Page 1

De Stedelijke Basisschool

… waar iedereen thuis is

Hallo S.B.O. STEDELIJKE BASISSCHOOL NIEUWKERKEN

Schoolblad S.B.O. Nieuwkerken Een band tussen school en thuis Schooljaar 2009 – 2010 Paaseditie

INHOUD : Gijselstraat 35 Tel : 03/776.44.24 Fax : 03/777.79.18 E-mail : ludwig.demeyer@sint-niklaas.be chris.grumiau@sint-niklaas.be http://www.droomballon.be

redactie :

Chris Grumiau Verantwoordelijke uitgever : Ludwig De Meyer

              

Mijmering Woordje van de directeur Bouwdossier Even voorstellen Terugblik School in de kijker Fotoalbum S.B.O met een hart Sneeuwschool De Lerende school Zorg op school Pedagogische noo”d/t” Project – peer tutoring De Warme school De Solidaire school Wereldklas Levensbeschouwing Poëzie Proza Creatief Muziek Sportief Uit de media Wist je dat ? Een toemaatje Het jaar rond Personalia Kalender

Lijst met nuttige telefoonnummers


Een woordje van de directeur Frankrijk, dinsdag 23 maart 2010 – 09u43 Beste kinderen, ouders, grootouders, collega’s, medewerkers, lezers en sympathisanten, Terwijl ik deze inleiding schrijf, zijn onze kinderen bezig aan hun skilessen, een eindje verderop, hier in Valmeinier, Frankrijk. Het is fijn. Fijn ze bezig te zien, en fijn zo nog eens tijd door te kunnen brengen met en onder de kinderen. Ze beleven hier echt wel de tijd van hun leven, en ze leren zovéél bij, vooral over zichzelf en wat ze thuis wel allemaal hebben. Dan heb ik het niet enkel over materiële zaken… Onze ‘stoere en coole’ puberende tieners met een zo fragiel hartje van goud, missen hun warme nest zo duidelijk, beste mama’s en papa’s. Je zou ervan versteld staan. Ik schreef het in een van de verslagen op de website ook al: het moment dat we de kaartjes verdeeld hadden en ze mochten gaan schrijven naar huis…ja…ik heb ze nog niet zo vaak zo gemotiveerd en gedreven een ‘steloefening’ zien maken als toen, hoor. “Mogen we onze kaartjes nu gaan schrijven ?Pleassseeee…” We moeten dat meer doen op die manier! Wat belangrijk is, het werkt in twee richtingen. De drie sterkste woorden om alle aandacht direct gefocust te krijgen zijn…. ER IS POST ! Simpel. Nu, ik weet niet of dat, eenmaal thuis, op school ook zo’n effect zal hebben…we kunnen het eens proberen. De eerstvolgende keer als er wat veel rumoer is in de refter, dan test ik dat nog wel ‘ns en roep ik : “Er is post !” Ik ben benieuwd. Met enig heimwee in het hart, amuseren ze zich tegelijkertijd te pletter, en weten ze de kleine dingen te waarderen. Het is onvoorstelbaar hoeveel ze over zichzelf en functioneren in groep bijleren. Onze eindtermen ‘sociale vaardigheden en sociale cognitie’ hebben we op één week tijd allemaal bereikt. Samen een week weg en ‘groot worden’… het doet allen eens goed en sommigen waren er echt aan toe. Je kan de verslagen terugvinden op onze website en ook verder in dit schoolkrantje. Neem beslist eens een kijkje, zo weet je wat jouw spruit een van de volgende jaren tegoed heeft. Maar alles gaat voorbij. De paasvakantie staat alweer voor de deur en hopelijk kunnen we nu even genieten van die langverwachte lente. Voor mij wat zon, graag. Voor u hetzelfde. Na de paasvakantie start ik volop met de voorbereiding van volgend schooljaar. Zo gaat dat. De kleuterschool zal in de loop van volgend schooljaar terug verhuizen naar hun definitief stekje, in de kleutertuin. Los van het bouwdossier, gaat hier heel wat ontzettend belangrijk voorbereidingswerk aan vooraf. De bestaande klassen worden opgeknapt en er zal nieuw kleutermeubilair en –speelgoed worden bijgekocht. Het moet en zal in orde zijn. Onze kleuters zullen prinsen en prinsesjes worden…


De lagere school zal volgend schooljaar stapsgewijs starten met een nieuwe taalmethode. Hoe verloopt zoiets eigenlijk ? Wel, daar ging heel wat werk aan vooraf. Eerst werden een aantal inzagepakketten opgevraagd van elke beschikbare taalmethode. Die werden grof gescreend door een werkgroep, zodat er nog drie methoden overbleven. Deze drie overblijvende taalmethoden werden heel grondig bestudeerd door alle titularissen van L2 tot L6. Aan de hand van een uitgebreide checklist, ons verstrekt door de pedagogische begeleidingsdienst van OVSG hielden we een aantal facetten onder de loep. - De eindtermen en ontwikkelingsdoelen, voorgeschreven door het departement Onderwijs en Vorming, moesten allemaal aan bod komen. - Er dienden, naast de basisleerstof, ook verdiepings- en herhalingsoefeningen aanwezig te zijn. Aan differentiatiemateriaal mocht er geen gebrek zijn. - De handleidingen voor de leerkracht, de werkboeken, de werkschriften,…moesten gebruiksvriendelijk, hedendaags en aantrekkelijk zijn. - Spelling, wat tot het domein ‘Schrijven’ behoort binnen het leergebied Nederlands, moest degelijk onderbouwd en systematisch aangebracht worden. - De overige domeinen dienden eveneens dik in orde te zijn. - De kostprijs, de uitwerking, de duidelijkheid van de opgaven, de nazorg, de aanwezigheid van wandplaten, ICT, ….alles was van tel.

We kozen samen voor de taalmethode TIJD VOOR TAAL, dat bestaat uit twee luiken : TAAL en SPELLING. Het 2de leerjaar start in 2010-2011 met beide katernen TAAL én SPELLING. Het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar start, net zoals het 2de leerjaar, alvast met SPELLING van de gekozen methode ‘Tijd voor Taal’. Zij volgen met TAAL erna. Zo integreren we stapsgewijs de taalmethode, die ons meer dan € 15 000 zal kosten, te betalen via onze werkingsmiddelen. Het eerste leerjaar behoudt de taalmethode ‘Maan-roos-vis’, omdat we daar simpelweg bijzonder tevreden van zijn. Deze methode zal echter worden gemoderniseerd.

Maar, dit schooljaar heeft nog een aantal belangrijke zaken in petto. Zo zal bv. op de OPENDEURDAG van zaterdag 29 mei 2010 de vleugel van de bovenbouw (L4-5-6) worden opengesteld aan het publiek. Deze leerjaren bevinden zich terecht in feeststemming, en dat zal te merken zijn. Op zaterdag 29 mei kan je kennismaken met de nieuwe schoolvleugel met een nieuw muurschilderij, het nieuwe schoollogo en onze nieuwe website. Noteer alvast die datum in je agenda. We kunnen er dan samen een glaasje op drinken.

Prettige paasvakantie iedereen ! Ludwig DE MEYER directeur


1. Wist je dat...? Onze school werkt samen met een secundaire school uit het buitengewoon onderwijs. Elke maandag komen een vijftal lichtmentaal gehandicapte jongeren onder begeleiding en toezicht van een leerkracht van Buso Baken Sint-Niklaas naar De Droomballon in de vorm van een stage of werkopdracht. Zo leren de jongeren zich stapsgewijs integreren in het arbeidsmilieu. Ze helpen de speelplaatsen netjes te houden, afval te sorteren, stoelen in de eetzaal op de tafels te zetten, enz... Goed voor ons, goed voor onze kinderen en goed voor hen

2. Beamers Dankzij de door u verorberde massa hotdogs, liters sangria, ketels gluhwein, kilo's frieten, enz...vergaarde de ouderraad voldoende geld om een set beamers aan te kopen. De klassen van de bovenbouw maken momenteel bijzonder dankbaar en veelvuldig gebruik van de door de ouderraad aangeschafte beamers. Namens de leerkrachten en de zichzelf gelukkig prijzende kinderen van die klassen : Bedankt hiervoor, beste ouders

3. Inschrijvingen volgend schooljaar Wees er tijdig bij ! Maak nog voor het einde van dit schooljaar een rechtstreekse afspraak met de directeur en dan bekijken we samen wat nog mogelijk is. Stuur een mail of telefoneer naar de school om een afspraak te maken. ludwig.demeyer@sint-niklaas.be T. 03 776 44 24 Let op ! Alle kijkmomenten zijn ondertussen achter de rug. Enkel op zaterdag 29 mei, tijdens het opendeurmoment, kan je de klas nog komen bezoeken. Tijdens de week worden de klassen niet gestoord. Gelieve hiermee rekening te houden a.u.b.

4. Programma schoolfeest zaterdag 29 mei 2010 Op die feestelijke dag wordt de nieuwe schoolvleugel officieel geopend. Dat wordt gevierd met een opendeur !Om 14u00 start het programma met een kort optreden van de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar. Wees er tijdig bij, want het aantal zitplaatsen is beperkt. Aansluitend, omstreeks 15u en dit tot ten laatste 17u, heeft u de kans om alle lokalen te komen bezichtigen. Maak je keuze uit een vrij bezoek of een zoektocht met vragenlijst waarbij u een prijs kan winnen. U zal binnenkort een uitnodiging tot dit feest, met mogelijkheid tot inschrijven tot de barbecue, van ons mogen ontvangen.


De eerste bouwfase ligt achter de rug. Tijdens de week voor de krokusvakantie verhuisden we de volledige school. De nieuwe administratieve vleugel en de nieuwe lokalen van 4de – 5de en 6de leerjaar werden in gebruik genomen en de overige klassen van de lager afdeling verhuisden naar hun definitief lokaal. De kleuterafdeling werd ontruimd en vond een tijdelijk onderkomen in de vrijgekomen lokalen van de “oude school”. Dank zij de inzet van alle collega’s, die het grootste deel van hun krokusvakantie opofferden, was er bij de start op 22 februari niet veel meer van de verhuis te merken en konden alle leerlingen worden verwelkomd in een instapklaar lokaal.

De nieuwe speelplaats van 4 – 5 – 6 … met écht voetbalplein

Klaar voor de start

Officiële opening in 6A MET RECEPTIE

22.02.2010 tussen 08.19 en 08.30 u. : De eerste stappen op de nieuwe speelplaats 4-5-6 lj


En hoe gaat het nu verder Nog dit voorjaar zal de schoolomgeving (Gyselstraat en oprit naar parking) onder handen worden genomen : - gevoelige uitbreiding van de kus- en rijzone (lengte x 3) - voetpaden heraanleggen - wachtplaats voor L1-2-3 i.p.v. (nu het overwoekerd voortuintje) wordt aangelegd en voorzien van twee zitbanken cfr. L4-5-6 - een bomenrij aan de achterzijde van klassenblok L4-5-6 zal aangeplant worden - oversteek tussen school en sporthal nóg veiliger maken Terwijl FASE I quasi voltooid is, wordt FASE II in gang gezet. De voorbereidingen voor FASE II en FASE III zijn achter de schermen volop aan de gang. Je leest hier meer over in de nieuwsbrief die op donderdag 11.03.2010 mee naar huis gaat. In de paasvakantie wordt gestart met FASE II, waarbij de parking geen gevaar loopt. Goed nieuws dus voor de ouders van onze kleuters. Voor wie de verbouwingen graag stap per stap volgt en nog véél meer informatie wil, verwijzen we naar onze website, rubriek infrastructuur.

