Page 1

De Stedelijke Basisschool… waar iedereen thuis is

Hallo S.B.O. STEDELIJKE BASISSCHOOL NIEUWKERKEN

Schoolblad S.B.O. Nieuwkerken Een band tussen school en thuis Schooljaar 2010 – 2011 Kersteditie

INHOUD : Gijselstraat 35 Tel : 03/776.44.24 Fax : 03/777.79.18 E-mail : ludwig.demeyer@sint-niklaas.be chris.grumiau@sint-niklaas.be http://www.droomballon.be

         

Woordje van de directeur Nieuwjaarswensen Even voorstellen Bouwdossier Ter info Terugblik Project Alles over Sinterklaas School in de kijker De Solidaire School Levensbeschouwing De Sportieve School SBO Kerstmark Uit de media Het jaar rond Humor Personalia Dankwoordje Kalender

redactie :

Chris Grumiau Verantwoordelijke uitgever : Ludwig De Meyer

Lijst met nuttige telefoonnummers


Een woordje van de directeur Beste ouders, Beste kinderen, Uw en onze kinderen komen naar school om te leren. Ik denk dat we het daarover eens zijn. Kinderen leren op cognitief , motorisch, sociaal en op socio-emotioneel vlak heel wat kennis en vaardigheden bij. Ook in deze editie van het schoolkrantje leg ik graag een aantal schoolse aanpakken uit, die stuk voor stuk de ontwikkeling van uw kind ten goede komen. Muzische vorming Zoals jullie weten startten de klassen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar met hun muzisch project, waarbij ze a.d.h.v. een doorschuifsysteem de verschillende domeinen binnen het leergebied muzische vorming systematisch benaderen. Ze doen dat op een klas- en zelfs leerjaardoorbrekende manier. De andere leerjaren en kleutergroepen werken ook regelmatig klas- en leerjaardoorbrekend. Op het einde van het schooljaar zullen we het project in L4-5-6 evalueren, om na te gaan of we deze werkwijze zullen bestendigen voor 2011-2012. De voortekenen wijzen alvast een zeer positieve richting uit. Sport- en muzieknamiddagen Eveneens nieuw dit schooljaar waren de sport-en muziekdagen. De kinderen kregen in de voormiddag sport en spel, terwijl ze zich ’s namiddags lieten onderdompelen in de wondere wereld der muziek en dans. De foto’s en videofragmenten zijn terug te vinden op internet via de ondertussen vertrouwde kanalen www.droomballon.be en www.facebook.com . Ook dit jaar zullen we dit initiatief met het team Bannen of Bijsturen of Behouden…B B B, ben je mee ? Wereldklas Hetzelfde geldt voor de oprichting van de tweede, en deeltijds derde wereldklas. Vanaf dit schooljaar richtten we voltijds een tweede wereldklas in. Ook hier zullen we moeten bekijken of dit voor de school de gewenste resultaten opleverde, en of dit in de toekomst wordt verder gezet in dezelfde of bijgestuurde vorm. Moeten we bannen, bijsturen of behouden? Wij zijn voortdurend in beweging. Voor deze kinderen, maar ook voor de andere kinderen uit kansarme milieus, die in de reguliere klassen zitten, verzamelen we graag zwemkledij, ondergoed, sokken, handdoeken, mutsen, sjaals, handschoenen, maar ook voedsel dat bewaard kan blijven. Neem gerust contact met me op als je denkt de kinderen mee te kunnen helpen. Nieuwe leerplannen Vanaf 01.09.2010 werden enkele leerplannen aangepast, omdat vanaf dat moment de vernieuwde eindtermen van kracht gaan. Dat is zo het geval voor taalbeschouwing, Frans, techniek en natuur. De leerkrachten krijgen hieromtrent bijscholing, verspreid over meerdere schooljaren, met de bedoeling de door de overheid opgelegde eindtermen (die elke school moet bereiken) onder de knie te krijgen en te kunnen implementeren in de lespraktijk. Techniek Speciaal voor techniek kocht de school heel wat extra materiaal aan waarmee de kinderen aan de slag moeten kunnen gaan: snijmessen, snijplankjes, kookplaten, schroevendraaiers, hamers, tangen, verstekbakken, schuurpapier, ontdekdozen, enz… Binnenkort breidt de lijst opnieuw uit. Kinderen moeten nu eenmaal met techniek leren omgaan, en hebben daarvoor materiaal nodig. Ook voor het domein techniek, binnen het leergebied wereldoriëntatie wordt wel eens klasdoorbrekend gewerkt, weliswaar minder systematisch.


Heel wat leerlijnen van techniek zitten nl. ook verweven in de gewone WO-lessen, zeker in de kleuterschool, zodat hier niet steeds projectmatig gewerkt hoeft te worden. Maar, we doen het alsnog op deze manier, als surplus, omdat dit tal van voordelen kent. Open vizier Ik was jullie in mijn vorige editie nog vergeten te bedanken voor de talrijke opkomst op mijn huwelijksfeest. Fijn dat jullie zo massaal aanwezig waren, en dat met ‘open vizier’. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen zoveel mogelijk met ‘het leven zoals het is’ in contact komen, trachten we hen voortdurend een zo divers en realistisch mogelijk beeld voor te houden, waarbij ze voldoende ingelicht en geïnformeerd worden, maar waarbij ze tegelijk ook kritisch moeten leren omspringen. We leren hen omgaan met de wereld waarin we leven, de wereld zoals hij is. Zo nodigen we regelmatig organisaties uit om een en ander te komen toelichten, denk maar aan mevr. Regine Beer die enkele schooljaren geleden kwam getuigen over de concentratiekampen. Sprekers van diverse organisaties, zoals bv. van De Voedselbank worden gevraagd door o.a. de collega’s van werkgroep ‘de solidaire school’. Heel vaak krijgen we als school dan ook complimenten van deze sprekers over onze kinderen, omdat ze “enthousiast, met voldoende achtergrondkennis, met engagement en op een beleefde manier deelnemen”. Daar word ik fier van. Een welverdiende pluim op jullie hoed, beste ouders en collega’s! Maar we moeten het niet altijd heel ver gaan zoeken. Ook binnen de school zelf trachten we elkaars werk beter te leren begrijpen en er respect voor op te brengen. Dat kan vaak alleen maar door het eens aan den lijve te ondervinden. Vooral om die reden organiseerden we afgelopen vrijdag onze eerste ‘wisseldag’, waarbij de collega’s eens een namiddag in een totaal andere klas en/of schoolafdeling gingen lesgeven. Even proeven en kijken over het muurtje… een unieke leerrijke ervaring ! Zo zag het programma eruit : Groep 1 - beren Groep 2A - konijnen Groep 2B - kikkers Groep 3A - muizen Groep 3B - dolfijnen Groep 4A - draken Groep 4B - krokodillen

