Page 1

De Stedelijke Basisschool

… waar iedereen thuis is

Hallo S.B.O. STEDELIJKE BASISSCHOOL NIEUWKERKEN

Schoolblad S.B.O. Nieuwkerken Een band tussen school en thuis Schooljaar 2008 – 2009 Paaseditie

INHOUD : Gijselstraat 35 Tel : 03/776.44.24 Fax : 03/777.79.18 E-mail : ludwig.demeyer@sint-niklaas.be chris.grumiau@sint-niklaas.be http://www.droomballon.be

redactie :

Chris Grumiau

Verantwoordelijke uitgever : Ludwig De Meyer

            

Bezinning : “Jij bent uniek” Woordje van de directeur SBO Schoolfeest – Feest op het dorp Nieuws Bouwdossier Thema-avond Zorg op school Inspraak School in de kijker Wereldklas Terugblik De Feestende school Sportief Sneeuwschool Fotoalbum Proza Cultuur Sociaal Creatief 1 + 2 Verkeersopvoeding Ter info Personalia + Personeel Uit de media Wist je dat ? Humor Kalender

Lijst met nuttige telefoonnummers


Jij bent uniek! 3,4,5,6,7,8 geloof in je eigen kracht !! Zonder een (t)huis kan je niet meer schuilen. Zonder een naam ken ik jou niet. Zonder een school kan je niet veel leren. Kinderrechten … Ja!! Mag ik pesten? … Neen, neen weg ermee ! Jij en ik, … wij zijn uniek. Je hebt je eigen taal, je eigen verhaal. Jij bent heel apart … en baas in je eigen hart. Jij bent de baas in je eigen hart. Al ben je blank, al ben je zwart. Jij bent de baas in je eigen hart. 1,2,3,4,5 sterk in je eigen lijf. Ik voel me zwak met veel te weinig eten. Ik wil een jas als de vriezeman bijt. Ik wil een vriend die met mij wil spelen. Kinderrechten … Ja!! Mag ik pesten? … Neen, neen weg ermee ! Jij en ik, … wij zijn uniek. Je hebt je eigen taal, je eigen verhaal. Jij bent heel apart … en baas in je eigen hart. Jij bent de baas in je eigen hart. Al ben je blank, al ben je zwart. Jij bent de baas in je eigen hart. 5,6,7,8 geloof in je eigen kracht. Rico! (rijk) - Pobre! (arm) Joven! (jong) - Viejo! (oud) Pequeno! (klein) - Grande! (groot) Gordo! (dik) - Delgado! (dun) Todos son unicos ! (Iedereen is uniek) Jij en ik, … wij zijn uniek.… Baas in je eigen (3x) … hart.

Tekst en muziek: Jan Vanden Bergh


Een woordje van de directeur Beste ouders,

vrijdag 20.03.2009

Bij het schrijven van dit voorwoordje zit ik al een beetje aan morgen te denken. Morgen, zaterdag 21 maart, vertrek ik mee met de zesdeklassers naar Valmeinier, Frankrijk. Ik heb er al zin in, om alle paperassen achter me te laten en samen met de kinderen een toffe periode door te brengen. Back to basics ! Vandaar dat ik even blijf hangen bij deze kinderen uit het 6de leerjaar. Het zijn nu nog ‘de oudsten’ op school, en over enkele maanden terug de allerjongsten op hun nieuwe school… Om deze overstap naar het secundair onderwijs zo rimpelloos mogelijk te laten verlopen, doen we heel wat. Zo organiseren we een infoavond i.s.m. het CLB. Ik wil met nadruk alle ouders bedanken die zo talrijk aanwezig waren op de infoavond van dinsdag 3 februari 2009. We kregen degelijke, objectieve informatie. Als ik een aantal opmerkelijkheden samenvat, kom ik tot dit lijstje, waaruit ik vrijuit citeer : -

Elk CLB werkt rond vier domeinen : o Leren en studeren o Gezondheid o Psychisch en sociaal functioneren o Onderwijsloopbaan

-

Het keuzewerkboek van het CLB, dat onze leerlingen van het zesde leerjaar gebruiken om het secundair onderwijs, de beroepenwereld en zichzelf beter te leren kennen, is een handig instrument om een keuze te helpen maken.

-

Bij een studiekeuze hou je best rekening met de spontane interesse, de aanleg en de vaardigheden, de studeerhouding en de gezondheid van uw kind.

-

De VDAB breidt dit lijstje graag uit. Bij een studiekeuze denk je ook best toekomstgericht. De VDAB houdt op haar website een duidelijk overzicht bij van knelpuntberoepen. Er zijn er nog heel wat !

-

Maar liefst 89% van de afgestudeerden van 2006-2007, komende uit alle richtingen en niveaus, vond effectief werk. Deze info dateert natuurlijk van net voor de crisis.

-

Er is wel degelijk een toekomst voor uw kinderen, ondanks de crisis, maar de toekomst evolueert. Ze is anders. Men zal in de toekomst steeds meer op zoek gaan naar mensen die bekwaam zijn in hoogtechnologie, leergierige vakmensen die continu willen bijleren, meegroeien, en mensen die intercultureel sociaal vaardig zijn. (Ik moest spontaan denken aan de positieve invloed van onze wereldklas bij de ontwikkeling van alle kinderen… ALLE kinderen hebben hier wel degelijk baat bij.)


-

Maak jezelf geen leugens wijs met een van volgende veelgehoorde uitspraken. Deze stellingen kloppen hoegenaamd niet : o “Je kan nog altijd zakken.” o “ASO houdt meer kansen open.” o “Technische beroepen zijn minderwaardig.”

-

De huidige ‘goede beroepskeuzes’ zijn : industriële wetenschappen en technieken, biotechniek, handelswetenschappen en bedrijfskunde, gezondheids- en personenzorg, voeding en horeca.

-

De huidige ‘minst goede’ beroepskeuzes zijn : audiovisuele en beeldende kunsten, muziek en podiumkunsten, taal- en letterkunde, kantoor en verkoop, mode en decoratie.

-

Hou volgend citaat van Professor Van Damme (KULeuven) in uw achterhoofd:

“Niet alle ASO-leerlingen kunnen TSO aan.” We beseffen dat een goede, passende studiekeuze maken, geen sinecure is. Daarom doen we als school heel wat om uw studiekeuze te helpen vergemakkelijken : -

-

-

De kinderen van het zesde leerjaar werken systematisch in het ‘Keuzewerkboek’, zodat ze een doordachte, verstandige keuze kunnen maken. Ze bezoeken een TSO-school, nl. VTS Sint-Niklaas, om te proeven van technische beroepen. Ze bezoeken tevens de ’Biotechnische’, beter bekend als de ‘Land en tuinbouwschool’ te Sint-Niklaas, want ook daarin vinden heel wat kinderen hun gading. Ze bezoeken een ASO-school, nl. het Koninklijk Atheneum te Sint-Niklaas, voor wie een algemene vorming prefereert. Ze bezoeken het ‘Beroepenhuis’ te Gent, om nóg meer te ontdekken. Ze leren tijdens de WO-lessen over verschillende beroepen. Ze houden spreekbeurten over de meest uiteenlopende beroepen. We organiseren samen met het CLB een infoavond over het secundaironderwijs. Alle geplande studiekeuzes worden op een klassenraad met het CLB besproken. Daarop volgend organiseren we een oudercontact op maat voor wie dit nodig blijkt. Alle oud-leerlingen zullen in de loop van hun eerste jaar secundair onderwijs van ons een telefoontje mogen verwachten. We willen in het kader van nazorg onze kinderen zo goed mogelijk opvolgen en we zijn dan ook razend benieuwd naar de gemaakte overstap. Ten slotte organiseren we, i.s.m. het stadsbestuur van Sint-Niklaas, het CLB en de politiediensten, enkele MEGA-lessen in het kader van een preventiecampagne voor de kinderen en een infoavond voor de ouders. Wat MEGA is, lees je verder in dit schoolkrantje.

Ik wil maar duidelijk maken dat de zorg voor uw kinderen ver reikt, tot voorbij onze schoolgrenzen. Zo hoort het ook.

Ludwig DE MEYER directeur


Ons jaarlijks schoolfeest gaat ditmaal door op het dorpsplein Ten Bos te Nieuwkerken en dit n.a.v. het 85-jarig bestaan van de school en het 10-jarig bestaan van de kleuterschool. Pinksterzondag 31 mei 2009 staat volledig in het teken van ons feest, waarop we zoveel mogelijk mensen van allerlei leeftijden en pluimage willen uitnodigen. We maken er als het ware een dorpsfeest van, omdat we niemand willen uitsluiten. U bent waarschijnlijk al benieuwd naar het programma. Ik stel het even voor. Om 10u zetten we de senioren in de bloemetjes met een kaarting en een knutselmoment. Wie wil kan ’s middags een boterham blijven eten. Om 13u komt OKRA een dansdemonstratie geven. Daarna laat de Nieuwkerkse fanfare ‘De Eendracht’ van zich horen. Om 14u30 volgt een optreden van onze kleuters rond het thema ‘Junglebook’. Eens de kleuters van het podium zijn, demonstreert turnkring ‘Jong en blij’ haar kunnen. Onmiddellijk daarna volgen demonstraties van kinderdansen door Dance4life, ju-jitsu en schermen door degencentrum ‘Rheynaerde’op twee verschillende podia met en door een aantal van onze leerlingen. Een aantal geboren artiesten, zeg maar potentiële kandidaten voor ‘Idool’ of ‘X-factor’ uit de lagere school zorgt voor enkele optredens van de lagere school. De straatmuzikanten ‘De Strooien hoedjes’ zullen het geheel opfleuren. Da’s ideaal, vooral omdat je vanaf 17u kan genieten van een overheerlijke barbecue. Tijdens en na het eten, zo rond 18u, zullen een aantal kinderen en leerkrachten de schaal van Richter in beweging brengen met een aangepaste versie van ‘Stomp!’, waarvoor we al heel wat vaten en andere trommelinstrumenten bijeen spaarden. En als het met onze volgende artiest niet begint te daveren, dan weet ik het ook niet meer, want we verwachten op ons schoolfeest niemand minder dan ‘Sam Gooris’! Trek alvast die ‘basketsloefkes’ aan ! Zodra Sam ons heeft opgewarmd, zitten we volop in feeststemming, zodat de ingehuurde discobar volop zijn gang kan gaan tot middernacht, m.a.w. dansplezier gegarandeerd voor jong en oud. Het pinksterweekend is een verlengd weekend, dus je kan je de dag daarop lekker lang uitslapen. Doorlopend zal er heel wat animatie te bespeuren zijn : enkele volksspelen, een obstakelbaan, een grimestand, ballonnen, straatmuzikanten, vertellen en knutselen met de ‘Zonfabriek’ en ‘Baobab’, een ritje op een pony, een eendjeskraam, en allerlei lekkers om te eten en te drinken…


S

Misschien een klein overzichtje ter verduidelijking: Richtuur

Hoofdpodium (aan de kerk)

Zaalpodium (tent aan ‘Den Braven’)

10u00

- Kaarten + knutselen voor senioren

13u00

- Dansdemonstratie voor senioren door ‘Okra’

13u45

- Fanfare ‘De Eendracht’ - Optreden kleuters

15u30

- Turndemonstratie ‘Jong en Blij’ - Demonstratie dansen ‘Dance for life’

17u00

- Demonstratie schermen + ju-jitsu

- Optreden lager (1-2-3) + start barbecue - Strooien hoedjes - Stomp ! met lkrn. en lln. - Sam Gooris - Optreden lager (4-5-6) - Discobar ‘Two Ugly dj’s’

We willen alle medewerkers, ouders, collega’s, kinderen, de dorpsraad, het stadsbestuur, alle zelfstandigen, alle verenigingen en wijkcomités die ons op een of andere manier hebben geholpen alvast bedanken voor de samenwerking ! We hopen jullie allen zo talrijk mogelijk te mogen verwachten op zondag 31 mei 2009. Tot dan !