Sinds 22 februari verwelkomen wij op onze Droomballon, in de persoon van Evelien Anné, weer een nieuw gezicht. Zij blijft alvast tot het einde van het schooljaar in ons midden. Zoals gebruikelijk laten wij haar graag even zelf aan het woord

Jip, alweer een nieuwe juf op school. Uiteraard is een kleine voorstelling dan meer dan welkom. Fantasie, spontaniteit en enthousiasme vind ik heel erg belangrijk, En zeker als ik Nederlands oefen met de nieuwe anderstalige kleutertjes. Voor deze opdracht ben ik 3 dagen per week op school in de Droomballon, En dat is op maandag, woensdag en donderdag. Los daarvan kan je me op donderdagnamiddag ook terugvinden in het 1e lj A, waar ik samen met de kinderen prachtige knutselwerkjes maak.

Interessant en superfijn… zo kan ik deze job het best omschrijven. Echt iets voor mij! Nu kennen jullie me vast al wat beter en weet je waar je me kan vinden. Tot op school!


Als een kuikentje in een ei… Het is uit ademnood dat een kuikentje uit een eierschaal breekt. Als de zuurstof- en de voedselvoorraad in het ei onbeperkt zouden zijn, dan zou het kuikentje er wellicht nooit toe komen om die beschuttende wand af te breken. Nu lijkt het wel op een wanhoopsdaad. En toch is dat juist de doorbraak naar het echte leven. Wat bij een kuikentje instinctmatig gebeurt, is bij ons een kwestie van inzicht, moed en levensdurf. We zitten ook in een schaal, een veilige schaal, een beschuttende wand die ons van alle zijden omgeeft, met ons vergroeit als ons eigen bestaan… Binnenin de schaal is er stof genoeg om een tijdje van te leven: de aarde met haar onmetelijke voorraad aan geheimen en avonturen, de mens met zijn onpeilbare rijkdom van hart en geest, de wetenschap en de kunst en het genot in al zijn vormen. Het kan goed leven zijn in die schaal! En toch heeft dit leven grenzen: het is broos en breekbaar, het is beperkt en eindig, het is doortrokken van onvoldaanheid en nooit eindigend verlangen. Soms gaat een mens, als in wanhoop tekeer in zijn schaal. Dan kwetst en verminkt hij zichzelf in oorlog en haat, in verdwazing en verdoving. in plaats van tekeer te gaan tegen de schaal zelf, zoals het kuikentje dat gaat geboren worden. in plaats van te pikken tegen zijn voor-de-hand-liggende zekerheden, in plaats van de grenzen van het leven zelf aan te pakken en zijn eigen onmiddellijke doelstellingen in vraag te stellen… Zeker, als de schaal breekt,stuikt een wereld in mekaar… Maar door de bres stroomt een ander licht, een andere lucht waarvan men nog geen vermoeden had. Er gaat een andere, nieuwe wereld open.


We reizen om te leren doorheen Nieuwkerken, Belsele en Sinaai. Wie herinnert zich dat bewuste zinnetje niet uit zijn eigen schooltijd? Deze zin is nog steeds zeer actueel. Kinderen leren veel meer, beter en gerichter als ze waarnemend op ontdekking gaan. De kinderen van het 3e leerjaar hebben het geweten! Onder begeleiding van een ouder of grootouder trokken ze in kleine groepjes erop uit om Nieuwkerken, Sinaai en Belsele te herontdekken d.m.v. zoektochten. Dit jaar (!) hadden we op geen enkele uitstap regenweer. Bekijken van gevels, betasten, afdrukken maken, vergelijken, op zoek gaan naar eigenheden van het dorp, detailwaarnemingen, bladeren verzamelen, historische gebouwen bestuderen, ontdekken van natuurpaden, kennismaken met schoolkinderen van de andere dorpen‌ Alle facetten waren aanwezig. De natuurkundige, geografische en historische aspecten van de gemeente werden, weliswaar op het niveau van onze 8-jarige kapoenen op een aangename en efficiÍnte manier benaderd. Wel, het was vooral ook leuk. Daarenboven‌ een beetje extra wandelen, zeg maar doorstappen, is dan weer een extraatje bewegingsopvoeding. Iets wat alle jonge en oude kinderen best wel kunnen gebruiken. Nog een woord van dank aan alle volwassen begeleiders voor hun medewerking. De derdeklassers


22.01.2010 Onze zesdeklassers gaan dolgraag op LEERuitstap om iets te leren, UIT de klas, een STAP in de wereld, in de directe omgeving of net iets verder. Deze activiteiten staan niet los van de klasleerstof maar zijn het verlengde ervan... Op vrijdag 22 januari namen we blijgezind de bus voor de super interessante én leerrijke leeruitstap naar Brussel en Mechelen. We laten nu even Charlotte, Jane en Jolan aan het woord... In een museum mag je nooit iets aanraken. Maar in Technopolis mag je alles aanraken, je mag voelen en zelf ontdekken! Je kan reuze bellen maken, lopen tegen een kever en je mag eens op de maan lopen. En je eigen krant maken, met je eigen artikel erin kan daar ook. Dat heb je vast nog nooit gedaan. Ikzelf heb daar heel wat beleefd. Daarom vond ik het ook een superleuke dag! De gids nam ons mee en liet ons een paar technologische dingen ontdekken. Om 13u gingen we onze boterhammetjes opeten in het restaurant en daarna begon het leukste : een ontdekkingstocht van 1 uur en drie kwartier! Het fietsen op de kabel was té gek ! Na een zware uitstap gingen we moe maar voldaan naar huis... Dit was de leukste uitstap ooit! Charlotte 6b

Wij, de kinderen van het zesde leerjaar zijn op vrijdag 22 januari naar Technopolis geweest. Het is geen museum ! Helemaal niet. Je kunt er te weten komen hoe het voelt op de maan te lopen. Je ontdekt hoe het aanvoelt op een spijkerbed te liggen... Je kan jezelf in de krant zetten én wie het leuk vindt, kan ook op zoek gaan hoe je er zal uitzien op je vijftigste. En je kan er nog zo véél meer doen. Het is een echte aanrader. Ga het zeker eens uitproberen. Nog één ding : de mensen zijn daar echt lief ! Jane 6b

Ik vond het in de VRT-gebouwen héél interessant omdat ze heel veel uitleg gaven en ons ook heel veel opnamestudio’s lieten zien. De Ketnet-studio bijvoorbeeld die er op TV heel wat groter uitziet. Dat komt omdat de camera een veel groter zichtveld heeft. Ze lieten ons ook de radio-studio van MNM zien. Als je zo’n studio ziet, zou je denken dat het op 1-2-3 is klaargezet, maar het duurt eigenlijk uren omdat de belichting perfect moet zijn. Ik vond dit VRT-bezoek een bijzonder leerrijke uitstap ! Jolan 6a

In de VRT-gebouwen mochten we helaas geen foto’s nemen, maar we hebben wel enkele foto’s uit Technopolis : (door juf Mieke en meester Eddy)


26.02.2010 Een bezoek aan het oude stadscentrum van Gent blijft steeds een boeiende duik in het verleden. Het was dit schooljaar niet anders, al dreigden de weergoden even roet in het eten te strooien. Met meester Chris als ervaren gids, en meester Frederik als vervanger van juf Evelien, begon de kennismaking met de Oost-Vlaamse hoofdstad aan één van de oudste gebouwen die de stad rijk is : de St-Jacobskerk. In de schaduw van haar torens grepen we even terug naar hetgeen we in de klas over een Middeleeuwse stad hadden geleerd en kwamen we alles te weten over het ontstaan van de stad Gent. Op de Vrijdagsmarkt wachtten ons, onder het toeziend oog van Jacob van Artevelde, nog enkele andere interessante historische verhalen. Niemand wilde ook maar een woord missen.

Met een tussenstop aan de “Dulle Griet” als leuk intermezzo, belandden we uiteindelijk op de Groentenmarkt. Even uitrusten op de trappen die toegang geven tot het plein, om de volgende portie geschiedenis in ons op te nemen. De functie van het marktplein, een bezoek aan het unieke vleeshuis, het mysterie van het “galgenhuisje”, de functie van de penshuisjes én de confrontatie met een eng Middeleeuwse steegje deden ons nog meer wegglijden naar de tijd van toen. Hoog tijd nu om het Gravensteen te veroveren. Net op tijd zo bleek, want de weergoden konden het uiteindelijk toch niet laten om ons te trakteren op een fikse regenbui. Geen nood, één van de talrijke voorraadkelders die de burcht rijk is bleek een ideale schuilplaats. Een korte pauze, met koek en


drank, was welkom. Als dessert schotelde meester Chris ons “de beknopte geschiedenis van de machtige burcht” voor. Wel geen ijs met slagroom, maar toch ook niet slecht ! Tijd nu voor het tweede deel van onze tocht. Al spoedig kondigde de prachtige Graslei zich aan als eerste hoogtepunt. ’t Werd moeilijk om al die gildenhuizen en stapelplaatsen uit elkaar te houden, maar over één zaak waren we het eens: het gildenhuis van de “Vrije Schippers” was het mooiste. Vanop de Korenmarkt kregen we de drie torens in zicht die Gent zo beroemd maakten : de toren van de imposante St-Nicolaaskerk, de belforttoren met bovenop de dreigende gouden draak en nog wat verderop de toren van de St-Baafskathedraal.. Door de wegenwerken dienden we de geplande tussenstops een beetje te wijzigen. Na wat uitleg over de toch wel bijzonder merkwaardige gevel van het stadhuis bereikten we het Geraard-Duivelsteen, meteen het einde van onze ontdekkingstocht door het Middeleeuwse Gent, niet zonder ook hier nog te luisteren naar een merkwaardig verhaal. Het standbeeld van Lieven Bauwens was meteen de link met het namiddagprogramma.

Binnenwerk nu, in het MIAT (Museum voor Industriële Archeologie en Techniek). Na een verkwikkende lunchpauze doken we het museum in. Geen saaie rondleiding, maar een actieve ontdekking in duo’s, waarbij elk groepje een werkboekje meekreeg met gevarieerde opdrachten. Superfijn om te doen. De meesters en juffen hielden een oogje in’t zeil, maar waren ook aanspreekpunten bij problemen. Zonder het zelf te beseffen stond de klok 2 uur verder en zat onze leerrijke dag erop. LEUK – LEUKER – LEUKST, het zat er die dag allemaal in. Met dank aan juf An (GON) en meester Frederik voor de begeleiding. Met dank aan meester Chris voor het gidswerk Juf Chantal R.

09.03.2010 In de muizenklas en de dolfijnenklas leerden we over de bakker. We gingen dan ook op bezoek in de bakkerij. Zo ontdekten we de grote oven, de rijskamer, de grote silo met bloem en nog veel meer. Als afsluiter kregen we elk een versgebakken croissant mee naar huis. Mmmh heerlijk.We leerden boterhammen smeren tijdens het ontbijt in de klas. Met de restjes van het brood hebben we broodpudding gemaakt. Ja, wij hebben echte koks in groep 3. In de muizenklas kwam de opa van Alana, een bakker op pensioen, ons verwennen met slagroomtaart. Hij versierde samen met de kleuters een echte biscuit met vers geklopt slagroom en vers fruit. En de kinderen hebben echt gesmuld. Njammie, njammie!!!!


