Page 1

Kirke & Sogn k i r k e b l a d e t f o r d r o n n i n g l u n d - d o r f pa s t o r at Nyt menighedsråd Julekoncerter De 9 læsninger 3. klasser opfører krybbespil 1. søndag i advent Gospelgudstjeneste med årets konfirmander

Dronninglund-Dorf Pastorat december 2012-januar 2013 · nr. 1 · 48. årgang

Foto: Frits Danielsen


Dronninglund Sogn Kirkekontoret Sognegården · Rævdalsvej 5, 9330 Dronninglund · Tlf 98 84 42 43 Åbningstider: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 10-14 Torsdag kl. 14-17 Sekretær Christell Gade E-mail: cg@km.dk · Mobil 24 87 11 84 Sognepræst Rune Thomassen, Slotsgade 34 · 9330 Dronninglund. Tlf. 98 84 10 24 E-mail: rlt@km.dk Ugentlig fridag mandag Træffes i Sognegården ons. kl. 10-11 og efter aftale. Mobil 24 87 11 89 Øvrige: Organist Gerda Essendrop E-mail: sognegaard@mail.tele.dk Mobil 24 87 11 93 Kirkegårdsleder Dronninglund Henrik Wissing træffes Slotsgade 8D man. – fre. kl. 11.00-12.00, Tlf. 98 84 34 77, og efter aftale. Kirketjener Hans Klausen Hedevigsvej 14 · 9330 Dronninglund Mobil 61 16 37 31 Graver, Dorf Kirke Susanne Andersen · Tlf. 24 61 09 16 Menighedsråd Formand Svend Skak Jensen, Kirkevej 8 · Tlf. 98 84 17 76 Kirkeværge, Dronninglund Kirke Finn E Larsen Skovbrynet 16 · Mobil: 22 61 95 07 Kirkeværge, Dorf Kirke Carl P. Jensen Dorfvej 53 · Tlf. 98 86 12 21

2

fra den nye formand Valget til menighedsrådet er overstået, der blev en lidt højere stemmeprocent end ved sidste valg og det er glædeligt, at flere bakker op om demokratiet også i kirken. Jeg vil hermed gerne takke alle, der afgav deres stemme. Der har været afholdt et konstituerende møde (se et andet sted i bladet). Jeg blev valgt til formand, jeg vil være ydmyg overfor opgaven og ønsker et godt samarbejde i menighedsrådet og andre orginationer både i og udenfor kirken. Det nye menighedsråd er klar til arbejdet den 1. søndag i advent, når det nye kirkeår begynder. Hermed ønsker jeg Jer alle en god adventstid, samt en god Jul. Med venlig hilsen Svend Skak Jensen

Gospeldag og gospelgudstjeneste Onsdag den 30. januar kl. 19.30 Tema: »Opmærksomhed« Hele dagen øver konfirmanderne gospel sammen med musikeren og produceren Joachim Hejslet Jørgensen og om aftenen er alle inviteret til en forrygende gospelgudstjeneste i Dronninglund kirke, hvor konfirmanderne synger for på en række kendte

og nye gospelsange sammen med aftenens band. Temaet bliver opmærksomhed – sange og ord om det at være opmærksomme på hinanden, på verden og på Gud. Konfirmanderne, Jens Rasmussen og Rune Thomassen

www.dronninglundkirke.dk


Månedens indlæg Julefred De fleste mennesker længes efter fred. Fred med ens naboer og i ens relationer. Fred i verden, hvor mennesker trives. Fred som afklarethed. For hvor der hersker fred, der er der godt at være, mens et sted med ufred er det sidste, vi ønsker os. Men hvordan kommer freden til os? Den tidligere pave, Johannes Paul den II var meget optaget af dette og i en af sine skrivelser konkluderer han, at vil du have fred, så arbejd for retfærdighed. For ægte fred kommer ikke af at lukke sig inde i sig selv, eller dysse uretfærdigheder ned. Alt dette vil blot ligge og rumle, indtil det en dag må op til overfladen igen og have luft. Hvor der er uretfærdighed, er der altså ufred. Det forhold oplever man også, hvor man forsøger at løse en konflikt med militær magt. Den militære magtanvendelse kan være en nødvendig til at begynde med, men følges det ikke op af andre tiltag, som gør, at mennesker igen kan leve et værdigt liv, er chancerne for, at det fører til varig fred uendelig små. Retfærdighed og fred hører med andre ord uløseligt sammen, også i bibelsk forstand. Her i adventstiden, som er forberedelsen til julen, der er teksterne, vi skal høre, især fra Det gamle Testamente en fordybelse i dette. Læs f.eks. til ordene fra Esajas bog om den, der skal fødes julenat: Se min tjener, ham støtter jeg, min udvalgte, i ham har jeg fundet velbehag. Jeg lader min ånd komme over ham, og han skal bringe ret til folkene. Han skriger ikke, han råber ikke, han løfter ikke sin røst i gaderne. Det knækkede rør sønderbryder han ikke, den osende væge slukker han ikke, han fører retten til sejr. Han bliver ikke svag og knækkes ikke, til han har ført retten igennem på jorden; de fjerne øer venter på hans belæring.

