Page 1

De Stedelijke Basisschool

… waar iedereen thuis is

Hallo S.B.O. STEDELIJKE BASISSCHOOL NIEUWKERKEN

Gijselstraat 35 Tel : 03/776.44.24 Fax : 03/777.79.18 E-mail : ludwig.demeyer@sint-niklaas.be chris.grumiau@sint-niklaas.be http://www.droomballon.be

redactie :

Chris Grumiau

Verantwoordelijke uitgever : Ludwig De Meyer

Schoolblad S.B.O. Nieuwkerken Een band tussen school en thuis Schooljaar 2007 – 2008 Kersteditie

INHOUD : 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Woordje van de directeur Nieuwjaarswensen Nieuws Oproep Even voorstellen Terugblik School in de kijker Fotoalbum Zorgbeleid SBO met een hart Sociaal Wereldklas Cultuur Technologie Sportief Poëzie Creatief Uit de media Wist je dat ? Personalia Kalender

Lijst met nuttige telefoonnummers


Beste ouders, In het vorige schoolkrantje kondigde ik aan dat we differentiatiemateriaal gingen aanschaffen voor de volledige basisschool, en dat om onze sterkere leerlingen van voldoende uitdagend materiaal te voorzien. Het totale kostplaatje daarvoor overstijgt de 3500 euro. Elke cent werd goed gespendeerd. We zijn dan ook verheugd te kunnen meedelen dat het betreffende materiaal tegen eind januari beschikbaar zal zijn voor elke klastitularis, van de peuterklas tot en met het zesde leerjaar. Het materiaal werd geselecteerd op basis van een aantal voorwaarden, nl.: - het materiaal moet volledig zelfstandig door de kinderen gebruikt kunnen worden; - de leerlingen moeten via zelfcorrectie zichzelf kunnen evalueren; - de leerstof moet vernieuwende uitbreidings- en verdiepingsleerstof omvatten; - de inhouden moeten de leef- en interessewereld van de kinderen aanspreken; - er moet een logische, pedagogisch verantwoorde lijn zitten doorheen de leerjaren; - iedere leeftijd moet over eigen materiaal kunnen beschikken; In de kleuterschool wordt het materiaal aangereikt en beheerd door de zorgleerkrachten. In de lagere school zal de klastitularis zelf over het materiaal beschikken. Hij/zij bepaalt zelf, in samenspraak met het kind in kwestie en de zorgleerkracht, welk extra aanbod het kind krijgt. Let op, dit is niet vrijblijvend. Eens het kind dit differentiatiemateriaal krijgt, dient hij/zij met de nodige zelfdiscipline en nauwkeurigheid hieraan te werken. De klastitularis blijft een oogje in het zeil houden. Beste ouders, ik wil jullie namens de collega’s bedanken. Jawel, mijn leerkrachten zijn blij, want de kinderen komen terug tijdig naar school, de ouders wachten aan het hek, we zien opnieuw meer fluojasjes opduiken, … kortom allemaal positief nieuws. De automobilisten zouden we nu nog willen vragen om zeer traag en voorzichtig te willen rijden in de Gyselstraat en eender welke omgeving waar veel kinderen samenkomen. Niet enkel de snelheid, maar ook het foutief parkeren in de Gyselstraat en in de schoolomgeving bemoeilijkt de doorgang voor de zwakke weggebruikers, en zorgt ervoor dat zij zich soms in een penibele situatie dienen te begeven. Ik heb de wijkagent dan ook gevraagd om mee een oogje in het zeil te willen houden. Ik ben dan ook verheugd dat mijn eerste voornemen voor 2008 daarmee zeker zal uitkomen. Maar er zijn nog een aantal voornemens, hoor. De feestdagen staan voor de deur, en ook al heb ik het niet zo voor ‘goede voornemens’, het is toch een moment om even stil te staan bij datgene waar je doorgaans snel aan voorbij raast : the meaning of life. Ik hoop dan ook dat iedereen de kans krijgt, om tijdens de komende periode heel veel warmte te mogen voelen, bij vrienden, familieleden, dierbaren, ... Vraag jezelf eens af hoelang het al geleden is dat je degene die je graag hebt, hebt gezegd ’ik zie je graag’. Jammer dat daarvoor de kerstlampjes in de bomen moeten branden, maar anderzijds is het een periode dat het wel gebeurt. Mag ik u, onze kinderen, mijn voltallig team en alle betrokkenen die hun steentje bijdragen dat alles op wieltjes blijft lopen dan ook van ganser harte PRETTIGE FEESTDAGEN toewensen. Het allerbeste voor 2008! Geniet van elkaar. Ludwig De Meyer directeur


INSTRUCTIES VOOR HET LEVEN (bron : de Dalai Lama) Hou er rekening mee dat grote liefde en grote verwezenlijkingen groot risico inhouden. Als je verliest, verlies dan de les net. Volg de drie R’en - Respect voor jezelf - Respect voor anderen - Responsabiliteit voor al je daden Onthoud dat niet verkrijgen van wat je wil soms een wonderlijke gelukstreffer is. Leer de regels zo dat je weet hoe ze op de juiste wijze te doorbreken. Laat een klein dispuut geen grote relatie schaden. Besef je een fout te hebben begaan, zet dan direct stappen om ze te corrigeren. Breng elke dag wat tijd alleen door. Open je armen voor verandering, maar laat je waarden niet aantasten. Denk eraan dat stilte soms het beste antwoord is. Leef een goed, eerbaar leven. Als je ouder bent en erop terugdenkt, kan je er een tweede keer van genieten. Een liefdevolle sfeer in je huis is de fundering voor je leven. Deel je kennis. Het is de beste manier om onsterfelijkheid te bereiken. Wees aardig voor de aarde. Ga eens in het jaar ergens waar je nog nooit geweest bent. Denk eraan dat de beste relatie er een is waar je liefde voor elkaar uitsteekt boven je nood aan elkaar. Beoordeel je succes aan wat je moest opgeven om het te bereiken.

Een gezond en vreugdevol 2008


PROFICIAT - DIKKE PLUIM LOF EN EER - PET AF DUIM OMHOOG - KNAP We behaalden ons tweede MOS-logo ! MOS staat voor ‘Milieuzorg Op School’. Doordat we tal van acties, van langdurige aard, op het getouw zetten, die de kinderen bewustmaken dat we dringend op een milieuvriendelijke manier door het leven moeten gaan, behaalden we ons tweede MOS-logo. Dit werd mogelijk gemaakt dankzij bijzonder intensief werk van de werkgroep ‘de milieuvriendelijke school’. Waarvoor alle eer en glorie! Daarom mochten we met een delegatie naar Gent voor de plechtige logo-uitreiking. De kinderen werden getrakteerd op een bijzonder fijne theatervoorstelling, genaamd ‘De Ridders van Mos’. Dit was een aangepaste riddershow, speciaal gemaakt voor MOS. Meer info : www.milieuzorgopschool.be www.droomballon.be

www.inspinazie.com

Kom op tegen kanker ! Boomplantactie In 2008 engageren 6 gemeenten zich om een ‘Kom op tegen Kankerbos’ aan te planten. De stad Sint-Niklaas is er één van. Onze school besloot om deel te nemen aan de actie.