Als gevolg van de verhuis zijn geen foto’s beschikbaar van de carnavalstoet van de kleuters


TANDENPOETSMARATHON

19 – 01 - 2010

FATA MORGANA

KROKODILLENKLAS

WOLKENKLASSEN

DRAKENKLAS

29-01-2010 OP BEZOEK BIJ PIET PIRAAT


EXPRESSIEMOMENTEN IN DE BERENKLAS 2 LEERJAAR DE

LEUKE PUINGUINS

6DE LEERJAAR

NAAI-ATELIER


LEVENDIG FRANS

LEKKERE TAART IN GROEP 3A

5A

IN BOUTIQUE “CHEZ CHANTAL”

5A

VERKEERSVEERTIENDAAGSE MET AGENT ROB


De zware aardbeving die Haïti begin dit jaar trof, liet niemand onberoerd. Massaal werden solidariteitsacties op het getouw gezet, met het doel geld in te zamelen om de zwaar getroffen bevolking te helpen. In het kader van de actie “Sint-Niklaas voor Haïti” liet ook onze school zich niet onbetuigd. Jong en oud, leerkrachten, leerlingen en ouders sloegen de handen in elkaar, dit met de uitdrukkelijke steun van het stadsbestuur.

De Haïti-song We hebben een verhaal van een eiland in de zee, ’t is geen happy story, maar luister toch mee. Haïti is de naam, dat heb je vast al g’hoord, de beving heeft daar vele mensen vermoord. Ook wij staan hier, dus sluit nu niet de deur, want wij vechten t’rug, voor dat mooie land vol kleur. Alles is verwoest, de huizen liggen plat, geef een extra cent voor onze reuzengeldmat. Het B-fast team met artsen zijn al daar, maar zoals je ziet, staat ook de Droomballon klaar. Vriendjes in Haïti, kom dat allen zien, een bandje om de arm dat verdient tien op tien! Ook wij staan hier, dus sluit nu niet de deur, want wij vechten t’rug, voor dat mooie land vol kleur. Alles is verwoest, de huizen liggen plat, geef een extra cent voor onze reuzengeldmat. Ook wij staan hier, dus sluit nu niet de deur, want wij vechten t’rug, voor dat mooie land vol kleur. Alles is verwoest, oh wat een groot verdriet, maar wees gerust, wij vergeten jullie niet!

Het resultaat mocht er zijn ! Benefietactie ' Help Haïti' We verzamelden SAMEN heel wat geld ten bate van Haïti : € 1296 - verkoop vriendschapsbandjes € 291 - opbrengst ouderraad tijdens live-uitzending VRT-VTM € 275 - schenking van de school zelf € 471 - verkoop van macramébandjes en bloemstukjes op de benefietdag 24 januari 2010 € 320 - ouderactie aan de schoolpoort ‘Schud de kleintjes’ € 124 - eigen initiatief leerling met collectebus

TOTAAL : € 2750

Bedankt iedereen voor je geweldige solidaire inzet !


Wat misschien minder goed geweten is, is dat Sint-Niklaas, door Jeannine De Beleyr en Daniëlle Goethals, toch een zekere band heeft met Haïti. Beiden zijn actief in dit land op het vlak van ontwikkelingssamenwerking. Via Schepen Geerts kwam onze school in contact met de schoonzus van Daniëlle Goethals. Het gaf aan de acties hier op school meteen een extra dimensie omdat de leerlingen het gespaarde bedrag rechtstreeks aan haar konden overhandigen. Van Daniëlle Goethals ontvingen wij een korte levensschets…

Zuster Clara-Maria (Daniëlle Goethals) Als verpleegster getroffen door het wereldwijde missiewerk van Mother Teresa en na een bezoek aan het moederklooster in Calcutta, wil Zuster Clara-Maria naar het voorbeeld van Mother Teresa, de liefde van Jezus, die ze heel diep heeft ervaren voor haar en voor alle mensen, beantwoorden met een toegewijde zorg voor de armsten der armen. Het Woord van de Heer: “ Al wat ge doet aan de minsten der mijnen, hebt ge aan Mij gedaan”, heeft ze duidelijk aangevoeld. Ze maakt dit concreet waar in haar liefdevolle zorg voor de stervenden…voor mensen met aids en voor verwaarloosde, zieke kinderen. Haar kracht haalt ze dagelijks bij de Heer in de H. Eucharistie en de aanbidding van het H. Sacrament, in het overwegen van Gods’ Woord en het beleven van de leefregel samen met haar medezusters die aan elkaar zijn toevertrouwd door Gods’ Voorzienigheid. Ze weet zich zeer gelukkig in haar roeping die ze in Haïti beleeft. 6 juni 1986 : Intrede bij de zusters te Gent Juni 1986 : vertrek naar Londen voor stageperiode April 1987 : opleiding te Rome 8 december 1989 : Sr. Clara Maria wordt in Zaborow, Polen geprofest. 8 december 1992 : Sr. Clara Maria legt eeuwige geloften af in het bijzijn van Mother Teresa. Dit gebeurt in Washington. Nadien krijgt ze van Mother Teresa haar zending toegewezen : Haïti. Sindsdien verblijft ze in Haïti in de verschillende huizen van de orde zoals : Port au Prince, Gonaïves, Jacmel, Jeremie enz…


Draai en keer het zoals je wil, de sneeuwklasperiode blijft voor alle deelnemers één van de hoogtepunten uit hun lagere schooltijd. Elk jaar voelen wij dezelfde verwachtingen vooraf, elk jaar klinkt het enthousiasme tijdens en elk jaar is er de weemoed nadien ! De dagverslagen die wij van onze website plukten spreken weer voor zich…

Dagverslag van Lien, Merel, Alissa en Caroline

Eerst op school teveel stress. Iedereen zat met spanning op onze tribune te wachten op de laatsten die nog moesten arriveren. We namen afscheid van onze ouders en stapten op de bus. Sommigen hadden tranen in de ogen. De avond begon te verstrijken en de lichten gingen uit. We probeerden te slapen, al ging dat niet altijd goed. De morgen kwam opdagen en we merkten om ons heen de prachtige bergen bedekt met sneeuw. Nog enkele kilometers en een behoorlijke klim, en daar zagen we een hotel in de verte…het onze !! Dagverslag van Gitte, Jana, Shauni en Maaike

“ We gingen vandaag onze ski’s passen. Ze hebben ons gemeten, en ze vroegen hoeveel we wogen. Ook moesten we skibotten passen. Daarna gingen we op verkenningstocht. Het zonnetje schijnt! We waren al moe van het trappen lopen, daarna gingen we zakglijden. Het ging SUPERRRRR snel ! Deze dag was gewoon super ! Echt geweldig ! ” Dagverslag van Paulien, Anouk, Charlotte en Brenda

Bij de gevorderden hebben we een klein proefje moeten doen, om zo de groep wat kleiner te maken. Dat was heel leuk ! We hebben al veel liften genomen. Het weer is niet zo goed, maar het is wel leuk hier ! Het skiën is hier niet zo moeilijk. We hebben ook op een snowpark geweest. Op ‘t einde hebben we 2 rode pistes genomen, ze zijn wel stijl, die rode pistes hier. Bij de beginners leerden we eerst de ski’s aan te doen. Daarna leerden we glijden, stappen en stoppen en parallel skiën. Een heleboel, hé. De skilatten de trap opdragen is heel vermoeiend, maar met geduld gaat dat wel. Dagverslag van Britte, Kato, Caro en Jana

De wandeltocht van afgelopen namiddag was héél plezant. Nu hebben we in de diepe sneeuw gewandeld. Daar hebben we foto’s genomen van onze mooie mutsen. De beginners hebben vandaag voor DE EERSTE KEER op de lift gezeten. Daarna zijn we naar een klein winkeltje geweest. Daar hebben we snoep en frisdrank gekocht !!!Toen zijn we naar de bus gestapt, snel even een douche genomen en frieten met stoofvlees gegeten ! Dagverslag van Frédéric, Jonas en Dennis

Op de kamer is het zeer leuk, en de kamers zijn heel ruim. We proberen onze kamer zo proper mogelijk te houden en dat lukt een beetje. Als we platte rust hebben mogen we niet babbelen en dat is saai, maar er zijn veel leuke momenten, vooral de strips en de spelletjes. ’s Nachts staat de meester of juf of moni in de gang. We maken ook veel plezier op de kamer. Maar soms zijn er ook emotionele momenten. Jonas mist zijn hond soms. Gelukkig begrijpen de andere kinderen ons.


Dagverslag van Jens, Vincent, Thibault en Sietse.

Het ontbijt is altijd goed. Het middageten is iets minder, en het avondeten is vreselijk. Maar gelukkig is het vieruurtje dag na dag onze redding. Vandaag hadden we vanillemelk gedronken. Het was nieuw voor ons, maar het smaakte wel. Vandaag verliep het skiën niet altijd gemakkelijk, want de pistes lagen er moeilijk bij. Kinderen hadden het moeilijk, maar we hielden ons sterk. Het was een zware dag, we vielen veel, maar zoals we al zeiden : we houden ons sterk ! Dagverslag van Jolan, Marvin en Lukas (kamer 404)

Het was een keitoffe wandeling in Valloire. We reden er eerst met de bus naartoe, en stopten in het centrum van Valloire. Daar zagen we al direct vele souvenirwinkels. Maar eerst aten we ons vieruurtje op. De meeste kinderen vonden de rozijnencake niet lekker ! Toen we een kijkje namen in de winkels was de keuze zo groot !!! De jeneverflesjes waren het populairst bij de jongens. Na het shoppen zijn we terug naar ons hotel gegaan en hebben volop genoten van onze platte RUST !!! Dagverslag van Bert, Jelle, Enzo en Brecht

We keken vanmorgen uit het raam en …we zagen…de stralende ZON !!! We deden het raam wijd open en voelden onmiddellijk de warmte. Toen we dan iets later gingen skiën, zweetten we wel in ons skipak. ‘s Namiddags, toen we souvenirs gingen kopen, was het precies zomer. (Bert) De zon straalde door het raam. Precies of ik kon beter skiën door de zon. En bij het vieruurtje was het net zomer, net zoals Bert schreef. (Jelle) Toen ik wakker werd en uit mijn raam keek, zag ik de zon stralen. Na het eten gingen we weer skiën. Dat was vermoeiend met die hitte. Daarna gingen we souvenirs kopen. Toen we terug kwamen begon ik te schrijven. Het is nog steeds zonnig nu. (Enzo) Vandaag was het een prachtige dag. De hele dag was het stralend weer, zonder ook maar één wolkje aan de hemel te zien. Het was echt wel een opluchting. Hopelijk blijft het zo nog totdat we vertrekken. (Brecht) Dagverslag van Seppe, Frederik, Ruben en Stijn

Het zakglijden begon met volle moed. We gingen van de steile piste gaan. Maar toen we daar aankwamen zaten die pistes nog vol met enthousiaste skiërs. Daarom moesten we van een klein onnozel bergje afgaan. Iedereen kreeg een zak. Toen begonnen we met veel plezier van dat bergje te glijden. Na een klein halfuurtje was de fut eraf en gingen we terug naar het hotel. In het hotel oefenden we volop voor ons dansje voor de dankavond, want we hadden het wel al een beetje verleerd vanop school… Het was echt een mega toffe sneeuwklas. Zeker voor herhaling vatbaar !! Dagverslag van Thomas, Nick, Stan en Dries

Eerst dachten meester Eddy en juf Mieke dat de pistes gesloten waren, zodat we van de piste konden zakglijden. Vorig jaar was dat wel zo, zeiden ze. Maar door het prachtige weer bleven ze nog een beetje langer open. Maar…we hadden geluk !!! Er was een andere piste afgesloten ! Jippie-jajeeeee!!! O, ja, bijna vergeten…we hebben nog een dansje aangeleerd met flesje en lichtgevende fluostokjes. Straks in de zaal wordt het pikdonder. Dat zal werkelijk heel mooi worden. En nu nog een allerlaatste woordje… Het eten was super lekker! Het skiën was supertof !! De moni’s en de leerkrachten en niet te vergeten directeur Ludwig waren ook supertof !!!


