Page 1

Kirke & Sogn k i r k e b l a d e t f o r d r o n n i n g l u n d - d o r f pa s t o r at Velkomst til sognepræst Hanne Dahl KAOS-gudstjeneste Dobbeltkoncert i Dronninglund Kirke Afrikansk kunst i Sognegården Senioreftermiddage

Dronninglund-Dorf Pastorat februar-marts 2013 · nr. 2 · 48. årgang


Dronninglund Sogn Kirkekontoret Sognegården · Rævdalsvej 5, 9330 Dronninglund · Tlf 98 84 42 43 Åbningstider: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 10-14 Torsdag kl. 14-17 Sekretær Christell Gade E-mail: cg@km.dk · Mobil 24 87 11 84 Sognepræst (kbf.) Rune Thomassen, Slotsgade 34 · 9330 Dronninglund. Tlf. 98 84 10 24 · E-mail: rlt@km.dk Ugentlig fridag mandag Træffes i Sognegården ons. kl. 10-11 og efter aftale. Mobil 24 87 11 89 Sognepræst Hanne Dahl Kontor: Slotsgade 8d · Tlf: 24 87 11 90 E-mail: hapd@km.dk Ugentlig fridag mandag Træffes på kirkekontoret onsdag 10-11 og efter aftale. Øvrige: Organist Gerda Essendrop E-mail: sognegaard@mail.tele.dk Mobil 24 87 11 93 Kirkegårdsleder Dronninglund Henrik Wissing træffes Slotsgade 8D man. – fre. kl. 11.00-12.00, Tlf. 98 84 34 77, og efter aftale. Kirketjener Hans Klausen Hedevigsvej 14 · 9330 Dronninglund Mobil 61 16 37 31 Graver, Dorf Kirke Susanne Andersen · Tlf. 24 61 09 16 Menighedsråd Formand Svend Skak Jensen, Kirkevej 8 · Tlf. 98 84 17 76 Kirkeværge, Dronninglund Kirke Finn E Larsen Skovbrynet 16 · Mobil: 22 61 95 07 Kirkeværge, Dorf Kirke Carl P. Jensen Dorfvej 53 · Tlf. 98 86 12 21

2

Månedens indlæg Opstandelse Udenfor ligger sneen over jorden og gaderne. Vinteren slipper ikke lige sådan sit tag i naturen og vores sind. Man begynder at længes efter at se forårstegn. Farver og dyreunger. Det er ikke uden grund, at påsken ligger om foråret. Hele påskens kerne folder sig ud i foråret, der bryder frem. Opstandelse er nyt liv. Men hvordan skal vi forstå opstandelsen? Vi ved, at foråret kommer, men helt præcist, hvad det er, der sker, det ved vi ikke.

På samme måde ved vi heller ikke præcist, hvad der skete i graven fra langfredag til den morgen, hvor kvinderne blev mødt af en engel, der forsigtigt spurgte: Hvem leder I efter? Evangelisterne i Det nye Testamente udviser en mystisk tavshed omkring det største af alle mysterier. Derfor taler vi i billeder om det, vi har erfaringer af, men ikke præcist kan beskrive som i julesalmen En rose så jeg skyde, op af den frosne jord. Et andet billede af mysteriet er ikonen, kaldes for »opstandelsen« eller »Kristi nedfart til dødsriget«. Ikonen er den vigtigste i den ortodokse kirke. Det er ikke selve opstandelsen, som bliver afbilledet, men hvad foråret i verden betyder. På billedet ses Jesus stående på to bronzedøre. Det er dørene til dødsriget, der er slået ind og referer til en gammel profeti i Esajas bog: Jeg går foran dig og jævner forhindringerne; bronzedøre knuser jeg, jernslåer hugger jeg over. (Es. 45,2). Der er slået hul i døden og isen over verden. Jesu dragt flagrer og viser på den måde, at han ikke er på vej opad, men nedad for at besejre død og djævel. Ikonen viser, www.dronninglundkirke.dk


