Page 1

De Stedelijke Basisschool… waar iedereen thuis is

Hallo S.B.O. STEDELIJKE BASISSCHOOL NIEUWKERKEN

Schoolblad S.B.O. Nieuwkerken Een band tussen school en thuis Schooljaar 2010 – 2011 Paaseditie

INHOUD : Gijselstraat 35 Tel : 03/776.44.24 Fax : 03/777.79.18 E-mail : ludwig.demeyer@sint-niklaas.be chris.grumiau@sint-niklaas.be http://www.droomballon.be

redactie :

Chris Grumiau Verantwoordelijke uitgever : Ludwig De Meyer

            

Woordje van de directeur Nieuws Bouwdossier Terugblik Kleuterprojecten Klas in de kijker School in de kijker Verkeersopvoeding Fotoalbum De Warme School Proza Auteurs op school Poëzie Creatief Wereldklas Ter info Afscheid Ouderraad De Mileuvriendelijke school Oproep Uit de media Wist je dat Personalia Kalender

Lijst met nuttige telefoonnummers


Een woordje van de directeur Beste ouders, Beste kinderen,

Wat ben ik blij dat de kleuters verhuisd zijn naar hun fonkelnieuwe klaslokalen ! Het ziet er prachtig uit, en we zijn met z’n allen dan ook apetrots op het bekomen resultaat. De drie nieuwe lokalen zijn niet te onderscheiden van de vijf totaal gerenoveerde klaslokalen. Je moet op zaterdag 21 mei 2011 maar eens een kijkje komen nemen.

Op die dag feesten de kleuters erop los ! Ze doen dit met een show die in de sporthal van Nieuwkerken zal doorgaan, gevolgd door de officiële opening van het kleuterpaviljoen, bezoek aan de nieuwe klasjes, animatie op de speelplaatsen, onze vertrouwde gezellige barbecue, enz… Ze hebben terecht reden om te feesten. In die feestvreugde willen we dan ook iedereen betrekken. Noteer alvast die datum in je agenda, een uitnodiging volgt. Wie op zaterdag 21 mei 2011 langskomt zal zien dat fase 2 voltooid is, maar dat het dan nog niet gedaan is. Na fase 2 aan de kleuterschool, komt er nog fase 3 aan de kleuterschool. Om deze derde fase vlot te kunnen laten verlopen, zal een deel van het terrein (langs de haag) een afgesloten toegangsweg worden voor de bouwheren. Om die reden is een deeltje van de kleuterspeelplaats dus nog niet afgewerkt. Aan de achterzijde van het domein komt met name nog een en ander : - een aparte kleuterrefter met veel ramen en aangepast kleutermeubilair - in deze refter komt een ingebouwde poppenkast en een keuken voor kookactiviteiten - nieuw bijkomend sanitair dichtbij de eetzaal - een lokaal om de peuterklas op te kunnen splitsen en groep 1B te kunnen inrichten - een afgesloten buitenspeelruimte, als verlengde van deze peuterklassen Om die reden : - blijven de huidige toiletjes nog even staan, maar dat is dus voorlopig, totdat de nieuwe er zijn - is de speelplaats dus nog niet 100% afgewerkt en zal het fietsparcours nog niet helemaal klaar zijn na fase 2, maar dat komt dan wel na fase 3. - wachten we op fase 3 voor de fietsenstalling van de kleuterfietsjes Fase 3 zou op minder dan een jaar afgewerkt moeten zijn. Ik ben wel blij dat we nu, na fase 2, toch al konden verhuizen. Doordat de kleuters verhuisd zijn, kunnen we volop beginnen investeren in het spelaanbod voor álle kinderen. Zowel de school als de ouderraad van onze school investeerden duizenden euro’s in de aankoop van spel- en bewegingsmateriaal voor de drie speelplaatsen. De bestellingen zijn geplaatst voor ¾ van het gewenste materiaal, en we hopen de leveringen in april – mei 2011 te kunnen verwachten.


Elke speelplaats zal over groter spelmateriaal en over twee spelkoffers beschikken met daarin een hoop speelgoed dat op de speelplaats kan worden gebruikt. Het is nu aan de leerkrachten van de betreffende niveaus om hun speelplaatsafspraken te updaten, gezien de nieuwe situatie. De kinderen van de middenbouw (L1-2-3) zullen na de paasvakantie hun speelplaats verdubbeld zien. Dat hadden ze zelf ook al door, want de smeekbedes en verleidingstrucjes om hun slag binnen te halen, zijn soms niet te onderschatten. Op onze vraag, en uit eigen beweging dachten ze alvast mee hoe hun speelplaats nóg fijner zou kunnen worden. We hadden dan wel een planning vooropgesteld dat we eerst de kleuterschool zouden aanpakken en dan de lagere school, maar soms lopen dingen nu eenmaal wat door elkaar. Het leven is niet zwart-wit, maar grijs, nietwaar ? Toegegeven, op het moment dat twee kinderen uit het derde leerjaar met glinsterende pretoogjes, met een glimlach die zo uit een reclamespotje had kunnen komen én daar bovenop nog eens met een zelfgemaakt gedicht naar me toekwamen, met de vraag twee voetbaldoelen nu al aan te schaffen, toen smolt mijn hart. Ik laat je even meegenieten van hun gedicht.

Liefste directeur, We schrijven deze brief want we vinden je zo lief. Maar we moeten je iets vragen, We doen het niet om je te plagen. Wil je alstublieft na de paasvakantie twee goalen plaatsen? Dan kunnen de jongens voetballen en de meisjes kunnen dan ook kijken. Gelieve deze brief niet te wijken en het nog eens na te kijken. Ook al doe je het niet, we blijven je vriend. Lenie en Emiel

Geef toe, goed aangepakt van die twee kornuiten, hé ! Was het nu ‘krak’, of ‘smelt’, dat mijn hart deed, ik weet het niet meer, maar ik kon dit niet naast me neerleggen. Leen Goeman, de voorzitster van de ouderraad had het geluk (of de pech )dat ze net op dat moment bij me stond, waardoor we de vraag onmiddellijk konden bespreken. Wordt vervolgd !


Dat zijn de leukere momenten aan de job. Er zijn er ook andere, zoals het ineensteken van een ‘Draaiboek voor schokkende gebeurtenissen’, kortweg crisiscommunicatie genoemd. Deze handleiding wordt uitsluitend bovengehaald bij traumatische gebeurtenissen. Het is het enige werk waarvan ik hoop dat het onderin de lade kan blijven liggen. Maar, we zijn voorbereid. Ook dit hoort nu eenmaal bij de kwaliteitszorg waar een degelijke school voor moet staan. Kwaliteitszorg is natuurlijk veel meer dan dat. Een basisschool moet een warme, vertrouwde omgeving zijn en blijven voor de kinderen en de volwassenen die ermee te maken hebben, maar…het moet tevens een geoliede machine zijn, zoals een modern bedrijf dat dient te zijn, wil het overleven en rendabel zijn. Daar werken we met z’n allen voortdurend aan, samen, dag in, dag uit, kijkend naar het heden en de toekomst. Wat die toekomst betreft, kunnen we nu reeds een aantal zaken duidelijk maken. Onze school groeit nog steeds aan, zoals blijkt uit de onderstaande tabel. Op teldag 1 februari 2011 telden we 526 kinderen, een stijging van 23 kinderen op één schooljaar tijd.

600 500 400

Kleuters Lager Totaal

300 200 100 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

0

Deze contextgegevens heb ik met het schoolbestuur reeds besproken. We besloten om voorlopig geen inschrijvingsstop in te lassen, omdat iedereen de kans moet krijgen naar het officieel stedelijk onderwijs te kunnen blijven gaan, maar er werd ook beslist om na fase 3 niet extra bij te bouwen. Dat impliceert dat de prefabs niet uit het schoolbeeld zullen verdwijnen, maar dat ik met het schoolbestuur wil bekijken hoe we op middellange termijn een definitievere inplanting kunnen realiseren. Prettige paasvakantie aan iedereen ! Ludwig De Meyer directeur


Vanaf dinsdag 26.04.2011 Nieuwe ingang kleuterafdeling Zoals jullie in de rubriek “Bouwdossier” konden lezen verhuist de kleuterafdeling tijdens de paasvakantie terug naar hun oude stek. Het kleuterpaviljoen werd uitgebreid met nieuwe klaslokalen, een zorglokaal, een nieuw sanitair blok en een nieuwe ingang. Na fase 3 komt hier ook nog een nieuwe polyvalente refter bij. Dit wil meteen ook zeggen dat de kleuterafdeling vanaf die dag ook terug over EEN EIGEN INGANG beschikt. Vanaf dinsdag 26.04.2011 worden alle kleuters afgezet en afgehaald aan het groene hek aan de zijkant van de sporthal (net zoals dit vroeger het geval was). Een doorgang via de lagere afdeling is niet meer mogelijk !

Van vrijdag 01 t.e.m. vrijdag 08.04.0211 6de leerjaar op SNOK in Valmeinier Tegen als jullie deze editie van ons schoolkrantje lezen zijn ze al terug in het land, maar toch willen we jullie informeren over het feit dat onze 6de-klassers de laatste week voor de paasvakantie op vreemde bodem hebben doorgebracht. Het Franse Valmeinier is sinds enkele jaren het vaste verblijf geworden. Zij zijn daar onder de hoede van meester Eddy en meester Stijn (die juf Mieke vervangt), bijgestaan door monitoren. Directeur Ludwig is mee als “alziend oog” !

Wie de belevenissen ter plaatse graag eens napluist verwijzen we naar de websitelink http://sneeuwklas.droomballon.be/


Bouwfase 2 zit erop. Op zaterdag 09 april verhuist de kleuterafdeling naar het totaal vernieuwde en uitgebreide paviljoen. Na de paasvakantie wordt deze vleugel effectief in gebruik genomen.

Alle ouders worden op dinsdag 26 april uitgenodigd om hun kind te begeleiden tot aan hun nieuw klaslokaal. Zo kunnen zij meteen een blik werpen in dit nieuw pareltje dat onze school rijk is. Helemaal liggen de werkzaamheden nog niet achter de rug, want zoals jullie weten wordt dit geheel in fase 3 ook nog uitgebreid met een polyvalente kleuterrefter. In de marge melden we ook dat nu ook de laatste klas uit de lagere afdeling de “containerklassen” verlaat. De leerlingen uit 2C, de klas van juf Naomi, starten na de paasvakantie in het lokaal waar nu Gr 4B een onderkomen had. Ook voor OKAN 1 en 2 liggen de “containers” achter de rug. Zij verhuizen naar de lokalen waar tot op heden Gr 2A + Gr 2B gehuisvest waren. De officiële opening en inhuldiging van de kleutervleugel is gepland op 21 mei 2011 tijdens ons schoolfeest


25.02.2011 Géén regen en niet té koud, we hebben het ooit anders geweten. Onze tweede leeruitstap van dit schooljaar begon alvast onder een goed gesternte. En de zon én de behoorlijke temperatuur, voor de tijd van het jaar, deden inderdaad hun werk, zo bleek in de loop van de dag. Het geplande dagschema kon probleemloos worden gevolgd.

Voormiddagprogramma : bezoek aan de middeleeuwse stadkern van Gent. Zoals steeds lieten we ons droppen op de Vlasmarkt. Onder de oude toren van de Sint-Jacobskerk startte meester Chris (onze “ingehuurde stadsgids”) onze rondleiding. Op de Vrijdagsmarkt leerden we, terwijl hij vanop zijn sokkel naar ons toekeek, wat Jacob Van Artevelde betekende voor de stad Gent en kregen we uitleg over het ’t Toreken, een wel héél merkwaardig gebouw. Even een tussenstop bij de “Dulle Griet” om dan verder te trekken richting Groentemarkt. Daar trok het Groot Vleeshuis met aangebouwde Penshuisjes onze aandacht. Ook de geschiedenis van “het Galgenhuisje” wist ons te boeien.

Om écht een idee te krijgen van het leven in een middeleeuwse stad leidde meester Chris ons naar een eng steegje. Nee… toch maar liever de stad zoals ze is in 2011 ! Even verderop doemden de contouren van het machtige Gravensteen op. Even stilstaan bij de geschiedenis van deze machtige waterburcht en dan tijd voor een korte pauze op het binnenplein. Het tweede deel van de rondleiding leidde ons langs het enige houten huisje dat de stad Gent nog rijk is naar de samenvloeiing van de Leie en de Lieve om uiteindelijk op de Graslei aan te belanden. Eén aaneenschakeling van de oude gebouwen, elk met zijn eigen verhaal. Het Gildenhuis van de Vrije Schippers stak er écht wel bovenuit.


Het vervolg van onze tocht stond helemaal in het teken van de torens die Gent zo beroemd maken. Die van de St-Niklaaskerk aan de Korenmarkt, die van het machtige belfort en die van de St-Baafskathedraal. We hadden nog tijd genoeg om dit laatste gebouw ook van binnenuit te bewonderen. Zo kwamen we nog alles te weten over “de Orde van het Gulden Vlies” en het wereldberoemde “Lam Gods”. We sloten de boeiende ontdekkingstocht door het middeleeuwse Gent af met het merkwaardige verhaal over het Geraard Duivelsteen en een “groet” aan het standbeeld van Lieven Bauwens. Zijn naam zou ook in het MIAT nog opduiken. Tijdens onze verkenning noteerden we steeds de belangrijkste zaken. Om te testen of we wel goed opletten verraste juf Chantal ons regelmatig met enkele meerkeuzevraagjes over hetgeen we reeds hadden geleerd.

