Page 1

De Stedelijke Basisschool

… waar iedereen thuis is

Hallo S.B.O. STEDELIJKE BASISSCHOOL NIEUWKERKEN

Gijselstraat 35 Tel : 03/776.44.24 Fax : 03/777.79.18 E-mail : ludwig.demeyer@sint-niklaas.be chris.grumiau@sint-niklaas.be http://www.droomballon.be

redactie :

Chris Grumiau

Schoolblad S.B.O. Nieuwkerken Een band tussen school en thuis Schooljaar 2008 – 2009 Herfsteditie

INHOUD :          

Woordje van de directeur Welkom + schoollied Even voorstellen Personeel Nieuws Terugblik Wereldklas Klas in de kijker Fotoalbum Zorgbeleid Ter info De Lerende school De Warme school Nieuws uit “Terradelpaz” Sportief Uit de media Kinderinbreng Wist je dat ? Personalia Kalender

Lijst met nuttige telefoonnummers Verantwoordelijke uitgever : Ludwig De Meyer


Voor wie nog even wil terugblikken op vorig schooljaar … Raadpleeg de rubriek “sfeerbeelden 2007-2008” op onze website www.droomballon.be Ook andere schooljaren komen aan bod. Actuele fotoreportages vinden jullie onder de rubriek “fotoalbum” Het loont de moeite !


Een woordje van de directeur Het stoort iedereen en het getuigt van weinig respect. Wat ben ik blij dat wij géén acties moeten ondernemen ! Bij ons valt het aantal kinderen dat te laat komt heel goed mee. Eerder uitzonderlijk komt iemand nog te laat. Daarom, en met veel plezier : een spontane knieval, een bedanking, een schouderklop én een pluim aan alle kinderen en hun ouders. Jullie komen wél op tijd. Fijn ! Bedankt !

Beste ouders, Het schooljaar ging alweer goed van start. Na een dag of twee had iedereen reeds het gevoel alsof het schooljaar al weken bezig was. Alles loopt gesmeerd. Bedankt collega’s voor die smeerolie in onze geroutineerde machine. Hierbij wens ik tevens alle nieuwe kinderen, ouders, collega's en vrienden van harte welkom in ons midden. Aan iedereen een fantastisch schooljaar gewenst ! We vernamen de afgelopen weken regelmatig van deze nieuwe ouders, van studenten en ook van nieuwe collega's die de school leerden kennen, dat "de duidelijke structuur en het georganiseerde" iedereen onmiddellijk opvalt. Dat mag ook niet anders, vind ik. Zo hoort het ook, zeker op een school met een 40-tal collega's en haast 500 kinderen. Iedereen weet perfect wat van hem verwacht wordt. Zo weten bv. de ouders dat van hen verwacht wordt dat de kinderen tijdig op school zijn. Op heel wat scholen blijkt dit hét struikelblok te zijn, zo verneem ik op vergaderingen van het 'Lokaal Overlegplatform Sint-Niklaas'. Tal van scholen organiseren heel wat acties om de kinderen simpelweg tegen het belsignaal op school te krijgen. Kinderen die pas om kwart voor 9 en zelfs om 9u op school toekomen blijken op een aantal scholen geen uitzondering te zijn. Stel je voor ! Persoonlijk zou ik daar een maagzweer van krijgen. Ik zeg het eerlijk. Hoe kan een klasleerkracht, verantwoordelijk voor 20 - 30 kinderen nu aan een les beginnen, de rust, de opbouw en de structuur aanbieden, leerinhouden ongestoord overbrengen, als er om de 5 minuten op de deur geklopt wordt en iemand rustig binnen komt gewandeld. Of dat nu in de kleuterschool of in de lagere school gebeurt, dat maakt me totaal niets uit.

Niet enkel de structuur en de duidelijkheid van de klas- en schoolorganisatie vallen op, maar ook de aangename sfeer onder de collega's wordt gauw duidelijk. Net zoals bij ieder gehuwd stel, zullen ook wij wel eens onze 'akkefietjes' hebben, maar daar bleek op de teambuildingsdag van zaterdag 11 oktober alvast niet veel van. We hadden een zalig zonnetje in Oostende besteld, en ik denk dat Oostende weet dat we langsgeweest zijn. Ze kennen ons nu ook. Zouden we binnenkort een aantal foto's op de website zetten ? Maar… we maken niet alleen plezier zo nu en dan. Neen, er wordt wel degelijk goed werk geleverd. Zo hebben we, om maar één voorbeeld te geven, in navolging van de charters rond dyslexie, dysorthografie, dyscalculie en dyspraxie, ook charters gemaakt voor hoogbegaafdheid en voor AD(H)D. Dat betekent dat elk lagereschoolkind met een van deze diagnoses een charter zal krijgen met leertrajectaanpassingen die we kunnen invoeren. Voor de kinderen met autisme gaan we geen charter maken, aangezien zij een handelingsplan volgen i.s.m. de toegewezen Gon-begeleiding. Dit handelingsplan vervangt en overstijgt een charter. Kortom, we staan niet stil. We zijn goed bezig. En gelukkig ook samen met jullie, onze ouders en kinderen! In het volgende schoolkrantje vertel ik jullie wat meer over onze bouwwerken, want ook daarover heb ik goed nieuws ! Ludwig De Meyer directeur

* * * * * * * * * * * * * *


Schoollied De Droomballon Dit is een liedje Dat gaat over m’n school ‘k ga je vertellen mijn grote droom Een hechte groep Met vrienden om me heen Daar kan ik groeien Ben ik nooit alleen. Refr. De droomballon De school voor iedereen De kinderen en de ouders Die gaan er heel graag heen Je kan hier heel wat leren Van rekenen tot sport Ik ontdek mezelf En kom niets tekort Heb j’ al gehoord Van dit gigantisch rijk Dat draait rond waarden Zet anderen te kijk Het wordt bestuurd Door kinderen van de school De droomballon Is mijn groot idool ! Refr. (2x)


Er zit een schat verborgen in jezelf. In ieder van ons zit een schat verborgen, die zit er vandaag en die zit er ook morgen.

Ben je eerlijk in het spel ? Zeg je steeds alsjeblieft en dankjewel ? Voel je je graag af en toe geborgen ? Wil je ook voor anderen zorgen ? Kunnen vrienden je vertrouwen ? Dan kan je een leuke vriendschapsband opbouwen !

Sommige mensen zijn arm, anderen zijn rijk, iedereen is anders en toch zijn we gelijk. We zijn tenslotte allemaal mensen, met elk onze speciale wensen. En toch‌ We hebben allemaal iets gemeen, er zit een schat verborgen in iedereen.

Als we al beginnen met elkaar respect te geven, zodat we samen in vrede kunnen leven, Als we elk onze schat naar buiten laten komen, kunnen we dan niet leven in een wereld waar we allemaal van dromen ?


Juf Naomi (De Jonck) vervangt als voltijdse leerkracht juf Evelien in 5B

Juf Dorien (Gyyssaert) vervangt juf Nancy als zorgjuf bij de kleuters van de groepen 1 – 2 en 3. Elke vrijdag vervangt zij juf Eva in de konijnenklas. Telkens als de “Draken” en “Krokodillen” gaan zwemmen gaat zij mee als extra begeleidster.


Personeelsbestand schooljaar 2008 - 2009 KLEUTERAFDELING Onze kleuterafdeling telt 7 titularissen en 1 kinderverzorgster. Er is ook een aparte juf voor het kleuterturnen Nog eens 2 juffen verdelen de zorgopdrachten onder elkaar.