Kom op tegen Kankerbos 2008 Koop een kaars voor een boom 7 euro = 1 kaars = 1 boom Deze actie wordt georganiseerd door de milieudienst van de stad Sint-Niklaas en de opbrengst van de verkoop gaat integraal naar de Vlaamse kankerliga. Elke kaars, met daarop het logo van de actie Kom op tegen Kanker, heeft een bijkomend labeltje. Het labeltje garandeert dat op de plantdag van 16 maart 2008, voor elke verkochte kaars één boom zal worden aangeplant in het nieuwe Kom op tegen Kankerbos. Op de plantdag van 16 maart 2008 kan iedere medewerker of koper van een kaars het bos helpen aanplanten (samenkomst op de parking van het Waasland Shopping Center) want elk labeltje kan op die dag worden ingeruild voor een boom. We houden u op de hoogte wat de details van die boomplantdag betreft. We starten de verkoop na de kerstvakantie en sluiten de actie af op 15/02/08.


Verkeersveiligheid Dringende oproep ! Steeds meer ouders klagen over het gedrag van andere ouders bij het naar school brengen en afhalen van school van hun kinderen. Daarom herhalen wij graag een oproep die wij deden in een van onze vorige jaargangen Iedereen die zich bij de aanvang of het beëindigen van de lessen in de schoolomgeving bevindt is daar omwille van zijn/haar kind(eren). Niemand van al die aanwezigen wil het ook maar gedroomd hebben dat zijn/haar kind(eren) iets overkomt in het verkeer. En toch… stellen wij dagelijks vormen van onaangepast verkeersgedrag vast die in schril contrast staan met de lovenswaardige inspanningen die het grootste deel van onze ouders op dit gebied leveren. Mogen wij even onze stoute schoenen aantrekken en hieronder een lijstje publiceren van enkele pijnpunten die we zelf vaststellen en die ons regelmatig worden gemeld. Het wild parkeren in de schoolomgeving én in de Gijselstraat . Probeer om, zeker op de drukste momenten (bijv. woensdagmiddag) de Gijselstraat te vermijden. Stuur jullie kind(eren) mee met de begeleide dorpsrij en wacht hen op aan Ten Bos. Onaangepaste snelheid en gebrek aan geduld in de Gijselstraat, op de op/afrit en rond de sporthal. Het niet naleven van verkeersregels tijdens het naar school en naar huis begeleiden. (bijv. : Het negeren van de witte stoplijn aan het kruispunt Gijselstraat – Ten Bos, of het al fietsend oversteken van een zebrapad) Wil jullie kind(eren) ook wijzen op mogelijks onaangepast fietsgedrag ! Veel kinderen zijn zich niet bewust van hun soms roekeloos rijgedrag, zeker als zij na schooltijd “dolenthousiast” in groep de Gijselstraat doorfietsen, op weg naar huis. Weet dat wij niet de bevoegdheid hebben om hier in te grijpen !

WIJ WILLEN MET DIT SCHRIJVEN * NIEMAND PERSOONLIJK MET DE VINGER WIJZEN, MAAR WIJ GAAN WEL VAN DE VERONDERSTELLING UIT, DAT U TOCH OOK WIL DAT UW KIND NIETS OVERKOMT ! * ALLE OUDERS,DIE ONZE BEKOMMERNIS VOOR MEER VERKEERSVEILIGHEID DELEN, EEN HART ONDER DE RIEM STEKEN.

Mogen wij tenslotte vragen om steeds hoffelijk te blijven tegen de collega’s die elke dag opnieuw proberen om jullie kinderen op een zo veilig mogelijke wijze naar huis te loodsen. Zij doen dit met hart en ziel en kwijten zich ten volle van hun taak, elk in zijn/haar eigen stijl.


Tijdig op school In de kleuterafdeling Iedereen kan wel eens te laat komen, maar wie systematisch te laat komt, stoort effectief het uitermate belangrijke onthaalmoment bij de kleuters, de les dus. Wie uitzonderlijk toch eens te laat komt, dient zich naar het secretariaat van de school te begeven. Na aanmelding in het register, tekent u voor ontvangst van de sleutel die toegang verschaft tot het kleuterpaviljoen. U opent de deur, begeleidt daarna uw kind naar de klas, sluit de deur van het paviljoen, en brengt vervolgens de sleutel terug. Daarna tekent u een tweede maal, voor teruggave van de sleutel. De leerkrachten hebben geen toelating meer om de deur te openen na de start van de lessen. In de lagere afdeling Ook de leerplichtige kinderen van de lagere afdeling komen wel eens te laat. Misschien bent u zich als ouder daar zelfs niet altijd van bewust. Wie te laat komt mag voortaan niet rechtstreeks naar de klas ! Hij/zij dient zich eveneens naar het secretariaat te begeven. Daar krijgt de leerling een vermelding in het agenda, zodat u perfect weet op welke dag uw kind te laat op school kwam en op welk tijdstip hij/zij zich op het secretariaat aanmeldde. De gegevens worden steeds doorgegeven aan het CLB en,op vraag voorgelegd aan de verificateur. We nemen met u contact op indien we merken dat de feiten zich herhalen. Indien dit geen verandering met zich meebrengt, moeten sancties volgen.

