Page 1

gemeentekrant maandblad van de gemeente Heist-op-den-Berg NOVEMBER 2011

START BOUW NIEUW SPORTCOMPLEX

13 NOVEMBER WINTERWANDELING

VUURWERK MET OUDJAAR


IN DIT NUMMER 2 • Ken je DOCSTOP al? • Griepvaccinatie • Parkeren voor personen met een handicap

KEN JE DOCSTOP AL? Docstop is een gratis telefonische dienst voor het blokkeren van een gestolen of verloren identiteitskaart, die dag en nacht bereikbaar is op het nummer 00800 2123 2123. Programmeer het nummer in je gsm!

3 • Ontvangst jubilarissen • Groepsaankoop dakisolatie 4 • Start bouw multifunctioneel sportcomplex 5 • Het lokaal woonbeleidsplan • Warme maaltijden 6 • RUP Klein Schrieken bis • RUP Zonevreemde bedrijven 7 • Uit de Gemeenteraad 8 • Solidariteitskrant 11.11.11 10 • Verwarmingsinstallatie klaar voor de winter? 11 • Verfraaiingswerken begraafplaatsen 12 • Openbare werken 13 • Sneeuw- en ijzelbestrijding 14 • Politie: handhaving en preventie • Sport voor iedereen • Brandweer zoek vrijwilligers 15 • Sluitingsdagen november en december • Winterwandeling 16 • Veilig feesten

GRIEPVACCINATIE: HET OVERWEGEN WAARD Vorig jaar verliep het griepseizoen rustig. Toch kregen meer dan 200.000 Belgen griep. Vaccinatie blijft het beste middel om je tegen griep en de gevolgen ervan te beschermen. Dat is vooral belangrijk voor risicogroepen zoals mensen met een chronische ziekte en zwangere vrouwen. “Deze winter wordt er een gelijkaardig griepseizoen verwacht als vorig jaar” zegt griepcommissaris Van Ranst. Griepvaccinatie blijft een aanrader voor iedereen die aan een chronische ziekte lijdt. Mensen met diabetes, hart- en vaatziekten of longziekten zijn extra gevoelig aan de complicaties van griep en laten zich best vaccineren. Ook zwangere vrouwen die in oktober of november drie maanden zwanger zijn laten zich best vaccineren, want griep tijdens de zwangerschap kan ernstige complicaties veroorzaken bij moeder en kind. Zwangere vrouwen kunnen veilig gevaccineerd worden omdat het griepvaccin geen actief virus bevat en je dus niet kan besmetten. Hoewel een van de aangekondigde griepvirussen minder de 65-plussers ziek maakt, laten ze zich toch best vaccineren omdat er nog twee andere virussen kunnen circuleren. Zeker als je aan bovengenoemde chronische ziekten lijdt of in een rusthuis of ziekenhuis verblijft, is vaccinatie wenselijk. Twijfel je of vaccinatie voor jou nuttig is, vraag dan raad aan je huisarts of apotheker.

COLOFON De gemeentekrant van Heist-op-den-Berg verschijnt zesmaal per jaar op 19.000 exemplaren en is een uitgave van het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg. Verantwoordelijke uitgever: Jef Marien, schepen van Informatie, Stationsstraat 47, 2220 Heist-op-den-Berg Redactieadres: Dienst Communicatie, Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg tel. 015 - 22 86 53, fax 015 - 22 86 69 e-mail info@heist-op-den-berg.be website www.heist-op-den-berg.be Vormgeving & druk: drukkerij Michiels - Booischot Foto’s en afbeeldingen: Philip De Bie (blz. 3), Jos Verwimp (blz. 6), Steve Bogaerts (blz. 12)

2

GEMEENTEKRANT NOVEMBER 2011

De maanden oktober en november zijn de voorkeursmaanden voor vaccinatie omdat het een tweetal weken duurt vooraleer het vaccin bescherming biedt en griep toch al vanaf de kerstperiode kan toeslaan. Meer informatie over griep en griepvaccinatie vind je op www.griepvaccinatie.be.

PARKEREN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Met een parkeerkaart voor personen met een handicap kan je op elke parkeerplaats - ook in de blauwe zone - onbeperkt staan, en niet alleen op de voorbehouden plaatsen voor personen met een handicap.