at de endnu ikke fjernet, men det er besejret, som en bunke sne, der endnu ikke smeltet væk. På mange af ikonerne er dørene er lagt over hinanden. Et tegn på, at dødsrigets porte ikke igen skal lukke sig over mennesket. Det næste, man ser, er to kister, hvor en mand og kvinde rækker hænderne frem. Det er Adam og Eva, de to første mennesker. Jesus griber dem om håndleddet og trækker dem op. Døden var en for forbandelse; noget, der ikke hørte den oprindelige skabelse til. Nu brydes forbandelsen. Når øjeblikket altid males sådan, at Jesus griber dem om håndleddet, er det for at vise, at det ikke er ved menneskets egen kraft, at det sker. Det er ikke mennesket, som selv har grebet fat og trukket sig op, men det er Guds handlen alene, der skaber forandring. At Jesus hiver dem op samtidig har også en pointe. En af vores stærkeste erfaringer af døden er, at den skiller os ad. Her viser ikonen, at opstandelse er forening. I fortællingen fra Edens have kom det til gensidige beskyldninger mellem Adam og Eva. Hver især gav de hinanden skylden for, at de havde handlet mod Guds ord. Synden er det, der kommer imellem os, men her vises det også, at opstandelse betyder tilgivelse og nyt liv sammen. www.dronninglundkirke.dk

Det aspekt kommer også meget tydeligt frem gennem de personer, der er afbilledet bag Kristus. Til venstre ses to konger, David og Salomon, der er Kristi slægtninge i jordisk forstand. Dernæst Johannes Døber, den sidste af de gammeltestamentlige profeter, der proklamerede »Omvend jer, for Guds rige er nær«. Nogle mener, at Johannes Døber døde for Kristus, for at han på samme måde også kunne forberede Jesu komme i dødsriget. På den højre side ses Abel med hyrdestav. Den første der led uretfærdigt som en konsekvens af synden, da hans bror slog ham ihjel i jalousi. Også Moses, der repræsenterer den gamle pagt og den første påske er vidne til dødens undergang. De levede i hver sin tid, men i opstandelsen smelter tiden sammen. Alt det skabte skal mødes og glæde sig sammen i det rige, der er brudt igennem. Det er det den blå mandola bag Kristus betyder. Guds herlighed åbner verden. Alt det venter og forbereder vi os på i fastetiden, den lange vinter, indtil Guds forår kommer med Jesu opstandelse. Glædelig påske. Rune Thomassen

velkommen til den nye sognepræst Her i Kirkebladet skal der fra menighedsrådet lyde et stort velkommen til vores nye sognepræst Hanne Dahl. Vi ser frem til samarbejde og fælleskab. Vi glæder os til Hannes indsættelsen den 3. februar i vore dejlige kirker, og opfordrer alle til at være med enten i Dorf Kirke kl. 09.30 eller i Dronninglund Kirke kl. 11.00. Indsættelsen foretages af provst Yvonne Alstrup og ved samme lejlighed indsættes Rune Thomassen som kirkebogsførende sognepræst. Efterfølgende inviteres til en lettere frokost i Sognegården. Tilmelding er nødvendig til frokosten. Da kirkebladet udkommer så tæt på dagen, har vi rykket sidste dato for tilmelding til onsdag den 30. januar til formand Svend Skak Jensen på mail: skaknord@yahoo.dk. Med venlig hilsen Svend Skak Jensen Menighedsrådsformand

3


Menighedsrådets opgavefordeling De forskellige ansvarsområder i menighedsrådet er nu blevet fordelt på de enkelte medlemmer, så har du brug for assistance fra menighedsrådet har du her mulighed for at se, hvem det vil være relevant at kontakte i forhold til den enkelte opgave eller det spørgsmål, du står med.

Kirke- og kirkegårdsudvalget Ole Nørgaard, Peter L. Jakobsen, Karen Marie Poulsen

Du er selvfølgelig altid velkommen til at skrive til menighedsrådet på følgende mail dronninglundsogn@ gmail.com eller tage kontakt til formanden.

