Page 1

De Stedelijke Basisschool… waar iedereen thuis is

Hallo S.B.O. STEDELIJKE BASISSCHOOL NIEUWKERKEN

Schoolblad S.B.O. Nieuwkerken Een band tussen school en thuis Schooljaar 2012 – 2013 Herfsteditie

INHOUD : Gijselstraat 35 Tel : 03/776.44.24 Fax : 03/777.79.18 E-mail : ludwig.demeyer@sint-niklaas.be chris.grumiau@sint-niklaas.be http://www.droomballon.be

redactie :

Chris Grumiau Verantwoordelijke uitgever : Ludwig De Meyer

             

Mijmering Woordje van de directeur Personeel Schoollied “De Droomballon” Even voorstellen Nieuws Inspraak Leerlingen in de kijker Creatief Terugblik Project Klaspraktijk Zorgbebeid Zorg op school Wereldklas Cultuur De solidaire school De sportieve school Levensbeschouwing Pedagogische nood/t Uit de media Ouderraad Dankwoord Schoolweetjes Personalia Kalender Herinnering

Lijst met nuttige telefoonnummers


Kinderen hebben liefde nodig Vooral wanneer ze het niet verdienen‌ Harold S. Hulbert


Beste ouders, grootouders, kinderen, collega’s, We zijn alweer goed gestart en ondertussen flink op dreef. Een nieuwe start houdt altijd wel wat vernieuwingen in, ook al viel het dit schooljaar best mee. Voor mij persoonlijk veranderde ook wel wat. Ik heb nl. de kaap van 20 jaar in het onderwijs overschreden, waarvan in mijn 10de jaar als directeur van De Droomballon ben gestart. Op persoonlijk vlak zie ik dan tegelijk mijn fleurige, jeugdige mijlpaal van 45 jaar aan mij voorbijgaan… Twee klassen bij Door de groei van het aantal leerlingen en de nieuwe omkadering voor kleuters breidden we opnieuw uit. Dit schooljaar richtten we twee extra klassen in: eentje in de kleuterschool en eentje in de lagere school. Net na de herfstvakantie zullen we met 560 kinderen op school rondlopen. Tegen het einde van dit schooljaar zitten we sowieso aan 580 leerlingen, als ik zie welke leerlingen nu al ingeschreven zijn. De kaap ligt op zeshonderd leerlingen. Voor wie de infoavond gemist heeft : onze huidige maximumcapaciteit ligt op 600 leerlingen, waarvan 240 kleuters en 360 lagereschoolkinderen. Projecten op school Zoals jullie wellicht wel weten, zit elke leerkracht in een werkgroep. Elke werkgroep zet dan weer zijn beste beentje voor, a.d.h.v. allerlei acties, toneeltjes, initiatieven e.d. opdat de school in zijn totaliteit en op alle fronten goed werk levert. Deze manier van werken versterkt enorm het samenhorigheidsgevoel en bevordert duidelijk de positieve schoolsfeer. Zo hebben we de meest diverse werkgroepen : - de lerende school (Klaartje, leren leren, actualiteit,…) - de feestende school (acties, schoolfeest, kerstmarkt, carnaval,…) - de milieuvriendelijke school (verkeersveiligheid, afval, milieu,…) - de culturele school (leerlingenraad, alles wat met cultuur te maken heeft,…) - de gezonde school (sport, gezondheid, welzijn, voeding,…) - de zorgzame school (socio-emo, zorg-, zorg+, leespromotie,…) - de solidaire school (Damiaan, Broederlijk Delen, dr.Cap-stichting,…) Daarnaast overleggen de leerkrachten regelmatig formeel en informeel met elkaar over leerjaargebonden materies (agenda’s afstemmen op elkaar, doelgerichtheid uitstippelen, efficiëntie en leerrendement verhogen leerprogramma uitwerken, afspraken maken, inhouden laten doorstromen,…) maar ook over leerjaaroverschrijdende projecten (technologie, muziekdag, sportdag, grootouderfeest, muzisch project, peer tutoring,…) en uiteraard over de specifieke aanpak van een aantal zorgkinderen.


Omdat we de sterkte van deze werkgroepen niet wilden verliezen, en omdat we tevens de haalbaarheid wilden bewaken, besloten we om de acties en initiatieven steeds meer te bundelen en geconcentreerder af te bakenen in periodes. Op die manier gaat niets verloren, en blijft de werkdruk haalbaar. Zo kwam ook voor L123 ‘ De Week van Klaartje’ tot stand, en trachtten we alles rond gezondheid zoveel mogelijk in ‘de gezonde week’ te centraliseren. Het was dan ook niet toevallig dat het maken van de fruitsla, het bespreken van handhygiëne en de luizenproblematiek, en het opvoeren van een toneelstuk voor de hele school volledig passen binnen de periode waarin de sportdagen gepland waren. Het centrale thema was dan ook gezondheid en hygiëne. Om die reden hangt momenteel ook een (nog verder in te vullen) jaarplanning uit in de leraarskamer zodat de leerkrachten kunnen zien wat de drukke en minder drukke (hoezo?!?) perioden in een schooljaar zijn om zaken in te passen. Sport en muziek op school Een wakkere minister van het Droomballonrijk maakte me erop attent dat op de schoolkalender ‘sportvoormiddag’ stond genoteerd, wat hij wel betreurde, want “een volledige sportdag is toch veel fijner en dat rendeert toch meer”. Dat klopt, maar wat de brave minister nog niet wist, is dat we bij de opmaak van de kalender vertrokken waren van de situatie zoals die vorig schooljaar was: sport in de voormiddag en muziek in de namiddag. Daarvan zijn we afgestapt. In eerste instantie wilden we enkel opsplitsen, maar op vraag van de leerkrachten zelf maakten we er alsnog een volledige sportdag van. De foto’s heb je wellicht online al teruggevonden. Hulp langs alle kanten Het was fijn om alle kinderen en de leerkrachten zo tevreden te zien over de sportdagen, de vrijwilligers die ons kwamen helpen, de sportorganisatie in het bijzonder en over de gemoedelijke sfeer onder elkaar. Eveneens fijn in die week was de talrijke opkomst van ouders die ons kwamen helpen om fruitsla te maken voor alle kinderen van de school. Na afloop van het werk was het even aanschuiven aan de koffiemachine in de leraarskamer. Ik vond dat fijn. Het leverde tevens veelzeggende foto’s op, die je op de ondertussen vertrouwde kanalen eveneens wel kan terugvinden. De muziekdag, gepland op woensdag 24 april 2013, staat nog op het programma. Ook daar kunnen jullie ons wellicht zeer goed bij helpen. Ben jij toevallig begaan, geïnteresseerd, bedreven,…in muziek? Wil je de kinderen laten voelen, genieten, proeven, kijken, luisteren, spelen van muziek, laat het ons alstublieft weten. We staan voor alles open. Neem contact op met de klastitularis van je kind, met mezelf, of met werkgroep ‘de culturele school’. Doen!


Cultuur op school Trouwens, wij willen echt wel nog meer cultuur op school, help ons daarbij. Ik vind het zeer belangrijk dat de blik van onze kinderen zo ruim mogelijk wordt opengetrokken, dat ze met veel prikkels in contact komen. Ik bedoel daarbij dat we kinderen nog meer in contact willen brengen met cultuurverschillen, contrasten, gelijkenissen a.d.h.v. poppenkast, toneel, drama, muziek, folklore, moderne kunst, schilderkunst, moderne media, enz… Als ik zie hoeveel potentieel er onder onze eigen ouders alleen al leeft, dan kunnen we samen nog meer bereiken. Daar ben ik van overtuigd. Alle hulp en ideeën welkom! Leerlingenparticipatie Zo blijkt ook maar weer eens dat een dynamische leerlingenraad, die werk ziet, initiatieven neemt, en ervoor wil gaan, een extra boost geeft. Ditmaal vertrekken een aantal impulsen een keer niet uitsluitend vanuit de leerkrachten of ouders, maar ook vanuit de leerlingen zelf. Super is dat ! Zo denkt de leerlingenraad erover na hoe ze de kinderen en ouders bewuster kunnen maken rond negatief gedrag, zo zetten ze spontaan de leerkrachten in de bloemen op de Dag van de Leerkracht (trouwens ook en nogmaals een dikke dank je wel aan de ouderraad hiervoor!!!), zo willen ze mee puntjes helpen uitdelen en meewerken met de Scholencharter rond verkeersveiligheid aan de schoolpoort i.s.m. de politie van Sint-Niklaas, zo hielpen ze mee tijdens het grootouderfeest van L3-4, enz… Overal willen ze bij helpen. Fijn! Nu ik eraan denk, een aantal ouders hebben hun schouders mee onder dit ‘Scholencharter verkeersveiligheid’ gestoken, en het zou wel fijn zijn als ze in het volgende schoolkrantje een artikel met wat uitleg rond de aanpak en een stand van zaken, verduidelijkt met wat foto’s of schetsen, zouden willen schrijven. Het is maar een tip…maar volgens mij zijn ze nu al bezig. Niks aan de hand? Is het dan allemaal rozengeur en maneschijn, zul je wel eens denken? Neen, we worstelen nog met een aantal zaken, en sommige van die zaken geraken maar niet opgelost. Ik weet ook niet of alles wel op te lossen valt. …hoe kunnen we iedereen laten inzien wat we wél allemaal hebben op school, …hoe kunnen we de kinderen ertoe aanzetten hun afval niet respect- of argeloos op de grond te laten gooien, …hoe kunnen we nog meer de talenten van de kinderen benutten, …hoe kunnen we onze ouders nog meer inschakelen en betrekken om samen school te maken, om ons te helpen in een leesgroepje, op natuurwandeling, tijdens een kookles, op een technologiedag, enz… Ik wil maar zeggen dat er altijd problemen zullen zijn, of zaken die voor verbetering vatbaar zijn, en ja, ik vrees ook op De Droomballon. Maar, ik wil zeker geen verkeerde indruk geven, ik denk en hoop van mezelf dat ik een positieve ingesteldheid heb met ruim voldoende relativeringsvermogen.


We mogen zeker niet klagen, en dat wil ik dan ook niet doen. Een aantal zaken storen me wel eens. Zo heb ik een duidelijke afkeer aan negativisme en verkwisting. De slogans uit mijn kindertijd ‘Zeur niet, maar doe iets’, en ‘Gooi niks weg wat nog bruikbaar is’ werden er goed ingepompt. Als je met beide voeten in het leven staat, heb je als leerkracht geen gebrek aan uitdagingen. Leerkracht zijn, dat is volgens mij zeker één van de beste jobs die je je maar kan wensen. Waar heb je nog zoveel vrijheid om creatief aan de slag te kunnen gaan, waar vind je zoveel directe waardering van kinderen en volwassenen? Welke job geeft (als je er tenminste zelf in investeert) zoveel voldoening? Toegegeven, het is een zeer vermoeiende job. De werkdruk en de eisen liggen hoog, en ja, de vakanties zijn zeker meer dan welkom. Maar het kind dat voor je staat zien groeien, zien vooruitgaan, gelukkig zien….dat geeft je als mens toch zoveel energie. Wie dat niet ziet of niet voelt, die moet een andere job kiezen. Die maakte ooit een verkeerde levenskeuze. De trein die nooit stilstaat Ondertussen evolueren we mee, samen met de maatschappij die nooit stilstaat. Zo scholen ook wij ons voortdurend bij. Voor dit schooljaar nodigden we een aantal sprekers uit rond volgende thema’s : - omgaan met moeilijk gedrag thuis en op school - bezoek school buitengewoon onderwijs voor kinderen met gedragsstoornissen - kinderen conflicten zelf leren oplossen op de speelplaats - kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters (zorg+) - kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong bij lager (zorg+) - motorische ontwikkeling via Schrijfdans enz… Over één van deze onderwerpen zullen de zorgleerkrachten in dit schoolkrantje wat dieper ingaan, nl. ‘kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong’. Beste mensen, ik ga dit voorwoordje afronden. Mijn poging om deze inleiding te beperken tot één bladzijde is opnieuw niet echt gelukt. Maar daarin zal ik zeker slagen in de volgende editie! Ik wens jullie allemaal een fijn ‘samen-schooljaar’ toe! Met vriendelijke groeten, Ludwig De Meyer directeur


Personeelsbestand schooljaar 2012 - 2013 KLEUTERAFDELING Onze kleuterafdeling telt 9 voltijdse titularissen en 1 kinderverzorgster. Er is ook een aparte juf voor het kleuterturnen Nog eens 1 juf neemt de zorgopdrachten voor haar rekening. We richten ook een wereldklas in voor kleuters met 2 deeltijdse juffen voor zorg