Melissa Rombaut Gr 1 - Berenklas

Peggy Van Rumst Kinderverzorgster

Mieke Pollentier Gr 3A - Muizenklas

Ine Verdonck Gr 3B - Dolfijnenklas

Eva Reed Gr 2A - Konijnenklas

Elke Verhassel Gr 2B - Kikkerklas

Evelyn Demey Interimaris - Gr 3B

Christine Van Hove GR 4A - Drakenklas

Ilse Vermeulen Gr 4- Krokodillenklas

Nancy De Tender Zorgleerkracht Gr 1 – gr 2 – Gr 3

Dorien Ghyssaerts Zorgleerkracht interimaris

Ilse Bryssinck Zorgleerkracht Gr 4 Lich. opv. kleuters


 LAGERE AFDELING De lagere afdeling telt dit schooljaar 14 klastitularissen. 4 leerkrachten staan in voor de levensbeschouwelijke vakken. We tellen 3 zorgleerkrachten en 1 juf lichamelijke opvoeding. 1 juf zorgt voor de kinderen uit de wereldklas 1 juf heeft een ambulante opdracht

Ellen Heyns Titularis 1A

Tine Daneel Titularis 1B

Evie De Beelde Titularis 1C

Kirsten De Munck Titularis 2A

Veerle Dhooghe Interimaris - 2A

Winny Van de Walle Titularis 2B

Lieve Peeters Titularis 3A

Wendy Van de Vijvere Titularis 3B

Stijn De Maeyer Titularis 4A

Wim Van Broeck Titularis 4B

Chantal Reunes Titularis 5A

Evelien Colpaert Titularis 5B

Naomi De Jonck interimaris 5A

Eddy De Wolf Titularis 6A

Natalie Wymeersch Titularis 2C Ambulante opdracht

Mieke De Prycker Titularis 6B


Ilse Bryssinck Zorgleerkracht 1ste lj

Anne-Lore Anne lichamelijke opv.

Carine Bombeke Zorgleerkracht 2de – 3de – 4de lj

Frederik Vanhuffel Zorgleerkracht 5de + 6de lj

Peggy Vercauteren Wereldklas

Chantal Daelman Rooms-kath. Godsd.

Kaat Smet Niet-confess. zedenl.

Lieve Putteman Niet-confess. zedenl. zorgleerkracht

Ayse Cetin Zorgleerkracht ATN Ambulante opdracht

Redouan Ouazzani Islamitische godsd.

 BELEIDS + ADMINISTRATIEF KADER

Ludwig De Meyer Directeur

Chris Grumiau Beleidsmedewerker Zorgcoördinator

Betty Van Goethem Administratie Secretariaat

Candi D’Hulster Administratie Secretariaat

Frederik Vanhuffel ICT-coördinator

 ONDERHOUDSPERSONEEL

Fatma Lagouireh

Linda Fierens

Miranda Van Mele

Bruno Mesan

Wendy De Maeyer

Khadija Alioua


 EXTERNE MEDEWERKERS

Andrea Spittaels GON-begeleiding

Mieke Willems CLB-medewerksterAn verstraeten GON-begeleiding

Karen Relaes GON-begeleiding

Ilse Leenaerts CLB-medewerkster

An De Houwer Gon-begeleiding

Myriam Janssens CLB-medewerkster

Lies Huyghe GON-begeleiding

Patricia Caluwe Verpleegster

Linda Borgerloen GON-begeleiding

Florimont Eggermont Sleutelbewaarder

BABYNIEUWS De juffen Ine (titularis Gr 3A – Dolfijnenklas) en Evelien (titularis 5B) zijn beiden nog met bevallingsverlof. - Juf Ine wordt tijdelijk vervangen door juf Evelyn (Demey) - Juf Evelien wordt tijdelijk vervangen door juf Naomi (De Jonck) (Zie rubriek “Even voorstellen”) Juf Evelyn was reeds eerder werkzaam op onze school. Ook juf Wendy (titularis 3B) ,en juf Nancy (zorgjuf kleuters) verwachten in de loop van dit schooljaar de ooievaar. Voor juf Nancy betekende dit meteen ook het einde van haar lesopdracht dit schooljaar. Zij wordt vervangen door Juf Dorien Ghyssaerts (Zie rubriek “Even voorstellen”) Meester Redouan (bijz. lkr islamitische godsdienst) startte het schooljaar met omstandigheidsverlof. Hij werd vader van een zoontje : Idriss Ook bij de schoonmaaksters is er heuglijk nieuws te melden. Fatma beviel van een gezonde zoon AyubTERUG VAN WEGGEWEEST Het omgekeerde geldt voor juf Winny. (titularis 2A). Haar bevallingsverlof ligt achter de rug en zij hernam per 1 september haar taak binnen ons team.TIJDELIJK AFWEZIG * Juf Kirsten (titularis 2A) is wegens een banaal arbeidsongeval nog steeds niet in staat om haar lesopdracht terug op te nemen.. Zij wordt in 2A (net zoals vorig jaar) vervangen door juf Veerle (Dhooghe), ook al geen onbekend gezicht meer.


Teldag 01 september 2008 Met hoeveel zijn we ?

KLEUTERAFDELING LAGERE AFDELING Wereldklas TOTAAL

AANTAL 151 (+8) 304 (+ 22) 14 (- 10) 469 (+ 20)

JONGENS 79 153 12 244

MEISJES 72 151 2 225

ALVAST DANK AAN IEDEREEN VOOR JULLIE VERTROUWEN IN ONZE SCHOOL !

Inschrijvingen – algemene informatie Je kunt je kind inschrijven op onze school: 1) op de opendeurdag / het schoolfeest (zie kalender) 2) op de kennismakingsdagen voor peuters (zie kalender) 3) tijdens de schooluren, na afspraak met de directeur,GSM 0486-68.16.54 4) in de zomervakantie, vanaf de eerste maandag na 15 augustus (moederdag): - op werkdagen : tussen 10.00 u en 12.00 u (door een administratieve medewerkster) tussen 18.00 u en 20.00 u. (door leerkrachten kleuter- Ên lagere school, voor al uw vragen) - op zaterdagen : tussen 10.00 u en 12.00 u (eveneens door leerkrachten) Wat breng je mee? - De inschrijving gebeurt aan de hand van de S.I.S.-kaart van het kind. - Breng een strookje van de mutualiteit mee om de medische fiche onmiddellijk in orde te brengen. - Wie van school verandert dient het RAPPORT met het ADVIES EINDE SCHOOLJAAR mee te brengen. Gelieve in dit geval eveneens andere documenten die van belang kunnen zijn, zoals testuitslagen e.d., mee te brengen.

Leerlingenraad, schooljaar 2008-09 Even voorstellen In de loop van september werden in het 4de, 5de en 6de leerjaar de jaarlijkse leerlingenraadverkiezingen gehouden. Vooraf kregen de mogelijke kandidaten de nodige duiding via een gesprek in de klas en een begeleidend schrijven naar de ouders. Het resultaat van deze stemming vinden jullie hieronder, maar we laten eerste onze kersverse koning aan het woord. Tijdens de startvergadering werden de ministerposten verdeeld onder de verkozenen.


