Page 1

De Stedelijke Basisschool… waar iedereen thuis is

Hallo S.B.O. STEDELIJKE BASISSCHOOL NIEUWKERKEN

Schoolblad S.B.O. Nieuwkerken Een band tussen school en thuis Schooljaar 2010 – 2011 Zomereditie

INHOUD : Gijselstraat 35 Tel : 03/776.44.24 Fax : 03/777.79.18 E-mail : ludwig.demeyer@sint-niklaas.be chris.grumiau@sint-niklaas.be http://www.droomballon.be

redactie :

Chris Grumiau Verantwoordelijke uitgever : Ludwig De Meyer

         Vakantie Woordje van de directeur Nieuws Ter info Dankwoord De laatste dagen Terugblik SBO Schoolfeest Wereldklas Proza Project School in de kijker Zorg op school Sportief Levensbeschouwing Uit de media Ouderraad Een toemaatje Personalia Kalender

Lijst met nuttige telefoonnummers


VAKANTIE… Rusten is… Het boek lezen of herlezen dat al maanden, of is het reeds jaren op ons ligt te wachten Ons inleven… in een stukje poëzie in het personage van een roman waarin we onszelf herkennen, of de mens die we niet zijn maar graag willen worden.


Een woordje van de directeur Beste ouders, beste kinderen, Als ik op het voorbije schooljaar terugkijk, dan moet ik bekennen dat het een wel goedgevuld schooljaar is geweest. Opening kleuterschool We openden dit schooljaar de nieuwe vleugel van de kleuterschool, waarbij het schoolbestuur heel wat ge誰nvesteerd heeft om uw en onze kleuters zo goed mogelijk te kunnen huisvesten, volgens de reeds jarenlang aanslepende behoefte. Het schoolbestuur heeft goed geluisterd en aan de noden tegemoet gekomen, waardoor het bestaande kleuterpaviljoen grondig werd gerenoveerd, en waardoor er tevens nieuwe klaslokalen werden bijgebouwd. De kleuterschool lijkt afgewerkt, maar dat is ze nog niet. In afwachting van bouwfase drie moet de heraanleg van een deel van de kleuterspeelplaats nog even op zich laten wachten. Het huidig braakliggend deel wordt namelijk de toegangsweg voor de bijkomende bouwwerken om een kleuterrefter te bouwen. Eens deze refter een feit is, zal de speelplaats volledig afgewerkt kunnen worden, met een fietsparcours waarop de kleuters rondjes kunnen gaan rijden. Hopelijk laten de bevoegde instanties niet te lang op zich wachten, zodat we dit project definitief kunnen afwerken en afsluiten. Ik duim alvast met u mee. Ook de ouderraad heeft samen met de school een en ander aangekocht wat het de kleuters nog aangenamer moet maken : een beamer voor in het kleuterpaviljoen, speelgoed voor op de speelplaats, een hele reeks nieuwe peuter- en kleuterfietsjes, boekentaswagens en binnenkort verwachten we nog een zandbak. Jullie kleine kornuiten worden verwend.

Schooldoorlichting Onlangs kreeg de school een inspectieteam over de vloer die de school volledig en grondig heeft doorgelicht. De inspecteurs kwamen bijzonder grondig en professioneel kijken of we goed werk leveren. In september 2011 zal je het verslag kunnen lezen op de website van de onderwijsinspectie, maar ik kan je nu al zeggen dat we met het rapport dat we ontvingen bijzonder tevreden zijn. Datgene wat men over ons zegt, klopt ook effectief, beste mensen. Uit de doorlichting van de inspectie blijkt namelijk inderdaad dat wij als school zeer goed bezig zijn. - Het klopt dat we een hoog leerniveau behalen, dat we hoger scoren dan het Vlaams gemiddelde op alle terreinen en voor alle leergebieden. Onze kinderen doen het dan ook bijzonder goed in het secundair onderwijs. Wij gaan dit ook systematisch na.


- Het klopt dat we zeer begaan zijn met de kinderen, de ouders en iedereen die met de school te maken heeft, terwijl we toch duidelijk onze visie blijven bewaken. - Het klopt dat we (in vergelijking met andere scholen) meer kinderen hebben met specifieke zorg en dat we dit nog steeds prima weten aan te pakken, zowel leerinhoudelijk als wat het emotionele betreft, ook al weegt dit wel eens zwaar door op het team. - Het klopt dat hier op school veel structuur, duidelijkheid, samenhorigheid en communicatie is, zowel intern als extern, dat we een laagdrempelige school zijn met een duidelijk transparant karakter. - Het klopt dat we een open, warme sfeer uitstralen die haast tastbaar is, dat onze kinderen met respect en beleefdheid met elkaar omgaan, dat we heel wat schoolse initiatieven organiseren om de betrokkenheid van het team en de kinderen te verhogen. Dat klopt allemaal. Het feit dat buitenstaanders, die dan ook vanuit hun professionaliteit zeer goed weten waarover ze praten, dit nu eens formeel komen vaststellen en op papier zetten, dat geeft veel voldoening en arbeidsvreugde. Ik citeer dan ook graag de woorden van één van mijn collega’s hierbij :

' Als je erin kan slagen om met het geheel de som der delen ruimschoots te overschrijden, dan kan je alleen maar héél gelukkig zijn.' Beste mensen, ondanks alles, ondanks sommige zaken die niks met onderwijs te maken hebben en toch wel horen bij een school leiden en met honderden mensen omgaan, ben ik héél gelukkig. En fier. Ik hoop echt uit de grond van mijn hart dat jullie evenzeer het werk van mijn leerkrachten, die dag in dag uit er voor jullie kinderen klaarstaan, evenzeer waarderen als ik dat doe. Ze verdienen dat dubbel en dik. Net zoals we allemaal de komende deugddoende zomervakantie verdienen. Geniet ervan en heel graag tot op de infoavond van eind augustus ! Vrijdag 26 augustus om 19u00 : infoavond ouders van kleuters Maandag 29 augustus om 19u00 : infoavond ouders lagereschoolkindedren Tegen de infoavond zullen de nieuwe klaslijsten uithangen. Aan iedereen een PRETTIGE ZOMERVAKANTIE gewenst ! Bedankt voor alles wat het voorbije schooljaar samen werd gerealiseerd. Ludwig De Meyer directeur


Info Schooljaar 2011 - 2012 A. INSCHRIJVINGEN Je kunt je kind inschrijven op onze school * tot 30 juni, - op het secretariaat, na afspraak (tel: 03/776.44.24) - na afspraak met de directeur(mail: ludwig.demeyer@sint-niklaas.be) * vanaf dinsdag 16 t.e.m. vrijdag 26 augustus tussen 10.00 u en 12.00 u (maandag - zaterdag) tussen 18.00 u en 20.00 u (maandag - vrijdag) Wat breng je mee? - De inschrijving gebeurt aan de hand van de S.I.S.-kaart van het kind. - Wie van school verandert dient het RAPPORT met het ADVIES EINDE SCHOOLJAAR mee te brengen. Gelieve in dit geval eveneens andere documenten die van belang kunnen zijn, zoals testuitslagen e.d., mee te brengen.

B. INFOMOMENTEN - Instap- of kijkmoment voor de peuters : vrijdag 26.08 - van 11.00 tot 12.00 u. - Infoavond voor de ouders van de kleuterafdeling + OKAN : vrijdag 26.08 - om 19.00 u. - Infoavond voor de ouders van de lagere afdeling : maandag 29.08 - om 19.00 u. LET OP !

De infoavonden zijn bestemd voor de ouders, niet voor de kinderen. We bevelen deze infoavonden ten stelligste aan. De klassen van hetzelfde leerjaar organiseren hun infoavond samen.

C. ANDERE DATA 2011-2012 zie www.droomballon.be

D. KLASSAMENSTELLING SCHOOLJAAR 2011-2012 Op vrijdag 26.08.2011 zijn alle klassen samengesteld. Dan hangen ook de klaslijsten ad valvas uit.

Oproep Zwemkledij ! Wie nog zwemkledij heeft liggen die door dochter- of zoonlief niet meer wordt gedragen en die nog in goede staat is, kan die altijd bij ons op school kwijt. Let op : enkel aansluitende zwemkledij is in het zwembad toegelaten ! - zowel voor jongens als voor meisje - voor alle leeftijden


Nieuw initiatief vanaf 2011 – 2012 !!! Herinneren jullie de advertentie nog in het vorige schoolkrantje i.v.m. de danslessen? Eerst en vooral een welgemeende merci voor de vele reacties die ik terug kreeg. Ik hoorde van vele ouders dat het wel leefde aan de schoolpoort. Boven al mijn verwachtingen was het resultaat van de enquête zéér positief, waardoor ik moest bellen, lopen en vooral durven... Er kwam echt héél veel bij kijken: ik moest een naam bedenken, een logo tekenen, zoveel keuzes maken… maar het loonde de moeite want …

maandag 5 september 2011 starten de danslessen ! Ik kijk er écht naar uit om de tofste dingen samen met de droomballonkids op danspootjes te zetten ! Een eigen stijl en choreografieën van jazz, funk, hiphop, moderne dans, klassiek, hedendaags en voor de kleintjes speelse danspasjes, verkenning van ruimte en eigen bewegingsmogelijkheden, aanleren van ritme, ontwikkelen van motoriek en mimiek… EEN FEEST VOOR JE GEEST !

! Belangrijk om weten Zowel jongens als meisjes vanaf groep 3 tot het zesde leerjaar zijn welkom. Lessen kunnen per beurt aangekocht worden het hele jaar door, vòòr aanvang van de les. Beurtenkaarten staan op naam en worden enkel op die naam gebruikt, kaart niet bij = geen les. Geen specifiek uniform, maar gemakkelijke rekbare kleding is aanbevolen alsook soepele pantoffeltjes met buffelzooltje (voor een kleine 4 euro bij schoenenreus te verkrijgen). De lessen gaan door in het nieuwe kleuterpaviljoen en dit voorlopig op maandag, dinsdag en woensdag. Donderdag en vrijdag houden we voor eventuele uitbreiding bij te grote groepen.

