Page 1

SOCIALISERING AF HVALPE

EEJER

RÆTTER OG HVALP

EN GUIDE TIL OPD

Dette er en klientfolder der beskriver hvad der sker i hvalpens liv fra fødsel til den er omkring 12 uger. Den vil give nogle værktøjer til opdrættere og hvalpeejer om hvad der kræves for at få den optimale socialisering. Udarbejdet af Fagveterinærsygeplejerske i Klinisk Etologi Bettina Lübbert.


Mange adfærdsproblemer hos hunde, skyldes at hvalpen ikke har fået en tilstrækkelig socialisering og miljøtræning. Derfor er det meget lettere, sikrere og mere vellykket at forbygge end at behandle dem. De adfærdsproblemer der ses er i form af aggression eller frygt, når de bliver tvunget ud i ubehagelige situationer. Det er stadig adfærdsproblemer der er årsagen til at mange hunde bliver omplaceret eller direkte aflivet. Derfor er socialiseringsperioden den allervigtigste proces i hvalpens liv, da den vil direkte afspejles i hvalpens fremtidige karakter.

Hos Opdrætteren Når der planlægges og laves et kuld hvalpe, ligger der et stort ansvar og sjovt arbejde forude hos opdrætteren. Socialiseringen af hvalpene starter allerede i det øjeblik hvalpene bliver født, så de bliver vant til opdrætterens håndtering og duft. Derudover skal opdrætteren vælge de rigtige købere, samt give gode råd med.

De sensitive perioder tidligt i hvalpens liv Den sensitive periode er tidligere blevet kaldt kritiske periode, men fordi det er noget der sker med flydende overgange og kan


blive påvirket af miljøet, bruger man udtrykket sensitive periode eller følsomme periode. Der er rigtig mange af sådanne følsomme perioder i hvalpens tidlige liv, men få i det voksne liv. De stadier hvalpen går i gennem er: • Prænatal perioden -> Før fødsel • Neonatal perioden -> Nyfødt • Overgangsperioden • Socialiseringsperioden • Unge hunde stadiet • Voksen. I denne folder er det de første 4 stadier der vil blive beskrevet. Prænatal perioden Allerede mens tæven er drægtig, kan hvalpene blive udsat for påvirkninger der har stor betydning for deres senere adfærd. Tæven kan være tilbøjelig til at udvikle stress under sin drægtighed der kan påvirke fostrene. Udsættes tæven for stress kan det få hende til at producere og frigive store mængder af stresshormoner. Det kan være med til at påvirke hvalpene, så de senere i livet hurtigere lader sig stresse. Men også deres vækst som fostre kan påvirkes.


Neonatal perioden Er en periode der strækker sig fra fødselen til omkring 13-14. dagen. Hvalpene bliver født blinde, døve og relative immobile. De stærkeste sanser hos den nyfødte hvalp er følesansen og smagssansen. Følesansen er speciel vigtig, da hvalpens evne til at regulere sin egen temperatur ikke er særlig udviklet. Føler de sult, kulde eller bare kommet væk fra de andre, vil de pive eller skrige. Deres fordøjelsessystem kræver stimulation af deres mor, der rutinemæssigt slikker dem for at fremme fordøjelsen, så de kommer af med både afføring og urin. Nyeste forskning og forsøg på nyfødte hvalpe, har vist at stimulering og håndtering i denne periode, er med til at modne deres hjerne, men er samtidig med til at gøre hvalpene mere udforskende og aktive. Der er et amerikansk program der kaldes ”Bio Sensor”, som går ud på at stimulere hvalpene med 5 bestemte øvelser fra hvalpene er 3 dage til 16 dage, ikke før og ikke efter. Øvelserne skal udføreres 1 gang dagligt og må IKKE udvides til andre øvelser.


