Page 1

De Stedelijke Basisschool

… waar iedereen thuis is

Hallo S.B.O. STEDELIJKE BASISSCHOOL NIEUWKERKEN

Schoolblad S.B.O. Nieuwkerken Een band tussen school en thuis Schooljaar 2009 – 2010 Herfsteditie

INHOUD : Gijselstraat 35 Tel : 03/776.44.24 Fax : 03/777.79.18 E-mail : ludwig.demeyer@sint-niklaas.be chris.grumiau@sint-niklaas.be http://www.droomballon.be

redactie :

Chris Grumiau

Verantwoordelijke uitgever : Ludwig De Meyer

               

Mijmering Schoollied van de Droomballon Woordje van de directeur Personeel + Even voorstellen Nieuws Ter info Bouwdossier Inspraak Terugblik Klas in de kijker Klaspraktijk Fotoalbum De Lerende school De wereld van ICT Project – peer tutoring Pedagogische noo”d/t” Uit de media De Gezonde school De Solidaire school Levensbeschouwing Nieuws uit “Terradelpaz” Sociaal Wereldklas Cultuur Sportief Verkeersopvoeding Muziek Wist je dat ? Creatief + Personalia Kalender

Lijst met nuttige telefoonnummers


Voor wie nog even wil terugblikken op vorig schooljaar … Raadpleeg de rubriek “sfeerbeelden 2008-2009” op onze website www.droomballon.be Ook andere schooljaren komen aan bod. Actuele fotoreportages vinden jullie onder de rubriek “fotoalbum” Het loont de moeite !


Kind zijn Kind zijn is niet makkelijk, het is hard, je denkt dat niemand je berijpt niemand je snapt, maar in werkelijkheid is dat wel anders

De mensen om je heen proberen je te sturen naar de goede weg niet commanderen hoewel het soms wel zo klinkt

Kind zijn van scheidende ouders is nog moeilijker

je ouders hebben zelf genoeg aan hun hoofd, waardoor je je verwaarloost kan gaan voelen, maar dat is niet wat je ouders bedoelen

Ze willen dat je gewoon verder gaat, niet anders gaat leven dan daarvoor wees sterk en ga maar door

Weet dat ze het beste voor je willen dat ze alles voor je willen doen

het leven draait niet alleen om poen

Het is moeilijk en hard, maar zoek de start naar de goede weg laat je niet mee drijven door van allerlei leuke afleidingen want het leven is niet altijd leuk

Ga naar school haal je diploma denk aan jou toekomst

want die moet je helemaal alleen opbouwen dat zal niemand voor jou kunnen doen

Ik weet dat het allemaal makkelijk is gezegd maar je kunt het redden

zolang je maar op het goede pad blijf Als je ouder wordt

ga je het allemaal vanzelf begrijpen

Het leven zal je vanzelf alles uitleggen

Weet dat er mensen zijn die je willen helpen

Sla die hulp niet af want je kan niet alles alleen! Jana-Mae


Schoollied De Droomballon Dit is een liedje Dat gaat over m’n school ‘k ga je vertellen mijn grote droom Een hechte groep Met vrienden om me heen Daar kan ik groeien Ben ik nooit alleen. Refr. De droomballon De school voor iedereen De kinderen en de ouders Die gaan er heel graag heen Je kan hier heel wat leren Van rekenen tot sport Ik ontdek mezelf En kom niets tekort Heb j’ al gehoord Van dit gigantisch rijk Dat draait rond waarden Zet anderen te kijk Het wordt bestuurd Door kinderen van de school De droomballon Is mijn groot idool ! Refr. (2x)


Een woordje van de directeur De ouders, de leerkrachten en ikzelf vonden dit de kans bij uitstek om het de kinderen zélf eens te vragen. Daarvoor schakelde ik onze leerlingenraad, de zgn. raad der wijzen, in. Ik kom tot de kern van mijn verhaal. Op donderdag 15 oktober ging deze leerlingenraad door. Wat me opviel was dat de kinderen veel strenger zijn voor zichzelf dan wij, als beschermende volwassenen. Dit is geen nieuwe materie; kinderen zijn vaak veel strenger voor elkaar, dan wij voor hen.

Beste ouders, In het voorwoordje van ons eerste schoolkrantje wens ik iedereen altijd een prettige start toe, en verwelkom ik de nieuwe kinderen en ouders op school. Welkom in ons midden ! Echter, van een start kunnen we nog amper spreken. Voor je het goed en wel door hebt, is het al herfstvakantie. Het gaat allemaal zo razend snel, net zoals het opgroeien van de kinderen. Zo stond ik onlangs versteld van de kinderen die in onze leerlingenraad zetelen. Laat me beginnen bij het begin. Onlangs kwam er een klacht binnen van een ouder, omdat ”er kaarten waren gestolen van haar zoon.” Dit probleem werd aangekaart op de vergadering van de ouderraad, waar een geanimeerde discussie ontstond tussen de voorstanders van deze ruilkaarten, de tegenstanders en de neutrale burgers.

Gaan we deze kaarten verbieden? Weten de kinderen nog wel dat iets afpakken niet mag ? Leren de ouders dit tijdens hun opvoeding hun kinderen nog aan, en volgt de school daar dan in ? Zijn er lessen waarin dit onderwerp aan bod komt? Als kind verzamelden wij toch ook van alles, gaan wij dit onze kinderen dan afpakken? Waarom kopen we als ouder eigenlijk die kaarten voor onze kinderen? Laten we ze niet beter thuis? Dat is toch de verantwoordelijkheid van de ouders? Kan de school niet beter dit controleren? Of het speelgoed zoals ruilkaarten verbieden? Gaan we dan ook alle speelgoed dat de kinderen meebrengen bannen uit de school ? Moeten we hen ook niet leren dat ze voor hun spullen verantwoordelijkheid moeten dragen? Dit is toch dé uitgelezen ‘leerkans’ ?! Enz…enz…

Ik gaf hen één opdracht: komen tot een unaniem advies, om mee te nemen naar de gemengde werkgroep ouders en leerkrachten, die zich eerstdaags over deze problematiek zal buigen. Samen komen ze dan hopelijk tot één advies waarbij ik de knoop zal doorhakken. De acht leden van de leerlingenraad waren het er unaniem over eens, dat de kaarten wél nog mochten worden meegebracht, maar dat het ieders verantwoordelijkheid is om op zijn eigen spullen te letten, en de kaarten dan maar niet domweg te laten rondslingeren. Voila. Waar maken die grote mensen zo’n drukte over ? Tot er eentje langs zijn neus weg zei : “Ja, maar da ’s nu ook al, en dan is dat eigenlijk geen oplossing voor het probleem.” Ik liet ze een twintigtal minuten betijen, terwijl ik enkel luisterde en niet deelnam, en droeg hen op te komen tot één advies waarmee we vooruit konden. En dat is gelukt. Het verslag van deze vergadering vind je trouwens op de volgende bladzijde. Toen dacht ik : “Amai, die zijn groot geworden, die kunnen discussiëren, bemiddelen en komen tot een compromis, een unaniem besluit in dit geval, en dat op een rustige ongedwongen manier.” Ik was zo fier als een gieter. Dit is de leerlingenraad in volle glorie. Ik zou dan ook nadrukkelijk willen vragen aan de gemengde ouder- en leerkrachtengroep om het advies van de leerlingenraad in alle ernst mee te willen opnemen. Zo hoort het gewoon. Dit voelt goed aan. Ludwig DE MEYER Directeur

* * * * * * * * * * * * * *


Extra vergadering leerlingenraad Datum: Aanwezig:

15.10.2009 Seppe, Charlotte, Cisse, Anouk, Jelke, Danne, Ruben, Dries, meester Stijn, directeur Ludwig Afwezig: / Verontschuldigd: juf Christine (nascholing) Verslag : directeur Ludwig Agendapunt : Probleem van diefstal en/of verlies van duur speelgoed zoals verzamelkaarten. Hoe pakken we dit aan? Welk advies geven we aan de gemengde ouder- en leerkrachtenraad?

Verloop : 1. Directeur Ludwig en meester Stijn schetsen het probleem en delen de verschillende meningen van ouders en leerkrachten mee. 2. Daarna discussieerden de kinderen autonoom, met als doel te komen tot één unaniem gevormd advies. Dit is gelukt.

De meningen van de leden : 1. Alle kinderen waren het er unaniem over eens dat ze het jammer zouden vinden als het werd afgeschaft. 2. Vrijwel alle kinderen vonden in eerste instantie dat kinderen hun spullen maar moesten meebrengen ‘op eigen risico’. Ze zagen al snel in dat dit nu ook al zo is, en dus geen oplossing voor het probleem was. 3. Na 20 minuten onderling te hebben overlegd, kwamen ze unaniem tot hun voorstel.

Voorstel / advies van de leerlingenraad : -

in de klas staat een doosje bij de leerkracht, waarin het materiaal zit één keer per week een ruilmoment organiseren in de polyvalente zaal een leerkracht houdt toezicht leerlingen die binnenkomen, noteren hun naam op een blad papier

Opmerking Er wordt een gemengde ouder- en leerkrachten groep opgericht om hierin een eensluidend advies te formuleren naar de schooldirectie toe. Deze gemengde groep houdt rekening met het advies van de leerlingenraad. De zetelende leerkrachten in deze gemengde groep zijn : - juf Winny Van De Walle (2B) - juf Natalie Wymeersch (3C) - juf Ellen Heyns (1A) juf Peggy Vercauteren (wereldklas)

Variapunten 1) Wie kan kaarten met een gewoon kaartspel en wil dit introduceren? Een aantal jaren geleden was er een kaartrage op school, waarbij de kinderen spontaan begonnen te kaarten met elkaar. Dat was heel leuk, de kinderen speelden rustig samen, en hadden veel plezier. Zouden we dit terug kunnen invoeren ? 2) Ruben overhandigde een oproepformulier voor een wedstrijd ‘Eindelijk een poepsjiek toilet !’ (schoolstunt) Dit werd nog niet uitgelegd en zal worden bekeken. Dit verslag werd bezorgd aan : - Christine Dupon, voorzitter ouderraad De Droomballon - alle leerkrachten van De Droomballon - de leerlingenraadleden die dit wensten en hun emailadres opgaven


Personeelsbestand schooljaar 2009 - 2010 KLEUTERAFDELING Onze kleuterafdeling telt 7 titularissen en 1 kinderverzorgster. Er is ook een aparte juf voor het kleuterturnen Nog eens 2 juffen verdelen de zorgopdrachten onder elkaar.

Melissa Rombaut Gr 1 - Berenklas

Peggy Van Rumst Kinderverzorgster

Mieke Pollentier Gr 3A - Muizenklas

Ine Verdonck Gr 3B - Dolfijnenklas

Nancy De Tender Zorgleerkracht Gr 1 – gr 2 – Gr 3

Eva Reed Gr 2A - Konijnenklas

Debby Geldof zorgleerkracht interimaris

Elke Verhassel Gr 2B - Kikkerklas

Ellen Smet Interimaris Gr 2B

Christine Van Hove GR 4A - Drakenklas

Ilse Vermeulen Gr 4- Krokodillenklas

Dorien Ghyssaerts Ondersteuning Gr 4

Ilse Bryssinck Zorgleerkracht Gr 4 Lich. opv. kleuters


 LAGERE AFDELING De lagere afdeling telt dit schooljaar 15 klastitularissen. 5 leerkrachten staan in voor de levensbeschouwelijke vakken. We tellen 3 zorgleerkrachten en 1 juf lichamelijke opvoeding. 2 juffen (+ 1 meester - deeltijds) zorgen voor de kinderen uit de wereldklas

Ellen Heyns Titularis 1A

Tine Daneel Titularis 1B

Nele Van Duyse Interimaris 1B

Evie De Beelde Titularis 1C

Sarah Van Wiele Interimaris 1B

Kirsten De Munck Titularis 2A

Veerle Dhooghe Interimaris - 2A

Winny Van de Walle Titularis 2B

Naomi De Jonck Titularis 2C Ondersteuning 4째 lj

Lieve Peeters Titularis 3A

Wendy Van de Vijvere Titularis 3B

Natalie Wymeersch Titularis 3C

Stijn De Maeyer Titularis 4A

Wim Van Broeck Titularis 4B

Chantal Reunes Titularis 5A

Evelien Colpaert Titularis 5B

Eddy De Wolf Titularis 6A

Mieke De Prycker Titularis 6B


Ilse Bryssinck

Carine Bombeke

Frederik Vanhuffel Zorgleerkracht 5+ 6 ICT-coördinator

Zorgleerkracht 1ste lj

Zorgleerkracht 2de – 3de – 4de lj

Anne-Lore Anne lichamelijke opvoeding

Chantal Daelman Kaat Smet Rooms-katholieke Niet-confess. godsdienst zedenleer

Peggy Vercauteren OKAN lager

Lieve Putteman Niet-confess. zedenleer zorgleerkracht

Ayse Cetin OKAN kleuters + 1ste lj Ambulante opdr.