Juf Peggy Van Rumst (uit de berenklas) Juf Winny (uit L2B) Juf Natalie (uit L3C) Directeur Ludwig (uit ‘den bureau’) Meester Wim (uit L4B) Juf Tine (uit L1B) Juf Ayse (uit wereldklas)

+ Juf Evie (uit L1C) + Juf Sarah (uit L6B) + Meester Stijn (uit L4B)

1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 5A 5B 6A 6B

Juf Veerle (uit L2A) Juf Peggy (uit wereldklas) Juf Nancy (uit konijnenklas) Juf Celine (uit berenklas) Juf Ine (uit dolfijnenklas) Juf Tess (uit kikkerklas) Juf Wendy (uit L3B) Juf Lief (uit L3A) Juf Ilse Vermeulen (uit krokodillenklas) Juf Mieke P (uit muizenklas) Juf Christine (uit drakenklas) Juf Chantal R (uit L5A) Juf Evelien (uit L5B) Meester Eddy (uit L6A) Juf Ellen Smet (uit kleuterafdeling)

Wereldklas 1 Wereldklas 2

Juf Ellen H (uit L1A) Juf Naomi (uit L2C) – (meester Roel, uit kleuterafdeling en lagere afdeling)

+ Juf Thera (uit wereldklas)


De samenwerking met de secundaire school voor buitengewoon onderwijs BuSo Baken, breidde eveneens uit dit schooljaar. Niet enkel op dinsdag, maar nu ook op donderdagnamiddag komen een aantal lichtmentaal gehandicapte jongeren met autisme onder begeleiding van een leerkracht naar onze school om praktijkervaring op te doen. Dankzij deze ervaring leren ze omgaan met werk, klusjes, opdrachten en werken in groep, om zo in een later stadium de weg in de maatschappij terug te kunnen vinden. Het is een veilige, afgebakende voorbereiding op later, zeg maar.

Verder staan er dit schooljaar nog wel een aantal zaken gepland, zoals de voorleessessies van auteurs Marc De Bel en Sabine De Vos op school. In het verleden nodigden we reeds een auteur uit voor de wereldklas. Vanaf dit schooljaar willen we daar bovenop jaarlijks tenminste twee auteurs naar school uitnodigen voor de kinderen uit de reguliere klassen. De zorgleerkrachten gingen op zoek en contacteerden Marc De Bel en Sabine De Vos. Beiden passen perfect in de realisatie van ons GOK-plan, in het kader van taalvaardigheidsonderwijs. We hopen op deze manier kinderen nog meer ‘goesting’ te doen krijgen in taal en het lezen van boeken.

Daarnaast plannen we o.a. het verder ontwikkelen van peer tutoring rond leesstrategieën in L2-L5, de ‘leren leren’-dagen voor L5 en L6, de Dikke-truiendag, de verkeersveertiendaagse, de autoluwe woensdag, de Jeugdboekenweek, tal van liefdadigheidsacties, technologiedagen, de opendeurdag en officiële opening van de vernieuwde kleuterklassenblok (fase II), de opstart van bouwfase III (kleuterrefter) en het grootouderfeest van de kleuterafdeling. Jawel, u leest het goed, er staat nóg een grootouderfeest gepland dit schooljaar. Het grootouderfeest van L1-2-3 was alvast een groot succes. De grootouders hebben duidelijk genoten van de bingo, de koffie en het gebak, maar vooral van het lesmoment dat ze in de klas mochten meemaken. Stel je voor: de grootouder die zij aan zij met zijn/haar kleinkind in de klas een les anno 2010 mag volgen… hoe fijn is dat niet !? Ze genoten er zichtbaar van, net als de kinderen en onze leerkrachten. Wat moeten die grootouders allemaal gedacht hebben ?

Achter de schermen Terwijl de school verder draait, de leerkrachten hun lessen geven, de kinderen de lessen volgen, de projecten geolied lopen, gebeurt er nog heel wat. Vrij regelmatig begeef ik me richting stadhuis, omdat we nu eenmaal een stedelijke school zijn, en het stadsbestuur van Sint-Niklaas ons schoolbestuur is. Daar vergaderen, bespreken, plannen en werken we heel wat zaken uit, die stuk voor stuk allemaal een weerslag hebben op uw kind, zoals het bespreken van de begroting, het vastleggen van de leermiddelen, de visiebepalingen, het personeelsbeleid op punt stellen, enz… Dit schooljaar zijn we werk aan het maken van het perfectioneren van ons ‘Draaiboek bij schokkende gebeurtenissen’ en het plan rond ‘Kwaliteitszorg van de school’. Maar daar vertel ik later nog wel een en ander over. Lieve kinderen, lieve mensen, mij rest jullie allemaal te bedanken voor de steun en de warmte die we van jullie voortdurend mogen ervaren in heel kleine dingen. Ik wens jullie allemaal een bijzonder fijn, warm en liefdevol nieuw jaar toe! Draag zorg voor elkaar. Da ’s het enige dat telt. Ludwig De Meyer, directeur


2011

2011

Ik wens je geen overmaat aan dingen, ik wens je alleen wat de meeste mensen niet hebben. Ik wens je tijd,‌ tijd om te genieten en te lachen, tijd om na te denken, tijd, niet alleen voor jezelf, maar ook voor de anderen,

2011

2011

Ik wens je tijd, niet om je te haasten en te rennen, maar om tevreden te kunnen zijn en om je te verbazen.

2011

2011

Ik wens je tijd, om naar de sterren te grijpen, om te groeien en te rijpen, te hopen en lief te hebben.

