Page 1

Bijdrageregeling Algemene informatie De school tracht de uitgaven voor de ouders zo beperkt mogelijk te houden. Gemaakte kosten worden per periode verzameld en de schoolrekeningen worden gespreid. Contant geld komt niet mee naar school, tenzij anders vermeld. U kan betalen via overschrijving of domiciliëring. Hebt u moeite met het betalen van een rekening? Kom in alle vertrouwen langs bij de directeur. Samen zoeken we naar een oplossing. Planning schoolrekeningen

1

Wanneer komt de rekening?

Periode

Begin september (zie ‘onkosten’ punt 4)

Bijdrageregeling ouders

ste

vrijdag na de herfstvakantie

2

1

3

1ste vrijdag na de kerstvakantie ste

vrijdag na de paasvakantie

4

1

5

laatste week van het schooljaar

start schooljaar tot herfstvakantie tussen herfst- en kerstvakantie tussen krokus- en paasvakantie tussen paas- en zomervakantie

Heeft u een kansenpas? Breng hem mee naar school. We vertellen u hoe we hiermee rekening kunnen houden. Meer informatie vindt u op de website van de school, en in onze afsprakennota, die deel uitmaakt van het schoolreglement. Onkosten We onderscheiden drie soorten onkosten: 1. onkosten die behoren tot de basisbehoeften van het kind 2. onkosten om de eindtermen en ontwikkelingsdoelen te bereiken 3. onkosten waarover u de vrije keuze hebt 4. onkosten om de ET/OD te verlevendigen (= max. factuur) 5. meerdaagse activiteit zesde leerjaar 1. Onkosten die behoren tot de basisbehoeften van het kind De ouders voorzien zelf in het volgende materiaal: - boekentas - turnzak* - brooddoos - witte turnpantoffels - herbruikbare drinkbus - blauw turnbroekje - lunch, koek, fruit,… - witte turnsokken *de school betaalt de turnzakken voor kinderen t.e.m. het 2de leerjaar Wil je bezuinigen? Koop dan niet jaarlijks voor uw kinderen een nieuwe boekentas, pennenzak, stiften, kleurpotloden,… Ook u kan heel wat geld besparen.


2. Onkosten om de eindtermen en ontwikkelingsdoelen te bereiken Omdat we het basisonderwijs gratis willen houden, i.f.v. het bereiken van de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen, zullen geen kosten worden aangerekend voor schoolmateriaal. Alle materiaal dat het kind nodig heeft om de OD na te streven en de ET te bereiken wordt door de school integraal aangekocht. Wie over kleurpotloden en stiften beschikt, en ze in de kas wenst te gebruiken, kan dat uiteraard nog steeds. -

schrijfgerief, tekengerief,… - fotokopieën - constructiematerieel werkblaadjes - zakrekenmachine - differentiatiematerieel schriften, mappen, boeken,… - meetinstrumenten - bewegingsmaterieel informatiebronnen - knutselmateriaal* - multimediamaterieel * met uitzondering van kosteloos materiaal (vb. kaasdoosjes, herfstbladeren e.d.)

3. Onkosten waarover u de vrije keuze hebt Deze zaken komen op facturen 2,3, 4 en 5. - een abonnement op een tijdschrift, nieuwjaarsbrieven, klasfoto’s, schenkingen aan een goed doel, onkosten i.f.v. levensbeschouwing (Lentefeest, Eerste Com. e.d.), enz… - retributie middagtoezicht* - retributie avondstudie* * fiscaal aftrekbaar