E茅n jaar verplicht naar de kleuterklas Vanaf 1 september 2010 kunnen zesjarigen pas starten in het eerste leerjaar van een Nederlandstalige basisschool als ze het jaar erv贸贸r minstens 220 halve dagen aanwezig geweest zijn in een Nederlandstalige kleuterklas. Als dat niet het geval is, leggen de kinderen een taaltoets af. Wie onvoldoende Nederlands kent, gaat eerst nog een jaar naar de kleuterklas. Scholen passen daarom vanaf 1 september 2009 hun inschrijvingsvoorwaarden aan. Ouders moeten zich meer betrekken. Dat gebeurt met een 'engagementsverklaring' in het schoolreglement vanaf het schooljaar 2010-2011. Daarin staan afspraken tussen school en ouders over het oudercontact, voldoende aanwezig zijn, individuele begeleiding en een positief engagement tegenover het Nederlands. De Vlaamse regering keurde deze nieuwe toelatingsvoorwaarden samen met de engagementsverklaring voor ouders definitief goed.

Zaterdag 13.06.09 : Extra openklasmoment voor peuters en leerlingen 1ste lj Op zaterdag 13 juni 2009 organiseren we, voor toekomstige nieuwe ouders op onze school en uiteraard ook voor hun kinderen, een openklasmoment. Dit kijkmoment gaat door in de PEUTERKLAS en in het EERSTE LEERJAAR, tussen 11u en 12u. U kan samen met uw kind vrijblijvend naar het klasje komen kijken. De leerkrachten en de directeur zullen u graag te woord staan. Er is tevens gelegenheid tot inschrijving op dat moment.

Nieuw op Facebook ! Maak je snel lid van de groep 'SBO - De Droomballon' op Facebook! De ledenlijst leerlingen, oud-leerlingen, ouders, leerkrachten, vrienden en sympathisanten groeit dagelijks aan. Sluit jij je ook aan ? Surf snel naar www.facebook.com en zoek ons op ! Hier kan je je tevens op de deelnemerslijsten zetten voor de evenementen 'Feest op het dorpsplein !' (31.05) en 'Supervlieg' (19.04).


Zoals in ons kerstnummer beloofd houden wij jullie op de hoogte van de vorderingen van de nieuwbouwwerkzaamheden in onze school. Wie regelmatig onze website raadpleegt of op of in de buurt van de school moet zijn zal merken dat de ruwbouw onwaarschijnlijk snel vordert. Laat volgende foto’s dit illustreren. Nieuw administratief gebouw aan de straatkant

Vleugel met 6 nieuwe klassen

Voor wie de verbouwingen graag stap per stap volgt en nog véél meer informatie wil, verwijzen we naar onze website, rubriek infrastructuur.


Een beetje duiding ter inleiding… Elk kind maakt in de eerste levensjaren een enorme ontwikkeling door, niet alleen op lichamelijk en verstandelijk maar ook op sociaal vlak. Op school vinden we het belangrijk dat kleuters reeds sociale vaardigheden leren, eigen en elkaars gevoelens leren herkennen, zich aan afspraken kunnen houden en kleine probleempjes zelf kunnen oplossen. We werken op school op een speelse manier, een werkwijze die vooral gewenst gedrag positief beloont : Groepen 1 en 2 Werken met Wiebel : op een rustige manier een probleempje leren oplossen Aanbrengen van de speelplaatsafspraken a.d.h.v. foto’s en prenten Werken met doos van “Hopla” rond gevoelens Groepen 3 en 4 : Werken met Wiebel Flip en Flup : werken rond afspraken, goed gedrag en samen spelen op de speelplaats. Werken met “de doos vol gevoelens” Kleuters ontwikkelen zich in een voortdurende wisselwerking met hun ouders, juf, vriendjes en omgeving. Het leek ons dan ook uitermate boeiend om rond dit gegeven een ouderavond te organiseren

Ouderavond “ Samenwerken aan sociale vaardigheden.”

17 maart 2009 Een verslag door juf Ilse Bryssinck Deze avond werd begeleid door Tanja van Huis van het kind te Sint-Niklaas. Via deze weg willen we de ouders die niet aanwezig konden zijn op deze avond inlichten over dit thema en hen hierover iets meer vertellen. Elk kind is anders maar hoe komt het dat het ene kind ander gedrag stelt dan het andere? Dit kan te maken hebben met o.a. stressfactoren waaraan het kind wordt blootgesteld. Hiermee wordt bedoeld dat het gedrag van het kind kan beïnvloed worden door ziekte, relatieproblemen, geldproblemen, … Daarnaast hangt het gedrag van elk kind ook af van zijn / haar eigen karakter / temperament. Dit noemen we de kindkenmerken. Als laatste wordt het gedrag van het kind ook gevormd / bepaald door zijn / haar omgeving, bv. de vriendjes,… De opvoedingsvaardigheden moeten in functie staan van deze drie kenmerken.

Hoe leren de kinderen gedrag? • • •

Door anderen te horen of te zien. Door informatie te krijgen Door bepaalde gevolgen van gedrag

De wet van effect zegt dat wanneer gedrag een positief gevolg heeft, het zich dan ook waarschijnlijk herhaalt en omgekeerd. Dit kunnen we verduidelijken aan de hand van volgend voorbeeld: Het kind vraagt de moeder om een snoepje, de moeder gaat hierop niet


in waardoor het kind begint te roepen, te brullen. De moeder gaat hier nog steeds niet op in maar wanneer het kind een driftbui krijgt, geeft de moeder eindelijk toe. Hieruit kunnen we afleiden dat de moeder het kind leert om dwingende strategieën te gebruiken en dat het kind zijn moeder leert om toe te geven in dwingende interacties. Het is daarom uiterst belangrijk om afspraken te maken en grenzen te stellen. Door duidelijke regels en afspraken te maken geef je het kind een gevoel van veiligheid. Dankzij regels aan kinderen mee te geven, leren kinderen zich ook aangepast te gedragen. Bijvoorbeeld: Maak afspraken met je kind voordat je naar de supermarkt gaat. Zo weet het kind wat kan en wat niet kan. Belangrijk om weten is dat elk kind wel eens ongewenst gedrag vertoont. Het is zeer belangrijk om als ouder te tonen dat je dit niet accepteert. Wanneer een kind een ongewenst gedrag vertoont, kan je gebruik maken van Time Out en Straffen. Een Time Out kan je gebruiken bij regelovertreding of in functie van zelfcontrole. Straffen daarentegen heeft als doel om ongewenst gedrag direct te stoppen. Het is wel belangrijk om zinvol te straffen. Hiermee wordt bedoeld om onmiddellijk en consequent te straffen, dus niet de ene keer wel en de andere keer niet. Zinvol straffen betekent het geven van niet-zware of milde straffen. Voor de kleintjes kan dit bv. een strafstoel zijn, de bal afnemen,… Voor de grotere kinderen kan dit gaan naar het uitvoeren van korte karweitjes, niet buiten mogen spelen,… Het is ook belangrijk om steeds tegenovergesteld gedrag positief te belonen en zelf steeds rustig te blijven. Het zelfvertrouwen van het kind hangt af van verschillende factoren maar je kunt het als ouder wel bevorderen door bv. leuke dingen samen te doen, complimentjes te geven, aanmoedigen voor de dingen die het kind doet,… Elk positief gedrag, hoe klein ook, moet aangemoedigd worden. Als ouder moet je wel zuivere, echte complimentjes geven, dus geen sarcastische opmerkingen of vergelijkingen gaan maken met andere kinderen. Het bijkomend effect van complimenten geven is dat kinderen ook aangemoedigd worden om dit gedrag meer te stellen. Naast complimenten geven, kan je positief gedrag ook belonen door bv. iets te geven aan het kind of om samen iets te doen.

En wat vonden de aanwezigen… 

Een aandachtige mama Ieder kind heeft een eigen 'IKje'. Als ouder spelen we een belangrijke rol in het ontwikkelen van dat 'IKje'. Wij 'mogen' helpen en 'moeten' af en toe bijsturen. Kinderen grootbrengen en dus opvoeden is niet altijd even gemakkelijk.Ook voor ons, ouders, is en blijft het blijkbaar een leerproces. Wij moeten onszelf 'opvoeden in het opvoeden'. Een avond zoals deze ouderavond helpt ons al een heel eind op de goede weg. We hebben veel tips gekregen, nieuwe dingen gehoord of de bevestiging dat we eigenlijk wel goed bezig zijn. Maar des te meer besef je op zo'n avond dat elk kind uniek is en dat elk kind een andere aanpak nodig heeft. "Met vallen en opstaan, met schrammen en builen, na regen komt zonneschijn en met BERGEN GEDULD" Dat was voor ons zo wat de boodschap die we meekregen op deze avond. En dan nu de realiteit... Leen, mama van Rune, Drakenklas.
Nog een aandachtige mama Wouter had wel al verteld over Flip en Flup, juf Ilse en juf Carmen spelen dan toneeltje over hoe we mooi kunnen samen spelen op de speelplaats. Over het figuurtje Wiebel hadden we ook al gehoord en zelfs de stopbank komt hier af en toe ter sprake. Nu hoorde ik dinsdag ook de andere kant van het verhaal en kon ik de dingen beter plaatsen. Heel de puzzel viel in elkaar en ik had enorm veel bewondering voor het kleuterteam die deze manier van werken volledig ondersteunt en het enthousiasme dat ze daarbij uitstralen! Samen met de begeleiding van iemand van het “huis van het kind” werd er nog gediscussieerd over “straffen en belonen”. Af en toe een humoristische noot ertussen maakte de avond luchtig en toch heel leerzaam. Ik denk dat iedere ouder wel eens denkt: “hoe zou dat op een ander zijn? Is dat ginds ook zo?” Ik kon sommige verhalen van anderen wel herkennen in onze situatie thuis en dat gaf me wel een goed gevoel: “ja, het is bij een ander ook al eens zo...”. We zijn elke dag bewust bezig met het opvoeden van onze kinderen, toch kunnen we nog steeds bijleren en nieuwe dingen opsteken. Deze avond was voor mij zeker de moeite waard! Cindy, mama van Wouter (G3b) en Bram (1c)Een aandachtige juf-mama met echtgenoot Wij vonden het een erg interessante, maar toch ook niet al te zware avond i.v.m. opvoedingsproblemen. We kregen eigenlijk een bevestiging dat we al redelijk goed bezig zijn en dat is toch een opsteker. Daarbovenop kregen we nog enkele zeer bruikbare tips, die we zeker en vast zullen proberen toe te passen. Ook het gevoel dat je niet alleen staat als ouder met je kleine of iets grotere problemen is een geruststelling. De drempel om over een bepaald item met andere ouders te praten is bij deze ook verlaagd. Kortom, het was de moeite waard! Juf Winny en echtgenoot Kenny

Nog een handvol informatie… VRAGEN OVER OPVOEDEN ?

KIND & GEZIN Hallepoort 27 1060 Brussel Kind en Gezin-Lijn : 078.150.100 www.kindengezin.be

Huis van het Kind Kazernestraat 35, St-Niklaas tel : 03.760.47.90 Open : woensdag ts 14 en 17 u. vrijdag ts 15 en 17 u. opvoedingswinkel.sint-niklaas.be elke.schoofs@sint-niklaas.be

Huis van het Kind Kazernestraat 35, St-Niklaas tel : 03.760.47.90 Open : woensdag ts 14 en 17 u. vrijdag ts 15 en 17 u.