! Tarieven Verzekering is inbegrepen 1 les = 4 euro 10 beurtenkaart = 35 euro (met vervaldatum)

kansenpas: 1 les = 2,50 euro kansenpas: 10 beurtenkaart = 20 euro (met vervaldatum)

! Voorinschrijven Is aangeraden om eerste lessen vlot te kunnen laten starten Vrij. 26-8-2011 van 18u00 tot 19u00 Ma. 29-08-2011 van 18u00 tot 19u00 Vrij. 02-09-2011 van 15u30 tot 18u00

(vòòr infomoment kleuters) (vòòr infomoment lager) (na school)

! Dansrooster Wijzigingen zijn nog mogelijk ma van 16u15 tot 17u15 leerjaar 5 en 6 di van 16u15 tot 17u15 leerjaar 3 en 4 woe van 13u30 tot 14u30 kleuters 2 en 3

van 15u00 tot 16u00 leerjaar 1 en 2

! Info? Marijke Verhelst – 0485 60 39 53 – marijke.verhelst@euphonynet.be

Alvast een prettige vakantie, geniet van de zon en van elkaar ! Marijke xxx


Op het einde van dit schooljaar willen wij, als naar gewoonte, vanuit het schoolteam een woord van dank richten naar de vele mensen die onze school op de een of andere manier een warm hart toedragen en die elk op hun manier meehelpen aan de uitbouw van onze school. Het stadsbestuur, Mevr. de Burgemeester en Schepenen, de mensen van de administratie (speciaal die van de dienst onderwijs & logistiek) en de technische diensten. En in ’t bijzonder Alex en Marc Karien Van Raemdonck, coÜrdinerend directrice van onze scholengemeenschap. Allen die achter de schermen werken, maar ook een onmisbare schakel vormen in het geheel : - de mensen van ons secretariaat - het schoonmaakteam - de stadswacht - het personeel van de sporthal - de mensen van de voor- en naschoolse opvang Alle externe begeleiders die steeds klaarstonden met advies en/of professionele hulp : - de GON-begeleiders - de medewerkers van het CLB - de mensen van revalidatiecentrum, therapiecentrum en de logopedisten. Alle mensen die van de kinder- en andere feesten iets buitengewoons maakten en zich steeds inzetten om de school daadwerkelijk te steunen. - de leden van onze ouderraad - alle niet-leden die af en toe een handje toestaken Alle ouders : - die extra hulp boden bij lezen, zwemmen, knutselen, vervoer en een heleboel andere schoolse activiteiten - die, door hun aanwezigheid en hulp, ook buitenschoolse sociale en/of sportactiviteiten ondersteunden Alle ouders : - die begrip hadden voor de onvoorziene praktische probleempjes waarmee elke school wel eens geconfronteerd wordt en waarvoor we niet snel genoeg de passende oplossing vonden. - die vertrouwen stelden in onze aanpak - die ons af en toe een schouderklopje gaven Al onze kleuters en al onze leerlingen uit de lagere afdeling voor weer een fijn jaar samen voor de vriendschap die wij van jullie kregen

DANK OOK AAN AL ONZE TROUWE LEZERS ! Tot de volgende jaargang ! Misschien ?


Op maandag 20, dinsdag 21 en woensdag 22 juni werd er bij onze zesdeklassers een zekere vorm van examenkoorts waargenomen. Dit kwam natuurlijk door de OVSG-toetsen. Deze toetsen zijn algemene eindproeven voor alle zesdeklassers en ze worden ingericht door het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap. En wees maar zeker : elke leerling gaf het beste van zichzelf !! Als beloning behaalden al deze kinderen hun diploma of getuigschrift van de basisschool :

6A 6B

Bonsecour Rekik, De Block Maaike, De Bruin Danne, De Coninck Meri, De Grave Ruben, De Keersmaeker Demi, De Locht Cisse, De Meyer Lana, De Waele Iris, Fofana Fatimata, Losa Miguel, Naudts Elke, Smet Seppe, Van der Stricht Eline, Van Nauw Brent, Van Olmen Alex, Vantaelen Donny en Weyn Lieselot Barbier Giorgio, Christiaans Saartje, Deboeverie Daniel, De Graaf Femke, Degraeve Jozefien, De Meyer Kelly, De Ryck Dina, De Smet Senne, De Waele Lena, De Weirdt Lies, Heyndrickx Gilles, Reunes Heleen, Smekens Ellen, Staut Brian, Van Landeghem Annefloor, Van Landeghem Jelke, Van Mele Lenn en Van Walle Dylan

Een dikke proficiat aan iedereen en veel succes volgend schooljaar!

.


29.04.2011 In tegenstelling tot andere jaren hoefden we ons dit schooljaar geen zorgen te maken over het weer. Geen overbodige luxe als je weet dat deze leeruitstap zich voor ¾ in open lucht afspeelt en dat de Westhoek zowiezo al garant staat voor een briesje. Tijdens de voormiddag stond een bezoek aan Domein Raversijde op het programma. We kozen voor een gecombineerde wandeling WO I en WO 2. Onder leiding van een deskundige gids ontdekten we de stelllingen uit beide wereldoorlogen. We kregen zowel informatie over de geschutsstellingen als over de functie van de verschillende bunkers, zowel die met een strikt militair karakter als diegene die dienden voor de “bewoning”. Al deze bunkers zijn nog voorzien van authentiek meubilair en materiaal en de vroegere bewoners zijn vervangen door poppen. Dit geeft ons de kans om een vrij nauwkeurig beeld te krijgen van hoe het er daar tijdens de oorlogsjaren moet aan toe gegaan zijn.

Tijdens onze middagpicknick konden we even bijpraten. Voor ons bezoek aan de IJzertoren waren we vooraf in groepjes verdeeld. De juffen hadden voor een leuk zoekspel gezorgd om, tijdens de middagpauze, onze groepsnaam te ontdekken. Maar eerst stond de Duitse militaire begraafplaats van Vladslo nog op het programma. Vanaf nu werd meester Chris terug onze gids.


Het bezoek aan Vladslo was aangrijpend. De begraafplaats ligt weggemoffeld tussen de bomen. Het grasveld ligt bezaaid met vierkante gedenksteentjes. Telkens het graf van 15 tot 2O soldaten. De stilte is er te snijden. We zien amper bloemen, de gesneuvelden lijken wel vergeten… Helemaal achteraan staat het indrukwekkende beeldenpaar “Het Treurend Ouderpaar” van de hand van Käthe Kollwitz. Het beeldenpaar kijkt uit op de grafsteen van de zoon van de beeldhouwster. De IJzertoren bezoeken we in groepjes. Met een supersnelle lift worden we helemaal naar boven gebracht. De panoramazaal biedt een indrukwekkend zicht op de IJzer en de ijzervlakte. Het oude slagveld ligt aan onze voeten. Van hieruit gaat het verdieping na verdieping terug naar het gelijkvloers. Regelmatig houden we halt om de opdrachten uit onze werkbundels op te lossen. Hoogtepunten zijn ongetwijfeld de doortocht door de “loopgracht”, het bezoek aan de “gebombardeerde straat” en het ondergrondse gangenstelsel van de “tunneleers”. Het militair kerkhof van Tyne Cot is de laatste halte op onze studietocht door de Westhoek Het is de grootste militaire begraafplaats van het Gemene Best in Europa. In tegenstelling met Vladslo zie je dit kerkhof reeds van heel ver liggen. Vele graven zijn “versierd” met bloemen en we ontmoeten er talrijke bezoekers. De doden zijn hier niet vergeten… Ronduit indrukwekkend zijn het “Cross of Sacrifice ”, symbolisch bovenop een bunker midden op het kerkhof en “The Wall of Remenberance”die als een halfboog de begraafplaats omsluit. De lijsten met namen van de meer dan 50 000 soldaten van wie men het lijk nooit heeft gevonden lijkt eindeloos. Het einde van een aangrijpende dag…

Juf Chantal R., juf Evelien, meester Chris


12.05.2011 Het Beroepenhuis in Gent wil jongeren op een interactieve manier laten kennismaken met de wereld van arbeid en beroepen én in het bijzonder met technische en praktisch-uitvoerende beroepen. Op deze manier wil men jongeren aansporen om op een meer positieve manier te kiezen voor technische opleidingen in het BSO en TSO. Het klassikaal bezoek duurde een halve dag en startte met de vraag “Waarom werken wij ?”. Onze leerlingen bekeken een kort filmpje waarin verschillende mensen vertellen over hun beroep en aangeven waarom ze graag werken. Vervolgens verkenden de leerlingen een interactieve tentoonstelling. De tentoonstelling bestaat uit verschillende ontdekhoeken die elk een beroepensector vertegenwoordigen. Momenteel zijn er 9 ontdekhoeken: metaal en technologie, bedienden, transport en logistiek, chemie en kunststoffen, bouw, horeca, voedingsindustrie, de social profit en tenslotte de grafische industrie. Naast een bezoek aan de doe-tentoonstelling gingen onze kinderen ook met concreet materiaal aan de slag in één van de beroepenateliers. De tijd vloog voorbij en onze zesdeklassers vonden het bezoek meer dan de moeite waard !


Het tweede luik was een bezoek aan het Vredeshuis waar we meer te weten wilden komen over ‘Doelstelling’. ‘Doelstelling’ betekent een onderdompeling in de wereld van de Verenigde Naties – niet de bureaucratische wereld in New York, maar in het leven van kinderen overal in de wereld. Kinderen voor wie het realiseren van de Millenniumdoelstellingen vaak van levensbelang is, om te zien dat een verhoogde solidariteit met kinderen uit het Zuiden het realiseren van de Millenniumdoelstellingen kan bespoedigen. De deelnemers worden door de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties opgeroepen om werk te maken van de Millenniumdoelstellingen. Ze ontdekken oorzaken van wantoestanden en vinden zélf mogelijke oplossingen. De 8 Millenniumdoelstellingen op een rij: Tegen 2015 zijn extreme armoede en honger uitgebannen; gaan alle jongens en meisjes naar school; hebben alle mannen en vrouwen dezelfde rechten; is kindersterfte sterk afgenomen; sterven er minder vrouwen door zwangerschap; is verspreiding van ziektes zoals AIDS en malaria gestopt; leven er meer mensen in een duurzaam milieu; is er meer eerlijke handel en hulp en minder schulden voor landen in het Zuiden. ‘Doelstelling’ werd door een educatieve kracht van het Vredeshuis begeleid. Onze leerlingen werden (multimediaal) geïnformeerd over het wat en waarom van de Verenigde Naties en van de Millenniumdoelstellingen. De deelnemers werden in 8 groepjes verdeeld en bezochten om beurt evenveel kokers. Elke koker behandelt één Millenniumdoelstelling. Nadien vertelden de deelnemers via een vraag-antwoord methodiek aan de SecretarisGeneraal en aan elkaar wat ze hebben gezien in de kokers, of m.a.w. wat de Millenniumdoelstellingen zijn, wat nodig is om ze te bereiken en hoe ze hiertoe zélf hun steentje kunnen bijdragen. We hopen dat onze zesdeklassers zich het ‘dagje Gent’ nog lang zullen herinneren… juf Mieke & meester Eddy


27.05.2011 Naar jaarlijkse gewoonte gingen we op boerderijbezoek met de muizen- en dolfijnenklas. Boerin Betty vertelde ons over het leven op een boerderij. We streelden pasgeboren biggetjes, voederden de geitjes en de kippen, we molken een koe en voederden de koeien, we reden met de kar door de weide tussen de koeien. We dronken een bekertje verse melk en als afsluiter werden we met de kar en tractor tot bij school gebracht. Het was een dag om nooit te vergeten. Groetjes uit de muizen- en dolfijnenklas


10.06.2011 Vroeg uit de veren, snel onze kleedjes aan en met kriebels in onze buik hop naar … Een superleuke dag waar iedereen enorm van genoten heeft. Dit waren hun ervaringen:

We gingen vrijdag 10 juni op schoolreis naar Bellewaerde. Ik ging het liefst in de supersplash met Yana, mijn vriendinnetje en Gianni, mijn vriend.

