Page 1

Informatie

Groepen 1-4

LICHAMELIJKE OPVOEDING


Verwelkoming Beste ouders, Beste ouders, beste lezer, We hechten bijzonder veel belang aan de algemene ontwikkeling en gezondheid van uw kind. We willen beknopt enige toelichting geven rond het leergebied lichamelijke opvoeding, en hoe dat op onze school wordt georganiseerd. Dit schooljaar gaat juf Ilse de sportkriebels bij je kapoen wakker maken! Per week gaan we één keer op een vaste dag turnen in de sporthal. De dag waarop u kapoen gaat sporten word meegedeeld via het heen- en weer mapje.

Een blik op de motoriek van een 2,5 - 3 jarige: (Groep 1) Het is de bedoeling dat de kinderen steeds bewegingsvaardiger worden en meer en meer vertrouwd raken met veel verschillende bewegingsvormen. Zo laten we de jongste kleuters verkennen, experimenteren en oefenen. De driejarigen gaan voor het eerst naar de gymzaal. Voorzichtig tasten de kinderen de nieuwe situatie met de ogen af om vervolgens behoedzame voorwerpen of toestellen aan te raken. Op een speelse manier gaan ze over van uitproberen naar oefenen, bijvoorbeeld omdat ze een bepaalde vaardigheid echt onder de knie willen krijgen. Tijdens het kleuterturnen stimuleren we die bewegingsvormen op verschillende manieren.

Een blik op de motoriek van een 3-4 jarige : (Groep 2) Drie – vierjarigen bevinden zich in een heel belangrijke fase van motoriek, namelijk de belevingsfase. Het kind is zijn lichaam, de spontane beweging zijn meest directe uitingsvorm. Vrij spelen en bewegen in gevarieerde bewegingssituaties is een belangrijke activiteit voor deze leeftijdsgroep. Voor elke nieuwe bewegingssituatie heeft de jonge kleuter tijd nodig om rustig te verkennen. Bovendien houden deze kinderen van veel herhalen, waardoor ze zich de nieuwe bewegingsvondsten meer eigen maken. Vanuit veelvuldige bewegingservaringen groeit bij het kind een bewustzijn van de eigen motorische mogelijkheden Een blik op de motoriek van 4-5 jarige: (Groep 3)


Een vier- vijfjarigen kenmerkt zich door een explosie aan motorische activiteit. Hij ontdekt een waaier aan bewegingsmogelijkheden en vindt veel plezier in het uitproberen van zijn kunsten. Het bewegen is natuurlijk, vloeiend, spontaan en gemakkelijk. Daarnaast zijn een ongedoseerde krachtinzet en veel meebewegen typerend. Een blik op de motoriek van een 5-6 jarige: (Groep 4) Een kind van vijf Ă zes jaar maakt op het vlak van motoriek en daarmee samengaand de perceptie, een enorme ontwikkeling door. De uitvoeringswijze van basisbewegingen als lopen, springen, werpen e.d. evolueert op deze leeftijd naar een eigen maturiteitsniveau. Hierdoor kan het kind steeds complexere bewegingssituaties aan en daardoor opnieuw zijn ervaringen met ruimtelijke dimensies van zijn speelveld verdiepen en verruimen. In de meer ontwikkelde motoriek heeft het kind ook beter opeenvolgend of gelijktijdige handelingen leren timen. Hij versterkt vrijwel spontaan het functioneel gebruik van beide lichaamshelften en de afzonderlijke lichaamsdelen vanuit de bewegingsuitdaging van zijn omgeving.

