Page 1

De Stedelijke Basisschool… waar iedereen thuis is

Hallo S.B.O. STEDELIJKE BASISSCHOOL NIEUWKERKEN

Schoolblad S.B.O. Nieuwkerken Een band tussen school en thuis Schooljaar 2011 – 2012 Herfsteditie

INHOUD : Gijselstraat 35 Tel : 03/776.44.24 Fax : 03/777.79.18 E-mail : ludwig.demeyer@sint-niklaas.be chris.grumiau@sint-niklaas.be http://www.droomballon.be

redactie :

Chris Grumiau Verantwoordelijke uitgever : Ludwig De Meyer

            

Woordje van de directeur Mijmering Schoollied Nieuws Ter info – Buitenschoolse opvang Personeel Even voorstellen Inspraak Terugblik SBO-kookhoekje Fotoalbum ’t Is van den duim De Milieuvriendelijke school De Sportieve school Levensbeschouwing Zorgbeleid Schoolweetjes Pedagogische nood(t) Uit de media Muziek Ouderraad Wist je dat Personalia Kalender

Lijst met nuttige telefoonnummers


“Hoe hoog is die boom ? “ De kleine jongen keek omhoog. ”Raakt hij de hemel ?” ”Dat weet je pas als hij neerligt” zei de oude, wijze man.


Een woordje van de directeur Heb je ook het gevoel dat we alweer vlot gestart zijn dit schooljaar? Iedereen heeft onmiddellijk zijn draai gevonden, nieuwe kinderen voelen zich vrij snel thuis , collega’s en ouders herontdekten algauw hun vertrouwde omgeving en routine. Het is fijn vast te stellen dat alles gesmeerd verloopt en dat we nog steeds een warme, knusse, zorgzame school zijn. Een fijn gevoel, nietwaar? Alle kinderen ervaren een nieuw schooljaar echt wel als een volledig nieuwe start : een nieuwe schoolvleugel met speelplaats voor sommigen, een nieuw klaslokaal, een nieuwe leerkracht en nieuwe klasgenootjes, of klasvrienden van vroeger die terug in de klas komen te zitten. Nieuw voor iedereen! Zoals jullie weten stellen wij jaarlijks opnieuw de klassen samen. We kozen als team hier unaniem voor en we doen dit, vertrekkend vanuit een gefundeerde schoolvisie, een zeer bewuste en weldoordachte keuze. De belangrijkste redenen zet ik even op een rij.   Omdat we uit ervaring weten dat we zo het pestgedrag kunnen inperken, wat alvast primeert op heel wat zaken ! Pestgedrag hoort hier niet thuis. Omdat we het belangrijk vinden dat alle kinderen elkaar goed leren kennen, en niet enkel degene met wie ze samen in de klas zitten. Omdat we zo de harmonie onder de kinderen en de schoolbetrokkenheid verhogen. Omdat we de klasgroepen telkens zo heterogeen mogelijk willen samenstellen . Dat leg ik verder nog gedetailleerder uit. Elk kind krijgt een nieuwe kans. Elk kind moet terug zijn plaatsje gaan zoeken in de mini-maatschappij, die een klas is. Wie worden de leiders, de volgers, de gevers, de verzorgers,… ? Iedereen start met een propere lei, een nieuwe kans. Omdat de aantallen, na verhuis of om een andere reden dat kinderen de school verlaten, terug gelijk gebracht kunnen worden.

U voelt nu al aan, dat dit geen eenvoudige karwei is. De klastitularissen stellen de nieuwe klasgroepen samen. Zij hadden de kinderen een volledig schooljaar onder hun vleugels, en kennen de kinderen m.a.w. het beste. De leerkrachten laten zich tevens adviseren door de zorgleerkracht. Dit gepuzzel duurt soms uren, omdat dit heel secuur werk is. Neem van mij aan, beste ouders, dat de leerkrachten me wel eens vervloeken als ze aan dat zeer moeilijk en delicaat werk moeten beginnen. Ze doen dit dan ook met de grootste zorg, wat ik enorm van mijn leerkrachten weet te waarderen. Dat weten ze hopelijk wel. Een dikke pluim! In sommige scholen, weet ik uit ervaring, maakt men daar zo’n geen gedoe rond, en stellen ze de klassen willekeurig, of simpelweg alfabetisch samen. Dat doen wij bewust niet. Wij gaan heus niet over één nacht ijs. Ik denk dat je ook niets anders van ons had verwacht ...


Hoe pakken wij dat aan ? De klasgroepen worden jaarlijks opnieuw samengesteld, rekening houdend met : -

één (of meerdere) vriendje(s) die de kinderen zélf aangaven de positieve leidersfiguren die de klassfeer mee bepalen (2x/ jaar een onderzoek van de school) verhouding jongens-meisjes de mogelijkheden, beperkingen en talenten van de leerlingen verdeling kinderen met ontwikkelings- en/of leerstoornissen kinderen met gedragsproblematiek keuze levensbeschouwing kinderen met specifieke noden, bv. GON-begeleiding kinderen bij wie ze nog niet hebben gezeten (en dus nog beter moeten leren kennen) enz… Als ik de door de leerkrachten ingediende voorstellen heb goedgekeurd, koppel ik daarna de leerkracht aan de klas, steeds in samenspraak met de zorgcoördinator. De samenstelling van de klassen behoort tot onze schoolcultuur en getuigt van een duidelijke schoolvisie, zo beaamden eveneens de onderwijsinspecteurs die we vorig schooljaar mochten verwelkomen op onze school. Ons schooldoorlichtingsverslag vind je hier : http://www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen/provincies.htm

Kinderen passen zich altijd heel snel aan, sneller dan volwassenen. Wees dus niet bang, beste ouders voor verandering of vernieuwing. Kinderen adapteren bijzonder goed. Het is van vitaal belang dat kinderen NU leren met alle mensen om te gaan, inclusief de verschillen in onderwijsstijlen en aanpakken. Ik veronderstel dat u als volwassene op je werk en zelfs privé ook met zoveel mogelijk mensen moet kunnen opschieten. Dan is dit een ideaal, veilig oefenterrein. Ook dat is leren ! Wat we ook niet mogen vergeten, is dat de kans dan ook bijzonder groot is dat de kinderen elkaar gedurende die tien schooljaren regelmatig in hun klas zullen aantreffen. De vriendjes van vorig schooljaar zijn nl. niet plots opgelost of verdwenen. Het kan ook niet anders dat, als we jaarlijks hersamenstellen, de kinderen nog terug bij elkaar in de klas zullen zitten, bv. eerst in groep 2, dan in het eerste leerjaar, daarna in het derde leerjaar om tenslotte in het zesde leerjaar nogmaals samen te zitten. En onderweg maakten ze dubbel zoveel vrienden. Ondertussen zijn we eind oktober en is deze uitleg achterhaald. Dat besef ik wel. Maar ik vind het toch de moeite om zo nu en dan eens tijd en ruimte vrij te maken om onze schoolvisie toe te lichten. Met vriendelijke groeten en een zalige, deugddoende, met zon overladen… herfstvakantie toegewenst !

Ludwig De Meyer directeur


“Niets is permanent, alleen de veranderingen” De eerste schooldag ligt alweer achter ons. Sommigen hebben die dag al lang naar het achterhoofd geschoven, maar bij anderen zindert hij met al zijn verwachtingen nog na. Het nieuwe schooljaar is voor de ene een voortzetting van wat in juni eindigde. Voor de andere is het een complete verrassing vol nieuwe uitdagingen en bijhorende spanningen. Hoe kijk jij naar dit nieuw schooljaar? Deze nazomer? De herfst die zich hier en daar al toont? Hoe ervaar jij je school? Je collega’s? De nieuwe leerlingengroep in je klas? De contacten met de ouders? Beschrijf je het als “kraakvers” en “gloednieuw” of eerder als “heerlijk vertrouwd” en “routineus”? Geeft het je een gevoel van “rust” en “zekerheid”? Of komt het allemaal eerder “onbekend”, “onvoorspelbaar” en “beangstigend” op je over? Als je aan dat alles denkt, zie je dan vooral het woord “stress” op je afkomen? Of laat het je toe om rustig in en uit te ademen en eerder een zen-gevoel te ervaren? Hoe je het ook omschrijft, het gaat telkens om kleine of grote veranderingen waarmee je moet leren omgaan. Soms zetten ze je leven drastisch op zijn kop. Soms zijn ze een welkome verademing op de dagelijkse sleur. “Niets is permanent, alleen de veranderingen.” Het leven bestaat uit veranderingen. Je hebt er hele ingrijpende: geboorte en dood. Je wordt geconfronteerd met ziekte, ongeval, ontslag,… Dat zijn meestal heel negatieve veranderingen. Maar je krijgt ook te maken met verliefdheid, nieuwe professionele uitdagingen, een blakende gezondheid die je toelaat nieuwe horizonten te verkennen. Je vindt een nieuwe kruidenmengeling die je gerechten verfijnt. (Lekker!) Je kinderen zetten hun eerste stapjes. (Ongelooflijk!) Nu je je treinritme eindelijk gevonden hebt, wordt de uurregeling aangepast. (Het is niet te geloven!) De zon breekt door de wolken en geeft je een zomergevoel. (Zalig!) Een collega gaat weg, een nieuwe dient zich aan. (We zien wel) Je auto begeeft het. (En nu?) De bibliotheek krijgt een reorganisatie en je vindt niets meer terug. (Zucht) De nieuwbouw wordt opgeleverd. (Yes!) Misschien herken je je in deze veranderingen en in de reacties die ze oproepen. Maar het is ook mogelijk dat je eenzelfde verandering op een andere manier zult ervaren en ermee omgaan. Fysiek, emotioneel, mentaal,… groei je met het leven mee. Zo merk je bepaalde veranderingen niet echt op, hoewel ze er wel degelijk zijn. Het is heel logisch, maar soms moeilijk te vatten. Je weet dat bepaalde zaken niet eeuwig zullen duren en je probeert daarom bepaalde momenten te koesteren en extra te waarderen. Je weet dat zaken zullen verdwijnen en andere in de plaats zullen komen. Je weet het, maar als je er eenmaal voorstaat, neemt het gevoel het vaak van de ratio over. Waarom moet dat nu anders? Kan er geen omweg gevonden worden zodat de situatie blijft zoals ze is en het onvermijdelijke uitgesteld wordt? Eenmaal de verandering zich aandient, word je dat na een tijdje ook weer gewoon. Of je hoopt alleszins dat het nieuwe zal wennen en misschien wel beter zal zijn dan de vroegere situatie. Sommige zaken veranderen precies nooit.

