__MAIN_TEXT__

Page 1

Newsletter centra odborné péče ERGO aktiv

Slovo úvodem… Od posledního vydání našeho newsletteru Handy&Cap se uskutečnilo pár větších i menších změn. Začal nový rok, zima se mění na jaro, ERGO Aktiv se přestěhoval… Změny jsou prostě neoddělitelnou součástí našich životů. Pro mnoho z našich klientů je ale změna to nejtěžší, s čím se ve svých životech potýkají. Zažili změnu, kdy během jednoho okamžiku přišli o funkce, bez kterých si do té doby nedovedli svůj život vůbec představit. Nyní na ně další změna čeká, ale to, jestli se jim podaří ji zdolat, není vůbec jisté. Je to změna, v rámci které se mají opět vrátit ke svému životu. Znovu ho uchopit do vlastních rukou a třeba i se zbývajícími omezeními ho začít opět žít. Někomu změny vyhovují, někdo je nese s nelibostí, ale ať je to jak chce, buďme rádi, že můžeme udělat změnu a pomáhejme těm, kteří ji sami udělat nemohou. Tým ERGO Aktiv

Obsah Aktuality…………………………………………………2 Přečtěte si, co se děje v ERGO Aktivu. Polívková smršť…………………………………………3 Jak mohou polévky vracet chuť do života. Příběhy klientů……………………………………..…...4 Příběh ženy, která se díky intenzivní rehabilitaci a následné pomoci ERGO Aktivu vyrovnala s následky autonehody a začala opět žít. Poradna………………………………………………….5 Poradíme vám, jak získat peníze na úpravu bytu a na koho se obrátit v případě odstranění bariér. Zapojte se……………………………………………..…6


Aktuality Program v ERGO Aktivu V ERGO Aktivu opět běží projekt pro osoby po mozkových příhodách či jiném poškození mozku financovaný z Evrospských sociálních fondů prostřednictvím Operačního programu Praha - Adaptabilita s názvem „Nadějné vyhlídky“. V rámci projektu běží: PŘÍPRAVNA Přípravna je intenzivní a „nakopávací“ rehabilitační denní stacionář. Prostřednictvím fyzioterapie, ergoterapie, logopedie, sociální práce a koučinku v něm klienti pracují na tom, aby došlo k co největší obnově poškozených funkcí. Zároveň se připravují a trénují činnosti nutné k návratu do aktivního života. V přípravně se klienti často vrací k samostatné dopravě po městě, zvládání nákupu a dalším činnostem, které vykonávali před příhodou či úrazem a připravují se na návrat do zaměstnání, školy či k dalším aktivitám. ZAKÁZKOVÝ ROZVOJ KOMPETENCÍ Práce, která je cílená na konkrétní zakázku klienta, na doladění posledních potřebných kroků k tomu, aby klienti dosáhli svých cílů, například návrat do zaměstnání nebo nalezení volnočasové aktivity. TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA Tréninková pracovní místa poskytují zaměstnancům (klientům) možnost vyzkoušet si výkon zaměstnání „naostro“. Stále se však jedná o chráněné prostředí, kde je věnován prostor pro řešení obtíží a hledání způsobů a kompenzací, které zaměstnanci pomohou zaměstnání dobře zvládnout. PORADNA Poradna pro osoby po cévní mozkové příhodě, poškození mozku či jejich rodinné příslušníky, která monitoruje aktuální služby a dostupné programy pro tyto osoby. Poradenství se týká zejména hledání či získání nového pracovního uplatnění a řešení s tím souvisejících problémů v návratu do aktivního života, řešení legislativně právních otázek, využití kompenzačních pomůcek a osvěty. Pokud byste věděli o někom, kdo by mohl našich služeb využít, budeme rádi, když mu předáte kontakt: poradna@ergoaktiv.cz, www.ergoaktiv.cz.