www.dronninglundkirke.dk

Dette siger Gud Herren, han som skabte himlen og spændte den ud, som bredte jorden ud med dens vækster, som gav åndedræt til folkene på jorden, livsånde til dem, der færdes på den: Jeg, Herren, har kaldt dig i retfærdighed; jeg tager dig ved hånden. Jeg danner dig og gør dig til en pagt med folket, til et lys for folkene. Du skal åbne de blindes øjne, føre fangerne ud af fængslet og dem, der sidder i mørket, ud af fangehullet. (Esajas Bog, kap. 42) Når englene julenat synger, at der er født os en frelser, og at det betyder fred til mennesker med Guds velbehag, så hænger det altså sammen med, nu går Gud selv ind i kampen for, at mennesket skal have sin værdighed tilbage. Så vi kan se os selv og hinanden i øjnene. Ethvert undertrykt menneske skal rette sig op. Hvor der er kommet noget imellem mennesker, der fastholder han, at du må forlige dig med din bror. Og der, hvor mennesker bliver holdt ude fra fællesskab, vil giver han dem en ny start. Og Gud selv vil i sidste ende være garant for, at det sker. Han vil selv føre det her opgør med uretfærdigheden til ende. Ved at sejre over de kræfter, der bringer uretfærdighed med sig. Ved at lade al uretfærdighed ramme sig selv, da han lader sig dømme til døden som en uskyldig og derefter opstår igen. Så kærligheden sejrer. Må det også være en inspiration i vores adventstid, så julefreden også kan sænke sig hos os. Glædelig jul. Rune Thomassen

3


menighedsrådet 2013-17 Så blev der sat – og dermed sat et nyt hold Det nye menighedsråd består af: Dronninglund listen: Tine Trige-Esbensen 105 stemmer Bent Højer 94 stemmer Carsten Andreasen 42 stemmer

Landslisten: Finn Emil Larsen 146 stemmer Birgit Korslund Larsen 64 stemmer Karen Marie Poulsen 55 stemmer Jørgen Nielsen 56 stemmer Ole Nørgaard 51 stemmer Svend Skak Jensen 47 stemmer Dorf; (aftalevalg) Vivi Christensen Peter Lemb Jakobsen Formand: Svend Skak Jensen Næst formand: Carsten Andreasen Kirkeværge: Finn Emil Larsen Kasserer: Jørgen Nielsen Kontaktperson: Karen Marie Poulsen Sekretær: Birgit Korslund Larsen

Foto: Frits Danielsen

4

Bygningssagkyndig: Jørgen W. Pedersen Underskriftsberettigede: Formand og Næstformand Valgbestyrelse: Jørgen Nielsen, Bent Højer og Peter Jacobsen. Hjertelig tillykke med valget. Måske ikke alle, men vi er en del, der har arbejdet på at bevare traditionen med at afholde demokratisk valg, altså at menigheden bestemmer, hvem der skal sidde i menighedsrådet de næste fire år. Jeg har udtalt mig tidligere, men gør det gerne igen, det at være folkevalgt, er en god rygstøtte i det daglige menighedsrådsarbejde, når der skal tages beslutninger, ikke mindst store vanskelige beslutninger. Gøres dette arbejde ikke godt nok, ja så har lokal befolkningen (brugerne) mulighed for at skifte ud, men der er jo også den mulighed, at vælgeren i perioden kan drøfte spørgsmål, komme med forslag til... osv. osv., og på den måde bruge deres kandidat i rådets arbejde. Der kan oplyses, i skrivende stund at menighedsrådet har indstillet præstekandidat til den ledige stilling i Dorf/ Dronninglund, vedkommendes navn er endnu ikke offentliggjort, men vi forventer at den nye præst kan begynde omkring nytår. Der er også tid for formandsskifte – Efter 12 spændende lærerige år,

