Page 1

De Stedelijke Basisschool… waar iedereen thuis is

Hallo S.B.O. STEDELIJKE BASISSCHOOL NIEUWKERKEN

Schoolblad S.B.O. Nieuwkerken Een band tussen school en thuis Schooljaar 2013 – 2014 Kersteditie

INHOUD : Gijselstraat 35 Tel : 03/778.38.90 Fax : 03/777.79.18 E-mail : ludwig.demeyer@sint-niklaas.be chris.grumiau@sint-niklaas.be http://www.droomballon.be

redactie :

Chris Grumiau Verantwoordelijke uitgever : Ludwig De Meyer

           

Nieuwjaarswensen Woordje van de directeur Dankwoord Nieuws Ter info Personeel + Personalia De warme School Leeruitstappen Leerjaar in de kijker Alles over Sinterklaas Wereldklas Technologie Leerlingen in de kijker Klaspraktijk Poëzie De Milieuvriendelijke School De Verkeersveilige School De Sportieve School Uit de media Dossier Schoolweetjes Ontspanning Kalender

Lijst met nuttige telefoonnummers


Met de schoonheid die je ziet… Met de geestdrift die je wekt… Met de ruimte die je laat… Met de vrede die je brengt… Met gevoel voor humor… Met de zorg door het geringste… Met de troost van aandacht… Met de kracht van eenvoud…

Ben je in staat om bergen te verzetten !


Beste ouders, grootouders, kinderen, collega’s, We bevinden ons volop in ‘De ‘De Periode Van Het Kind’, K zoals dat wel eens genoemd wordt : de heilige man is nog maar net vertrokken met zijn schimmel of de d kerstman staat al te gluren van tussen de kerstballen. kerstballen Deze periode doet me wel eens terug denken aan mijn eigen kindertijd. De sfeer rond sinterklaas vond ik het spannendst. Ik begreep toen al dat de pieten zwart waren van het geklauter door de schoorsteen, en niet omdat ze zijn persoonlijke slaven waren. Ja, ja, dat begreep ik toen al! Het was de onbezorgde tijd van het luisteren naar liedjes en verhaaltjes verhaaltjes in pyjama. De periode van het reikhalzend uitkijken naar iets, hopende dat je bij zijn evaluatie van het voorbije jaar de stempel GOEDGEKEURD zou meekrijgen. Wat ik me ook nog levendig kan herinneren, herinneren was een elpee. Ik was enorm gefocust gefo op de hoes van die elpee waarop waarop de sint afgebeeld stond met een aantal kinderen aan zijn voeten, uiterst nederig opkijkend. Toen ik de brave man later toevallig in de Sarma nog eens tegenkwam, viel me dat dik tegen. Ik vraag me af waarom. De week voordat de heilige man zou langskomen, langskome mochten we elke avond luisteren naar sinterklaasliedjes op een elpee. Dat was voor mij het hoogtepunt, samen met ‘de nacht ervoor’, de nacht waarin ik me telkens voornam wakker te blijven en aandachtig te luisteren naar het waaien van die bomen en het hoefgetrappel hoefgetrappel op de daken. Niets. Vreemd. ’s Ochtends trof ik mijn eigen ouders doodmoe aan, gebogen gebogen over een treinset bevestigd op een houten plank van 2m bij 3m. Straf. Hoe heeft de sint dat binnengekregen binnengekr zonder lawaai te maken?! Ik ben het hem vergeten vragen toen hij op school langskwam. langskwa Te laat, Sinterklaas is terug weg. Maar aar de kerstperiode is aangebroken! We mogen weer volop ongegeneerd alles wensen en voornemens voornemen uitspreken! Ook ik sta klaar met mijn voornemens en wensen. Mijn wensen zijn dit jaar geleend van Timo Lardon, een jongeman uit het derde leerjaar. In het derde leerjaar kregen ze als schijfopdracht om tien wensen te noteren. Ik deel ze graag met jullie allemaal. Wens 1 Wens 2 Wens 3 Wens 4 Wens 5 Wens 6 Wens 7 Wens 8 Wens 9 Wens 10

Ik wens dat er vrede op de wereld is. Mijn opa moet weer leven. (Wat Wat een mooie wens, Timo!) Dit is mijn grootste wens : dat ik rijk word. Ik wens dat ik nooit doodga. Oorlog moet weg en geweld wordt vrede. Ik wenss dat ik veel speelgoed heb. (Ok, k, deze moet ik wat aanpassen…) Mijn juf mag niet dood. (Dit wil ik toch wat opentrekken naar meerdere.) Ik mag niet arm worden. (Nog even wens 3 wat extra kracht bijzetten…) bijzetten Deze school hool mag nooit meer weg gaan. (Ok, k, ik smelt nu officieel.) officieel Ik wens dat ik meer vrienden maak.

Mooie wensen allemaal! Tot slot wens ik jullie allemaal een aangename kerstperiode toe, samen met wie je graag rond je hebt. Mijn allerbeste wensen voor een gezond en zorgeloos 2014. Heel graag tot volgend jaar! Met vriendelijke groeten, Ludwig De Meyer directeur


Een woord van DANK aan alle VRIJWILLIGERS ! Voor elke ouder die vrijwillig op een of andere manier een handje toesteekt, voor elke leerkracht die vrijwillig veel meer doet dan van hem of haar verwacht wordt, voor elk kind dat spontaan de handen uit de mouwen steekt, voor iedereen die ons steunt met woord en daad, voor elke politicus die vanuit idealisme handelt en het verschil maakt, voor iedereen die iets doet voor iemand anders, zoals voor onze school :

een welgemeende dank! Een vastgelegde ‘de dag van…’, het is misschien wat geforceerd, wat te kunstmatig. Maar dat sluit niet uit dat we de waardering, zoals voor vrijwilligers niet belangrijk vinden! Op 5 december, de dag net voor de sint dan nog wel, stond ‘De dag van de vrijwilliger’ op de kalender. Helemaal geen ideaal moment voor ons. Het moment situeert zich veel beter bij een afronding, bij een evaluatie of een afsluiting, zoals het einde van een schooljaar. Onze ‘Droomballon-dag van de vrijwilliger’ staat gepland voor eind juni, naar het einde van het schooljaar toe, wanneer we terug wat op adem komen en kunnen terugblikken op wat geweest is. De ouderraad weet hier zelf nog niets van. Voor hen is ook deze aankondiging een verrassing. Aan alle helpers van dit schooljaar : noteer alvast vrijdagavond 20 juni 2014 voor de eerste bedankingsbarbecue waarop de helpende ouders eens NIETS moeten doen! Het Droomballon-team zal de volledig organisatie van de bedankingsbarbecue overnemen.

Namens alle leden van het Droomballon-team :


Begin zomervakantie ! Vlaams Minister van Onderwijs, Pascal Smet besliste om op maandag 30 juni 2014 GEEN les meer te geven. De laatste schooldag (volledige lesdag) wordt dus vrijdag 27.06.2014.

Inschrijvingen 2014-2015 In januari en februari 2014 krijgen broers en zussen voorrang om in te schrijven. U kan het secretariaat passeren en uw kind laten inschrijven. U krijgt voorrang tot de krokusvakantie. Vanaf 1 maart 2014, en dat tot uiterlijk 27 juni 2014 kunnen nieuwe ouders hun peuter komen inschrijven voor het schooljaar 2014-2015. Daarvoor dient u een afspraak te maken met de directeur van de school. Breng de SIS-kaart en een mutualiteitsstrookje mee.

Mededeling namens de politie van St-Niklaas Net voor de kerstvakantie kregen we telefoon van de politie van Sint-Niklaas. De politie belde ons op, niet enkel om hun waardering te uiten voor alle inspanningen en de sensibilisering die we als school, ouders en leerkrachten samen, hebben ondernomen om het verkeer vlot en veilig te laten verlopen. Tevens vroeg de politie om onze ouders te verwittigen dat de periode van represaillemaatregelen is aangebroken. Elke ouder die fout geparkeerd staat of zich schuldig maakt aan verkeersagressie loopt het risico geverbaliseerd te worden. Daarom, beste ouders, nogmaals...

- vermijd de auto in de schoolomgeving - parkeer je op het dorpsplein of elders - kom zoveel mogelijk te voet of met de fiets - respecteer de verkeersregels - gedraag je hoffelijk; geef het voorbeeld aan de kinderen

Bedankt daarvoor !

Mededeling namens “Het Watermolenscholentornooi” "Het Watermolencomité heeft de noodzakelijke beslissing genomen om niet verder te gaan met het organiseren van het Scholentornooi. De stichter en bezieler van dit tornooi, de heer Norbert Goossens, kan wegens gezondheidsredenen dit niet meer organiseren. Wij zijn er ons ook van bewust dat wij samen met Norbert, er alles aan gedaan hebben om dit tornooi levend te houden. Een woord van dank aan het Stadsbestuur, de sponsors, de medewerkers en deelnemende scholen die jaarlijks tijdens hun paasvakantie deelnamen. (...)"


Vanaf ma 06.01.2014 Een nieuwe peuterklas/Groep 1b: Poezenklas Na de kerstvakantie starten we met de tweede peuterklas, groep 1B (de poezenklas). Juf Kristel Meersman wordt verantwoordelijk voor deze klas. Het klasje start met acht acht peuters. Deze peuters konden op vrijdag 20 december, net voor de kerstvakantie, om 14u45 14u45 nog even langskomen om te acclimatiseren, om de juffen en het klasje te zien. Op die manier wordt de instap weer wat minder groot. Welkom!