Skupinové kurzy Připravili jsme nová skupinová cvičení pro osoby po mozkových příhodách či jiném poškození mozku, která v ERGO Aktivu probíhají každý čtvrtek odpoledne. 13:00 – 14:00 Trénink horních končetin Intenzivnější a efektivnější využívání postižené horní končetiny v každodenních aktivitách podle vašich osobních cílů a přání. 14:15 – 15:15 Trénink rozumových dovedností Zlepšení praktických dovedností v běžném i pracovním životě podle Vašich osobních cílů a přání. Jedná se zejména o organizaci pracovních i společenských aktivit, plánování volného času, dopravu po městě a další. 15:30 – 16:30 Cvičení pro zvýšení kondice a pohybových dovedností Cvičení pro zlepšení chůze, stability, využití paretické končetiny a zvýšení fyzické kondice. Skupinové kurzy začnou 30. 4. 2015. V případě zájmu se prosím objednejte na poradna@ergoaktiv.cz.


Polívková smršť Polévky, které vrací chuť k životu Projekt s názvem Polívková smršť nabízí spojení gastronomického zážitku s veřejnou sbírkou a kombinuje chutné a kvalitní polévky od skvělých českých šéfkuchařů s chutí do života. Výtěžek sbírky totiž putuje naší obecně prospěšné společnosti ERGO Aktiv. Proč Polívková smršť? Na konci loňského roku se nám z různých těžko ovlivnitelných příčin rozpadl plán financování na rok 2015. To znamená, že ERGO Aktiv byl bez peněz na zajištění rehabilitace pro stávající klienty. Jelikož i naše klienty učíme, jak si nestěžovat a jak se o sebe postarat, snažíme se o to i my. Vymysleli jsme tedy plán s velkým "P". Rozhodli jsme se, že zorganizujeme 7 denní charitativní prodej polévek "Polívková smršť" a výtěžek dáme na provoz centra. Pro polévky jsme se rozhodli i proto, že jsou symbolem správné životosprávy, která je výbornou prevencí vzniku mnoha onemocnění včetně mozkových příhod. A pak to vše vypuklo… Projekt podpořili takoví kuchaři, jako je Roman Paulus, Ondřej Slanina, Filip Sajler, Dita P., Jiří Štift a další. Všichni uvařili výborné polévky, kterých se poslední lednový týden na pěší zóně u Anděla prodalo průměrně 450 porcí za den. Celkový výtěžek sbírky byl 124.890,- Kč. Tato částka znamená pro 5 klientů po cévní mozkové příhodě či úrazu hlavy jeden měsíc přímé intenzivní péče v centru ERGO Aktiv. Sami klienti centra se navíc na akci nadšeně podíleli, pomáhali na stánku nalévat polévky, prohodili pár slov s kolemjdoucími, čímž vraceli chuť k životu sobě i ostatním. Polívkovou smršť se posléze rozhodli podpořit i pořadatelé festivalu Polívkování, který proběhl 28. 3. 2015 na Smíchovské náplavce. Polévky nám připravil opět Roman Paulus a Filip Sajler a než jsme se nadáli, byly vyprodány.

Co bude dál? Vzhledem k úspěchu nekončíme a projekt s velkým „P“ pokračuje dál! Polívková smršť by se měla objevit na pražských farmářských trzích a dalších akcích. Kdy a kde? To se určitě brzy dozvíte na www.polivkovasmrst.cz