Melissa Rombaut Gr 1 - Berenklas

Peggy Van Rumst Kinderverzorgster

Ellen Smet Zorgleerkracht Vlinderklas

Ilse Bryssinck Lich. opv. Kleuters

Eva Reed Gr 2A - Konijnenklas

Elke Verhassel Gr 2B - Kikkerklas

Dorien Ghyssaerts Gr2C - Giraffenklas

Kristel Meersman interimaris Gr 2C

Mieke Pollentier Gr 3A - Muizenklas

Ine Verdonck Gr 3B - Dolfijnenklas

Christine Van Hove Gr 4A - Drakenklas Mentor kleuters

Nancy De Tender Ilse Vermeulen Gr 4B - Krokodillenklas Gr 4C - Bijenklas


 LAGERE AFDELING De lagere afdeling telt 15 voltijdse klastitularissen en 1 duo-job 5 leerkrachten staan in voor de levensbeschouwelijke vakken. We tellen 2 zorgleerkrachten en 1 juf lichamelijke opvoeding. 1 juf zorgt voor de ATN in de wereldklas met 2 deeltijdse juffen voor zorg

Ellen Heyns Titularis 1A Mentor lager

Tine Daneel Titularis 1B

Evie De Beelde Titularis 1C

Veerle Dhooghe Titularis 2A

Winny Van de Walle Titularis 2B

Naomi De Jonck Titularis 2C

Lieve Peeters Titularis 3A

Wendy Van de Vijvere Inga Poppe Titularis 3B Interimaris 3B

Natalie Wymeersch Titularis 3C

Mieke De Prycker Titularis 4A (duojob)

Sarah Van Wiele Titularis 4A (duojob)

Ellen Van Vlaenderen Interimaris 4B

Wim Van Broeck Titularis 4B

Voorgevel straatkant – oud gedeelte

Voorgevel straatkant – nieuw gedeelte


Chantal Reunes Titularis 5A

Evelien Colpaert Titularis 5B

Nele Van Duyse Titularis 5C

Eddy De Wolf Titularis 6A

Stijn De Maeyer Titularis 6B

Ilse Bryssinck lichamelijke opvoeding L1

Anne-Lore Anne lichamelijke opvoeding L2L6

Jonathan Wielandt Interimaris Lich. opv. L2L6

Carine Bombeke Zorgleerkracht L1-2-3-4

Frederik Vanhuffel Zorgleerkracht L5-6 ICT-coördinator

Chantal Daelman Rooms-kath. godsdienst

Kaat Smet Niet-confess. Zedenleer L1-5-6

Lieve Putteman Niet-confess. Zedenleer L2-3-4

 WERELDKLAS – OKAN

Ayse Cetin OKAN 1 Kleuters + Lager 1

Peggy Vercauteren OKAN 2 Lager 2 t.e.m. 6

Thera De vries interimaris Niet-confess. Zedenleer L2-3-4

Redouan Ouazzani Nel Parlevliet Islamitische Protestantse godsdienst godsdienst

(opvangklas anderstalige nieuwkomers)

Evelien Pincé OKAN 1+2 Zorg

Sarah Van Wiele OKAN 1+2 Zorg


 BELEIDS + ADMINISTRATIEF KADER

Ludwig De Meyer Directeur

Chris Grumiau Beleidsmedewerker Zorgcoördinator

Betty Van Goethem Administratie Secretariaat

Candi D’Hulster Administratie Secretariaat

Kirsten De Munck Zorg-administratie Secretariaat

 ONDERHOUDSPERSONEEL

Fatma Lagouireh

Linda Fierens

Miranda Van Mele Besa Firza

Wendy De Maeyer

Khadija Alioua

 EXTERNE MEDEWERKERS

Klare De Meyer GON-begeleiding

Kelly De Regghe GON-begeleiding

Florimont Eggermont Sleutelbewaarder

CLB-medewerksters

Ilona De Maeyer

Mieke Willems

Ilse Leenaerts

Myriam Janssens

Karen Dierckx

Dominique Cools
TOTAALPLAATJE Omdat de schoolfotograaf dit schooljaar later kwam is nog geen personeelsfoto beschikbaar Toch graag deze informatie Op dit ogenblik telt ons voltallig team maar liefst 49 leden (voltijdsen, deeltijdsen en tijdelijken) Neem daar nog het 6-koppig schoonmaakteam bij, aangevuld met 8 externe medewerkers die wekelijks over de vloer komen en 1 alomtegenwoordige sleutelbewaarder en je komt aan een totaal van maar liefst 58 mensen.BABYNIEUWS Lagere afdeling De juffen Wendy (titularis 3B) Lieve (NCZ) zijn nog met bevallings- /ouderschapsverlof. Zij worden tijdelijk vervangen door respectievelijk juf Inga (Poppe) en juf Thera (De Vries) Zij waren reeds eerder werkzaam op onze school.Heuglijk nieuws is er ook voor juf Dorien (Gr 2C – Giraffenklas). Zij is opnieuw zwanger. Benieuwd of het een eerste zoontje of tweede dochtertje wordt ? Zij wordt tot het einde van het schooljaar vervangen door juf Kristel (Meersman) En… Nieuws heet van de naald Ook meester Frederik (Zorg L5+6 + ICT) wordt in de loop van 2013 een tweede maal papa“TIJDELIJK” AFWEZIG Juf Anne-Lore (bijz lk LO - lager) en meester Wim (titularis 4B) zijn afwezig en worden respectievelijk vervangen door meester Jonathan (Wielandt) en juf Ellen (Van Vlaenderen) Meester Wim herneemt zijn opdracht in 4B na de herfstvakantie. Juf Anne-Lore treedt terug in dienst na de kerstvakantie


Schoollied De Droomballon Dit is een liedje Dat gaat over m’n school ‘k ga je vertellen mijn grote droom Een hechte groep Met vrienden om me heen Daar kan ik groeien Ben ik nooit alleen. Refr. De droomballon De school voor iedereen De kinderen en de ouders Die gaan er heel graag heen Je kan hier heel wat leren Van rekenen tot sport Ik ontdek mezelf En kom niets tekort Heb j’ al gehoord Van dit gigantisch rijk Dat draait rond waarden Zet anderen te kijk Het wordt bestuurd Door kinderen van de school De droomballon Is mijn groot idool !

Refr. (2x)


De start van het nieuwe schooljaar is bij ons op school weer goed voor enkele nieuwe gezichten. Wat ze hier precies komen doen lazen jullie reeds in de rubriek “Personeel”. Wie ze zijn laten we hen graag zelf vertellen… Niet alle leerkrachten zijn even nieuw als jullie denken en kwamen reeds eerder in deze rubriek aan bod. We denken aan : - juf Thera (zie kersteditie 2010-11) - juf Inga (zie herfsteditie 2011-12) - meester Jonathan (zie herfsteditie 2011-12) Juf Ellen (Van Vlaenderen) – interimaris L4B werd niet in deze rubriek opgenomen aangezien haar vervangopdracht afloopt bij het verschijnen van dit nummer. Maar… wat niet voor nu is, is misschien voor later. Langs deze weg danken wij juf Ellen van harte voor haar inziet in 4B en haar engagement binnen het team. Wij leerden haar op die twee maanden kennen als een leergierig en dynamisch iemand die zich snel in ons team wist te integreren. Wij wensen haar het allerbeste.

juf Kristel Meersman – interimaris Gr 2C Hallo, ik ben Kristel Meersman. Sinds half september ben ik juf van de giraffenklas. Ook ben ik een fiere mama van twee kindjes, een dochter van zes en zoontje van vijf. Ik ben al een tijdje afgestudeerd als kleuterjuf, maar ben niet onmiddellijk in het onderwijs gestapt. Nu ben ik blij dat ik na al die jaren de stap genomen heb en geniet ik alle dagen van mijn" giraffenklas". Samen maken we veel plezier en leren al spelenderwijs heel veel dingen. Ik vind het heel belangrijk dat de kleuters van mijn klas zich goed voelen en hun klasje ervaren als een warm nest! Een goed welbevinden ligt aan de basis van alles. Zo gaan we samen een fijn schooljaar tegemoet!

juf Evelien Pincé – Zorgleerkracht OKAN Van haar vonden we zowaar gegevens in haar eigen krant… Lees op volgende pagina…


Teldag 20 oktober 2012 Met hoeveel zijn we momenteel ?

KLEUTERAFDELING LAGERE AFDELING Wereldklas TOTAAL

AANTAL 176 336 33 545

JONGENS 95 = 53,97 % 169 = 50,30 % 20 = 60,6 % 284 = 52,11 %

MEISJES 81 = 46,03 % 167 = 49,70 % 13 = 39,4 % 261 = 47,89 %

Verdeling levensbeschouwing lagere afdeling : - Room-katholieke godsdienst 64,28 % - Niet-confessionele zedenleer 27,68 % - Islamitische godsdienst 7,44 % - Protestantse godsdienst 0,60 % ALVAST DANK AAN IEDEREEN VOOR JULLIE VERTROUWEN IN ONZE SCHOOL !

Inschrijvingen – algemene informatie Je kunt je kind inschrijven op onze school: 1) op de opendeurdag / het schoolfeest (zie kalender) 2) op de kennismakingsdagen voor peuters (zie kalender) 3) tijdens de schooluren, na afspraak met de directeur,GSM 0486-68.16.54 4) in de zomervakantie, op vastgestelde dagen (zie kalender) na afspraak met de directeur, Wat breng je mee? - De inschrijving gebeurt aan de hand van de S.I.S.-kaart van het kind. - Breng een strookje van de mutualiteit mee om de medische fiche onmiddellijk in orde te brengen. - Wie van school verandert dient het RAPPORT met het ADVIES EINDE SCHOOLJAAR mee te brengen. Gelieve in dit geval eveneens andere documenten die van belang kunnen zijn, zoals testuitslagen e.d., mee te brengen.

Wat wordt er op school ingezameld voor recyclage ? Lege inktpatronen en toners uit printers (geen kopieertoestellen) en gebruikte GSM’s: deze worden op het secretariaat verzameld. In ruil hiervoor krijgen we punten die we kunnen inruilen tegen informaticamaterialen, sportuitrusting, knutselmaterialen en dergelijke. Dankzij deze inzamelactie heeft de school reeds twee 21” computerschermen, 2 scanners, een lamineertoestel en een video/DVD combi toestel gekregen. Meer info: www.fundit.com Lege en/of gebruikte batterijen: deze mogen in de blauwe tonnen in de milieuhoek worden gedeponeerd. Ook hiervoor krijgen we punten die we kunnen inruilen tegen diverse artikelen waaronder toegangstickets voor educatieve uitstappen, educatieve spellen en informaticamaterialen. Door deze inzameling kon de school zich vorig jaar een lamineertoestel aanschaffen. Meer info: www.bebat.be


Meldpunt Vertrouwensleerkracht voor leerlingen Voor Raf die maar niet uit zijn schelp durft komen … Voor Liesbet die zich pestend en uitdagend gedraagt … Voor Inez die gepest wordt … Voor Martin van wie de ouders gaan scheiden … Voor Isabel die zich vaak eenzaam voelt … Voor Peter bij wie het niet goed klikt met de juf … Voor Anke bij wie er thuis soms rake klappen vallen …

…er is àltijd hulp als je wil. Praat erover met een van je ouders, je broer of zus, de directeur, een juf of meester, en zelfs een goede vriend. Als praten moeilijk gaat, schrijf het op een briefje en bezorg het aan één van hen. Lukt dat niet of ben je bang, verlies de moed niet. Je kan ook steeds bij juf Carine terecht. Zij is vertrouwensleerkracht. Je kan met haar altijd een afspraak maken voor een VERTOUW-elijk praatje over wat je voelt. Kijk maar op de speelplaats. Daar hangt ook haar foto uit.

Foto’s en video’s Het fotoalbum op www.droomballon.be bevat naast actuele foto’s ook een fotoarchief. Het wordt regelmatig geactualiseerd. Neem af en toe eens een kijkje. Je kan leuk videomateriaal, ook bekijken op www.facebook.com Ga op facebook naar de groep SBO - De Droomballon, sluit je aan en bekijk het beeldmateriaal. We hebben nu reeds meer dan 700 leden. Misschien jij binnenkort ook ?