ONTVANGST JUBILARISSEN Het schepencollege ontving en feliciteerde op 27 september en 18 oktober 2011 1 briljanten, 8 diamanten en 22 gouden echtparen voor de maanden augustus en september (tot en met 29 september). De ontvangst vond weer plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

Briljanten bruiloften Het echtpaar Lodewijk Bellekens - Irma De Meutter

Diamanten bruiloften De echtparen Joannes Vermaelen - Francisca Naets; Louis Scheirs - Martha Lambrechts; Aloïs Cools - Alice Viskens; Emiel Meys - Mariette Meys; August Van den Broeck - Julia Cannaerts; Franciscus Geens - Augusta Goovaerts; Gaston Peeters - Hilda Van den Broeck; Constant Callens - Julia Van Hoof

Andreas Verhoeven - Maria Van Saet; Joseph Ceulemans - Augusta Van Dyck; Georges Daems - Maria Vervloessem; Leo Mylemans - Renilda Decime; Jozef Laurens - Philomena Steurs; Lodewijk Van Hoof - Irma Bastaens; Jozef Pelgrims - Emma Van Roosbroeck; Lodewijk Frederickx - Regina De Rijck; Victor Thijs - Paula Thijs; Raymond Van de Velde - Ida Van den Wyngaert; Corneel Pelgrims - Maria Tielemans; Roger Gielen - Melania Verschueren; Gaston Van den bergh - Vera Peeters; Emiel De Roover - Rachella Wouters

Gouden bruiloften De echtparen Gustaaf De Wever – Emma Steurs; Josephus De Rijck – Irma Van den Broeck; Georges Claes - Gabriëlla Derboven; Evarist Spits - Anna Van Limbergen; Louis Schroyens - Liliosa Daneels; Ludovicus Van Oosterwyck - Lucienne Van Duvel; Willy Van den broeck - Agnes Scheirs; Jonny Dupont - Jeanne Van den Bruel;

GROEPSAANKOOP DAKISOLATIE Onze gemeente organiseert eind dit jaar, begin volgend jaar samen met de omliggende gemeenten en de intercommunale IOK een groepsaankoop van dakisolatie. Dakisolatie mag in geen enkele woning ontbreken. In een niet-geïsoleerde wo-

ning verdwijnt 30% van de warmte door het dak. En toch heeft 30% van de woningen nog geen dakisolatie. De investering is nochtans snel terugverdiend, zeker als je weet dat er ook premies zijn. Door een grote groep geïnteresseerden te verzamelen, kunnen we de prijs drukken, waardoor de investering nog sneller terugverdiend zal zijn. De groepsaankoop is zowel bedoeld voor isolatiematerialen voor zelfplaatsers als voor uitvoering door een erkende aannemer. Naast traditionele zullen ook bio-ecologische isolatiematerialen in het gamma zitten.

Als je je woning wil na-isoleren, kan je alvast terecht op de infoavond op dinsdag 13 december 2011 in de Patio van het Gemeentehuis in Nijlen (Kerkstraat 4). Hier zal iemand die dagelijks in de praktijk staat, de technische aspecten uit de doeken doen en dus ook kunnen antwoorden op al je vragen. De infoavond start om 20 uur en is gratis. Inschrijven hoeft niet. Je hebt recht op een premie van Eandis voor het plaatsen van isolatie. Concrete informatie over de groepsaankoop wordt in de loop van de komende maanden bekendgemaakt. Meer info: www.iok.be of bij de milieudienst, tel. 015 23 74 00.

NOVEMBER 2011 GEMEENTEKRANT

3


OPENBARE WERKEN Frees- en asfalteringswerken

Heraanleg voetpaden

Er werden frees- en asfalteringswerken uitgevoerd in een aantal straten. Onder andere de Misweg, Buntstraat, Canadadreef, Lerrekensstraat en Pachterslei kregen een nieuwe toplaag.

De voetpaden ter hoogte van de Eugeen Wouterstraat werden heraangelegd.

Aanleg kunstgrasveld In het sportcentrum in de Lostraat werd een kunstgrasveld aangelegd.

VLAAMSE ENERGIEPREMIE De Vlaamse overheid wil dat elke woning tegen 2020 energiezuinig is. Energiebesparing is zowel goed voor het milieu als voor de portemonnee. Al enkele jaren geven energiebesparende investeringen recht op een federale belastingvermindering. Wie geen of onvoldoende belastingen betaalt om deze belastingvermindering te kunnen genieten, heeft recht op de energietoelage of energiepremie.