Namiddagprogramma : bezoek aan het MIAT (Museum voor industriële archeologie en techniek) Netjes op tijd voor ons middagmaal arriveerden we in het MIAT, ondergebracht in een oude fabriek. Tijd om de geest even te laten rusten en bij te babbelen over “koetjes en kalfjes.” Om13.00 u. stipt schoten de juffen terug in actie. Tijd voor het tweede deel van ons programma. Nog voor we het museum betraden, werden we onderverdeeld in kleine groepjes en kregen we een takenbundeltje, op maat gesneden. Na een korte rondleiding en een woordje uitleg konden we zelf aan de slag ! SUPERLEUK ! Het werkbundeltje was een aaneenschakeling van fijne, gevarieerde opdrachten. Als we iets niet vonden konden we steeds terecht bij een van onze juffen, bij meester Frederik of bij meester Chris.


28.02.2011 Onze zesdeklassers gaan dolgraag op LEERuitstap om iets te leren, UIT de klas, een STAP in de wereld, in de directe omgeving of net iets verder. Deze activiteiten staan niet los van de klasleerstof maar zijn net het verlengde ervan… Onlangs (op maandag 28 februari) namen we blijgezind de bus voor de super interessante en leerrijke leeruitstap naar Brussel en Mechelen. We laten nu even Elke, Danne, Ellen en Dina aan het woord… We zijn met het 6de leerjaar naar Technopolis geweest. Daar konden we veel leuke dingen doen zoals : autorijden, een reuzengrote luchtbel over je lichaam trekken, kijken hoe je er gaat uitzien als je oud bent enz… We mochten ook een echte auto van de grond tillen. Er was voorts nog een spijkerbed. Dat was toch wel een beetje eng en deed wat pijn. Technopolis is een heel groot gebouw met 3 verdiepingen volgepropt met wetenschappelijke snufjes. Het was er echt tof ! En op een keer wil ik er nog wel eens heen gaan. Dina De Ryck (6B)

Maandag … normaal een moeilijke dag, maar vandaag niet want we gaan er effe onderuit; naar Brussel en naar Mechelen. We startten in Brussel want we wilden eens een kijkje nemen hoe men radio en televisie maakt. Het bezoek aan de openbare gebouwen van de VRT was bijzonder interessant. Nu weten we o.a. hoe het ‘blue key’-systeem werkt dat vaak gebruikt wordt bij het weerbericht. We bezochten ook de echte KETNET-studio en in de wandelgangen kwamen we enkele bekende Vlamingen tegen. Onze pret kon niet op ! In de namiddag bracht de bus ons naar Mechelen voor een bezoek aan Technopolis. Dit is een superleuk museum. Normaal moet je overal afblijven, maar hier mag je alles aanraken en uittesten. Bij voorbeeld, je evenwicht of hartslag beluisteren d.m.v. een trommel. Er was te veel om op te noemen. Kortom, deze dag was super leerrijk en tof ! Danne De Bruin (6A) Tijdens de uitstap zijn we niet alleen naar Technopolis geweest, maar ook naar de gebouwen van de VRT. Sommige leerlingen van onze klas hebben een paar bekende mensen herkend : o.a. Peter Van De Veire van MNM en van Peter live. En ook Frank De Boosere van het weer op één.Ook de Ketnet studio was de moeite waard om daar naar te gaan kijken en om er uitleg over te krijgen. Ellen Smekens (6B)


Vandaag zijn we naar de VRT en Technopolis geweest. Eerst gingen we naar de VRT. Daar zagen we het systeem van ‘blue key’. De presentators gaan voor een blauw doek staan. Dan trekken ze een foto die ze naar een computer sturen die dan de achtergrond toevoegt. Een heel knappe uitvinding vind ik dat. We brachten ook een bezoek aan de sportstudio. Heel indrukwekkend met veel verlichting en grote camera’s. Het tofste was de Ketnetstudio. Leuk om in het echt te zien ! Voorts zagen we nog de echte studio Brussel en bezochten we de grootste studio. Hier werden de Kampioenen jarenlang opgenomen. Nu stond er nog het podium van Kom op tegen Kanker. Allemaal heel interessant om te zien. Helaas moesten we tegen de middag de VRT verlaten want in de namiddag trokken we nog naar Technopolis. Elke Naudts (6A)

In de VRT-gebouwen zelf mochten we niet fotograferen. Gelukkig hebben we toch enkele kiekjes van buiten en van ons bezoek aan Technopolis. Door juf Mieke & meester Eddy


Al jaren worden de seizoenen onder de loep genomen in de eerste klas. Wat is er zo leuk aan … de winter!

Samen op winterwandeling We gaan op tocht naar het Hazenpad. Dit doen we op een veilige manier. Alle regels worden kort herhaald, fluohesjes aangetrokken en we zijn weg.

In het speelbos kunnen we zelfs ijs op de vijver zien liggen. Vogeltjes komen er graag drinken.

We krijgen allerlei leervragen en opdrachten. Als we deze tot een goed einde brengen, verdienen we puzzelstukken… Spannend hoor! 1. Benoem de 3 grote delen van een boom.

2. Sluit je ogen en luister aandachtig naar alle geluiden in de buurt…

3. Ken je 3 dieren die een winterslaap houden? Wat was dat ook alweer “een winterslaap”?


4. We bevriezen en staan stokstijf op het teken van de juf.

5. Hoe ziet de boom eruit in de winter? Teken het.

De resultaten zijn prachtig!

We wandelen flink verder naar het park van Nieuwkerken.

En alle opdrachten zijn‌ gelukt!


Een muzikale week in groepen 3 Tijdens het thema: “muziekinstrumenten” kwamen er heel wat muzikanten over de vloer in onze klasjes… Zo ontdekten onze kleuters de namen van de instrumenten, uit welk materiaal ze vervaardigd zijn,… maar vooral hoe je ze moet bespelen en hoe mooi ze klinken… Zo bracht de papa van Nand zijn trommel en gitaar mee. Vooral de verschillende trommelstokken waren fascinerend. Elk paar stokjes klonk helemaal anders. De papa van Liam had wel een heel fascinerend instrument uit Australië mee: een didgeridoo! Elke kleuter mocht eens proberen om geluid te krijgen uit zo’n lange stok. Dit was best wel moeilijk! De papa van Oscar begeleidde allerlei bekende liedjes op zijn accordeon. De kleuters zongen uit volle borst mee! De broer van Zjef speelde mooie liedjes op zijn trompet. We spitsten onze oren om alle deuntjes te raden. En ja hoor, we kenden ze allemaal. Wannes had zelfs een extra liedje voor de juffen voorzien… Leuk hé! Kortom het was een toffe week doorspekt van veel mooie muziek! Dank je wel aan alle muzikale papa’s en broers De juffen uit groep 3, Juf Mieke en juf Ine


De kapper op bezoek in groepen 2 De konijnen en kikkers leerden “Floddertje” kennen. Een klein schattig meisje dat altijd van alles tegen kwam. Daardoor werd ze samen met haar hondje smeerkees altijd heel vuil. In één van de verhaaltjes ging Floddertje naar de kapper.

Daarom vroegen we aan een kapster om een bezoekje te brengen aan onze klassen. Ze bracht krulspelden, borstels, scharen en boeken met verschillende kapsels mee. De kapster knipte ook het haar van een kindje uit de kikkerklas… wat moesten we kijken…. Kammen, nat maken en dan stuk voor stuk de haren knippen. En weet je, haar knippen doet geen pijn. De juffen uit groep 2 juf Eva, juf Nancy juf Tess

Het resultaat


Groepen 3 : Muizen en Dolfijnen Bezoek aan het station van Sint-Niklaas + treinrit naar Nieuwkerken Donderdag 24 maart 2011, Sint-Niklaas. Wat een normale donderdagochtend lijkt te worden is buiten het konvooi auto’s gerekend. Maar liefst 18 auto’s, bestuurd door lieftallige ouders en grootouders van de muizen en de dolfijnen, komen omstreeks half tien aangereden aan het stationsplein in Sint-Niklaas. Het ochtendzonnetje doet op vele gezichten een glimlach verschijnen en de spanning is te snijden.

De ouders van Kyann en de papa van Mirthe, drie ervaren treindeskundigen staan te popelen om ons de geheimen van het station uit de doeken te doen. Eerst nemen we een kijkje op het perron, waar ons snel duidelijk wordt dat we de gele lijn niet mogen overschrijden. Het zou namelijk heel gevaarlijk zijn wanneer er een trein voorbij rijdt. Af en toe horen we een stem die door het stationsgebouw galmt. Het is de stationomroeper die de treinreizigers bericht over het vertrek en de aankomst van de verschillende treinen. Wij kunnen natuurlijk ook zelf alles in het oog houden door een blik te werpen op de vele schermen waar ons alle informatie wordt gegeven. Nadat alle muisjes en dolfijntjes het perron uitgebreid geïnspecteerd hebben nemen we een kijkje achter de schermen. We moeten hier heel stil zijn want daar zitten de mensen met heel wat verantwoordelijkheden. Zij zorgen ervoor dat alle wissels juist staan en laten de machinisten weten wanneer zij eventjes moeten wachten of door mogen rijden. Ze moeten dus heel hard opletten.


Na al dat stil zijn is het toch wel tijd om een lekker koekje te eten. Terwijl we allemaal rond de hele grote metalen voetbal zitten, krijgt iedereen wat koekjes. Mmm, dat smaakt wel. Aan enkele gezichten kan je wat nervositeit opmerken, er moet dus nog wel iets spannend te gebeuren staan. Ja hoor, opnieuw gaan we de trappen op want er staat een trein klaar waarbij we eens in de machinekamer mogen kijken. Onze twee machinisten geven ons heel wat informatie waarvoor al die knopjes dienen, en dat zijn er hĂŠĂŠl veel. Hoor ik daar iemand toeteren? We weten nu wel waarvoor alles dient, maar de trein zelf besturen zal nog niet lukken. Oei, is het al zo laat, we moeten ons toch een beetje haasten want we mogen natuurlijk zelf onze trein niet missen. We krijgen allemaal een treinbiljet waardoor we mogen meerijden met de trein. Als we net op het juiste perron staan komt onze trein al aangereden. Hij stopt net voor onze neus. Allemaal instappen!!! De conducteur fluit en de deuren gaan dicht. Op de trein mogen we zelf ons kaartje knippen, tof zeg!


Plots stopt de trein alweer, we zijn er al! De mama’s, papa’s, oma’s en opa’s staan al klaar om ons een lift te geven naar school. Want de trein die stopt niet voor de poort van De Droomballon.

Wist je dat … -

er een gootje is naast de trappen om met je fiets naar boven of naar beneden te kunnen gaan? je elke weekdag een krant kan nemen in het station? je ook met een roltrap naar het perron kan gaan? er ook goederentreinen langs het station rijden? een trein geen stuur heeft maar een hendel die je naar voor en naar achter moet schuiven? er in de trein 2 machinekamers zijn, één vooraan en één achteraan? de lichten van de trein vooraan wit schijnen en achteraan rood?

De juffen Mieke en Ine en meester Roel uit Gr 3


Een échte babyborrel in Groepen 4 “Juf, kom ik uit een bloemkool of heeft de ooievaar mij gebracht ?” “ Maar nee juf, ik was vroeger een zaadje “ ☺ “Hiep hiep hoera” er zijn 2 baby ‘s geboren bij de draken en krokodillen !!! Bij de draken heet de nieuwe spruit Saartje en bij de krokodillen Laura. En omdat we dit leuke nieuws toch met iedereen wilden delen organiseerden we een echte babyborrel in de klassen. DEEL 1 : Samen met enkele mama ’s maakten onze kapoenen hele mooie cupcakes. Ze zagen er prachtig uit en waren overheerlijk. Samen versierden we de klas en zetten we alle hapjes en drankjes klaar. En dan kon het echte feest beginnen. Kriebels en spanning alom.


DEEL 2 : Alle ouders en grootouders kwamen de nieuwe spruit bewonderen die lag te slapen in haar mooie wiegje. Samen met hun rakker konden ze genieten van een hapje en een drankje. Het werd een reuze gezellige namiddag met een fijne sfeer.

Met dank aan de mama van Sterre Voor meer info over “cup-plezier� zie website www.sweetangelpie.eu


De leerlingen van het 6de leerjaar zijn bezig aan hun laatste maanden hier bij ons op school. Onder begeleiding van hun leerkrachten en het CLB en met hun ouders als sturende kracht speuren zij alle facetten van het onderwijslandschap af, op zoek naar een boeiende studierichting en een passende school. Bezoekdagen aan diverse scholen zijn hierbij ongetwijfeld een hulp. De meesten onder hen hebben reeds een duidelijk toekomstbeeld. Het zal jullie ongetwijfeld benieuwen in welke richting 12-jarige de dag van vandaag hun toekomst willen sturen. Worden het allemaal ICT-bollebozen of… zijn zij onze bakkers en slagers voor later ? Meester Eddy en juf Mieke vroegen het hen… het resultaat van deze enquête lezen jullie hieronder. Rekik Bonsecour

Lieselot Weyn

12 jaar

11 jaar

Dochter van Guy enJoke

Dochter van Joris en Claudia

Wil graag advocate worden,omdat ik graag mensen help en verdedig. Ik wil niet alleen mensen van België helpen maar ook van andere landen.

Wil dolgraag kleuterjuf worden omdat ik graag met kleutertjes werk. Ze zijn zo lief….