2011

Ik wens je tijd voor jezelf, tijd om elke dag, elk uur als geluk te ervaren. Ik wens je tijd om te leven !

de redactie & het ganse schoolteam

2011


Zij nam een herstart vorig schooljaar, want in een verleden functioneerde juf Nel reeds bij ons op school. Wij geven haar graag even het woord

Nel Parlevliet - juf Protestantse godsdienst Dag allemaal, ik ben juf Nel en geef hier in de Droomballon 2u/week Protestantse Godsdienst. Waarschijnlijk kennen de meeste onder u me niet en dat zou ook kunnen kloppen want ik ben maar slechts 1 namiddag in de week op school . Voor de rest geef ik nog les op 5 andere scholen ,verdeeld over het ruime Waasland en in Antwerpen. Dat is natuurlijk wel een beetje eigen aan het vak. Protestanten vormen maar ongeveer 1% van de Belgische bevolking. Protestantse Godsdienst verschilt op zich, niet zo veel met R.K.-Godsdienst. We gebruiken grotendeels de dezelfde Bijbel, we vertellen vaak dezelfde verhalen. De klemtonen liggen wat anders en ook de hiërarchie in onze kerken zit helemaal anders in elkaar. Verder ben ik afgestudeerd als rouwconsulente om kinderen en jongeren te begeleiden bij verlies, verdriet, echtscheiding en pijn. In noodsituaties zal ik op school bijspringen indien nodig. Samen met Juf Chantal is er een uitgebreide rouwkoffer rond deze thema’s samengesteld. Als collega’s levensbeschouwelijke vakken werken we graag samen om uit te dragen naar de kinderen toe, dat het wezenlijk belangrijk is om in verdraagzaamheid en harmonie met elkaar om te gaan. Heeft u nog verdere vragen? Laat het me gerust weten Tot kijk, Juf Nel

Voor juf Thera liggen de zaken helemaal anders, zij was tot voor kort totaal onbekend.

Thera De Vries – ondersteuning OKAN - interim NCZ Hallo allemaal, Ik , Thera de Vries, vervang Lieve Putteman voor de lessen zedenleer in het 1ste, 2de en 3de leerjaar en geef les aan de wereldklas. Ik had me graag even voorgesteld: Ik woon in Nieuwkerken samen met Stijn Dhaene en ons zoontje Lars. Ik ben 33 jaar. Ik ben in 2008 afgestudeerd als leerkracht. Een late roeping, waar ik nog geen seconde spijt van heb gehad. Voordat ik de weg van het onderwijs ben ingeslagen, werkte ik in de horeca-sector in combinatie met optreden. Ik heb namelijk eerst gestudeerd aan het conservatorium in Antwerpen. Daar volgde ik de richting jazz-zang. Nu gebruik ik mijn muzikale talenten nog voor de klas of thuis voor mijn zoontje.


Sinds de paasvakantie vorig schooljaar loopt bouwfase twee : de nieuwbouw in de kleuterafdeling. In ons herfstnummer gunden we jullie een blik in deze reeds vergevorderde nieuwbouwfase. Pas één nummer later kunnen we melden dat de aannemer zo goed als rond is met zijn deel van het takenpakket. Alle lokalen die nieuw werden aangebouwd zijn zo goed als kant en klaar. Rest enkel nog een opknapbeurt in de vorm van een nieuwe verflaag voor de klassen uit het ‘oud’ gedeelte. Deze week begonnen de schilders van de stad aan deze opdracht… En als zij klaar zijn … juist, dan kunnen onze kleuters terug naar een spiksplinternieuw paviljoen. In een latere fase krijgen zij ook nog een eigen multifunctionele refter !


Help ! De juf/meester van mijn kind is er (even) niet !!! Alle ouders hebben het intussen wel eens meegemaakt : je brengt je kind naar school en je merkt dat juf of meester afwezig zijn. In het beste geval ben je vooraf ingelicht geweest en/of staat er al een vervanger voor de rij op de speelplaats die de klasgroep meeneemt naar hun vertrouwde lokaal. In alle andere gevallen worden de kinderen uiteraard opgevangen door de zorgjuf of collega’s leerkrachten die net een lesuurtje ‘kindvrij’ hebben doordat hun eigen leerlingen een turnles of levensbeschouwelijk vak volgen of door de parallelcollega. Nu ja, leerkrachten kunnen nu eenmaal ook onverwacht ziek worden, een ongevalletje voor hebben, enz… Maar hoe vangt de school dat op ? Eerst en vooral, makkelijk is dat niet altijd, en er komt – in onverwachte situaties - heel wat planning/organisatie van directie en beleidsondersteuner, en extra inzet van collega’s leerkrachten bij kijken. Ondertussen moet, in de meeste gevallen, ook naar vervanging worden uitgekeken. “En het zoeken naar die vervanging of interim, hoe gaat dat dan in zijn werk ?” vraagt u zich misschien ook eens af ? Sinds beide scholen (De Droomballon te Nieuwkerken en Gavertje Vier te Belsele) een scholengemeenschap van het stedelijk basisonderwijs Sint-Niklaas vormen, en een halftijds coördinerend directeur (dirco) werd aangesteld, zit het zoeken van vervangingen in het takenpakket van deze dirco, van mij dus. Het zoeken van die vervangingen maakt deel uit van een intensief personeelsbeleid. En al is het slechts een fractie van het globale pakket van dat personeelsbeleid, het slorpt héél wat tijd en energie op. We spreken namelijk over een klein 80-koppig korps in deze scholengemeenschap en dan is het maar evident dat er vrijwel geen dag voorbijgaat zonder verwachte of onverwachte afwezigheid van iemand uit dat team van die scholengemeenschap. De hele procedure rond vervangingen en tijdelijke aanstellingen beschrijven zou me te ver leiden, maar héél kort samengevat : Eerst en vooral wordt er voor vervangingen gezocht bij leerkrachten die al aan de scholengemeenschap verbonden zijn maar nog geen volledig uurrooster hebben. Voor andere vervangingen wordt geput uit een pool die de dirco samenstelde en die bestaat uit onderwijzers/ kleuteronderwijzers die solliciteerden bij ons schoolbestuur. Uiteraard wordt deze pool steeds kleiner naarmate het schooljaar vordert en/of zijn er tijdstippen op een schooljaar tijdens dewelke er geen kandidaten meer te vinden zijn, wegens reeds elders aan de slag.


Tijdens het eerste trimester van dit schooljaar konden op die manier reeds 21 interims aan de slag voor vervangingen van minstens 14 dagen terwijl er daarnaast een aantal andere kandidaten een 20 –tal korte vervangingen (van 1 tot enkele dagen) voor hun rekening namen. Het is steeds hartverwarmend om van deze (meestal jonge, enthousiaste) ‘inpringers’ te horen hoe goed ze onthaald werden op de scholen, hoeveel hulp en tips ze kregen van collega’s en hoe ze genoten van de warme en gezellige sfeer in de leraarskamer !

