Page 1


Van de redactie Lieve Vijfjes, Dit is ‘m dan. De eerste Pannarama van het nieuwe seizoen. En wat voor eentje. Aangezien Drs. Vijfje dit seizoen haar tweede lustrum viert, betreft het een gecombineerde Lustrum- én Bewaareditie. Ongekend. De Bewaareditie bevat zoals altijd alle belangrijke informatie die je gedurende het seizoen in je achterhoofd moet houden. Mocht je bijvoorbeeld een oogje hebben op iemand van het bestuur, dan kun je in dit boekwerk zijn of haar contactgegevens vinden. Ook zijn het trainingsrooster, wat financiële informatie en een overzicht van de Vijfje merchandise artikelen die Nick dit seizoen aan je zal proberen te slijten terug te vinden. Daarnaast stellen het bestuur, de commissies en de teams zich aan je voor, elk op geheel eigen wijze. De Lustrumeditie is min of meer losgekoppeld van de Bewaareditie en bevat onder meer enkele verhalen uit de oude doos. Deze gaan natuurlijk over de afgelopen vijf jaar, maar er wordt ook nog eventjes stilgestaan bij het verhaal van de oprichting van onze prachtige vereniging, inmiddels alweer bijna tien jaar geleden. De hoofdrolspelers hiervan, die inmiddels tot erelid zijn uitgeroepen, komen bovendien persoonlijk aan het woord en laten hun licht schijnen over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Alsof dat nog niet genoeg is, zijn ook alle oud-voorzitters van het lustrum gevraagd om een leuk stukje te schrijven over hun tijd bij Drs. Vijfje. Of ze daarin geslaagd zijn, dat is aan jou om te beoordelen. In ieder geval wens ik jullie veel leesplezier en boven alles; een fantastisch en memorabel lustrumjaar! Met een sportieve lustrumgroet, Willem Miedema Voorzitter Redactie en Promotie Commissie

3


Inhoudsopgave

Agenda Hieronder is een overzicht van de activiteiten die het komende jaar op het programma staan. Hou de website in de gaten voor actuele ontwikkelingen en meer informatie omtrent de activiteiten.

Bewaareditie 2012 /2013

G.S.F.V. Drs. Vijfje

4

- 13 t/m 15 okt

Vijfjeweekend

- 7 nov

Golddigger party

- 28 nov

Sinterklaasborrel

- 9 jan

Nieuwjaarsborrel

- 23 jan

Pubquiz

- 6 feb

Valentijnsborrel

- 6 mrt

Themaborrel

- 15 mrt

Jaarfeest

- 27 mrt

Verjaardag Vijfje

- 3 apr

Themaborrel

- 27 & 28 apr

Batavierenrace

- 1 mei

Themaborrel

- 5 jun

Huldigingsborrel

5


Naast de nieuwe sponsoren is er nog iets wat het komende seizoen zo bijzonder

Van de Voorzitter

maakt. Drs. Vijfje wordt in 2013 namelijk tien jaar oud, wat betekent dat dit jaar het tweede lustrum is! De Lustrum Commissie gaat er een fantastisch jaar

Lieve Vijfjes,

van maken met allerlei activiteiten en feesten rondom het thema ‘Komt goud ja’.

Het nieuwe seizoen is inmiddels al weer een paar weken begonnen. Een nieuw seizoen betekent veel nieuwelingen, een nieuw bestuur en nieuwe commissieleden. Om het eerste cliché er maar vast in te gooien; dit seizoen wordt anders dan andere seizoenen.

Het filmpje dat werd getoond op het goed bezochte openingsfeest belooft heel veel moois. Zo zal er onder andere een golddigger party zijn, worden de golden games georganiseerd, is er een pikbattle en nog zóveel meer. Ik heb er alle vertrouwen in dat alle 41 teams een fantastisch jaar gaan beleven

Vijfje heeft een nieuwe stamkroeg gevonden in Café Le Barrage aan de Gelkingestraat 36. Hier tapt het barpersoneel samen met de nieuwe Bar Commissie iedere woensdag en vrijdag lekkere goudgele pretcilinders voor eenieder. De bovenverdieping is op vrijdagen helemaal voor Vijfje en hier kan dan ook de hele

bij Vijfje. Tot in de zaal, in Le Barrage of wie weet in Dem Dem! Pieter-Jan Snijders Voorzitter G.S.F.V. Drs. Vijfje 2012-2013

avond dapper worden gedaan over dat ene doelpunt, geschreeuwd worden dat je team kampioen wordt en uiteraard kunnen er ook pasjes gemaakt worden. Tegenover dit dranklokaal waar alle Vijfjes onvergetelijke avonden gaan beleven bevindt zich een andere nieuwe sponsor. Deze shirtsponsor van dames 1 laat zich ook wel Dem Dem döner kebab noemen. Mijn eerste ervaring met Dem Dem was om precies te zijn op vrijdag 5 september om 04:36. Na een toffe avond in Le Barrage was ik toe aan een goede portie eten. De geur van döner lokte mij als liefhebber van voedsel in de nacht naar Dem Dem, waar ik besloot een menu te bestellen. Na even wachten terwijl ik wat dappere verhalen vertelde kwam de vriendelijke Turkse meneer mij een broodje döner en patat brengen. Ik moet zeggen dat Gordon Ramsay nog een puntje zou kunnen zuigen aan de goedgekruide krokante patat en de juiste balans tussen het knappertje van het broodje, het frisje van de sla, het zuurtje van de augurken, het goede vlees en de onmisbare knoflooksaus.

Bewaareditie 2012 /2013

G.S.F.V. Drs. Vijfje

6

7


tijdens toernooien georganiseerd door Drs. Vijfje. Daarnaast is de RePro verant-

Structuur G.S.F.V. Drs. Vijfje

woordelijk voor het clubblad van Vijfje, de Pannarama en de merchandising.

De Feest & Evenementen Commissie (FEC) zal

lopende

het seizoen allerlei evenementen en feesten voor Vijfje-leden organiseren. Zo organiseert de FEC bijvoorbeeld borrels, feesten en het Vijfje-weekend.

De Sponsor Commissie (SpoCo) zal alles wat met sponsoring

te maken heeft coördineren. Is een team reeds bezig met het regelen van een sponsor, dan dient zij ten allen tijde eerst contact op te nemen met deze com-

Toelichting op de structuur:

missie. Zo wordt voorkomen dat dezelfde sponsor door verschillende instanties van onze vereniging tegelijkertijd wordt benaderd.

De algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste bestu-

De Toernooi Commissie (ToCo) zet zich gedurende het seizoen

urlijke orgaan binnen G.S.F.V. Drs. Vijfje. Zij komt minimaal twee keer per jaar

bijeen en is toegankelijk voor alle (ere-)leden. Ieder (ere-)lid heeft op de verga-

in voor het organiseren van verschillende toernooien, zoals bijvoorbeeld het

dering één stem.

Openingstoernooi, het Toptoernooi en een Intern Toernooi.

Het Bestuur wordt in september door de ALV jaarlijks aangesteld om

de vereniging dagelijks leiding te geven. Het bestuur bestaat uit zes personen:

De Technische Commissie (TC)

zal het centrale aanspreek-

punt vormen voor de vereniging wat betreft selecties.

een voorzitter, vicevoorzitter secretaris, penningmeester, wedstrijdsecretaris en een intern coördinator. •

De Internetcommissie (IC) gaat zich zowel op technisch vlak als

De Statutaire kascommissie (KasCo) wordt aangesteld door

met de inhoud van de website van Vijfje bezighouden. Check dus regelmatig de website!

de ALV en controleert minimaal één keer per jaar de boekhouding van de penningmeester van het bestuur. Zij doet dit na de sluiting van het boekjaar op 30 juni. Er hebben drie personen zitting in deze commissie. •

tijdig bij elk lid bezorgen.

In de Raad van Advies (RvA) hebben enkele oud-bestuursleden

van de club en andere personen met kennis en ervaring van zaken zitting. Te allen tijde kan het bestuur de RvA om hulp vragen of kan de RvA ongevraagd advies geven aan het bestuur. •

De Redactie & Promotie Commissie (RePro) verzorgt de

PR en af en toe programmaboekjes tijdens competitie- en bekerwedstrijden en

Bewaareditie 2012 /2013

G.S.F.V. Drs. Vijfje

De Bezorgcommissie (Beco) zal het clubblad van de vereniging

8

De Fluitcommissie (FC)

bestaat uit een aantal enthousiaste

mensen die het leuk vinden om af en toe een wedstrijd voor de vereniging te fluiten.

De Thuisspeelavond Commissie(TaCo)

is verantwoordelijk

voor het organiseren van tenminste twee Thuisspeelavonden waarvan één uitgebreid wordt tot Thema-avond.

9


De Nederlands Studentkampioenschap Commissie gaat

komend jaar een toernooi organiseren waar studententeams gaan uitvechten wie de beste van ons mooi kikkerlandje is. •

ACLO Blauwborgje 16 9747 AC Groningen

De Lustrum Commissie gaat er voor zorgen dat de tiende ver-

jaardag van Drs. Vijfje grootst gevierd gaat worden. Het hele jaar door organiseren zij activiteiten en feesten. Er is zelfs een speciale lustrumweek in het teken van het lustrum waarin veel mooie activiteiten en feesten worden georganiseerd!

Internet: Onze website is het belangrijkste medium van de vereniging. Op http://drs.vijfje. nl is bijna alles over de vereniging te vinden. Zorg dat je deze site regelmatig bezoekt zodat je niets mist!

Geldzaken:

Algemene informatie

Ons rekeningnummer is 38.51.72.591, Rabobank Groningen, en staat op naam van G.S.F.V. Drs. Vijfje.

Contactgegevens bestuur Pieter-Jan Snijders

voorzitter@vijfje.nl

06-17502764

Frans Kramer

vicevoorzitter@vijfje.nl

n.n.b.

Judith Dopper

secretaris@vijfje.nl

06-17502582

Kevin Nordemeule

penningmeester@vijfje.nl

06-17502867

Floor Hartjes

wedstrijdsecretaris@vijfje.nl

06-17502788

Maike Bekkernens

inco@vijfje.nl

06-17502795

Tenue Drs. Vijfje speelt vanaf seizoen 08-09 in tenues van Joma Sport. In principe speel je altijd in het door de spelers zelf gekochte thuistenue, welke bestaat uit een lichtblauw met wit shirt met logo, een wit broekje en lichtblauwe sokken. Het gehele tenue is normaal gesproken te koop bij Sportmaat (Gedempte Zuiderdiep 89), en kost in totaal €45,00 (shirt, broekje, sokken). Voor vragen hierover kun je contact opnemen met de wedstrijdsecretaris, Floor Hartjes (06-17502788).

Belangrijke telefoonnummers Theo van der Molen

Trainer herenselectie

06-51625086

Gideon van Ligten

Trainer dames

06-45169373

Dick-Peter Vis

Trainer herenselectie

06-25028164

Evertjan Nienhuis Trainer Vijfje Laag

06-15451893

Rinie Jurna

Trainer Vijfje Laag

06-20654328

ACLO

Sportcentrum (balie)

050-3638063

ACLO

Dagelijks Bestuur

050-3634641

WAS

Sportcentrum

050-5953750

Reserveshirts Als je tegenstander bij een thuiswedstrijd in gelijke kleuren speelt als je eigen team, is het mogelijk de roze reserveshirts of de lustrumshirts te lenen. Deze zijn in beheer van de wedstrijdsecretaris, Floor Hartjes (06-17502788) en dienen uiterlijk drie dagen na de wedstrijd gewassen terug te worden gebracht. Mochten ze te laat of ongewassen worden ingeleverd, volgt een bestuursboete.

Adreswijzigingen Adreswijzigingen kunnen worden doorgegeven aan de secretaris. Dit kan per

Adressen thuishallen

e-mail via secretaris@vijfje.nl

WAS Sportcentrum Zernikeplein 17 9747 AS Groningen

Bewaareditie 2012 /2013

G.S.F.V. Drs. Vijfje

10

11


krijg je van de ACLO geen toestemming om lid te worden van onze vereniging.

Financiële informatie

De collegekaartnummers en (eventueel) ACLO-kaartnummer van alle teamleden dienen door de aanvoerders (verantwoordelijkheid ligt echter bij de leden zelf!)

Contributie

voor 1 november 2012 aan de secretaris worden doorgegeven.

Voor het seizoen 2012-2013 bedraagt de contributie € 85,-. De contributie wordt automatisch in twee termijnen van € 42,50 van je rekening afgeschreven, wanneer je een handtekening hebt gezet op je lidmaatschapsformulier. Deze twee afschrijvingen vinden plaats in de maanden september en februari. Voor 1 maart 2013 moet de volledige contributie op de rekening van de club zijn bijgeschreven. Is het lidmaatschap voor 1 maart nog niet betaald dan volgt een boete van € 15,-. Schorsing door het bestuur vindt plaats met ingang van de eerstvolgende te spelen wedstrijd na 1 maart van het lopende seizoen in het volgende geval: indien de contributie en de daarmee samenhangende boete niet zijn betaald voor 1 maart van het desbetreffende verenigingsjaar.

Boeteregeling Leden die per 1 november nog niet in het bezit zijn van een geACLOtiveerde collegekaart of ACLO-sporter zijn en/of hun studentnummer nog niet hebben doorgegeven aan de secretaris, krijgen een eenmalige boete opgelegd van € 10.- . Daarnaast kan er door de ACLO nog een boete worden opgelegd die kan oplopen tot wel € 100,-. Schorsing door het bestuur vindt plaats met ingang van de eerstvolgende te spelen wedstrijd na 1 januari van het desbetreffende seizoen.

Dispensatiekaart

Financiële problemen Als je echt in de financiële problemen verkeert waardoor je de contributie niet in de maand september of de maand februari kan voldoen, dan kan je contact opnemen met de penningmeester om een passende regeling te treffen, mits deze problemen gegrond en aantoonbaar zijn.

Leden die niet in staat zijn hun collegekaart te ACLOtiveren of anderzijds ACLO-sporter te worden, kunnen in aanmerking komen voor dispensatie. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend bij het bestuur.

Overige boetes Naast de door de vereniging en de ACLO opgelegde boetes kunnen er ook boetes

ACLO-kaart Alle Vijfje-leden zijn verplicht hun collegekaart te ACLOtiveren voor €52,- Dit kan aan de balie van het Sportcentrum op vertoon van een geldige collegekaart, van het huidige collegejaar (2012-2013) of online via www.aclosport.nl

door de KNVB worden opgelegd aan een team of een speler. Deze boetes zijn bijvoorbeeld voor een rode kaart van een speler of het niet komen opdagen van een team bij een wedstrijd. De club is van mening dat deze boetes betaald moet worden door het desbetreffende team of speler zelf en zal deze boete daarom

Op vertoon van een collegekaart van vorig jaar (2011-2012) kun je voor € 120,- ACLO-sporter worden. RuG-afgestudeerden of promovendi die niet op

ook innen bij de speler of de aanvoerder van het team. Bij teamboetes kan de aanvoerder een evenredig deel terugvorderen bij zijn teamgenoten.

bovengenoemde manier in bezit van een ACLO-kaart kunnen komen, kunnen een ACLO-Alumnikaart kopen voor € 120,-. Deze ACLO-Alumnikaart kan alleen worden gekocht met een bewijs van inschrijving in het Alumni Netwerk van de RuG. Alumni kunnen tot maximaal 3 jaar na afstuderen een ACLO-Alumnikaart kopen. HBO-afgestudeerden zullen nog steeds dispensatie moeten aanvragen bij de secretaris. Deze personen zullen evenveel moeten betalen als WO-afgestudeerden, dus € 120,-. Zonder een geACLOtiveerde collegekaart of ACLO-kaart

Bewaareditie 2012 /2013

G.S.F.V. Drs. Vijfje

12

13


Stamkroeg informatie

De stamkroeg van Drs. Vijfje is Café Le Barrage, gevestigd aan de Gelkingestraat 16, vlakbij de Grote Markt. Op 2 november 1992 opende Le Barrage voor het eerst haar deuren, wat betekent dat Le Barrage binnenkort haar 20-jarig bestaan zal vieren! Le Barrage onderscheidt zich door een enorme keuze aan SHOOTERS en COCKTAILS. Diverse muziekgenres passeren de revue, soms ‘songs you’ve never heard before’, maar ook klassiekers (rock, jazz, funk, soul, r&b, fusion, etc.) en populaire muziek. Op de 1e verdieping heeft Le Barrage een aparte zaal met bar en dansvloer voor besloten feesten, wat tevens het domein van Drs. Vijfje vormt. In deze zaal kun jij (7 dagen per week) je eigen feestje geven (GEEN ZAALHUUR) met de door jouw gewenste muziek, terwijl versieringen en hapjes ook tot de mogelijkheden behoren! Kortom: Been there... Seen it... Coming back! Van zondag t/m woensdag kunnen groepen vanaf 30 personen bij Le Barrage voor €15 p.p onbeperkt bier, fris en wijn komen drinken. Voor vragen of reserveringen kun je altijd eventjes bellen: 06-55741317. Speciaal voor Vijfjes zijn er de WINNAARS SHOTS, die je aan de bar kunt claimen na een gewonnen wedstrijd! Tot in Le Barrage!

Bewaareditie 2012 /2013

G.S.F.V. Drs. Vijfje

14

15


Trainingsschema seizoen 2012-2013

De laddercompetitie zal vanaf oktober van start gaan. In deze competitie worden deelnemende team op een trede van de ladder geplaats. Als een team op een hogere trede wordt verslagen zullen de teams van plaats verwisselen. Het team dat aan het einde van de laddercompetitie op de hoogste trede staat wint deze competitie. Trainingsgroep 1 bestaat uit V20, V21, V22, V24, V25, V26 en V27. Deze groep traint zoals bovenstaand schema aangeeft op maandag van 17.00 – 18.30. Trainingsgroep 2 bestaat uit V23, V28, V29, V30, V31, V32, V33 en V34. Deze groep traint zoals bovenstaand schema aangeeft op woensdag van 20.30 – 22.00. De trainers zijn te bereiken op de eerder vermelde telefoonnummers. Voor vragen over het trainingsschema kun je terecht bij de wedstrijdsecretaris. Naast de door Vijfje aangeboden trainingen kan er ook gezaalvoetbald worden op de algemene uren van de ACLO. Bovendien bestaat voor ACLO-leden de mogelijkheid om zelf doordeweeks gratis een sporthaluur te reserveren. Dit kan via de ACLO, zowel telefonisch ( 050-3638063 ) als online.

Bewaareditie 2012 /2013

G.S.F.V. Drs. Vijfje

16

17


L

ustrumactiviteiten 2012-2013

Naast de activiteiten die op de activiteitenposter getoond worden, organiseert de lustrumcommissie het volgende:

Lustrum merchandise

Er zijn twee speciale lustrum-merchandise pakketen te koop à €19,95 of €37,50. In deze pakketen zit onder andere een lustrumshirt, Vijfje pennen, Vijfje bieropener, Vijfje bidons, bedrukte biertjes en bierglazen, speciale Vijfje speelkaarten en nog veel meer!

Lustrum muntjesactie

Gedurende het jaar verdien je muntjes door aanwezig te zijn bij activiteiten en voor elke €10,- die je besteedt bij Le Barrage op Vijfje avonden. Aan het einde van het jaar heb je deze munten nodig tijdens de Golden Games. Daarnaast winnen de twintig mensen met de meeste muntjes prijzen, zoals het speciale lustrum tenue waar V1 dit seizoen in speelt.

Stickeractie

Gedurende het jaar zullen er op verschillende plekken stickers met het lustrumlogo verstopt worden. Ga met minimaal twee Vijfjes op de foto met deze stickers, upload deze foto’s en win leuke prijzen! Informatie over activiteiten gedurende de lustrumweek volgen later. Voor meer informatie en een uitgebreide uitleg van alle activiteiten, ga naar onze speciale lustrum website:

http://lustrum.drs.vijfje.nl Bewaareditie 2012 /2013

G.S.F.V. Drs. Vijfje

18

19


V

V

oorwoord Lustrum

an een Oud-Voorzitter; Huug Meijer (2011/2012)

Lieve Vijfjes, Redmar: “Huug, wil je een stukje schrijven voor het bewaarnummer?” Onze prachtige vereniging is alweer haar 10e levensjaar in gegaan en dat zullen

Huug: “Tuurlijk Bluemar, waar wil je dat het over gaat?”

we niet onopgemerkt voorbij laten gaan! Met pijn in het hart hebben we de afge-

Redmar: “Het verleden, de toekomst, een leuke quote uit jullie bestuursjaar;

lopen jaren afscheid genomen van iconische leden van het eerste uur. Gelukkig

alles mag, wees creatief!”.

heeft Vijfje getoond elk jaar weer hele leuke nieuwe leden aan te trekken. Dit jaar zal in het teken staan van het Vijfje van de afgelopen vijf seizoenen. Oude

Ah, creativiteit tonen, mijn sterkste kant. Fijn…

tradities herleven in een nieuw jasje, maar het belangrijkste is natuurlijk gewoon dat we allemaal het Vijfje gevoel hoog houden.

‘Ons’ jaar begon op 20 september 2011 met een even gedenkwaardige als langdurige Overdrachts-ALV. Rond de klok van 3 uur(jaja, 03.00 in de ochtend) werd

Tijdens het openingsfeest hebben jullie allemaal al een voorproefje gekregen

ik ein-de-lijk maar toch ingehamerd door Kluut Hoffer. Een jaar lang zou de

van wat jullie dit jaar te wachten staat. Met de beste opkomst ooit in de geschie-

vereniging geleid worden door Scarface Willem, MC Boesoe, Gijs van de Woesti-

denis van Vijfje, kunnen we met recht stellen dat we dit speciale seizoen goed

jne en Moiboy Mike. Oh, en ook een beetje door mij natuurlijk. Gelukkig voor ons

ingeluid hebben. En dit was slechts het begin! Namens de lustrum commissie

stond de basis van de vereniging (ruim 375 leden, voldoende eigen vermogen

nodig ik jullie dan ook van harte uit om zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij de

en een prachtige harde kern actieve leden) als een huis. Het leiden van Vijfje

activiteiten en er samen een onvergetelijk jaar van te maken.

ging dan ook van een leien dakje. Uiteraard zeg ik dit zonder te weten wat de Overdrachts-ALV ons nog zal brengen, maar ook die zie ik met veel vertrouwen

Omdat er behoorlijk wat activiteiten op het programma staan, hebben we een

tegemoet.

speciale lustrum website in het leven geroepen waarop jullie alle informatie over het lustrum kunnen vinden (http://lustrum.drs.vijfje.nl). Dan rest mij enkel nog

Een jaar voorzitter van Vijfje zijn heeft me veel gebracht, meer dan van tevoren

om jullie allemaal een fantastisch lustrumjaar te wensen.

verwacht zelfs. Ups, maar zeker ook downs. Een aantal prachtige feesten, mooie weekendjes weg en een hechte groep vrienden als bestuur. Maar ook kritiek op

Kasim Sietsma

ALV’s, onnodige kritiek van slecht geïnformeerde (!) leden en zelfs een tweetal

Voorzitter Lustrum Commissie 2012-2013

schorsingen. En hoewel wij op deze manier om hebben moeten gaan met mooie

Lustrumeditie

G.S.F.V. Drs. Vijfje

20

21 21


en minder mooie gebeurtenissen waren al deze momenten leerzaam. Zo denk ik

Aan de hand van het Meerjarenbeleidsplan zullen zij de vereniging nog verder

mij te hebben ontwikkeld van een boerenpummel uit Ezinge naar een jongeman

proberen te verbeteren. Met dat MJBP heb ik overigens een mooi bruggetje te

die het nodige gezien en meegemaakt heeft. Al blijven de Ezinger roots natu-

pakken – hoe toevallig – naar het jaar 2016, vier jaar van nu, als het tijd wordt

urlijk altijd. Prachtig dorp trouwens, dat Ezinge. Absolute aanrader voor op een

voor een nieuw MJBP. Of ik mij dan nog Vijfje mag noemen weet ik niet (of

zonnige midzomermiddag.

mag dat ook als lid-af? Seb&Sop, kom d’r maar in!), ik ben in ieder geval erg benieuwd waar de vereniging dan zal zijn. Mijn ideaalbeeld? Een eigen sporthal,

Maar aan al het mooie komt een eind, zo ook aan ons bestuursjaar. Waar wij

een eigen kantine, maximaal 500 leden en – niet geheel onbelangrijk – een

afsluiten zal bestuur Snijders beginnen. Voor het eerst in haar historie kent Vijfje

nog steeds even kritische als rechtvaardige ALV. Want daar ligt mijn inziens de

volgend jaar geen 5 maar maar liefst 6 bestuursleden. Een unicum, al zal het

kracht van Vijfje: bij die leden die niet alleen op borrels en feesten actief zijn

dat waarschijnlijk slechts 1 jaar blijven. In mijn ogen was deze uitbreiding van

maar bij zij die ook als het beleid van de vereniging en de beslissingen van het

het bestuur even wenselijk als noodzakelijk. Hoewel wij deze toko wel degelijk

bestuur besproken worden hun stem laten horen.

een jaar lang met zijn Vijfen gerund hebben is het voor iedere vereniging – en daarbij helemaal eentje met een vooruitstrevende en continu op zoek naar

Bij deze wil ik alle (actieve) leden en in het bijzonder alle op ALV’s actieve leden

verbetering zijnde vereniging als Vijfje – met een grootte van meer dan 400

van afgelopen jaar en alle jaargangen daarvoor bedanken voor jullie

leden mijn inziens zeer wenselijk om zes bestuursleden te hebben. Zaken waar

bijdrage aan deze prachtige vereniging. Het leiden daarvan is mij in ieder geval

wij wellicht vanwege een gebrek aan tijd niet voldoende aan toe zijn gekomen

een eer en een waar genoegen geweest!

zullen vanaf volgend jaar tot het standaard takenpakket van het bestuur horen. Prachtig natuurlijk, en met deze zes mensen zijn wij ervan overtuigd goede

Huug Meijer

opvolgers gevonden te hebben.

Voorzitter G.S.F.V. Drs. Vijfje 2011-2012

Lustrumeditie

G.S.F.V. Drs. Vijfje

22

23 23


U

Normaal gesproken was het vooral Marks taak om Sops ideeën af te schieten. Ze hadden het tenslotte al druk genoeg, en als ze één op de 100 ideeën ook daad-

it den ouden doosch I

werkelijk uitvoerden, was er helemaal niks aan te doen. Maar ja...

Introductie op het sprookje Hieronder is het sprookje van Drs. Vijfje te lezen. Hierin is de e-mail conversatie opgenomen die grondslag was voor de vereniging waar wij nu allemaal voor spelen, ondersteund door wat begeleidende teksten.

From: markimandt@gmail.com To: sop@fmf.nl Subject: Re: Futsal

Het sprookje Drs. Vijfje Heel lang geleden waren er eens twee jongens. De ene heette Mark, de andere heette Sop. Mark en Sop waren vriendjes. Maar soms ook niet, want ze maakten ook wel graag ruzie. Meestal ging dit over onenigheden die vanwege wederzijde eigenwijsheden regelmatig conflicterende communicatie tot gevolg hadden.

Jooo Soppie, Geef eerlijk toe dat ik me ook behoorlijk verveel. Dat gestudeer is ook maar studeren. Daarbij is dit misschien niet eens een slecht idee. (Jaja, ik zeg het eerlijk: dit is misschien geen rampzalig slecht idee.) Hoe zullen we het eens aanpakken? Beginnen om eens te kijken of we die gasten van TKB mee kri-

Date: Fr, 27 Sep 2002 05:55:55

jgen? ACLO zal ook wel dwars gaan liggen? Zien natuurlijk binnen no time

From: sop@fmf.nl

alleen beertjes op de weg...

To: markimandt@gmail.com Subject: Futsal

Mark

Joo Mark,

En zo was er een nieuwe zaalvoetbalvereniging verwekt op de verwekkingsda-

We zijn nu al bijna een week geen ACLO-bestuur meer en ik verveel me echt de knetters. Vorig jaar hebben we een balletje opgegooid dat er eens studenten zouden moeten gaan zaalvoetballen in competitieverband, maar daar is niets mee gedaan. Zullen wij dat samen maar eens razendsnel in gang zetten?

tum 27 september 2002. De officiële geboorte van de vereniging zou zich nog even op zich laten wachten. Er braken spannende tijden aan. Date: Fr, 27 Sep 2002 15:55:55 From: sop@fmf.nl To: markimandt@gmail.com

X Sop Bewaareditie 2012 /2013

Date: Fr, 27 Sep 2002 15:50:55

Subject: Re: Futsal G.S.F.V. Drs. Vijfje

24

25


OK, dikke prima. Als jij nou uiterlijk morgenochtend even een plannetje uit-

Vol enthousiasme gingen de jongens aan de slag. Een groot PR offensief in

werkt op papier, dan bel ik TKB en de ACLO meteen even en kunnen we over-

iedere sporthal in en vlak buiten de stad Groningen was een eerste initiatief.

morgen afspreken. Werk aan de winkel… weg met die beren. Anders werken we

Tegelijkertijd werden uit de interne competitie allerlei Snelbinders en WISE-

die ACLO-ers nog wel even met terugwerkende kracht opnieuw in.

dudes gepolst. Enkelen daarvan waren enorm enthousiast. In januari 2003 werd er een website gelanceerd waarop iedereen zich vrijblijvend kon inschrijven.

Om hun droom te realiseren klopten Mark en Sop aan bij veldvoetbalvereniging

Deze inschrijvingen liepen storm. Iets minder storm liep het contact met het

The Knickerbockers, die ooit hadden geprobeerd ook competitie in de zaal te

ACLO-bestuur, dat de meerwaarde van een vereniging maar niet wilde inzien

gaan spelen. Vele gesprekken over de realisatie van het idee volgden. Vol en-

en de klassieke verenigingen die de sporthallen bezetten geen zaalruimte af

thousiasme benaderden de jongens de KNVB en de sportkoepel ACLO, waar elke

wilde nemen. Bovendien formuleerden zij allerlei spreekwoordelijke beren op de

studentensportvereniging is aangesloten voor trainers- en accommodatiesubsi-

weg zoals het spelen van competitiewedstrijden door de week, hetgeen volgens

die. De reactie van het Dagelijks Bestuur van de ACLO (de opvolgers van Mark

eigenlijk onlogische redenen niet mocht. En de organisatievorm. Deze organi-

en Sop) was niet bepaald hoopgevend.

satievorm wisselde dan ook van dag tot dag.

Lieve Soppie (en Mark),

Allerlei ideeën voor varianten als Futsalcommissie van TKB, sub vereniging van TKB en nieuw op te richten vereniging wisselden, werden naar voren gescho-

Wij vonden het ook prettig om door jullie te worden ingewerkt… Wat betreft

ven en tegen elkaar afgewogen. Toen eindelijk de ACLO akkoord ging met een

zaalvoetbal: we hebben geen zaalruimte, we weten niet of mensen het willen,

organisatievorm binnen TKB, was het juist TKB dat zich terugtrok. Het sprookje

we hebben geen trainers, en is het allemaal niet ook erg lastig om dat te organ-

leek even in duigen te vallen. Er waren echter al 113 personen die zich hadden

iseren? Bovendien hebben we al een interne competitie en algemene uren. Zijn

aangemeld en zij mochten niet in de kou blijven staan.

jullie eigenlijk serieus of is het een grap? Mark en Sop besloten een poging te wagen een eigen droom te realiseren: het oprichten van een eigen vereniging. Nadelen hiervan waren echter wel dat er

Groeten van het nieuwe ACLO-bestuur

nog zeer veel werk te doen was, er überhaupt veel werk voor niets was gedaan, Na deze geweldig enthousiaste reactie was het natuurlijk een kwestie van dagen,

er geen kantine zou zijn, er geen financiële zekerheid zou zijn van een stabiele

uhhh… weken, uhhh… oh nee, maanden. Wat dat betreft, over een kind doe je

vereniging en ieder wiel nog uitgevonden moest worden. Enkele heren van het

negen maanden, dus alles wat snelle gerealiseerd kon worden, was mooi meege-

eerste uur kwamen de beide jongens versterken om de droom te realiseren.

nomen.

Jonnes, Soer en Ben. De eerste bijeenkomst met de vijf koene ridders zou een memorabele worden. De vergadering leek meer op een inhoudelijke ruzie. Na

Bewaareditie 2012 /2013

G.S.F.V. Drs. Vijfje

26

27


afloop vroeg Jonnes zich dan ook af of het hele idee nog wel door werd gezet

en 1e divisie over te mogen slaan voor wat meer tegenstand, het benaderen van

of dat de stekker er uit getrokken zou worden. Alsof dit alles motivatie was om

de bondscoach om Bert Barelds op te volgen… vele streken en grappen hebben

de schouders er eens extra onder te zetten, werd er zo hard gewerkt dat de

Vijfje gemaakt tot de roze-blauwe homo’s die veel bier drinken en goed kunnen

benodigdheden als statuten, begroting en de oprichting zelf uit de grond werd

futsallen.

gestampt. En het geschiedde, in het rekencentrum van de RUG, alwaar Mark en Sop achter de PC formeel de oprichtingsvergadering hielden en tevens de

Af en toe kwam er een olifant langs met een enorme snuit die heel hard begon

legendarische oprichtingsstatuten printten. Formeel was het kindje geboren. De

te blazen. Maar als roze biggetjes die in een stenen huisje zaten, hield Drs. Vijfje

naam van het kindje werd aangedragen door Arthur Hendriks, die nooit lid zou

weerstand tegen de enorme blaaskracht van de grote boze wolf. Gelukkig was

worden. Direct na oprichting van Drs. Vijfje was de vergadering van de ACLO

het altijd alleen Drs. Vijfje die het schoentje van Assepoester wel paste en her-

waarin de vereniging werd erkend.

kende roze-kapje tijdig dat de grote boze wolf snode plannetjes had. “Spiegeltje, spiegeltje in de zaal, wie is de mooiste van allemaal?”