Zwemgerief “vergeten” Regelmatig “vergeten” kinderen hun zwemgerief. Op maandagen stond er een hele rij vergeetkousen te wachten om te mogen telefoneren naar huis. Mama of papa zou het dan wel even brengen. Dit kan voortaan niet meer. Zo leren we de leerlingen immers geen verantwoordelijkheidsgevoel aan. ZWEMGERIEF VERGETEN BETEKENT VOORTAAN GEEN ZWEMMEN De klastitularis zal een nota in de agenda plaatsen

Kleuterafdeling op zoek naar reservekledij Kinderkledij op overschot ??? Zoals jullie waarschijnlijk uit ervaring wel weten, blijven niet alle broekjes van kleuters een hele dag droog. De juffen zorgen er met veel plezier voor dat elk kindje proper naar huis gaat. Maar spijtig genoeg krijgen we reservekledij van de school niet steeds terug. Daardoor hebben we een enorm tekort aan onderbroeken, lange broeken en kousen voor jongens en meisjes. Wie kan ons hier aan helpen ? De kledij kan je bezorgen aan de juf van je kapoen. Alvast bedankt voor jullie medewerking


Samen met de verhuis van Fatma werd ook de functie van conciërge afgeschaft. De school beschikt sinds de herfstvakantie over een sleutelbewaarder. Maar… dat wisten jullie reeds uit onze vorige publicatie. Tijd dus om onze kersverse sleutelbewaarder de kans te geven om zich even voor te stellen. Naam

Flori Eggermont

SLEUTELBEWAARDER Geboortedatum Woonplaats Weetjes

Huisdier Hobby’s

Festival Tv zender Radiozender Presentator Presentatrice Gerecht Kleur Muziekgroep Sport Vakantieplaats Drank Auto

27 maart 1962 Nieuwkerken - Flori is een oud-leerling van de “Droomballon”. Die heette in zijn tijd nog de “gesubsidieerde gemeentelijke jongensschool”. - Hij is tewerkgesteld bij de stedelijke groendienst als keurvakman, in de ploeg “nieuwe aanleg”. - In de winter is hij, als chauffeur, ook actief bij de strooidienst. Hond (Rottweiler scapa) - Koken - Zorgen voor zijn 2 kinderen - Karweitjes opknappen Nog een lijst met favorieten Dranouter Folkfestival - één - National Geographic - Studio Brussel - 4 FM Peter Van de Veire Sophie Lemaire - Pitta - Iets nieuws uitproberen Blauw U2 Niet aan mij besteed Het Zwarte Woud (Duitsland) Kan genieten van een goed gebrouwen glaasje bier Opel Vectra 2.2 TDI break

Van onze kant zeggen wij … : “Van harte welkom, Flori” Hopelijk voel jij je vlug thuis in ons team !


05.11.2007 Naar jaarlijkse traditie gaat het vierde leerjaar tijdens de herfst op leeruitstap naar Antwerpen en het fort van Breendonk. Silke en Thomas waren er getuige van en schreven een kort verslagje…

We zijn op uitstap geweest naar Antwerpen en Breendonk. Eerst zijn we naar Antwerpen geweest daar hebben we het standbeeld van de Lange Wapper gezien. Het was een schitterend fantastisch standbeeld met twee zatte mannen. We hebben nog veel meer dingen gezien veel te veel om op te noemen. En we zijn ook onder de Schelde gewandeld in de voetgangerstunnel. We zijn in een middeleeuws huis met heel veel kaarsen gaan eten. Daarna zijn me met de bus naar het fort van Breendonk gereden. Daar hebben we veel foto's van gevangenen en soldaten gezien. De gids heeft ons allemaal dingen laten zien. Bijvoorbeeld de gevangenis van de vrijheidsstrijders, de slaapkamers van de gevangenen,... Er waren ook erge straffen zoals iemand ophangen,iemand neerschieten als hij of zij vastgebonden aan de paal hangt,... Er is maar één iemand ontsnapt langs de riool. De gevangenen waren erg mager omdat ze maar weinig eten kregen. Ze kregen ‘s morgens maar 75g brood en ‘s avonds 125g brood. Dat was dus erg weinig. Iedereen vond het heel erg dat er zo erge straffen waren. Dit is ongeveer de leeruitstap van 4a en 4b.

Thomas en Silke

Fort van Breendonk


28.11.2007

Hij komt, hij komt die lieve goede Sint … Op woensdag 28 november is de Sint niet naar ons toegekomen, maar zijn wij de Sint gaan opzoeken in ‘het huis van de Sint’. Jammer genoeg was hij zelf niet aanwezig door een probleempje met de mega Mindy verkleedkleren, maar gelukkig waar zijn lieve pieten daar, die ons wegwijs maakten in het huis. We bezochten de badkamer, slaapkamer en werkkamer van de Sint en pieten en we mochten zelfs mee oefenen om op daken te lopen, door de schouwen te kruipen, … . We hebben met grote ogen toegekeken. Hier enkele kiekjes uit ‘het huis van de Sint’:


De Sint was er vroeg bij dit jaar. Het was nog maar eind november toen hij onze school, in gezelschap van 2 zwarte pieten, vereerde met een bezoek. Het werd voor de heilige man, die toch weer maar een jaartje ouder is, weer een bijzonder drukke dag. Reeds om 09.00 u. was hij te gast bij de allerkleinsten in de berenklas en pas om 16.15 u. zat zijn dagtaak er op. De Sint nam, zoals naar goede gewoonte, de tijd voor jong… en … oud ! Dat hij weerom bijzonder tevreden was met zijn ontvangst in de “Droomballon” liet hij nadien ruimschoots blijken. Woorden schoten hem tekort om aan de juffen en meesters te vertellen hoezeer hij en zijn knechten hadden genoten. De Sint was zo in zijn nopjes dat hij beloofde om ons, na de drukte rond zijn feestdag, vanuit Spanje een brief te schrijven. En die unieke brief, lieve kinderen, die hebben wij ondertussen ontvangen. Verzonden in, wat dachten jullie wel…, een gouden omslag. Kijk maar vlug op de volgende bladzijde…


Spanje, 11 december 2007

Beste lieve kinderen van de Droomballon Na een harde tijd van werken kunnen wij nu genieten van een welverdiende vakantie in Spanje en hebben we de tijd om te dromen, brieven te schrijven en te genieten van al de mooie tekeningen. Sinterklaas en zijn pieten willen jullie allemaal van harte bedanken voor de prachtige ontvangst die wij kregen bij ons bezoek aan de droomballon. Het was als een droom ; mooi geverfde snoetjes, zelfgemaakte fraaie mutsen, hoedjes en mijters, lekkere cake en gebak, prachtig versierde klassen, mooi gezongen liedjes en gedichten, zwierige danspasjes, ja zelfs een echt klasorkest. Groot en klein, iedereen deed mee. Prachtig en kei-tof ! Wij zijn overladen met zeer goed gemaakte tekeningen. De pieten hebben alles mooi weggeborgen en de trekpop heeft een speciale plaats gekregen ! Alle kleuters, kleine en grote kinderen , juffen en meesters hebben hun uiterste best gedaan om de Sint en zijn helpers een zeer prachtige ontvangst te bezorgen. Bravo en heel hartelijk bedankt voor zoveel prachtigs ! Samen met de schooldirectie is Sinterklaas en zijn gevolg verheugd en gelukkig dat er zovele blije, lieve kinderen “vriendelijk spelend leren van- en met mekaar� in een nette omgeving. Goed zo ! Ik heb aan de pieten gevraagd mijn boek van de Droomballon aan te vullen met alle gegevens zodat ik volgend jaar alles kan nakijken : dat de kinderen lief en braaf geweest zijn en dat ze hun best hebben gedaan. De slimme pieten zijn modern en hebben de cd-rom, die directeur Ludwig en meester Chris gemaakt hebben, opgeslagen in de pc. Met dank hiervoor. (Sinterklaas wordt oud, maar gaat mee met de tijd) Samen met jullie kijk ik reeds uit naar volgend jaar. Ik verheug mij op ons weerzien en mijn pieten zijn al bezig met de voorbereidingen van de nuttige klasgeschenken. Veel liefs