Ik zou in deze periode van het jaar dan ook een bijzondere dank willen uitspreken naar : - de vele bereidwillige tijdelijke leerkrachten die,zonder veel aarzelen en met de nodige flexibiliteit en inzet, er voor zorgen dat de continuïteit in leren en beleven voor onze kinderen bewaard kan blijven. - directie en collega’s die met veel geduld de nieuwelingen de weg wijzen en hen opnemen in het team. - ouders en kinderen die met veel begrip kansen geven aan ‘de nieuwe’ juf of meester ! Voor ieder van u tenslotte een vreugdevol en gezond 2011 !!! Karien Van Raemdonck directeur coördinatie stedelijk basisonderwijs

Kent u in uw omgeving mensen die (net) afstudeerden voor onderwijzer, kleuteronderwijzer, leerkracht LO of kinderverzorgster ? Roep hen op om te solliciteren in het stedelijk basisonderwijs !!! Dit kan met eenvoudige mail (sollicitatiebrief + CV) naar karien.vanraemdonck@sint-niklaas.be


30.11.2010 Een jaarlijks weerkerende leeruitstap die volledig in het teken staat van TECHNOLOGIE ! In de voormiddag stond een geleid bezoek aan de COCA-COLA FABRIEK te Wilrijk op ons programma. Bij aankomst kregen we eerst een woordje uitleg over de geschiedenis van Coca-Cola. Wie had ooit kunnen denken dat dit zwarte drankje (uitgevonden door een apotheker !) de wereld zou veroveren ? Daarna trokken we, voorzien van een koptelefoon mĂŠt zender en ontvanger, doorheen de fabriek. We zagen er hoe de glazen flessen worden gespoeld, gedroogd en gevuld. In de petblazerij werden piepkleine buisjes omgetoverd tot grote plastieken flessen van 1,5 en 2 liter. En de vele duizenden gevulde flessen werden op banden vervoerd en tenslotte verpakt om te worden uitgevoerd naar supermarkten en groothandelaars. Enorm interessant om te zien wat er zo allemaal gebeurt met de flessen frisdrank vooraleer die bij ons thuis op tafel terecht komen. Het boeiende bedrijfsbezoek werd natuurlijk afgerond met een gratis degustatie !


’s Namiddags werden wij door twee deskundige gidsen opgewacht in AQUAFIN. Aquafin is een bedrijf dat rioolwater zuivert, ons afvalwater. Na een heel proces van waterbehandeling wordt het gezuiverde rioolwater terug naar de kanalen en rivieren gestuurd. Hoe dit in zijn werk gaat hebben we ‘in geuren en kleuren’ kunnen ervaren. We leerden ook dat het 24 uur duurt vooraleer al het water gezuiverd is tot proper water. Let wel, het water is dan nog wel niet drinkbaar. We schrokken ook dat het verbruik per Vlaming rond 150 liter per dag is. We kunnen dit overtollige waterverbruik vermijden door bijvoorbeeld geen bad te nemen, maar een douche. Zo kunnen we misschien binnenkort opnieuw een duik nemen in onze nabijgelegen beekjes en rivieren, want momenteel zie je de vissen niet meer zwemmen door al het vuil… Spring in het vervolg zorgzaam om met water want een leefbaar milieu begint bij jezelf… Het werd voor onze oudste leerlingen een leerrijke ervaring in twee totaal verschillende werelden… Juf Sarah en meester Eddy


09.11.2010 Op dinsdag 9 november 2010 trok het vierde leerjaar traditioneel op leeruitstap. De bestemming deze keer was Antwerpen en Breendonk. In Antwerpen bezochten we de historische stadskern. Via de voetgangerstunnel gingen we naar het Steen, het Vleeshuis, de Grote Markt, de kathedraal,… ’s Middags aten we onze boterhammen op in de Pelgrom, een poorterswoning uit de 16e eeuw. In de namiddag was Breendonk aan de beurt. We bezochten het fort, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt werd als gevangenenkamp door de Duitsers. Delphine en Kiany waren ook van de partij en schreven een kort verslagje.

We gingen eerst naar Antwerpen met de bus. De rit duurde een half uurtje. Gelukkig dat we mochten praten! Dan gingen we door de voetgangerstunnel. Stappen, stappen, stappen! En weet je wel hoe veel meter dat wij gelopen hebben? 572 m! En ze begonnen te werken aan die tunnel op 2 juli 1931. Op 10 september 1933 waren ze klaar. Dat is 2 jaar. En toen kwamen we aan de Lange Wapper (de reus) en achter de lange wapper stond een mooi kasteel: het Steen. En daar gingen we door. Mooi, heel mooi. En daar hing een mooi bord van de Tweede Wereldoorlog. En weet je wie er allemaal met mee deed? Polen, Canada en Groot-Brittannië.

Delphine

Een ontmoeting met de Antwerpse Burgemeester Patrick Janssens. Hij was zeer opgetogen met onze belangstelling voor zijn stad.


We gingen op leer uitstap naar Antwerpen en het fort van Breendonk , en gingen door de voetgangerstunnel. Antwerpen: de naam Antwerpen komt van het woord: ‘hand werpen’ en dat woord komt weer van Brabo die de hand van de slechte reus Antigono af had gekapt en weggooide in hartje Antwerpen. Dan zagen we de lange wapper zijn standbeeld aan een kasteel. De legende van de lange wapper stond op een muur geschreven (in het kort). Het kasteel heette ‘t Steen. We gingen eens kijken. Ho, hela, STOP! dat kost toch wel geld? Natuurlijk, maar we gingen er niet in. Maar als je door het kasteel (en niet binnen) ging dan kwam je op een dijk. Oh, nu snap ik het! Terug naar het verhaal. We gingen eens een kijkje nemen in het fort van Breendonk. Die mensen moesten hun behoefte doen op een Franse toilet. Hé mannekes! (met een zak over hun hoofd). Dan gingen we naar huis met de bus. En er kwam een varkentje met een lange snuit en het verhaaltje is uit.

Kiany


Project Fète Afrique (4de leerjaar) In de vorige editie van ‘Hallo SBO’ vertelden we jullie reeds hoe onze workshops in de klas verliepen. Liesbeth leerde ons alles over Senegal en de leerlingen waren laaiend enthousiast. We beloofden jullie een vervolg in deze editie en … hier komt ie … Op woensdag 10 november gingen beide vierde leerjaren naar de bibliotheek voor het Grote Senegal Bibspel. Ook hier kwamen we allerlei dingen te weten over het Afrikaanse land. In groepjes van vier voerden we verschillende opdrachten uit. Zo was er een puzzel, een film, opdrachten in boeken en verschillende andere opdrachten. Net als na de eerste activiteit van dit project werd ook deze activiteit door de leerlingen enorm gesmaakt.