Diverse mijlpalen werden bereikt: de eerste trainingen op de late vrijdagavonden begin april, de eerste oefenwedstrijd tegen hoofdklasser ONR 1 (toen nog met

En ze leefden nog lang en gelukkig…

louter spelers van Forward) begin juli, en de eerste officiële wedstrijd op 29 augustus 2003. Tussendoor waren een heleboel formaliteiten gerealiseerd en waren er afspraken gemaakt met coach Bert Barelds. Tussendoor had het eerste Vijfje-bestuur het stokje overgenomen van het oprichtingsbestuur tijdens de eerste ALV op 27 mei 2003. In het eerste seizoen was alles nieuw. De eerste borrelavonden, de eerste feesten, het eerste Vijfje-weekend, de eerste toernooien, enz. Allemaal unieke en memorabele gebeurtenissen. Net als ontmaagd worden, zijn herinneringen als deze bijzonder. Sportief ging het de vereniging voor de wind en werden er vele successen behaald. Financieel ging het bagger met de vereniging. Tegenstrijdigheden als deze, die bij veel verenigingen precies andersom zijn, zouden nog vaak voorkomen in het sprookje. Überhaupt zouden er veel gebeurtenissen de boeken in gaan op een manier die de omgeving deed verbazen. Gaten vullen in de begroting met ‘Krik je club rijk, een verzoek aan de KNVB om de hoofdklasse Lustrumeditie

G.S.F.V. Drs. Vijfje

28

29 29


V

toestand in het uitvak deze ‘aanmoediging’ uitroepen, bleek niet gewaardeerd te worden door de supporters van onze tegenstander.

an een Oud-Voorzitter; Daniel Hoffer (2010/2011)

De overwinning was er één om in te lijsten. 2-0 achter komen, tegenstanders

Of de oud-voorzitters even wat leuks op papier willen zetten voor in de lustrumpannarama. Een soort Van de Voorzitter, maar dan over het lustrum of de bestuursperiode. Ik had al moeite met het schrijven van de Van de Voorzitters toen ik nog voorzitter was, laat staan nu ik ex-voorzitter ben. Maar ja, er zal toch iets op papier moeten komen, dus traditiegetrouw stuur ik dit een aantal dagen na de deadline richting de RePro. Nu maar hopen dat het op tijd is om nog geplaatst te kunnen worden.. Waar ga ik het dan over hebben is de vraag. Terugdenkend aan de afgelopen 5 jaar Vijfje zijn er natuurlijk veel memorabele momenten, wedstrijden, gebeurtenissen, feesten, en ga zo maar door geweest. Dat Vijfje-weekend waarbij Richard Gerdes op het podium in zijn eentje de volledige entertainment verzorgde door te dansen op god-mag-weten welke muziek ook

om muren heen vouwen, gele kaarten, terugkomen in de wedstrijd, meespelende keeper, dit alles resulteerde uiteindelijk in een schitterende 6-4 overwinning, die gevierd werd met de massaal meegereisde Vijfjes. De sfeer door al deze Vijfjes gecreëerd tijdens en na deze wedstrijd is wat mij betreft onvergetelijk en staat nog steeds op mijn netvlies gebrand. De helse pijn in mijn enkel nadat ik bij het juichen na de 5-4 omhoog sprong en bij het landen volledig door mijn enkel knakte trouwens ook.. Lieve Vijfjes, koester dit lustrum. Het is het ideale moment om terug te kijken op al het moois van de afgelopen jaren, maar vooral ook het moment om nieuwe memorabele verhalen te maken en de toon te zetten voor de volgende 5 onvergetelijke jaren. Daniel Hoffer

alweer. Of het afscheid van aapvoerder Ron Berfelo in een bus vol Vijfjes na de

Voorzitter G.S.F.V. Drs. Vijfje 2010-2011

verloren playoff-finale op Urk tegen een stel Marokkanen uit Utrecht. Of misschien de ALV die een werkdag duurde. Maar de mooiste herinnering van mijn afgelopen 5 jaren bij Vijfje is toch een sportieve. 26 maart 2010, de dag na het jaarfeest, zou een memorabele dag worden. Wegens blessures bij V2 en het feit dat ik nog net geen 15 wedstrijden in V1 had gespeeld dat seizoen, mocht ik met V2 aantreden in de bekerfinale tegen Hodo. Of zoals Alex Landers ze liever omschreef: “Hodo, homo’s.” In beschonken Bewaareditie 2012 /2013

G.S.F.V. Drs. Vijfje

30

31


U

nen en lijkt er geen enkele club in staat te zijn iets tegen de te verwachten kampioenschappen van Drs. Vijfje 1, 2 en 3 te kunnen doen. Dit zou betekenen dat er

it den ouden doosch II

binnen Drs. Vijfje volgend jaar een hoofdklasse zou zijn en twee eerste klasse-

Briefwisseling KNVB

teams. Momenteel staat Vijfje 1 maarliefst 11 verliespunten voor op de nummer twee en is er nog geen enkele nederlaag geleden. Sprake van veel tegenstand

Met de wind in de zeilen na weer een kampioenschap en totaal geen gevoelens

is er niet. In de winter werd het prestigieuze WMC Indoorsoccer toernooi op

van hoogmoed diende Vijfje in maart 2005 een opmerkelijk verzoek in bij de

eenvoudige wijze gewonnen. Als klap op de vuurpijl versloeg Vijfje 1 onlangs

vriendelijke heren van de KNVB. Een passende reactie volgde.

eredivisionist Heerenveen op imponerende wijze met 3-2.

Aan: KNVB district Noord, afdeling futsal wedstrijdzaken

Zoals wellicht bij u bekend, kunnen de spelers van Drs. Vijfje alleen lid worden

Abe Lenstrastadion

wanneer zij student zijn aan de Rijksuniversiteit of Hanzehogeschool Groningen.

Postbus 675, 8440 AR Heerenveen

Veel leden zijn ongeveer drie of vier jaar lid en moeten dan de club verlaten. De huidige generatie kan dus niet lid blijven tot de promoties naar aansprekende

Van: Groninger Studenten Futsal Vereniging Drs. Vijfje Betreft: Verzoek tot promotie naar eredivisie

niveau’s zijn bereikt. De spelers van Vijfje 1 hebben als wens om toch nog een seizoen in een klasse te spelen waar tenminste sprake is van tegenstand. Daarom zouden wij u willen vragen of het mogelijk is of Drs. Vijfje 1 volgend seizoen

Groningen, 5 maart 2005

niet in de hoofdklasse mag spelen, maar in de ere- of eventueel eerste divisie.

Geachte mensen van de Koninklijke Nederlandsche Voetbal Bond,

Wij begrijpen dat dit een niet gebruikelijk verzoek is en zien uit naar uw reactie. Uiteraard zijn wij bereid om naar Heerenveen te reizen alwaar wij met u in

Op 27 maart 2003 is de Groninger Studenten Futsal Vereniging Drs. Vijfje op-

discussie kunnen gaan over ons probleem van te weinig tegenstand. In dat geval

gericht. Zoals u wellicht heeft vernomen, kende onze vereniging tot dusver

trekken wij onze kampioenshirtjes aan waarop tevens een tijdlijn is te zien welke

reeds vele successen. In het startseizoen 2003/2004 mochten wij met drie

uiteindelijk leidt naar het kampioenschap in de eredivisie in 2007/2008.

teams in de 2e klasse beginnen, waarvan ons vlaggenschip promoveerde met vlag en wimpel. Tevens werden er aansprekende successen geboekt in vriend-

Met studentikoze groet,

schappelijke wedstrijden en op toernooien. Spelers der Groninger Studenten Futsal Vereniging Drs. Vijfje 1 Dit seizoen hebben de eerste drie selectieteams allen de eerste periode gewonBewaareditie 2012 /2013

G.S.F.V. Drs. Vijfje

32

33


****************************************************

* De accommodatie dient te zijn uitgerust met een lichtinstallatie. De mini-

GGPB20B

male waarde van de installatie in gebruikstoestand voor een licentiehouder uit-

Aan het bestuur van G.S.F.V. Drs. Vijfje

komend in de eredivisie is 750 lux (de norm voor internationale en nationale

T.a.v. Drs. Vijfje

topcompetities).

Blauwborgje 16 * De KNVB verplicht een licentiehouder mindervalide toeschouwers minimaal

9747 AC GRONINGEN

de volgende voorzieningen aan te bieden: aangepaste toiletten, tribuneplaatsen Heerenveen, 31 maart 2005

voor o.a. rolstoelgebruikers en ouderen, (afzonderlijke) in- en uitgangen en par-

Behandeld door Janine J.C. Seibert

keerplaatsen in de nabijheid van de ingang voor toeschouwers met een hand-

Doorkiesnr. 0513-618915

icap.

Faxnr. 0513-618908 * Elke licentiehouder dient een door de KNVB goedgekeurd jeugdopleidingsproOnderwerp: Uw schrijven van 5 maart

gramma te hebben. Dergelijke goedkeuring is afhankelijk van naleving van de

Geacht bestuur,

volgende eisen: ten minste 3 jeugdteams (A-, B en C junioren) binnen de club of bij deze club aangesloten. Van aansluiting bij een club is sprake wanneer de

Wij hebben uw brief van 5 maart jl. ontvangen. Wij staan hier niet onwelwillend

club financiële en technische ondersteuning biedt aan de aangesloten teams

tegenover. De voorwaarden voor deelname aan de eredivisie futsal zijn te vin-

en deze teams geografisch in dezelfde plaats of regio als de club gelegen zijn.

den in het Bewaarnummer op blz. 47, artikel 3.8. Uw vereniging dient een slui-

Deze jeugdteams liggen binnen de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar. Alle

tende begroting van € 100.000,00 te kunnen overleggen, evenals een voorlopig

jeugdspelers dienen lid te zijn van de KNVB.

financieel overzicht per 1 april 2004 (eindafrekening). * De licentiehouder maakt gebruik van de diensten van een sport medisch Hieronder noemen wij enkele voorwaarden waaraan een licentiehouder dient

team, waarbij er minimaal een sportmasseur aanwezig is en contact kan worden

te voldoen:

gezocht (indien nodig) met een op afroep beschikbare fysiotherapeut en/of arts.

* De minimum capaciteit van een accommodatie van een licentiehouder uit-

Bovenstaande eisen zijn slechts een kleine greep uit de voorwaarden waaraan

komend in de eredivisie is 1.000 individuele zitplaatsen. Er mag van de zit-

een licentiehouder dient te voldoen. Mocht u na het lezen van deze brief nog

plaatsen, tenzij deze plaatsen genummerd worden verkocht/uitgegeven, niet

steeds geïnteresseerd zijn in een licentie in de eredivisie, kunt u contact opne-

meer dan 95% van de maximale capaciteit worden verkocht/uitgegeven.

men met onze landelijke competitieleider dhr. R. van der Lugt.

Bewaareditie 2012 /2013

G.S.F.V. Drs. Vijfje

34

35


V

U zult wel denken: we krijgen de brief op 1 april binnen, de KNVB maakt vast een geintje.

an een Oud-Voorzitter; Tom Kummel (2009/2010)

Dat klopt! Beste Vijfjes,

Met vriendelijke groeten, Koninklijke Nederlandse Voetbalbond namens het districtsbestuur

Allereerst van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal. Binnen 10 jaar uitgroei-

R. Ahlers

en van een kleine studentenclub naar de grootste zaalvoetbalvereniging in

Hoofd wedstrijdzaken

Noord-Nederland en de grootste studenten zaalvoetbalvereniging van Nederland. Een stabiele en financieel gezonde vereniging. Een vereniging met betrokken en gepassioneerde leden. Een vereniging met uitstraling. Daar kun je alleen maar trots op zijn. In seizoen 2009-2010 heeft mijn bestuur de lijn van eerdere besturen doorgezet en de basis voor een meerjarig beleidsplan gelegd. Samen met Elise Degenhardt (commissie-coรถrdinator), Redmar Jager (secretaris), Willem van der Woude(wedstrijdsecretaris) en Harm van der Spek (penningmeester) hebben we een bewogen en onvergetelijk bestuursjaar gehad. Natuurlijk waren er mindere momenten, maar met onder andere de Thuisspeelavond, een financieel positief eindresultaat, nieuwe sponsoren, bekerwinst van Vijfje 2, meer uren bij de ACLO en een gunstig urenrooster bij het Sportcentrum, hebben we zeker hoogtepunten gekend en als bestuur het nodige bereikt. Een terugblik gaat niet zonder herinneringen gepaard. Ik kan je vertellen dat er veel boven kwamen drijven toen ik uitgenodigd werd om te schrijven voor de lustrumeditie van de Pannarama. Herinneringen die je koestert, je hele leven lang. De uitnodiging kreeg ik overigens van een goeie bekende, Redmar Jager.

Lustrumeditie

G.S.F.V. Drs. Vijfje

36

37 37


Na bijna 8 jaar lidmaatschap, is ie nog steeds niet versleten. Onkruid vergaat niet, zegt men wel eens.

U

it den ouden doosch III

Ik weet nog goed dat Redmar, tijdens de 38e Batavierenrace in Enschede en

Cockblock United vs. De Godenzonen, V17-V18: 3-1

samen na een avond flink doorgezakt te hebben, ’s ochtends op die bewuste

In de historie van Drs. Vijfje zijn er een aantal fraaie stukjes proza geschreven

zaterdag naast mij in de bus zat.

over memorabele, juist niet memorabele of andere opmerkelijke gebeurtenis-

Op weg naar de herstart van de

sen. De RePro dook in het archief en viste er een aantal pareltjes uit, zoals

avond- naar de ochtendploeg.

onderstaand wedstrijdverslag van de ultieme derby tussen Vijfje 17 en Vijfje 18,

De bus presteerde het om zo hard

waarbij beide kampen hun licht laten schijnen over de betreffende avond.

mogelijk te remmen en op te trekken. Hier en daar een drem-

Super Friday en El Salvador (Godenzonenverslag)

peltje over. Geen frisse lucht. Ik

Op een warme nazomerdag in september stond de wedstrijd gepland waar

had het zwaar, maar Red zag al

menig Vijfje al geruime tijd reikhalzend naar uitkeek. Vrijdag 30 september

lijkbleek. Ik kon nog net een plasticzak grijpen en aan hem overhandigen. En

2011 was met rode viltstift gemarkeerd op de kalender als Super Friday. De dag

toen kwam de explosie. Helaas voor de buschauffeur en medereizigers bleek er

waarop het vlaggenschip van Vijfje, dat snel naam heeft weten te maken als ‘De

een gat in de zak te zitten. Zo zijn er nog veel meer anekdotes. Ook van een

Godenzonen’ het zou gaan opnemen tegen het beruchte blaaskakenlegioen van

beruchte Sinterklaasborrel. Maar daar wijd ik liever niet meer over uit.

Vijfje, Cockblock United.

Op dit moment werk ik in Den Haag en woon ik in Leiden. Ik probeer zoveel

De ster van de Godenzonen steeg in de aanloop naar Super Friday naar grote

mogelijk de ontwikkelingen bij Vijfje bij te houden. Binnenkort zal ik de nieuwe

hoogte. Tegenstanders betraden met knikkende knieën de ACLO waarna zij

stamkroeg bezoeken. Beetje pikken en lekker pintjes drinken.

doorgaans met een 14-2 afdruk op het wedstrijdformulier huiswaarts keerden. Een lofzang op het Goddelijke ensemble is reeds gepubliceerd in de Pannarama. Er is dan ook nauwelijks nog een Vijfje te bekennen dat niet op de hoogte

Ik wens jullie alle goeds en tot de lustrumweek!

is van de trucs van de Tovenaar van Dortmund, de Zwarte Meteoor van Vijfje. Ook het Friese Geheimnis Waffe Vincent, met de onverwoestbare mentaliteit en

Vijfje-groet,

de verwoestende uithaal behoeft na de drukbezochte thuiswedstrijd tegen De Tom Kummel

Heracliden geen introductie meer. De eveneens uit de Friese klei verrezen rots

Voorzitter G.S.F.V. Drs. Vijfje 2009-2010

in de branding annex sluitpost Jauke heeft in de competitie reeds bewezen een

Lustrumeditie

G.S.F.V. Drs. Vijfje

38

39 39


een aantal Onze Vaders opgezegd te hebben werd er een culinaire uitspatting

waardige Godenzoon te zijn.

geserveerd door het koppel Rindert en Roel. Met de hulp van enkele microgolven Met katachtige reflexen en onnavolgbare uitspraken voelt de aanwezigheid van

werd er een teammaaltijd geprepareerd die met goedkeurend gemompel werd

Jauke even Goddelijk aan als een toespraak van de Verlosser zelf. De vaste Vi-

ontvangen.

jfje-watcher weet nu natuurlijk over wie ik het heb: De Kapitän van 18, de Grote Roerganger van de Godenzonen, de Jezus Christus van het Groninger futsal:

De voortekenen voor Super Friday waren dus goed. De discipelen begonnen

Patje D. U weet, grote leiders zijn vaak klein van stuk, een regel waar onze

aan hun queeste naar de ACLO, waar de vaste supportersschare van 18 ook al

Napoleon Bonaparte geen uitzondering op is. Edoch, een en ander wordt ef-

snel arriveerde in afwachting van het schouwspel dat hen voorgeschoteld zou

fectief gecompenseerd door een woud van boomlange verdedigers waar onze

worden. Patrick’s Old Lady had de camera meegenomen in de verwachting dat

achterhoede mee gecompleteerd wordt. Dit is overigens niet het enige waarmee

hier uniek materiaal geschoten zou kunnen worden voor de aanbidding van de

Patrick zijn iets geringere lengte mee compenseert. Naast zijn pens, werden in

Godenzonen.

een vorig verslag zijn karakteristieke kuiten al eens aangehaald. Dit bleek een dermate grote eer voor ons aller Patrick dat besloten werd deze lichaamsdelen

Het liep echter anders. De tegenstand van El Cazador en de zijnen was geconcen-

in de strijd te gooien tegen De Heracliden.

treerd en regelmatig. Het verweer van de Godenzonen gehaast en onzorgvuldig. De uitverkochte Struikhal was getuige van een in het nauw gedreven, onrustige

Het resultaat mocht er zijn. Een week lang leefden de Vijfjes in onzekerheid.

en haperende doelpuntenmachine. De conditioneel doorgaans sterke defensie

Op Patrick’s woorden afgaand was er sprake van een blessure zo ernstig dat

hapte naar adem, doordat het antwoord op de ‘looplijntjes’ van Cockblock niet in

gevreesd werd dat hij nooit meer normaal zou kunnen lopen. De ongelukkige

het repertoire bleek te zitten. De troeven van de Verlosser, de Magiër van Dort-

Heraclied die de Goddelijke kuit van Patrick had durven beroeren zou waar-

mund en het Geheimnis Waffe kwamen eveneens geen moment in de wedstrijd.

schijnlijk aanstonds door de bliksem getroffen worden. Tijdens het gebruikelijke

De Gruwelijke kon zich aanvankelijk nog aan de collectieve malaise onttrekken,

potje huiskamervoetbal voorafgaand aan wedstrijden, konden de Godenzonen

maar bleek ook niet bij machte de wedstrijd te kantelen. De Godenzonen werden

de aanmerkelijk gezwollen enkel van de Verlosser zelf aanschouwen. Op vra-

in het nauw gedreven en kwamen zelfs 2-0 achter. Cockblock redde de eer, door

gen over de fitheid werd echter een scherp autonoom verdict geveld, Patrick

2-1 aan te tekenen waarna de scheidsrechter besloot te wedstrijd te beslissen en

was speelklaar. Ondergetekende overwoog het verdict te testen, middels een

de eindstand bepaalde op 3-1. Een mokerslag.

sluw overstapje, zoals hij ook vorig seizoen al eens succesvol had uitgevoerd in de voorbereiding. Echter, voordat de kans voor deze Judaskus zich voordeed

Liefs, Roel Klomp. Uw verslaggever en trotse Godenzoon in barre tijden.

was het al tijd voor het gebruikelijke prenatale gebed onder het mom van de tactische bespreking. Leon’s keeperskwaliteiten slonken tot een nulpunt, en na Lustrumeditie

G.S.F.V. Drs. Vijfje

40

41 41


De Godenzonen maken kennis met de hel (Cockblockverslag)

zelfoverschatting gecombineerd met een totaal gebrek aan voetballend vermo-

Het is zaterdagmorgen, 10:48, en ik zit op het station. Ik zie op tegen de busreis

gen. Dit alles ging samen met een neiging tot omvallen, dwaze tackles, het

van twee uur die komen gaat. Binnensmonds voel ik een beetje kots via mijn

tactisch inzicht van Seb Landers en vele passes over de zijlijn. U zult begrijpen

huig naar boven kruipen. Dapper slik ik het weer in. Ik proef het schrale bier,

dat Siebzehn blij was met zijn toewijding om toch te spelen. Hij had echter wel

de sambucca, tequilla, Jägermeister en god mag weten wat ik bij de Hasret nog

degelijk goede versterkingen weten te scouten, vooral vooruit leek V18 er sterker

besteld had. Het zijn de resultaten van een waar bacchanaal, een feestorgie na

op geworden te zijn. Het was dus tijd voor V17 om te doen waar we goed in zijn:

nu al de Wedstrijd Van Het Jaar. Langzaam dwalen de gedachten weer af naar

laf futsallen. Zoals Redmar profetisch voor de wedstrijd sprak: ‘Het publiek wordt

gisteren...

vanavond de grote verliezer.’

Vroeg op de vrijdagochtend sprak ik Patje Praatjesmaker, aanvoerder van V18.

Er zat 30 man/vrouw op de tribune, ongekend voor een wedstrijd in de derde

De brave borst had de afgelopen weken dappere teksten rondgeslingerd. Om zijn

klasse. Het bleken 29 haters van V17 te zijn, zo zagen wij het graag. Vooral Rob

verloren seizoen van vorig jaar goed te maken, had hij wat nieuwe spelers weten

Bos van de talentlozen van V10 liet weer eens zien over meer vocale dan voet-

op te trommelen om zijn team te versterken. Hij sprak over Godenzonen, het

ballende kwaliteiten te beschikken. Hij claimde ooit voor meer dan 20 goals te

kampioenschap en het Prikbord werd gelardeerd met stoere uitspraken. Herken-

hebben gezorgd. Het was niet geheel duidelijk of hij deze zelf gemaakt had of dat

baar? Voor V17 wel. Alles wees erop dat Patje D. zijn acties schaamteloos kop-

V10 ze tegen had gekregen, omdat hij weer eens niet mee liep in de omschake-

ieerde van de filosofie van de grote Redmar ‘El Cazador’ Jager, smeder van het

ling. De enige fan van V17 was Lea, voor wie de boys van Siebzehn de enige

kampioensteam Siebzehn. Normaal gesproken konden wij bovenmatig dapper

reden zijn om nog niet uit de kast te komen. Enfin, de wedstrijd.

doen wel waarderen. Dit keer begon het echter allemaal wat koddig te worden, zeker nadat Patrick letterlijk ons teamslet- en gelbe/rote kartenklassement had

Vanaf het eerste fluitsignaal had Siebzehn de weg naar keeper Bokkie vakkundig

gekopieerd. Wij hadden ondertussen geleerd van twee smadelijke nederlagen

dichtgemetseld. De dribbelaars van 18 werd het voetballen onmogelijk gemaakt

tegen V16 vorig jaar. Gewoon rustig afwachten, onze kans om hem de mond te

door strakke dekking en goed dubbelen, waardoor hun onkundige waterdragers

snoeren kwam nog wel.

vanzelf de bal bij ons inleverden. De dribbelaars cq. zogeheten ‘goede voetballers; van de Godenzonen deden nog een extra duit in het zakje door menig

Op die vrijdagochtend, tijdens een Facebookchatje, begon Patje al wat in te

balletje onder de voet door te laten glippen. Afgevaardigden van de Technische

binden. De realiteit om tegen de Brekers van 17 te moeten spelen benauwde

Commissie van afgelopen jaar (Rubinho en Redmar) lieten fijntjes zien waarom

hem blijkbaar wat. Hij vertelde last te hebben van een blessure, maar wilde als

Pyro Metdemoeilijkeachternaam de selectie niet gehaald heeft, hetgeen tot ver-

aanvoerder toch de kar trekken en koste wat het kost spelen. Goed nieuws. Patje

makelijke staaltjes Duits/Sri Lankaanse scheldkanonnades leidde. Thijs meldde

D. lijdt namelijk aan het zogeheten syndroom van Kornelis de V.: een grenzeloze

na de wedstrijd dat Henk niks kon behalve een beetje trappen op de schenen,

Lustrumeditie

G.S.F.V. Drs. Vijfje

42

43 43


maar hij was klaarblijkelijk de sicke panna van Triple H uit de eerste helft verNa een half uurtje alto-chickies hosselen in de Warhol, verlieten wij de locatie

geten.

waar nog geen vijf minuten later vier gewonden vielen bij een schietincident in Na tien minuutjes afwachten werd de eerste counter door Spekkie meteen afge-

de Papengang. We hadden hier waarschijnlijk te maken met een blinde schutter,

maakt. Vanaf dat moment zat de overwinning in de zak, zeker toen Vincent 2-0

want hoe moeilijk is het nou om iemand fatsoenlijk af te knallen in een dusdanig

maakte. V18 kwam er met geen mogelijkheid door, ook dankzij sterk verdedi-

nauw steegje? Vermoedelijk was de dader dan ook de scheidsrechter van de

gend werk van onder andere Michel en Willem. Leon meldde dat hij slechts twee

avond, die zowel bij ons als bij V2 de ene onbegrijpelijke beslissing na de an-

reddingen hoefde te verrichten en zich vooral vermaakt had met loeren naar

dere nam, dit tot vooral hilariteit van het publiek. Opmerkingen van El Cazador

vrouwen op de tribune. Exemplarisch was de enige goal van V18, de 2-1, een

over de beste man zijn niet voor publicatie geschikt. De nacht ging verder met

hopeloze eigen goal van Spek die daar onderhand een beetje een naam mee

Leon’s queeste om van zijn blue balls af te komen, een zoektocht die waarschi-

begint te maken. Na twee gele kaarten voor de wat gefrustreerde 18’ers bepaalde

jnlijk in een treurige masturbatiesessie is geëindigd. En zo stond de spanning

Michel de eindstand 3-1, waar 6-0 meer op zijn plaats was geweest.

er bij V17 nog steeds op. Gelukkig, want volgende week is het alweer tijd om de uitgerangeerde Ex-studentjes er van langs geven. 20:00 in de HG-Hal, be

Na de wedstrijd werd uiteraard de overwinningspitcher geclaimd. Het was een

there als je houdt van een stukje zelfkastijding. En voor de dames: alleen als je

complimentje waard dat de opponent zich ook in grote getale had gemeld, waar-

vieeeeesssssss bent!

schijnlijk onder het motto drinken is vergeten. Bij Patje en Roel was de klap hard aangekomen, verdwaasd mompelden ze wat excuses voor het echec voor

Ruben Brandsema

zich uit. Quote du jour: “Eigenlijk vind ik ons nog steeds veel beter dan jullie.” Laten we maar doen alsof we dat niet goed gehoord hebben. Siebzehn verloor zich in lekker naar doen en bier drinken. Henk, Leon en Ruben vergezelden Vincent naar de Warhol om granaten af te houden, een bezigheid waarmee Henk vooral ervaring heeft opgedaan afgelopen week. Afgelopen woensdag had hij het meisje (PLORKje ++) waarmee Bokkie had gezoend, kotsend en half buiten bewustzijn gespot (toeval?). Nobel als hij is, bracht hij haar naar huis, alwaar ze bij ontwaken verontwaardigd opmerkte dat er geen ontbijtje klaarstond. Henk was daarop niet te beroerd om fijntjes te vermelden dat ze nu mazzel had met zijn barmhartigheid, een volgende keer zou hij haar laten liggen om verkracht te worden door de eerste passerende junk. Lustrumeditie

G.S.F.V. Drs. Vijfje

44

45 45


V

van voortschrijdend inzicht. Overigens kan ik dat laatste ook heel goed op mijzelf toepassen, als fanatiek langstudeerder wordt het toch ook wel eens tijd

an een Oud-Voorzitter; Sander de Hond (2008/2009)

om een diploma te gaan halen. Maar genoeg over politiek, de laatste tijd is er al genoeg op televisie geweest tijdens de verkiezingsweken.

Beste (oud) Vijfjes,

Ondanks dat ik weinig kennis van de vereniging had, ik had bijvoorbeeld nog

Het is alweer 4 jaar geleden dat ik de voorzittershamer in mijn handen had en kortstondig kwijt was, maar dat laatste schijnt een kwaliteit of bijna een vereiste voor een voorzitter van Vijfje te zijn. Op één of andere manier wekt een voorzittershamer een soort eksterachtig instinct op bij menig Vijfje. De drang om het felbegeerde hout in de handen te krijgen wordt zo groot dat er afleidingsmanoeuvres en andere listige kunstgrepen worden toegepast om zich het bezit te verschaffen. Het schijnt zelfs zulke ernstige vormen aan te nemen dat je als voorzitter je eigen bestuursleden niet meer kunt vertrouwen. Of dit nu met vorm van afgunst of iets anders te maken heeft, laat ik in het midden.

meteen maar voorzitter van deze prachtige vereniging te worden. Een gewaagde stap zou je misschien denken, ware het niet dat ik geflankeerd werd door oude rotten als Sebastiaan Landers, Frank Noteboom en Remko de Jong en aangevuld met nog een ‘groentje’ in de vorm van Jeroen Vos. Die laatste bleek overigens een uitmuntende asfaltkopper te zijn en heeft er zelfs een heuse traditie van gemaakt. Vele bestuurders na hem zouden het asfalt van dichtbij hebben mogen bewonderen, ieder zijn hobby zullen we maar zeggen. Voor de (nieuwe) leden die deze bovengenoemde lieden niet kennen, verwijs ik naar één van mijn eerste ‘Van de Voorzitters’ te vinden op de Vijfje site. Maar de drijvende kracht achter ons bestuursjaar was toch wel het onofficiële 6e

Mijn bestuursjaar begon in september 2008, een half jaar na Vijfjes eerste lustrum. Dat eerste lustrum was een prachtig feest dat menig (oud) Vijfje zich nog goed zal heugen. De DVD met hoogtepunten is alweer een tijdje druk doende met het vergaren van stof maar ongeveer één keer in de vijf jaar vindt hij de weg naar de DVD speler.

bestuurslid: Eva! Heden ten dage bekend onder de naam Eva Landers, toentertijd was het slechts een kwestie van tijd en hebben Frank en Remko nog enkele wanhopige pogingen gedaan om Eva te doen overtuigen. Eva zorgde voor er voor dat onze maagjes gevuld werden, Frank en Remko niet naast elkaar zaten en dat Vosje de juiste vervoeging van het werkwoord zijn en hebben gebruikte. Het kan dan ook geen toeval zijn dat er dit jaar een 6e bestuurslid bij is

Terugkijkend op mijn bestuursjaar kan ik alleen maar denken aan de slogan: “Wij van Wc-eend adviseren... Wc-eend”. Een bestuursjaar is hartstikke leerzaam en ik kan het iedereen aanbevelen. Ook al probeert onze goede ‘vriend’ Halbe Zijlstra daar een stokje voor te steken, ook bij hem lijkt er sprake te zijn Lustrumeditie

nooit een commissie voor Vijfje gedaan, nam ik een sprong in het diepe door

G.S.F.V. Drs. Vijfje

46

gekomen. Wat ook een mooie traditie is geworden is de zogenoemde Nieuwelingendag. Toen wij als bestuur voor het eerste een Nieuwelingendag organiseerden hadden we niet kunnen vermoeden dat deze introductiedag zou uitgroeien tot 47 47


U

een heus eendaags evenement waar tientallen nieuwe leden met veel enthousiasme aan deelnemen. Vooral achter de schermen is er in ons bestuursjaar een hoop gebeurd met bijvoorbeeld het aanpakken van de website, maar de mooiste en zoetste overwinning was toch wel het besluit van het Algemeen

Door de jaren heen heeft Drs. Vijfje een aantal opmerkelijke figuren in haar

Bestuur van de ACLO om Vijfje onbeperkt competitie te laten spelen in haar

gelederen gehad. Bertwin Dijk is daar een fraai voorbeeld van. Hieronder vol-

toegekende uren. Veel mensen zullen geen gat in de lucht springen maar

gt zijn verhaal. Na de introductie volgt een wedstrijdverslag uit seizoen 2008-

voor Vijfje was dat een uitermate belangrijke beslissing die de vereniging heel

2009, waarin Bertwin overigens schittert door afwezigheid (auteur: Remko de

veel goeds heeft gedaan. Na jaren van hard werken door alle Vijfje besturen

Jong).

werd dit toch wel een kersje op de taart van ons bestuursjaar.

Bertwin Dijk wint de Wereldcup, het verhaal

En nu zijn wel alweer toe aan ons 2e lustrum met een net zo prachtig zo niet

Geboren te Zwolle op 3 juli 1984 zagen zijn liefhebbende ouders als eerste de

nog mooier lustrumfeest. De lustrumcommissie onder leiding de Georgiër

potentie van hun zuigeling. Lambertus Hendrik Dijk, of Bertwin(met nadruk op

heeft op het moment van

de tweede lettergreep, zoals hij later vaak zou grappen) was en is een winnaar.

schrijven al een promotieactie

Na een droomstart bij SVI te Zwolle lag de wereldtop binnen handbereik, maar

op touw gezet voor het

na zeven seizoenen zonder ook maar één enkele nederlaag leek deze nuchtere

Openingsfeest, alwaar het

jongen de handdoek in de ring te gooien. “Tijd voor wat anders”, zo tekende

thema en programma van

Voetbal International op uit de mond van het grootste talent sinds Johan Cruijff.

dit lustrumjaar geopenbaard

De verwachte en gehoopte rentree bleef uit en de media-aandacht verstomde.

zal worden. Ik ben zeer

Althans, tot dit seizoen.

benieuwd wat dit stel prettig gestoorde Vijfjes bekokstoofd heeft. De teaser was in ieder geval veelbelovend!