LEREN LEREN is … jezelf goed organiseren.

‘GOED BEGONNEN IS HALF GEWONNEN’ Door je goed te organiseren win je tijd!

In onze herfsteditie maakte je kennis met een eerste reeks huiswerktips. Hier volgt een tweede reeks van ingrediënten voor een succesvol huiswerkrecept : 1. Maak je werkplek gezellig, je moet je er goed voelen. Maar… maak van je werkplek geen speelplek! 2. Verzamel alles wat je nodig hebt op die werkplek. Laat schriften, boeken of werkbladen niet rondslingeren. Zorg voor de spullen die je nodig hebt zoals schrijfgerei, meetlat, passer, gom, geodriehoek,… 3. Leer op het goede moment. Geen grote beslommeringen in je hoofd en best niet direct na het eten (je maag moet dan even haar werk doen). 4. Bekijk je weekplanning, schoolagenda, takenlijst,… Zet op een rijtje wat je allemaal moet doen. Volg stap voor stap je planning. 5. Bedenk eerst waarom je die opdracht moet doen. Voor elke opdracht is er een doel, of stel je zelf een doel. Als je het doel kent, als je weet waarom je iets doet, verloopt het uitvoeren van de opdracht vlotter. 6. Bedenk vervolgens hoe lang je aan de opdracht gaat werken. Lukt het binnen die tijd? Te weinig tijd? Tijd over? Zo leer je je werktijd inschatten. 7. Ruim alles op als je klaar bent. Maak je schooltas in orde voor de volgende dag. Enkel je lunchpakket moet er nog bij. Geniet van de tijd die overblijft! Ontspan je, want je huiswerk is klaar!


Kangoeroe De Europese reken-, denk- en puzzelwedstrijd Op woensdag 17 maart namen 50 kinderen van onze school deel aan deze wedstrijd. Ze werden onderverdeeld in twee leeftijdsgroepen : editie Springmuis voor derde en vierde leerjaar, editie Koala voor vijfde en zesde leerjaar. Gedurende één uur konden zij zich individueel buigen over 24 reken-, denk- en puzzelopdrachten. De ‘nieuwelingen’ van het derde leerjaar merkten op dat ‘het toch wel wat moeilijk’ was. De ‘anciens’, die vorige jaren ook al meededen, vonden het dit jaar ‘net iets gemakkelijker dan anders’, maar er zaten ook weer moeilijke doordenkers bij. Het is niet voor niets een wedstrijd hé! Met (on)geduld wachten we op onze kleine verrassing voor deelname en misschien maken we een afspraak voor volgend schooljaar? Niet deelnemende (oef!) maar begeleidende en moreel steunende juf Carine.

Wiskunde leuk ? Reken maar! www.wiskundekangoeroe.be


9 strategieën om uw kind aan een flinke portie zelfvertrouwen te helpen. Deel 2 Een kind dat in zichzelf gelooft, wil niet elke ouder dat? 9 dingen om uw schatten van in de wieg mee te geven. Zo hebben ze alles om ook later stevig in ’t leven te staan! Je gezin is een laboratorium, de plek waar jij je kind de wetenschap van het leven bijbrengt. Eigenwaarde en vertrouwen zijn twee essentiële takken van die wetenschap., en de basis van een kind z’n zelfvertrouwen wordt in de eerste levensjaren gelegd, volgens Véronique De Goignies van de Opvoedingswinkel in Turnhout. “Of iemand stevig op zijn benen staat, is voor een stukje genetisch bepaald. Wie positief naar de wereld kijkt en niet al te angstig is, heeft meer vertrouwen, en dat is voor een stuk aangeboren. Maar als ouder kun je veel bijdragen aan het zelfvertrouwen van je kind.” Vraag is waarom een stevige dosis zelfvertrouwen zo belangrijk is. “Om in onze maatschappij te functioneren, heb je nogal wat vaardigheden nodig”, vindt Véronique De Goignies. “Je moet zelfstandig zijn, met mensen kunnen omgaan, problemen kunnen oplossen en niet bij de pakken blijven neerzitten als iets je overkomt. Allemaal dingen die makkelijker gaan als je een goed gevoel van eigenwaarde hebt. Die put je, eenvoudig gezegd, uit het gevoel dat je iets kunt en dat anderen dat waarderen.”Dat gevoel is niet alleen belangrijk voor een fijn sociaal leven en een succesvolle professionele carrière, zo blijkt. “Het laat je ook toe om met de veranderende wereld om te gaan, om voor jezelf op te komen en om nee te zeggen als ergens geen zin in hebt. Zo wordt een stevige eigenwaarde een belangrijk wapen bij het voorkomen van ongewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld veel drinken, bij drugspreventie of seksuele intimidatie. Als je vindt dat je er mag zijn, laat je niet met je sollen. “een geruststellende gedachte. Maar hoe maak je nu van dochter of zoonlief zo’n zelfbewuste wereldburger? Dit helpt vast!” 1. Een veilig vangnet (zie herfstnummer) 2. Inspraak? Niet te veel ! (zie herfstnummer) 3. Schouderklopjes, zonder wierook (zie kerstnummer) 4. Uitproberen en experimenteren (zie kerstnummer)

5. De smaak van succes “Mijn moeder was een schitterende vrouw, maar veruit de slechtste huisvrouw van het noordelijk halfrond”, lacht Helena (35). “Dus schakelde ze mijn zus en mij in. Ik heb leren strijken toen ik dertien was, en heb dat voor het hele gezin gedaan tot ik ging studeren. Soms vond ik dat vervelend, maar vaak niet. Het gaf me het gevoel belangrijk te zijn.” Twintig jaar geleden was het heel normaal dat kinderen een handje toestaken in het huishouden, nu is dat anders. En dat vindt Wendy Mogel jammer. “Een jonge vrouw die geen hemd kan strijken of een jonge man die geen ei kan bakken kan niet voor zichzelf zorgen. Dat is een kapitale


opvoedingsfout. Je belangrijkste taak als ouder is niet: je kinderen gelukkig maken, maar wel ervoor zorgen dat ze verantwoordelijke en zelfstandige volwassenen worden. Dat geluk moeten ze zelf vinden. Als ouder moet je een soort talentenscout zijn, je moet het je kind makkelijk maken om te scoren, onder andere door het , aangepast aan zijn leeftijd, zelf dingen te laten doen. Zich aankleden, z’n haar wassen, thee zetten, nieuwe vaardigheden leren: dat geeft zelfvertrouwen. Schakel je kinderen dus in het huishouden in. Door ze van jongs af wat verantwoordelijkheid te geven, leren ze beetje bij beetje dat ze iets kunnen, waardoor ze steeds moeilijkere uitdagingen durven aan te gaan. Ook krijgt een kind dat een bepaalde taak heeft het gevoel echt iets bij te dragen. Het is niet enkel geliefd, het is ook nodig. Een essentiële bouwsteen voor zelfvertrouwen.”Er is wel een ‘maar’, vindt Véronique De Goignies.”Let wel op dat de verwachtingen realistisch blijven. Zijn de eerste stappen te groot, dan doemt al gauw de mislukking op en krijgt je kind het gevoel dat het niets kan. Laat het proeven van succes door het realistische en haalbare taken te geven.”

6. Een eigen mening “Ik mocht thuis alles zeggen”,vertelt Hilde (35). “Als ik het maar beleefd deed, en argumenten had om mijn idee of standpunt te verdedigen. Je kunt zeggen dat ik mijn vak als advocaat aan de keukentafel geleerd heb.” Goed kunnen communiceren is een belangrijke pijler van je zelfvertrouwen, weet ook Véronique De Goignies.” Kunnen praten over je gevoelens, argumenteren en mensen overtuigen, iets weigeren wat je echt niet wilt doen …het zijn belangrijke vaardigheden in onze maatschappij. En alweer leer je ze thuis. Praten, discussiëren, luisteren, zo leert een kind zich een mening te vormen. Je moet het niet met hem/haar eens te zijn, maar je moet er wel respect voor hebben. Daardoor zal het steviger in zijn schoenen staan. Betekent dat dat je brutaliteit moet tolereren? Natuurlijk niet. Een kind mag zijn standpunt verdedigen en zelfs nee zeggen, maar assertief zijn is niet hetzelfde als roepen en tieren. Het moet leren om zijn mening op een fatsoenlijke manier met andere mensen te delen.”

7. Af en toe een drama-dimmer Een kwaad kind gooit zich op de grond, en als je zes bent en verdrietig, dan kan dat best wel hartverscheurend zijn. “Kinderen en hun emoties zijn ongepolijst”, zegt Wendy Mogel. “Elke mug is een olifant bij kinderen. Het is als ouder dan ook belangrijk dat je aandacht hebt voor en rekening houdt met hun gevoelens, maar als je altijd meegaat in hun dramatiek, dan krijg je een leven vol olifanten. Ouders zonder relativeringsvermogen kweken ettertjes van kinderen “.

vervolg in zomereditie


Vervolg van ons kerstnummer…

Belofte maakt schuld! In onze vorige editie beloofden we om de twee volgende leesstrategieën uit de (b)doeken te doen. Hierover volgt nu een beknopt verslag.

STRATEGIE 3 – Hoofdzaken onderscheiden Waarover gaat het verhaal? IK ONTHOUD Deze strategie wordt toegepast na het lezen van de tekst. Het doel is om a. h. v. de W-vragen (wie, wat, waar, waarom, waarover, wanneer,…) de kern van de tekst samen te vatten via het peilen naar hoofdzaken. Na het bespreken van deze strategie op het niveau van de tutors, werd ze tijdens de volgende twee leesmomenten met hun eigen tutees toegepast. Deze strategie kadert in het voorbereidend proces van “leren leren”. We bouwen aan de hand van deze vragen een doordacht schema op, om de hoofd- van de bijzaken te onderscheiden.

STRATEGIE 4 – Woordbegrip bewaken Welke woorden zijn moeilijk? IK ZOEK EN LEER De vierde strategie houdt in dat ze leren om na te gaan of zij alle woorden in de tekst wel begrijpen en, als dit niet het geval is, hoe zij achter de betekenis van een woord of uitdrukking kunnen komen. Dit passen we al frequent toe in het vijfde leerjaar. Opzoekwerk in het woordenboek is, voor de meeste tutors, routine geworden na hierover geleerd (en vooral geoefend) te hebben bij de aanvang van het schooljaar. Wanneer een tekst moet gelezen worden, nemen ze automatisch hun woordenboek erbij. De slijtage nemen we er graag bij, niet waar directeur Ludwig… Natuurlijk moeten we dit vertrouwd boekje niet altijd onmiddellijk raadplegen. Soms zegt de context ons voldoende of… is er misschien iemand in de buurt die dit moeilijk woord kan verklaren (voor velen een verleidelijke tijdsbesparing). En… er is nog de computer die “alles” weet! De tutors vragen op hun beurt tijdens het leesmoment aan de tutees of ze sommige woorden wel begrijpen, geven hen de nodige uitleg, zodat het leesproces verder kan gaan. Of de tutees stellen spontaan de vraag aan hun tutors om het woord te verklaren. Het hoeft geen betoog: begrijpen wat je leest is een elementaire noodzaak om te le(r)zen.