Eva Tiquet (uit “Basis”)


Schoollied De Droomballon Dit is een liedje Dat gaat over m’n school ‘k ga je vertellen mijn grote droom Een hechte groep Met vrienden om me heen Daar kan ik groeien Ben ik nooit alleen. Refr. De droomballon De school voor iedereen De kinderen en de ouders Die gaan er heel graag heen Je kan hier heel wat leren Van rekenen tot sport Ik ontdek mezelf En kom niets tekort Heb j’ al gehoord Van dit gigantisch rijk Dat draait rond waarden Zet anderen te kijk Het wordt bestuurd Door kinderen van de school De droomballon Is mijn groot idool !

Refr. (2x)


Teldag 14 september 2011 Met hoeveel zijn we gestart ?

KLEUTERAFDELING LAGERE AFDELING Wereldklas TOTAAL

AANTAL 171 310 37 518

JONGENS 91 = 53,2 % 150 = 48,4 % 18 = 48,6 % 259 = 50 %

MEISJES 80 = 46,8% 160 = 51,6 % 19 = 51,4 % 259 = 50 %

ALVAST DANK AAN IEDEREEN VOOR JULLIE VERTROUWEN IN ONZE SCHOOL !

Inschrijvingen – algemene informatie Je kunt je kind inschrijven op onze school: 1) op de opendeurdag / het schoolfeest (zie kalender) 2) op de kennismakingsdagen voor peuters (zie kalender) 3) tijdens de schooluren, na afspraak met de directeur,GSM 0486-68.16.54 4) in de zomervakantie, vanaf de eerste maandag na 15 augustus (moederdag): - op werkdagen : tussen 10.00 u en 12.00 u (door een administratieve medewerkster) tussen 18.00 u en 20.00 u. (door leerkrachten kleuter- én lagere school, voor al uw vragen) - op zaterdagen : tussen 10.00 u en 12.00 u (eveneens door leerkrachten) Wat breng je mee? - De inschrijving gebeurt aan de hand van de S.I.S.-kaart van het kind. - Breng een strookje van de mutualiteit mee om de medische fiche onmiddellijk in orde te brengen. - Wie van school verandert dient het RAPPORT met het ADVIES EINDE SCHOOLJAAR mee te brengen. Gelieve in dit geval eveneens andere documenten die van belang kunnen zijn, zoals testuitslagen e.d., mee te brengen.

Wat wordt er op school ingezameld voor recyclage ? Lege inktpatronen en toners uit printers (geen kopieertoestellen) en gebruikte GSM’s: deze worden op het secretariaat verzameld. In ruil hiervoor krijgen we punten die we kunnen inruilen tegen informaticamaterialen, sportuitrusting, knutselmaterialen en dergelijke. Dankzij deze inzamelactie heeft de school reeds twee 21” computerschermen, 2 scanners, een lamineertoestel en een video/DVD combi toestel gekregen. Meer info: www.fundit.com Lege en/of gebruikte batterijen: deze mogen in de blauwe tonnen in de milieuhoek worden gedeponeerd. Ook hiervoor krijgen we punten die we kunnen inruilen tegen diverse artikelen waaronder toegangstickets voor educatieve uitstappen, educatieve spellen en informaticamaterialen. Door deze inzameling kon de school zich vorig jaar een lamineertoestel aanschaffen. Meer info: www.bebat.be


Meldpunt Vertrouwensleerkracht voor leerlingen Voor Raf die maar niet uit zijn schelp durft komen … Voor Liesbet die zich pestend en uitdagend gedraagt … Voor Inez die gepest wordt … Voor Martin van wie de ouders gaan scheiden … Voor Isabel die zich vaak eenzaam voelt … Voor Peter bij wie het niet goed klikt met de juf … Voor Anke bij wie er thuis soms rake klappen vallen …

…er is àltijd hulp als je wil. Praat erover met een van je ouders, je broer of zus, de directeur, een juf of meester, en zelfs een goede vriend. Als praten moeilijk gaat, schrijf het op een briefje en bezorg het aan één van hen. Lukt dat niet of ben je bang, verlies de moed niet. Je kan ook steeds bij juf Carine terecht. Zij is vertrouwensleerkracht. Je kan met haar altijd een afspraak maken voor een VERTOUW-elijk praatje over wat je voelt. Kijk maar op de speelplaats. Daar hangt ook haar foto uit.

Foto’s en video’s Het fotoalbum op www.droomballon.be bevat naast actuele foto’s ook een fotoarchief. Het wordt regelmatig geactualiseerd. Neem af en toe eens een kijkje. Je kan leuk videomateriaal, ook bekijken op www.facebook.com Ga op facebook naar de groep SBO - De Droomballon, sluit je aan en bekijk het beeldmateriaal. We hebben nu reeds meer dan 700 leden. Misschien jij binnenkort ook ?

Luizenproblematiek De eerste dag na de vakantie gaan we 'LUIZENPLUIZEN' . De hoofden van alle kinderen zullen worden gecontroleerd! Help ons deze diertjes te bestrijden ! Onze schoolaanpak is grondig en binnen wat wettelijk is toegelaten. Luizen in de klas standaardprocedure : 1. Alle kinderen uit de klas krijgen een brief mee van het CLB 2. Ouders van het betrokken kind(eren) worden persoonlijk verwittigd Nog steeds luizen vervolgprocedure : Ouders van betrokken kind(eren) ontvangen brief van de school. Via een ingevuld strookje verklaren zij dat ze hun kind zullen behandelen. Deze verklaringen worden bewaard in het LVS-dossier van de leerling. Nog steeds luizen De school contacteert het CLB Verpleegster neemt contact op met ouders : advies en/of thuisbegeleiding Tip voor ouders : - Bij luizen alles wassen op 60° (kledij, dekens, lakens, jassen, knuffels , …) - Als 60° niet lukt: kledij e.d. in een zak steken, goed afsluiten en gedurende een week in de diepvries steken. - Meer info : “Afsprakennota ouders”, deelrubriek “Schoolreglement”.


BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPRINKHAAN WAT? De buitenschoolse opvang wordt georganiseerd door de dienst Buitenschoolse Kinderopvang van de stad Sint-Niklaas in verschillende scholen in groot Sint-Niklaas. Onze kinderopvang is erkend door K&G en toegankelijk voor alle kinderen vanaf de kleuterschool tot het einde van de basisschool. Wij werken samen met de scholen maar wij zijn wel een aparte stadsdienst. Dit wil concreet ook zeggen dat u alle informatie apart aan ons moet doorgeven, wij krijgen geen informatie door van de scholen (wet op de privacy). Om bij ons in te schrijven vult u een inlichtingenfiche in en bezorgt u ons een attest van uw uitbetalend kinderbijslagfonds (belangrijk voor onze subsidiedossiers). Telkens wanneer er iets aan uw gegevens wijzigt (verhuis, ander telefoonnummer, echtscheiding, …) dient u onze dienst op het stadhuis hier zo snel mogelijk (schriftelijk) van te verwittigen! Indien u apart facturen wenst voor een kind (owv echtscheiding bvb) dan dient u contact op te nemen met ons, facturen die reeds aangemaakt zijn kunnen nadien niet meer gesplitst worden.

WANNEER? Voorschools: 7u-8u15 Alle kinderen die op school aanwezig zijn vòòr er toezicht is van de school worden automatisch ingeschreven in de opvang! Naschools: 16-18u (in de deelgemeenten tot 18u30, in de 4 centrale locaties tot 19u) Alle kinderen die om 16u nog op school zijn worden om 16u ingeschreven in de opvang. Woensdagmiddag: 12u-18u Alle kinderen die om 12u nog op school zijn worden ingeschreven in de opvang. Schoolvrije dagen: 07u-19u (bij voldoende inschrijvingen!) Op schoolvrije dagen kunnen wij opvang voorzien, maar enkel wanneer wij voldoende inschrijvingen ontvangen. Vanaf 10 ingeschreven kinderen organiseren wij opvang in de centrale opvang van uw

gemeente (Mispeltje, Buurthuis, Gavertje 4 of Droomballon). Hoe kan u inschrijven? U dient onze dienst op het stadhuis te contacteren (03/760.91.66) wanneer u opvang nodig heeft. Doe dit tijdig! 1 week voor de schoolvrije dag sluiten wij om 16u de inschrijvingen af. (bv: schoolvrije dag op woensdag, de woensdag ervoor kan u nog tot 16u inschrijven, daarna wordt de inschrijving afgesloten!). Bel dus tijdig door (minstens 10 dagen op voorhand) dat u opvang zoekt voor u kind(eren). Wanneer de inschrijving afgesloten is bekijken wij het aantal inschrijvingen om te beslissen of er opvang doorgaat of niet. U kan ons vanaf 1 week voor de schoolvrije dag terug contacteren om te horen of er opvang georganiseerd wordt die dag. Schoolvakanties: 07-19u Tijdens schoolvakanties werken wij centraal in 4 opvangen (Buurthuis Sinaai, Gavertje 4 Belsele, ’t Mispeltje Sint-Niklaas, De Droomballon Nieuwkerken). Ook voor vakantieopvang dient u vooraf in te schrijven.