Na moeizame onderhandelingen, getouwtrek tussen zaakwaarnemers en gedoe rondom sponsoring is het dit bestuur gelukt Bertwin Dijk voor één seizoen aan

Ik wens alle Vijfjes, oud-Vijfjes en alle andere mensen die onze vereniging een

Drs. Vijfje te binden, met een optie tot twee jaar verlenging. Voorwaarde, Bertwin

warm hart toedragen een fantastisch Lustrumjaar toe namens het bestuur van

mocht zelf het elftal kiezen. Aldus geschiedde en sedertdien vermaakt Bertwin

2008-2009!

het publiek in het zachtblauwe tricot van Vijfje 4. Daarnaast fungeert Bertwin, met zijn ervaring door de marketinghype rondom zijn persoon in het verleden,

Sander de Hond

als het creatieve brein van de Sponsor Commissie.

Voorzitter G.S.F.V. Drs. Vijfje 2008-2009

Lustrumeditie G.S.F.V. Drs. Vijfje

it den ouden doosch IV

48

49


Meet-Bellingwolde 1 - Drs. Vijfje 4

Het uitzonderlijke talent van de Zwolse Zaag bleek al snel toen, het seizoen amper een paar maanden oud, de prestigieuze Sparta Senzo Cup en het nieuwelingentoernooi aan de palmares van Bertwin kon worden toegevoegd. Wederom

Onder het strenge bewind van koning Winter steekt een paarlemoeren hemel

werd er niet verloren. Net als in de competitie, waar Bertwin Dijk al snel furore

opstandig af tegen de treurnis van eerdere dagen. Wolken trekken loom langs

maakte met zijn ongeëvenaarde spelinzicht, extreem hoge handelingssnelheid,

de einder, bezig aan een oneindige reis en zonnestralen beroeren een tot voor

lepe passes en zijn verwoestende schot. Het geheim? “Winnen is een keuze”,

kort met een witte mantel bedekte aarde. Lieflijk kwinkelerende vogels van al-

een raadselachtige edoch actuele uitspraak die de schrijvende pers in een ver

lerhande plumage zingen hun lied alsof er geen morgen meer zal zijn. ‘Welk

verleden al eens aan deze frivole voetballer had ontfutseld. In al die jaren was

een ontroerend schouwspel’, vertrouwt Frank mij toe. We komen net aan op het

zijn visie onaangetast gebleven.

station en hij heeft de woorden nog niet uitgesproken of Boelhouwer, die beide heren daar tot hun verrassing aantreffen, grist een van de bontgeschakeerde

Inmiddels is onvermijdelijk de vraag gerezen of Bertwin Dijk in de voetsporen

ornithologische schepselen uit de lucht en bijt ongeïnteresseerd het tere keeltje

zal treden van Ron Berfelo en de leiding van het kwakkelende eerste elftal op

door van dit kind van moeder Natuur. Het gezang verstomt. De hemel huilt.

zich zal nemen. In ieder geval hoeft er dan niet meer gevreesd te worden voor lege zalen. Maar hoe ziet de groeibriljant van Vijfje dit zelf? Het nuchtere ant-

‘Falen in de voorbereiding is de voorbereiding van het falen’. Wijsheden, wie

woord van een immer goedlachse Bertwin op deze vraag: “Wie is Ron Berfelo?”

heeft ze niet in pacht? We schrijven enkele dagen eerder. Bertwin Dijk, gedoodverfde winnaar van de Wereldcup, zorgt voor opschudding door de kraker tegen de Meet aan zich voorbij te laten gaan. Hij heeft een persconferentie in Londen. Gelukkig betreft het slechts tweederde van de drieëenheid. Zijn Heilige Geest zal ons vergezellen, zo verzekert hij ons, tot in Bellingwolde, het nog net niet van de kaart gevallen gehucht dat zelfs de Duitsers niet kon interesseren. Ook het openbaar vervoer heeft het opgegeven deze enclave bij de beschaving te betrekken en geeft de pijp aan Maarten in Winschoten. Vrouwe Fortuna spuugt ons nogmaals in het gezicht wanneer blijkt dat er drie spelerspassen kwijt zijn geraakt in Ten Boer, een al even bruisende nederzetting. De bewuste vrijdag. Inmiddels heeft ook Jelmer afgehaakt en heeft Jan Smit

Bestuurslid Frank Noteboom feliciteert Bertwin Dijk terwijl de inkt nog niet

zich thuis opgesloten met een fles jenever om zijn mislukte laatste tentamen te

gedroogd is.

verdrinken en plannen te maken voor zijn derde studielustrum. Hoe serieus de

Lustrumeditie G.S.F.V. Drs. Vijfje

50

51


competitie wordt genomen blijkt als aan het licht komt dat Thije na een avondje

op de hoogte van onze ongeslagen status. Teleurgesteld als ze is wanneer ze

nachtbraken is geland en niet meer in staat is op te stijgen van de bank. Ook Luc

verneemt dat Bertwin Dijk zich hier niet voor kon motiveren, vraagt ze ons of wij

die weer eens meedoet is ouderwets ral en stinkt volgens Krijn, die overigens

haar een handtekening toe kunnen sturen. Ze vraagt zich met een nieuwsgierige

zelf aan de schijterij is, nog steeds naar de drank. Eduard, het kind van God met

knipoog af of we hier voor het eerst punten gaan morsen. Eduard steigert bij de

losse handjes, doet zijn duit in het zakje door de hoop uit te spreken dat hij met

brutaliteit van een dergelijke veronderstelling en zoveel gebrek aan geloof. In de

zijn rugklachten vanavond verder komt dan de warming-up. Als het vervolgens

kleedkamer reageert hij zijn agressie op Remko af. Drie anderen vallen hem on-

bloed begint te regenen en vrouwen hun eerstgeborenen uit ramen beginnen

gevraagd bij. Krijn vraagt of ze het hoofd willen ontzien, aangezien we maar een

te gooien, wordt de sfeer toch ietwat grimmig. Frank stelt vervolgens voor een

wissel hebben meegenomen. Luc zit stil in een hoekje en kijkt ongeïnteresseerd

kruis in brand te steken. Zijn filosofie is dat als je niet kunt winnen, je maar beter

voor zich uit. ‘Joa joa, mooi wark’, mompelt hij in zichzelf en begeeft zich de WC

mee kunt gaan met de stroom. De benzine stroomt rijkelijk en we hebben het

om zijn maaginhoud te legen. Het begint een gewoonte te worden.

tenminste eventjes warm. Nadat we de jongens van de Meet bemoedigend toe hebben gesproken en de Aangekomen in Winschoten, alwaar een geduldsproeve op ons wacht in de vorm

kantinejuffrouw hen van tissues heeft voorzien gaan onze gedachten uit naar de

van drie kwartier wachten tot het Krijn belieft ons op te halen, gloort er plotsk-

Odyssee terug. Thije vraagt zich nog hardop af wat de aanvoerder van onze ge-

laps weer hoop aan de horizon. In het Royal New York Hotel, gesitueerd aan een

waardeerde tegenstander met een stuk touw in de kleedkamer gaat doen, maar

luisterrijke locatie tegenover het plaatselijke station, knappert de open haard en

het kan ons niet langer interesseren. Deze tijd krijgen we toch niet meer terug.

schenkt men de thee met de zuivel die daarbij hoort. Er is niemand, want het is

De scheidsrechter, onder de indruk van ons gogme, gedurfde spel en woeste

rustig in Winschoten rond deze tijd van het jaar, aldus onze exotische serveer-

uitstraling biedt ons een lift terug naar Groningen aan. Eenmaal onderweg komt

ster. Want normaliter bruist Winschoten, als Engels bier in een vet glas. Win-

hij los en volgt de ene anekdote op de andere. De Duitsers krijgen er - uiter-

schoten, het dorp waar de mensen altijd huilen omdat ze in Winschoten wonen,

aard - van langs, zijn flitsboetes passeren de revue, tuchtzaken worden kleurrijk

maar ik merk dat ik afdwaal. Er wordt getoeterd. Krijn wacht in zijn bolide, met

naverteld en het blijkt dat de beste man niet vies is van terugschelden tegen

één werkende deur en een scheve as. De halve bijrijdersstoel ligt treurig naast

studenten. Als vrouwen en inparkeren tenslotte aan bod komt, gaat hij helemaal

hem, nog maar aan één kant vast aan de ophanging. We vertrekken, een spoor

los. Het levensscheppende karakter van zijn vertellingen wordt even in de ijskast

aan verroeste onderdelen achterlatend.

gezet en er blijkt toch nog iets positiefs over Duitsland te melden te zijn. Het schijnt dat parkeergarages daar speciale parkeerplekken voor vrouwen hebben met extra ruimte en makkelijke bochten.

Ook de bejaardenbingo biedt geen soelaas wanneer we de sportkantine annex bejaardencentrum betreden. Onze roem is ons vooruitgereisd. Hoe weten we

Als we tenslotte in Jut & Jul vernemen dat zelfs Dames 1 heeft gewonnen, krijgt

niet, in ieder geval niet met het openbaar vervoer. De olijke kantinejuffrouw is

Lustrumeditie G.S.F.V. Drs. Vijfje

52

53


de droefenis definitief gestalte. Als een dief in de nacht is er weer een halve dag uit ons leven gestolen. De zegekar zakt inmiddels bijna door de as. Zolang Bertwin Dijk de scepter voert staat een overwinning vast en krijgt de competitie een voorspelbaar karakter. Er wordt geopperd om voor uitwedstrijden tegenstanders

V

an een Oud-Voorzitter; Albert Jan van der Zee (2007/2008)

te vragen voortaan zelf alvast hun nederlaag naar inzicht in te vullen. Maar we tellen af naar het einde, wanneer ook het eerste zal buigen voor Bertwin Dijk en

Ai ai ai, het is alweer bijna 5 jaar geleden dat ik in jullie schoenen mocht staan.

die cynische klootzak van een trainer van ze in alle nederigheid de Wereldcup

Wanneer ik terugdenk aan mijn studententijd, komt uiteraard de geweldige tijd

naar Bertwin mag dragen. Want zoals altijd blijft één ding zeker: Bertwin wint

Drs. Vijfje naar boven. Het leven van de arbeider is niet slecht, maar het studen-

de Wereldcup.

tenleven is tóch beter. Seizoen ‘07/’08 stond in het teken van het eerste Lustrum van Drs. Vijfje en de activiteiten waren, net als nu, zo goed als klaar. Vooraf geen idee hebben wat je allemaal te wachten staat, achteraf kijk je terug op één van je mooiste gebeurtenissen. De huidige activiteiten zien er geweldig uit en wil bij deze ieder lid van Drs. Vijfje aansporen aan zo veel mogelijk activiteiten mee te doen; je zult me dankbaar zijn! Het mooie van een vereniging zoals Drs. Vijfje is de vrijblijvendheid. Mét een sterke identiteit. Vanaf 2006 heb ik vrij kunnen spelen en met veel leden kennis mogen maken. Ik was veel aanwezig; van Café Style, naar Ome Ko, naar Jut&Jul. Inmiddels hebben jullie Le Barrage als onderkomen, op woensdag en zeker vrijdagavond was het vaste prik om na de wedstrijd de kroeg in te gaan, maar ik heb hier ook erg veel van geleerd. Zowel in het leven als in het veld. Nog steeds hoor ik bij tegenstanders de verhalen over ‘die verdomde studenten’. Het 14e, 15e en het 17e zitten dit jaar bij ons in de competitie en ook hier straalt de prachtige identiteit van de vereniging er vanaf. (vooral met dat 17e is een mooie strijd ontstaan. Exstudiantes heeft overigens vorig seizoen beide ontmo-

Lustrumeditie

G.S.F.V. Drs. Vijfje

54

55 55


Ik wil Drs. Vijfje middels dit schrijven alvast feliciteren met haar 2e Lustrum,

U

een prachtige prestatie en ik hoop dat de vereniging nog in lengte der jaren zal

Aan het einde van seizoen 2011-2012 werd door bestuur Meijer het contract

sallen en brallen!

met hoofdtrainer Gideon van Ligten verlengd, wat uiteraard gepaard ging met

etingen gewonnen.)

it den ouden doosch V

een nieuwsbericht op de website. Toen enkele weken later exact hetzelfde gebMet vriendelijke groet,

eurde met hoofdtrainer Theo van der Molen, dacht Gideon daar het zijne van en reageerde hij via het prikbord op geheel eigen wijze.

Albert Jan van der Zee Voorzitter G.S.F.V. Drs. Vijfje 2007-2008

Prikbord G.S.F.V. Drs. Vijfje - 1 juni 2012, 13:36u. In de stukken over Woutertje Pieterse uit de ideeënboeken van Multatuli komt meester Pennewip voor. Meester Pennewip beoordeelt op een dag de gedichten die geschreven zijn door zijn leerlingen. Het gedicht van Lukas de Wilde heet ‘Op de godsdienst’ en gaat als volgt: ‘De godsdienst is een goede zaak, / En geeft het menschdom veel vermaak.’ De pruik van Pennewip wipt even op uit bewondering voor zo’n prachtig gronddenkbeeld. Even later leest Pennewip het schrijfsel van Louwtje de Wilde (neef van Lukas), geheten ‘Op de vriendschap’: ‘De vriendschap is een schone zaak, / En geeft het menschdom groot vermaak.’ Pennewip mijmert dan dat het mogelijk is dat een denkbeeld geboren wordt in twee hoofden tegelijk. Zeker daar het familie is. Maar na het lezen van Wimpje de Wildes ‘Op het hengelen’ en Kees de Wildes ‘Op de bloemkool’ begint zelfs Pennewip enigszins argwanend te worden. Toen ik enkele weken geleden in het persbericht over mijn contractverlenging las dat ik in mijn eerste jaar bij de club had laten zien ‘zowel tactisch als sociaal sterk te zijn en goed bij de verenging te passen’ was ik natuurlijk apetrots. Had ik nog enkele haren gehad op mijn hoofd dan hadden ze zeker een vreugdesprongetje gemaakt. Natuurlijk werd de gehele familie even aangedaan en zowel

Lustrumeditie

G.S.F.V. Drs. Vijfje

56

57 57


mijn moeder, die mij nog maar nauwelijks herkende, als beide oma’s, zussen en tantes moesten hoofdschuddend erkennen dat het er echt stond: ‘sociaal sterk’! Ook gaf ik enkele zinssneden uit het onvolprezen proza van het persbericht een prominente plek in mijn cv en per kerende post stuurde ik die naar alle verenigingen waar ik ooit werkzaam was geweest of in de toekomst nog werkzaam zou kunnen worden. Mijn tevredenheid met Drs. Vijfje kon niet groter wezen. Boven een foto waarop onze voorzitter onheilspellend licht uit zijn ogen spuwt, lees ik deze middag dat Theo van der Molen heeft bijgetekend. Tot mijn grote tevredenheid overigens. Volgens het bijschrift ‘heeft Theo laten zien zowel tactisch als sociaal sterk te zijn en goed bij de verenging te passen. Ook Theo gaf aan tevreden te zijn bij Drs. Vijfje.’ Kan het zijn, zo vroeg deze meester zich af, dat twee trainers die toch al uiterlijk een sprekende gelijkenis vertonen met elkaar (evenals met Jan van Halst, Herman den Blijker, Charlie Runkle, Pim Fortuyn en driekwart van de harde kern van Ajax overigens) ook precies dezelfde eigenschappen tentoonspreiden? Of is er sprake van lapzwansig en ongeïnspireerd kopieerwerk? Natuurlijk zou ik in de geest van Pennewip moeten doen alsof de zaak mij niet aangaat en alles in het midden houden. Maar zo werkt de psyche van een ijdele en zichzelf zo serieus nemende oefenmeester nu eenmaal niet. Dus totdat er enige klaarheid ontstaat in wat hier aan de hand is, mag in het bericht over mijn contractverlenging de zin ‘Ook Gideon gaf aan tevreden te zijn bij Drs. Vijfje’ rustig vervangen worden door ‘Gideon is zo heel af en toe in specifieke gevallen hier en daar ook wel eens tevreden over Drs. Vijfje, een beetje.’ Gideon van Ligten Lustrumeditie

G.S.F.V. Drs. Vijfje

58

59 59


V

Een half jaartje later bleek onze ACLO-ervaring en aanwezig natuurlijk overwicht ten opzichte van onze opvolgers (Les 1 voor elke studentensportvereniging: zorg

an een Erelid, Mark.

dat je zo vaak mogelijk leden in het ACLO-bestuur hebt) toch resultaat op te le-

Oude perspectieven op nieuwe tijden

veren. Een team of vijf moest wel kunnen, en dan een uurtje trainen in de week.

Als het mailtje komt met de vraag of je een stukje wilt schrijven voor het lus-

En als het dan echt goed zou lopen, zouden ze wel eens kunnen kijken of een

trumboekje, komt dat eerst aan als een schok. Zijn die tien jaar dan alweer zo

tweede uurtje er ook in zou zitten.

snel voorbij? Ben ik dan alweer zoveel ouder? En wat heb ik eigenlijk alweer een tijd niet op de site gekeken. En hoe lang geleden is het wel niet dat ik nog eens

Hoe doen ze dat dan nu? Is er eindelijk die welverdiende Vijfje-hal gebouwd,

naar een wedstrijd ben gaan kijken?

waarin 24 uur per dag wordt getraind en gespeeld? Zijn er een stuk of tien trainers vrijgemaakt door het sportcentrum om Vijfje naar de top te helpen? Is

Een beetje schuldbewust, maar ook wel benieuwd open je drs.vijfje.nl (alleen het

er een verenigingstrainerprogramma (Galgje-woord) gestart, dat jaarlijks tien-

adres is al briljant!). En vanaf de eerste blik gaan je gedachten terug. Die foe-

tallen toekomstige topcoaches oplevert?

ilelijke kleurstelling, die we aan Sybrand (inmiddels volwassen geworden probeer ik eraan te wennen hem geen Sop meer te noemen. Dat lukt slecht) hebben

Je besluit maar eens wat verder te surfen. “De stamkroeg van Vijfje is Café le

te danken heeft blijkbaar stand gehouden: roze en lichtblauw, ai... Een tweede

Barrage.” Café hoe? Onvermijdelijk leidt dit de gedachten terug naar Style (even

schok komt, na een blik op het wedstrijdschema: vijfje hoeveel?!?! 34?!?!?!

googlen, wat de naam ook alweer was. We worden ouder, dus het geheugen is

En VR (staat dat voor vrouwen?) 7?!?!? Je weet nog dat alleen al het openstel-

ook niet alles meer…) Op je netvlies komen beelden van drie tafels waaraan

len van een wannabe-Vijfje-lijst in de aanloop naar de oprichting binnen een

tegelijk werd “gepikt”. Doen jullie dat nog? De overmoedige nieuwkomer, die de

maand 100 aanmeldingen opleverde, maar 41 teams?! Overdrijven jullie het nou

duimpjes van de wat ervarener spelers nog niet kon volgen, en maar niet snapte

niet een beetje?

dat anderen elke ronde minstens drie enen hadden liggen. Opa Bas, Ron, andere Bas, illustere namen komen in je op.

Die laatste opmerking wordt een beetje door medeleven gedreven. Mijn gedachten gaan namelijk ook terug naar het moment dat we eens voorzichtig bij

Of de prachtige gewoonte om voor je verjaardag een halve liter te mogen drink-

de roostermaker van het Sportcentrum (Klaas, ben je er nog?), gingen melden

en, staand op de bar. Als die gewoonte er nog is, heeft ie vast wat aan zijn charme

dat we van plan waren een zaalvoetbalvereniging op te richten. Reeds driemaal

verloren. De bar in Style gecombineerd met het prachtige plafond, maakte dit

geprobeerd en driemaal gefaald, maar dit keer zou het lukken. De angst in de

namelijk voor vele spelers tot een atletische uitdaging. We hebben verschillende

ogen van Klaas vonden we ook terug bij het ACLO-bestuur. Waar zouden ze ons

technieken gezien: gebukt, gehurkt, door de rug heen, met een rietje. De cre-

moeten laten?

ativiteit kende geen grenzen. (Overigens, ik verheerlijk hier natuurlijk niet dat

Lustrumeditie

G.S.F.V. Drs. Vijfje

60

61 61


onmatige van het drankgebruik van de studenten van tegenwoordig, noch van

vervolgens anderhalf keer werd overschreden, is mij nog steeds een raadsel. Ik

de studenten van toen. Dat zou niet correct zijn, en ook niet verstandig, laat

herinner me niet-betalende sponsors, de KNVB die aan het eind van het jaar een

staan, verantwoord.)

naheffinkje deed ter waarde van de helft van onze begroting, de ACLO die het tarief voor zaalhuur net even anders berekende dan wij.

Ok, weer verder gesurfd. De krantenberichten gezocht. De eerste jaren van Vijfje werden begeleid door vele krantencommentaren. Tsja, als Sybrand in het noor-

Het groeiproces van een algemene vereniging is überhaupt een interessant pro-

delijke iets aan het doen was, ontkwam niemand er aan. Met verbazing keken de

ces. Het groeiproces van een studentensportvereniging is nog net een stukje

hordes journalisten naar dat cluppie dat al vanaf het eerste jaar riep dat ze de

interessanter... Jaarlijks wisselende besturen, eens in de vier jaar een volledig

grootste, de beste, de studentikooste zouden worden.

wisselend ledenbestand, geen reserves, geen donateurs, geen staande organisatie, oud-leden op honderden kilometer afstand. Het is dankzij het enthousi-

Dit is wel het eerste moment dat bij mij de allesverhullende en liefhebbende

asme van heel veel actieve leden (en ouders, vrienden, familie, etc.) dat de club

nostalgie een moment plaatsmaakt voor enige strengheid. Door de kranten-

er nu gewoon staat. Jullie hebben een erfenis te verdedigen en uit te bouwen!

berichten scrollend komen we steeds dichterbij de beginjaren. En we komen

Ben je al actief lid?

bij de berichten waar trots gesproken wordt over steeds opeenvolgende kampioenschappen. Waar de toenmalige bondscoach uitgenodigd wordt om (als ie

En dat brengt je dan weer terug bij de mooie tijden. Het is wel een ervaring

zijn best maar doet) de eer te accepteren het vlaggenschip de laatste stap te

geweest! Ik heb er veel van geleerd, heb fantastische mensen leren kennen, en

laten zetten. Hoe groot is de treurnis dan, om Vijfje 1 nog steeds aan te treffen

het openen van die ene website leidt, nog steeds, tot herinneringen die moeite-

in die eerste divisie. En dat terwijl er in de loop der tijd aan de bovenkant nog

loos twee pagina’s vullen. En dan zal Sybrand’s gezwets ook nog ergens worden

een divisie is bijgebouwd. Waar blijven de promoties, waar blijft de zendtijd op

opgenomen. Ik realiseer me ineens dat ze ook dat hele boekje door ons hadden

StudioSport, waar blijft die Europacup? Het is eigenlijk een schandaal dat ik

kunnen laten vollullen. Maar ja, ouwe koeien, verhalen uit de oude doos, iets

naar de website moet om nieuws te ontvangen. Mijn landelijke dagblad zou me

opgekrikte legendes, er is waarschijnlijk ook nog wat ruimte nodig voor he-

op de hoogte moeten houden.

dendaags nieuws…

En langzaamaan komen ook de andere herinneringen op. De jarenlange strijd

Mark

bij de ACLO om uurtje voor uurtje uit te kunnen breiden. De drie opeenvolgende faillissementen, die slechts met vereende krachten konden worden afgewend. Dat de club nog bestaat, kan deels op het conto worden geschreven van de Vrienden van Vijfje. Hoe het jaar op jaar lukte om een begroting te maken, die Lustrumeditie

G.S.F.V. Drs. Vijfje

62

63 63


V

stekende ontwikkelingen allemaal!

an een Erelid, Sop.

Voor mijzelf werd de mijn relatie met Drs. Vijfje langzaam minder intens. Hoof-

V+V=X

doorzaak hiervan was dat ik, op vrijdag 31 augustus 2007 afstudeerde, tijdens

Op het moment van schrijven is het exact 10 jaar geleden dat Drs. Vijfje verwekt

de laatste minuten dat het mogelijk was binnen de muren van de RUG. De laatste

werd. Een beschrijving van gebeurtenissen in Lustrum I, en feitelijk van kort

Drs. van Vijfje! Al zal Ignas van den Einde beweren dat hij andere criteria han-

daarvoor, alsmede de boodschappen welke de oprichters mee gaven, passen in

teert en hij deze titel verdient. Na mijn afstuderen bleef ik nog enkele seizoenen

mindere mate bij Vijfje’s Lustrum II. Bovendien staat dit verhaal in de Lustrump-

ballen bij onze mooie club, maar langzaam maar zeker heb ik toch gemerkt dat,

annarama van maart 2008 (zie website).

eerst anderen en later ikzelf, steeds iets verder af kwamen te staan van Drs. Vijfje.

Medeoprichter Mark Imandt en ik zijn er in tegenstelling tot het eerste Lustrum, máár in harmonie met de rode draad door ons leven, er dit lustrum niet in

In 2009 ben ik met Ignas, man van het eerste uur van Drs. Vijfje, gaan naden-

geslaagd een gezamenlijk stuk te maken, mede omdat de afstand tussen ons en

ken over een vergelijkbare vereniging als Vijfje, maar dan afgestemd op onszelf,

Drs. Vijfje nogal verschillend is.

in de fase waarin wij ons inmiddels hadden begeven: afgestudeerde en (dus) werkende ‘arbeiders’. Tja van arbeiders wordt – helaas – in de heden ten daagse

Formeel gezien kun je stellen dat het tweede Lustrum begon op 27 maart 2008.

maatschappij verwacht dat we toch iets serieuzer in het lever staan dan “Olee

Kort daarna is Drs. Vijfje het dichtst bij de eredivisie ooit is geweest. Tot op de

olee Vijfje D-R-S olee olee” en “Wouter Adt de tafel leeg… “. Het idee, verwekt

dag van vandaag vind ik het nog steeds zonde dat een vierde promotie (toen)

op 9-9-9, was dan ook eenvoudig: een vereniging voor afgestudeerden dus,

niet is gerealiseerd. Met de wijziging van de naamgeving van de competities

ex-studenten… dit idee uitleggende bracht, met een paar pilsjes op in het Flop,

van de KNVB, is de kans klein om ‘eredivisie’ te gaan spelen de komende jaren.

al snel de naam Exstudiantes. Het zou toch 10-5-10 duren voordat deze club

Dit sluit niet uit dat promotie naar het één na hoogste niveau van Nederland na

was geformaliseerd en ik dus mijn mail aan Vijfje moest sturen met daarin “Er

10 jaar echt eens zou moeten gebeuren!

is een tijd van komen, er is een tijd van gaan, de tijd van gaan is nu gekomen.”

In het Lustrum II waren er geen wedstrijden in het Corpushuys, maar op Zernike.

Inmiddels is het 2012 en ik prijs mijzelf gelukkig dat ik nog steeds actief ben

Geen biertjes in Style en Ome Ko, maar in Jut & Jul. Van een instabiele vereniging

bij Vijfje. Raad van Advies, ALV’s bezoeken en onlangs in nieuwe stamkroeg Le

met hoogte- en dieptepunten is Drs. Vijfje in volwassen en stabiel geworden. Met

Barrage wederom kennis gemaakt met een nieuwe generaties Vijfjes. Prachtig.

een KNVB-bekerwinst en twee maal de Mid Winter Cup zijn er prima successen

Uiteraard veel te lang blijven hangen en met net wat te veel pils op mij de vol-

behaald. Drs. Vijfje groeide van een kleine 30 teams naar ruim 40 teams. Uit-

gende dag weer bedacht dat het studentenleven toch echt veel voordelen heeft.

Bewaareditie 2012 /2013

G.S.F.V. Drs. Vijfje

64

65


Langstudeerboetes of niet, je studententijd beleef je maar één keer (normaal gesproken), dus haal eruit wat erin zit. Vergeet ook niet dat je met alleen tentamens halen je weinig te zoeken hebt in de arbeidsmarkt en dat je jezelf niet breed ontwikkeld door colleges te volgen. En jezelf druk maken over studieschuld is wel het laatste waar je je nu mee bezig zou moeten houden. Vijfjes, geniet van jullie studententijd en van onze mooie vereniging. Mocht je (onbedoeld) toch afgestudeerd (of uitgestudeerd) zijn, dan is het ‘bedje’ op moment van schrijven alvast gespreid in Groningen, Amsterdam en Utrecht. Maak er een prachtig tweede lustrum van… V + V = X

Lustrumeditie

G.S.F.V. Drs. Vijfje

66

67 67


Introductie bestuur & commissies Voorzitter - Pieter-Jan ‘Pieter-Jan, de man die alles kan’. Dat zou je althans verwachten van een voorzitter in spé. Helaas, eenieder die de harde waarheid kent, weet dat PJ slechts goed is in heel hard falen. ‘Pieter-Jan, de man die helemaal niets kan’ is dan ook ietwat meer gepast. Ons Pieter-Jan kan namelijk naast de sleep, waarop hij tot in den treure heeft geoefend, niet zo heel veel met een voetbal. Hoe hij het heeft gepresteerd in V3 te komen, is dan ook een groot raadsel. Vermoedelijk heeft hij tijdens het selectieproces zijn bestuurlijke macht laten gelden. Ook schijnt hij op het gebied van de goudgele pretcilinders niet veel te kunnen hebben. Zo staat hij bij het eerste beste feestje in zijn onderbroek bier te drinken en wordt hij ook wel ‘de Kotskoning van het bestuur’ genoemd. Van het spraakwater krijgt hij echter wel praatjes.. op Facebook tenminste. Ondergetekende kan zich iets herinneren van de tekst ‘Bij 50 likes scheer ik me kaal! Give ‘em to me’. Vandaag de dag (en 70 likes later) heeft de heer Snijders nog steeds een haardos in de vorm van een dooie hond op zijn hoofd. Hier wordt duidelijk gefaald. Toch heeft de beste man ook een paar kwaliteiten. Zo heeft hij het tot nu toe altijd voor elkaar gekregen om de bestuursvergaderingen, waarbij drie vrouwen (!) aanwezig zijn, tot een einde te brengen zonder dat daarbij een gevecht uitbreekt met nagelkrassen en in het rondvliegende haren. Ook gaat hij de vergaderingen altijd goed voorbereid in en weet hij zijn mede-bestuursgenoten waar nodig te motiveren en te ondersteunen. Al met al gaan we een erg mooi jaar tegemoet met deze jongeman aan het roer.

Secretaris - Judith Dopper De vrouw die dit jaar non-stop achter haar Macbookje te vinden is. De vrouw die je met al je nare vragen kan benaderen. De vrouw die het notuleren naar een hoger niveau dient te brengen. De vrouw die na een paar shotjes in het kasteel kruipend naar huis moet. De vrouw die de enige single vrouw is in het bestuur. De vrouw die een aardbeienkop krijgt met een paar wijntjes achter de kiezen. De

Bewaareditie 2012 /2013

G.S.F.V. Drs. Vijfje

68

69


vrouw die binnen het bestuur Unit genoemd wordt. De vrouw die met haar broer

dient echter wel gecompenseerd te worden met een flinke dosis aan manneli-

samenwoont!! Dit is eigenlijk zo’n beetje alles wat ze kan.

jkheid. Over dit punt hoeven we ons, op het moment van intreding van Frans Kramer, geen enkele zorgen meer te maken. Een omschrijving als de sterkste

Wat algemene informatie verder: Ze is 20, lang, zit in dames 7, kan niet voet-

schakel, of misschien beter gezegd; de vaste rots in de branding is nergens beter

ballen, heeft een hamster, heeft een TV wat eigenlijk geen TV is, doet ook een

van toepassing. Het staat vast dat Frans dit jaar een rol zal gaan vervullen als

studie.. Iets met kinderen ofzo. Verder is ze best aardig en lief!

hét aanspreekpunt der alwetendheid. Zijn altijd rustige, terughoudende en weloverwogen houding in combinatie met

Commissie coördinator - Maike Bekkernens

zijn uitstekende gevoel voor timing maken hem misschien wel de grootheid van

Maike aka: Knex, Maikel, Poets en nog vele andere namen, voegt in het jaar

het bestuur 2012-2013. De functie vicevoorzitter is hem op het lijf geschreven,

2012-2013 nog een titel bij haar lijst van bijnamen “ De commissie coördina-

hij hoeft namelijk niet altijd de beste te zijn. Deze ambitieuze man is misschien

tor”. Voor degene die dit jaar actief lid zijn bij Vijfje, succes met Knex. Voor

niet gewend om als vicevoorzitter met een tweede plaats genoegen te nemen.

degene die niet actief zijn of niet in de kroeg te vinden zijn om met haar lekker

Maar met het bezit van zo’n groot ego en daarbij het uitstekende gevoel voor de

een potje……………………………. te ouwehoeren, geen zorgen, want als je niet eens

vooral praktische zaken, zal hij de voorzitter naar de kroon steken. Om nog een

in de kroeg te vinden bent zul je dit ook wel niet lezen. De bijnamen Knex en

laatste feit over Frans zijn persoonlijkheid los te laten; deze is niet in een hokje

Poets zijn bij de meeste Vijfjes wel bekend. Dit jaar voegen wij als bestuur ook

te plaatsen, zijn karakter is er zeker geen uit velen. Dit zal dan ook een uniek

nog de bijnaam Maikel aan haar lijstje toe. Tot onze (Frans en Kevin) verbazing

jaar worden met de drie dames, de twee mannen en… Frans!

is Maike een grote van de Filmpjes van MASTERMOVIES, dus vandaar: “Maikel! Wat is dit!”. De drie boys van het bestuur zijn vooral tevreden met Maike(l) van-

Wedstrijdsecretaris - Floor Kiekenbos

wege haar mannelijke eigenschappen. Een typisch Twents meisje uit Holte leeft

Floor is komend seizoen de wedstrijdsecretaris van Vijfje. Haar Vijfje loopbaan is

namelijk onder het motto:

ze begonnen bij dames 7. Na hier twee jaar futsal van de bovenste plank te hebben laten zien besloot deze studente geneeskunde om dit jaar uit te komen voor

”Bier drinkn is as soep etten met ne vork: ie kriej’t d’r nooit genog van”

het tweede. Naast voetballen drinkt Floor af en toe ook wel eens een wijntje. Één

Ook in Groningen zuipt zij standaard altijd wel tot zes uur door en drinkt ze ook

van haar doelstellingen dit jaar is om niet dronken te worden na één wijntje, suc-

nog eens het dubbele in vergelijking met onze falende voorzitter. Verder schijnt

ces daarmee! Na een aantal alcoholische consumpties wisselt Floor valse stukken

zij stiekem een actieve FIFA speelster te zijn. Alleen jammer dat als ze niet wint

af met nog valsere stukken terwijl ze meezingt met liedjes van Jovink en Mooi

of haar zin krijgt, ze met voorwerpen gaat gooien en daarna huilend met choc-

Wark. Wie dacht dat Floor het type was die wild ging schuren op foute R&B in de

olade haar bed in duikt. “Boy that escalated quickly”! Als mede bestuursgenoot

Rumba heeft het mis, Floor is een graag geziene gast op een tent- of dorpsfeest.

ben ik blij dat er een bier-buddy bij is en wens ik je veel succes als Coco. Roger. Trololololo.