School- en studietoelagen 2013-2014 Voor kleuter- en lager onderwijs, secundair onderwijs (deeltijds, voltijds) en hoger onderwijs. ndienen kan vanaf 1 augustus 2013 tot en met 1

Vraag tijdig je school- of studietoelage aan Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2013- 2014

INDIENINGSDATUM: VANAF 1 AUGUSTUS 2013 TOT EN MET 1 JUNI 2014 Wat is een school- of studietoelage? Een school- of studietoelage is financiële steun van de Vlaamse overheid om de kosten voor de school of studie te helpen dragen. Een schooltoelage is bestemd voor kleuters of leerlingen in het lager of secundair onderwijs. Een studietoelage is bestemd voor studenten aan een hogeschool of universiteit. De leerling of student moet les volgen aan een instelling die door de Vlaamse Gemeenschap erkend is. Wie kan een toelage krijgen? Of u een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling én het inkomen van uw gezin. Als uw inkomen te hoog is, krijgt u geen toelage. Hoe komt u te weten hoe hoog uw inkomen mag zijn? • Bel naar het gratis nummer 1700. • Kijk op www.studietoelagen.be. Hoe kunt u een aanvraag doen?

· ONLINE Surf naar www.studietoelagen.be en klik op ‘Online diensten’.

· OP PAPIER (formulieren zijn op de school beschikbaar) Vul in: één formulier ‘De aanvrager’ • Plus één formulier ‘Voor een student aan een hogeschool of universiteit’ per student in het hoger onderwijs in uw gezin. • Plus één formulier ‘Voor een leerling in het secundair onderwijs’ per leerling in het secundair onderwijs in uw gezin. • Plus één formulier ‘Voor een leerling in het kleuter- of lager onderwijs’ per leerling in het kleuterof lager onderwijs in uw gezin. Leerlingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs en in het hoger beroepsonderwijs verpleegkunde (vroegere 4e graad of A2) vullen het formulier ‘Voor een leerling in het secundair onderwijs’ in. ! Zet uw handtekening en de datum op alle formulieren. ! Stop alle formulieren samen in één envelop. ! Stuur ze voldoende gefrankeerd op naar:

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Afdeling Studietoelagen Hendrik Consciencegebouw 1A Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel


De jaarwissel brengt bij ons op school ook een personeelswissel met zich zich mee. Een aantal oud-bekende nemen men hun functie terug op. Dit heeft uiteraard voor gevolg dat wij afscheid moeten nemen van een aantal andere mensen. In L1B keert juf Tine terug uit ouderschapsverlof. Voor meester Davy betekent dit afscheid nemen van zijn “wolkenkindjes”. Juf Chantal D. is voldoende hersteld na haar operatieve ingreep en herneemt dus haar functie als bijzondere leerkracht Rooms-katholieke Rooms katholieke godsdienst. Meteen ook het einde van de opdracht van juf Charlotte. Zij moet van iets meer kindjes afscheid nemen dan meester Davy. Dank aan Davy en Charlotte voor hun engagement en hun inzet voor kinderen, team en school. Het allerbeste voor de toekomst, snel een andere aanbieding en… misschien tot ziens op school ! Aan Tine en Chantal D. alvast een warm “welcome back” !

Wij zijn blij met de geboorte van : - Hanne (30.11.13) Zusje van Michelle Heirbaut (Gr 1A – Berenklas)

Onze oprechte deelneming : - Dhr. André Vanhuffel (14.10.1926 – 28.10.2013) Grootvader van Frederik Vanhuffel (ICT-coördinator (ICT + zorglkr L5+6) Overgrootvader van Mattias Vanhuffel (Gr 2C – Giraffenklas) - Dhr.. Eddy Smet (26.06.1945 – 04.11.2013) Dooppeter van Ilse Vermeulen (titularis Gr 4B – Krokodillenklas) - Mevr. Emma Van Grembergen (27.01.1925 – 27.11.2013) Overgrootmoeder van Siebe Snoeck (Gr 4B – Krokodillenklas) - Dhr. Jozef Van Meerssche (26.07.1933 – 10.12.2013) Grootvader van juf Nele Van Duyse (Titularis L6C)


De herfstvakantie stond voor de deur, maar bij SBO de Droomballon verkeerden we nog lang niet in vakantiemodus. De school besliste om dit jaar mee te doen aan de “Music For Life-actie” van Studio Brussel, ten voordele van de VZW Kinderkankerfonds. Wij vinden het erg belangrijk dat een kind met kanker, de ouders en hun familie in hun strijd hulp krijgen op alle gebieden. Het Kinderkankerfonds kan hen deze hulp geven. Op zaterdag 26 oktober waren leerkrachten en ouders al vroeg op school om de laatste hand te leggen aan alle ontbijten. Daarna vertrokken een 10-tal auto’s om de aan-huis-ontbijten te leveren, vanaf half 8 konden de “vroege vogels” hun ontbijt komen afhalen in onze refter. Wat begon als een ideetje van een kleine groep collega’s, groeide uit tot een onverwacht succes! En dit dankzij ouders, kinderen, vrienden, collega’s en alle helpende handen. We

droomden

ervan om een 500-tal ontbijten aan de man te brengen, maar de inschrijvingen bleven maar binnenkomen,…

EINDRESULTAAT 1323 Concreet :

ontbijten !!

701 volwassenontbijten, 273 luxe-ontbijten en 349 kinderontbijten!

Deze fantastische actie was niet mogelijk geweest zonder de steun van onze vele sponsors! We zijn dan ook fier dat we binnenkort aan de VZW Kinderkankerfonds een cheque kunnen overhandigen van

€ 9500

De ontbijten zijn op maar u kan nog steeds een bijdrage storten op volgend rekeningnummer BE44 7555 2795 0845. Na het afsluiten van de Music For Life-actie zal het totale bedrag worden overgedragen aan de VZW Kinderkankerfonds.


BURCHT


Verhofstede Paul- Van Kerckhove Bij Het Appel- en Perenkorfje


Drukkerij Room

Bakkerij Valaert


08.11.2013 Op vrijdag 8 november trokken de vierdeklassers voor een eerste keer dit schooljaar op leeruitstap. Deze jaarlijkse uitstap werd dit schooljaar een beetje aangepast. Zo vervingen we dit jaar Breendonk door Hidrodoe in Herentals. De reden voor deze wijziging is de verandering van de methode voor wereldoriëntatie. Hierin komen de wereldoorlogen minder aan bod en vonden we het ook minder zinvol om de kinderen te confronteren met de gruweldaden uit deze oorlog omdat we er gewoon in de klas minder aandacht aan besteden. De hele week was het regenachtig en fris … echt herfstweer, maar toen wij met onze klassen in Antwerpen verschenen, was de zon toch van de partij. Wij houden ons sterk in de gedachte dat je goed weer moet verdienen! Wij zijn ook bescheiden genoeg om deze verdienste naar de kinderen toe te schuiven. In Antwerpen maakten we kennis met verschillende gebouwen. Zo gingen we eerst door de voetgangerstunnel, bezochten we daarna Het Steen, kwam het Vleeshuis aan bod en ook het stadhuis en de Onze Lieve Vrouw-kathedraal kennen voor ons geen geheimen meer. De leerlingen werden verwend door vele verhalen (legendes) van Lange Wapper en Sus Antigoon, van Brabo en Nello en Patrasche. We kwamen ook alles te weten over Rubens en diens werken. Kortom het was een fijne en vooral leerrijke wandeling door het historische Antwerpen. Rond de middag waren we te gast bij ‘De Pelgrom’. Hier konden we in alle rust (en bij kaarslicht) onze boterhammetjes opeten. Na het verorberen van de boterhammen bleken we opnieuw voldoende energie te hebben om onze (weliswaar korte) wandeling verder te zetten tot aan de bus. Die bracht ons naar onze tweede bestemming, Hidrodoe in Herentals. Ook dit werd een groot succes. We kwamen er alles te weten over water. Hoe werken waterpompen, wat is de kracht van water, hoe wordt water gezuiverd? Alles kwamen we te weten. Het leuke was dat onze leerlingen hier zelf echt mochten experimenteren. De uitspraak: ‘Wat je zelf doet, doe je beter!’ was hier echt op zijn plaats.


Rond half vier vertrokken we terug richting school. Het verkeer was ons deze keer vrij goed gezind en we kwamen stipt op tijd aan op onze ‘geliefkoosde’ school. Onze eerst uitstap zat er op, maar iedereen (en niet in het minst de leerkrachten) had er een zeer goed gevoel bij. Dit is duidelijk een groep waar we overal mee kunnen komen en dat doet ons enorm plezier. Dank je wel aan alle kinderen van het vierde, wij kijken nu al uit naar onze volgende uitstap naar het Molsbroek in Lokeren en Puyenbroeck in Wachtebeke!

We trokken voor een leerrijke namiddag naar fruitteler Verhofstede Paul in Nieuwkerken. Hier leerden we het verschil tussen een appelboom en een perenboom. Vervolgens kwamen we te weten hoe appelen en peren worden geplukt. Dit gebeurt echt niet met een rieten mandje hoor! Ze gebruiken hiervoor plukzakken, een slee, een ladder en een heel grote bak waar wel 350 kg appelen of 400 kg peren in kan. Een tractor is dan natuurlijk wel handig om die bakken naar de koelcel te brengen. Wat ruikt het in die koelcel lekker zeg! Maar het is daar wel héél koud ! Met behulp van de heftruck wordt die grote bak dan gekanteld zodanig dat de appelen gesorteerd kunnen worden aan de sorteermachine. Hier worden de appelen naar grootte onderverdeeld en dan in bakjes gelegd. Maar we hebben met onze eigen ogen kunnen zien dat machines ook mis kunnen zijn, want twee kleintjes is niet hetzelfde als één grote natuurlijk! En dat er echt supergrote appelen en peren bestaan hebben we ook kunnen zien, er waren er zelfs die een halve kilo wogen !!! Op het einde mochten we dan zelfs nog eens proeven van hun zelfgemaakt fruitsap. Mmm… lekker!