Luizenproblematiek De eerste dag na de vakantie gaan we 'LUIZENPLUIZEN' . De hoofden van alle kinderen zullen worden gecontroleerd! Help ons deze diertjes te bestrijden ! Onze schoolaanpak is grondig en binnen wat wettelijk is toegelaten. Luizen in de klas standaardprocedure : 1. Alle kinderen uit de klas krijgen een brief mee van het CLB 2. Ouders van het betrokken kind(eren) worden persoonlijk verwittigd Nog steeds luizen vervolgprocedure : Ouders van betrokken kind(eren) ontvangen brief van de school. Via een ingevuld strookje verklaren zij dat ze hun kind zullen behandelen. Deze verklaringen worden bewaard in het LVS-dossier van de leerling. Nog steeds luizen De school contacteert het CLB Verpleegster neemt contact op met ouders : advies en/of thuisbegeleiding Tip voor ouders : - Bij luizen alles wassen op 60° (kledij, dekens, lakens, jassen, knuffels , …) - Als 60° niet lukt: kledij e.d. in een zak steken, goed afsluiten en gedurende een week in de diepvries steken. - Meer info : “Afsprakennota ouders”, deelrubriek “Schoolreglement”.


Samenstelling ministerraad 2012-2013 : In de loop van september werden zoals gewoonlijk de jaarlijkse leerlingenraadverkiezingen gehouden. Vooraf kregen de mogelijke kandidaten de nodige duiding via een gesprek in de klas en een begeleidend schrijven naar de ouders. Het resultaat van deze stemming vinden jullie hieronder. Tijdens de startvergadering werden de ministerposten verdeeld onder de verkozenen.

Koning Viktor Clement (6A) Koningin Sara El Marnissi (6B)

♦ Minister van sport: Stef De Schepper (5C) ♦ Minister van gezondheid: Jasper Waeckens (5B) ♦ Minister van feestelijkheden: Maarten De Meester (5B) ♦ Minister van cultuur: Alexander Canetta (6A) ♦ Minister van binnenlandse zaken: Kobe De Maeyer (6A) ♦ Minister van sociale zaken:

Vergadermomenten : Mattis De Meyer (6B) Vijfmaal per jaar komen we samen op donderdagmiddag ♦ Minister van veiligheid: We eten onze boterhammen op tijdens de vergadering. Hélène De Kesel (6B) Om 13.20 sluiten we de vergadering altijd af.


Wat eraan voorafging… Vergis jullie niet, hieronder zien jullie geen beelden van de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober, maar wel van maandag 24 oktober. De dag waarop de leerlingen op school naar de stembus trokken om hun vertegenwoordigers in de leerlingenraad te kiezen. Jullie weten ondertussen wellicht dat wij niet van half werk houden dus… * Bij ons ook echte kandidatenlijsten Wachten aan het * Bij ons ook een heuse, ludieke propagandacampagne stembureau * Bij ons ook een kiesbureau mét kieshokjes Het enige verschil met de gemeenteraadsverkiezingen was eigenlijk dat onze leerlingen nog niet digitaal stemden, maar met het vertrouwde potlood.

Om de stembrief bij de voorzitter van het stembureau

Nog even de kandidatenlijst bestuderen

In het stemhokje… Elke kiezer maakt zijn keuze

De keuze is gemaakt De stembrief gaat in de stembus

DE VERKOZENEN

Viktor

Sara

Stef

Mattis

Jasper

Hélène

Alexander

Kobe

Maarten


Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen In beetje geschiedenis‌ De Kinder- en jeugdjury Vlaanderen (KJV) is een jury voor jeugdliteratuur in Vlaanderen De jury bestaat uit kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar. Juryleden krijgen een lijst van boeken om te beoordelen. Hiervoor komen ze soms samen in leesgroepen waar ze praten over de boeken. De KJV is in 1998 ontstaan uit de Kinder- en Jeugdjury voor het boek in Vlaanderen (KJJ) en de Kinder- en Jeugdjury Limburg (KJL), maar in 2001 splitste de KJL zich weer af. Zij hanteren tegenwoordig de naam Lees 1 7 (spreek uit: Lees eens even). De Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen ging onder deze naam verder als een project van Stichting Lezen. Vlaamse boeken en in Vlaanderen vertaalde boeken komen in aanmerking voor de prijzen. Kinderen kunnen hun stem uitbrengen op genomineerde boeken. De prijzen worden in mei uitgereikt. De jury heeft ook een eigen website. EÊn van onze leerlingen, niet toevallig onze Minister van Cultuur zetelt in deze kinderjury

Beste lezers en ouders, Ik ben Alexander Canetta uit 6A. Ik zit in de jeugdjury van Sint-Niklaas. Dat betekent dat ik van oktober tot maart 10 boeken moet lezen, en elke maand naar een vergadering moet. Daar krijg ik dan 2 boeken die ik tegen de volgende vergadering moet gelezen hebben en moet ik er mijn mening over kunnen geven. Als ik alle 10 boeken gelezen heb, moet ik een top 10 maken van de beste boeken. Op het einde is er een superleuk slotfeest voor de jeugdjury in Brugge. Vele groeten, Alexander


✏ De Droomballon zingt voor het klimaat ! Ook in de Droomballon denken we aan het klimaat en aan de toekomst van onze planeet. Het vijfde en zesde leerjaar kreeg in de lessen muzische vorming het klimaatlied aangeleerd. Vol enthousiasme zong iedereen mee! En nu maar hopen dat ze ons gehoord hebben tot in het parlement!

✏ Afrikaanse patronen in het vierde leerjaar. In het vierde leerjaar leren ze al vreemde talen. Geen Engels of Frans maar Zuid-Afrikaans! Leuk hoe die taal lijkt op de onze! Zo zongen we Zuid-Afrikaanse liedjes over een dappere muis en over Sarie Marais. Om het thema helemaal af te maken tekenden we mooie Afrikaanse patronen. Zo één patroon is al heel mooi. Maar als je ze allemaal samenvoegt is het geheel nog veel mooier!


04.10.2012 Op 4 oktober trokken we met de twee zesde klassen naar Antwerpen. Op het programma stonden een bezoek aan de haven van Antwerpen en de Coca-Colafabriek. We selecteerden enkele reporters die een leuk verslag maakten.

De haven van Antwerpen Rond half 9 vertrokken we met de bus naar Antwerpen. Het duurde niet zo lang of we waren al in de haven. Toen we in de haven waren begon het te regenen. Met de Flandria vaarden we door de dokken van Antwerpen. We hebben veel geleerd over zowat alles. Bijvoorbeeld dat die kleine paaltjes op de kade meerpalen heten en dat je de boot er aan vast moet maken met een meertouw. En dat er veel verschillende vrachtschepen zijn. De rood geschilderde boten zijn schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren en de witte en licht geschilderde boten zijn meestal koelschepen. Daarna gingen we terug naar de kajuit en deden we een toffe quiz. De kinderen die gewonnen waren, zijn Alexander Canetta,Wannes, Ahmed en Robbe. Zij zijn bekroond tot havenexperts. Ondanks het slecht weer was het toch een leuke voormiddag. door Hélène De Kesel en Amani Sakande Na het bezoek aan de Antwerpse haven bracht de bus ons naar de Coca-Cola fabriek in Wilrijk. Bij aankomst kregen we een korte film te zien over de geschiedenis van het wondere zwarte frisdrankje… Daarna werden we in 2 groepen verdeeld. De ene groep ging op zoek naar ‘de slimste mens’, terwijl de andere groep te zien kreeg welke drankjes er zoal gemaakt worden door de Coca Colagroep. En dat zijn er heus een heleboel. Te veel om op te noemen ! Daarna kregen we allemaal een koptelefoon en een zendertje en trokken we op verkenning in de fabriek. We zagen er met onze eigen ogen hoe de frisdranken worden gefabriceerd. Iedereen was het erover eens : het was super interessant ! door Cato Cleys en Luna Bombeke


Gloob

op bezoek in groepen 4 tijdens

de gezonde week rond groenten en fruit ‘Duurzame ontwikkeling’, je hoort deze term tegenwoordig overal. Het is niet zomaar een hype, onze aarde heeft wel degelijk zorg nodig! Vandaar dat wij sinds vorig school jaar werken bij groepen 4 met het educatief pakket van Djapo.be . Aan de hand van toffe spelletjes, verhalen en muziek leren de kleuters wat ‘groener’ te denken. Ondertussen wordt er ook op een speelse manier geleerd om met een wereldkaart te werken. 2 oktober stond er de kinderen van groep 4 een verrassing te wachten. Een raar wezentje was toegekomen in de klas met zijn reiskoffer. Onze kapoenen maakten kennis met GLOOB, een leuk, gek persoontje … hij is geen dier, geen mens, geen ruimtewezen … maar gewoon : GLOOB, de ontdekkingsreiziger. Vol bewondering luisterden de kleuters naar Gloob die vertelde over zijn favoriete hobby’s: reizen en muziek maken. Wat weet Gloob veel! En zo kwamen we terecht bij Fatou, een kleuter die in Senegal woont. Aan de hand van foto’s en verhalen ontdekten de kleuters alles over het leven van dit Senegalees vriendinnetje en tegelijk leerden ze alles over seizoensgroenten en –fruit. Wat eet Fatou in Senegal? Wat eten wij? En vooral: vanwaar halen we al die lekkernijen? Een hele hoop vragen waar we een antwoord op vonden. We maakten deze week ook soep van verse groenten en hielpen mee aan de reuze fruitsla voor de hele school. Onze kleuters hadden de boodschap door: seizoensgroenten van eigen bodem zijn lekker en gezond! Groenten en fruit uit andere landen zijn een lekker extraatje, maar blijven wel iets bijzonder!

Bedankt Gloob voor je bezoek aan onze klas en hopelijk tot gauw …. Juf Ilse, juf Nancy , juf Christine en alle kapoenen van groep 4


Wanneer we de leerlingen de eerste schooldag confronteren met wat hun verwachtingen zijn in het 5de leerjaar, krijgen we veelal “Frans leren” als antwoord. Inderdaad, Frans hoort bij het 5de leerjaar als zout bij de frieten (alhoewel, dit ligt momenteel ook al in de weegschaal, maar tot hiertoe is dit nog een vaste waarde). Na het lanceren van een nieuwe Nederlandse taalmethode vorig schooljaar, kon die van Frans niet uitblijven. Er moeten immers andere eindtermen bereikt worden. De klemtoon ligt nu op het mondeling taalgebruik. Voor Frans opteerden we voor “Beaufort” als nieuwe methode. Hopelijk krijgen we inderdaad de wind in de zeilen… Onze keuze werd beïnvloed door enkele standpunten van de methode zelf : voor de leerlingen is het belangrijk dat ze onmiddellijk succes ervaren, dit verhoogt hun motivatie. Ik kan niet ontkennen dat ze nu, slechts na enkele contacten, al eenvoudige structuren onder de knie hebben (of beter: vlot in de mond…). “Comment ça va?”, deze openingszin was na onze eerste Franse les al geen probleem meer… Vertrouwde ervaringsgerichte situaties komen aan bod. Hoe wordt zo’n contact opgebouwd? Als instap krijgen ze via onze beamer (moderne methodes eisen moderne technieken) een gesprekje te zien. Een familie (mama, papa, Jérôme en Camille) en de vrienden (Valentine, Louis en Salomé) spelen de hoofdrol. Vervolgens worden de nieuwe woordenschat en structuren verder ingeoefend (o.a. met luister-oefeningen op cd). Daarna volgen enkele schriftelijke oefeningen in het leerwerkboek, dit zijn voornamelijk kopieeropdrachten. Herkenning is wel een vereiste (bv. woorden associëren met foto’s), er moet dus nog degelijk geleerd worden! Als afsluiter proberen we hun creativiteit te stimuleren. Een zelfgemaakt gesprekje, gebaseerd op de aangeleerde woordenschat wordt naar voor gebracht als “toneeltje”. Over het algemeen vinden onze leerlingen het een leuke methode. Toch ervaren ze reeds dat het vervoegen van de werkwoorden niet zo eenvoudig blijkt (spijtig genoeg geldt dit niet alleen voor de Franse taal…). Ondertussen “verteerden” ze al drie onregelmatige werkwoorden: aller, être en avoir. En dit is nog maar het begin. Maar positief denken is de boodschap!


Laten we afsluiten met onze gouden leertip, die geldt voor eender welke nieuwe methode: herhalen, herhalen, herhalen…is de boodschap!