Waarvoor kan je een premie krijgen? Je kunt de premie aanvragen voor een of meer van de volgende energiebesparende investeringen in een bestaande woning: • plaatsing van dakisolatie (8 euro per m²) • plaatsing van hoogrendementsbeglazing ter vervanging van enkel glas (150 euro per m²) • plaatsing van een condensatieketel ter vervanging van een of meer verwarmingstoestellen (1.500 euro).

• De som van de aangevraagde premies mag maximaal 2.650 euro bedragen. • Voor beschermde klanten (iedereen die de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas geniet) liggen de uitgekeerde bedragen circa 20% hoger en bedraagt het maximale premiebedrag 3.180 euro.

INFO Op de website www.energiesparen.be/2020 vind je de aanvraagformulieren en meer informatie. Je kunt gratis bellen naar 1700. Gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu, Kerkplein 15, 2220 Heist-op-den-Berg, tel. 015 - 22 86 90, e-mail rohl@heist-op-de-berg.be

4

GEMEENTEKRANT NOVEMBER 2011


BAARMOEDERHALSKANKER Preventieve opsporing van baarmoederhalskanker voor vrouwen van 25 t.e.m. 64 jaar De vorige driejaarlijkse campagne voor het vroegtijdig opsporen van baarmoederhalskanker dateert van 2006 en daarom organiseert het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg samen met het Provinciaal Instituut voor Hygiëne een nieuwe sensibiliseringscampagne. Baarmoederhalskanker is in België de doodsoorzaak van 200 vrouwen per jaar en de 3de meest voorkomende vorm van kanker, na borstkanker en darmkanker. In ons land krijgt 1 vrouw op 1.000 deze kanker. Iedere vrouw kan baarmoederhalskanker krijgen. Vrouwen die met meerdere partners seksueel contact hebben en vrouwen die roken, behoren tot de grootste risicogroep.

Het welslagen van de genezing hangt altijd af van de vroegtijdige opsporing en juiste behandeling. Deze vorm van kanker is gemakkelijk op te sporen en te genezen. Het welslagen hangt echter altijd af van een vroegtijdige opsporing en een juiste

WINTERWANDELEN IN HEIST-OP-DEN-BERG

behandeling. Bij tijdige opsporing is de kans op genezing zelfs 100%. Baarmoederhalskanker komt vooral voor bij vrouwen tussen 25 en 64 jaar. De medische wereld beschikt over een uitstekende opsporingsmethode via het “uitstrijkje”. Dit is een gemakkelijk en snel uit te voeren onderzoek dat pijnloos, betrouwbaar en goedkoop is. De arts neemt tijdens een gynaecologisch onderzoek wat slijmvlies vanen vooraleer het de kans krijgt te groeien. De d zien of men deze kanker kan krijgen, zonder dat men hem al heeft. Er kan dus onmiddellijk ingegrepen worden en volledige genezing kan worden gegarandeerd. Vandaar het essentiële belang van een regelmatig onderzoek. In het kader van de sensibiliseringscampagne ontvangen alle vrouwen van 25 tot en met 64 jaar van de gemeente een brief waarin zij ertoe aangespoord worden om naar de huisarts of gynaecoloog te gaan voor een uitstrijkje, en een geel formulier. Vrouwen die 3 jaar geleden al een uitstrijkje lieten nemen, krijgen via het Provinciaal Instituut voor Hygiëne een persoonlijke uitnodiging in de bus. Je hebt nog nooit of langer dan 3 jaar geleden een uitstrijkje laten nemen. In dit geval maak je een afspraak met je arts of gynaecoloog en je bezorgt hem of haar het gele formulier, samen met een kleefzegel van je mutualiteit en je SIS-kaart. Het uitstrijkje wordt afgenomen en het gele formulier is bestemd voor het laboratorium. Je betaalt het normale remgeld voor het bezoek aan de dokter en het onderzoek door het laboratorium. Na 3 jaar krijg je automatisch een nieuwe uitnodiging.