De lokale politie van Sint-Niklaas erkent het belang van een preventieve aanpak in de drugproblematiek en is van mening dat net de jeugd een doelgroep is die moet worden aangesproken. Wij realiseren ons dat, als we iets aan het drugprobleem willen doen , we ook moeten kijken naar de achterliggende oorzaken van afhankelijkheid en verslaving. Onderzoek heeft immers aangetoond dat het ontbreken van sociale vaardigheden vaak aan de basis ligt van het afhankelijkheidsprobleem. Ook kinderen met een laag zelfbeeld lopen meer risico. Het reeds bestaande vormingspakket M.E.G.A. (Mijn Eigen Goed Antwoord) komt tegemoet aan de noodzakelijkheid hieraan te verhelpen. Het is afgestemd op de leerlingen van het zesde leerjaar basisonderwijs van wie men aanneemt dat zij nog open staan voor het aanleren van goede attitudes. Het merendeel van hen maakt volgend schooljaar de stap naar het secundair onderwijs en heeft op deze leeftijd hoogstwaarschijnlijk nog geen contact gehad met producten en gebruikers. . Doel ? Doelstelling van het M.E.G.A.-project is de kinderen van het zesde leerjaar basisonderwijs weerbaarder te maken ten aanzien van risicogedrag in het algemeen en het misbruik van genotsmiddelen in het bijzonder. De klemtoon ligt op het aanleren van sociale vaardigheden zoals het herkennen van en omgaan met sociale druk en stress, het assertief leren reageren op ongewenste voorstellen en provocaties en het efficiënt leren contacteren van geëigende hulpverleningsinstanties. Inhoud Het M.E.G.A.-pakket bestaat uit 10 sessies waarbij leerkrachten, politie en C.L.B.-medewerkers elk een deel voor hun rekening nemen. sessie Sessie Sessie Sessie Sessie Sessie Sessie Sessie Sessie Sessie Sessie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

onderwerp

lesgever

Persoonlijke veiligheidsoefeningen. Genotsmiddelen Omgaan met druk Zelfbeeld – bouwen aan je persoontje. Antwoordstijlen - Assertiviteit Stress Misverstanden – conflicten oplossen Invloed van media Het nemen van risico’s. Alternatieven.

M.E.G.A.-agent (politie) M.E.G.A.-agent (politie) leerkracht leerkracht leerkracht medewerker CLB leerkracht leerkracht leerkracht M.E.G.A.-agent (politie)


Het M.E.G.A.-project wordt afgesloten met een fuif voor de leerlingen. De bedoeling hiervan is de kinderen te laten ervaren dat men ook in staat is plezier te maken en zich goed in zijn vel te voelen zonder dat daarvoor verslavende genotsmiddelen nodig zijn. De fuif heeft een belangrijke voorbeeldfunctie. Ter afsluiting van het lessenpakket ontvangt elke leerling een ‘Getuigschrift van Volharding’ als blijk van waardering en medewerking tijdens de sessies. Naast enkele gadgets krijgen de leerlingen ook een werkboekje ter ondersteuning van de lessen. Juf Mieke en meester Eddy

Flip & Flup werken aan het speel-plaats-goed gedrag spel ! Het doel van het speel-plaats-goed gedrag spel is om positieve interactie tussen leeftijds- en klasgenootjes aan te moedigen. Kinderen krijgen complimenten en beloningen voor positief spel met leeftijdsgenoten. Verloop onder begeleiding van Flip en Flup: Alle kleuters krijgen een halfuur langer speeltijd. Gedurende die speeltijd observeren alle kleuterjuffen de kleuters op de speelplaats en geven puntjes aan de kinderen die fijn samenspelen. Na het belsignaal worden alle puntjes geteld. Aan het raam hangt een lange rups waarop door de kinderen velcrobollen kunnen gehangen worden. Wanneer de rups vol bollen hangt worden alle kinderen van de kleuterschool beloond.

Juf Ilse Br.


We werden geselecteerd en uitgenodigd om met een delegatie leerlingen deel te nemen aan het netoverschrijdend project ‘Forum leerlingenparticipatie in het basisonderwijs’. Op donderdag 15.01.2009 werden we in Gent verwacht. We gingen bijgevolg op pad !

‘Forum Leerlingenparticipatie in het Basisonderwijs’ Doelstellingen: “ Inspraak van leerlingen wordt op diverse manieren georganiseerd. Tijdens het forum willen we samen met de deelnemers op zoek gaan naar de wijze waarop participatie vorm kan gegeven worden rekening houdend met de cultuur en de structuur van de school. We willen niet enkel de formele participatie toelichten, maar ook en vooral ingaan op de vele voorbeelden waarbij informele participatie centraal staat. Specifiek voor dit forum willen we eerder getoonde en nieuwe werkvormen toepassen met de leerlingen.” Programma:    

Onthaal Uitwisselingsspel Alle deelnemers leren elkaar en hun respectievelijke school kennen op een speelse manier Tips i.v.m. vergadertechnieken met kinderen Leerlingen denken na en discussiëren over wat wel en wat niet nodig is om goed te kunnen vergaderen Rebus Een leuke manier om stellingen te vinden Spel rond realistische en onrealistische voorstellen Om tijd te winnen tijdens overlegmomenten is het nuttig om onrealistische voorstellen als dusdanig te herkennen Pauze Werken met de placemat Methodiek om op een efficiënte manier vlug tot een beslissing te komen waarin iedereen zich in mindere of meerdere mate kan vinden

Het forum werd begeleid door Jan Van Dijck van VZW Doedèskadèn. Jan was stafmedewerker van het steunpunt leerlingenparticipatie en heeft samen met het Kinderrechtencommissariaat de map “Oprechte deelneming” samengesteld en van methodiekfiches voorzien. Jan is tevens begeleider en vormingsmedewerker voor MOS, Kleur bekennen en de Vlaamse scholierenkoepel.

Het ligt nu in onze bedoeling om met onze leerlingenraad in het bijzonder en met leerlingenparticipatie in het algemeen verder aan de slag te gaan. Wordt beslist vervolgd !


Frank Vandenbroucke, vice-minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Werk, Onderwijs en vorming. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

In Vlaanderen worden vermoedelijk 35.000 tot 50.000 kinderen en jongeren ernstig gepest. Hun schooltijd verloopt alles behalve vlekkeloos. Ouders, leerkrachten, CLB en hulpverleners kennen het probleem. En hoe scholen zich ook inspannen, het pestvirus sluipt bijna altijd naar binnen. Pestsituaties oplossen is een enorm moeilijke opgave. Daarom moet preventie voorrang krijgen en moet er gezocht worden naar antwoorden en middelen die de toekomstkansen van de kinderen zo gaaf mogelijk houden. De voorbije jaren zijn tal van initiatieven op het getouw gezet om de scholen bij te staan in het aanpakken van pesten. Vele organisaties hebben zich verenigd in het Vlaams Netwerk ‘Kies Kleur tegen Pesten’ en ook de overheid is op verschillende vlakken actief. In vorige uitgaven van onze schoolkrant konden jullie al lezen hoe ook De Droomballon werk maakt van een school waar het aangenaam vertoeven is, een ‘warme’ school. Om onze school daarom al ‘pestvrij’ te noemen is nog een beetje voorbarig maar de laatste jaren werkten we


alvast aan een goed doordacht ‘Pestactieplan’ dat we stap per stap proberen te realiseren. In december werden we aangespoord om mee te dingen naar de PESTEN-KAN-NIET-PRIJS. We waagden onze kans en stuurden een dossier naar de Vlaamse overheid. Uit alle ingezonden dossiers, 49 in het totaal, werden er 37 weerhouden. Aan deze scholen werd gevraagd om hun ingediende project verder te staven met voorbeelden uit de praktijk. Een mooi ‘papierdossier’ was dus niet voldoende. Bij de start van de vierde Vlaamse week tegen Pesten werden dan uiteindelijk 10 van de 37 scholen bekroond voor hun efficiënte manier waarop ze pestgedrag aanpakken en/of voorkomen. Minister Frank Vandenbroucke maakte de 10 winnaars bekend en zette hen in de bloemetjes. Hoofdprijswinnaar zijn we niet geworden maar toch kunnen we met enige trots meedelen dat onze school De Droomballon ZILVER heeft behaald! Directeur Ludwig nam samen met juf Chantal de prijs en de vele woorden van lof in ontvangst. Een mooie bekroning voor ons pestactieplan maar zeker geen medaille om nu op onze lauweren te rusten. Want we beseffen héél goed dat het voorkomen en oplossen van pestgedrag een werk is van élke dag, steeds opnieuw ! Werkgroep ‘De Warme school’

Op donderdag 19 februari 2009 gingen Margot, Thibeau, Silke en Timme uit 6a en 6b naar het Vlaams parlement in Brussel. Zij mochten daar samen met 114 leerlingen van andere Vlaamse scholen deelnemen aan het eerste Vlaamse kinderparlement tegen pesten als echte ‘goedgevoel ministers’.


Ze maakten daar kennis met ‘Victor en zijn Goedgevoel Machine’ die ook op onze school al te gast was voor het eerste en tweede leerjaar. Samen mochten ze debatteren over creatieve en positieve preventie-ideeën om pesten op school minder kansen te geven. Alle leerlingen werden ingedeeld in groepjes om voorstellen te noteren en erover te discussiëren. Per groep mochten twee leerlingen telkens een goed voorstel naar voor brengen voor alle andere leerlingen, gezeteld in de echte ‘ministerstoelen’. Over elk voorstel werd gestemd aan de hand van een ‘roodgroen’ meetlatje. De haalbare voorstellen moesten onze ‘goedgevoel ministers’ meenemen naar school. Enkele leuke ideeën van de kinderen : - een film maken met de klas waarin je het verschil toont tussen een klas waar gepest wordt en waar niet gepest wordt. - Een ‘goedgevoel-dag’ organiseren vol leuke activiteiten (een hele dag feest dus) (raar maar waar, dit voorstel werd door alle kinderen goedgekeurd) - een collage maken waarin telkens één kind in de kijker staat, iedereen geeft complimentjes - … Enkele voorstellen daarvan worden door de goedgevoelministers in onze eigen leerlingenraad naar voor gebracht. Dan kunnen alle ministers van onze school samen beslissen welke initiatieven leuk zouden zijn om uit te werken. Na de middagpauze met broodjes kregen alle schooldelegaties een oorkonde van deelname aan het ‘eerste Vlaamse kinderparlement tegen pesten’. En uiteraard kregen de deelnemende kinderen hun eigen ‘goedgevoel-ministers-diploma’ !


Het schooljaar is nog maar net halfweg, en toch lijkt het al of er een hele nieuwe wereldklas is als ik zo de foto’s vergelijk die in het begin van het jaar genomen werden met degene van nu. We startten het schooljaar met 14 kindjes, op dit moment zijn er 19, maar er passeerden er wel al 38. Ongelofelijk, niet?! Het goede nieuws is wel dat er kindjes zijn die niet naar een andere gemeente verhuisd zijn ( nadat de tijd van verblijf in het centrum verstreken was), maar hier in de omgeving blijven en dus ook verder naar ons klasje kunnen blijven komen!( en binnenkort ook definitief in een reguliere klas terecht kunnen) Maar ondertussen werken wij lustig voort ! Taal, taal, taal,…dat is alles wat de klok slaat in de wereldklas! Bij de meeste kindjes is het Nederlands ondertussen al lang geen probleem meer, zij babbelen al een aardig mondje mee! En diegene die nieuw zijn, worden onmiddellijk op sleeptouw genomen door de anderen! Was er overal maar zoveel solidariteit onder de mensen, de wereld zou er een stuk op vooruitgaan!!!! Maar laat me hier geen zedenpreek afsteken, maar afsluiten met jullie allemaal een fijne paasvakantie te wensen!! (Ik zou dit eigenlijk ook willen doen in alle talen van de wereldklassertjes, maar velen van hen kennen ons paasfeest zelfs niet , dus laten we ’t deze keer maar in het Nederlands houden met een passende foto!)