KONING : Pieter-Jan Volkaert (6B) KONINGIN : Marie Van Oost (6A) * Minister van sport : Casper De Weirdt (6A) * Minister van cultuur : Charlotte Christiaens (5A) * Minister van verkeer : Britte Luyckx (5B) * Minister van buitenlandse zaken : Ruben Hoskens (5A) * Minister van sociale zaken : Jane Bello (5B) * Minister van binnenlandse zaken : Sacha Foubert (5B)

DE PLOEG VAN DIT SCHOOLJAAR

WOENSDAG = FRUITDAG (even opfrissen) Actie “Voel je wel in je pel”. Beste ouders, “Voel je wel in je pel!” Iedereen weet hoe belangrijk gezonde voeding wel is. Kinderen hebben nood aan gezonde voeding en gezonde tussendoortjes die hen de nodige energie en vitaminen verschaffen om te groeien, te sporten, te werken, te denken, … kortom om gezond te leven! Daarom startten wij in het schooljaar 2006-07 met een wekelijkse fruitdag Hoe verloopt deze fruitdag? De actie start dit schooljaar op woensdag 05 november 2008. Vanaf dan brengen de kinderen steeds een lekker stuk fruit als tussendoortje mee naar school. Denk er wel aan, dat bij dit tussendoortje een flesje water lekkerder en gezonder smaakt dan bijvoorbeeld een chocomelkdrankje! Ook is het handig voor jonge kinderen fruit in stukjes te snijden en in een plastic potje mee te geven naar school. Met een vleugje citroensap blijft alles er immers smakelijk uitzien. Elke woensdag vult de klastitularis in hoeveel kinderen die dag een stuk fruit bij hebben. In ruil voor een volle fruitkaart kunnen zij een appeltje verdienen. Wanneer zij voldoende appels hebben gespaard, mogen zij een gezonde activiteit naar keuze uitvoeren met hun klas. Dit kan een sport- of eventueel een gezonde kookactiviteit zijn ! Dit belooft zeker en vast heel leuk te worden voor de kinderen! Wij hopen op jullie medewerking! Alvast bedankt en vele fruitige groetjes, De werkgroep “de gezonde school”


Meldpunt Vertrouwensleerkracht voor leerlingen Voor Raf die maar niet uit zijn schelp durft komen … Voor Liesbet die zich pestend en uitdagend gedraagt … Voor Inez die gepest wordt … Voor Martin van wie de ouders gaan scheiden … Voor Isabel die zich vaak eenzaam voelt … Voor Peter bij wie het niet goed klikt met de juf … Voor Anke bij wie er thuis soms rake klappen vallen … …er is àltijd hulp als je wil. Praat erover met een van je ouders, je broer of zus, de directeur, een juf of meester, en zelfs een goede vriend. Als praten moeilijk gaat, schrijf het op een briefje en bezorg het één van hen. Lukt dat niet of ben je bang, verlies de moed niet. Je kan ook steeds bij juf Carine terecht. Zij is vertrouwensleerkracht. Je kan met haar altijd een afspraak maken voor een VERTOUW-elijk praatje over wat je voelt. Kijk maar op de speelplaats. Daar hangt ook haar foto uit.

Wat wordt er op school ingezameld voor recyclage ? Lege inktpatronen en toners uit printers (geen kopieertoestellen) en gebruikte GSM’s: deze worden op het secretariaat verzameld. In ruil hiervoor krijgen we punten die we kunnen inruilen tegen informaticamaterialen, sportuitrusting, knutselmaterialen en dergelijke. Dankzij deze inzamelactie heeft de school reeds twee 21” computerschermen, 2 scanners, een lamineertoestel en een video/DVD combi toestel gekregen. Meer info: www.fundit.com Lege en/of gebruikte batterijen: deze mogen in de blauwe tonnen in de milieuhoek worden gedeponeerd. Ook hiervoor krijgen we punten die we kunnen inruilen tegen diverse artikelen waaronder toegangstickets voor educatieve uitstappen, educatieve spellen en informaticamaterialen. Door deze inzameling kon de school zich vorig jaar een lamineertoestel aanschaffen. Meer info: www.bebat.be Plastic dopjes: het initiatief bestaat uit de verkoop van ingezamelde dopjes ten voordele van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw te Tongeren om te worden gerecycleerd in duurzame paletten. De dopjes die in aanmerking komen zijn plastic schroefdopjes van drankflessen, met name van mineraal- of spuitwater, van frisdrank (Cola, Fanta e.d.), van melk en van fruitsap. Dus niet van olie, detergenten, shampoos ... Ook geen plastic deksels of andere materialen. Meer info: www.dopjesactie.be


Te noteren ! Vrijdag 14 november 2008 Wijnproefavond op school ! De wijnproefavond op onze school is ondertussen uitgegroeid tot een traditie. Zonder stijf gedoe, onder elkaar én ongedwongen genieten van een ruim assortiment wijnen: aperitief, witte wijnen, rode wijnen, dessertwijnen en ... "iets" voor bij de koffie. Alles aan democratische prijzen voor ieders beurs. Bij elke aangeboden drank krijgt U een deskundige uitleg van Bart Claes (wijnimporteur). Nadien kan U eventueel een bestelling plaatsen. De opbrengst gaat integraal naar aanvullend didactisch materiaal voor de kinderen van onze school. WAAR : refter SBO - Gijselstraat 35 WACHT NOG EVEN OM DE WIJN VOOR DE KOSTPRIJS : € 5 EINDEJAARSFEESTEN TE BESTELLEN INSCHRIJVEN : EN… DOE HET VIA DE SCHOOL VAN UW KIND. - via e-mail : christine.vanhove@sint-niklaas.be - telefonisch op nummer 03/776.44.24 - Ouders met kinderen op onze school krijgen een persoonlijke uitnodiging met inschrijvingsstrookje. EEN ECHTE AANRADER 

Schooltoelage Sinds half augustus dienden ouders bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 150 000 aanvraagdossiers voor een school- of studietoelage in. Een aantal ouders van leerlingen uit het kleuter-, lager- en secundair onderwijs kregen al een toelage. Eén op de vier gezinnen, goed voor meer dan 300 000 kinderen en jongeren, komt in aanmerking. Nochtans dienden heel wat rechthebbenden nog geen aanvraag in. Die is eenvoudig en er is maar één formulier nodig voor alle kinderen van een gezin. Kom gerust langs op het secretariaat en haal uw aanvraagformulier op.

Wekelijks organiseren we schatkistentocht in het tweede leerjaar. Al spelend zijn onze sloebers bezig met rekenen, taal,… . Wij willen onze kinderen blijven motiveren met voldoende uitdagend spelmateriaal. Daarom deze oproep! Heeft u thuis puzzels, spelletjes, Lego of Knexx waarmee niet meer gespeeld wordt? Dan mag u dit steeds komen afgeven in het tweede leerjaar ! BEDANKT! BEDANKT! BEDANKT! BEDANKT! BEDANKT! BEDANKT! juf Veerle, juf Winny en juf Natalie


02.10.2008 03.10.2008 Op uitstap met de Jip en Jannekes van het tweede leerjaar naar de fruitteler en de fruitwinkel Tijdens de lessen wereldoriëntatie zijn we aan het leren over fruit. Dus konden binnen dit thema een bezoekje aan de fruitteler en aan de fruitwinkel uiteraard niet ontbreken. Eerst trokken we voor een leerrijke namiddag naar fruitteler Verhofstede Paul in Nieuwkerken. Hier leerden we het verschil tussen een appelboom en een perenboom. Vervolgens kwamen we te weten hoe appelen en peren worden geplukt. Dit gebeurt echt niet met een rieten mandje hoor! Ze gebruiken hiervoor plukzakken, een slee, een ladder en een heel grote bak waar wel 350 kg appelen of 400 kg peren in kan. Een tractor is dan natuurlijk wel handig om die bakken naar de koelcel te brengen. Wat ruikt het in die koelcel lekker zeg! Maar het is daar wel héél koud ! Met behulp van de heftruck wordt die grote bak dan gekanteld zodanig dat de appelen gesorteerd kunnen worden aan de sorteermachine. Hier worden de appelen naar grootte onderverdeeld en dan in bakjes gelegd. Maar we hebben met onze eigen ogen kunnen zien dat machines ook mis kunnen zijn, want twee kleintjes is niet hetzelfde als één grote natuurlijk! En dat er echt supergrote appelen en peren bestaan hebben we ook kunnen zien, er waren er zelfs die een halve kilo wogen !!! Op het einde mochten we dan zelfs nog eens proeven van hun zelfgemaakt fruitsap. Mmm… lekker!