Roel Van Doorsselaer Ondersteuning Ex-OKAN-lln

Redouan Ouazzani Nel Parlevliet Islamitische Protestantse godsdienst godsdienst

 BELEIDS + ADMINISTRATIEF KADER

Ludwig De Meyer Directeur

Chris Grumiau Beleidsmedewerker Zorgcoördinator

Betty Van Goethem Candi D’Hulster Administratie Administratie Secretariaat Secretariaat

Annelise Crêve Administratie Secretariaat

Veerle Buytaert Administratie Secretariaat

 ONDERHOUDSPERSONEEL

Fatma Lagouireh

Linda Fierens

Miranda Van Mele

Bruno Mesan

Wendy De Maeyer

Khadija Alioua


 EXTERNE MEDEWERKERS

Andrea Spittaels GON-begeleiding

An verstraeten GON-begeleiding

An De Houwer Gon-begeleiding

Dorien De Swaef GON-begeleiding

Florimont Eggermont Sleutelbewaarder

Mieke Willems CLB-medewerkster

Ilse Leenaerts CLB-medewerkster

Myriam Janssens CLB-medewerkster

Karen Dierckx CLB-Verpleegster

Dominique Cools CLB-SchoolartsBABYNIEUWS Lagere afdeling De juffen Tine (titularis Wolkenklas 1B) en Evie (titularis Wolkenklas1C ) zijn beiden nog met bevallings- /ouderschapsverlof. - Juf Tine wordt tijdelijk vervangen door juf Nele (Van Duyse) - Juf Evie wordt tijdelijk vervangen door juf Sarah (Van Wiele) Beide juffen waren reeds eerder werkzaam op onze school. Kleuterafdeling Ook juf Elke (titularis Gr 2B – Kikkerklas) is nog met bevallings- / ouderschapsverlof. Zij wordt vervangen door juf Ellen (Smet). En ook zij is niet écht een nieuw gezicht op school Heuglijk nieuws is er ook voor juf Evelien (titularis 5B). Zij is opnieuw zwanger. Benieuwd of dochtertje Marie er een broertje of zusje bijkrijgt ?TERUG VAN WEGGEWEEST Het omgekeerde geldt voor juf Wendy. (titularis 3B) en juf Lieve (Putteman) (lkr NCZ) Hun bevallings-/ouderschapsverlof ligt achter de rug en zij hernamen per 1 september hun taak binnen ons team.“TIJDELIJK” AFWEZIG * Juf Kirsten (titularis 2A) is wegens een banaal arbeidsongeval nog steeds niet in staat om haar lesopdracht terug op te nemen. Zij wordt in 2A (net zoals vorige jaren) vervangen door juf Veerle (Dhooghe), ondertussen ook al een vertrouwd gezicht.


* Ook Juf Eva (Gr 2A – Konijnenklas) moest de start van het nieuwe schooljaar helaas aan zich laten voorbijgaan. Zij neemt tot nader orde omstandigheidsverlof. Zij wordt in haar klas vervangen door juf Nancy (duopartner + zorgleerkracht Gr 1-3)“TIJDELIJK” AANWEZIG Behalve bovenvermelden interimarissen moeten we, volledigheidshalve, ook nog 3 andere leerkrachten aan jullie voorstellen. * Juf Debby (Geldof) vervangt juf Nancy als zorgjuf bij van kleuters van Gr 1 t.e.m 3. Zij stelt zichzelf voor in onderstaande rubriek * Meester Roel (Van Doorsselaer) werd gevormd hier bij ons op school en kreeg in een ver verleden nog les van o.a. de “Hallo-SBO”-redactie. Zijn aanwezigheid beperkt zich voorlopig tot 6 restlestijden. Naast het zwemonderricht, geeft hij extra taalonderricht aan gewezen OKAN-lln die de overstap naar een reguliere klas hebben gemaakt. Hij stelt zichzelf voor in onderstaande rubriek. * En dan is (en eigenlijk moeten we zeggen was) er ook nog juf Angelique (De Mey). Zij kreeg de voorbije maanden een gevarieerd ambtenaanbod. - Tijdens de maand september verving zij juf Natalie in 3C - Tijdens de maand oktober werd zij gedurende 10 lestijden ingeschakeld in de wereldklas. Later kwamen daar ook nog enkele lestijden bij waarin zij zich uitsluitend bezighield met pedagogisch getinte schooladministratie Van juf Angelique moeten wij afscheid nemen. Na de herfstvakantie gaat zij aan de slag in “Gavertje 4” te Belsele, ter vervanging van een collega die met bevallingsverlof gaat. Wij danken Angelique voor haar inzet, haar flexibiliteit en haar collegialiteit en zeggen… Dank je wel en misschien tot ziens !

 juf Debby Geldof (foto zie in “overzicht kleuterafdeling”) Ik ben Debby een vrolijke en levenslustige juf. Als 23 jarige kleuterleidster heb ik dit schooljaar mijn eerste stappen in het echte werkveld gezet. Samen met mijn vriend bouwen we aan een gezellig nestje voor ons tweetjes. In mijn vrije tijd ga ik heel veel babysitten en ga ik heel graag op stap met vrienden.

 meester Roel Van Doorsselaer Hallo iedereen! Mijn naam is Roel Van Doorsselaer, ook wel meester Roel genoemd. Dit schooljaar startte ik mijn tweede jaar als onderwijzer. Toch ziet mijn opdracht er net iets verschillend uit in vergelijking met andere leerkrachten, daarom ben ik niet altijd terug te vinden op school in Nieuwkerken. Ik geef namelijk les op drie verschillende scholen.


In Beveren geef ik les in op Sancta Maria in het vijfde leerjaar en in Gavertje 4 (Belsele) geef ik 6 uren extra zorg aan de leerlingen van eerste en het vierde leerjaar. Daarbovenop geef ik ook nog 6 lestijden op de school waar ik zelf les heb gevolgd van het eerste tot en met het zesde leerjaar, namelijk De Droomballon. (Toen nog S.B.O. genoemd.) Het was een aangenaam weerzien met de leerkrachten waarbij ikzelf nog in de klas heb gezeten. Ook met de nieuwe gezichten was het een fijne kennismaking. Ik kwam natuurlijk niet alleen om met iedereen een praatje te slaan, maar om de kinderen wat bij te leren. Elke maandag ga ik met de zwemgroepen mee zwemmen in Sint-Niklaas en elke donderdagvoormiddag ben ik in de weer met enkele anderstalige nieuwkomers om samen aan de Nederlandse taal te werken. Dan wens ik nog een fijn schooljaar toe te wensen en dan zien we elkaar misschien op school, of elders in Nieuwkerken.

We zullen jullie de moeite van het tellen besparen, er staan 39 teamleden op de foto. Een hele hoop, zal je denken. De waarheid gebied ons te zeggen dat het er slechts 39 aanwezig zijn. Jullie geloven het of niet, maar op dit ogenblik telt ons voltallig team maar liefst 49 leden (voltijdsen, deeltijdsen en tijdelijken). Neem daar nog het 6-koppig schoonmaakteam bij, aangevuld met 9 externe medewerkers die wekelijks over de vloer komen en 1 alomtegenwoordige sleutelbewaarder en je komt aan een totaal van maar liefst 65 mensen. Een bloeiend bedrijf, zeg maar‌


Teldag 20 oktober 2009 Met hoeveel zijn we ?

KLEUTERAFDELING LAGERE AFDELING Wereldklas TOTAAL

AANTAL 162 296 24 482

JONGENS 84 = 51,9 % 141 = 47,6 % 6 = 25 % 231 = 47,9 %

MEISJES 78 = 48,1 % 155 = 52,4 % 18 = 75 % 251 = 52, 1 %

ALVAST DANK AAN IEDEREEN VOOR JULLIE VERTROUWEN IN ONZE SCHOOL !

Inschrijvingen – algemene informatie Je kunt je kind inschrijven op onze school: 1) op de opendeurdag / het schoolfeest (zie kalender) 2) op de kennismakingsdagen voor peuters (zie kalender) 3) tijdens de schooluren, na afspraak met de directeur,GSM 0486-68.16.54 4) in de zomervakantie, vanaf de eerste maandag na 15 augustus (moederdag): - op werkdagen : tussen 10.00 u en 12.00 u (door een administratieve medewerkster) tussen 18.00 u en 20.00 u. (door leerkrachten kleuter- én lagere school, voor al uw vragen) - op zaterdagen : tussen 10.00 u en 12.00 u (eveneens door leerkrachten) Wat breng je mee? - De inschrijving gebeurt aan de hand van de S.I.S.-kaart van het kind. - Breng een strookje van de mutualiteit mee om de medische fiche onmiddellijk in orde te brengen. - Wie van school verandert dient het RAPPORT met het ADVIES EINDE SCHOOLJAAR mee te brengen. Gelieve in dit geval eveneens andere documenten die van belang kunnen zijn, zoals testuitslagen e.d., mee te brengen.

Het 2de leerjaar… gesplitst … niet gesplitst … Hoe zit dat nu ? Even het verloop toelichten Vele mensen stellen zich vragen bij het verloop van drie naar twee klassen in het 2e leerjaar. Nu de lessen al twee maanden gevorderd zijn, zullen de kapoenen onze manier van werken al gewoon zijn. Toch zetten we alles nog even op een rij. We hebben geopteerd om de reken- en taallessen grotendeels in de drie klassen te geven. Dit om een meer kindgerichte aanpak te verzekeren. Vakken als wereldoriëntatie verlopen in de grote groep. Natuurlijk zorgen we er voor dat er met de eigen klas af en toe ook tijd wordt gemaakt voor meer ontspannen momenten zoals muziek en beeld. Naast dit alles proberen we iedere vrijdagmiddag de week ook af te sluiten met keuzeactiviteiten (bijv. Computerhoek, puzzelhoek,…).


Om het zelfstandig werk en de hoge concentratie te verzekeren, gebeurt de studie in normale omstandigheden in de eigen klas. Maar, wat met die grote verhuis van het schrijfmateriaal? Ook daar hebben we samen wat op gevonden. Iedere leerling heeft een koker in de bank waar hij/zij dit alles in kan opbergen. Deze wordt dan in de passende doos van de grote groep geplaatst en zo zeer eenvoudig verhuisd. De juffen van het 2e leerjaar

Meldpunt Vertrouwensleerkracht voor leerlingen Voor Raf die maar niet uit zijn schelp durft komen … Voor Liesbet die zich pestend en uitdagend gedraagt … Voor Inez die gepest wordt … Voor Martin van wie de ouders gaan scheiden … Voor Isabel die zich vaak eenzaam voelt … Voor Peter bij wie het niet goed klikt met de juf … Voor Anke bij wie er thuis soms rake klappen vallen … …er is àltijd hulp als je wil. Praat erover met een van je ouders, je broer of zus, de directeur, een juf of meester, en zelfs een goede vriend. Als praten moeilijk gaat, schrijf het op een briefje en bezorg het één van hen. Lukt dat niet of ben je bang, verlies de moed niet. Je kan ook steeds bij juf Carine terecht. Zij is vertrouwensleerkracht. Je kan met haar altijd een afspraak maken voor een VERTOUW-elijk praatje over wat je voelt. Kijk maar op de speelplaats. Daar hangt ook haar foto uit.

Wat wordt er op school ingezameld voor recyclage ? Lege inktpatronen en toners uit printers (geen kopieertoestellen) en gebruikte GSM’s: deze worden op het secretariaat verzameld. In ruil hiervoor krijgen we punten die we kunnen inruilen tegen informaticamaterialen, sportuitrusting, knutselmaterialen en dergelijke. Dankzij deze inzamelactie heeft de school reeds twee 21” computerschermen, 2 scanners, een lamineertoestel en een video/DVD combi toestel gekregen. Meer info: www.fundit.com Lege en/of gebruikte batterijen: deze mogen in de blauwe tonnen in de milieuhoek worden gedeponeerd. Ook hiervoor krijgen we punten die we kunnen inruilen tegen diverse artikelen waaronder toegangstickets voor educatieve uitstappen, educatieve spellen en informaticamaterialen. Door deze inzameling kon de school zich vorig jaar een lamineertoestel aanschaffen. Meer info: www.bebat.be


Plastic dopjes: het initiatief bestaat uit de verkoop van ingezamelde dopjes ten voordele van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw te Tongeren om te worden gerecycleerd in duurzame paletten. De dopjes die in aanmerking komen zijn plastic schroefdopjes van drankflessen, met name van mineraal- of spuitwater, van frisdrank (Cola, Fanta e.d.), van melk en van fruitsap. Dus niet van olie, detergenten, shampoos ... Ook geen plastic deksels of andere materialen. Meer info: www.dopjesactie.be

Te noteren ! Vrijdag 27 november 2009 Wijnproefavond op school ! De wijnproefavond op onze school is ondertussen uitgegroeid tot een traditie. Zonder stijf gedoe, onder elkaar én ongedwongen genieten van een ruim assortiment wijnen: aperitief, witte wijnen, rode wijnen, dessertwijnen en ... "iets" voor bij de koffie. Alles aan democratische prijzen voor ieders beurs. Bij elke aangeboden drank krijgt U een deskundige uitleg van Bart Claes (wijnimporteur). Nadien kan U eventueel een bestelling plaatsen. De opbrengst gaat integraal naar aanvullend didactisch materiaal voor de kinderen van onze school. WAAR : refter SBO - Gijselstraat 35 WACHT NOG EVEN OM DE WIJN VOOR DE KOSTPRIJS : € 6 EINDEJAARSFEESTEN TE BESTELLEN INSCHRIJVEN : EN… DOE HET VIA DE SCHOOL VAN UW KIND. - via e-mail : christine.vanhove@sint-niklaas.be - telefonisch op nummer 03/776.44.24 - Ouders met kinderen op onze school krijgen een persoonlijke uitnodiging met inschrijvingsstrookje. EEN ECHTE AANRADER 

Schooltoelage ZITDAGEN SCHOOL- EN STUDIETOELAGEN! Het stadsbestuur organiseert zitdagen waarop u hulp krijgt bij het invullen van een aanvraag voor school- en studietoelagen voor het schooljaar 2009-2010. Deze zitdagen vinden plaats op: - Donderdag 5 november 2009 van 17.00 tot 21.00 uur in de 1700 Infomobiel* aan het Stadhuis; - Woensdag 3 maart 2010 van 13.30 uur tot 16.30 uur in de Verzusteringszaal van het Stadhuis; - Donderdag 11 maart 2010 van 17.00 tot 21.00 uur in de 1700 Infomobiel* aan het Stadhuis. Indien u vragen over deze zitdagen heeft, kan u contact opnemen met Katlijne Hanssens, tel 03/760 91 35. * De 1700 Infomobiel is een omgebouwde bestelwagen van de Vlaamse Gemeenschap waar u kan instappen en uw aanvraag online wordt ingevuld. De Infomobiel zal zich voor het Stadhuis bevinden. Deze dienst is volledig gratis.


