mogelijkheden tot ontmoeting aanbieden. Deze eenvoudige vorm van solidariteit is vandaag meer dan ooit noodzakelijk. Het is het kwb-antwoord op de groeiende nood

De volgende verenigingen hebben regelmatig terugkerende activiteiten:

aan sociaal contact. Het sociaal-cultureel werk van kwb brengt mensen niet zomaar bijeen. Werknemers krij-

KVLV (vrouwenbeweging)

KAV (vrouwenbeweging)

gen de kans om hun talenten te ontwikkelen, om zich te ontplooien en te vormen. Kwb

KVLV verenigt vrouwen

KAV is een vereniging met

eensgezind daagt hen uit om zinvol en crea-

op het platteland. Con-

110.000 leden in Vlaanderen

tief bezig te zijn in hun vrije tijd. Kwb vraagt de

ditie en gezondheid, tafelcultuur en gezellig

en Brussel. Geëngageerde vrijwilligers maken

mening van werknemers en luistert aandach-

samenzijn, hobby’s en vaardigheden, zorg

en dragen onze organisatie. Onze deur staat

tig. Werknemers kunnen er zaken bijleren die

voor jezelf en de omgeving en het authentiek

open voor alle vrouwen. En in het bijzonder

niet direct met hun job te maken hebben.

landelijke brengen bijna 107.000 KVLV-leden

voor vrouwen met minder kansen. KAV, dat

Voorbeelden van activiteiten:

in beweging. Deze vrouwen, waaronder bijna

zijn vrouwen die bewegen! Bezige bijen. We

- kaartspel

13.000 vrijwillige bestuursleden in bijna 1.000

organiseren op afdelingsniveau en regionaal

- lezingen

afdelingen komen jaarlijks 50.000 keer samen

een grote waaier aan activiteiten. Avontuur-

- infoavonden

rond verschillende thema’s: sport en spel, rela-

lijk, creatief, culinair, confronterend, reizend,

- bierproefavonden, etc.

tievorming en opvoeding, crea en handwerk,

genietend... Voor ieder wat wils. Ontmoeting

Meer informatie:

bloemschikken, culinair, gezondheid, cultuur

staat centraal.

Houtvenne: 016 69 90 65

en reizen, natuur, land- en tuinbouw, ...

Voorbeelden van activiteiten:

Hulshout: 015 22 21 13

Voorbeelden van activiteiten:

- kookles

Westmeerbeek: 016 69 83 25

- gezondheidsles

- bloemschikken

www.kwb.be

- breiles

- high tea

- line-dance

- dansen

- koken

- veiligheidscursus, etc.

- eetdagen

Meer informatie:

- wandelingen

Hulshout: 015 22 00 99

- praatcafé

www.kav.be

OKRA (55+) OKRA (Open Kristelijk Respectvol Actief) is een

- bezinningsdag, etc.

trefpunt voor 55-plussers. OKRA organiseert

Meer informatie:

een heleboel activiteiten, maar zorgt er ook voor

Houtvenne: 016 69 60 32

dat de rechtmatige belangen van ouderen op al

Hulshout: 015 22 49 17 Westmeerbeek: 016 69 98 86 www.kvlv.be

Terugkerende activiteiten:

deze terreinen trefzeker behartigd worden.

Voorbeelden van activiteiten:

Lessenreeks rumbadans:

- OKRA Academie

Parochiezaal Westmeerbeek, vanaf 3 februari

- koffietafel

elke donderdag van 20.00 tot 21.00 uur,

- wandelcriterium, etc.

info: An Bastijns, 0477 42 64 22,

Meer informatie:

Kristof Goossens, 0496 28 54 28.

Houtvenne: 015 22 28 41

Line-dance:

Hulshout: 015 22 28 41

Sporthal, elke dinsdag van 19.30 - 21.00 uur,

Westmeerbeek: 016 69 90 75

info: KVLV, Francine Dewin, 015 22 46 13

www.okra.be

Gemeentekrant Hulshout // februari 2011 // 9


KALENdER 02 fEb

woENsdAG Annemie Struyf: ‘In godsnaam’ Cultuurraad hulshout Parochiezaal Houtvenne 19.30 uur // € 5 meer info op pag. 6

4-5-6-7-8 fEb Toneel Hotel kommer en kwel Kon. fanfare ‘Eendracht maakt macht’ Parochiezaal Hulshout 20.00 uur - € 7,50

