Page 1

Beste ouders, Dit schooljaar gaat juf Ilse de sportkriebels bij je kapoen wakker maken! Per week gaan we ÊÊn keer op een vaste dag turnen in de sporthal. De dag waarop u kapoen gaat sporten word meegedeeld via het heen- en weer mapje. De turnuren kunnen ook wel eens veranderen en daarmee hangt wekelijks de planning van het turnen uit in het kastje aan het grote ijzeren hek. Een blik op de motoriek van een 2,5 - 3 jarige: Het is de bedoeling dat de kinderen steeds bewegingsvaardiger worden en meer en meer vertrouwd raken met veel verschillende bewegingsvormen. Zo laten we de jongste kleuters verkennen, experimenteren en oefenen. De driejarigen gaan voor het eerst naar de gymzaal. Voorzichtig tasten de kinderen de nieuwe situatie met de ogen af om vervolgens behoedzame voorwerpen of toestellen aan te raken. Op een speelse manier gaan ze over van uitproberen naar oefenen, bijvoorbeeld omdat ze een bepaalde vaardigheid echt onder de knie willen krijgen. Tijdens het kleuterturnen stimuleren we die bewegingsvormen op verschillende manieren. De doelstellingen van het kleuterturnen: - Het eigen lichaam bewust leren aanvoelen in houding en beweging. - Lichaamsgrenzen aanvoelen, lichaamsassen aanvoelen (links-rechts). - Begrippen i.v.m. plaats, afstand, richting bewegend ervaren. - Snelheid, tempo, tijdsduur en volgorde van bewegingen ervaren. - Evenwicht bewaren in verplaatsingen en op diverse steunvlakken. - Klein-motorische vaardigheden inoefenen. - Tot rustervaringen komen. - Zich expressief en communicatief bewegen. - Kennis en inzicht opbouwen binnen bewegen: spelregels begrijpen. - Fit, gezond en veilig bewegen. - Bewegingen doseren, afremmen en timen: snel kunnen reageren - Omgaan met bewegende personen of voorwerpen ‌.


Graag zou ik nog enkele afspraken met jullie willen maken: • Gelieve je kleuter van thuis uit sportieve kleren aan te doen en sportschoenen te voorzien met witte zool of zwarte zool die niet afgaat, zo verliezen we minder tijd en kunnen we de turnuurtjes ten volle benutten! • Waardevolle juwelen (kransjes, ringen, oorbelletjes,…) mogen niet worden gedragen tijdens de turnles: er is kans dat ze verloren gaan of beschadigd geraken. Het aanhouden van juwelen tijdens de turnles kan ook verwondingen veroorzaken.

Sportdagen: Er is één sportdag voor de kinderen. (Meer info krijg je later op het schooljaar via het heen- en weer mapje.)

Ik hoop dat het een leuk sportkriebel jaar wordt met je sportkapoen! Vriendelijke sportgroeten, Juf Ilse


Beste ouders, Dit schooljaar gaat juf Ilse de sportkriebels bij je kapoen wakker maken! Per week gaan we één keer op een vaste dag turnen in de turnzaal. De dag waarop u kapoen gaat sporten word meegedeeld via het heen- en weer mapje. De turnuren kunnen ook wel eens veranderen en daarmee hangt wekelijks de planning van het turnen uit in het kastje aan het grote ijzeren hek. Een blik op de motoriek van een 3-4 jarige : Drie – vierjarigen bevinden zich in een heel belangrijke fase van motoriek, namelijk de belevingsfase. Het kind is zijn lichaam, de spontane beweging zijn meest directe uitingsvorm. Vrij spelen en bewegen in gevarieerde bewegingssituaties is een belangrijke activiteit voor deze leeftijdsgroep. Voor elke nieuwe bewegingssituatie heeft de jonge kleuter tijd nodig om rustig te verkennen. Bovendien houden deze kinderen van veel herhalen, waardoor ze zich de nieuwe bewegingsvondsten meer eigen maken. Vanuit veelvuldige bewegingservaringen groeit bij het kind een bewustzijn van de eigen motorische mogelijkheden. De doelstellingen van het kleuterturnen: - Het eigen lichaam bewust leren aanvoelen in houding en beweging. - Lichaamsgrenzen aanvoelen, lichaamsassen aanvoelen (links - rechts). - Begrippen i.v.m. plaats, afstand, richting bewegend ervaren. - Snelheid, tempo, tijdsduur en volgorde van bewegingen ervaren. - Evenwicht bewaren in verplaatsingen en op diverse steunvlakken. - Klein-motorische vaardigheden inoefenen. - Tot rustervaringen komen. - Zich expressief en communicatief bewegen. - Kennis en inzicht opbouwen binnen bewegen: spelregels begrijpen. - Fit, gezond en veilig bewegen. - Bewegingen doseren, afremmen en timen: snel kunnen reageren - Omgaan met bewegende personen of voorwerpen ….


Graag zou ik nog enkele afspraken met jullie willen maken: • Gelieve je kleuter van thuis uit sportieve kleren aan te doen en sportschoenen te voorzien met witte zool of zwarte zool die niet afgaat, zo verliezen we minder tijd en kunnen we de turnuurtjes ten volle benutten!

• Waardevolle juwelen (kransjes, ringen, oorbelletjes,…) mogen niet worden gedragen tijdens de turnles: er is kans dat ze verloren gaan of beschadigd geraken. Het aanhouden van juwelen tijdens de turnles kan ook verwondingen veroorzaken.

Sportdagen: Er is één sportdag voor de kinderen. (Meer info krijg je later op het schooljaar via het heen- en weer mapje)

Ik hoop dat het een leuk sportkriebel jaar wordt met je sportkapoen!

Vriendelijke sportgroeten, Juf Ilse

Infobrochure lo kleuters  

Dit is de infobrochure van het turnen bij de kleuters in de stedelijke basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken-Waas.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you