Op dinsdag 14 december stond het slotfeest van dit project op het programma. In de voormiddag werden alle leerlingen van de deelnemende scholen in groepen verdeeld en elke groep kon deelnemen aan twee, stuk voor stuk, fantastische workshops. Percussie, Afrikaans dansen, theeceremonies, vlechten, rappen, armbandjes maken, … Alles kwam aan bod. Ook hier was het enthousiasme weer enorm. In de namiddag volgde er een toonmoment van hetgeen in de voormiddag werd aangeleerd. Tijdens dit slotmoment werden ook enkele ouders op het podium geroepen. Bij die ouders verscheen ook een dolenthousiaste meester Stijn. Samen met de ouders bracht hij een schitterende Afrikaanse dans. U begrijpt dat we dat moment graag op de gevoelige plaat hadden vastgelegd, maar net op dat moment viel ons fototoestel uit. Anders had de cover van ons schoolblaadje er gegarandeerd anders uitgezien.


Ik hoorde zelfs schepen Van Bellinghen zeggen dat dat beter was dan het gemiddelde niveau van ‘Sterren op de dansvloer’. Nogmaals dank meester Stijn om onze dansreputatie van het vierde leerjaar hoog te houden.

Wij, leerlingen en leerkrachten van het vierde, zijn zeer blij dat wij aan dit project hebben kunnen deelnemen. Tot slot willen we de ouders, opa’s, oma’s, … die ons met het vervoer geholpen hebben, nog eens extra bedanken.


vrijdag 30 december Wat voor de kerstman niet lukte, lukte voor Sinterklaas wel ! SNEEUW ! Een witte kerst moeten we nog afwachten, een witte Sinterklaas kregen we alvast. Het sneeuwweer weerhield de Heilige man er echter niet van om ook dit schooljaar de weg naar de Droomballon te vinden. Zoals elk jaar werd Hij enthousiast onthaald. Als naar gewoonte stonden de Draken en de Krokodillen uit Gr 4 op de eerste rij !


Na zijn bezoek aan de allerkleinsten moesten de Sint en zijn Zwarte Pieten door een dik sneeuwtapijt om tot aan de Dolfijnen- en Muizenklas te geraken. Zoals steeds wachtte de Sint bij de juf Mieke een prachtig versierde verjaardagstaart. De Pieten moesten uit alle macht mee helpen blazen om alle verjaardagskaarsjes uit te krijgen. Bij juf Ine kreeg ĂŠĂŠn van de Zwarte Pieten het echt wel moeilijk bij het openen van de pakjes.


De Sint en zijn gevolg sloten, zoals gewoonlijk, hun tocht door de kleuterafdeling af met een bezoek aan de allergrootsten. Bij de Draken schrokken de Sint en zijn knechten zich bijna een bult, want er was reeds een Sint en een Zwarte Piet in de klas‌ , maar wel in zakformaat !


” Hij komt voor groot en klein,” zingt men in het liedje. Dus bracht het Heilige man ook een bezoek aan de ietwat groteren uit het 1ste , 2de en 3de lj en de OKAN-kinderen Zij ontvingen de Sint en zijn Zwarte Pieten in de sporthal.

De allergrootsten uit het 4de , 5de en 6de lj kwamen traditioneel als laatsten aan de beurt. Het spektakel was er niet minder om. Het ontlokte de Sint het woord “Formidastisch…”


Het leukste GROOTOUDERFEEST ooit! (volgens de kindjes van het 3e leerjaar) Woensdag 10 november kwamen de grootouders mee naar school. En ik begon met Bingo bij juf Carine. Ik moest nog 2 hebben en ik was gewonnen. Daarna zijn we naar de klas gegaan en dat was ook fijn. Want die zinnenknippen is heel tof. En dan hebben we nog cake en taart gegeten. En dat was heel, heel, heel lekker! Daarna zijn we gaan kijken in de nieuwbouw bij Lies. Dan nog buitenspelen. Het was een fijne dag! Caroline

Woensdag 10 november was het grootouderfeest. We liepen heel de dag met onze grootouders mee. Er waren veel activiteiten. Zoals bingo, klasbezoek, gebak en koffie (thee). en terwijl de grootouders aan het eten en drinken waren, mochten we spelen op de speelplaats. We mochten ook een kijkje nemen in de nieuwbouw. En als afsluiter een lekkere croque-monsieur. Mmm! Sam

We stonden in de rij. Alle oma’s en opa’s stonden op de speelplaats. Na vijf minuten mochten we naar de klas. We deden daar een lesje taal. Daarna zijn we naar de refter geweest om samen met oma en opa een stukje cake te eten. En dan zijn we naar Wouter, mijn broer, zijn klas gegaan. We hebben daar moetjes en magjes gedaan. Als we met alle moetjes klaar waren, mochten we een tekening inkleuren of op de computer werken. Het was dus echt een fantastisch leuke dag. Bram


Het was leuk op het grootouderfeest. Eerst speelden we bingo. We waren bijna gewonnen. Mijn pépé miste nog 1 nummertje. Daarna kregen we een lesje zinnen bouwen. Mijn moeke deed een beetje gek. En daarna gingen we een gebakje eten. Dat vond ik het leukste: lekker babbelen met moeke en mit en pépé. Het was de leukste dag voor de grootouders. Het was echt tof. Britt Stefanie is met ons meegegaan. Eerst zijn we naar mijn toffe juf gegaan. Daarna hebben we lekkere cake gegeten. Dan zijn we naar juf Ellen geweest en die was ook heel lief! Het was zooooo leuk en ik hoop dat er nog veel grootouderfeesten volgen. Het volgende feest gaat vast nog leuker worden! Ik hoop dat er dan nog meer lekkere cake is! Nogmaals het was heel leuk! Aylin Op woensdag 10 november was het grootouderfeest. Eerst zei directeur Ludwig wat we gingen doen. Daarna gingen we naar de klas en daar kregen we een les Nederlands. Hierna volgde de koffie en cake. We hebben heel veel cake gegeten. Ze hebben ons zelfs een tweede bord met cake gegeven. Dan gingen we naar de bingo. Mijn opa heeft gewonnen en ik kreeg de prijs. Emma


Armoede groeit! Meer en meer mensen leven op of onder de armoedegrens. Zij ervaren dagelijks dat ze er niet bijhoren. Armoede in België is een grotendeels verborgen probleem want wie zelf in armoede leeft, komt er niet graag mee naar buiten en wie niet in armoede leeft kijkt er soms liever omheen. Met ‘SAMEN WERKT HET’ hebben we een belevend en beklijvend project gemaakt over de drempels op de arbeidsmarkt. Jullie kinderen werden ondergedompeld in de leefwereld van kinderen in (kans)armoede. Een oproep tot solidariteit...daar draaide het om!