12 fEb

VRIjdAG Kaartspel KfC houtvenne Kantine 20.00 uur // € 5

Bal Volksdansgroep zonnedauw Parochiezaal Houtvenne 20.00 uur // € 3

zATERdAG Kampioenendag duivenbond ‘de snelle vlucht’ Parochiezaal Hulshout 09.00 uur

Fietsen op rollen (per ploeg van 2) Landelijke Gilde Parochiezaal Westmeerbeek 19.30 uur // € 20 per ploeg Cursus ‘Eerste hulp’ - iedereen vanaf 16 jaar Rode Kruis Rode Kruislokaal Hulshout 08.30 uur // Gratis

05 fEb

zATERdAG Chirofuif Chiro houtvenne Parochiezaal Houtvenne 21.00 uur // Vvk € 4, inkom € 5

11 fEb

VRIjdAG Kaartspel ouderraad houtvenne Jongensschool Houtvenne 20.00 uur // € 5 Rock & roll-bal feitelijke vereniging Good Luck Parochiezaal Houtvenne 20.00 uur // Vvk € 4, inkom € 5 Erfenis zonder bekommernis Kwb westmeerbeek Parochiezaal Westmeerbeek 20.00 uur // € 5 (voor niet-leden)

18 fEb

zATERdAG Optreden Volksdansgroep zonnedauw Parochiezaal Houtvenne 14.30 uur // Gratis

Clubberfever Vzw Mercurius Sporthal Hulshout 21.00 uur

13 fEb

zoNdAG Pannenkoekendag wolfpack boxing Team Parochiezaal Houtvenne

14 fEb

MAANdAG Kiennamiddag ziekenzorg CM westmeerbeek Parochiezaal Westmeerbeek 14.00 uur

Opendeurdag Kinderclub Dol-fijn (nieuwe locatie BKO) Gemeente hulshout Broedersstraat 33 Hulshout 13.30 - 16.30 uur

20 fEb

zoNdAG Ontbijtbuffet oudercomité Parochiezaal Houtvenne

Mossel-eetdag AC hulshout Parochiezaal Hulshout 11.30 - 21.00 uur € 15 (mosselen), € 9 (kip/stoofvlees)

23 fEb

woENsdAG Dorpsrestaurant oCMw hulshout Seniorencentrum Ter Nethe Hulshout 13.00 uur // € 7 (inschrijven uiterlijk vrijdag 17.02!)

16 fEb

woENsdAG Dorpsrestaurant oCMw hulshout Seniorencentrum Ter Nethe Hulshout 13.00 uur // € 7 (inschrijven uiterlijk vrijdag 11.02!) Meer info op p. 14

10 // februari 2011 // Gemeentekrant Hulshout

19 fEb

25 fEb

VRIjdAG Stamboomopzoekingen heemkring wadja hulshout Parochiezaal Houtvenne 19.30 - 21.30 uur


KALENdER 26-27 fEb

07-08-09 MRT

11-12-13 MRT

Interprovinciale competitie ICb basketball Sporthal Hulshout

Krokusstage Tennisclub sportiva Voor iedereen tussen 3 en 16 jaar

Muziekconcert fanfare st. hubertus Ramsel Parochiezaal Houtvenne 19.30 uur // VVK € 5, inkom € 6

woENsdAG Aswoensdagviering ziekenzorg CM westmeerbeek Parochiezaal Westmeerbeek 14.00 uur

Toneel ‘De schone en het beest’ Chirojongens en -meisjes hulshout Parochiezaal Hulshout Voorstellingen om 14.30 en 19.30 uur € 10 (kinderen zondagnamiddag € 3)

zoNdAG

27 fEb

Eetdag VKs de Toverdoos Parochiezaal Hulshout

28 fEb

MAANdAG Infoavond over tieners Gezinsbond hulshout Zaal De Vloeikens Hulshout 20.00 uur

09 MRT

10 MRT

doNdERdAG Filmnamiddag en -avond jeugdraad en cultuurraad hulshout Zaal De Vloeikens Hulshout Inkom @ 1 euro , drank @ 1,50 euro Middag: Voor wie: kinderen vanaf 6 jaar (en hun ouders) Deuren open: 13.30 uur START FILM: 14.00u EINDE: 15.45u Avond: Deuren open: 19.30 uur Meer info op pag. 5 & 6

5-6 MRT Muziekconcert fanfare de Vredegalm houtvenne Parochiezaal Houtvenne 19.30 uur // € 6

06 MRT

zoNdAG Tentoonstelling KAV/duivenbond Parochiezaal Westmeerbeek 09.00 uur

13 MRT

zoNdAG Clubkampioenschap Altis Turnkring Altis Sporthal Hulshout

20 MRT

zoNdAG Pannenkoekendag ziekenzorg CM westmeerbeek Parochiezaal Houtvenne

25 MRT

VRIjdAG Stamboomopzoekingen heemkring wadja hulshout Parochiezaal Houtvenne 19.30 - 21.30 uur