Daarna zijn we ook eens een kijkje gaan nemen in de fruitwinkel ‘het klokhuis’ in het dorp. Want in de fruitwinkel kopen de meeste mensen toch hun fruit. Voor we konden vertrekken moesten we ons boodschappenlijstje nog maken en dat deden we aan de hand van spelletjes. Ieder lid van het groepje kreeg in de winkel ook een taakje. De ene moest het fruit vragen, de andere mocht het wegen, de derde moest betalen, de vierde mocht het wisselgeld teruggeven en de laatste droeg het fruit terug naar de klas. Hier bleef het uiteraard niet bij. We hebben het fruit dan van dichtbij bekeken, we hebben het getekend en we mochten het ook proeven. Zo leerden we onder andere het verschil tussen zoet en zuur fruit en leerden we ook eens ander fruit proeven. Ons dorpje heet immers niet voor niets ‘Weltevree’ wat staat voor FIT EN GEZOND !!!

16.10.2008

Ondertussen een leeruitstap die met stip genoteerd staat bij onze zesdeklassers !

In de voormiddag stond een geleid bezoek aan de COCA-COLA FABRIEK te Wilrijk op ons programma. Bij aankomst kregen we eerst een woordje uitleg over de geschiedenis van Coca-Cola. Wie had ooit kunnen denken dat dit zwarte drankje (uitgevonden door een apotheker), de hele wereld zou veroveren ? Daarna trokken we, voorzien van een koptelefoon mét zender en ontvanger, doorheen de fabriek. We zagen er hoe de glazen flessen worden gespoeld, gedroogd en gevuld. In de petblazerij worden piepkleine buisjes razendsnel omgetoverd tot grote plastieken flessen van 1,5 en 2 liter.


En de vele duizenden gevulde flessen worden op banden vervoerd en tenslotte verpakt om te worden uitgevoerd naar supermarkten en groothandelaars. Enorm interessant om te zien wat er zo allemaal gebeurt met de frisdrank vooraleer die bij ons thuis op tafel terecht komt‌ Het boeiende bedrijfsbezoek werd natuurlijk afgerond met een gratis degustatie

’s Namiddags werden wij door een deskundige gids opgewacht op de luchthaven van Deurne. Kleinschaliger dan de nationale luchthaven in Zaventem, maar misschien juist daardoor overzichtelijker voor onze leerlingen. Hier werd de werking van een moderne luchthaven uit de doeken gedaan. Deze dag, volledig in het teken van technologie, werd voor onze oudste leerlingen een leerrijke ervaring.

Juf Mieke en meester Eddy


Dag allemaal, hello, merhaban, salaam aleikum, dobre djen, bonjour, buon día …. De vakantie ligt ondertussen alweer ver achter ons en onze wereldtrein is reeds een heel eind op weg in dit schooljaar! Dit vraagt om enig nieuws! Zoals elk jaar is de wereldklas weer goed vertegenwoordigd door verschillende nationaliteiten. Zo zijn er vier kindjes uit Tsjetsjenië, (Eldar, Ruslan,Kheda en Elmira) drie uit Slowakije (Tomas, Lukas en Ondrej) ,twee uit Afghanistan (Gagan en Shirineh), één uit Thailand (Jambo), één uit Sierra Leone (Iye), één uit Congo (Samuel), één uit Marokko (Saied), één uit Armenië (Sarkis), één uit Macedonië (Elmir) en tenslotte nog twee uit Kosovo (Florian en Muhamet Ali) Al deze kinderen spreken een andere taal, dus dit betekent dat ze – vooral dan om ons te begrijpen maar ook om elkaar te verstaan- staan te springen om het Nederlands onder de knie te krijgen!!!! Zoals jullie allemaal wel weten, krijgen deze kindjes in de wereldklas elke voormiddag een heus taalbad. Maar daar houdt het écht niet op …. Jullie zelf zorgen er ook voor dat de kinderen van de wereldklas zich sneller verstaanbaar kunnen maken! Jullie ook zorgen er met elk gesprekje, elk vriendelijk woord, … hoe kort ook, met een wereldklassertje dat hij of zij wat meer Nederlands leert!!!! Dank je wel!!!Merci beaucoup!!! Gracias!!! Shokran !! Spasiba !!! .....

Wie me ook komen helpen zijn de kinderen van de kangoeroeklas ! Anna, Pieter-Jan en Ruben komen op vrijdagnamiddag werken met enkele kinderen van de wereldklas. Elke keer is het in de klas een heel toffe bedoening. Zowel de kinderen van de wereldklas als de kinderen van de kangoeroeklas (en zeker niet te vergeten de juf ook!!!) genieten ervan en leren er vooral heel veel bij!!!! Dank je wel!!!!

Ruslan, Iye, Tomas, Lukas, Ondrej, Jambo, Gagan, Saied, Shirineh, Kheda, Elmira, Elmir, Eldar, Samuel, Saied, Sarkis, Florian, Muhamet Ali en juf Peggy


De eerste zwembeurt in groep 4 is voor onze rakkers natuurlijk een spannend avontuur. Eerst wat voorbereiding in de klas met pictogrammen van ons zwemuitje, ook enkele noodzakelijke afspraken i.v.m. aan- en uitkleden, afdrogen, enz. . Dit om grappige toestanden te voorkomen als : oeps, juf mijn onderbroekje zit nog onder mijn zwembroek of meiden die het belangrijker vinden hun haren te kammen alvorens zich af te drogen en aan te kleden. Na de speeltijd was het dan zo ver. Samen met de bus naar het Sinbad, omkleden in de grote kleedkamer om daarna samen met de juffen te spelen in het water Geen enkele kleuter had echt schrik,we genoten met zijn allen dan ook met volle teugen, (ook wel eens letterlijk) van onze eerste zwembeurt. Al spelende leren onze rakkers op deze manier het water als hun vriend te beschouwen, zodat ze de komende beurten ook kunnen leren drijven en voorbereid worden om te leren zwemmen. Op de foto’s laten we jullie even mee genieten ‌


DE EERSTE SCHOOLDAG

POPCORNFEEST

IN GROEP 2A

EEN NIEUW KLASKONIJN
V E R N I E U W DDe leerlingen van het 3de lj trokken als volleerde milieuambtenaren door de school om al hun medeleerlingen nog eens duidelijk te maken hoe men verantwoord sorteert.