De schoolreis was supertof! Ik heb nog nooit zo’n leuke schoolreis gehad! Het was echt genieten!

(Briek – 3A)

(Lenie – 3C) Om acht uur zijn we vertrokken naar Bellewaerde. We zijn in heel veel droge en natte attracties geweest zoals: de kevertjesbaan, het vliegende schip, de boomstammen, de theekopjes, de vliegende stoeltjes, El Torro, los piratos en nog zoveel meer.

Ik vond het een superleuke dag, want we hebben een film gezien en zijn in leuke attracties geweest. Het was

(Laura -3B)

wel spijtig dat het begon te regenen.

( Lotte Wellens – 2B)

We zijn naar een heel leuk pretpark geweest. Er waren heel veel leuke dingen! Ik kan zelfs niet kiezen wat het leukste was. We hebben tijgers en leeuwen gezien. Het was heel erg fijn, echt waar!

Het was tof! Er waren veel attracties waar we in mochten. Het weer was wel wat minder, maar daarom hebben we een 4D- film gekeken!

(Lisa – 2C)

(Jasmien – 2A)

Ik vond de stieren heeeeeel leuk. Ik vind het grappig dat iedereen nat was. De piratenboot was eng, maar de 4D-film was heel erg fijn. Ferre had toffe spelletjes bij. Het was een SUPER dag!!! (Kobe – 2B)


Wij zijn naar Bellewaerde gegaan en het was heel leuk! We zijn bijna in alle attracties geweest.

Vrijdag zijn we naar Bellewaerde geweest. Dat was superleuk. We hebben in allerlei attracties gezeten. We hebben gepicknickt en het leukste vond ik de los piratos en de keverbaan. Het was een toffe dag! (Eline – 3A)

(Cristina – 2A)

Op vrijdag 10 juni gingen we met het tweede en het derde leerjaar naar Bellewaerde. We zijn in de splash geweest en we waren héééééééééél erg nat. Enkele kinderen gingen niet mee in de attractie, maar voor mij was het de tofste dag van mijn leven! (Ilias – 3C)

Wat wil je meer dan superflinke, lieve en brave kindjes. Met trots mogen wij zeggen dat we spreken over onze eigen kapoenen. Samen met hen genoten we van een leuke dag in Bellewaerde! Bedankt lieve sloebers!

Ik en mijn vriendjes gingen naar Bellewaerde en we hadden reuzepret! Het leukste waren de boomstammetjes en het spookhuis. Het was een onvergetelijke dag! (Lukas – 2C)

(De juffen van het tweede en derde leerjaar en de extra begeleiding.)

Bellewaerde is echt leuk. Er zijn veel splashattracties. Je wordt er keinat van! Zeker van de supersplash! Er waren ook twee griezelige attracties: los piratos en het huis van Houdini. Ik vond de El Torro de leukste attractie! Dan zit je in een stier die op hol slaat! Bellewaerde is keitof!!! (Selena – 3B)


29.04.2011 We schrijven vrijdag 29 april 2011. Op deze zonnige lentedag vertrokken de vrienden van de vierde klas met de bus richting Wachtebeke. Op het provinciaal domein Puyenbroeck hebben we een zoek- en oriëntatietocht gedaan. De leerlingen kregen een opdrachtenblad. Ze moesten werken met het kompas, rekenen en schatten, zoeken, beschrijven, enzovoort. Daarbij moesten ze ook hun weg markeren op een plattegrond. Voor heel wat kinderen was dat niet gemakkelijk. Op het einde van deze activiteit stond de speeltuin klaar. Even ravotten en dan terug de bus op… Richting Lokeren. Het Molsbroek is een natuurdomein van de vzw Durme. Je kan er de natuur ruiken, proeven, ontdekken. Toen we daar aankwamen hebben we eerst onze lekkere boterhammen opgegeten. Na deze opkikker (!) kwamen de gidsen bij ons. We vertrokken op een seizoenswandeling. We maakten kennis met de familie pimpelmees, meneer de eekhoorn en talloze kokmeeuwen die het Molsbroek bewaken. Er kwamen ook allerlei planten aan bod. Zo heb je de brandnetel die prikt als je de bovenkant van het blad aanraakt. Gelukkig bestaat er een ander plantje dat je als medicijn kan gebruiken: hondsdraf.

In de insectentuin kregen we allerlei opdrachten. De leerlingen stelden enkele insecten aan elkaar voor: oorwormen, pissebedden, bijen,… Een leuke afsluiter van een leerrijke dag!

Meester Stijn, meerster Wim en de leerlingen van 4A en 4B


24.05.2011 Op 24 mei 2011 gingen de leerlingen van de vierde klassen opnieuw op leeruitstap! Dit keer trokken we naar onze Belgische trots … De Kust ! Rond 8u.45 vertrok de bus richting de koningin der badsteden: Oostende. Rond kwart over tien kwamen we aan op onze eerste bestemming. We wandelden langs de jachthaven naar het strand, waar we ons koekje en eerste drankje konden verorberen. Daarna wandelden we verder en kregen we alle uitleg over de werking van de sluis. Fijn om les te krijgen bij dingen die je onmiddellijk kan zien. Na een kort bezoekje aan de Vistrap, met allemaal viswinkels en een ‘heerlijke’ geur, zetten we onze tocht verder richting bus. De chauffeur stond ons al op te wachten om ons vervolgens naar ‘Earth Explorer’ te brengen. Hier konden we eerst onze boterhammetjes eten om daarna al onze zintuigen te gebruiken in het doecentrum. We maakten een tochtje door een vulkaan, konden ervaren hoe een aardbeving aanvoelt, zaten plots in het midden van een orkaan, … Kortom alles wat met vuur, aarde, water en lucht te maken had, kwam aan bod. Het was duidelijk, de kinderen van het vierde genoten hier enorm van.

Rond half drie bracht onze chauffeur ons naar onze laatste bestemming van die dag: Blankenberge! In het Sealife-center zaten allerlei zeewezentjes op ons te wachten. De ene al wat schattiger dan de andere, sommigen ontzettend groot! Ook hier konden we onze ogen de kost geven. Op het einde genoten we ook van de show van de zeehonden en de zeeleeuwen! Knap wat die dieren allemaal konden! Na een busritje van ongeveer twee uur, kwamen we moe, maar voldaan, terug op school, waar de mama’s en papa’s ons stonden op te wachten. De laatste leeruitstap van het vierde leerjaar zat er op en was net als alle andere alweer een succes! We kijken nu al uit naar de uitstappen in ……… KLAS 5 !


31.05.2011 Met de grootste glimlach op ons gezicht en kriebels in de buik, vertrokken we op schoolreis. De bus stond al klaar om ons naar het Harry Malter Park te brengen. Toen we aankwamen, zagen we al vanalles, paardjes, een olifant, hertjes,…. We speelden in de speeltuin, op de glijbanen, in het ballenbad,op het springkasteel,…. Daarna was er een circusshow met honden, slangen een clown en nog veel meer spannende dingen. Er was ook een treintje waarmee we een ritje deden rond het park.

Maar toen begon het heel hard te regenen, we moesten onze boterhammen binnen opeten. Daarna vertrokken we met de bus terug richting Nieuwkerken. Het was een spannende, leuke en natte dag. Dankzij de hulp van de mama’s en papa’s is alles weer zeer vlot verlopen. Nogmaals, Dank U Juf Tess, juf Nancy en juf Eva


Zaterdag 21 mei 2011 PROGRAMMA * * * * * * * *

OfficiĂŤle opening vernieuwde kleuterafdeling Optreden kleuters (sporthal) Opendeur in de nieuwbouw van de kleuterafdeling Talrijke eet- en drankstands Barbecue Vrij podium Kinderanimatie Unicefstand


Wat er in onze “Droomballon” ook te doen is, SFEER is er altijd ! Het voorbije schoolfeest vormde daar geen uitzondering op. Een programma vol afwisseling stond hiervoor garant, al moeten we toegeven dat het weer zeker een handje hielp. Onder een stralende zomerzon groeide deze editie uit tot één van de hoogtepunten van het schooljaar. Alles werd, zoals steeds, in goede banen geleid door een ploeg enthousiaste medewerkers, ouders én leerkrachten. Dit schooljaar stonden onze kleuters in het middelpunt van de belangstelling. Na de paasvakantie namen zij hun intrek in het totaal vernieuwde kleuterpaviljoen en zij zijn maar wat fier (wij ook trouwens) dat zij dat aan de buitenwereld kunnen tonen. Na het officiële gedeelte, in aanwezigheid van Burgemeester Geerts en Schepen van Basis-onderwijs Heyrman, vergastten zij de aanwezigen op een weergaloos totaalspektakel in de sporthal. Hun optreden deed velen een traantje van emotie wegpinken.


De kleuters pakten uit met “een reis rond de wereld”. Elke toeschouwer ontving uit de handen van een lieftallige hostess of een hoofse steward een vliegtuigticket waarmee hij of zij het ganse traject kon “meevliegen”. We vertrokken in Nederland. Via een ommetje langs Spanje landden we terug in ons eigen land, voor een bezoek aan de kust. Nadien vlogen we over de Atlantische oceaan voor een bezoek aan Amerika en Mexico. Maar dat was lang nog niet alles, want ook Egypte, Brazilië, Oostenrijk, en China stonden nog op het programma. Na al deze omzwervingen kwamen we uiteindelijk terug met onze beide voeten op de grond om een bezoek te brengen aan het vernieuwde kleuterpaviljoen.


Frisse kleuren, licht en luchtig, héél kindvriendelijk, functioneel,… dat is de synthese van de impressies die wij in de loop van de namiddag opvingen van de bezoekers van het vernieuwd kleuterpalviljoen. We zijn het daar hélemaal mee eens ! Het stadsbestuur verzorgde voor alle bezoekers een receptie.


Bij de maand juni denkt iedereen aan toetsen, examens, pfff… maar natuurlijk ook aan die supertoffe schoolreizen, die weer eens een schooljaar afsluiten . En dat deden onze wereldklassertjes ook. Toen we hen het blije nieuws vertelden dat we op 14 juni naar zee in Oostende zouden gaan, waren ze door het dolle heen. Elke dag was er wel iemand in de kring die vroeg hoeveel keer ze nog moesten slapen, hoelang het nog was, … tot onze langverwachte reis. En op 14 juni om 08.10h stond iedereen gepakt en gezakt, allen netjes in de rij, te wachten om naar het perron te gaan. Joef,( = juf, maar de u-klank is héél moeilijk uit te spreken door de meeste van onze kindjes) ik heb 3 drankjes, joef, ik heb 5 boterhammen bij, joef dit, joef dat … en daarna, … op naar de trein. Na een dik uur (onder een toch wel redelijk dik wolkendek) kwamen we in Oostende aan, en wat bleek … de zon kwam zowaar te voorschijn bij zoveel lachende gezichtjes! En genoten hebben ze, het strand op, zwembroeken, bikini’s of badpakken aan, en dan pootje baden. De watertemperatuur van amper 14°C kon niemand deren ! Springen, spetteren, soms eens vallen, een gulp van het zeewater binnen, … alles was even leuk. Schelpjes zoeken, in het zand spelen, een zandkasteel bouwen, iedereen amuseerde zich te pletter.