Hoe kan u inschrijven? De 1e dinsdag na een vakantie kan u vanaf 16u inschrijven voor de volgende vakantie (kleinere vakantie worden samengenomen: herfst+kerst; krokus+Pasen) via het inschrijvingsformulier dat u vindt op internet. Ga naar www.sint-niklaas.be, E-loket, Buitenschoolse Opvang … (naam vakantie). Vul dit formulier correct in, let er op dat u uw rijksregisternummer juist invult (enkel cijfers, geen . of -!) en klik dan onderaan op ‘indienen’. Na de inschrijving ontvangt u van ons een brief waarin staat of u effectief plaats heeft of op wachtlijst staat. Wanneer u op wachtlijst staat kan u de vrijgekomen plaatsen opvolgen via het Eloket. Open hiervoor opnieuw een inschrijvingsformulier op onze website en daar ziet u bovenaan een link staan naar het overzicht met vrije plaatsen. Wanneer u toegekende opvang toch niet nodig blijkt te hebben dient u deze schriftelijk (!) te annuleren, minstens 1 week op voorhand. Laattijdig annuleren kan enkel met een geldig attest (werkgeversattest of doktersattest), anders wordt een boete aangerekend en krijgt u bij een volgende inschrijving een plaats op de wachtlijst toegedeeld. CONTACTGEGEVENS DIENST BUITENSCHOOLSE OPVANG Diensthoofd Isabel Blommaert 03/760.91.65 Coördinatoren opvanglocaties 03/760.91.67 en 03/760.91.65 Administratief medewerker Veerle Rombaut 03/760.91.66 de.sprinkhaan@sint-niklaas.be Meer uitgebreide informatie kan u terugvinden in ons huishoudelijk reglement. Dit kan u verkrijgen op onze dienst in het stadhuis. Indien u verder nog vragen heeft kan u terecht op het stadhuis, dienst Buitenschoolse Kinderopvang (2e verdiep kant Parkstraat).

LOCATIE in DE DROOMBALLON


Personeelsbestand schooljaar 2011 - 2012 KLEUTERAFDELING Onze kleuterafdeling telt 8 voltijdse titularissen en 1 kinderverzorgster. Er is ook een aparte juf voor het kleuterturnen Nog eens 1 juf neemt de zorgopdrachten voor haar rekening. We richten ook een wereldklas in voor kleuters.

Melissa Rombaut Gr 1 - Berenklas

Celine Peeters Interimaris Gr 1

Peggy Van Rumst Kinderverzorgster

Nancy De Tender Ilse Bryssinck Zorgleerkracht Lich. opv. Kleuters Gr 1 – Gr 2 – Gr 3 – Gr 4 Mentoruren kleuters

Eva Reed (20/24) Gr 2A - Konijnenklas

Nele Merckx (4/24) Gr 2A - Konijnenklas

Elke Verhassel Gr 2B - Kikkerklas

Mieke Pollentier Gr 3A - Muizenklas

Christine Van Hove GR 4A - Drakenklas

Ilse Vermeulen Dorien Ghyssaerts Gr 4B-Krokodillenklas Gr4C - Giraffenklas

Ine Verdonck Gr 3B - Dolfijnenklas

Ayse Cetin OKAN kleuters


 LAGERE AFDELING De lagere afdeling telt 14 voltijdse klastitularissen en 1 duo-job 5 leerkrachten staan in voor de levensbeschouwelijke vakken. We tellen 3 zorgleerkrachten en 1 juf lichamelijke opvoeding. 1 juf zorgt voor de begeleiding van ATN in de wereldklas

Ellen Heyns Titularis 1A

Tine Daneel Titularis 1B

Evie De Beelde Titularis 1C

Nele Van Duyse Zorgleerkracht L1 Mentoruren lager

Ayse Cetin OKAN L1

Veerle Dhooghe Titularis 2A

Sarah Van Wiele Interimaris 2A

Winny Van de Walle Titularis 2B

Naomi De Jonck Titularis 2C

Carine Bombeke Zorgleerkracht L2-3-4

Lieve Peeters Titularis 3A

Wendy Van de Vijvere Titularis 3B

Peggy Vercauteren OKAN 2 (lager)

Inga Poppe Interimaris OKAN 2

Mieke De Prycker Titularis 4A (duojob)

Nele Van Duyse Titularis 4A (duojob)

Wim Van Broeck Titularis 4B

Natalie Wymeersch Titularis 4C


Chantal Reunes Titularis 5A

Evelien Colpaert Titularis 5B

Eddy De Wolf Titularis 6A

Ilse Bryssinck lichamelijke opvoeding L1

Anne-Lore Anne lichamelijke opvoeding L2L6

Carmen Vervaet Interimaris Lich. opv. L2L6

Chantal Daelman Rooms-katholieke godsdienst

Kaat Smet Niet-confess. Zedenleer L4-5-6

Lieve Putteman Niet-confess. Zedenleer L1-2-3 Zorgleerkracht -OKAN

Stijn De Maeyer Titularis 6B

Frederik Vanhuffel Zorgleerkracht L5-6 ICT-coördinator

Jonathan wielandt LO – zwemmen zorg EX-OKANlln

Redouan Ouazzani Islamitische godsdienst

Nel Parlevliet Protestantse godsdienst

 BELEIDS + ADMINISTRATIEF KADER

Ludwig De Meyer Directeur

Chris Grumiau Beleids-medewerker Zorgcoördinator

Betty Van Goethem Administratie Secretariaat

Candi D’Hulster Administratie Secretariaat

Kirsten De Munck Zorg-administratie Secretariaat


 ONDERHOUDSPERSONEEL

Fatma Lagouireh

Linda Fierens

Miranda Van Mele

Bruno Mesan

Wendy De Maeyer

Khadija Alioua

 EXTERNE MEDEWERKERS

Andrea Spittaels GON-begeleiding

Annelies Vander Vennet GON-begeleiding

Kelly De Regghe GON-begeleiding

Mieke Willems CLB-medewerkster

Ilse Leenaerts CLB-medewerkster

Myriam Janssens CLB-medewerksterFlorimont Eggermont Sleutelbewaarder

Karen Dierckx CLB-Verpleegster

Dominique Cools CLB-Schoolarts

BABYNIEUWS Lagere afdeling Juffen Veerle (titularis 2A) nog met bevallings- /ouderschapsverlof. Zij wordt tijdelijk vervangen door juf Sarah (Van Wiele) Zij was reeds eerder werkzaam op onze school. Kleuterafdeling Juf Melissa (titularis Gr 1 – Berenklas) is ook nog met bevallings- / ouderschapsverlof. Zij wordt vervangen door juf Celine (Peeters). Ook zij was reeds eerder werkzaam op school Heuglijk nieuws is er ook voor juf Lieve (Putteman) (NCZ). Zij is opnieuw zwanger. Benieuwd of Dries, Fien en Kaat er een broertje of zusje bijkrijgen ?


Wie zich niet meer moet afvragen of het een jongen of een meisje wordt zijn juf Veerle (L2A) en juf Melissa (Gr 1 - Berenklas). Zij bevielen ondertussen van respectievelijk een flinke dochter en een flinke zoon (zie rubriek “personalia”) Voor juf Veerle werd het een Emma en voor juf Melissa een ThorTERUG VAN WEGGEWEEST Het omgekeerde geldt voor juf Elke. (titularis Gr 2B – Kikkerklas) Haar bevallings-/ouderschapsverlof ligt achter de rug en zij hernam per 1 september haar taak binnen ons team.“TIJDELIJK” AFWEZIG Dit kan niet gezegd worden van Juf Anne-Lore (bijz lk LO - lager) . Zij is voor onbepaalde tijd afwezig en wordt vervangen door juf Carmen (Vervaet) Ook juf Peggy V. (OKAN 2) zal gedurende enkele weken noodgedwongen haar taak bij ons op school moeten opgeven. Zij wordt vervangen door juf Inga (Poppe) Beide juffen stellen zich voor in de rubriek “Even voorstellen”

We zullen jullie de moeite van het tellen besparen, er staan 38 teamleden op de foto. Een hele hoop, zal je denken. De waarheid gebied ons te zeggen dat er slechts 38 aanwezig zijn. Op dit ogenblik telt ons voltallig team maar liefst 48 leden (voltijdsen, deeltijdsen en tijdelijken). Neem daar nog het 6-koppig schoonmaakteam bij, aangevuld met 8 externe medewerkers die wekelijks over de vloer komen en 1 alomtegenwoordige sleutelbewaarder en je komt aan een totaal van maar liefst 63 mensen.


De start van het nieuwe schooljaar is bij ons op school weer goed voor enkele nieuwe gezichten. Wat ze hier precies komen doen lazen jullie reeds in de rubriek “Personeel”. Wie ze zijn laten we hen graag zelf vertellen…

juf Carmen Vervaet – interimaris LO-lager Omcirkel wat juist is en vul in: Ik ben Carmen Vervaet en ik vervang de … .

1

2

3

4

5

6

7

1. Hoe oud ben ik? Z. 21 T. 25 M. 29

5. Ik hou van … T. Zwemmen en reizen J. Snowboarden en reizen B. Fietsen en reizen

2. Welke sporten beoefen ik? E. Ballet en basketbal O. Rope skipping en tennis U. Turnen en volleybal

6. Ik ben jarig op… A. 28 oktober E. 28 november U. 28 december

3. Welke kleur ogen heb ik? R. Grijs/groen E. Grijs/Blauw U. Bruin

7. Mijn favoriete eten is … S. Pizza F. Frietjes R. Spaghetti

4. Ik ben opgegroeid in … N. Nieuwkerken-Waas S. Sint-Niklaas G. Belsele

Hopelijk vinden jullie het goede antwoord! Succes! We maken er samen een fijn schooljaar van! Groetjes Carmen

juf Inga Poppe – interimaris OKAN 2 Hallo allemaal ! Ik, Inga Poppe, zal de komende twee maanden de vervangende juf zijn in de wereldklas. Omdat dit toch een ietwat langere periode is, wil ik me even kort voorstellen. Zo weet u onmiddellijk bij wie uw kind terecht zal komen. Ik ben 21 jaar en ben dus nog maar pas afgestudeerd als leerkracht Lager Onderwijs aan de KaHo Sint-Lieven in Sint-Niklaas. Ik ben afkomstig uit Waasmunster, waar ik nog steeds bij mijn ouders inwoon.