Iye, Shirineh, Christina, Zeynep, Aijsha, Eldar, Mohamed, Gjuljan, Lom Ali, Omar, Florian, Chady, Samuel, Saied, Marius, Elvir, Arthur, Daniel , Subaba en juf Peggy


30.01.2009 Met “Ridders en Jonkvrouwen” (Gent) en “Piraten” (Antwerpen) hebben de “Draken- en Krokodillen” uit Groep 4 twee schitterende integratieprojecten met de “Wolkenkindjes” uit het 1ste leerjaar. Allebei degelijk uitgewerkt en pedagogisch onderbouwd. ’t Is moeilijk kiezen, geloof me vrij. Dit jaar was Gent onze gaststad. Binnen de dikke muren van het trotse Gravensteen werden al onze meisjes omgetoverd tot volleerde, hoofse jonkvrouwen en al onze jongens tot krijgshaftige ridders. Samen gingen zij op zoek naar de schat ! We ontvingen geen uitgebreid verslag dit schooljaar. Daarvoor verwijzen we naar vorige jaargangen. Maar enkele sfeerbeelden wilden we jullie niet onthouden.


06.02.2009 Op vrijdag 6 februari gingen we op leeruitstap naar Gent. Gent is maar een driekwartier rijden met de bus, maar toch moesten we alom 7.20 u. op school zijn. Het was een druilerige dag , maar Gent is een mooie stad zelfs in de regen. Thomas en Nick (5B) Onze leerlingen aan het woord:

Als eerste hebben we een rondleiding gekregen van meester Chris. In die rondleiding hebben we verschillende kerken bezocht. Eén daarvan was de Sint-Baafs kerk. Dan gingen we naar het Miat museum. Daar hebben we eerst gegeten. nadien hebben we in het museum verschillende dingen moeten opzoeken. Zoals: hoe de fietsen er vroeger uitzagen, en hoe de schooltjes er vroeger uitzagen. Het was een hele leuke uitstap!!!! Britte en Anouk (5b)

Zo begon het … We zaten op de bus en meester Chris gaf ons in heel Gent een rondleiding. We kwamen de volgende gebouwen tegen: De Sint-Baafskerk en alle andere kerken, we kwamen ook langs verschillende markten: de vismarkt de groentenmarkt, de vrijdagsmarkt,...Ook bezochten we de Middeleeuwse haven nl. de mooie Graslei. We zijn ook in de burcht het Gravensteen geweest. In de middag was het nog leuker, we zijn naar het museum het MIAT geweest. Dat gaat over weefgetouwen en stoommachines. Daar moesten we vraagjes oplossen in een groepje van 2 of 3 personen. Bedankt voor de toffe uitstap juffen van het 5 de leerjaar en meester Chris!!! Stijn en Frédéric (5b)

We bezochten eerst de Vrijdagsmarkt, daar zagen we het standbeeld van Jacob Van Artevelde. Nadien gingen we naar de vismarkt, daar stond het vleeshuis met z’n mooi plafond. Dan naar het Gravensteen een echte Middeleeuwse burcht. Tenslotte bezochten we het MIAT. In groepjes hebben we daar allerlei vragen opgelost. Het werd een drukke, toffe en ook leerrijke dag Nick , Thomas en Shaunni (5B)

Het was een leerrijke, boeiende daguitstap!


13.02.2009 Deze editie had als thema “Energiegriezels”. Dit zijn stiekeme energieverspillers die zich thuis of op school in de donkere hoekjes verborgen houden. Zonder dat je het beseft, verbruiken ze nodeloos energie. Energiegriezels zorgen zo voor meer CO2 uitstoot én hogere energiefacturen.

PROGRAMMA : > > > >

Verwelkoming door onze Minister van milieu Samen zingen van het themalied Opwarmdansje door enkele lln van het 6de lj Intiem moment met kaarsjes

12.02.2009 13.02.2009 In de maand februari gingen de vijfdeklassers op stap richting museumcomplex STEM te Sint-Niklaas voor een dag vol leuke en leerzame activiteiten. Het werd meteen een kennismaking met het vernieuwde en het nieuwe deel. Aan te bevelen !


Wat stond er op het programma? In de voormiddag bezochten we een atelier rond ‘kinderarbeid’. De leerlingen moesten a.d.h.v. een bundeltje, foto’s, voorwerpen, verkleedkledij,… aan de hele klas personen voorstellen, die vroeger kinderarbeid verricht hadden in fabrieken, weverijen en op het platteland. Het was de 1e keer dat het atelier werd gegeven, dus we waren echte proefkonijnen! En het dient gezegd : chapeau voor de samenstellers en de coördinatoren. Een verrijking van het aanbod. Wij zeggen alvast “tot volgend schooljaar.”

In de namiddag gingen we, naar jaarlijkse gewoonte, een kijkje nemen in het breigoedmuseum, al bleek ook deze workshop in een nieuw kleedje te steken. De leerlingen konden kennismaken met verschillende breimachines en breitechnieken. Als kers op de taart….mochten ze zelf met naald en draad een knalrode muts maken! Als dat geen leuke dagafsluiter was!

Juf Evelien & Juf Chantal


04.03.2009 Op woensdag 04 maart organiseerde onze school voor de tweede keer een heuse “KOFFIESTOP” op het einde van de schooldag. In ruil voor € 1 kreeg je aan het hek van de school een lekker kopje koffie of een warme chocomelk aangeboden. Het gebeurt niet elke dag dat je als ouder je kroost kan afhalen aan de schoolpoort en met elkaar nog een gezellig babbeltje kan doen terwijl je geniet van een heerlijk tasje koffie.

Met deze “Koffiestop-actie” wilden we in het kader van Broederlijk Delen geld inzamelen voor het werk van projectpartners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika in hun strijd tegen armoede en onrecht. Ondanks het minder goede weer kwamen heel wat mensen opdagen. DANK !

17.03.2009 19.03.2009 Dorpswandeling door Nieuwkerken-Waas Ons wero-thema stond deze week volledig in het teken van ons eigen dorp! Met de leerlingen van het 2de leerjaar gingen we op ontdekkingstocht door Nieuwkerken. Met onze fluo-jasjes aan, een stralende zon en natuurlijk ons goed humeur kon onze tocht beginnen. De eerste halte: de kerk. We gingen even op het dorpsplein zitten en bekeken de kerk eens heel goed. Onze opdracht? Schets de kerk. Dit was niet voor iedereen even gemakkelijk maar de getekende kerken waren bijzonder goed gelukt. Daarna staken we over naar het oude gemeentehuis. Jawel, één voor één gingen we de trappen over. Hoeveel trappen telt ons oude gemeentehuis eigenlijk? Opnieuw en opnieuw werd er geteld. Één, twee, drie,…. Oei, waren het er nu 17 of toch 20? Opnieuw… Het antwoord op de volgende vraag konden we vinden bij het vroegere postkantoor. Iedereen bekeek de rode brievenbus heel goed. We moesten namelijk weten wanneer de brievenbus de laatste keer wordt leeggemaakt. Dit stond er groot genoeg op maar toch zochten we het antwoord liever ergens tussen de kleine lettertjes.


Tijd voor een korte pauze. Op de hoek van de Meesterstraat en het Wallenhof vonden we de uitgelezen plek om onze koek op te eten. Even uitrustten in het gras met het zonnetje op onze schattige snoetjes. Richting rusthuis zetten we onze uitstap verder. Zo stil als we konden, losten we de vraagjes op die we hier moesten zoeken. Hoeveel verdiepingen telt het rusthuis? Wie ligt er op kamernummer …. ? Onze voetjes werden stilaan moe maar klagen of zagen deden we niet. Onze nieuwsgierigheid werd groot bij alle klompen die aan het nieuwe gemeentehuis staan. Wat zou dit zijn? Waarom staat dit hier? Door de juf kregen we wat meer uitleg over dit kunstwerk. Het stond hier al, nog voor we geboren werden! Dat is lang hoor! Wie zou er in de Pastorijstraat wonen? Meneer Pastoor natuurlijk. We hadden geluk, meneer Pastoor was net buiten. Hij kwam even met ons praten, dat vonden we wel leuk. Nu terug naar onze school. We waren moe maar toch blij dat we een ontdekkingstocht maakten door ons eigen dorp. We weten nu heel wat meer over ons dorp. Meer dan mama en papa? Wie weet…. !

26.03.2009 27.03.2009 Op de valreep nog een heel korte bijdrage over Mercator Naast het STEM bezoekt het 5de leerjaar ook elk jaar het Mercatormuseum in onze stad. We worden er ingewijd in de geheimen van het kaartlezen. Niet zo simpel, zo blijkt, maar wel héél boeiend. Na het cartografisch luik maakten we een “kruidenreis” rond de wereld. Kruiden die wij dagdagelijks in de keuken gebruiken, maar ook producten als koffie en thee komen oorspronkelijk niet van bij ons. Aan elk van deze snuisterijen hangt wel een verhaal. Het bezoek eindigt met “De wereld van Mercator”. In de mercatorzaal wachten ons allerlei opdrachten die ons meer te weten laten komen over het werk van deze wereldvermaarde streekgenoot.


Vrijdag 20 februari 2009


DE CARNAVALSQUIZ Tijdens de proefronde werden bordjes met fijngesneden groenten uitgedeeld aan de verschillende ploegen .Onze kinderen mochten ervan proeven en dan maar raden welke groente het nu eigenlijk wel was .Eentje hadden alle ploegen juist maar‌‌hoe schrijf je dat nu weer?????Zoek het maar uit!!! De kinderen van het eerste en tweede dachten zo : Sjapiegongen ,Sampijon ,Chompieon , Shampijon ,Champiejon , Sampijone , Sapjone , Champiejom , Campon , Schampiengon , Champiion , Campion , Shampjon , Champione , Schapieon , Scapion , Padstoel. Die van het derde en vierde schreven het zo: Champon , Champion , Schampion , Gampion , Champions , Campienjon , Campions , Chompioce , Schampigons , Chapios , Chapionne , Chapion , Sapijon , Campiom , Scampion . En toen kwamen die van het vijfde en zesde leerjaar : Champions , Champon , Champinions , Championnen ,Campionen , Sjampion , Schampions , Paddenstoel en vijf ploegen schreven Champignons .


15 februari 2009

Ondanks het koude weer waren er toch 27 atleten komen opdagen samen met hun nodige supporters . Het was leuk voor hen en voor ons dat het er zo spannend aan toeging , want nu kon iedereen van de zijlijn zich warm roepen ! Bedankt sportievelingen om van zo een sombere dag toch een zonnige te maken.

Hier zijn ze dan ……Onze medaillewinnaars : 

Zilver voor EMIEL DE SCHEPPER CISSE DE LOCHT Brons voor JASMIEN BELLENS

…….Onze strijdlustigen : Groep 4 1ste leerjaar 2de leerjaar 3de 4de 5de 6de

leerjaar leerjaar leerjaar leerjaar

Sara Bellens , Marie Felix , Arne De Wolf , Wout Verschraegen , Van Laere Lander , Rune Steels , Olivier Ivens Tuur d’Hooghe ,Stef De Schepper , Max Lossie Annabel Pauwels , Phoebe Spoor , Mattis De Meyer , Matthias Vlaeminck , Hanne Zatiko ,Wannes De Locht Amy De Wolf , Emile Buyl Elke Naudts , Stephanie Foubert ,Lena De Waele ,Lenn Van Mele. Sacha Foubert , Charlotte Christiaens Marvin Nicque Eline Christiaens , Casper De Weirdt , Robbe De Weirdt

VAN HARTE PROFICIAT AAN ALLEN !!!