Beste,

Als ouder is het voor u essentieel dat uw kind zich op school optimaal kan ontplooien. Een weloverwogen studiekeuze is daarbij erg belangrijk. Het Beroepenhuis helpt jongeren van de 3de graad basis- en de 1ste graad secundair onderwijs op een speelse en interactieve manier bij het maken van een bewuste en positieve studiekeuze. Dankzij onze ruime doe-tentoonstelling willen wij een aantal doelstellingen realiseren. Ten eerste laten we jongeren kennismaken met meer dan 40 beroepen uit de technische sfeer. Daarnaast willen we ook dat onze bezoekers hun talenten ontdekken. De opleidingen in het beroeps- of technisch secundair onderwijs bieden goede kansen op professioneel succes. Anderzijds zijn er ook bij technische opleidingen voldoende mogelijkheden om door te stromen naar hogere opleidingen. Op de arbeidsmarkt is er bovendien een enorme vraag naar technisch geschoolde krachten. Reeds vijf jaar wordt Het Beroepenhuis dagelijks bezocht door klasgroepen. Maar omdat we ook de ouders willen bereiken, waren wij vorig schooljaar ook enkele keren open voor 11- tot 14-jarigen in het gezelschap van hun ouders. Dit werd een enorm succes, en daarom zullen er dit schooljaar opnieuw acht 'Open Zondagen' zijn. De data worden binnenkort definitief vastgelegd. Vanwege de enthousiaste reacties in het verleden willen wij graag voor een tweede keer de ouderraden en oudercomit茅s van scholen als partner onder de arm nemen om deze voor ouders zo waardevolle zondagen meer bekendheid te geven. Daarom nodigen wij u uit voor een nieuwe kennismakingsavond in Het Beroepenhuis. Op donderdag 19 november 2009 verwelkomen wij u graag vanaf 20 uur. U zal kennismaken met het aanbod van Het Beroepenhuis, de precieze data van de Open Zondagen en zelf op ontdekking kunnen gaan in de tentoonstelling. Nadien kan er nagepraat worden op een receptie. We voorzien het einde omstreeks 21u30. Inschrijven is gratis. Stuur uiterlijk v贸贸r maandag 9 november 2009 een mailtje naar peter@beroepenhuis.be met de volgende gegevens:

het aantal deelnemers hun naam en voornaam e-mailadres telefoonnummer naam en adres van de school Alvast bedankt en hopelijk tot op 19 november!

Vriendelijke groeten,

Peter Vande Casteele Educatief medewerker Het Beroepenhuis vzw Doornzelestraat 86-92 9000 Gent 09/330 85 50

www.beroepenhuis.be www.beroepenthuisindeklas.be www.heldenvanelkedag.be


Net zoals vorig schooljaar houden wij jullie op de hoogte van de vorderingen van de nieuwbouwwerkzaamheden in onze school. Wie regelmatig onze website raadpleegt of op of in de buurt van de school moet zijn zal merken dat fase 1 zo goed als voltooid is. Men is volop bezig met de binnenafwerking Laat volgende foto’s dit illustreren. De werken schieten zo goed op dat de verhuis gepland is voor de krokusvakantie. Maar hierover meer in ons kerstnummer.

Nieuwe administratieve vleugel : binnen en buiten

secretariaat

leraarskamer

polyvalente zolderruimte

Nieuwe klaslokalen voor 4de – 5de – 6de leerjaar

Nieuwe overdekte speelruimtes voor 4de – 5de en 6de lj + voor 1ste – 2de en 3de lj Voor wie de verbouwingen graag stap per stap volgt en nog véél meer informatie wil, verwijzen we naar onze website, rubriek infrastructuur.


Op De Droomballon dragen we inspraak van de leerlingen hoog in het vaandel. Vandaar dat we jaarlijks verkiezingen organiseren om vertegenwoordigers te zoeken voor de leerlingenraad.

Hoe gaan we te werk? De leerlingen van het vijfde en zesde kunnen zich kandidaat stellen. Deze namen worden op een kieslijst geplaatst. De vertegenwoordigers worden door de kinderen van de tweede en de derde graad gekozen. Zij kleuren drie bolletjes, vanzelfsprekend bij hun favorieten. Uit ervaring weten we dat dit niet altijd de ‘populaire’ leerlingen zijn. Kinderen kiezen vaak echt voor vertegenwoordigers waarvan ze denken dat ze capabel zijn. Nadien worden alle stemmen geteld onder het strenge oog van ‘gerechtsdeurwaarders’ meester Stijn en juf Christine. De vier jongens en de vier meisjes met de meeste stemmen mogen dan in de leerlingenraad zetelen. Wees gerust… ook de sloebers van groep 4 en de eerste graad maken kennis met ‘iets kiezen’ of ‘democratie’. De kleuters mogen op geregelde tijdstippen kiezen welk verhaal er voorgelezen wordt, welk spel er wordt gespeeld,… De juffen turven dan samen met onze kleinste burgers en zo ervaren ze eigenlijk wat democratie inhoudt. De leerlingen van de eerste graad mogen kiezen tussen vijf verschillende klasactiviteiten. Ze gebruiken daarvoor een andere kiesbrief.

Hoe verloopt de eerste vergadering? Op 8 oktober 2009 kwamen we met de nieuwe verkozenen voor de eerste keer samen in het bureau van de directeur. Enkele jaren geleden hebben we de onafhankelijkheid van ‘Het Droomballonrijk’ uitgesproken. De structuur van onze leerlingenraad is dan ook gebaseerd op het bestuur van een echt land. Ze kiezen een koning, een koningin en verschillende ministers. We trachten de leerlingen zoveel mogelijk zelf te laten beslissen. We laten jullie even meelezen hoe deze eerste vergadering verliep. Wij stelden enkele vragen op die onze verkozenen moesten beantwoorden. Ze discussieerden, wikten en wogen en kwamen uiteindelijk tot gezamenlijke beslissingen. Koningin Charlotte maakte een verslag!

DE MINISTERS

Dries

Anouk

Danne

Cisse

Jelke

Ruben


Datum: Aanwezig: Afwezig:

08.10.2009 Seppe, Charlotte, Cisse, Anouk, Jelke, Danne, Ruben, Dries, meester Stijn, juf Christine, directeur Ludwig /

1. Wie wordt welke minister? koning: koningin: minister van sport: minister van verkeer/gezondheid: minister van feestelijkheden: minister van cultuur: minister van binnenlandse zaken: minister van sociale zaken:

Seppe Charlotte Cisse Anouk Jelke Danne Ruben Dries

2. Hoe gaan we te werk voor de vergadering? Hoe komen we aan de ideeën en voorstellen? Hoe weten we wat de kinderen in de verschillende klassen willen? Enzovoort. -

Als er een voorstel komt van de leerlingenraad werken we met een enquête om ook de leerlingen te bevragen. Werking van de ideeënbus blijft. Maar… de juffen en de meesters moeten leerlingen in de gang laten als ze een voorstel hebben voor de ideeënbus. We moeten ook eens nadenken wat we gaan doen als de nieuwbouw klaar is. (probleem met het verzamelen van ideeën)

3. Hoe gaan we te werk tijdens de vergadering? Hoe stemmen we? Hoe bespreken we ideeën? Er wordt over ideeën gestemd. Bij gelijke stemmen, stemmen de 2 leerkrachten en de directeur mee.

4. Hoe kunnen we als ministerraad een goedgekeurd voorstel uitwerken? Bij een goedgekeurd voorstel wordt de verantwoordelijkheid en opvolging opgenomen door de minister bij wie het onderwerp hoort.

5. Hoe vertellen we onze beslissing aan de andere leerlingen? We proberen meer informatie op de website te zetten. (verslagen, enquêtes,…) Beslissingen over voorstellen die van leerlingen zelf komen, worden persoonlijk aan die leerlingen meegedeeld.


Ook in het verleden had de leerlingenraad heel wat inspraak en goede ideeën. Een greep uit enkele verwezenlijkingen: - gezonde en (h)eerlijke Oxfam-drankjes tijdens de middagspeeltijd - pictogrammen in de toiletten die ons leren hoe de handen te wassen - affiches ter promotie van veilig verkeer en fluojasjes - uitnodigen van de oudste oud-leerling op het schoolfeest - zelf voorbereide knutselmomenten met de kinderen van de wereldklas - een bedankingsreceptie op het einde van het schooljaar voor de ouderraad en de leesouders - vorstelijke bezoekjes bij de kleuters - … Onlangs werd het nut van onze leerlingenraad nog eens in de verf gezet. Vanuit de ouderraad was er een opmerking gekomen i.v.m. speelgoed, rages (Pixar-kaarten,…) enzovoort. Dit probleem werd aan de leerlingenraad voorgelegd. Ze kwamen tot een verrassend advies waarover u later vast meer zal horen! Dit is maar één van de vele voorbeelden van hoe wij de leerlingen willen betrekken bij het ganse schoolgebeuren.

Enkele kiekjes van de nieuwe vertegenwoordigers!


01.10.2009 Een leeruitstap die volledig in het teken staat van WETENSCHAP & TECHNOLOGIE ! In de voormiddag stond een geleid bezoek aan de COCA-COLA FABRIEK te Wilrijk op ons programma. Bij aankomst kregen we eerst een woordje uitleg over de geschiedenis van Coca-Cola. Wie had ooit kunnen denken dat dit zwarte drankje (uitgevonden door een apotheker !) de wereld zou veroveren ? Daarna trokken we, voorzien van een koptelefoon mét zender en ontvanger, doorheen de fabriek. We zagen er hoe de glazen flessen worden gespoeld, gedroogd en gevuld. In de petblazerij werden piepkleine buisjes omgetoverd tot grote plastieken flessen van 1,5 en 2 liter. En de vele duizenden gevulde flessen werden op banden vervoerd en tenslotte verpakt om te worden uitgevoerd naar supermarkten en groothandelaars. Enorm interessant om te zien wat er zo allemaal gebeurt met de flessen frisdrank vooraleer die bij ons thuis op tafel terecht komen. Het boeiende bedrijfsbezoek werd natuurlijk afgerond met een gratis degustatie ! ’s Namiddags werden wij door een deskundige gids opgewacht in Volkssterrenwacht Urania. Wie stelt zich immers geen vragen over het hoe, het wat én – vooral – het waarom van de dingen ? In de Oudheid was Urania de muze van de sterrenkunde. In deze tijd probeert Urania je te inspireren tot sterrenkunde en aanverwante wetenschappen als weerkunde en ruimtevaart. Er is voor ieder wat wils: jong en oud, beginners en gevorderden. Iedereen kan zijn gading vinden op Urania. Het werd voor onze oudste leerlingen een leerrijke ervaring in twee werelden die de hunne niet zijn, of moeten we zeggen … nog niet zijn ?


