__MAIN_TEXT__

Page 1

Newsletter centra odborné péče ERGO aktiv

Slovo úvodem…

Obsah

Říká se, že dárky, které jsou vlastnoručně vyrobené, jsou nejcennější. Prý to jsou dárky přímo od srdce a nekončí v odpadkovém koši ani zapomenuté v šuplíku. Tímto heslem jsme se letos řídili i my a vánoční dárek pro Vás vlastnoručně vyrobili. Nebyla to lehká práce. Trochu jsme se u ní zapotili, ale zároveň se i hodně pobavili při vymýšlení toho, jak náš dárek bude vypadat, aby Vás také pobavil a zároveň byl přínosný. Tak a výsledek leží před Vámi. Připravili jsme si pro Vás nový newsletter Handy&Cap. Krásná, ale ne úplně bystrá Handy a o to vychytralejší týpek Cap na Vás budou čekat v každém čísle a postupně se budete dozvídat, jaké nástrahy na ně život přichystal a jak se s nimi více či méně úspěšně vyrovnávají. Kromě Handy a Capa v newsletteru naleznete slovo odborníka, aktuality z ERGO Aktivu i ze světa, poradnu, příběhy klientů a způsoby, jak postupovat, pokud byste se k nám chtěli přidat nebo s námi spolupracovat. Nové číslo Vám přijde do schránky každé dva měsíce. Doufáme, že se Vám newsletter Handy&Cap bude líbit a že Vám přinese do Vašeho života alespoň trochu inspirace. Za celý tým ERGO Aktivu Vám tímto přejeme příjemné vánoční svátky a také ať nezapomenete, že by mělo jít hlavně o čas pohody, ne stresu a shonu. A pokud to dokážete o Vánocích, tak ať to vydržíte i celý nadcházející rok, protože právě udržení klidné hlavy bývá v dnešních uspěchaných dnech to nejtěžší.

Aktuality…………………………………………………2

Tým ERGO Aktiv

Přečtěte si, co se děje v ERGO Aktivu i mimo něj, zajímavé novinky z domova i ze světa.

Slovo odborníka…………………………………………………3 Získané poranění mozku a jeho přímý vliv na úroveň gramotnosti není v české společnosti podrobněji zmapován. Poranění mozku však snížení gramotnosti ovlivňuje výrazným a často trvalým způsobem. Příběhy klientů…………………………………………………4 Že cévní mozková příhoda nemusí znamenat konec pracovního života a ztrátu životních rolí, se můžete dočíst v poutavém životním příběhu jednoho z našich klientů. Poradna…………………………………………………4 Podívejte se na to, jak řešit otázku kombinace pobírání invalidního důchodu a zaměstnání. Typy, rady a důležité kontakty naleznete v poradně. Zapojte se…………………………………………………5


Aktuality Afterparty Rodí se zcela nová a velmi prospěšná skupina pro osoby po mozkových příhodách či jiném získaném poškození mozku. Jedná se o svépomocnou skupinu osob s názvem Afterparty. Na této skupině je unikátní a krásné, že ji organizují osoby, kterých se tato problematika přímo týká. Cílem Afterparty je vzájemná pomoc a podpora v nepříznivé situaci prostřednictvím sdílení a společenských akcí. Skupina pořádá pravidelná setkání a další aktivity jako výlety, bowling, cvičení a plánuje mnoho dalšího. Do skupiny může vstoupit každý, kdo má zájem – osoby, které prodělaly příhodu či úraz, ale i ostatní, kteří by chtěli skupině svými silami pomoci (např. s vedením cvičení, organizací výletů). Vítáni jsou všichni. Nyní ve skupině panuje dobrá atmosféra a vzniká spousta nápadů. Celé skupině fandíme a držíme jí palce. Pokud se skupina bude scházet i nadále, budete se i Vy dozvídat prostřednictvím tohoto newsletteru o její činnosti. Fotografie, plánovaná setkání a akce naleznete na www.naseafterparty.sweb.cz.