De volgende editie besluiten we met de bespreking van de laatste twee strategieën… Tot dan! Met dank aan juf Chantal R. voor de bijdrage (namens alle betrokkenen) Vervolg in onze zomereditie


Wat vinden de leerlingen van het 2de lj van Peer-Tutoring…? Wij, als onderwijsmensen, kunnen dit initiatief nu wel leuk vinden, maar wat vinden de betrokkenen ervan ? Geen beter manier om het te weten te komen dan door het hen zelf te vragen. In vorig nummer lieten we uitgebreid de “tutors” uit het 5de lj aan het woord. In ons lente-nummer is het de beurt aan de “tutees” uit het 2de lj.

In het begin van het schooljaar ( bij juf Carine ) : Juf Carine is leuk omdat ze me helpt bij het lezen. Ik doe mijn best bij juf Carine want ik wil graag meedoen met de peer tutoring.

NU ( actief mee in de peer tutoring ) : Ik vind het leuk dat ik nu wel kan meedoen met de peer tutoring want als ik dan een woordje fout lees, dan zegt zij dat en als ik het niet begrijp, dan zoekt ze het op in een boekje dat ze bij heeft. Charlotte 2A

Ik vind het leuk omdat we samen leuke dingen doen en mijn tutor is ook leuk en vriendelijk. Ik vind lezen fijn.

Ik vind het leuk omdat ik nu al een beetje beter kan lezen en omdat mijn tutor leuk is.

Antje 2C

Emma 2C Ik vind het leuk omdat wij mogen lezen en omdat wij samen een blaadje mogen invullen. Rinke 2A

Ik vind het tof want dan leer je de kinderen van het vijfde kennen en de tactieken die ze gebruiken om dingen op te lossen. Sam 2A

Ik vind dat leuk omdat we dan veel kunnen oefenen om te lezen. Als je veel leest en blaadjes invult, dan kan je veel leren. Ik vind het ook fijn dat mijn tutor vragen stelt en dat ik die dan mag oplossen. Aylin 2C

Ik vind het tof want nu lees ik nog meer boeken zodat ik beter kan lezen bij mijn tutor. Monty 2A


Ik vind peer tutoring heel leuk omdat ik een leuke tutor heb en omdat ik daar goed leer lezen. Na het lezen maken we een blad over het verhaal en daarna doen we nog iets anders. En mijn tutor doet heel hard haar best. Britt (2B)

Ik vind het wel leuk om zo te lezen. Het zijn ook toffe verhalen en ik heb een leuke tutor Selena (2B)

Ik vind peer tutoring heel leuk omdat we soms knutselen en ik vind lezen ook heel leuk. Soms is er wel een moeilijk woord maar ik heb geleerd dat ik dan even moet stoppen om goed te kijken en dan kan ik weer verder. Hanne (2B)

Ik vind peer tutoring een beetje leuk en ook een beetje niet zo leuk, want mijn tutor is tof, maar de verhaaltjes zijn soms niet zo leuk. Paulien (2B) Peer tutoring is heel heel heel heel heel leuk!!!

Tof! Ik heb al veel bijgeleerd ! Kianna (2C)

Nina (2B)

Ik vind het heel leuk om met kinderen van het vijfde leerjaar te werken. Kyano (2B)

Peer tutoring vind ik heel leuk. Met mijn tutor, werken en lezen doe ik heel graag. Kelly (2B)

Peer tutoring is cool omdat je veel leuke verhaaltjes kan lezen. Tuur (2C) Met peer tutoring kan je goed leren lezen en dat is fijn. Keiran (2C)

Peer tutoring is keitof en superleuk! Mauro (2C)


5de Vlaamse Week tegen Pesten 5 febr.2010 t.e.m 12 febr.2010 (Opm. : De officiële datum werd aangepast wegens de verhuisweek op onze school. De Week tegen Pesten startte dus op 3 febr. 2010 en liep tot 11 febr. 2010)

Omdat wij als school het pesten van nabij willen opvolgen en het een halt willen toeroepen, hadden we gedurende deze week verschillende activiteiten gepland om eerder gemaakte afspraken en initiatieven terug onder de aandacht te brengen, even op te frissen en om hieraan nieuwe afspraken toe te voegen.Tijdens deze week vol vrede werd er een Anti-Pest Protocol gelanceerd met als doel zoveel mogelijk kinderen bereid te vinden om de 9 stappen in dit protocol te onderschrijven. Het project ‘Er zit een schat verborgen in jezelf’ verhuisde mee naar de bovenbouw (= nieuwbouw voor 4, 5 en 6). Flip en Flup deden vanuit de kleuterafdeling hun intrede in de benedenbouw en verhuisden dus mee in de ganse verhuissfeer die er momenteel leeft in onze school. Een overzicht van wat er zoal te beleven viel....

Openingsmoment 3 febr.2010 -

-

Vredesvlag hing op een zichtbare plaats Aankondiging ‘Vlaamse Week tegen het Pesten’ Dir. Ludwig knipte symbolisch het lint door en verklaarde “de Vlaamse Week tegen het Pesten” voor geopend. De kinderen uit 6a zongen uit volle borst het ‘Gooi -en scheldlied’. ‘Ren-je-rot’ spel : 16 vragen over het Droomballonrijk met haar bijzondere dorpen, inwoners en afspraken. Het ging telkens om meerkeuzevragen waarbij de kinderen naar een juiste antwoordvak (vak A, B of C) moesten lopen. Wie in het verkeerde vak stond viel af. De overblijvende kinderen werden na de vragenreeks als winnaars beloond met een medaille. De kinderen uit 6b droegen het gedicht voor ‘Pesten-pesten’. Het Anti-Pest Protocol werd voorgesteld maar in eerste instantie nog niet verder besproken.


Het Anti-Pest Protocol De inhoud van het protocol werd verder besproken en geduid tijdens de lessen levensbeschouwing. Via gespreksronden en debatten kregen de kinderen zicht op de inhoud ervan. Ieder kind kon voor zichzelf uitmaken of hij/zij de inhoud van het protocol wou steunen en ‘ondertekenen’. In plaats van een handtekening werd het contract onderschreven met behulp van een puzzelstuk. Elk kind maakte van het puzzelstuk een gepersonaliseerd kinderfiguurtje dat gelijkenissen vertoonde met zichzelf. Elk puzzelfiguurtje paste perfect in het andere en zo kwamen we tot één groot samenhangend geheel vol kleur en verscheidenheid.

Het slotmoment 25 febr.2010 (gewijzigde datum door de hevige sneeuw op 11/02) -

-

-

-

Samenzang ‘Echte vrienden’ Dankwoordje door de leerkrachten levensbeschouwelijke vakken en door directeur Ludwig. De overdracht (of verhuis) van de inwonertjes ‘Blind Vertrouwen, Hou Vast en Alsjeblieft Dankuwel naar Terradelpaz, Panoramia en Optimistad. Onthulling van de twee puzzels (benedenbouwbovenbouw). Dir.Ludwig verwijderde het doek. De puzzels hangen nu op goed zichtbare plaatsen en symboliseren de verbondenheid met elkaar. 2 vredesduifjes werden losgelaten door de koning en de koningin van het Droomballonrijk.


Tweede Vlaams kinderparlement tegen Pesten 11 febr.2010 Vier vertegenwoordigers uit het zesde leerjaar (Shauni, Frederik, Jane en Marvin)) gingen samen met meester Eddy naar het Vlaams Parlement. Er vond een debat plaats in de Koepelzaal over pestgedrag. De kinderen hadden gedurende de voorbije Vlaamse Week tegen Pesten kunnen nadenken over de volgende vragen. - Hoe kan pesten zoveel mogelijk voorkomen worden op onze school? Welke rol kunnen kinderen uit de zesde klas daarbij spelen? - Wat moet er gebeuren als er op school toch gepest wordt? Hoe kan het slachtoffer geholpen worden? Hoe kan de pester leren om zich fijner te gedragen? - Is het melden van pesten aan de juf of meester hetzelfde als klikken? Hoe kan dit melden vlotter verlopen? - Formuleer 1 vraag voor de minister van onderwijs, de heer Pascal Smet. Met heel concrete antwoorden, eigen aan ‘De Droomballon’ vertrokken ze naar Brussel. Voor hen een hele bijzondere gelegenheid om de Vlaamse week tegen het Pesten af te ronden. Onze zesdeklassers lieten zich niet onbetuigd ! Ze mengden zich dapper in het debat. Jane kwam zelfs op de buis tijdens de uitzending van Karrewiet ! Het werd voor ons Droomballon-kwartet een onvergetelijke belevenis te mogen vertoeven in het Vlaams Parlement, tussen heel wat bekende mensen... Getuige hiervan de volgende foto’s....

Eén van onze parlementsleden: Met parlementsvoorzitter: Jane Bello Jan Peumans

Met onderwijsminister : Pascal Smet


DAMIAANACTIE 2010 Voor de 13de maal ging Jean Platteau op zoek naar een verhaal voor de nieuwe campagnefilm. Deze keer kwam hij terecht in Bangladesh. Op 15 januari 2010 zagen we op onze school het resultaat...ook voor de 13de keer. En daardoor wisten we het al vooraf : dit wordt weer een wondermooie en aangrijpende film!

 Een veelzeggende titel. De Bengalen zijn geen volk van roepers. Het is een zeer hardwerkend volk dat in alle stilte voort- werkt. Met een wilskracht en doorzettingsvermogen om U tegen te zeggen pakken ze hun problemen (overstromingen, cyclonen, hongersnood, armoede, ziektes,...) telkens weer aan met hernieuwde moed. Alsof ze een verborgen kracht hebben die hen voortdrijft. Een oerkracht die je letterlijk in hun ogen ziet fonkelen.

 Drie aangrijpende verhalen. We volgen het textielmeisje Roksana. Ze werkt keihard in de textielfabriek, tot 15 uur per dag. Ze heeft tbc maar ze zet door, zonder te klagen. Ze moet wel of ze verliest haar job. Maar ondanks haar 23 kg. lichaamsgewicht heeft ze de innerlijke kracht om te blijven geloven in een betere toekomst. Maar uiteindelijk moet ze dan toch totaal uitgeput op zoek naar hulp, met haar allerlaatste fysieke kracht. Ze komt terecht bij het ziekenhuis van de Damiaanactie... We volgen het leprajongetje Maruf en zijn vader. Negen jaar is Maruf en hij heeft een verminkte hand. Maar toch laat hij het hoofd niet hangen. Integendeel. Hij klust zelfs bij voor extra inkomsten zodat zijn gezin kan overleven. Papa is een dagloner die omwille van zijn ziekte zelden wordt uitgekozen. Maruf haalt kracht uit zijn droom: truckchauffeur worden. En dat die droom waarschijnlijk zal uitkomen dankt hij aan de Damiaanactie... We volgen fysiotherapeut Raymond die elke dag verschrikkelijke wonden moet verzorgen en vecht om stervende mensen te redden. Weinig mensen kunnen het aan maar Raymond doet het, dag na dag. Hij is een vaderfiguur en een toeverlaat voor vele patiĂŤnten, jong en oud. Zijn kracht haalt hij uit de dankbaarheid die hij leest in de ogen van deze mensen. Hij werkt in dienst van de Damiaanactie...


 En een droom van een school.

