Page 1

Kirke & Sogn k i r k e b l a d e t f o r d r o n n i n g l u n d - d o r f pa s t o r at Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling Senioreftermiddag med tidl. biskop Søren Lodberg Hvas Sogneaften med Pernille Vigsø Bagge Gospelworkshop Fastelavnsgudstjeneste i Sognegården

Dronninglund-Dorf Pastorat februar-marts 2012 · nr. 2 · 47. årgang


Dronninglund Sogn Kirkekontoret Sognegården · Rævdalsvej 5, 9330 Dronninglund · Tlf 98 84 42 43 Sekretær Christell Gade E-mail: cg@km.dk · Mobil 24 87 11 84 Sognepræst Rune Thomassen, Slotsgade 34 · 9330 Dronninglund. Tlf. 98 84 10 24 E-mail: rlt@km.dk Ugentlig fridag mandag Træffes i Sognegården ons. kl. 10-11 og efter aftale. Mobil 24 87 11 89 Øvrige: Organist Gerda Essendrop E-mail: sognegaard@mail.tele.dk Mobil 24 87 11 93 Kirkegårdsleder Dronninglund Henrik Wissing træffes Ø. Hassingvej 3 man. – fre. kl. 11.00-12.00, Tlf. 98 84 34 77, og efter aftale. Kirketjener Hans Klausen Hedevigsvej 14 · 9330 Dronninglund Mobil 61 16 37 31 Graver, Dorf Kirke Susanne Andersen · Tlf. 24 61 09 16 Menighedsråd Formand Frits Danielsen Landbolystvej 4 · Tlf. 40 73 64 73 Kirkeværge, Dronninglund Kirke Bent Højer Vibevej 5A · Mobil 51 94 25 13 Kirkeværge, Dorf Kirke Carl P. Jensen Dorfvej 53 · Tlf. 98 86 12 21

2

Månedens indlæg På vej mod fasten Snart begynder fasten. Det sker onsdag efter fastelavn. Det er den anden af kirkeårets særlige fastetider. Den første fastetid var advent. Men til forskel fra advent går denne fastetid nok ganske sporløst forbi, hvis vi ikke aktivt kigger på den. Der er ikke mange traditioner, som hjælper os på vej. Fastetiden er 40 dage lang, kun afbrudt af søndagene indtil påske. Forbilledet for de 40 dage hentede man i israelitternes 40-årige vandring i ørkenen. De var på flugt fra fangeskabet i Egypten, på vej mod deres eget land. Det var en tid, hvor man blev udfordret af det liv, hvor sorg og glæde vandrer sammen: Tro, mistro, håb, fortvivlelse, undren, sult, tørst, opfyldte længsler og svigt. Et andet forbillede er Jesu 40 dage lange faste i ørkenen. Det var begyndelsen på hans særlige virke. Under fasten måtte Jesus kæmpe meget med sig selv. Gang på gang blev han stillet over for valget at bruge sin magt til enten at herske eller tjene, at leve uafhængigt eller afhængigt. I fasteberetningen kommer Jesus styrket ud. Han modstår fristelserne og vælger en vej, som bliver til liv. Med ørkenvandring og fristelsestid som forbilleder er det naturligt, at fasten forstås som en alvorstid. Fastetid er lidt af en prøvetid. Faste er at afstå.

Det er en måde at prøve, hvor vigtigt noget er i vores liv eller hvor afhængig jeg er af. hvad jeg gør, ejer, eller anvender min tid til. I fasten kan jeg stille diagnosen på, hvordan jeg lever. Blandt livets mange valg, vælger jeg så det vigtigste blandt alt det vigtige? Det hører til det at være menneske at have behov. Det handler om alt fra mad, drikke, arbejde og et sted at bo, til at elske og være elsket, fællesskab, mening og tryghed. Har vi det, kan vi være skabende. Det er godt. Men det kan ske, at de meste indlysende og nødvendige behov imidlertid forvandler sig til begær. Det vil sige, at fra at jeg har et behov, er det nu begæret, som har mig, styrer mig. Det er der, hvor mer’ vil have mer’ og længslen aldrig bliver stillet. Der findes tydeligvis få områder i livet, hvor begæret ikke kan forvandle os til misbrugere. I fasten kan vi være nysgerrige og prøve os selv. Hvad sker der eksempelvis, hvis jeg afstår fra noget af det, jeg plejer at spise eller drikke, bryder visse indgroede vaner, fravælger TVprogrammer eller dele af informationsstrømmen? Hvilke svar finder jeg, når jeg stiller følgende spørgsmål til mig selv: Hvad vil jeg bevare i mit liv? Hvad vil jeg udvikle eller helt forandre? Hvad vil jeg, når jeg en dag kigger tilbage på