Enkele van onze “taalkundigen” bewijzen met deze zelfgemaakte gesprekjes dat we toch al één en ander geleerd hebben. De personages : - Marit (M), - Shani (S), - Rinke (R) - Charlotte (C)

M : Comment ça va? S : Très bien, merci. Voilà Rinke, salut! R : Bonjour, Shani! Salut Marit! Comment allez-vous? M+S : Très bien. C : Bonjour, Rinke! M : C’est qui? R : C’est Charlotte. S : Où ça? R: Là, regardez! S: Oh, bonjour Charlotte. Ça va? C: Oui, bien sûr! Demain, c’est mon anniversaire. M+S+R : Super! À demain alors.

De volgende dag M+S+R : Joyeux anniversaire! C: Merci beaucoup! R: Voilà un cadeau pour toi. C: Oh, j’ai de la chance! C’est un cd, formidable!


Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong Op de pedagogische studiedag in september volgde het kleuterteam een bijscholing rond ‘kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong’ , gebracht door professor Tessa Kieboom (CBO). Op de personeelsvergadering van 27 november 2012 zal de lagere school aan de beurt zijn. Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong hebben baat bij een passend onderwijsaanbod, aangepast in de breedte en in de diepte. Met een aanpak in de breedte wordt bedoeld dat er een aanpassing van leerstof en begeleiding in diverse onderwijssituaties gerealiseerd wordt, waarbij rekening wordt gehouden met de interesse van de kinderen. Met een aanpak in de diepte wordt bedoeld dat de opdrachten voor deze kinderen ook echt een beroep doen op het ontdekken van ‘de zone van de naaste ontwikkeling’, dus moeilijk en met in een aantal gevallen een verplicht karakter, onder het motto ‘moeilijk moet’! “ Een kind met een ontwikkelingsvoorsprong is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel kind, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren. “ (Kooijman – 2008)

G1-2-3-4

Ellen Smet, zorgleerkracht kleuterschool

We kochten als school reeds heel wat materiaal aan, dat in elke kleuterklas inzetbaar is. De klastitularis bewaakt het aanbod, terwijl ikzelf insta voor het beheer en de verdeling ervan. Ook de implementatie bewaak ik mee. Bij aanvang van het schooljaar ontvingen wij voor de kleuterschool eveneens twee Levelspelboxen, specifiek bedoeld voor kleuters met eenontwikkelingsvoorsprong. Levelspel is een gestructureerd pakket met diverse materialen, zodat er voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong mogelijkheden tot leren leren gecreëerd worden. Het stimuleert de ontwikkeling van inzicht, logisch denken, ordenen, structuur, tel – en rekenvaardigheden, leesvaardigheden, motoriek en schrijfvaardigheden. Meteen versterkt het ook volgende vaardigheden: discipline, doorzetten, fouten maken, falen, frustratie en omgaan met tegenslagen. Het materiaal wordt ingezet via moetjes en contractwerk, waarbij we de progressie mee opvolgen.

L1-2-3-4 Carine Bombeke, zorgleerkracht lagere school, eerste en tweede graad Verder groeien, opklimmen, mijn eigen tempo volgen, met een duwtje in de rug. Mijn eigen ‘laddertje’, trede per trede omhoog. Mezelf leren kennen : waar ben ik goed en minder goed in? Wat doe ik graag of niet? Hoe ga ik daarmee om? Wat doe ik daarmee? Aandacht voor kennen en kunnen, denken en voelen, slagen en falen, groeiende zelfstandigheid… Naast het aanbod van de klas kan ik werken in een zorg + map. Daar zit een aanbod van uiteenlopende opdrachten in, en met een duidelijke veelzijdige leergroei. De kinderen werken niet vrijblijvend in deze map, want moeilijk moet ook! Wanneer we samen komen in mijn klim-op-klas doen we denkspelen, filosoferen we, zoeken we extra info over de wero-thema’s, maken kennis met boeken en schrijvers, … We denken veel, we pijnigen onze hersenen, en we oefenen tal van vaardigheden.


L5-6

Frederik Vanhuffel, zorgleerkracht lagere school, derde graad

Ook voor deze kinderen is het, net zoals in de kleuterschool en L1-2-3-4, niet de bedoeling dat deze

kinderen méér gaan doen, het is wel de bedoeling dat ze in de klas, bij de leerkracht zelf, sneller overgaan tot ‘andere en meer uitdagende oefeningen’. Zij zullen m.a.w. minder herhalingsoefeningen maken, maar meer moeilijkere oefeningen. Deze oefeningen vinden ze in het extra aanbod, waarover elke klas en elke klastitularis beschikt, samen met de zorg-plusmap, die ik als zorgleerkracht samenstel voor deze kinderen. Variatie staat hier centraal. We zorgen ervoor dat wiskunde, Nederlands, wereldoriëntatie, Frans, ICT, creativiteit en educatieve denkopdrachten afwisselend aan bod komen. Voor de extra uitdagingen in de klas heeft de school verschillende werkbundels aangekocht die we op een aangename wijze afwisselen, zoals : ZIP, Rekenwijzer, Thuis vandaag, Sterk rekenwerk, Somplex, verschillende denkspelletjes, IQ-test, Braintrainer, … Los daarvan heeft elke leerkracht ondertussen wel al materiaal liggen waarmee hij/zij verder kan. Dit kan gaan van een quiz in elkaar steken, een educatief spel ontwikkelen, een stripverhaal maken, een uitvinding doen, een puzzel maken voor de jongere kinderen, een Powerpoint maken bij een WO-thema,… Hiermee kunnen de zorgpluskinderen samenwerken aan één groot project, dat steeds een andere doelgroep in de school in het achterhoofd houdt. Hieraan mag dan buiten de klas gewerkt worden. “…” Nascholing leerkrachten door professor Tessa Kieboom (CBO) Kleuterschool : maandag 10 september 2012 Lagere school : dinsdag 27 november 2012 “ Nogmaals, het is niet de bedoeling dat er méér wordt gewerkt, maar wel dat er vrij snel andere, uitdagende oefeningen worden aangeboden, die niet vrijblijvend zijn. Het zijn ‘moetjes’ in de kleuterschool, en verplichte nummers in de lagere school. De kinderen moeten zich aangesproken voelen en ook voelen dat ze aan het leren zijn.”


Aankoop van gevarieerd spelmateriaal voor de speelplaats Het kleuterteam heeft met opbrengsten van het kerstmarktkraam met eigen werkjes van de kleuters en de kerstkaartenactie, voor elke groep een speelkoffer samengesteld met uitdagend spelmateriaal.

Waarom kiezen we voor speelkoffers ? De koffers zijn een instrument waarmee we ondernemend gedrag op de speelplaats stimuleren en uitbouwen. Bovendien ontdekken de kinderen zelf dat samenspelen leuk is waardoor plagen en conflicten voorkomen worden. Tijdens de speeltijd kan zo elk kind op een gepaste manier zijn energie kwijt. De Speelkoffers bevatten materialen die evenwicht, coördinatie, ruimtelijke oriëntatie, lateralisatie, …vaardigheden verder ontwikkelen.

Hoe pakken we dit praktisch aan ? Elke groep krijgt minstens 2 keer per week de kans om tijdens de speeltijden met de speelkoffers te experimenteren. We werken met een beurtsyteem dat voor de kleuters gevisualiseerd wordt, zodat zij zelf kunnen ‘ aflezen’ wie er aan de beurt is. Het materiaal is aangepast aan het ontwikkelingsniveau per leeftijdsgroep. De speelkoffers werden per klas aangebracht. Samen met de kinderen werden afspraken gemaakt en uitgezocht hoe het materiaal gepast te hanteren. Na de herfstvakantie gaan we van start met de speelkoffers op de speelplaats. Juf Ellen S. namens het kleuterteam


De wereldklas opent, verruimt, leert, … schoolse vaardigheden maar ook sociale vaardigheden, … aan de leerlingen. Niet enkel zij, maar ook hun ouders staan voor een enorme uitdaging, integratie. Daarom proberen wij, elke dag opnieuw, ieder kind, individueel te benaderen en op weg te helpen naar de reguliere klassen. Het groepsgevoel is zodanig groot in onze klassen (zo zorgen de groten voor de kleintjes, zo vertalen de ‘ouderen’ al eens iets voor de ‘nieuwelingen’,…) dat wij, als leerkrachten er zelf elke dag weer ‘rijker’ van worden.

Vriendjesdag in Puyenbroeck Dit schooljaar zijn we gestart met héél veel nationaliteiten , niet alleen van het asielcentrum, maar héél veel kinderen van buitenaf. Op 21 september trokken we er met de twee wereldklassen op uit naar het domein Puyenbroeck in Wachtebeke. De kinderen hadden er superhard naar uitgekeken, de juffen al evenzeer!

En het werd een fantastische dag! De weergoden waren ons goedgezind, de speeltuin was hélemaal voor ons alleen, de natuurwandeling was een ervaring (overal zagen we konijnen, al dan niet op vier poten). Voor de anderstalige nieuwkomers is werkelijk àlles taal! Zo was lopen over een brug, lopen tot het midden van de brug, lopen naast de brug, … een voorzetseloefening op zich.

De dag verliep zonder ruzie, gekibbel, … een echte vriendjesdag!


De wereldklas ontdekt ICT ‌ Wie komt daar binnen ???? Directeur Ludwig komt mee ontdekken met de kinderen.

Groeten vanuit de wereldklas.


L3 NAAR THEATER TIERET "Het land van de grote woordfabriek" "Er is een land waar de mensen bijna niet spreken. In dat vreemde land moet je woorden kopen en heel voorzichtig inslikken om ze dan te kunnen uitspreken. De kleine Florian is op zoek naar woorden vol liefde voor een heel bijzonder iemand. Voor Siebelle. Maar net die woorden kosten een fortuin..." Theater Tieret bewerkte het boek van AgnĂŠs de Lestrade en Valeria Docampo tot een mooie jeugdvoorstelling. En de derdeklassers van de Droomballon gingen kijken in het Museumtheater!

Het verhaal was heel romantisch. De directeur was heel eng. Ik vond de papegaai en Oskar grappig! De muziek maakte het spannend. Het einde was zeer liefdevol.

Loes en Colette (3A)

Ik vond de directeur grappig en rijk. De muziek was soms spannend. Siebelle en Florian zijn verliefd, heel romantisch. Het volk zwaaide naar de directeur en toen moest ik lachen. De pop van opa was goed gemaakt.

Luna en Daan (3A) Er was eens een heel arm jongetje, Florian. Hij had geen moeder of vader en het enige wat hij had waren drie woorden. Hij was verliefd op Siebelle. Het was heel mooi! We zijn de dag erna nog eens gaan kijken en hebben het boek gekocht.

Gijsje en Aukje (3C) Grappig, romantisch en leuk. Dit zijn 3 woorden die over het toneelstuk gaan. We hebben echt genoten!

Subaba en Kim (3C)


Florian was een arme jongen, die heel erg verliefd was op Siebelle. Siebelle kon heel mooi zingen en dansen. Het was romantisch, maar ondertussen ook erg grappig. De muziek was heel mooi en zorgde voor een leuke sfeer!

Dina en Emma (3B)

Florian was een jongen die verliefd was op Siebelle. Siebelle zong vaak wanneer de directeur net zijn toespraak wou houden. De directeur begon zijn toespraak telkens met: ‘Mens…jes.’ Oscar was ook verliefd op Siebelle, hij kreeg heel de tijd telefoontjes. Altijd wanneer de oude meneer stopte met zingen, kreeg hij een pijnscheut en zei: ‘Verdoeme toch!’ We vonden het een romantisch, grappig verhaal. Het theater was super-super-leuk!

Martha en Iseo (3B) Foto's: Theater Tieret Tekening: Babette Martens


ZESDEKLASSERS VERKENNEN DE BIB Onze 44 zesdeklassers trokken naar de mooie bibliotheek van Nieuwkerken in de Pastorijstraat. Onder leiding van mevr. Rita Van Stappen speelden ze er het ‘Trivial Pursuitspel’. Op die manier leerden ze op een speelse manier de jeugdbib verkennen, leerden ze zoeken op de computer, op en in de rekken, in boeken en in naslagwerken. De teams probeerden de 6 nopjes, die bij de verschillende categorieën(taal, aardrijkskunde/ geschiedenis, fictie, kunst/sport/vrije tijd, wetenschappen en bibliotheek) horen, te winnen door van elke categorie de vragen juist te beantwoorden. Het groepje dat aan het einde van het spel de meeste nopjes verzamelde, won. We speelden doorlopend; het ene groepje hoefde dus niet te wachten tot het andere groepje de vraag beantwoord had. Het werd een toffe kennismaking met de lokale bib.