Demi De Keersmaeker

Lies De Weirdt

11 jaar

11 jaar

Dochter van Alain en Sabrina

Dochter van Yves en Isabelle

Wil later dierenarts worden. Dan kan ik zieke dieren helpen en ze verzorgen. Ook opereren wil ik doen. Lana De Meyer

Wil later architect worden. Want ik hou van tekenen en knutselen en wil daar later zeker iets mee doen. Dus dat lijkt het perfecte beroep voor mij! Meri De Coninck

11 jaar

12 jaar

Dochter van Mario en Ann

Dochter van Kurt en Mireille

Wil graag tolk worden. Dat is leuk want dan kan je communiceren met de plaatselijke bevolking van een vreemd land…

Wil graag sportomroepster worden zoals Catherine Van Eylen. Ik ben sportief, dus dit is ideaal voor mij.


Eline Van der Stricht

Cisse De Locht

11 jaar

11 jaar

Dochter van Kris en Ina

Zoon van Dirk en VĂŠronique

Wil graag voetreflexologe worden net zoals mijn tante. Mijn praktijk kan ik dan gezellig inrichten in mijn eigen huisje !

Wil graag topsporter worden omdat ik graag beweeg en bezig ben. Ik ben al sinds ik klein ben zot op bewegen en sport

Ruben De Grave

Elke Naudts

11 jaar

11 jaar

Zoon van Raymond en Nele

Dochter van Luc en Leentje

Wil graag dierenarts worden. Omdat ik heel graag met dieren bezig ben.Ik rij al paard en wil ze graag helpen als ze hulp nodig hebben.

Wil graag juf worden. Omdat ik graag vertel hoe alles moet en de baas wil zijn.

Maaike De Block

Fatimata Fofana

11 jaar

12 jaar

Dochter van Marc en sofia

Dochter van Mohamed en Carla

Wil graag springruiter worden. Omdat ik graag met paarden bezig ben.

Wil graag chirurg worden. Want dat is leuker dan zomaar dokter zijn en ik help graag mensen.

Donny Van Taelen

Danne De Bruin

12 jaar

11 jaar

Zoon van Steven en Cindy

Dochter van Menno en Ingrid

Wil graag elektricien worden. Want ik kan goed overweg met stroom. Het lijkt me een leuk beroep.

Wil graag dierenarts worden. Want ik ben een echte dierenvriend. Ik heb zelf een poes en rij graag paard.

Alex Van Olmen

Iris De Waele

11 jaar

12 jaar

Zoon van Johan en Anja

Dochter van Johan en Nadia

Wil graag F1- coureur worden. Je reist heel veel en dat vind ik zeer tof ! Het lijkt me heel spannend ‌

Wil schoonheidsspecialiste worden. Ik vind het leuk mensen mooi te maken en te verzorgen.


Jelke Van Landeghem

Heleen Reunes

12 jaar

11 jaar

Dochter van Rudi en Krista

Dochter van Danny en Geertrui

Wil graag bakker worden. Want ik bak graag taarten en cake in de keuken.

Wil graag juf worden. Ik zou graag Engels en Duits geven want dat zijn mijn lievelingstalen!

Senne De Smet

Daniel Deboeverie

11 jaar

11 jaar

Zoon van Kristel

Zoon van Patrick en Veerle

Wil graag informaticus worden. Ik zou graag handel studeren en later informatica omdat het me erg interessant lijkt.

Wil graag dierenarts worden. Want ik hou van dieren en wil ze graag genezen !

Giorgio Barbier

Miguel Losa

11 jaar

11 jaar

Zoon van Joris en Marie Christine

Zoon van Patrick en Suzy

Wil graag kok worden. Omdat ik graag met eten werk en ook graag naar kookprogramma’s kijk.

Wil architect worden. Omdat ik nieuwe huizen wil ontwerpen. De studies zullen wel lukken want in wiskunde ben ik goed!

Seppe Smet

Lena De Waele

11 jaar

11 jaar

Zoon van Kris en Nancy

Dochter van Michel en Katrien

Wil graag boekhouder worden. Dat lijkt me een leuk beroep omdat mijn ouders dit ook doen.

Wil later laborante worden. Omdat ik graag dingen ontdek en het me ook erg interesseert.

Kelly De Meyer

Gilles Heyndrickx

12 jaar

12 jaar

Dochter van Ronny en Sandy

Zoon van Danny en Peggy

Wil graag laborante worden. Omdat ik heel graag proefjes doe en ik zou er wel mijn beroep van willen maken.

Wil graag leraar worden. Omdat ik dan anderen werk kan geven en er nog voor betaald word ook!


Jozefien Degraeve

Ellen Smekens

11 jaar

11 jaar

Dochter van Johan en Hilde

Dochter van Robby en Leen

Wil later rechter worden. Omdat ik graag de mensen wil bestraffen die de wet overtreden. En er dan ook nog voor betaald worden! Dina De Ryck

Wil graag juf worden. Want dit beroep spreekt me echt wel aan!

Saartje Christiaens

11 jaar

11 jaar

Dochter van John en Peggy

Dochter van Patrick en Petra

Wil graag kapster worden. Ik heb altijd al graag met het haar van mijn mama gespeeld en zou daar graag mijn beroep van maken. Annefloor Van Landeghem

Wil graag kantoorarchitect worden. Want kantoren inrichten lijkt me een zeer interessant beroep! Dylan Van Walle 12 jaar

11 jaar Zoon van Katja Dochter van Jan en Anna Wil graag archeoloog worden. Want ik hou van geschiedenis en avontuur !

Wil graag houtbewerker worden. Want al van toen ik 6 jaar was vond ik zagen en met hout werken superleuk!

Brian Staut

Brent Van Nauw

12 jaar

10 jaar

Zoon van Danny en Wendy

Zoon van Peter en Kathy

Wil graag bouwvakker worden. Want mijn grote droom is om mijn eigen huis te bouwen !

Wil graag agent worden. Dat is ‘cool’ want ik ben voor goede mensen en slechte mensen wil ik vangen…

Lenn Van Mele

Femke De Graaf

11 jaar

12 jaar

Zoon van Erik en Tamara

Dochter van Peter en Jeannette

Wil graag leraar worden. Ik wil graag mensen dingen leren die ik zelf heb geleerd.

Wil graag manegehouder worden. Met paarden bezig zijn is het liefste wat ik doe en dit wil ik later hele dagen doen !


Je hoeft niet naar Aalst, Keulen of Rio de Janeiro te om te genieten van een spettend carnavalspektakel, carnaval op de Droomballon is ook steeds de moeite waard. Voor het eerst werd dit “gek-gedoe-gebeuren” georganiseerd rond een thema, een idee van onze werkgroep “De Feestende School”. Ze kozen voor de kleur GROEN ! De vrees dat dit minder zo aanslaan bij het jonge volkje en dat het themagebonden zoeken naar een passende outfit de carnavalspret zou bederven bleek ongegrond : DE SCHOOL ZAG GROEN VAN HET VOLK en zelfs de traditionele carnavalstoet bij de kleuters slingerde zich als een groene slang tussen de massaal opgekomen toeschouwers. ’t Is jammer dat ons schoolkrantje niet in kleur kan gedrukt worden.


Van maandag 21 maart t.e.m. vrijdag 01 april 2011

Deze 2 weken zijn na al die jaren een vast item geworden in het pakket verkeer en mobiliteit binnen onze school. Elk leerjaar legt zijn eigen accenten. Met dit initiatief wil het stadsbestuur, met medewerking van de verkeerspolitie, de scholen extra ondersteuning bieden bij het verkeersonderricht, vooral in de praktijk ! Inoefenen van verkeerssituaties (zoals het oversteken), verkeerswandelingen door Nieuwkerken Ên St-Niklaas en fietsbehendigheidsproeven behoren tot het basispakket. Maar er is ook aandacht voor de voorrangsregels, de verkeersborden, de uitrusting en taak van de diverse bevoegde personen, de uitrusting van een politieauto en noem maar op‌ De man die alles in goede banen leidt is Robert Vermeulen, die in het schoolmilieu door het leven gaat als agent Rob


14.01.11 : DAMIAANFILM + ACTIE

14 – 18.02.11: WEEK VAN DE OCHTENDGYMNASTIEK

16.02.11 : DIKKE-TRUIENDAG


02.03.11 : DJEMBESESSIE IN 5A

25.03.11 SHERBORNSESSIE BIJ DE KLEUTERS


30.03.11 YOGASESSIE IN DE LAGERE AFDELING

03.03.11 : REINAERTSPEKTAKEL IN HET 3DE LJ


VLAAMSE WEEK TEGEN HET PESTEN- DE DROOM VAN KAAT 28 FEBR.2011 TOT 4 MAART 2011 “De droom van Kaat” is een verhaal waar hoop en optimisme uit spreekt. Een verhaal van wat niet kan en de volharding in wat wel mogelijk is. Een verhaal voor kinderen met een ongewoon uiterlijk, hun familie, hun vrienden, klasgenootjes en leerkrachten. Kinderen met een afwijking of met een beperking moeten leren omgaan met die beperking maar ook met hun talenten. Ze hebben geen nood aan medelijden, maar aan steun en kennis. Door een positieve houding en kracht dwingt men de anderen en zichzelf om verder te kijken dan die beperking. Deze kinderen moeten keuzes leren maken en voor zichzelf leren opkomen.

Tijdens de Vlaamse Week tegen Pesten hebben we ‘Omgaan met beperkingen van jezelf en van anderen’ in de kijker gezet. Liederen, gedichten, een film, doe-activiteiten,...Het hoorde er allemaal bij. Onvergetelijk waren de persoonlijke getuigenissen. Aan alle kinderen en volwassenen achter de micro: Van harte bedankt voor jullie moed om dit met ons te delen!


17 getuigenissen.....om stil van te worden...

IK DURF HEEL VEEL EN DAT WIL IK BEWIJZEN. DAAROM HOU IK VAN PRETPARKEN EN AVONTUURLIJK REIZEN. DRAAIEN EN TOLLEN, HOLLEN EN ROLLEN, NIETS MAAKT MIJ BANG. ER IS MAAR 1 PROBLEEM...IK BEN NIET LANG. DAN ZEGGEN ZE ‘JIJ MAG ER NIET IN, JE BENT TE KLEIN’ EN GELOOF MIJ, DAT IS HELEMAAL NIET FIJN. IK MOET DAN WEER OPZIJ EN HEEL LANG WACHTEN. WETEN JULLIE IETS OM DAT WACHTEN TE VERZACHTEN? BINNENBEUGEL, BUITENBEUGEL, BLOKJES IN MIJN MOND. TANDJES NETJES OP EEN RIJ DAT LIJKT ZO MOOI GEZOND. MAAR HET IS SOMS PIJNLIJK EN MOEILIJK OM TE PRATEN. MIJN LETTER ‘S’ DURFT MIJ WEL EENS IN DE STEEK TE LATEN. NOG EVEN OP MIJN TANDEN BIJTEN...DAT IS MISSCHIEN WEL RAAR GEZEGD, MAAR BINNEN ENKELE MAANDEN STAAN AL MIJN TANDEN WEER MOOI RECHT. IK WIL IETS ZEGGEN OVER MIJN OOIEVAARSBEET, IETS DAT JE NU NOG NIET KENT MAAR STRAKS NIET MEER VERGEET. ALS IK BOOS BEN OF VERDRIETIG DAN WORDT ER EEN VLEK HELEMAAL ROOD EN DIE VOELT DAN OOK NOG RAAR, NET EEN KORSTJE BROOD. MAAR ALS IK RUSTIG BEN VERDWIJNT ZE WEER EN DAN IS HET GEWOON WEER WACHTEN OP EEN VOLGENDE KEER. DE ENE DAG STAP IK VLOTJES MAAR DE VOLGENDE DAG WEER NIET. DAN WANKEL IK HEEN EN WEER EN IK WEET DAT IEDEREEN DAT ZIET. IK ZOU HEEL GRAAG WEER KUNNEN VOETBALLEN EN RENNEN MAAR MET DEZE KNIE LUKT DAT NIET MEER EN DAARAAN MOET IK ECHT WENNEN. TIJDENS DE SPEELTIJD TRAP IK AF EN TOE NOG EENS OP EEN BAL, MAAR IK BESEF DAT HET HIERBIJ BLIJVEN ZAL. DYSCALCULIE STAAT ER IN MIJN DOSSIER. IK WEET HET WEL, TWEE PLUS TWEE IS VIER. TOCH HEB IK VEEL PROBLEMEN TIJDENS HET REKENEN. ’ T IS NIET ZO SIMPEL ALS TAAL EN TEKENEN. DAAROM VOLG IK LOGO EN DAT HELPT WEL WAARDOOR IK NIET MEER ZOVEEL FOUTEN MAAK ALS IK TEL.

VAN DEZE JUF MAG IK HET VERSJE LEZEN WANT EEN GROOT DEEL VAN HAAR STEM HEEFT HET BEGEVEN. MEN VRAAGT HAAR DIKWIJLS OM HET NOG EENS TE HERHALEN EN DAN MOET ZE OPNIEUW BEGINNEN MET HAAR VERHALEN. MAAR VOOR EEN KLAS VOL MET KINDEREN LUKT HET NIET MEER EN DAT DOET HAAR NOG HET MEESTE ZEER.


ZIE IK RIEM DAN SCHRIJF IK MIER, DOEK WORDT BOEK EN DAT DOE IK NIET VOOR MIJN PLEZIER. IK ZIT MET EEN PROBLEEM. MEN NOEMT HET DYSLEXIE WAARDOOR IK SOMS NIET ALLE ZINNEN ZIE. HET IS DUS NIET GEMAKKELIJK OM VLOT TE LEZEN EN TE SPELLEN MAAR HET DOET WEL DEUGD ALS IK MEE MAG BLIJVEN TELLEN.