En ja, aan alle mooie liedjes komt altijd een (te snel) einde en zo ook moesten wij terugkeren naar Sint-Niklaas. De mama’s en papa’s zullen vast en zeker de verhalen van hun kindjes nog enkele keren gehoord hebben.


>>>>>Japans verteltheater <<<<<

Maandag 30 mei, stond er een uitdagende activiteit op het programma. De nieuwsgierigheid was meteen gewekt toen ’s middags een heel “peloton” op school arriveerde. Die jongens en meisjes waren wel al heel groot om nog in een lager te vertoeven. De laatstejaars van een middelbare school, o.l.v. mevrouw Van Peteghem (hun juf!), kwamen ons die namiddag “entertainen” met Kamishibai. Kami-wat? ? Inderdaad, dat klinkt Chinees voor jullie waarschijnlijk… Helemaal mis : ’t is Japans! Dit verdient wel enige uitleg. Kamishibai is een Japans verteltheatertje. Ongeveer 50 jaar geleden kon je op de kermissen in Japan zo’n Japanse “troubadour” aantreffen. Hij verplaatste zich met de fiets en reed van dorp naar dorp. Hij wist de kermisgangers te fascineren met zijn vertelkunst. De creatieveling had zijn fantasierijke verhaal in tekeningen weergegeven, dit in een 10 à 12-tal fragmenten. De tekeningen pasten perfect in een houten, rechtopstaand kadertje (zijn mini-theater). Hij plaatste alle tekeningen achter elkaar. Op de achterkant van elke tekening las hij de tekst die bij het overeenkomende fragment hoorde. Hij las voor wat zijn publiek zag. Hij schoof dus de ene voor de andere tekening zodat je het verloop gemakkelijk kon volgen. Dat ze in Japan over een praktische geest beschikken, bewijst het compacte formaat van zijn mini-theater. Handig om op de fiets mee te nemen! Wist je dat deze vertelmethode in Vlaanderen nog steeds gebruikt wordt om dove anderstaligen begrippen aan te leren?

Terug naar de Droomballon! Hoe verliep de namiddag verder? Mevrouw Van Peteghem gaf ons eerst een beknopte uitleg over Kamishibai en maakte ons duidelijk wat de bedoeling was. Enerzijds hadden haar leerlingen de opdracht gekregen om per 2 zo’n verteltheatertje toe te passen voor onze vijfdeklassers. Dit voor een groepje van 4 leerlingen. De grote jongens en meisjes hadden al heel wat voorbereidend werk achter de rug. Hun prachtige tekeningen en leuke verhalen trokken meteen onze aandacht (dat is niet zo evident tegenwoordig, aldus onze juffen en meesters). De volgende stap bestond erin om in ons groepje zelf een verhaal te bedenken en vervolgens dit in verschillende fragmenten weer te geven. M.a.w. we volgden hun voorbeeld en creëerden onze eigen “kamishibai”. De 18-jarigen hielpen om alles wat te coördineren, ons te begeleiden en eventueel ideeën aan te brengen. Ze waren verrast door onze ontembare fantasie (soms wat té ontembaar…).


Tot slot is het de bedoeling om onze creatie voor te stellen aan de kleuters van Groep 4. Nu is het dus onze beurt om deze vertelvorm aan de kleutertjes door te geven. Hopelijk lukt het ons dit schooljaar nog, want de tijd begint te dringenâ&#x20AC;Ś

De reacties en nabeschouwingen waren unaniem: zowel de juffen en leerlingen, klein ĂŠn groot hebben ervan genoten. Een initiatief voor herhaling vatbaar! Vertelgrage vijfdeklassers Met dank aan Mevr. Van Peteghem en de leerlingen van het 6de middelbaar van Instituut Heilige Familie te Sint-Niklaas, opleiding Economie-moderne talen en Economie-wiskunde


UITWISSLINGSPROJECT TUSSEN 1ste LEERJAAR en GROEP 4 Op het einde van het schooljaar proberen we steeds de stap naar de volgende klas zo klein mogelijk te maken… Uiteraard proberen we daarbij het nuttige aan het aangename te koppelen. Zo kwamen we op het idee om korte wisselmomentjes te organiseren. De draken en krokodillen werden wolkjes en omgekeerd. Er stond heel wat op ons programma. Leest u even mee… •

In het klasje van juf Ellen leerden we tellen tot 10 en de getallen 1,2 en 3 kregen al wat meer inhoud. We maakten ook ons eerste echte werkblad met rare kringen en torens…

In het wolkenklasje van juf Tine ontdekten we al wat weetjes over letters en woorden. Het boek van Moek is wel heel spannend!

Bij juf Evie schreven we onze eerste letters op papier! Heb jij al gehoord van de schrijfjuf?

In de klassen van juf Christine, juf Ilse en juf Dorien mochten de wolkjes terug in alle hoekjes spelen. Terug kleuter zijn en vanalles opnieuw ontdekken.


En nu gaan we genieten van een welverdiende vakantie en zien we binnenkort die lieve draken en krokodillen opnieuw in de wolken! We kijken er al naar uit. De wolkjes van nu zijn nog even in volle verwachting wat het tweede voor hen in petto heeft! Succes!


KANGOEROEWEDSTRIJD 2011 In onze vorige editie kon u al reacties lezen van kinderen die in maart aan de wiskunde-kangoeroewedstrijd deelnamen. In gans Vlaanderen namen er 42 806 kinderen deel, de verwerking van de gegevens kon van start. Na ‘lang’ wachten konden op 11 mei de resultaten bekend gemaakt worden. Spannend moment op de tribune… Iedereen viel in de prijzen, (want deelnemen is het belangrijkste) : een leuke postkaart met een wiskunderaadsel erop en een certificaat van deelname. Toch was er voor een aantal kinderen een extra prijsje weggelegd :

Eerste percentielprijs voor : Wannes De Locht (4B), Alex Van Olmen (6A). Zij verdienden beiden het spel ANACONDA van Smart en zitten bij de Provincie Top 100.

Tweede percentielprijs voor : Briek De Pagie (3A), Lukas Speleers (3A), Stef De Schepper (3C), Lenie Thielman (3C), Luna Bombeke (4A), Alexander Canetta (4B). Zij verdienden een KANGOEROEKUBUSJE. Lukas en Alexander zitten ook bij de Provincie Top 100.

Tweede percentielprijs voor : Cisse De Locht (6A), Miguel Losa (6A). Zij verdienden een OVER AND OUT PUZZEL van Eureka. Derde percentielprijs voor : Sam De Weirdt (3A), Mattis De Meyer (4A), Hendrik Felix (4B). Zij verdienden een TEKSTMARKER.

Derde percentielprijs voor : Jonas Boone (5B), Ruben De Grave (6A), Daniel Deboeverie (6B). Zij verdienden een KANGOEROEKUBUSJE. Vierde percentielprijs voor : Elke Naudts (6A), Kelly De Meyer (6B). Zij verdienden een TEKSTMARKER.

Proficiat aan deze prijswinnaars en ook aan alle andere deelnemers. Afspraak volgend schooljaar ? Juf Carine


Achter de schermen van de didactiek… De juiste kniptechniek Knippen is niet altijd zo eenvoudig! Met een goede kniphouding wordt het resultaat gunstig beïnvloed.

Het knippen leren we trapsgewijs: •

Het perceptieniveau: bijvoorbeeld het inschatten: “ tot hoever kan ik knippen?”

Het verbale niveau: het verwoorden van de handeling: “bek open…bek dicht?” of de schaar is de snavel van een babyvogeltje. Dat babyvogeltje heeft heeeeeel erg veel honger, en doet z’n snaveltje dus altijd helemaal open. Als mama daar dan wat instopt, gaat het snaveltje dicht, maar niet helemaal, want de honger is nog niet voorbij!

Het mentale niveau: het bewust opstellen van een knipplan: “ Ik knip eerst alle delen grof uit en knip daarna precies op de lijntjes.”

Enkele kenmerken van een goede kniphouding: •

Het kind zit rechtop.

De elleboog van de kniphand rust tegen de zij van het lichaam.

De duim in het bovenste schaargat.

De wijsvinger begeleidt de beweging van de middelvinger in het onderste oog en zorgt voor een verticale positie van de schaar en helpt bij het sluiten van de schaarbladen.

De ringvinger en pink gebogen in de handpalm om de schaar te stabiliseren bij het knippen.

Bij zwaar knipwerk kan de elleboog, de onderarm of de kniphand extra gesteund worden door de stoelleuning of door het tafelblad.

De steunhand houdt het materiaal vast en stuurt het materiaal zo dat de te knippen lijn zich steeds recht voor de bek van de schaar bevindt. ( Het papier dient met de ondersteunende hand voldoende dicht bij de schaarbladen vastgehouden te worden.) Op deze manier wordt het papier voldoende gefixeerd, waardoor men meer controle over het knippen heeft.


De ogen spelen een belangrijke rol bij het sturen en het op tijd stoppen bij het knippen. Houdt het hoofd recht boven het werk zodat de beide ogen zo optimaal mogelijk kunnen coördineren.

Correctietips: Als een kind steeds vergeet zijn elleboog tegen de zij te houden en dus als het ware naar zich toe knipt in plaats van zich af, geef hem dan een pittenzakje of een knuffelbeestje dat hij onder zijn arm moet vasthouden tijdens het knippen.

Keuze van scharen: •

De meeknipschaar heeft extra grote ogen zodat de hand van de leerkracht/ ouder en de hand van het kind er tegelijkertijd in kunnen. Zo voelt het kind in het begin de knipbeweging mee met de leerkracht/ouder.

De therapeutschaar heeft zelfs vier ogen: twee voor het kind en twee voor de leerkracht/ouder. Het directe contact met de hand van de leerkracht/ouder ontbreekt hier, maar het kind krijgt wel hulp bij het openen en sluiten van de schaar.

De knijpschaar: voor een kind met ernstige handmotorische problemen kan zo’n allesknipper een uitkomst zijn.

De linkshandige schaar is meestal te herkennen aan het tweekleurige handvat

Wij wensen jullie veel knipplezier met jullie kapoen! Juf Ilse B. (de zorgjuf)


Op dinsdag 19 en donderdag 21 april 2011 zakten de voetballende Droomballonners van het 1ste tot en met het 4e leerjaar af naar de terreinen van SK Sint-Niklaas. Onder luide aanmoedigingen van de ouders, trainer Wim en fotograaf Ludwig gaven de spelertjes het beste van zichzelf. Heel wat liters zweet en water later eindigden de spelertjes van de 1e graad op de 8e plaats en slaagde de 2e graad erin, na een bloedstollende finale, het tornooi te winnen. Dit bracht uiteraard grote vreugde met zich mee bij spelers, ouders, trainer en directeur. Als kers op de taart werden Mohamed El Marnissi en Laurie Wielandt uitgeroepen tot speler en speelster van het tornooi. Een dikke proficiat aan alle deelnemers! Meester Christophe

Kidstennis = motorische vorming In de lesjes wordt de algemene motorische vorming gestimuleerd zodat het kind spelenderwijs ‘bewust’ wordt van begrippen zoals lichaam, tijd en ruimte. Een goede motorische vorming is immers de basis voor een goede coördinatie en het startpunt voor het aanleren van de verschillende technieken. Een kind zal sneller en efficiënter leren tennissen. De bewegingen blijven nog altijd spontaan. Er wordt nog geen technische sturing gegeven. Juf Ilse Br.