Al meer dan 45 jaar bestrijdt Damiaanactie lepra. Zolang de laatste patiënt niet opgespoord en behandeld is blijven ze doorgaan. Daarom wou ‘De Droomballon’ hen ook dit jaar steunen ! Vele kinderen waren onmiddellijk bereid om tijdens hun vrije tijd de straat op te trekken om stiftjes te verkopen. Ook verrassend veel kinderen hebben 5 euro uit hun spaarpot genomen ook al kocht mama al een pakje schrijfstiftjes. Vredeseilanden, Damiaanactie, Haïti Lavi, het kwam allemaal tesamen. Maar het ene sloot het andere niet uit. Onze kinderen beseffen maar al te goed dat zij tot de gelukkigen behoren die de mogelijkheden hebben om te kunnen steunen. Deze solidariteit maakt van ‘De Droomballon’ een droom van een school !

Totale opbrengst :

€ 3003 !!! Dat doet deugd!

BEDANKT AAN ALLEN DIE KOCHTEN EN VERKOCHTEN !! Namens de werkgroep ‘De solidaire school’.


Omdat we begin januari met meer dan 30 kinderen in de wereldklas zaten, werd deze gesplitst in OKAN 1 en OKAN 2. Vandaar dat je nu ook het nieuws krijgt van deze beide klassen.

Knutselen van “dromenvangers” In OKAN 1 hebben we dromenvangers gemaakt. Dromenvangers zal je je afvragen, wat zijn dat ? Wel, het gebruik van dromenvangers stamt af van een authentiek AmerikaansIndiaanse traditie van de Ojibway (Chippewa) stam. Men spon strengen pees tot een rond- of traanvormig web en plaatste dit boven de slaapplaats van kleine kinderen om hen te beschermen tegen nachtmerries. En waarom hebben wij dan die dromenvangers gemaakt? Toen wij, zoals elke dag, ’s morgens in de kring zaten, en we babbelden over wat ons bezighield –en houdt , kwam opeens een kind op de proppen met het fenomeen ‘nachtmerrie’. Bleek dat sommige van de kinderen van de wereldklas soms echte nachtmerries hadden, sommigen wisten te vertellen dat mama of papa het heel moeilijk hadden om rustig te slapen, … En daar was het idee van de dromenvanger geboren voor de komende knutselles. En het was nog superleuk ook! En …sindsdien slapen de kindjes véél beter, met die dromenvanger boven hun bed!

Zeg nu zelf, ze waren prachtig, toch!


WE HEBBEN EEN TWEEDE WERELDKLAS Een zestal jaren geleden startte onze school met de wereldklas. In deze klas werden de anderstalige kinderen van het opvangcentrum van Sint-Niklaas opgevangen. Het project kende een groot succes. Door het toegenomen aantal kinderen zijn we sinds de krokusvakantie gestart met een tweede OKANklas (OpvangKlas voor Anderstalige Nieuwkomers). In OKAN-1 van juf Peggy zitten de oudere kinderen. In OKAN-2, van juf Ayse, zitten de kleuters en de kinderen tot niveau tweede leerjaar. In een wereldklas gaat het er wat anders aan toe dan in de normale klassen. De meeste leerlingen hebben een heel beperkte schoolervaring en een zeer beperkte kennis van het Nederlands. Vaak zijn de kinderen getraumatiseerd door datgene wat ze hebben beleefd in het thuisland en tijdens de lange reis. Ook het opvangcentrum zelf is een stresserende omgeving, zeker met de onzekerheid waarin de meeste families leven. Het allerbelangrijkste in de eerste dagen is het aanbrengen van een vaste structuur. Er gelden zeer strikte regels in de wereldklas. Dit valt de kinderen soms moeilijk in het begin, maar we plukken er de vruchten van achteraf en ook de kinderen zijn ermee gediend. Het is cruciaal om de kinderen zo snel mogelijk wat Nederlands bij te brengen zodat ze zich kunnen beredderen. Zeker voor de kinderen waar we van weten dat ze in ons land kunnen blijven, vatten we dit zeer intensief op. ANDERS‌.. IK HEB KRULLEN, JIJ HEBT SLUIK HAAR. HIJ IS DONKER, ZIJ IS BLANK, MAAR‌ TOCH WORDEN WIJ VRIENDJES VAN ELKAAR.

RIET WILLE


Een wereldklas is per definitie multicultureel en dit vormt continu een belangrijk thema. De hele klas is versierd met foto’s, tekeningen, teksten, enz. van vreemde culturen. We stimuleren de kinderen ook om over hun thuisland en gewoonten te praten. De eigen ervaringen mogen ze in tekeningen verwerken en ook in het klasdagboek. Hierover wordt dan gepraat in de kring. Deze methode van werken helpt de kinderen goed om hun verleden te verwerken en om te gaan met hun eigen zorgen.

Het multiculturele trachten we ook naar voren te brengen in de achtergrondmuziek die we draaien in de knutselmomenten. We houden ook vaak een theemoment met Oosterse glaasjes en theepot.

De onzekere situatie van de meeste kinderen valt in de wereldklas het zwaarst. De meeste families zitten volop in hun regularisatieprocedure. Die valt soms negatief uit wat betekent dat de kinderen van vandaag op morgen uit het centrum en dus ook uit onze klas verdwenen zijn. Dit is steeds een moeilijk moment voor mij en de andere leerlingen.

Lieve groeten van alle leerlingen en juf Ayse en juf Geertrui.


De leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar die zedenleer volgen, konden op 13 maart deelnemen aan het zedenleerfeest. Net zoals de voorbije 3 jaar werden we verwacht in “de zonfabriek”, waar Patricia en haar team opnieuw een hele leuke namiddag voor ons hadden voorbereid. In de workshop koken maakten we Focaccia , hamburgers, koekjes, hartjeswafels, Mojito (zonder alcohol) en uiensoep. De leerlingen die de uiensoep maakten, hebben heel wat traantjes gelaten. We schoven door naar de volgende activiteit: spelen met taal. Uit de woorden die in het lokaal verspreid hingen, mochten de kinderen één woord kiezen en daar moesten ze iets over schrijven. Sommige kinderen legden uit waarom ze het woord gekozen hadden, anderen zochten naar rijmwoorden en enkelen maakten er zelfs een heus gedicht over! Aan de groep vertellen wat er op hun blad stond was voor de meeste kinderen echter niet zo vanzelfsprekend… oefenen maar! We eindigden met een erg leuke knutselactiviteit. We mochten de omtrek van onze hand op een plankje timmeren met nagels en er daarna met wol, parels en rubber een heus kunstwerk van maken. Tenslotte werd er nog een touwtje aan gehangen, zodat we het thuis kunnen ophangen. Hier waren we nog volop aan bezig toen de eerste ouders arriveerden. Nu kon het feest beginnen! De ouders, broers, zussen,… die de kinderen kwamen afhalen konden samen met ons nog genieten van al het lekkers dat we gemaakt hadden tijdens de kookworkshop, terwijl ze onze kunstwerken konden bewonderen en onze enthousiaste verhalen konden aanhoren. Een fantastische afsluiter van een leuke namiddag !

Juf Kaat en juf Lieve.


Gedichtendag is een jaarlijks wederkerende dag, traditiegetrouw op de laatste donderdag van januari. Het is een feestdag vol gevoelens, voor rustige denkers en enthousiaste roepers, maar het is vooral een woorden-feestdag. Wij gingen in onze school, van beertjes tot kikkers en konijnen, over muizen en dolfijnen, over draak en krokodil, van Wolkenklas tot Terra del Paz en wereldklas op zoek naar…

HET MOOISTE WOORD De juffen en meesters begeleidden het zoekwerk. Dit hebben ze gezien : Geen puffen en blazen, maar fantaseren en verbazen. Geen zwoegen en zweten, maar blozen en mooie woorden weten. Alle ‘mooiste woorden’ werden dan ook nog eens op hun knapst versierd om ze in volle glorie aan de anderen te tonen. Een greep uit de resultaten :

mama

dol-fijn

hartje

liefde(4x) elfje

diamant vlinder bloem regenboog(2x)

fantasie eerlijkheid

bananendoos

hartendief

LOL

zonneschijn

Met dank aan Juf Carine, juf Nancy, juf Ilse Br, meester Frederik


Er wordt wel eens gezegd dat onze kinderen niet meer kunnen schrijven en dat het stelonderricht niet veel meer voorstelt. Als men daarmee de opstellen van 2 en meer bladzijden bedoelt heeft men gelijk. Als men daarmee bedoelt dat er niet meer aan stellen wordt gedaan, dan vergist men zich schromelijk. De aandachtige en trouwe lezer van ons schoolkrantje zal het niet ontgaan zijn dat wij rond dit onderwerp regelmatig iets publiceren. In heel wat klassen worden leuke stelinitiatieven genomen. In sommige klassen is er zelf een hoekje “vrij-stellen”

In dit nummer richten we even de schijnwerpers op : HET

VIERDE LEERJAAR

In het vierde leerjaar hebben de kinderen geleerd over de middeleeuwen. De tijd van kloosters en kerken, ridders en kastelen, steekspelen en heksen,… De leerlingen kregen een stel- en tekenopdracht van de juf en de meester. Ze moeten een kort verhaaltje schrijven en omzetten naar een strip. Hieronder zien jullie twee pareltjes. Jef Nys, Willy Vandersteen en Hergé kunnen hier een puntje aan zuigen!

Lotte – 4B


Dagmar – 4A ________________________________________________________________________________________

En dat het langere verhaal ook nog zijn publiek kent en via de eigentijdse aanpak van het stelonderricht ook tot puike resultaten kan leiden bewijst het lijstje met laureaten die deelnamen aan

STELWEDSTRIJD “DAVIDSFONDS” : VIJFDE en ZESDE LEERJAAR BEKROONDE WERKEN

5de leerjaar

- De Coninck Meri - Van der Stricht Eline - De Meyer Lana - Bonsecour Rekik - Van Olmen Alex - De Meyer Kelly

6de leerjaar

-

Hoskens Ruben Robbens Merel Bossuyt Caroline Vereecken Dries Andries Thomas Buyl Vincent

LAUREATEN Alle winnaars ontvingen een waardevol boekenpakket

Met dank aan de organisatoren en de jury


JEUGDBOEKENWEEK : DERDE LEERJAAR Elk jaar worden in verschillende klassen leuke initiatieven genomen in het kader van de jeugdboekenweek en zelfs daarbuiten. Regelmatig kunnen jullie hierover lezen in ons schoolkrantje. In deze editie publiceren wij een bijdrage van het derde leerjaar.

RECHT OP BOEKEN! Ook kinderen hebben rechten! De voorbije weken hebben de leerlingen van het derde leerjaar zeer intensief bezig geweest rond het thema boeken. Als instap brachten we een bezoek aan de plaatselijke bibliotheek. We speelden een spel rond het thema van de jeugdboekenweek, namelijk recht op boeken! Het was een zeer leerrijke en leuke namiddag. We lezen wel vaak in het derde leerjaar, maar nu mochten de leerlingen promotie maken voor hun eigen lievelingsboek. We zochten de auteur, illustrator, titel, ‌ op en gaven een korte voorstelling aan de klas. Onze sloebers konden dit al zeer goed en vele kinderen werden overhaald om het lievelingsboek van een klasgenootje te gaan ontlenen. Een fijn thema en kapoenen die trots mogen zijn op hun resultaten!

Lettergroetjes, De drie juffen van het derde leerjaar.