In haar tweede jaar bij Vijfje ging Floor twee commissies doen. Ze heeft met de TaCo een hooligan binnengehaald als spreker op de thema-avond en onwijs

Vicevoorzitter - Frans Kramer

boekjes bezorgd met de BeCo. Toen werd het al enigszins duidelijk dat deze

Met drie dames in het bestuur is nu al een unieke prestatie neergezet. Best knap,

dame ambities had om in het bestuur van onze mooie vereniging plaats te ne-

ons realiserend dat de inhamering nog niet eens heeft plaatsgevonden. Trots,

men. Toen ze op een gegeven moment de voorzitter in dat bestuursjaar aan de

vol vertrouwen en zonder ook maar een greintje aan onzekerheid zullen dezen

haak probeerde te slaan werd het duidelijk, Floor heeft een zeer doordacht plan.

en genen dan ook het jaar tegemoet treden. Deze overvloed aan vrouwelijkheid

Na het toedienen van een aantal goudgele rakkers van heb ik jou daar en wie weet wat nog meer was de floorzitter op zijn zwakst en sloeg Floor toe. En toen,

Bewaareditie 2012 /2013

G.S.F.V. Drs. Vijfje

70

71


ongeveer een jaar later, is Floor wedstrijdsecretaris. Toeval? Bij Floor moet je aan de bel trekken als het over wedstrijden gaat. Zorg dat je alle dingen op tijd regelt en Floor niet boos maakt; door al haar ervaring met pannarama’s bezorgen weet

Feest Commissie (FEC) ‘Wat goed is komt laat’, dit is onderhand wel het motto van de nieuwe FEC. Na

ze waar je woont!

een lange sollicitatieperiode met vele aanmeldingen, is dan uiteindelijk het kaft van het koren gescheiden en zijn vijf uitermate geschikte ‘Vijfjes’ benoemd die

Penningmeester - Kevin Nordmeule Wat toepasselijk, op het moment dat aan het stuk wordt begonnen rijdt die Zug van die Deutsche Bahnhof weg. Of dit een teken is, weet niemand.. Kevin, onze Duitse vriend, is binnen het bestuur de penningmeester, dit heeft hij natuurlijk goed uitgezocht, want dit is in beide landen precies hetzelfde en zo worden, waar mogelijk, de minste fouten gemaakt. Waar möglich zal ik in het Deutsch schreiben, want dit is dan iets gemakkelijker voor hem om te lezen en scheelt dan weer wat woordenboekenwerk! Kevin, de ältste en wijste van het stel, heeft komend jahre de zwaarste taak op zijn schouders liggen. En waar ik dan op doel zijn dan natürlich de volwassen beslissingen, zoals het trinken met mate. Dit lukt hem allein niet als hij aan de schnaps gaat uit Deutschland, dit is iets wat Kevin niet kan weerstaan. Dit lekkere drankje gaat met alle genoegen hupsakee achterover. Speciaal voor dit drankje gaat Kevin nog wel eens terug naar zijn geboorteplätse om zijn alters te sehen. Daar kan hij zijn Duits dan weer even opkrikken waar nodig, want zo halb um halb zoals dit stuk, wordt natuurlijk niemand vrolijk van. Aber naast het Deutsch kan Kevin nog meer ‘talen’, met het Twents, Surinaams, bekakt en Grönings blinkt hij uit in diverse provincies van het land. Met iedereen kan die jongen een praatje machen, maar pas op, vraag hem niet wat precies zijn afkomst is, want met al die verschillende talen en landen komt hij er zelf ook niet meer uit. Dit is echter voor ons een heerlijke bijkomstigheid, want wat lekker kochen is weet hij wel! Höplich gaan we daar nog van genieten komend jahre! Kevin, onze lieve egel, hij is stekelig van boven en altijd te laat. Zelfs de farbe komt het meest in de richting van ons allemaal, een nieuwe bijnaam is in het lieben gerupen.

popelen om u elke eerste woensdag van de maand een spectaculaire avond te gaan bezorgen. Mocht u het toch niet als plezierig ervaren dan is het geheel uw eigen schuld, want aan ons zal het zeker niet liggen. Via deze weg willen wij ons graag aan u voorstellen, zodat u globaal het idee heeft met wie u het komende jaar meerdere malen te maken zal krijgen mits u van plan bent de hoogstwaarschijnlijk legendarische borrels bij te gaan wonen. Laten we beginnen met de beide chickas van de groep; Pauline en Jeanette. Wie? Jeanette? Ja die ene met die gigantische navelpiercing, en beter bekend onder de naam Miep. Waarom weet niemand, misschien wel omdat het omgedraaid Piem is. En laat ‘Piem’ nou net een synoniem zijn van lid, lul, penis, pik of roede (http://www.mijnwoordenboek.nl/synoniemen/piem) .. Durf nu nog maar eens een goed argument te verzinnen om niet naar de borrels en feestjes te komen dit jaar! Met het andere meisje, Pauline hebben we ook meteen de voorzitter van de FEC dit jaar te pakken. Diegene die ervoor moet zorgen dat na een jaar met een van de meest mislukte FEC voorzitter ooit (lees: Schwans) het eindelijk weer wild moet gaan worden op de maandelijkse borrels, en dat kan ze! Een klein duikje in haar verleden leert al snel dat Pauline het niet erg vindt om met jan en alleman een ‘praatje’ te maken. Zo blijkt het dat ze daarna ook nog gewoon een ontbijt voor je maakt inclusief gebakken ei en koffie, zoals meerdere ‘vijfjes’ al hebben ondervonden. En ja, ze heeft goede billen! Gelukkig staat ze altijd open voor

Kevin, onze danskönig van de club, kan tansen als de beste! Na een avondje shinen in de zaal komt hij helemaal los in Le Barrage. Dus dames, als je nog wat op het gebied van je dancemoves wil leren, kom dan naar onze schnapsliefhebber toe. Aber mit oder soder alcohol, dansen kan en wil hij altijd!

Bewaareditie 2012 /2013

voor u dit jaar geweldige feesten zullen gaan verzorgen. Wij, als FEC, staan te

G.S.F.V. Drs. Vijfje

‘teamuitbreiding’. Dus mocht u zich geroepen voelen, aankomende borrel zal er een inschrijflijst rondgaan waar eenieder zich kandidaat kan stellen om het volgende slachtoffer te worden van deze regelnicht. En dan komen we uit bij de worsten van de FEC: de knulletjes, de jochies, de

72

73


feutjes, oftewel de knorretjes van Vijfje en dus van de FEC; ‘Timmeeeyyyyy’ en Bossanova’s opvolger bij V10, ‘uber-metroman2.0’: Rinse Bruggeman, het schijnt dat hij de deur van de kast nog niet heeft gevonden, wie helpt hem zoeken!?

Redactie en Promotie Commissie (RePro)

Het hoe en waarom, behoeft bij de intimi binnen Vijfje geen toelichting, maar

De Redactie en Promotie Commissie is dit jaar geheel vernieuwd. Het enige lid

zeker is dat Timmeeeyyyyy verlegen wordt van de overdaad aan aandacht dat

van de RePro, Leon Brandsema, is opgevolgd door een team van zes man en

ie krijgt van de ‘uber-metroman2.0’. (maarrrrrr, citaat: “ik zou hem wel doen”)

een eenzame dame. Nick, de waardeloze keepert van V29, is aangetrokken om allerlei lichtblauwe rommel aan u te slijten onder het mom van merchandise en

Genoemd worden is uitleggen, dus who the fuck is Timmeeeyyyyy!?!? Nouhou:

promotie van de vereniging. Scarface Willem heeft de eer de virtuele voorzitter-

Tim van Vlijmen! Vlijmscherp als de rand van zijn bed, waar hij op belandde na

shamer te hanteren en eenieder aan zijn taken te herinneren. Patrick Dioncre, de

een potje stoeien met drie jongens (geen uber-metroman2.0) en een scheur in

waardeloze voetballert van De Godenzonen, is verantwoordelijk voor de innovati-

zijn wenkbrauw aan over hield. Mocht je om een compliment verlegen zitten, Tim

eve opmaak van deze Pannarama die voor u ligt. Patrick belasten met de opmaak

is absoluut bereid om zijn steentje bij te dragen.

leek voor ons allen het beste en hij zal daarbij ongetwijfeld kundig ondersteund worden door zijn bottom-bitch Esther O., voorheen Dames 4. Voordat de com-

En dan….. zoals de eerste vijf(je) woorden van dit verhaal al aangeven: ‘wat

petitie goed en wel begonnen is, heeft ze haar team al de rug toegekeerd. Zal

goed is komt laat’, en daar was dus het laatste lid van de FEC: Bos! … JA KUT-

de RePro na verloop van tijd ook zo’n Judaskus ontvangen? Redmar ‘El Cazador’

BOS! Die ja! Hoe hij nou in hemelsnaam in een commissie beland en een nog

Jager zal zich dit jaar door al uw schrijfseltjes heenworstelen alvorens deze met

actiever Vijfje lid wordt? Simpel. Iets met Pupil, dronken voeren, Maike en haar

passende begeleidende tekst op de website van Vijfje geplaatst worden. Roel

overtuigingskracht, Huug die boos moet worden elke zaterdagmiddag, Poes die

Klomp is belast met ruzie zoeken en Koentje Horstman, annex ReProfossiel heeft

er niet meer is: R.I.P. :-( En iets met ZEVENTIEN KAMPIOENUHHHH!!!! Of zoals

eigenlijk geen taak behalve schermen met woorden als ‘kutvocht’.

de meester het zelf aangeeft: “er moet toch minimaal 1 mooie jongen in een Naast de globale taken die hierboven genoemd zijn, heeft de RePro ook nog een

commissie zitten?!”

visie. Binnen de RePro is geconstateerd dat de sfeer binnen Vijfje de afgelopen Kort samengevat: kom maar gewoon bier drinken……… of wijn……….. of zoiets!

jaren een beetje omgeslagen is. Exponent hiervan is de Lustrumcommissie. Waarschijnlijk geldt bij vele leden hetzelfde gevoel, maar het lijkt net of we een clubje meisjes zijn geworden, die vrolijke termen als ‘beisein is mitmachen’ roepen en liedjes zingen op de hemeltergende melodie van ‘Het gras van het Noorderplantsoen’ of het eenvoudigere werk van een Jimmy Berkhout met ‘Vijfje Drs. Olé Olé etc..’. Waarde lezer, het is tijd voor een revolutie. De nieuwe RePro ziet dan ook geen andere uitweg dan deze revolutie te ontketenen, soms moet je nou eenmaal in het belang van de zwijgende meerderheid moeilijke keuzes maken. Zo is unaniem besloten dat de Lustrumcommissie, een van de aanstichters van bovengenoemd flowerpower-geweld, de aartsvijand van de RePro wordt dit jaar. De RePro verheugt zich al smadelijk op een rood aangelopen Cockski in de RePro-inbox. Helaas kunnen we hier niet teveel acht op slaan, het is geen democratie natuurlijk. Tevens kunnen wij u alvast verklappen dat het vlaggenschip van Vi-

Bewaareditie 2012 /2013

G.S.F.V. Drs. Vijfje

74

75


jfje dit jaar nauwgezet gevolgd zal worden. Dit doen wij met de geruststellende gedachte dat u, de zwijgende lezer, vierkant achter onze gekraakte kritische noten zal staan. Dit RePro-jaar, waarde lezer, zult u dan ook centraal staan en als winnaar uit de strijd komen. Dat heeft u ook wel verdiend, na onder andere de lijdenswegen op de thuisspeelavonden te hebben meegemaakt. De RePro komt voor u op en zal eventuele bestuurlijke en commissionaire Stalinistische inkapselpraktijken verre van zich werpen. Dat dit hoogstwaarschijnlijk gepaard zal gaan met een storm van kritiek en weinig goedkeuring nemen wij voor lief. Wij zijn de stem van het volk en wij hebben een missie. Polarisatie is het sleutelwoord van het proletariaat en de nieuwe RePro.

Luuk – penningmeester Luuk ook wel Lucky Luuk genoemt is de penningmeester van deze mooi commissie. Luuk scoort menig maal, vaak met geluk of in eigen doel bij het mooie V1. Luuk kan alleen niet pikken waardoor het de redactie zich afvraagt wat Luuk als penningmeester hier doet. Toch schiet Luuk net als zijn naam genoot altijd met scherp waardoor het voor de vrouwtjes altijd oppassen is. Er gaat een gezegde rond binnen de Spoco, “voor je het weet heeft Luuk je beet”. Doch lijkt het me dat met wat geluk Luuk het hartstikke goed zal gaan doen als penningmeester.

Jess – secretaris Jesse a.k.a. Jesse James is berucht en beroemd binnen vijfje. Hij heeft zichzelf deze naam dan toegedaan omdat hij enorm fan is van Pokemon criminelen, Jessy en James. Natuurlijk heeft hij dan ook een hekel aan Pickachu. Jesse bevalt dit jaar naast het mooie V1 voetbal, de zware taak als secretaris. Iedereen weet dat

Sponsor Commissie (SpoCo)

de secretaris in principe de taken van de voorzitter doet zonder het lof te krijgen. Dat komt dan ook goed uit, Jesse houdt helemaal niet van groenten. Wij, van de

Zelden zag de sponsor commissie een vijftal van zulke competente en tevens enthousiaste leden. Stuk voor stuk zijn ze gepassioneerd en gedreven om nieuwe sponsors binnen te halen en de huidige sponsoren tot in de nopjes te verzorgen. Ik zal hierbij de leden stuk voor stuk voorstellen zodat jullie een goed beeld van ze hebben.

redactie, denken dat Jesse het hartstikke goed gaat doen als secretaris.

Paus – aquisitie Paus is de oude wijze man binnen de Spoco. Zoals zijn naam doet vermoeden verwijst Paus dus in dit geval niet naar kleine jongetjes maar naar grote wijsheden. Paus keept al bijna 25 jaar bij V1 en dat gaat tot dusver behoorlijk matig, maar iemand die al zolang keept heeft helaas dips op doel. Paus bevalt dit jaar de zware taak deze groep jonge honden in het gareel te houden, geluk-

Mike – voorzitter Mike noemt zichzelf ook wel de Cesc onder de voetballers. Ons enig vermoeden is dat dit komt omdat de naam even veel letters bevat als de huidig Barcelona speler, het zou ook aan het voetbal talent kunnen liggen maar dat lijkt de redactie sterk. Mike is al vele jaren actief lid bij vijfje en een fanatiek voetballer bij V1. Er word in de pannarama vaak de vraag gesteld, scoren in de kroeg of in de zaal? Iedereen kan bij Mike beamen dat hij in de kroeg veel vaker scoort dan in de zaal, dit omdat hij in de kroeg 2 benig is. Wij, van de redactie, denken dat Mike het hartstikke goed gaat doen als voorzitter.

kig kan hij de overige Spoco leden met een chipje en een goede Dibs saus altijd tevreden houden. Ik denk dat iedereen het over eens is dat Paus het dit jaar hartstikke goed gaat doen.

Gino – aquisistie Gino’s bijnaam is Alpagino, dit omdat dat wel leuk klonk, vond hij zelf. Gino is al meerdere malen voor V1 gevraagd, maar besluit steeds Theo’s aanbod te laten passeren en toch te kiezen voor het legendarische V5. Gino heeft dit jaar de taak om de sponsoren binnen te halen. In de wandelgangen heeft men al vernomen dat hij verscheiden barretjes, kroegjes en snackbars is afgegaan voor een uitvoerig onderzoek. Hij hoop dat deze kosten bij Luuk gedeclareerd worden. Wij, van

Bewaareditie 2012 /2013

G.S.F.V. Drs. Vijfje

76

77


de redactie denken dat Gino het dit jaar Hartstikke goed gaat doen.

commissie even onder de loep te nemen. De relatie tussen mij en mijn lieve commissiegenoten is nog heel nieuw, heel spannend, en heel pril.

Wij hopen dat jullie zo een beter beeld van de Spoco hebben, voor verdere vragen mogen jullie ons altijd benaderen. Daarbij mocht je zelf denken, Hey ik

Zo hebben we Douwe. In de zaal een beetje een kaliber Timmy Simons; loze ter-

wil sponsor worden van de mooiste vereniging van Nederland, mag je ons altijd

men als “routine”, “stille kracht”, “motor op het middenveld” zouden deze speler

mailen.

het best omschrijven. Misschien verklaart dat de zeer gevoelige demotie van Vijfje 26 vorig jaar naar 27 dit jaar. Moet het vooral hebben van zijn tegenstander

De redactie afdeling van de Spoco.

intimideren en vies spel. Gaat ook wel onder de moniker “de lama”. Een andere kwaliteit van Douwe is om later te komen dan gepland; al vinden zijn scharrels dit niet zo’n probleem. Verder heb ik ook het gevoel dat deze grote vent met zijn afkomst uit het afvoerputje van de Nederlandse samenleving, Winterswijk, mij met zijn zuipkeet-verleden wel eens flink onder de tafel kan gaan

Toernooi Commissie (ToCo)

drinken dit jaar. Al kan ik hem natuurlijk wel met de autoriteit die een voorzitter uitstraalt mijn bier laten betalen.

De commissies zijn gevormd, de voorzitters gekozen, en de taken zijn gedelegeerd. Behalve door deze falende ToCo voorzitter dan, want die zit op zondagavond gewoon achter z’n pc een stukje voor de Pannarama te tikken omdat hij zijn autoriteit niet genoeg heeft uitgebuit. Had je gedacht dat je geen donder uit hoefde te voeren dit jaar, behalve hier en daar eens wat mensen te commanderen, blijk je toch gewoon ook echt iets te moeten doen. Voorzitter word je natuurlijk vooral als je eigenlijk nergens echt goed in bent, het liefst alles door anderen laat doen, en hier en daar eens een leuk praatje houdt en met de eer strijkt.

Italiaanse gladjakkers op voetbaltoernooien. Wisselt dan ook nummers uit en houdt contact enzo. Ook al gaat het gerucht in de wandelgangen dat deze foute Italiaan op dezelfde avond nog met minimaal 2 andere dames haar speeksel heeft uitgewisseld. Schijnt ook wel geliefd te zijn bij een jongen uit de FEC van vorig jaar, het koffiejongetje van het huidige bestuur om maar even codetaal te gebruiken. Die zeldzame keer dat Lynn niet in de kroeg maar in de zaal is aan te treffen,

Net zoals de voorzitter van het bestuur dit jaar, die in zijn nieuwelingendag praatje meteen het bovengestelde aantoonde. Met uitspraken als: “het adres is Gelkingestraat 16, en dat is hier”, en “ik zal ook de rest van het bestuur voorstellen, ik begin bij mezelf: ik ben PJ” werd het meteen wel duidelijk dat dit een zwart jaar in de geschiedenis van Vijfje zal worden. Waar ik wel respect voor heb bij deze voorzitter is dat hij een eigen slaafje heeft aangesteld onder het mom van vice-voorzitter; een nietsbetekenend rolletje eigenlijk , wat inhoudt dat Frans op commando bier mag komen brengen.

G.S.F.V. Drs. Vijfje

maakt ze deel uit van het immer charmante dames 7. Je moet natuurlijk toch iets positiefs over dit team proberen te melden dat eens in de week een uur lang onze kostbare speeltijd verbruikt, en het vervolgens ook nog voetbal durft te noemen. Dit is natuurlijk, voor de duidelijkheid, het allerlaagste damesteam van heel Vijfje. Toch raar dat ze, met de leuke persoonlijke contacten die ze met een bepaald bestuurslid onderhoudt, zich alsnog in zo’n laag team bevindt. Dat zou Christine uit het prominente dames 6 zeker beter doen. Ook zij schijnt zeer geliefd te zijn bij de FEC van vorig jaar. Heeft ook een zeer speciale band

Maar genoeg het incompetente bestuur afgebrand, het is tijd om mijn eigen

Bewaareditie 2012 /2013

Over bier drinken gesproken, dat kan Lynn ook wel. Zoent dan ook wel eens met

78

met Vijfje 7. Eigenlijk ook met V17, ook al is dit waarschijnlijk eenzijdig van de kant van Cockblock FC. Heel slim stemde ze voor knalroze commissie shirts, het79


geen wat haar nog meer aandacht van haar mannelijke mede-Vijfjes garandeerd.

Het doet mij veel genot om aan jullie de gehele Toernooi Commissie van 2012-

Ze heeft ook nog niet helemaal begrepen dat we dit jaar als ToCo toernooien ger-

2013 met behulp van concrete en betrouwbare feitjes geïntroduceerd te hebben.

alateerd aan voetbal organiseren, en geen toernooien voor Vijfjes om Christine

Dit jaar kan je ons herkennen aan de knaller-dan-knalroze shirts, mits mensen

voor zich te winnen. Al zou het voor dit tweede waarschijnlijk veel makkelijker

deze tegen die tijd nog niet van mijn lijf gescheurd hebben. Dan is het enige

deelnemers werven zijn.

wat mij nog rest om met een totaal niet relevante, en vooral zeer willekeurige

Verder hebben Christine en ik als Sziget ’12 gangers nu al een special band,

wijsheid van Aad de Mos af te sluiten: “In het leven bestaan twee zekerheden:

iets waarmee ze nog meer punten bij Bos scoort dan wat ze daarvoor al deed.

iedereen gaat dood, en een trainer wordt ontslagen.”

Toch leuk om iemand met ietwat dezelfde muziekinteresses in de commissie te hebben.

Dikke kus & knuffel, ook namens Andrea, Christine, Douwe en Lynn, Bauke

Wist je dat Leonardo da Vinci scharen heeft uitgevonden? Nou, ik dus ook niet, maar het brengt me wel bij het volgende ToCo-lid van dit jaar. Het enige commissie-lid dat zowaar ook echt wat voetbal talent heeft, actief zowel bij TKB als Vijfje. Andrea, of mini-Messi zoals veel haar zullen kennen, speelt dan ook uiteraard in dames 1. Ze bezorgt menig jongen doodsangsten tijdens mix-toernooitjes, zeker omdat er voor veel kerels binnen Vijfje een reëele kans aanwezig is dat ze in een rechtstreeks duel gepoort danwel geheel uitgespeeld worden. In de wandelgangen wordt ook wel gefluisterd dat Andrea een oogje heeft op Anneke, barvrouw van Le Barrage. Het zal zeer interessant worden om dit jaar deze ontwikkelingen in de gaten te houden, zeker als de concurrentie onder meer bestaande uit vrouwenverslinders Pupil en Rob Orsel op de loer ligt.

Appie, of Bauke is de naam, en in mijn verwoede pogingen tot selectie-voetbal ben ik dit jaar bij Vijfje 3 blijven steken. Toch mag ik dit jaar wel een prestigieuze titel dragen, namelijk de snelste man van Vijfje 2012-2013 (Batavierenrace, red.). Er zijn nog wel meer slechte excuusjes die uit de hoed getoverd worden in mijn verwoede pogingen tot scoren bij het uitgaan, zo wil ik me ook wel geregeld voordoen als een bekende wielrenner. Verder durf ik toch wel te stellen dat ik één van de betere chefkoks van Vijfje ben, en dit douchy/artsy image completeer met een algehele obsessie voor gitaren en muziek. Mijn andere passie is een voetbalclub uit mijn geboortestad, die haar thuiswedstrijden mag spelen in de onneembare veste dat het Mitsubishi Forklift stadion heet, en waarvan een teamposter boven mijn bed hangt (oprecht waar); Almere City FC.

G.S.F.V. Drs. Vijfje

Ook komend jaar zal de Technische Commissie weer proberen het niveau van de selectie te waarborgen. De Commissie zal deze keer bestaan uit talentvolle spelers met veel voetbaltechnische kennis, maar ook uit waardeloze spelers met weinig analytisch vermogen. Wie precies welke kwaliteiten bezit, dat wordt

Dan komt vreemd genoeg het stuk waar ik wat over mezelf moet schrijven. Abel,

Bewaareditie 2012 /2013

Technische Commissie (TC) hier nog even in het midden gelaten. Wel kan worden prijsgegeven wie komend jaar in ieder geval zijn of haar best gaat doen. Dat zijn namelijk (de binnen Vijfje welbekende) Daniël Hoffer, Lydia Lindeman, Jos Verhoeven, Lea Eikendal, Stephana de Wolf, Mike Hendriks, Leon Brandsema, Michel van Aalsum en Maike Bekkernens. Een aanzienlijke delegatie van afgevaardigden die samen de TC van komend seizoen tot een groot succes zullen maken. Zij zullen zich komend seizoen bezig houden met het scouten van futsaltalenten die de selectie kunnen versterken. Hoe kun jij er nou voor zorgen dat er een plekje voor jou wordt gereserveerd in de selectie? Simpel: maak een paar wereldgoals, geef monsterlijke assists waarop je medespelers alleen kunnen antwoorden met een doelpunt en probeer bovenstaande helden der vereniging te paaien met bier in Le Barrage. Dan komt alles goud ja.

80

81


Thuisspeelavond Commissie (TaCo)

Aangezien de eerste ontmoetingen al erg gezellig waren, gaan we er vanuit dat dit een super leuk jaar gaat worden en dat de TaCo 2012-2013 niet snel vergeten zal worden! Trouwens, vraag je je af waar dit bonte gezelschap zich het hele jaar

Bij deze wordt de TaCo 2012-2013 gepresenteerd, want zeg nou zelf, wie wil daar

mee bezig houdt? Houdt de Vijfje website in de gaten en kom naar de eerste

nou niks over weten?

thuisspeelavond in november!

Laten we beginnen met de voorzitter van de TaCo,

Marloes van Fulpen.

Welk Vijfje kent Marloes eigenlijk niet? Multifunctioneel binnen de vereniging, speelt in Da1 (en Da2!), zit in de TaCo en is tevens actief binnen de NSK-commissie. Tot slot wordt Marloes tegenwoordig ook genoemd in de wedstrijdverslagen van V1 dus aan publiciteit ontbreekt het niet. Waar ontbreekt het dan wel aan bij Marloes? Juist, aan een overwinning tijdens een goed potje Risk, maar daar

NSK Commissie

zullen Saskia en Joost snel genoeg achter komen. Dit seizoen wil Drs. Vijfje het NSK zaalvoetbal organiseren. NSK staat voor: ‘NedSaskia, wie is dat eigenlijk?

Saskia Ganzeveld, bouwjaar 1991, speelt dit

jaar voor het eerst in Vijfje tenue. Daarnaast trekt ze ook regelmatig het tenue van Donitas aan, wellicht opnieuw tijd voor een Donitas-Vijfje feest!? Saskia is een vrouw, daarom vermeld ik er voor alle mannen onder ons graag bij: ze is VRIJGEZEL!

erlands Studenten Kampioenschap.’ Een groot toernooi wat helaas een beetje in vergetelheid is geraakt. Daar wil onze NSK commissie dit jaar verandering in brengen. Wie er precies voor gaan zorgen, ga ik nu vertellen.

Huug Meijer Deze beste knaap is vanaf 22 september 2012 Floorzitter uhmm, voorzitter af.

Ondersteunend lid Eva Pot, zal iedereen ondersteunen waar nodig. Omdat deze

Althans in bestuurlijke zin dan. Want deze bezige baas gaat gewoon vrolijk verd-

spelletjeskoningin aankomend seizoen vanwege een blessure maar weinig aan

er als voorzitter van de NSK commissie. Waarom Huug voorzitter is geworden

spelen toe zal komen, heeft Eva besloten om op een andere manier actief te bli-

weet niemand. Het heeft in ieder geval niets te maken met zijn leidinggevende

jven bij Vijfje: de TaCO EN de NSK-commissie! Dus heb je nog niet de kans gehad

capaciteiten of kookkunsten. Het was meer een gevalletje van dat niemand an-

om met Eva een gezellig spelletje te spelen in de kroeg, dan zul je hier kansen

ders voorzitter wilde worden.

genoeg voor krijgen aankomend seizoen.

Voorzitter Meijer komt uit Ezinge. What the fuck…? Ja Ezinge. Iedereen maakt tenslotte fouten. Gelukkig ging de beste man IB&M studeren aan de Rijksuniver-

Joost Meester, de veel te dappere dodo uit onze commissie, tevens ook een van de weinige mannen uit Lutjebroek, woont samen met eerder genoemde Saskia! SLIK..Samenwonen en samenwerken gaat dat samen? Wellicht in een studentenhuis wel. Helaas voor Marloes en Eva moeten er dus vele kilometers worden gemaakt op de fiets. Het tweetal woont namelijk in Vinkhuizen. Maar goed, je moet wat voor je commissie over hebben...

siteit van Groningen en wist hij de weg naar de stad te vinden. Wie deze beste knaap op zijn knapst wil zien, moet echt even naar de almanak gaan en zoeken op Huug Meijer. Dan zal iedereen begrijpen waarom Floor voor de schattige jongen is gevallen. Geloof mij, het is echt de moeite waard!!!!

Marloes van Fulpen Als ik zeg ‘dubbel D’, dan zeggen jullie: ‘HÉ MARLOES!!!’ Als ik zeg ‘Kluut’, dan zeggen jullie: ‘HÉ MARLOES!!!’ En als ik zeg ‘Rinus’, dan zeggen jullie: ‘WIL JIJ MET

Bewaareditie 2012 /2013

G.S.F.V. Drs. Vijfje

82

83


MIJ ONDER DE DOUCHE???’ Ja, want welke gezonde kerel wil nou niet met deze stoot uit dames 1 onder de douche? Helaas mag Kluut uit V1 god op zijn blote knietjes bedanken dat hij seks op zijn Russisch kan hebben met Marloes. Nu wijk

Lustrum Commissie

ik van mijn verhaal af, het gaat tenslotte over Marloes. Marloes is geboren op 11 september 1991. Do I need to say more? -Iets met vliegtuigen.-De minnares van

Om te vieren dat G.S.F.V. Drs. Vijfje alweer 10 jaar bestaat is er een lustrumcom-

Kluut studeert geschiedenis omdat ze slim wil worden. De jongedame uit Soest

missie in het leven geroepen. Op 25 juni 2012 is de lustrum commissie officieel

barst van de ervaring. Tenminste op het gebied van toernooien organiseren.

benoemd op de ALV en al snel daarna hebben wij onszelf ‘De goudgele rakkertjes’

Afgelopen jaar heeft ze het verdienstelijk gedaan met de ToCo en daarom ver-

gedoopt. De goudgele rakkertjes bestaan uit de volgende leden (vlnr op de foto):

wachten we veel van haar. Marita van Dijk, Jimmy Berkhout, Kasim Sietsma (vz), Sierd-Jan Jongsma, WoutJan Bekkernens, Lea Eikendal.

Eva Pot Komt uit Delfzijl en krijgt stiekem een nat slipje van alle boeren uit ‘Boer zoekt vrouw’. Ze kijkt liever naar de boeren in het populaire programma, dan naar de bezwete voetballers van FC Groningen. Anders dan haar achternaam doet vermoeden, valt ze op mannen. Ze is al een geruime tijd gelukkig met haar zeer mannelijke Alwin, die trouw aan haar zijde is tijdens de kerstdiners. Ook Eva heeft vorig jaar ervaring opgedaan in de ToCo. Dit jaar gaat zij als penningmeester(es) bij het bestuur Sneijders om geld bedelen, zodat er tijdens het NSK vele (gesubsidieerde)fusten bier doorheen kunnen.

Sven Jach Over het algemeen is het niet echt netjes om iets over jezelf te schrijven als introductie. Zeker niet als je net je commissie genoten hebt lopen afzeiken. Vandaar dat ik op deze manier even wil duidelijk maken dat het allemaal flauwekul is wat ik hierboven heb geschreven. Het is een gezellige commissie wat barst van de ervaring en die een goed NSK gaat neerzetten. Dan nog even iets korts over mijzelf. Binnen de NSK ben ik het ‘manusje-van-alles’. Waarschijnlijk om dat ik van alles niets kan (ik moet mijzelf toch een beetje afzeiken). Vorig seizoen was ik actief als lid van de FEC (Feest en Evenementen Commissie). Met het feest op het NSK zal het dus wel goedkomen. Ik kijk al 22 jaar rond op deze aarde en ik ben best een grote jongen geworden. Ik studeer journalistiek in Zwolle, maar ben in Groningen blijven wonen omdat ik niet zonder Vijfje kan.

kertjes het hele jaar door allerlei verschillende activiteiten organiseren en zal er een ongekend Vijfje feest van gemaakt worden dit jaar! Maar wie zijn de goudgele rakkertjes eigenlijk? Hieronder een kleine introductie:

Kasim Sietsma (Voorzitter) Kasim (de Georgiër) is een oudgediende binnen Vijfje en draagt alweer voor het

Tot zover de NSK commissie, rest mij alleen nog te zeggen: tot op het NSK!!!!!