Verslag voetbalwedstrijden apotheose gezonde school : vr 27.05.11 Alles was aanwezig om er een spannende namiddag van te maken. Spelers waren afgetraind in topvorm naar De Droomballon gekomen, gekke supporters stonden luid te kelen aan de kant, toeters en bellen maakten een hels lawaai, … Kortom, de spelers hadden reden om zich zenuwachtig te maken met zulke tifosi langs de kant. Één klein detail, de finales werden door het regenachtige weer gespeeld in het overdekte stadion De Mispelaere.

De winnaars van de onderlinge graadsfinales moesten het opnemen tegen menig uitgekookte leerkracht. De kinderen waren gebrand op een glansprestatie om nadien de juffen en meesters eens de les te spellen op voetbalgebied.

 De eerste finale was een thriller tussen 1C en 2B 

, die nipt in het voordeel eindigde van het tweede leerjaar. Eindscore 0 – 1. De tweede finale was een onuitgegeven match tussen 3C en 4B. Lang leek het hier op een gelijkspel uit te draaien tot er een doelpunt uit de lucht viel. Ook hier werd het 0-1 en 4B speelde de finale. Het derde duel ging tussen 6A en 5B. Al speelde 5B vlotjes mee en had het bij wijlen meer balbezit, toch werd de wedstrijd al snel beslist door de vinnige spits van 6A die al snel de netten wist te vinden. 6A won uiteindelijk met een droge 3 – 0.


Na de speeltijd was de spanning te snijden! Plots was er een stilte van verbazing, gevolgd door wat onzeker gejoel. Daar stonden de leerkrachten in voetbaltenue om hun liefste kinderen de tweede plaats te gunnen.

 De eerste wedstrijd leek op een mierennest die om een bal vocht. Uit die nest kroop er dan toch eentje die de bal in doel wist te werken. Het tweede leerjaar won oververdiend de wedstrijd (1–0) en nam de trofee mee naar huis. De tweede wedstrijd was een op en neergaande match. Lang leek het op een 0-0 te eindigen toen er in de laatste minuut een meester alleen voor doel kwam. (Om veiligheidsredenen vermelden wij geen naam) Hij nam de bal perfect aan en legde die heerlijk naast het doel… 0-0 eindstand dus en geen winnaar. Met het mes tussen de tanden nam 6A het op tegen enkele lesgevers. Na een gouden wissel was het net meester Eddy die de ban brak tegen zijn eigen klas. Net op het veld gekomen trapte hij de bal enig mooi in de verste winkelhaak. Het had wat weg van Zinédine Zidane, maar dan nóg beter. Miguel Losa, die ook topscorer werd van het tornooi zette de bordjes gelijk. Op het einde was het dan de beurt aan de nieuwste aanwinst van de school. Meester Christoph redde de eer van het onderwijzend personeel en kon zo het schaamrood op de wangen vermijden door de 2-1 te maken.

Zo waren de bekers mooi verdeeld en was het een erg aangename namiddag. Meester Roel


Heilig Vormsel en hernieuwing doopbelofte 07 mei 2011

GELOVEN IS EEN WERKWOORD, DAT DOE JE NIET ALLEEN. REIK ELKAAR DE HAND, MAAK VRIENDEN OM JE HEEN. ZO GAAT ER DAN IETS GROEIEN EN WORDEN WOORDEN DAAD. DE LIEFDE KAN DAN BLOEIEN ALS JE ‘ZIJN DROOM’ BOUWEN GAAT.

STEEK JE HANDEN UIT DE MOUWEN EN KIJK MET JE HART. JOUW OOR TE LUISTEREN LEGGEN NAAR WIE JE ER OM VRAAGT. WOESTIJN KOMT DAN TOT LEVEN, WEER WATER UIT DE BRON. JE NAASTE LIEFDE GEVEN, ’T IS ZO DAT ZIJN DROOM BEGON.

Van harte proficiat... Iris, Donny, Danne, Alex, Meri, Ruben, Gilles, Lenn, Demi, Lana, Lies, Elke, Brian, Jelke, Senne, Lieselot, Maaike, Kelly, Ellen, Dina, Seppe, Jana, Heleen en Dylan. Ik laat jullie met spijt in het hart los maar... ik hou jullie voor altijd vast. Bedankt voor alles! xx juf Chantal


Feest van de Vrijzinnige Jeugd 07 en 08 mei 2011

Gewoonweg gewoontes We beleefden weer een fantastisch weekend aan zee en dit jaar kregen we er ook nog eens prachtig weer bij! Op zondag volgde het optreden van de zesdeklassers in de Feestzaal van ‘De Klavers’ in Belsele. Annefloor, Saartje, Eline, Fatimata en Lena brachten het introductielied en namen ons mee op wereldreis. Miguel en Brent leerden ons hoe mensen elkaar begroeten op verschillende manieren in de wereld.

Soms kan je ook wel raar uitspelen als je ‘ja’ antwoordt, want in India betekent ‘ja’ knikken ‘neen’. Daarover ging de sketch die Lena en Saartje ons brachten. Muziek en dans zijn volksgebonden. Elk land heeft zijn eigen stijl en ritme, van Vlaamse schlagers tot Ierse dans. Onze leerlingen zetten hun beste beentje voor om liedjes te brengen uit diverse landen.

Nogmaals een dikke proficiat aan onze feestelingen!! Annefloor, Brent, Lena, Miguel, Eline, Fatimata, Saartje, Daniël en Giorgio

Vanwege juf Lieve & juf Kaat


Eerste Communie 02 juni 2011

DE BARMHARTIGE SAMARITAAN Handjes... Ik leg mijn kleine handjes in Gods grote hand. En droom met mijn gedachten van een mooi toekomstland. . Nu zijn het nog kleine handjes, soms hulpeloos en teer. Later zullen zij veranderen, nu doen ze nog snel zeer.

Van harte proficiat... Ja, als ik later groot ben, Hoe zullen dan die handjes zijn? Groot en sterk als die van papa of als die van mama, zacht en fijn? Maar zullen het ook lieve handjes zijn, die troosten en helpen als het moet? Die nemen maar ook geven en willen delen want dat is goed? Ach, ik moet nu nog niet denken aan hoe het later gaat. Als ik altijd maar mijn handjes door mijn hartje leiden laat.

Natan, CĂŠanne, Karel, Lara, Nicky, Wouter, Joris, Lotte, Iseo, Fran, Emma, Robbe, Femke, Milan, Gianni, Quinten, Silke, Brent, Samantha, Ellen, Gilles, Sebastian, Jana, Daan, Geatan, Babette, NarinĂŠ, Merlijn, Ruben, Ashley, Dries en Wout Ik ben terecht fier op ieder van jullie !

juf Chantal


Wat eraan vooraf ging.... EERSTE COMMUNIETOCHT 24 MAART Met 7 auto’s en 11 begeleiders reden we op 24 maart naar de Sint-Nicolaaskerk. Daar stond een eerste communietocht opgesteld. Elke begeleider (7 mama’s, 3 papa’s en 1 oma) nam een aantal kinderen mee langsheen een tocht met 11 insteekpunten. Elk punt bood de gelegenheid om tot een gesprek te komen met de kinderen en de invalshoeken en werkvormen waren heel afwisselend én op maat van onze 6-jarigen. Er werd geknutseld, gezongen, gebeden, geluisterd, verteld, gepuzzeld, geschreven en gefilosofeerd. En doorheen dit alles bleven alle kinderen en hun begeleiders hun enthousiasme en geloof uitstralen. De kleiwerkjes en gestempelde gebeden werden vol trots onder mijn neus geduwd. De liedjes werden vrolijk meegezongen, met alles erop en eraan. De tijd vloog voorbij... Een prachtig initiatief dat zeker voor herhaling vatbaar is. Een tocht waaraan vooraf hard gewerkt is en vooral zeer goed over nagedacht werd. Dank aan alle medewerkers en initiatiefnemers en (groot)ouders. En dat de kinderen het heel fijn vonden bewijst deze spontane opmerking uit een eerlijk kindermondje: “Ik weet niet wat ik het leukste vond want ik vond het allemaal even leuk. Dat is omdat Jezus mij graag ziet denk ik. Komen wij hier nog eens terug?” Tja...en daar doen we het toch voor hé!

INSTAPVIERING 1MEI De wekelijkse misviering van 9.30u. stond in het teken van alle eerste communicantjes die naar hun grote dag toeleefden. Er werd een speciale viering uitgewerkt om de kinderen alvast een beetje vertrouwd te maken met het verloop van zo’n eucharistieviering. Hun ‘kleine hartje’ kreeg een plaats in het ‘grote hart’. Dank je wel lieve ouders om mee te werken en/of aanwezig te zijn.

REPETITIES IN DE KERK 23/24/26/30/31 MEI Een plaatsje in de communie rij, op zoek naar een gereserveerd stoeltje, kennismaking met de kinderen en juffen van de andere school, voor het eerst voor de micro, oei...wie doet wat, wanneer? Zingen zonder met ons billen te draaien. Kruisteken maken: kopje, buikje, schouder, schouder.


Willy komt proefdraaien met de camera, verzamelen rond het altaar, voorproeven van de hostie. Luisteren, bidden, spreken en luisteren. Dag meneer pastoor! Niet teveel zenuwen hebben, samen leren rechtstaan, samen leren zitten en nog zoveel meer. Maar vooral...toegroeien en aftellen naar een dag om nooit te vergeten.

...EN 1000 ZALIGE MOMENTEN TIJDENS DE GODSDIENSTLESSEN! Dankbare groet aan alle lieve kinderen die het mooiste en het beste van zichzelf hebben gegeven. Ik ben enorm blij dat ik jullie juf mag zijn! juf Chantal

Maar zeker ook een woordje van dank aan alle papa’s en mama’s die ervoor zorgden dat het communieschriftje van hun kind een oprecht geloofsboekje werd. Het deed deugd om te ontdekken, te voelen en te zien zien dat ik door jullie werd gesteund en dat dit aandenken méér is geworden dan zomaar een verzameling van huiswerkjes !


Lentefeest 18 en 19 juni 2011

Houden van ... Op zaterdag 18 juni beleefden de lentefeestelingen weer een zeer toffe speelnamiddag in ‘De Sierk’, een buitenspeeltuin in De Haan waar alles in het thema circus staat. De kinderen bezweerden er slangen, aaiden de wilde dieren, jongleerden met balletjes, klommen tot in de nok van de circustent en noem maar op!