HET IS NIET ZO LEUK OM TE ZEGGEN EN IK WEET NIET GOED HOE IK HET UIT MOET LEGGEN. MAAR TOT VORIG JAAR HAD IK NOG EEN PAMPER AAN. GELUKKIG IS HET BEDPLASSEN NU GEDAAN. HET WAS ZEKER NIET PLEZANT, AF EN TOE ECHT GENANT. JE VOELT JE NIET GOED IN JE VEL, MAAR OP EEN DAG DAN STOPT HET WEL.

ER LAG EEN LANGE LIJST MET BEPERKINGEN VOOR MIJ KLAAR. IK DACHT DE HELFT ERVAN IS ZEKER NIET WAAR. MET DE ANDERE HELFT HEB IK MOETEN LEREN LEVEN EN ZORGT ER TEVENS VOOR DAT IK NIET BEGIN TE ZWEVEN. IK BEN HEEL NERVEUS EN HEB EEN KILO TEVEEL HIER EN DAAR. OP MIJN HOOFD STAAT OOK AL NIET VEEL HAAR. MET ANDERE BEPERKINGEN WORD JE DAN WEER GEBOREN EN WAT IK VROEGER HEEL GOED KON GING DOOR DE TIJD VERLOREN. NU GEEF IK DE MICRO DOOR EN OEF... IK VOEL ME OPGELATEN WANT HET IS NIKS VOOR MIJ OM DOOR ZO’N DING TE PRATEN IK ZIT IN DE WERELDKLAS EN SPREEK NOG NIET ZO GOED JULLIE TAAL. NEDERLANDSE WOORDJES ZIJN VOOR MIJ NIET ZO NORMAAL. IK WIL SOMS IETS ZEGGEN MAAR NIEMAND BEGRIJPT WAT IK BEDOEL EN DAT GEEFT MIJ NIET ALTIJD EEN GOED GEVOEL. MAAR BIJ DE JUFFEN DOE IK ECHT MIJN BEST OM HET TE LEREN EN OP EEN DAG ZULLEN MIJN KANSEN WEL KEREN. PLOTS WAS ER DIE RARE AANVAL DAAR. IK WIST NIET WAT HET WAS, ECHT WAAR. DE DOKTERS NOEMEN HET EPILEPSIE EN TOEN IK DAT WOORD HOORDE DACHT IK... ‘WAT? WAAR? WIE?!’ IK MOET VOORZICHTIG ZIJN EN KIJK NU MINDER NAAR TV EN MIJN MEDICIJNEN HELPEN OOK EEN STUKJE MEE.

MIJN VRIENDIN DRAAGT EEN BRIL MAAR DAT ALLEEN VOLSTAAT NIET WANT ZIJ HEEFT EEN OOGAFWIJKING WAARDOOR ZE ALLES ANDERS ZIET. EEN SPECIALE COMPUTER HELPT HAAR IN DE KLAS. WIJ ZIJN DAT AL GEWEND ALSOF HET NOOIT ANDERS WAS. GELUKKIG KAN ZE MEE NAAR FRANKRIJK OM TE SKIEN EN LUKT IETS NIET ALLEEN OF MET TWEE DAN DOEN WE HET MET ZIJN DRIEEN.


OOK AL BEN IK JULLIE DIRECTEUR, IK ZIT MET EEN VERSCHRIKKELIJK OCHTENDHUMEUR. EEN GLIMLACH OF EEN GRAPJE BIJ ’T ONTBIJT IS NIETS VOOR MIJ. IK WORD PAS NA 9 UUR EEN BEETJE BLIJ. DAT IS SOMS MOEILIJK VOOR DE MEESTERS EN DE JUFFEN WANT ALS ZE MIJ VOOR 8 UUR IETS VRAGEN LOOP IK AL TE PUFFEN. JULLIE KOMEN DUS BETER NA DE MIDDAG OM JULLIE STRAF MISSCHIEN KOMEN JULLIE ER DAN GOEDKOPER VANAF.

IN DE VOORMIDDAG ZIE JE MIJ ZELDEN IN DE LES WANT IK HEB DE ZIEKTE CVS. IK MOET VEEL RUSTEN WANT IK BEN DIKWIJLS MOE EN DAN VALLEN OVERDAG MIJN OGEN TOE. GELUKKIG HEB IK VEEL LIEVE VRIENDINNEN,ZE MAKEN ME BLIJ WANT DOOR HEN HOOR IK ER TOCH NOG ALTIJD BIJ. ACHTER MIJN BUREAU ZIT IN NIET OP EEN STOEL MAAR OP EEN BAL EN IK HOOP ELKE DAG DAT IK ONDERWEG NIET VAL. WANT MIJN RUG IS HELEMAAL NIET STERK DAAROM MOET IK STEEDS OM HULP VRAGEN BIJ ZWAAR WERK. EEN OPERATIE HEEFT MIJ NIET VERLOST VAN DE PIJN, IK ZAL GEWOON ALTIJD VOORZICHTIG MOETEN ZIJN. OP SCHOOL HAAL IK ZEKER GEEN TIEN BIJ ELK VAK MAAR IN HET SNOWBOARDEN BEN IK EEN ECHTE KRAK. IK WERD DAN OOK UITGEKOZEN OM OP STAGE TE VERTREKKEN MAAR IK GING EERST NOG EENS NAAR DE SPORTHAL OM MIJ WAT TE REKKEN EN TE STREKKEN. TOEN BRAK MIJN VINGER EN ZIE ME HIER NU STAAN. NU KAN IK HELEMAAL NIET OP SNOWBOARDSTAGE GAAN!

EN IK ? IK HEB GEEN ADHD EN IK WORD NIET GEPEST IK HEB GEEN LEERPROBLEMEN EN KRIJG NOOIT HUISARREST. MIJN OUDERS ZIJN NIET GESCHEIDEN EN IK BEN GEZOND. IK HEB EEN AARDIGE ZUS EN EEN HUISJE OP EEN STUKJE GROND. VLOEKEN EN TIEREN VIND IK BENEDEN ALLE PEIL EN ANDEREN KLEINEREN IS OOK NIET DIRECT MIJN STIJL. GEEN GEHOORPROBLEEM, GEEN AUTISME EN GEEN BEPAALDE TIK MAAR MAAKT DAT NU VAN MIJ EEN BETERE IK ? WEES GERUST, IK BEN NIET PERFECTER DAN DE REST EN DAT GEVOEL BEVALT MIJ BEST. OOK IK HEB MIJN BEPERKINGEN AL LIJKT ALLES NORMAAL... DUS, DE MORAAL VAN MIJN VERHAAL... NIEMAND IS COMPLEET.... ALS JE DAT MAAR NIET VERGEET. EN HEB JE TOCH DE DRANG OM ANDEREN TE PESTEN OMWILLE VAN EEN KLEIN GEBREK... MISSCHIEN ZET JE DAN WEL ‘T MEEST VAN AL JEZELF VOOR GEK!!


Tijdens de lessen levensbeschouwing werd alles verder uitgewerkt en besproken. We zijn terecht fier op al de kinderen én leerkrachten van ‘De Droomballon’ die met het rode polsbandje duidelijk willen stellen: “PESTEN, IK DOE ER NIET AAN MEE!” Volhouden ! Volhouden ! Volhouden ! Volhouden ! Volhouden ! Volhouden ! Volhouden ! Volhouden ! Volhouden !

Warme groet, Juf Kaat, juf Lieve, juf Nel, juf Thera, meester Redouan juf Chantal


Met als titel JUNIOR JOURNALIST GAAT GROEN, weet men meteen waar de klemtoon van de stelwerken dit jaar op diende te liggen. Een thema, zo bleek waar onze jongeren helemaal niet ongevoelig voor blijken te zijn. Uit de talrijke inzendingen koos een deskundige jury per klas 3 winnaars. Zij ontvingen een mooi boekenpakket. Algemeen laureaat werd Cisse De Locht. Hij dingt met zijn stelwerk mee voor een prijs in de competitie op provinciaal niveau. We laten jullie meegenieten van zijn schrijftalent.

Veel succes Cisse en aan alle winnaars : een dikke proficiat

DE WINNAARS 5A Emma Sack Dagmar Thielman Lieze Steels

5B Laura Schepens Emelie Heirbaut Sarah De Meester

6A Cisse De Locht Rekik Bonsecour Ruben De Grave

6B Gilles Heyndrickx Saartje Christiaens Heleen Reunes

Cisse


Opstel junior journalist “Natuur” Naam: Cisse De Locht Klas: 6a School: De Droomballon

De Oude Eik Er stond eens een oude eik in een bos. Hij was al een hele tijd slechtgezind, maar plots kwam er een prachtig pimpelmeesje op één van zijn takken zitten die alles veranderde. De vogel vroeg aan de boom: “ Hé, wat is er? Ben je slechtgezind?“ De boom gromde alleen maar. Hannes, een jongen uit de buurt, was een echte vogelliefhebber. Hij liep door het bos op zoek naar het pimpelmeesje dat hij al vaak gezien had en de naam Joske had gegeven. Hij hoorde het gefluit van Joske en ging er op af. Hannes hoorde de oude eik grommen, toen Joske opnieuw vroeg: “Wat is er dan?” Uiteindelijk zei de boom: “ Ach, ik ben zo eenzaam en er gebeurt nooit iets. Vroeger kwamen de kinderen naar het bos en bouwden boomhutten op mijn stevige takken. Maar nu zie ik bijna geen kinderen meer, ze zitten liever voor de computer of de tv. Ik weet zelfs niet of ik hier kan blijven want misschien komt hier een brug of een tunnel. Kijk, jij bent een vogel en jij kan doen wat je wilt. Jij kan vliegen en lopen waar je wil. Mensen worden blij van vogels maar niet van een oude boom. “ Maar je kan wel lopen “, zei Joske, “je hoeft enkel je wortels uit de grond te trekken.”Dat kan niet”, zei de eik. “Jawel, dat kan je wel! En nu ga je het proberen!” , riep Joske. Het lukte eerst niet maar na een paar keer ging het. Hannes geloofde zijn ogen niet. De oude eik liep en Joske vloog met hem mee. Ze gingen naar Parijs, Madrid, Lissabon,Berlijn en Londen. De boom haalde de voorpagina van elke krant. Hannes volgde de avonturen van Joske en de eik op de voet en hoopte dat ze vlug terug naar België kwamen. Toen ze eindelijk terug waren, stond Hannes hen op te wachten in het bos en vroeg of ze meegingen naar zijn school. Op school zag de oude eik een jongen die hem vroeger altijd schopte. Hij liep naar de jongen, pakte hem vast en schudde hem door elkaar. De juf belde de politie. Toen ging alles mis, de politie schoot op de boom en gooide brandbommen. Hannes werd kwaad en begon te roepen: “Stop, stop, niet doen, hij is mijn vriend! Doe hem alsjeblieft geen pijn, hij wilde gewoon de jongen een lesje leren. Ik neem de eik mee naar mijn tuin.” En zo kreeg de oude eik een plaatsje midden in de tuin van de dappere Hannes. Joske bouwde zijn allermooiste nest in het dikke bladerdek en al gauw werd de hele boom volgebouwd met prachtige vogelnestjes. “Bedankt, kleine vriend”, sprak de oude eik tot Hannes,”je redde mijn leven en ik ben niet langer eenzaam. Maar je moet me één ding beloven: blijf naar het bos gaan, want er zijn nog veel bomen zoals ik die een vriend zoals jij nodig hebben!” “Beloofd!!”, zei Hannes. Cisse De locht (6A)


In bijna alle klassen zijn initiatieven rond leesbevordering een vast gegeven in de jaarplanning. Dat jeugdboeken daarin een belangrijke rol spelen is een evidentie, zeker tijdens de jeugdboekenweek. Dit jaar gaven we al deze initiatieven een extra impuls door jeugdschrijvers uit te nodigen. De leden van ons zorgteam maakten volgende keuzes : - Sabine De Vos voor de Groepen 4 en voor het 6de leerjaar - Marc De Bel voor van 3de en het 4de leerjaar Vóór jullie aan het lezen gaan alvast deze opmerking… VOOR HERHALING VATBAAR !

Sabine De Vos Voorleessessie 1 en 2 op vrijdag 25 maart 2011 Doelgroep : 6de leerjaar en 3de kleuterklas Auteur : Sabine De Vos

Kiezen welke auteur je uitnodigt is niet zo gemakkelijk. We zijn hier dan ook aan een proefstuk toe, het was onze eerste (maar zeker niet laatste) keer. Onze keuze voor Sabine De Vos was een schot in de roos. Haar doelgroep is zeer uitgebreid (van klein tot groot) evenals haar begaan zijn met kinderen, in eigen land (ze is ook schepen van onderwijs) en in het buitenland (ze is medewerkster van Cunina). Als auteur schrijft ze zowel kleuter- als jeugdboeken. Een aanrader is ‘In Amerika draagt iedereen schoenen’, korte verhalen over kinderen in de hele wereld. De leerlingen van het zesde leerjaar nam ze mee op wereldreis naar Nepal, de Filipijnen, ZuidAfrika, Brazilië en Haïti. Per vliegtuigje, auto, prauw of sherpa. Ze vertelde ons wat ontwikkelingssamenwerking is : mensen helpen zich te ontwikkelen en met hen samenwerken. Vooral goede scholen zijn belangrijk voor de kinderen waarmee we kennis maakten. Enkele reacties : ‘Ik vond het wel interessant, maar ik had gedacht dat het over boeken zou gaan. Ze vertelde heel vlot. Met de powerpoint erbij was het zeker leuk. Het was de moeite waard!’ Jozefien 6B ‘Toen Sabine De Vos ging komen had ik er totaal geen zin in, het zou alleen maar wat gebabbel worden. Maar toen ze begon werd het heel interessant. Ze had een power-point met prachtige foto’s. Maar toen was het al gedaan terwijl ze nog heel veel wou vertellen, maar ja. Ik ben veel te weten gekomen, niet alleen doordat ik goed geluisterd heb, maar ook omdat ze het zo goed vertelde.’ Eline 6A


‘Ze vertelde boeiende verhalen en ze ging eigenlijk voorlezen maar daar was geen tijd meer voor. Iedereen zat met veel aandacht te luisteren. Sabine was super tevreden over ons 6de. Dus 6de goed gedaan! En bedankt Sabine De Vos! Danne 6A

Bij de draken en krokodillen heeft de schrijfster 2 knappe boeken van eigen hand voorgelezen. Eerst ‘Mijn beste vriend woont op Mars’. Over een jongetje van vijf dat al heel veel (of toch niet?) weet over alles in de ruimte. Daarna ‘Ik vlieg naar Mars’, het spannende vervolgverhaal. Dat alles geïllustreerd met prachtige prenten, die we konden meevolgen op groot scherm. Grote oogjes en rode oortjes verzekerd! Een aanrader om thuis nog eens samen te lezen (voorlezen)! Haast je naar de bib !