11 MRT

VRIjdAG Dakan deluxe fuif Chiromeisjes Parochiezaal Westmeerbeek 21.00 uur

26 MRT - 03 ApR Winterledentornooi Tennisclub sportiva

29 MRT

AdREssEN LoCATIEs: Parochiezaal Houtvenne, Langestraat 14, 2235 Houtvenne Parochiezaal Hulshout, Grote Baan 117, 2235 Hulshout Parochiezaal Westmeerbeek, Mgr. Raeymakersstraat 10, 2235 Westmeerbeek Zaal De Vloeikens, Vloeikensstraat 12 a, 2235 Hulshout (vroegere turnzaal) Rode Kruislokaal, Industriepark 3, 2235 Hulshout (achter de sporthal)

dINsdAG Bloedinzameling Rode Kruis Rode Kruislokaal Hulshout 18.00 - 20.30 uur

Gemeentekrant Hulshout // februari 2011 // 11


openingsuren Gemeentehuis Prof. dr. Vital Celenplein 2 2235 Hulshout Tel.: 015 22 40 11 Openingsuren Ma-vrij: 09.00 - 12.00 uur Ma: 18.00 - 20.00 uur Woe: 13.00 - 16.00 uur

sportpark joris verhaegen Industriepark 3 2235 Hulshout Tel.: 015 24 26 77 sport@hulshout.be

Spreekuren college Algemeen e-mailadres college@hulshout.be

zwembad Industriepark 1 2235 Hulshout Tel.: 015 24 80 13 zwembad@hulshout.be Openingsuren Tijdens schooljaar Woe: 13.00 - 17.00 uur Do: 19.00 - 21.00 uur Vrij: 18.00 - 21.00 uur Za: 09.00 - 13.00 uur Tijdens schoolvakantie Di-vrij: 13.00 - 17.00 uur 19.00 - 21.00 uur Za: 09.00 - 13.00 uur

Burgemeester Mark Verhaegen Ma: 19.00 - 20.00 uur Vrij: op afspraak (GSM: 0495 57 35 22) 1e schepen (op afspraak) Maurice Ooms Tel.: 016 69 93 01 GSM: 0496 02 50 62 2e schepen (op afspraak) Geert Daems Tel.: 016 68 06 78 GSM: 0499 41 41 95 3e schepen (op afspraak) Anja Leflot GSM: 0496 68 25 14 4e schepen (op afspraak) Jef Wauters Ma: 19.00 - 20.00 uur Tel.: 015 22 27 13 GSM: 0496 97 50 85

OCMW Hulshout Grote Baan 256 2235 Hulshout Tel.: 015 75 01 00 Algemeen Ma-vrij: Ma:

Containerpark Industriepark 76 2235 Hulshout Tel.: 015 25 36 44 milieu@hulshout.be Openingsuren Ma: gesloten Di/do: 11.00 - 19.00 uur Woe/vrij: 08.00 - 16.00 uur Za: 08.00 - 14.00 uur Zo: gesloten

09.00 - 12.00 uur 18.00 - 20.00 uur

Sociale dienst Di, woe, vrij: 09.00 - 12.00 uur Ma: 18.00 - 20.00 uur Do: op afspraak Schuldbemiddeling Ma: 18.00 - 20.00 uur Vrij: 09.00 - 12.00 uur Dienst asielzoekers Thuisdiensten Op afspraak Dienst Gezinszorg Ma: 09.00 - 12.00 uur Verwarmingstoelagen Ma-vrij: 09.00 - 12.00 uur Ma: 18.00 - 20.00 uur Juridische dienst Ma: 18.00 - 20.00 uur* Vrij: 09.00 - 12.00 uur *Elke 2e en 4e ma van de maand Woonzorgcentrum Ter Nethe Op afspraak 015 22 93 90 015 22 93 92

5e schepen (op afspraak) Jef van Bael Tel.: 015 75 01 00 GSM: 0497 57 35 16 Nuttige telefoonnummers Politie Zuiderkempen: 016 47 92 50 Ambulancedienst: 100 (112 via GSM) Dringende Interventie: 101 Ambulance Rode Kruis: 105 Ambulance Hulshout: 016 68 08 08 Brandweer: 015 24 17 00

12 // februari 2011 // Gemeentekrant Hulshout

Tele-onthaal: Child Focus: Brandwonden: Antigifcentrum: Druglijn: Inlichtingen:

106 110 02 26 86 200 070 24 52 45 078 15 10 20 1207


LEVEN EN wELzIjN oCMw dIT zIjN wIj! Op 16 november 2010 keurde de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de missie- en visieverklaring van OCMW Hulshout goed. De missie en visie, in vorm van onderstaande tekst, geeft weer waar we voor staan, in welke waarden we geloven, waar we naartoe willen en hoe wat dat aanpakken. • Het OCMW van Hulshout wil dat iedere burger uit zijn gemeente de mogelijkheden heeft om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. In deze zorg focussen wij ons vooral op de maatschappelijk meest kwetsbare mensen. • Als laatste vangnet bestrijden we kansarmoede met een ruim en gespecialiseerd aanbod aan diensten. • Dit communiceren we actief naar buiten. • We werken in een open huis. • Onze kwaliteitsvolle dienstverlening is klantvriendelijk, laagdrempelig, professioneel en gemakkelijk bereikbaar voor cliënten. Een goed onthaal en deskundige hulpverlening, met een persoonlijke en menselijke aanpak, zijn hierbij belangrijk. • Onze medewerkers vullen mekaar goed aan in hun expertise, werken innovatief en scholen zich voortdurend bij. Zij zijn polyvalent, flexibel, geëngageerd, en leggen veel verantwoordelijkheidszin aan de dag. Het OCMW heeft een duidelijke visie op lange termijn en beschikt over een hecht en collegiaal team met een goede interne communicatie. We werken in een ondersteunend klimaat waarin professionaliteit alleen maar sterker wordt. • Vertrouwen en respect voor mensen op weg naar zelfredzaamheid zijn voor ons belangrijke waarden. • Bredere samenwerking optimaliseert en versterkt de interne werking. • We werken samen met de gemeente en met andere partners, ook over de gemeentegrenzen heen. • Dit doen we vanuit onze specifieke dienstverlening en met aandacht en respect voor ieders eigenheid.

Iedereen kan bij ons terecht, wij staan open voor iedere burger die het (even) moeilijk heeft in deze samenleving. Het OCMW van Hulshout biedt dan ook een uitgebreide waaier van diensten aan: • Algemene sociale dienstverlening: financiële ondersteuning (leefloon, eenmalige of periodieke financiële steun, voorschotten), tewerkstelling van leefloners, sociale administratieve ondersteuning (aanvraag tegemoetkoming FOD Sociale Zekerheid, administratieve hulp bij het invullen van papieren, ...), psychosociale begeleiding en het verlenen van informatie. • Thuisdiensten: poetshulp aan huis, warme maaltijden aan huis, klusjesdienst via de klus- en verhuisdienst van de Kringwinkel Zuiderkempen, Minder Mobielen Centrale en hulp bij de aanvraag van een personenalarmsysteem. • Dienst schuldbemiddeling: budgetbegeleiding, budgetbeheer, collectieve schuldenregeling en consumentenkrediet. • Dienst vluchtelingen: materiële hulpverlening (lokaal opvanginitiatief) en maatschappelijke dienstverlening aan vreemdelingen. • Aanvraag verwarmingstoelagen (stookolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas). • Juridische dienst. • Dienst gezinszorg. • Woonzorgcentrum Ter Nethe: voor 60 bewoners. Al deze diensten zullen in volgende edities uitgebreid aan bod komen. U ziet dat het OCMW meer is dan alleen een laatste vangnet voor de behoeftigen in onze samenleving. Vraag je jezelf af of het OCMW van Hulshout ook voor jou iets kan betekenen? Aarzel dan vooral niet om bij ons aan te kloppen voor meer informatie of bel ons op het nummer: 015 75 01 00. OCMW Hulshout Grote Baan 256, 2235 Hulshout

Gemeentekrant Hulshout // februari 2011 // 13


LEVEN EN wELzIjN doRpsREsTAuRANT

KINdERopVANG

Elke woensdagmiddag om 12 uur wordt een warme maaltijd opgediend in de cafetaria van het rusthuis Ter Nethe, Grote Baan 256, Hulshout. De prijs van een maaltijd (soep, hoofdgerecht, dessert, drank) bedraagt â‚Ź 7. Een sociaal tarief is mogelijk voor mensen die in begeleiding zijn bij het OCMW. Koop een maaltijdbon bij het OCMW ten laatste de week voordien op vrijdag. Voor meer informatie: Frans Draulans (tel. 015 75 01 00) OCMW Hulshout: Grote Baan 256 Hulshout