Ik ben iemand die elke dag wil bijleren en zoveel mogelijk ervaringen wil opdoen, zeker nu ik nog jong ben. Vandaar dat ik ook geen seconde twijfelde wanneer de school iemand nodig had om de wereldklas van juf Peggy over te nemen. Vanaf dinsdag 18/10/2011 heb ik de taak van juf Peggy overgenomen. Dit betekent dat ik haar toezichten op de speelplaats ook doe, en dus gekend ben (of zal zijn) bij de andere leerlingen van de school. Het kan dus wel best zijn dat uw kind weleens iets thuis komt vertellen over mij, vandaar dat ik het belangrijk vind dat de ouders toch steeds goed weten wie er de verantwoordelijkheid draagt over hun kind(eren). Bij deze kent u mij al een beetje beter, als u nog vragen heeft dan bent u uiteraard steeds welkom. Ik heb er alvast zin in en zal zorgen dat de kinderen, en ikzelf, een onvergetelijke tijd beleven in de wereldklas! Groetjes, Juf Inga

meester Jonathan Wielandt – zorg EX-OKAN - zwemmen Hallo iedereen, Ik ben Meester Jonathan. Mijn volledige naam is Jonathan Wielandt. Ik ben 24 jaar en woon al mijn hele leven in Nieuwkerken. Als kleuter ben ik gestart aan mijn schoolcarrière op OLV Ten Bos aangezien dat in die tijd de enige kleuterschool was. Vervolgens ben ik dan naar de jongensschool overgestapt dat toen nog SBO was maar ondertussen beter bekent is als De Droomballon. Ik heb zelf dus 6 jaar lang hier achter de schoolbanken gezeten. Van De Droomballon ben ik dan via de sportschool in de lerarenopleiding terecht gekomen waar ik ben afgestudeerd als leerkracht lichamelijke opvoeding. Na het behalen van mijn diploma ben ik dan weer terecht gekomen op de twee scholen waar het vroeger allemaal voor mij begonnen was. Inderdaad de 2 scholen... Ik geef namelijk 14u turnen in de lagere school OLV Ten Bos en ik geef 8u les op De Droomballon. Op De Droomballon zit ik niet meer achter de schoolbanken maar sta ik ervoor, ik geef namelijk zorg aan de ex-OKAN leerlingen. Ik geef ook zwemmen aan de witte badmutsen en ook nog een uurtje niveaulezen. Dit alles doe ik met heel veel plezier!!! Want het is fijn om na al die jaren terug op De Droomballon te zijn ;) ! Buiten de schooluren heb ik ook nog wat vrije tijd en die spendeer ik vooral in de turnzaal. Ik doe namelijk mee aan wedstrijden in de acrobatische gymnastiek (zie foto) en daar moet ik heel veel voor trainen.


Samenstelling ministerraad 2011-2012 : In de loop van september werden zoals gewoonlijk de jaarlijkse leerlingenraadverkiezingen gehouden. Vooraf kregen de mogelijke kandidaten de nodige duiding via een gesprek in de klas en een begeleidend schrijven naar de ouders. Het resultaat van deze stemming vinden jullie hieronder. Tijdens de startvergadering werden de ministerposten verdeeld onder de verkozenen.

Koning Borre Van de Putte (6A) Koningin Luna Bombeke (5A) Onderwerpen en aanpak : Hoe gaan we te werk voor de vergadering? Hoe komen we aan de ideeën en voorstellen? Hoe weten we wat de kinderen in de verschillende klassen willen?

♦ Minister van sport: Astrid Vereecken (6A) ♦ Minister van verkeer/gezondheid: Lieze Steels (6A) ♦ Minister van feestelijkheden: Quinten Speleers (6B) ♦ Minister van cultuur/wereldklas: Alexander Canetta (5A) ♦ Minister van binnenlandse zaken: Friedl Van den Bossche (6B)

Vergadermomenten : Eenmaal per maand komen we samen op dinsdagmiddag ♦ Minister van sociale zaken: We eten onze boterhammen op tijdens de vergadering. Josephine Muyldermans (5A) Om 13.20 sluiten we de vergadering altijd af.


29.09.2011 Een leeruitstap die volledig in het teken staat van WETENSCHAP & TECHNOLOGIE ! In de voormiddag stond een geleid bezoek aan de COCA-COLA FABRIEK te Wilrijk op ons programma. Bij aankomst kregen we eerst een woordje uitleg over de geschiedenis van CocaCola. Wie had ooit kunnen denken dat dit zwarte drankje (uitgevonden door een apotheker !) de wereld zou veroveren ? Daarna trokken we, voorzien van een koptelefoon mét zender en ontvanger, doorheen de fabriek. We zagen er hoe de glazen flessen worden gespoeld, gedroogd en gevuld. In de petblazerij werden piepkleine buisjes omgetoverd tot grote plastieken flessen van 1,5 en 2 liter. En de vele duizenden gevulde flessen werden op banden vervoerd en tenslotte verpakt om te worden uitgevoerd naar supermarkten en groothandelaars. Enorm interessant om te zien wat er zo allemaal gebeurt met de flessen frisdrank vooraleer die bij ons thuis op tafel terecht komen. Het boeiende bedrijfsbezoek werd natuurlijk afgerond met een gratis degustatie ! ’s Namiddags werden wij door een deskundige gids opgewacht in de internationale luchthaven Antwerpen. De luchthaven bevindt zich op 5 km van het Antwerpse stadscentrum en is grotendeels gelegen op het grondgebied van het Antwerpse district Deurne. Daarom wordt in de volksmond nog vaak de vroegere naam ‘Luchthaven Deurne’ gebruikt, ook bekend als ‘de plein’. Deze luchthaven wordt voornamelijk gebruikt als zakenluchthaven. VLM Airlines heeft er zijn hoofdkwartier en een onderhoudsloods. Verder zijn er ook privémaatschappijen , een vliegschool, vliegclubs en is er ook het Stampe en Vertongen-luchtvaartmuseum. Het werd voor onze oudste leerlingen een leerrijke ervaring in twee werelden die de hunne niet zijn, of moeten we zeggen … nog niet zijn ? Tenslotte laten we nog enkele ‘getuigen’ aan het woord :

Op donderdag 29 september brachten we een bezoek aan Coca Cola Belgium in Antwerpen. Het was daar héél spectaculair. Je zag met je eigen ogen hoe het lekkere drankje gemaakt wordt. Flessen werden gespoeld en wat later gevuld met het zwarte goedje. Het was echt wel de moeite waard om dat fabriek te bezoeken. Het zal me altijd bijblijven… Van Josephine Muyldermans


Op 29 september gingen we met de bus naar Antwerpen voor onze eerste leeruitstap. Het bezoek aan Coca Cola vond ik erg boeiend. Het was er wel luidruchtig, maar daar hadden ze gelukkig iets op gevonden : een hoofdtelefoon voor iedereen ! Het is een moderne fabriek en als ik nu een frisdrankje neem, weet ik hoe en waar dat gemaakt is… Van Robin De Munck Het was supertof in Coca Cola. Eerst keken we naar een interessante film over de geschiedenis van het wereldbekende drankje. Daarna hielden we een spannende kwis en … juf Mieke wist de meeste antwoorden. Het leukste was natuurlijk de rondleiding in de fabriek. We kregen een mooi petje en een koptelefoon. Op het einde van ons bezoek mochten we een frisdrank kiezen uit een automaat. En dat smaakte ons zeg !! Van Quinten Verleye We zijn naar de luchthaven van Deurne geweest! Daar hebben we veel interessante dingen gezien. We moesten door een metaaldetector van de security. Toen kregen we een bezoekerspasje, leuk hé We gingen in de loods naar de propellorvliegtuigjes kijken. Er was ook een vliegschool, de grootste van ons land. We hebben ook de brandweerkazerne mogen bezoeken. Tenslotte gingen we nog naar een leuk museum, Stampe en Vertongen. Moe, maar voldaan gingen we terug naar huis. Van Jonas B. & Quinten S.

meester Stijn & meester Eddy

04.10.2011 Tijdens het thema “ik in de natuur” brachten we een bezoekje aan een fruitteler. We trokken voor een leerrijke namiddag naar fruitteler Verhofstede in Nieuwkerken. Daar kregen we antwoord op vele van onze vragen. • • • •

Hoe zorgt u ervoor dat er geen wormen in de appels wonen? Hoe plukt u de appels die bovenaan in de bomen hangen? Wat bedoelt men met sorteren, is dat appels en peren in groepjes leggen? Hoe geraken de appels eigenlijk van de boomgaard naar de winkels?


• •

Wat doet u zoal in de winter? Enz.

We ontdekten hoe een boomgaard er eigenlijk uitziet. We leerden het verschil tussen een appel- en een perenboom. Vervolgens kwamen we te weten hoe appels en peren worden geplukt. De fruitteler schudt niet aan de bomen zodat ze naar beneden vallen hoor! En een rieten mandje is echt wel te klein! Ze gebruiken hiervoor wel plukzakken, een slee, een ladder en een heel grote bak waar wel 350 kg appelen of 400 kg peren in kan.

Een tractor heeft de boer dan ook natuurlijk nodig om die bakken naar de koelcel te brengen.

Wat ruikt het in die koelcel raar zeg! En het is daar wel héél koud ! Daar worden ze bewaard tot ze gesorteerd worden.

Met behulp van de heftruck wordt zo’n grote bak dan gekanteld zodanig dat de appelen gesorteerd kunnen worden aan de sorteermachine. Hier worden de appelen naar grootte onderverdeeld en dan in bakjes gelegd.