Nedenstående skema viser de 5 øvelser: 1. Taktil stimulation Hold hvalpen i den ene hånd, blidt stimulerer (kildrer) opdrætteren hvalpen mellem tæerne på alle den ene fod ved hjælp af en Q-tip. Det er ikke nødvendigt at se, at hvalpen føler at det kildre. Tid stimulering 3 - 5 sekunder. (Figur 1)

Figur 2 3. Hoved peger nedad Hold hvalp fast med begge hænder. Hovedet er, peger nedad mod jorden. Tid stimulering 3 - 5 sekunder (fig. 3).

Figur 4 5. Termisk stimulering Anvende en fugtig klud, der er blevet afkølet i et køleskab i mindst fem minutter. Placer hvalpen på håndklædet, så poterne er på kluden. Man må ikke begrænse den i at bevæge sig. Tidspunkt for stimulation 3-5 sekunder. (Figur 5)

Figur 1 2. Hoved holdt oprejst Brug begge hænder, så hvalpen holdes vinkelret (lige op), så dens hoved er direkte over halen. Dette er en opad position. Tid stimulering 3 - 5 sekunder (fig. 2).

Figur 3 4. Rygleje. Hold hvalpen, så ryggen hviler i håndfladen af begge hænder med næsen mod loftet. . Tidspunkt for stimulation 3-5 sekunder. (Figur 4)

Figur 5


Overgangsperioden Dette er en kort periode der strækker sig fra 14.dagen til 21. dagen og det er her de mest mærkbare ændringer sker. Deres øjne åbnes på ca. 12. til 14. dagen, synet er dog dårligt indtil omkring 4 ugers alderen. Ørene åbnes også, dog sidst i perioden for at markere at perioden er ved at nå slutningen. Motorikken og koordinationen udvikles og de begynder at gå på deres poter i stedet for at kravle. De vil også begynde at undersøge omgivelserne. De kalder kun på mor eller søskende hvis de kommer for langt væk, og de vil begynde at knurre og lege med de andre hvalpe.


Socialiseringsperioden Socialiseringsperioden starter fra hvalpen er 3 uger og vare til den er ca. 12 uger gammel. Alle sanser er fuldt udviklet og de er klar til at møde verden. Socialiseringsperioden er det vigtigste tidspunkt i hundens liv, i forhold til social interaktion. Det er her hvalpen skal lære at genkende sin egen art og dem den skal bo sammen med. Den skal lære hundesprog, så den kan kommunikere med artsfælle ligesom vi bruger vores sprog til at kommunikere med hinanden.

Så skal den i denne periode møde så mange forskellige personer af forskellig form, alder og type, samt mange forskellige miljøer.

ALT hvad den lærer og møder i denne periode har effekt senere i livet.


De vil lære bidehæmning i denne periode som er en vigtig fase for dem. Men omgivelserne vil de også begynde at undersøge ved at snuse, grave og bide i ALT hvad de finder.

Nå de er mellem 3-5 uger gammel viser de meget lidt frygt eller tøven over for nye lyde eller personer. Når de bliver lidt ældre mister de lidt tilliden til alt som de viste i de tidlige uger. De blive derfor lidt mindre kontaktsøgende og vil være lidt mere frygtsomme overfor nye ting. Derfor er det vigtigt at de kommer ud og møder så meget forskelligt som muligt. Men husk det skal hele tiden være rart og trygt for hvalpene, og derfor skal det være enkle og rolige introduktioner, som gradvist kan udvides. Miljøtræning Kaldes også for Habituering og kan beskrives som en proces, hvor en hund bliver vant til hændelser i miljøet som ikke er af betydning, så hunden lærer at ignorer dem. Det er en proces der bør påbegyndes hos opdrætteren, for jo flere behagelige oplevelser hvalpen har haft inden den er 12 uger, desto større selvtillid kommer den til at få i nye situationer. Uden tilstrækkelige eksponeringer i den sensitive periode, kan nye situationer fremkalde frygt og aggression, når den udsættes for nye oplevelser senere i livet.


Når man taler om habituering bør der ske følgende ting: • • • •

Forskellige typer af lyde såsom: Støvsuger, hårtørrer, plæneklipper, vaskemaskine, børn der løber og skriger. Håndtering/ berøring af hunden såsom: Børstning, negleklip, kig af tænder, se øre, badning. Forskellige typer underlag såsom: Glatte gulve, noget der bevæger sig (jernplader v. vejarbejde), broer, tunneller. Men også det at køre i Bil, Bus eller Tog er godt at få prøvet af.