MENu fEbRuARI woensdag 02 februari 2011 (reserveren uiterlijk vrijdag 28 januari) courgettesoep kotelet schorseneren natuur aardappelen chocoladeflanďż˝ woensdag 09 februari 2011 (reserveren uiterlijk vrijdag 4 februari) vermicellisoep grillburger broccoli natuuraardappelen plattekaasdessert woensdag 16 februari (reserveren uiterlijk vrijdag 11 februari) tomatensoep met balletjes kalfsgebraad asperges natuuraardappelen chocomousse woensdag 23 februari (reserveren uiterlijk vrijdag 18 februari) bloemkoolsoep slavinken spinazie natuuraardappelen pralinemousse

14 // februari 2011 // Gemeentekrant Hulshout

KINDERCLUB DOL-FIJN het initiatief voor buitenschoolse opvang van het gemeentebestuur nodigt u uit voor een

OPENDEURDAG op zaterdag 19 februari 2011 van 13.30 u. tot 16.30 u. in de nieuwe vestigingsplaats:

broedersstraat 33 te houtvenne Iedereen is van harte welkom voor een kennismaking met de locatie, de begeleiding en de werking, voor een babbeltje, een drankje of een spelletje. hopELIjK ToT dAN !


LEVEN EN wELzIjN oNdERwIjs Gemeentelijke basisschool joEpIE, op sNEEuwKLAs! Naar jaarlijkse gewoonte gaan onze leerlingen van het zesde leerjaar op sneeuwklas in Oostenrijk. Openluchtklas is een unieke gelegenheid voor onze leerlingen om actief te leren. Tijdens de sneeuwklas doen onze leerlingen nieuwe ervaringen op, gebruiken ze meer vaardigheden en verwerven ze inzichten die ze in de school nooit zouden opdoen. Dit jaar vertrokken 38 leerlingen en hun begeleiders uitzonderlijk op zondag 30 januari, wat eigenlijk wel leuk was. Op deze manier konden alle ouders uitvoerig hun kinderen komen uitzwaaien bij het vertrek. In Stanzach krijgen de leerlingen hun lessen zoals taal, rekenen, wereldoriëntatie in de vorm van een project. Daarnaast staat bewegen in de focus met skiën, wandelen, sleeën, dansen, etc. Uitstappen naar de Jöchelspitze met de kabelbaan en een bezoek aan het sprookjeskasteel Neuschwanstein zijn een indrukwekkende ervaring voor onze leerlingen. ‘s Avonds is er telkens een leuke activiteit. Onze kookouders zorgen ervoor dat ons verblijf super aangenaam verloopt door ons te verwennen met lekker eten, waarvoor onze dank. Langs deze weg willen we alle mensen bedanken die de sneeuwklas gesponsord hebben door een taart te kopen of naar de eetdag te komen. Hebben we jullie nieuwsgierig gemaakt naar wat onze leerlingen daar allemaal beleven? Dagelijks maken ze een verslag met foto’s en passen hun site ter plaatse aan. Wie meer wil zien kan een kijkje nemen op deze site: http://users.telenet.be/sneeuwklas. hulshout of Google: sneeuwklas Hulshout.

Veel plezier in Stanzach! Gemeentelijke Basisschool Hulshout

De Schatkist/De Toverdoos oVER oNs jAARThEMA ‘doE dE GLoob’... “Wij erven de aarde niet van onze ouders. Wij krijgen haar in bruikleen van onze kinderen.” Een Indiaans gezegde Daarom... Onze globe (of onze aarde) verdient dringend speciale aandacht want er wringt een schoentje in deze wereld. Heel wat problemen waar mensen over de hele wereld mee te kampen hebben, worden veroorzaakt door grote voeten. Doordat het Noorden (wij dus) de meeste natuurlijke rijkdommen (energiebronnen en andere grondstoffen) gebruikt kan het Zuiden ze niet meer gebruiken. De levensstijl van het Noorden vervuilt de hele wereld. Het is vooral het Zuiden dat de gevolgen van de vervuiling moet dragen. !!! Gelukkig zijn er ook in het Noorden mensen die rekening houden met de draagkracht van de aarde en ‘op kleine voet’ leven. Je zou de aarde kunnen vergelijken met 10 appels die je moet verdelen onder 10 kinderen. 2 kinderen nemen onmiddellijk 8 appels, zodat de andere 8 kinderen de resterende 2 appels maar onder elkaar moeten zien te verdelen. De 2 kinderen die de 8 appels namen, hebben grote voeten en veroorzaken zo honger en ruzie bij de andere 8 kinderen die de 2 appels onder elkaar moeten verdelen. » Wij, de bewoners van de Schatkist en De Toverdoos, doE(n) mee aan het redden van dE GLoob samen met de Gloob-fanfare. De Gloob-fanfare is dé manier bij uitstek om samen met onze leerlingen en onze kleuters te onderzoeken wat de grote voeten zijn en wat we eraan kunnen doen. Dit doen we aan de hand van zes thema’s. Dit zijn de thema’s die in ‘Milieuzorg op onze school’ (Mos) aan bod komen: afval - water - natuur - energie - vervoer - handel. Gloob, de wereldreiziger, onderzoekt deze thema’s samen met Pieter Embrechts en zijn vrienden uit het Zuiden. Aan de hand van filmpjes vertellen kinderen uit Senegal, Ecuador en de Filippijnen 6 verhalen over grote voeten. We houden jullie graag op de hoogte over onze acties.