Sinterklaas


Met de Sint op pad door onze school


In de loop van dit artikel lazen jullie reeds dat we van de Sint een brief ontvingen, maar ook op de dag zelf konden we aan de Heilige man niets misvragen. Aan de leerlingen van het 2de leerjaar gaf hij zelf een interview weg. Lees hieronder hun verslagje

Op 30 november kregen de Jip en Jannekes hoog bezoek. De Sint en zijn Zwarte Pieten brachten ons een bezoek. De Heilige man liet ons weten dat hij zeer tevreden was van onze kapoenen en gaf ieder wat lekkers en voor de klassen een leuk geschenk. Naar aanleiding van dit grote bezoek, staken de kapoenen een interview in elkaar met de Sint. Wij laten jullie hier graag van meegenieten:

Is het leuk om op de daken te lopen ? Sint : Ja , het is heel leuk om op daken te lopen en zeker op mooie daken. Waarom zijn uw pieten zwart ? Sint : Dat weet ik zelf niet zo goed , misschien door de schoorstenen. Moet je iets in je schoen leggen voor de Sint ? Sint : Jaja , de Sint heeft ook graag cadeautjes. Loopt uw paard graag over de daken ? Sint : Jaja , die frisse wind , daar houdt “Slecht Weer Vandaag� van. Waarom noemt jouw paard Slecht Weer Vandaag ? Sint : Omdat het slecht weer was toen hij bij mij kwam. Is de Sint al verliefd geweest ? Sint : Ja maar dat was vroeger. Ik dacht wel bij mezelf dat dat niet kon , want ik moet steeds over de daken lopen. Ik heb daar ook geen tijd voor. Wat staat er allemaal in dat boek van jou ? Sint : Hierin staan alle brave en stoute kindjes. Maar er zijn weinig stoute kindjes hoor ! Een laatste vraagje Sint : Hoeveel keer wassen u en de pieten zich? Sint : Ik was me 1 keer per week maar de pieten wassen zich eigenlijk nooit. Maar niet vertellen dat je dat van mij weet.

Bedankt Sint voor het interview.


*** 1

ste

de

lj – 2 lj – OKAN ***


*** 3de + 4de lj ***

de

de

*** 5 + 6 lj ***

Dank aan Sinterklaas en zijn zwarte pieten


SFEERBEELDEN UIT DE BERENKLAS

5DE LEERJAAR : NATUURPROEFJES


APPELMOES MAKEN IN 2DE LJ

PROJECT : DE GEZONDE WEEK


Voor groot en klein

Rekje en Wisje leren al spelend THUIS denken

Voor klein en groot

Opdrachten om al spelend en al doende te leren rekenen.

Rekenen = doen (vanaf in de kleuterschool tot 6de leerjaar en ouder) Juf Ilse B. en Juf Carine vertellen jullie heel het jaar door hoe je als ouder je kind thuis op een speelse manier kan helpen met rekenen. Thuis kan je kinderen helpen door met je kind van alles samen te doen en leer je hun allerlei leerrijke ontwikkelingsmogelijkheden aan. (Rekje en Wisje vertellen wat ze willen doen. De tekstballonnetjes vertellen wat je wil bereiken als ouder bij je kind.)

Onderwerp 2: Huishoudelijk Rekje en Wisje ruimen hun speelgoed op:

Sorteer je speelgoed.

Rekje en Wisje doen boodschappen: Maak een boodschappenlijst

Rekje en Wisje maken cake:

Rekje en wisje dekken de tafel:

Wat hebben we nodig?

Rekje en Wisje gaan naar de winkel: Neem wat op je lijstje staat.

Rekje en Wisje sorteren afval: Wat heb ik nodig? Hoeveel moet ik nemen? Hoe moet ik het doen?

In welke vuilbak hoort dit?

Juf Ilse Br


VOORLEESWEEK De voorleesweek 2007 liep van 17 tot 25 november. Tijdens deze week werden geen speciale acties op school georganiseerd. Wordt er dan niet meer voorgelezen ? Natuurlijk wel !

Tijdens ‘lezen in groepjes’ hebben onze leesouders en juffen van 2 en 3 hun beste beentje voorgezet. Elke maandagnamiddag, tijdens de maanden september en oktober, lazen zij uit een selectie van verschillende verhalen : prentenboeken, vervolgverhalen, ruimte- of heksenverhalen, pony- of piratenverhalen, ze waren er allemaal.

Ook in de andere klassen wordt er op gepaste tijdstippen voorgelezen. Voor veel kinderen is dit dan ook echt ‘het leukste kwartiertje van de dag’.

Voorlezen is lezen met je oren. Voorlezen is lezen voor wie dat zelf nog niet kan. En voor wie dat al lang kan, maar samen zo fijn vindt. Ach … ik kan dat niet… Iedereen kan voorlezen. Vaders, moeders kunnen het. Grootouders en buren kunnen het. Kinderen kunnen elkaar voorlezen.

Ach … ik heb daar geen tijd voor… Voorlezen is kwali-tijd nemen. Gegeven tijd. Gekregen tijd. Geschenktijd.

Ach … mijn kind luistert toch niet… Al het juiste boek gevonden ? Veel prenten, weinig woorden… De wereld, mijn huis… Wilde dieren, mijn hondje… Lachen…Griezelen…Genieten…Leren… Voor elk moment is er wel een boek dat luister- en meeleesplezier garandeert.


Bovendien … -

-

wie voorleest is nooit alleen. Wie voorgelezen wordt ook niet. Voorlezen doe je samen. voorlezen kan overal. Er is geen plek waar het niet kan. voorlezen kost(bijna)niets. Ga naar de bibliotheek om gratis voorleesmateriaal. met voorlezen begin je nooit te vroeg. Raadpleeg www.boekbabys.be. Peuters kijken en wijzen graag, kleuters luisteren graag. Door hen voor te lezen krijgen ze zelf zin in lezen. voorlezen doe je nooit te lang, ook al kan je kind zelf lezen. Kinderen kunnen met hun oren veel moeilijker verhalen aan dan dat ze met hun ogen kunnen lezen.