hvor jeg føler, jeg har fået indsigt i mange kirkelige traditioner, arbejdsområder, de ansattes arbejde ved kirken og hele kirkelivet, så er tiden inde til at stoppe med udgangen af dette kirkeår. Jeg vil gerne benytte lejligheden her til at sige tak for samarbejdet med tidligere og nuværende rådskolleger, alle ansatte, og for de mange, der i 12 år har været mit bagland. Hermed ønskes alle en glædelig jul og godt nytår – og god arbejdslyst til det nye menighedsråd. Frits Danielsen

www.dronninglundkirke.dk


DE NI LÆSNINGER Søndag den 23. december kl. 10.00 Det er tæt på jul og i år har vi valgt at bruge lillejuleaftensdag til at fordybe os i den sammenhæng, som julen indgår i. De ni læsninger er en 100 år gammel tradition fra Kings College Chapel i Cambridge, hvor man gennem bibeltekster kommer gennem frelseshistorien, mens der vil være fællessalmer og korsang ind imellem. Teksterne vil blive læst af folk fra menigheden.

Foto: Frits Danielsen

Deadline:

Indlevering af materiale til næste kirkeblad er den 2. januar 2013.

www.dronninglundkirke.dk

5


Tillykke til Rasmus Nymark, 7 år Geråvej 34, Dronninglund Du vandt lodtrækningen om en chokoladejulekalender. Gevinsten kan afhentes på Kirkekontoret. Tusind tak til alle jer, som har sendt svar ind! Mange hilsner fra Gurli Thomassen

Julefesten i Missionshuset Den 28. dec. kl. 19.30. Margit og Per Jørgensen medvirker. Slikposer til alle børn. Sang og leg omkring det store juletræ. Alle aldre er velkomne til denne aften.

BørneKirke i Dronninglund Kirke Kom og vær med til sjov og hygge i BørneKirken om søndagen! Næste gang er den 9. december. Her skal vi høre om julen, løse opgaver og lege.

Onsdag den 30. januar er alle velkomne til Gospel gudstjeneste i Dronninglund Kirke kl. 19.30. Dette års konfirmander vil med Joakim Hejslet Jørgensen i spidsen stå for en gospelgudstjeneste. Konfirmanderne deltager i en workshop hele dagen, hvor de øver en masse gospelsange.

Vi ses! Gurli Thomassen

Resultatet vil de gerne vise om aftenen til en særlig gudstjeneste. Derfor hjertelig velkommen til alle. Kom og oplev konfirmanderne og en gudstjeneste med masser af god musik. Årets Konfirmander Jens Rasmussen og Rune Thomassen

Ungdomskoret

Koret øver torsdag fra kl. 18.15-20.15 i Dronninglund Sognegård. Organist og korleder Gerda Essendrop kan kontaktes på tlf. 9818 2647.

Børnetræf

Børnetræf i Dronninglund Sognegård for drenge og piger i alderen 8-11 år. Hver mandag kl. 14.15-15.30. Organist Gerda Essendrop

6

www.dronninglundkirke.dk


Julegudstjenester for Børnehaverne og Dagplejen i Dronninglund Kirke • Onsdag den 12. dec. kl. 9.30 Hybenvejens Børnehave • Onsdag den 12. dec. kl. 10.30 Den grønne Giraf • Torsdag den 13. dec. kl. 10.15 Børnehuset Himmelblå • Fredag den 14. dec. kl. 10.00 Dagplejen

Forældre er velkomne til at deltage sammen med deres børn. Har I børn, som ikke går i institution, er de naturligvis meget velkomne til at deltage en af dagene. Tilmelding er ikke nødvendig. Sognepræst Rune Thomassen

Familiegudstjeneste 1. søndag i advent, Dronninglund Kirke Søndag den 2. december kl. 14.00 er hele familien velkommen til gudstjeneste i Dronninglund Kirke. Traditionen tro vil 3. klasserne på Dronninglund Skole opføre krybbespil.