Gemeentekrant Hulshout // februari 2011 // 15


woNEN EN MILIEu bouwEN EN woNEN pREMIEs VAN EANdIs VooR ENERGIEbEspARENdE MAATREGELEN bestaande bouw Isolatie en ventilatie • Dakisolatie: 4 euro/m² (of 2 euro indien zelf geplaatst)

ENERGIEpREsTATIEpEIL (E-pEIL) Het energieprestatiepeil is een maat voor het energieverbruik van uw woning en de vaste installaties ervan en staat vermeld op het energieprestatiecertificaat. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger uw woning is.

• Hoogrendementsbeglazing: 10 euro/m² • Buitenmuurisolatie: 4 euro/m² (of 2 euro indien zelf geplaatst) • Ventilatiesysteem met warmterecuperatie: 150 euro

REG-premies in € voor 2011 voor het energieprestatiepeil van nieuwbouwwoningen met en zonder zonneboiler.

• Buitenzonwering: 10 euro/m²

Verwarming • Condensatieketel op aardgas: 125 euro • Warmtepomp: max. 1 680 euro • Zonneboiler voor sanitair warm water (eventueel met ruimteverwarming): 75 euro/m² (min. 525 euro max. 1 500 euro) • Thermostaatkraan op radiatoren: 5 euro/stuk

E-peil 60 50 40 30 20 10 0

Eengezinswoning zonder Met 1 000 1 300 1 400 1 700 1 800 2 100 2 300 2 600 2 800 3 100 3 300 3 600 3 800 4 100

Appartement zonder Met 400 700 600 900 800 1 100 1 100 1 400 1 400 1 700 1 700 2 000 2 000 2 300

Warm water • Zonneboiler uitsluitend voor sanitair warm water 75 euro/m² min. 525 euro, max. 1 500 euro • Keukengeiser op aardgas: 100 euro

oVERsTRoMINGEN TussEN 11 EN 17 NoVEMbER 2010 zIjN ERKENd ALs RAMp

Energiebeheer • Verbouwen van een woning volgens het ‘Passiefhuis’-principe: 2000 euro • Verbouwen van een appartement volgens het ‘Passiefhuis’-principe: 700 euro

bestaande bouw en nieuwbouw • Domoticasysteem: 100 euro (nieuwbouw)

In het Koninklijk Besluit van 26 november 2010 werden de langdurige regenval en de overstromingen die tussen 11 en 17 november 2010 plaatsvonden, als ramp erkend.

150 euro (bestaande bouw) • Aardgaswasdroger: 250 euro • CO-melder: 25 euro/stuk (max. 2 stuks)

De termijn voor het indienen van de vergoedingsaanvragen loopt uiterlijk tot 31 maart 2011. Op onze website vindt u een vademecum (leidraad) dat werd opgesteld om de getroffenen van de algemene ramp wegwijs te maken in de bepalingen van de wet van 12 juli 1976. Dit betreft het herstel van zekere schade aan private goederen, die is veroorzaakt door natuurrampen. Het bevordert ook een snellere afwerking. Meer informatie kan u steeds terugvinden op www.civieleveiligheid.be (je veiligheid/natuur - rampen/schadevergoeding). Hier kan u ook de verschillende aanvraagformulieren afdrukken, die u moet gebruiken voor de aanvraag van financiële tegemoetkoming. U kan de formulieren ook afhalen op het gemeentehuis.