S O R T E E R P A R K


TABLEAUS VIVANT

4DE LEERJAAR B

WIST JE DAT DE DRAKEN EEN BUITENKLAS HEBBEN ?
STE

- - - 1 LEERJAAR - - -

“VICTOR” P R O J E C T

HALLOWEEN-SPINNENSOEP… HM, LEKKER


Flip en Flup ZIJN TERUG Na de herfstvakantie starten Flip en Flup terug met het programma rond sociale vaardigheden Dit programma zal lopen tot einde mei. Ons doel van dit sociale vaardigheidsprogramma is om een positieve interactie tussen leeftijds- en klasgenootjes aan te moedigen. Om dit te bereiken krijgen de kinderen een aantal activiteiten aangeboden met als doel het samenspelen met hun vriendjes leuker te laten verlopen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het leren problemen oplossen. Deze vaardigheden kunnen vervolgens geoefend worden als er zich een probleem voordoet in de klas of tussen enkele kinderen op de speelplaats. Elke dinsdag na de speeltijd zullen Flip & Flup op bezoek komen. Via leuke toneeltjes en speelse activiteiten willen we ons doel rond sociale vaardigheden bereiken. Hieronder zie je een overzicht van onze bijeenkomsten: Bijeenkomst 1: afspraken speelplaats + aanbreng: hoe speel je samen op de speelplaats. Bijeenkomst 2: werken rond speelplaats goed gedrag, spel aanbreng Flip en Flup Bijeenkomst 3 : introductieprobleem oplossen via poppenspel Bijeenkomst 4 : Wat is een probleem? Bijeenkomst 5: verschillende oplossingen bedenken voor een probleem Bijeenkomst 6: leren samenspelen Bijeenkomst 7: probleem oplossen, aanbieden in de klas door alle juffen. Bijeenkomst 8: Spelregels, aanbreng door Flip en Flup Bijeenkomst 9: Mag ik meespelen? Hoe vraag ik dit? Bijeenkomst 10: De schildpadhouding Bijeenkomst 11: herhaling ‘Mag ik meespelen’ en de schildpadhouding Bijeenkomst 12: Groep 3 krijgt een pluim Groep 4 krijgt een diploma van Flip en Flup omdat ze alle sociale vaardigheden verworven hebben.

FLIP Juf Ilse Bryssinck

& en

FLUP Juf Dorien


Hoe kunnen we ons kind helpen om hun les te leren? Deze vraag duikt regelmatig op tijdens oudercontacten en infoavonden. Een pasklaar antwoord hierop kunnen we spijtig genoeg niet geven. Toch proberen we, als “leer”-krachten enkele tips mee te geven, wat bv. het “leer”-klimaat betreft: rustige omgeving, weinig prikkels, eigen studeerkamer… Maar ook dit geldt niet voor elke leerling. Sommigen hebben nog het “alziend” oog van mama of papa nodig. Voor hen lukt het beter in de huiselijke sfeer. Op school proberen we onze “studenten” zoveel mogelijk in het leerproces te begeleiden. Stapsgewijs helpen we hen om hun eigen leermethode te vinden. Hoe wordt dit concreet aangepakt? Vanuit de taalmethode maken de leerlingen kennis met begrippen zoals sleutelwoorden, verwijswoorden, signaalwoorden, oorzaak en gevolg. Ze ontdekken verbanden, zien relaties (leer- en leesstrategieën). Deze bouwstenen passen we toe op leerinhouden in andere domeinen (W.O., wiskunde, …). Op basis hiervan wordt er dan een schema opgebouwd. Dit vormt de samenvatting van de les. Wanneer ze hierrond de les opnieuw kunnen verwoorden, is de inhoud verworven. In september had er reeds een infoavond rond dit onderwerp plaats. De lector opteerde voor het werken met spinschema’s. Dit hebben enkele leerlingen van de derde graad reeds uitgetest…met resultaat! Maar niet iedereen is al in staat om dit op papier te zetten. Zo eenvoudig is het niet voor de meesten. Het spreekt vanzelf dat dit een langzaam proces is vooraleer je kind z’n eigen efficiënte weg vindt. Dit evolueert volgens z’n eigen tempo. Bovendien spelen het auditief en visueel geheugen een belangrijke rol. Daarbij rijst ook nog de vraag: in hoever is mijn kind al zelfstandig, heeft mijn kind nog veel begeleiding nodig? Een kind in de derde graad ontwikkelt zich in deze periode heel sterk op dit gebied. Geef hem hierin de nodige ruimte, met vallen en opstaan! Kortom: elk kind is uniek, ook in zijn leerproces. Als onderwijzers reiken we hen de nodige tips, begeleiding en hulpmiddelen aan, zoals: studeerwijzers, studieplanners, stappenplannen… Maar vooral de gepaste attitude is een noodzaak om hen voor te bereiden, zodat ze een degelijke basis hebben om op verder te bouwen…tot volwaardige “studenten”!

THUIS

OP SCHOOL

Juiste leerklimaat:

1) Vanuit taalmethode

* weinig prikkels * rustige omgeving * eigen kamer

  

sleutelwoorden verwijswoorden signaalwoorden oorzaak/gevolg (relaties)

2) Andere domeinen Langzaam PROCES  

LEREN LEREN Hoe?

eigen tempo visueel/auditief geheugen zelfstandigheid?

⇒ ook toepassen

3) Hulpmiddelen studeerwijzers studieplanners stappenplannen

SCHEMA maken (bv. spinschema) = samenvatting

Verwoorden = KENNEN

Juf Chantal R. en juf Naomi


En dat het werkt bewijzen onderstaande schema’s gemaakt door leerlingen uit 5de klas

Schema gemaakt naar aanleiding van toets rond wiskundige woordenschat bij hoofdbewerkingen.

Schema gemaakt als voorbereiding op toets WO rond thema “Wie ben ik”

Schema in functie van toets over wiskundige woordenschat bij breuken


Korte terugblik… Tijdens het schooljaar 2006-2007 werd onze school omgetoverd tot een ‘Droomballonrijk’ bestaande uit 13 verschillende dorpen die elk op zich, maar ook samen, streven naar een ‘warme school’ waar ruimte en aandacht is voor waarden en normen. In het dorp TERRADELPAZ kom je terecht als je door de deuren van de zesde klas wandelt. Om recht te hebben op deze naam én om deze naam eer aan te doen gingen wij (de 31 kinderen uit de zesde klas ‘06-‘07 en de meester) de uitdaging aan om een ex-kindsoldaat te adopteren. Daarvoor moesten we 250 euro bij elkaar zien te krijgen. Dankzij het overweldigend succes van het dessertenbuffet werd dit 750 euro en konden we FRANCIS OBONG 3 jaar financieel adopteren. In dit opzet werden we ten volle gesteund door heel veel mensen: Jef Vermassen, Axl Peleman, alle zesdeklassers, de vele bakmoeders,-vaders,-grootouders en alle sympathisanten en kinderen die bereid waren een stukje zoete zaligheid te kopen. Terradelpaz had haar doel bereikt !!! …………………………………………..

Toch bleef het gegeven, de informatie, de getuigenissen, de inhoud van de boeken over deze problematiek, de bezochte tentoonstelling ‘Kunstsoldaten’, kortom alle gruwelen hieromtrent aan onze ribben kleven. In zoverre dat onze ‘vakantiebestemming’ ons dit jaar naar Uganda bracht. Lira, Gulu, Kitgum,… alles wat zich boven de Nijl bevindt werd tot voor kort tot een hel gemaakt door Joseph Kony en zijn rebellentroepen. Nu zou het daar sinds enige tijd weer veilig zijn. We waagden het erop ! Fragmenten uit ons reisdagboek…

Kampala 30 juni 2008 Pikdonker, de elektriciteit laat het voor de zoveelste maal afweten. Half op de tast en met behulp van onze zaklamp proppen we de laatste spullen in onze rugzak. Een kwartier later houden we langs de kant van de weg een dala-dala tegen die ons naar het busstation brengt. De zon komt nog maar langzaam op en toch is het al hectisch druk. We zijn al het een en ander gewend op dat vlak en dat speelt in ons voordeel. Trekken, duwen, de rugzakken niet uit het oog verliezen en dan toch nog tickets weten te bemachtigen- de laatste zo blijkt. Als gevolg daarvan komen we ook op de minst ‘comfortabele’ plaatsen terecht, helemaal achteraan, geen beenruimte, ramen


die niet open te krijgen zijn, veringen die uit de zetels springen, voeten op de zakken rijst, visgeur in onze neus ( en dat om 5.30 uur in de morgen), maar we waren verwittigd: ‘local transport , safe but very inconvenient.’ We hebben het geweten. Reeds na een half uur wordt duidelijk dat er gewoon geen laatste tickets bestaan. De bus wordt volgepropt. Ademruimte is er nog nauwelijks. Neem daarbij nog het catastrofale wegdek en dan moeten we hier niet beschrijven hoe we 7 uren later uit de bus zijn gekropen. Lira, here we are !