Baarmoederhalskanker is in België de doodsoorzaak van 200 vrouwen per jaar en de 3de meest voorkomende vorm van kanker, na borstkanker en darmkanker. winterwandelen Het Vlaamse Gewest start binnenkort in Heist-op-denBerg met het inventariseren van alle verkeersborden op alle gemeentewegen. Deze gegevens worden, samen met gelijkaardige informatie over de gewestwegen, in een verkeersbordendatabank gezet. De databank zal gebruikt worden als beheersinstrument voor het verkeersbordenpark in de gemeente.

pallieterland Volgens de huidige planning zal de inventarisatie in de week van 28 december beginnen. Dit gebeurt met een camerawagen van de firma Cyclomedia. Deze wagen toert rond in de gemeente en neemt elke vijf seconden een 360° foto met een speciale panoramische camera.

Als je laatste uitstrijkje nog geen drie jaar geleden is of je hebt om bepaalde redenen geen uitstrijkje nodig, dan hoef je niet naar de arts te gaan voor een nieuw onderzoek. In dat geval vul je de achterzijde van het gele formulier in en stuur je het naar het gemeentebestuur ofwel naar het Provinciaal Instituut voor Hygiëne. De informatie staat op het gele formulier. Het formulier mag ook gedeponeerd worenst Burgerzaken van het gemeentehuis, in de gemeentelijke hoofdbibliotheek en bij het OCMW. Al deze formulieren worden op het Provinciaal Instituut voor Hygiëne ingezameld en verwerkt. Als het terug jouw beurt is voor een uitstrijkje, dan krijg je automatisch een uitnodiging. Het gemeentebestuur is uiteraard begaan met de gezondheid van zijn inwoners en hoopt de vrouwen ertoe aan te zetten gevolg te geven aan deze oproep. Je gezondheid is en blijft immers een kostbaar bezit. Provinciaal Instituut voor Hygiëne, Kronenburgstraat 45, 2000 Antwerpen, tel. 03 - 259 12 74 of 03 - 259 12 61 Gemeentelijke dienst Sociale Zaken, Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg, tel. 015 - 22 86 72

NOVEMBER 2011 GEMEENTEKRANT

5


REGISTRATIEPERIODE ALARMINSTALLATIES VERLENGD Alarmsystemen leiden vaak tot ongemakken, zeker wanneer het gaat om een vals alarm of wanneer de contactpersonen die het alarmsysteem zouden kunnen uitschakelen niet bereikt kunnen worden op het ogenblik dat het alarm al een tijdje staat te loeien. Om de burger en de lokale politie hierbij te helpen werd onlangs een centraal meldpunt alarmsystemen opgestart door Binnenlandse Zaken. De aangifte van alarminstallaties kon gebeuren tot 1 maart 2010, maar aangezien niet iedereen dit tot nu toe heeft kunnen doen, werd deze periode verlengd tot 1 juli 2010.

Wat verandert er nu concreet bij de aangifte van alarmsystemen? Enkel alarmsystemen die niet aangesloten zijn op een alarmcentrale moeten aangegeven worden via www.police-on-web.be. De gebruiker kan zich identificeren op twee manieren: door middel van zijn elektronische identiteitskaart (hij moet dan wel beschikken over een kaartlezer) of door middel van zijn 'token voor burgers'. Een kaartlezer kan je aanvragen via de website www.cardreaders.be. Voor het bekomen van een token moet je je eerst inschrijven op de portaalsite www.belgium.be. Vervolgens kan je je token aanvragen en de aangifte doen via de website www.police-on-web.be. Ook alarmsystemen die vroeger al werden aangegeven bij de lokale politie van Heist-op-den-Berg moeten opnieuw aangegeven worden via de vermelde website www.police-on-web.be. Let op, de aangifte via deze website is de enige correcte en toegankelijke manier om je alarmsysteem te registreren. Deze aangifte kan niet op papier gedaan worden en ook niet telefonisch! Gebruikers van personenalarmen (holdupknoppen) en alarmsystemen die wel aangesloten zijn op een alarmcentrale hoeven niets te doen. De alarmcentrale zal de aangifte voor hen in orde brengen.