De Klinge ontdekt ambacht Leerlingen De Droomballon leren en spelen tijdens project vzw De Klomp

Klompenmakers die 8-jarigen hun stiel laten ontdekken. Voor scholen een prachtinitiatief om techniek te integreren in het vak WereldoriĂŤntatie. Het educatief project vindt plaats op het ontmoetingsplein Klingspoor, bij de Buitenstraat in De Klinge. Met zijn klompenproject legt Folkloregroep De Klomp De Klinge vzw aan achtjarigen uit wat techniek is. Tegelijk maken de kinderen kennis met het Wase erfgoed. Het project vloeit voort uit het Klingspoorproject, dat afgelopen zomer van start ging. Op het ontmoetingsplein aan de Buitenstraat staan ook de andere erfgoedthema's van het Klingspoorproject (het spoor, de grens en de natuur) in de kijker. Stralend weer De kinderen van gemeentelijke basisschool De Droomballon uit Nieuwkerken kregen op 18 en 25 oktober de primeur. "Voor de derde keer op rij nemen we deel. Onze school kadert dit project in een ander project rond Nieuwkerken, dat net zoals De Klinge een klompenmakersdorp was. Er zit ook een boswandeling aan gekoppeld. De educatieve spelletjes op het plein waren heel leuk en we hadden geluk dat het stralend weer was. Alle kinderen deden actief mee en de klompenmakers maakten indruk in hun traditionele kledij", zegt juf Lief Peeters van De Droomballon.


Het project werd uitgewerkt in samenwerking met leerkrachten en de Erfgoedcel Waasland. "De technische kennis van de kinderen is soms verbluffend. Plots blijken ze te weten hoe ze stukken klomp in elkaar moeten puzzelen. En dan gaat het niet per se over de kinderen met de beste punten", zegt Eric De Keyzer, bezieler van het project en secretaris van De Klomp De Klinge vzw. De kinderen mogen zelf klompen zagen of hockeyen met een klomp. Het proces van boom tot klomp wordt getoond en ook de overgang van handenarbeid naar het machinale klompen maken wordt uitgelegd. 12.000 mensen verdienden vroeger hun brood in de klompennijverheid. Naast de landbouw was het de belangrijkste tewerkstelling in het oostelijk deel van het Waasland, vooral in Kruibeke, Beveren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas en Stekene. Buiten het museum in Nieuwkerken, dat nog een klein hoekje voorbehoudt aan de klompenmakerij, houdt alleen vzw De Klomp De Klinge het ambacht levend. Ingeborg Nijs Bron : Gazet van ntwerpen info : toerisme@sint-gillis-waas.be


Het was een beetje speciaal dit schooljaar, want het gebeurt niet elk jaar dat de Sint precies op zijn verjaardag bij ons te gast is. Wij weten dat de Sint elk jaar uitkijkt naar de ontvangst in De Droomballon en dat hij het hier steeds erg naar zijn zin heeft, maar dit jaar deden we omwille van zijn verjaardag extra ons best. Jong en oud ! Vroeger kwam de Sint meestal met zijn paard of soms met een koets, maar na de verrassing van vorig jaar, toen to de Sint een luchtballon als verplaatsingsmiddel koos, wisten we niet wat we moesten verwachten. In alle vroegte stonden we met de ganse school, de Heilige man op te wachten. In de verte klonk getuf… Op de oprit verscheen een knalrode Fiat 600, gevolgd door een blauwe Vespa Ape. Het leek ons onmogelijk dat Sinterklaas en zijn gevolg met deze voertuigen naar onze school zou afzakken… Niet dus, kijk maar !

Voor alle foto’s, en ’t zijn er héél wat : www.droomballon.be


Zoals elk jaar trokken de Sint en zijn Zwarte Pieten de ganse voormiddag uit voor een bezoek aan de kleuterafdeling. Bij de Beren, de Muizen, de Dolfijnen en de Bijen gebeurde dat in de klas zelf. De kleuters uit de groepen 2 en de groepen 4, deze laatste samen met de kleuters uit de OKAN-klas, ontvingen de Heilige man elk in de hal van hun paviljoen.


Na de middag was het de beurt aan de lagere afdeling. Die beleven Sinterklaas natuurlijk op een gans andere wijze dan de kleuters. In de sporthal vergastten de leerlingen uit het eerste, tweede en derde leerjaar de Sint en zijn Pieten op originele optredens. Het werd traditiegetrouw een mengeling van zang, dans en voordracht. Na de speeltijd sloten ook de leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar aan. Samen met alle andere leerlingen verrasten zij Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten op een spetterend afscheidslied.


Juwelen maken in de Wereldklas Op vrijdag 6 december 2013 kwam juf Veerle (2de leerjaar) met haar klasje op bezoek bij de Wereldklas. Wat kwamen ze doen? We maakten met zijn allen juwelen voor de kerstmarkt! Juf Sarah hield zich bezig met het maken van de juwelendoosjes. Niet gemakkelijk maar de kinderen deden hun uiterste best. Juf Veerle zorgde voor de versiering van het kraampje. De sterren zullen schitteren op ons kraam. Juf Peggy hielp dan weer bij het maken van de juwelen zelf. De oorbellen en ringen zullen vlotjes over de toonbank gaan. Iedereen was laaiend enthousiast!! De sfeer was geweldig! Met de 2 klassen samen kwam de kerstsfeer al boven. Dit noemt men een fantastische vorm van INTEGRATIE! Bedankt voor de hele fijne activiteit! En een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar van ons allemaal! De juffen van de Wereldklas en het 2de leerjaar!


Voor het eerst ontvingen ook de 5de-klassers een uitnodiging om op bezoek te komen in de VTS van St-Niklaas. Het werd een leerrijke kennismaking met de wereld van de techniek. Op maandag 09.12 was het de beurt aan de leerlingen uit L5B en op woensdag 11.12 aan die uit L5A. De klas werd telkens in 4 groepen verdeeld. Met een doorschuifsysteem konden de leerlingen zo actief deelnemen aan 4 workshop. De leiding was telkens in handen van leerkrachten van de VTS. Deskundigheid gegarandeerd dus‌ Workshop 1 : Gehoor en geluid Workshop 2 : Gewichten, hefbomen en katrollen Workshop 3 : lengte, breedte en hoogte meten / communicerende vaten en waterpas Workshop 4 : temperatuur (+ eigen thermometer maken) & uitzetten van materialen


Op vrijdag 13 december brachten we met het zesde leerjaar een bezoek aan het GTI van Beveren. Deze technische school organiseert elk jaar opnieuw een heuse DOE-Dag voor onze leerlingen. Het doel van deze voormiddag was de leerlingen kennis te laten maken met de wereld van de technologie. De leerkrachten van de afdelingen hout, mechanica en elektriciteit begeleidden onze zesdeklassers bij het maken van enkele werkstukjes. Onze kinderen maakten zelf een fietsbel, losten moeilijke raadsels op met behulp van de computer en volgden een boeiende les chemie in het laboratorium. Op dinsdag 01 april trekken we naar Sint-Niklaas om daar deel te nemen aan de PEP-dagen, maar daar vernemen jullie later meer over. En nog later op het schooljaar bezoeken we het Koninklijk Atheneum van Sint-Niklaas. Enkele foto’s genomen tijdens de doe-dag in Beveren :


Doelstelling : De Vlaamse Jeugd Technologie Olympiade wil jongeren hun technologisch talent laten ontdekken, de belangstelling voor technologie aanwakkeren, de waardering voor het vakgebied vergroten, de maatschappelijke beeldvorming rond technologie bijstellen, de maatschappelijke relevantie van technologie aantonen en leerlingen uit het lager onderwijs stimuleren om een opleiding in de technologie te volgen. Ook in technologie kan je uitblinken!

Werkwijze : Tijdens de voorronde kregen de leerlingen een reeks uitdagende en maatschappelijk relevante meerkeuzevragen voorgeschoteld. Dit gebeurde in de eigen school, onder het waakzame oog van de verantwoordelijke leerkracht. Dit schooljaar waren er 475 scholen ingeschreven! Samen zijn dat 12693 leerlingen uit 674 klassen! De 48 leerlingen met de hoogste score en de 8 beste leerlingen uit Nederland, werden geselecteerd om het tegen elkaar op te nemen in de finaleronde. Naast meerkeuzevragen waren er in deze ronde ook 4 praktische proeven. De meerkeuzevragen kwamen uit verschillende domeinen die te linken zijn met technologie. Uiteraard vormt het vak wereldoriĂŤntatie de basis van de technologie. In de vragen werd er gepolst naar het technologisch inzicht van de jongeren, meer dan naar vakkennis. De domeinen die aan bod kwamen zijn biotechnologie, bouw, chemie, elektriciteit, elektronica, informatica, mechanica en tekenen. Voor elk wat wils dus. Geen enkele studierichting in het lager onderwijs behelst al deze domeinen, vandaar dat elkeen met wat gezond verstand en affiniteit met wetenschappen en technologie een kans maakte om te slagen.


Voor de derde keer reeds nemen de zesdeklassers van de Droomballon deel. Bij de eerste deelname haalden we één finalist, maar dit jaar waren het er zelfs twee !! 12693 deelnemers en 2 leerlingen uit dezelfde school die de grote finale halen ! We zijn dan ook erg trots op LUKAS SPELEERS en op LENIE THIELMAN. Op zaterdag 30 november trokken beide finalisten naar het Vlaams Ministerie van Onderwijs om te bewijzen wat ze waard waren. De vragen waren héél moeilijk en ook de praktische proeven waren niet van de poes. Maar onze techneuten lieten zien dat ze tot de Vlaamse top behoren. Uiteindelijk behaalde LUKAS de bronzen medaille. En LENIE slaagde er zelfs in om als eerste meisje te eindigen in de grote finale. Zij behaalde zilver ! Proficiat voor deze uitzonderlijke prestatie. En wie weet, worden zij wel de ‘technische talenten’ die onze maatschappij binnenkort nodig heeft. door meester Eddy

Lenie is heel blij met haar zilveren medaille.