www.dronninglundkirke.dk


Har du noget lego, du kan undvære? Vi har talt om, at det kunne være fantastisk at have en stor kasse Lego i sognegården, når der er børn med til forskellige aktiviteter. Ind imellem vil vi også gerne bruge Lego til aktiviteter for minikonfirmander. Derfor vil vi høre, om der er nogen i sognet, der har noget Lego liggende, som ingen leger med mere, og om de vil donere det til kirken? mit liv, kunne sige om mig selv og det liv, jeg har levet? Ind imellem hjælper livet til at stille spørgsmålene for os. Som regel, når det svære sker i vores liv, katastrofen, ulykken, sygdommen, stress, sorgen eller separationen. Så hører man ikke sjældent os selv eller andre sige: ”Det jeg troede var vigtigt, var pludseligt uvigtigt, det jeg har givet mest tid er i virkeligheden slet ikke det vigtigste.” I den situation sker det næsten altid, at det vi ser, er behovet og nødvendigheden af den anden. Det vigtigste blandt alt det vigtige er dem, jeg står i relation til. Og derfor er det måske ikke uden grund, at den sammenfatning som Biblen giver af, hvad det er, der til

www.dronninglundkirke.dk

sidst skal være centrum i vores liv, lyder som den gør: »Du skal elske Herren, din Gud, … Du skal elske din næste som dig selv.« Kærligheden er det, der består, når det andet er skrællet væk. Så spørgsmålene er vigtige. Valgene er vigtige. Og så er den erfaring også vigtig, at når vi i modsætning til Jesus ikke formår, konsekvent at træffe de valg, der fører til liv og holde os til dem, så skal vi ikke miste modet. For fasten slutter med et kors. Korset siger, at hvad vi ikke selv kunne bære, det vil Gud bære for os. Så livet kan leves i håb og med mod.

Man er meget velkommen til at henvende sig til mig på tlf. 98 84 10 24 eller mail rlt@km.dk. Så aftaler vi nærmere. Man er også velkommen til at komme forbi enten præstegården eller kirkekontoret med det. Så skal vi nok sørge for, at børnene får glæde af det. På forhånd tak. Menighedsrådets børne- og ungeudvalg og Rune Thomassen

God faste. Rune Thomassen

3


Indsamling ved gudstjenester i februar og marts Hver søndag samles der ind til forskelligt frivilligt, kirkeligt arbejde, når gudstjenesten er slut. For at gøre det mere tydeligt, hvad der samles ind til, har menighedsrådet besluttet, at vi samler ind til færre organisationer og projekter. Til gengæld vil vi give en kort præsentation af arbejdet i kirkebladet inden. Det kan måske også inspirere til, at man på anden måde er med til at støtte de forskellige initiativer. I februar har vi valgt KFUM Sociale arbejdes cafe/værested »Cafe Parasollen« i Aalborg.

Café Parasollen er alkoholfrit spise- og værested, der giver tilbud om omsorg og samvær, samt at støtte og hjælpe enhver med problemer, som selv ønsker at blive hjulpet gennem hjælp til selvhjælp. Den primære målgruppe for cafeen er hjemløse og udstødte, hvor der er nogen at være sammen med, hjælpe en med basale ting og aktiviteter. Det er også et tilbud til tidligere og nuværende misbrugere og deres familier, hvor man kan få støtte og vejledning. Endelig er man der også for mennesker med sindslidelser og ensomhedsproblemer. Man kan læse mere på cafeens hjemmeside: www.cafeparasollen.dk I marts støtter vi Folkekirkens Nødhjælps arbejde med at bekæmpe sult i Afrika. Læs mere under omtalen af sogneindsamlingen søndag den 4. marts. Se også: www.noedhjaelp.dk