Doelstelling De doelstellingen van het kleuterturnen: - Het eigen lichaam bewust leren aanvoelen in houding en beweging. - Lichaamsgrenzen aanvoelen, lichaamsassen aanvoelen (links-rechts). - Begrippen i.v.m. plaats, afstand, richting bewegend ervaren. - Snelheid, tempo, tijdsduur en volgorde van bewegingen ervaren. - Evenwicht bewaren in verplaatsingen en op diverse steunvlakken. - Klein-motorische vaardigheden inoefenen. - Tot rustervaringen komen. - Zich expressief en communicatief bewegen. - Kennis en inzicht opbouwen binnen bewegen: spelregels begrijpen. - Fit, gezond en veilig bewegen. - Bewegingen doseren, afremmen en timen: snel kunnen reageren - Omgaan met bewegende personen of voorwerpen ‌.


Afspraken Graag zou ik nog enkele afspraken met jullie willen maken: Waardevolle juwelen (kransjes, ringen, oorbelletjes,…) mogen niet worden gedragen tijdens de turnles: er is kans dat ze verloren gaan of beschadigd geraken. Het aanhouden van juwelen tijdens de turnles kan ook verwondingen veroorzaken. GROEP 1-2  Gelieve je kleuter van thuis uit sportieve kleren aan te doen en sportschoenen te voorzien met witte zool of zwarte zool die niet afgaat, zo verliezen we minder tijd en kunnen we de turnuurtjes ten volle benutten! Voor de meisjes is het niet gemakkelijk om te turnen met een rokje of een kleedje aan. Gelieve uw kind een (sport)broek aan te doen! GROEP 3  Gelieve je kleuter van thuis uit sportieve kleren aan te doen en Sportschoenen. Voor de meisjes is het niet gemakkelijk om te turnen met een rokje of een kleedje aan. Gelieve uw kind een (sport)broek aan te doen!  De kinderen krijgen begin van het nieuwe schooljaar een turnzak van de school aangeboden. Deze blijft op school met hun eigen turnpantoffels erin.


Ze brengen van thuis uit turnpantoffeltjes mee. (Hierboven een afbeelding van Deto turnpantoffels. Het is gelijk welke soort turnpantoffels jullie kopen maar turnpantoffels met velcro zijn zeer gemakkelijk voor de kinderen om zelfstandig aan te doen. Goed om te weten: Er zijn ook goedkopere velcro turnpantoffels in de handel dan Deto turnpantoffels. ) *Oefen ook al eens met je kind om ze zelfstandig aan te leren doen.  Tip: Om “ bokkenpootjes” te verkomen kan u aan de binnenzijde van elke schoen één kruisje zetten. Zo weet de kleuter dat hij/zij de schoenen juist heeft aangetrokken als de kruisjes tegen elkaar komen).

GROEP 4  De kinderen krijgen begin van het nieuwe schooljaar een turnzak van de school aangeboden. Deze blijft op school met hun eigen turngerief erin. Ze brengen van thuis uit turnpantoffels, turn t- shirt en turnbroek mee.  Tip: Om “ bokkenpootjes” te verkomen kan u aan de binnenzijde van elke schoen één kruisje zetten. Zo weet de kleuter dat hij/zij de schoenen juist heeft aangetrokken als de kruisjes tegen elkaar komen).

Zwemmen/ watergewenning: Een kind dat kan zwemmen is voor zijn ouders een hele zorg minder. Daarom stellen ouders van kinderen die zwemles krijgen dikwijls de vraag: “Hoe lang zal het duren voordat mijn kind kan zwemmen?” Voor de meeste ouders moet alles snel gaan! Zwemspecialisten zijn het erover eens dat het zinloos is de zwembewegingen onmiddellijk te willen aanleren. Een goede watergewenningsperiode legt een brede en zekere basis voor het verdere zwemonderricht. Het komt er niet op aan het kind vlug te leren zwemmen, maar wel het op een “goede” manier te leren zwemmen. En de kortste weg is niet altijd de beste voor het kind. Door een iets langere watergewenningsperiode wordt nadien dikwijls tijd gewonnen als het op het leren van vaardigheden aankomt. Bovendien worden kinderen meer gemotiveerd met dynamische oefen- en spelvormen dan met saaie drilmethoden.