ERGO Aktiv prezentuje a motivuje Ergoterapeuti ERGO Aktivu vystoupili na celostátní odborné ergoterapeutické konferenci s příspěvkem, který byl věnovaný volné terapii. Volná terapie byla prezentována především jako prostředek k podpoře motivace, vlastní aktivity a převzetí odpovědnosti do vlastních rukou klientů. Motivace, aktivita a odpovědnost jsou často velmi problematické oblasti, které brzdí pokrok v reálném životě klientů a jsou těžko dlouhodobě ovlivnitelné. Jedná se o schopnosti, které jsou zásadní pro implementaci fyzických i kognitivních funkcí klientů do jejich běžného života – např. aby se znovu začali samostatně dopravovat po městě, plánovat si svůj čas, chodit do zaměstnání. Prezentaci naleznete na www.ergoaktiv.cz

Studenti, vzdělávání a ERGO Aktiv Krátký rozhovor se studenty UJEP, kteří v ERGO Aktivu pomáhají v rámci studijních praxí. V rozhovoru se dozvíte, jak studenti vidí Centrum ERGO Aktiv a jeho péči o své klienty. Studenti Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem jsou pravidelnými návštěvníky centra ERGO Aktiv, kde si plní svou studijní praxi. Terapeuti a sociální pracovníci ERGO Aktivu se studenty sdílí své zkušenosti a znalosti a studenti naopak pomáhají při terapiích. Studenty v ERGO Aktivu vidíme velmi rádi, nejen proto, že jsou naší pomocnou rukou, ale také je díky nim v ERGO Aktivu živo a přináší příjemnou dynamiku do skupiny klientů a terapeutů. Dvěma z našich studentek jsme položili pár otázek, které naleznete níže. Proč jste se rozhodli pro praxi v ERGO Aktivu? Bára: „Na doporučení spolužačky, prý je tady perfektní nálada, dobrá atmosféra a přístup terapeutů ke klientům.“ Martina: „Také jsem slyšela, že je to kvalitní praxe a práce tady má smysl.“ Co Vám praxe v ERGO Aktivu přinesla? Martina: „Naučila jsem se práci s lidmi.“ Bára: „Viděli jsme postupy, které jsme jinde neviděla, třeba práci ergoterapeuta v tělocvičně a tak.“ Martina: „Používáte rozmanité postupy, nemáte jednu věc, kterou používáte u všech.“ Bára: „Jak tomu občas bývá. Používáte třeba ten X-box.“ V čem vidíte přínos ERGO Aktivu pro klienty? Bára: „Naučí se zodpovědnosti, samostatnosti, je to hodně na klientech.“ Martina: Je to komplexní, mohou si určit cíl a pracují na něm. Bára: „Ve všech ohledech.“ Martina: „Pracují i se sociální pracovnicí a tak.“ Zároveň bychom tímto rádi pozvali všechny další studenty či dobrovolníky, kteří by se chtěli zapojit do naší činnosti v rámci praxe či svého volného času. Pokud uvažujete o tom, že byste chtěli dělat něco užitečného, budeme rádi, pokud se na nás obrátíte. I Vaše zdánlivě drobná pomoc může mít pro někoho zásadní přínos. PORADNA@ERGOAKTIV.CZ


Slovo odborníka Problematika gramotnosti u osob se získaným poraněním mozku Získané poranění mozku a jeho přímý vliv na úroveň gramotnosti není v české společnosti podrobněji zmapován. Poranění mozku však snížení gramotnosti ovlivňuje výrazným a často trvalým způsobem. Příčinou poškození mozku může být cévní mozková příhoda, úraz hlavy po autonehodě, pád z kola apod. Jedná se tedy o náhlou změnu zdravotního stavu. Následky poranění mozku mohou být dočasné (při malém rozsahu poškození mozkových center a díky intenzivní rehabilitaci a píli jedince) až trvalé. Projevem bývá snížená úroveň kognitivních funkcí, dále může nastat senzomotorická porucha, psychosociální porucha, změny v chování či emocionální rozladěnost. Konec s prací i osobním životem? Poškození mozku může snížit úroveň gramotnosti jedince a ovlivňuje jeho fungování v rodině, v osobních vztazích, v zaměstnání. Poškozením mozku jedinec mnohdy ztrácí kompetence, pracovní dovednosti a ostatní schopnosti. Úroveň znalostí neodpovídá dosaženému vzdělání. Vzhledem k uvedeným symptomům se jedinci mění postavení ve společnosti. Snížení gramotnosti se může odrazit v jedné úrovni nebo kombinovaně ve více druzích – zdravotní, čtenářská, numerická, finanční, funkční, počítačová, mediální, sociální. Jedinec se tak náhle musí vypořádat s mnohačetnými problémy, které zasahují do jeho aktivního fungování. Ze života Zmíním několik příkladů komplikací v běžném životě, se kterými se jedinec vypořádává: obtíže s podepsáním, riziko dezorientace ve městě, ztráta orientace v přeplněných regálech, odhadnutí ceny nákupu a ověření správného vrácení peněz, nezatelefonování svým známým, ztráta přehledu v hospodaření s vlastními financemi, neuvaření pokrmu dle receptu, ztráta pojmu o čase, nepřečtení knihy, minimální účast na společenských událostech…