INFO Toby Nys, beleidsadviseur Lokale Politie Heist-op-den-Berg, tel. 015 750 938, e-mail pz5362.beleid@telenet.be

6

• GEMEENTEKRANT NOVEMBER 2011

NIEUWS VAN DE SPORTDIENST Sluitingsdagen zwembad in mei Het zwembad is gesloten op: • donderdag 13 mei 2010 • zondag 23 mei 2010 • maandag 24 mei 2010. Op vrijdag 21 mei 2010 is er bovendien geen publiek zwemmen vanwege de ‘ladies night’ (zie verder).

Opening beachvolleybalterreinen Op zaterdag 8 mei vindt de officiële opening van de beachvolleybalterreinen plaats aan sporthal De Lichten in Booischot. De opening wordt ingeleid door de schepen van Sport. Omstreeks 18 uur wordt er een vriendenwedstrijd gespeeld tussen Vekemans-Douwen, spelers van VC Mendo en Steppe-Delanghe (twee duo’s die spelen op het hoogste beachvolleybalniveau in België!). Op deze dag wordt in de sporthal ook de finale van de beker van het gewest Herentals gespeeld, georganiseerd door volleybalclub Mendo. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom vanaf 17.30 uur.

Ladies night Op zaterdag 22 mei wordt de finale van de Champions League voetbal gespeeld. Dus is vrijdagavond voor de vrouwen! Op vrijdag 21 mei tussen 18 en 22 uur organiseert de Heistse sportdienst een ladies night in het gemeentelijke zwembad. Neem een frisse duik, neem deel aan een initiatie aquagym, laat je haren drogen door kappers, ga shoppen op het marktje, laat je mooi opmaken door visagisten en ga naar huis met een goedgevulde goodiebag! Dit alles kost slechts 5 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar aan het zwembad.

Seniorenfietstocht: maandag 31 mei 2010 Sportheist vzw, de gemeentelijke seniorenadviesraad en de lokale politie organiseren op maandag 31 mei hun jaarlijkse fietstocht voor senioren. De fietstocht vertrekt om 13.30 uur aan cultuurcentrum Zwaneberg. Van hieruit fietst men langs veilige, rustige, landelijke wegen onder begeleiding van de politie, richting Wiekevorst. Daar is een pauze voorzien waar een drankje wordt aangeboden aan elke fietser. De deelname is gratis.

INFO Gemeentelijke sportdienst, Lostraat 48, 2220 Heist-op-den-Berg, tel. 015 75 86 57 of sportheist@heist-op-den-berg.be


RECHT OP EEN VERWARMINGSTOELAGE? Er zijn een aantal zaken gewijzigd m.b.t. het toegelaten inkomen om gerechtigd te zijn op een toelage. Je gebruikt een van de volgende brandstoffen om je woning te verwarmen: • huisbrandolie • verwarmingspetroleum (type c) • bulkpropaangas Niet voor: • aardgas via aansluiting op het gasdistributienet • propaangas en butaangas in gasflessen en je behoort tot een van de volgende categorieën:

Opruimen lucht op! Maar waar blijf je met al die spullen die je echt niet meer nodig hebt en die nog best bruikbaar zijn? Breng ze naar De Kringwinkel in je buurt, de Kringwinkelcontainer op het containerpark of laat ze gratis ophalen door De Kringwinkel. Zo krijgen je spullen een nieuw leven! Meer weten of een afspraak maken?

Categorie 1: de gerechtigden op een ver- Bel 015/23.73.93 (steeds aan zonaal tarief) hoogde tegemoetkoming van de ziekte- en of mail naar info@dekringwinkelzuiderkempen.be www.dekringwinkelzuiderkempen.be invaliditeitsverzekering (meer info over wie onder deze categorie valt kan je krijgen bij Categorie 3: de personen met schuldenoverlast het OCMW) en het inkomen van je huishouJe geniet een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling en bovendien heeft den is lager of gelijk aan de voor de categohet OCMW vastgesteld dat je je verwarmingsfactuur niet kan betalen. rie 2 vastgestelde grenzen. Dan heb je recht op een verwarmingstoelage. Categorie 2: de gezinnen met een laag Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie inkomen waartoe je behoort. De levering moet gebeurd zijn tussen 1 januari en 31 december 2010. Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van je Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent huishouden is lager of gelijk aan € 15.063,45 en 20 cent per liter. Per verwarmingsperiode en per huishouden wordt er een verwarverhoogd met € 2.788,65 per persoon ten mingstoelage gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof. Voor in kleine hoeveelheden laste. Ben je eigenaar van één of meerdere aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een foronroerende goederen met uitzondering faitaire verwarmingstoelage van € 210. van het goed waarin je woont, dan zijn bijVoor de volledige informatie over de aanvraag en voorwaarden kan je terecht bij het zondere berekeningsregels van toepassing. OCMW, op het gratis telefoonnummer van het Sociaal Verwarmingsfonds 0800 90 929 of Met ‘persoon ten laste’ wordt bedoeld een op hun website www.verwarmingsfonds.be. lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan € 2.830.