Op het einde kregen we elk nog een appel en mochten we zelfs nog eens proeven van het zelfgemaakt fruitsap. Mmm… lekker!


De voorbije week gingen de kikkers en konijnen op zoek naar spinnen en andere kriebeldiertjes. We knutselden zelf spinnen en hingen die in een reuze spinnenweb. We sponnen zelf een web en speelden spin terwijl we het liedje zongen van “de spin Wiedewin”. Op donderdag maakten we zelf spinnetjes met snoep… best lekker zo een spinnetje. Het was een leuk en kriebelig weekje!

21.10.2011 Niet te koud en een deugddoend zonnetje. Ideaal weer om een duik in de tijd te nemen. Bestemming : Tongeren, één van de oudste steden van ons land en ruim 2000 jaar geleden, dé bakermat van de Romeinse beschaving in onze streken. Een bezoek aan het vernieuwde Gallo-Romeins museum moest een hoogtepunt worden,


maar eerst kregen we een historische kijk op Romeins en Middeleeuws Tongeren door meester Chris, onze gids tijdens de voormiddag. Een schets van de situatie in die tijd kregen we op de “Site Romana” even buiten het stadcentrum. Aan de hand van een platte grond en rustig gezeten in een amfitheater leren we waarom precies deze streek door de Romeinse legioenen werd uitgekozen als standplaats en maakten we kennis met Ambiorix en zijn Eburonen. Onze aandacht was meteen gewekt. We zagen de 2de eeuwse Romeinse muur en mochten voelen aan de silexstenen. We sloten af aan een doorsnede van hoe een Romeinse heirbaan er in onze streken heeft uitgezien. Een korte busrit bracht ons naar de parking aan de oever van de Jeker. Tijd voor een rustig “koek- en drankmoment” om krachten op te doen voor de beklimming van het talud, richting stadscentrum. Op de Grote Markt trekt het standbeeld van Ambiorix meteen de aandacht. We luisterden gespannen naar wat meester Chris over deze mysterieuze hoofdman en zijn stamgenoten te vertellen had en noteerden het voornaamste. Van het middeleeuwse Tongeren onthouden we vooral het bezoek aan de O-L-Vrouwe-basiliek en de Romaanse kloostergang. Het verschil tussen de Gotische en de Romaanse bouwstijl wist ons wel te boeien. Voor we er erg in hadden was het middag en stonden we voor het Gallo-Romeins museum.

Eerst naar de picknickruimte voor onze lunchpauze en daarna op ontdekkingstocht. Daarvoor werden we verdeeld in 4 groepjes, elke met een begeleider en een gids. De namiddag bestond uit 2 delen : een rondleiding door de eigenlijke tentoonstellingsruimten én de workshop “ten aanval”. We werden er omgetoverd toch échte Romeinse soldaten. Kledij, wapenuitrusting, training, gevechtstechnieken, we weten er alles van…

De tijd vloog voorbij en voor we ’t wisten stonden we terug in de 21ste eeuw… Het werd een gevarieerde en leerrijke dag.


KOKKERELLEN IN GROEP 4 Hallo iedereen, Wij zijn de draken, de krokodillen en de giraffen. Wisten jullie dat wij heel handig zijn, en dat wij af en toe eens grote honger (of goesting) hebben? Wel, daarom maken wij af en toe eens iets lekkers in de klas. We zijn begonnen met gezonde en lekkere dingen. Naar aanleiding van het thema fruit vonden we het wel een goed idee om eens fruitsla te maken. Eerst handjes wassen en een schort aan en dan konden we er aan beginnen Fruit snijden pffffff…..Wat een “Makkie”, dat konden wij al goed hoor! En, mmmmm… wat was dat lekker! De juf haalde zelfs de mixer boven en wat koekjesmeel en zo konden we nog eens terug fruitpap eten, dat was zelfs nog lekkerder. Daarna bij het thema groentjes legden we de lat iets hoger. We maakten groentesoep. Iets moeilijker te snijden die worteltjes zeg! Maar ook superlekker!!! Gelukkig zijn alle vingertjes gespaard gebleven. We kijken al uit wat we de volgende keer gaan maken! Toedeloeoeoeoe…


DE EERSTE SCHOOLDAG

POPCORNFEEST

DAG VAN DE LEERKRACHT

DANK AAN DE OUDERRAAD


KOM OP APPELS

SPEELKOFFERS

OP DE SPEELPLAATS


Regelmatig krijgt directeur Ludwig bezoek van één van zijn kleine “onderdanen”. - Dat kan zijn om ’t een en ’t ander “te komen uitleggen” (als jullie begrijpen wat ik bedoel)… - Dat kan zijn om iets af te geven of om iets te vragen… - Maar… dat kan ook zijn om één of andere “pluim” in de wacht te slepen. En… bij ons in den bureau zijn dat geen “pluimen” maar “duimen”. Het leek ons dan ook leuk om het beste van het beste telkens te bundelen in onze schoolkrantedities. Zo leuk zelfs dat we er een aparte (nieuwe) rubriek van maken. Onze allereerste selectie


Naturodam (3e leerjaar) gaat (AFVAL)actie voeren! Nadat we in de klas een interessante brief hadden ontvangen over het afvalprobleem, besloten we in het derde leerjaar om niet bij de pakken te blijven zitten. We zijn immers Naturodam. Om iets te ondernemen moeten we ons eerst goed informeren en goed nadenken. Daarom nodigden we een deskundige uit in onze klas. Sara heeft ons uitgebreid verteld over de "afvaltrap". Wat is dat?

Storten is een probleem want het creĂŤert een afvalberg.

Verbranden van restafval geeft nog veel giftige stoffen af in de lucht.

Recycleren van glas, papier, GFT en KGA is een verkleining van de afvalberg.

Hergebruiken van leeggoed is een zuinige oplossing en geeft sommige produkten een tweede leven.

Voorkomen is de meest milieuvriendelijke oplossing. Zo vermijden we alle vorige problemen.

Na deze deskundige uitleg hebben we met onze klassen diep nagedacht en kwamen we al tot een aantal eigen oplossingen die we in de praktijk willen brengen en waar we onze school van willen overtuigen.

1. We nemen onze boterhammen mee in een brooddoos (in plaats van wegwerpverpakking zoals aluminiumfolie) 2. We stoppen een koek in een doosje. Koeken die we kopen in een grote verpakking in plaats van individuele zakjes of pakjes. 3. We nemen onze drank mee naar school in een thermosfles of een drinkbus. Zo hoeven we niet altijd kleine flesjes weg te gooien. 4. We nemen vaker fruit mee in plaats van koek of snoep. 5. We starten na de herfstvakantie met een campagne op school om de andere kinderen hiervan te overtuigen.


1ste leerjaar: meisjes

1ste plaats (gouden medaille) Roukaya El Marnissi - Lorien Aelbrecht - Zeta Bombeke - Lynn Faems - Eef De Pesseroey - Burm Suus - Nikita Smet - Lynn De Saegher

1ste leerjaar: jongens -

Axl De Vooght Kaan Pieters Warre Smet Mauro De Wolf

2de leerjaar: meisjes

3de plaats (bronzen medaille) Milla De Ryck - Jana De Jonghe - Lotte Van Berghen - Kim Everaerts - Dina Spruyt - Luna Spruyt

2de leerjaar: jongens

1ste plaats (gouden medaille) Wout Verschraegen - Gianni Van Riet - Robbe De Jonghe - Timmy Blancquaert - Joris Smet - Wouter Room - Viktor Svacina - Mohammed Allolo - Mathias Svacin


3de leerjaar: meisjes - Lisa De Mayer

3de leerjaar: jongens

Zilveren medaille Seppe Raets - Olivier Ivens - Vito Iliano - Dries De Pesseroey - Luka De Wolf

4de leerjaar: meisjes - Laura Wielandt - Lola De Waele

4de leerjaar: jongens

2de plaats (zilveren medaille) Emiel De Schepper - Stef De Schepper - Mohamed El Marnissi - Marco De Pauw - Max Lossie

5de leerjaar: meisjes - Manon Heyninck - Luna Bombeke - Sara El Marnissi

5de leerjaar: jongens - Jorre Smet - Wannes De Locht - Ahmed Allolo

6de leerjaar: jongens - MichaĂŤl Verbraeken

Proficiat aan alle leerlingen die hebben meegelopen met de veldloop!! Het was een sportieve, zonnige en leuke namiddag!


Een reportage van de kaboutersportdag in de kleuterafdeling vinden jullie in de kersteditie van Hallo-SBO�


Geluk Je kunt geluk lief meisje niet grijpen met je hand niet zetten in een lijstje niet binden in een band Je kunt het niet zelf maken van hout van steen of zand niet breien en niet haken niet knippen uit een krant Je maakt het niet van aarde ook niet van gras of hooi en omdat je het niet maken kan is geluk zo mooi ’t Is een ongeschreven liedje de vogels zingen het uit het woont in hoge hemelen en diep onder je huid.

RECLAME VERKOOPT … GELUK ???

Toon Hermans

Voorwerpen die mensen geluk brengen…dat bestaat al lang. Denk maar aan het klavertjevier, al eeuwenlang dé geluksbrenger. Ook nu nog geloven veel mensen in zo’n geluksbrenger of talisman. Of het écht werkt is niet bewezen, maar als het iemand helpt om zich beter te voelen, dan is het geluk niet ver weg.

JEZUS ZIJN WOORDEN GINGEN RECHT NAAR HET HART. HIJ WEES HEN DE WEG NAAR HET ECHTE GELUK. GELUKKIG ZIJ DIE... = Gelukkig zijn, gelukkig zijn, daarvoor wil ik alles geven. Weg wat teveel is geen stress aan mijn lijf liefde en warmte… gelukkig zijn… (R. Van het Groenewoud)

Er komen

betere tijden, vreugde en geluk

voor iedereen...een hoopvolle toekomst!!