Tenslotte laten we nog 2 ‘getuigen’ aan het woord, nl. Jonas Blommaert en Jolan Maes. Ik vond het bezoek aan Coca Cola héél boeiend. Ongelooflijk om te zien hoe het er in zo’n bedrijf aan toe gaat… Alles is perfect georganiseerd en iedereen kent er zijn taak. Ik vond het bijzonder spijtig dat we er geen hele dag konden blijven want het was veruit de leukste leeruitstap die ik ooit al heb gemaakt ! Het was er wel een drukte van jewelste. Lege vrachtwagens kwamen aangereden en verlieten iets later volgeladen alweer de fabriek. Binnenin was er een hels lawaai, maar daar hadden ze gelukkig iets op gevonden. We kregen namelijk allemaal een hoofdtelefoon. Zo was er veel minder kabaal én konden we de gids toch nog goed verstaan. Kortom : het was een toffe leeruitstap; de beste ooit !!! Door Jonas Blommaert (6 a) In het begin vond ik Urania wel boeiend, maar geleidelijk werd het toch wat ‘saaier’. Misschien ook wel omdat de gids moeilijke woorden gebruikte. Helaas mochten we ook niet veel doen, tenzij luisteren. Al bij al werd het wel een geslaagd bezoek met al die mooie foto’s. En onze gids deed wel zijn uiterste best, maar de wereld van de planeten én het universum is voor ons toch nog heel moeilijk… De DROOMBALLON

Door Jolan Maes (6 a) Juf Mieke & meester Eddy


09.10.2009 16.10.2009

Wist je dat de beuk wel 100 jaar kan worden en dat hij leuke driehoekige vruchtjes heeft?

Wist je dat de eikels van de Amerikaanse eik verspreid worden door de Vlaamse gaai, en die van de inlandse eik door de muis?

Wist je dat de naalden van een spar alleen staan en die van een den per twee?

Wist je dat er tamme en wilde kastanjes zijn, en dat de bolster van de tamme op een egeltje lijkt?

Wist je dat loofbomen grote luchtzuiveraars zijn, want ze geven ons zuurstof in plaats van CO2?


Wist je dat bomen hun bladeren laten vallen omdat de boomwortels door de lage temperatuur in de winter geen water meer kunnen opnemen voor de blaadjes? Dan gaan de kale bomen in een soort winterslaap.

Wist je dat paddenstoelen op ĂŠĂŠn week tijd 5 miljard sporen kunnen vormen?

Wist je dat de schors de buitenste, zichtbare, dode en verharde laag van een boom is, terwijl de bast de laag eronder is, die zacht en levend aanvoelt?

Wist je dat dood hout in het bos niet opgeruimd wordt omdat het een bron van veel leven is?

Wist jij dat wij met rode oortjes naar alle bosverhalen van Bram geluisterd hebben?

juf Lieve, Wendy en Nathalie


Al jaren worden de seizoenen onder de loep genomen in de eerste klas. Sinds vorig jaar wordt dit anders bekeken, lees maar‌

Samen op herfstwandeling We gaan op tocht naar het Hazenpad. Dit doen we op een veilige manier. Alle regels worden kort herhaald, fluohesjes aangetrokken en we zijn weg.

In het speelbos krijgen we allerlei leervragen en doeopdrachten. Als we deze tot een goed einde brengen, verdienen we een sleutel die al dan niet toegang geeft tot de herfstschat.Spannend hoor!

1. Maak een schorsafdruk.

2. Zoek 2 bladeren met de mooiste herfstkleuren

3. Zoek een heel groot en een heel klein blad.

4. Ben jij een goede eekhoorn? Weet je nog waar je nootje verstopt zit? Zoek het snel terug.

5. Welke prenten horen bij de herfst? Steek ze in de lucht‌


De kinderen van het tweede leerjaar hadden het de voorbije weken tijdens de lessen wero over fruit. Leeruitstap naar de fruitboer Zo brachten we een bezoekje aan fruitboer “ Verhofstede� waar we een kijkje mochten nemen in de boomgaard en waar we leerden welke weg een appel aflegt vooraleer hij in de winkel ligt. We mochten proeven van het fruitsap dat men maakt van de appelen en ook kregen we een lekkere appel om van te smullen. Appelmoes maken in de klas Terug in de klas gingen we aan de slag. We bekeken de appel van dichtbij en zo wisten we al snel wat er in de appelmoes mocht en wat niet. Net zoals alle koks schreven we ons recept neer. De appelmoes was om van te smullen. Voor liefhebbers van appelmoes, hier het recept:

1. De appelen schillen. 2. Het klokhuis verwijderen. 3. De appelen in stukjes snijden. 4. De appelen in de kookpot op het vuur zetten. 5. Suiker erbij en goed roeren.

Smakelijk !


Woensdag 14 oktober hadden we bezoek in ons konijnenklasje. Op vraag van de konijntjes kwam baby Zjef het zoontje van juf Nancy even langs. Ook de oma van Zjefke was meegekomen om voor hem te zorgen. Die mevrouw was niet alleen oma van Zjefke maar ook de mama van juf Nancy. Dit vonden we wel een beetje moeilijk om te begrijpen… Onze juf is op school juf Nancy maar thuis mama? Onze juf is al zo groot en die heeft zelf ook nog een mama? De mama van juf Nancy is dan de oma van Zjefke?

Al die informatie vonden we toch een beetje ingewikkeld. We vonden het wel leuk dat Zjef zijn verzorgingtas mee had en dat we er even een kijkje in mochten nemen. Er zat heel wat in de tas zoals poeder om pap te maken, luiers, papflessen, fopspeen, tandenborstel om zijn twee tanden te poetsen en crème om de huid in te smeren. Die crème hebben we dan even op onszelf uitgesmeerd zodat we ook terug een zacht babyvelletje hadden.

De meeste konijntjes hadden ook graag onmiddellijk een baby in hun buik. Maar het nieuws dat alleen meisjes een baby kunnen krijgen, vinden de jongens toch een beetje teleurstellend. Dus je ziet…wij weten nu alles over baby’s en denken nog vaak terug aan ‘t bezoek van Zjef.


Wat nu gedaan met die pantoffels aan… Moet ik al naar bed toegaan?

Nee, spelen en leren doen we supergraag! Was het maar al vrijdag vandaag!

Voor de zesdeklassers een blijvende herinnering… Voor de wolkjes op vrijdag een “super ding”!


START VAN EEN NIEUW SCHOOLJAAR De eerste schooldag

Ze denken allemaal: hoe zal het gaan vandaag; heb ik de goede kleren aan of niet, hoe vinden ze mijn nieuwe tas, naast wie zal ik gaan zitten in de klas, wie wordt mijn vriendje of wie zegt dat hij juist ruzie zoekt, hopelijk niet met mij... De eerste schooldag is z贸 spannend, dat je aan het eind zegt: fijn, die hebben we gehad!

01 SEPTEMBER

is voor iedereen heel spannend; ja, dat zie je om je heen.


ESTER REDOUAN EN ZIJN LLN.

BIJ JUF AYSE

ANDERSTALIGEN

JUF DEBBY

SOCIO-EMOTIONEEL PROJECT

JUF ILSE

FLIP & FLUP IN 1STE EN 2DE LJ

SPELEND NEDERLANDS LEREN


3째 LEERJAAR A

2DE LEERJAAR OP SCHATKISTENTOCHT

RKG MULTI-CULTUREEL


STE

LJ

OP BEZOEK BIJ…

DIRECTEUR LUDWIG & MEESTER CHRIS


Willen. Kunnen. Doen. Nee, leren is niet altijd leuk. Het is een opdracht. Soms een karwei. Heb je interesse voor een vak, dan is dat wel een pluspunt. Je houdt van geschiedenis? Of juist niet? Je rekent graag? Het inoefenen van de leerstof in huiswerk of les zullen eens zo vlot verlopen. Interesse hebben tijdens de les is alvast een eerste stap. Huiswerk of les is een tweede stap. Je wilt wel, maar… je vindt het zo moeilijk. Doe het rustig. Stap voor stap. Je mag gerust wat hulp inroepen. Maar, je moet het willen. Soms kun je meer dan je denkt. Je wilt het. Je kunt het. Je doet het. Dat is de goede volgordeZorg voor een goede werkplek : - een plaats waar je je goed voelt, - geen afleiders, - voldoende ruimte voor wat je nodig hebt, - goed licht en goede lucht, - niet te koud en niet te warm. Je ouders zullen je zeker helpen de plek te vinden die voor jou de beste is.Doe voor je aan je huiswerk begint een korte concentratieoefening (woord- of cijferpuzzel, memory, liedjestekst, woordzoeker, …).Begin je huiswerk met datgene waar je goed in bent (niet met iets dat je niet goed begrijpt).Begin met een gemakkelijke opdracht.Wees blij als je een opdracht af hebt. Beloon jezelf met een korte pauze voor je aan iets nieuws begint.

 Je kunt beter één opdracht helemaal afmaken dan drie opdrachten half.

…vervolg in onze kersteditie


Sinds enkele weken brengen wij ons voornemen om gestructureerd ICT-initiatie te geven ook in de praktijk. Onder leiding van meester Frederik en met de ondersteunde hulp van meester Eddy (6A), juf Mieke (6B), juf Chantal (5A) en juf Evelien (5B) organiseerden we de voorbije weken een reeks initiatielessen in de 3de graad. De opgedane kennis zal ge誰ntegreerd worden in het dagdagelijks klasgebeuren en verder uitgediept worden in het voorbereiden en verwerken van spreekbeurten. Na de herfstvakantie pikt ook het 4de lj zijn wagentje aan. En eens die goed op dreef zijn volgen stapsgewijs ook de andere klassen.


MET TWEE IS BETER DAN ALLEEN ! Niemand zal betwisten dat lezen in onze huidige samenleving een belangrijke rol inneemt. Niemand zal betwisten dat lezen echter niet voor iedereen even gemakkelijk is. Naast een aantal basisvaardigheden die leiden tot goed technisch lezen, blijken nogal wat kinderen moeite te hebben met het begrijpen, met de betekenis van wat er geschreven staat.

Het is voor ons een uitdaging om naast het technisch aspect ook de begrijpend-leesvaardigheid op een gestructureerde en doeltreffende manier aan te pakken en zo bij kinderen het leesplezier te stimuleren. In die aanpak spelen twee vernieuwende pijlers een belangrijke rol : 1. de werkvorm peer tutoring 2. de aanbreng van verschillende begrijpend-leesstrategieën. “Peer tutoring” is een specifieke manier van samenwerken tussen leerlingen, waarbij de ene leerling de andere begeleidt bij het inoefenen van bepaalde leerinhouden. Wij kozen voor een klasoverschrijdende vorm waarbij de leerlingen van het vijfde leerjaar de leerlingen van het tweede leerjaar ondersteunen bij het begrijpend lezen. Er is dus sprake van een duidelijke helpersrelatie waarbij de ene leerling de andere ondersteunt in een één-op-één situatie. Door het aanbrengen van strategieën stappen we af van de visie dat vooral door veel te lezen de begrijpend-leesvaardigheden spontaan tot ontwikkeling komen. Het wordt steeds duidelijker dat voor veel kinderen het aanleren van strategieën nodig is om het leesbegrip te ondersteunen. Door beide pijlers te combineren komen we tot een actieve vorm van begrijpend lezen in de basisschool. Het doel is dat kinderen na verloop van tijd spontaan en zelfstandig de strategieën gaan toepassen wanneer ze teksten lezen. Vooraleer de kinderen gaan samenlezen in leeskoppels, doorlopen we met hen verschillende fasen: - de leerlingen van het vijfde leerjaar worden op eigen niveau grondig voorbereid op hun taak als tutor, die zowel inhoudelijk als socio-emotioneel uitgediept wordt. - de aangebrachte leesstrategie wordt wekelijks ingeoefend samen met de tutee, die op zijn eigen niveau voorbereid is op het gezamenlijk leesmoment. - De tutors evalueren het leesmoment om er uit te leren en eventueel bij te sturen voor de volgende activiteit. Deze klasoverschrijdende vorm van samenwerken en zorg dragen voor elkaar is een unieke kans om niet alleen het lezen en leesplezier te bevorderen, het is ook een instrument om kinderen te bekwamen in sociale vaardigheden en aldus het zelfbeeld positief te stimuleren.


De startactiviteit…

En voor wie nog twijfelt… De werkvorm is niet nieuw, reeds in de klassieke oudheid werd hij toegepast en hij kende in de loop van de tijd heropflakkeringen en stille perioden. Er wordt vastgesteld dat wanneer leerlingen regelmatig de kans krijgen elkaar uitleg te geven, zij zelf ook meer inzicht krijgen. In die zin is er leerwinst voor beide partijen, zowel voor de tutor als voor de tutee. En dan de belangrijkste reden : Luister je naar iemands uitleg, dan onthoud je 5%. Lees je een tekst : 10%. Samen werken aan en discussiëren over een project : 50%. Als je iets uitlegt aan iemand anders, dan onthoud je daar zelf 90% van.