Ook Lukas presteerde knap. Hij behaalde brons.


Twee leerlingen Droomballon naar finale van Technologie ologie Olympiade O

Lukas Speleers en Lenie Thielman duimen voor de finale.

NIEUWKERKEN-WAAS - Twee leerlingen van basisschool De Droomballon zijn geselecteerd voor de finale van de Technologie Olympiade. Aan de selecties namen 475 scholen deel, 674 klassen of 12.693 leerlingen in totaal. tot Het gebeurt niet elke dag dat twee leerlingen uit eenzelfde school de finale halen. Voor de derde keer neemt het zesde leerjaar van De Droomballon deel. De eerste keer had de school één finalist, dit jaar zijn het er zelfs twee. ‘We zijn trots op onze ze leerlingen’, zegt directeur Ludwig De Meyer. ‘We twijfelen er niet aan dat Lukas Speleers (11) en Lenie Thielman (11) ons schitterend zullen vertegenwoordigen in Brussel tijdens de grote finale met een select kransje van slechts 48 deelnemers. Beide finalisten nalisten zijn van plan om volgend jaar Latijn te gaan studeren. ‘We doen het vak technologie graag’, zegt Lukas. ‘Je mag tijdens de les van alles uitdokteren, in elkaar steken en uittesten. Je moet vooral je plan leren trekken.’ En wat vindt Lenie ervan? ‘Ik had mijn selectie voor de grote finale niet zien aankomen’, vertelt het meisje. ‘We leren in de les wel hoe je blokken het best ordent en hoe een batterij moet worden aangesloten om een lichtje te laten branden. Maar hoe we het het er in de finale in Brussel gaan afbrengen, is toch een vraagteken. Op zaterdag 30 november worden we in de vroege namiddag in Brussel verwacht voor een uitgebreid programma.’


Werkvormen in het 4de leerjaar Zowel voor de leerlingen als voor onszelf gaan we in het 4de leerjaar steeds op zoek naar nieuwe werkvormen. Door de andere werkvormen proberen we voor elk wat wils te bieden. Zo werken we op woensdag in andere rekengroepen. Er is een blauwe, gele en groene groep. Elke leerkracht van het 4de leerjaar begeleidt een eigen groep. De kinderen komen dus eens bij een andere leerkracht voor de rekenles. Waarom doen we dit? We willen de kinderen de kans geven om eens op een andere manier les te krijgen, volgens hun eigen noden, met andere leerlingen, met een andere leerkracht,… Ze zitten dan bij leerlingen die in een andere klas zitten. Die kinderen kunnen ook aan elkaar eens iets op een andere manier uitleggen en… ze zien hun vroegere vriendjes ook nog eens in de rekenles, niet enkel op de speelplaats ;-) (dit is voor sommigen ook één van de redenen waarom ze dit graag doen). Een andere werkvorm die we nu ook volop aan het uitproberen zijn, is zelfstandig werk. We proberen 1 keer per week een zelfstandige voormiddag te organiseren. De kinderen krijgen dan de taken die ze tegen de middagpauze af moeten hebben. Ze mogen zelf beslissen wat ze eerst maken, of ze meteen alles afmaken of van alles eerst een deeltje,…. Dit doen we bij lessen die vooral herhalingsleerstof hebben. Op die manier kan elk kind op zijn eigen tempo en volgens zijn eigen interesse werken. De leerlingen zelf vinden dit een fantastische werkvorm. Op het moment dat de kinderen zelfstandig bezig zijn, kunnen wij hulp bieden. We krijgen de tijd om kinderen extra uitleg te geven, eens apart te nemen, in kleine groepjes te werken,… . Zowel voor de leerkrachten als voor de kinderen zeer leuk. Voor de leerlingen en voor onszelf geraken we week na week meer vertrouwd met deze werkvormen. Maar.. het vraagt natuurlijk wat tijd. Die geven we aan de kinderen, maar ook aan onszelf. Nieuwe werkvormen uitproberen is voor iedereen een uitdaging en tot nu toe kunnen we het ook zeker een succes noemen! We zien niets dan voordelen, de kinderen ook!!! Ze zijn enthousiast, vraag het maar aan jullie kapoenen thuis!!!


Mijn gekke voertuig Rijmvorm: aabbcc

Milla De Ryck – L4C Dina Spruyt – L4C

Onze auto is een rode ijzeren pennenzak. Elke dag heeft hij een ander pak. Onze brandstof is cola. Iedereen zegt ‘Halloa’. Hij heeft een dikke poep, want hij eet teveel snoep. Is het Halloween, dan wordt hij een ‘Queen’. Hij doet elk jaar mee aan de veldloop. Hij wint medailles, wel een hele hoop. Met deze auto ben je blij ☺. Hij staat altijd aan je zij.

Mijn gekke voertuig Rijmvorm: aabbcc

Silke Vercryssen – L4C Marie Felix – L4C

Mijn auto is geel. Het is geen geheel. Mijn auto hangt vol knuffels. Het rijdt als buffels. Mijn auto is een citroen. Maar het lijkt een pompoen. Mijn stuur is van snoep gemaakt. Het is geen snoepautomaat. Mijn auto kan vliegen. Dat is heus niet verschieten.

Elfje

Viktor Svacina – L4C

roofdier gestreept dier poten met klauwen eeltkussentjes aan zijn poten tijger

Elfje giraf lange nek leuk en zacht is een echt knuffeldier stippelig

Kim Everaerts – L4C


Naturodam (3e leerjaar) voert (AFVAL)actie! Nadat we in de klas een interessante brief hadden ontvangen over het afvalprobleem, besloten we in het derde leerjaar om niet bij de pakken te blijven zitten. We zijn immers Naturodam. Zorgen voor de natuur vinden wij heel belangrijk. Om iets te ondernemen, moeten we ons eerst goed informeren en goed nadenken. Daarom nodigden we een deskundige uit in onze klas. Gladys vertelde ons uitgebreid over de "afvaltrap". " Wat is dat?

Storten is een probleem, want het creëert een afvalberg.

Verbranden van restafval geeft nog veel giftige stoffen af in de lucht.

Hergebruiken van leeggoed is Recycleren van glas, papier, een zuinige oplossing en GFT en KGA is geeft sommige een verkleining producten ten een van de tweede leven. afvalberg.

Voorkomen is de meest milieuvriendelijke oplossing. Zo vermijden we alle vorige problemen.

Na deze deskundige uitleg hebben we met onze klassen diep nagedacht en kwamen we al tot een aantal eigen oplossingen die we in de praktijk willen brengen. 1. We nemen onze boterhammen mee in een brooddoos (in plaats van wegwerpverpakking zoals aluminiumfolie). 2. We stoppen onze koek in een doosje. We kopen koeken in een grote verpakking in plaats van an individuele zakjes of pakjes. 3. We nemen onze drank mee naar school in een thermosfles of een drinkbus. Zo hoeven we niet altijd kleine flesjes of brikjes weg te gooien. 4. We nemen vaker fruit mee in plaats van een koek. Op vrijdag 29 november stond het derde leerjaar klaar om alle kinderen van de lagere school meer uitleg te geven over ‘afval sorteren’. Eerst zongen we samen een liedje. Daarna vertelden een aantal kinderen hoe we op school ons afval moeten sorteren. Zij deden hun uiterste best om ons aan de hand van meegebracht materiaal te tonen hoe het moet.

 Doen jullie thuis ook mee ? 


GEZIEN ? U heeft het wellicht al gemerkt, de dagen worden korter, het wordt kouder buiten en de zon begint aan zijn winterslaap. Dat wil zeggen dat het ‘ s morgens wanneer onze kinderen naar school vertrekken nog vrij donker is en we extra moeten letten op het “veilig en gezien” naar school komen. Een fluohesje, fluohoesjes voor over de boekentassen, reflectoren aan de fiets, fluovlagjes, goed werkende voor- en achterlichten, er zijn heel veel spulletjes op de markt die ervoor kunnen zorgen dat de fietsers en automobilisten jullie kind HEEL goed kunnen zien op weg van en naar school. Enkele van deze gadgets zijn bij ons op school te verkrijgen. Wanneer jullie kind met een fluojasje op de fiets of te voet door de Gyselstraat naar school komen, kunnen ze op sommige dagen een puntje verdienen aan de ingang van de school (data niet op voorhand vermeld ☺). Wanneer ze op de fiets ook nog eens een fietshelm dragen kunnen ze een 2de punt verdienen. Deze puntjes kunnen ze dan inruilen op het secretariaat op woensdagvoormiddag in de speeltijd. Er zijn ook ander niet fluorescerende gadgets verkrijgbaar. In de gang aan de klas van het 2de leerjaar A (juf Veerle) hangt alles uit van wat er te verkrijgen is en hoeveel punten alles kost. Ga gerust een kijkje nemen. Stimuleer alvast jullie kind om een fluohesje aan te trekken en fietshelm te dragen, het komt alleen maar ten goede aan de veiligheid van jullie kind. En dat is toch wel het allerbelangrijkste, niet? Wanneer wij als klas/school met jullie kind op stap gaan hebben wij op school per kind een nieuw fluohesje voorzien. Met oprechte en welgemeende dank aan Optiek Onghena uit Nieuwkerken voor de sponsoring van al deze fluohesjes. Dankzij hen begeven wij ons nu als school veilig in het verkeer

Heeft u ons al GEZIEN ? De verkeersvriendelijke school


vijfde en zesde leerjaar Onder het motto “het hoeft niet altijd voetbal te zijn” schreven onze turnleerkrachten onze school in voor een UNIHOC-scholentornooi in de sporthal van de Broeders te Sint-Niklaas. Zes dapperen, allen leerlingen uit het 6de leerjaar, vormden samen een ploeg : Lenie Thielman (L6A), Marco De Pauw (L6A), Maarten De Meester (L6A), Stef en Emiel De Schepper (L6B) en Mohamed El Marnissi (6LB). Vooraf werd er onder deskundige leiding van juf Kay duchtig getraind. Onze jongens en meisjes zouden hun vel duur verkopen… Die intentie bleek achteraf ook bewaarheid, want De Droomballon won de competitie in zijn reeks.