Ziek zijn dichtbij.... Dankzij Thérèse en Willy, 2 vrijwilligers van ziekenzorg, leerden onze kinderen dat er heel wat langdurige zieken in Nieuwkerken wonen. Het verhaal van Oscar maakte deze problematiek wel heel concreet en je zag vele vingers de hoogte ingaan. Het werd algauw duidelijk, ieder kent wel iemand in de familie of in de buurt die ziek is. Maar wat kunnen wij, als kind, voor die zieken doen? Héél wat, dat bleek uit de schrijfronde op de posters. Ieder kind kreeg ook een sticker. Om de problematiek van de langdurige, dikwijls eenzame, zieke onder de aandacht te brengen werd er gevraagd om deze sticker op een duidelijk zichtbare plaats te hangen. Een signaal dat de buren op jou mogen rekenen als het moeilijk gaat. De kleine wedstrijd die aan deze stickeractie verbonden is, maakt het extra aantrekkelijk. Onze kleine, aandachtige luisteraars van het derde en vierde leerjaar werden bedankt voor hun aandacht en kregen een groen “hartensnoepje”. Lekker, maar vooral een mooi symbool! Heel veel liefde, heel veel vriendschap, een beetje aandacht, een lieve groet en nog een kusje tegen de pijn. Dat is voor alle zieken nog het béste medicijn!

Een initiatief in samenwerking met de solidaire werkgroep.


Ziek zijn veraf... OKTOBER : DOKTER CAP PROJECT (Aandacht!! Nieuwe website:www.cap-project.be)

Vele kleine druppels maken een brede stroom... Misschien bewijzen deze cijfers voldoende... (cijfers 2011) 77 hazenlipcorrecties 154 implantaties nieuwe lenzen (cataract) 71 oogtests 286 interventies ziekenwagen 40 protheses 66 vaccins tegen hondsdolheid 2 driewielers 1 nieuwe waterput 5 renovaties van bronnen 257 paar schoenen voor melaatsen 9 renteloze leningen 22 kinderen in het kindertehuis Sri Mani €1,50/maand voor 100 bejaarden 109 behandelingen leprapatiënten 8 nieuwe brillen 2336 tandingrepen En dan was er nog de opening van het rehabilitatiecentrum in maart 2012, een plaats waar de leprapatiënten de beste zorgen krijgen toegediend. Deze verdieping op het kindertehuis omvat een behandelingsruimte voor de verzorging van wonden en het aanbrengen van gipsverbanden, twee slaapruimten met telkens 5 bedden, een fysioruimte, een eetzaaltje, toiletten en douches. EN DAT ALLEMAAL DANKZIJ JULLIE DEELNAME AAN DE TOMATENSOEPACTIE OF JULLIE FINANCIELE STEUN DE VOORBIJE JAREN. BEDANKT! Juf Kaat, juf Nel, juf Lieve, juf Thera, meester Redouan en juf Chantal én...’Rohin en zovele anderen from India’. Xx


Ziek zijn...foto’s


VELDLOOP – Recreatiedomein De Ster Op woensdagnamiddag 26 september 2012 vond de scholenveldloop plaats. Deze veldloop werd georganiseerd door SVS en vond plaats op recreatiedomein ‘De Ster’ en de aanliggende atletiekpiste. Op deze scholenveldloop kon onze school natuurlijk niet ontbreken. Ook onze leerlingen dachten er zo over en ze schreven zich massaal in. Met maar liefst 69 inschrijvingen was onze school vertegenwoordigd in alle reeksen die georganiseerd werden voor het lager onderwijs. Eén voor één zetten deze leerlingen hun beste beentje voor en dit leidde tot schitterende resultaten. We behaalden maar liefst 4 medailles waaronder 3 GOUDEN en 1 BRONZEN medaille. De gouden medailles gingen naar: Emiel De Schepper (5C), Wout Verschraegen (3A) en Milla De Rijck (3B). De bronzen medaille ging naar Arno Raets (1A). Ook de andere leerlingen van onze school behaalden schitterende resultaten! De volledige uitslag van de veldloop hangt dan ook uit op de speelplaatsen. Hier zijn alvast de namen van al de lopers die onze school vertegenwoordigden: 1A: Thorial Drieghe, Eloise Buckinx, Arno Raets, Siebe Dubelloy, Nand Verschraegen, Zjef De Locht, Nicolas Daems 1B: Eméric De Vooght, Oskar Svacina, Maxim Bellens 1C: Bram Wellens, Michelle Lombaerts, Nikita Smet, Kimberline Van der Aa, Kyann Vercruysse 2A: Simon Speliers, Mathias Martens, Lorien Aelbrecht 2B: Eef De Pesseroey, Jelle Verreth, Erinn De Vriendt, Roukaya El Marnissi, Thibeau Yanssens, Timo Lardon 2C: Merijn De Vriendt, Jelle Van Horen 3A: Mathieu De Vooght, Loes Droogendijk, Nicky Lombaerts, Luna Spruyt, Viktor Svacina, Lotte Van Berghen, Wout Verschraegen 3B: Silke Vercruysse, Dina Spruyt, Milla De Rijck 3C: Mathias Svacina, Jana De Jonghe, Robbe De Jonghe, Kim Everaerts 4A: Helene Leroy, Seppe Raets, Vito Iliano, Ferre Huys, Olivier Ivens 4B: Anas Aalillou, Lisa De Maeyer, Lander Van Laere, Dries De Pesseroey, Henri De Kesel, Renske De Smedt 5A: Lola De Waele, Keiran-Robin Raven 5B: Max Lossie, Lukas Speleers 5C: Laurie Wielandt, Stef De Schepper, Emiel De Schepper, Marco De Pauw, Mohamed El Marnissi 6A: Jorre Smet, Wannes De Locht, Victor Clement 6B: Sara El Marnissi, Milan De Keersmaeker Nogmaals een dikke proficiat voor al deze sportievelingen !!!


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De kinderen waren er klaar voor om enkele sporten van de Olympische Spelen te leren kennen Zo hebben ze volgende sporten kunnen beoefenen: - paardje gereden - volleybal / bastketbal gespeeld - hoogspringen - turnen op de airtrack en toestellen - fietsen op het turnparcours Op het einde van de dag werden ze als een echte sporter beloond met een medaille die ze op het podium bij juf Ilse mochten komen halen.


De kinderen van het eerste en tweede leerjaar mochten enkele sporten uitoefen van de Olympische spelen. De kinderen konden ondermeer tennissen, basketten, voetballen, badmintonnen, dansen en turnen. Tijdens de middag mochten ze zich uitleven op het sportatribuut dat ze van thuis hadden meegebracht. Op het einde van de dag werd iedereen beloond met een sportdiploma.


Op dinsdag 09 oktober vond de sportdag voor het 3de lj., 4de lj. en okan 2 plaats. Deze sportdag werd georganiseerd door onze turnmeester en vond plaats in en rond onze school. Om deze sportdag volledig tot zijn recht te laten komen konden wij rekenen op de bereidwilligheid van enkele professionele lesgevers.

Bij trampoline en airtrack sprongen de leerlingen een gat in de lucht onder leiding van Maarten, Nathalie en Marieke.

Voor dans zette Marijke Verhelst haar beste beentje voor. Zij verzorgt ook de naschoolse danslessen op onze school.

Dankzij Lien Rottiers was ook tennis een geslaagde activiteit.


Voor oriĂŤntatieloop was Kurt Smet te vinden.

Voor tai-jutsu en ju-jitsu konden wij beroep doen op Gino De Geest, hoofdtrainer van vzw Saigen te Sint-Niklaas.

!!! Nogmaals dankjewel aan al deze vrijwillige lesgevers !!! Samen met hen maakten we er een fijne en sportieve dag van.


Zedenleerfeest 1ste graad Op zaterdag 6 oktober 2012 konden de leerlingen van zedenleer uit het 1ste en 2de leerjaar deelnemen aan het zedenleerfeest dat zoals elk jaar doorging in de Zonfabriek in Sint-Niklaas. We werden er ontvangen door Patricia, Christine en onze juffen van zedenleer. We moesten ons in twee groepen verdelen en via een doorschuifsysteem namen we deel aan twee workshops: Workshop 1: een vrolijk feesthoedje maken We maakten elk ons eigen feesthoedje uit rubber en versierden dit allemaal om ter mooist met pluimen, zelfgemaakte bloemetjes, lintjes, glitterstickers, knopen en zoveel meer. Als ons hoedje klaar was, bevestigden de juffen het met speldjes op ons hoofd. We showden elk ons eigen feesthoedje op een geïmproviseerde catwalk en bewonderden elkaars prachtige creaties.

Workshop 2: koken voor de receptie We gingen aan de slag met allerlei ingrediënten en toverden verschillende lekkere hapjes en drankjes tevoorschijn. Sommigen onder ons deden al een voorproefje maar het uiteindelijke resultaat was een heerlijk buffet met fruit in een chocolade jasje, een overheerlijke rodebessentaart, pizza van zelfgemaakt deeg, worstjes met kaas in een spekje gerold, hartenwafeltjes en vers fruitsap. Na werk komt plezier en ook in de zonfabriek was dit waar. Als verrassing hadden de juffen twee dansinitiators laten komen. Op een echt feest wordt er altijd gedanst en wij dansten voluit op leuke liedjes. De dansjuffen hebben een dansje aan ons geleerd dat we later konden laten zien aan onze ouders. Om 17 uur hadden we de mama’s, papa’s, broers en zussen uitgenodigd om te delen in onze feestvreugde. We paradeerden met onze feesthoedjes, dansten voor hen en lieten hen meegenieten van al het lekkers dat we hadden gemaakt. Het was een supertof zedenleerfeest!!

Juf Kaat, juf Thera en de leerlingen zedenleer van de 1ste graad


Zedenleerfeest 2de + 3de graad Op zaterdag 13 oktober 2012 konden de leerlingen van zedenleer uit de 2de en 3de graad ook deelnemen aan het zedenleerfeest in de Zonfabriek in Sint-Niklaas. De workshops waren dezelfde als op het zedenleerfeest van de 1ste graad. Hier enkele foto’s om te bewijzen dat we ons uitstekend hebben geamuseerd.

Juf Kaat, juf Thera en de leerlingen zedenleer van de 2de en 3de graad graad


Offerfeest bij de moslims Dag Allemaal Binnenkort is het bij moslims het jaarlijkse offerfeest. Het is een feest waar ook koekjes en gebakjes worden bereid. Hieronder vinden jullie een aantal recepten die de leerlingen van de islamklas voor jullie hebben gekozen.

Smakelijk Bshaha Ingrediënten: 1 kg. bloem, 1 klein theeglas sesamzaad, 2 eieren, 250 gr. boter, 2 eetlepels olie (maïsolie), 1 glas oranjebloesemwater honing.

Bereiding: Een deeg maken van bloem, hele eieren, boter, oranjebloesem, olie en sesamzaadjes. Het deeg uitrollen tot een halve cm. dikte. In repen snijden en creatief vouwen zoals een bloem. In frituurolie (zuivere olie) bakken tot het gerecht lichtbruin is. Ondertussen de honing opwarmen op een zacht vuurtje zodat deze vloeibaar wordt. Het gebak enkele seconden in de warme honing dompelen. Op een bord leggen en het onmiddellijk met sesamzaadjes bestrooien. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ingrediënten: 350 gram 3 el 250 gram 250 gram 2 gram 2 100 gram 1 dl 1 dl 0,5 tl

Kristalsuiker - Tafelsuiker Maisolie Bloem Amandel Zout Eieren Boter Oranjebloesemwater Water Kaneel

Bereidingswijze:

Smakelijk Bshaha

Voorverwarm de oven op 220°C. Smelt de boter. Doe de bloem samen met het zout in een ruime schaal. Voeg er de olie, 100 gram suiker en de boter aan toe en een paar druppels lauw water.