Vi skal også tænde det 1. lys i adventskransen samt pynte juletræet. Velkommen! Sognepræst Rune Thomassen

Fred agsf amil ie

Fredagsfamilierne inviterer til julefrokost fredag den 14. december kl. 18.00 i Sognegården.

Jul i Dorf

Lørdag den 8. december kl. 14.00 er der familiegudstjeneste i Dorf Kirke. Luciapigerne fra Flauenskjold Skole vil gå luciaoptog samt synge for os. Efter gudstjenesten inviteres der på kaffe og julebag samt godteposer til børnene. Der vil også være sang og leg omkring juletræet. Pris for voksne 25,- kr. og børn 10.- kr. Menighedsrådet i samarbejde med Dorf Dorsamlingshus

Minikonfirmand

Minikonfirmand for 3. b på Dronninglund Skole. Opstart onsdag den 6. februar kl. 13.50-15.30 i Sognegården. Vi ses! Gurli og Rune Thomassen

Søn dags fæl less kabe t Mødes søndag den 9. december i Sognegården kl. 12.30.

www.dronninglundkirke.dk

7


arrangementer Senioreftermiddag Fredag den 7. dec. kl. 14.00 Ved dette års adventsarrangement får vi besøg af forfatteren Birgit Kristiansen, der vil læse fra hendes seneste samling »Fortællinger fra lysets land – Vendsysselhistorier«. Desuden et dejligt kaffebord og vi skal synge de kendte advents- og julesalmer og sange. Rune Thomassen Juletræsfest i Dorf Lørdag den 8. december kl. 14.00 Luciapigerne fra Flauenskjold Skole kommer til Dorf Kirke og vil også synge flere sange undervejs i vores gudstjeneste for hele familien i Dorf Kirke kl. 14.00. Bagefter fortsætter festen i Dorf Forsamlingshus med sang og leg omkring juletræet. Der bliver serveret kaffe og julebage og til børnene er der også godteposer. Pris: voksne 25 kr. – Børn 10 kr. Forsamlingshuset og Menighedsrådet Julekoncert i Dronninglund Kirke Tirsdag den 11. dec. kl. 19.30 Korsangere i Dronninglund har igen i år forberedt et righoldigt julemusikprogram. Sangkoret Side by Side står klar med både nyt og velkendt repertoire dirigeret af Flemming Danstrup. Ligeledes Dronninglund Sangkor

8

og dirigent Henrik Strøm byder ind med festlige toner. Den stemningsfulde indledning med Luciaprocession tager Dronninglund Kirkes børne- og ungdomskor sig af. Koncertens punktum sættes, når det store fælleskor synger Dejlig er jorden og den engelske carol »O, come all ye faithful« med klangfuld trompetledsagelse ved Heidi Andersen. Gerda Essendrop Julekoncert i Dorf Kirke Tirsdag den 18. dec. kl. 19.30 Tonerne til årets julekoncert i Dorf kommer i år fra koret Side by Side, der vil synge et alsidigt repertoire under ledelse af dirigenten Flemming Danstrup og akkompagneret af Peter Lundgaard. Efter koncerten er der kaffe i Forsamlingshuset. Organist Ivan Holdensgaard, Forsamlingshuset og Menighedsrådet

Senioreftermiddag Fredag den 4. januar kl. 14.00 Luksusvagabond i Blichers fodspor Lis Ingemann fra Årslev på Fyn lever ikke som de fleste: I bedste vagabondstil har den pensionerede sygehjælper 11 gange vandret en månedlang tur i det midtjyske, hvor hun har opsøgt de steder, Blicher skrev om. Ingemann kalder selv sin alternative livsstil »frihed« og mener, det er sundt at stå af ræset for en stund. »Jeg skal have åbne vidder og højt til himlen. Det er nu engang min natur«, siger den fritidsvagabonderende bedstemor. Rune Thomassen

Nytårsdag Vi byder det nye år velkommen nytårsdag kl. 16.00 med gudstjeneste og bagefter er der kransekage i våbenhuset, hvor vi kan ønske hinanden godt nytår.