LEESBEVORDERING 

Nieuws …

Frank, Jasmine, Hachem, Dina en Rama uit de wereldklas worden al een poosje ingeschakeld tijdens het ‘lezen in groepjes’. Zij genieten mee van verhalen en spelletjes in de Nederlandse taal. Horen voorlezen is ook voor de kinderen die de taal nog niet zo machtig zijn boeiend, leerrijk, fascinerend. Luisteren naar een verhaal, maar ook de mimiek, de klanken en de lichaamstaal die erbij horen observeren is een belangrijke leerervaring. Vraag het maar aan Ruben(4B), Ceddrich(5A), Anna(5B) en Pieter-Jan(5B). Zij hebben deze leeservaring al enkele keren ondervonden tijdens een werkbezoek in de wereldklas. We willen graag dit aanbod uitbreiden, dus …

 Aan Aan Aan Aan

Oproep … alle alle alle alle

kinderen van het 4e, 5e en 6e leerjaar van onze school geïnteresseerde ouders en verwanten geïnteresseerde leesouders geïnteresseerde sympathisanten

Wie zich wil engageren om een voorleessessie te doen van ongeveer 20 minuten in de wereldklas geeft zijn naam op aan de klastitularis, aan juf Carine, aan de zorgcoördinator of aan de directie. Hoe,wat,waar,wanneer hoor je later, wanneer we het aantal deelnemers kennen.

Helemaal enthousiast? Laat het ons weten… Beste lees-groeten van juf Carine en een deugddoende kerst(lees)vakantie.


Ik stel niets voor…

Hallo iedereen, Wij, de kinderen van ‘De Droomballon’ deden mee aan de krijtactie. We tekenden een groot deel van onze speelplaats vol want een toekomst zonder armoede begint op school. We stapten weer even in de leefwereld van Robby. Dankzij zijn verhalen zijn we gaan nadenken over kansarme kinderen en welke belangrijke rol de school in hun leventje kan spelen. Samen met de juffen en meesters willen we dan ook deel uitmaken van een school zonder uitsluiting, een brede, warme en sterke school met plaats voor iedereen. Daar tekenen we voor!

Opdracht aan het bord: vertel je toekomst in het kort. Peter wordt een brandweerman, Andy superman die alles kan. Lyn wordt juf, net als haar vriendin, en Jeroen die wil de ruimte in. Voor Joke is mama zijn genoeg, maar Klaas wordt doelman van de beste ploeg. Mo is de uitvinder van morgen, Fatmira gaat voor bloemen zorgen. Professor, acrobaat, ster van het jaar, Evy heeft haar prinsessenkleed al klaar. Ik heb geen droom, geen plan. Ik kan daar toch niets van. De juf kan het vergeten hoor, ik stel niets voor. Robby

Veel warmte tijdens de eindejaarsdagen en een stralend nieuw begin ! Juf Chantal


Geen sprookjesleven Sneeuwwitje was altijd de mooiste van het land maar als ik in de spiegel kijk zie ik iets anders aan de overkant. Assepoester werd gelukkig haar prins gevonden op een bal dat zal ik dan wel nooit worden omdat ik alles steeds verknal. De drie biggetjes kunnen samen zelfs de wolf verslaan maar ik kan niet eens mijn eigen leven aan. Belle en het beest samen gelukkig en blij was er ook maar iemand helemaal speciaal voor mij. Een kenmerk van sprookjes ze eindigen altijd goed maar het is maar de vraag of mijn leven dat ook doet. (Karlijn Hoyer)

opbrengst kerstkaartenactie

â‚Ź 901 van harte bedankt Juf Chantal


Mobiele school – project – 4e, 5e, 6e leerjaar – donderdag 20 december ’07 Het zesde leerjaar zet zich, net als vorig jaar bij het kindsoldatenproject, weer in voor de vrede. Als dorp ‘Terra del paz’ gaan we dit jaar geld inzamelen voor het goede doel ‘Mobiele school’. ‘Mobile school vzw’ is een organisatie die educatieve materialen ontwikkelt, produceert en aanbiedt aan projecten die werken met straatkinderen. Onze zesde klassers maakten heerlijke soep voor op de kerstmarkt. Alle inkomsten daarbij gingen recht naar het project. In ruil voor onze steun kwam een medewerker van ‘Mobile school’ op donderdag 20 december naar onze school om de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar iets meer te vertellen over dit project. Alle leerlingen werden door elkaar gemixt en konden zo in groepjes met een doorschuifsysteem proeven van alle workshops. Dit hebben onze leerlingen gedaan: Fotoverhalenwedstrijd: het verhaal achter elke foto ontdekken over het leven op straat Mara Casa: zelf het verschil proeven tussen twee groepen kinderen: op straat leven of in een tehuis leven. Video: Napels zien: hoe is de eerste plaatsing van een mobiele school in Zuid –Amerika gebeurd? Bandanaspel: Inleefspel: Hoe gebeurt het leven op straat? Infosessie mobiele school: zelf kennismaken met een echt mobiel schooltje en de kans krijgen dat eens uit te testen.


“Niet enkel woorden,maar daden”, dat is het motto van “De Droomballon.” De leerlingen van de 6de klas maakten soep die ze op de kerstmarkt verkochten. Jullie raden het al… de winst gaat integraal naar dit project.