Bewaareditie 2012 /2013

Om de 10e verjaardag niet zomaar te laten passeren zullen de goudgele rak-

G.S.F.V. Drs. Vijfje

84

vijfde opeenvolgende seizoen het babyblauw-witte tenue van Vijfje. Na ervaring opgedaan te hebben bij de RePro en SpoCo heeft hij in het seizoen 2010-2011 85


de functie van wedstrijdsecretaris bekleed in het bestuur Hoffer. Daarna heeft hij zich nog ingezet als RvA-er en de merchandise geregeld. Nu eindigt hij zijn Vijfje loopbaan als voorzitter van de lustrum commissie.

Wout-Jan Bekkernens (Algemeen lid) Niemand kent Wout-Jan eigenlijk onder zijn eigen naam. Als je ‘Pupil’ zegt, zal er bij velen wel een belletje gaan rinkelen. Pupil is eigenlijk voornamelijk bekend als trouw Vijfje weekend icoon, dat hij dit jaar voor de 6e keer zal bezoeken. Verder

Sierd-Jan Jongsma (Secretaris) Sierd-Jan (Dikke pad, Tjeerd) is momenteel het langst spelende lid binnen onze prachtige vereniging. Ook hij kreeg al snel het Vijfje-gevoel te pakken en werd in zijn tweede seizoen bij Vijfje in het seizoen 2005-2006 (!) voorzitter van onze

heeft hij zich tijdens zijn lange Vijfje carrière ingezet als RePro lid en IC-er. Dit seizoen zal pupil al zijn wijsheid inzetten als goudgele rakker, om zo een onvergetelijk lustrum neer te zetten.

prachtige vereniging. Na vele jaren trouwe dienst in de RvA en als aanvoerder van een delegatie Tukkers dat zichzelf V7,V21 en V25 noemt, heeft ook hij plaatsgenomen in de prachtige lustrum commissie.

Marita van Dijk (Penningmeester) Marita (knuffeltje, Marietje) is het groentje onder de goudgele rakkertjes, aangezien dit slechts het tweede seizoen is dat zij Vijfje lid is. Ze kwam er al snel achter dat Vijfje eigenlijk toch een veel mooiere vereniging is dan het ook door haar geliefde TKB. Groentje of niet, vorig jaar heeft Marita zich met volle overgave ingezet voor de TaCo en als aanvoerder van DA3, met als gevolg een promotie naar de lustrum commissie. Voor alle mannelijke leden: pas op! Marita is een meesterverleidster, maar weet dan wel dat het bij knuffelen blijft.

Jim Berkhout (Algemeen lid) Jimmy kan met recht één van de meest enthousiaste Vijfje leden genoemd worden. Vanaf het moment dat hij lid is, heeft Jimmy al zijn commissiegenoten van de SpoCo, TaCo en ToCo overspoeld met ideeën. Jimmy is met zijn 28 jaar het oudste lid van de goudgele rakkertjes. Ongeacht zijn leeftijd, is Jim altijd en overal bei en weet hij nog altijd goed hoe het studentenleven in elkaar zit. Dit jaar is Jim trots lid van de lustrum commissie.

Lea Eikendal (Algemeen lid) Lea behoeft eigenlijk geen introductie, aangezien zij bijna zonder uitzondering iedereen kent die in Groningen woont. Lea heeft zich tijdens haar eerste jaar hard ingezet voor de ToCo en is daarnaast altijd als blinde homo betrokken geweest bij de vereniging. Als extreem betrokken lid kan zij zeker niet ontbreken bij de goudgele rakkertjes.

Bewaareditie 2012 /2013

G.S.F.V. Drs. Vijfje

86

87


Introductie teams

waar het gehele team en vooral Mike zelf overigens fervent subporter van is, hem ongetwijfeld gaan helpen een plekje te veroveren in de eeuwige V1-statistieken op de site.

Elk team heeft de gelegenheid gehad om het team voor te stellen aan de rest van de vereniging. Gelukkig hebben meer teams hier wel aan gehoor gegeven dan niet, waarvan de bijdragen hieronder terug te vinden zijn. Er zijn een hoop leuke stukken binnen gekomen, dus veel plezier met het lezen hiervan!

Wegens een chronisch gebrek aan vorm, fitheid en doelpunten, heeft VV Frans dit seizoen zijn vizier gericht op andere zaken. Naast een nieuwbakken zetel in het bestuur, 90 Progress-punten en geen drank op donderdag, is zijn belangrijkste doelstelling, volledig in lijn met zijn bestuursfunctie, het sponsoren van het volledige V1-weekendje weg, middels een tot nu toe structurele, wekelijkse bijdrage aan de boetepot.

Apen van Vijfje 1

Terug op het oude nest, na een afwezigheid van 3 seizoenen, is de Weidevogel Sander. Jaren geleden weggefladderd naar belastingparadijselijke eilanden, is

Jawel, het vlaggenschip van de vereniging en kampioenskandidaat nummer 1 in

hij nu terug om orde op zaken te stellen. Geen gepoker in playoff-finales dit keer,

de Topklasse F, al zul je onze grootste subporter dat natuurlijk nooit zien posten

maar gewoon rechttoe rechtaan op het doel af. Niet bang om hoog in te zetten,

op bepaalde gastenboekachtige plaatsen, alwaar rijkelijk vloeiende prognoses

zet hij alles in op dit seizoen.

minder rijkelijk vloeien sinds bepaalde onbepaalde subporters niet langer onbepaald zijn.

Opgeklommen vanuit de diepe krochten van V15 zijn dit seizoen Luuk en Jesse toegevoegd aan de selectie van het vlaggenschip. Na het vertrek van de Heun-ei-

Dit vlaggenschip, welke bij voorbaat gedoemd is kampioen te worden, zou geen

ige tweeling naar Exstudiantes, is het fijn dat er direct een nieuwe twee-eenheid

introductie hoeven te behoeven. Echter wanneer een volledig blok Gazastrook

is opgestaan. Dit samenwonende duo mag dan veel met elkaar gemeen hebben,

naar op het oog groenere weiden verkast, kan het misschien toch geen kwaad

duidelijk is in ieder geval dat het kleine lichaam van Luuk nog niet gewend is

een paar woorden vuil te maken aan diegenen die blijven geloven in die witte

aan de hoeveelheden bier die genuttigd dienen te worden als selectiespeler. De

rook die aan het eind van het seizoen toch echt een keer mag verschijnen boven

eveneens niet veel meer dan 3 turven metende Jesse lijkt zich hier tot op heden

de Struikhal én aan diegenen die nieuw zijn.

beter tegen te kunnen wapenen, en anders kan hij altijd nog een vrolijke noot aanslaan op de banjo.

In volledig onwillekeurige volgorde, zal ik beginnen bij de oudgediende die jong dient, hoewel de jongeren hier niet altijd van gediend zijn, vooral wanneer hij

Hoewel Carlos Valderrama al enige tijd zijn voetbalschoenen aan de wilgen heeft

weddenschappen aangaat met Hoogezandse collega’s over het aantal meisjes

gehangen, is dit seizoen weer een echte ‘witte Gullit’ op de noordelijke zaalvoet-

dat tijdens de les aan het huilen gebracht kan worden. Roomser dan Paus zijn

balvelden te aanschouwen. Al hebben de overschrijvingsformulieren een jaartje

er wat dat betreft velen, en velen vragen zich dan ook af wat deze grijzende man

langer dan gepland op zich laten wachten, de eerste wedstrijd van dit seizoen

ertoe beweegt nog steeds wekelijks van paal naar paal te bewegen.

heeft ongetwijfeld aangetoond dat Dennis een zeer verstandige beslissing heeft gemaakt door de stap te maken naar Vijfje.

Wat een vakantie met de Paus op Canariegele stranden allemaal met je doet, zullen we dit seizoen gaan ervaren wanneer Mooiboy Mannenborstel Mike weer

Als student gaan zaalvoetballen bij de Exs-studenten, daar moet je een enorme

over het zaalvoetbalveld fladdert. Zwakke enkels en wapperende manen ten spi-

Plaat voor je kop voor hebben. Na een seizoenlange vlaag van verstandsverbi-

jt, zullen tactisch geneuzel, stilstaande trainingen en de nodige piepjestesten,

jstering, is Martin toch tot inkeer gekomen en is hij op Benjamin Button-achtige

Bewaareditie 2012 /2013

G.S.F.V. Drs. Vijfje

88

89


wijze de eerste Exstudiant die de overstap naar Vijfje heeft gemaakt. Op het mo-

herenteam van Vijfje. Voor de mensen die ons nog niet kennen volgt hier een

ment van publiceren van deze Pannarama is hij ongetwijfeld ook tot de conclusie

korte introductie:

gekomen dat een seizoen met de Paus zaligmakender is dan degradatievoetbal

Arnold (Arni, Schultebrau)

bij TKB 1.

Onze kersverse obersturmbahnführer. Om maar even een zeer bescheiden perOf het een volleyballende keeper of een keepende volleyballer is, blijft tot op

soon binnen V7 te citeren: “Aanvoerders worden niet gekozen, maar geboren!”

heden voer voor speculatie. Waar geen onduidelijkheid over kan bestaan is dat

Na een zinderende machtsstrijd om de aanvoerderband, heeft hij van zijn onder-

Paus zich rond Sinterklaas niet hoeft af te vragen in hoeverre Tim zijn plek kent.

danen de zegen gekregen om voortaan de band der aanvoerders fier te dragen

Ofschoon je maar met 5 man in het veld mag staan bij een gemiddelde zaalvoet-

(en alle kutklusjes op te knappen). Het gerucht gaat dat Arni van deutsche Blut

balwedstrijd, is Tim onze spreekwoordelijke 12e man, die overigens graag de

is. Hij doet regelmatig zijn naam eer aan door zich de geblikte vrienden van de

nodige wedstrijdminuten maakt bij V-laag, aanvoerders.

Aldi zich meester te maken. Ja, want overdag lijkt hij een rustige vent, maar ‘s nachts is het een beest. Nu hij weer aan de ketting ligt, is het vizier weer gericht

Blijft over de aanvoerder van dit mooie stel en tevens schrijver van dit stuk. Bij

op waar het echt om draait.

gebrek aan inspiratie nog 2 wist-u-datjes: Wist u dat Kluut sinds dit seizoen niet alleen de langste, maar ook de langstzittende aanvoerder van V1 is? En dat een kampioenschap dit seizoen zeer gewenst is om zo voorganger Ron definitief tot meest onsuccesvolle aanvoerder van V1 te degraderen.

Luc (Akelige drankbak, Kampman, Kampie, BEEST) Luc is een van de vele vedettes binnen V7. Deze man en bier zijn twee handen op de spreekwoordelijke buik, oftewel hij is een akelige drankbak. Zijn roots liggen

P.S. Voor een uitgebreid overzicht van de subporters van het vlaggenschip verwijs ik jullie graag door naar Theo de trainert.

in het alombekende Weerselo, waar hij menig café nog steeds onveilig maakt. Op het veld is hij onze rots in de branding, onze Jaap Stam, en zijn er maar weinigen die deze man kunnen passeren. Nadat het laatste fluitsignaal is geweest komt de van der Gijp in hem naar boven en verblijdt hij ons met mooie verhalen en anekdotes. Tevens schroomt hij niet zijn ongezouten mening te geven over alles

V7, oftewel de boys van Vifty-seven

en iedereen (waarschijnlijk vindt hij dit teamstukje gay), en dit hebben een aantal mensen in levende lijve al ondervonden (“Ik vind je echt een klootzak, maar

Dit team staat synoniem voor vele woorden: totaalvoetbal, catenaccio,

je kan wel goed verdedigen”). De laatste tijd echter beginnen de jaren te tellen,

een ruwe diamant en gezelligheid. Aankomend seizoen wordt alweer het

nog even en de lever zal vervangen moeten worden. Enfin, om een lang verhaal

derde seizoen van de boys van Vifty-seven met nagenoeg dezelfde selectie.

kort te maken: Luc is een BEEST.

Wat als een bijeengeraapt zooitje begon is uitgegroeid tot een heus vriendenteam

Rob (Robbie, Bulykin, het Kanon; noemt zichzelf de zwarte panter)

waarbij de nadruk vooral ligt op gezelligheid. Het is natuurlijk altijd leuk om te winnen, maar mochten we eens verliezen dan is de knop van echte winnaars naar Bourgondiërs snel omgezet. Uitspraken na de wedstrijd als “Zo en nu gaan we ons bezig houden met belangrijkere zaken, biertje?” komen vaak voor. Het is daarom ook erg fijn dat we ons zelf niet al te serieus nemen en gezelligheid voorop stellen. Niet voor niets zijn we afgelopen seizoen gehuldigd tot leukste

Bewaareditie 2012 /2013

G.S.F.V. Drs. Vijfje

90

Och.. Robbie. De man met de grootste mond van het noordelijk halfrond. Deze brand new entrepreneur gaat als een komeet en is keihard op weg naar een Quote500 notering. Forbes heeft al geïnformeerd, het grote geld + vrouwen laten alleen nog even op zich wachten. Ondertussen netwerkt hij zich heel Vijfje door en heeft zich inmiddels op weten te werken tot bekendste vijfje. Wie kent 91


Rob Orsel niet? Bijvoorbeeld, van zijn vermaarde wasmachine, bardans-acts en

doet zijn naam dan ook eer aan wanneer deze weer op een wakeboard of naast

een verkeerd gevallen kapsalon. Voetballend heeft hij zich vooral kunnen onder-

een mooie dame wordt gesignaleerd. Verder houdt Tymen van een mooi feestje

scheiden met zijn uitspraak na de zoveelste tegengoal: ‘Jongens, zullen we er

en zul je z’n blonde lokken nog vaak tegenkomen in de kroeg.

anders maar gewoon mee stoppen?’.

Koen (Koentje, Superboer, de Horst, Johan uit Weerselo)

Pieter (Pindakaas, Pietertje)

Deze rasechte superboer heeft even mogen ruiken aan het leven als profvoetbal-

Pieter wordt op handen gedragen door zijn teamgenoten, en terecht ook. Hij is

ler, maar kwam tot eigen inzicht dat hij niet geil voor de goal was en niet hoog

als een reddingsboei, het licht in het duister, hoop in bange dagen, etc. Deze

in de concentratie zat. Momenteel speelt deze vedette bij ons op de linkerflank

flegmatieke rasvoetballer, bewijst iedere wedstrijd weer veel beter te kunnen

waar hij z’n gouden linkerbeen week in week uit kan laten zien aan het grote

voetballen dan hij laat zien. Deze zomer liet hij interessante aanbiedingen lopen

publiek. Zo nu en dan kunnen we weer een prachtige duikeling van hem aan-

en bleef trouw aan viftyseven. Naast voetballen kan hij tevens geweldig boowl,

schouwen, waarbij hij kermend naar de grond gaat en menig scheidsrechter met

pooln en zichzelf schromelijk overschatten. Toch is het mooi om te zien hoe tr-

een smekend gezicht, alsof hem groot onrecht is aangedaan, weet te overtuigen

effend een bepaalde commercial van een niet nader te noemen eetgerei Pieter

van een overtreding. Verder hoef je deze jongen niks te leren over gezelligheid

weergeeft zoals wij hem eigenlijk ook zien als deze topspits opduikt bij de tweede

en is daarom ook een van vele gezelligheidsdieren die V7 rijk is.

paal. “Pietertje, ahhh…Pietertje kom anders ff wisselen jongen”.

Youssef (Yous, Juice)

Rodney (Eric, Rodje)

Deze caballero afkomstig uit het jonge en dynamische Lelystad is al een tijdje

Edgar Davids heeft onlangs laten weten zijn opvolger gevonden te hebben. Deze

bezig met z’n Vijfje carrière. Youssef staat bekend als een onvoorspelbare voet-

stofzuiger is dé grote angst van tegenstanders. Wedstrijden worden door hem

baller, helaas voor ons kunnen wij hem ook niet altijd even volgen. Ondanks

gewonnen zonder te spelen. Geen knieschijf, enkelband of middenvoetsbeentje

het vorige gegeven worden we zo nu en dan wel eens getrakteerd op een nieuw

is meer veilig wanneer hij de zaal betreedt. Zijn aanvallende kwaliteiten mo-

trucje. Hij staat daarom ook liever als aanvalsleider op het veld dan dat hij enige

gen echter niet onderbelicht blijven. Fabelachtig is zijn passeertechniek. Met een

verdedigende taken moet verrichten. We gaan het dit seizoen zien wat er in de

ware rommelcarambole-actie zet hij opponenten te kijk. Rodney doet af en toe

trukendoos zit…

mee, komt dat zien!

Tymen (T-men, Tymie boy, der Bomber, herr LeCock, T-dog, beachboy)

Tim (bijnamen zullen zich dit seizoen gaan vormen) Onze nieuwste aanwinst dit jaar hebben we transfervrij kunnen aantrekken, mede doordat Tim het afgelopen half jaar voor onbelangrijke (studie) en belan-

Der Bomber, een begrip binnen de voetbalwereld die een special type voetballer

grijke (vakantie) zaken in Portugal te vinden was. Na dit half jaar had hij een

omschrijft. Wij mogen van geluk spreken dat wij zon voetballer in ons midden

transfervrije status waardoor hij dus kon vragen wat hij wil. Na een succesvolle

hebben. Past u op voor het geheime wapen. Een moment van onachtzaamheid

oefenstage hebben we hem een bod gedaan die hij niet kon afwijzen: spelen bij

en u bent bestolen van 3 punten. De tegenstanders worden dan gedegradeerd

het leukste team van Vijfje (en misschien een kratje bier). In de korte periode

tot nutteloze obstakels in de omgeving en trapt vervolgens de brommer aan

dat wij Tim hebben leren kennen is hij zowel binnen als buiten het veld een aan-

om zijn zoveelste treffer aan te tekenen. Tymen heeft maar hele kleine gaatjes

winst te noemen. Samen met Koen op links en met Tymen voorin zal hij miss-

nodig om te scoren. En ja, dat is dubbelzinnig bedoeld. Bij onze Bomber is niets

chien wel de rol van Der Bomber kunnen overnemen… Met Tim erbij is er een

of niemand veilig… Naast het voetballen hangt Tymen graag de beachboy uit en

vedette bijgekomen, komt dat zien!

Bewaareditie 2012 /2013

G.S.F.V. Drs. Vijfje

92

93


ADHoekmanD wist gelukkig één keer het net te vinden, helaas aan de verkeerde

(Pieter-Jan (PJ, de Sleep, nazileider, praeses) Pieter- Jan ‘de sleep’ Snijders, dit seizoen beter bekend als de voorzitter van Drs. Vijfje, oftewel praeses. Ondanks dat PJ ons dit seizoen heeft verstoten om selectie te gaan spelen (schijnbaar hoger niveau *kuch*, Judas!) wil ik hem toch nog even bij de boys van Viftyseven noemen (vandaar dat het tussen haakjes staat). Ondanks de nazileider die je volgens sommige mensen was en de ontelbare sleepbewegingen die je in den treure hebt gedaan bij de cornervlag vinden we het toch jammer dat je bent weggegaan. PJ, we wensen je namens V7 veel succes dit jaar en mocht je ooit willen terugkomen dan ben je van harte welkom.) P.S. Ondanks dit extreem zoetsappige stukje word je de rest van het jaar gewoon weer beledigd en kapot gemaakt!

kant en klopte zo zijn eigen doelman BoerBoer. Helaas verliep zo de kans op revanche van de verloren EK-wedstrijd. Het eerste nachtprogramma was het bezoeken van de bekende club Suicide Circus ergens onder een viaduct in Berlijn. Op zaterdag had onze tourguide Benji een mooie route uitgestippeld langs de culturele hoogtepunten die de Duitse hoofdstad te bieden heeft. Zo hebben we de muur, checkpoint Charlie, citybeach, de chinaboxmeneer en vele kroegjes gezien. Daarnaast liet BoerBoer even zien hoe je dood gewicht heel snel naar beneden kan laten vallen zonder dat het pijn zal doen. Namelijk van 150 meter hoogte een vrije val maken van een hoge toren op Alexanderplatz. Voor de tweede avond hadden we een mooie club gevonden op de 13e etage van een gebouw. Helaas kwamen we niet binnen omdat we geen vrouwen bij ons hadden, dat is eigenlijk wel gek als je met Stokki en Teerink op stap bent. Gelukkig vonden we in Tresor wel de juiste club met een goed deurbeleid en met keiharde techno die zelfs voor Hatz iets te hard ging. De terugweg was vooral voor Smink

V8

geen pretje omdat hij midden in het epicentrum zat van de scheetaanvallen van

Daar zit je dan als nieuwbakken aanvoerders van de regerend kampioenen van het V-laag toernooi. Vijfje 8 inderdaad. Als team gaan wij ons vierde seizoen in en in de voorgaande jaren hebben we veel hoogtepunten mogen beleven. Drie teamuitjes en drie Sinterklaasfeesten bij Moes thuis. In de zaal nog geen kampioen en dat zullen we dit jaar ook wel niet worden. Ook hebben we natuurlijk dieptepunten meegemaakt. Allereerst natuurlijk het grote verlies in Robert-Jan Moes en Julius Westendorp omdat ze denken dat ze ergens anders op deze wereld leukere mensen zullen tegenkomen. In het geval van Julius (wereldreis) is dat nog te begrijpen maar Moesi denkt dat hij leuke vrienden zal gaan maken in Roffa. Een ander dieptepunt is dat we een tweede Wortelboer in ons team krijgen dit jaar. Aan één Wortelboer hebben we de handen eigenlijk al vol genoeg. Maar over de nieuwelingen straks meer.

Hatz, BoerBoer en Benji. Dan even wat over de nieuwelingen in het sterrenensemble. Twee knappe vrijgezelle jongens die naar eigen zeggen een aardig balletje kunnen trappen maar waar vooralsnog weinig van is gezien. Stokki maakt vooral een goede indruk in de kroeg en Wortel Senior aka grote Wortel aka winterpeen maakt vooralsnog alleen GROTE indruk onder de douche. Om lid te mogen worden van ons shineteam moet je wel een ontgroening doorstaan die niet mals is. Dit jaar bestond de ontgroening onder andere uit een paaldansact in een stripclub, alle spelerstassen dragen naar de wedstrijd, beschermengel over een wortel en een ei en natuurlijk een aantal alcoholische versnaperingen nuttigen. De jongens hebben het goed doorstaan is de conclusie en zijn nu volwaardige V8 spelers. Van Jeroen verwachten we dit jaar dat zijn man niet of nauwelijks aan de bal zal komen en van

Het eerste weekend van september zijn wij als team naar de hoofdstad van

Stokki verwachten we dat hij Moes zal doen laten vergeten(minimaal50 goals).

onze oosterburen geweest. Helaas kon Marten er niet bij zijn omdat hij zich alvast wilde voorbereiden voor zijn volgende studie. De organisatie van dit weekend lag in handen van Smink #wijnbeleving en Benji. Na de eerste halve liters kwaliteitsbier in het busje stond in de avond een oefenpot op het programma tegen Arsenal Berlin. Helaas werd er op zijn Duits verloren met 8-7. Superspits

Bewaareditie 2012 /2013

G.S.F.V. Drs. Vijfje

94

95


Toch maakt hij gigantische spandoeken en bezoekt vaak de Europese uitwedstrijden van Twente. Voor het stappen heb je niks aan hem, omdat hij altijd een half uurtje moet slapen om de hele nacht vol te houden. Verder in het veld is hij stijf links en gebruikt zijn rechterbeen alleen om erop te lopen.

Perry Rood Ongekroond topscoorder van het vorig seizoen. Wist in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen alweer vier keer het net te vinden en dit in het tijdsbestek van 3 minuten, dat belooft veel goeds! Is verder ook erg bruikbaar als keeper. Dankt zijn bijnaam Pasta Perry aan zijn befaamde wedstrijd gerechten. HighVijfje Benji en Hoekman

Bas Wijnberg De George Best van de Lage Landen, en koning van het Groningse nachtleven;

Drs. Vijfje 9

seks, drugs en alcohol is waar het leven bij hem om draait. Zijn prestaties buiten

Is een fanatieke, sportieve maar bovenal gezellige verzameling voetballers die sinds vorig seizoen samen een team vormen. Na een stroef begin vormde zich in de loop van het seizoen steeds meer een geoliede voetbalmachine die bij menig tegenstander (lees: Vijfje team) de nodige irritatie opwekte door keer op keer dodelijk in de counter te zijn! Doelstelling voor het aankomend seizoen is het linkerrijtje in de 2e klasse.

grote regelmaat, zowel binnen als buiten het veld!

Jorik van der Wal Spreekt als enige Fries een behoorlijk mondje Spaans. Kwam vorig seizoen wat later bij het team, maar hij heeft zich laten gelden als een betrouwbare pion in het veld.

Wytze de Boer (k) Tot dusver de enige zomeraanwinst voor het aankomend zaalvoetbalseizoen, vormt hiermee de ontbrekende schakel in het sterren ensemble van Vijfje 9. Gaf in zijn eerste wedstrijd een uitstekend visitekaartje af met enkele katachtige reexen.

Rick Meijerink Dodelijk voor het vijandige doel, weet de bal vanuit alle mogelijke hoeken in het netje te schieten. Staat bovendien verdedigend altijd zijn mannetje en is befaamd op zijn rushes langs de lijn!

Derkjan Olivier

Jasper Horstman Š Betrouwbare verdediger en tevens aanvoerder van het team. Zelden op een verdedigend foutje te betrappen, weet hopelijk wel wat vaker het net te vinden komende jaargang!

Koning van de panna, zet menig tegenstander het schaamrood op de lippen. Dit weten de heren van V7 maar al te goed, het slachtoffer in kwestie is nu al 2 weken in het bos aan het kijken waar de bal is gebleven. Dit is een korte inleiding van het sterrenensemble van V9. Benieuwd naar de echte kwaliteiten van het team? We zijn altijd uit te dagen voor een oefenwed-

Maarten Evers Onze die-hard Twente supporter die naar eigen beleving totaal geen actief fan is.

Bewaareditie 2012 /2013

het veld spreekt menigeen meer aan dan de prestaties erbinnen. Scoort dus met

G.S.F.V. Drs. Vijfje

96

strijd op de woensdag!

97


langstudeerboete meer of minder. Om zijn studie te blijven bekostigen is hij

Vijfje 10, wekelijks afzien

werkzaam als ambtenaar, en onderhoudt de bureaucratie met ongeremde passie.

Het mag geen toeval heten dat dit jaar het jaar van de 10e verjaardag van Drs. Vijfje is. Het nummer 10 is namelijk een magisch, wellicht mythisch nummer binnen deze mooie vereniging. Wie zegt ‘Vijfje’, die zegt ‘10!!’. Dit jaar speelt het schaduwvlaggenschip van de club in de 2e klasse, en de eerste wedstrijden hebben het aloude teammotto ‘V10, wekelijks afzien’ weer glans gegeven. Opstartproblemen en het langzaam verlopende aanpassingsproces maken dat de machine nog enigszins roestig loopt. Desalniettemin is de selectie zeer veelbelovend, en daarom is het gepast ieder teamlid kort voor te stellen, zodat de vele fans kunnen lezen wat de grootste geheimen en guilty pleasures van de

In het veld probeert hij coachend de rampzalige defensie enigszins te sturen, en een wedstrijd is niet compleet zonder de ‘Ollie Speciale’, welke kan verschillen tussen een legendarische vlucht richting kruising of een spectaculaire karatetrap die een achterbal tot corner promoveert. Met Sander is spektakel dus gegarandeerd!

Alwin ‘Aldi’ van Lubeck is het verbindend element van dit schitterende team. Zijn tweede alias ‘Birdie’ heeft een andere oorsprong, maar desalniettemin vliegt Alwin er iedere wedstrijd vol in. Opvallend wendbaar en strategisch sterk

heren Tieners zijn.

draagt hij iedere wedstrijd zijn steentje bij. De derde helft is voor Alwiner, een

Rinse ‘Rinus’ Bruggeman debuteert dit jaar bij Drs. Vijfje en heeft laten

V10 ook hier te representen. De grootste lol heeft hij in het beschimpen van iets

echt sociaal dier, een peuleschilletje, en hij is niet te benauwd om de kleuren van

merken dit niet stilletjes voorbij te willen laten gaan. Tot op heden schittert hij door aanwezigheid bij iedere borrel, en heeft zich zelfs in beschonken toestand in laten palmen door de dodelijk charmante FEC. Voor Rinse een mooi excuus om elke borrel te shinen. Voor het shinen in de zaal, waar het toch een beetje om gaat, moet hij het voorlopig hebben van de discutabele combo van rood haar en roze schoenen. De potentie is er overduidelijk, maar het valt te hopen dat het vedettegedrag echte prestaties niet in de weg gaan lopen., en dat hij zijn ogen

te dronken teamgenoten, dus wie helpt er mee deze vriendelijke reus dit jaar onder tafel te zuipen?!

Tomas ‘T’ Marsman is eveneens een nieuw gezicht binnen Drs. Vijfje. Na veel aandringen en een gezonde portie peer-pressure zijn zijn dunne beentjes gezwicht voor de lokroep van deze mooie vereniging. Tomas was al jaren een duidelijke gevalletje ‘beste stuurman aan wal’, dus het werd tijd zijn grote woor-

een keer van de vrouwelijke Vijfjes af kan houden.

den maar eens waar te maken. Voorlopig gaat het hem niet slecht af, al lijken zijn

Hans Meijer, a.k.a. Hansie(hansie) voegt de broodnodige technische skills

en lustig draaiend met de rechter analogstick. Funtioneel? Niet altijd. Entertain-

gedachten zich continu in Fifa 12 af te spelen. T voetbalt volop met L2 ingedrukt

toe aan V10. Deze geboren Ezinger stond vroeger te boek als de nieuwe Dennis Bergkamp, maar zijn inmiddels respectabele studieloopbaan heeft die bijnaam doen vervagen. Waar Hansie vorig jaar nog wel eens moeite had al rennend de andere kant van de zaal te bereiken, valt hij dit jaar in positieve zin op door zijn conditie en spirit. Na 50 minuten futsal is het voor Hans nog niet over, en hij haalt daarom maximale uit zijn vrijdag door de derde helft maximaal Bei te zijn; het studentenleven duurt immers (nog) maar even! Keepert

mer betrouwbare doelman heeft inmiddels de definitie van ‘eeuwige student’ eigenhandig herschreven, en laat zich daarbij niet uit het veld slaan door een

G.S.F.V. Drs. Vijfje

kijkt hij dit jaar nog wel eens te diep in het glaasje Sprite. Van buiten ziet hij er alleraardigst uit, maar maak deze mooiboy niet boos, want vergeleken bij T-boy lijken zelfs ‘The Situation’ en de Hulk nichterige crosstrainer lulletjes

Paul(us) van Moorsel

was een last-minute toevoeging aan de selectie.

Quasi-bescheiden bagatelliseert Paultje zijn eigen voetbalkwaliteiten, en na een aantal optredens lijkt dat ergens wel terecht te zijn. Paultje is exponent van

Sander ‘Ollie’ de Hond is absoluut de Nestor van V10. Deze im-

Bewaareditie 2012 /2013

ing? Dat zeker. In de derde helft valt hij op door zijn nuchtere blik, maar wie weet

98

het Maatschappelijk Verantwoord Futsalproject van V10, waarin we ook mindere goden de kans geven op shine en succes, om ook zo haar steentje bij te dragen aan de maatschappij. Maar onderschat deze kansenjongere niet, want wie weet

99


verbaast hij vriend en vijand door op het eind van het seizoen keihard in de

de gaten. Oplettende Vijfjes gaan deze man dit seizoen tegenkomen in/voor het

basis te staan. De derde helft staat Paulus zeker in de basis, en heeft hij reeds

Fust/Tap, alwaar hij ongetwijfeld ‘ik kan niet kapot’ staat te lallen. Doe ons allen

zijn waarde bewezen voor V10. Eigenlijk staat Paultje symbool voor heel Drs.

een plezier, en geef deze man dan alsjeblieft nog één tequilatje!

Vijfje: voetballen is leuk en aardig, maar bierdrinken en gezelligheid minstens

Onno ‘Onno’ Werkman is nieuw binnen Drs. Vijfje, en het geheime wapen

zo belangrijk!