Met dank aan juf Carine voor de bijdrage


Marc De Bel Voorleessessie 3 op dinsdag 29 maart 2011 Doelgroep : 3de leerjaar en 4de leerjaar Auteur : Marc DE BEL

Van de vertelnamiddag van Marc De Bel ontvingen we geen verslagje, dus moeten jullie het enkel met foto’s stellen. Toch dit… In de wandelgangen waren de superlatieven niet uit de lucht .Een indruk die enkel maar bevestigd wordt door de bijdragen die we ontvingen van de leerlingen van het 3de en 4de leerjaar. Ik vond het tof. Hij was grappig en kon veel vertellen. We konden vragen stellen, hij beantwoordde de vragen met plezier. Hij had verteld over zijn vroegere tijd, dat hij in een boomhut zat en in de vijver zwom van de oude vrouw. Hij was slim. Hij heeft veel mooie boeken. Ik had er plezier aan! Michelle Compagnie (4B)

Hij kwam naar onze school. Hij vertelde over zijn leven dat was heel interessant. Hij kon veel grapjes maken en goed met de kinderen omgaan. Hij heeft ook over zijn gezin verteld . Hij heeft een hond ,kater,kippen en een haan,pony’s . En hij heeft over het ei van oom Otter. Als hij verliefd was scheef hij een gedichtje . Bijvoorbeeld “Marijke ik zal altijd naar je kijken”. Het was leuk bij Marc De Bel. Victor Clement (4A)

In onze school kwam Marc De Bel op bezoek. Eerst vertelde hij zich zelf voor . Hij kon heel goed met kinderen omgaan en hij vertelde ook over zijn kindertijd . Hij had vrienden en hij had met zijn vrienden een boomhut. En die boomhut stond in een voortuin van een oude mevrouw. Ze mochten eigenlijk niet daar een boomhut maken maar ze deden het toch wel ! Als er geen meisjes bijwaren dan zwommen ze naakt in een vijver en als er een wel een meisje bij was deden ze het ook maar dan hielden ze een onderbroek aan . Als Marc verliefd was dan maakte hij gedichtjes zoals : “Fien ik zal je altijd graag zien” . en “Anneleen ik ben verliefd tot in mijn oren en tot in mijn kleine teen” en nog eentje “Marijke ik zal altijd naar je kijken”. Als een meisje een gedicht terugstuurde dan zegde ze altijd : Marc De Bel wat denk je wel !!! en Marc had nog een geheim maar hij verklapte het al snel. Hij is nu een boek aan het schrijven over blink !!! Het was heel goed Marc De Bel !!!! Marie Cleys (4A)


Marc De Bel is bij ons op school geweest om over zichzelf te vertellen. Ik vond het heel grappig en ik vind persoonlijk dat hij wel wat op de “Kriegeltjes” lijkt. Niet van uiterlijk, maar innerlijk. Hij heeft verteld dat hij vroeger met zijn vrienden en vriendinnen wel wat streken uithaalde… Hij was vroeger meester en vertelde uit zijn eigen, zelfverzonnen verhalen en zo is hij boeken beginnen schrijven. Ik ben alvast een grote fan Kaat Verschueren (3B) Hij,Marc De Bel is een beroemde jeugdschrijver hij schrijft boeken voor jongeren (en volwassenen kunnen zijn boeken ook lezen) Hij is een heel tof man. Hij kan heel goed uitleggen dus vertelde hij zijn verhaal. Er was een grote tuin van een barones(een oude barones)ze hield niet van kinderen! Daarom kon ze niets anders doen dan een grote(hoge)doorn struik rond haar tuin te planten,met een ijzeren hek met pinnen,daarop schreef ze in grote letters:verboden toegang! Hij glipte binnen en bouwde een boomhut. Het was erg plezant!

Kiany Menten (4A)

Deze namiddag was SUPER LEUK . Hij was heel grappig . Hij vertelde over zijn kleinkinderen en over toen hij nog even oud was als ons. Over zijn vrienden en zijn vriendinnen . Hij lied ons soms verschieten en dat vond ik wel leuk. Hij vertelde van alles. Hij had hobby’s: zijn kleinkinderen plagen,schrijven, voetballen. Hij is nu aan zijn 125ste boek bezig. Cato Cleys (4B) Marc De Bel is op onze school geweest. Hij is een schrijver van superleuke boeken. Hij heeft ons heel spannende verhalen verteld en ook soms een beetje grappig. Na wat hij verteld heeft ga ik zeker eens een boek van hem lezen ! Eline Van Den Bossche (3B) Vandaag was het heel tof. Hij heeft verteld over zijn leven en over zijn boeken en hoe het er aan toeging toen hij in het lager zat .Hij kon zo grappige stemmen nadoen. Hij heeft ook leuke verhalen verteld over zijn boeken. Hij is nu zijn 125ste boek aan het schrijven .Hij beleefde veel dingen toen hij zo oud was als ons .Hij speelde vaak monstertje voor zijn kleinkinderen .Dat moest hij van zijn kinderen terwijl hij een boek aan het schrijven was .Hij gaf zelf ook les .Zijn hobby’s zijn kinderen plagen, voetballen en schrijven. Dat waren dingen die hij vaak doet en hij heeft ook nog bij een voetbalploeg gespeeld.

Kenzo Vervaet (4B)

Marc De Bel is een grappige meneer. Hij is heel lief en hij maakt ook rare geluidjes.Wij willen hem wel op school als meester. Hij heeft ook leuke boeken. De “Kriegeltjes” zijnm ijn favorieten Selena Audenaert (3B)


3e leerjaar en de jeugdboekenweek en Marc De Bel Het 3e leerjaar heeft gedurende 14 dagen het boek in de kijker gezet. We brachten een bezoek aan de bibliotheek en deden er een leuk boekenspel. Twee weken lang draaide alles rond boeken en lezen.

Het begin van de zomervakantie is een drukke tijd voor de Ridders van de Geflambeerde Onderbroek. Zeker als er ook nog Vreemde Indringers op hun Grondgebied komen... Met oude bekenden als Blinker, Nelle, Mats, Joppe Bellemans, Strepers en pastoor Boeck!

Op een dag kreeg de familie Kriegel onverwachts bezoek van tante Betty en oom Rik, de flik. Ze vroegen of ze op het huis van de familie Soeters wilden passen. Toen de familie Soeters terug thuis kwam, waren ze woedend. De zusjes Kriegel hadden dan ook heel wat uitgestoken‌

De strip gaat over 2 Boeboeks, Piepel en Soeza. Ze worden aangevallen door Pandora, de kat. Daarna wordt Piepel ziek. Soeza wil helpen. Ze wordt geholpen door rioolratten‌

Roesty en Kit vieren hun verlovingsfeest. Maar Kit is ziek, ze moet thuis rusten en ondertussen gaat Roesty met zijn vrienden een circus in elkaar steken als cadeau voor Kit. Onderweg beleeft hij allemaal avonturen.


Op een dag kreeg de familie Kriegel onverwachts bezoek van tante Betty en oom Rik, de flik. Ze vroegen of ze op het huis van de familie Soeters wilden passen. Toen de familie Soeters terug thuis kwam, waren ze woedend. De zusjes Kriegel hadden dan ook heel wat uitgestoken…

Soes en Piepje is een leuk verhaaltje. Het gaat over 2 kinderen die achtergelaten worden door hun stiefmoeder en hun vader. Net zoals bij Hans en Grietje, maar dan wel Soes en Piepje. Echt super-leuk. Marc De Bel is zeker OK!!

Roesty en Kit hebben een verlovingsfeest. Maar Roesty weet geen verrassing die hij aan Kit kan geven. Hij gaat raad vragen aan zijn beste vrienden Bamboes en Willy. Tijdens zijn zoektocht naar de ideale verrassing ontmoet hij Cocoa en Brutus. Na een spannend avontuur vindt hij het ideale geschenk voor Kit!

De zusjes Kriegel zijn een drieling en ze heten Lien, Sien en Fien. Overal waar ze komen laten de zusjes Kriegel rillende klasgenoten, zenuwzieke juffen en verbijsterde volwassenen achter. Ze zijn de ruigste, de mooiste, de afschuwelijkste en de grappigste meiden.

Soeza en Piepel zijn vreemde dieren, eigenlijk zijn het Boeboeks. Piepel is een Boeboek die zeer nieuwsgierig is en daardoor héél gevaarlijke dingen doet! Maar hij wordt enorm ziek. De enige manier om te genezen is een beetje web Suikerspin eten. Soeza zijn zus gaat daarom op een tocht vol gevaren…

Blinker en de Bakfietsbioscoop. Blinker heeft zomervakantie en er is een wedstrijd. Je moet het mooiste voertuig maken en het snelste. Er verdwijnen ook de hele tijd honden...


Kennen jullie oom Trotter al ? Elke week wordt er in het vierde leerjaar een vertelmomentje in de lessen ingepast. In klas 4B kozen we voor het boek ‘Het ei van oom Trotter’ van Marc De Bel. Het boek telt meer dan driehonderd pagina’s en het duurde dus ook een tijdje voor we dit meesterwerk hadden doorworsteld. Het boek vertelt het verhaal ‘Marc De Bel is een hele goede van Alexander, een jongetje uit het vierde leerjaar. schrijver. Hij heeft veel fantasie en hij Thuis voelt de jongen zich niet altijd opperbest. gebruikt zijn fantasie. Dat vind ik Zijn ouders zijn vaak gaan werken en de geweldig. Hij heeft hele fijne boeken gouvernante die voor hem moet zorgen is heel en ik ben blij dat hij naar onze school streng . Ook op school loopt alles zeer moeilijk. komt.’ Meneer Bokkers (de leerkracht) doet vaak heel vervelend en Alexander heeft het moeilijk met elk Sara El Marnissi lesonderdeel. Daar komt nog eens bij dat hij ook vaak door andere leerlingen enorm gepest wordt. Niets deed Alexander vermoeden dat dit alles ‘Het is een keileuk boek! Spannend is enorm zou veranderen door de komst van zijn het zeker. Het is alleen niet zo leuk oom. Die man heeft in zijn leventje nog niet stil dat de meester altijd stopt met gezeten en heeft zowat de hele wereld voorlezen als het net spannend werd. rondgereisd. Als oom Trotter aan Alexander een Echt een aanrader voor iedereen. ei cadeau geeft, is dat het begin van een fantastisch avontuur. Lotte De Wispelaer Met dit boek bewijst Marc De Bel nog maar eens wat voor schitterend jeugdauteur hij is. Dit boek is dan ook een echte aanrader voor iedereen die graag spannende en vaak ook grappige avonturen beleeft.


Je bent jong en je dicht wat ? Poëzie, dat is kinderspel! Naar aanleiding van gedichtendag, op donderdag 27 januari 2011, werden onze leerlingen aangespoord om deel te nemen aan de wedstrijd voor de nieuwe kinderstadsdichter 2011. Meteen koppelden we er ook onze eigen wedstrijd aan namelijk die voor klasdichter van De Droomballon. De winnende gedichten kunnen ‘geproefd’ worden in deze Hallo SBO. Uit alle klasdichters kozen we ook nog de schooldichter 2011. Het winnende gedicht hangt binnenkort uit op school en het siert ook een plekje in het huis van de winnaar. Maar zoals bij veel wedstrijden … er kan maar één winnaar zijn. Toch dikke proficiat voor alle ingeleverde gedichten, er waren veel pareltjes bij. Voor herhaling vatbaar…

1

ste

lj

Genomineerden : - Colette De Meyer - Ahmed Majid - Viktor Svacina

- Gianni Van Riet - Aukje Verté - Gijsje Verté

WINNAARS “Vensterbankgedichtjes” Ik zie de daken En allemaal lijnen! Ertussen ligt een nieuw speeltuig! Af en toe komt er een wolk… Vanwaar komt die kleine bal? De directeur komt voorbij. En heel veel rook…

Het bord De gouden één. Ik speel graag meester : 2+2=4

Ik zie de mat in de klas. De kussens liggen op een hoop. Een boekenkist. Legoblokjes. Aukje luistert op de mat naar een verhaal. Houtschilfers, oei!