November en december waren weer eens drukke maanden, en dat hebben we ook gemerkt in de wereldklas. Naast het gewone leven ĂŹn de klas kwamen er tal van andere activiteiten en veranderingen bij . Net na de herfstvakantie kwam Saied, een jongetje uit TsjetsjeniĂŤ niet meer opdagen. Zijn papa vertelde ons per telefoon dat hij een negatieve beslissing had gekregen en dus moesten Saied en hijzelf het centrum verlaten. HĂŠĂŠl jammer want Saied sprak al een aardig mondje Nederlands en was helemaal aangepast aan onze school!!! Terzelfdertijd kregen we ook weer 3 nieuwe kindjes bij uit Slowakije. We heetten hen heel hartelijk welkom! Spijtig genoeg zijn ze nu ook alweer verdwenen. Waar , waarheen, hoe,‌hier hebben we geen verder nieuws over. Half november kregen we te horen dat Aminat ook niet meer zou komen, maar zij kon samen met haar ouders en 2 zusjes vertrekken naar een huis in Antwerpen. Dit afscheid konden we gelukkig nog samen vieren, en de wafels smaakten dan ook heerlijk!!! Eind november ‌tijd voor de Sint!!! Op 23 november gingen we met de klas naar het huis van de Sint!!! Wat hebben we daarvan genoten! Zwarte Deugniet-Piet was onder de indruk van het Nederlands dat onze kindjes al spraken! Wat waren we trots! Op 3 december vierden we dan het afscheid van juf Nele en heetten we juf Ayse welkom in ons klasje. En dan‌zoals elk ander kindje van de school, leerden wij ook onze nieuwjaarsbrief. Voor velen van ons is dit de eerste keer dat wij sowieso een nieuwjaarsbrief aflezen ( of opzeggen) vermits in enkele van de thuislanden Nieuwjaar op een totaal andere manier gevierd wordt, of zelfs helemaal niet in de winter! Maar ‌voor ieder van ons is dit wel de allereerste keer dat we nieuwjaarswensen in het Nederlands zullen overmaken!!!! Toch willen we ook jullie onze ( vervroegde) nieuwjaarswensen in onze eigen taal niet onthouden! C HOBĐŤĐœ Đ“ĐžĐ”ĐžĐœ

‍ Ů„ ŘąŮƒâ€Ź

feliç any nou

‍  ؊‏ VESELA NOVA GODINE vitin e ri Gelukkig nieuwjaar Stastny nova rok

feliz ano nuevo


Op dinsdag 20 en donderdag 22 november 2007 bezochten respectievelijk de leerlingen van de 5de en 6de klas die unieke workshop “Creabeest ? Muzisch feest !” Van de leerlingen van de 6de klas ontvingen wij een leuk sfeerbeeld, aangevuld met enkele typerende foto’s

Tijdens deze aangepaste workshop maakten de oudste leerlingen van de Droomballon kennis met beeldtaal en filmtechnieken. Een tipje van ‘de muzische sluier’ – nieuwe media – werd opgelicht… In de lokalen van de Vrije Ateliers in Sint-Niklaas ontdekten en keken onze leerlingen naar actiefilms van vroeger en nu aan de hand van filmfragmenten : wat zijn de visuele middelen die gebruikt werden om de film spannend te maken ? We namen ook een kijkje achter de schermen van actiefilms : hoe worden de stunts uitgevoerd ? Zijn ze echt ? Wat wil special effect zeggen ? Met camera en valscherm probeerden we eenvoudige stunts zelf uit voor de camera; kortom iedereen werd even een filmheld én stuntman. Daarna bekeken we onze eigen actiefilm ! Geniet maar even mee van deze “actiefoto’s”….

juf Mieke en meester Eddy (6a + 6 b)


De 52 wetenschappers van het 5e leerjaar gingen uitzoeken wat de functie is van energie. Doet energie echt zaken bewegen of veranderen? Hoe kunnen we met behulp van de natuur energie opwekken? We lieten onze wetenschappers aan het werk gaan…

• Proef 1: water Bij Juf Evelien konden we experimenteren met water. Hoe werkt een watermolen eigenlijk en waarvoor wordt hij gebruikt? Plastic flessen met vleugeltjes waren onze eigen watermolentjes.

Resultaat proef 1: alle wetenschappers zijn zijn geslaagd!

• Proef 2: wind Bij juf Chantal konden de kinderen creatief aan het werk. Ze mochten zelf een windmolentje ontwerpen en… uiteraard ook uitproberen! Natuurlijk was alle hulp van meester Frederik welkom!


Resultaat proef 2: schitterend! schitterend!

• Proef 3: zon Bij juf Natalie bespraken de leerlingen een proef i.v.m. de temperatuur van het water. Wat hadden we nodig? Een zonnige dag, een witte en zwarte emmer, 2 thermometers en een beetje water. Dan was het aan hen om het resultaat in grafiek uit te tekenen.

Resultaat proef 3: het onderzoek is perfect! Onze wetenschappers verdienen een dikke duim! Juf Chantal, Juf Evelien, Juf Natalie en meester Frederik.


Voor de zoveelste keer had Stichting Vlaamse Schoolsport in samenwerking met turnclub “Jong en Blij” de sporthal omgetoverd in een gymparadijs . Onze kinderen konden zich gans de namiddag uitleven in een reuzenomloop ! Elk groepje had zijn vaste begeleidster(der) en wanneer de muziek luidkeels door de sporthal galmde werd er naar het volgende toestel doorgeschoven . Aan hun glunderende gezichtjes kon je gewoonweg zien dat ze het keitof vonden . Dankjewel lieve vriendjes dat jullie met zoveel enthousiasme en zoveel sportieve inzet deelnamen. Het brevetje gymnastiekkampioen hebben jullie zeker verdiend !!! Eerste leerjaar :Bombeke Luna,Pauwels Annabel,Heyninck Manon,Ilias Laureys,Victor Clement,Milan De Keersmaeker,Mattis De Meyer,Matthias Vlaeminck Leanne Steels,Alexander Canetta,Jolien De Schrijver ,Isaura Verbeelen. Tweede leerjaar :Lieze Steels,Robbe en Steffen Huys,Quinten Speleers,Eline Anné,Lore Kisbilck,Michaël Verbraecken,Nel Naudts,Jaro Eyskens,Simon Janssens, Anaïs en Kenzo Vervaet,Astrid Vereecken,Steff Van Landeghem,Sara Vlaeminck,Jonas Vonck,Tamy Bonte,Amber Janssens,Quinten Verleye Emile Buyl,Ryan De Rijcke,Femke Smet,Bram Van Hooydonck.


WINNAAR GEDICHTENWEDSTRIJD 5B Je gaat het nog ver schoppen in de gedichtenwereld!

Een mooi en knap gedicht! Proficiat!

Sien

June

Kampioen. Hoera, ik ben een kampioen! Kampioen in spieken. Ik stop papiertjes in mijn schoen, dat kan je heus wel rieken! Soms prop ik briefjes in mijn zak, in mijn kous of in mijn tas. Ik kijk dan stiekem bij een test en hopelijk valt er niks uit mijn vest! Als de juf dan even piept, zet ik mijn liefste gezichtje op! En als ze dan verder typt, krijg ik hopelijk geen rode kop! Spieken zoals ik kan geen één. Ik voel me kampioen nummer 1!

Sofie 5B

Het is enorm grappig en je kan er nog iets uit leren! Hihi!

De juf zal je goed in het oog moeten houden, denk ik!

Thomas Dit had ik niet durven schrijven!