Project voedselbanken : “Er wordt niets aangekocht...er wordt niets verkocht. Alles wordt gratis gekregen...alles wordt gratis gegeven.” Op 7 december maakten de kinderen uit het 4de en 5de en 6de leerjaar, dankzij de boeiende uiteenzetting van Dhr.Wilfried Vlyminck, kennis met de voedselbank. Het startschot om in actie te treden.


Bedankt aan alle ouders en kinderen die deze actie hebben gesteund! Op ‘De Droomballon’ slaan we de handen in elkaar en dan werkt het beter...reken maar!

We wensen jullie allen een liefdevolle kerst en een warm en zacht 2011 en laat ons hopen dat we ook in dit jaar nog mogen en kunnen ‘geven en delen’. Het is zoveel fijner dan moedeloos te moeten wachten tot we iets moeten ‘krijgen’. Warme groet, Werkgroep ‘de solidaire school’.


Dag allemaal Onlangs vierden –zoals sommigen van jullie misschien wel weten- moslims over de hele wereld het Offerfeest. Omdat het mij leuk leek om daar wat meer over te vertellen volgt hieronder een korte uitleg over dit feest. Waarom vieren moslims het offerfeest? Het offerfeest herinnert moslims aan de liefde van Ibrahiem (Abraham) voor Allah (God). En daarom vieren zij elk jaar dit feest. Dan tonen ze aan Allah dat ze meer van Hem houden dan van wie ook! Allah gaf opdracht aan Ibrahim (Abraham) om zijn eigen zoon te offeren. Zonder te twijfelen heeft Ibrahim dit willen doen. Hij wilde hiermee bewijzen dat hij alles doet voor Allah. Ook al kostte het zijn eigen zoon het leven. Allah stuurde de engel Djibriel (Gabriël) met een ram. Ibrahim mocht in plaats van zijn eigen zoon de ram offeren. De Profeet Mohammed heeft ook de opdracht gekregen om een dier te offeren voor Allah net als Ibrahim. Daarom brengen moslims elk jaar een offer om te bewijzen dat ze van Allah houden en doen wat Hij zegt. Hoe vieren moslims het Offerfeest? Het feest duurt drie dagen. De dag begint met een speciaal gebed in de moskee. Daarna slachten de mannen het offerdier. Het schaap wordt in 3 delen verdeeld, een deel voor het gezin, een deel voor gasten en een deel voor de armen. Het slachten in België gebeurt in slachthuizen. Moslims gaan daarna bij elkaar op bezoek. Kinderen krijgen meestal cadeautjes.

Worden er alleen schapen geofferd? Over de hele wereld slachten de moslims een schaap of een geit. Althans zij die er de middelen voor hebben. Grotere dieren zoals een koe, kameel of een stier mogen ook. Hoe feliciteer ik een moslim met het offerfeest? Allâhie bârik fiek ˚ied Mabroêk

Meester Redouan


Spelend bewegen met kranten‌ in de turnzaal Van de jongste peuters tot de oudste kleuters, allen bedachten ze leuke oefeningen met een stukje krant.

met de krant op ons hoofd

een lekkere massage

een mooie staart

de krant schuiven op de grond

zakdoekje leggen

evenwichtsoefeningen

de buikspieroefeningen

Mega Mindy


We waren er met 10 december vroeg bij dit schooljaar. De Sint was amper t’ school uit of de kerstman liep hier al rond. Ook al was de maand december een echte sneeuwmaand, toch ontbrak het witte goedje op ons jaarlijks gezellig samenzijn rond de kerstboom. De temperatuur echter was ideaal. Koud genoeg om ons op te warmen met glühwein en jenever. Warm genoeg om de buitenlucht te trotseren. De regelmatige bezoeker aan dit jaarlijks weerkerend evenement kan niet ontkennen dat de sfeer steeds super is en uitnodigt tot gezellige onderonsjes. Dat daarbij frietjes, hotdogs en andere lekkernijen niet ontbreken is voor ons evident. Tussen de gesprekjes door even langslopen bij één van de talrijke kraampjes met door de kinderen gemaakte kerstknutselwerkjes is voor velen een vast gegeven. Vertederend… En wees er zeker van dat ook dit jaar de geldbeugels méér dan één keer werden geopend.

Ik ben Rekik Bonsecour Ik heb Music for Life gesteund, want ik vind het heel belangrijk om mensen te helpen. Het is een actie van Studio Brussel om weeskinderen te helpen met ouders die Aids hebben. Ik heb deze actie gesteund omdat ikzelf geadopteerd ben uit een land waar Aids heel veel voorkomt. Ik heb deze actie gesteund door kaarsen te maken. Daarmee heb ik € 257 opgehaald. Ik heb veel hulp gekregen van mijn moeder en van mijn vrienden uit de klas. En ook van meester Eddy en juf Chantal. Bedankt voor de hulp. En ook de mensen die de kaarsen hebben gekocht.


POPULAIRE GAMES MAKEN JE HELEMAAL NIET SLIMMER

Breinspelletjes werken niet Mozart maakt slimmer. Jongleren en voetballen ook. Maar van braintrainingspelletjes, kruiswoordpuzzels of sudoku’s gaan je hersenen niet beter functioneren. Eline Bergmans “Train je brein in een paar minuten per dag!” Het videospel Brain age, waarvoor de speler taken moet oplossen door na te denken, is maar één in een lange reeks van games die ons de jongste jaren beloofden dat we slimmer zouden worden door ze te spelen. De populariteit van deze spelletjes is groot: ouderen zijn bang om vergeetachtig te worden en jongeren blijven graag fris en scherp. Wereldwijd gingen al miljoenen van die spelletjes over de toonbank. Maar hun effect blijkt nu toch wat tegen te vallen. Logisch redeneren Voor het televisieprogramma Bang goes the theory van de Britse omroep BBC werd aan elfduizend mensen gevraagd om een aantal breinspelletjes zes weken lang te spelen. Het is het meest grootschalige onderzoek dat al werd gedaan naar dergelijke spelletjes. Alle deelnemers deden een test om hun beginniveau vast te stellen, met puzzels die een beroep deden op logisch redeneren en het geheugen. Diezelfde opdrachten kregen de deelnemers zes weken later opnieuw, als eindtest. Zo werd gemeten hoeveel ze vooruitgegaan waren. Er was geen verschil tussen de groepen die hun brein al dan niet geoefend hadden met spelletjes. Alle drie de groepen presteerden bij de eindtest een klein beetje beter dan bij de begintest – maar dat kun je verwachten als mensen zo’n test voor de tweede keer doen. Bang liet voor extra effect nog een chimpansee zien die dankzij eindeloos oefenen heel goed was in de puzzels, maar verder niet slimmer was geworden.