De kans dat de kinderen na hun schooltijd nog geregeld zullen zwemmen zal door een aangename initiatie vergroot worden. In de praktijk leveren zwemlessen die teveel op de prestatie gericht zijn heel vaak dolgedraaide ouders en onwillige kinderen op. Ze hebben beiden na verloop van tijd hun buik vol van al dat water. Om dan toch enigszins tegemoet te komen aan de vraag naar prestatie vanwege de ouders, opteren wij ervoor dat de kinderen zo vlug mogelijk leren “ zich veilig voort te bewegen” in het water met een zwembeweging die hen individueel het best ligt. Wij zien de watergewenningsperiode dan als een periode die ook na het aanleren van een eerste beste zwemslag doorloopt!

Wat als je kind watervrees heeft? Er moet speciale aandacht besteed worden aan de kinderen die er niet in slagen een vertrouwensrelatie met het water tot stand te brengen. Om een of andere reden vertonen zij een uitgesproken vrees voor het water. Deze watervrees overwinnen is dan ook een vitaal aspect van de watergewenningsperiode. Er zijn veel factoren die aanleiding kunnen geven tot watervrees. De meeste daarvan gaan gepaard met een negatieve belevenis van het water. De eerste verkenningen in het water moeten dan ook niet te haastig gebeuren. Aanmoedigingen en wenken worden zo mogelijk individueel gegeven. Kinderen moeten zich echt thuis voelen in het water, voor ze leren zwemmen! Hun plezier en vooruitgang wordt grotendeels beïnvloed door de watertemperatuur. Warm water geeft hun de kans zich te relaxeren. Zij zijn dan beter in staat om de draagkracht van het water te accepteren en dit leidt op zijn beurt tot een verhoogd vertrouwen en een welwillendheid om diverse houdingen aan te nemen. Veel spelen en oefenen onder water bevordert dan ook de relaxatiemogelijkheden van het kind. Tenslotte is en blijft water een subjectief gevaar. Volwassenen vinden het water heerlijk. Kinderen denken daar soms heel anders over. Watervrees behoedt het kind soms voor het nemen van te grote risico’s. De begeleider (ouder, leerkracht, zwemleraar) zal ieder kind dan ook de nodige tijd geven om deze ‘ waterdrempels’ te overwinnen. Wanneer gaan de kinderen zwemmen? We werken tijdens de zwemlessen met een nieuwe leerlijn. De leerlingen worden aan de hand van criteria tijdens de zwemlessen beoordeeld. Hierdoor krijgen de leerlingen geen afstandsbrevet meer mee naar huis. Meer info omtrent de nieuwe leerlijn: www.fredbrevet.be)


Sportdagen Sportdagen: Er is ĂŠĂŠn sportdag voor de kinderen op school voor groepen 1-4. (Meer info krijg je later op het schooljaar via het heen- en weer mapje / gimme.) Groep 3: Hebben nog een extra sportdag nl Rollebolle. Rollebolle en wordt georganiseerd door de Stichting Vlaamse Schoolsport en gaat door in een ander sporthal. Dit is een halve dag. Groep 4: Hebben nog een extra sportdag nl. Kleuterboemeldag. Kleuterboemeldag wordt georganiseerd door Stichting Vlaamse Schoolsport. (Meer info krijg je later op het schooljaar via het heen- en weer mapje / gimme)

Slotwoord Ik hoop dat het een leuk sportkriebel jaar wordt met je sportkapoen! Mailadres : Juf Ilse:

ilse.bryssinck@sint-niklaas.be

Vriendelijke sportgroeten

Juf Ilse

Infobrochure lo kleuters  

Dit is de infobrochure van het turnen bij de kleuters in de stedelijke basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken-Waas.

Infobrochure lo kleuters  

Dit is de infobrochure van het turnen bij de kleuters in de stedelijke basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken-Waas.

Advertisement