Det er vigtigt at når man introducerer hvalpen til nye ting, at man giver sig tid, så det bliver så positivt som muligt. Det vil være rigtig godt at anvende belønninger i form af super lækre godbidder (frikadeller, pølser eller lign.).


Aktiveringsskema Sæt en markering i feltet ud for hver slags møde og gerne så mange markeringer i hvert felt som muligt. ALDER VOKSNE (mænd & kvinder) Unge Midaldrende Handicappede/syge Højtrystende personer Generete personer Postbude Joggere Personer m. hat Personer m. skæg Personer m. briller Personer m. styrthjelm BØRN Spædbørn Småbørn Skolebørn Teenagere ANDRE DYR Hunde - voksne Hunde - hvalpe Katte Små familiedyr

4-5 uger

5-6 uger

6-7 uger

7-8 uger

8-9 uger

9-10 uger

10-11 uger

11-12 uger


Høns og ænder Kvæg Får Heste MILJØER Hos naboen Butikscenter/gågader Park/grønne områder Udenfor skole Udenfor legeplads Ude på landet Byfest/loppemarked Glatte gulve Dyrlægekonsultation Hundepension Plader v. vejarbejde Hundeskove Tunnel Omkring togstation ANDET Cykler Motorcykler/knallert Rulleskøjter Kørestole/rollatorer Bilkørsel Togkørsel Buskørsel

Men husk på at en god tommelfingerregel er at hvalpen kun bliver introduceret til 5 nye ting på en uge.


HVALPEKØBEREN Når man kommer som hvalpekøber, bør der tjekkes om der har været en vis form for socialisering og miljøtræning. Man kan fortage enkelte test såsom at klappe i hænderne eller tabe bilnøglerne. Det vil være med til at give et indtryk af hvor miljøtrænet hvalpene er, hvis de gerne vil undersøge hvad det gik ud på. Men se også efter hvor nysgerrig de er over for fremmede personer og selvfølgelig, stil rigtig mange spørgsmål til opdrætteren. Har opdrætteren gjort en stor indsats vedrørende miljøtræning, er det vigtigt at man forsætter. For at forebygge uønskede adfærdsmæssige problemer, er det godt at gå til træning med sin hund. Træning er sjov aktivering for hunden, samtidig med den udvikler et godt forhold til andre hunde, og dermed undgår aggression overfor andre hunde. Men det giver også gode manér i hjemmet, samt i det offentlige rum.


Hvalpetræning Formålet med hvalpetræning er at få nogle redskaber til at få kontrol over hunden i vante og uvante situationer, samtidig med den lære at samarbejde. De vil møde mange forskellige hunde/hvalpe under kontrolleret forhold, som giver en god oplevelse for hvalpen. Hundeejere skal lære om hundens adfærd, træning af hunden, samt forebyggelse af adfærdsproblemer. Det er en god idé at forsætte træningen når hunden går hen og bliver ”teenager”. Hvalpene bør deltage på sådan hold fra de er 2 – 4 mdr. Hvalpeaftner Flere og flere klinikker er begyndt at tilbyde hvalpeaftner. Her deltager man blot en enkelt aften på klinikken. Varigheden er ca. 1-2 timer, hvor der bliver fortalt omkring forebyggelse af adfærdsproblemer og sundhedsarbejde. Alderen på hvalpene er 8 – 12 uger, så de er nogenlunde ens i størrelse og adfærd. Formålet med sådan en aften er igen, at hvalpene vil møde andre hvalpe af forskellige racer og mange forskellige personer, idet hele familien som regel er inviteret. Hvalpe vil mange gange skabe en god relation til klinikken, efter den har deltaget i en hvalpeaften.


Rigtig god fornøjelse med din hund

Socialisering af hvalpe  

Klientfolder der beskriver hvad der sker i hvalpens liv fra fødsel til den er omkring 12 uger.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you