www.dronninglundkirke.dk


danske kirkedage 2013 Sæt kryds i kalenderen 9.-12. maj! 5000 mennesker samles i Kristi Himmelfartsferien 2013 i Aalborg til et brag af en kirkefest. Danmarks største tværkirkelige arrangement Danske Kirkedage byder velkommen under temaet »Menneske, hvor er du?« Vi byder på mere end 200 programpunkter for alle aldersgrupper: Engagerende foredrag, alternative gudstjenester, glødende diskussioner, kompetente paneldebatter, lattervækkende Knirkerevy, øjenåbnende kunst, seje kirkekoncerter og varm gospel. Blandt hovednavnene er den norske »Utøya-præst«, stortingspræst, sjælesørger og forfatter Per Arne Dahl, der har skrevet bogen »At rejse sig

efter en rystelse« med udgangspunkt i terroraktionerne i Norge. Den palæstinensiske biskop og præsident for Det lutherske Verdensforbund Munib Younan kan også høres på kirkedagene. Der er et helt særligt program for børn og unge, så tag hele familien med. De unge har deres egen lejr, hvor de kan høre bandet Bondless, deltage i late night aktiviteter og få inspiration til fede fællessamlinger. De mindre børn bydes velkommen i bl.a. Aalborg Zoo og kan opleve tante Andante samt klovnen Ib. Danske Kirkedage i Aalborg kommer til at foregå i Aalborg Kongresog Kulturcenter, på havnefronten og

rundt i byens kirker. Danske Kirkedage i Aalborg er for alle aldre. Derfor: »Menneske, hvor er du?« - i Aalborg 9.-12. maj 2013! Læs mere på www.kirkedage.dk – og på facebook.com/kirkedage

indbydelse til juleaften Vil du gerne fejre juleaften sammen med andre? Så er der mulighed for det i Brønderslev Kirke. Her indbydes alle interesserede til en hyggelig juleaften med julemad, juletræ, julegaver, julesange og -salmer - ja alt hvad der hører til en god dansk juleaften. Der serveres kaffe i kirkens pejsestue fra kl. 15.00 og kl. 17.30 er der julemiddag. Aftenen slutter kl. ca. 21.00. Pris Kr. 125,- pr. voksen (børn gratis).

www.dronninglundkirke.dk

Tilmelding Tilmelding og betaling senest mandag den 17. december til Brønderslev kirkekontor, telefon 98 82 07 13. Transport Har man ikke mulighed for selv at komme til Brønderslev, tilbyder Dronninglund Menighedsråd fælles bustransport frem og tilbage fra Dronninglund sognegård. Tilmelding til Dronninglund kirkekontor senest mandag den 17. december på telefon 98 84 42 43.

9


notitser Købmandsgårdens Genbrug

Nørregade 7 · Dronninglund Tlf. 98 84 25 03 - 27 39 28 94

Butikken er åben: mandag-fredag 10-17.30, lørdag 10-12. Større ting kan afhentes efter aftale. Kig ind!

Besøgstjenesten i Dronninglund Ønsker du at få besøg, eller er du interesseret i at blive besøgsven, kan du henvende dig til: Bent Heiselberg tlf. 98 85 46 55 eller Elin Andreasen tlf. 98 84 15 18. Se i øvrigt Dronninglund kirkes hjemmeside: www.dronninglundkirke.dk

Dronninglund-Dorf pastorats kirkekontor: Sognegården, Rævdalsvej 5 · 9330 Dronninglund Sekretær Christell Gade · cg@km.dk Åbningstider: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 10-14 Torsdag kl. 14-17 Tlf. 98 84 42 43 · Mobil 24 87 11 84

Indsamlet i kirkerne Dronninglund kirke Sept. KFUM og KFUK i Danmark og Dronninglund kr. 277,00 Høstoffer kr. 4.934,00 Okt.