16 // februari 2011 // Gemeentekrant Hulshout


woNEN EN MILIEu duuRzAAMhEId

MILIEu

KAMp C opENT GLoEdNIEuwE EXpo C Kamp C, het Provinciaal Centrum voor Duurzaam Bouwen en Wonen, opende in januari een nieuwe permanente tentoonstelling voor kandidaat-(ver)bouwers en bouwprofessionals in Westerlo (Britselaan 20).

pLANNING GRAChTEN In het vorige gemeenteboekje kon u lezen over werkzaamheden aan grachten en waterlopen die begin dit jaar zouden starten.

EXPO C belicht het volledige bouwproces van a tot z en laat daarbij geen enkele kwestie onbesproken. De permanente tentoonstellingsruimte is meer dan verviervoudigd. EXPO C is goed voor 744 m² oppervlakte aan up-to-date info. De tentoonstelling voldoet zowel vormelijk als inhoudelijk aan de nieuwe en toekomstige normen.

Vanwege de slechte weeromstandigheden van de afgelopen tijd is het ruimen van de grachten en de waterlopen echter uitgesteld. De werken zullen naar verwachting niet eerder dan half februari beginnen. dIKKE-TRuIENdAG

Kamp C is een provinciaal domein van 10 ha groot dat een voortrekkersrol speelt op het gebied van duurzame ontwikkeling in het algemeen, met specifieke aandacht voor het thema duurzaam bouwen en wonen. Het domein is onderverdeeld in een infozone en bedrijvenzone. Er is onder andere een natuurgebied met een educatief wandelpad over duurzaam bosbeheer, een infocentrum, een authentieke Canadese blokhut en de Kempische Schuur. Vooraan het domein staat de ervaringswoning Casana. GRATIs pLANAdVIEs Bouwers en verbouwers kunnen bij Kamp C terecht voor informatie over bijvoorbeeld energiebronnen en bouwmethodes, en gratis begeleiding en gratis planadvies bij hun bouwplannen. Voor meer informatie kan u terecht op www.kampc.be, op het nummer 014 27 96 50 of stuur een mailtje naar info@kampc.provant.be

Trek op 16 februari 2011 je dikke trui aan! De verwarming een graadje lager zetten, is een goede manier om energie te besparen, zonder dat je aan comfort inboet. Het is één van de acties waarmee de Vlaamse overheid Vlaanderen een stuk energiezuiniger wil maken, op en na de Dikke-truiendag. Doe je mee? De Dikke-truiendag is een jaarlijkse campagne van de Vlaamse overheid die past in het Vlaamse klimaatbeleidsplan 2006-2012. Hierin legt Vlaanderen zich erop toe om de uitstoot van broeikasgassen tot gemiddeld 83,4 miljoen ton per jaar te beperken. Wanneer je de verwarming een graadje lager zet, betekent dit niet dat je kou gaat lijden. Het beperkte temperatuurverschil wordt opgevangen door je dikkere trui. Maar de verwarming 1 graad lager zetten, betekent wel dat je 7% minder brandstof verbruikt en dus 7% minder CO2 uitstoot. De uitstoot van CO2 is één van de voornaamste redenen voor de huidige klimaatopwarming. Via je deelname aan Dikke-truiendag kan je dus zelf ook een steentje bijdragen aan een koolstofarme leefomgeving.

Gemeentekrant Hulshout // februari 2011 // 17


VACATuREs // GEzoChT wERVING jobsTudENTEN

VRIjwILLIGERs GEzoChT

zit je nog op school en wil je in de zomervakantie graag werkervaring opdoen en een centje bij verdienen bij het gemeentebestuur? solliciteer dan bij de gemeente hulshout als jobstudent! Ieder jaar krijgt een aantal scholieren de mogelijkheid om gedurende een bepaalde periode te komen werken bij onze gemeente. Dit kan bijvoorbeeld op onze dienst Burgerzaken zijn, Grondgebiedzaken, Milieu, Welzijn... In een van de volgende edities van het gemeenteboekje vind je een inschrijfformulier. Dit formulier verschijnt binnenkort ook op onze website www.hulshout.be en kan dan ook afgehaald worden in het gemeentehuis. Ben je geïnteresseerd, hou dit dan zeker in de gaten!

Toezichter(s) bij verhuur van zaal de Vloeikens! Het gemeentebestuur van Hulshout zoekt één of meerdere vrijwilligers die mee willen instaan voor het toezicht bij het verhuur van zaal De Vloeikens. Op een vast tijdstip wordt de zaal geopend voor de huurders en worden volgende zaken gecontroleerd: • controle beschikbare materialen; • nazicht netheid van de zaal; • korte praktische uitleg over gebruik van de zaal; • aanspreekpunt van de huurders; • ... Dit alles neemt ongeveer 20 minuten tijd in beslag. Uiteraard hoeft de vrijwilliger dit niet voor niets te doen, en krijgt deze een kleine forfaitaire onkostenvergoeding van € 5 per verhuurdag. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen tot en met maandag 28 februari 2011. Daarna volgt een evaluatievergadering met alle geïnteresseerden waar het precieze takenpakket verder besproken zal worden.