Příběhy klientů Už zase nejsem k zahození Jednou z klientek centra ERGO Aktiv byla paní Iveta. Ta utrpěla v důsledku autonehody traumatické poranění mozku. Tři týdny byla v bezvědomí a po probuzení následovalo několik měsíců intenzivní rehabilitace v nejrůznějších nemocnicích a rehabilitačních ústavech. Poté se stav paní Ivety zlepšil natolik, že je v současné době úplně samostatná, ačkoli potřebuje pro výkon některých činností delší časový úsek než dříve. Do centra nastoupila kvůli přetrvávajícím problémům v oblasti orientace v prostoru (v důsledku výpadku pravé poloviny zorného pole), obtížím v jemné motorice a zvýšené unavitelnosti. Cílem klientky bylo zlepšit a zautomatizovat zvládání běžných denních činností, připravit se na nástup do zaměstnání, zvýšit odolnost vůči únavě a přijmout sebe sama v nové životní situaci. Na následujících řádcích si můžete přečíst rozhovor s paní Ivetou, který s ní vedla jedna z našich terapeutek. Měla jste před vstupem do ERGO Aktivu nějaké cíle? Vlastně ne, protože jsem nevěděla, co od programu v Ergu (ERGO Aktivu) čekat. Co se změnilo od doby, kdy jste začala intenzivní rehabilitační program navštěvovat? Dřív jsem si vůbec nedovedla představit, že bych jezdila pravidelně sama hromadnou dopravou. Každé takové cesty jsem se obávala a dlouho se na ni připravovala. Vůbec jsem se neodvážila pomyslet, že budu jezdit každý den přes hodinu sama, že takhle postoupím. Teď jezdím do erga (ERGO Aktivu) každý den a už mi to vůbec nepřijde. Připadala jsem si vyřazená ze společnosti. Měla jsem pocit, že jsem k ničemu, že jsem odepsaná, že se nemůžu vrátit do práce. Teď jsem si začala říkat, holka nejseš k zahození. Taky jsem pochopila, že jsou možnosti, jak dál. Pochopila jsem, že je šance jít zase do práce. Dřív jsem nevěděla o organizacích, které nabízejí pomoc při hledání práce. Ale neměla jsem ani sebevědomí to zkoušet. Taky jsem měla problém se zapojit do kolektivu, měla jsem pocit, že nepatřím mezi ostatní. Teď se to učím. Vím, že to zní jako fráze, ale pro mě to byl nový vstup do života. Co bylo pro vás nejtěžší? Zdravý člověk to asi nemůže pochopit, ale pro mě byla každá běžná věc hrozně náročná, například dostat se z místa A do místa B v konkrétní čas. Všechno stojí hrozně moc úsilí, všechno se učíte úplně znovu. Když jsem do „erga“ začala jezdit, tak jsem se odsud odplazila a doma se natáhla. Teď jsem si koupila permanentku na plavání, chodím do fotoklubu a byli jsme i na koncertě. Je to jako když začnete chodit do posilovny a nové cviky jsou pro vás hrozně těžké a za chvíli vám to ani nepřijde. Co vám nejvíce v programu pomohlo? Určitě cviky na koordinaci těla a stabilita. Najednou mě někdo vedl. Vždycky jsem se snažila si aktivity najít, ale teď mi někdo ukazoval jednoduché cviky, které mi pomáhaly. Ale učila jsem se i vztahy v kolektivu. Vlastně jsem se tady nadechla. Pochopila jsem, že můžu sama někomu pomoct. Mám spoustu cílů – jezdit na kole, lyže. Kolo jsem začala nejdřív jenom tlačit, teď už vydržím jet rovně - teda, třeba jenom 40 m. Připravil vás program na návrat do práce? Hlavně jsem pochopila, že se do práce můžu vrátit. Už se nebojím a nepřipadám si, že bych to nezvládla. Začala jsem znovu zkoušet grafický program, s kterým jsem dřív dělala. Mám životopis a kontaktovala jsem dvě organizace, které pomáhají hledat práci. Mám víc sebevědomí a chtěla bych teď zase lidem vracet. Mám pocit, že jsem pomoc dostala, abych jí teď mohla vracet. Nadchla mě teď možnost, že bych mohla chodit pomáhat jako dobrovolník do dětského domova. Že bych mohla pro někoho něco udělat.


Je pomáhání druhým hlavní důvod proč si chcete hledat práci? Chtěla bych do práce kvůli financím. Splácíme byt a chtěla bych s tím pomoct. Ale finance pro mě nikdy nebyly to nejdůležitější. Asi je pro mě důležitý, že můžu něco dělat, být užitečná. Teď mám život zaplněný ergem (ERGO Aktiv), ale až skončí, tak budu mít zase víc času.

Poradna V rámci rubriky „Poradna“ Vám přinášíme další situaci ze života klientů, tentokráte se modelová situace dotkne bezbariérového bydlení a příspěvku na přestavbu nevyhovujícího bydlení.