Tijdens onze wero-lessen over Belsele leerden we Reynaert de Vos kennen. Met rode oortjes luisterden we naar het verhaal over deze schavuit. Zijn ondeugende en zelfs gemene streken vonden we razend interessant. We kropen dan ook heel graag in de huid van deze vos en van de andere dieren uit het bos. Een hele week heerste er een koortsachtige drukte in de klas (Ên thuis): teksten instuderen, verkleedkledij en attributen bijeenzoeken, decors ontwerpen, het toneel oefenen en oefenen en oefenen‌ Op vrijdag 19 maart was het dan zover! De draken en krokodillen van groep 4 en de wolkenkindjes uit het eerste leerjaar kwamen ons toneelstuk bekijken. Ze waren een superenthousiast en heel geboeid publiek! En wij gaven het beste van onszelf. Het was een echt succes!!

DE TOESCHOUWERS


Groep 3 werkt rond muziek‌ Muzikaal project in Muizen- en Dolfijnenklas De mama van Lennert speelde voor ons op een dwarsfluit en altfluit enkele kinderliedjes.

 Astrid uit de muizenklas bracht haar viool mee. Samen met haar mama toonde ze ons hoe je viool leert spelen. Eerst oefen je alleen je houding met een kartonnen viool. Het ziet er niet zo eenvoudig uit. Op je handrug moet een cent blijven liggen, je kin moet ontspannen tegen de viool steunen, je vingers op de snaren en dan veel oefenen. Dat een strijkstok gemaakt is van paardenhaar, dat vonden de meeste kleuters toch wat speciaal.


14 februari 2010

2X GOUD , 4X ZILVER!!! Op Valentijnsdag trotseerden maar liefst 29 Droomballonners de sneeuw om onze school in de kijker te lopen op de jaarlijkse Walocross. Na een degelijke verkenning van het parcours, kon onze minister van Sport Cisse beginnen aan de opwarming van de allerkleinsten. Papa Dirk nam de benjamins en pupillen voor zijn rekening. En dat wierp z’n vruchten af‌ Kabouters (3e kleuter + 1e lj): Bij onze meisjes hingen de borstnummers soms al eens op de rug en mocht Kaat Verschueren eerst niet starten omdat ze nogal groot leek voor haar leeftijd. Gelukkig kregen we haar nog net op tijd aan de start. Een beetje aangedaan maakte ze toch een prima indruk en liep als eerste over de meet op de voet gevolgd door Sara. Het eerste goud en zilver was binnen! Lisa (4e) en Lise (5e) mistten nipt het podium. Ook Amy (10e), Axana (13e), Femke (14e) en Silke (15e) liepen hun wedstrijd mooi uit. Bij de jongens was het weer prijs: zilver voor Wouter Ruys en nog vier top 10-plaatsen (5e Dries, 6e Wout, 8e Robbe en 9e Joris).

Benjamins (2e + 3e lj): 6 meisjes aan de start. Luna Bombeke deed het uitstekend en liep naar een mooie 4e plaats. Iets verderop finishten Laurie, Anke, Lola, Annabel en Morgane allemaal na elkaar en namen zo de plaatsen 9 t.e.m. 13 in. Ook bij de jongens stonden we met 6 aan de start. Emiel De Schepper bewees in het verleden al over snelle benen te beschikken en ging als eerstejaars (!) met het zilver aan de haal. Jorre (4e), Stef (7e) , Wannes (9e) en Marco (12e) liepen eveneens een sterke wedstrijd. Briek knokte zich ondanks een valpartij bij de start nog naar een knappe 15e stek.


Pupillen (4e + 5e lj): Lena en Hanne bewezen dat ook zij over een goede conditie beschikken en liepen naar een resp. 6e en 8e plaats bij de meisjes. Bij de jongens werd veel verwacht van onze Sportminister Cisse , die de week ervoor nog het zilver wegkaapte op het Provinciaal Kampioenschap veldlopen te Ninove. Hij maakte zijn favorietenrol meer dan waar en haalde met een halve minuut voorsprong de tweede gouden medaille van de namiddag binnen. Klasgenoot Dylan wisselde het voetbal even in voor een namiddag veldlopen en liep de eerste ronde stevig mee met Cisse. Hij kreeg het moeilijk maar bleef doorbijten en wist zijn 2e positie vast te houden en ging zo met het zilver aan de haal. Hij voelde z’n benen niet meer, maar dat zilver om de hals deed de pijn snel vergeten. Met een big smile keerde hij terug naar de voetbal. Jonas Vonck voegde zich nog net bij de eerste 10. Met dank een Véronique D’Haeyer voor het verslag

Klaar voor de start

Lopen in ongure, winterse omstandigheden

Aan alle medaillewinnaars, maar ook aan alle andere deelnemers !


Kleuterjuffen moeten nog te veel kinderen op het potje helpen

Peuters steeds later proper

Kleuterjuffen hebben almaar meer werk met peuters die nog niet zindelijk zijn. Ze vinden dat ouders te laks worden. Ook onderzoek van de universiteit Antwerpen toont aan dat peuters nu zes maanden tot een jaar later zindelijk zijn dan in de jaren zestig. Inge Ghijs _______________________ “Eén van de eerste zaken die ik vraag als er een nieuw kindje naar de klas komt, is of het al zelfstandig naar het toilet gaat”, zegt Kris Verhelst, kleuterjuf in het eerste klasje. Ze heeft 26 kleuters in haar klas, na Pasen worden er het nog meer. En na elke instapdatum zijn er zo’n drie die nog niet zindelijk zijn. Gevolg: vijf tot zes natte

broeken op een voormiddag. Zindelijkheidstraining in de klas geven is de enige oplossing. “Ik maak wel duidelijke afspraken met de ouders. De kinderen mogen geen luier of pamperbroekje meer aan hebben, ook niet thuis. We starten op school met de zindelijkheidstraining, maar dan moet het thuis ook gebeuren. Anders heeft het geen zin.” Juf Kris is niet de enige juf die met kinderen te maken krijgt die nog niet zindelijk

‘In de jaren ’60 was 97 procent van de kinderen van 3 jaar zindelijk, nu tussen de 40 en 60 procent

Alexandra Vermandel Universiteit Antwerpen zijn. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Alexandra Vermandel aan de Universiteit Antwerpen. “In vergelijking met de jaren zestig zijn kinderen nu zes maanden tot een jaar later zindelijk”, zegt ze. “Toen


was 97 procent van de kinderen van drie jaar zindelijk, nu tussen de 40 en 60 procent. De training begon ook jonger, bij kinderen jonger dan 18 maanden, nu tussen 21 en 36 maanden. Vermoed wordt dat wegwerpluiers één van de redenen zijn: het natte gevoel is er niet meer. Ook hebben ouders minder tijd voor de zindelijkheidstraining omdat ze allebei gaan werken. En er is de liberale opvoeding: veel ouders denken dat je een kind niet moet dwingen om zindelijk te zijn.” Gevolg is dat zindelijkheidstraining ook een taak van de school is geworden. Vermandel deed bij meer dan honderd kleuterscholen van de provincie Antwerpen onderzoek naar het effect hiervan op het werk van de kleuterleid(sters). “Wettelijk staat er niets van op papier. Scholen mogen zelf bepalen of ze kinderen die nog niet zindelijk zijn toelaten op school”, zegt Vermandel. “Eén op de drie scholen heeft een reglement dat

onzindelijke kleuters verbiedt. Maar ook die kleuterjuffen krijgen te maken met kinderen die nog niet proper zijn. Van alle ondervraagde juffen van de eerste kleuterklas had negen op tien op de eerste school-dag één of meer kleuters die nog niet zindelijk waren. In een tiende van de gevallen ging het zelfs om meer dan tien kleuters per klas.” “We besteden veel tijd aan het toiletbezoek”, vertelt juf Kris. “Het vraagt veel tijd, maar de kinderverzorgster is een grote hulp. Na één of maximum twee weken zijn die kinderen droog.” Een kinderverzorgster is dan ook dé grote wens van de ondervraagde kleuterjuffen. De helft vindt dat de klasactiviteiten belemmerd worden, omdat ze die steeds moeten onderbreken om zich om ongelukjes te bekommeren. Ook de veiligheid komt in het gedrang: terwijl de juf de broek verschoont, zitten de andere kinderen alleen. Bijna alle kleuterjuffen willen een vol-

tijdse kinderverzorgster in de eerste kleuterklas. Juf Kris vindt dat zindelijkheidstraining iets van de ouders is en dat de kinderen proper zouden moeten zijn als ze naar school komen. Dat vindt ook 83 procent van de ondervraagde juffen. Volgens hen zijn de ouders lakser geworden. “Zo’n tien jaar geleden was elk kind dat naar school kwam zindelijk. Nu vinden ouders het geen schande meer om een onzindelijk kind naar school te sturen”, zegt één van de ondervraagde juffen. Volgens Vermandel is het zeker niet alleen laksheid van de ouders die een rol speelt. “Er is een wildgroei aan richtlijnen over hoe je je kind zindelijk moet maken en op welke leeftijd. Sommige kinderartsen zeggen dat je een kind nooit vóór twee jaar zindelijk mag maken, terwijl dat nooit bewezen is.”

_______________________ Inge Ghijs Uit: “Het Nieuwsblad”

Zindelijk in vijf dagen: de tips Alexandra Vermandel, die doctoreert over zindelijkheidstraining, stelt vast dat ouders niet meer weten hoe en wanneer het moet. Daarom ontwikkelden zij en haar team een methode om de zindelijkheidstraining gemakkelijker te maken. Tijdens een proefproject bij 35 kinderen bleek 80 procent na het volgen van die methode droog te zijn na vijf dagen. Haar tips : • “We gebruiken een broekje met een alarmpje in. Als het kind begint te plassen, gaat het alarmpje af.” • Ouders kunnen dan meteen het kind naar het potje brengen, broekje afdoen en aanmoedigen om verder te plassen.” • “Belangrijk is de beloning, met het lievelingssnoepje bijvoorbeeld.” • “Straffen helpt niet. Als een kind het echt niet wil, moet je geen oorlog met je kind beginnen.” • “We gebruiken ook een plaspop die elke ochtend voordoet hoe het moet.”