Kunstudvalget Er et underudvalg til Sognegårdsudvalget

Formand Svend Skak Jensen Næstformand Carsten Andreasen Sekretær Birgit Korslund Larsen Kontaktperson Karen Marie Poulsen Kirkeværge Finn Larsen Kasserer Jørgen Nielsen Præstegårdsudvalget Tine Trige-Esbensen, Carsten Andreasen

4

Sognegårdsudvalget Bent Højer, Carsten Andreasen

Aktivitetsudvalget Hanne Dahl, Rune Thomasen, Tine Trige-Esbensen, Vivi Christensen, Karen Marie Poulsen Børne- og familieudvalget Rune Thomassen, Hanne Dahl, Tine Trige-Esbensen, Birgit Korslund Larsen, Vivi Christensen, Peter L. Jakobsen Diakoniudvalget Carsten Andreasen, Hanne Dahl Korråd Karen Marie Poulsen

Samarbejdsudvalg for Kirkegårde Ole Nørgaard, Jørgen Nielsen Valgudvalget Jørgen Nielsen Peter L. Jakobsen Bent Højer Kommunikationsudvalget Bent Højer, Hanne Dahl, Rune Thomassen Dette er de udvalg der er aftalt på nuværende tidspunkt.

www.dronninglundkirke.dk


Præsentation af sognepræst Hanne Dahl Jeg er blevet bedt om at skrive en præsentation af mig selv til kirkebladet. Først vil jeg takke det afgående menighedsråd for den tillid, de har vist mig ved at indstille mig som præst i Dorf og Dronninglund. Til det nye menighedsråd vil jeg sige, at jeg glæder mig til det fremtidige samarbejde. Det samme vil jeg også sige til alle de nye kollegaer, hvor der stadig er nogen, jeg i skrivende stund ikke har nået at hilse på endnu. Det er 15 år siden, jeg blev ordineret som præst i Budolfi kirke. Jeg har været præst i Vesthimmerland, en kort periode i Hasseris og kommer nu fra et embede som præst i den grundtvigske frimenighed på Mors. Derudover har jeg været nogle år i Bruxelles dels som embedsmand og dels som medlem af EU-parlamentet. Jeg har også lavet en masse andre spændende ting, som jeg glæder mig til at få lejlighed til at fortælle jer om. Jeg er gift med Mogens og har tre børn; Johannes på 19 år, Astrid på 15 år og Gaia på 4 år. Mogens kommer fra en ejendom i Thorup hvor mine svigerforældre stadig bor. Så jeg er

jo på ingen måde ukendt med egnen omkring Dronninglund. Jeg glæder mig meget til at komme til at virke ved kirkerne i Dorf og Dronninglund. De er hver på sin måde smukke kirkerum, og det er en fornøjelse at se hvor pænt og velholdt der er både inde og ude. For mig er det at være præst et af de mest meningsfulde jobs, man kan have. Man får lov til at være med og forhåbentligt gøre en forskel når krisen kradser hårdest eller glæden er størst. Udover at holde gudstjenester og kirkelige handlinger ser jeg også frem til at være med til at videreudvikle det folkelige liv, som for mig ligger i naturlig forlængelse af arbejdet i kirken. Jeg kommer fra en grundtvigsk tradition, hvor man altid har vægtet det folkelige og folkeoplysende arbejde højt. Jeg vil gerne være med til at samarbejde med menighedsråd og kollegaer at videreudvikle det arbejde der er og give et bud på: Hvordan vi kan brede livet omkring kirken ud, således at vi måske også giver nogle

tilbud om at være med, til dem der ikke lige sidder på kirkebænken hver søndag formiddag. For mig er det helt naturligt, at vi bruger de meget fine rammer, der er omkring kirker sognegård, og de øvrige kulturelle og historiske institutioner, der er på egnen til at give nogle indholdsrige tilbud til alle i sognet. Jeg ser frem til at møde jer! Som Rune Thomassen skriver andetsteds i bladet. Sognet er stort og vi kan ikke altid gætte os til, hvem der gerne vil have besøg af præsten. Men giv os besked, så kommer vi hellere end gerne. Hanne Dahl

Deadline:

Indlevering af materiale til næste kirkeblad er den 1. marts 2013.

