DRUGI OBIEG

Kraków, PL

Drugi Obieg to nieregularnik wydawany przez Koło Nauk Politycznych UJ. Na łamach pisma bez nieDOpowiedzeń opisujemy bieżącą politykę w Polsce i na świecie oraz najważniejsze wydarzenia kulturalne. Artykuły zawarte w DO są kierowane przede wszystkim do studentów. Nie zamykamy się jednak na żadne środowisko i nie sprzyjamy określonej opcji politycznej. Jesteśmy gotowi na współpracę z każdym z Was. *** Drugi Obieg is an irregular magazine published by the Political Science Club of the Jagiellonian University. On the pages of the magazine we present current policy in Poland and in the world and the most important cultural events. The articles included in DO are addressed primarily to students. We do not end up in any environment and we do not promote a specific political option. We are ready to cooperate with each of you.

https://www.drugiobieg.org.pl

Publications