Lira 2 juli 2008 In deze stad is elke afstand wel te overbruggen met de fiets of te voet. Maar we willen de kleine afgelegen dorpen en kampen in deze hele regio bezoeken en dan dringt eigen vervoer zich al gauw op. Je kan altijd wel op een vrachtwagen springen of op een minibusje (of wat daarvoor moet doorgaan) maar dan kom je dikwijls op plaatsen terecht waar het moeilijk is om een overnachtingsplaats te vinden of waar je héééééééél lang moet wachten tot zich weer vervoer aandient dat je naar het andere dorp brengt. Een particulier wil ons zijn eigen wagen verhuren. We overleggen even met elkaar en besluiten dat het misschien toch verstandig is om op zoek te gaan naar een chauffeur die ons veilig doorheen dit voormalig rebellengebied kan loodsen. We ontmoeten Patrick. De juiste man op de juiste plaats, op het juiste moment. Hij heeft alles van dichtbij meegemaakt en is nu werkzaam in het Rachele Rehabilitatiecentrum. Patrick, de rechterhand van vele exkindsoldaten. Hij heeft tijd want in Afrika neem je tijd en laat je niet toe dat de tijd jou neemt. We spreken af om elkaar weer te ontmoeten op 5 juli…

Lira 3 juli 2008 We gaan op zoek naar de school waar we Francis Obong kunnen treffen. Iedereen is wel bereid om ons tot daar te brengen. Via smalle steegjes en kleurrijke marktjes bereiken we korte tijd later de school. Na enig overleg met de directie wordt Francis erbij geroepen maar hij is omringd door tientallen nieuwsgierige kinderen. Obong ( na een tijdje wordt ons pas duidelijk dat dit zijn voornaam is) is enorm nerveus en mede daardoor heel verlegen, maar ook wij staan er wat onwennig bij. Hoe ver kunnen we gaan met het stellen van vragen en het tonen van emoties? Met heel veel tijd en een zachte aanpak komen we wat meer te weten. Obong is nu 14 jaar ( 4 jaar na zijn ontsnapping) en hij is één van de gelukkigen die terug is aanvaard door zijn familie. Tijdens de schoolvakanties gaat hij er telkens heen. Zoals hij heeft de vzw ‘Ex-child soldiers’ al heel wat kinderen en ex-rebellen weer uitzicht op een toekomst gegeven. Velen ervan zijn wel bereid om ons hun verhaal te vertellen. We krijgen gruwelen te horen die we hier niet willen navertellen want diegene die je écht een geweten wil schoppen (o.a.J.Kony) tref je toch niet… Gulu 8 juli 2008 De puzzelstukjes beginnen op hun plaats te vallen. Als je doorheen het voormalig rebellengebied rijdt wordt er plots veel duidelijk en krijg je vele antwoorden en inzichten. Gulu is de stad waar Joseph Kony werd geboren en is opgegroeid en daar tot zijn 40ste een normaal leven leidde. Tot een ‘visioen van de Heer’ hieraan een einde maakte en hij zijn ‘Verzetsleger van de Heer’ in het leven riep. Onbegrijpelijk dat wij het volgens hem over dezelfde Heer hebben ! We bezoeken hier


verschillende scholen en ook het ‘World Vision Program’. Net als in het Rachele Centre bestaat hun taak erin om gevluchte kindsoldaten en rebellen doorheen hun ergste trauma’s te helpen. Maar hoe heelt men zulke diepe wonden ? Hoe breng je de familie aan het verstand dat hun zoon, dochter, broer of vader niet die boze geest is maar eveneens een slachtoffer? Hoe kan je in hemelsnaam aanvaarden dat je voeten of handen zijn geamputeerd omdat je weigerde een opdracht uit te voeren of omdat je een poging deed om te ontsnappen. Hoe leer je een kind van 13 zorg dragen voor haar baby verwekt door één van de vele rebellen (maar wie van hen is nu de vader?). Na deze loodzware fase plaatst men de kinderen in een schoolprogramma en de ex-rebellen weer in een gemeenschap. In Gulu zitten de kinderen verspreid over 26 scholen, zowel de exkindsoldaten als de kinderen die uit dit vreselijke gebeuren zijn geboren. Het vinden van sponsorouders en sponsorgeld is ook één van de vele taken van de ‘vzw. exchild soldiers’, nu omgedoopt tot ‘vzw. sponsoring children’ en –God laat ons hopendat ze nooit de draad van het begin weer hoeven op te nemen in Uganda….

Barlonyo 11 juli 2008 In elk dorp worden we opnieuw met onze neus op de feiten gedrukt. Gebroken families, verlaten gronden, kampen bestaande uit een honderdtal hutten dicht bij elkaar, massagraven en gedenkstenen. Maar we zien ook dat het leven zich stilaan herstelt. De dappersten durven de kampen al te verlaten en keren terug naar hun gronden. We ontmoeten vele slachtoffers ( want dat zijn ze allemaal op een of andere manier) maar met een brede glimlach op hun gezicht, hoopvol, bereid om helemaal opnieuw te beginnen. Overal zijn we welkom. Langs de ene kant willen ze hun verhaal kwijt, langs de andere kant doorbreken we hun zoveelste doodgewone dag identiek aan de vorige en de volgende. We eten samen, we spelen samen, we lachen samen en kunnen ons bij dit alles zo moeilijk voorstellen welke wreedheden zich onder dit lief en hartelijk en gastvrij volk hebben voorgedaan. Het was een ‘mooie’ dag maar nooit eerder klonk het woord ‘mooi’ zo dubbel…

Lira 25 juli 2008 Onze aangekochte geiten worden verdeeld onder een paar kinderen die terugkeren naar hun familie. De vakantie begint. We nemen afscheid van Obong omdat we verder noordwaarts reizen naar het Kitgum district. Ook al is hij ondertussen al aan ons gewend geraakt, toch blijft een spontaan gesprek en onmiddellijk oogcontact moeilijk. Het blijft bij een gereserveerde handdruk. Maar als hij de auto in beweging ziet komen loopt hij achter ons aan en klopt met zijn vlakke hand tegen het raam. Wij stoppen. Hij knijpt door het open venster onze handen bijna tot een breuk terwijl hij stilletjes vraagt: ‘Please, please, come back.’ We kunnen niks beloven. We


glimlachen, we slikken, we rijden weg. Het volgende uur zeggen we bitter weinig tegen elkaar…

Kampala Kampala 18 augustus 2008 We kopen een krant en lezen: ‘Gulu, Sunday 17 august 2008 – Kony willing to sign Uganda peace deal!’