Cédric

Yannick


Het zal jullie niet verwonderen dat deze rubriek volledig in het teken staat van het Sint-gebeuren of van de eindejaarsfeesten. Enkele collega’s gaven ons een seintje‌ een kort overzicht

4de lj : een Sint of Piet uitzagen Technologie hand in hand met creativiteit In het vierde werken we ook rond technologie. Zo kunnen we al een heel stukje zagen. De volgende fotoreportage geeft je meer tekst en uitleg! Zo zagen dat hij kan!

Opgelet voor de vingers!

Ziezo! Als zoon van een schrijnwerker is dit mijn specialiteit!

Opperste concentratie!


3de lj A : een “trekpop”-Zwarte Piet

3de lj A : bloemschikatelier

Even tonen hoe het moet, en dan…

zelf aan de slag !


3de lj B : kerst-raamversiering


5de lj : kerst-bloemstukjes

Onze kleuters versieren de kerstmarkt !

De kleuters uit de Kikkerklas en uit de Krokodillenklas vonden het maar niks dat de bomen voor de kerstmarkt niet versierd waren. ”Handen uit de mouwen”, dachten onze kleine spruiten en… aan de slag. Het resultaat mocht gezien worden ! Dank je wel, sloebers !


Twee op drie Vlaamse kinderen hebben een slaapprobleem!

Kinderen moe ?

Twee op drie kinderen onder de dertien hebben onderzoek een slaapprobleem. Dat blijkt uit een van professor Karen Spruyt (VUB). Volgens Spruyt zijn er maar twee middelen om kinderen beter te doen slapen: meer regelmaat en meer slaaphygiëne. “De problemen beginnen al bij ons denken over slaap”, zegt Karen Spruyt. “Voor veel volwassenen, en die geven dat door aan hun kinderen, is slaap een vervelende bijkomstigheid. Slaap is tijdverlies, denkt men. Fout, natuurlijk, want het is dankzij de slaap dat wij overdag kunnen functioneren. Het is belangrijk dat wij op een verstandige manier met

slaap omgaan.” Karen Spruyt doceert ontwikkelingsneuropsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel en woont in de VS, waar ze assistentprofessor is aan de faculteit “Psychology & Brain Sciences” van de University of Louisville,Kentucky Via de “centra voor Leerlingenbegeleiding” (CLB) ondervroeg ze de voorbije jaren ruim 1000 Vlaamse kinderen, hun ouders en leerkrachten, over het slaapgedrag bij kinderen. De resultaten van dat onderzoek zijn nu gepubliceerd in het boek “Slaapproblemen bij kinderen”. In 2 op 3 gevallen bleek het kind een slaapprobleem te hebben.

Van volwassenen wordt gezegd dat een slaap van gemiddeld 8 uren voldoende moet kunnen zijn. Bij kinderen varieert die slaaptijd van 16 tot 12 uur (de 3 eerste levensjaren) tot 9 uur (op 14 jaar). Vlaamse lagere schoolkinderen gaan gemiddeld slapen om 21.07 u. en staan op om 06.57 u. Vooral in dat naar bed gaan zitten grote verschillen. Het ene lagere schoolkind gaat slapen om 18.30 u., het andere om 23.03 u. Professor Spruyt : “ Veel hangt af van de slaapbehoefte. Sommige kinderen hebben meer slaap nodig dan andere.” Maar tijdens het weekend loopt het veelal uit de hand.


Sommige kleuters gaan dan pas slapen om 23.30 u, lagere schoolkinderen blijven soms makkelijk tot 1 u ’s nachts uit bed. Karen Spruyt: “Dat laat naar bed gaan wordt absoluut niet gecompenseerd door ’s anderendaags langer te slapen. Langer slapen is vaak ook niet de oplossing, omdat je het slaappatroon helemaal in de war hebt gestuurd. Veel lagere schoolkinderen hebben tot de woensdag nodig om te bekomen van het weekend. Ook vakantieperiodes en de overgang van winter- naar zomertijd brengt het slaappatroon van kinderen, en niet alleen van kinderen, in de war. Veel kinderen kweken in het weekend een chronisch slaaptekort dat zich later wreekt. Wat de gevolgen van dat chronisch slaaptekort bij kinderen zoal zijn, is nog niet bekend – er is amper onderzoek naar gedaan. Maar Karen Spruyt heeft enkele vermoedens. “Kinderen met slaapproblemen kunnen op korte termijn, bijvoorbeeld al de volgende dag, prikkelbaar zijn, gedragsproblemen vertonen. Op lange termijn zien we gevolgen voor het functioneren op school en ook voor de psychologische en fysieke ontwikkeling van het kind.” Karen Spruyt heeft berekend dat een Amerikaans kind vandaag al gemiddeld 2 u minder slaapt dan een Vlaams kind. Spruyt: “De gevolgen zijn daar al goed te zien, en nefast: school-, gedrags- en groeiproblemen zijn bij Amerikaanse schoolkinderen schering en inslag.” Voor Karen Spruyt is de

slaapregelmaat ontzettend belangrijk. “En de slaaphygiëne. Kinderen moesten ’s avonds voorbereid worden om rustig afscheid te nemen van de dag en te beginnen aan de slaap, die minstens zo belangrijk is als het waken. Maar we zien dat veel kinderen en volwassenen die overgang helemaal niet in de goede omstandigheden maken. Slaapkamers mogen niet te warm zijn, ze moeten voldoende donker zijn, stil en rustig, en stofvrij – je wilt niet weten hoeveel kinderen last hebben van allergieën en daardoor niet goed slapen en pakweg beginnen te snurken. Eten net voor het slapengaan is niet aangewezen, kinderen die voor de televisie in slaap vallen hebben eigenlijk een probleem. In bed naar televisie kijken is niet bevorderlijk voor een goede slaap. Zeker voor kinderen moet slapen echt geassocieerd worden met een slaapkamer en een bed. Het gebeurt zelden dat je in andere omstandigheden goed slaapt.”

Resultaten van het onderzoek

36,88 % van de kinderen heeft last van overmatige slaperigheid. Kinderen zijn en blijven moe en hebben doorgaans veel zin om op bed te gaan liggen.

30,54 % van de kinderen slaapt moeilijk in of heeft het moeilijk om de hele nacht door te slapen (en wordt dus tussendoor even wakker)

18,46 % heeft een overgangsstoornis tussen waken en slapen (of omgekeerd). Sommige kinderen bonken dan met hun hoofd, of maken ongecontroleerde spierbewegingen.

18,33 % heeft een ontwaakstoornis: wakker worden na een boze droom, huilen, rondlopen, slaapwandelen,…

7,72 % heeft last van overmatig zweten tijdens het slapen. Komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes en maakt dat kinderen wakker worden.