www.dronninglundkirke.dk

5


FolkeKirkens Nødhjælps Sogneindsamling d. 10. marts 2013 Søndag d. 10 marts har Dronninglund sogn og Folkekirkens Nødhjælp brug for frivillige indsamlere til kampen mod sult. D. 10. marts 2013 vil Dronninglund Sogn og Folkekirkens Nødhjælp gøre en fælles indsats i kampen mod sult og sende indsamlere ud for at ringe på så mange døre i sognet som muligt. Udviklingshjælp nytter – og kampen mod fattigdom kan vindes. Men der er stadig meget at tage fat på. En af de helt store udfordringer er sult. 870 mio. mennesker lider af kronisk underernæring, og hvert 12. sekund dør et barn af sult. Sult og fejlernæring er verdens største sundhedsrisiko. Samtidig forstærker sult alle andre dårligdomme, fx sygdommen hiv/aids. Dronninglund Sogn er med i Sogneindsamlingen igen i år, fordi det giver rigtig god mening. Dels vil vi gerne være med til at bekæmpe sulten i verden – og dels bliver kirken synlig på en helt særlig måde, når indsamlerne kommer rundt i hele sognet Sidste år nåede indsamlerne i Dronninglund Sogn rundt til ca. 55 % af husstandene i sognet. I år håber vi at banke på alle døre i sognet. For at nå det, har vi brug for mange indsamlere, så vi håber at endnu flere vil give et par timer i en god sags tjeneste. De frivillige indsamleres fælles indsats er afgørende for arbejdet med at bekæmpe sult: Sidste år samlede 20.000

6

indsamlere på landsplan godt 15 mio. kroner ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde. Derfor: Meld dig allerede nu som indsamler d. 10. marts hos indsamlingsleder Dorte Højer på mail d.hojer@gmail.dk. Tid og sted: Dronninglund Sognegård, Rævdalsvej 5, 9330 Dronninglund Søndag den 10.03, kl. 11.00 til 14.00.

Case: Uden mad virker hiv-medicin ikke Kasif Nakatenda fra det sydlige Uganda var et svageligt og udmarvet barn. Da hun var 10 år, viste det sig, at hun var blevet smittet med hiv, da hun lå i sin mors mave. Både Kasif og hendes mor kom i gratis behandling med hiv-medicin. Men for at medicinen kan virke, skal patienten spise godt og regelmæssigt. Kasif og hendes mor brugte flere timer hver dag på at finde spiseligt ukrudt omkring landsbyen. Alligevel var der aldrig mad nok. I 2011, da Kasif var 16 år, fik hendes mor to geder og en køkkenhave af Folkekirkens Nødhjælp. Samtidig fik moderen, Kasif og andre hiv-smittede i landsbyen undervisning i, hvordan man kan leve et godt liv med hiv. I dag sikrer køkkenhaven, at de får den sunde og varierede kost, de har brug for og som styrker deres immunforsvar. De har begge fået

mere sul på kroppen, og ingen kan længere se, at de er syge. Faktisk har Kasif fået det så godt, at hun er begyndt at drømme om fremtiden.

Foto: Peter Høvring

Kasif Nakatenda var for underernæret til at få gavn af sin hiv-medicin. To geder og en køkkenhave fra Folkekirkens Nødhjælp har bogstavelig talt givet Kasif et nyt liv. Kasif ønsker held og lykke med Sogneindsamling 2013, så flere kan få hjælp.

www.dronninglundkirke.dk


koncert i dronninglund kirke Onsdag den 20. marts kl. 19.30 byder på en dobbeltkoncert med Hjallerup Sangkor og organist Lars Wolf. Hjallerup Sangkor har et meget vidtspændende repertoire og afholder mange forskellige koncerter rundt om i det Nordjyske, Norge, Sverige, Schweiz og Østrig. Korets dirigent er Karina Brix Andersen. Organist Lars Colding Wolf tog kirkemusikalsk diplomeksamen i 1995 fra Nordjysk Musikkonservatorium og er ansat ved Sct. Catharinæ Kirke

i Hjørring. Han har fået tildelt årets ærespris fra Julie Friisholms mindefond for stor koncertvirksomhed som solist og kammermusiker sammen med Ensemble Zimmermann.