Frank ‘Koots’ Posthumus © heeft na jaren lafjes tegen de vereniging

van V10. Deze jongeman is twee handen op één bolle bierbuik met Roekel, en eenmaal samen vormen ze dan ook een ijzersterk duo. In de kroeg althans, want

aangehangen te hebben, toch maar de sprong in het diepe genomen door zijn

in de zaal moet de echte scherpte bij Onno nog komen. Zijn meest opvallende

schaatsen aan de wilgen te hangen en zich te hullen in het Goddelijke Babyblauw.

prestatie dit jaar is vooralsnog het schitterend missen van een kans van 0,50

Stiekem is ook Frank onderdeel van het eerder genoemde Maatschappelijk Ve-

meter voor open doel. Maar wie weet wat deze kleine man nog gaat laten zien dit

rantwoord Futsalproject, maar dit weet hij enigszins te verbloemen door iedere

jaar. V10 heeft er alle vertrouwen in!

week de aanvoerdersband aan te trekken. In de wandelgangen wordt gefluisterd dat hij stiekem probeert zo weinig mogelijk wedstrijden te winnen, sinds dit jaar

Grote verhalen en evenzoveel grote ego’s ten spijt, het huidige seizoen verloopt

Goldstrike als overwinningsshot is geïntroduceerd. Is Frank dus de Mol van V10?

vooralsnog niet zoals gewenst. Wedstrijden winnen is lastiger dan gedacht, en op

Wie zal het zeggen… Aan inzet en enthousiasme ontbreekt het hem in ieder geval

de tactiek valt nog wel het een en ander aan te merken. Zoals een rare Amster-

niet, en ook in de derde helft doet hij vaak (iets te) enthousiast mee. Waar glad

dammer ooit al zei, elk nadeel hep z’n voordeel. Waar V10 voor het seizoen nog

ijs voor hem geen probleem vormt, heeft hij nog wel moeite met de stroeve vloer

op 2 paarden wedde, kan het nu de sportieve ambities rustig laten varen en zich

in de Groninger hallen. Komt dat dus zien!

vol storten op de sociale ambitie om het meest actieve Vijfje team te worden. Le Barrage is vanaf nu het toneel waar geshinet gaat worden, en de motivatie voor

Willem van Roekel, of simpelweg Roekel, is bezig een mooie Vijfjecar-

de wedstrijd wordt gehaald uit het vooruitzicht van bitterzoete overwinningss-

riere op te bouwen. Deze geboren spits vindt het leuk hoor, al die medespelers,

hotjes met het mooie blonde barchickie in Le Barrage! Mooie tijden lonken, met

maar het liefst pingelt hij zich zelf een weg richting goal. En verdomd, het lukt

als eerstvolgende piekmoment het Vijfjeweekend. Beisein ist Mitmachen!!

hem nog vaak ook. Gelukkig voor V10 ziet Roekeltje zijn teamgenoten in de derde helft meer dan staan, en eenmaal in de kroeg ontpopt hij zich tot een ware teamspeler. Zijn vocabulair beperkt zich soms tot ‘he Cappie, bierrr halen!’, maar het zij hem vergeven. Blessureleed houdt hem vooralsnog aan de kant, maar de hertjes in Le Barrage mogen zich alvast vasthouden, want Roekel is coming!

V12 Daniël Witteveen Zijn entree in de derde klasse A zaalvoetbal dit seizoen op woensdag 12 septem-

Robbert ‘Benji’ Schluter is al een aantal jaren trouw aan V10. Deze actieve Knickerbukker onderscheidt zich door laf Vijfjegedrag. Na het opstappen van voormalig Captain Lexi was Schlutjes naam opeens Haas, en wist hij niet hoe snel hij moest duiken zodra het woord ‘aanvoerder’ in zijn bijzijn gebezigd werd. Desalniettemin is hij een gewaardeerde kracht binnen het elftal. Als Benji gescoord heeft is zijn dag al goed. Opvallend genoeg toont hij zijn leiderschap wel als eenmaal de reservebank is verruild voor een barkruk, want hou hem dan in

Bewaareditie 2012 /2013

G.S.F.V. Drs. Vijfje

100

ber 2012 was voor velen een onuitwisbaar optreden, dit omdat hij met katachtige en onvoorspelbare reddingen ballen tegenhield die de tegenstander allang in het doel had gewaand. Daniël Witteveen coachende keeper van V12 uit Groningen straalt rust uit en word al vergeleken met de futsalversie van Edwin van der Sar, Daniël zorgt dan ook met zijn drie seizoenen ervaring waaronder één kampioenschap voor de meeste ervaring binnen het team. De ervaring tijdens de derde helft laat nog op zich wachten, maar één ding is zeker deze keeper gaat punten

101


voor ons pakken dit seizoen waardoor de derde helft een formaliteit word en de

de achterhoede, maar kan hij ook optreden als mentor voor het hengelen naar

overwinningsshotjes en pitchers bij binnenkomst al klaar kunnen worden gezet

bitches’ aldus stoplicht. Al met al kan Kaastra gezien worden als een welkome

in le barrage.

versterking voor de vijfjes.

Johan Galema

Michel Geerligs

Johan Galema nu een half jaar aan het futsallen met vrienden bij vijfje, met

ook wel gezien als talentvol maar meest leergierige voetballer van V12. Op deze

elke wedstrijd die hij speelt, “lijkt” Johan beter te worden. Dat terwijl de pas

leeftijd al afgestudeerd, met een eigen bedrijf, moet Michel alias ‘Mock’/’Mick’

22-jarige Fries nu al door velen wordt beschouwd als de beste zaalvoetballer

heel wat in zijn mars hebben om naast al zijn activiteiten ook nog zijn zaalvoet-

ter wereld. Sportjournalist Auca Atioli dook in het leven van de jonge superster

balwedstrijden mee te pikken. Saillant detail hierin is dat Mock onlangs, na een

die op 20-jarige leeftijd richting Groningen trok. Hij sprak met familie, vrienden,

langdurige stage, een contract van FC Anzhi Makhackala Futsall heeft afgewezen

journalisten, trainers en tot slot met Johan zelf. De antwoorden die Johan in dat

om zijn wedstrijdjes met zijn vrienden te spelen in V12. Aanvoeder Jock Galema

gesprek geeft, zijn tekenend. Hij is innemend, bescheiden en praat het liefst over

is dan ook erg gecharmeerd om het feit dat het bij Mock niet alleen om het geld

voetbal, familie en Friesland. In de ghetto van Parrega is hij opgegroeid wat lang

gaat en is blij met de rentree van Mock. Ook de andere spelers van V12 zijn erg

niet altijd makkelijk is geweest maar wat hem wel maakt tot de persoon die hij

in de nopjes met Mock. Want na de wedstrijd wordt een aanbod van ‘even om het

nu is. Grote voorbeelden van hem zijn Nigel de Jong, en Xabi Alonso dit niet om

hoekje kijken in de stad’ nooit afgeslagen door de routtinier. Veelvoorkomende

hun voetbalkwaliteiten maar om hun kapsel en of baardgroei. Ofschoon de carri-

woorden van Mock in de stad zijn dan ook, ‘rondje Tequilla?!, Flamin’ Sambuc-

ere van Johan nog lang niet voorbij is, wordt er nu al gedaan aan mythevorming.

ca?’. Doordat Mock al enigsinds op leeftijd is heeft zijn herstel ook langer de tijd

Over zijn eerste balcontact onder de douche bij de F-jes van vv Workum bijvo-

nodig, dit is ook te zien aan de aanzienlijke herstelperiode na een avondje ‘om

orbeeld. Als men nu al kijkt naar de imposante erelijst achter Johan zijn naam

het hoekje kijken’. Desondanks zijn, zijn vrienden erg blij met de keuze van Mock

weet het: hij is op en naast het veld een fenomeen, met grappen, streken en ge-

die gevallen is op V12!

luiden die niemand verwacht beloofd hij ook dit seizoen V12 weer kleur te geven. Al kijken sommige medespelers hier lichtelijk tegenop. Wel houd Johan alias Joos alias akaflamzulu alias Florian Johanzoon van stijl om na elke wedstrijd het

Auke Attema is zowel links- als rechtsbenig en speelt als aanvaller, het liefst achter de spits.

eerste rondje te geven in le barrage, al met al grote klasse hij is natuurlijk ook de

Zijn balcontrole en onmiskenbare vaardigheid in het afschudden van de tegen-

leider en de captain van V12, en zijn medespelers hadden niet anders verwacht.

stander worden gezien als zijn belangrijkste sterke punten. De begaafde voetballer is opgegroeid in Blauwhuis en wist al snel het vlaggenschip van de plaatselijke

Hette Kaastra

vv Bluehouse te bereiken waarna al snel een aanbieding van vv Naapoolie volg-

ook wel gezien als ’s werelds meest befaamde ‘possenhunter’, is aangetrokken

de. Deze greep de kleurrijke voetballer niet waarna de overstap naar Drs.Vijfje

als versterking in de as van de verdediging. Hij genoot zijn opleiding bij GAVC,

een feit was. Als captain van dit team waren te prijzen voor het grijpen, echter,

en wordt nu al gezien als de Bruno Martins Indi van Friesland. Echter is deze

ze werden allemaal misgegrepen. Met het grijpen van een biertje in de Jut & Jul

speler ook niet vies van overmatig drankgebruik. In het verleden zorgde dit voor

had Auke daarentegen absoluut geen moeite. In het veld, dus voor de derde

‘Balotelliachtige’ taferelen waardoor hij weggestuurd werd bij zijn vorige werk-

helft, is deze man van onschatbare waarde. Het eerder genoemde spelinzicht

gever SC Heerenveen. Aanvoerder Jock Galema verwacht echter dat deze ruwe

achterwege latend, zijn spelinzicht, haarscherpe passjes die die snelheid moeten

diamant snel genoeg zal glinsteren. Mient Jan Faber (alias stoplicht) is bijzonder

benutten van de snelle spelers in vijfje12. Naast zijn onmiskenbare prestaties in

blij met de komst van Kaastra. ‘Niet alleen is Kaastra een goede versterking voor

het veld, regelt hij veel dingen die voor het oog niet waarneembaar zijn, maar

Bewaareditie 2012 /2013

G.S.F.V. Drs. Vijfje

102

103


van een ongekende waarde zijn. Zelfs nu nog, nu Jock aanvoerder is! Niets dan lof voor Auke ‘lavezzi’ Attema.

Jelmer Sietse Sietsma Een nieuwe aanwinst in het zaalvoetbal team van V12. Al snel heeft deze sierlijke 20-jarige voetballer een bijnaam gekregen om niet buiten de boot te vallen in de

Jelmer Driel Zijlstra Jelmer Zijlstra is het beest van het team hij is bekend vanwege het feit dat hij altijd wel wil. Voetballen is een van zijn vele hobby’s naast fietsen, tenissen, hardlopen, schaatsen, kogelstoten, discuswerpen, curling, paardrijden en gitaar spelen. DRS. Vijfje is erg blij dat deze sportieve en creatieve voetballer zich wederom heeft verbonden aan het twaalfde elftal. Binnen het elftal is hij een van de creatiefste spelers van het twaalfde, in moeilijk situatie weet vaak de juiste oplossing te vinden. Er word binnen de ploeg gesuggereerd dat dit niet alleen komt door de creativiteit, maar ook door een bepaalde gezichtsuitdrukking. Met deze gezichtsuitdrukking jaagt hij de tegenstander de stuipen op het lijf. Verder heeft deze man een zeer goede en snelle actie in huis waarmee hij zijn mede spelers vrij voor de goal zet. Na de wedstrijd is hij het beest van de ploeg en gaat hij altijd tot het gaatje. Verder is het een zeer gastvrije jongen en wordt er bij hem thuis vaak zonder dat ie het zelf weet de snoeppot leeg gegeten, vaak door een en dezelfde persoon. Oh ja en dan niet te vergeten de bijnamen van Jelmer, dat zijn er te veel om op te noemen!

Friese Heerschappij van V12, namelijk ‘’Sietse’’. Dit, om ook de nodige verwarring te voorkomen, vanwege het feit dat er nu twee Jelmers in V12 spelen. Sietse komt uit een dorpje genaamd Boven Smilde. Hier kon hij een lucratief contract tekenen bij de plaatselijke topclub BSVV, de BovenSmildeVoetbalVereniging. Sietse verkoos terecht het Vijfje boven deze boeren club. Hoogstwaarschijnlijk om de reden dat de derde helft voor hem van groot belang is en hij daar bij BSVV veel te weinig aan toe zou komen. Op het nieuwelingen-feest in le Barrage liet Sietse zich al van zijn beste kant zien, door de nodige biertjes achterover te slaan. We hopen dat hij zich in de toekomst drie helften lang voor de volle 100% kan inzetten!

Ruben Houwer Nieuw in het sterrenequip van v12, aanstormend talent Ruben a.k.a. de Houwer. Komend uit het oosten van het land is hij een welkome afwisseling naast zijn overwegend friese teamgenoten. Toch viel de cultuurshock mee. In het veld bleek al snel dat de Houwer en zijn medespelers elkaar goed kunnen vinden. Aanvoerder Galema is dan ook erg blij met deze ruwe diamant. ‘Het is erg mooi

Mient-Jan Fapvoer Faber Dan hebben we Mient, ook wel Mont-Jan Stoplicht Faber. Deze schietgrage speler heeft 2 kwaliteiten, of eigenlijk 3.. De eerste is schieten. Dit doet hij dan ook vaker dan alle andere spelers bij elkaar in een wedstrijd. Maar treft ook vaak doel. Zijn 2e kwaliteit is het delegeren, Mont is hier echter zo goed in dat hij soms de spits wijst naar een tegenstander die vlak achter hem staat. Het laatste wat genoemd gaat worden beheerst onze Mient zo goed, dat het een valkuil is geworden. Deze kwaliteit is eten. Mient eet graag. Verder is het een zeer gezellig figuur die niet leert van zijn blauwtjes, hij vergeet simpel weg wat hij op het moment geze-

om te zien dat na flinke investering in onze jeugdopleiding er resultaat wordt geboekt. Wij hopen dan ook dat we Ruben nog lang voor ons kunnen behouden.’ Al snel bleek dat de Houwer ook van een derde helft spelen niet vies is. De eerste twee feesten in de nieuwe stamkroeg van het vijfje le barrage werden door de Houwer tot diep in de nacht gevierd waardoor hij al snel tot de harde kern zuipers van het vijfje behoorde. Natuurlijk hoopt v12 dat Ruben niet te ver doorslaat in het gefeest en als prioriteit nummer 1 voetballen houdt, want dan kan er nog wel eens veel plezier worden beleeft aan dit jonge talent.

gd heeft, wat haar heeft doen vluchten. Maar op voetballend gebied speelt Mient ook nog eens bij de selectie van het 2e van vijfje. Mont gaat wederom voor de gouden schoen, die hij vorig jaar ook al behaalde met v19. Hoiiii

V13 Aan al het goede komt een einde. Zo ook aan het heldenteam van v13. Sommigen zijn hun plezier in het veldvoetbal gaan zoeken. Sommigen vertrokken naar het buitenland. En een enkeling voelde zich simpelweg te goed om voor v13 te

Bewaareditie 2012 /2013

G.S.F.V. Drs. Vijfje

104

105


spelen (jah toch Gino).

Thomas Jutten aangebleven. Lennart met zijn goals vanaf de achterlijn en

Gelukkig is door het aanblijven van de belangrijktste spelers de harde kern van het team nog intact. Tel daarbij 5 nieuwelingen waarvan een verondrustend groot deel uit Sneek afkomstig is op en je hebt de perfecte formule voor wederom een succesvol seizoen.

Thomas met zijn solide tweedekeeperskills zijn onmisbaar gebleken. Ook dit jaar wordt weer veel van ze verwacht Wat heeft dit team nog meer nodig om kampioen te worden? Heel simpel: Een vedette en een captain.

De selectie bestaat uit:

Gert-Jan ”Dobje” Dobben zal dit jaar evenals vorig seizoen als absolute

Tjeerd: Over Tjeerd is vooralsnog weinig bekend binnen vijfje. Hij studeert IBM en blijkt al jaren de vedette van V.V Nunspeet te zijn.

vedette fungeren. Dat Gert-Jan op en top sportman is is niet alleen te zien aan zijn imponerende fysieke verschijning maar ook aan zijn ervaring als voorzitter van de aclo. Daarnaast is Gert-Jan de enige speler van v13 die ooit bij een prof

Timo : De man van de onfeilbare hakjes, de subtiele steekpasses en de be-

club gespeelt heeft. Door zijn onmiskenbare bescheidenheid zijn al de gegevens echter uit de statistieken van Top Oss verwijderd. Gert-Jan houdt nou eenmaal

faamde Özil-aanname. Deze kleine man (1.77m) drijft menig tegenstander tot

niet van praatjes, zo is hij. Dus bij deze het verzoek aan iedereen om vooral

waanzin. Niet door hard werken of spijkerhard ingrijpen, maar door zijn soms

maar niet naar zijn profcarriere te vragen, vooral niet in de kroeg na een uurtje

jaloersmakende aanvalsspel. Meeverdedigen is in zijn woordenboek dan soms

of twaalf.

ook ver te zoeken. Over de kroeg gesproken. U vraagt zich zeker al af of Gert-Jan dan helemaal Timo valt het beste te omschrijven als het type “vedette”, maar dan gelukkig wel

geen minpunten heeft. Helaas is dit wel het geval. Hoe aanwezig hij op het veld

een die de tweede helft ‘gewoon’ met hetzelfde kapsel speelt.

in de 1e en 2e helft is, zo afwezig is hij in de 3e. Om er zo uit te zien als GertJan moet je inderdaad vroeg op bed en alcoholische versnaperingen laten staan.

Martijn: De boomlange Martijn Wolthuizen is met zijn rust aan de bal en zijn gouden overzicht een absolute aanwinst voor Drs. Vijfje 13. Zijn ietwat stuntelige

Akkoord. Maar voetbal blijft een teamsport dus we hopen Gert-Jan dit seizoen nou eindelijk eens in het nachtleven van Groningen te spotten.

voorkomen blijkt schijn als hij eenmaal op het veld staat. Al snel zal hij menig

Wouter

aanvaller in staat stellen om te scoren met een splijtende pass van achteruit.

Over de aanvoerder hoeft verder weinig meer geschreven te worden.

Ondanks zijn lengte (2.02m) is hij niet één van de sterksten, maar dat is in de

zijn kwaliteiten zijn binnen vijfje geen geheim. Dat is ook niet gek want met maar

zaal gelukkig geen belemmering. Kortom: Martijn is een echte spitsenstopper in

liefst 5 wedstrijden in 2 jaar achter je naam maak je nu eenmaal snel indruk.

de verdediging die ieder seizoen wel zijn (eigen) doelpuntjes meepikt.

Echter ook op het het jaarlijkse piktoernooi liet hij een sterke indruk achter. Vorig jaar greep hij net naast de winst, maar het kan bijna niet anders dat er dit jaar

Harm en Jelmer

maken het Sneeker kwartet van v13 compleet. Over hen

een betere prestatie wordt neergezet.

is ook nog weinig bekend. Alleen dat het Friezen zijn. En je kan nooit genoeg Friezen in je team hebben, dus dat zit wel goed. Van het sterrenteam van vorig jaar is het angstaanjagende duo

Bewaareditie 2012 /2013

G.S.F.V. Drs. Vijfje

Lennart en 106

107


Vijfje 14 – Op zoek naar revanche

Halverwege het seizoen kwam

Jordi Reitsma Vijfje 14 versterken – en hoe.

Behalve dat er meteen meer bier gedronken werd en er opeens vrouwen naar Het afgelopen seizoen eindigde Vijfje 14 teleurstellend onderin de middenmoot.

onze wedstrijden kwamen kijken, ging ook het niveau van het veertiende erop

Degradatie was zelfs nog even aan de orde. Niet gek dus, dat dé nummer 14

vooruit.

ooit, Johan Cruijff, als adviseur werd ontslagen. Een opvolger was verrassend

Jannes Willems. Hij bedoelt het

snel gevonden. Karatekid Louis van Gaal, tevens bondscoach van het Nederlands

Een van de meer verdedigende krachten is

Elftal, stemde toe om het veertiende dit seizoen met raad en daad bij te staan.

goed, maar hij blijft natuurlijk die NEC-supporter. Sinds de afgelopen EK wordt

Van Gaal heeft het team grotendeels intact gelaten, terwijl hij binnen Oranje

Jannes vaak verward met Jetro. Dat is niet zo raar, want hun spel heeft meer

flink aan het verjongen is. “Maar Vijfje 14 heeft dan ook geen EK verkloot”, aldus

overeenkomsten dan alleen hun achternaam. Graag mee naar voren willen en

de leermeester. Wel zijn een aantal versterkingen aangetrokken, om het team

klungelen achterin, om maar wat te noemen.

scherp te houden. De Nestor van team is dus gebleven.

Daniël v/d Zee heeft net voor de zomer

een nieuwe nier gekregen en is daar langzaam van aan het herstellen. Van Gaal

De aanval krijgt dit jaar versterking van Ali Aoulad El Kadi, de man die volgens Evert ten Napel de bal aan een touwtje heeft. Vol energie en kapbewegingen legt Ali menig verdediger in de luren.

noemt het een flinke aderlating dat hij Daniël het eerste deel van het seizoen waarschijnlijk moet missen. “Rust in de verdediging kunnen we goed gebruiken.”

Op zoek naar succes is er dit seizoen ook in Rusland gekeken naar versterkingen.

Behalve een sterke verdediger, stoomt Daniël graag mee naar voren.

Daar werd de zeer talentvolle Igor Veendrick gescout. Van Gaal twijfelde niet en legde direct een flinke zak geld op tafel voor het dribbelwonder. Gaat Igor vijfje

Dat is nodig, om zo voorin spelers als

Wytse Vellema te ondersteunen. Deze

14 het kampioenschap bezorgen?

beer uit Friesland is technisch begaafd en maakt het met zijn dribbels niet alleen de verdedigers lastig, maar ook zichzelf. Desondanks pakt Velletje zijn goals mee

Tenslotte is daar onze leider in bange dagen: Aart Jan Lenstra, onvermoeibaar

en blijft hij immer optimistisch, hoewel dat na een rode kaart afgelopen seizoen

in de zaal en daarbuiten. Hij blijft de hele wedstrijd opstomen en met zijn acties

wel anders was.

weet hij altijd weer een paar verdedigers het bos in te sturen. Regelen zit in zijn bloed: elke wedstrijd was er weer een nieuwe keeper en een compleet team.

Een andere aanvaller is

Bas Tromp, een echte Ajacied waarop Mark van Bom-

mel jaloers is: hij pakt gemiddeld meer gele kaarten dan de PSV’er. Zijn schoten op doel zijn pegelhard en komen van alle hoeken van het veld. Ook hij heeft een mooie passeeractie in de benen.

erder? Dit bonte gezelschap gaat op zoek naar revanche, om dit seizoen bovenin mee te draaien. De eerste wedstrijd werd in ieder geval al overtuigend gewonnen met

Over PSV gesproken: Eindhovens finest

Victor Zwartkruis is na een jaar niet

meer weg te denken uit Groningen. Zijn doelpunten zijn schaars, maar zijn acties blijven voor opwinding zorgen op de tribune. Na een nederlaag ligt het dus ook niet aan Victor.

Bewaareditie 2012 /2013

Buiten de zaal werd er echter veel minder geregeld, of missen wij wat, aanvo-

12-5. Een kampioenschap zou de cirkel echt rond maken volgens Van Gaal. Stel je vast voor: Louis schreeuwend van de Martinitoren: “wij zijn de beste! Niet alleen van Groningen, maar ook van Bedum! En ook van Uithuizermeeden! En ook van Delfzijl! Und vielleicht… Europa!” Wij gaan er alles aan doen om dat mogelijk te maken, of zijn jullie nu zo dom en zijn wij zo slim?

G.S.F.V. Drs. Vijfje

108

109


Jurjen de knapste jongen van Drs. Vijfje is het tactisch brein van Drs. Vijfje. Door zijn tactische besprekingen heeft vijfje 15 vorig seizoen veel punten behaald. Althans dat beweert hij. Het is een fenomeen. Waarom zul je je afvragen? Zijn doelpunten van vorig seizoen staan berucht binnen de regio en worden vergeleken met het EKdoelpunt uit 88 van Marco van Basten, doelpunt van Ibrahimovic (Ajax –NAC) en de omhaal van Rooney tegen Manchester City. Ook Jurjen waren we dit seizoen bijna kwijt aan de Knickerbockers, Oranje Nassau of A.S. Exstudiantes! Maar gelukkig hebben we deze klasbak kunnen behouden. Zijn liefde voor 15 zal nooit over gaan. Zo zegt hij zelf… Maar in werkelijkheid is heimelijk verliefd op de woest aantrekkelijke aanvoerder.

Wouter ‘Cassanova a.k.a Stiftler’ Wiardi

V15

Wouter heeft zijn bijnaam te danken aan 2 specialiteiten, namelijk: stiften en

Team 15 is het opleidingsinstituut van Drs. Vijfje. In 2 jaar tijd maar liefst 2 spelers opgeleid en afgeleverd bij het eerste elftal. Iedereen kent ze: Jesse en Luuk!Waar elke voetbalclub een opleidingsvergoeding krijgt voor een gekochte speler uit de jeugd, vragen wij helemaal niets! Waarom? Wij hebben namelijk

vrouwen regelen! Deze playertje verschalkt de uitkomende keepers met weergaloze stiftjes! Kansloos liggen de keepers te huilen op de grond!

een Vijfje hart!

Na de wedstrijd in de kroeg gaat Wouter graag achter de vrouwtjes aan. Hij was

Wil je ook in Vijfje 1, maar je bent er nog niet helemaal klaar voor? Kom bij Vijfje

heeft dit seizoen één doel voor zichzelf gesteld, meer vrouwen regelen dan Je-

daarom zeer verheugd met het bijkomen van een nieuw vrouwenelftal. Stiftler

15 en we slijpen je tot een fijne diamant(Bij voorkeur een keeper)! Voor meer informatie, kan je onze aanvoerder bellen/mailen of een brief schrijven met een korte motivatie(bekijk hiervoor het almanak).

schuifbenen. ‘GO GO GADGET BALAFPAK!‘ Wat een monster, wat een conditie!

Deze man met veel borsthaar kan zeer goed verdedigen. Niet meer, niet minder. We kunnen van geluk spreken dat deze man bedankt heeft voor het eerste elftal, anders hadden we nu beter kunnen stoppen en op volleybal kunnen gaan.

Jurjen‘Matterazzi’ van der Horst (Linkervleugel aanvaller + coach van Drs. Vijfje 15) G.S.F.V. Drs. Vijfje

GertJan ‘ Inspector gadget’ Griffioen Gertjan kan uitstekend ballen onderscheppen door zijn ongelofelijke mooie uit-

De aanvoerder Huub ‘Patrick Pothuizen’ van Kessel

Bewaareditie 2012 /2013

roen Pauw! De rest is bijzaak...

110

Wisselen? Nee! Dat begrip kent Gertjan niet! Gertjan kan ook erg meedogenloos zijn in de duels. Geef hem een panna en hij sloopt je. Tip: neem je scheenbeschermers mee als je tegen Gertjan speelt. Hoe herken je hem? Deze geboren Fries lijkt sprekend op Abe Lenstra! Boppe!

111


Jasper ´de geile beer´ Stel

De Godenzonen van V16, opa’s met een missie

Jasper is onze geile beer van het team. Hij is namelijk altijd geil en hij kan lekker knuffelen. We hopen dat hij dit seizoen ons nog meer gaat knuffelen dan vorig

Aangezien de helft van het team onderhand 25+ is, mag er bijna gesproken

seizoen.

worden van een bejaard team tussen de jonge studenten. Aangezien een aantal van ons de vader van andere Vijfje-leden kunnen, en wellicht zullen zijn, bij deze

Tigran ‘Rivaldo’ Airapetian

een korte omschrijving van jullie potentiele vaders. Voor ander levensadvies zijn

Deze trukenkoning met sambabewegingen is dit jaar onze eerste nieuwe aan-

de jonge honden van Vijfje ook natuurlijk altijd welkom bij ons.

winst geworden! Scharen, around the World, panna’s zetten, deze mannetje kan ALLES! Dus wees maar vooral heel erg bang. Wat een geluk dat hij bij Gertjan in het team zit!

Patrick Dioncre Onze eigen Patje D, oftewel Dirkie Klapkuit, oftewel de koning van de voorassist, oftewel Der Kapitän. In de volksmond schijnt hij Patrick Dioncre genoemd

Naast zijn bijzondere voetbalkwaliteiten, is deze jongen ook zeer intelligent. Hij

te worden, maar naar verluid zijn dit alleen maar geruchten. Eerlijk gezegd,

studeert Wiskunde in Groningen, waardoor hij dus direct de vrij trappenspecialist

deze man behoeft geen introductie. Zonder de aanwezigheid van deze geboren

is geworden van vijfje 15. Door middel van zijn wiskundige berekeningen schiet

kapitein zou dit V16 een doelloos ronddobberende modderschuit zijn. Eigenlijk

hij vrijwel elke vrij trap erin (scoringspercentage ligt rond de 98,9 %). Nieuwsgi-

mogen wij gezegend zijn dat wij zo’n geboren aanvoerder hebben. Maar eigenlijk

erig geworden? Google hem!

ook weer niet. Wat onze Kapitän aan leiderschap in overvloed heeft, zo laten zijn voetbaltechnische kwaliteiten hem af en toe wel eens in de steek. Met de

Willem ‘Holleeder’ Beerda

nadruk op af en toe, want onze Patje heeft het tegen de lat stiften tot een kunst

Willem is onze 2e aanwinst. We hebben hem zien voetballen in de zaal van Baflo.

verheven. Vanuit het niks kan hij een wedstrijd net niet bepalen door zo’n ge-

Piet de Visser, bedankt voor de tip! Een echte technicus met een enorme scor-

niale lob. Het schijnt dat er in Brazilië illegale videobanden in omloop zijn waarin

ingsdrift. Zal hij dit jaar topscoorder worden van Vijfje 15? Hou hem in de gaten!

hij zijn befaamde lob uitlegt met assistentie van Rivaldo. Wij hebben er onze

Willem heet niet voor niets Holleeder, dus wil je van een vriend of vijand af?

hand nog niet op kunnen leggen, helaas. Gelukkig heeft onze aanvoerder het

Spreek hem maar aan als hij op zijn Vespa naar Le Barrage komt! Communicatie

werkethos van een complete stal paarden, waardoor hij ook binnen het veld

via telefoon of e-mail niet mogelijk!

voetballend nog wel zijn steentje kan bijdragen.

Hans ´B.A. Baracus´ Duin

Jauke de Jong

Hans is onze laatste aanwinst. Deze allround voetballer hebben we opgepikt ti-

Deze speler binnen het vernieuwde V16 heeft wat voeten in de aarde. Het team

jdens een zaalvoetbal toernooi in Amsterdam. Hij speelde voor het Joga Bonito

mag van geluk spreken dat het deze woeste fries nog in de gelederen heeft zit-

team van Edgar Davids en Hidoshi Nakata! In dat elftal werd hij B.A. Baracus

ten. Het verhaal gaat dat Jauke ‘’ Hooligan’’ de Jong op trainingsstage is geweest

genoemd omdat hij graag gouden sieraden draagt en een hekel heeft aan on-

op Malta om een contract af te dwingen bij Vittoriosa Stars. Dankzij goed werk

recht . Hij twijfelde of hij mee ging met de worldtour 2012 maar koos er uitein-

van Patrick Dioncre (een lucratief contract met onder andere 3 gratis dropveters

delijk toch voor om op een wat hoger niveau te voetballen bij Vijfje15. Een plek

en een paar schoenen naar keuze bij de Scapino) heeft V16 deze nuchtere Fries

waar hij zich kan ontwikkelen tot een ware vedette, zodat hij volgend seizoen een

weten te behouden. Zijn kwaliteiten staan buiten kijf, zijn inzicht in het spelletje

overstap kan maken naar Vijfje 1.

zaalvoetbal en mooie vrouwen maakt hem tot een van de beste doelmannen die Vijfje gekend heeft. Dit talent heeft het hart op de goede plek zitten. Graag

Bewaareditie 2012 /2013

G.S.F.V. Drs. Vijfje

112

113


nodigt deze vliegende panter zijn teamgenoten uit in het o zo mooie ‘’Donianga’’.

eerste keeper met een gebroken pols van het veld gedragen? En bovenal, gaat

Het blijft nog maar de vraag of V16 hier ooit nog eens terecht komt, dit omdat

hij het waarmaken? Vragen waarop dit seizoen antwoorden van de gouden rech-

de juiste spelling van deze plaats een raadsel blijft.

ter van onze supervedette Cristiano gaan komen.

Roel Klomp

Bart Koopman

Roel Klomp, boegbeeld van Vijfje 16. Wie kent hem niet? Ondoordacht, oncoach-

Deze befaamde nummer vijf had beter rugnummer drie zonder tomaat kun-

baar en niet te peilen. Je moet hem altijd vragen of hij nog iets geks van plan

nen kiezen. Dit vanwege zijn licht autistische, enigszins verontrustende maar

is. Naar verluid ook de enige speler die in slaap kan vallen tijdens een wedstrijd.

vooral eentonige vrijdagnachtbestelling: “het broodje swaarms”! Een broodje

Deze bruin getinte reus heeft zowel binnen als buiten de lijnen acties die wel

waar godenkrachten aan ontleent worden mits die tomatenrommel in de prullen-

eens bedenkingen oproepen. Zo had ik het idee dat als mijn vriendin een vrouwe-

bak verdwijnt. Kebab is nimmer zo crisisresistent geweest sinds het nummertje

navondje gepland had, dat ze met een vriendin op stap was. Lijkt logisch, op het

drie zonder tomaat over Bart zijn tong pieste. Deze befaamde verdediger van

moment dat ze gaat shoppen, langs de zonnebank en pedicure gaat. Later bleek

Vijfje 16 staat bekend om zijn triggershots en geplaatste passen bij de tweede

dat niemand minder dan onze Roel haar vergezeld heeft tijdens deze uitstapjes.

paal, welke slechts met een zuchtje wind achter de doellijn kunnen verdwijnen.

Erg lief, het verklaart ook het één en ander omtrent zijn verzorgde uiterlijk.