De moeite waard om te proberen !? Wij geven deze werkvorm een kans ! Vervolg in ons kerstnummer


9 strategieën om uw kind aan een flinke portie zelfvertrouwen te helpen. Deel 1 Een kind dat in zichzelf gelooft, wil niet elke ouder dat? 9 dingen om uw schatten van in de wieg mee te geven. Zo hebben ze alles om ook later stevig in ’t leven te staan! Je gezin is een laboratorium, de plek waar jij je kind de wetenschap van het leven bijbrengt. Eigenwaarde en vertrouwen zijn twee essentiële takken van die wetenschap., en de basis van een kind z’n zelfvertrouwen wordt in de eerste levensjaren gelegd, volgens Véronique De Goignies van de Opvoedingswinkel in Turnhout. “Of iemand stevig op zijn benen staat, is voor een stukje genetisch bepaald. Wie positief naar de wereld kijkt en niet al te angstig is, heeft meer vertrouwen, en dat is voor een stuk aangeboren. Maar als ouder kun je veel bijdragen aan het zelfvertrouwen van je kind.” Vraag is waarom een stevige dosis zelfvertrouwen zo belangrijk is. “Om in onze maatschappij te functioneren, heb je nogal wat vaardigheden nodig”, vindt Véronique De Goignies. “Je moet zelfstandig zijn, met mensen kunnen omgaan, problemen kunnen oplossen en niet bij de pakken blijven neerzitten als iets je overkomt. Allemaal dingen die makkelijker gaan als je een goed gevoel van eigenwaarde hebt. Die put je, eenvoudig gezegd, uit het gevoel dat je iets kunt en dat anderen dat waarderen.”Dat gevoel is niet alleen belangrijk voor een fijn sociaal leven en een succesvolle professionele carrière, zo blijkt. “Het laat je ook toe om met de veranderende wereld om te gaan, om voor jezelf op te komen en om nee te zeggen als ergens geen zin in hebt. Zo wordt een stevige eigenwaarde een belangrijk wapen bij het voorkomen van ongewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld veel drinken, bij drugspreventie of seksuele intimidatie. Als je vindt dat je er mag zijn, laat je niet met je sollen. “een geruststellende gedachte. Maar hoe maak je nu van dochter of zoonlief zo’n zelfbewuste wereldburger? Dit helpt vast!”

1. Een veilig vangnet “De ogen van mijn moeder waren altijd op mij gericht”,vertelt Mia (38). “Dat klinkt beklemmend, maar dat was het niet. Mijn moeder was, al toen ik nog klein was, oprecht in mij geïnteresseerd. Ze stelde veel vragen en luisterde ook echt naar wat ik zei. Ja, er waren regels, en ja, ik heb die overtreden. Maar dat kon, omdat ik wist dat ik niet in zeven sloten tegelijk zou lopen. Dat zou mijn moeder nooit toelaten. Ik durfde meer, omdat ik wist dat iemand mijn rug in het oog hield. Dat hoop ik bij mijn kinderen ook te doen.” Je kunt de wereld pas verkennen als je weet dat je weer naar huis kunt, zo weten ontdekkingsreizigers. Kinderen hebben dus veiligheid en geborgenheid nodig. Hoe je daarvoor zorgt? Door grenzen te stellen, structuur te bieden en regelmaat in hun leven aan te brengen, stelt Véronique De Goignies. “Duidelijkheid is heel belangrijk voor een kind. Als het weet wat er van hem of haar verwacht wordt, weet het hoe het zich moet gedragen. Een duidelijk afgebakend


terrein met gepast toezicht, waarbinnen je naar hartenlust kunt experimenteren, geeft een veilig gevoel. Je durft risico’s te nemen en dingen uit te proberen, omdat je weet dat er een vangnet is. Als ouder baken je dat terrein af met regels. Praktische afspraken, over hoe je samenleeft, en over hygiëne en school, maar ook wat fatsoenlijk is en hoe je met elkaar omgaat.” Dat zijn een hele resem regels, zou je denken. Klopt, zegt Véronique de Goignies, maar de verpakking is ook belangrijk. “ Spring niet op de zetel’ is een heel andere boodschap dan: ‘GA eens zitten.’ Vertel je kind niet alleen wat verboden is , maar ook wat wel mag. En wil je dat hij/zij goed in zijn/haar vel zit, maak dan ook duidelijk onderscheid tussen je kind als persoon en z’n gedrag. Laat het veel rommel achter , noem het dan geen sloddervos, maar zeg dat het vervelend is dat er zoveel spullen rondslingeren.”

Dokter, bakker? Nee, acrobaat! Als je kind het talent heeft om bakker te worden, vraag het dan niet om dokter te worden, stelt een joods gezegde. “Het allerbelangrijkste is dat je je kind en zijn temperament leert kennen”, vindt de Amerikaanse kinderpsychologe Wendy Mogel. “Ouders vergeten wel eens dat een persoonlijkheid niet maakbaar is, ze is voor een stuk aangeboren. Door je kind goed te leren kennen, kun je zijn talenten ondersteunen en z’n beperkingen aanvaarden. Evident? Toch niet. Ons idee van een ‘goed’ kind is er eentje dat eet, groeit en niets uitspookt. En dat op ons lijkt. Maar kinderen zijn zichzelf, én mispeuteren dingen. Niet omdat ze slecht zijn, maar omdat ze zo dingen leren. Ik zie het vaak in mijn praktijk: mensen willen dat hun kind uitzonderlijk en begaafd is, en als dat niet zo is, heeft het wellicht een leerprobleem. Dat hun kind doorsnee is, is geen optie. Soms zijn kinderen gewoon rusteloos, dromerig of verlegen. Daar het etiket ADHD of sociale fobie op plakken, maakt het voor de ouders oplosbaar. Het belangrijkste is dat je de minder aangename kanten van je kind leert kennen, en er ook het goede probeert in te zien. Een bazig kind heeft leiderskwaliteiten, een koppig baasje doorzettingsvermogen, je wildebras is avontuurlijk en je brutaaltje eerlijk.””Heel belangrijk hierbij zijn de verwachtingen”,zegt dan weer Véronique De Goignies. “Van een kind van twee kun je niet verwachten dat het zichzelf al aankleedt, en van een tiener verwacht je niet dat hij al echt goed weet wat goed voor hem is. De juiste verwachtingen hebben als ouder, is cruciaal om je kind op zijn waarde te schatten. Vergelijken met andere kinderen is misschien menselijk, maar geen goed idee. Genen, persoonlijkheid, de kansen die het krijgt, zijn omgeving: wie of wat je kind wordt, is afhankelijk van veel verschillende factoren.”

2. Inspraak? Niet te veel! Veel ouders zien hun gezin als een democratie. Fout, vindt kinderpsychologe Wendy Mogel. “Kinderen weten niet wat goed voor hen is, daar hebben ze ouders voor. Als ze te veel inspraak krijgen in hun eigen opvoeding, geven de ouders de indruk dat ze de touwtjes niet stevig in handen hebben. Dat maakt kinderen onzeker. Ouders willen graag bevriend zijn met hun kinderen. Maar die hebben al vrienden genoeg, ze hebben ouders nodig. Mensen die min of meer weten wat ze doen. Natuurlijk niet. Ga gewoon niet te veel in discussie. Luister naar de mening van je kind, hou rekening met z’n gevoelens maar beslis wat jou het beste lijkt. Als het groter is, toon dan ook eens iets van jezelf. Door over je eigen dag te vertellen, zal je kind meer over eigen ervaringen praten.” Op dezelfde manier leert het ook problemen oplossen, weet Véronique De Goignies. “Ik vind niet dat je als ouders al je zorgen met je kinderen moet delen, maar je moet ze ook niet verstoppen, want dan krijgen ze geen realistisch beeld van de wereld. Vertel gewoon de dingen die ze aankunnen, en toon hoe jij met problemen omgaat en oplossingen zoekt.” vervolg in kersteditie


TREK UW GRENZEN Uw kind weigert te gehoorzamen, stelt zijn eisen of maakt een scène. Veel ouders die worden geconfronteerd met de macht van ‘koning kind’ beginnen te twijfelen aan hun eigen kunnen en geven toe om wat vrede en rust af te kopen. Nochtans is een vorm van gezag van kapitaal belang voor de ontwikkeling van uw kind. Om te groeien heeft het immers niet alleen liefde, maar ook duidelijke grenzen nodig. Vorige eeuw zorgde de Franse psychoanalytica Françoise Dolto voor een revolutie in de opvoedingsmethoden door te stellen dat het kind een persoon op zich is, die zijn verlangens moet kunnen uitdrukken. Sindsdien vinden ouders het soms moeilijk regels op te leggen, uit angst voor het frustreren van hun nageslacht. En toch … toelaten dat een kind zich uit is niet hetzelfde als toegeven aan al zijn grillen. Om zijn persoonlijkheid te kunnen vormen heeft uw klein duiveltje nood aan een leidersfiguur én aan bepaalde verboden. Een kind met al te lakse ouders voelt zich namelijk onveilig en ontevreden. EEN NOODZAKELIJKE FRUSTRATIE Tot de leeftijd van drie maanden moet men al te sterke emoties bij een baby vermijden. Hij is immers niet in staat zichzelf te troosten. Om zich veilig te voelen volstaan enkele zachte woorden en zoveel mogelijk tederheid. Dankzij deze affectie zal het kleintje nadien in staat zijn bepaalde regels

in zijn leven te integreren. Rond de leeftijd van twee en een half jaar begint het kind zich tegen zijn ouders af te zetten door dingen te weigeren (de befaamde ‘nee’periode). Het betreft een volstrekt normale fase van oppositie, onontbeerlijk om te komen tot een eerste vorm van autonomie. In die fase moet het kind botsen op weerstand vanwege de volwassene, want zonder grenzen en verboden kan het goed en kwaad niet onderscheiden. In dat geval mist het kind een solide basis waaruit het zich kan ontwikkelen. Later, op school bijvoorbeeld, zal het geen respect kunnen opbrengen voor de opgelegde discipline. Maar wie in een samenleving wil functioneren, moet verzaken aan de onmiddellijke vervulling van al zijn verlangens. Frustratie is dus een noodzakelijk kwaad. Een kind heeft nood aan regels, aan stevige houvasten. Kortom, tegenstand helpt het kind om te groeien, en duidelijke grenzen bevorderen het veiligheidsgevoel, alsook het vertrouwen in de volwassenen.

DE KLEINE TIRAN Bij een twee- à driejarig kind is het weigeren van deze frustratie normaal. Deze houding wordt pas zorgwekkend wanneer ze na het vijfde levensjaar aanhoudt. Voor de leeftijd van drie uit een kind zijn frustratie door echte woede-uitbarstingen te hebben, maar vanaf vier jaar ruimt de lichamelijke agressie plaats voor een verbale vorm van verzet. Komt er geen einde aan de driftbuien, dan is een mogelijk uitleg een wijziging in de gezinssituatie (scheiding van de ouders, geboorte van een tweede kind, verhuis,…).


Wanneer iedere ouderlijke reactie ontbreekt, wordt de macht van het kind almaar groter. Maar in feite is het niet meer dan een façade waarachter onzekerheid en angst schuilgaan. Vaak geeft een rebels kind uiting aan gevoelens van onveiligheid en verlatenheid. Dat is nu eenmaal zijn manier om de aandacht van de volwassene te trekken en deze laatste te dwingen voor hem te zorgen. Meestal gaat de crisis vanzelf over indien de volwassene het kind een heldere uitleg geeft en wat extra tijd aan hem besteedt. Maar als het kind doorgaat met zijn rebelse gedrag moet de volwassene zijn gezag laten gelden, al blijft er best steeds ruimte voor onderhandeling. De laatste jaren is de structuur van het gezin erg veranderd. Echtscheidingen, tweede, derde…huwelijk en samengestelde gezinnen worden stilaan de norm. Het kind blijft over als enige samenbundelende element van de familie. Bovendien doet het vaak dienst als affectieve inzet voor het gescheiden koppel. Bijgevolg kan het kind zijn voordeel halen uit de situatie door slachtoffertje te spelen en zijn eigen willetje op te leggen. Het stelt geen opvallende daden, maar is dagelijks ongehoorzaam voor kleine zaken. Indien de ouders geen tegenstand bieden omdat ze zich schuldig voelen, kan de situatie ontsporen. Het verwende kind ontpopt zich tot een tiran die zijn eigen wetten oplegt.

OMGAAN MET CONFLICTEN Ouder zijn : het is geen eenvoudige opdracht. Men leert al doende. Het gaat om een dagelijkse taak, die om veel geduld, wijsheid en liefde vraagt. U legt uw kind grenzen op, net omdat u het graag ziet. Liefde en autoriteit zijn perfect compatibel en zelfs complementair. Het kan dat u van uw kind houdt en het toch oneens bent met hem of haar. Het kind is vrij zijn mening duidelijk te maken,maar mag de ouders niet domineren. Als uw kind ongehoorzaam is of zich misdraagt, moet u meteen ingrijpen. Het is wel belangrijk dat u uw eisen kunt rechtvaardigen, en dat zowel reacties als straffen in verhouding zijn met de gemaakte ‘overtredingen’. Zo zijn autoriteit en autoritarisme twee totaal verschillende zaken. Een kind dat gewend is aan agressief of gewelddadig gedrag zal niet op een evenwichtige manier kunnen opgroeien. Het staat ook vast dat een ouder die zelf niet voldoet aan de eisen die hij aan zijn kind stelt, niet mag verwachten dat het naar hem zal luisteren. Vergeet niet dat uw kind u als voorbeeld ziet. Kwaad worden is menselijk. U hoeft zich dus niet schuldig te voelen. Leg

wel uit aan uw kind waarom u zo ontevreden bent, want een verbod zonder logische verklaring is volkomen zinloos. Let er ook op dat u en uw partner hetzelfde discours voeren. Als uw kind echt niet voor rede vatbaar is, dringt een aangepaste, meteen uit te voeren straf zich wellicht op. Recentelijk ontstond er een polemiek rond de ‘klets op de billen’; in Finland werd een vader zelfs veroordeeld voor dat gebaar. Hoewel de klets vaak onmiddellijke gehoorzaamheid uitlokt, is het effect op lange termijn meestal een stuk minder. Het gebaar bewijst dat de volwassene er niet in slaagde zich te beheersen. Het is onmogelijk een kind, zoals een dier, af te richten. Daarom moet u als ouder steeds de voorkeur geven aan overleg. Het klassieke ‘pak slaag’ dient een uitzonderlijke maatregel te blijven, die achteraf duidelijk wordt toegelicht. De perfecte opvoedingswijze bestaat niet. Het gaat erom de gulden middenweg te vinden tussen laksheid en strengheid. Het essentiële element van het opvoedingsproces is namelijk niet de sanctie, maar wel een begeleiding die steeds openstaat voor dialoog en zich baseert op het gezonde verstand. INTERESSANTE LECTUUR Zo krijgen leuke ouders leuke kinderen’, Elaine Addison, uitg. Terra. ‘Gids voor succesvol opvoeden’, Peter Adriaenssens, uitg. Lannoo.