PUZZEL JE SLIM? • BBC houdt grootschalig onderzoek met 11 000 proefpersonen. • Na zes weken “braintrain”- spelletjes kan niemand meetbaar beter puzzelen. • Lichaamsbeweging is wél goed voor je geheugen.


Gameverslaving ligt aan speler zelf, niet aan spel Een gameverslaving is te wijten aan onderliggende psychosociale problemen, niet aan de games zelf. Dat zegt onderzoeker Jeroen Lemmens van de Universiteit van Amsterdam. Lemmens promoveert dit najaar op een onderzoek waarbij 851 jongeren gedurende een half jaar werden gevolgd. “De belangrijkste conclusie is dat we gemerkt hebben dat games op zich niet per se verslavend zijn. Het zijn jongeren die sociaal minder vaardig zijn, minder zelfvertrouwen hebben en eenzaam zijn die verslaafd raken”, zegt de wetenschapper. Van de gamers is twee procent verslaafd. Lemmens constateerde ook dat ziekelijk gamen agressie veroorzaakt. Maar of er nu gewelddadige of niet-gewelddadige games worden gespeeld, maakt geen verschil. Op de hometrainer Interessant is ook dat Bang goes the theory ook een groep mensen op hometrainers had gezet – en die konden tot hun verbazing daarna meer onthouden. Bewegen helpt je geheugen dus wél. “Dat kan kloppen”, zegt Géry d’Ydewalle, professor in de experimentele psychologie aan de KU Leuven. “Sporten, maar ook muziek werkt ontspannend. En door ontspanning gaan de hersenen inderdaad beter werken, dat is al onderzocht. Niet dat de structuren waaruit ons mentaal systeem bestaat veranderen. Maar muziek beluisteren kan wel een positief neveneffect hebben.” De resultaten van het BBC-programma werden vorige week ook gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Neurowetenschapper Adrian Owen van de Medical Research Council and Brain Sciences Unit in Cambridge stelde dat de resultaten voor zich spreken: “Statistisch gezien is er geen verschil in vooruitgang tussen de mensen die breinspelletjes speelden en de mensen uit de controlegroep, die even lang op het internet surften.” Uit hersenscans blijkt ook dat de spelletjes geen effect hebben op het brein zelf. Ook kruiswoordraadsels of sudoku’s maken ons trouwens niet slimmer. Professor d’Ydewalle noemt het huichelarij. “Producenten doen alsof hun spelletjes slimmer maken. Mensen willen dat heel graag geloven. Maar er is geen enkel bewijs dat die spelletjes werken.” Een woordvoerder van Nintendo reageerde al op de studie: “Nintendo beweert niet dat het wetenschappelijk bewezen is dat spellen als Brain training of More brain training de cognitieve functies van mensen verbeteren.” Professor Géry d’Ydewalle merkt op dat de games wel nut kunnen hebben voor ouderen. “Als iemand met pensioen gaat en het geheugen wordt niet meer uitgedaagd, kunnen kruiswoordpuzzels of braintrainspelletjes dat compenseren. Maar aanraden zou ik ze niet.”


Er zijn de jaarlijks weerkerende feesten en de persoonsgebonden dagen als verjaardagen e.d., maar tussendoor zijn er ook nog tal van andere dagen waarop een of ander feit wordt herdacht, waarop een problematiek de volle aandacht krijgt of waarop een initiatief wordt gepromoot. Je zal er van staan kijken hoeveel keer de “dag van…” aan onze aandacht ontsnapt. Dit is de 4de en meteen ook laatste bijdrage in een reeks van 4 (in de laatste 2 van vorige jaargang en de eerste 2 van dit schooljaar zetten we al deze dagen op een rijtje).

OKTOBER 01 oktober

02 oktober 04 oktober 05 oktober 08 oktober 09 oktober 10 oktober 12 oktober 15 oktober

- Internationale dag van de ouderen - Internationale muziekdag - Wereld vegetarisme dag Internationale dag van de geweldloosheid Werelddierendag - Lerarendag - Internationale dag van de palliatieve zorg Wereld ei-dag - Werelddag van de post - Werelddag van het zicht Werelddag geestelijke gezondheid Wereld Reumadag Dag van de Witte Sok” Slechtzienden en blinde mensen vragen aandacht voor hun recht op zelfstandige mobiliteit

16 oktober 17 20 22 24 31

oktober oktober oktober oktober oktober

- Wereld pijndag - Wereld voedseldag Internationale dag tegen de armoede Wereld osteoporosedag Wereld stotterdag Nationale knuffeldag Halloween

NOVEMBER 01 02 03 09

november november november november

Allerheiligen Allerzielen Werelddag van de man - Wereld vrijheidsdag Deze dag valt samen met het “vallen van de Berlijnse muur” op 9 november 1989 en is ingesteld door George Bush Sr.

10 november 11 november

12 november

- Dag van de uitvinder Dag van de toekomst - Wapenstilstand WO I - Nationale vrouwendag - Internationale dag van de wetenschap Wereld diabetesdag


15 november 16 17 18 19

november november november november

- Feest van de dynastie / Koningsfeest - Feest van de Duitstalige gemeenschap Internationale dag van de verdraagzaamheid Internationale studentendag Europese Anti-antibioticadag Wereld toiletdag Op de Wereld toiletdag staat men stil bij het belang van rioleringen en vraagt men aandacht voor de 2,5 miljard mensen in de wereld die geen gebruik kunnen maken van een toilet en die geen goede riolering hebben.

20 november 21 november

Internationale dag van het kind Wereld televisiedag Een dag waarop extra aandacht besteed wordt aan culturele uitwisseling die gericht is op vrede, veiligheid en economische en sociale ontwikkeling. Er werd gekozen voor 21 november omdat in 1996 toen het eerste Wereld Televisie Forum werd gehouden, waarop mediafiguren bijeenkwamen om de groeiende betekenis van televisie in de wereld te bespreken.

25 november 27 november

Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen Niet-winkeldag Het fenomeen Niet-Winkeldag verovert langzaam maar zeker de wereld. Nadat de Canadees Ted Dave in 1992 de eerste Internationale Niet-Winkeldag uitriep als een min of meer individuele actie, werd het idee in 1993 overgenomen door groepen in de Verenigde Staten, Engeland en Ierland. In 1995 introduceerde Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling de Niet-Winkeldag in Nederland. In de jaren daarna sloten ook groepen in Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, Zweden, België, Noorwegen, Duitsland, Finland, Polen en Slovenië zich bij de internationale campagne aan.