VALMENIER : van za 21 tot en met za 28.03.09 Ze zijn nog maar pas terug, maar toch willen wij reeds enkele sfeerbeelden met jullie delen.

Voor wie het verloop van de voorbije sneeuwklassen van dag tot dag wil bekijken verwijzen we naar onze website : http://sneeuwklas.droomballon.be/


Terugblik op de sneeuwklas 2008 – 2009 Open brief aan de kinderen van het 6de leerjaar Beste, lieve kinderen van het zesde leerjaar, De bijzonder fijne sneeuwklasperiode zit er ondertussen weer op. Moe, maar bijzonder gelukkig, kwam ik afgelopen zaterdag terug thuis. Ik kon me niet bedwingen, om diezelfde dag nog de foto’s van de laatste uren op de website te zetten, omdat ik wist dat jullie allemaal razend benieuwd waren naar de foto’s. Heb je ze al gezien ? Krijg je dan geen zin om terug te keren ? Ik heb afgelopen week al dikwijls aan de sneeuwklasperiode gedacht, en vrijwel altijd met fijne herinneringen, vooral omdat we elkaar veel beter hebben leren kennen. Jongens en meisjes, jullie hebben heel wat geleerd. Er is me, terwijl ik rondliep met mijn camera en mijn fototoestel, heel wat opgevallen. Het is bijna niet op te sommen hoe jullie als jonge mens héél moeilijke zaken hebben geleerd, zoals …omgaan met elkaar, in groep leven, zorg dragen voor elkaar, voor je materiaal, om op tijd te zijn, rekening houden met persoonlijke kantjes van elkaar, enz…enz… Het doet me nog altijd deugd, als ik mijn ogen sluit en ik jullie stralende gezichten voor me zie, terwijl jullie elkaar de wildste verhalen zaten te vertellen aan tafel over de belevenissen en ervaringen van de afgelopen dag. Een aantal uitspraken van jullie spoken tegelijk nog altijd door mijn hoofd. Sommigen onder jullie zeiden mij bv. “We wisten niet dat je zo grappig kon zijn”, en “Jammer dat we je op school veel minder bij ons gaan hebben” of “Amai, blijf je echt bij ons voor de eerste keer een hele week ?” of “Gij zijt echt lief.” en zelfs “Sorry dat ik me daarnet boos maakte, directeur.” Het waren stuk voor stuk fijne dingen om te horen. Jongens en meisjes, ik wou jullie bedanken. Jullie hebben mij, door de manier dat je met elkaar hebt geprobeerd om te gaan, met het respect en de overduidelijke warmte en vriendschap voor elkaar, een héél goed gevoel en een hele fijne week gegeven. Bedankt madammen en meneren van het zesde leerjaar ! directeur Ludwig ( en niet ‘meneer den directeur’, hé, Thibeau ;-) )


Een wandeling in beelden door het dagdagelijks leven in onze school. Zomaar, tussendoortjes

SFEERBEELDEN …

… IN DE SNEEUW

4 DE LEERJAAR

SPELENDERWIJS LEREN OMGAAN MET GELD.

TECHNOLOGIEMOMENT

5 DE LEERJAAR


TOETERTESTEN

GROEP 4

GROEP 3 MUZIKAAL THEMA

INSTRUMENTALE PAPA’S


11.03 : WATERDAG

GR 4A DRAKEN HANDENSTAND GR 4B KROKODILLEN


ONZE LEESMAMA’S EN LEESOMA’S EN LEES…


WIJ ZIJN NU…

“GEMACHTIGD OPZICHTER”

Met dank aan onze instructeur Robert Vermeulen

VOOR NOG MEER VERKEERSZEKERHEID EN - VEILIGHEID

SPEELPLAATS BLUES


Tussen onze zesdeklassers schuilen er ook nu weer ‘literaire talenten’. Ook dit jaar namen we deel aan de opstelwedstrijd georganiseerd door het Davidsfonds. Wat werd er van de ‘journalisten in wording’ verwacht ? Dat zij een verhaal schreven over vroeger. De opdracht luidde : “Terug naar toen…” De Junior Journalist-wedstrijd bestaat uit een plaatselijk en een nationaal luik. Uit beide klassen werden er maar liefst 11 schrijvers door de jury beloond voor hun inzending : Jelto Vanwijnsberghe, Margot Viroux, Esther Steenkiste, Thibeau Baert, Jenne Van Veerdeghem, Joppe Heidbuchel, Anna De Cauwer, Victor Sack, Robbe De Weirdt, Benjamin Wille en Sofie Vercauteren. Op zondag 8 maart trokken deze leerlingen, samen met hun ouders, naar de vrije basisschool OLV Ten Bos voor de ‘plechtige proclamatie’. Iedereen kon genieten van een hapje, een drankje én hun gewonnen prijs natuurlijk. Een boek of een heus boekenpakket ! Het ging er op het einde superspannend aan toe want er moest nog worden bekend gemaakt worden wie van de 15 prijswinnaars dé Junior-Journalist van Nieuwkerken-Waas zou worden. En het werd … uiteindelijk ANNA DE CAUWER !!! Een dikke proficiat en bovendien is zij nu als plaatselijke winnares automatisch geselecteerd voor het nationale luik van de wedstrijd én maakt zij nog kans op de hoofdprijs. Duimen dus voor Anna. Want op zaterdag 09 mei worden de 5 nationale winnaars bekendgemaakt. Juf Mieke en meester Eddy


Een korte toelichting Naar aanleiding van de Jeugdboekenweek ( 16 t.e.m. 27 maart) organiseerde onze leerlingenraad een leesmarathon op school . Het idee is gegroeid vanuit een voorstel van één van onze leerlingen van de school. De koning, de koningin en de ministers werkten het idee verder uit. Ze besloten zelfs om hier een goed doel aan te koppelen. Een initiatief dat zowel boeken leespromotie, als zich inzetten voor een goed doel onderstreept, kunnen wij als schoolteam alleen maar toejuichen en ondersteunen. Het startschot werd gegeven op dinsdagmiddag 17 maart om 13.00 u. en de laatste lezers verlieten die week onze feeërieke leesburcht op vrijdagnamiddag 20 maart om 14.00 u. Goed voor 17 lestijden onafgebroken lees- , vertel- en luisterplezier. Gerealiseerd door alle leerlingen uit de lagere afdeling, aangevuld met de kinderen uit de Draken- en Krokodillenklas. Zelfs onze vrienden uit de wereldklas namen aan dit initiatief deel. Omdat zij niet wilden achterblijven en toch óók even wilden genieten van de aparte sfeer in onze leesburcht sloten op maandag 23 maart ook de kinderen uit de Dolfijnen-, Muizen- , Kikker- en Konijnenklas aan. Zelfs de beren van juf Melissa en juf Peggy luisterden met grote ogen én oren naar een spannend verhaal. Samen nog eens goed voor 4 lestijden. Samen hebben al onze kinderen 495 uur gelezen of vertellend gelezen. Onze leesmarathon in de leesburcht duurde in totaal 21 lestijden (of 1050 minuten !)

Een impressie uit de kleuterafdeling Voorleesweek in Groep 2: Jip-en-Janneke-week

Tijdens de voorleesweek ontdekten onze kapoenen Jip en Janneke. We werkten elke dag een verhaal uit. We hebben bellen geblazen, een Takkie geschilderd, bellen getekend, in de tent gespeeld en een Jip-en-Jannekes-hemd beschilderd. En op het einde van de week kregen we een medaille omdat we zo leuk hebben samen gespeeld en lief waren voor elkaar.


Een impressie uit de lagere afdeling 3e leerjaar en de jeugdboekenweek Het 3e leerjaar heeft gedurende 14 dagen het boek in de kijker gezet. We brachten een bezoek aan de bibliotheek en deden er een leuk boekenspel. Twee weken lang draaide alles rond boeken en lezen.

Op een dag was er een hert in het woud. Hij ging naar de reuzen. Hij was verbannen uit het woud. Hij moest de reuzen van de bergen van het woud weg laten gaan. Maar de reuzen wilden dat niet. Ze maakten ruzie tot ze in de knoop zaten. Hij mocht terug in het woud wonden.

Theun is een jongen die niet kan zwemmen. Maar op een dag krijgt hij hulp van zijn opa. En hij leert en hij leert, tot hij kan zwemmen. Zijn opa was trots.

Praatjes voor twee gaat over een beetje deugnieterij. Het zijn twee broers die ’s nachts praten. De kleinste heet Thijs en de oudste is Michiel. Het is een boek met 94 bladzijden. De broers praten over later.

Er was eens een meisje. Het meisje wou geen kasteelvrouw worden. Maar het moest van haar mama. En daarom ging ze met haar broer mee, verkleed als man. De moeder ontdekte dat ze mee was, en toen ze terugkwamen was mama heel boos, en moest ze naar haar kamer. Ze zei: “Ik wil ridder worden!”


Dat gaat over een meisje. Dat meisje heette Gertie. En Gertie werd weggehaald omdat ze geweldig sloten kon opendoen. Ze vroeg of ze niet kon blijven.

Reco knoeit met melk. Zijn moeder heeft hem nog nooit geslagen. Op school kleedt hij zich vlug om voor de gymles. Naast hem is Yasin.

Jaspers moeder gaat een paar dagen weg. Hoi! Lekker tv kijken en snoepen. Wat jammer dat er een oppas komt. De oppas is heel anders.

Op een dag was een jongen met een nat hoofd voor een deur gaan staan. Hij stal het boek van een arme man. Hij liep naar de zolder van zijn school. Daar las hij het boek. Het was een magisch boek, geschreven met een zilveren griffel.

Keizer heeft een knikker gevonden in het bos. En niet zomaar een knikker: een knikker met geel, groen, rood. Hij heeft een geheime schuikplaats bij de duinen. Maar op een dag ziet hij een jongen en een meisje zoenen.

“Tijd voor het journaal!� roept papa. Patje kan haar verhaal niet verder vertellen. Haar ouders hollen van de tafel weg. Met zijn mond nog vol eten, ploft hij in de zetel. Hij zet het journaal vlug op.


Een kijkje in de “leesburcht”…

’t School kan toch zalig zijn

En meer moet dat niet zijn !

Er is niet enkel dit initiatief… Zowel het 2de als het 3de leerjaar brachten een bezoek aan de bibliotheek en in heel wat klassen vonden nog leuke activiteiten plaats, maar vooral … Werken met en rond boeken is in verschillende klassen een verworven item dat niet enkel aan bod komt naar aanleiding van de jeugdboekenweek, maar dat dagdagelijks in het klasgebeuren verweven zit en dat in heel wat initiatieven concreet wordt gemaakt, van de jongsten tot de oudsten. In onze “Droomballon” heeft het boek zijn plaats !


Damiaanactie 2009

Tijd voor een wonder… DE NIEUWE CAMPAGNEFILM : ‘HET WITTE MASKER‘. Het Ituri-regenwoud in Oost-Congo: vochtig, donker en haast ondoordringbaar. Toch leeft hier een uitzonderlijk volk - diep verscholen in de wildernis. De pygmeeën: klein van gestalte, groots in hun daden. De pygmeeën zijn één met het regenwoud. Het is hun dorp, een vriend die hun alles geeft wat ze nodig hebben. Maar sinds kort huist hier een nieuwe vijand. Onzichtbaar, wachtend om toe te slaan… In deze film, die deskundig werd ingeleid door Mr. Denys, maakten onze kinderen van het 3de,4de,5de en 6de leerjaar een tocht in het spoor van het oudste volk van Afrika. Zij ontdekten hun eeuwenoude gebruiken, hun mythische band met het woud én …hun verwoede strijd tegen tbc en lepra. De vijand heeft een naam. Ebao, Malula, Bufa, Honorine en dr.Jacques om maar vijf van de personages te noemen zorgden ervoor dat onze kinderen ademloos toekeken. Als mooiste bewijs hiervan, een spontane uitspraak van één van de kinderen uit de vijfde klas bij het verschijnen van de eindgeneriek: “ Nee, het mag nog niet gedaan zijn!”