Lars Colding Wolf underviser på musikkonservatorierne i Aalborg, Århus og Odense. Der er fri entre til koncerten. Gerda Essendrop

Om børnesiderne I dette nummer er der ingen børnesider. Det skyldes, at Gurli Thomassen, der hidtil har bestyret siderne, stoppede som kirke- og familiemedarbejder ved årsskiftet. Det betyder samtidig også, at der ikke længere er børnekirke under udvalgte gudstjenester, som man vil kunne se af gudstjenestelisten. Gurli fortsætter dog i foråret med minikonfirmander.

www.dronninglundkirke.dk

Fra kommunikationsudvalget vil vi gerne takke for mange spændende og fantasifulde børnesider gennem snart 5 år. Vi vil i den kommende tid se, om vi kan få børnesiderne tilbage i bladet med andres hjælp. Indtil da henviser vi til kalenderen på side 11 og omtaler her på siderne i øvrigt samt til kirkens hjemmeside.

7


arrangementer Senioreftermiddag Fredag den 1. februar kl. 14.00 »Kongelige ægteskaber i 350 år« Tidl. sognepræst Stig G. Rasmussen fra Sæby vil dykke ned i interessante sider af de kongelige ægteskaber. Måske bliver der også lejlighed til at komme omkring Dronning Charlotte Amalies ægteskab med Christian den V. Dronningen, der gav os navnet Dronninglund. Velkommen til en hyggelig eftermiddag i sognegården.

Senioreftermiddag Fredag den 1. marts kl. 14.00 »Til toppen af Kilimanjaro« Sygeplejerske Berit Svejgård Lund fra Ingstrup vil med flotte billeders hjælp fortælle om en rejse, som har gjort et uudsletteligt indtryk.

8

I foredraget kommer hun bl.a. ind på, hvordan man finder sin indre styrke til at komme til toppen, om fællesskabet og den gensidige hjælpsomheds betydning. Velkommen til en hyggelig eftermiddag i sognegården. Fastelavn i Dorf Søndag den 10. februar kl. 10 Vi begynder i kirken med en gudstjeneste for hele familien kl. 10.00. Bagefter er der fastelavnsfest og frokost i forsamlingshuset, hvor vi skal have slået katten af tønden og fundet den flotteste udklædning. Frokosten vil være lasagne med tilbehør samt kartoffelsalat og frikadeller og en øl/sodavand til maden. Der uddeles en lille slikpose til børene. Prisen er kr. 40 for voksne og kr. 30 for børn. Menighedsrådet, forsamlingshuset og Hanne Dahl Fastelavn i sognegården Mandag den 11. februar kl. 16:30 Vi begynder med en kort familiegudstjeneste i sognegården. Bagefter skal tønderne slås ned udenfor, så vi kan få kåret en masse kattekonger og –dronninger og få slikket ud. Vi slutter af med en pizza-slice og sodavand. Pris for pizza, kr. 15 pr. person. Husk, udklædning holder max! Menighedsrådet og Rune Thomassen

Suppeaftner Tirsdag den 12. februar og 12. marts kl. 18 – 20 Vinteren suppeaftner fortsætter i samarbejde med Ældre Sagen i Dronninglund samt Pensionistforeningen, husmoderforeningen, Centerrådet og Efterlønsklubben. Der bliver serveret suppe & kaffe. Tanken er, at vi skal spise, hyggesnakke og synge undervejs, og så vil en af sognepræsterne afslutte aftenen. Pris pr. prs. kun kr. 50,Tilmelding til 12. februar til Sven Bitzer på tlf. 40 14 59 77 eller via e-mail sven.bitzer@10mb.dk. Tilmelding til 12. marts til Jørgen K. Thomsen på e-mail: jk-t@mail1.stofanet.dk eller på tlf. 22 13 43 70. Unge-gudstjeneste Torsdag den 28. februar kl. 19:30 Dronninglund Efterskole arrangerer en anderledes gudstjeneste for unge, hvor der er plads til eksperimenter. Derfor kalder vi den også for KAOS-gudstjeneste. Sognepræst Rune Thomassen medvirker.

www.dronninglundkirke.dk


afrikansk kunst i sognegården Foreningen afro-art.dk udstiller i februar måned kunst fra Østafrika i Sognegården i Dronnninglund. Hovedparten af malerierne er af Magima Felix fra Uganda, der lader sig inspirere af religiøse tanker. I maleriet »Devided in one God« reflekterer han over spørgsmålet om, hvorfor kristne og jøder og muslimer ikke kan enes, når de alle tilbeder Abrahams gud. Maleriet er det største af de udstillede værker – det måler 164 x 125 cm. Mange har et forenklet billede af Afrika, som et kontinent med sult og elendighed, børn med udspilede maver og trommedans i bast-skørter. Afro-art.dk viser gennem sine udstillinger, at Afrika i dag er et produkt af mange kulturer, ligesom Danmark er.