Kirkens Korshær kr. 237,00

Brug præsterne! Dronninglund sogn er stort, der er så mange sognebørn, at det ikke er muligt for os præster altid at have det fulde overblik over, hvem der kan have brug for et besøg af præsten. Derfor hold jer endelig ikke tilbage for at kontakte os og bede om et besøg, det er faktisk at gøre os en tjeneste, for vi har meget brug for at møde jer i hjemlige omgivelser. Vi kommer også gerne og holder hjemmealtergang til alle, som ønsker det. Præster bliver bedre af at blive brugt! FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR Dronninglund Kirkes Ungdomskor torsdag kl. 18.1520.15 i Sognegården og søndag kl. 9.30-11.00 i Dronninglund Kirke. Børnetræf mandag kl. 14.15-15.30 i Sognegården. Kontaktperson: Korleder Gerda Essendrop. Sognegården 07.12 Kl. 14.00 Senioreftermiddag, adventsmøde. 11.12 Kl. 12.30 Søndagsfællesskab for børnefamilier Tema: »Kærlighedens 5 sprog: Tjenester« 04.01 Kl. 14.00 Senioreftermiddag med Lis Ingemann, Årslev 08.01 Kl. 18.00 Suppeaften 13.01 Kl. 12.30 Søndagsfællesskab for børnefamilier Tema: »Kærlighedens 5 sprog: Fysisk berøring«

Foto: Frits Danielsen

Næste menighedsrådsmøder: Der er menighedsrådsmøde den 16. januar 2013 kl. 19.00 i sognegården

10

www.dronninglundkirke.dk


mødekalender KFUM og KFUK

FDF Dronninglund

Dronninglund KFUM og KFUKs fredagsfamilie, hvor også nye familier, voksne og børn, er meget velkommen. Vi mødes som regel i Sognegården kl. 18 og spiser sammen, hvor aftenen byder på forskellige aktiviteter og slutter med andagt og kaffe ved 21-tiden.

Møderne afholdes i FDF-huset, Lundagervej 48.

14. 12 25. 01

Julefrokost. Medbring en lille pakke pr. mand til pakkespil Generalforsamling

Tilmelding til: Dronninglund KFUM & KFUKs Fredagsfamilie, Orla og Tove Pedersen tlf. 98842010 Mail toveorla@os.dk

Indre Missions børnearbejde Klubberne mødes i Missionshuset, Lundagervej 4 Børne- og minijuniorklub mødes torsdag kl. 14.30-16.00. Kontaktperson Lene Christensen tlf. 21 45 53 40 Juniorklubben mødes tirsdag kl. 19.00-21.00 Kontaktperson Bjarne Sønderby tlf. 22 23 59 76

Indre Missions Ungdom Indre Missions Ungdom – Østvendsyssel IMU. Mødes mandag i ulige uger kl. 19.30 i Dronninglund Missionshus, Lundagervej 4. Kontaktperson Kasper Kristensen, telefon 28 79 16 33, mail: fedtmule1990@hotmail.com.

Åben Familie Vi er en flok unge mennesker, singler som småbørnsfamilier, der mødes under uformelle og afslappede forhold til bibellæsning og samtaler om tro. Vi er i alderen 20-40 år og mødes mandag i lige uger kl. 19.30 i Dronninglund Missionshus. Vi lægger vægt på at være rummelige og at der er plads til alle. Kontaktperson: Jacob Møller Jacobsen, tlf. 20 73 00 11

www.dronninglundkirke.dk

Puslinge (0. klasse) Tumlinge (1.-2. klasse) Pilte (3.-5. klasse) Væbner (6. klasse) Seniorvæbner (7.-8. klasse) Senior (9. klasse…)

F D F

torsdag kl. 17.00-18.30 torsdag kl. 17.00-18.30 onsdag kl. 18.30-20.00 mandag kl. 19.00-20.30 mandag kl. 19.00-20.30 mandag kl. 19.30-20.30

Fælles juleafslutning for hele kredsen torsdag den 6. december kl. 17.00-18.30. Der er mulighed for at flytte FDF-klasse, hvis du har en ven, du gerne vil være sammen med! Vil du vide mere kan du kontakte: Merete Knudsen tlf. 98 84 32 31 eller se på hjemmesiden: www.fdf.dk/dronninglund Dronninglund Missionshus Møderne holdes i Drl. Missionshus, Lunderagervej 4 Kontaktperson Birgit Særkjær, tlf. 29 70 18 06 eller email: birgitsaerkjaer@gmail.com December 07.12* Adventshygge for alle aldre. Fællesspisning kl. 17.30 – tilmelding er nødvendig. Vi laver julepynt og dekorationer. 12.12 Bibelkreds i hjemmene. 28.12* Julefest. Margit og Per Jørgensen medvirker. Slikposer til børnene og leg omkring det store juletræ. Januar 07.01* Evangelisk Alliance bedeaften 08.01* Evangelisk Alliance bedeaften 09.01 Evangelisk Alliance bedeaften 10.01* Evangelisk alliance bedeaften hos Nyt Liv, Fredensgade 4 11.01* Evangelisk alliance bedeaften hos Nyt Liv. 16.01 Bibelkreds i hjemmene. 23.01 Missionær Mogens Aaen taler. Sang og musik v/kredsgutterne. Hvor intet andet er anført, begynder møderne kl. 19.30. Datoer med * er ikke onsdage.