Kneed alles tot een soepel deeg. Voeg indien nodig nog water toe. Vorm ovalen van het deeg ter grootte van een kiwi. Doe de amandelen, 250 gram suiker, de eieren, het kaneel en het oranjebloesemwater in een keukenmachine. Draai tot een egale pasta. Draai vooral niet te lang zodat er geen olie vrijkomt uit de amandelen, anders wordt het kleverig. Rol nu het deeg uit op een met bloem bestoven oppervlakte en steek er cirkels uit van 15 cm diameter. Draai rolletjes van de amandelpasta. Leg op elke deegcirkel een rolletje amandelpasta en vouw het deeg toe. Geef het deeg dan een lichte knik zodat het de vorm van een halve maan krijgt. Steek de randen af met behulp van een vork. Leg de gazellehoorntjes op een ingevette en met bloem bestoven ovenplaat. Prik de hoorntjes 2 maal in met een vork. Bak de gazellehoorntjes kort in de oven. De onderkant mag goudgeel kleuren, maar de bovenzijde moet blank blijven. Bestrooi eventueel met poedersuiker. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IngrediĂŤnten: 500 g amandelen 70 tot 100 g suiker (een beetje smen (ranzige boter) (optioneel) 1 el kaneel 6 el mazhar (rozenwater) 2 el gesmolten roomboter Filodeeg Gesmolten roomboter voor het filodeeg Honing

Bereiding: Schil de amandelen en doe ze op een bakplaat met wat olie in de oven om te roosteren. Maal de afgekoelde amandelen niet al te fijn. Voeg de suiker, eventueel de smen (boter), kaneel, mazhar (rozenwater) en roomboter toe. Het moet een niet al te droge massa worden. Dus voeg eventueel nog wat mazhar en roomboter toe. Maak er balletjes van! Smakelijk Snijd het filodeeg in lange repen. Bewaar het filodeeg in een theedoek om uitdrogen te voorkomen. Bshaha Besmeer elke keer de lapjes met gesmolten roomboter en vul ze. Vouw er driehoekjes van. Leg ze op een beklede bakplaat en besmeer ze met gesmolten roomboter. Bak ze mooi bruin en doe ze meteen in de warme honing zodat ze zich vol kunnen zuigen.


vzw DE KEERKRING Centrum voor opvoedingsondersteuning Plezantstraat 165 9100 Sint-Niklaas tel : 03/755.00.71 e-mail : vzwdekeerkring@telenet.be

In samenwerking en samenspraak met het centrum voor opvoedingsondersteuning laten wij jullie in deze jaargang van “Hallo SBO” kennismaken met een aantal van hun publicaties. De onderwerpen die wij in deze jaargang aansnijden betreffen : - 1. Grenzen stellen : een moeilijke evenwichtsoefening. (jaargang 2011-12 : herfsteditie) - 2. Verwennen, een onderschat probleem… (jaargang 2011-12 : kersteditie) - 3. Open communicatie : een wereld van verschil (jaargang 2011-12 : paaseditie) - 4. Ouders scheiden. Kinderen lijden ? (jaargang 2011-12 : zomereditie)

Pesten: gedaan ermee ! Pesterijen zijn nooit goed te praten, ze kunnen hoogstens verklaard worden. Niemand heeft er baat bij, zeker niet op lange termijn. Pestgedrag druist in tegen al het waardevolle dat we onze kinderen proberen mee te geven. De realiteit is echter dat pestgedrag vaak voorkomt. Onderzoeken wijzen uit dat gemiddeld één op vijf kinderen gepest wordt. Misschien laten we het teveel gebeuren omdat we er te weinig van af weten of niet goed weten wat we er kunnen aan doen. Er wordt in elk geval nog veel te weinig over gesproken, zowel thuis, op school als in jeugdverenigingen. Omdat we vrezen de situatie te verergeren als we erover spreken, omdat we hopen dat het vanzelf over zal gaan.

Pesten of plagen: waar zit het verschil? Plagen: - is onschuldig, onbezonnen, spontaan, vaak met humor - is tijdelijk en van korte duur - gebeurt tussen gelijken - is meestal te verdragen, maar kan ook kwetsend of agressief zijn - partijen kunnen wisselen; wie wie plaagt, is niet altijd duidelijk Pesten: - is berekenend, men wil iemand bewust kwetsen of kleineren - gebeurt herhaaldelijk, systematisch en langdurig - ongelijke strijd: de pestkop heeft altijd de overhand - meestal een groep tegenover één geïsoleerd slachtoffer - pestkoppen zijn dikwijls dezelfde, net zoals de slachtoffers De gevolgen van pesten kunnen veel pijnlijker en verstrekkender zijn dan plagen. Ze kunnen iemand in een neerwaartse spiraal duwen: wat begon als een vervelend geplaag, eindigt soms in een zware depressie met mogelijke gezondheidsproblemen.


Hoe kan het zo ver komen? Om dit te begrijpen is het nodig om de oorzaak van pesten te achterhalen. Dit is echter niet zo eenvoudig. Veruit de meeste pesterijen zijn het gevolg van een samenspel van verschillende oorzaken. Bijgevolg is ook de aanpak in elke situatie verschillend. Dikwijls is men geneigd om de oorzaak van pesten te leggen bij de brutaliteit van de pestkoppen of bij het uitlokgedrag van de zondebok. Dit is echter kortzichtig. Beter is om te kijken naar de bredere context waarbinnen de pesterijen zich voordoen. Zo kan men vaststellen dat het dikwijls gaat om een geheel van factoren die elkaar op een negatieve wijze beïnvloeden. Uit onderzoek heeft men, bij zondekop en pestkop, een aantal terugkerende factoren vastgesteld die het risico op pestgedrag vergroten. Kinderen die gepest worden vallen dikwijls op door hun gebrek aan weerbaarheid. Ze hebben bijna altijd af te rekenen met een minderwaardigheidsgevoel en gedragen zich zeer onzeker. Ze durven amper voor zichzelf opkomen. Meestal hebben ze veel angsten en bijgevolg ook veel spanningen. Hierdoor slagen ze er niet in om de pesterijen te relativeren of op afstand te houden, waardoor de situatie verergert. Er is ook vastgesteld dat er in de gezinnen van deze kinderen weinig of nooit ruzie wordt gemaakt. Conflicten worden op alle mogelijke manieren vermeden. Ze kunnen dikwijls niet omgaan met agressief gedrag en raken compleet de kluts kwijt. Diegene die treitert in de pestsituatie komt dikwijls over als een ‘sterk’ iemand omdat hij of zij de leiding neemt. Toch gaat het ook hier dikwijls om kinderen of jongeren die gebukt gaan onder angst en een gebrek aan zelfvertrouwen. Ze kunnen zich slecht verplaatsen in de gevoelens van een ander. Zodra situaties stress oproepen, worden ze kwaad of agressief, ze wijzen regels en voorschriften af. Ook de pestkop heeft weinig of geen echte vrienden. Zijn positie staat of valt bij de houding die de ‘middengroep’ tegenover hem aanneemt. Ze kiezen ‘vrienden’ bij wie ze de veilige en duidelijke rol van pestkop mogen blijven spelen. Ze hebben het moeilijk om aanvaard en gewaardeerd te worden en proberen daarom respect of gezag ‘af te dwingen’. Pestgedrag is bijna altijd symptoomgedrag: het verraadt een dieper liggend probleem. Dikwijls hebben deze kinderen van jongsaf geen of te weinig regels meegekregen.

Wat kan je als ouder doen? Pestsituaties kunnen soms al een hele tijd aanslepen vooraleer ze ontdekt worden. Pesterijen gebeuren immers bij voorkeur in het geniep. Dikwijls wordt er sterke druk uitgeoefend op alle direct betrokkenen om de hele zaak in de doofpot te stoppen. Daarom is het belangrijk dat ouders, opvoeders en leerkrachten attent zijn voor de signalen. In eerste instantie is het beter om niet overhaast te werk te gaan. Eerst zoveel mogelijk informatie inwinnen en samen overleggen hoe de situatie best kan worden aangepakt. Simpele en sluitende remedies bestaan er spijtig genoeg niet. Natuurlijk zijn er situaties waarin die geleidelijke weg niet kan bewandeld worden. Als we zien dat een conflict voor onze ogen ontaardt, moeten we onmiddellijk ingrijpen.

Ouders van het slachtoffer • Leg niet alle verantwoordelijkheid bij je kind. Goedbedoelde opmerkingen zoals ‘je moet je niet laten doen’, ‘bijt van je af’ of ‘sla terug’, zijn erg begrijpelijk maar onrealistisch. Waarschijnlijk heeft je kind dit al eens geprobeerd, maar lukt het gewoon niet. • Breng de verantwoordelijken van school of vereniging op de hoogte van het probleem zodat ze een oogje in het zeil kunnen houden. Doe dit altijd met toestemming van je kind, anders verspeel je hiermee alle vertrouwen. • Probeer te begrijpen wat er precies aan de hand is door informatie in te winnen en raad te vragen. Vermijd impulsieve en emotionele reacties.


• Zeg dat je er iets aan zult doen en dat het gepest in elk geval moet stoppen, maar beloof niets dat je niet kan waarmaken. • Blijf positief staan tegenover je kind. Beschuldig je kind niet en begin evenmin met het aanreiken van oplossingen. Laat je kind vertellen wat er juist is gebeurd. Wijs erop dat iedereen het slachtoffer kan worden van pesterijen, dat je kind zichzelf niets te verwijten heeft en dat pesten vrij veel voorkomt. Door deze houding aan te nemen, schep je duidelijkheid, vloeit een deel van de angst weg en help je je kind om het gepest te relativeren. • Blijft je kind lijden onder de pesterijen, dan kan je best deskundige hulp inroepen.

Ouders van de pestkop • Omdat geen enkele ouder graag hoort dat zijn kind andere kinderen pest, zal het moeilijk zijn om dit te geloven. Toch kan men dat beter wel doen. Het is voor de boodschapper ook niet prettig om dit te melden. Ga er dus van uit dat achter zo’n mededeling goede bedoelingen schuilen. • Probeer een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen door zo veel mogelijk informatie te verzamelen. Spreek er ook over met je kind, zonder het te beschuldigen. • Pestkoppen gedragen zich thuis soms heel anders dan bijvoorbeeld op school. Laat je dus niet van de wijs brengen als je kind elke betrokkenheid ontkent of doet alsof het allemaal zo erg niet is. • Hanteer thuis duidelijke eisen en normen. Duld niet dat je kind thuis of elders agressief optreedt. Keur pesterijen in geen geval goed. Pestkoppen kunnen zich dikwijls moeilijk beheersen. Als ze over hun negatieve of agressieve gevoelens kunnen praten, raken ze al een stuk spanning kwijt. • Een andere mogelijkheid is om hun vitaliteit en agressie positief aan te wenden door ze aan sport te laten doen. • Wijs op de gevolgen van pesterijen. Pestkoppen zijn zich dikwijls niet bewust van wat ze iemand aandoen. • Wijs je kind erop dat het heel belangrijk is om positief met anderen te leren omgaan. Geef zelf het goede voorbeeld door je kind met respect te behandelen. Hij/zij moet beseffen dat er grenzen zijn waar niet aan te tornen valt. Spreek op voorhand duidelijk af welke sancties je verbindt aan een ‘overtreding’ en houd je aan de gemaakte afspraak. • Blijf in je kind geloven en maak dit duidelijk door je woorden en je gedrag. Kleineer je kind niet. Reageer positief op elke gedragsverandering, hoe bescheiden ook. • Besteed meer tijd aan je kind. Wees geïnteresseerd in waar het mee bezig is. Praat met je kind en ga na waarom, hoe, met wie en met welke regelmaat die pesterijen gebeuren. Vraag hoe je kind er zich bij gevoeld heeft. • Voor pestkoppen is het niet altijd gemakkelijk om een andere rol op te nemen binnen de groep. • Sommigen zullen hen blijven uitdagen om hun oude pestersrol weer op te nemen. Zij hebben daarom steun nodig van vrienden en volwassenen. Het is duidelijk dat de pester niet zomaar mag veroordeeld worden. Kinderen, net zoals volwassenen, begrijpen niet altijd waarom ze op een bepaalde manier handelen. Als ouder kan je hen helpen om daar meer zicht op te krijgen. Hoe meer de pestkoppen hun eigen kwetsbaarheid inzien, hoe groter de kans dat ze beseffen dat al dat gepest hen niet vooruit helpt. Voor een individueel gesprek rond het opvoeden van je kind kan je op het nummer 0494/53.45.81 een afspraak maken met een opvoedingsdeskundige van vzw De Keerkring. Het gesprek is gratis. Literatuur: ‘Pesten, gedaan ermee!’; ‘Hoe omgaan met pesterijen?’ Tips voor ouders, leerkrachten en begeleiding Gie Debout


“Complimenten geven je kind vleugels” ‘Knap gedaan!’ ‘Je kijkt zo blij!’ ‘Wat zie je er goed uit vandaag!’ “Soms geven we zulke complimenten niet genoeg”, zegt gedragstherapeut Marijke Bisschop. “Vooral niet in een ‘vanzelfsprekende’ relatie zoals tussen ouder en kind, leerling en leraar, man en vrouw, collega’s … Zo’n welgemeende bevestiging geeft je nochtans vleugels.”