= JEZUS verandert WATER in WIJN!


DE ZIN EN ONZIN VAN AVI-LEESNIVEAUS In vorige jaargangen informeerden we jullie regelmatig over initiatieven als “niveaulezen” , “lezen in groepjes”, “voorlezen”,… . Heel dikwijls viel in deze bijdragen de term AVI-leesniveaus. Een term die we trouwens in één van die bijdragen ook duiding gaven. Maar goed, dat is onze versie. Misschien is een “second opinion” ook eens goed. In de krant van vrijdag 30.09.2011 vonden we een artikel i.v.m. deze leesniveaus van de hand van Vanessa Joosen. Een autoriteit in deze materie. Zij heeft het voornamelijk over het facet waarmee ouders het meest worden geconfronteerd : de AVI-aanduiding op kinderboeken. We geven jullie haar kijk op de zaak… Op de achterflap van de meeste boeken voor beginnende lezers vind je een AVI-aanduiding en een leeslijntje. AVI staat voor ‘Analyse Van Individualiseringsnormen’ en geeft een aanduiding van de moeilijkheid van een boek. Veel kinderen zijn er trots op wanneer ze weer een AVI-niveau gestegen zijn en sommige scholen vermelden de AVI-resultaten op het rapport. Toch wordt de schaal gerelativeerd door boekenjuf en zorgcoördinator Hedwige Buys: tot AVI 3 is het voor ouders een nuttige graadmeter. Zo bespaar je kinderen te moeilijke boeken en dus vervelende leeservaringen. Nadien ziet Hedwige Buys de AVI-schaal vooral als hulpmiddel voor leerkrachten, die zo de voortgang kunnen meten van kinderen die leren lezen en eventuele moeilijkheden kunnen opsporen. Ouders laten zich beter leiden door de interesse van hun kinderen en proberen moeilijkere boeken idealiter samen met hen te lezen. Ook Tanja Van Acker van Stichting Lezen benadrukt dat de persoonlijke interesse van kinderen veel leesmoeilijkheden kan helpen overwinnen. Een gemotiveerd kind leest sneller en beter. Met een boek over voetbal, dinosaurussen of ballet kan je net zo goed leren lezen als met een schools leesboek, zeker met een beetje hulp van een ervaren lezer. Voor ouders raadt Hedwige Buys aan om de ‘vijfvingerregel’ te hanteren. Staan er op een bladzijde meer dan vijf woorden waar een kind over struikelt, dan is het te moeilijk. Ofwel leg je het dan nog even opzij, ofwel lees je het samen. Naast het aanbod van leuke boeken speelt de leescultuur in een gezin een grote rol in het aanleren van leesplezier, zo benadrukken Van Acker en Buys. Veel ouders stoppen met voorlezen zodra de kinderen in het eerste leerjaar zitten. Daarin schuilt het gevaar dat kinderen lezen vooral gaan beschouwen als een schoolse en moeizame bezigheid. Zeker kinderen aan wie als kleuter vaak werd voorgelezen, worden met de eerstelezersboeken teruggeworpen op verhalen die minder spannend en uitdagend zijn. Kinderen aan wie ook na het eerste leerjaar nog voorgelezen wordt, hebben vaak meer inzicht in verhalen en in taal, en begrijpen dus sneller woordgrapjes en klankspel. Zij hebben meer kans om uit te groeien tot enthousiaste lezers. Vanessa Joosen

BLIJVEN VOORLEZEN ! is de boodschap. Met veel lees- en boekengroeten Juf Carine
7020 uren, of ongeveer duizend uur per jaar, slijten Vlaamse leerlingen tussen hun zevende en hun veertiende op de schoolbanken. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderwijsrapport van de OESO.

________________________________________________________________________________________________Meer mannen gevraagd in onderwijs

In het Vlaamse basis -en secundair onderwijs zwaaien vrouwen de scepter. Het aantal mannelijke lesgevers in het basisonderwijs bedroeg in 2009 nog maar 15%. Een serieuze vermindering tegenover de 19,6% van 2002. Ook in het secundair onderwijs gaan de cijfers al jaren bergafwaarts, met een daling van 43% in 2002 naar 39,6% in 2009. De trend lijkt zich niet meteen te keren. Als we de instroomcijfers bekijken van mannen in een professionele bachelor, die uitzicht geeft op lesgeven in het basisonderwijs, dan zien we dat dit aantal ook daalt. Kathleen Deckx (sp.a)dringt aan op maatregelen. “In het loopbaandebat voor leerkrachten dat Minister Smet op dit ogenblik met de koepels en de vakbonden voert, zal er een antwoord moeten gevonden worden op de vraag hoe we meer mannen voor het onderwijs kunnen doen kiezen.� ______________________________________________________________________________________________Waalse leerlingen verkiezen Engels boven Nederlands

In het vorige schooljaar koos 51% van de Waalse eerstejaarsscholieren voor het vak Engels, in plaats van Nederlands, als tweede taal. Dat blijkt uit cijfers van Etnic, het bureau voor statistiek van de Franse Gemeenschap, die La Libre Belgique kon inkijken. In dat schooljaar kozen 23 768 Waalse leerlingen van het eerste jaar secundair voor Engels als tweede taal (51%), 21 615 volgden Nederlandse les (46%). In katholieke scholen blijft Nederlands wel nog de belangrijkste tweede taal. In het Waals gewest mogen scholieren in het secundair onderwijs voor hun tweede taal kiezen tussen Engels, Duits of Nederlands. De keuze tussen de aangeboden talen ligt bij de inrichtende macht. In de meeste grensgemeenten wordt Nederlands verplicht. ________________________________________________________________________________________________Economie wordt verplicht schoolvak voor iedereen

Alle leerlingen van het secundair onderwijs krijgen vanaf 2014 economie als verplicht basisvak. Dat schrijven de Corelio-kranten. Het vak zou verplicht worden vanaf de eerste graad en in alle richtingen. De maatregel past in de hervorming van het secundair onderwijs, die vanaf 2014 ingaat. Vlaams onderwijsminister Pascal Smet (sp.a) streeft naar een brede, algemene vorming in de eerste jaren van het secundair onderwijs. Daardoor zullen dus ook leerlingen die Latijn volgen, economie krijgen in het eerste jaar. Dat is nu niet het geval. De economische richtingen kunnen in elk geval een duwtje in de rug gebruiken. Het aantal leerlingen in die klassen is op tien jaar tijd behoorlijk gedaald.


vzw DE KEERKRING Centrum voor opvoedingsondersteuning Plezantstraat 165 9100 Sint-Niklaas tel : 03/755.00.71 e-mail : vzwdekeerkring@telenet.be

In samenwerking en samenspraak met het centrum voor opvoedingsondersteuning laten wij jullie in deze jaargang van “Hallo SBO” kennismaken met een aantal van hun publicaties. De onderwerpen die wij in deze jaargang aansnijden betreffen : - 1. Grenzen stellen : een moeilijke evenwichtsoefening. (herfsteditie) - 2. Verwennen, een onderschat probleem… (kersteditie) - 3. Open communicatie : een wereld van verschil (paaseditie) - 4. Ouders scheiden. Kinderen lijden ? (zomereditie) Voor volgende jaargang plannen wij voorlopig : - 5. Pesten: gedaan ermee ! (herfsteditie) - 6. Hoe vergroot ik het zelfvertrouwen van mijn kind (kersteditie)

Grenzen Stellen: een moeilijke evenwichtsoefening ? Kan dat? Mag ik dat toelaten? Ben ik te streng? Ben ik ouderwets? Met deze en soortgelijke vragen worden we regelmatig geconfronteerd als zoon of dochter het ons weer eens moeilijk maken. We weten niet goed wat we kunnen toelaten en wat we moeten verbieden. Te rade gaan bij familie of vrienden kan een oplossing zijn, maar sticht soms nog meer verwarring. Wat in het ene gezin wordt toegestaan, kan in het andere absoluut niet! Twijfels bij het opvoeden, zoals bij de vraag waar de grenzen moeten liggen, komen meestal voort uit onzekerheid over normen en waarden. Ook de tegenstelling tussen de eigen manier van opvoeden en de uiteenlopende meningen van deskundigen, stelt ons voor dilemma’s. Dit alles maakt opvoeden niet gemakkelijker en laat bij ouders vaak een gevoel achter van onzekerheid en onmacht.

Mag ik grenzen stellen? Hoe bepaal ik die grenzen dan? Grenzen stellen heeft een opvoedend effect als er kansen op ontwikkeling door geboden worden. Het begrip “grens” wordt nog te veel geassocieerd met straf, vermaning, verbod, zedenpreek, weigering en voortdurend “nee” zeggen. Pedagogisch grenzen stellen betekent echter niet beknotten maar kansen bieden. Grenzen afbakenen duidt op betrokkenheid bij de ontwikkeling van je kind, want grenzen stellen en respect tonen voor je kind, het één staat niet los van het ander.


De grenzen die je stelt, zijn afhankelijk van de leeftijd en de capaciteiten van je kind. Als betrokken ouder kan je daarvoor gerust te rade gaan bij je eigen intuïtie. Als iets voor jou echt niet kan, dan is dat de grens, ook al kan het wel bij de buren. Als je beslist in functie van de leeftijd, de capaciteiten en de ontwikkeling van je kind dan is dat een goede leidraad.