Ahmed Majid – 1A

Gianni Van Riet – 1B

Aukje Verté – 1C


2

de

Genomineerden : - Anthony Abbès - Stien De Pagie - Marie Felix

lj

- Ferre Huys - Emelien Steels - Robbe Van Cotthem

WINNAARS “Gedichtjes over Carnaval” Carnaval Gekke feestneuzen Glitters en confetti Mensen met vlaggetjes vast Maskers

geschminkt grappige kleren rare maskers kopen de kinderen dansen heerlijk fijn

Carnaval is leuk hoor! Alle mensen zijn zo lief. Rare maskers, niet normaal! Nog nooit gezien! Zo iets mooi! Alle mensen dansen mooi met elkaar. Vreemde vormen op het bal. Alle mensen zingen vrolijk : “Leve carnaval!”

Robbe Van Cotthem – 2A

Ferre Huys – 2B

Anthony Abbès – 2C

3

de

lj

Genomineerden : - Monty Corveleyn - Briek De Pagie - Nicolas Schepens

- Lenie Thielman - Pieter-Jan Verheyden - Kaat Verschueren

WINNAARS “Hartsgedichten over liefde en vriendschap” Liefde

Echte liefde

Liefde geven

Ik hou van jou. Jij houdt van mij. Ook al zit er in al mijn bloemen een bij. Ik hou van jou. Jij houdt van mij. Ik geef je duizend kusjes op een rij. Ik hou van jou. Jij houdt van mij. Ik maak een hartje voor jou van klei.

Liefde is al zonneschijn, ja, dat is echt fijn. Samen wonen o zo fijn ‘t kan echt niet beter zijn. Liefde is het grootste wonder, Je kan echt niet zonder.

Liefde dat zijn knuffels en kusjes. En vlinders in je buik. Mama en papa geven je al veel liefde. Waarom jij dan niet? Valentijn, dan geef je veel liefde. En op alle dagen van het jaar. Aan iedereen moet je liefde geven.

Monty Corveleyn – 3A

Kaat Verschueren – 3B

Pieter-Jan Verheyden – 3C


4

de

Genomineerden : - Ahmed Allolo - Emilia De Cauwer - Robbe Heiser

lj

- Manon Heyninck - Kiany Menten - Amani Sakande

WINNAARS “Gedichten over Sint-Niklaas” Ooo… Sint-Niklaas, mooie stad in ’t land van Waas. Wat ben je wonderschoon,… jij bent de stad waar ik graag woon. Je hebt de grootste markt van het land, die zich laat zien van haar beste kant. In september gaan de ballonnen op, dan is de sfeer er lekker top! Ook in december moet je daar zijn, want dan is de ijspiste echt wel fijn. Sint-Niklaas is ook de stad van de Sint, hier drinkt hij graag een frisse pint. Om een filmpje te pakken, moet je naar de Siniscoop afzakken. Neem je liever een duik in het nat, dan moet je naar het Sinbad. In de zomer kun je spelen op het Ster. Neem gerust je fiets, het is echt niet ver. Sint-Niklaas, ik geef je een kus op je wang… Hier wil ik blijven… mijn leven lang!!!

Mijn stad Ik woon in Sint-Niklaas daar is de burgemeester de baas. Ik ben hier uit Syrië beland In de stad met de grootste markt van het land. Er is hier het station, koopcentrum en het ziekenhuis. Hier voel ik me helemaal thuis.

Amani Sakande – 4A

Ahmed Allolo – 4B

ook genomineerd voor stadsdichter 2011

ook genomineerd voor stadsdichter 2011

5

de

lj

Genomineerden : - Robbe Huys - Steffen Huys - Laura Schepens

- Borre Van De Putte - Yari Verdickt - Astrid Vereecken

WINNAARS vrij onderwerp Mijn fiets en ik

Mijn toffe school

Mijn fiets en ik zijn beste maatjes! We rijden dan ook langs alle paadjes… Zon of regen, niks houdt ons tegen… Vroeg of laat het kan geen kwaad, nee echt het maakt niks uit… niks bederft de pret!

Ik zit op de Droomballon. Daar schijnt altijd de zon. Er zijn heel wat leuke meesters en juffen maar die doen ons altijd puffen. Op onze speelplaats ligt een voetbalplein en dat vinden we reuzefijn. In het vijfde leerjaar spreken we Frans en op donderdagnamiddag leren we kunst en dans. We oefenen ook op rekenen en taal Van kommagetallen tot het maken van een verhaal. De godsdienstjuf leert ons over goed en kwaad en de directeur zorgt ervoor dat alles goed gaat. Dus als je heel veel wil werken… Kom dan naar de school in Nieuwkerken.

Voor mijn fiets kom ik al zingend uit mijn bed!! Mijn fiets en ik wij begrijpen elkaar. Voor ons is geen beklimming te zwaar… Het klinkt misschien gek, maar van fietsen krijg je trek. Dus na zo een lange tocht, wring ik me in een bocht, de keuken in. En nee, voor mij geen suikerspin!!! Maar een lekkere banaan… En ik en mijn fiets kunnen er terug tegenaan!

Borre Van De Putte – 5A

Steffen Huys – 5B


6

de

lj

Genomineerden : - Danne De Bruin - Jozefien Degraeve - Gilles Heyndrickx

- Dylan Van Walle - Brent Van Nauw - Lieselot Weyn

WINNAARS “Gedichten over de school” Mijn school

Naar school

Mijn school is super fijn Toffe juffen en meesters We gaan in de rij staan, Tweede bel Iedereen stil Zo naar binnen De Franse les gaat beginnen Wiskunde Ons lievelingswoord is er weer Toepassingen Wees blij School is bijna voorbij

Nu is het al zondag. Ach … ik denk er net aan. Aan mijn gedicht, ik heb het nog niet gedaan. Rijmen en dichten, zonder mijn … op te lichten. Schoolwerk maken, ik heb nooit zin. Chance dat ik er nu al aan begin. ☺ Help, help, het gaat me niet goed. Overal geven ze me raad en goede moed. Okselvijvers krijg ik er van. Leuk ik ben klaar, morgen naar school dan.

Brent Van Nauw – 6A Winnaar van de wedstrijd schooldichter

Dylan Van Walle – 6B


De schooldichter 2010-11 De winnende klasdichters

Genomineerden

-

Amani Sakande – 4A Ahmed Allolo – 4B Astrid Vereecken – 5A Annefloor Van Landeghem – 6B

  

zie zie zie zie

rubriek klasdichter rubriek klasdichter hieronder hieronder

Sinnekloas!

Sint-Niklaas

Ik ben zo blij dat ik hier woon. ’t Is voor mij een grote droom. Als ik wakker word, zijn de dagen veel te kort. De Grote Markt gevuld met kramen, kermis of een ander festijn, veel leuker dan dit kan het toch niet zijn. De kleurige ballons die boven onze stad vliegen, de parkfeesten doen onze heupen wiegen. Hopelijk blijf ik hier nog lang wonen en kan ik met mijn familie verder dromen.

Sint-Niklaas, een stad vol vreugde en muziek, onze parken zijn hier ook heel uniek.

Astrid Vereecken – 5e leerjaar A

Annefloor Van Landeghem – 6e leerjaar B

ook genomineerd voor stadsdichter 2011

ook genomineerd voor stadsdichter 2011

Je kan hier genieten van de schoonheid van de natuur, Maar bewonder ook onze rijke Wase cultuur. Kom maar eens kijken in deze avontuurlijke stad, Je vindt hier talloze evenementen op onze markt. In de winter kun je er schaatsen, dan krijg je het niet koud, Sint-Niklaas is de perfecte stad voor jong en oud.


In het rare dorpje Nieuwkerken. Waar de vrouw altijd hard moet werken. Woont een slimme meid, Ze wil graag een geit, Dan moet ze minder gras verwerken. In het kleine prachtige dorp Sluis. (Laura Schepens)

In het kleine, prachtige Sluis, Daar woonde een grote, dikke muis. Ze feest als een beest, Ze was er geweest. Dan kroop ze weer in een grote buis.

(Tamy Bonte)

In het kleine stadje Lithouwen. Gaan beertje Hans en rat Lien trouwen. Maar dat werd een ramp, Want Hans moest op kamp. Om met boomstammen te gaan sjouwen.

(Steffen huys)

Bij de bewoners in Vlissingen. Maken ze heel veel vergissingen. Ja, wat daar gebeurt, Wordt niet goedgekeurd. Met al die foute beslissingen.

(Jonas Vonck)

Er was eens een meisje in Polen. Ze was verzot op groene kolen. Ze kreeg toen veel wind, Amai, zeg, dat stinkt ! Het was niet de geur van violen

D’ arme jongen in Jeruzalem. Kreeg onwaarschijnlijk een mooie stem. ’s Ochtends zong hij weer, ’t Liedje van de heer. ’t Is een makkelijk leven met hem.

(Bram Van Hooydonck)

(Amber Janssens)

Er waren eens twee vissen in Gent. Die hadden voor zwemmen veel talent. Toen kwam er een haai, Die zwom in de baai. En toen beet hij een stuk uit hun krent.

Een vrolijke dame uit Assen. Die zag supergraag blauwe dassen. Haar man vond het fijn. Meer moet dat niet zijn. Toen begon ze ook nog te lassen

(Tamy Bonte)

(Steffen Huys)

We hadden veel zin gekregen om limericks te maken…! Het was een leuke, creatieve en enthousiaste les !! (de leerlingen van 5B)

In het supermooie stadje Roer Zat een kleine jongen op de vloer. Hij hield van koetjes en at graag koekjes Zijn knappe pa was een stoere boer.

(Laurie Wielandt)


Er was eens een vrouw uit de Ardennen. Ze dacht: “Zou geen mens me hier kennen ?” Ze vroeg ’t aan een man Die echt alles kan. Nee,zei hij, dus ging ze maar zwemmen.

Een heel rijke man uit Letland. Krijgt weer pijn aan zijn tand. Hij liet hem trekken. Toen trok hij bekken en hij vond het echt niet plezant.

(Lieze Steels)

(Borre Van de Putte)

Er was een meisje uit Engeland. Die vond België superplezant. Haar droomprins woont hier, dat gaf haar plezier. Want aan hem had ze haar hart verpand.

Een domme dwaas uit Nieuwkerken kon de snelle trein niet opmerken. Hij liep er onder. Maar als bij wonder, Kon hij de schade beperken.

(Emma Sack)

(Astrid Vereecken)

Een knappe danseres uit Parijs. Had heel veel zin in vanille-ijs. Zocht een ijssalon. Lekker in de zon. En plots werd de lucht heel erg grijs.

Er was eens eens een tweeling uit ’t Waasland, die vonden het voetballen plezant. De één brak zijn been, De ander zijn scheen ! Nu staan ze in ’t weekend aan de kant.

(Robbe Huys) (Nel Naudts)

Een rijke stoute man van Gent, steelt van de bank iedere cent. Toen werd hij betrapt, hij viel van de trap. Hij moest in de grootste cel in Gent

Een stoere kunstenaar uit Gent was als bijberoep een agent. Hij schilderde mooi, Kreeg daarvoor een fooi En schilderde een gouden cent.

(Lore Kisbilck)

(Jordi Lauwers)

’t Is leuk, het duurt niet lang en iedereen kan het, al is het rijmen niet steeds zo eenvoudig ’t Was lachen geblazen toen we elkaars werkjes hoorden. (de leerlingen van 5A)


Verslag van ‘constructieve’ vierde klassers Op 3 december 2010 kregen ook de vierde klassers het bezoek van de Sint. Nu hoor ik je al denken, een verslag van de Sint in de paaseditie van Hallo SBO’! Niks is minder waar! Het gaat hem in dit verslagje vooral om het cadeautje dat we toen van de heilige man gekregen hebben: een grote bouwdoos van k’nexx. In de doos vonden we allerlei bouwplannen van een grote ballenbaan.

‘Je moest veel geduld hebben en het was soms zeer moeilijk, maar het viel mee. Nu ben ik trots op mezelf dat dit klaar is!’ Wannes De Locht ‘De k’nex was leuk, soms moeilijk, maar vooral heel vermoeiend. Je moest zelfs zweten! We dachten dat het nooit klaar zou geraken! Plots was het klaar en dat was een leuke tijd.’ Hendrik Felix

Het zag er heel indrukwekkend uit. In beide klassen begonnen ze keihard te werken aan de constructie. Maandenlang werd er tijdens hoekenwerk aan gebouwd. Ook wanneer we klaar waren met onze oefeningen en er was nog wat tijd over, kon er even aan gewerkt worden. En nu … eindelijk … ons werk is volledig klaar. Het resultaat is nog indrukwekkender als de afbeeldingen op de doos. De ballenbaan is meer dan één meter twintig hoog en er zit zelfs een echte (met motor aangedreven) lift op.


Een dikke proficiat voor alle bouwers van het vierde leerjaar.

‘Ik vond het heel leuk om aan te werken. Het leek telkens meer en meer op een achtbaan. Het was soms moeilijk, maar het kwam altijd wel goed. De meester heeft er ook een stukje aan gewerkt. Dat was ook wel leuk!’ Alexander Bossuyt

‘In het begin dacht ik dat hij op maximum hoogte was, maar hij werd groter en groter. Bijna net zo groot als mij. Eindelijk mochten we aan de baan beginnen. Ik was super blij als het klaar was!’ Jorre Smet

We kunnen nog een paar maanden met ons bouwwerk spelen en pronken, om daarna, tegen eind juni, alles weer te moeten afbreken zodat ook de leerlingen van het derde leerjaar volgend jaar de uitdaging aankunnen.