Modelová situace „Prodělal jsem cévní mozkovou příhodu, pohybuji se na invalidním vozíku. Bydlím s dcerou a jejími dětmi v bariérovém bytě. Jaké mám možnosti? Mohu si přestavět vlastní byt, který je na druhém konci města? Mohl by za mnou někdo denně docházet? Na koho se mohu obrátit?“ 1. Pokud osoba se zdravotním postižením potřebuje následkem úrazu/nemoci úpravu svého bytu, je možnost zažádat si o příspěvek na zvláštní pomůcku:  stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC nebo  stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě  příspěvek na nájezdové plošiny, přenosnou rampu, schodolez, schodišťovou plošinu nebo zvedací stropní systém včetně instalace. Maximální výška příspěvku je 350 000 Kč, k proplacení dostane osoba však maximálně 90 % z předpokládané nebo již zaplacené částky zvláštní pomůcky. Maximální výše příspěvku na schodišťovou plošinu je pak 400 000 Kč. Pokud osoba nedisponuje dostatečnými finančními prostředky k doplacení zbývající částky, může krajská pobočka Úřadu práce určit i nižší spoluúčast – minimálně však 1000 Kč. 2. Poradenstvím v odstraňování bariér se zabývá několik organizací. Mezi nejhlavnější patří Liga vozíčkářů a Centrum Paraple. Dále Vám s konzultací ohledně bariér a jejich odstranění můžou pomoci ergoterapeuti. V minulém roce vznikla Metodika SEMAFOR (pro hodnocení bariér v domácím, ale i pracovním prostředí) ve spolupráci společnosti ILA, s. r. o. a České asociace ergoterapeutů. Cílem této metodiky je zefektivnění domácích návštěv a vyhodnocování bariér v obydlí klienta. 3. Doprovody a domácí péči Vám mohou zajistit asistenční a pečovatelské služby. Úhrada za služby je zpravidla hrazena z příspěvku na péči, o který je možné požádat na Úřadě práce dle místa trvalého bydliště. Kompletní seznam asistenčních a pečovatelských služeb jsou k nalezení na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Užitečné kontakty Úřad práce České republiky  

infolinka: 844 844 803 web: portal.mpsv.cz/upcr/

Liga vozíčkářů  

web: ligavozick.skynet.cz/ip/bariery.php web: www.ligavozic.cz

Centrum Paraple  

274 771 478 e-mail: paraple@paraple.cz

web: www.paraple.cz

Metodika SEMAFOR – ke stažení 

web: www.netzp.cz/dokument/786

Poradna ERGO Aktiv, o. p. s.   

tel.: 774 939 169, 222 712 534 e-mail: poradna@ergoaktiv.cz web: www.ergoaktiv.cz

Registr sociálních služeb MPSV 

web: iregistr.mpsv.cz


Zapojte se Rádi pomáháte druhým? Chcete smysluplně trávit svůj volný čas? Hledáme dobrovolníky! Co může obnášet práce u nás: Buďte „sparing partnerem“ našim klientům – můžete pomoci našim klientům v dosažení jejich osobních cílů. Těmito cíli jsou např.: návrat do zaměstnání, samostatná doprava po městě, práce na počítači atd. Tato podpora spočívá v přímé práci s našimi klienty. Staňte se editorem newsletteru ERGO Aktivu! Tato pozice spočívá v kompletaci příspěvků od jednotlivých autorů a vtisknutí finální podoby našemu newsletteru (grafická úprava). Newsletter slouží k šíření informací o nabízených programech k osobám, které naši pomoc potřebují. Pokud by pro Vás byla zajímavá dobrovolná pomoc v jiné oblasti, jsme otevřeni různým možnostem. Neváhejte a kontaktujte nás! Rádi se s Vámi setkáme. Co nabízíme:    

Příjemné pracovní prostředí a kolektiv Získání zajímavých zkušeností a informací - dopomoc při cvičení a tréninku Dobrý pocit ze smysluplné činnosti Odreagování se od Vašeho všedního života

Pomáhají nám

Kontakt ERGO Aktiv, o.p.s. e-mail: poradna@ergoaktiv.cz telefon: +420 774 939 169 otevřeno: po–pá / 8 – 16 hod. www.ergoaktiv.cz bankovní spojení: Česká spořitelna č. účtu: 2134496389/0800

Chcete pomoci klientům našeho centra? Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMSCHUTKZIVOTU na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, ERGO Aktiv, o. p. a. obdrží 28,50 Kč. Více na www.darcovskasms.cz

Profile for Druidfiren

Handy&Cap 02  

Handy&Cap 02  

Advertisement