G1 – 6de leerjaar 1ste – 6de leerjaar

€ 0,40 / beurt € 0,50 / beurt

- gezond sapje kleuterschool € 4 / tienbeurtenkaart - verse soep** kleuterschool € 4 / tienbeurtenkaart - gezond fruitsap OXFAM lagere school € 4 / tienbeurtenkaart - verse soep** lagere school € 5 / tienbeurtenkaart - gefilterd leidingwater lagere school Gratis (beker meebrengen) ** verse soep : te verkrijgen na de herfstvakantie tot de paasvakantie, vanaf groep 3 in de kleuterschool tot en met het zesde leerjaar in de lagere school 4. Maximumfactuur bijdrage ouders Deze scherpe maximumfactuur is bedoeld voor kosten die weliswaar niet noodzakelijk zijn voor het realiseren van ontwikkelingsdoelen of eindtermen, maar die niettemin bijdragen tot de verlevendiging ervan (toneelbezoek incl. busvervoer, eendaagse leeruitstappen incl. busvervoer, gidsen, sportdagen tijdens de lesuren, zwemmen incl. busvervoer, schoolreizen incl. busvervoer, badmuts, t-shirt turnen lagere school (2x), … Dit betekent dat de minister een maximumfactuur bepaald heeft en dat scholen niet meer dan dat bedrag mogen doorrekenen aan de ouders. In het kleuteronderwijs wordt dat 20 EUR per jaar, in het lager onderwijs 60 EUR per jaar. Vooral door de busfacturen, die op enkele jaren tijd verveelvoudigd zijn, liggen de reële kosten heel wat hoger.


Het college van Burgemeester en Schepenen besliste om vanaf het schooljaar 2007-2008 de maximumfactuur te respecteren en dus niets extra te vragen aan de ouders. Naast het bedrag dat ú betaalt, zal de school dus nog heel wat bijleggen uit de werkingstoelagen. De school vraagt enkel 20 EUR per kleuter en 60 EUR per lagereschoolkind per schooljaar. De school past het verschil bij.

Bijdrage ouders (zie 1ste factuur)

Klasgroep

€ € € €

terklas Kleuterschool Lagere school Wereldklas

5 20 60 40

5. Sneeuwklas (meerdaagse extra-murosactiviteit) De zesdeklassers gaan jaarlijks op sneeuwklas. Dit is de enige meerdaagse extramurosactiviteit waaraan we deelnemen. In het begin van het vijfde leerjaar ontvangt u daarover een infobrochure met een betalingsplan. We kozen voor een betalingsplan in schijven, dat start in het begin van het vijfde leerjaar. U zal drie facturen van ongeveer 110 euro ontvangen in de loop van het vijfde leerjaar. Eens uw kind in het zesde leerjaar zit, dient u enkel nog de skipas te betalen.

-

Meer informatie vindt u op onze website bij de leerkrachten van het zesde leerjaar het secretariaat de directeur Wanneer komt de rekening?

Periode

1

Schijf 1

1ste trimester

5de leerjaar

2

Schijf 2

2de trimester

5de leerjaar

3

Schijf 3

3de trimester

5de leerjaar

4

Skipas

1ste trimester

6de leerjaar

Sneeuwklasperiode

2de trimester

6de leerjaar

Belangrijke randinformatie

1. De school biedt een waaier aan tijdschriften aan. Sommigen zijn leerrijk, andere zijn minder interessant. Tijdschriften zijn niet verplicht en mogen door de leerkrachten niet klassikaal worden gebruikt. 2. We vinden afvalpreventie en milieuvriendelijkheid belangrijk, daarom vragen we met nadruk om herbruikbare flesjes te gebruiken. Vermijd aluminiumfolie en geef uw kind een brooddoos mee. 3. De gezondheid van uw kinderen ligt ons nauw aan het hart. Daarom zijn cola e.d frisdranken en ook snoepgoed niet toegelaten op school. Æ Geef uw kind tenminste elke woensdag (= fruitdag) een stuk fruit mee naar school. We geven de voorkeur aan een stuk fruit, groente en/of een droge koek. Æ Heel veel kinderen drinken plat water. Gelukkig maar! Hopelijk start ook uw kind met deze gezonde, goedkope gewoonte.

bijdrageregeling Droomballon 2010-2011  

Dit is de bijdrageregeling van de stedelijke basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken. Deze is geldig vanaf het schooljaar 2010-2011.

Advertisement