Beeld: kalligraferen in het vierde leerjaar De dames en heren van het vierde leerjaar hebben onlangs geleerd over de middeleeuwen. In het thema ‘Ridders en Jonkvrouwen’ maakten we kennis met kerken, kloosters, ridders, kastelen, boeren en stadsmensen. Tijdens één van die lessen kwam ook het werk van de monniken aan bod. Zo moesten zij in die tijd boeken kopiëren in een scriptorium. Ook wij hebben van onze klas een scriptorium gemaakt. Onze sloebers maakten kennis met het unciaalschrift, een oude vorm van kalligrafie. Met echte veren en traditionele inkt (gemaakt van noten) gingen onze kornuiten aan de slag. Al vrij snel merkten we dat die monniken het niet echt gemakkelijk hadden… Een foutje is niet zomaar weg te werken en spatten zijn niet te vermijden. Een echt monnikenwerk dus!

Zelf eens proberen?


Zaterdag 5 maart was het dan zover, de dag waar de wereldklassertjes zo hadden naar uitgekeken … circus Casalinga kwam optreden in de stadsschouwburg met in het voorprogramma …. jawel, onze eigenste wereldklaskinderen. Zes keer hadden ze hiervoor geoefend bij juf Sofie. Voor sommigen ging de ‘flowerstick’ al wat beter dan de ‘Chinese bordjes’, sommigen hadden dan weer geen enkel probleem met de pedalo’s, bij anderen lukte het piramidewerk dan weer heel goed,…kortom, iedereen had snel door in welke discipline hij of zij het meeste uitblonk. En blinken deden ze!!! De avond van de voorstelling verliep dan ook super en alle mama’s, papa’s, ooms, tantes, vrienden, …glommen van trots bij het zien van zoveel enthousiasme én kunde. Bedankt Sofie!!! Geniet nu zelf mee van de foto’s van deze heerlijke avond…


Nieuw initiatief vanaf 2011 – 2012 ! Beste ouders, jongens en meisjes van De Droomballon, Graag wil ik me even voorstellen. Ik ben Marijke Verhelst, en voor enkele kinderen op De Droomballon ben ik niet echt een vreemde meer, sommigen kregen les van mij bij ‘Dance is Life’, anderen kregen les van mij voor een dansje van het voorbije schoolfeest, en wellicht kan u zich nog wel iets herinneren van het geweldige dorpsfeest dat De Droomballon organiseerde. Hier was ik ook van de partij, samen met enkele dansjes, gebracht door mijn toenmalige dansertjes en ikzelf. Dansen is en blijft mijn passie, ik begon er ooit mee op mijn negende, gaf al les aan de kleinsten op mijn veertiende, gaf BLOSO-sportkampen in Hamme, behaalde mijn diploma Jazz-dance initiator bij BLOSO, en tot op heden laat het dansen en werken met kinderen me nog steeds niet los! In het kader van de naschoolse opvang wil ik samen met De Droomballon een nieuw initiatief voorstellen dat aansluit op de reguliere schooluren. Om dit initiatief waar te kunnen maken willen wij eerst nagaan of er voldoende interesse voor is. Momenteel ziet het er al goed uit ! Heb jij zin om ook te DANSEN met je vrienden? Schrijf je dan in. We zullen dansen op een eigen stijl, met eigen choreografieën, op basis van een mix van jazz, funk, hiphop, moderne dans, balletbewegingen, hedendaagse dansmuziek en voor de kleintjes speelse danspasjes, verkenning van ruimte en eigen bewegingsmogelijkheden, aanleren van ritme, ontwikkelen van motoriek en mimiek… Zowel jongens als meisjes vanaf groep 3 tot en met het zesde leerjaar zijn welkom aan een zeer democratische prijs, omdat we willen dat de lessen voor iedereen toegankelijk zijn. De lessen zouden doorgaan op school zelf en dit verspreid over maandag, woensdag en vrijdag na de schooluren. Is hier interesse voor ? Vul de strook die je onlangs van je meester of juf kreeg in, en bezorg ze terug op school, of…stuur me simpelweg een mailtje : marijke.verhelst@euphonynet.be Met vriendelijke dansgroetjes, Marijke


Aan allen die dit willen lezen, Hier wederom een klein berichtje uit de donkere krochten van De Droomballon, op de plaats waar de ouderraad zich terugtrekt om te vergaderen, vaak tot een stuk in de nacht… Het mag natuurlijk niet geweten worden dat we vergaderen in de zonovergoten refter en dat we na de vergadering nog iets gaan drinken in de cafetaria van de sporthal… Maar tja, we hebben met de ouderraad weer het één en ander beleeft de afgelopen 2 trimesters (vorig schoolkrantje heb ik omwille van drukke bezigheden helaas overgeslagen…). Wat hebben we het 1e trimester van het schooljaar gedaan? Het grootouderfeest voor de eerste 3 leerjaren, gekoppeld met een rondleiding annex zoektocht in de nieuwbouw. Wij – als ouderraad – hadden onszelf de taak toegediend om de koffie en de taart te serveren aan de in grote getale aanwezige (groot)ouders. De 1e shift verliep licht chaotisch, maat tegen dat we aan de 3e shift toekwamen waren we een geoliede machine. Helaas was dit ook de laatste shift… Het traditionele Sinterklaasfeest: als je de reactie van de kleintjes ziet op de zo vrijgevige sint, denk ik dat dit weinig tot geen commentaar behoeft… Daar doen we het toch voor hé!!! De toch wel reeds legendarische Kerstmarkt: hiervoor heeft ondergetekende zijn leven met enkele jaren zien verkorten, maar het resultaat mocht gezien worden. We hebben wederom een mooi bedragje samengewerkt (dat we dan weer kunnen laten terugvloeien naar de kids) in een ontspannen, aangename sfeer. Helaas liep er het één en ander in het 100, maar dit is deels te wijten aan het nieuwe bestuur dat zich nog wat dient in te werken, net zoals met het grootouderfeest: na de 3e shift zal alles lopen zoals een trein (maar dan wel op tijd…). Een voorstel naar volgend jaar: iets meer ‘toepeneuzenjenever’ bestellen: deze werd door de meerderheid van de mensen enorm gesmaakt… Natuurlijk werd er niet alleen gefeest, er werden ook ernstiger zaken onder de loep genomen: zo wonen we op regelmatige basis de dorpsraad van Nieuwkerken bij (vergaderingen in het parlement verbleken bij deze dorpsraad), zijn we lid van de werkgroep ‘Verkeersveiligheid’ (ons zowat opgedrongen door Wim Waelput, maar wel moet groeiende interesse!!), te smalle parkeerplaatsen op de Kus-en-rij zone (zijn reeds aangepast), leerlingenraadverslag, verslag schoolraad, schooldoorlichting, … en natuurlijk de mededelingen van de directie niet vergeten. En hiermee kwam een eind aan ons eerste trimester als kersvers ouderraadbestuur. Het 2e trimester begon frisjes met de Dikketruiendag: als ouderraad was onze inzet hier eerder beperkt. Dat mag ook al eens hé… Begin maart mochten onze kleutertjes dan weer de zone rond de Sporthal onveilig maken met hun Carnavalstoet: hier was door de ouderraad de nodige spijs en drank voorzien. Helaas voor sommigen waren de hotdogs – dit in tegenstelling tot vorig jaar – enorm in trek en was er tegen goed 17u niets meer over… Volgend jaar iets meer spijs voorzien, drank was er nog in overvloed.


En natuurlijk ons aller VĂŠronique vergeten we niet met haar historische Quiz vol moeilijke vragen. Alle plaatsen waren ingenomen, de aanwezige helpers konden zich met moeite door de dicht opeengepakte menigte wurmen, maar iedereen was het er over eens: het was wederom reuzeleuk. Dit jaar hadden we het plan geopperd om vanaf nu met ‘echte’ hoofdprijzen te werken: er werd overgegaan tot de aankoop van 10 filmtickets en 10 krasloten van de Nationale Loterij. De top 5 van de winnaars zag er als volgt uit: 1. De Hijsberen (reeds 2e maal op rij, wie verslaat hen volgend jaar??) 2. Den Duivenbond 3. De Spoetniks 4. Peekes en Artjes 5. De Willy’s en Marietjen De winnaar van de gokronde (de krasloten) waren ‘Peekes en Artjes’ (groep rond meester Wim en meester Stijn): wat hebben jullie nu eigenlijk gekrast?? Het blijft een echte GOKronde hÊ‌ Met filmkes en foto’s ben ik niet zo handig en meestal vergeet ik dan nog eens mijn camera, dus daarvoor moet je verder in dit boekje kijken of de site van De Droomballon bezoekn‌ We weten ondertussen ook waarmee we de kleutertjes kunnen sponsoren ter vervollediging van hun nieuwbouw: wij gaan over tot de aankoop van 10 driewielerkes, 5 taxifietsen, 5 grote driewielers, 1 beamer met geluidsinstallatie, grote zandbak en nog wat kleine verhoogjes. Ook is er nog een andere verrassing, maar ik heb begrepen dat ik deze nog niet mag verklappen tot na de paasvakantie‌ > het is vandaag 30/03, dus nog even wachten. Ook hebben we wederom enkele warme oproepen: • wie zich geroepen voelt om een vergadering ivm verkeersveiligheid mee bij te wonen, kan mij steeds aanspreken en dan weet ik je wel te zeggen wanneer het de volgende vergadering is – meestal weet ik dat niet – of je kan natuurlijk ook steeds Wim Waelput hierover aanspreken. Ook onveilige situaties kunnen steeds gemeld worden > deze worden beetje bij beetje aangepakt. • Wie op zaterdag 9 april tussen 9u en 12u toch niets te doen heeft, mag steeds mee komen helpen met de verhuis van de kleuterklas. De ouderraad voorziet in de noodzakelijke spijs en drank, directeur Ludwig zal ons zonnetje in huis zijn, de juffen zorgen voor de nodige instructies en de helpers zijn de (on)handige Harry’s in dit verhaal. Graag een seintje aan ĂŠĂŠn van de kleuterjuffen of meester Roel. • Zoals steeds ook wederom een warme oproep om onze ploeg te komen versterken met vergaderen en/of helpende handen op feestjes.   

        

   

                !""##$%

Vrij vertaald als: ‘En als laatste moest ik van onze voorzitter nog eens zeggen hoe geweldig de juffen wel zijn, ik voeg daar ook nog aan toe dat ook de meesters, het secretariaat, de ICT-mensen, de andere meewerkende krachten, directeur Ludwig geweldig zijn‌ (krijgen mijn kinderen nu extra punten??!!).’ Dank u, dank u, dank u ook aan alle helpende handen die ervoor gezorgd hebben dat we 2 aangename trimesters mochten meemaken, op naar de volgende 2 !!!! Groetjes van ‘vanachter mijn computer’, Uw ondervoorzitter


Op school doen wij heel wat rond milieubewustzijn. Zo leren de kinderen in de WO-lessen hierover, hebben we een milieuwerkgroep die de kinderen sensibiliseert en daadwerkelijk toont hoe gesorteerd moet worden, werken we met gescheiden afval, organiseren we wekelijks Tuur Natuur door telkens een andere klas, enz... Jammer genoeg gooien zowel volwassenen als kinderen nog steeds afval op de grond. Daar willen we voortdurend aan werken, om net dat gedrag te vermijden. We vinden het is ook fijn als een ouder eens de andere ouders en hun kinderen aanspreekt om ons hierin te steunen. Bedankt voor deze steun, trouwens. Hieronder lees je de warme oproep van een van onze ouders. Ludwig De Meyer, directeur

Beste mensen, Ik zou hier graag een woordje placeren, niet om u te ambeteren. Hoe zit het met ons afvalbeleid, waar laten de kinderen hun vuilnis kwijt? Kijk eens goed in het rond, dan weet ik het wel, op de grond! We moeten onze kindjes stimuleren en het van kleins af leren. Is het niet jong geleerd, oud gedaan! Dus, komaan, wanneer beginnen we eraan? Organiseer eens een opruimdag, je zou niet weten wat je zag. Alle kindjes in het rond, samen de papiertjes van de grond. De speelplaats is weer rein. En zo, moet het alle dagen zijn! Mama, papa, die dit leest, kijk niet zo verweesd. Ook u kan het nog leren en thuis uitproberen. Alles netjes in de vuilnisbak en sorteren in de juiste zak. Want is het niet o zo fijn om op een propere wereld te zijn?! Ik hoop op een goede samenwerking. Groetjes van Jessy, een milieubewuste ouder


Vrijetijdswinkel FUN onderzoekt leesgewoonten Vlamingen

Kinderen lezen vaak en liefst in bed Ondanks het overaanbod van videospelletjes, tv-programma’s en het internet trekken de meeste kinderen enkele uren per week uit om een boek te lezen. Het liefst doen ze dat ’s avonds in bed. Bij volwassenen slaat het digitale boek niet echt aan. Wie dacht dat onze kleinsten hele dagen niets anders doen dan achter hun computerscherm zitten om te internetten of videospelletjes te spelen, heeft het mis. Een enquête die tien dagen lang op de site van de vrijetijdswinkelketen Fun stond, wijst uit dat 64 procent van de kinderen op regelmatige basis leest. Een kwart beweert elke week een boek te lezen, nog een kwart zou er zelfs twee verslinden. “Wij weten niet in hoeverre de resultaten van deze enquête representatief zijn”, zegt Filip Werniers, persverantwoordelijke van Fun. “De enquête werd slechts ingevuld door 230 kinderen en 256 volwassenen, van wie de meesten waarschijnlijk boekenliefhebbers zijn. Al verkochten wij in 2009 wel aanzienlijk meer jeugdboeken dan videogames.”