Bovendien heeft Bart met zijn dronkenmansanalyses in de Jut en Jul de eerste bouwstenen van onze speelstijl gelegd. Sinds Bart voor het eerst het stoere

Naast dat deze man dus lief is dat hij lang is, is deze man ook vlijmscherp! Met

babylichtblauwe Vijfjeshirt over zijn hoofd trok, was zijn lot bepaald: Wekelijks

zijn pen, maar ook met zijn spel. Mocht de GVR van Vijfje het op zijn heupen

swaarms eten zonder tomaat, te veel bier drinken in een kutkroeg en regelmatig

hebben, dan is hij onhoudbaar, de rushes langs de zijlijn zijn dan onnavolgbaar.

in aanvaring met de politie vanwege zijn baldadige gedrag… Ik presenteer u:

Helaas slaat dit nog wel eens door in zijn koppie, waardoor hij het idee heeft dat

Barteld Koopman!

alles van hem afhangt. Een simpel balletje breed zit er niet in bij deze man, het is alles of niets als hij op het veld staat. Gelukkig is het vaker alles dan niets, wat hem een belangrijke schakel van V16 maakt.

Rindert Beers Bent u ook zo nieuwsgierig naar de roots van Rindert Beers? Wij wel.. Het zou waarschijnlijk zijn dat de roots van de familie Beers liggen in het Friese of Bra-

Vincent Smallegange

bantse Beers. Bovendien is het misschien nog wel aannemelijker dat de overg-

Vincent Smallegange, de Cristiano Ronaldo van het nieuwe Vijfje 16, is de enige

rootvader van Rindert niet vies was van het goudgele vocht. Toch is niks minder

vedette met voetbalkwaliteiten van het Godenzonenlegioen die op het oude nest

waar. De familie Beers blijkt namelijk zijn wortels te hebben liggen in het verre

is gebleven. Het wondertrio dat hij vormde met de Magiër van Dortmund en

Kenia. Vincent Yator schijnt een verre neef te zijn van Rinse (en we noemen hem

Thijs de Gruwelijke is ruw aan diggelen geslagen. CR7 probeerde de breuk nog

Rindert) Beers. Ik nodig u van harte uit om het loopwonder Rindert zondag 14

te lijmen middels een Ménage à trois in zijn vaderland Portugal, maar het mocht

oktober tijdens de 26e editie van de 4 mijl met eigen ogen te komen aanschou-

niet baten. Het vertrek van de andere twee was onomkeerbaar. Vaste Godenzon-

wen. In de wandelgangen wordt al gesproken over een nieuw persoonlijk record

enwatchers vermoeden echter dat Vinnies verwoestende schot nu nog vaker in

van rond de 20 minuten van deze Keniaan. Vreemd is, voor iemand met zo een

stelling gebracht zal kunnen worden, juist door het ontbreken van bovenstaande

conditie, dat Baines in de zaal af en toe snel kapot lijkt te zitten... Onopvallend

alles-of-niets voetballers. De verwachtingen omtrent deze speler zijn dan ook

pikt de Keniaanse Inzaghi gedurende het seizoen zijn doelpuntjes mee. Hard

hooggespannen. Zo is de vraag gerezen of nu ook Vincent zijn haar in de rust

werkend voor het team en vaak onzichtbaar prikt Rindert de meest lelijke maar

gaat doen. Zal deze vedette dit jaar leren meeverdedigen? Wanneer wordt de

oh zo waardevolle goaltjes binnen.

Bewaareditie 2012 /2013

G.S.F.V. Drs. Vijfje

114

115


Siko Oud

V17: Golden (shower)

Siko houdt van voetbal. Vroeger op het middenveld rondzwervend,een ongeleid projectiel dat heel hard kon rennen. Nu een balkunstenaar, gehard en gevormd

Het is wel een hele ondankbare taak om een teamstukje te schrijven voor V17.

door het Pleintjah en urenlang 16’en op velden verspreid over heel Nijmegen. Hij

Dit zooitje is ondertussen zo vastgeroest aan elkaar dat het gehalte ouwejon-

viel hier op, en begon zich te ontwikkelen als een ‘tricker’: een trucjesman. Daar

genskrentenbrood in dit team hoger is dan dat van doping in het lichaam van

was eerst de

‘acca-achter-het-standbeen’, daarna de ‘rondom-de-wereld’, en

de gemiddelde wielrenner. Probeer er maar eens wat nieuws bij te verzinnen.

al snel ook de ‘dubbele-rondom-de-wereld-ik-zweer-jou-deze-is-extra-moelijk’.

Redmar is nog steeds met zijn bachelor bezig, Jan is nog steeds een schakende

Een eigen truc werd bedacht: Een zidane-rol gevormd door de halve Mc-Geady-

lullo, Michel is nog steeds een smooth boy, Willem is nog steeds een stille, Leon

spin. Hij was er trots op en bij het zaalvoetbal op school werden we om de minuut

is nog steeds dik, Vinnie is nog steeds viezzzz, Henk is nog steeds 15 en Spek is

getrakteerd op een echte ‘Siko-tricka’. Als topscoorder van Unreal Madrid was hij

nog steeds afwezig. Probeer er maar eens wat nieuws bij te verzinnen.

een van de sterspelers van het toernooi en kon hij Unreal Madrid naar een derde plek loodsen. Dit smaakte naar meer! Hij schreef zich in voor Drs-vijfje en na een

Het enige dat ons nog een beetje in gang kan schieten is vers bloed. En vers bloed

zware selectie-periode werd hij uiteindelijk uitgekozen voor het prestigieuze V16.

is er gekomen. Een mutatie in de zomer heeft ertoe geleid dat het verantwoor-

Hier maakte hij meteen naam door zijn felle schoten, scherpe acties en dolle en-

delijkheidsniveau in een klap naar 0% is geveegd. Na 4 jaar trouwe dienst, met

thousiasme en hij zal alles geven om V-16 naar het kampioenschap te loodsen!

helaas iets minder trouwe knieën, werd er afscheid genomen van Ruben ‘ik ben arts in opleiding’ Brandsema. Of er nou mensen thuis moesten worden gebracht,

Bas Sanders

foto’s van Willems kots moesten worden onderzocht of willekeurige flauwvallende

Al van jongs af aan op het pleintje viel de Nijmegenaar Bas, aka Bassatu aka Bas-

meisjes moesten worden behandeld, Ruben zorgde ervoor dat iedereen gezond

soe aka BS player, op door zijn verfijnde looptechniek, maar ook zijn akka achter

en wel z’n leven kon vervolgen. In plaats daarvan komt ROOOOOOOOOB... BOS.

het standbeen mocht er wezen. Menig partijtje is op het pleintje uitgevochten

Dan weet je het wel.

en tussen de spanning en sensatie door werd hier de basis gelegd voor hetgeen dat uiteindelijk is uitgegroeid tot een complete zaalvoetballer. Er werd uiterst

Om meerdere redenen wordt er sceptisch gekeken naar de transfer van Bos.

fanatiek geoefend op looplijnen, techniek, de kleine ruimtes, afhouden en kop-

Ten eerste vanwege een langgerekt incident in het Vijfje Weekend van afgelopen

pen, zowel met ijzel in de vrieskou als tijdens de hittegolven die het verre oosten

seizoen. Na een gezellig dagje aan het strand hadden Michel en Bos besloten om

heeft gekend. In het weekend werd altijd nog even inspiratie opgedaan in het

onder een douche elkaar te ontdoen van eventueel zand in de naad. Nou zou

goffertstadion om vervolgens weer de hele week te kunnen voetballen. Even lat-

een normaal mens dit gewoon doen met douche en een zeep. (Eigenlijk zou een

er rolde Bas in de Liga Gladiatorum futsalcompetitie waar hij ook zijn mannetje

normaal mens dit gewoon alleen doen, maar dat terzijde.) Voor de genoemde

wist te staan in het achterveld, hoewel het hele team bij de goal van de tegen-

teamleden was dit echter niet exclusief, zij wilden hun douche graag voorzien van

stander stond te prutsen was Bas altijd bedacht op de counter en hield hij de ene

een gouden randje. Ik weet niet precies hoe dit is verlopen, ik wil het ook niet

na de andere bal tegen. Het kon dan ook niet anders dat hij in Groningen koos

weten, maar het lijkt me vrij illustrerend dat Michel het gehele weekend niet ver

voor Drs. Vijfje, DE futsalvereniging van Nederland. En hoewel Bas altijd al een

van een pleeborstel verwijderd was. De angst is nu al groot voor het douchen na

voorkeur heeft gehad voor N.E.C. was het toch wel stiekem zijn levensdroom om

de eerste wedstrijd van dit seizoen.

te spelen in blauw-wit in plaats van het Rood, Groen en Zwart. Bas gaat dan ook Ten tweede lijkt de komst van Bos iets los te hebben gemaakt bij onze nieuwel-

mooie jaren beleven hier in Groningen.

ing van vorig jaar, Henk. Hij lijkt er zeer moeilijk mee te kunnen omgaan dat hij

Bewaareditie 2012 /2013

G.S.F.V. Drs. Vijfje

116

117


nu misschien niet meer de grootste mongool in het team is. De eerste stap om

overstap gemaakt naar Vijfje 20. We hebben een aantal mensen met rugnum-

zijn positie te verstevigen is al gezet door te gaan voetballen op roze pantoffels,

mers, en een aantal zonder rugnummers. Dit natuurlijk om verwarring te zaaien

maar het wederzijdse haantjesgedrag zal per wedstrijd oplopen. Komt u vooral

bij de tegenstander! Het team bestaat nog steeds uit dezelfde 9 spelers als vorig

persoonlijk oordelen wie van de twee de grootste verstandelijke beperking heeft.

seizoen. Of dit verstandig is zullen we in de loop van het seizoen zien. Misschien hadden we ons geld beter kunnen investeren in aankopen dan in contractver-

Natuurlijk zijn er ook doelstellingen. Na het fiasco van afgelopen seizoen, is de

lengingen.

honger naar prijzen groter dan ooit. Dit was voor Bos ook één van de voornaamste reden om het zinkende schip van V10 te verlaten. Hij volgde het voorbeeld

Op naar het kampioenschap!

van Robin van Persie en maakte de gewaagde overstap. 30 goals voor én tegen rijker, zetten we dit seizoen daarom wederom in op het kampioenschap en natuurlijk ook het V-laagtoernooi, waar we vorig jaar door scheidsrechterlijke dwalin-

V21

gen al vroeg konden gaan douchen. Dat douchen wat dus nooit meer hetzelfde

Ingmar Hoen

zal zijn. Een andere doelstelling is, net zoals het bestuur dit heeft, toch het vergroten van de betrokkenheid, met als uiteindelijk hoogtepunt de teamvakantie. Enkele lieden komen nog steeds met de meest bizarre excuses om dit feest over te slaan. Zo ook afgelopen seizoen. Verwonderlijk, vonden de vakantiegangers zelf. Wie wil er nou niet gratis sigaretten en flessen sterk ontvangen in de beste ‘straight-friendly’ bar in een achterbuurt van Gdansk? Of wat te denken van het handgemeen tussen David en Goliath in het appartement dat onstond nadat enkele intieme foto’s niet door iedereen gewaardeerd konden worden. Beisein is mitmachen, zeggen ze dan..

I, inderdaad..de I staat voor Ingmar. N, Niet Normaal goed voetballen kan die man. G, volgens mij is het ook nog wel een Gangster! M, je kan het onderaan ook wel lezen (nee hoor - red.) maar dit wordt geschreven door Maus A, ingmar is altijd Aanwezig voor een potje ballen R, als hij zo doorgaat met ballen wordt hij net zo goed als Rrrronaldooo

Leonel J.F. Derksen Leonel John Frederick Derksen is één van de meest gewaardeerde spelers van vijfje 21 op dit moment. Nam hij in zijn eerste seizoen nog een intrap als inworp,

V20

inmiddels staat hij bekend om het op het laatste moment uitkappen van de

Op weg naar het 1e kampioenschap???

brengt rust in het spel van dit temperamentvolle team. Voor een harde sliding of

keeper om hem vervolgens met een geplaatste pass te passeren. Deze jongen

Vijfje 20 is afgelopen seizoen als Vijfje 27 dankzij tactische blunders van de aanvoerder en ondanks een doelpuntengemiddelde van exact 10 goals per wedstrijd geen kampioen geworden in de 4e klasse. Dit seizoen gaan ze dat wel proberen in de 3e klasse. Om dit te bereiken hebben sommigen zelfs hun veelbelovende veldvoetbalcarrière afgebroken en wordt overwogen de aanvoerder op een trainingscursus te sturen.

De verwachting van Leonel zijn opnieuw hoog voor dit seizoen!

Maurice Kroon Aangezien ons team in de afgelopen jaargang net naast de prijzen greep, beseften wij dat we wel even iets extra’s nodig hadden dit seizoen. Iets om ons een pep te geven en een oneerlijk voordeel ten opzichte van de tegenstander te re-

Alle sterspelers van Vijfje 27 hebben na lange contractonderhandelingen

Bewaareditie 2012 /2013

liefkozende bodycheck draait hij zijn hand niet om. Oftewel een allround topper!

G.S.F.V. Drs. Vijfje

118

de

aliseren. Na vele auditierondes waarin allerlei mascottes, life-coaches en joman-

119


da’s onverminderd pleitten voor hun zaak, is de keuze uiteindelijk toch gevallen

strijd mist. En toch zo sportief om wel mee te reizen naar het prachtige Marum

op een doping-expert. Deze mad-scientist onder de farmaceuten is een groot

om het team te troosten na een kansloze nederlaag. Gelukkig kwam de stem-

aanwinst voor ons team. Zijn methodieken zijn wellicht experimenteel en ge-

ming er al snel weer in. En ook ik als jongste van het team kan het waarderen dat

waagd maar de resultaten spreken voor zich. Ook al zijn tot nog toe de meeste

hij zijn baard scheert en er daardoor toch wel wat jonger uit ziet haha.

“medicijnen” puur recreationeel, heeft Maurice beloofd ook wat handige designer-doping voor ons te maken. Mocht je Maurice tegen komen in Le Barrage is er

Bart van der Veen

met het codewoord “snoochie boochies” een roze en/of lichtblauwe pil te krijgen.

Onze tweede nieuwe aanwinst, Bart genaamd, heeft heel wat jaren in te halen

Wat er in zit zeggen we lekker niet.

op de rest van ons team. Gelukkig heeft hij echter al wel het boerenverstand van iemand die, seizoen na seizoen, om de week trouw plaats heeft genomen in de

Vijfje 21 is niet verantwoordelijk voor eventuele neveneffecten zoals:

Euroborg. Ooit een onneembare vesting, maar inmiddels een locatie waarvan

Verminderde coördinatie. Hierdoor kunt u onhandig zijn in uw bewegingen en

de bezoekers om hebben leren gaan met een constant gevoel van verlies, pijn

moeite hebben duidelijk te spreken (te articuleren). Spierzwakte, krachteloos

en woede. Ook weten ze deze negatieve emoties om te zetten in het positieve,

gevoel in spieren. Deze bijwerking kan de volgende andere klachten veroorzak-

denk bijvoorbeeld aan flinke scheldpartijen richting willekeurige scheidsrechters.

en.

Om deze redenen - maar ook vanwege zijn fluwelen linkervoet, die hem zo af en toe doet lijken op een andere vdV - denken we dat hij bij V21 helemaal op zijn

Wazig zien of dubbelzien, door een tijdelijk effect op de oogspieren. Incontinen-

plaats zal zijn!

tie voor urine of juist moeilijk kunnen plassen. Deze bijwerkingen ontstaan door onvoldoende beheersing van de blaasspier. Snurken door verslapping van de huig. Heeft u tijdens uw slaap wel eens dat uw adem korte tijd stilvalt (slaapapneu)? U kunt hier door dit medicijn meer last van krijgen. Neem contact op met uw arts als u dat merkt. Vallen, vooral doordat dit medicijn ook de coördinatie vermindert. Vooral ouderen en mensen met spierziekten hebben hier kans op. Mensen met myasthenia gravis (een ernstige spierziekte) kunnen meer last krijgen van deze ziekte. Raadpleeg uw arts bij verergering van de klachten (zoals algemene spierzwakte, dubbelzien, dichtvallende oogleden, moeite met slikken, kauwen of ademhalen). Trager denken, geheugenproblemen, moeilijker kunnen concentreren, minder alert zijn en verwardheid. Deze klachten kunnen toenemen als u dit medicijn langere tijd gebruikt. Afname gevoelens. Dit middel vlakt niet alleen emoties zoals angst en spanning af, maar ook positieve, zoals blijdschap en tevredenheid. Ook uw betrokkenheid bij en inlevingsvermogen in anderen kunnen verminderen.

Justus Hoen Ik weet nog goed dat Justus drie jaar geleden voor het eerst onze kleedkamer binnen stapte. Borst vooruit, lang blond haar dat nonchalant op zijn schouders rustte en een lul om u tegen te zeggen. Zijn zelfvertrouwen sloeg direct over op ons nog jong en onervaren team. Vlak voor de wedstrijd vormden wij een cirkel om hem heen, Justus begon dan eerst heel zachtjes maar later steeds luider een Oud-Iers strijdlied te zingen. Hierna liepen wij vol passie en strijdlust de zaal in. Ook tijdens de wedstrijd liet hij al snel blijken dat hij, en niemand anders, de baas was. Nadat ik de bal met mijn hak naar een medespeler probeerde te spelen kreeg ik er flink van langs: “Ik maak hier godverdomme de hakjes”. Ook mijn bijnaam heb ik aan hem te danken. Omdat ik een wat langer staartbotje heb dan de meeste mensen, werd ik door Justus regelmatig zwijntje genoemd. Hier heb ik het vooral in mijn eerste seizoen soms wel moeilijk mee gehad. Toch volgden hierna succesvolle jaren waarin we bij vlagen zelfs het niveau van de vierde klasse ontstegen. Justus bleef altijd de motor en een zeer gewaardeerde kracht.

Maarten Schuchard

Ook dit seizoen rekenen wij weer op zijn leiderschap, technische hoogstandjes

Maarten is een sociale en aardige gozer. En bovenal een behoorlijke voetballer!

en prachtige Ierse volkszang:

Zelfs zo goed dat hij op de eerste training geblesseerd raakt en de eerste wed-

Bewaareditie 2012 /2013

G.S.F.V. Drs. Vijfje

120

121


Ooooooooooooooooh

Binnen en buiten de douche een kameraad,

Deep in Grunns woods we’ve met

dat is waar hij voor staat.

From one bright island flown

Met hem maak je altijd wat mee,

Great is the land we tread but yet

hij juicht voor de Groningse FC.

Our hearts are with our own

Speelt samen met de gebroeders Hoen,

And here we leave this shanty small,

maakt V21 dit jaar kampioen!

White fades the autumn day

Frank Jansen

We’ll toast to Vijfje, dear old Vijfje Vijfje, boys, Hurrah!

Lieve Frank,

Justus, bedankt.

Deze brief komt recht uit het hart, dat wil ik je meteen al meegeven. Na een ellendig jaar hoopte ik dat ik verandering in de zaak kon brengen, dat ik het dit

Joe Wilcocks

keer wèl verstandig aan zou kunnen pakken. Daar waar nieuwe mensen de plaats

De ook wel door het leven gaande als meneer slow Joe Wilcox, wordt niet zelden

van anderen hebben ingenomen, hoopte ik op een revelatie, een wederopstand-

(of gewoon vaak) vergeleken met een echte ninja turtle. Hij komt langzaam op

ing zoals volgens sommigen alleen jezus christus dat tot nu toe heeft geflikt.

gang, houdt van een lolletje op z’n tijd en als hij eenmaal los is, gaat hij, eyes on

Maar tot nu toe blijkt niets minder waar. Ik heb jou nodig. Wij hebben je nodig.

the price, recht door zee op zijn doel af. Als een dolle stier met z’n hoofd naar de grond, sjouwt hij met de bal het gehele veld over. Het mooie is dat hij zijn doel

Het wordt tijd dat het scoutingsapparaat eens vaker ver onder de radar zoekt

dan ook niet zelden (heel vaak) bereikt. Deze pientere Britse immigrant werd

naar sprankelende pareltjes zoals jij. Ik weet dat je op dit moment in een zaal-

vorig jaar, met overtuigende cijfers, topscorer van het team. Tevens is hij captain

voetbalteam omringd wordt door talloze jonge goden, maar voor mij ben jij de

van ditzelfde team dat elk jaar weer een andere naam heeft. Toch is hij er nu al

enige echte. Wil jij alsjeblieft mijn verlosser zijn?

in geslaagd een nieuw teamlied voor ons te bedenken waarin we duidelijk maken naar externen dat we, of we nu winnen of verliezen, altijd zullen blijven zingen.

Liefs,

We hebben dan ook ondanks onze 12-1 nederlaag in de eerste wedstrijd een

Hans Nijland

mooi feest gehad in de douche. Joe, ik eer hierbij jouw filosofische benadering

Algemeen Directeur, FC Groningen

van leiderschap. Het ga je goed jongen, we houden van je. Moi!

Richard Gerdes

V24

Als keeper in het veld staan, in de kroeg als aanvoerder losgaan.

Drs. Vijfje 24, bestaande uit Daan van Oldeniel, Jan Willem Broersma, Joost Mei-

Penalty-killer in de zaal,

jerink, Maarten Strokappe, Nouredyn el Sawy, Shady el Sawy, Remco Hebben,

in de derde helft helemaal kaal.

Ruben Huidekoper,Tim Veldman en Tom Smeitink is een echt vriendenteam. Op

Gelijkspel of dik gewonnen,

initiatief van Nouredyn ging in 2011 het balletje rollen. Het team is begonnen

zelfs bij verlies wordt er gezongen.

met 6 schoolvrienden uit Warnsveld, gemeente Zutphen. De jongens die er lat-

Zijn scheten ruiken naar rozen,

er bij zijn gekomen passen prima in de teamsfeer en – even eerlijk zijn – dat

blij dat hij voor ons heeft gekozen.

Bewaareditie 2012 /2013

G.S.F.V. Drs. Vijfje

maakt ons team gewoon geweldig. Na Nour’s vertrek naar Denemarken (jaja,

122

123


we moeten hem even missen. Peace broa!) heeft Tom het aanvoerdersbandje overgenomen. We kennen elkaar en veel van ons gaan ook naast het voetbal met elkaar om. Als team na een wedstrijd wat drinken, of gewoon bij elkaar chillen. Dan gaat FIFA in de Xbox en dat kan nog lang doorgaan. Onze spelers zijn ook niet vies van een grapje en daarom vroegen ze mij een aantal ludieke woorden in dit stukje te verwerken... De oplettende lezer komt ze ongetwijfeld tegen. Hoewel ons team gewoon het beste team is, werkt de scorebordjournalistiek nog niet helemaal mee. Dit komt niet door onze kwaliteiten, maar vooral omwille van het feit dat ons team nog geen vaste keeper heeft. Iets waar wij momenteel hard aan werken, zodat we utopische resultaten kunnen gaan boeken. Dit kan overigens niet zonder goede maaltijd voor de wedstrijd. Daarom slempen we redelijk wat af voor – maar vooral na – ieder potje futsal. Het komt dan ook sporadisch voor dat er jongens peiger sikker op de fiets terug moeten. Maar wij zouden niet V24 zijn, als we niet wisten om te gaan met het fenomeen ‘brak’ zijn. Stevige ontbijtjes gaan er door de maag. Brood, vla, maar ook heerlijke vruchten zoals een kumquat. Voor wie dit nog nooit geproefd heeft, ze lijken wel wat op een sinaasappel. Menig student kan nog een puntje zuigen aan deze gezonde levensstijl. Geen ‘’Lucky Strikes’’ of andere zooi voor ons dus. Er is dan ook een heel team achter de schermen werkzaam om ons op de been te houden. Denk aan lifestyle coaches, fysiotherapeuten, Eminem voor de kleedkamerconcerten en natuurlijk niet te vergeten, een harem aan masseuses. Omwille van het feit dat wij geen zin hebben in headhunters, hebben wij ervoor gekozen om dit team – op slim shady na – in de anonimiteit te laten. En ja, dan staan we weer in de zaal, sportief en gezond te doen. Aan toeval niks overgelaten, dus het lijkt me duidelijk dat het fenomeen Lucky Strike niet in onze vocabulaire voorkomt. En dan toch, afgelopen maandag bij onze uitwedstrijd, schiet yours truly er een gelukstreffer in. Nu ik jullie in een notendop heb verteld wat ons team nou zo bijzonder maakt, wil ik van het moment gebruik maken om de jongens te bedanken voor hun belachelijke woordenschat. Verder spreek ik namens alle jongens als wij Drs. Vijfje van harte feliciteren met haar 10-jarig lustrum! Hopelijk gaan we met z’n allen nog lang door met deze mooie sport en gaat het Vijfje door naar de volgende tien jaar. Oja, voor diegene die ons team wilt uitdagen, voor een friendly zijn wij altijd wel in!

Een fris seizoen voor het negentwintigste elftal van Vijfje. Het tweede seizoen voor de helft van het team. En de andere helft blijkt wel langer lid te zijn, of niet? Wie zijn de teamleden? Wie is V29? Bestaat V29 wel? Het schijnt dat V29 vorig jaar in de Jut kans maakte op de semi-felbegeerde prijs Leukste team van Vijfje. Dit kon gewonnen worden doormiddel van een adt wedstrijd. Keeper-is-geen-keeper en voormalig speler ik-ga-toch-in-het-buitenland-studeren dronken als een malle maar het mocht niet baten. De twee laffe borrelaars Tom en Jolt bakten er helemaal niets van. De voor de helft gevulde plastic bekertjes met bier werden met pijn en moeite net binnen tien seconden leeggedronken. Nog even een andere terugblik naar het vorige seizoen. Even voor de leuk. Hoe zijn we geëindigd in de competitie? Door in totaal tien wedstrijden met één doelpunt verschil te hebben verloren was de een-na-laatste plek toch wel meer dan verdiend. Maar genoeg over het vorige seizoen. Het aankomende seizoen kan toch niet heel veel slechter. Trouwens nog één bedankje aan Stef van de Wiel. Hij staat vrijdag sowieso in de basis. Seizoen 2012/2013 begint lekker. Tot en met eind september nog geen puntenverlies geleden. We staan mooi in de middenmoot. En uiteraard nog geen minuut gespeeld. De samenstelling van het team is de mix van V29 en het V22 van vorig jaar. Er vielen wat spelers buiten boot in deze top selectie. Desalniettemin zijn we dit seizoen met z’n negenen. Verwacht er maar niet van dat we de pannen van het dak zullen spelen. Nee het vuurwerk zal er niet vanaf spatten. Daarom maar onder het motto hoe meer mensen hoe beter. De spelers van Vijfje 29. Om te beginnen bij de slechtste voetballer van het team Sander Oosterwechel. De jongen is geboren en getogen in het Overijsselse zwartekousendorp Oosterwechel. Sander is van het talentloze team dit jaar tot aanvoerder gekozen en kan nog geen pepernoot raken. Verder is hij wel een aardige spontane jongeman en inmiddels alweer een halve Abraham. Hij houdt

Sincerely Yours, Shady el Sawy

Bewaareditie 2012 /2013

V29

G.S.F.V. Drs. Vijfje

124

voornamelijk van dames. En dan om specifiek te zijn de wat kleinere dames en

125


uiteraard hoe jonger hoe beter. En als ze niet gewillig zijn, is Sander nooit te

maar Sander was gewoon het vijfde wiel aan een wagen. Verder over Tom,

beroerd om ze met tegen hun zin in te betasten. Voetballen is maar een bijzaak

waar kennen jullie hem ook alweer van. Juist van de thuisspeelavond en de

voor Sander, biertjes drinken is Sander altijd bei. Maar goed beetje kennis van

thema-avond georganiseerd door de Taco. Hij was de man achter het geluid en

zijn kwaliteiten heeft hij dan ook weer wel.

speelde de goaltunes af wanneer het vlaggenschip van Vijfje gescoord had. Verder kan Tom het beste bij Barcelona spelen een beetje tikkie-takkie voetbal. Maar

Verder

gaan we naar Ruud Beens. Voetbalachtergrond schijnt Achilles 1894 te

zijn uit Assen. Maar daar heeft hij ook nooit in het eerste gespeeld. Na een jaar

meer dan een beetje een bal kaatsten zit er voor hem niet in. Ook al claimt hij vorig seizoen toch een aantal doelpuntjes gemaakt te hebben.

lang op roze voetbalschoentjes rond gehuppeld te hebben, bedacht Ruud dat hij ze toch niet waar kon maken. Wel is hij de man van de truckjes, een akka geen

Dan zijn we bij Jolt van der Mark, of is het Mark van der Jolt. Een jongen met een

probleem. De dubbele schaar tovert hij zo uit zijn mouw, op Fifa wel te verstaan.

verkeerde voornaam. Of twee voornamen? Wat is Jolt? In ieder geval een slechte

Terug naar real life, in de zaal zit alles zo goed in zijn hoofd maar de uitvoering

voetballer. Bal onder de voet aannemen lukt vrijwel nooit en rolt de bal uit. Drib-

laat meestal meer dan te wensen over. Verder wat is Ruud binnen Vijfje? Ruud

belen met zijn hoofd naar de bal, waardoor het aanspelen van tegenstanders

wilde toch volwaardig lid van de Beco zijn. Of was dat maar een grap om naar het

toch moeilijk wordt. Maar gelukkig is Jolt verder wel een kopsterke spits. Alleen

actieve leden uitje te kunnen.

met een lengte van 1,50 meter win je niet zo makkelijk een kopduel. Verder is Jolt in de zomer jarig geweest en viert hij begin volgende maand zijn 14e ver-

Anne Hoekstra, de gangster of wigger onder de teamleden. Hij luistert alleen

jaardag. Dus komt allen naar de stationsweg 33 te Haren. Ja hij woont nog bij

naar je als je hem noemt naar zijn zelfverzonnen afkorting A.t. En dat spreek

zijn papa en mama en zijn zus Merthe.

je dus niet uit als ad. Waarom de gangster? Omdat hij te herkennen is aan zijn bondkraagje zomers en ‘s winters en verder aan zijn papiaments accent. Altijd

Vervolgens is Lucas Mitchell aan de beurt, ja ook dat zijn twee voornamen. Maar

handig bij Delfzijl uit. A.t. moet het hebben van zijn woorden in de zaal, want

wie is Lucas? Hij heeft een jaartje Spoco gedaan als het goed is. Vorig jaar

aan voetballen komt hij nauwelijks toe. Een chronisch langdurige scheenbeen-

overgekomen van het V22 met een reputatie. In de zaal zit Lucas dicht op zijn

blessure houdt deze jongen aan de kant. Gewoon altijd. Totdat uiteindelijk de

tegenstander. Hij is vel en gedreven. Hij is de beste voetballer van Vijfje. Maar

trukendoos opengaat aan het einde van de wedstrijd en hij als pinchhitter er

aan alle dromen komt een eind. Lucas is niet echt een geboren voetballer soms

soms nog wel een doelpuntje in wil leggen.

lukt er nog wel eens een truckje maar dan is er uiteindelijk toch bal verlies. Toch vindt Lucas zichzelf een heuse goalgetter en hoopt op het streven van de Feye-

Dan is de enige echte Kevin Laanstra in beeld. Geen kwaad woord over Kevin.

noordspits Graziano Pellè. Vijftien doelpunten dit seizoen maar iedereen ziet dat

Totdat hij gaat schieten, dan kun je van te voren al honderd roepen. Maar zelfs

beide spelers dit niet zullen behalen.

dat heeft geen zin als je vervolgens de bal met een pisrolletje over de zijlijn ziet hobbelen. Kevin is toch wel onze meest volslanke speler. De man die maar liev-

Nick Sijbring de top keeper, alias Pik Pijpbring. Voorheen al genoemd als een

er verdedigt dan aanvalt omdat hij na twee keer heen en weer te lopen bij een

echte adter. Maar daarmee is alles ook gezegd. Want shinen gebeurd bij Nick al-

aanval echt te vermoeid is. Maar goed, als er verdedigt moet worden zit Kevin

leen in de derde helft. Laten we dan nog maar één biertje doen in de cirkel omdat

kort op zijn man en laat hem nooit lopen mits de tegenstander minstens twee

daar het bier lekkerder smaakt. Verder zal je Nick niet snel achter de vrouwen

keer zo oud is als hem.

zien aanlopen in de Barrage iets met een lange-afstands-relatie in Brabant. En ja daar komt Stef van de Wiel ook vandaan. Voor meer details staat Nick voor al je

Tom van Manen is de volgende vedette van het team. De aanvoerder van het

vragen open en zal je een maatschappelijk verantwoord antwoord geven, gezien

vorige seizoen. De reden dat Tom is afgetreden kan als teniet worden gedaan

zijn kennis aan orthopedagogiek. Wat dat ook maar enigszins inhoudt. In de zaal

Bewaareditie 2012 /2013

G.S.F.V. Drs. Vijfje

126

127


zal Nick ook dit seizoen veel ballen uit het net moeten vissen, maar dat is dan ook zijn beste kwaliteit.

Martijn: Yes, die lange vent van 2 meter. Die kan toch niet voetballen? Nee dat klopt, maar na jaren op straat tegen een bal te hebben getrapt nam deze

Tot slot presenteren wij Tristan Westra. De vervelendste jongen van het team. In de zaal heeft hij altijd een grote mond, loopt te duwen en te trekken, tegenstanders te irriteren en daarom de kaartenpakker van het team. In zijn gedachte ziet hij zichzelf wel 20 goals maken. Het aantal gele kaarten zal eerder in de buurt komen. Ola Toivonen is er niets bij. Tot slot kan Tristan zijn woorden niet waarmaken. “Oh een teamstukje schrijven, regel ik wel dat is zo gepiept.” Deze woorden heeft hij niet waar kunnen maken.

vent wel even de Hooghoudt Prijs in ontvangst tijdens de Nieuwelingendag (251 x. kan jij dit beter? Daag hem uit) Martijn is iemand die langs de kant staat te schreeuwen hoe het beter kan maar zelf ook de bal veel te diep speelt wanneer er een uitbraak is. Tinus is tevens ook de Captain van dit team.