Voor meer informatie mag je altijd contact opnemen met de Personeelsdienst van de gemeente via 015 22 94 88 of personeel@hulshout.be.

INTERIM-oudERs GEzoChT (I) De vzw Euro-Children bezorgt jaarlijks vakanties aan kinderen uit probleemgebieden in Europa. Deze kinderen verblijven hier tijdens de zomervakantie voor een viertal weken in gastgezinnen. De kinderen komen uit Slovakije, Kroatië en Bosnië & Herzegovina. De selectie van de kinderen gebeurt door lokale organisaties of instellingen, vergelijkbaar met onze OCMW’s. Dit jaar verwachten we 50 jongens en meisjes tussen 9 en 12 jaar, die voor de eerste maal naar Vlaanderen zullen komen. Voor hen zoekt Euro-Children nieuwe gastgezinnen die op hun beurt vriendschapsbanden willen onderhouden met deze kinderen en hun ouders. Geinteresseerd? Kandidaat gastgezinnen kunnen contact opnemen op tel. 03 247 88 50, of mailen naar info@eurochildren.be Bijkomende informatie vindt u op onze website www.eurochildren.be

18 // februari 2011 // Gemeentekrant Hulshout

Voor bijkomende inlichtingen en/of kandidatuurstellingen kan u terecht bij: Dienst Welzijn Evi Discart T. 015 22 94 82 welzijn@hulshout.be

INTERIM-oudERs GEzoChT (2) Gezinsondersteunende Pleegzorg organiseert kortdurende opvang (max. 3 maand) en weekendopvang Voor meer info:

Interim-ouders gezocht

www.demutsaard-jeugdzorg.be 03 247 88 60 www.opvang.be 09 222 67 62

provincieAntwerpen.be


MELDINGEN Iets te melden? Ga naar het meldpunt op www.hulshout.be of gebruik dit formulier. Wilt u melding maken van een situatie in uw omgeving of bent u niet tevreden over de afhandeling van uw dossier? Daar kan u dit formulier voor gebruiken. U mag uw melding /klacht ook digitaal aan ons doorgeven (www.hulshout.be). Meldingen mag u doen via het meldpunt op de website (www.hulshout.be). Uw klacht kan u doorgeven via klachten@hulshout.be of telefonisch aan de klachtenambtenaar via telefoonnummer 015 22 40 11.

Uw gegevens Let op: Een anonieme melding of klacht kunnen wij niet behandelen! Naam + voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon/GSM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Straat en huisnr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Melding of klacht? Een klacht is een ontevredenheid over een handeling of prestatie van de lokale overheid. Een melding is een situatie waarbij een tussenkomst van een gemeentedienst gewenst is. Het gaat om een:   o klacht   o eerste melding, vraag of suggestie   o herhaling van een melding, vraag of suggestie Melding in de categorie:   o groen   o signalisatie   o vervoer   o wegen   o gebouwen   o andere Locatie: ............................................................................................ Korte beschrijving: ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................

Sommige meldingen doet u niet via ons, maar rechtstreeks: • Openbare verlichting www.straatlampen.be • Riolering en afvalwater www.hidrorio.be • Strafrechtelijke misdrijven info@politiezuiderkempen.be

U kan dit formulier sturen naar, of afgeven op het volgende adres: Gemeentebestuur Hulshout Prof. dr. Vital Celesplein 2, 2235 Hulshout

Gemeentekrant Hulshout // februari 2011 // 19


foTo’s VAN dE foTowEdsTRIjd huLshouT IN bEELd 2008 bINNENKoRT NIEuwE foTowEdsTRIjd!

CoLofoN Verantwoordelijke uitgever College van burgemeester en schepenen Redactie Elke De Soomer, Evi Discart, Jasmine Jacobs, Sanne Jansen, An van der Borght Verspreiding Verschijnt 10 x per jaar, oplage 4500 drukker Drukkerij Michiels, Booischot

dIT boEKjE Is GEdRuKT op 100% GERECYCLEERd pApIER.

Profile for Drukkerij Michiels

gemeenteblad Hulshout februari 2011  

gemeenteblad Hulshout februari 2011

gemeenteblad Hulshout februari 2011  

gemeenteblad Hulshout februari 2011

Advertisement