Níže uvádím důsledky ZPM u osob v produktivním věku. Původní vzdělání, povolání a následné cíle: • • • • • • • • •

Pan A., VŠ, lektor cizích jazyků – zvládnout odepsat na email Pan B, VŠ, advokát – uvařit polévku dle receptu, užívat pravidelně správné léky Pan C., manažer mezinárodní společnosti – splnit úkol dle pracovního manuálu Pan D. SŠ, účetní – znát hodnotu peněz a zvládnout samostatně hospodařit Pan E., gymnazista – pročíst si pracovní smlouvu a porozumět jí Pan H., ŠŠ, průmyslovka – poslat doporučený dopis Pan H. SOU, živnostník – zvládnout jednat na úřadu práce, zorientovat se ve formuláři Pan I., VŠ, politik – přečíst email a zvládnout na něj čtyř slovně odpovědět Pan L. VŠ, farmaceutický laborant – překonat rozpaky z konverzace a zvládnout oslovit potenciálního zaměstnavatele, samostatně zaslat životopis

Jak s tím bojovat? Cíl intervence spočívá v získání ztracených kompetencí. Zvyšování gramotnosti probíhá intenzivní individuální či skupinovou terapií. Jedná se o intervenci ergoterapeutickou, logopedickou, sociální, a dále dle individuálních potřeb jedince. Rehabilitace osob po ZPM spočívá v tréninku kognitivních funkcí, nácviku modelových situací a jejich následné uvádění do praxe, dále podpora při zvládání ADL, při telefonickém a osobním jednání se státními orgány, zaměstnavateli, ve zdravotnických zařízeních. V závislosti na zachovalou úroveň gramotnosti jedinec zvládne absolvovat i vzdělávací, rekvalifikační kurzy. Ztrátu kompetencí lze také do jisté míry kompenzovat. Centrum alternativní a augmentativní komunikace nabízí širokou škálu pomůcek pro osoby s poruchou komunikace. V české společnosti nejsou ve větší míře specificky nastavené vzdělávací kurzy právě pro osoby se ZPM. Nabývání dovedností probíhá cíleným tréninkem. Jistě by bylo zajímavé navrhnout systém vzdělávání osob se specifickými potřebami, jako jsou lidé po poranění mozku, v oblasti zdravotní, finanční, vyšší počítačové gramotnosti, mediální gramotnosti. Bc. Alice Dubnová, sociální pracovník


Příběhy klientů Jak se to seběhlo „Vloni před vánoci 2013 jsem se probudil ve VRÚ Slapy (to je první co si pořádně pamatuji). Chodil jsem cvičit s ostatními pacienty, a protože program byl poměrně intenzivní, neměl jsem čas během dne přemýšlet o hloupostech. Nedokázal jsem si vysvětlit, co se mi mohlo stát, tak jsem si stále myslel, že to je forma nějakého narozeninového překvapení (to víte, 40 je člověku jednou za život) a ani jsem si nevybavoval, že mi těch 40 už bylo vloni – a co víc žil jsem přeci tak zdravě a vzorně . První jsem začal mít pocit, že každý vtip by měl mít určité hranice. Začal jsem trochu zlobit moje nejbližší okolí (hlavně Ty moje nejmilovanější) – manželku a děti. Právě díky podpoře mých nejbližších (rodina, kamarádi, kamarádi kolegové) a samozřejmě profesionálních terapeutů jsem se poměrně rychle dostával zpátky do kondice, hlavně po fyzické stránce, protože hlava mne zlobí dodnes . To byl můj největší otazník, když jsem na tom tak dobře fyzicky, proč pořád někde cvičím? Momentálně jsem šťastný, že to je to tak, jak povídám, a hlavně, že můžu cvičit mezi profesionály a v téměř domácím prostředí. Na oplátku se snažím podporovat svoje kolegy pacienty, protože z vlastní zkušenosti vím, že psychika je nadpoloviční část úspěchu. Doufám, že touto cestou můžu pomoct terapeutům, kteří dělají vynikající práci a pomáhají svou dobrou vůlí (nevím, jak jsou finančně motivováni, ale dle jejich přístupu poznám, že finanční motivace není hlavní hnací síla…). Můj hlavní cíl je dostat se zpátky do běžného a především i pracovního života, abych mohl případně také pomoct, bude-li to třeba. V tom mi hodně pomáhá právě ERGO Aktiv skrze tréninkové pracovní místo, kde si můžu opět zkusit pracovní režim (momentálně naštěstí tréninkově). Je to složité vysvětlit zdravým lidem, kteří nevypadli z pracovního tempa. Já jsem byl zvyklý pracovat každý den nad rámec 8,5 hodinové pracovní doby, ale nyní se cítím stále unavený a 8,5 hodiny mi přijde neuvěřitelný časový úsek. Věřím, že i těch 8,5 hodiny brzy zvládnu. V tom mi pomáhá moje rodina (když řeknou, že už nejsem unavený, abych šel něco dělat, hned se cítím plný síly  ). Mimo finanční motivaci vidím smysl zaměstnání v tom, že člověk, který má určitou činnost se nemá čas zabývat se nesmyslnými otázkami (např. Proč zrovna já?).“ „Pacient´“ Jirka