In deze editie laten we de getallen spreken (vervolg van paaseditie jaargang 2008-09). Voor wie aan de paastafel eens over iets anders wil praten dan het weer… 6,8 1 op 3 16 000 11 1 700 10 1 000 35,50

12 5,4 100 000 4 op 5 20 286 4 000 000

8 op 10 6 op 10 1 op 4

16

koekjes eten de Belgen gemiddeld per jaar. Dat wees een Europese enquête uit. Binnen Europa eten enkel de Nederlanders nog meer koekjes dan wij. dagen eten Belgen gemiddeld buitenshuis. Dat lijkt veel, maar dit cijfer omvat behalve restaurantbezoek, ook lunchpauzes in de kantine van de werkplaats of in een broodjesbar. liter lucht ademt een volwassen mens elke dag in. elektronische gadgets heeft een kind tussen 4 en 14 jaar. Zo blijkt uit onderzoek. verschillende mensen leert een mens gemiddeld tijdens zijn/haar leven kennen. Met gemiddeld 10 personen klikt het zo goed dat we er verliefd op zouden kunnen worden. jaar van zijn/haar carrière besteedt een gemiddelde hedendaagse manager aan het lezen en versturen van e-mails. liter tranen laat een gemiddeld mens in zijn leven. Niet alleen van verdriet of geluk: wetenschappers telden ook de tranen mee van het filmpje dat je oog bedekt en het tegen uitdrogen beschermt. euro geeft een Belg gemiddeld elke maand uit aan persoonlijke hygiëne (shampoo, tandpasta, crèmes,…) Dat blijkt uit een Europees onderzioek in 7 landen. We doen daarmee beter dat Duitsland (€ 27,40) en Groot-Brittannië (€ 17,60) procent van de vrouwen neemt tijdens de “koopjes” één of meer dagen verlof om zich volledig over te kunnen geven aan het shoppen. miljoen Belgen draagt een bril. Dat is meer dan één op twee. keer per dag klopt een gemiddeld mensenhart. Dat is 2,5 miljard keer op een gemiddeld mensenleven. Vlaamse jongeren is geïnteresseerd om in het buitenland te gaan studeren of er vrijwilligerswerk te gaan doen. euro geven Amerikaanse ouders gemiddeld uit nog voor hun kind één jaar oud is. Dat bedrag wordt vooral besteed aan verzorging en algemene opvoeding, maar ook aan cadeautjes en minder noodzakelijks spulletjes. gsm’s liggen er volgens de nieuwssite “Data News” in België ongebruikt in de lade. Over heel Europa gaat het over zowat 105 miljoen mobieltjes. Dat schat “Regenersis” een bedrijf dat gespecialiseerd is in de recyclage en doorverkoop van gebruikte toestellen. Belgen zijn om 8 u. reeds uit bed. Gemiddeld slapen we een uurtje langer dan ongeveer 40 jaar geleden. Toen was 80 % van de Belgen reeds om 7 u. uit de veren. automobilisten vinden de verkeersborden onderweg onduidelijk en meer dan de helft van de Belgen vindt dat te veel wegwijzers verscholen staan achter struiken en bomen. vrouwen praat tegen hun planten. Dit blijkt uit een rondvraag van een doehet-zelfketen. Bij mannen is dit slechts 1 op 20. Is een goed gesprek misschien de reden waarom planten langer blijven leven in een vrouwelijke omgeving ? procent van de Belgen geeft toe dat niet alles in hun cv waar is. Leugentjes om bestwil, toch ?


Het kind moet een naam hebben … Top 30 van meest populaire meisjesnamen in Vlaanderen in 2009 1. Emma 2. Noor 3. Lore 4. Lotte 5. Ella 6. Elise 7. Louise 8. Marie 9. Julie 10. Amber

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Amelie Hanne Charlotte Fien Laura Zoe Lena Eline Jana Fleur

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Febe Kato Lisa Nina Luna Yana Elena Helena Lina Anna

Bij de meisjes is er niet zo gek veel veranderd in vergelijking met de top 100 van 2008. Emma staat nog altijd onbedreigd op nummer 1. Stijgers zijn Noor (van 5 naar 2), Ella (van 8 naar 5) en Louise (van 10 naar 7). Grootste dalers zijn Marie (van 2 naar 8) en Kato (van 15 naar 22).

Top 30 van meest populaire jongensnamen in Vlaanderen in 2009 1. Lars 2. Liam 3. Kobe 4. Lucas 5. Milan 6. Louis 7. Noah 8. Wout 9. Daan 10. Mathis

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Robbe Senne Thomas Arthur Seppe Rune Xander Alexander Victor Jasper

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Matteo Stan Jules Ferre Ruben Simon Mats Leon Arne Jonas

Bij de jongens is er wel een opvallend verschil met 2008. Noah tuimelde van 1 naar 7 en Lars steeg van 7 naar 1. Grootste stijgers zijn Liam (van 15 naar 2), Louis (van 22 naar 6), Vince (van 74 naar 46) en Finn (van 68 naar 49). Grootste dalers zijn Dries (van 65 naar 92) en Mathias (van 60 naar 72), Mohamed met 1m staat op 36, Mohammed met dubbele m op 96. Als we die twee optellen komt de naam van de Profeet op 16.

Top 20 van meest voorkomende familienamen in Vlaanderen in 2009 1. 2. 3. 4. 5.

Peeters Janssens Maes Jacobs Mertens

6. Willems 7. Claes 8. Goossens 9. Wouters 10. De Smet

11. 12. 13. 14. 15.

Vermeulen Pauwels Dubois Hermans Aerts

16. 17. 18. 19. 20.

Michiels Lambert Martens De Vos Smets

En …voor wie er ook met hond of kat niet uitgeraakt… Honden top 5

Katten top 5

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5.

Max Bo/Beau Luna Sam Spike

Simba Tijger (tje) Gizmo Micky Luna


Er zijn de jaarlijks weerkerende feesten en de persoonsgebonden dagen als verjaardagen e.d., maar tussendoor zijn er ook nog tal van andere dagen waarop een of ander feit wordt herdacht, waarop een problematiek de volle aandacht krijgt of waarop een initiatief wordt gepromoot. Je zal er van staan kijken hoeveel keer de “dag van…” aan onze aandacht ontsnapt. In de volgende 4 edities (de laatste 2 van deze jaargang en de eerste 2 van volgend schooljaar zetten we al deze dagen op een rijtje)

JANUARI 1 januari 6 januari 11 januari

14 18 21 27

januari januari januari januari

28 januari 31 januari

Nieuwjaar Driekoningen Verloren maandag (vooral in en om Antwerpen) Op de eerste maandag na driekoningen worden appelbollen en worstenbroden gegeten Werelddag van migranten en vluchtelingen Martin Luther Kingdag (in de VS) Pikant-voedseldag Internationale Holocaustherinneringsdag Telefoonvrije dag Gedichtendag Internet-vrije dag

FEBRUARI 2 februari 4 februari 14 februari 20 februari 21 februari 27 februari

Lichtmis Wereldkankerdag Valentijn Dag van het geweldloos verzet Internationale dag van de moedertaal Internationale dag van de ijsbeer

MAART 1 maart 4 maart 5 maart 8 maart 10 maart 14 maart

Internationale complimentendag Dag van de doktersassistenten Energiebesparingsdag Internationale vrouwendag No Smoking Day Dag van de Zelfstandige Pi-dag

In het Engels wordt deze dag geschreven als 3/14 – oftewel 3,14 – en daarom wereldwijd door wetenschappers als Pi-dag gevierd. 18 maart 21 maart

22 maart 26 maart

Dag van de leerplicht Dag van de slaap Wereld Downsyndroomdag Internationale dag tegen racisme en discriminatie Wereldwaterdag Equal pay day

Gelijk loon voor gelijk werk tussen mannen en vrouwen. 31 maart Dag van de meteorologie En waarschijnlijk zijn we nog wel enkele dagen vergeten


Wij zijn blij met de geboorte van : - Suzanne (24.03.2010) Dochtertje van juf Evelien Colpaert (5B) en Thierry Michiels

Onze oprechte deelneming : - Dhr. Frans Smet (17.01.2010) Grootvader van WimVan Broeck (titularis 4B)

- Dhr. AndrĂŠ Van Wassenhove (20.01.2010) Schoonvader van Bruno Mesans (schoonmaker)

- Mevr. Joanna Van Eeckhoudt (02.03.2010) Grootmoeder van Elke Verhassel (titularis Gr 2B) en Thomas Sierens - Mevr. Maria Verdoodt (22.03.2010) Overgrootmoeder van Eline (2B) en Michiel (Wolkenklas – 1A) Van den Bossche


april – mei - juni

 VERLOFDAGEN   

van za 03.04 t.e.m. zo 18.04.10 : PAASVAKANTIE van za 01.05 t.e.m. ma 03.05.10 : Feest van de arbeid + facultatieve verlofdag wo 12.05.10 : Pedagogische conferentie do 13.05 t.e.m. zo 16.05.10 : Hemelvaartweekend ma 24.05.10 : Pinkstermaandag

 MEDISCH ONDERZOEK   

do 22.04.10 : Medisch onderzoek kleuters Gr 2A (°2006) – op school di 27.04.10 : Medisch onderzoek kleuters Gr 3B – in CLB-centrum di 04.05.10 : Medisch onderzoek kleuters Gr 3A – in CLB-centrum do06.05.10 : Medisch onderzoek kleuters Gr 2B (°2006) – op school di 11.05.10 : Medisch onderzoek kleuters Gr 3A+B – in CLB-centrum

 ACTIVITEITEN EXTRA MUROS za 17.04.10 : Plechtige Communie + Vormsel (KGD - 6de lj) do 22.04.10 : Leeruitstap 3A + 3B : St-Niklaas (deel 2) vr 23.05.10 : Leeruitstap 4A + 4B (Molsbroek) zo 25.04.10 : Dankmis Vormsel (KGD - 6de lj) do 29.04.10 : Leeruitstap 3A + 3B : St-Niklaas (deel 3) do 06.05.10 : Rollebolledag Gr 3 + 4 / Schooltoneel 1ste + 2de lj + OKAN za 08 + zo 09.05.10 : Feest van de vrijzinnige jeugd – 12-jarigen (NCZ) di 11.05.10 : - Sportmarkt 6de lj (St-Niklaas) - Leeruitstap 5A + 5B (De Westhoek) - Schoolreis Gr 2A + B (Harry Malter) do 13.05.10 : Eerste Communie (KGD – 1ste lj) do 20.05.10 : Leeruitstap 3A + 3B (Antwerpse Zoo) do 27.05.10 : Leeruitstap 4A + 4B (De Belgische kust) vr 04.06.10 : Schoolreis 2de + 3de lj (Efteling) za 12 + zo 13.06.10 : Lentefeest (NCZ) do 18.06.10 : Schoolreis Gr 3A + B (Binnenspeeltuin - Wechelderzande) vr 19.06.10 : Schoolreis Gr 4 + 1ste lj (Beekse Bergen) vr 25.06.10 : - Schoolreis 4de lj (Bobbejaanland) / Schoolreis 5de lj (Walibi) / Schoolreis 6de lj (Centerparcs – Erperheide) / Fietstocht 3de lj ACTIVITEITEN INTRA MUROS vr 23.04.10 : Franse avond 6de lj (SNOK) do 29.04.10 : Oudercontact 6de lj + CLB vr 30.04.10 : Fata Morgana : Gezonde picknick di 04.05.10 : Inleefproject “Guatemala” – 6de lj wo 05.05.10 : Autoluwe dag ma 17.05.10 : Dessertenbuffet 6de lj wo 19.05.10 : “Spring-je-fit”-dag op school vr 21.05.10 :

za 29.05.09 : SCHOOLFEEST FEEST OP HET DORP Uitreiking getuigschriften 6de lj : ma 28.06.10 Oudercontacten einde schooljaar : di 29 en wo 30.06.10


Lijst van nuttige telefoonnummers 1. Kinder- en jongerentelefoon 102 2. Kinderrechtswinkel 09 / 233.65.65 3. Vertrouwenscentrum kindermishadeling 078 / 15.00.20 of 09 / 216.73.30 4. CLB 03 / 776.34.51 5. Jongeren Advies Centrum Waasland 03 / 766.72.72 6. Jolijn 0800 / 900.33 7. Tele onthaal 106 8. Opvoedingstelefoon Vlaanderen 070 / 222.230 9. Centrum voor Morele Dienstverlening 053 / 77.54.44 10. Jeugdpolitie Sint-Niklaas 03 / 760.12.00 11. De Keerkring Centrum voor opvoedingsondersteuning 03 / 755.00.71

MET DANK AAN

Hallo SBO - Paaseditie 2009-2010  
Hallo SBO - Paaseditie 2009-2010  

Dit is de paaseditie van het schoolkrantje a.k.a. "Hallo SBO" van de Stedelijke Basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken in het schooljaa...

Advertisement