Enkele sfeerbeelden…


Op zondag was er dan het spetterende optreden in de sportzaal van het Atheneum in SintNiklaas. De meisjes dansten alsof hun leven ervan afhing op ‘liefdeskapitein’ van K3, de jongens zongen uit volle borst ‘Ik hou van u’ van Noordkaap.

Nogmaals een dikke proficiat aan onze feestelingen!! Evi, Dina, Luna, Martha, Milla, Colette, Maïthé, Kim, Aukje, Gijsje, Loes, Younis, Aiko, Arno, Mathias, Viktor, Mathieu en Wout Vanwege juf Kaat, juf Thera & juf Lieve


Kleuterjuffen moeten nog te veel kinderen op het potje helpen

Peuters steeds later proper

Kleuterjuffen hebben almaar meer werk met peuters die nog niet zindelijk zijn. Ze vinden dat ouders te laks worden. Ook onderzoek van de universiteit Antwerpen toont aan dat peuters nu zes maanden tot een jaar later zindelijk zijn dan in de jaren zestig. “Eén van de eerste zaken die ik vraag als er een nieuw kindje naar de klas komt, is of het al zelfstandig naar het toilet gaat”, zegt Kris Verhelst, kleuterjuf in het eerste klasje. Ze heeft 26 kleuters in haar klas, na Pasen werden er het nog meer. En na elke instapdatum zijn er zo’n drie die nog niet zindelijk zijn. Gevolg: vijf tot zes natte broeken op een voormiddag. Zindelijkheidstraining in de klas geven is de enige oplossing. “Ik maak wel duidelijke afspraken met de ouders. De kinderen mogen geen luier of pamperbroekje meer aan hebben, ook niet thuis. We starten op school met de zindelijkheidstraining, maar dan moet het thuis ook gebeuren. Anders heeft het geen zin.” Juf Kris is niet de enige juf die met kinderen te maken

krijgt die nog niet zindelijk zijn. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Alexandra Vermandel aan de Universiteit Antwerpen. “In vergelijking met de jaren zestig zijn kinderen nu zes maanden tot een jaar later zindelijk”, zegt ze. “Toen was 97 procent van de kinderen van drie jaar zindelijk, nu tussen de 40 en 60 procent. De training begon ook jonger, bij kinderen jonger dan 18 maanden, nu tussen 21 en 36 maanden. Vermoed wordt dat wegwerpluiers één van de redenen zijn: het natte gevoel is er niet meer. Ook hebben ouders minder tijd voor de zindelijkheidstraining omdat ze allebei gaan werken. En er is de liberale opvoeding: veel ouders denken dat je een kind niet moet dwingen om zindelijk te zijn.” Gevolg is dat zindelijkheidstraining

ook een taak van de school is geworden. Vermandel deed bij meer dan honderd kleuterscholen van de provincie Antwerpen onderzoek naar het effect hiervan op het werk van de kleuterleiders(sters). “Wettelijk staat er niets van op papier. Scholen mogen zelf bepalen of ze kinderen die nog niet zindelijk zijn toelaten op school”, zegt Vermandel. “Eén op de drie scholen heeft een reglement dat onzindelijke kleuters verbiedt. Maar ook die kleuterjuffen krijgen te maken met kinderen die nog niet proper zijn. Van alle ondervraagde juffen van de eerste kleuterklas had negen op tien op de eerste schooldag één of meer kleuters die nog niet zindelijk waren. In een tiende van de gevallen ging het zelfs om meer dan tien kleuters per klas.”


“We besteden veel tijd aan het toiletbezoek”, vertelt juf Kris. “Het vraagt veel tijd, maar de kinderverzorgster is een grote hulp. Na één of maximum twee weken zijn die kinderen droog.” Een kinderverzorgster is dan ook dé grote wens van de ondervraagde kleuterjuffen. De helft vindt dat de klasactiviteiten belemmerd worden, omdat ze die steeds moeten onderbreken om zich om ongelukjes te bekommeren. Ook de veiligheid komt in het gedrang: terwijl de juf de broek verschoont, zitten de andere kinderen

alleen. Bijna alle kleuterjuffen willen een voltijdse kinderverzorgster in de eerste kleuterklas. Juf Kris vindt dat zindelijkheidstraining iets van de ouders is en dat de kinderen proper zouden moeten zijn als ze naar school komen. Dat vindt ook 83 procent van de ondervraagde juffen. Volgens hen zijn de ouders lakser geworden. “Zo’n tien jaar geleden was elk kind dat naar school kwam zindelijk. Nu vinden ouders het geen schande meer om een onzindelijk kind naar school te

sturen”, zegt één van de ondervraagde juffen. Volgens Vermandel is het zeker niet alleen laksheid van de ouders die een rol speelt. “Er is een wildgroei aan richtlijnen over hoe je je kind zindelijk moet maken en op welke leeftijd. Sommige kinderartsen zeggen dat je een kind nooit vóór twee jaar zindelijk mag maken, terwijl dat nooit bewezen is.” Inge Ghijs Uit: “Het Nieuwsblad”

Zindelijk in vijf dagen: de tips Alexandra Vermandel, die doctoreert over zindelijkheidstraining, stelt vast dat ouders niet meer weten hoe en wanneer het moet. Daarom ontwikkelden zij en haar team een methode om de zindelijkheidstraining gemakkelijker te maken. Tijdens een proefproject bij 35 kinderen bleek 80 procent na het volgen van die methode droog te zijn na vijf dagen. Haar tips: • “We gebruiken een broekje met een alarmpje in. Als het kind begint te plassen, gaat het alarmpje af.” • Ouders kunnen dan meteen het kind naar het potje brengen, broekje afdoen en aanmoedigen om verder te plassen.” • “Belangrijk is de beloning, met het lievelingssnoepje bijvoorbeeld.” • “Straffen helpt niet. Als een kind het echt niet wil, moet je geen oorlog met je kind beginnen.” • “We gebruiken ook een plaspop die elke ochtend voordoet hoe het moet.”

En… wat zegt de wetenschap ? Zindelijk worden: Baby’s tot 12 maanden plassen reflexmatig wanneer ze een volle blaas hebben. Vanaf één jaar neemt de gevoeligheid van de blaas voor het reflexmatig plassen af. Tussen 2 en 3 jaar heeft een kind de eerste gewaarwordingen van zindelijkheid en ontdekt het dat een natte luier of een volle broek niet prettig aanvoelt. Tijd voor het potje!


Wat is gangbaar: Vanaf de leeftijd van 2 jaar kun je proberen te starten met de zindelijkheidstraining. Sommige kinderen zijn al zindelijk op die leeftijd, anderen pas vanaf 5 jaar. Overdag worden de meeste kinderen zindelijk tussen hun 2e en 5e levensjaar. En tot de leeftijd van 7 jaar is bedplassen niet abnormaal. Een op de vier kinderen van de leeftijd van 2,5 jaar zal nog plassen zonder zich er bewust van te zijn. Een op de tien is nog niet droog op de leeftijd van 3,5 jaar omdat het daar op dat moment nog niet rijp voor is. En 15% van de 5 à 7-jarigen plast ‘s nachts nog in bed. Wanneer te beginnen: Het is belangrijk om als ouder rekening te houden met dit tempo en je kind niet te forceren als het er nog niet klaar voor is. Er zijn namelijk 3 voorwaarden waaraan je kind moet voldoen voordat het zindelijk kan worden: 1. Je kind moet het lichamelijk al kunnen, 2. het moet het begrijpen en 3. het moet het willen; Je kind moet kunnen voelen dat het moet plassen. Het moet ook lichamelijk in staat zijn de spieren rondom de blaas en de sluitspieren onder controle te houden. Meestal is dat zo als je kind droge periodes heeft van tenminste 2 uur. Je kind moet een verband kunnen leggen tussen de wc of het potje en moeten plassen. Ook moet je kind al wat taal begrijpen. Het moet weten wat het betekent wanneer je als ouder zegt: “Doe maar een plasje in het potje”. Zorg ervoor dat je kind wil meewerken. Aangezien kinderen van 2 à 3 jaar volop hun wil aan het ontdekken zijn, kan dat wel eens een moeilijk punt zijn. Tussen 3 en 4 jaar kan het zijn dat je kleuter al zindelijk was en plots weer onzindelijk wordt. In sommige gevallen draait dat uit op een machtsstrijd met de ouders. Je kind wil dan zelf bepalen hoe het zijn behoefte doet en wil dat doen in zijn eigen tempo. Ga deze machtsstrijd niet aan. Zoek eerst de oorzaak van de onzindelijkheid. Een plotselinge gebeurtenis kan bijvoorbeeld een oorzaak zijn. Begin opnieuw met de zindelijkheidstraining als de rust weer gekeerd is. Zie ook punt 3 bij Tips. Je kind zal ’s nachts meestal vanzelf droog blijven als het al verschillende maanden overdag droog is. Ook moet het blaasvolume groot genoeg zijn om de urine van ’s nachts te kunnen bevatten. Dit gebeurt meestal tussen 2 en 5 jaar. Is je kind gedurende enkele maanden elke nacht droog, dan zal het spontaan opstaan als het eens een nacht te veel urine aanmaakt. De nachtluier kan je weglaten wanneer je kind minstens 3 nachten op de 7 een droge luier heeft. Om de kans te vergroten dat het kind 's nachts ook droog blijft, laat het kind 's avonds laat nog een keer naar de wc gaan. Stoelgang: Een kind wordt zindelijk in deze volgorde: 1. eerst valt de ontlasting ’s nachts weg, 2. dan gebeurt de ontlasting overdag op het potje of op de wc, 3. vervolgens plast je kind overdag niet meer in zijn broek, 4. en tot slot is je kind ook ’s nachts zindelijk. Tips: 1.Nat en droog: Help je kind het verschil tussen nat en droog te leren. Dat kan je doen door je kind natte en droge zaken te laten benoemen. 2.Woorden aanleren: Leer je kind woorden aan waarmee het kan aangeven dat het zich nat voelt worden. 3.Start zindelijkheidstraining: Je kan het best niet starten met de zindelijkheidstraining in een drukke periode of kort vóór een ingrijpende gebeurtenis zoals de eerste schooldag, de geboorte van een broertje of zusje of een verhuizing. Zulke gebeurtenissen maken op een kind een zó overweldigende indruk dat het zindelijk worden een grote kans maakt om te mislukken. Wat handig is is om “hempjes” in plaats van “rompers” aan te doen bij kinderen als de zindelijkheidstraining gestart wordt.