Een overzicht

3 wedstrijden 3 overwinningen

Wedstrijd 1 Wedstrijd 2

Tegenstanders De Droomballon – H. Familie De Droomballon – St-Jozef (College)

Wedstrijd 3

De Droomballon – Don Bosco

Uitslag 1-0 2-1 2-1

1ste plaats

Doelpuntenmakers Marco De Pauw Marco De pauw Lenie Thielman Marc De Pauw (2 x)


Vlaamse leerkrachten toch nog bij beste van de klas. In OESO-rapport over opleidingsniveau staat Vlaanderen derde wereldwijd. Een hart onder de riem voor de Vlaamse leerkrachten: eigenlijk is hun niveau nog zo bedroevend niet. Toch niet als je het vergelijkt met andere landen. Wereldwijd staan ze op de derde plaats, na de Japanners en de Finnen. Ondermaats en zorgwekkend. Zo werd het niveau van de lerarenopleidingen begin oktober genoemd, na een striemend rapport van de U-Gent en de VUB. Maar uit recente cijfers van de Organisatie voor Economische Ontwikkeling (OESO) blijkt het tegenovergestelde. In vergelijking met hun collega’s uit de hele wereld staan de Vlaamse leerkrachten op de derde plaats. Enkel Japan en Finland scoren beter: Nederland (6de), Frankrijk (11de) en vooral Engeland (16de) doen het minder goed. De statistieken zijn gebaseerd op de gecijferdheid (het wiskundeniveau dus) van onze leerkrachten. ‘Voor geletterdheid scoort Vlaanderen even goed’, verzekert Dirk Van Damme, hoofd van het centrum voor Onderwijsonderzoek bij de OESO. ‘Dat is op zich dus goed nieuws. Over het absolute niveau van de Vlaamse leerkrachten moeten we ons nog geen zorgen maken. Ze kennen hun vak goed.’ Maar dat wil niet zeggen dat er geen probleem is’, zegt Van Damme. Het rapport uit oktober was juist: Vlaanderen heeft wel degelijk redenen

om zich zorgen te maken. Ten eerste scoren de opleidingen vooral slecht op pedagogie, maar dat drukken de OESOcijfers niet uit. Ten tweede moet men werken aan het maatschappelijk aanzien. Ook al scoren de Vlaamse leraren internationaal goed, ze zijn in eigen land niet de besten van de klas. Ze scoren daar zelfs lager dan het gemiddelde van de hoog opgeleiden.’ Kortom: de echte bollebozen willen zelden nog leraar worden, en dat is op termijn een probleem. ‘Als de maatschappelijke waardering daalt, daalt het aantal leerkrachten’, zegt Van Damme. ‘En om dat tekort op te vangen, haalt men het niveau van de opleidingen omlaag. Zo komt Vlaanderen in een negatieve spiraal’. Selectieproef Ook ander Europese landen kampen met dat probleem, maar er zijn voorbeelden om het tij te keren. In Finland bijvoorbeeld genieten leraren hetzelfde aanzien als ingenieurs, en is er een overaanbod. In Engeland voerde men jaren geleden een selectieproef in, en dat zorgde voor

een boost in de lerarenopleidingen. ‘De Vlaamse regering heeft schrik om een proef in te voeren bij de opleiding, uit vrees dat er dan minder inschrijvingen zijn’, zegt Van Damme. ‘Maar de praktijk wijst uit dat het anders loopt: hoe selectiever een opleiding, hoe aantrekkelijker ze is. En hoe beter de toekomstige leerkrachten zijn.

De best scorende landen 01. - Japan 02. - Finland 03. - Vlaanderen 04. - Duitsland 05. - Noorwegen 06. - Nederland 07. - Zwitserland 08. - Tsjechië 09. - Zweden 10. - Australië Wallonië maakte geen deel uit van het onderzoek


Met Sinterklaas achter de rug en de Kerstman in aantocht leek het ons fijn om de rubriek “Dossier” te vullen met enkele opmerkelijke publicaties over spelen en speelgoed.

Speelgoed verraadt talent Het speelgoed dat kinderen tussen vier en twaalf jaar uitkiezen, onthult waar hun talenten liggen. Dat ontdekte Danielle Krekels. “Kinderen kan je in hun speelgoedkeuze niet sturen. Voor mijn zoon koos ik verantwoord speelgoed, maar toch speelde hij liever met geweertjes.” Kinderen kiezen hun lievelingsspeelgoed zelf. Welke talenten leid je eruit af? Duid aan wat voor jouw kind past en ontdek zijn kerntalenten. Mijn kind … Speelt met autootjes, een racebaan, Playmobil, treintjes, maakt graag rijtjes met knopen, autootjes, knikkers, flippo’s Je kind heeft tactisch inzicht. Hij schat perfect in wat belangrijk is en wat niet om zijn doel te bereiken. Hij heeft zin voor methode en planning en behoudt goed het overzicht. Je kind kan orde in de chaos scheppen. Leest graag boeken over één bepaald onderwerp Je kind is nieuwsgierig naar wat hem interesseert. Daar gaat hij erg ver in. Niet alles kan hem boeien. Hij is een geboren specialist. Leest graag jeugd-, avonturen- en geschiedenisboeken, romans… Je kind kan zich concentreren en afschermen van de buitenwereld. Hij kijkt over hokjes heen en legt gemakkelijk verbanden. Hij is in heel veel geïnteresseerd. Kijkt veel tv Je kind geniet van dromen en fantasieën, maar maakt ze vaak niet zelf. Hij neemt veel in zich op en verliest soms zijn kritische zin. Speelt poppenkast, toneel, houdt verkleedpartijen en vertelt graag verhaaltjes Je kind houdt van omgaan met andere mensen. Hij past zich gemakkelijk aan en voelt vanzelf mee met anderen. Hij heeft veel fantasie, maar loopt ook het gevaar om zichzelf te verliezen. Speelt graag met Lego, Meccano, K’nexx, haalt graag spullen uit elkaar


Je kind ziet problemen en lost ze graag op. Hij wil resultaat, een doel bereiken en bouwt geen luchtkastelen. Als hij iets maakt, wil hij er ook wat mee kunnen doen. Hij heeft oog voor details. Kleurt, schildert, tekent, boetseert of kleit graag Je kind zoekt originele oplossingen voor een probleem, bewandelt minder de begane paden. Hij legt makkelijk verbanden en heeft oog voor vorm, kleur en vaak ook schoonheid. Hij laat zich soms meeslepen en verliest de realiteit wel eens uit het oog. Speelt graag met poppen en baby’tjes Je kind is erg sociaal. Hij kan goed organiseren en wil graag ‘zorgen voor’. Hij is een teamspeler die anderen plezier gunt. Hij kan moeilijk weigeren en taken uit handen geven. Heeft zijn eigen club, speelt bibliotheekje Je kind heeft een grote verantwoordelijkheidszin. Hij is goed in organiseren, plannen en coördineren. Hij werkt graag samen met anderen en is zorgvuldig van aard. Leest graag strips Je kind wil heel veel (mee)beleven, maar wil daar niet per se voor uit zijn zetel komen. Speelt graag buiten, hij voetbalt, speelt volleybal, basket … met zijn vrienden Je kind is een bezig baasje en kan moeilijk stilzitten. Hij houdt van samenwerken, actief zijn. Hij heeft veel energie en heeft letterlijk en figuurlijk veel ruimte nodig. Misschien heeft hij ook doorzicht (spelverdeling). Fietst, rolschaatst, ijsschaatst graag en houdt van skateboarden en go-karten Je kind is een doorzetter, geeft niet gauw op. Eens zijn doel bepaald, gaat hij ervoor. Soms zelfs koppig, eigenzinnig. Hij heeft een groot gevoel voor discipline. houdt van dieren, zeurt om een hond of katje, brengt gewonde diertjes mee naar huis Je kind stelt zich heel vlot in de plaats van iemand anders. Hij voelt snel met anderen mee, is hulpvaardig, kan makkelijk raad vragen en opvolgen. Kan moeilijk ‘neen’ zeggen. Klimt graag in bomen, op muurtjes, op de leuning van de trappen, houdt van vuurtje stoken Je kind zoekt risico’s op. Zekerheid en veiligheid zijn niet zijn eerste bezorgdheid. Hij heeft een ongeduldige kant: het moet vooruit gaan. Maakt zich graag op, past mooie kleren aan, zingt & danst, geeft showtjes Het uiterlijke speelt een grote rol voor je kind. Hij heeft een grote behoefte aan aandacht. Hij is soms heel onzeker en daarom erg gevoelig voor wat anderen van hem denken. Puzzelt graag, doet aan modelbouw, legt verzamelingen aan Je kind werkt graag volgens een plannetje en gebruikt tussenstappen. Hij heeft oog voor het detail en werkt graag naar een resultaat toe.