DECEMBER 01 december 02 december 03 05 06 12 18

december december december december december

Wereld Aidsdag Internationale dag van de afschaffing van de slavernij. Dag van de personen met een handicap Internationale vrijwilligersdag Sinterklaas Dag van de mensenrechten Internationale dag van de migrant Deze datum werd, via een resolutie aangenomen op 4 december 2000, door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag van de Migrant. Bij deze gelegenheid roept de VN de lidstaten op om op die dag “informatie te verspreiden over de rechten van de mens en over de fundamentele vrijheden van migranten, door middel van uitwisseling van ervaringsgegevens en door maatregelen te nemen die de bescherming van migranten beogen”

25 december Kerstmis 31 december Oudejaarsavond En waarschijnlijk zijn we nog wel enkele dagen vergeten


Tijdens de eindejaarsfeesten is iedereen wel op zoek naar onschuldige en grappige gespreksonderwerpen, een leuke anekdote, een luchtig tv-programma, een niet zo zwaar op de hand liggend verhaal. Enkele leuke foto’s kunnen jullie alvast op weg zetten… Het motto is alvast : geen probleem… misschien een wens voor 2011

Geen autoradio ? … Geen probleem

Stuur rechts ? … Geen probleem

Ruitenwisser stuk ? … Geen probleem

Geen GPS ? … Geen probleem

Wielen tekort ? … Geen probleem

Bumper stuk ? … Geen probleem


Wij zijn blij met de geboorte van : - Kaat (22.11.2011) Dochtertje van collega Lieve Putteman (lkr NCZ) en echtgenoot Steve Zusje van Dries (Gr 1 – Berenklas) en Fien

- Luci (04.12.2010) Dochtertje van collega Dorien Ghyssaert (ondersteuning Gr 4) en echtgenoot Patrick

Onze oprechte deelneming : - Mevr. Godelieve Thienpont (31.10.2010) Grootmoeder van Yente Beck (Gr 4B – Krokodillenklas)

- Mevr. Willaert Quincy (24.11.2010) Grote zus van Sara, Matthias en Samantha Vlaeminck (1B – Wolkenklas)

- Mevr. Laurette Tuyn (06.12.2010) Grootmoeder van Seppe (6A), Jorre (4B) en Lotte (3A) Smet

Sinds 8 november ben ik terug aan het werk. Via deze weg wil ik jullie allemaal bedanken: mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, kinderen, collega’s en oud-leerlingen voor jullie medeleven, bloemen, kaartjes, bezoekjes, telefoontjes en geschenkjes. Het betekende de helft van mijn herstel. Voor de andere helft moesten de dokters en ikzelf zorgen. Ik zou jullie allemaal persoonlijk willen aanspreken maar jullie zijn met zo velen. Dus doe ik het op deze manier. Nu ben ik terug op de plaats waar ik gelukkig ben... op de godsdienstzolder tussen ‘mijn kinderen’. Bedankt allemaal! Alle liefs, Juf Chantal


januari - maart Verlofdagen vr 04.02.11 van za 05.03 t.e.m. zo 13.03.11 van za 09.04 t.e.m. zo 24.04.11 ma 25.04.11

Facultatieve verlofdag KROKUSVAKANTIE PAASVAKANTIE Paasmaandag

Medisch schooltoezicht vr 28.01.11 vr 11.02.11 do 17.03.11 do 31.03.11 di 05.04.11

Lagere afdeling : 3A + 3B (op school) Lagere afdeling : 3C (op school) Kleuterafdeling : Gr 2A (op school) Kleuterafdeling : Gr 2B (op school) Kleuterafdeling : Gr 3A (in medisch centrum – CLB)

Activiteiten intra muros do 27.01.11 van ma 14 vr 18.02.11 04.03.11 18.03.11 van ma 21.03 vr 01.04.11 vr 25.03.11 vr 29.03.11

Gedichtendag Actie “Fata Morgana” – 3de ster Week v.d. ochtendgymnastiek Carnaval op school ”Leren Leren-dag” voor 5de + 6de lj Verkeersveertiendaagse Auteur op school Gr 4A/B + 6A/B Auteur op school 3A/B/C + 4A/B

Activiteiten extra muros do 13.01.11 vr 14.01.11 vr 21.01.11 ma 24.01.11 do 17.02.11 do 24.02.11 vr 25.02.11 ma 28.02.11 do 24.03.11 do 31.03.11 di 05.04.11 van vr 01 vr 08.04.11

Schooltoneel 6A/B Leeruitstap OKAN (Mechelen – Technopolis) Project “Ridders & jonkvrouwen” (Gent) – Gr 4A/B + 1A/B/C Schooltoneel Gr 4A/B Schooltoneel Gr 3A/B Schooltoneel 3A/B/C Leeruitstap 5A/B (Historisch Gent + MIAT) Leeruitstap 6A/B (vrt + Mechelen – Technopolis) Eerste Communietocht – 1ste lj Leeruitstap SteM 5A/B (workshop Kinderarbeid+Breigoedmuseum) Schooltoneel 4A/B SNOK 6A/B

Ontspanning op schoolniveau Noteer alvast in jullie agenda ! vr. 18.03.11

Quizavond op school

za 29.01 + za 02.04.11 Open klasmoment nieuwe peuters (van 11.00 tot 12.00 u.)


Lijst van nuttige telefoonnummers 1. Kinder- en jongerentelefoon 102 2. Kinderrechtswinkel 09 / 233.65.65 3. Vertrouwenscentrum kindermishadeling 078 / 15.00.20 of 09 / 216.73.30 4. CLB 03 / 776.34.51 5. Jongeren Advies Centrum Waasland 03 / 766.72.72 6. Jolijn 0800 / 900.33 7. Tele onthaal 106 8. Opvoedingstelefoon Vlaanderen 070 / 222.230 9. Centrum voor Morele Dienstverlening 053 / 77.54.44 10. Jeugdpolitie Sint-Niklaas 03 / 760.12.00 11. De Keerkring Centrum voor opvoedingsondersteuning 03 / 755.00.71

MET DANK AAN


Hallo SBO - Kersteditie 2010-2011  

Dit is de kersteditie van het schoolkrantje a.k.a. "Hallo SBO" van de Stedelijke Basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken in het schoolja...

Hallo SBO - Kersteditie 2010-2011  

Dit is de kersteditie van het schoolkrantje a.k.a. "Hallo SBO" van de Stedelijke Basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken in het schoolja...

Advertisement