4.Juiste moment: Zet je kind pas op het potje als het een volle blaas heeft. Herhaal dit op geregelde tijdstippen, bijvoorbeeld na iedere maaltijd en voor het slapen gaan. 5.Potje: Zorg voor een degelijk potje. In de meeste gevallen is het toilet niet aangepast aan de behoeften van uw kind. Het is te hoog en de opening lijkt voor een kind verschrikkelijk groot. Daarom is het belangrijk om een degelijk potje te kiezen. Een goed potje biedt voldoende steun aan de rug en aan de voetjes van jouw kind zodat het stabiel kan zitten. 6.De ideale plaspositie: De beste positie voor je kind is zittend plassen op een stevig potje, in hurkzit met de beentjes wat open en de voetjes steunend op de grond. In die houding kunnen de bekkenbodemspieren goed ontspannen. Zowel jongens als meisjes kunnen het best op deze manier een plasje leren doen. Staand plassen voor jongens is niet aan te raden. Zo leert je kind immers de urine naar buiten te persen terwijl het juist vanuit een ontspannen positie moet plassen. 7.Rustig de tijd geven: Het is belangrijk je kind rustig de tijd te geven om te plassen. Uitspraken als “nog snel een plasje doen voordat we vertrekken” kan je beter vermijden. Als je kind zich moet haasten, kan dit leiden tot fout plasgedrag. Je kind wordt dan immers gestimuleerd om te persen, omdat zo de buikspieren de urine uit de blaas duwen, zonder de hulp van de sluit- of blaasspier. Dit kan stoornissen in de blaaswerking veroorzaken. 8.Regelmaat: Het is wel goed om regelmatig aan je kind te vragen of het moet plassen. Zo leert het bewuster om te gaan met het gevoel van een volle blaas. 9.Duur: Het heeft ook geen zin je kind langer dan 5 minuten op het potje te laten zitten. Het is zeker af te raden het te laten zitten totdat het iets “gepresteerd” heeft. Als je je kind dwingt, zal dat vaak een omgekeerd effect hebben. 10.Belonen: Aanmoedigen kan je nooit te veel. Je kind vindt het leuk om geprezen te worden wanneer iets hem lukt. Zo zal het gestimuleerd worden om dit gedrag te herhalen. Reageer dus telkens positief wanneer je kind iets in het potje gedaan heeft. 11.Ongelukje: Maak je niet boos bij een ongelukje. Ook wanneer het nog niet wil lukken, heeft het geen zin je kind te straffen of te berispen. Zelfs wanneer je kind al op het potje plast, is het normaal dat er toch nog eens een “ongelukje” gebeurt. Belangrijk: Veel drinken kan geen kwaad. Je kan je kind de hele dag door normaal laten drinken, ook voor het slapen gaan. Voldoende drinken is heel belangrijk voor jouw kind. De hoeveelheid drank verminderen heeft geen enkele invloed op het sneller zindelijk worden. Het lichaam regelt namelijk hormonaal dat de urineproductie ’s nachts lager is. Als je kind ’s avonds eens veel gedronken heeft, zal het wel vanzelf wakker worden en opstaan om te gaan plassen. Het is wel raadzaam om dranken zoals thee en koolzuurhoudende dranken te beperken, omdat die de blaas prikkelen. Het opnieuw onzindelijk worden kan meerdere oorzaken hebben. Het is belangrijk om na te gaan wat de oorzaak ervan kan zijn. Een belangrijke nieuwe stap voor je kleuter is de stap naar school. Dit kan spanningen of angsten met zich meebrengen. Deze spanningen of angsten kunnen een invloed hebben op de zindelijkheid van jouw kind. Ook de omgeving speelt een rol. Bijvoorbeeld: een ingrijpende gebeurtenis zoals een ziekenhuisbezoek of een bezoek aan de kinderopvang kan het zindelijk worden beïnvloeden. Ook angstwekkende gebeurtenissen zoals een ruzie tussen de ouders of het overlijden van een geliefd persoon kunnen een rol spelen. Een geboorte van een broertje of zusje heeft ook invloed op zindelijkheid. Het is heel belangrijk om te weten dat bedplassen bij kinderen onder de 5 jaar heel regelmatig voorkomt en niet abnormaal is tot de leeftijd van 7 jaar.


Aan alle trouwe lezers van het stukje ’ouderraadverslag’ in het schoolkrantje, Uw onderdanige dienaar heeft een weinig tijd uitgetrokken om jullie wederom te informeren over het afgelopen jaar. Eerst zullen we het afgelopen kwartaal even onder de loep nemen met het paasfeest, de Franse avond, het grootouderfeest en het Schoolfeest. Wat weet ik nog van het Paasfeest: eigenlijk niet zo heel veel, hulplijn gebeld en ben tot de volgende conclusie gekomen: de kindertjes gingen enthousiast op zoek naar eitjes. De klokken waren helaas niet al te voorzichtig geweest en een heel deel eitjes waren reeds in stukjes vooraleer de kindjes ze konden opeten…

Een verslagje van de Franse avond is veel gemakkelijker: meestal spreken de foto’s voor zich, maar heb er niet direct in mijn bezit. Het was wederom een zeer aangename avond waarop er liters wijn (en ook nog een beetje frisdrank en pintjes) en kilo’s kaas zijn genuttigd, waarop de zesdes hun wedervaren konden uitwisselen en hun konden schamen over de al dan niet belastende foto’s en dies meer… Het grootouderfeest was eigenlijk de generale repetitie voor het optreden van ’s anderendaags. Bij navraag bij mijn kids hun grootouders heb ik gemerkt dat het een prachtig optreden was, de sfeer achteraf uitermate gezellig (met dank aan de vele helpende ouderhanden, want het voltallige ouderraadcomiteit was volop bezig het schoolfeest aan het klaarstomen). Het schoolfeest was een feest om U tegen te zeggen, net zoals de vorige edities. De mensen waren over het algemeen enorm goed geluimd, er waren nog nooit zoveel barbecue-schotels verkocht en er waren voldoende drankjes en hapjes, dit alles overgoten met een sausje van zonneschijn en warm weer, wat moet een mens nog meer hebben… Ook mocht op het schoolfeest Mevrouw de Burgemeester en Mevrouw de Schepen hun zegje doen en het nieuwe kleuterpaviljoen officieel openen


 Voor allen die op het bureau van directeur Ludwig verwacht worden, er hangt een mooie glasplaat te blinken die ons aan dit feit herinnert. Nog al een geluk dat beide prominenten hun speech aan de korte kant hielden... Aangezien dit het laatste artikel is dat dit jaar uit mijn pen gespuit wordt, nog even een korte mijmering over het afgelopen schooljaar. Het was een jaar waarin het nieuwe ouderraadbestuur zijn weg heeft moeten zoeken in het wel en wee van het draaien en keren van een goed werkend bestuur… Dit is – me dunkt – toch enigszins goed verlopen… Kijk maar naar hetgeen we allemaal gerealiseerd hebben afgelopen jaar: een Kerstmarkt en Schoolfeest, waarop enorm hard gewerkt is, waar er een leuke sfeer heerste en die toch een aardig centje hebben opgebracht (dat dan weer rechtstreeks geïnvesteerd is in leuke spullen voor de kleutertjes en de eerste drie leerjaren > kijk maar naar de voetbalgoaltjes op de 2 speelplaatsen, de beamer in het kleuterpaviljoen en dies meer). Ons werk is nog niet ten einde hoor, er moeten nog heel wat leuke en aangename dingen aangekocht worden > in deze moeten we directeur Ludwig een beetje intomen, want hij zou natuurlijk graag hééééél wat meer leuke speeltuigen voor zijn kindertjes willen aanschaffen… Ons aller voorzitster Leen is regelmatig te rade gegaan bij het oude bestuur om te zien hoe zij dat deden. Ook de rest van het bestuur heeft in meerdere of mindere mate de kennis van het oude bestuur misbruikt. Hiervoor nogmaals onze dank aan de anciens van De Droomballon. Zoals jullie wellicht gemerkt hebben is er in de loop van het jaar weer enorm hard gewerkt door de ouderraad en ik kan het niet genoeg blijven zeggen dat dit alles nooit gerealiseerd had kunnen worden zonder de hulp van een hele hoop bereidwillige medewerkers, ik dacht dat Mevrouw de Voorzitster gezegd heeft dat er 91 actieve medewerkers geweest zijn dit jaar… We hebben afgesproken dat de 100ste medewerker gratis mag genieten van de eindejaarsBBQ!!!! Heel veel groetjes van het voltallige ouderraadbestuur, maak er een prettige en deugddoende vakantie van en tot later, Leen, Bram, Stefaan, Catherine, Fie en Dirk


Geen rubriek “Wist je dat ?” in deze editie maar… met de vakantie voor de deur leek het ons leuk om toch even aandacht te hebben voor een brokje “ontspanning”… Gesprekken met ons trouw lezerspubliek leert ons dat zij van dergelijke artikeltjes wel kunnen genieten, vandaar… In een bekend Vlaams tijdschrift vonden we dit…

Doe de test en ontdek tot welk kleurtype je behoort

Ze bepalen hoe je je voelt, maar vertellen ook veel over je persoonlijkheid. Caroline Houthuyse beschrijft in haar boek hoe kleuren ons leven beïnvloeden. Ben je niet zo’n sportief type en wil je toch graag wat beweging? Trek dan rode sportkleren aan; het wakkert je doorzettingsvermogen aan. Voel je je snel terneergeslagen? Met oranje accessoires in huis vrolijk je de boel en jezelf op. Het zijn tips van kleurenspecialiste Caroline Houthuyse , die heilig overtuigd is van de invloed van kleuren op ons leven. “Met kleuren kun je je stemming veranderen of je gedrag een bepaalde richting uit sturen”, zegt ze. “Maar kleuren zeggen ook veel over je persoonlijkheid. Je lievelingskleur geeft informatie over je karakter, kwaliteiten en talenten. Als je houdt van geel, ben je doorgaans vrolijk, zelfverzekerd en weet je goed wat je wilt. De meeste mensen vallen niet voor één kleur, maar zijn een mix van verschillende kleurtypes. Een geeltype kan tegelijk gedreven en competitief zijn, wat typische roodkenmerken zijn. “Ook de kleuren waar je een hekel aan hebt, verklappen iets over je karakter. “Als je helemaal niet van rood houdt, is de kans groot dat je een afkeer hebt van agressie en conflicten, dat je niet erg assertief bent en niet graag in de belangstelling staat”, aldus Caroline Houthuyse. En ze legt uit dat je van dat inzicht ook gebruik kunt maken. “Wil je graag assertiever in het leven staan, trek dan rode kleren aan, of een mildere variant zoals roze. Omgekeerd werkt het ook: een flapuit die altijd direct en impulsief reageert, kan zijn enthousiasme wat proberen te temperen met een rustige kledingkleur.”

Vind de juiste tint Niet alleen de kleuren van je kleren maar zowat alle kleuren die je rondom je ziet, hebben zo hun invloed. Caroline Houthuyse: “Wat je aantrekt, zegt meer over wat je zelf aan je omgeving wilt laten zien: een bepaalde stijl, of een stemming, zoals vrolijkheid of juist rouw. Terwijl de kleuren die je voor je interieur kiest meestal kleuren zijn waartoe je je spontaan en onbewust aangetrokken voelt. Maar ook hier is het belangrijk om kleuren te kiezen die een positieve invloed op je uitoefenen. Zo kan rood stimulerend werken als je nood hebt aan energie, maar is het niet zo’n goed idee voor de slaapkamer, omdat het bloeddrukverhogend werkt. Voor gemeenschappelijke ruimtes zoals de woonkamer gebruik je het best neutrale kleuren, zoals gebroken wit. Ze creëren openheid, begrip en verbondenheid en zorgen ervoor dat alle kleurtypes zich goed voelen.”