De zoveelste maal dat hij zogezegd bereid is om een vredesakkoord te ondertekenen. Alle vorige keren had hij een reden om het net niét te doen ondanks alle gemaakte afspraken. En ondertussen gaat hij met het leger van de Heer verder zijn gangen. Deze keer in de grensgebieden van Soedan met Congo waar elke dag opnieuw kinderen slachtoffer worden van zijn ziekelijke gruweldaden. Sinds februari 2008 zijn daar al meer dan 450 kinderen ontvoerd. Hoeveel moeten er nog bijkomen en hoeveel doden moeten er nog vallen voor men gevolg zal geven aan de beslissing van Den Haag, nl. het arresteren van deze topcrimineel ? Hoe is het mogelijk dat dergelijke psychopaat na al die jaren nog niet is aangehouden terwijl men perfect weet waar hij zit? We hebben onderweg vele antwoorden gekregen op onze vragen maar deze laatste vraag blijft tot op heden onbeantwoord…

Nawoord…

Nieuwkerken-Waas, 6 oktober 2008 De vredesweek is net achter de rug. De huidige kinderen van de zesde klas willen zichzelf als vredesjournalisten profileren, de naam van hun dorp waardig. Eén van hun vele opdrachten zal eruit bestaan om vredesboodschappen uit te dragen. Ze roepen nu alvast ook op tot massale deelname aan het dessertenbuffet dat later dit schooljaar opnieuw zal georganiseerd worden. Jullie zullen hierover meer vernemen na de paasvakantie. Alvast bedankt dat jullie nu even de tijd wilden nemen om deze lange bijdrage door te nemen. Het gaat slechts om een tiende van ons reisdagboek maar hopelijk volstaat dit om samen met ons en onze 11/12-jarige vredesjournalisten verder op weg te gaan op zoek naar vrede, dichtbij en veraf.

Een warme vredesgroet, Meester Eddy en juf Chantal


ONZE ZESDEKLASSERS WILLEN ZO VEEL MOGELIJK VREDESBOODSCHAPPEN VERZAMELEN EN UITDRAGEN NAAR ALLE KINDEREN VAN ONS “DROOMBALLONRIJK”…. HIERMEE ZETTEN ZE HUN DORP “TERRADELPAZ” IN DE KIJKER EN GEVEN ZIJ VORM AAN HUN NIEUWE KLASVRIEND “MENEERTJE GEWELDIG” !!!

WE WILLEN VREDE IN DEZE WREDE WERELD !!! van JENNE

DE VREDESDUIF HOORT NIET IN DE SCHUIF !!! van LAURENS

NIET ZOT, NIET GROF MAAR VREDE IS WEL TOF !!! Van TIM V.

VREDE IS GOED, VREDE MOET !!! van KWINTEN

VREDE IS TOP, KOM ER VOOR OP van ESTHER

STOP MET HET GEPEST, DAT IS HET BEST !!! van JOPPE

BIJ MENEERTJE GEWELDIG IS ALLEEN VRIENDSCHAP GELDIG !!! van LIBOR

ALLES LOOPT ALS KOEK EN EI ALS ER VREDE IS BIJ MIJ !!! van ROBBE


WIJ VAN TERRA DEL PAZ WOUDEN HEEL GRAAG DAT ER VREDE WAS !!! van ROBBE D.W.

STOP MET PESTEN IEDEREEN, WANT OP DE DUUR BEN JE NOG ALLEEN !!

van SILKE

STAAT VREDE AAN DE TOP, DAN STAAT DE WERELD NIET MEER OP ZIJN KOP !!! van LAURA

IEDEREEN IS GELIJK MET VREDE IN DIT RIJK !! van ROBBE

IN DIT RIJK IS VREDE ZEER BELANGRIJK !!! van CASPER

HEEL DE WERELD HAND IN HAND. DAN STAAT IEDEREEN AAN DEZELFDE KANT van SILKE

WIL JE VREDE IN DE KLAS, LUISTER DAN NAAR TERRA DEL PAZ !!! van FELIX

PESTEN BOEH !! VREDE …. JOEHOE !!! van AZAMAT

VREDE EN PLEZIER ?? DE KLAS TERRA DEL PAZ IS HIER !!! van TIFFANY

STOP MET PLAGEN !! JE ZOU BETER IEDEREEN LIEFDE VRAGEN.

juf Mieke, meester Eddy én alle zesdeklassers

van Yente


woensdag 24 september 2008

Onder een stralend zonnetje liepen er weer zeer veel kinderen met zeer veel inzet de veldloop Wij waren met vijfendertig deelnemers aanwezig . Bedankt voor jullie deelname en bedankt mama’s en papa’s en oma’s en opa’s voor jullie steun en aanmoedigingen . Het bracht ons één medaille op en tal van ereplaatsen !!!

Onze gouden medaillewinnaar was : CISSE DE LOCHT PROFICIAT !!! Al onze andere lopertjes verdienen ook een hele dikke pluim voor hun inzet !!!

eerste leerjaar tweede leerjaar derde leerjaar vierde leerjaar vijfde leerjaar zesde leerjaar

Marco De Pauw, Max Lossie, Ruben Smet, Noa Van Damme, Keiran Raven Syl en Steve Bello, Morgane Fierens, Jorre Smet, Wannes De Locht, Emile Buyl, Luna Bombeke, Manon Heyninck Amy De Wolf, Bo De Meyer, Borre Van de Putte Lena De Waele, Alex Van Olmen, Astrid Vereecken, Meri De Coninck, Dina De Ryck, Ellen Smekens. Brecht Vercauteren, Dries Vereecken, Vincent Buyl, Dennis De Ryck .Charlotte Christiaens Casper en Robbe De Weirdt, Azamat Tantayev, Jane Bello, Eline Christiaens, Michiel Van Moer, Cedric Van Roeyen


vrijdag 17 oktober 2008


Meest voorkomende en miskende vorm van huiselijk geweld.

Ruzie tussen broer en zus lang niet altijd even onschuldig. Broers en zussen die elkaar in de haren vliegen, het komt in de beste gezinnen voor. Maar is veertig tot vijftig procent van de gevallen ontaardt onschuldig gekibbel is ernstige, herhaalde agressie. Het is zelfs de meest voorkomende vorm van huishoudelijk geweld. Niet partnergeweld of kindermishandeling maar geweld tussen broers en zussen – in vaktaal siblinggeweld – is de meest voorkomende en meteen ook meest miskende vorm van huishoudelijk geweld. Dat blijkt uit wetenschappelijke onderzoeken in binnen- en buitenland. ”Er zijn uiteraard gradaties van geweld tussen broers en zussen”, zegt professor in de psychologie Smadar CélestinWestreich. “De milde vorm is slaan, stampen, aan de haren trekken. Wanneer broers en zussen het speelgoed van de andere kapot maken of elkaar verWonden, kan je van ernstig geweld spreken. In extreme gevallen worden wapens of andere gevaarlijke objecten gebruikt of vinden ongewenste handelingen plaats.” Tot meer dan tachtig procent van de broers en zussen bezondigt zich aan matig geweld, veertig tot vijftig procent aan ernstig geweld en – naargelang de bron – 3 tot 16 procent aan extreem geweld. Niet banaliseren Célestin-Westreich: “Zowel ouders als kinderen hebben de neiging om conflicten tussen broers en zussen systematisch te banaliseren. Uit observaties blijkt dat er een achttal conflicten per uur kunnen plaatsvinden. Dat zijn er ruim honderd per week. Het gaat daarbij vooral om milde

vormen van geweld. Maar onderzoek suggereert ook dat er bij 15 procent van de broers en zussen sprake is van vormen van extreem geweld en vernedering. Cijfers die tot nadenken stemmen, maar we mogen niet dramatiseren, vervolgt professor Célestin-Westreich: “Conflicten tussen broers en zussen zijn aanvaardbaar. Herhaalde agressie niet, want dan ontaarden pesten en ruziën in blijvende gevoelens van wedijver, jaloezie en vijandigheid. Zolang er naast gekibbel ook veel warmte en steun tussen broers en zussen is, zit het goed. We spreken pas van siblinggeweld wanneer het vaak gebeurt met een grote intensiteit en kwade bedoelingen. Het is echter niet altijd gemakkelijk de grens te trekken.” Een voorbeeld: broer Kevin duwt zijn zus Annie net iets te hevig opzij om als eerste in de auto te kunnen stappen. Dit is pas echt geweld wanneer dat gevecht zich systematisch voordoet. Kevin er plezier in heeft dat Annie pijn heeft én hij het met opzet doet.