Beste ouders,

Iedereen weet hoe belangrijk gezonde voeding wel is. Kinderen hebben nood aan gezonde voeding en gezonde tussendoortjes die hen de nodige energie en vitaminen verschaffen om te groeien , te sporten , te werken , te denken, … kortom om gezond te leven! Bij ons op school is het al enkele jaren elke woensdag fruitdag. Dit wil zeggen dat we stimuleren om op woensdag zeker een stuk fruit mee te brengen. Dit schooljaar proberen we het gezonde aspect nog meer in de kijker te zetten door het project “ Fata Morgana “ . Deze naam klinkt vast bekend in de oren van sommige. Wij dagen de leerlingen uit om gezonde dingen te eten , maar niet alleen te eten want gezondheid heeft ook te maken met voldoende beweging.

Hoe verloop dit project ? De kinderen hebben begin oktober kennisgemaakt met clown Blos , een clown van het gezonde circus. Zij komt op onze school eens een kijkje nemen of wij wel genoeg gezonde activiteiten doen. Zij daagt de kinderen ook uit om opdrachten die te maken hebben met “ gezondheid” tot een goed einde te brengen. Clown Blos heeft een foto van zichzelf achtergelaten samen met 7 witte sterren. Wanneer de kinderen slagen in de opdracht , wordt een ster geel gekleurd. Maandelijks komt Clown Blos op bezoek om te kijken of we geslaagd zijn en om ons een nieuwe opdracht te geven. oktober

APPELACTIE Aan onze eerste opdracht zijn we op woensdag 07 oktober reeds begonnen. Als de kinderen op woensdag een stuk fruit bij hebben, mag de juf/ meester een kruisje zetten op de appelkaart. Als de appelkaart vol is , krijgen ze een geel bolletje om op de ster te kleven. Het is de bedoeling dat we met z’n allen de ster geel krijgen.

Om jullie al een idee te geven van wat ons nog te wachten staat : december OCHTENDGYMNASTIEK We gaan in december een week lang iedere morgen ochtendgymnastiek doen met de ganse school. januari

TANDENPOETSMARATHON Tijdens de maand januari komen we met z’n allen samen voor een grote tandenpoetsmarathon.


februari

YOGASESSIE Februari is de maand waar we even gaan stilstaan bij het ontspannen , we gaan dan met z’n allen yoga doen.

maart

VERRASSING Wat we gaan doen om onze vijfde ster binnen te halen , is nog een verrassing.

april

REUZENPICKNICK Onze zesde ster kunnen we verdienen door met z’n allen een grote reuzenpicknick te houden. Natuurlijk met alleen gezonde dingen op het menu.

mei

SPRING-JE-FIT-actie

De laatste ster kunnen de kinderen verdienen door op “Spring-je-fitdag” het ganse appellied door te springen. Maar natuurlijk hangt aan de uitdagingen ook een beloning vast. Als we er met z’n allen in slagen om de 7 sterren binnen te halen , volgt er een voetbalwedstrijd tegen de leerkrachten. Dit belooft zeker en vast heel leuk te worden voor de kinderen! Wij hopen op jullie medewerking ! Alvast bedankt en vele fruitige groetjes Juf Veerle, namens de werkgroep “ de gezonde school “

Vervolg, zie kerstnummer


Als elkeen één draad geeft aan de arme, dan heeft hij een hemd .... Als “solidaire school” vinden wij het enorm belangrijk dat alle kinderen zich op onze school welkom en gelukkig voelen. Maar we leren onze kinderen ook om solidair te zijn met al diegenen ver weg of dichtbij voor wie het levenspad niet met roosjes bezaaid ligt. Elk schooljaar dompelen wij onze kinderen onder in een paar projecten. Aan deze verschillende projecten koppelen wij een actie. Hier volgt alvast een overzicht van de verschillende organisaties en projecten die we dit schooljaar even van naderbij gaan bekijken.

Dr. J.A. CAP PROJECT vzw (oktober) www.cap-project.com “Vele kleine druppels maken een brede stroom” – Hongermaal (lagere school) Dit Nieuwkerks project krijgt onze aandacht tijdens de oktobermaand. Wanneer Marc Cap, zoon van wijlen Dr. Cap in Nieuwkerken is, bezoekt hij steeds onze school zodat we nauwgezet aan de hand van zijn uiteenzetting en zijn foto’s de reeds lopende initiatieven die hij nam in India kunnen opvolgen. Bijvoorbeeld: - Het opsporen en behandelen van melaatsen - Ondersteunen van projecten waar vrouwen een centrale plaats krijgen vb. naaiateliers - Opstarten van kleine zelfstandige ondernemingen vb. kippenkwekerij - Aankopen van didactisch schoolmateriaal

Het bouwen van een kindertehuis is het nieuwste project dat werd gerealiseerd. Hiervoor was en is nog steeds elke rupie welkom. Tijdens de lessen levensbeschouwing maken de kinderen nader kennis met het werk van Dr.Cap vroeger en met het werk van zijn zoon nu. (Je kan hier nog meer over lezen in dit krantje) Met beide scholen houden we jaarlijks een ‘Hongermaal’ waarvan de opbrengst integraal naar de Dr.Cap Foundation gaat. Dit is meteen onze eerste solidariteitsactie van dit schooljaar.

WELZIJNSZORG (december) www.campagne.welzijnszorg.be Werk armoede weg! – kerstbalkaartenactie van Robby Niemand droomt ervan om ooit werkloos of arm te worden. Toch is dit de harde realiteit voor veel mensen. In België wonen 1 op 5 kinderen in een gezin met financiële moeilijkheden. Meestal is er armoede in de gezinnen waar de ouders niet werken of een job hebben die tijdelijk, deeltijds of laag betaald is. Armoede wegwerken wordt dé grote uitdaging van de nieuwe campagne van Welzijnszorg. Een toekomst zonder armoede begint op school. En daar werken wij als “De Droomballon” graag aan mee. Tijdens de lessen levensbeschouwing zal de voor de kinderen o zo vertrouwde Robby hen meenemen doorheen dit project. Voor het eerst worden er dit jaar kerstkaarten van Robby verkocht. In de toekomst zouden we dit afwisselen met de kerstkaarsenactie van Bond Zonder Naam.

DAMIAANACTIE (januari) www.damiaanactie.be Grootbeeldfilm + stiftenverkoop (3de t.e.m. 6de leerjaar) Al 12 jaar vertonen wij op onze school de adembenemende films van de Damiaanactie die telkens worden ingeleid door bekwame ‘werkers van het veld’. Dit jaar trekken Carla en Jean (de filmmakers) naar Bangladesh om de strijd tegen lepra en tbc daar ter plaatse in beeld te brengen. Tijdens de lessen levensbeschouwing krijgen de kinderen een damiaankrant als inleiding op en verwerking van de film. Het laat de kinderen niet onberoerd. De opbrengst van de laatste stiftenverkoop (€ 3038) en de 12 opeenvolgende Damiaanawards die we overhandigd kregen zijn daar een mooi bewijs van.


BROEDERLIJK DELEN (februari-maart) www.broederlijkdelen.be “Slot” – koffiestop (alle lagere klassen) Als u in de sloppenwijken van Zuid-Afrika woont, dan zien uw kansen op een goede toekomst er minder fraai uit. Neem nu Djabu. We leren haar kennen bij SLOT, een partnerorganisatie van Broederlijk Delen. Djabu is een levenslustige, talentvolle jonge vrouw van 21. Naar school gaan was echter niet weggelegd voor haar. Lees even Djabu’s verhaal:

“Toen ik 12 jaar was, stierven mijn ouders. Ik zorgde voor mijn broers en zusjes. Daarom ging ik niet vaak naar de middelbare school. Ik heb bijgevolg geen diploma en vind geen werk. Toen ik over SLOT hoorde, was ik meteen geïnteresseerd in hun opleiding. Ik leerde er al heel wat praktische dingen, zoals een bankrekening openen, officiële formulieren invullen of een sollicitatiebrief schrijven. Tegelijk leerde ik er omgaan met gevoelens zoals pijn en verdriet, communiceren met anderen, werken aan mijn zelfvertrouwen.” U leest het, Djabu leert eenvoudige zaken. Dingen die voor ons vanzelfsprekend zijn. Maar zij kreeg nooit eerder de kans om die te leren. Daarom is de opleiding bij SLOT zo belangrijk voor haar. Djabu gelooft nu in haar talenten, heeft meer zelfvertrouwen en is gemotiveerd om iets te maken van haar leven. Ze heeft al duidelijke toekomstplannen: “Omdat ik zelf een wees ben, droom ik ervan om in een weeshuis te werken.” Tot op heden heeft SLOT al 9000 kinderen en jongeren bereikt, maar het werk is nog lang niet af! De koffiestop vindt officieel plaats op 26 februari, maar wij organiseren deze op woensdag 24 februari 2010.

TERRA DEL PAZ-PROJECT (6de leerjaar) “Sociale projecten in El Tumbador, Guatemala” – dessertenbuffet Elk jaar engageert de zesde klas zich om als oudsten nog een extra project op zich te nemen en te ondersteunen. Dan denken we aan “de kindsoldaten in Oeganda”, “de school op wieltjes – Mobile school vzw”. Dit jaar gingen ze op zoek naar een waardige opvolger en die hebben ze gevonden. Via de inleefreis (in Studio Globo Gent) zullen onze kinderen kennis maken met Guatemala. Ze gaan daarna opnieuw een dessertenbuffet organiseren. Met de opbrengst willen ze sociale projecten steunen in El Tumbador. Noteer alvast de datum 17 mei 2010. Meer hierover zult u nog vernemen van de zesdeklassers zelf.

Beste ouders, lieve kinderen, Het lijkt heel wat als je het zo allemaal achter elkaar leest. Toch hechten we er als school belang aan om mee te stappen in deze projecten, heel goed beseffende dat er nog honderden andere projecten zijn die aandacht en financiële hulp zo hard nodig hebben. Maar een mens kan niet alles. Wat we nu voorstellen is zelfs al heel wat. We koppelen ook telkens een actie aan deze projecten. We vragen hiervoor geen grote bedragen en ieder van jullie is natuurlijk vrij om hieraan deel te nemen. Ieder moet dit voor zichzelf uitmaken. Wij als leerkrachten gaan er alvast voor en hopen op één of andere manier jullie kind met kleine stapjes mee te laten gaan. We gaan dit zachtjes en liefdevol doen. Bedankt omdat jullie even tijd wilden vrijmaken om deze lange brief te lezen. De “solidaire” school.


Wat betekent deze nieuwe ‘Heilige’ voor deze kinderen uit het zesde leerjaar ?

Ik vind van Pater Damiaan dat hij echt wel door iets of Iemand geleid moet zijn om in die tijd naar de ‘hel’ van Molokai te gaan en juist daarom heb ik zoveel bewondering voor hem. Ikzelf zou het nooit doen, hij deed het wel. Dat is toch wonderbaarlijk! (Ruben)

Ik vind het ongelooflijk dat SintDamiaan zijn hart en ziel en leven wou geven aan zieke mensen en dat hij zo goed voor hen zorgde. In harde en moeilijke tijden zette hij door. Ik zou dat niet kunnen. (Merel)

Ik vind dat Pater Damiaan Damiaan gek was én een grote held want hij heeft zijn leven gegeven voor de zwakken en de zieken. Ik vind het heel dapper dat hij leprapatiënten verzorgde. Daarom vind ik Damiaan zo’n goede gestoorde held. (Dennis)

Pater Damiaan of beter Sint-Damiaan is een zeer knappe kerel. Wat die allemaal gedaan heeft voor de leprapatiënten. Ik zou zijn werk niet kunnen overpakken. Gelukkig is er de Damiaanactie! (Stijn)


Ik vind dat hij een moedige man was die om mensen geeft en in God gelooft. Hij liet ongelovigen niet stikken en gaf mensen die aan God twijfelden hun geloof weer terug. (Caroline)

Wat Sint-Damiaan gedaan heeft voor de lepra-patiënten vind ik super goed. Hij kwam

steeds op voor hen en niet voor zichzelf. Het heeft lang geduurd voodat hij Heilig werd verklaard. Voor mij was hij al lang Heilig. Mij maakt die titel niet zoveel uit. Het gaat

hem vooral om wat hij gedaan heeft tijdens zijn leven. Zonder hem was het op Molokai een hel! Hij heeft heel lang om nonnen gesmeekt en uiteindelijk zijn die er gekomen. Hij is de grootste Belg en dat zal hij altijd blijven, dat weet ik. Van mij mag hij de patroonheilige worden van‘ Opkomen voor anderen’ !