Een oprecht woordje van dank… aan de vele kinderen die zich hebben ingezet om in hun vrije tijd stiftjes te verkopen aan de vele ouders die heel spontaan en snel 5 euro meegaven met hun zoontje/dochtertje om stiftjes te kopen in de godsdienstklas aan de kinderen die 5 euro uit hun spaarpotje hebben genomen aan de leerkrachten die tijd vrijmaakten om mee te ‘genieten’ van deze adembenemende film aan directeur Ludwig en Bruno en Miranda die bereid waren om de refter om te toveren tot een bioscoop aan meester Chris voor het nemen van de foto’s tussendoor

Dit alles loonde ! We konden 3040 euro overschrijven op het rekeningnummer van de Damiaanactie. Daarmee geneest ‘De Droomballon’ maar liefst 76 patiënten ! Tijd voor een wonder? Dit is een klein wonder! Lieve groet, Juf Chantal

Ik dank jullie uit het diepste van mijn hart !

Malula


SuperVlieg in Nieuwkerken Op zondag 19 april landt supervlieg in Nieuwkerken. Het wordt een dag vol kunsten en kunstjes voor gezinnen met kinderen tussen 4 en 12 jaar. Bijzondere theater- en circusvoorstellingen, creatieve workshops, concerten, een groot superVlieg-gezinsspel en heel veel onverwachte ontmoetingen … tijd om te spelen, te genieten en je te laten verrassen !

Meer weten ? Voor inlichtingen kan je terecht in de bibliotheek en het gemeentehuis van Nieuwkerken of in de stadsschouwburg van Sint-Niklaas: 03.766.39.39, stadsschouwburg@sint-niklaas.be of surf naar www.ccsint-niklaas.be of www.supervlieg.be

Meedoen ? Meedoen aan alle voorstellingen, concerten, workshops,… kan op vertoon van je superVliegbadge. Deze badges kosten 5 Euro en je kan er overal mee binnen. Opgepast! Voor sommige activiteiten moet je wel op voorhand reserveren.

ZZzzzzzzzzzzzzz … vele groetjes van de superVlieg! Supervlieg wordt georganiseerd door volgende partners:

Cultuurcentrum Sint-Niklaas, Bibliotheek Nieuwkerken, Academie voor Schone Kunsten, Academie voor Muziek Woord en Dans, de basisscholen De Droomballon en OLV. Ten Bos, stedelijke jeugddienst, turnkring Jong en Blij … en nog vele anderen! En gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, Stad Sint-Niklaas en Provincie Oost-Vlaanderen.

Maar eerst even …. Een FLASHBACK


Ondertussen vond op vrijdag 20 maart op het dorpsplein Ten Bos de persvoorstelling plaats Op het programma stonden :

 Verwelkomingswoordje door Schepen voor Cultuur, Lieve Van Daele De leerlingen van het 3de en 4de leerjaar (De Droomballon + O.L.V-Ten Bos) zingen samen het SuperVlieglied.

 De leerlingen tonen hun versierde SuperVliegen De leerlingen krijgen een versierde SuperVlieg-tongtattoo die ze met z’n allen uittesten. Het geheel werd gepresenteerd door één van de SuperVliegmedewerkers, als Maja de Bij. En wij… wij waren er bij !

Schepen Van Daele omringt door een zwerm SuperVliegen

Juf Cathérine dirigeert het SuperVlieglied


Maar lang voor dit alles gingen onze kinderen zelf reeds aan de slag. In de eerste jaarhelft kregen het 6de – 5de en 4de leerjaar het bezoek van een Êchte kunstenaar. Samen gingen zij aan de slag. Het resultaat kunnen jullie op zondag 19 april bewonderen op de tentoonstelling in onze school. Hoe het allemaal zover kwam schetsen we in een beknopte fotoreportage.

6de leerjaar Ontwerp uitwerken en afdrukken in LINOSNEDE

5de leerjaar AFGIETSEL IN WAS van eigen hand


4de leerjaar Ontwerpen in PAPIER-MACHE

Wij sluiten dit project af met 3de leerjaar. In ruil (’t is maar hoe je ’t bekijkt)voor een kunstenaar kregen zijn de énige échte supervliegen in handen. Er was slechts één probleem. Deze eergierige vliegen wilden zich niet in hun “naakte” toestand aan de buitenwereld tonen. Dus… versieren maar ! Met engelengeduld, dat mogen we wel zeggen, leverden zij dit prachtig resultaat af. En dat de supervliegen hun outfit best geslaagd vonden bleek uit de persvoorstelling. Ze wilden, om het zo te zeggen, niet meer naar binnen.


4de leerjaar : Knutselen met bister De meesters van het vierde leerjaar volgen een cursus muzische vorming. Op die cursus krijgen ze ideeën en tips in verband met knutselen, muziek en drama. Op zo’n vormingsnamiddag maakten zij kennis met een nieuwe knutseltechniek: werken met bister. Wikipedia zegt er het volgende over: Bister is een geelbruin kleurpigment vervaardigd uit het roet en teer van verbrand hout of schellak of de gemalen bast van okkernoten en Arabische gom. Bister komt uit het Frans van het woord 'bistre' wat staat voor bruin, hazelnootkleurig, donkerbruin of chocoladebruin. Er kan niet alleen mee getekend worden, maar meubels of houten vloeren kunnen er ook mee worden gebeitst. Het nadeel is het niet-lichtvast zijn van dit materiaal dat gemakkelijk oplost in water. Hoe meer water gebruikt wordt, hoe lichter de tekening. Hoe gaan we nu te werk ? Eerst strijken we ons blad in met bister. Het blad wordt nu mooi bruin. Dan laten we het blad drogen. Als de bister droog is, gebruiken we natte wattenstaafjes om de bister weg te wassen. De delen die we nat gemaakt hebben worden nu mooi wit. Enkele foto’s van het proces en het product….

Meester Wim in actie!

Maaike toont fier haar eenhoorn.


Enige tijd geleden kregen we van Kiwanis Sint-Niklaas fluojasjes voor alle kinderen van De Droomballon. Deze zorgen ervoor dat onze leerlingen veilig naar school kunnen stappen of fietsen. Dat niet alleen. Op uitstappen gebruiken we de jasjes ook om ons veilig door het verkeer te begeven. Bij deze willen we de mensen van Kiwanis Sint-Niklaas nog eens hartelijk bedanken! Waarvoor staat Kiwanis eigenlijk? De Stichting Kiwanis Belgie heeft als doel de vorming en ontwikkeling van elke culturele activiteit en/of humanitaire actie evenals de opvoeding en de hulp aan de kansarme jeugd, in het kader van de regels die gelden binnen Kiwanis International.

Een kleine fotoreportage‌


- VAN MAANDAG 02.03 TOT EN MET VRIJDAG 13.03.2009 -

MET DANK AAN AGENT ROB


Opvoedingscursus ouders helpt bij agressieve kleuters Een cursus opvoedingsvaardigheden van de ouders helpt het gedrag van agressieve kleuters te verbeteren. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek.

Cursus De onderzoekers vergeleken het gedrag van 72 agressieve kinderen waarvan de ouders een cursus volgden met een controlegroep van evenveel probleemkinderen. Deze kinderen hebben vaak driftbuien of maken veel ruzie met hun leeftijdsgenoten. Met de cursus leren ouders anders om te gaan met het gedrag van hun kinderen. Ze bespreken het gedrag en hun reactie daarop in groep. In 18 sessies leren ze verder hoe ze hun kinderen opdrachten en complimenten moeten geven. Daarnaast ontdekken ze ook hoe ze grenzen moeten stellen. Als laatste krijgen ze te horen hoe ze ongewenst gedrag moeten aanpakken. Ongeveer 5 procent van de kinderen blijft agressief gedrag vertonen na de normale piek rond 3 jaar, meldt nu.nl. Verbetering Een jaar later zagen de onderzoekers bij de kinderen waarvan de ouders de cursus volgden zowel een verbetering in de opvoeding als een verbetering bij het gedrag van de kinderen. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of deze positieve veranderingen blijvend zijn. Agressie bij kleuters kan later uitgroeien tot een gedragsstoornis. (ep) http://www.hln.be/hln/nl/38/Je-Kinderen/article/detail/469402/2008/10/29/Opvoedingscursusouders-helpt-bij-agressieve-kleuters.dhtml

Anderen pijn zien lijden geeft pesters kick Hersenscans van tieners met een geschiedenis van agressief pestgedrag tonen aan dat ze het leuk vinden wanneer iemand anders pijn lijdt. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek. Gewelddadige filmpjes De onderzoekers vergeleken 8 agressieve jongens tussen 16 en 18 jaar met 8 'normale' jongens. De jongens met gedragsstoornissen vertoonden gedrag als het uitlokken van vechtpartijen en wapengebruik. Beide groepen kregen geweldadige video's te zien, waarbij ĂŠĂŠn persoon iemand anders verwondde. Daarbij bestudeerden de onderzoekers de hersenactiviteit van de jongens. Bij agressieve tieners waren de hersendelen die instaan voor gevoelens als beloning actief bij het zien van deze filmpjes. In tegenstelling tot de normale jongeren was er weinig activiteit in de hersendelen van de pesters die instaan voor zelfcontrole.


Verrassend resultaat "Het is mogelijk dat de hersenen van de pesters zo reageren omdat ze het leuk en spannend vinden anderen pijn te zien lijden." Dit resultaat is helemaal niet wat de onderzoekers verwachtten. "We zijn verrast omdat we dachten dat deze kinderen koud en emotieloos zijn in hun pestgedrag. Maar dit onderzoek bewijst dat ze wel iets voelen als ze gewelddadig zijn en dat ze om hun slachtoffers geven." De verschillen tussen de twee groepen waren opvallend groot. Maar de wetenschappers menen wel dat er nog meer onderzoek moet gebeuren. (ep) http://www.hln.be/hln/nl/38/Je-Kinderen/article/detail/480088/2008/11/07/Anderen-pijnzien-lijden-geeft-pesters-kick.dhtml

Waarom plagerijen niet altijd slecht zijn Bron : Het Laatste Nieuws

"De pesterige bijnamen die kinderen elkaar geven, zijn goed voor kinderen. " Dat zegt een vooraanstaande psychologe. "Die bijnamen horen bij het leven en zouden niet mogen verboden worden door politiek correcte juffen. Plagen is niet hetzelfde als pesten," voegde Erin Heerey er aan toe. Ze gelooft erin dat bijnamen kinderen ook populair kunnen maken op langere termijn. Sociale normen "Als iedereen lacht terwijl de bijnamen genoemd worden, is er geen reden om in te grijpen. Kinderen leren zo over sociale normen en hoe ze met elkaar moeten omgaan. Door het plagen leren kinderen ook hoe ze hun lichaam, stem en gezicht kunnen gebruiken om een bepaalde betekenis over te brengen." Heerey wijst erop dat het plagen door tieners vervangen wordt door sarcasme. "Tieners zeggen de meest vreselijke dingen tegen elkaar terwijl iedereen er mee lacht en er geen probleem mee heeft. Dan is er toch niets aan de hand?" Studenten Ook in een volwassen leven spelen plagerijen een belangrijke rol. "Kijk naar de studentenverenigingen, waar de oudere leden de jongere bedenken met wrede bijnamen over hun zwakheden. Dat zet mensen aan tot gedragsverandering ĂŠn zorgt voor een binding met de groep." De psychologe voerde zelf een onderzoek naar plagerijen bij studenten. Het bleek dat de vriendschappen erdoor versterkt worden. Jaren later bleek ook dat de 'gepeste' studenten bijna zonder uitzondering een leiderschapspositie innamen en dezelfde overgangsrites aan hun jongere studenten oplegden. Teambuilding "Ik hoop echt dat bedrijven de mogelijkheid tot plagen niet verbieden. Het is zo cruciaal in de vorming van een team. Het maakt dat mensen interageren met elkaar en een relatie met elkaar opbouwen."