Men én væsentlig forskel er der: I Afrika er religiøse tanker nærværende overalt. Kristendommen udøves på en måde, der kan opleves som mere farverig end i det kølige Norden, men ofte føler man, at afrikanerne ikke helt har sluppet fortidens overtro – troen på, at døde ting er besat af ånder. I Danmark er troen blevet til noget meget privat, man kan få det indtryk, at folk er mere blufærdige omkring det religiøse end omkring det seksuelle. Foreningen adfro-art.dk er en nonprofit forening, der i 2012 har sendt over 40.000 kr. ned til kunstnere i Afrika – uden fordyrende, korrupte mellemled. Foreningen mener,

at »trade is better than aid to fight against poverty in Africa« – handel er bedre en hjælp til at bekæmpe fattigdom i Afrika. Hermed være ikke sagt, at ulandshjælpen kan afskaffes – men Afrika har først en fremtid, når ulandshjælp erstattes af produktion og handel. De udstillede værker kan købes ved henvendelse til den daglige leder af Foreningen afro-art.dk, Frede Hansen, Thorup.

Påskesalmesang for 4. klasser Fredag inden påske mødes 4. klasser fra hele den gamle Dronninglund kommune til et salmesangsprojekt i Dronninglund Kirke. Der vil Jens Jødal fra Kirketeatret lave en spændende forestilling for børnene, hvor de selv skal være aktive. Det har ele-

www.dronninglundkirke.dk

verne også været inden de kommer, hvor de har arbejdet med 3 påskesalmer og lavet billeder til salmerne, som vil kunne ses rundt om i sognekirkene. Det er 6. gang det fælles arrangement for den gamle kommune afholdes og som vanligt den sidste fredag inden påskeferien. Billederne er fra salmesangsdagen sidste år i Voer Kirke. Rune Thomassen

9


notitser Købmandsgårdens Genbrug

Nørregade 7 · Dronninglund Tlf. 98 84 25 03 - 27 39 28 94

Butikken er åben: mandag-fredag 10-17.30, lørdag 10-12. Større ting kan afhentes efter aftale. Kig ind!

Ungdomskoret Koret øver torsdag fra kl. 18.15-20.15 i Dronninglund Sognegård. Organist og korleder Gerda Essendrop kan kontaktes på tlf. 9818 2647. Børnetræf Børnetræf i Dronninglund Sognegård for xdrenge og piger i alderen 8-11 år. Hver mandag kl. 14.15-15.30.

Dronninglund-Dorf pastorats kirkekontor: Sognegården, Rævdalsvej 5 · 9330 Dronninglund Sekretær Christell Gade · cg@km.dk Åbningstider: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 10-14 Torsdag kl. 14-17 Tlf. 98 84 42 43 · Mobil 24 87 11 84

Foto: Frits Danielsen

Næste menighedsrådsmøder: 13.02 kl. 19:00 på Kirkegårdskontoret 21.03 kl. 19:00 i Sognegården