Elke ouder ‘bestoeft’ graag zijn kind. Maar Britse experts beweren dat we zo verwende kinderen creëren. Klopt dat? Marijke Bisschop: “Terechte, welgemeende complimenten voor goed gedrag kunnen geen kwaad, integendeel. Belangrijk is wel dat je vertelt waarom je je kind prijst. Zeg dus niet: ‘Wat ben je toch een talenknobbel’, maar wel: ‘Jij hebt goed je best gedaan voor Frans!’ Een kind dat constant hoort hoe slim het is, loopt het risico minder gemotiveerd te zijn. Ik ben slim, ik moet er geen moeite voor doen, denkt het dan. Als iets minder goed gaat, zal zo’n kind sneller afhaken. Bovendien kan het veel minder tegen kritiek. Elke opmerking is dan een aanval op hem persoonlijk.”

Moet het altijd iets bijzonders zijn waarvoor je complimenten geeft? “Ook op iets wat vanzelfsprekend lijkt, mag je best trots zijn. Zulke schouderklopjes geven en krijgen we niet genoeg, omdat we vaak geen oog hebben voor het positieve. Ook een puber die ’s ochtends naar beneden komt met zijn ogen halfdicht en zijn broek veel te laag, mag je tonen dat je fier op hem bent, gewoon om de fijne persoon die hij is: ’Ik ben zo blij jou te zien!’”

Welk effect hebben complimenten op een kind? “Je kind voelt zich aangemoedigd, gewaardeerd en ondersteund. Het denkt beter over zichzelf en is minder onzeker. Daardoor kan en durft het ook meer. Supporteren voor zijn dromen en wensen geeft het vleugels. Als je kind zegt dat het piloot wil worden, zeg dan niet meteen: ‘Ach, daar zijn amper jobs voor, en je wiskunde is toch niet goed genoeg’. Moedig het liever aan en zeg: ‘Met wat voor vliegtuig zou je dan willen vliegen?’”

Positief reageren als je kind thuiskomt met een slecht cijfer, dat is toch niet gemakkelijk. “Begin met de vraag ‘wat vind jij er zelf van?’ Het is immers zijn resultaat, niet het jouwe. Vergelijk hem niet met zijn klasgenoten; elk kind groeit op zijn eigen ritme. Als jouw kind hard werkt, maar het resultaat valt tegen, heeft hij evengoed complimenten verdiend. Zorg dat je altijd de goede kanten ziet en spreek die ook uit. Elk kind heeft talenten waar het iets mee kan doen. De eerste voorwaarde is dat je kind daar zelf in gelooft. Moedig hem dus aan en toon dat je trots bent: ’Goed geprobeerd, die opslag!’ in plaats van ’Nee, zó moet je die bal slaan!’”


Na een meer dan deugddoende vakantie voor ons aller kids en uiteraard ook voor de mama’s, papa’s, oma’s, opa’s,… staan we – als ouderraad – weer de komende maanden ter beschikking voor allen die dit wensen en nodig achten… > uiteraard alleen met eerbare voorstellen afkomen hé ;-) Allereerst toch eventjes vermelden dat we het afgelopen schooljaar weer in schoonheid mochten eindigen met het schoolfeest en de bedankingsBBQ voor iedereen die op de één of andere manier zijn/haar steentje bijgedragen heeft aan al onze activiteiten… Iets minder in schoonheid gestart omdat de ondervoorzitter – ik dus – een sabbatjaartje inlast, aangezien mijn drukke agenda het eventjes niet toelaat om mij zeer actief in te zetten voor de ouderraad, maar niet getreurd, ik volg het gebeuren nog wel van op de zijlijn… Voor diegenen waarbij het woord “ouderraad’ geen belletje doet rinkelen, wie zijn we, wat doen we en vooral, waarom doen we het??? * Wie we zijn is eigenlijk de meest simpele vraag om te beantwoorden: we zijn een stelletje ouders van ‘Droomballon-kinderen’ die een roeping hebben en volledig gaan voor het welbevinden van onze en – bij uitbreiding – van alle kinderen gedurende hun schoolloopbaan. Ook zijn we eigenlijk al, in de 2 jaar dat we de ouderraad bevolken, vrienden geworden van elkaar die perfect aanvoelen wat de één nodig heeft en waar de ander kan helpen en… We worden stilaan een perfect draaiende machine. * Wat we doen heb ik eigenlijk al een beetje aangehaald hierboven, maar om een concreet voorbeeld te geven: kijk in de klassen van 4-5-6 eens naar de plafond, kijk op de speelplaats van 1-2-3 eens naar het ‘voetbalveldje’, kijk bij de kleuters eens op hun speelplaats > daar hangen, staan, liggen allerlei dingen die wij door het harde werken verdiend hebben. Kort samengevat dus: wij organiseren allerlei activiteiten (Kerstmarkt, Quiz, Schoolfeest,…) die een centje in het laatje brengen dat wij dan weer kunnen en mogen uitgeven aan verfraaiingswerken van de speelplaats. Daarnaast zetten we ook nog een aantal projecten op poot die niet echt veel opbrengen, maar gewoon leuk zijn om te doen (grootouderfeest, paddenstoelenfeest,…), maar ook belangrijk zijn voor onze kinderen (groots project rond verkeersveiligheid dat dit jaar van start gaat). Uiteraard kunnen we dit alles niet zonder medewerking van de school en haar (of zijn) leerkrachten, directie, personeel. * Waarom we het doen, behalve dan gewoon omdat we tijd over hebben, kan je al destilleren uit hetgeen ik hierboven neergeschreven heb: voor alle kinderen een echte Droom van een schoolcarrière te geven in de Droomballon… Op het wanneer we dit alles doen is nog niet echt een antwoord gegeven: de activiteiten zelf kan je raadplegen via de website van de school, via het over-en-weer mapje of via de schoolkalender. Voor de voorbereiding van de meeste activiteiten worden er kleinere werkgroepjes opgericht om de taken een beetje te verdelen. Algemeen vergadert de ouderraad 1x per maand op maandag om alles te bespreken > iedereen komt uiteraard aan bod in een varia-rondje!!!! Indien ook jij de microbe te pakken hebt, doch verhinderd bent om elke vergadering van de ouderraad bij te wonen omwille van andere redenen of gewoon omdat je vergaderen niet leuk vindt, mag je je altijd opgeven om bij bepaalde activiteiten de handen uit de mouwen te komen steken en te komen helpen met opbouwen, tappen, hotdoggen, frieten, opruimen en afbreken… Spreek maar iemand van ons aan en vanaf dan word je gestalkt door ons aller innemende voorzitster Leen met mails…


Hieronder nog even de data waarop er vergaderd wordt: Data Agenda 1.

03.09.2012

2.

08.10.2012

3. 4. 5.

05.11.2012 03.12.2012 14.01.2013

6. 7.

18.02.2013 04.03.2013

8. 9.

18.03.2013 06.05.2013

10. 11.

13.05.2013 10.06.2013

Evaluatie BBQ, proclamatie, oudercontactcafé juni 2012 Voorbereiding: popcornfeest 07.09.2012, info avond 25.09.2012, dag van de leerkracht 05.10.2012 Evaluatie popcornfeest, info avond, dag vd leerkracht Voorbereiding: Grootouderdag L3+L4 24.10.2012, Paddenstoelenfeest 26.10.2012, Sint en Piet 30.11.2012, WG Verkeer Werkgroep Kerstmarkt 14.12.2012 Werkgroep Kerstmarkt 14.12.2012 We klinken op het nieuwe jaar... Evaluatie activiteiten sinds OR 08.10.2012 + kerstmarkt Voorbereiding: carnaval 08.02.2013, Quiz 08.03.2013, WG Verkeer Werkgroep Kwis 08.03.2013 Evaluatie carnaval Voorbereiding: kwis 08.03.2013, Pasen 29.03.2013, Franse Avond 26.04.2013: WG 18.03.13 Werkgroep Franse avond en werkgroep Schoolfeest Evaluatie kwis, Pasen, Franse avond Voorbereiding: Grootouderfeest kleuters 31.05.2013, schoolfeest 01.06.2013, Logeerpartijtje groep 4 ??.06.2013, bedankingsbbq 21.06.2013 Werkgroep schoolfeest Evaluatie grootouderfeest, schoolfeest Voorbereiding: Logeerpartijtje groep 4, bedankingsbbq 21.06.2013, proclamatie L6 25.06.2013, oudercontactcafé 27.06.2013

Op de deze bladzijde staat de zo goed als volledige ledenlijst, uiteraard is er nog steeds plaats voor iemand!!!!! En om af te sluiten, nog een mooie foto van

het bestuur…

Leen Goeman Voorzitster Mama van Lobke, Rune & Eebe leen.goeman@telenet.be Bram Rumes Ondervoorzitter Ceddrich, Sterre, Mirthe & Stef-Kamiel bram.rumes@telenet.be

Stefaan Laureys Penningmeester Papa van Kirsten, Kaatje & Ilias slaur@worldonline.be

Peter Fierens Materiaalmeester Papa v Freya, Lenn, Kobe & Wibe peter.fierens@metso.com

Catherine Hamers Secretaris Mama van Charlotte & Olivier c.hamers@telenet.be

De overige leden… Bauwens Erika, Aertgeerts Frederic, Balogova Victoria, Behiels Marleen, Berton Rebecca, Beuckelaers Pascal, Boeckx Elisabeth, Cleys Esmé, Colman Yori, Dancs Davina, De Beer Anke, De Block Ellen, De Caigny Dominique, De Clercq Hilde, De Cuyper Ilse, De Decker Tina, De Kesel Dominique, De Permentier Cindy, De Prycker Veerle, De Rechter Griet, De Schrijver Katrien, De Vos Karen, De Vriese Eva, De Witte Kim, Depovere Frederik, D’Haese Elly, D’Haeyer Veronique, Dierickx Ellen, Dutré Dominiek, Eeraerts Kenny, Greefs Leen, Hanae Fatima, Heyns Elly, Lehembre Caroline, Leroy Jo, Liessens Annick, Maes Tine, Martens Vicky, Michiels Thierry, Milliau Wendy, Moerloose Katrien, Plaetinck Grietje, Pool Sylvie, Raemdonck Peter, Renodeyn Fré, Reyniers Ann, Robbrecht Hanka, Saman Nathalie, Scholiers Ann, Simon Veronique, Smet Philip, Snellings Katrien, Sobek Michèle, Spruyt Wim, Steels Tom, Valaert Olivier, Van Acker Wendy, Van Bastelaere Kurt, Van Doorselaer Birte, Van Gasse Tom, Van Osselaer Nathalie, Van Vlierberghe Ilse, Van Vlierberghe Johan, Vercauteren Dirk, Vergult Liesbeth, Verheyden Rikky, Waeckens Frederik, Waelput Wim, Waterschoot Kelly, Wieczorek Alicja, Wymeersch Karen


Geef toe, we krijgen toch allemaal graag eens een pluim of een schouderklopje. Leerkrachten maken geen uitzondering op deze regel. De dag beginnen met een klim naar de leraarskamer tussen ballonnen en guirlandes, een mens wordt er zowaar vrolijk van… Maar de échte verrassing wachtte pas bovenaan die klim. Ons lerarenbastion was helemaal versierd en op de tafels prijkte voor elk van ons een originele en welgesmaakte attentie. De kinderen hebben Sinterklaas… … wij hebben de ouderraad Er was geen moeite gespaard, zoveel was duidelijk ! Met een goed gevoel begon iedereen aan zijn dagtaak.

De weg naar onze leraarskamer

En het hield maar niet op die dag… Onze tissuehouder had nog maar pas een plaatsje gekregen of we kregen bezoek van de leden van onze leerlingenraad. Die hadden op hun eerste vergadering duidelijk niet stilgezeten. Elke juf werd verrast met een mooie roos en voor de meesters hadden ze gedacht aan …“een Duvel”. Geef toe, ze waren goed geïnformeerd !

Bedankt, beste ouders ! Bedankt, lieve kinderen !