(Jonas)

In januari doet onze school opnieuw mee aan de stiftenverkoop t.v.v. de Damiaanactie. Zo blijft Sint-Damiaan echt verder leven !

Damiaan verdient een goed leven bij God in de hemel. Hij heeft zich ingezet voor mensen met een erge besmettelijke ziekte en hij deed zo zijn best om het leven dat hen nog restte op te vrolijken. Damiaan zijn grootste wens was om deze mensen verder te helpen en die wens moet gewoon uitkomen ! ( Shaunni )


VLAAMSE VREDESWEEK 25 SEPTEMBER – 04 OKTOBER 2009 WERKEN AAN HET KLIMAAT, VOOR VREDE.

HET VREDESWEEKTHEMA VAN 2009 De klimaatverandering is er. Daar hoeven we niet meer aan te twijfelen. Al evenmin valt te ontkennen dat dit nu reeds bestaande wrijvingen en conflicten aanwakkert en nieuwe spanningen en conflicten in het leven roept. De opwarming van de aarde zal zich versneld doorzetten en kan uiteindelijk een kritieke grens met onomkeerbare effecten en onaanvaardbare risico’s overschrijden. De experts voorspellen dat bij een gemiddelde opwarming van 2°C honderden miljoenen mensen dakloos zullen worden door overstromingen en miljarden mensen een tekort aan water zullen hebben door extreme droogtes. De strijd om grond en basisbenodigdheden zal blijvend toenemen en de vluchtelingenstromen zullen nog vergroten. Tegen 2050 verwacht men zo'n 150 miljoen klimaatvluchtelingen – waarvan het merendeel vrouwen en kinderen zullen zijn. Dit alles zal onvermijdelijk gepaard gaan met conflicten. Gemeenschappen komen niet alleen met andere gemeenschappen in conflict, maar scheuren en barsten ook intern. Daar waar reeds wrijvingen en conflicten aanwezig zijn, worden ze versterkt. Daar waar de vrede een fragiel bestaan leidde, gaan onderhuidse spanningen in geweld ontvlammen. Zo komen vele gemeenschappen in een vicieuze cirkel terecht. Conflict en geweld vergroten immers de kwetsbaarheid van de bevolking en zorgen er zo voor dat de gemeenschappen nog minder in staat zijn om op een goede manier met de gevolgen van de klimaatverandering om te gaan. In de dreiging van de ramp die de klimaatsverandering met zich meebrengt zit ook een ongelooflijke kans verscholen: het biedt een ongekende opportuniteit voor vredesopbouw. De hele wereld staat nu immers meer dan ooit voor de historische noodzakelijkheid zich te verenigen in een gezamenlijke inspanning om het meervoudige probleem van klimaatsverandering aan te pakken. De conflicten die onvermijdelijk gepaard gaan met het klimaatsprobleem verplichten ons zowel lokaal, nationaal als internationaal tot hernieuwde solidariteit. Vanuit verschillende perspectieven zoals duurzaamheid, ecologie, armoedebestrijding, gender en vrede zijn we meer dan ooit verplicht samen naar oplossingen te zoeken, onze uitstoot te verminderen en hulp te bieden waar nodig


zodat bedreigde bevolkingsgroepen zich tijdig weerbaar kunnen maken tegen de gevolgen van de klimaatsopwarming. Gedurende de Vlaamse Vredesweek willen de verschillende partners dan ook opnieuw alle kracht bijzetten aan een klimaat van vrede.

WAT HEEFT TERRADELPAZ GEDAAN TIJDENS DE VREDESWEEK?

We nodigden de Vredestroubadour uit !!! Het idee voor de Vredestroubadour ontstond bij de aanloop naar de Vlaamse Vredesweek 2006, die toen in het teken stond van ‘jongeren en geweld’. De troubadour reisde heel Vlaanderen rond met een muzikaal opgeluisterd verhaal over kindsoldaten. Sindsdien werd de Vredestroubadour een vast onderdeel van de Vredesweek. In 2007 trok de vredestroubadour van school naar school met een programma over vluchtelingen, waaronder ook de Vlamingen die tijdens de Eerste Wereldoorlog wegvluchtten voor het Duitse oorlogsgeweld. In 2008 vertelde de troubadour een verhaal over ‘media en geweld’. Ook deze keer kregen scholen de kans om een optreden van de Vredestroubadour te boeken. En hier gingen we gretig op in. Via muziek en woord heeft hij deze keer onze leerlingen uit het vijfde én zesde leerjaar ingewijd in het thema van “klimaat en conflict”. Getuige hiervan deze foto’s, genomen tijdens het bezoek van de Vredestroubadour aan onze school op vrijdag 16 oktober. Door Juf Mieke en meester Eddy en alle inwoners van Terradelpaz (= 6a + 6b)


Vrijdag 30 oktober 2009 Met meer dan 500 leerlingen (OLV ten Bos + SBO ‘De Droomballon’) namen we deel aan het hongermaal ( tomatensoep + brood ) in onze school. De kinderen geraken zo stilaan met dit initiatief vertrouwd. Ik ben een beetje de tel kwijtgeraakt maar ik meen te mogen zeggen dat dit hongermaal reeds voor de 13de keer heeft plaatsgehad, elk schooljaar tijdens de oktobermaand. Maar sinds de laatste jaren heeft ‘het doel’ ervan een ‘gezicht’ gekregen nl. Dr.J.A Cap stichting in India. Daarom reageren de kinderen enthousiast en spontaan op dit initiatief. Het is ‘veraf’ maar toch ‘dichtbij’. De winst van dit hongermaal wordt rechtstreeks geïnvesteerd in de toekomst van de kinderen ter plaatse. In de laatste nieuwsbrief kregen de kinderen van onze beide scholen een speciale vermelding omdat het mede dankzij hen is dat het RS.Mani Kindertehuis in Srikakulam een feit is. Om het met hun woorden te zeggen : “Onze grootste dank gaat tevens ook uit naar de twee plaatselijke scholen uit de gemeente Nieuwkerken-Waas voor hun zeer gewaardeerde jaarlijkse bijdrage.” Op 2 september 2009 vond de officiële opening plaats. Vanaf nu vinden een 20-tal kinderen, die afkomstig zijn uit de leprakolonie van Srikakulam, een permanent onderkomen in dit tehuis. Zijzelf of één van hun naaste familieleden zijn leprapatiënt. De bedoeling van dit project is om deze kinderen als internen onderdak te bieden. Zij krijgen dus gratis voedsel, kleding, gezondheidszorg en schoolbenodigdheden. Dit alles kan hen op dit ogenblik in de huidige gezinssituatie niet worden gegeven. Blijven voorzien in het onderhoud van deze kinderen is één van de uitdagingen voor de toekomst. Na de maand september, na de moessonperiode, wordt er gestart met het bouwen van nieuwe en het renoveren van oude waterputten. Onze solidariteit blijft dus meer dan welkom !

VELE KLEINE DRUPPELS MAKEN OOK EEN BREDE STROOM Dankzij jullie deelname aan het hongermaal en/of jullie vrije bijdrage kunnen wij de arme véél meer geven dan alleen maar een zakdoek om zijn tranen te drogen. Een oprecht woord van dank aan alle deelnemertjes en aan de vele bereidwillige ouders die op 30 oktober tijd wilden vrijmaken om een handje toe te steken. Zonder jullie was het organisatorisch niet gelukt! Lieve groet van juf Chantal


Naar goede gewoonte, zoals elke keer in het begin van het nieuwe schooljaar, willen wij toch ons wereldklasje weer even aan jullie voorstellen! Ook nu zijn er weer heel wat nationaliteiten samen verenigd. Zo hebben we 4 Tsjetsjeense kindjes, Irischan , Iman (die jullie misschien nog kennen van vorig jaar), Markha en Aysa (dat zijn de zusjes van Azamat). Dan hebben we ook enkele Afghaanse kinderen: Fatema, Mohamed, Daljeet, Farishta en Beheshta. Er zijn zelfs 3 meisjes uit Frankrijk bijgekomen , namelijk Anissa, Sali en hun jongere zusje Oumeya. Ook Kosovo is zoals elk jaar weer goed vertegenwoordigd, hier hebben we Florenta, Tringa, Adonis , Mirjeta, Tina, Anita Armend en Egzon. Dan hebben we Ahmed uit Irak nog, Subaba uit Pakistan, France en Maria uit Rwanda en dan zijn we rond, 24 kindjes uit alle hoeken van de wereld! Nu zou je denken, hoe kunnen die het allemaal samen gezellig hebben, met zoveel verschillende nationaliteiten, met zoveel verschillende leeftijden?!?! En toch, we hebben het allemaal fantastisch naar onze zin! Zo zijn we, samen met de kleutertjes van juf Ayse naar de markt geweest. Zichzelf kunnen behelpen is zeer belangrijk, dus leerden we hoe we op een beleefde manier iets kunnen kopen, zo leerden we ook met Euro’s omgaan, zo maakten we ons allerhande nieuwe woorden eigen, …. En natuurlijk hebben we de volgende dag al dat lekkere fruit dat we kochten, geproefd en opgegeten! Mmmmmmmmmmm!

Ook de vogelringer te Sinaai brachten we een bezoek. Die vertelde ons heel wat over de vogeltrek! En een herfstwandeling mocht natuurlijk niet ontbreken in de herfst! Daarvoor zijn we met z’n allen naar het recreatiepark “De Ster”geweest! Zo, je ziet het … het leven is verre van onaangenaam in ons wereldklasje ! En de Nederlands taal, …die krijgen we stilletjesaan onder de knie! Daljeet, France, Irischan, Adonis, Aysa, Farishta, Subaba, Oumeya, Armend, Marjeta, Fatema, Maria, Ahmed,Florenta, Beheshta, Iman, Markha, Anita, Mohamed, Tringa, Egzon, Tina, Sali , Anissa, juf Ayse, juf Angelique en juf Peggy.


Bezoek in de wereldklas:

‘HALLO! ‘Ik ben Luk Depondt en sta op de grond, wie ben jij?’…. Kleuterjuffen en leerkrachten weten als geen ander dat een verhaal moet verteld worden vanuit de leefwereld van het kind. Het is de enige weg om de aandacht van de kinderen te vangen. Met veel animo en gebaren zie je onze juffen dan ook dagelijks aan het werk op onze school. Maar een verhaal dat verteld wordt door de schrijver zelf, is toch nog wat anders. Op dinsdag 22 september had onze school het genoegen om Luk Depondt te ontvangen. Luk Depondt is de bekende Vlaamse auteur van talrijke populaire verhalen en gedichten voor kinderen. Hij werkt liefst met gevoelsgeladen kinderliteratuur. Op onvergetelijke wijze bracht hij voor de wereldklas zijn werk voor. Veel had Luc niet nodig om onze kinderen te boeien en te raken en poëzie op een warme manier te laten ervaren. De doelgroep waren kinderen uit onze wereldklas tussen 5 en 12 jaar. De wereldklas is de opvangklas voor anderstalige nieuwkomers. Met veel klank en uitbeelding hield hij deze taalarme kinderen een tweetal uur geboeid. Een prachtig moment, niet alleen voor onze kinderen, maar ook voor de juffen zelf, die diep onder de indruk waren.

“Wat is Nijltje aan het doen ???” ”Een vogel !!!” riep Deljhid

Bij het vertellen van een verhaal op school gaat het er uiteraard niet alleen om, om de kinderen te boeien. Het aanbrengen van nieuwe woorden, begrippen en uitdrukkingen vormt een belangrijk doel. Dit bereik je best door de kinderen actief te betrekken bij het verhaal. Dit was wat Luk ons duidelijk aantoonde. Zijn verhaal was geen éénrichtingsverkeer, maar werd een echte dialoog tussen de verteller en de kinderen. Het geraamte van het verhaal werd aangebracht door Luk, de details werd door de levendige fantasie van de kinderen aangevuld.


Een beetje achtergrondinformatie over deze auteur Luc Depondt zag het levenslicht in Roeselare op 1 februari 1952 Als jongste van het gezin was hij zeer betrokken bij het omgaan met kinderen.