Het OCMW van Heist-op-den-Berg heeft elke maandag-, woensdag- en vrijdagnamiddag van 13 tot 15 uur permanentie om de stookolieaanvragen te behandelen. Tel. OCMW: 015 24 93 50, website www.ocmw-heist-op-den-berg.be

INTERESSEPEILING VRIJE TIJD Lees jij graag boeken? Hou je van een goede film of luister je liever naar muziek? Breng je uren achter je computer door? Ben je in de ban van een of andere hobby of sport? De gemeente Heist-op-den-Berg biedt iedereen een waaier van informatie, cultuur en ontspanning aan… En wij willen graag weten hoe de inwoners van Heist-op-den-Berg de weg vinden naar het aanbod. Zo kunnen wij dit nog beter afstemmen op onze burgers en hen efficiënter hiervan op de hoogte brengen. In samenwerking met het Provinciaal Bibliotheekcentrum Vrieselhof houden we in de maand mei een gebruikersonderzoek om te peilen naar jouw interesses. Maak je mening kenbaar over het vrijetijdsaanbod in onze gemeente en maak kans een iPod touch 64 GB of één van de 10 boekenbons te winnen. Vul de online vragenlijst in op http://heist-op-den-berg.bibliotheek.be. Dit vraagt niet meer dan 10 minuten van je tijd! Een papieren versie kan je afhalen aan de balie van het gemeentehuis of de bibliotheek.

Nog vragen? Neem contact op met: • Provincie Antwerpen: tel. 03 312 98 71, e-mail pbc@provant.be

NOVEMBER 2011 GEMEENTEKRANT

7


WORKSHOPS VOOR HANDELAARS IN HEIST-OP-DEN-BERG SYNTRA AB, SYNTRA Vlaanderen, het gemeentebestuur van Heistop-den-Berg, de Raad voor Lokale Economie, het Bergstraatcomité, UNIZO en Horeca Heist bieden onderstaande workshops aan tegen de voordelige prijs van 10 euro per sessie (incl. btw). De gemeente betaalt de helft van het inschrijvingsgeld van de 3de en/of 4de sessie die je bijwoont. Iemand die alle workshops volgt, betaalt dus 30 euro.

Waar Cultuurcentrum Zwaneberg Bergstraat z/n, 2220 Heist-op-den-Berg

Wanneer Alle workshops starten om 18.30 uur met een hapje en een drankje, aangeboden door de gemeente. De eigenlijke workshop duurt van 19 tot 21.30 uur. • • • •

Workshop ‘Visual Merchandising’ - 29 maart 2010 Workshop ‘Energiebesparende maatregelen’ - 12 april 2010 Workshop ‘Verkoopstechnieken’ - 19 april 2010 Workshop ‘Meepraten met de boekhouder’ - 26 april 2010

Zin om te komen? Je betaalt 10 euro per sessie (incl. btw), 5 euro (incl. btw) voor de 3de en/of de 4de sessie die je bijwoont. Bevestig je komst vóór 22 maart via mail of telefoon of door de antwoordkaart af te geven, te posten of te faxen. De betaling gebeurt aan de hand van een factuur die naar het facturatieadres wordt opgestuurd.

Voor info en inschrijvingen kan je terecht bij SYNTRA AB. Tineke Van den Broeck Industriepark Noord G2, Oude Baan 2, 2800 Mechelen Tel. 015 29 39 80 Fax 015 29 39 81 E-mail tineke.vandenbroeck@syntra-ab.be

VOOR INFO KAN JE OOK TERECHT BIJ Wim Dom, ambtenaar Lokale Economie Tel. 015 23 74 00 E-mail wd@heist-op-den-berg.be

Heist_voorstel2012  

Heist voorstel gemeenteblad 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you