Speelt graag schooltje Je kind vindt het leuk om mensen toe te spreken. Hij brengt graag informatie over. Hij neemt graag de leiding, maar wil ook gelijk krijgen. Speelt graag oorlogje of met soldaatjes, houdt van schaken, Stratego, dammen, Risk, Monopoly Je kind kan verschillende stappen vooruit denken en de gevolgen van zijn beslissing of handeling goed inschatten. Hij heeft een sterke territoriumdrift. Verliezen is voor hem soms een ramp. Houdt van computerspelletjes Je kind kan zich afzonderen en alleen zijn, hij kan zich sterk concentreren, zich op iets toeleggen en helemaal in iets opgaan, even helemaal weg van de wereld. Speelt of beluistert muziek of zingt in een koor Je kind vindt het niet erg om alleen te zijn. Hij kan zich goed concentreren en afsluiten van de buitenwereld. Hij kan zich laten meeslepen en houdt van alles wat mooi is. Bouwt graag kampen Je kind komt graag uit zijn pijp, wacht niet af. Verveelt zich snel als je te weinig van hem verwacht. Maar gaat ook zelf achter de dingen aan. Neemt zelf initiatief tot actie. Speelt graag riddertje, politie en boefje, cowboy en indiaan Je kind houdt van sociale contacten. Hij is actief en heeft veel energie. Hij is een goede teamspeler en vindt het fijn om ruimte te hebben. Speelt liefst gezelschapspelletjes met meer dan twee personen (geen Monopoly of Risk), zoals ganzenbord Je kind is graag samen met anderen. Wil graag winnen van anderen, maar kan meestal ook tegen zijn verlies. Doet graag aan eenpersoonsporten of sporten met maximum één tegenstander: tennissen, zwemmen, atletiek, schermen… Je kind wil winnen, heeft een grote prestatiedrang. Hij heeft beweging en ruimte nodig en wil steeds verbeteren en evolueren (sneller, beter, hoger…).

Hoe kies je goed speelgoed? Wat brengt de Kerstman dit jaar ? Waarmee verras ik mijn kind met Nieuwjaar ? Gezelschapsspellen, lego of een Kidizoom fototoestel? Of hou je het praktisch met een dekbedovertrek van Mega Mindy?

Wat is ‘goed’ speelgoed?


1. Je kind vindt het plezant Ligt het speelgoed binnen de interesses van je kind? Kies speelgoed dat het dichtst bij zijn karakter aansluit. Koop niet elke keer opnieuw puur educatieve spelen. Spelen moet spelen blijven, niet enkel leren. Iets wat het zelf echt graag wil, zal minder snel in de vergeethoek verdwijnen. 2. Je kind leert iets zonder het te beseffen Spelend leert je kind sowieso nieuwe dingen. Door “grote-mensen-situaties” na te bootsen leeft het zich in in een andere rol. Het leert met geld omgaan (winkeltje spelen), waarom ouders streng zijn (met poppen spelen)… Bij een gezelschapsspel leert het zich aan de regels houden, strategieën bedenken en omgaan met winst en verlies. Bovendien is samen een spel spelen, een leuke manier om je kind aandacht te geven. 3. Je kind kan er op vele manieren mee spelen Kan je kind nog ‘anders’ spelen met hetzelfde stuk speelgoed? Bvb. kan het andere dingen bouwen met het Legopakket? Kan het nieuwe regels verzinnen om het spel boeiender te maken als het wat ouder wordt? Toon je kind andere mogelijkheden… 4. Het is op maat van je kind Hou rekening met de ontwikkeling van je kind. Goed speelgoed ontmoedigt niet, maar is ook niet te eenvoudig. De leeftijdsaanduiding op de doos geeft je een idee. Forceer je kind nooit om een spel te spelen, met speelgoed te spelen waarvoor het nog te klein is. Kijk ook naar het karakter van je kind. Een bouwpakket met kleine stukjes heeft weinig zin als je kind weinig geduld heeft. 5. Het wekt nieuwsgierigheid op Creëert het spel genoeg nieuwe impulsen? Kan je kind er zijn fantasie en creativiteit in kwijt of is na één keer de fun eraf? Vaak zijn de eenvoudigste stukken de uitdagendste. Denk maar aan een borstelstok. Je kan er mama mee nadoen, heks mee spelen, gitaar op spelen… 6. Het gaat lang mee Niet alle speelgoed is even degelijk. Hou er rekening mee dat speelgoed vaak op de grond belandt, in dozen gegooid wordt… Je koopt dus best iets wat stevig en duurzaam is. Namaak is dat meestal niet. Koop je iets op batterijen, hou er dan rekening mee dat ook die batterijen veel geld kosten. 7. Het overstijgt trends en reclame Een spel dat er in de reclamefilmpjes flitsend en fantastisch uitziet, stelt vaak teleur. Kiest je kind voor het spel zelf, of voor de reclame? Praat met je kind over de valkuilen van de reclame 8. Het is veilig Op alle speelgoed moeten de letters CE zijn aangebracht. Dat is een afkorting van Conformité Européenne. Alle landen van de EU moeten zich houden aan de Richtlijn voor Speelgoed. Als je CE ziet, is het speelgoed veilig! (Pas wel op voor inslikken, uitglijden, botsen, …) Pas op met speelgoed dat veel lawaai maakt. Daardoor kan je kind gehoorschade oplopen. 9. Er zit een gebruiksaanwijzing bij Goed speelgoed komt altijd met een gebruiksaanwijzing in de doos. Daarin staat hoe je het speelgoed moet gebruiken, wat je beter niet doet en enkele veiligheidsvoorschriften. Lees die aandachtig. 10. Het allerleukste speelgoed ben jij! Een spel dat jullie samen kunnen spelen, scoort altijd! Hoe je het ook draait of keert, een ouder blijft het leukste speelgoed! Misschien kan je daarom ook jouw gezelschap eens cadeau geven? Tijdens een uitstap, fietszoektocht of klimavontuur.


Speelgoedtest: wat past bij je kind? Het ene kind haalt minutieus alle stukjes van een motor uit elkaar. Het andere kind beweegt wild met grote blokken in de tuin. Is jouw kind een rauwer, een douwer, een schouwer of een bouwer? Huh? Bij welke speelkenmerken zet jij het meeste kruisjes? Zo speelt mijn kind: • • • • • •

levendig, wild snel enthousiast kan zich niet lang concentreren een spel mag niet te lang duren een spel mag niet te veel regeltjes hebben speelt graag in de tuin

Je kind is een rauwer. Een rauwer is een doener. Speelgoed waar je geduld voor moet opbrengen is niks voor hem. Je maakt hem blij met: buitenspeelgoed, pistooltjes, een microfoon, schoolborden, vingerverf en grote blokken of constructiesystemen met grote onderdelen, actiepoppen, video’s, fietsen, schommels, klimrekken enz… Zo speelt mijn kind: • • • • • •

heeft veel geduld, kan lang met hetzelfde spelen speelt graag alleen wil alles leren en begrijpen is origineel en creatief verzint graag verhalen houdt van puzzelen en dingen in elkaar steken

Je kind is een douwer. Het is een uitvinder, een puzzelaar. Douwers houden van creatief speelgoed waarbij ze hun eigen verhalen kunnen verzinnen, bijvoorbeeld poppen en auto’s. Ook constructiesystemen, tekenmateriaal, goocheldozen en experimenteerdozen spreken aan omdat hiermee iets te ontdekken valt. Computerspelletjes en muziekinstrumenten willen ze graag uitproberen. Zo speelt mijn kind: • • • • • •

gebruikt zijn zintuigen: kijkt, voelt, luistert naar speelgoed houdt van bijzondere kleuren, frutsels en kleine spulletjes droomt en fantaseert graag speelt graag alleen hecht zich aan zijn speelgoed, kan eindeloos blijven spelen met hetzelfde verzamelt spulletjes of houdt een dagboek of album bij

Je kind is een schouwer. Hij droomt en fantaseert graag. Ideaal voor schouwers: kralen of schmink, speelgoed dat zacht, mooi, lief is of muziek maakt, een poppenhuis, poppen met mooie kleertjes, knuffels en frutsels of kleine speelgoedautootjes. Ze trekken zich graag terug in een eigen hoek, zandbak, speeltent of kamertje om zich te vermaken met knutselspulletjes, tekenmaterialen, een boek of muziek.


Zo speelt mijn kind: • • • • • •

ordent zijn speelgoed: alles krijgt een plaats is praktisch ingesteld en houdt van construeren neemt graag de leiding en het hoogste woord toont graag wat ze kunnen of gemaakt hebben: goochelen, optreden… speelt graag de echte wereld na kan met alles een spel verzinnen

Je kind is een bouwer. Ideaal voor de bouwer: bouwspeelgoed, kastelen en poppenhuizen, creatieve spullen met een duidelijk eindresultaat: kleurplaten, stempeldozen en bouwplaten. Bouwers organiseren optredens (goochelen, zingen met een microfoon, verkleden, schminken) en wedstrijden en tonen graag het resultaat van wat ze hebben (trends) en wat ze kunnen. (Bron: Het speelgoedboek, eerste hulp bij het kiezen van speelgoed; Marianne de Valck)

Eerst spelen, dan huiswerk maken Kinderen die veel bewegen, presteren beter op school. Dat blijkt uit een grootschalige Nederlandse studie. “Eerst huiswerk maken en dan spelen, is dus geen goede regel,” zegt onderzoekster Amika Singh van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook een dagelijkse routine, met vaste tijdstippen om te eten en te slapen, zou tot betere resultaten leiden. Naar school gaan, huiswerk maken, naar de jeugdbeweging gaan, trainen bij de sportclub, … “Is het niet teveel en zou mijn kind niet beter kappen met de sportclub?”, hoor je ouders zich wel eens afvragen. “Neen, integendeel”, zegt Singh. Zij bekeek het bewegingspatroon en de leerprestaties van 12.000 kinderen tussen zes en achttien jaar en ontdekte een verband. Kinderen die bewegen, presteren beter op school. Singh heeft drie verklaringen: •

• •

Op school zit je kind in een groep en moet hij leren omgaan met regels. Kinderen die na school in een club sporten, zijn het gewoon om in een team te functioneren en rekening te houden met een reglement. Het kan hen een voorsprong geven op school. Beweging bevordert de bloedsomloop en zorgt er op die manier voor dat er meer zuurstof naar de hersenen gaat. Bij het sporten komen endorfinen vrij en die zorgen ervoor dat we minder last hebben van stress, die prestaties negatief beïnvloedt.