10

Indsamlet i kirkerne Dronninglund kirke Nov. Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler kr. 464,50 Dec. Kirkens Korshær i Aalborg kr. 1.514,00 Brug præsterne! Dronninglund sogn er stort, der er så mange sognebørn, at det ikke er muligt for os præster altid at have det fulde overblik over, hvem der kan have brug for et besøg af præsten. Derfor hold jer endelig ikke tilbage for at kontakte os og bede om et besøg, det er faktisk at gøre os en tjeneste, for vi har meget brug for at møde jer i hjemlige omgivelser. Vi kommer også gerne og holder hjemmealtergang til alle, som ønsker det. Præster bliver bedre af at blive brugt! FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR Dronninglund Kirkes Ungdomskor torsdag kl. 18.15-20.15 i Sognegården og søndag kl. 9.30-11.00 i Dronninglund Kirke. Børnetræf mandag kl. 14.15-15.30 i Sognegården. Kontaktperson: Korleder Gerda Essendrop. Sognegården 01.02 Kl. 14.00 Senioreftermiddag med Stig G. Rasmussen, Sæby 10.02 Kl. 12.30 Søndagsfællesskab for børnefamilier Tema: »De 5 kærlighedssprog: Fysisk berøring« 12.02 Kl. 18.00 Suppeaften 01.03 Kl. 14.00 Senioreftermiddag med sygeplejerske Berit Svejgård Lund, Ingstrup 10.03 Kl. 11.00 Søndagsfællesskabet deltager i Sogneindsamlingen 10.03 Kl. 11.00 Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling 12.03 Kl. 18.00 Suppeaften Besøgstjenesten i Dronninglund Ønsker du at få besøg, eller er du interesseret i at blive besøgsven, kan du henvende dig til: Bent Heiselberg tlf. 98 85 46 55 eller Elin Andreasen tlf. 98 84 15 18. Se i øvrigt Dronninglund kirkes hjemmeside: www.dronninglundkirke.dk www.dronninglundkirke.dk


mødekalender KFUM og KFUK

FDF Dronninglund

Dronninglund KFUM og KFUKs fredagsfamilie, hvor også nye familier, voksne og børn, er meget velkommen. Vi mødes som regel i Sognegården kl. 18 og spiser sammen, hvor aftenen byder på forskellige aktiviteter og slutter med andagt og kaffe ved 21-tiden.

Møderne afholdes i FDF-huset, Lundagervej 48.

11.02 Mandag kl. 16:30 Fastelavnsfest- og gudstjeneste i sognegården 01.03 Sæby Svømmeland Wellness m.m. afslutningsvis i sognegården 10.03 Vi deltager i Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling fra kl. 11 i sognegården. 22.03 Kl. 18.00 er der fællesspisning og efterfølgende er der Påskeforberedelse Tilmelding til: Dronninglund KFUM & KFUKs Fredagsfamilie, Orla og Tove Pedersen tlf. 98842010 Mail toveorla@os.dk

Puslinge (0. klasse) Tumlinge (1. – 2. klasse) Pilte (3. – 5. klasse) Væbner (6. klasse) Seniorvæbner (7. – 8. klasse) Senior (9. klasse …)

F D F

torsdag kl. 17.00 – 18.30 torsdag kl. 17.00 – 18.30 onsdag kl. 18.30 – 20.00 mandag kl. 19.00 – 20.30 mandag kl. 19.00 – 20.30 mandag kl. 19.30 – 21.00

Der er mulighed for at flytte FDF-klasse, hvis du har en ven, du gerne vil være sammen med! Vil du vide mere kan du kontakte: Merete Knudsen tlf. 98 84 32 31 eller se på hjemmesiden: www.fdf.dk/dronninglund

Dronninglund Missionshus Indre Missions børnearbejde Klubberne mødes i Missionshuset, Lundagervej 4 Børne- og minijuniorklub mødes torsdag kl. 14.30-16.00. Kontaktperson Lene Christensen tlf. 21 45 53 40 Juniorklubben mødes tirsdag kl. 19.00-21.00 Kontaktperson Bjarne Sønderby tlf. 22 23 59 76 Indre Missions Ungdom Indre Missions Ungdom – Østvendsyssel IMU. Mødes mandag i ulige uger kl. 19.30 i Dronninglund Missionshus, Lundagervej 4. Kontaktperson Kasper Kristensen, telefon 28 79 16 33, mail: fedtmule1990@hotmail.com. Åben Familie Vi er en flok unge mennesker, singler som småbørnsfamilier, der mødes under uformelle og afslappede forhold til bibellæsning og samtaler om tro. Vi er i alderen 20-40 år og mødes mandag i lige uger kl. 19.30 i Dronninglund Missionshus. Vi lægger vægt på at være rummelige og at der er plads til alle. Kontaktperson: Jacob Møller Jacobsen, tlf. 20 73 00 11

www.dronninglundkirke.dk

Møderne holdes i Drl. Missionshus, Lunderagervej 4 Kontaktperson Birgit Særkjær, tlf. 29 70 18 06 eller email: birgitsaerkjaer@gmail.com 01.02* 02.02* 06.02 13.02* 27.02