Koen: Niet vooruit te branden deze vent. Jarenlang gevoetbald voor Westervurt Zuid maar toch de switch gemaakt naar tennis. Koen is aangesteld voor de 3de helft en het mentale deel van de wedstrijden. Tijdens de eerste trainingen werd

Wij als team nodigen jullie altijd van harte welkom uit bij onze thuis- en uiteraard ook de uitspeelavonden. Deze zullen plaatsen vinden op de vrijdag. We willen het gemiddelde bezoekersaantal van één bezoeker per wedstrijd van vorig jaar verbreken. Kom vooral kijken of wij daadwerkelijk het slechtste team van Vijfje zijn.

al duidelijk dat Koen het liefst om de anderhalve minuut met de keeper wisselt om zo weer even op adem te komen.

Wander:

De tweede lange vent van het team. Snel? Nee. Goed? Misschien.

3de helft? Absoluut. Uitgaan met Wander is altijd een feest totdat je hem naar De schrijver kan iedereen zijn, behalve Tristan. Deze blijft geheel anoniem. Alle

de bar ziet rollen en tequila laat bestellen: Puur tequila, zonder zout of citroen.

gegevens in dit artikel zijn op waarheden gebaseerd en er zullen geen rectifi-

Yes mensen, er moet gewoon meer pure kerosine ge-adt worden. Helaas trap-

caties worden gegeven.

pen Bijst, Mats en Tinus nog vaak in deze grappen wat de avond natuurlijk nog mooier maakt.

V33

Jeroen: Speelt onder de bijnaam Bijst van Bijsterboom. We weten niet hoe hij het doet maar hij is de speler met de 6-pack en goede conditie ook al gaat hij nog

Wat gaan wij dit jaar weer eens doen? Luidde de vraag eind zomer 2012. De

zoveel uit. Bijst heeft samen met Tinus dag in dag uit in Duiven-zuid op straat

mannen Wander, Koen, Jeroen en Martijn zaten weer aan de barbecue in het

gestaan met een bal maar nooit lid geweest van een voetbalvereniging. We gaan

Noorderplatsoen. Er moest flink wat gevierd worden: Zo was Tinus (Martijn) net

er dit seizoen vanuit dat hij een beetje de Nigel de Jong is van het team.

terug uit het buitenland en was goed herstellende van een iets te uit de hand gelopen surf ongeluk, Matser (Koen) was zo zwart als een blanke kan zijn net teruggekomen van het o zo mooie Aruba waar deze vent zijn collegas op de P&O afdeling aan het werk heeft gezet. Bijst had weer wat snoepreisjes mee kunnen pakken met de familie en Wander was eindelijk eens aan het werk gezet doordat zijn moeder een studentenhuis had gekocht! Helaas hadden wij niet genoeg body om 5 man te vullen op het veld, daarom zijn er uit verschillende streken van het land een aantal aanwinsten binnen gehaald.

G.S.F.V. Drs. Vijfje

iteloos mee met de overdonderend snelle balroulatie dan wel rotatie van Vijfje33. De functionele overtreding is volgens hem een sieraad voor het voetbal en Mark van Bommel is dan ook zijn grote voorbeeld. Menig keeper zal dit seizoen badend in het zweet wakker worden bij weer een nachtmerrie over de sublieme trap van deze ras voetballer. Met zijn tactisch inzicht, fameuze techniek en fluwelen balbehandeling moet een positief doelsaldo met drie cijfers geen probleem worden dit seizoen.

Een kleine introductie over de mannen:

Bewaareditie 2012 /2013

Jasper: Met een formidabele rechtse en een sensationele linker komt hij moe-

128

129


Hilbert: AKA de Messi van het noorden die zijn boodschappen met de boot

VR1: Dit is een goed (nou ja, goed) stel hoor!

haalt, hoezo recessie? Na een glansrijke carrière in het veld voetbal is het tijd geworden om ook wat kunstjes in de zaal te laten zien. De conditie is na een tijd

Een beter bewijs van de laksheid en afschuifcultuur die er in Vrouwen 1 heerst,

stil staan en niksen behoorlijk achteruit, maar toch heeft hij na een flinke pot

dan dit is er niet. De eerste opdracht die ze dit seizoen krijgen, het schrijven van

altijd wel kracht voor een 3e helft.

een kleine introductie van het team, wordt direct doorgemaild naar de toch al zo drukbezette trainer. Het lijkt me goed als zowel de TC als het nieuwe bestuur

Peter: Staat samen met Tinus, Bijst, Mats, Wander, Jasper en Hilbert ook wel

zich hier even van op de hoogte stelt en niet aan het einde van het seizoen bij

bekend als de mooiste jongen van V33. Misschien niet als de beste voetballer,

de trainer aanklopt dat de doelstellingen weer eens niet gehaald zijn; ik moet

maar dat is bij Vijfje 33, 4e klasse ook niet echt nodig. Verder nog jarenlang ges-

immers ook maar roeien met de riemen die mij zijn toebedeeld.

treden bij de plaatselijke voetbal vereniging in Froombosch, met als motto: lange halen, snel thuis. Voor de Derde helft is deze jongen prima geschikt overigens,

Voor het eerst in de historie van het vaderlandse voetbal wordt er overigens

maakt u allen klaar voor een paar mooie sneuvelavondjes!

gesproken van vrouwenvoetbal in plaats van damesvoetbal. Een stapje dichterbij een beschrijving die geënt is op de werkelijkheid, lijkt mij. Seb maakte zich daar,

Aangezien dit team al in het laagste van het laagste meedoet kunnen de boys

getuige het prikbord, nogal druk over, maar hij, en zeker de ‘vrouwen’, mogen

alleen nog maar winnen. Winnen op het veld, winnen aan de bar is het motto,

blij wezen dat mijn voorstel in deze het niet gehaald heeft.

ook al verliezen we met 10-0. Vrouwen 1 heeft dit seizoen 2 externe aanwinsten. Eén daarvan is Een aantal spelregels van het team: Eigen doel = heel simpel gewoon bier halen. Vooral Jasper gaat het nog moeilijk

Ieke Bak-

ker. Afkomstig van Be Quick Dokkum en afgelopen seizoen eveneens actief in het KNVB-districtsteam. Meteen bij de eerste oefentegenstander was er al een

krijgen.

speler die tegen Ieke verzuchtte: ‘Jij brengt de gemiddelde lengte ook niet echt

Panna geven = rondje krijgen

omhoog bij Vijfje hè.’ Ieke is Minervastudent, dus ook het intellectuele gehalte

Panna krijgen = die kan iedereen wel invullen

van Vr1 zal dit seizoen niet direct de lucht in schieten.

Kotsen = wissel

Karin Brouwer is de tweede aanwinst dit seizoen. Karin is keeper. En waar

Voor de rest de doelstellingen van het jaar:

alle keepers eenvoudig te omschrijven zijn als lui en dom, is er bij Karin nog een

Jasper: 4 goals, 1 eigen en 22 assists (???)

aspect dat opvalt: het showelement. Karin weet zelfs bij de meest bescheiden

Hilberto: 3 goals, 10 assists

terugspeelbal er nog een spectaculaire duik naar de kruising uit te gooien. Gezien

Bijst: 3 goals, 10 assists

de voorkeur voor achterwaarts spel bij Vr1, kon dit wel eens een vermoeiend

Peter: 7 goals 4 assists

seizoen worden voor Karin.

Martijn: 9 goals, 5 assists Wander: 14 goals, 2 assists

Nelle Enzing speelt al wat langer bij Vijfje en staat bekend om het kappen

Koen: (als hij ooit de bal krijgt) 2 goals 4 assists.

en draaien, het kappen en draaien, het nog eens kappen en draaien en het weer terug kappen en draaien. Nelle komt standaard te laat en heeft dan meestal als

Rustug,

(soort van) excuus: ‘Ja, ik zou eerst niet komen omdat ik moe, ziek en zwak

Vijf33

Bewaareditie 2012 /2013

G.S.F.V. Drs. Vijfje

130

131


en misselijk was en heel hard had gewerkt en naar school was geweest, maar besloot toen toch maar te gaan.’ Vanuit het 2e heeft

Mariska

Nieborg. Mariska is namelijk doof, of in ieder geval slechthorend. Deze Benja-

Marloes van Fulpen, bij Vijfjes beter bekend als ‘het

zusje van de Kluutvogel’, promotie gemaakt naar het vlaggenschip. Volgens Kluut, lid van de TC, had Marloes afdoende bewezen in Vr1 te horen. De overige TC-leden vroegen zich af hoe ze dit dan gedaan had en waarom zij geen gebruik hadden mogen maken van die diensten. Marloes heeft in het veld een zelfde flegmatieke houding als haar grote broer. Volgens hen is dit een vorm van opperste concentratie die alleen maar erg lijkt op complete desinteresse.

min van de ploeg verliest al enkele jaren op het veld wedstrijd na wedstrijd met haar club VV Muntendam en heeft dus de indruk dat ze bij Vijfje deel uitmaakt van een buitengewoon succesvolle ploeg. Ook wint ze nog wel eens een potje met het Nationaal Doventeam. Tot slot:

Stephana de Wolf. Voor wie het nog niet wist (en dat zijn er on-

getwijfeld heel erg weinig): Stephana heeft een preoccupatie met alles wat met poep en pies te maken heeft. En zij deelt dit ook onbezorgd met iedereen. Zo

Elk team zou ‘een Balotelli’ moeten hebben om het de trainer zo lastig mogelijk te maken. Bij Vr1 is dat

De enige in Vr1 die niet net alsof doet dat ze luistert naar de trainer is

Andrea Jonker. Niet zelden denkt Andrea het weer

eens beter te weten dan haar trainer en even zo vaak heeft ze een discussie met diezelfde trainer over het het toebedelen van een hesje aan haar. Andrea heeft namelijk het idee dat het dragen van een gifgroen shirt al telt als een hesje. Waarom iemand überhaupt zo’n shirt aantrekt is tot op heden onverklaarbaar gebleken.

ben ik al zo ongelukkig geweest om getuige te zijn van Stephana die haar broek uittrekt op een parkeerplaats om daar plompverloren haar behoeften te doen (en vervolgens wenst ze door mij niet als hond behandeld te worden!). Iedere lid van Vr1 weet alles over de wc-gewoontes van haar huisgenoten, alsmede van de huisgenoten van Andrea. En ieder Vijfje-lid is er, door het prikbord, inmiddels van op de hoogte dat Stephana graag voor de wedstrijd gaat poepen. De hoop is erop gevestigd dat er dit seizoen ook nog eens een ander onderwerp aangesneden kan worden.

Ellen Korving is een oudgediende bij Vijfje. Ellen is inmiddels werkend en samenwonend en de weddenschappen over wanneer Ellen bekend maakt dat ze in verwachting is, lopen allemaal via de trainer. Verder staat Ellen niet bekend om haar scherpe spelinzicht; zo zag ze in de laatste wedstrijd Thijs aan voor een

Ook dit jaar zal ik,

Gideon van Ligten, als trainer betrokken zijn bij dit team

en beloof ik plechtig mijn uiterste best te doen om ze te behoeden voor al teveel onheil.

speelster van Exstudiantes en wist ze nog maar ternauwernood haar sliding op zijn achillespezen in te houden.

Dames 2

Lydia Lindeman al jarenlang een voorbeeld voor het team,

Na een roerig seizoen vorig jaar met veel nieuwkomers en afhakers door het

in ieder geval wat betreft luiheid. Inmiddels is ook Lydia afgestudeerd, maar dit

seizoen heen, zal dames 2 dit jaar – hopelijk met een iets stabieler team – weer

was niet mogelijk geweest als haar trainer niet haar eindscriptie had nagekeken

alles op alles zetten om bovenaan te eindigen. Dit zal waargemaakt moeten

(lees: herschreven). Lydia is zelfs als ze gaat rennen nog te beroerd om daarbij

worden zonder de vedettes van het team, Elise en Esther. Deze carrièretijgers

haar voeten op te tillen. En al anderhalf jaar lang reageert ze, wanneer ze wordt

hebben helaas Groningen, en daarmee Drs Vijfje, verlaten. Gelukkig zijn er nog

geconfronteerd met haar conditionele achterstand, met: ‘Ja, Steph en ik gaan

genoeg toppers over! Let me introduce.

Als aanvoerder is

binnenkort spinnen.’ Voor degenen die zich afvragen hoe het in vredesnaam mogelijk is dat Lydia nog steeds in Vr1 vertoeft: Lydia zit ook in de TC.

Bewaareditie 2012 /2013

G.S.F.V. Drs. Vijfje

132

133


Anouk

Frouke

Anouk heeft zich vorig jaar halverwege het seizoen bij dames 2 gevoegd. Zij was

Tijdens de trainingen van dames 1 en dames 2 is Frouke zonder twijfel de meest

niet de enige die er later bij kwam, maar wel die enige die mocht blijven! Anouk

geduchte speelster. Haar inzet en enthousiasme blijven zeker niet ongemerkt

is een ontzettend feestbeest en daarom is het maar goed dat de wedstrijden op

bij de rest. Nu Vera haar glorieuze carrière als keepster van dames 1 op haar

vrijdagavond zijn. Ook werd tijdens de eerste trainingen pijnlijk duidelijk dat zes

hoogtepunt heeft beëindigd, is Gideon de enige die tussen de palen durft te bli-

weken Chersonissos zo zijn bijwerkingen heeft. Ligt vast niet aan de longinhoud…

jven staan wanneer Frouke een punter afvuurt. Haar manier van inkomen kan

Toch heeft Anouk blijkbaar meer in haar mars dan een kleine longinhoud, goeie

op trainingen niet altijd gewaardeerd worden, maar tijdens de wedstrijden wordt

pasjes en een gesmeerde keel. Niet voor niets gaat haar studie Sociaal Juridische

er natuurlijk niet over geklaagd. Frouke is van alle selectiespelers wellicht een

Dienstverlening haar goed af en is ze aan haar tweede jaar begonnen.

van de meest toegewijde voetbalspeelsters, aangezien ze ook nog actief is voor Lycurgus en het Nederlands Dovenelftal.

Eva Als aanvoerdster heeft Eva vorig jaar dames 2 veel plezier bezorgd ja met prach-

Grace

tige goals, spetterende verdedigende acties en volledige aanwezigheid. Dat was

Tja, Grace… Grace behoort zonder twijfel tot de meest fanatieke speelsters van

ja in ieder geval wat ze zwart op wit heeft beloofd in de Pannarama bewaared-

dames 2. Ze zet zich altijd volledig in, maar de manier waarop is soms niet al

itie ja van afgelopen seizoen. Niks ja bleek echter minder onwaar. Na korte tijd

te beheerst. Dit heeft nog wel eens tot gevolg dat ze languit gaat. Ook zonder

raakte Eva geblesseerd en hierna heeft ze ongeveer alle wedstrijden ja op de

tegenstander in de buurt. Altijd wat te lachen. Toch is Gracie onmisbaar voor het

bank gezeten. Toen ze eindelijk weer mee kon spelen, brak ze tijdens de eerste

team, niet alleen vanwege haar inzet, maar ook vanwege haar gezelligheid. Op

training direct haar arm. Het schaap. Gelukkig heeft Eva zich wel gehouden aan

vrijwel alle borrels en activiteiten kan er van haar aanwezigheid genoten worden.

haar belofte om vaker naar de Jut te komen ja en is ze ja vrijwel alle trainingen

Voor haar verpleegkundestage mag ze nu weer een halfjaartje elke dag fijn om

en wedstrijden aanwezig geweest! Ondertussen is Eva gelukkig weer wedstrijdfit

half 6 opstaan, dus dit zal helaas wat minder worden. Toch offert ze vele uurtjes

ja. Voor het veldvoetbal zet ze zich alweer volledig in, maar in de zaal janblijven

nachtrust op voor biertjes, gezelligheid en mannenjacht. Voor dit laatste geldt

de voetjes nog steeds angstig van de vloer.

dat Grace tot dusverre meestal of naast schiet of een dier raakt waar niet zoveel vlees aan blijkt te zitten. Voorlopig blijft de jacht dus geopend.

Floor Als Floor aan het woord is, is haar stem van kilometers afstand herkenbaar.

Marloes

Vooral met wat bier erin vindt ze het soms moeilijk om haar volume te doseren.

Marloes – bouwjaar 1991 – zit nu officieel eigenlijk in dames 1, maar dat doet me

Gelukkig is ze, behalve als ze dat niet is, wel altijd gezellig en in voor een feestje.

niks. Omdat Kluut in V1 speelt en ze het bizarre idee hebben gekregen samen te

Sinds vorig Vijfje-weekend vormt ze een stelletje met Huug en tijdens elke borrel

gaan wonen (met een leuke housewarming als gevolg, dat dan weer wel), kon

moet dit ook even uitgebreid gedemonstreerd worden. Dit seizoen fungeert Floor

Marloes natuurlijk niet achterblijven. Maar dit waait wel weer over en ach, zó

als wedstrijdsecretaris binnen het Vijfje. Verder zijn haar voetbalprestaties niet

goed is Marloes nou ook weer niet, dus we hopen haar binnenkort gewoon weer

ongemerkt gebleven bij Gideon en zodoende is ze toegevoegd aan de selectie!

in onze brede armen te sluiten. Laat ik er verder maar geen woorden aan vuil maken.

Bewaareditie 2012 /2013

G.S.F.V. Drs. Vijfje

134

135


Helaas hebben we 1 teamgenootje verloren aan VR2, doei lieve Tjits. Daarvoor

Tjitske Als studente Sociaal Pedagogische Hulpverlening kan er over haar sociale capaciteiten niets dan lof worden geschreven, wat zeker goed van pas komt voor dit feestbeest. Voor borrels, weekendjes en toernooien draait Tjitske haar hand zeker niet. Na een jaartje in dames 3 te hebben gespeeld, heeft ze toch het besluit genomen om weer voor de selectie te gaan. Kan ik me persoonlijk voorstellen na de nederlaag tegen dames 2. Met haar lange blonde manen is Tjitske niet te missen en hetzelfde geldt voor haar voetbalskills. Ze is dan ook vastberaden om zo snel mogelijk haar wedstrijden te mogen spelen bij dames 1, maar Gideon niet voor niks leraar. Eigenwijs en streng. Tjitske zal zich dus nog bewijzen, maar

hebben we echter wel een toppertje uit VR4 gekaapt!

Britt is haar naam. Dit meisje is ook nog Albertiaan, hoe houdt ze het vol?! Ze schijnt naast haar voetbalkwaliteiten heel goed te zijn in feesten. Houdt zij de eer van Vr3 hoog tijdens het Lustrumjaar? Helaas hebben wij nog niet genoeg schandalige verhalen van deze nieuwe aanwinst vernomen. Wanneer je in dames 3 terecht komt komen de schandalige verhalen echter vanzelf dus volgend jaar beloven wij ook een mooi stukje van Britt in de pannarama te vermelden!

duidelijk is dat ze de potentie heeft.

Voor de rest bestaat ons team uit de volgende personen die ook nog elders aan

Alieke

Beste mannen. Kijk uit. Als je deze vrouw tegen komt op de dansvloer, ben je

veldvoetbal doen:

Hoe kan het ook anders dan dat ik, Grace, dit stukje mag schrijven over mijn wederhelftje. Over dit technische linkspootje, die in het veld niet te missen is met haar EEEH EEH EEH geschreeuw, valt in ieder geval te zeggen dat haar hersens al voor het derde jaar worden gekraakt in de collegebanken van psychologie. Taalfouten zullen tevens nooit gemaakt worden. Tip; maak deze dan ook niet in haar

Anne G(é). ons geweldige kuitenbijtertje (TKB VR3).

verkocht. Deze meid palmt je in met haar heerlijke dansmoves en puppy oogjes. Ze was nog bijna overgehaald om naar vr2 te gaan, omdat haar hartsvriendinnetjes daar spelen, maar haar hart ligt toch bij vr3 en de keuze om te blijven was snel gemaakt.

buurt... worden hard afgestraft. Met haar wat sarcastische, doch altijd scherpe

Ashley de alcoholist (TKB VR7)

opmerkingen kan ze menig man de mond snoeren en zo hoort dat ook. Scoren in

Gezien Ashley heel veel van zuipen houdt (en van zoenen, 8 in één week) heeft

de kroeg hoeft ze toch niet want haar Italiaan, mr Filippo, wijkt al meer dan een

zij plaats genomen in de Flophouse Commissie van TKB. De rest van de tijd vult

jaar niet van haar zijde. Zullen haar ludieke acties ook dit jaar weer leiden tot

ze ons goaltje in de zaal. Wat moeten we ook zonder haar. Ondanks de vele liters

punten op het scorebord? En zal haar fiets het deze keer langer volhouden dan 8

bier die zij er op de avonden bij tkb ingooit studeert zij wel één van de moeilijkste

uur voordat deze WEER wordt gepikt? Laten we het hopen!

studies, kunstmatige intelligentie! Slow down Beffly.

Carmen (Kareltje) de meesteres in adten (Pelikane S VR1): Tijdens IT bij the knickerbockers heeft zij aan iedereen bewezen de snelste

VR3

adtjes te kunnen trekken om 9.00u ‘s ochtends, heldin! Carmen is de meeste

Dit jaar is het jaar van Vr3. We hebben het heel gezellig en denken allemaal dat we goed kunnen voetballen, schijn bedriegt. Systeemvoetbal doen wij niet aan, we zijn immers geen selectie. Systematisch werken wordt alleen buiten het veld gedaan, in de kroeg wel te verstaan. Vorig jaar straalden we in afwezigheid, dit jaar zullen de kroeg onveilig maken. Tevens worden we kampioen in de 1e klasse en verslaan we vrouwen 2 (2 keer uiteraard).

Bewaareditie 2012 /2013

G.S.F.V. Drs. Vijfje

burgerlijke van het stel, nooit op feestjes en altijd thuis bij de vriendin waarmee zij inmiddels een nederig stulpje heeft gevonden in het o zo mooie Beijum……

Dorende de crazy one (TKB VieR): Weet de bal altijd bij zich te houden ondanks haar klunzige voetbalacties. Ook weet ze de mannen altijd bij zich te houden ondanks haar waarschijnlijke lesbische aard (arme victor).

136

137


Shuffelen is naast mannen versieren één van haar favoriete bezigheden en oja masseren kan ze ook heel goed door haar opleiding tot fysiotherapeute (vraag aan victor). Deze crazy chick wil ook nog wel eens in al haar enthousiasme haar tieten showen…. (KUT)

Vijfje dames vbier: Dit belooft een legendarisch seizoen te worden! Het begon allemaal, maanden geleden. Een aantal nieuwe studentes die in Groningen willen zaalvoetballen en een paar iets minder nieuwe studentes die besluiten dat zaalvoetbal toch wel erg leuk is melden zich aan bij Drs. Vijfje. Een tijdje

Lea ik drink geen alcohol (Lycurgus VR2):

Wie kent haar niet? Meent overal verstand van te hebben, vooral van voetbal.. Al is de scheids het hier niet altijd mee eens. Daarnaast is ze de tweede meest burgerlijke van het stel (gezien het feit dat de rest eenzaam en alleen is, kortom single). Zie je Lea, dan zie je Jos. Alhoewel Lea overduidelijk de broek aan heeft in deze relatie.

later is het dan zo ver, de teamindeling wordt bekend! Twee meiden die al bij Vijfje speelden schrikken zich een hoedje, allemaal nieuwe leden in ons team! En dan komt de dag, die de nieuwelingen uit dames 4 niet meer zullen vergeten: de nieuwelingendag! Na erg schuchter elkaar de hand te hebben geschud en na een tijdje niet meer weten wie ook al weer in welk team zat was het tijd om naar de Aclo te gaan en het mixtoernooi te gaan spelen. Spannend spannend! Hier bleek

Ondanks dat ze niet drinkt is ze wel altijd in voor een feestje! Go Lea!

Inez een geweldig talent te zijn door 84 keer hoog te houden én met haar team kampioen te worden. Daarnaast bleek dat Rosa alle mannen van de zaal speelde

Marita, knuffelbeer (TKB VR3): Zoals we zeiden zou dit het jaar van vr3 worden, maar voor Marita wordt dit HET jaar dat ze haar pandapunten verzameling de prullenbak in gooit. Sinds 4 jaar mocht zij namelijk eindelijk het ouderlijke tweepersoonsbed van thuis thuis naar Groningen verhuizen… Ze is de liefste van de hele bende, met haar lange bruine wapperende haar dartelt ze als een elfje over het veld. Marita is zeer bekend onder de mannen en heeft al menigeen onder handen genomen, niet alleen bij vijfje maar ook bij tkb lust zij er pap van. Morado moet daarbij niet vergeten worden. Wie haalt dit jaar de gouden ticket binnen. Xoxo Annegé, Ashley, Britt, Carmen, Dorende, Lea en Marita

waardoor haar team de tweede plaats wist te bemachtigen en dat Saskia het voor elkaar kreeg om derde te worden met haar team. Terug naar de stamkroeg om een paar biertjes te drinken. Nadat we er eindelijk achter waren wie ook al weer allemaal in dames 4 zaten hebben we geproost op: -

Een gezellig team

-

Een kampioensteam

-

Een dreamteam

-

Een bierteam

-

Bier

-

Shotjes

-

Gezelligheid

-

Kampioensteam

Oh, zei ik dat net ook al niet? Ach, we nemen nog wel een biertje. Gezelligheid alom, dit belooft wat voor de rest van het seizoen! Dat we op de eerste training, de tweede training en bij het teametentje daarna nog steeds aan elkaar vroegen hoe diegene-daar-naast-die-ene-met-dat-blonde-haar ook al weer heette laten we volledig buiten beschouwing. Namen zijn iets voor later. En toen volgde de eerste wedstrijd. Nadat de helft van het team ernstig de Sjaak

Bewaareditie 2012 /2013

G.S.F.V. Drs. Vijfje

138

139


Afhaak uithing (ziek/zwak/misselijk/brak/zere teen/stage) bleven er nog 5 diehards over die vol vertrouwen hun allereerste zaalvoetbalwedstrijd ooit gingen spelen. Zelfs toen het in de rust 8-2 stond in het voordeel van de tegenpartij bleven ze positief. Toen het uiteindelijk 19-3 stond werd alles op alles gezet om niet de 20 te zien. En dat is gelukt! Met een eindstand van 19-3 konden we, volledig uitgeput, het veld met opgeheven hoofd verlaten. Als we zo doorgaan winnen we later in het seizoen absoluut nog wedstrijden! Het kampioensteam is nu al een illusie, maar we gaan er vol vertrouwen tegenaan! Hup dames 4!

Melissa Okken De eerste nieuwe Melissa zal ook wel ‘Okken’ of ‘Kokki’ genoemd worden. In de zaal loopt ze rond als een prinsesje met haar lange, blonde lokken en haar wit met roze voetbalschoenen. Helaas voor de mannen heeft ze haar prins al gevonden en is ze al helemaal in de hemel. Dit weerhield haar er echter niet van om te gaan voetballen, dus wij verwachten veel fanatisme. Niet alleen in de zaal, maar ook in Le Barrage.

Maaike Willemsen 3x Melissa + 2xRoos + 5 andere chicks = Vijfje dames 7! Na een mooie zomervakantie is het voor sommigen van ons alweer het derde seizoen bij Vijfje. Bij een frisse start horen ook frisse gezichten, vandaar dat we 5 nieuwelingen mogen verwelkomen in ons team. Om het buitenstaanders (en onszelf) gemakkelijk te maken, telt Dames 7 op dit moment welgeteld drie Melissa’s en twee ‘Roos’ (ja Roos, want Rozen klinkt niet). Dus, als je het even niet meer weet, gok op de namen Roos en Melissa. Fifty-fifty kans.. Genoeg gezanik over namen. Wie zijn de leuke chicks daarachter:

Dit nieuwe talentje is gescout op de nieuwelingendag. Nadat we al een positief scouting verslag hadden ontvangen van Floor, dolde ze alls jongens tijdens dit toernooitje. Helaas heeft ze haar talent nog niet kunnen showen tijdens een wedstrijd, maar ze wordt nu al ‘de nieuwe Annemiek’ genoemd. Dames 6 zal er jaloers op zijn. Daarnaast toonde ze in de kroeg ook meteen haar gezelligheid, een punt wat voor dames natuurlijk nog boven de voetbalprestaties staat!

Silke Tesselaar Onze AZ-hooligan, die de eerste wedstrijd wel wilde keepen. Wat ze van tevoren niet wist, is dat de keeperskledij dit keer een Ajax-shirt behelsde. Achteraf gaf ze toe dat hij toch wel beter zaten dan haar tenue van AZ, dat gaat in ieder geval

Melissa Blaauw Veldvoetval begon deze dame wat te vervelen.. dat eeuwige groene gras, zo’n groot veld en dan ook nog met zn tweeentwintigen gefocust op één bal; het werd eens tijd om er iets naast te gaan doen. Aangezien het voetballen zelf wel beviel, besloot ze haar geluk in de zaal te gaan beproeven. En waar ben je dan beter op je plek dan bij Dames 7! Als tweede nieuwe Melissa is enkel nog een bijnaam vereist.. Ideeën, suggesties en aanbevelingen zijn welkom!

dus al de goede kant op. Daarnaast bleek dat ze ook nog een sterke links-benige verdediger is, dus als het aan haar ligt zullen er geen tegen doelpunten meer komen!

Rosalie Ackerman Dan nu de beurt aan onze wilde krullenbos uit Nijmegen. De lichte zachte g die zij met zich meedraagt is niet anders dan schattig te noemen. Toch is deze dame in het veld alles behalve schattig. Als spits zijnde drijft zij de tegenstander tot het

Rosa Bos Links, rechts, links, rechts; BAM. Slechts een samenvatting van Rosa’s eerste wedstrijd. Met een schot als een kanon, schrikt zij ieder toekomstig muurtje bij voorbaat al af. Wil het voetballend even niet lukken, dan kan ze altijd psycholo-

uiterste in haar zoektocht naar goaltjes. Gelukkig is zij buiten het veld weer erg gezellig, voornamelijk na een borreltje of 4 voor een spiegel in de kroeg... Dushi, jwz wie dit heeft geschreven, ntb, wjnmk, knzj!

gisch de strijd nog winnen. Als een echt Vijfje betaamt, gaat ze niet alleen voor de 1e en 2e helft, maar gaat ze gewoon vrolijk verder in de 3e helft. In Le Barrage komt ze zelfs als nieuw lid altijd al wel wat bekenden tegen.

Bewaareditie 2012 /2013

G.S.F.V. Drs. Vijfje

140

141


Hally Gally te spelen of Jungle speed, aangezien je geheid zult verliezen van deze

Judith Dopper Deze Arnhemse schoonheid zal komend jaar niet alleen shinen in Dames 7, maar ook in het bestuur van Vijfje! Na iedere vergadering geeft ze weer aan hoe fantastisch ze het notuleren wel niet vind en dat dit echt haar roeping is… (‘Gelukkig is Judith noooit sarcastisch’). Haar echte roeping ligt toch bij Vijfje dames 7, de combinatie voetbal & gezelligheid bevalt haar heel goed! Zij zal er dit jaar als echte ‘nanny’ zijn voor onze nieuwe teamgenootjes, dit is namelijk wat ze de

snelle dame.

Lynn Kemper Aanvoerdster nummero uno! Met haar uitgekiende tactieken, geheime strategieën en verrassende opstellingen, gaat zij ervoor zorgen dat niet Dames 6 maar Dames 7 dit jaar de kampioenstitel gaat behalen. Gelukkig is één ding aan Lynn

afgelopen 2 jaar heeft geleerd bij haar studie.

wel hetzelfde gebleven, haar roze schoenen. Oke, het merk is dan veranderd

Melissa van Olst

over, gaat er af en toe wel even bij liggen (we denken dat ze dan moe is maar de

maar ze is wel trouw gebleven aan háár kleur! Fanatiek vliegt ze nu het veld

De derde Melissa van het team. Ook wel de échte Melissa van ons team. Aangezien ze al langer bij ons speelt, zal zij de eer hebben de naam Melissa te

ware reden blijft een mysterie) maar staat vervolgens zo snel mogelijk weer op om door te jagen op de bal. Want als er eenmaal een bal in Lynns blikveld rolt...

mogen houden. Geen geknoei met bijnamen, Melissa is gewoon Melissa. Zo is het ook in het veld, geen gepruts of gefrats, gewoon je ding doen. En dat ‘ding doen’ maakte dat zij de eerste goal van het seizoen scoorde! Gelukkig is ze ook naast het veld heel actief en scoort ze ook vaak biertjes in de kroeg. (...)

Kim Visser Waar Kim vorig jaar Floor benoemde als dame met het grootste accent, is haar afkomst ook wel te horen.. Die leuke L bijvoorbeeld, waarmee ze voornamelijk door haar medebestuursleden van Communicatie & informatiewetenschappen wordt geplaagd. Gelukkig horen wij dit nauwelijks meer, aangezien Kim al jaren bij ons speelt. Haar fanatisme en teamgevoel bleek meteen uit het feit dat ze woensdag als vrije dag heeft geregeld binnen haar bestuur. Na jaren als aanvoerder binnen het team, geeft ze deze taak dit jaar weg om een hele studievereniging te leiden. Gelukkig kunnen wij nog wel genieten van haar voetbaltalent & gezelligheid!

Floor Hartjes Helaas heeft Floor ons als speler verlaten, maar aangezien ze niet zonder ons kan, zal ze als coach te bewonderen zijn bij onze wedstrijden. Daarnaast is deze dame als wedstrijdsecretaris heel druk met alle wedstrijden van de club. Altijd handig, zo’n coach & wedstrijdsecretaris in één. Daarnaast heeft ze natuurlijk ook haar kwaliteiten buiten de zaal: Haar gezelligheid, voorliefde voor 90’s muziek en talent voor spelletjes. Er is bijna niemand meer die het nog aandurft

Bewaareditie 2012 /2013

G.S.F.V. Drs. Vijfje

142

143


Clubblad Pannarama bewaareditie 2012-2013  

Bewaareditie van het clubblad Pannarama, met bovendien een Lustrumgedeelte erin.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you