Ideale plek Voor Marita Vermeulen, uitgeefster van kinderboeken bij De Eenhoorn, zijn de cijfers wél representatief. “Tenminste bij min-twaalfjarigen. Naarmate ze ouder worden, krijgen kinderen andere interesses. Boeken zijn enorm populair bij kinderen. Mede dankzij ouders, grootouders en leesjuffen.” De meeste kinderen die lezen, doen dat bij voorkeur in bed (85 procent). Veertien procent doet het stiekem omdat het niet mag van hun ouders. “Ik kan me zelf geen betere plaats inbeelden om een boek te lezen”, zegt Vermeulen.

WIJ VERKOCHTEN IN 2009 AANZIENLIJK MEER JEUGDBOEKEN DAN VIDEOGAMES Filip Werniers, persverantwoordelijke Fun “Een boek lees je het best waar het rustig is. ’s Avonds in bed lijkt mij de ideale plek.” Liefst 44 procent van de ouders leest elke avond een verhaaltje voor, 38 procent doet het af en toe. “Het voorlezen op jongere leeftijd is zeer belangrijk”, weet Vermeulen. “Ouders verrijken zo de woordenschat van hun koters. Die raken vertrouwd met boeken en zullen ze associëren met gezelligheid en veiligheid.” Het digitale boek heeft zijn start gemist. Slechts

4 procent van de volwassen lezers heeft ooit een boek gedownload. “In tegenstelling tot wat velen denken, is een digitaal boek niet goedkoper. Mensen voelen bovendien graag het papier in hun handen tijdens het lezen”, aldus Vermeulen. Zowel kinderen als ouderen lezen het liefst spannende boeken. Gevolgd door fantasy en strips bij de jongeren, en romantische boeken en detectives bij volwassenen.

Mathias Van Assche


Over alles bestaan theorieën en voor alles is wel ergens een uitleg. Het is niet anders als het gaat over waarom en hoe mensen namen kiezen. Misschien ontdekken jullie samen met ons verborgen drijfveren… Hoe dan ook, laat niemand zich aangesproken of geviseerd voelen… Het stond gewoon in de krant en wij ??? Wij vinden alle namen even mooi !

De terugkeer van Marie en Louis Waarom zoveel Vlaamse baby’s weer stokoude voornaam krijgen Marie en Louis waren vorig jaar in Vlaanderen de populairste voornamen. Dat blijkt uit de lijsten die Kind&Gezin opstelde. Opvallend: het zijn namen die drie generaties teruggaan. Paul Demeyer Marie en Louis zijn ook de namen van de kinderen uit het tv-spotje van Jetair. “We voeren onze Marie en Louis al sinds eind 2009 op”, zegt Hans Vanhaelemeesch van de touroperator. “Toen we namen zochten voor die kinderen hebben we echt niet in het grote namenboek zitten snuisteren. We wisten wat we wilden: namen die zowel in het Vlaamse als het Waalse landsgedeelte gangbaar waren. Dan kom je al gauw uit bij Marie en Louis.” Vanhaelemeesch is er zelf nog niet uit: “Voelden we toen al aan dat dit dé nieuwe namen zouden gaan worden? Of is ons spotje zo populair dat jonge koppeltjes misschien onbewust besloten hun baby te noemen naar de Jetairkleuters? Wij zijn in ieder geval niet ongelukkig dat het zo is gelopen.”

VERHAAL VERTELLEN Marie en Louis, het zijn toch echt wel haast archaïsche namen. Vreemd dat die nu plots zo populair zijn. Trendwatcher Herman Konings plaatst de keuze voor oude namen in het perspectief van een nieuwe behoefte: story telling, een verhaal willen vertellen. “We leven in tijden van onzekerheid. Economisch, ecologisch en sociaal. In die onzekerheid heeft de mens behoefte om zichzelf te definiëren middels verhalen. We willen onszelf een plaats geven in ons eigen verhaal. Een van die verhalen is het familieverhaal. Daarom kiezen ouders vandaag voor namen van hun grootouders om zo te tonen dat hun kind deel uitmaakt van één groot familieverhaal.”

MARC IS NEGATIEF Opvallend: we noemen ons kind naar onze grootouders, niet naar de grootouders van het kind. “Omdat de jonge mama’s en papa’s van vandaag geen negatieve ervaringen hebben met Marie en Louis, gewoon omdat ze die niet zijn tegengekomen op hun pad”, zegt Konings. “Terwijl de namen van hun ouders, de babyboomers, wel negatieve connotaties kunnen hebben. De nieuwe mama’s en papa’s van vandaag hebben allicht les gehad van een Herman, Marc, Ann of Bieke. Die naam wil je toch zeker niet aan je eigen kind geven.” De jonge ouders maken volgens Konings wel een denkfout. “Doordat ze in hun leven maar weinig mensen zijn tegengekomen die Louis en Marie heetten, dachten ze dat dat schaarse en dus kostbare namen waren. Dat blijkt nu dus een illusie, want die namen voeren juist de lijst aan met populairste namen van vorig jaar.”


LOUIS = CLOVIS De Leuvense professor-emeritus Willy Vanlangendonck bestudeerde de Vlaamse voornamen en is verwonderd dat Marie en Louis zo populair zijn. “Zeker in deze communautair gespannen periode zou je toch misschien meer Vlaamse namen verwachten. Marie is Frans voor Maria.” Maria of Marie is eigenlijk maar laat in gebruik gekomen als voornaam. “Lange tijd rustte er een taboe op die naam. Je kind noemen naar de moeder van Jezus , dat kon je als mens toch niet maken? Pas in de vijftiende eeuw kwam hier verandering in met de komst van Maria van Bourgondië. Louis is dan weer vooral een koningsnaam. Het komt van Clovis. Doe die C eraf en je zit bijna direct bij Louis.”

Dé voornamen van 2010 in België

En … Nederlandse baby’s heten

Dit waren vorig jaar de populairste voornamen in Vlaanderen. De lijst werd opgesteld door Kind&Gezin. Tussen haakjes staat het aantal pasgeborenen dat die naam kreeg.

In Nederland lijstte de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de populairste voornamen van 2010 op.

MEISJES

JONGENS

1. Marie (369) 2. Emma (359) 3. Louise (355) 4. Lotte (351) 5. Julie (349) 6. Ella (336) 7. Noor (336) 8. Elise (313) 9. Lore (284) 10. Fien (246)

1. Louis (322) 2. Lucas (307) 3. Daan (301) 4. Lars (295) 5. Milan (290) 6. Kobe (286) 7. Mathis (278) 8. Wout (276) 9. Liam (274) 10. Senne (258)

MEISJES 1. Sophie 2. Julia 3. Emma 4. Lotte 5. Eva 6. Lisa 7. Lieke 8. Sanne 9. Noa 10. Anna

JONGENS 1. Sem 2. Lucas 3. Milan 4. Daan 5. Jayden 6. Tim 7. Levi 8. Thomas 9. Thijs 10. Jesse

Maria/Marie was zestig jaar lang populairst MEISJES 1900-1910: Maria, Marie, Anna 1910-1920: Maria, Marie, Anna 1920-1930: Maria, Marie, Anna 1930-1940: Maria, Marie, Jacqueline 1940-1950: Maria, Marie, Monique 1950-1960: Maria, Marie, Martine 1960-1970: Martine, Carine, Christine 1970-1980: Nathalie, Isabelle, Sandra 1980-1990: Julie, Sarah, Nathalie 1990-2000: Laura, Sarah, Julie 2000-2010: Laura, Emma, Marie

JONGENS 1900-1910: Joseph, Maurice, Joannes 1910-1920: Albert, Joseph, Jean 1920-1930: Marcel, Jean, Roger 1930-1940: Jean, Roger, André 1940-1950: Jean, André, Willy 1950-1960: Jean, Marc, Luc 1960-1970: Patrick, Marc, Luc 1970-1980: David, Christoph, Bart 1980-1990: Kevin, David, Nicholas 1990-2000: Thomas, Kevin, Nicolas 2000-2010: Thomas, Lucas, Noah


Wij zijn blij met de geboorte van : - Mattias (29.12.2010) Zoontje van meester Frederik en partner Joëlle

- Lex (14.03.2011) Broertje van Axl De Vooght (Gr 4A – Drakenklas)

Onze oprechte deelneming : - Mevr. Anna Leysen (05.01.2011) Grootmoeder van Marit (3C) en Basten (5A) Gidts

- Dhr. Raphaël De Tender (06.06.2011) Grootvader van juf Nancy (Gr 2A-Konijnenklas / zorgjuf) De Tender Overgrootvader van Siebe Snoeck (Gr 1-Berenklas)

- Dhr. de Maagd Joseph (17.01.2011) Overgrootvader van Cruz de Maagd (Gr 1-Berenklas)

- Mevr. Simonne Waegemans (29.01.2011) Overgrootmoeder van Laurie Wielandt – 3C

- Mevr. Marie-Louise Van Goethem (14.02.2011) Grootmoeder van Nikky (5B) en Elias (3B) De Volder

- Mevr. Lea Schelfhout (18.02.2011) Overgrootmoeder van Emile Buyl (5A)

- Mevr. Maria Verberckmoes (16.02.2011) Grootmoeder van Frauke (4A) en Fransje (2C) Robert

- Dhr Hubert De Wolf (01.03.2011) Vader van Sonja De Graef (leesmama) en dooppeter van meester Eddy (titularis 6A)


april – mei – juni Verlofdagen van za 09.04 t.e.m. zo 24.04.11 ma 25.04.11 wo 01.06.11 van do 02 t.e.m. zo 05.06.11 ma 13.06.2011

PAASVAKANTIE Paasmaandag Pedagogische studiedag HEMELVAARTWEEKEND Pinkstermaandag

Medisch schooltoezicht ma 02.05.11 di 10.05.11 di 17.05.11

Kleuterafdeling : Gr 3B (in medisch centrum – CLB) Kleuterafdeling : Gr 3A/B (in medisch centrum – CLB) Kleuter + Lagere afdeling : OKAN 1 + 2 (op school)

Activiteiten intra muros do 28.04.11 wo 04.05.2011 vr 20.05.11 za 21.05.11 wo 25.05.11 do 26.05.11 vr 27.05.11 di 07.06.11 ma 20 t.e.m. wo 22.06.11 di 28 + do 30.06

Actie “Fata Morgana” – 4de ster Reuzenpicknick Autoluwe dag Grootouderfeest kleuterafdeling SCHOOLFEEST Actie “Fata Morgana” – 5de ster “Spring-je-fit”-dag op school Infosessie CLB : Seksuele en relationele vorming – 6A/B Actie “Fata Morgana” – 5de ster Voetbalwedstrijd lkn/lnn Infosessie CLB : Seksuele en relationele vorming – 5A/B OVSG-proeven 6A/B Oudercontacten

Activiteiten extra muros vr 29.04.11 vr 29.04.11 di 03.05.11 vr 06.05.11 za 07.05.11 zo 08.05.11 do 12.05.11 zo 15.05.11 di 17.05.11 do 19.05.11 di 24.05.11 di 31.05.11 do 02.06.11 ma 27.06.11 ma 27.06.11

Leeruitstap 4A/B (Molsbroek + Wachtebeke) Leeruitstap 5A/B (Westhoek) Leeruitstap SteM 5A/B (workshop Mercator + Linosnee) Leeruitstap 3A/B/C (De Antwerpse Zoo) Plechtige Communie + Vormsel (KGD - 6de lj) Feest van de vrijzinnige jeugd – 12-jarigen (NCZ) Leeruitstap 6A/B (Beroepenhuis + vredeshuis) Dankmis Vormsel (KGD - 6de lj) Sportmarkt 5de + 6de lj (St-Niklaas) MEGA-happening 6A/B Leeruitstap 4A/B (De kust) Schoolreis Gr 2A/B (Harry Malter)

Eerste Communie (KGD – 1ste lj) Fietstocht 6A/B Proclamatie 6A/B


Activiteiten extra muros : schoolreizen vr 10.06.11 vr 10.06.11 do 23.06.11 vr 24.06.11 vr 24.06.11 vr 24.06.11 ma 27.06.11

Schoolreis Schoolreis Schoolreis Schoolreis Schoolreis Schoolreis Schoolreis

Gr 2A/B (Harry Malter) 2A/B/C + 3A/B/C (Bellewaerde) Gr 4A/B + 1A/B/C (Plopsaland) Gr 3A/B (Speelstad “Toeverstad� - Wechelderzande) 4A/B (Bobbejaanland) 6A/B (Centerparcs Erperheide) 5A/B (Walibi)

Ontspanning op schoolniveau Noteer alvast in jullie agenda ! vr. 06.05.11 vr 24.06.11

Franse avond SNOK Bedankingsbarbecue voor alle medewerkers


Lijst van nuttige telefoonnummers 1. Kinder- en jongerentelefoon 102 2. Kinderrechtswinkel 09 / 233.65.65 3. Vertrouwenscentrum kindermishadeling 078 / 15.00.20 of 09 / 216.73.30 4. CLB 03 / 776.34.51 5. Jongeren Advies Centrum Waasland 03 / 766.72.72 6. Jolijn 0800 / 900.33 7. Tele onthaal 106 8. Opvoedingstelefoon Vlaanderen 070 / 222.230 9. Centrum voor Morele Dienstverlening 053 / 77.54.44 10. Jeugdpolitie Sint-Niklaas 03 / 760.12.00 11. De Keerkring Centrum voor opvoedingsondersteuning 03 / 755.00.71

MET DANK AAN

Hallo SBO - Paaseditie 2010-2011  

Dit is de paaseditie van het schoolkrantje a.k.a. "Hallo SBO" van de Stedelijke Basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken in het schooljaa...

Hallo SBO - Paaseditie 2010-2011  

Dit is de paaseditie van het schoolkrantje a.k.a. "Hallo SBO" van de Stedelijke Basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken in het schooljaa...

Advertisement