andere vormen van huiselijk geweld.” Célestin-Westreich raadt ouders aan om waakzaam te blijven, zelf het goede voorbeeld te geven door conflicten op een rustige en vreedzame manier op te lossen en grenzen aan te geven voor aanvaardbaar gedrag tussen gezinsleden. Er bestaan ook sessies (het Europese Face programma) waarin zowel kinderen als ouders begeleid worden in het beter op elkaar afstemmen van gedachten en gevoelens. Relaties met broers en zussen behoren tot onze vroegste, meest intieme ervaringen en blijven een leven lang duren. Ze hebben dan ook een grote impact op onszelf en de manier waarop we met mensen omgaan. Aanhoudend geweld tussen broers en zussen kan verstrekkende psychologische gevolgen hebben: angst, onzekerheid, een laag zelfbeeld tot en met depressie. Ook de daders dragen op langere termijn de gevolgen: ze blijven boos, voelen zich schuldig of vertonen later, als adolescent of volwassene, antisociaal gedrag.

Tegelijk slachtoffer en dader

Reportage van Annemie Eeckhout

Célestin-Westreich: “Broers en zussen kunnen zowel dader als slachtoffer zijn. De ene keer is Annie de dupe, de andere keer misschien Kevin. Dat onderscheidt siblinggeweld van alle

___________________________

www.faceprogram.be


Onze nieuwe koningin, Marie, kwam op de eerste vergadering van de leerlingenraad met voorstel om in elke editie van ons schoolkrantje een pagina voor zich te nemen Een fijn initiatief, zo vinden wij. Zij let zich ditmaal assisteren door Thibeau en Jenne Hier hun eerste bijdrage‌

Pretkrant !!! Fun records Raarste wekkers : 1.puzzelklok als hij afloopt vliegen er 4 puzzel stukjes uit. pas als al deze stukjes op de juiste plaats liggen stopt de wekker. 2.anemone trilt hardt rolt zichzelf van het nachtkastje en stopt pas als je uit je bed komt om hem uit te zetten 3.blowfly deze wekker vliegt weg als hij afloopt en maakt een iritant insectachtig geluid.

robots :____________________ in de toekomst zullen veel klusjes aan robots worden overgelaten: robots nemen de schoonmaak over in huizen en appartementen

robots krijgen zorgtaken voor ouderen en gehandicapten

asfalteren, grasmaaien en sneeuwruimen is ook voor de robots

rat- en slangachtige robots kunnen naar slachtoffers zoeken na een aardbeving.

robots worden socialer en kunnen emoties van andere mensen begrijpen door ze te “zien�.


ARMOEDE IN BELGIË ENKEL CIJFERS… ♦ België doet het, met 14,7 procent inwoners met een verhoogd risico op armoede, slecht in vergelijking met vergelijkbare Europese landen. Concreet wil dit zeggen dat één persoon op de zeven in bestaansonzekerheid (14,7%) leeft. Het gaat om alleenstaanden met een inkomen van minder dan 822 euro per maand en om gezinnen (twee volwassenen en twee kinderen) met een inkomen van minder dan 1.726 euro. ♦ 700 000 Belgen leven in armoede. (7%) - Armen zijn meestal huurders. - Eenoudergezinnen zijn oververtegenwoordigd. ♦

Bijna 1 500 000 mensen lopen een verhoogd risico op armoede.

♦ 300 000 woningen in Vlaanderen zijn van slechte kwaliteit

KANSARMOEDE IN BELGIË ENKEL CIJFERS… ♦ 1 op 8 verlaat de school zonder diploma (meestal gelinkt aan armoede) 15,4% van de Vlaamse jongeren haalt geen getuigschrift van het secundair onderwijs ♦ 1 op 4 kansarme leerlingen wordt doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs. ♦ Een man zonder diploma blijft 53 jaar gezond, een man met diploma hoger onderwijs blijft 71 jaar gezond, dat is een verschil van 18 gezonde levensjaren.


Wij zijn blij met de geboorte van : - Febe (24.08.08) Zusje van Jens Rombaut (Berenklas)

- Idriss Abdellah (29.08.08) Zoontje van meester Redouan (lkr. Islamitische godsdienst)

- Brent (04.09.08) Broertje van Eline & Michiel Van Den Bossche (Wolkenklas – 1C)

- Stef-Kamiel (23.09.08) Broertje van Ceddrich Gordenne (6A)

- Marie (29.09.08) Zusje van Daan (Gr 3B-dolfijnenklas), Maarten (wolkenklas-1B), Sarah (3A) De Meester

- Ayub (02.10.08) Broertje van Kaoutar (2A) & IsmaĂŻl Latmani (4A) Zoontje van Fatma (schoonmaakster)

Onze oprechte deelneming : - Mevr. Leontine De Rauw (28.08.08) Grootmoeder van Iris (4A) en Sofie (2A) De Waele


november - december

VERLOFDAGEN  

van za 25.10 t.e.m. zo 02.11.08 : HERFSTVAKANTIE ma 10 + di 11.11.08 : brugdag + Wapenstilstand van za 20.12.2008 t.e.m. zo 04.01.2009 : KERSTVAKANTIE

MEDISCH ONDERZOEK

 di 04.11.08 : Medisch onderzoek – 5A di 18.11.08 : Medisch onderzoek – 5B di 25.11.08 : Medisch onderzoek 1A + 1B + 1C (op school) ACTIVITEITEN EXTRA MUROS

   

van ma 03 t.e.m. vr 07.11.08 : Gezonde week - projectweek di 04.11.08 : Leeruitstap Antwerpen + Breendonk – 4A + 4B vr 07.11.08 : Leeruitstap Tongeren – 5A + 5B wo 12.11.08 : Gymnastiekland do 13.11.08 : Schooltoneel 6de lj ma 01.12.08 : infoavond SNOK – 6de lj vr 12.12.08 : Leeruitstap Brussel – 6de lj

ACTIVITEITEN INTRA MUROS

 do 13.11.08 : Sportdag op school – 1ste – 2de – 3de lj do 20.11.08 : Sportdag op school – 4de – 5de – 6de lj vr 05.11.08 : Sinterklaasfeest ONTSPANNING

 vr 14.11.08 : Wijnproefavond op school (8ste editie) vr 12.12.08 : Kerstmarkt op school

 di 16.12.08 : Infomoment kleuters Groep 1 (17.00 – 18.00 u.)


Lijst van nuttige telefoonnummers 1. Kinder- en jongerentelefoon 102 2. Kinderrechtswinkel 09 / 233.65.65 3. Vertrouwenscentrum kindermishadeling 078 / 15.00.20 of 09 / 216.73.30 4. CLB 03 / 776.34.51 5. Jongeren Advies Centrum Waasland 03 / 766.72.72 6. Jolijn 0800 / 900.33 7. Tele onthaal 106 8. Opvoedingstelefoon Vlaanderen 070 / 222.230 9. Centrum voor Morele Dienstverlening 053 / 77.54.44 10. Jeugdpolitie Sint-Niklaas 03 / 760.12.00 11. De Keerkring Centrum voor opvoedingsondersteuning 03 / 755.00.71

MET DANK AAN

Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009  

Dit is de herfsteditie van het schoolkrantje a.k.a. "Hallo SBO" van de Stedelijke Basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken in het schoolj...

Hallo SBO - Herfsteditie 2008-2009  

Dit is de herfsteditie van het schoolkrantje a.k.a. "Hallo SBO" van de Stedelijke Basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken in het schoolj...

Advertisement