Poradna Na následujících řádcích této rubriky Vás budeme postupně seznamovat s modelovými situacemi ze sociální oblasti, které mohou potkat kohokoliv z nás, z našich blízkých či kolegů v práci. Pomocí rubriky „Poradna“ se budeme snažit, abyste se zorientovali v sociálním a zdravotním systému a měli po ruce všechny potřebné kontakty na veřejné instituce. Všechny modelové situace vycházejí z reálných případů, které naše sociální pracovnice řešila společně s klienty.

Modelová situace „Před čtyřmi lety jsem prodělal cévní mozkovou příhodu. Nyní pobírám ID ve 2. stupni, mám hrazené pojištění? Co mám dělat? Chci se znovu vrátit do práce, mohu vůbec pracovat a zároveň pobírat ID? Kde mohu získat bližší informace? Moji blízcí mě všude nemohou doprovázet, jak mohu situaci řešit, abych na nich nebyl tak závislý? “ 1. Pokud osoba pobírá invalidní důchod ve II. stupni, státem je hrazené zdravotní pojištění. V případě, že nevznikl nárok na výplatu, jedinec si musí hradit zdravotní pojištění z vlastních prostředků. Invalidita II. stupně předpokládá výdělečnou činnost, je tedy třeba samostatně hradit důchodové pojištění. Jedinec se může zaregistrovat na Úřadu práce, oddělení Zprostředkování zaměstnání, 1 rok je započítán jako náhradní doba důchodového pojištění.


2. „Předpisy o důchodovém pojištění neobsahují žádné ustanovení, které by omezovalo výdělUžitečné kontakty: kové možnosti poživatele in-validního důchodu  Česká správa sociálního zabezpečení bez ohledu na stupeň invalidity. Poživatelé • tel.: 257 062 860, 840 406 040 těchto důchodů jsou tedy ve svých možnostech • web: http://www.cssz.cz výkonu zaměstnání omezováni jen svým ne Úřad práce České republiky příznivým zdravotním stavem.“ • infolinka: 844 844 803 Ředitel odboru sociálního pojištění MPSV Ing. • web: http://portal.mpsv.cz/upcr/ Tomáš Machanec, MBA  Poradna ERGO Aktiv, o. p. s. 3. Pro bližší informace ohledně možností pra• tel.: 774 939 169, 222 712 534 covního uplatnění se můžete obrátit na orga• e-mail: poradna@ergoaktiv.cz nizace, poskytující pracovní, sociální poraden• web: http://ergoaktiv.cz/ ství, dále pracovní agentury a Úřad práce. 4. Doprovody a domácí péči Vám mohou zajistit asistenční a pečovatelské služby. Úhrada za služby je zpravidla hrazena z Příspěvku na péči, o který je možné požádat na Úřadu práce dle místa trvalého bydliště, Oddělení Dávek pro OZP.

Zapojte se Zapojte se do našeho projektu a pomozte tak lidem, na jejichž místě se může ocitnout každý z nás. Přispět můžete jakoukoliv částkou. Dar v hodnotě 200 Kč znamená 1 hodinu intenzivní terapie pro jednoho klienta; 1 100 Kč představuje 1 den, tedy 5,5 hodiny terapie. Měsíc intenzivního programu, který u nás klient absolvuje, lze pak vyčíslit na 22 000 Kč. Absolvování intenzivního programu znamená pro naše klienty zásadní posun a zvýšení kvality jejich života.

Pomáhají nám

Kontakt ERGO Aktiv, o.p.s. e-mail: poradna@ergoaktiv.cz telefon: +420 774 939 169 otevřeno: po–pá / 8 – 16 hod. www.ergoaktiv.cz bankovní spojení: Česká spořitelna č. účtu: 2134496389/0800

Profile for Druidfiren

Handy&Cap 01  

Handy&Cap 01  

Advertisement