Standvastig Bij kleine kinderen geven duidelijke grenzen een gevoel van veiligheid. Op die manier wordt voor hen duidelijk wat kan en wat niet kan. Het is vooral van belang dat je er op een consequente manier mee omgaat. Hier durft ons gevoel ons wel eens parten spelen. Kinderen zijn er immers meesters in om ons zodanig te beïnvloeden dat we dikwijls toch toegeven. Dit zal voor veel ouders herkenbaar zijn, en het is natuurlijk ook zeer menselijk! Als we op dat moment beseffen dat we ons hebben laten “overhalen”, zullen we een volgende keer misschien beter en bewuster reageren en toch op ons standpunt blijven staan. Onderhandelen. Ook pubers hebben grenzen nodig. Het botsen tegen grenzen helpt hen in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. Het bepalen van de grens is echter een ander paar mouwen. Het is het soms wel eens balanceren op een slappe koord zodra er vaker wordt onderhandeld over waar de grenzen moeten liggen. Dit onderhandelen vraagt van de ouders een zekere soepelheid die ook weer rekening houdt met de leeftijd en de verantwoordelijkheidszin van hun kind. Onderhandelen betekent niet tegen je zin toegeven, maar gezamenlijk tot een overleg komen. Zo kunnen pubers zelf stilaan hun eigen waarden ontwikkelen, wat dan weer een stap is naar zelfstandigheid. Ook hier geldt weer: als het voor jou als ouder echt niet kan, is het nodig om dat duidelijk te maken aan je kind. Indien je beslissing niet genomen wordt vanuit de wil om te overheersen, maar veeleer om te leiden, te sturen, te ondersteunen en te stimuleren dan is dit “pedagogisch verantwoord grenzen stellen”. Bij verbieden en straffen gaat het om het tegenovergestelde, namelijk om de wil te breken of macht te demonstreren. Afgezien van het feit dat verbieden en straffen meestal niet werken, omdat straf vaak in drift en woede worden uitgesproken, hebben ze ook een belastende invloed op de relatie met je kind.

Vertrouwen Tijdens de puberteit zal je kind steeds meer vrijheid opeisen. Dan komt er het vooral op aan vertrouwen te hebben. Dit vertrouwen moet je kind wel min of meer verdienen, bijvoorbeeld door zich te houden aan afspraken. Zo leren ze ook verantwoordelijkheid op te nemen. Vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid gaan steeds samen. Om af te sluiten nog even de volgende bedenking. Het gebeurt meer en meer dat ouders ook met zeer jonge kinderen gaan onderhandelen. Aldus willen ze hun kinderen een beetje mee verantwoordelijk maken bij een beslissing. Dit kan echter bij veel kinderen onzekerheid veroorzaken, daar waar ze juist nog veel houvast nodig hebben.

Voor een individueel gesprek rond het opvoeden van je kind kan je een afspraak maken met een opvoedingsdeskundige op het nummer 0494/53.45.81. Het gesprek is gratis.


Alleen tijd met ouders maakt kinderen écht gelukkig Alle verleidingen van iPads, games en bouwdozen ten spijt… De waarheid komt uit een kindermond. En die zeggen zélf dat alle iPads, barbies, games en lego-steentjes in de wereld nooit opkunnen tegen de tijd die ze doorbrengen met hun ouders. Stef Telen Al jaren roepen opvoedingsdeskundigen dat bergen speelgoed en elektronische snufjes uw kroost niet gelukkig maken, een studie van Unicef over het mentale en materiële welzijn van kinderen komt nu tot hetzelfde besluit. Niets maakt hen zo gelukkig als tijd doorbrengen met hun grote helden: mama en papa. De logica zelf, maar niet in de praktijk, meent kinderpsycholoog Klaar Hammenecker. “Veel ouders kennen het onderscheid niet tussen blij maken en gelukkig maken”, zegt ze. “Nochtans is dat er: je maakt een kind blij met een cadeautje, maar dat is een effect op korte termijn dat geen bijdrage levert tot de algemene tevredenheid van een kind. Zo kan je een kind ook gelukkig maken door het niet blij te maken. Als kinderen iets niet krijgen, leren ze immers omgaan met gevoelens als frustratie, en op termijn draagt dat bij tot hun geluk.” Uit het onderzoek van Unicef blijkt dat kinderen wel degelijk belang hechten aan speelgoed, chique gsm’s en een designerjas. Maar ze zien die spullen vooral als iets nuttigs, of goed voor hun sociale status. Niet als een geluksbrenger. Hammenecker illustreert met een voorbeeld: “In scenario 1 wordt een kind ’s ochtends om 7 uur naar de voorschoolse opvang gebracht, maar thuis wacht een nieuwe Playstation. In scenario 2 maken kinderen en ouders zich samen klaar voor het werk en de school en nemen ze daar allebei de tijd voor. Voor een kind is die keuze snel gemaakt.” Vraag jezelf eens af hoe je later door je kinderen gezien wil worden : als Sinterklaas of als ouder die samen met zijn kind in de tuin werkte? Klaar Hammenecker - kinderpsycholoog

Tijd kopen Volgens Hammenecker moeten ouders af en toe in de spiegel kijken. “Waarom koop je speelgoed en mooie kleren? Hebben je kinderen ze nodig? Kan je niet “neen” zeggen? Wil je af van het gezeur? Vraag jezelf eens af hoe je later door je kinderen gezien wil worden: als Sinterklaas of als de ouder die samen met zijn kind in de tuin werkte? Alles begint bij een bewustmaking: ”Je kan alleen opvoeden als je er tijd voor maakt.” Al beseft de kinderpsycholoog ook dat tijd een schaars goed is. “Iedere ochtend moeten tasjes gemaakt worden, kleren aangetrokken en boterhammen gesmeerd. Maar een lunchpakket maken terwijl je wat praat met de kinderen die hun melk drinken, ook dat is tijd doorbrengen”, zegt ze. En dat kan ook tijdens de avondrush. “In plaats van meteen aan het eten te beginnen en je e-mails te controleren, kan je ook met de kinderen samen zitten en de dag en het verdere verloop van de avond bespreken. Je kan ook je kinderen vragen te helpen met opruimen als je daardoor nadien langer samen in de zetel kan zitten. Het voordeel van tijd is dat je hem kan kopen, en voor een kind hoeft dat zelfs niet veel te zijn.”


Een nieuwsflash vanuit de muziekklas. Hallo, beste jongens en meisjes van de Droomballon, Op 1 september zijn ook wij van start gegaan. Het is heel tof en we hebben al veel geleerd. Na de herfstvakantie beginnen wij, de leerlingen van het 1° jaar AMV, met de 1° instrumentlessen. Wij kunnen hier in Nieuwkerken de volgende instrumenten leren bespelen : viool, klarinet, saxofoon, piano en gitaar. Ondertussen voelen wij ons al heel goed in onze nieuwe lokalen, waar ook de Bib gevestigd is. We zijn dit jaar gestart met 17 leerlingen in het 1° jaar. De laatste jaren hadden we telkens iets NIEUWS te vertellen, wel dit schooljaar is er een 4° jaar notenleer : AMV L4 !!! Je kan nu dus de volledige lagere graad van de muziekacademie hier in Nieuwkerken volgen. Bij deze wil ik alle mensen, ouders en leerlingen en sympathisanten bedanken die hieraan meegewerkt hebben, want zo’n “opbouw” komt er niet vanzelf. Ook een dikke dank u wel aan de directie en leerkrachten van de droomballon voor het gebruik van de klaslokalen. Vele muzikale groetjes, De leerlingen van de academie en Juf Catherine


Beste ouders, De ouderraad staat open voor alle ouders. De vergaderdata worden via het schoolblad en via de schoolwebsite bekend gemaakt. Het staat elke ouder vrij de vergaderingen bij te wonen. Het ouderraad is aangesloten bij de koepelorganisatie. KOOGO (Koepel voor Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs) Bij de aanvang van een nieuw schooljaar, waarin we zowel in de kleuter- als de lagere afdeling weer heel wat nieuwe gezichten zien, heet de ouderraad alle nieuwkomers en hun ouders van harte welkom op onze school en wenst iedereen een succesvol schooljaar! Dat succesvol schooljaar hangt natuurlijk in de eerste plaats af van onze kinderen en het schoolteam, maar ook wij, ouders, kunnen daar in grote mate meewerken. De ouderraad zoekt zoals elke jaar enthousiaste en dynamische ouders die samen met de directie, het team en de kinderen willen meebouwen aan een democratische, eigentijdse en verdraagzame school, waar iedereen zichzelf kan zijn. Concreet streeft de ouderraad naar een vertegenwoordiging van minstens 2 ouders per klas, zowel uit de klassen van de lagere afdeling als uit de kleuterklassen. De ouderraad houdt maandelijks een vergadering waarop van gedachten wordt gewisseld over alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de school en/of de kinderen, acties in elkaar worden gestoken en activiteiten worden voorbereid(bv. Sinterklaasfeest, Schoolfeest, Paddenstoelenfeest, Kerstmarkt...). Bovendien verzorgt de ouderraad de praktische ondersteuning van de kinderfeesten op school, de organisatie van festiviteiten waarvan de opbrengst rechtstreeks ten goede komt aan onze kinderen(bv. speeltuigen en zandbak in de tuin) en het inrichten van infoavonden. Andere, meer praktische manieren om mee te helpen aan de uitbouw van onze school: - meewerken bij de kinderfeesten(Sinterklaas, Carnaval) die tijdens de schooluren plaatsvinden - meewerken bij festiviteiten ingericht door de ouderraad(vooral het Schoolfeest) - leesmoeder of -vader: begeleiden van een leesgroepje tijdens de lesuren(ook oma's en opa's zijn van harte welkom!) - zwemmoeder of -vader: begeleiden van een zwemgroepje tijdens de lesuren De infoavonden begin schooljaar bieden hiervoor de ideale gelegenheid. Of ... kom gewoon eens langs op en vergadering van de ouderraad die doorgaat in de refter van de school. Nogmaals van harte welkom in onze school en tot binnenkort! Met vriendelijke groeten, De voorzitster Leen Goeman


Het bestuur Stefaan Laureys Penningmeester Papa van Kirsten, Kaatje & Ilias slaur@worldonline.be

Bram Rumes Ondervoorzitter Papa van Ceddrich, Sterre, Mirthe, Stef-Kamiel bram.rumes@skynet.be