De Amerikaanse woont nu in Groot-BrittanniĂŤ, en is zwaar verbaasd over hoe Britten met humor omgaan. "Ze kunnen met een uitgestreken gezicht de meest rare dingen zeggen", klinkt het verbaasd. (edp) http://www.hln.be/hln/nl/38/Je-Kinderen/article/detail/597311/2009/01/07/Waaromplagerijen-niet-altijd-slecht-zijn.dhtml

Bijna helft jongeren slachtoffer van cyberpesten Heel wat jongeren minimaliseren het fenomeen van cyberpesten. Een op de tien jongeren gaf zelf aan dat hij of zij op het internet gepest werd, maar uit impliciete vragen leidden de onderzoekers af dat zowat de helft slachtoffer was. Dat blijkt vandaag uit een onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Ermee omgaan Volgens de onderzoekers minimaliseren de slachtoffers het cyberpesten mogelijk als strategie om ermee te kunnen omgaan, als 'copingstrategie'. Getuigen zouden de hardheid van het cyberpesten een stuk zwaarder inschatten. "Ze grijpen vaak in, maar toch blijft een groot aantal jongeren die getuige zijn van cyberpesten, ook passief aan de zijlijn staan", zegt de VUB. Vier op tien zondigt Ook de daders zouden niet altijd bewust zijn van hun pestgedrag. Een op twintig gaf aan zelf dader te zijn, terwijl uit impliciete vragen bleek dat vier op tien zich eraan bezondigden. "Hun motief is in het gros van de gevallen wraak, wat uiteindelijk kan leiden tot een negatieve spiraal zonder einde." Gedragsproblemen De onderzoekers vinden dat jongeren moeten leren inzien dat anderen viseren met negatieve berichten via internet of gsm, wel degelijk een vorm van pesten is. Ze stelden vast dat slachtoffers van cyberpesten opvallend vaker emotionele symptomen, gedragsproblemen, hyperactiviteit, aandachtsproblemen en problemen met leeftijdsgenoten vertoonden. Maar ook de andere betrokkenen, daders en getuigen van cyberpesten, vertoonden meer gedragsproblemen. Een kwart van de jongeren gaf aan dat hij of zij al met cyberpesten in aanraking was gekomen, hetzij als getuige, hetzij als dader of slachtoffer. Herhaaldelijk Het onderzoek werd uitgevoerd bij 1022 jongeren uit de eerste graad van het secundair onderwijs, verspreid over vijf Vlaamse scholen. Er wordt gesproken van cyberpesten als iemand gedurende een periode herhaaldelijk via elektronische media gepest wordt. Dat kan zowel verbaal als fysiek het geval zijn. In dat laatste geval worden computers beschadigd door programma's te hacken of virussen te versturen. (belga/ep) http://www.hln.be/hln/nl/38/Je-Kinderen/article/detail/523054/2008/12/02/Bijna-helftjongeren-slachtoffer-van-cyberpesten.dhtml


Wij zijn blij met de geboorte van : - Simon (23.10.08) Broertje van Annabel Pauwels (2C)

- Zjef (17.12.08) Zoontje van juf Nancy (zorgjuf kleuters) en Kristof De Schepper.

- Arthur (26.01.09) Zoontje van juf Wendy (titularis 3B) en Jan Geerinck - Lander (25.02.09) Broertje van Viene Van Hul (Gr 1A – Berenklas)

Onze oprechte deelneming : - Dhr. Lucien Lamot (02.01.2009) Grootvader van juf Evie (Wolkenklas – 1C)

- Mevr. Maria-Louisa De Bock (03.01.2009) Overgrootmoeder van Kwinten Fruytier (6A) en Jenne Van Veerdeghem (6A)

- Dhr. René Willockx (07.01.2009) Overgrootvader van Amber Janssens (3A) en Britt Janssens (Wolkenklas-1C)

- Mevr. Irene Van Duyse (25.01.2009) Grootmoeder van Lana De Meyer (4A)

- Mevr Arlette Van Loocke (28.01.2009) Tante van Terence (2A) en Laurens (Gr 4A-Drakenklas) Mariman

- Dhr. Vincent Foubert (30.01.2009) Overgrootvader van Lukas (5B), Hendrik (2A) en Karel (Muizenklas) Felix en Annabel Pauwels (2C) Ere-Schepen Stad St-Niklaas

- Mevr. Rita De Wolf (01.02.2009) Overgrootmoeder van Sarah Hereman (Gr 2A – Konijnenklas)

- Mevr. Ingrid Van Wiele (08.02.2009) Grootmoeder van Emma (1A) en Mila (Gr 1 – Berenklas) T’Syen

- Dhr. Josef Soetens (22.02.2009) Overgrootvader van Nel (3A) en Sien (6B) Naudts Overgrootvader van Lore (3A) en Kato (5A) Kisbilck


- Mevr. Linda De Graeve (04.03.2009) Grootmoeder van Charlotte (Gr 4A – Drakenklas) en Louise (Gr 1 – Berenklas)

- Dhr. Wilfried Beylkens (08.03.2009) Grootvader van Laurie Wielandt (1A – Wolkenklas)

- Mevr. Martha Van de Putte (24.03.2009) Grootmoeder van Juf Ellen (1A – Wolkenklas) Overgrootmoeder van Lisa De Maeyer (Gr 4B – Krokodillenklas)

Op 30.03.09 hernam juf Nancy haar lesopdracht als zorgjuf in de kleuterafdeling. Zij is ondertussen de gelukkige mama van haar eerste kindje : Zjef Juf Winny herneemt haar lesopdracht na de paasvakantie niet. Zij gaat tot het einde van het schooljaar met ouderschapsverlof. Dochtertje Myrthe en zoontje Victor hebben dus is dit laatste deel van het schooljaar alle dagen hun mama thuis. Zij wordt in 2B vervangen door Juf Sarah Van Wiele. Voor de leerlingen verandert er niets aangezien zij juf Winny,werkonbekwaam wegens arbeidongeval, nu reeds vervangt.

Baby’s op komst Juf Evie gaat vanaf 20.04.09 met bevallingsverlof. Benieuwd of het voor Lena een broertje of een zusje wordt. Zij wordt in 1C , tot het einde van het schooljaar, vervangen door juf Tania Verbruggen (geen onbekende in onze school). Juf Tania heeft al ervaring met ons eerste leerjaar. In het eerste trimester verving zij reeds korte tijd juf Ellen in 1A. Ook juf Elke (uit de Kikkerklas) zit al een tijdje thuis. Zij diende, wegens het decreet op de moederschapsbescherming, haar lesopdracht te staken. Tijdens de zomervakantie wordt juf Elke voor de eerste keer moeder. In Gr 2B wordt zij tot einde schooljaar vervangen door juf Dorien Ghyssaert. Zij was voordien zorgjuf bij de kleuters. Wij eindigen met de melding dat ook juf Tine (uit wolkenklas 1B) zwanger is. Zij verwacht haar eerste kindje begin volgend schooljaar. Normaal gezien blijft zij tot het einde van het schooljaar op post.


Meer meldingen van agressie in tijden van crisis

‘Jeugd lijkt alleen maar gewelddadiger’ Geen week gaat voorbij zonder een tiener die een leeftijdsgenoot de duvel aan doet. Messentrekkerij, geklop met honkbalknuppels en nu zelfs gehannes met paintballgeweren op een speelplaats. Zijn de jongeren driester en driester ? Of lijkt dat maar zo ? ”Er is niet meer geweld. De aandacht is wel vergroot”, zeggen jeugdcriminologen. Tijdens de maand februari : * Een bende van 12 scholieren mept de inboedel van een middelbare school in Alleur bij Luik kort en klein. Balans : 6 gewonden. * Een jongen krijgt 17 messteken omdat hij zijn gsm niet wil afgeven * Een meisje krijgt een pak rammel omdat ze haar iPhone wil beschermen. * 2 wildemannen schieten hun paintballgeweren leeg op leerlingen op de speelplaats van het atheneum van Marcinelle. Balans : 20 gewonden , van wie er 2 naar het ziekenhuis moeten. * Kenny Bolle wordt veroordeeld tot 18 jaar voor de moord op Bart Bonroy. Hij stak hem 2 jaar geleden dood omdat die hem een sigaret weigerde. * In Londen opnieuw 6 jongeren slachtoffer geworden van messteken. 2 overleefden het niet. Vorig jaar vielen in het Verenigd Koninkrijk 28 doden bij zulke incidenten.

’s Lands jeugdcriminologen kijken ernaar en hebben veel vragen. Is het een spiraal die steeds sneller gaat ? Worden ze ruwer met de dag ? Of beelden we ons dat in en loopt het allemaal niet zo’n vaart ? Als het van KUL-criminoloog Gie Deboutte afhangt, is het dat laatste. ‘De maatschappij is gefocust op veiligheid. Alles wat daartegen indruist, wordt onmiddellijk gemeld. Er is meer aandacht voor en dus lijkt het alsof het vaker voorkomt. Maar de statistieken spreken dat tegen.’ Deboutte zegt het met stelligheid:

‘Onderzoeken bij jongeren zelf laten in geen enkel geval een stijging van criminaliteit zien. Niet als hen gevraagd wordt of ze al slachtoffer zijn geweest, niet of ze ooit zelf iets hebben gedaan.’ De cijfers over de jeugdcriminaliteit van de federale en lokale politie in Vlaanderen spreken dat tegen. Op 4 jaar tijd stegen die met een ¼ van 19.591 in 2003 tot 24.706 in 2007 Professor jeugdcriminologie Johan Deklerck (KU Leuven) waarschuwt voor ‘overhaaste conclusies’. Je mag niet alles op een hoop gooien. Elk incident is anders. De ene keer is het een wraakactie , dan weer om te jennen of schrik aan te jagen. Die gevallen zijn allemaal van een verschillende orde en verdienen nuance. Het zijn niet alleen de feiten op zich die je moet bestuderen, maar ook de maatschappelijke context.’ Het hangt er allemaal maar van af hoe geladen het thema op dat moment is. ‘In de huidige maatschappij ligt de focus op veiligheid en alles wat daarrond hangt’, zegt Deklerck. ‘En zeker nu, een paar weken na de moordpartij in de kindercrèche in Dendermonde, is iedereen daar extra gevoelig voor. Elk feit wordt uitvergroot, terwijl het door die jongeren wellicht niet altijd zo bedoeld is. Een jongetje dat met een neppistool met plastic balletjes schiet in een school, kan verdacht worden van deugnieterij. Maar als dat gebeurt nadat in Finland een student een paar mensen op zijn campus heeft dood-

geschoten, zal iedereen daar anders over denken’. Zijn collega Gie Deboutte ziet in de gestegen criminaliteitscijfers nog een ander fenomeen. ‘De politie registreert beter. In 2006 pas zijn er meldpunten opgericht. Uiteraard is er dan een stijging. Maar meer meldingen betekent niet dat er ook meer feiten zijn. Die worden alleen beter gerapporteerd’. Bovendien zegt Johan Deklerck, is de aangifte-bereidheid de jongste jaren sterk gestegen. Wie het op de een of andere manier aan de stok krijgt met iemand anders, zal sneller naar de bevoegde diensten stappen. Maar het probleem is complexer dan dat. ‘We leven in een veiligheidssamenleving. De wortels daarvan liggen diep. Er is een algemeen gevoel van onbehagen. De economische crisis met veel jobs die verloren gaan, het milieu dat om zeep gaat, er zijn steeds meer echtscheidingen, de tradities verdwijnen één voor één….. Dat vindt niemand aangenaam. Jongeren zijn dan een makkelijke groep om op te focussen. Ze gedragen zich puberaal. Hun experimenteerdrift wordt niet meer gesmaakt. Ze zijn kwetsbaar voor de toorn van de maatschappij. We focussen er te veel op en geven hen geen krediet. We zouden hen beter anders benaderen. Met hen praten, alert zijn en ingrijpen en niet zozeer op de loer liggen en hen onmiddellijk tackelen bij alles wat misloopt.’ ____________________________________