Luc Depondt: “Het liefst ga ik met een valies vol kinderboeken naar een bib of school om voor te lezen aan kinderen. Of om ze te leren hoe ze leuke gedichten kunnen schrijven. Zo maak ik dikwijls mee hoe een gedicht of verhaal vol gevoel kinderen echt kan raken, hoe ze er zichzelf wat beter door leren kennen of hoe ze iets dat diep in hen leeft via een gedicht kunnen uitdrukken�

POES Lieve Lieve aaie-poes Mag ik je zachtjes Zachtjes Strelen

ZOENTJES Zoen op je wang Een zoen op je mond Zoentjes van mij Ben je nu blij

GROETEN VANUIT DE WERELDKLAS We hebben in ieder geval een fantastische start gemaakt

Juf Peggy, juf Ayse en alle wonderkinderen


woensdag 23 september 2009 Onder een bewolkt hemeldek liepen er weer zeer veel kinderen met zeer veel inzet de veldloop . Wij waren met 35 deelnemers aanwezig . Bedankt voor jullie deelname en bedankt mama’s en papa’s en oma’s en opa’s voor jullie steun en aanmoedigingen . Het bracht ons 2 medailles op en tal van ereplaatsen !!! Onze gouden medaillewinnaar was : CISSE DE LOCHT Onze bronzen medaillewinnaars waren: - AMY DE WOLF - EMIEL DE SCHEPPER

PROFICIAT – PROFICIAT – PROFICIAT – PROFICIAT – PROFICIAT – PROFICIAT Al onze andere lopertjes verdienen ook een hele dikke pluim voor hun inzet !!! eerste leerjaar

tweede leerjaar

derde leerjaar

vierde leerjaar vijfde leerjaar zesde leerjaar

Renske De Smedt,Arne De Wolf, Blanquaert Timmy, Olivier Ivens, Noa Van Damme ,Aldo Rommens, Lander Van Laere Lola De Waele,Laurie Wielandt, Charlotte D’hooghe, Max Lossie, Marco De Pauw, Kyano Dillen, Emiel De Schepper Manon Heyninck, Hanne Zatyko, Wannes De Locht, Matthias Vlaeminck, Bryan Meyskens, Marius Vucichi Amy De Wolf , Jarne De Rycke, Jonas Boone, Borre Van de Putte, Emile Buyl Lena De Waele, , Meri De Coninck, Cisse De Locht, Seppe Smet Charlotte Christiaens.en Frederik Vandenbulcke


donderdag 08 oktober 2009


donderdag 15 oktober 2009


dinsdag 20 oktober 2009


Fietstips voor ouders

Je kind zelfstandig leren fietsen op de openbare weg. Enkele tips: • Een fietshelm is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen, zeker voor kinderen. Het dragen van een fietshelm vermindert de ernst van hoofdletsels aanzienlijk en kinderen vallen veel vaker dan volwassenen. •

Leer je kind felle kleuren dragen als het fietst en liefst een fluovestje met reflecterende banden, zo is het zichtbaar vanop een afstand.

Je mag fietsverlichting ook los meedragen en het licht mag knipperen. De verlichting mag op de boekentas, de kleding, het lichaam of het rijwiel zelf aangebracht worden.

Als je fietst in een regenjas met kap is je zicht beperkt bij het links, rechts en achterom kijken. Hou daar rekening mee!

Leer je kind altijd op- en afstappen langs de rechterkant van de fiets, dat is veiliger.

Hou er rekening mee dat kinderen hun omgeving anders zien dan volwassenen. Ze bekijken alles vanop een andere hoogte. Probeer je daarom steeds zoveel mogelijk te verplaatsen in het gezichtspunt van je kind.

Ga regelmatig fietsen met je kind, hoe meer je oefent, hoe sneller je kind het fietsen zal beheersen. Start altijd in een veilige rustige omgeving.

Maak je kind geleidelijk aan vertrouwd met trajecten die het later alleen zal moeten afleggen: de route naar school, naar de bibliotheek, naar de jeugdbeweging,… Stippel op voorhand samen de veiligste weg uit. Dit is niet altijd de kortste!

Maak voor je vertrek duidelijke afspraken met je kind, bv. aan dat bepaald kruispunt stoppen we altijd.

Bespreek op voorhand de belangrijkste verkeersregels en leer je kind goed kijken en luisteren naar het verkeer.

Kinderen tot 9 jaar mogen met een kinderfiets met een wieldiameter van maximum 50 cm op de stoep rijden, zelfs als er een fietspad is.

Rij altijd links naast je kind, of als dat niet kan erachter .Geef zelf altijd het goede voorbeeld: respecteer de verkeersregels, voorzie mogelijk gevaar en hou rekening met andere verkeersdeelnemers. Veel plezier in het fietsen ! Juf Ilse


De Muziekacademie stelt zich voor Hallo, beste jongens en meisjes van de Droomballon, Op 1 september zijn ook wij van start gegaan. Het is heel tof en we hebben al veel geleerd. Breng ons zeker een bezoekje tijdens het concert dat wij verzorgen op de kerstmarkt. Wist je dat ……. juf Catherine hier in Nieuwkerken is gekomen in september 2004 ? er toen nog maar 1 AMV-klas was ? er toen 4 leerlingen in het 1° jaar zaten ? je toen nog geen instrument kon volgen hier in Nieuwkerken ? er elk jaar meer leerlingen naar onze afdeling komen ? er ondertussen 3 AMV-klassen zijn ? er vorig jaar 26 kinderen les volgden in het 1° jaar ? er nu 24 kinderen starten in het 1° jaar ? je nu al 5 verschillende instrumenten kan volgen, hier in Nieuwkerken ? wij dit jaar voor de 5° keer een kerstconcert zullen verzorgen ? er nu 52 kinderen AMV volgen in Nieuwkerken ?

vele muzikale groetjes, Juf Catherine Alle leerlingen uit de AMV-klas / afdeling Nieuwkerken


Het zal de trouwe lezer van deze rubriek niet ontgaan dat het merendeel van de items die wij voor jullie in deze editie selecteerden min of meer onderwijsgetint zijn.

Leerkrachten zijn gelukkige werknemers De gemiddelde Vlaamse leerkracht voelt zich een stuk gelukkiger dan collega’s uit andere beroepssectoren. Dat blijkt uit een vergelijking met andere werknemers die de professoren Mark Elchardus (VUB) en Dimo Kavadias (UA) maken in hun boek “Leraars – Profiel van een beroep.” Eerder onderzoek toonde aan dat leerkrachten kampen met frustratie en onmacht. Maar tegelijkertijd putten ze globaal genomen ook meer tevredenheid uit hun beroep. In vergelijking met andere hooggeschoolden zijn ze ‘een stuk actiever in hun engagement, door bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk te doen of deel te nemen aan het verenigingsleven en amateurskunsten of andere creatieve hobby’s te beoefenen’. Bovendien blijkt dat leraars doorgaans verdraagzamer zijn, opener staan voor andere culturen, minder chauvinistisch zijn en minder last hebben van onveiligheidsgevoelens. ’De meeste leraars zien hun beroep als een roeping, waarbij inhoudelijke overwegingen een zeer belangrijke plaats innemen’, luidt het. De gemiddelde leeftijd van de leerkrachten ligt een stuk hoger dan bij de rest van de werkende bevolking. Jongeren worden minder aangetrokken tot het onderwijs. En dat is een groot probleem, want leerkracht is vandaag een knelpuntberoep geworden, besluiten de onderzoekers

Eén op drie kinderen heeft schrijfproblemen Eén op de drie kinderen schrijft te krampachtig of te onregelmatig, zit verkeerd of houdt de pen fout vast. Dat blijkt uit een onderzoek dat pennenproducent“Pelikan” uitvoerde bij 38 635 kinderen uit heel België. Eén op de tien heeft zelfs ernstige moeilijkheden bij het schrijven. “Beetje bij beetje vermindert de aandacht voor het schrijven. Toenemend computergebruik zal ervoor zorgen dat deze schrijfproblematiek met de jaren erger wordt”, waarschuwt grafologe Sylvie Tramasure. De scholen hebben te weinig tijd om aan deze steeds erger wordende schrijfmoeilijkheden voldoende aandacht te besteden én bovendien hebben leerkrachten niet de nodige opleiding om de huidige problemen adequaat aan te pakken.

Lijfstraffen “normaal” in scholen VS. Volgens Human Rights Watch hebben vorig jaar meer dan 200 000 leerlingen in de Verenigde Staten een pak slaag gekregen als straf. Het gaat soms om kinderen van amper drie jaar oud. Lijfstraffen op school zijn toegelaten in 21 Amerikaanse staten. Zwarte leerlingen zouden 1,4 keer meer geslagen worden dan hun blanke collega’s, en ook gehandicapte studenten krijgen slaag, aldus het rapport.

Op grote voet Belgische kinderen leven op grote voet. Letterlijk ! Schoenmaat 41 of 42 is niet uitzonderlijk voor jongens die dit jaar hun Plechtige Communie deden, en ook de meisjes hoeven met een gemiddelde 38 niet onder te doen. Gelukkig vinden de meeste kinderen het helemaal niet erg om modelletjes te passen die eigenlijk voor mama of papa bedoeld zijn

En tenslotte nog dit… De gemiddelde leeftijd van de kijkers van het populaire kinderprogramma ‘Sesamstraat’ is 49 jaar ! Grootouders kijken blijkbaar vaak met de kinderen mee…


Kleine architecten in het tweede leerjaar. De kinderen van het tweede leerjaar kregen de opdracht om een schoendoos om te toveren tot hun droomkamer. Eerst kozen ze de kleur van de muren en de vloer. Nadat deze geschilderd waren, werden er met klei meubeltjes gemaakt en ook deze kregen een passend kleurtje. Daarna gingen ze aan de slag met schaar, lijm, papier, karton, stof, verf, aluminiumfolie, parels, enz. En terwijl de juffen ervoor zorgden dat de ramen en de deur open konden, knutselden ze allerlei spulletjes die een plaatsje kregen in hun droomkamer En hier kunnen jullie enkele resultaten bewonderen:

Wij zijn blij met de geboorte van : - Annelou (07.08.09) Dochtertje van juf Elke Verhassel (Gr 2B – Kikkerklas) en echtgenoot Thomas Sierens - Juliette (02.09.09) Dochtertje van juf Tine Daneel (1B –Wolkenklas) en echtgenoot Nard De Cauwer

Onze oprechte deelneming : - Mevr. Paula (Jeanne) Heireman Grootmoeder van Eva Reed (titularis Konijnenklas – Gr 2A) Overgrootmoeder van Feline Buckinx (Krokodillenklas – Gr 4B)


november - december

VERLOFDAGEN  

van za 31.10 t.e.m. zo 08.11.09 : HERFSTVAKANTIE wo 11.11.09 : Wapenstilstand van za 19.12.2009 t.e.m. zo 03.01.2010 : KERSTVAKANTIE

MEDISCH ONDERZOEK

 di 24.11.09 : Medisch onderzoek – 5B di 08.12.09 : Medisch onderzoek OKAN (op school) ACTIVITEITEN EXTRA MUROS

   

di 10.11.09 : Leeruitstap Tongeren – 5A + 5B do 12.11.09 : Leeruitstap Antwerpen + Breendonk – 4A + 4B wo 18.11.09 : Gymnastiekland 1ste lj do 19.11.09 : Schooltoneel 5de lj wo 25.11.09 : Bezoek “Huis van de Sint” – Gr 3A + Gr 3B do 26.11.09 : Bezoek “Huis van de Sint” – OKAN do 11.12.09 : Schooltoneel 3de + 4de lj

ACTIVITEITEN INTRA MUROS

do 12.11.09 : Yoga-initiatie – 2de lj vr 13.11.09 : Voorleesnamiddag – 3de lj (studenten KAHO) ma 16.11.09 : Dansworkshop – 5de lj van ma 16 t.e.m. vr 20.11.09 : “Week van de klok” vr 04.12.09 : Sinterklaasfeest van ma 07 t.e.m. vr 11.12.09 : Actie “Fata Morgana” : Ochtendgymnastiek

  

ONTSPANNING

 vr 27.11.09 : Wijnproefavond op school (9de editie) vr 11.12.09 : Kerstmarkt op school

 do 17.12.09 : Infomoment kleuters Groep 1 (17.00 – 18.00 u.)


Lijst van nuttige telefoonnummers 1. Kinder- en jongerentelefoon 102 2. Kinderrechtswinkel 09 / 233.65.65 3. Vertrouwenscentrum kindermishadeling 078 / 15.00.20 of 09 / 216.73.30 4. CLB 03 / 776.34.51 5. Jongeren Advies Centrum Waasland 03 / 766.72.72 6. Jolijn 0800 / 900.33 7. Tele onthaal 106 8. Opvoedingstelefoon Vlaanderen 070 / 222.230 9. Centrum voor Morele Dienstverlening 053 / 77.54.44 10. Jeugdpolitie Sint-Niklaas 03 / 760.12.00 11. De Keerkring Centrum voor opvoedingsondersteuning 03 / 755.00.71

MET DANK AAN


Hallo SBO - Herfsteditie 2009-2010  

Dit is de herfsteditie van het schoolkrantje a.k.a. "Hallo SBO" van de Stedelijke Basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken in het schoolj...

Hallo SBO - Herfsteditie 2009-2010  

Dit is de herfsteditie van het schoolkrantje a.k.a. "Hallo SBO" van de Stedelijke Basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken in het schoolj...

Advertisement