Leen Goeman Voorzitster Mama van Lobke, Rune & Eebe leen.goeman@telenet.be

Niet op de foto Dirk Vandenbossche Mentor Papa van Friedl dirkvdb@pandora.be

Catherine Hamers Secretaris Mama van Charlotte & Olivier c.hamers@telenet.be

Peter Fierens Materiaalmeester Papa v Freya, Lenn, Kobe & Wibe peter.fierens@metso.com

De overige leden Bauwens Erika , Behiels Marleen, Beuckelaers Pascal, Berton Rebecca, Boeckx Elisabeth, Bonte Frits, Cleys Esmé , Colman Yori, De Beer Anke, De Block Ellen, De Caigny Dominique, De Clercq Hilde , De Cuyper Ilse, De Decker Tina, De Permentier Cindy, De Prycker Veerle, De Rechter Griet, De Vos Karen, De Vriese Eva, De Witte Kim, D’Haese Elly, D’Haeyer Veronique, De Kesel Dominique, De Schrijver Katrien, Dierickx Ellen, Dutré Dominiek, Eeraerts Kenny, Greefs Leen, Hanae Fatima, Heyns Elly, Lekembre Caroline, Leroy Jo, Liessens Annick, Martens Veerle, Martens Vicky, Milliau Wendy, Moerloose Katrien, Opgenhaffen Kris, Plaetinck Grietje, Pool Sylvie, Renodeyn Fré, Reyniers Ann, Robbrecht Hanka, Saman Nathalie, Scholiers Ann, Simon Veronique , Snellings Katrien, Sobek Michèle, Soetens Els, Spruyt Wim,Steels Tom, Valaert Olivier, Van Acker Wendy, Van Bastelaere Kurt, Van Besauw Elke, Van Doorsselaer Birte, Van Osselaer Nathalie, Van Vlierberghe Ilse, Van Vlierberghe Johan, Vercauteren Dirk , Vergult Liesbeth, Verheyden Rikky, Waeckens Frederik, Waelput Wim en Waterschoot Kelly, Wymeersch Karen Onze excuses voor eventuele foutjes en vergetelheden.

DANK AAN ALLEN VOOR HET ENGAGEMENT


Na een onderbreking van één schooljaar (op het paasnummer na) proberen we deze veelgelezen rubriek tijdens deze jaargang terug vulling te geven. We hopen genoeg materiaal te sprokkelen om het 4 edities vol te houden. 500 / 1000 243

38 30 14

48 428 / 68

2,5

6100 64 / 17 40 000

Wij, Belgen, gaan graag en veel met vakantie. Bovendien geven we graag geld uit. Per vakantie besteden we gemiddeld € 500 tot € 1000 per persoon. Bijgelovige mensen wonen beter niet op huisnummer 243. Uit onderzoek van verzekeringsmaatschappijen blijkt dat mensen die op huisnummer 243 wonen twee keer zoveel schadeclaims moeten indienen. Vooral een feestje geven thuis blijkt gevaarlijk te zijn… Uit onderzoek blijkt dat 38 % van de Vlamingen bang is van onweer. Vooral nachtelijke bliksemschichten en luid knallen doen ons sidderen en beven. 30 % van de vrouwen hebben hun kind na hun 30ste levensjaar. Eind jaren negentig was dat nog maar 15 %. De meeste gezinnen zijn pas compleet als de ouders 35 jaar zijn. Volgens onderzoek brengen we gemiddeld 14 uur per dag al zittend door. De helft van de ondervraagden gaf zelfs toe dat hun enige beweging op een dag bestaat uit het heen en weer lopen naar hun auto. Elke dag de trap nemen of wat verder parkeren is de meest eenvoudige methode om meer te bewegen. Uit een recente poll blijkt dat 48 % van de ouders stiekem de snoep van hun kinderen opeet ! Zin om te shoppen ? Koop dan een nieuwe jeans, want dat is de beste investering. Volgens een Britse studie kost de gemiddelde jeans € 44 en wordt ze 428 keer gedragen. Komt neer op ongeveer 10 cent per keer. Even vergelijken: een gemiddelde legging kost € 17, maar wordt slechts 68 keer gedragen. 2,5 jaar staat een vrouw gemiddeld aan het fornuis in haar leven. Het aantal uren is al sterk afgenomen tegenover de jaren ’60, toen vrouwen nog gemiddeld 6 jaar van hun leven al kokend doorbrachten. Mannen spenderen maar 1,5 jaar in de keuken. Maar nogmaals : het gaat hier om een gemiddelde 6 100 miljard sms-berichten werden er in 2010 wereldwijd verstuurd. Dat zijn er bijna 200 000 per seconde (192 192 om precies te zijn). In 2007 waren dit er nog maar 1 800 miljard of 56 432 per seconde. Vrouwen krijgen gemiddeld 64 keer per jaar een huilbui, mannen 17 keer. Dit blijkt uit een Duits onderzoek. Tot hun 13de verjaardag huilen meisjes en jongens ongeveer even vaak. Ongeveer 40 000 kinderen, waarvan de helft jonger dan 6 jaar, zijn elk jaar het slachtoffer van brandwonden. De belangrijkste oorzaak is heet water. Kokend theewater of een beker hete koffie zijn de grootste boosdoeners. Veel van die ongelukken gebeuren in de ochtenddrukte. Tussen het aankleden en het toilet door drinken ouders koffie of thee. In hun haast vergeten ze dat hun beker op tafel staat. Een dorstige peuter/kleuter probeert ervan te drinken. De koffie/thee is natuurlijk veel te heet en het kind laat de beker vallen. Het resultaat zijn brandwonden aan de kin, de hals en de romp (Bron : vzw. Pinocchio)


Wij zijn blij met de geboorte van : - Emma (25.06.2011) Dochtertje van juf Veerle Dhooghe (2A) en echtgenoot Tim

- Thor (02.07.2011) Zoontje van juf Melissa Rombaut (Gr 1 – Berenklas) en echtgenoot Filip

- Mila (14.08.2011) Kleindochter van juf Carine Bombeke(Zorgleerkracht L2-3-4)

- Odile (24.09.2011) Dochtertje van juf Evelien Anné (gewezen collega) en partner Gilles Van Namen

- Thomas (20.10.2011) Broertje van Jonas Aertgeerts (Gr 1 – berenklas)

Onze oprechte deelneming : - Mevr. Maria Thienpont (16.05.1930 – 24.06.2011) Overgrootmoeder van Lynn (1B – Wolkenklas) en Stan (Gr 2B – Kikkerklas) Faems

- Mevr. Lea De Witte (23.01.1930 – 06.08.2011) Moeder van Juf Kaat Smet (leerkracht NCZ)

- Mevr. Martha Smet (05.07.1914 – 16.09.2011) Grootmoeder van juf Peggy Van Rumst (kinderverzorgster) Overgrootmoeder van Kobe Heyndrickx (1B – Wolkenklas) Overgrootmoeder van Devon (Gr 4B – krokodillenklas) en Rune (Gr 1 – Berenklas) Colman

- Dhr. Siegfried Mariman (20.10.1934 – 27.09.2011) Grootvader van Terence (5B) en Laurens (2A) Mariman

- Dhr. Albert Verhulst (23.11.1921 – 29.09.2011) Overgrootvader van Natan (2B) en Milan (1A – Wolkenklas) De Caigny

- Mevr. Christiane Merckx (09.04.1963 – 30.09.2011) Tante van juf Nele Merckx (leerkracht Gr 2A – Konijnenklas)

- Dhr. Baziel Volkerick (28.06.1925 – 30.09.2011) Overgrootvader van Nicolas (Gr 4B – Krokodillenklas) en Wouter (Gr 1 – Berenklas) Daems


november - december Verlofdagen van za 29.10 t.e.m. zo 06.11.11 vr 11.11.11 van za 25.12.2010 t.e.m. zo 09.01.2011

HERFSTVAKANTIE Wapenstilstand KERSTVAKANTIE

Medisch schooltoezicht do 10.11.11 di 29.11.11

5de leerjaar B OKAN 1 + 2

Activiteiten intra muros wo 09.11.11 vr. 19.11.11 vr. 02.12.11

Vlaamse Technologie Olympiade L6A + 6B (via internet) Actie “Fata Morgana” - 1ste ster “Kom op appels” - 2de ster “Luizen pluizen” Sinterklaasfeest

Activiteiten extra muros ma 07.11.11 di. 08.11.11 do 10.11.11 ma 21.11.11 wo 30.11.11

Schooltoneel kleuters Gr 4A + 4B + 4C Leeruitstap Antwerpen + Breendonk L4A + 4B Kronkeldiedoedag L1A + 1B + 1C Schooltoneel 6A + 6B Bezoek “Huis van de Sint” Gr 3A + Gr 3B

Ontspanning op schoolniveau Noteer alvast in jullie agenda ! vr 16.12.11

Kerstmarkt


Lijst van nuttige telefoonnummers 1. Kinder- en jongerentelefoon 102 2. Kinderrechtswinkel 09 / 233.65.65 3. Vertrouwenscentrum kindermishadeling 078 / 15.00.20 of 09 / 216.73.30 4. CLB 03 / 776.34.51 5. Jongeren Advies Centrum Waasland 03 / 766.72.72 6. Jolijn 0800 / 900.33 7. Tele onthaal 106 8. Opvoedingstelefoon Vlaanderen 070 / 222.230 9. Centrum voor Morele Dienstverlening 053 / 77.54.44 10. Jeugdpolitie Sint-Niklaas 03 / 760.12.00 11. De Keerkring Centrum voor opvoedingsondersteuning 03 / 755.00.71

MET DANK AAN

Hallo SBO - Herfsteditie 2011-2012  

Dit is de herfsteditie van het schoolkrantje a.k.a. "Hallo SBO" van de Stedelijke Basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken in het schoolj...

Hallo SBO - Herfsteditie 2011-2012  

Dit is de herfsteditie van het schoolkrantje a.k.a. "Hallo SBO" van de Stedelijke Basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken in het schoolj...

Advertisement