In naam van juf Nancy en de “Biekes” : iedereen BEDANKT
Starters hoppen van interim naar interim

Vlaamse basis- en secundaire scholen zoeken samen iedere maand gemiddeld meer dan 10.000 vervangers. Dat zijn traditioneel startende leraren die vaak noodgedwongen van interim naar interim hoppen. Dat gebrek aan werkzekerheid ontmoedigt hen. Het voortdurende puzzelwerk maakt het voor directeurs ook moeilijk om een kwaliteitsvol personeelsbeleid uit te bouwen. Tijdens het schooljaar 2009 – 2010 moesten er in het kleuteronderwijs per maand 2 336 leerkrachten vervangen worden, goed voor meer dan 1 300 voltijds jobs. Het lager onderwijs zocht meer dan drieduizend vervangers (goed voor 1 971 voltijdse ambten), het secundair onderwijs zelfs meer dan vijfduizend (of 30147 voltijdse jobs).

_____________________________________________________Schoolbuurt is “veilig”

Twee op de drie ongevallen waarbij een kind overlijdt of zwaargewond geraakt tijdens de schoolperiode, gebeuren niet in de buurt van de school. Dat blijkt uit cijfers van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV). “Door de verplichte zone 30, de vele Kiss and Ridestroken en verkeersborden is de schoolomgeving een pak veiliger geworden”, aldus het BIVV. “Ook de gemachtigde opzichters of verkeersouders die de kinderen veilig helpen oversteken zijn een grote meerwaarde.”

_____________________________________________________Te weinig vrouwen en holebi’s in leerboeken

Leerlingen in Vlaanderen werken met lesmateriaal dat geen spiegel is van de maatschappij. Dat blijkt uit een onderzoek van holebifederatie Cavaria in opdracht van Minister Pascal Smet. De federatie nam 52 werkboekjes Nederlands voor het tweede tot zesde leerjaar door. In elk boekje ging ze na hoeveel mannelijke en vrouwelijke figuren werden afgebeeld en hoeveel aandacht er is voor holebi’s. De boekjes beelden mannen vaker sportend of in hun beroepsfunctie af. Vrouwen staan vaker met een kind op de arm afgebeeld. Mannen komen ook vaker voor dan vrouwen. Zij nemen 53 procent van de personages voor hun rekening. De vrouwen nemen 38 procent voor hun rekening. Voor 7 procent van de afbeeldingen is het niet duidelijk of het over een man of een vrouw gaat.


Er komen veel verschillende gezinssituaties voor, maar Cavaria vond maar één lesbisch gezin terug. Mannen worden vaker met gereedschap afgebeeld, vrouwen ziet men vaker met eten staan. Het keukengerei is dan weer netjes verdeeld over die twee soorten figuren. Minister van Onderwijs Smet is ook bevoegd voor Gelijke Kansen. Hij wil dat kinderen genuanceerde beelden krijgen die niet stereotiep zijn. “De educatieve uitgeverijen spelen daarbij een cruciale rol. Ze leveren al goed werk, maar ik wil hen stimuleren om nog beter te doen. Daarom heb ik hen een checklist bezorgd met tips om stereotypen te vermijden, ook op het vlak van gender en seksuele identiteit. Ik ben blij dat de uitgevers zich engageren om de checklist systematisch te gebruiken.”

_____________________________________________________“Kinderen uit kleinere klassen lezen niet beter”

Het aantal kinderen in een klas heeft geen invloed op de leesprestaties van de leerlingen. Dat besluit Sofie De Bondt, student Opleidings- en Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen, in haar masterproef. Voor haar onderzoek analyseerde De Bondt de gegevens van 3415 leerlingen uit het vierde leerjaar van het lager onderwijs in Vlaanderen uit een internationaal vergelijkende studie over leesvaardigheid. Bij het onderzoek hield ze rekening met kenmerken van de leerling, de klas en de school, die de resultaten zouden kunnen beïnvloeden. “Het geslacht en de leeftijd van de leerlingen hebben wel een effect op de leesprestaties”, weet De Bondt. Ook de socio-economische status, het culturele kapitaal (als er meer dan 100 boeken in huis zijn), de thuistaal van de kinderen, de gemiddelde klasscore op de leestoets en het percentage Nederlandstaligen in de klas, hebben een invloed. Zijn de investeringen om het aantal leerlingen per klas te verminderen dan niet zinvol? “Dat hangt ervan af welke motieven doorwegen in de beleidsvoering”, aldus De Bondt. “Voor leraren zal het nieuwe omkaderingssysteem in ieder geval welkom zijn, want de werkdruk zal hierdoor verminderen.”

_____________________________________________________Zes op tien leerlingen halen rijbewijs op school

Bijna zes op de tien leerlingen die zich vorig schooljaar via ‘Rijbewijs op School’ voorbereidden op het theoretische rijexamen, slaagden ook. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), die het project coördineert. In 2006, vóór de start van het project, slaagde slechts iets minder dan de helft. De resultaten verschillen sterk per onderwijstype. In het aso slaagt bijna driekwart van de leerlingen, in het tso en het kso iets meer dan de helft. Bij leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs en het bso slaagt minder dan de helft van de deelnemers. In het deeltijds beroepsonderwijs haalt slechts een kwart een voldoende. “De leerlingen kennen vaak wel het juiste antwoord, maar hebben het soms moeilijk met bijvoorbeeld dubbele ontkenningen en vakjargon in de examenvragen”, zegt VSV-woordvoerder Werner De Dobbeleer. “Daarom bekijken we met de koepel van examencentra hoe we de examenvragen begrijpelijker kunnen maken.”


Wij zijn blij met de geboorte van : - Louise (21.08.2012) Zusje van Lotte (Gr 4B – Krokodillenklas) en Arthur (Gr 2B – Kikkerklas) Depovere

- Zeyneb (08.10.2012) Zusje van Sara (6B),Mohammed (5C),Roukaya (2B) en Hanae (Gr 3B-Dolfijnenklas)El Marnissi

- Sam (15.10.2012) Zusje van Max De Beer (Gr 1 – Berenklas)

Onze oprechte deelneming : - Mevr. Erna Van Clapdurp (26.12.1946 – 20.06.2012) Oma van Wouter Ruys - Dhr. Albert Van Hul (02.02.1922 – 09.09.2012) Overgrootvader van Viene Van Hul (1C – Wolkenklas) - Dhr. Moulay Boushab ( + 19.10.2012) Vader van Khadija Alioua (schoonmaakster) - Mevr. Hilda Ingelbrecht (22.09.1919 – 21.10.2012) Grootmoeder van juf Mieke Pollentier (titularis Gr 3A – Muizenklas)


november - december Verlofdagen van za 27.10 t.e.m. zo 04.11.12 van za 22.12.2012 t.e.m. zo 06.01.2013

HERFSTVAKANTIE KERSTVAKANTIE

Medisch schooltoezicht ma 26.11.12 di 29.11.11

5de leerjaar C OKAN 1 + 2

Activiteiten intra muros wo 07.11.12 do 22.11.12 vr. 30.11.12 za 15.12.12 ma 17.12.12

Vlaamse Technologie Olympiade L6A + 6B (via internet) Vergadering 2 – leerlingenraad Sinterklaasfeest Infomoment nieuwe peuters (11.00 – 12.00 u.) Infoavond L6 – SNOK Leysin (19.30 u.)

Activiteiten extra muros wo 07.11.12 vr. 09.11.12 do 15.11.12 ma 19.11.12 di 20.11.12 wo 28.11.12 di 18.12.12 wo 19.12.12

Gymnastiekland voor L1 + L2 (sporthal Nieuwkerken) Leeruitstap Antwerpen + Breendonk L4A + 4B Bezoek “Huis van de Sint” OKAN 1 + 2 Schooltoneel L1A-B-C + L2A-B-C Bezoek “Huis van de Sint” Gr 3A + Gr 3B Swimmathon voor L3-4-5-6 (zwembad Beveren) Schooltoneel Gr 4A-B-C Unihockey voor L5-6 (Gemeentelijke sporthal Beveren)

Ontspanning op schoolniveau Noteer alvast in jullie agenda ! vr 16.11.12 vr 14.12.12

Eetfestijn “SOS-Friet” t.v.v. SNOK L6 Kerstmarkt (vanaf 15.30 u.)


sos friet 6e LEERJAAR

16.11.2012

Beste ouder(s), vrienden, sympathisanten, collega’s, leerlingen,… Op vrijdagavond 16 november wordt er niet gekookt! U kan dan immers genieten van een overheerlijk buffet in de refter van De Droomballon. Je kan kiezen uit vol-au-vent, stoofvlees en visbouchée à volonté. Dit alles met knapperige frietjes en aangepaste groenten (sla, tomaat, wortel) en saus! De opbrengst gaat integraal naar de sneeuwklassen van de zesdejaars. Zij staan dan ook in voor het vlotte verloop van de avond. Ze bedienen, ruimen af en zorgen voor sfeer en ambiance. We zullen na afloop bekijken hoe we jullie als ouders financieel tegemoet kunnen komen. We voorzien ook dranken aan zeer democratische prijzen! In de loop van oktober ontvingen jullie een inschrijvingsformulier. Voor vol-au-vent en stoofvlees vragen we voor een volwassene € 15 en voor de visbouchée à volonté € 16,5. De kinderen betalen respectievelijk € 7,5 en € 8.

Noteer alvast onmiddellijk deze datum want we verwachten veel volk op ons allereerste eetfestijn met meester Eddy en meester Stijn. Alvast hartelijk dank voor uw steun! vriendelijke groeten, meester Eddy,

meester Stijn,

directeur Ludwig,

Voor wie zin heeft en de uitnodiging niet direct meer vindt of voor wie het gewoon uit het oog is verloren… Aarzel niet en gebruik het inschrijvingsformulier op de keerzijde, als je er toch nog bij wil zijn !


SOS FRIET 6e LEERJAAR

bestelformulier Beste ouder(s), vrienden, sympathisanten,…

Met dit bestelformulier kan u zich inschrijven voor het eetfestijn op vrijdag 16 november 2012 in de refter van onze school. De gerechten worden overheerlijk bereid door een erkende traiteur. We hebben geopteerd om te eten in drie shiften. Voor en na de smulpartij kan u terecht voor een drankje in de bar van de zesdeklassers. Gelieve dit formulier terug te bezorgen aan de klastitularis.

De familie/vrienden …………………………………………………………………………………………………… van ………………………………………… (naam leerling) uit klas/groep ………… schrijft zich met …… personen in voor het eetfestijn in de refter van De Droomballon. Zij kiezen hierbij voor: …… x kindermenu vol-au-vent met frietjes

aan € 7,5

€ ………………

…… x kindermenu stoofvlees met frietjes

aan € 7,5

€ ………………

…… x kindermenu visbouchée met frietjes

aan € 8

€ ………………

…… x volwassenenmenu vol-au-vent met frietjes aan € 15

€ ………………

…… x volwassenenmenu stoofvlees met frietjes

€ ………………

aan € 15

…… x volwassenenmenu visbouchée met frietjes aan € 16,5

€ ………………

TOTAAL:

€ ………………

Ze kiezen de shift van: O 17:00 – 18:30 O 18:30 – 20:00 O 20:00 – 21:30

…… personen

We proberen iedereen op het aangeduide uur te plaatsen. Wegens organisatorische redenen kan het zijn dat we hier en daar enkele aanpassingen moeten doorvoeren. Alvast onze excuses daarvoor. U kan ook opteren voor meerdere keuzes. handtekening:

Gelieve dit bestelformulier in een gesloten omslag met het geld terug te bezorgen voor 5 november 2012. U ontvangt nog een bevestiging van inschrijving.


Lijst van nuttige telefoonnummers 1. Kinder- en jongerentelefoon 102 2. Kinderrechtswinkel 09 / 233.65.65 3. Vertrouwenscentrum kindermishadeling 078 / 15.00.20 of 09 / 216.73.30 4. CLB 03 / 776.34.51 5. Jongeren Advies Centrum Waasland 03 / 766.72.72 6. Jolijn 0800 / 900.33 7. Tele onthaal 106 8. Opvoedingstelefoon Vlaanderen 070 / 222.230 9. Centrum voor Morele Dienstverlening 053 / 77.54.44 10. Jeugdpolitie Sint-Niklaas 03 / 760.12.00 11. De Keerkring Centrum voor opvoedingsondersteuning 03 / 755.00.71

MET DANK AAN


Herfsteditie Hallo SBO 2012-2013  

Dit is de Herfsteditie van het schoolkrantje 'Hallo SBO' van de stedelijk basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken in het schooljaar 2012...

Herfsteditie Hallo SBO 2012-2013  

Dit is de Herfsteditie van het schoolkrantje 'Hallo SBO' van de stedelijk basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken in het schooljaar 2012...

Advertisement