Fælles bibeltime hos Nyt Liv, Fredenslundvej 4. Taler er: Generalsekretær Ole Andersen fra Ordet & Israel. Tema: »Den kristne dåb« Fælles bibeltime fortsætter kl. 14: Tema: »Den kristne nadver« Efter kaffen er temaet: »Tempelforhænget« Bibelkreds i hjemmene Kl. 16.30-19.00: Kreative værksteder. Kl. 17.30: Burgerfest! Møde v/ Carl Richard Hansen, Aalborg

Marts 06.03 Bibelkreds i hjemmene 13.03 Kreds – bibelkursus v/Landssekretær Torben Mathiesen, Ordet & Israel. 14.03* Bibelkursus v/ Torben Mathiesen - fortsat 20.03 Generalforsamling 28.03* Vi deltager i Skærtorsdags – gudstjeneste. Hvor intet andet er anført, begynder møderne kl. 19.30. Datoer med * er ikke onsdage.

11


gudstjenester Gudstjenester på Margrethelund og Dronninglund Sygehus Den 1. og 3. torsdag i måneden kl. 14.30 på Margrethelund med efterfølgende kaffe sammen med deltagerne kl. 16.00, på Sygehuset i dagligstuen på afd. M1. 07.02 21.02 07.03 21.03

Rune Thomassen på Margrethelund, Lisbeth Bukh på Sygehuset Jeanette Geller begge steder Hanne Dahl begge steder Rune Thomassen begge steder

Gudstjenester i Blåbærhaven 14.02 Rune Thomassen 14.03 Hanne Dahl Kirkebilen kører søndage og helligdage til Dronninglund Kirke: Gudstjeneste kl. kl. 10.00 Margrethelund kl. 9.25 Blåbærhaven kl. 9.30 Rutebilstationen kl. 9.35 Stormgade kl. 9.40 Såfremt gudstjenesten i Dronninglund Kirke er på et andet tidspunkt end kl. 10, kører kirkebilen efter samme plan med start 35 min. før gudstjenesten begynder. Kirkebil til Dorf/Dronninglund Kirke fra Dorf kirkedistrikt ved henvendelse på tlf. 98 84 10 24.

Gudstjenester

Dronninglund

Dorf

03.02 - Seksagesima Mark. 4, 1-20

Kl. 11 Hanne Dahl Indsættelse

Kl. 9.30 Hanne Dahl Indsættelse

10.02 - Fastelavn Matt. 3, 13-17

Kl. 10 Rune Thomassen Kirkekaffe

Kl. 10 Hanne Dahl Familiegudstjeneste

11.02 - Fastelavnsgudstjeneste

Kl. 16.30 Rune Thomassen i Sognegården

17.02 - 1. s. i fasten Matt. 4, 1-11

Kl. 10 Hanne Dahl Kirkekaffe

24.02 - 2. s. i fasten Matt. 15, 21-28

Kl. 10 Rune Thomassen

28.02 - Ungdomsgudstjeneste

Kl. 19.30 Rune Thomassen og efterskolen

03.03 - 3. s. i fasten Luk. 11, 14-28

Kl. 10 Hanne Dahl Kirkekaffe

10.03 - Midfaste Joh. 6, 1-15

Kl. 10 Rune Thomassen Sogneindsamling

17.03 - Mariæ Bebudelsesdag Luk. 1, 26-38

Kl. 10 Rune Thomassen

24.03 - Palmesøndag Matt. 21, 1-9

Kl. 10 Hanne Dahl Kirkekaffe

28.03 - Skærtorsdag Matt. 26, 17-30

Kl. 19.30 Hanne Dahl

29.03 - Langfredag

Kl. 10 Rune Thomassen Liturgisk gudstjeneste

31.03 - Påskedag Mark. 16, 1-8

Kl. 10 Hanne Dahl

01.04 - 2. Påskedag Luk. 24, 13-35

Kl. 19 Rune Thomassen

Kl. 10 Rune Thomassen

Udgives af Dronninglund Menighedsråd · Sats og tryk: Basis-Tryk, Dronninglund.

www.dronninglundkirke.dk

KIRKEBLAD FEBRUAR - MARTS 2013  

peopel, sognenyt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you