Om de voordelen van sport te ontdekken, moeten kinderen niet in een club sporten. Ook wie elke dag naar school fietst of op de speelplaats ravot in plaats van op een bankje te zitten, scoort beter. Routine Niet alleen beweging bevordert de schoolprestaties, ook een dagelijkse routine, met vaste tijdstippen om te slapen en te eten, is erg belangrijk. Dat blijkt uit onderzoek van het Britse Prince’s Trust bij meer dan tweeduizend jongeren. Volgens het onderzoek heeft vier op de tien leerlingen met slechte cijfers geen vast uur om naar bed te gaan. Kinderen uit families die niet op een vast tijdstip eten, hebben ook dubbel zoveel kans op slechte resultaten op school. Volgens het onderzoek zijn kinderen die opgroeien zonder structuur ook minder gelukkig en hebben ze minder zelfvertrouwen. “Het gebrek aan structuur en routine kan een verwoestende impact hebben op het leven van een kind”, zegt Martina Milburn van Prince’s Trust. “Zonder de juiste ondersteuning zijn ze een vogel voor de kat. Ze hebben minder zelfvertrouwen, geen goed diploma en zijn vaak werkloos. Een dagelijkse routine is dus onmisbaar voor een kind.”
Gamen op school moet pestgedrag terugdringen Minister van Onderwijs Smet stelt computerspel voor

WEZEMBEEK-OPPEM - Een simulatiespel, waarbij leerlingen in de huid kruipen van plaaggeesten en hun slachtoffers, moet het pestgedrag op scholen terugdringen. Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) stelde het project voor in het Heilig Hartcollege. Vlaams minister van onderwijs Pascal Smet (SP.A) draagt de preventie van pestgedrag hoog in het vaandel. In aanvulling van eerder De leerlingen van het Heilig Hartcollege konden genomen maatregelen tegen pesten, lanceerde het antipestspel als eerste testen de minister het geïntegreerde lespakket ‘Re: pest’. Hij stelde het project voor in het Heilig Hartcollege (HHC) van Wezembeek-Oppem. Het gaat onder meer om een computerspel dat zich afspeelt in een virtuele schoolomgeving, en pestgedrag moet tegengaan. Het is bedoeld voor leerlingen uit de eerste en tweede graad. Computerspel Het is de eerste keer dat er in Vlaanderen een computerspel wordt ingeschakeld om antisociaal gedrag tussen leerlingen bespreekbaar te maken. ‘Het spel maakt deel uit van een educatief project met begeleidende maatregelen. Er zijn onder meer lessuggesties en gerichte vormingen voor leerkrachten uitgewerkt’, klinkt het. Smet is ervan overtuigd dat het spel pestgedrag effectief kan terugdringen. ‘Tijdens een meeting met Europese collega’s leerde ik dat pesten op Finse scholen met veertig procent was gedaald na de introductie van een antipestgame’, zegt de minister. ‘Spellen kunnen de hersenstructuur van de leerlingen beïnvloeden. Via het spel worden de leerlingen uitgenodigd om na te denken over hun eigen gedrag en de keuzes die ze maken. Ze kruipen daarbij in de huid van omstaanders, pesters en gepesten.’ Beloning Rina Vanderstappen, directrice van het HHC, is verheugd dat het vernieuwende spel in haar school wordt voorgesteld. ‘Dit is een aangename beloning voor de inspanningen die wij de voorbije jaren gedaan hebben om het pestgedrag uit onze school te bannen’, zegt Vanderstappen. ‘De voorbije jaren hebben we meermaals acties op poten gezet tegen pesten. Dat leverde ons vorig jaar ook een prijs op.’ Het HHC heeft het spel vorige week uitgebreid kunnen testen en is overtuigd van het nut. ‘Jongeren zitten steeds vaker voor hun computer’, zegt de directrice. ‘Dus dit spel sluit perfect aan op hun leefwereld. De voorbije week hebben verschillende klassen het spel uitgebreid kunnen testen en de


reacties erop waren erg positief. De echte gamers waren bijzonder snel weg met spel, maar ook diegene die niet vaak spelletjes spelen op de pc kregen de basisvaardigheden snel onder de knie.’ Het lessenpakket kwam op vraag van minister Smet tot stand dankzij de Hogeschool West Vlaanderen, die het lessenpakket en het spel ontwikkelde. Minister Smet trok 130.000 euro uit voor dit project.Hogeschool verbiedt horloges tijdens examens

‘Vanaf heden is het verboden om een horloge aan te hebben tijdens een examenmoment.’ Dat staat in een mail van de Gentse Artevelde Hogeschool aan haar studenten. De reden: na de smartphone zijn er nu ook smartwatches, en die zijn heel handig om te spieken.

‘Later zullen we tegen onze kleinkinderen kunnen zeggen: Weet ge nog, de tijd dat we een horloge aan hadden op een examen...’ De studenten van de Artevelde Hogeschool reageerden gisteren vooral verbaasd op de nieuwste regel op hun school. Het klinkt dan ook vreemd: geen polshorloge tijdens een examen. Maar in Gent hebben ze daar een goede reden voor: ‘Tegenwoordig zijn er smartwatches op de markt’, zegt communicatieverantwoordelijke Kristine De Smet. ‘Horloges waarmee je berichten kan versturen en data kan opslaan. Dat is een handig spiekmiddel. Bovendien worden berichten op een smartwatch direct vernietigd nadat ze gelezen werden. Ze laten dus geen bewijzen achter.’ Op de Artevelde Hogeschool werd nog geen enkele student met zo’n smartwatch betrapt. Maar nadat een docent het bestaan ervan aanhaalde, nam men het verbod op in het examenreglement. Meer zelfs: het werd een verbod op alle uurwerken. ‘Vooral om logistieke redenen’, verduidelijkt De Smet. ‘In een auditorium met 500 studenten kunnen we aan de deur niet bij iedereen controleren of het een smartwatch of een wijzerhorloge is. Vandaar het algemene verbod. Maar dat wil niet zeggen dat we een student met grootvaders horloge direct gebuisd is; dat is zeker niet het doel van de regel.’ Klok aan de muur Voor vele jongeren die hun gsm als uurwerk gebruiken, maakt de regel weinig uit. Gsm’s zijn al verboden tijdens examens. Alleen wie verknocht is aan zijn polshorloge, zal zich moeten aanpassen. ‘Ik hoop dat ze dan een klok hangen’ reageerde er ééntje. ‘Anders verlies ik de tijd uit het oog.’Vlaamse onderwijs zakt weg uit wereldtop

De Vlaamse leerlingen behoren nog steeds tot de Europese top voor wiskunde. Ook voor leesvaardigheid en wetenschappen doen ze het redelijk goed. Maar ze scoren wel minder hoog dan vroeger. Dat blijkt uit de resultaten van PISA 2012. PISA is een grootschalig onderwijskundig onderzoek dat driejaarlijks de onderwijssystemen in verschillende OESO-landen evalueert. Voor PISA 2012 werden over alle landen heen bijna 500.000 vijftienjarigen getest. In Vlaanderen namen 5970 leerlingen deel uit 174 verschillende scholen. De nadruk van PISA 2012 lag op wiskunde. Leesvaardigheid en wetenschappen werden met een beperkter aantal vragen getest.


Wiskunde Voor wiskundige geletterdheid scoort Vlaanderen nog steeds hoog: 531 punten. Geen enkel Europees land doet beter. Het gemiddelde over alle deelnemende OESO-landen OESO is 494 punten. In vergelijking met 2003 scoren Vlaamse leerlingen wel beduidend minder goed. Toen voerden ze de lijst nog aan met een score van 553 punten. Alleen Finland en Zweden verliezen nog meer punten. Vooral de steile achteruitgang van Finland valt op. Jarenlang leken de Finnen het gidsland. In PISA 2012 moet Vlaanderen zes Aziatische landen/regio’s laten voorgaan: Shanghai, Sha Singapore, Hongkong, Taipei, Korea en Macao. Japan, Nederland, Liechtenstein en Zwitserland halen hetzelfde niveau als Vlaanderen. Onze leerlingen zijn iets minder bedreven in het interpreteren van wiskundige resultaten dan in het formuleren van wiskundige skundige problemen en het gebruiken van wiskundige redeneringen en concepten. Inhoudelijk presteren Vlaamse vijftienjarigen het best op vragen die peilen naar getallenleer en het minst op vragen over meetkunde en statistiek.

Lezen Ook voor leesvaardigheid scoren de Vlaamse leerlingen vrij goed: 518 punten tegenover het OESO-gemiddelde OESO van 496. Ook hier scoren enkele Aziatische landen/regio’s nog een pak beter dan Vlaanderen: Shanghai, Hongkong, Singapore, Japan en Korea. Vlaanderen zakt weg uit de groep van va toplanden. We moeten meer landen laten voorgaan dan vroeger en behoren tot de subtop. Voor leesvaardigheid zijn er meer landen die op hetzelfde niveau presteren als Vlaanderen dan voor wiskunde. Binnen Europa scoren Finland, Ierland, Polen, Estland, Liechtenstein Liechtenstein en Nederland even goed. En ook Taipei, Canada, Nieuw-Zeeland Nieuw Zeeland en Australië presteren op hetzelfde niveau.