11


gudstjenester Gudstjenester på Margrethelund og Dronninglund Sygehus Den 1. og 3. torsdag i måneden kl. 14.30 på Margrethelund med efterfølgende kaffe sammen med deltagerne kl. 16.00, på Sygehuset i dagligstuen på afd. M1. 06.12 Kathrine Buus Christensen på Margrethelund, Lisbeth Buck på sygehuset. 20.12 Jeanette Geller begge steder 24.12 Jeanette Geller på Sygehuset kl. 10.30 Rune Thomassen på Margrethelund kl. 14.00 03.01 Rune Thomassen begge steder 17.01 Kathrine Buus Christensen på Margrethelund og Sophie Nordentoft på Sygehuset. Gudstjenester i Blåbærhaven 13.12 Ingen 10.01 Rune Thomassen

Gudstjenester

Dronninglund

02.12 - 1. søndag i advent Matt. 21, 1-9

Kl. 14 Rune Thomassen Familiegudstjeneste m. krybbespil

08.12 Familiegudstjeneste med luciaoptog

Dorf

Kl. 14 Rune Thomassen

09.12 - 2. søndag i advent Luk. 21, 25-36

Kl. 10 Rune Thomassen Kirkekaffe Børnekirke

16.12 - 3. søndag i advent Matt. 11, 2-10

Kl. 10 Stig G. Rasmussen Kirkekaffe

23.12 - 4. søndag i advent

Kl. 10 Rune Thomassen De 9 læsninger

24.12 – Juleaften Luk. 2, 1-14 el. Matt. 1, 18-25

Kl. 15 Rune Thomassen Kl. 16.30 Rune Thomassen

Kl. 15 Stig G. Rasmussen

25.12 - 1. juledag Luk 2, 1-14

Kl. 11 Rune Thomassen

Kl. 10 Rune Thomassen

Kirkebilen kører søndage og helligdage til Dronninglund Kirke: Gudstjeneste kl. kl. 10.00 Margrethelund kl. 9.25 Blåbærhaven kl. 9.30 Rutebilstationen kl. 9.35 Stormgade kl. 9.40

26.12 - 2. juledag Matt. 23, 34-39

Kl. 10 Rune Thomassen

30.12 – Julesøndag Luk. 2,25-40

Kl. 10 Arne Kronborg

01.01 – Nytårsdag Luk. 2,21

Kl. 16 Rune Thomassen Kirkekaffe

Såfremt gudstjenesten i Dronninglund Kirke er på et andet tidspunkt end kl. 10, kører kirkebilen efter samme plan med start 35 min. før gudstjenesten begynder. Kirkebil til Dorf/Dronninglund Kirke fra Dorf kirkedistrikt ved henvendelse på tlf. 98 84 10 24.

06.01 – Helligtrekonger Matt. 2, 1-12

Kl. 10 Rune Thomassen

13.01 1. s.e.H3K Luk. 2,41-52 el. Mark. 10,13-16

Kl. 10 Rune Thomassen

20.01 Sidste s.e. H3K Matt. 17, 1-9

Kl. 10 Rune Thomassen

27.01 Septuagesima Matt. 20, 1-16

Kl. 10 Stig G. Rasmussen

30.01 Gospelgudstjeneste

Kl. 19.30 Rune Thomassen og konfirmander

Kl.14 Rune Thomassen

Udgives af Dronninglund Menighedsråd · Sats og tryk: Basis-Tryk, Dronninglund.

www.dronninglundkirke.dk

kirkeblad dec jan  

byen, kirken, avis,

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you