4,14 %

Karen Spruyt “Slaapproblemen bij kinderen” Uitg : Lannoo, 280 blz. prijs : € 19,95

heeft ademhalingsstoornissen tijdens het slapen: snurken, snakken naar adem, piepen of fluitende borstademhaling en zelfs apneu Bron : “Het Nieuwsblad Dirk Musschoot


KERSTWEETJES… Binnenkort zitten we weer met z’n allen gezellig aan de feestdis. Dat is een uitgelezen moment om uit te pakken met 'ditjes en datjes’, met faits divers uit de wetenschappelijke wereld. Ben jij nog wel mee? De precieze geboortedag van Jezus Christus is helemaal niet bekend. We kunnen er gerust van uitgaan dat het niet rond 25 december was. Er werden toen sowieso geen verjaardagen gevierd, laat staan die van een timmermanszoon. De Romeinen vierden al langer 25 december omdat het destijds de kortste dag van het jaar was. Volgens hen was de zonnegod Mithras uit een steen geboren. De Romeinen vierden dat de dagen weer langer werden, en dat de zon elk jaar terugkwam. Keizer Constantijn bracht, vier eeuwen na de geboorte van Jezus, de geboortedag van de zon en van Jezus, de ‘christelijke brenger van het licht’, samen. Zo probeerde hij de staatsgodsdienst te verkopen aan de zonnegodaanbidders. Het zonnefeest werd omgetoverd tot een christelijk geboortefeest. (Jan Wagenaar, docent en onderzoeker Oud Testament en Bijbels Hebreeuws aan de Universiteit Utrecht)

De gewoonte om bij mensen langs te gaan en ze een fijn kerstfeest te wensen stamt uit de Middeleeuwen. Men bracht dan vaak een godsdienstige afbeelding mee als kerstwens. Maar wat doet iemand die geen zin heeft om iedereen persoonlijk af te lopen? Juist, die stuurt een kaart met een kerstboodschap. Een Engelse tekenaar kwam op dit lumineuze idee. In 1843 maakte hij de eerste kerstkaarten. Van de eerste afdruk zijn er nog 2 over. Eentje werd in 2005 verkocht voor meer dan 12 000 euro. En de andere is in het bezit van het Britisch Museum. De kerstkaart bleek een succes. Alleen al in Vlaanderen worden jaarlijks meer dan 100 miljoen kaartjes verstuurd. De kerstbal stamt af van een ‘heksenbal’. Voordat de kerstbal zijn plek in de boom vond, deed een soortgelijke bal dienst als heksenverjager, een vorm van bijgeloof uit de 18de eeuw. De mensen hingen toen glimmende koperen bollen boven deuren, ramen en schoorstenen, om de heksen buiten te houden. Boze geesten die het huis zouden binnendringen zouden zich doodschrikken. Men had toen nog geen elektronische alarminstallaties…


Wij zijn blij met de geboorte van : - Dries (20.07.07) Broertje van Lisa (Muizenklas) – Neefje van juf Ellen (1A)

- Oscar (25.11.07) Broertje van Dina (Konijnenklas) & Luna (Kikkerklas) Spruyt

- Mirfajaz (05.12.07) Broertje van Venus, Mirpardis & Mirwahaj Waez (OKAN)

- Dries (09.12.07) Zoontje van collega Lieve Putteman (lkr NCZ en zorg ATN) en Steve Meul

Onze oprechte deelneming : - Dhr. Marcel De Waele (02.11.2007) Grootvader van Lena (3B) en Lola (Drakenklas)

- Mevr. Godelieve Stul (03.11.2007) Grootmoeder van Nikky (2A) en Elias (Drakenklas)


januari - maart

infomoment nieuwe kleuters : - za 26.01.08 : 11.00 – 12.00 u. - za 15.03.08 : 11.00 – 12.00 u. VERLOFDAGEN van za 02.02 t.e.m. zo 10.02.08 : KROKUSVAKANTIE van za 22.03 t.e.m. zo 06.04.08 : PAASVAKANTIE

 ACTIVITEITEN EXTRA MUROS  

ma 14.01.08 : Schooltoneel Gr 3A/B vr 25.01.08 : Verteldag (6de lj) do 31.01.08 : Schooltoneel Gr 4A/B vr 15.02.08 : - Leeruitstap Antwerpen (Gr 4 + 1ste lj) – Project “Piraten” - Leeruitstap Gent (5de lj) wo 19.02.08 : Infoavond Eerste Communie zo 24.02.08 : Veldloop WALO van 25.02 t.e.m. 07.03.08 : Verkeersveertiendaagse op school

 MEDISCH ONDERZOEK di 08.01.08 : kleuters Gr 3A

 ACTIVITEITEN INTRA MUROS   

di 10.01.08 : Damiaanactie – film (4de – 5de – 6de lj) vr 01.02.08 : Carnaval op school wo 13.02.08 : “Dikke-truiendag” do 28.02.08 : Sportdag kleuters wo 05.03.08 : Sportdag lager (4de – 5de – 6de lj) wo 12.03.08 : Sportdag lager (1ste – 2de – 3de lj)

 OUDERCONTACT : di 29.01.08 (kleuterafdeling + lagere afdeling) ma 21 + di 22.01.08 (OKAN)

 ONTSPANNING vr 29.02.08 : Kwisavond op school (4de editie)

Van di 11.03 tot do 21.03.08 : SNEEUWKLAS 6de lj (Valmeinier)


Lijst van nuttige telefoonnummers 1. Kinder- en jongerentelefoon 102 2. Kinderrechtswinkel 09 / 233.65.65 3. Vertrouwenscentrum kindermishadeling 078 / 15.00.20 of 09 / 216.73.30 4. CLB 03 / 776.34.51 5. Jongeren Advies Centrum Waasland 03 / 766.72.72 6. Jolijn 0800 / 900.33 7. Tele onthaal 106 8. Opvoedingstelefoon Vlaanderen 070 / 222.230 9. Centrum voor Morele Dienstverlening 053 / 77.54.44 10. Jeugdpolitie Sint-Niklaas 03 / 760.12.00 11. De Keerkring Centrum voor opvoedingsondersteuning 03 / 755.00.71

MET DANK AAN

Hallo SBO - Kersteditie 2007-2008  

Dit is de kersteditie van het schoolkrantje a.k.a. "Hallo SBO" van de Stedelijke Basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken in het schoolja...

Hallo SBO - Kersteditie 2007-2008  

Dit is de kersteditie van het schoolkrantje a.k.a. "Hallo SBO" van de Stedelijke Basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken in het schoolja...

Advertisement