Wetenschappen Voor wetenschappen halen acht landen/regio’s een significant betere score dan Vlaanderen: Shanghai, Hongkong, Singapore, Japan, Finland, Estland, Korea en Canada. Vlaanderen behoort samen met dertien andere landen eerder tot de middenmoot. Met een score van 518 punten, doen we het wel nog beduidend beter dan het OESO-gemiddelde gemiddelde van 501 punten. Tegenover 2006 scoren we wel minder mi goed: min 11 punten.

Opmars Aziatische landen Internationaal gezien valt vooral de sterke score van enkele Aziatische landen/regio’s op. Hun groeiende economische en politieke macht vertaalt zich nu ook op het vlak van onderwijs. Ze laten de sterke Europese ropese spelers achter zich en vormen met een flinke voorsprong de absolute top.


Gemengde gevoelens Voor Vlaanderen roepen de nieuwe PISA-resultaten gemengde gevoelens op. De Vlaamse leerlingen doen het nog steeds goed in vergelijking met de rest van de wereld. Maar ze scoren wel minder goed dan vroeger. De zwakkere resultaten blijven niet beperkt tot een bepaald deel van het onderwijs of van de leerlingenpopulatie. Alle leerlingen, zowel de sterkst als de zwakst presterenden en alle groepen daartussen, scoren beduidend slechter in de loop van de opeenvolgende PISA-metingen.

Minder toppresteerders Daarnaast zijn er minder Vlaamse leerlingen die de hoogste PISA-niveaus bereiken: in PISA 2012 behaalt één leerling op de vier de status van ‘toppresteerder’ voor wiskunde. Dat is niet slecht, maar toch een inkrimping tegenover 2003, toen nog één op de drie een topprestatie neerzette. Aan de andere kant stijgt het aantal leerlingen dat het niveau 2 niet haalt met een kwart. Dat is het minimumniveau voor wie later als volwassene optimaal gebruik wil kunnen maken van maatschappelijke mogelijkheden (een goeie job vinden, verder studeren …). In PISA 2012 haalt 15 procent van de leerlingen dat niveau niet. In 2003 was dat nog maar 12 procent. De dalende trend is evenmin beperkt tot bepaalde onderwijsvormen. Zowel de aso-, tso- als bsoleerlingen scoren gemiddeld slechter.

Socio-economische achtergrond Ook enkele andere negatieve vaststellingen, die ook al in de vorige PISA-cycli zaten, blijven overeind in PISA 2012: • •

In Vlaanderen blijft het verband tussen de socio-economische achtergrond van leerlingen en hun leerprestatie veel te sterk. Hetzelfde geldt voor leerlingen die thuis de instructietaal niet spreken en voor leerlingen met een migratie-achtergrond. In de Vlaamse steekproef zaten 11 procent leerlingen met een migratie-achtergrond. Dat is, in internationaal perspectief, geen spectaculair grote groep. Toch ondervinden deze leerlingen heel wat problemen. Ze presteren veel zwakker dan autochtone leerlingen.

Sterk signaal “De resultaten van PISA 2012 zijn een een sterk signaal dat de hervorming van het onderwijs noodzakelijk is om op topniveau te blijven”, reageert Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet. “Minimale wijzigingen – oplapwerk – zijn geen optie. Ons onderwijs heeft structurele en inhoudelijke maatregelen nodig.” “Dat het mogelijk is om het tij te keren, bewijst Polen”, zegt Smet. “Door een tiental jaren geleden drastisch te hervormen, is het land stelselmatig in de ranking opgeklommen. In 2009 haalde Polen het OESO-gemiddelde en nu behoort het tot de Europese topgroep.”


Het idee ontstond in het zorgplus-aanbod in L5A. Robbe ontvangt er van zijn juf elke dag een geïndividualiseerd aanbod. Omdat hij bijzonder handig is met de computer rees bij haar het idee om hem ook iets te laten doen dat kon dienen als bijdrage voor het schoolkrantje. Het idee sloeg aan ! Enthousiast ging hij aan de slag en vergast ons nu op twee pagina’s leuke kerstspelletjes. Het aanbod is heel gevarieerd.

We beginnen met een wiskundige hersenbreker. Iets voor de ouderen, alhoewel…

Oei, de Kerstman is zijn geschenken kwijt. Breng jij er hem terug naartoe ?


Vul de ontbrekende letters aan en ga op zoek naar het verborgen woord.

cijferkleurplaat 4

2

34

3 4 3

1 6

5

2 1 1

6

5 2 2

1

6 1

2

1

2

2 = rood

1

3 = geel 4 = groen

2

5 = bruin

1

6 = roos

2

2

1

1 = wit

1 5

5

We eindigen met een leuke kleurplaat, voor de jongste lezertjes van ons krantje

Dank aan Robbe Van Cotthem uit L5A voor dit fijn aanbod. En, voor wie er aan mocht ocht twijfelen… Robbe deed dit écht écht helemaal alleen ! Goed nieuws, de afspraak is reeds gemaakt. Robbe zorgt voor een vervolg in onze paaseditie --- De oplossingen vinden jullie elders in deze editie ---


januari - maart Verlofdagen vrijdag 07.02.14 van zaterdag 01.03 t.e.m. zondag 09.03.14 van zaterdag 05.04 t.e.m. maandag 21.04.14

LOKALE VERLOFDAG KROKUSVAKANTIE PAASVAKANTIE

Infomomenten Noteer alvast in jullie agenda ! dinsdag 28.01.14 vrijdag 31.01.14 dinsdag 11.02.14 maandag 24.02.14 maandag 17.03.14 vrijdag 28.03.14 maandag 31.03.14

Infoavond CLB – “Wat na de basisschool ?” – L6 Open klasmoment nieuwe peuters (van 14.00 tot 15.00 u.) Infoavond Eerste Communie L1 (O.L.V. ten Bos) - Oudercontacten kleuterafdeling - Oudercontacten op uitnodiging lagere afdeling Infoavond over “Leren leren” (georganiseerd door beide ouderraden) Open klasmoment nieuwe peuters (van 14.00 tot 15.00 u.) Oudercontact L6 + CLB (i.f.v. studiekeuze)

Ontspanning op schoolniveau Noteer alvast in jullie agenda ! vr. 21.03.14

Quizavond op school

Medisch schooltoezicht do 09.01.14 di 14.01.14 do 16.01.14 ma 03.02.14 di 11.02.14 ma 10.03.14 do 27.03.14

L3A + L3B (op school) Kleuterafdeling : Gr 3A (in CLB-centrum) L3C (op school) Kleuterafdeling : Gr 3B (in CLB-centrum) Kleuterafdeling : Gr 3C (in CLB-centrum) Kleuterafdeling : Gr 2A + Gr 2B (op school) Kleuterafdeling : Gr 2C (op school)

Activiteiten intra muros wo 15.01.14 vr 24.01.14 vr 14.02.14 van do 20 t.e.m. do 27.02.14 vr 28.02.14 vr 14.03.14 wo 19.03.14

Damiaanfilm L3-L4-L5-L6 Project “Moeders voor moeders” L6A+B+C Dikke-truiendag “ Vlaamse week tegen Pesten” CARNAVALSTOET met beide scholen JEUGDBOEKENBEURS op school Kangoeroewedstrijd wiskunde L3-L4-L5-L6


Activiteiten extra muros vr 10.01.14 di 21.01.14 do 23.01.14 vr 24.01.14 ma 27.01.14 vr 31.01.14 do 06.02.14 di 11.02.14 vr 14.02.14 do 25.02.14 do 20.03.14 van vr 21 vr 28.03.13 di 25.03.14 do 27.03.14 di 01.04.14

Zoektocht door Nieuwkerken L3A+B+C - Schooltoneel Gr 3A+B+C - Schooltoneel L1A Schooltoneel L1B - Schooltoneel L1C - Leeruitstap OKAN 1+2 (Mechelen – Technopolis) Schooltoneel L3A+B+C + L4A+B+C Leeruitstap L6A+B+C (Gent : Studio Globo + Beroepenhuis) Leeruitstap L5A+B (Historisch Gent + MIAT) Schooltoneel L2A+B+C Projectdag “Piraten” Gr 4A+B+C + 1A+B+C Schooltoneel OKAN 2 Schooltoneel L6A+B+C SNOK 6A+B+C Leeruitstap L4A+B+C (Molsbroek + Wachtebeke) Bezoek Stem L5A+B (Atelier kinderarbeid breigoedmuseum) PEP-dagen L6A+B+C


Lijst van nuttige telefoonnummers 1. Kinder- en jongerentelefoon 102 2. Kinderrechtswinkel 09 / 233.65.65 3. Vertrouwenscentrum kindermishadeling 078 / 15.00.20 of 09 / 216.73.30 4. CLB 03 / 776.34.51 5. Jongeren Advies Centrum Waasland 03 / 766.72.72 6. Jolijn 0800 / 900.33 7. Tele onthaal 106 8. Opvoedingstelefoon Vlaanderen 070 / 222.230 9. Centrum voor Morele Dienstverlening 053 / 77.54.44 10. Jeugdpolitie Sint-Niklaas 03 / 760.12.00 11. De Keerkring Centrum voor opvoedingsondersteuning 03 / 755.00.71

MET DANK AAN


Kersteditie Hallo SBO 2013-2014  

Dit is de Kersteditie van het schoolkrantje 'Hallo SBO' van de stedelijk basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken in het schooljaar 2013-...

Kersteditie Hallo SBO 2013-2014  

Dit is de Kersteditie van het schoolkrantje 'Hallo SBO' van de stedelijk basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken in het schooljaar 2013-...

Advertisement