Frank Poosen (Nieuwblad)


In deze editie laten we de getallen spreken. Voor wie aan de paastafel eens over iets anders wil praten dan het weer… 16 000 50 261

350 3 4,4 27,5 291 11 5 820 195 46 142 000 000 1 135 000 100 000 20 25 53 1 op 3 85 3 500 7

woorden per dag gebruiken mannen gemiddeld. En dat is meer dan vrouwen, in tegenstelling tot wat algemeen aangenomen wordt, zo blijkt uit een Amerikaans onderzoek. calorieën per jaar raak je moeiteloos kwijt door gewoon het huishouden te doen, berekende een Britse studie. Wassen, stofzuigen en strijken zijn de grootste verbruikers. Als het je kan motiveren: om evenveel te verbranden zou je ten minste 2 uur per week of ruim 100 uur per jaar moeten joggen of zwemmen, zónder dat het je een schoon huis of frisse was oplevert. km gemiddeld, strijkt een vrouw in haar leven, als ze al het wasgoed op een rij zou leggen. jaar van haar leven brengt een vrouw gemiddeld door in de badkamer. Tot grote ergernis van de mannen die 3 jaar van hun leven staan te wachten. maal per week draait een Belgisch wasmachine gemiddeld. De Belgen houden dus van schone kleren. jaar is de gemiddelde leeftijd waarop Belgische vrouwen hun eerste kind krijgen. Een aantal jaar geleden was dat nog 28 jaar. landgenoten stonden vorig jaar organen af en redden daarmee het leven van iemand anders. Dat is een record, want nooit eerder waren zoveel Belgen orgaandonor procent van de Belgische bevolking is linkshandig. Honderd jaar geleden wast maar 3 % doosjes vitamines gingen vorig jaar over de toonbank in de Belgische apotheken. In 3 jaar tijd steeg het verbruik ervan met 15,4 % euro gemiddeld gaf de Belg vorig jaar uit aan bloemen en planten. Snijbloemen zijn het populairst, balkonplanten staan op de tweede plaats. kortingbonnen hebben wij Belgen, vorig jaar uitgeknipt. Goed voor een besparing van om en bij de 100 miljoen euro. mensen gingen in 2008 naar een Vlaamse film kijken. Een recordaantal. gestolen portefeuilles vindt “De Post” elk jaar in haar rode brievenbussen. procent van de mannen laat zijn boterhammen smeren door zijn moeder of zijn vrouw. Bruine boterhammen met kaas zijn favoriet. procent van de werknemers hebben geen goed woord over voor hun baas. Vrouwelijke chefs zijn wel iets populairder dan hun mannelijke collega’s procent van de Belgen gaat minsten 3 keer per jaar op reis. Belgen reizen dus graag… én veel. van de bureaustoelen blijft leeg, omdat de gebruiker thuis werkt , afwezig of in vergadering is. Steeds meer bedrijven schaffen dan ook de vaste werkplek af en laten hun werknemers elke dag opnieuw hun plaatsje kiezen. procent van de Vlamingen is tevreden met hun loon, al mag het natuurlijk altijd wel wat meer zijn… ton wegwerpzakjes worden er per jaar minder uitgedeeld dan in 2003. Dit is een terugval met 67 % Belgen per dag gieten hun tank vol met verkeerde brandstof. Een dure vergissing van in totaal 1 miljoen euro per jaar.


Misschien herinneren jullie zich nog de fijne kinderbijdrage uit onze herfsteditie. Naar aanleiding van ons paasnummer ging Carper De Weirdt, onze minister van sport, de humoristische toer op. Hij bezorgde ons een reeks leuke grappen. Lees… en lach… met ons mee. Reeks 1 : onderwijs getint, onderwijs gelinkt… Een natuurkundeleraar vraagt aan Peter : ”Wat is het verschil tussen een bliksem en elektriciteit ?” De juf schrijft op het bord 2 – 2 en vraagt : “En Jef, hoeveel is 2 – 2 ?” “En Hans, wie was vandaag de beste op school,” vraagt papa geïnteresseerd. “Klaasje, ben jij de oudste thuis,” vraagt de juf.

Antwoord van Peter : ”Voor bliksem hoef je niet te betalen,” meester Antwoord van Jef : “Een gelijkspel” juf Antwoord van Hans : ”Zoals gewoonlijk, de meester.” Antwoord van Klaasje : ”Nee juf, mijn vader is ouder.” Antwoord van Elsje : Mijn broer Freddy en ikzelf “Ja,” vraagt Jantje, “Wanneer is het terug vakantie, meester ?” Reactie van de student : ”Een ogenblik, ik zoek mee.”

Een onderwijzer vraagt : “Noem eens 2 dingen die in 1900 nog niet bestonden.” Aan het einde van de eerste schooldag vraagt de meester : “Heeft er nog iemand een vraag ?” Bij een student wordt ingebroken. ”Zwijg,” roept de inbreker, “ik zoek geld !”

Reeks 2 : uit de huiskring… “Mama, er zit een vlieg in mijn soep,” zeurt Jantje

Antwoord van mama : “Wees maar rustig,die eet niet zoveel.”

Reeks 3 : een bron van levenswijsheid… “Vader, wat gebeurt er als ik die ezel steel ? “ vraagt zoonlief. Vader tot zijn zoon die thuiskomt met een slecht rapport. ”Ik straf je omdat ik van je houd, mijn zoon.” Zoon van 18 tot zijn vader : ”Waarom mag ik mijn rijbewijs niet halen, ik ben toch oud genoeg ?”

Antwoord van de wijze vader : ” Dan ben je er zelf een, “ mijn zoon. Antwoord van de zoon : ” Weet ik papa, maar zoveel liefde heb ik dan toch niet verdiend.” Antwoord van de alerte vader : ” Ja, maar mijn auto niet.”

Reeks 4 : nog een paar uitsmijters… Een kannibaal komt bij zijn stam en zegt : ”Sorry, ik ben te laat.” Een toevallige voorbijganger vraagt aan een visser : “En, bijten ze ?” 1.“Wat heb jij een lelijke vrouw,” zegt een klant tegen een foorkramer. 2. “Welke zaak,” vraagt de klant.

Antwoord van zijn vriend : ”Inderdaad, iedereen is al op.” Antwoord van de visser : ”Nee, kom gerust maar dichterbij.” 1 Antwoord van de foorkramer : ”Dat klopt, maar ze is wel goed voor de zaak 2 Antwoord van de foorkramer : “ Het spookhuis…”

Met dank aan Casper, voor deze vrolijke noot.


april – mei - juni

 VERLOFDAGEN van za 04.04 t.e.m. zo 19.04.09 : PAASVAKANTIE van vr 01.05 t.e.m. ma 04.05.09 : Feest van de arbeid + facultatieve verlofdag wo 20.05.09 : Pedagogische conferentie do 21.05 t.e.m. zo 24.05.09: Hemelvaartweekend ma 01.06.09 : Pinkstermaandag MEDISCH ONDERZOEK di 21.04.09 : Medisch onderzoek kleuters Gr 3A – in CLB-centrum di 28.04.09 : Medisch onderzoek kleuters Gr 3B + Gr 3A+B – in CLB-centrum di 09.06.09 : Medisch onderzoek kleuters Gr 2A/B – op school ACTIVITEITEN EXTRA MUROS do 23.04.09 : Leeruistap 6de lj : Beroepenhuis + Huis van Alyn (Gent) za 25.04.09 : Plechtige Communie + Vormsel (KGD - 6de lj) di 28 (1A) + wo 29 (1B) + do 30.04.09 (1C) : Lentewandeling 1ste lj (Stropersbos) do 30.04.09 : Leeruitstap 3A + 3B : St-Niklaas (deel 2) zo 03.05.09 : Dankmis Vormsel (KGD - 6de lj) ma 11.05.09 : Leeruitstap 4A + 4B (Molsbroek) di 12.05.09 : Sportmarkt 5de + 6de lj (St-Niklaas) do 14.05.09 : Rollebolledag Gr 3 + 4 / Schooltoneel 1ste + 2de lj + OKAN di 19.05.09 : - Leeruitstap 5A + 5B (De Westhoek) - Schoolreis Gr 2A + B (Harry Malter) do 21.05.09 : Eerste Communie (KGD – 1ste lj) vr 29.05.09 : Leeruitstap 3A + 3B (Antwerpse Zoo) za 09 + zo 10.05.09 : Feest van de vrijzinnige jeugd (NCZ) di 02.06.09 : Leeruitstap 4A + 4B (De Belgische kust) vr 05.06.09 : Schoolreis 2de + 3de lj (Bellewaerde) do 18.06.09 : - Schoolreis Gr 3A + B (Binnenspeeltuin - Wechelderzande) - Schoolreis Gr 4 + 1ste lj (Plopsaland) za 13 + zo 14.06.09 : Lentefeest (NCZ) do25.06.09 : Schoolreis 4de lj (Bobbejaanland) / Schoolreis 5de lj (Walibi) vr 26.06.09 : Schoolreis 6de lj (Centerparcs – Erperheide) / Fietstocht 3de lj ma 29.06.09 : Fietstocht 6de lj ACTIVITEITEN INTRA MUROS wo 22.04.09 : “Spring-je-fit”-dag op school vr 08.05.09 : Franse avond 6de lj (SNOK) vr 15.05.09 : Dessertenbuffet 6de lj zo 13.06.09 : Open deur : peuterklas + 1ste leerjaar di 23.06.09 : Uitreiking getuigschriften 6de lj (receptie + tentenkamp)

 

zo 19.04.09 : Kunsthappening “SuperVlieg” zo 31.05.09 : SCHOOLFEEST FEEST OP HET DORP Oudercontacten einde schooljaar : ma 29 en di 30.06.09


Lijst van nuttige telefoonnummers 1. Kinder- en jongerentelefoon 102 2. Kinderrechtswinkel 09 / 233.65.65 3. Vertrouwenscentrum kindermishadeling 078 / 15.00.20 of 09 / 216.73.30 4. CLB 03 / 776.34.51 5. Jongeren Advies Centrum Waasland 03 / 766.72.72 6. Jolijn 0800 / 900.33 7. Tele onthaal 106 8. Opvoedingstelefoon Vlaanderen 070 / 222.230 9. Centrum voor Morele Dienstverlening 053 / 77.54.44 10. Jeugdpolitie Sint-Niklaas 03 / 760.12.00 11. De Keerkring Centrum voor opvoedingsondersteuning 03 / 755.00.71

MET DANK AAN

Hallo SBO - Paaseditie 2008-2009  

Dit is de paaseditie van het schoolkrantje a.k.a. "Hallo SBO" van de Stedelijke Basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken in het schooljaa...

Hallo SBO - Paaseditie 2008-2009  

Dit is de paaseditie van het schoolkrantje a.k.a. "Hallo SBO" van de Stedelijke Basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken in het schooljaa...

Advertisement