Een bordje kleur Ook op je bord is kleur belangrijk. Caroline Houthuyse: “Als je een bord vol kleurrijk eten krijgt voorgeschoteld, met bijvoorbeeld worteltjes, paprika en gerookte zalm, worden al je zintuigen gestimuleerd. Goed voor je eetlust en voor de sfeer. Hetzelfde geldt voor een gedekte eettafel: met een fleurig tafelkleed en vrolijke servetten worden je gasten bijna vanzelf uitgenodigd om aan tafel te gaan.”

TEST: Welke kleur ben jij? Kies per vraag het antwoord dat het beste bij je past en geef dat 2 punten. Kies daarna nog een antwoord dat goed bij je past en geef dat 1 punt. Tel op het einde het aantal punten per kleur bij elkaar op. De kleur met het hoogste aantal punten bepaalt welk kleurtype jij over het geheel genomen bent. 1. Welke eigenschap wil je meer ontwikkelen? - tact (groen) - assertiviteit (rood) - loyaliteit (helderblauw) - spontaniteit (oranje) - intuïtie (violet) 2. Hoe ontspan jij je het liefst? - een boek lezen (donkerblauw) - wandelen (groen) - uitgaan/dansen (oranje) - naar de sauna gaan (roze) - sporten (rood) 3. Waar ben je goed in? - anderen motiveren (geel) - structureren (donkerblauw) - bemiddelen (groen) - nieuwe trends aanvoelen(turkoois) - verwennen (roze) 4.Wat vind je belangrijk in een relatie? - humor (rood) - eerlijkheid (turkoois) - loyaliteit (groen) - gelijkgestemd zijn (violet) - aandacht voor elkaar (roze) 5.Wat geeft je energie? - sporten en competitie (roze) - reizen (lichtblauw) - dromen en fantaseren (violet) - plezier maken (oranje) - complexe situaties ontrafelen (donkerblauw)

6. Je houdt niet van - spanning (groen) - mediteren (geel) - rust en stilte (rood) - onverschilligheid (violet) - spelen (lichtblauw) 7. Wat is je grootste talent? - genieten (oranje) - toegewijd zijn (roze) - initiatieven nemen (rood) - relaties onderhouden (geel) - idealen verwezenlijken (turkoois) 8. Waar heb je nu behoefte aan? - rust (groen) - energie (geel) - solidariteit (oranje) - liefde (roze) - doorzettingsvermogen (rood) 9. Waar ben je niet goed in? - keuzes maken (turkoois) - ontspannen (rood) - communiceren (donkerblauw) - samenwerken (violet) - gevoelens uiten (lichtblauw) 10. Je bent - integer (donkerblauw) - ambitieus (rood) - tactvol (groen) - zelfverzekerd (geel) - inventief (violet) 11. Je vertrouwt op je - intuïtie (violet) - verstand (geel) - inventiviteit (turkoois) - creativiteit (lichtblauw) - sociale vaardigheden (oranje)

12. Jij - weet goed wat je wilt (geel) - bent snel tevreden (groen) - bent erg gesteld op je vrijheid (turkoois) - kunt goed luisteren (lichtblauw) - houdt van avontuur (rood) 13. Welke eigenschap wil je versterken? - integriteit (donkerblauw) - creativiteit (lichtblauw) - eigenwaarde (groen) - wilskracht (geel) - kwetsbaarheid (roze) 14. Wat schenkt jou voldoening? - succesvol zijn (turkoois) - je vrijheid (lichtblauw) - mediteren (violet) - oplossingen bedenken (donkerblauw) - genieten van mooie dingen (roze) 15. Hoe ga je om met je gevoelens? - je toont ze liever niet (donkerblauw) - je uit ze heel direct (rood) - je beredeneert ze met je verstand (geel) - je geeft er gehoor aan (turkoois) - je gaat er zorgvuldig mee om (roze)


• Je bent vooral ROOD Roodtypes zijn ondernemend en ambitieus, hebben lef en zijn geboren leiders. Ze hebben een groot doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel. Maar ze zijn ook veeleisend, snel geïrriteerd en hebben weinig geduld.

• Je bent vooral ORANJE Hou je van oranje? Dan ben je wellicht optimistisch, sociaal, humoristisch en enthousiast, een levensgenieter en een goed bemiddelaar. Daar staat tegenover dat je ook snel iemand wantrouwt, wat opdringerig kunt overkomen en niet altijd eerlijk bent.

• Je bent vooral GEEL Als geel je lievelingskleur is, ben je intelligent, flexibel en een vlotte prater. Je kunt snel beslissingen nemen en je houdt van verandering. Zwakke punten zijn je uitstelgedrag, je kritische ingesteldheid en je te rationele aanpak.

• Je bent vooral GROEN Je bent attent, geduldig, hulpvaardig en praktisch. Je vrienden beschouwen je als een goed bemiddelaar en raadgever. Maar je hebt moeite met presteren als je onder druk staat, bent wel heel erg voorzichtig en houdt soms té veel rekening met anderen.

• Je bent vooral TURKOOIS Ambitie en creativiteit zijn je belangrijkste eigenschappen, net als je zin voor avontuur en je hang naar verandering. Tegelijk ben je wat zelfingenomen, tactloos en weinig vergevingsgezind. En je gedijt pas echt goed in een relatie.

• Je bent vooral HELDERBLAUW Helderblauwe mensen blinken uit in eerlijkheid, verdraagzaamheid en rust. Ze zijn geduldig, hebben een grote verbeeldingskracht en doen aan zelfreflectie. Ze kunnen af en toe humeurig zijn en moeite hebben om zich te concentreren of om hun gevoelens te uiten.

• Je bent vooral DONKERBLAUW Discretie, discipline en scherpzinnigheid zijn troef bij jou. Je gaat zorgvuldig te werk, bent een goede leider en beschikt over een groot concentratievermogen. Maar je neemt de dingen wel enorm serieus en komt soms manipulerend over.

• Je bent vooral VIOLET De kans is groot dat je energiek, creatief en individualistisch bent. Je kunt veel begrip opbrengen en blinkt uit in altruïsme. Maar je perfectionisme en besluitloosheid zijn soms wat irritant.

• Je bent vooral ROZE Liefhebbers van roze zijn zachtaardig, dromerig, eerlijk en niet prestatiegericht. Ze kunnen gemakkelijk vergeven en hebben een grote behoefte aan genegenheid. Tegelijk zijn ze wat ijdel, kieskeurig en niet altijd even realistisch. En… eens je het antwoord weet : BEKIJK JE HET LEVEN VAST DOOR EEN ????? BRIL !


Wij zijn blij met de geboorte van : - Artuur (05.04.2011) Zoontje van juf Elke (Gr 2B – Kikkerklas) en echtgenoot Thomas

- Remko (07.04.2011) Broertje van Arne Vervaeke (Gr 2B – Kikkerklas)

Onze oprechte deelneming : - Mevr. Anna Van Elslande (02.04.2011) Grootmoeder van Billy (5A) en Monty (3A) Corveleyn

- Dhr. Jean-Pierre Galant (19.04.2011) Grootvader van Jonas (5B) en Siebe (Gr 4B – Krokodillenklas) Boone

- Dhr. Piessens Kamiel (21.04.2011) Grootvader van Kelly (3B) en Lindsy (1A - Wolkenklas) Piessens

- Mevr. Simone Torfs (05.05.2011) Overgrootmoeder van Tibeau Van Mieghem (2A), Gaëtan (1C - Wolkenklas) en Daphné (Gr 3A – Muizenklas) Henaux

- Mevr. Gerardine Buytaert (04.05.2011) Overgrootmoeder van Eveline (4A) en Mattis (Gr 4A – Drakenklas) Van der Loo

- Mevr. Gabriëlle D’Hooghe (21.05.2011) Overgrootmoeder van Jore (Gr 2A – Konijnenklas) – Robbe (Gr 2B – Kikkerklas) en Noortje (Gr 1 – Berenklas) Perdaen

- Mevr. Greet De Grave (24.05.2011) Tante van Ruben De Grave (6A) en collega juf Ellen Heyns (titularis 1A)

- Mevr. Julia Noppe (09.06.2011) - Overgrootmoeder van Siebe (Gr 4B – Krokodillenklas) en Jonas (5B) Boone - Overgrootmoeder van Wout (1C – Wolkenklas), Lara (Gr 3B – Dolfijnenklas) en Elena (Gr 1B – berenklas) Bels


september - oktober donderdag 01 september 2011: EERSTE SCHOOLDAG (aanvang lessen : 08.30 u.)

Infomomenten einde zomervakantie vr 26.08.11 (11.00 â&#x20AC;&#x201C; 12.00 u.) vr 26.08.11 (19.00 u.) ma 29.08.11 (19.00 u.)

Instap- en kijkmoment nieuwe peuters Infoavond ouders kleuterafdeling Infoavond ouders lagere afdeling

Verlofdagen tot eind 2011 ma 12.09.11 vr 30.09.11 van za 29.10 t.e.m. zo 06.11.11 vr 11.11.11 van za 24.12.11 t.e.m. zo 08.01.12

Pedagogische studiedag Facultatieve verlofdag HERFSTVAKANTIE Wapenstilstand KERSTVAKANTIE

Activiteiten intra muros do 15.09.11 vr 09.09.11 ma 24.10.11 vr 28.10.11

Schoolfotograaf Popcornfeest (kleuterafdeling) Oudercontact voor alle klassen Paddenstoelenfeest (kleuterafdeling)

Activiteiten extra muros ma 05.09.11 do 29.09.11 vr 21.10.11

Start schoolzwemmen Leeruitstap 6de lj (Coca Cola + Luchthaven Deurne) Leeruitstap 5de lj (Tongeren)

Ontspanning op schoolniveau Noteer alvast in jullie agenda ! vr. 16.12.2011

Kerstmarkt


Lijst van nuttige telefoonnummers 1. Kinder- en jongerentelefoon 102 2. Kinderrechtswinkel 09 / 233.65.65 3. Vertrouwenscentrum kindermishadeling 078 / 15.00.20 of 09 / 216.73.30 4. CLB 03 / 776.34.51 5. Jongeren Advies Centrum Waasland 03 / 766.72.72 6. Jolijn 0800 / 900.33 7. Tele onthaal 106 8. Opvoedingstelefoon Vlaanderen 070 / 222.230 9. Centrum voor Morele Dienstverlening 053 / 77.54.44 10. Jeugdpolitie Sint-Niklaas 03 / 760.12.00 11. De Keerkring Centrum voor opvoedingsondersteuning 03 / 755.00.71

MET DANK AAN

Hallo SBO - Zomereditie 2010-2011  

Dit is de paaseditie van het schoolkrantje a.k.a. "Hallo SBO" van de Stedelijke Basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken in het schooljaa...

Hallo SBO - Zomereditie 2010-2011  

Dit is de paaseditie van het schoolkrantje a.k.a. "Hallo SBO" van de Stedelijke Basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken in het schooljaa...

Advertisement