Kirkegårdskontoret har ændret farve Mange forbipasserende har henvendt sig, for at spørge til huset, for mange undrede sig over, at der var bygget med røde mursten – det var jo ikke det byggeudvalget havde lovet fra starten. Det råder håndværkerne nu bod på, idet vandskuringen er i fuld gang, med henblik på senere at få malet huset hvidt, således at det falder godt sammen med de øvrige bygninger i området, bl.a. kirken og slottet. Byggeudvalget glæder sig over det milde vintervejr, det har absolut gjort arbejdet med opførelsen af huset noget nemmere. Der er nu sat varme på i huset, sådan at malerarbejdet er påbegyndt. Ligeledes er tømrerne godt i gang med opsætningen af lofter. Byggeplanen bliver overholdt, takker være et godt samarbejde mellem arkitekt, ingeniør, håndværkere og byggeudvalg.

Med venlig hilsen byggeudvalget Finn Larsen

4

www.dronninglundkirke.dk


Kampen mod sult fortsætter

Søndag den 4. marts 2012 sender Dronninglund Sogn igen frivillige indsamlere på gaden for at bekæmpe sult ved Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling Sult er det mest ekstreme udtryk for fattigdom og et overgreb mod menneskers grundlæggende ret til mad og liv. Nogle mennesker sulter, fordi de rammes af naturkatastrofer eller lever på steder, der er følsomme for den mindste variation i vejret. Nogle sulter, fordi andre krænker deres rettigheder og bevidst fratager dem deres ejendom eller muligheder for at klare sig selv. Folkekirkens Nødhjælp bekæmper årsagerne til sult med akut nødhjælp, langsigtet udviklingshjælp og ved at arbejde for menneskers ret til at leve i værdighed og uden sult på både lokalt og internationalt plan. Et eksempel på at det Folkekirkens Nødhjælp giver resultater: Uden jord – ingen mad I 2011 var 16-årige Samuel Ejoku fra Uganda lige ved at miste en del af sin jord. Som 15-årig blev Samuel, efter at hans forældre og ældre brødre var døde, forsørger for sine tre yngre søstre. De fire børn lever af det, de kan dyrke på familiens jord. Men en dag gjorde et hold naboer krav på en del af børnenes jord ved at true dem på livet. »Hvad skal I med al den jord? I er bare nogen unger og kan ikke passe den. Nu tager vi den – www.dronninglundkirke.dk

og hvis I sladrer til nogen, forgifter vi jer eller kaster en forbandelse på jer!« Børnene var rædselsslagne for truslerne om trolddom, men uden jorden kunne de ikke dyrke mad nok til at overleve. Derfor valgte Samuel at fortælle om jordtyveriet til medarbejderne i Ugandas Kirkes rettighedsorganisation, TEDDO. Med støtte fra Folkekirkens Nødhjælp har TEDDO siden 2008 undervist folk i området om deres rettigheder i forhold til hinanden, i forhold til lokale myndigheder og i forhold til regeringen. TEDDO tog initiativ til et møde med klanrådet. Klanrådet har i århundreder taget sig af stridigheder om jord og træffer afgørelser på baggrund af klanens og landsbyens fælles erindring. I Samuels tilfælde indkaldte klanrådet de involverede familier og naboerne for i fællesskab at afgøre, hvor skellet mellem jorderne reelt gik. Ingen var i tvivl om, hvor skellet gik – eller om, at børnene skulle have deres jord tilbage. I dag fungerer en agaveplante som skelpæl – og Samuel har et dokument med stempler, der bekræfter, at jorden tilhører hans familie.

marts går på gaden for at samle ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde med at bekæmpe sult. Derudover har menighedsrådet besluttet, at indsamlingen i forbindelse med gudstjenesterne i marts måned også skal gå til Folkekirkens Nødhjælps arbejde Det indsamlede beløb er meget afhængigt af, hvor mange indsamlere der kommer, så meld dig allerede nu dig som indsamler til søndag den 4. marts hos: Dorte Højer, d.hojer@gmail.com, eller mød frem på indsamlingsdagen i Dronninglund Sognegård, Rævdalsvej, 9330 Dronninglund.

Det arbejde vil Dronninglund Sogn og flere end 1300 andre sogne sammen med omkring 20.000 frivillige indsamlere støtte, når de søndag d. 4.

5


Tillykke til Helge Eriksen Smith, Ørsøvej 34 Hurra! Du fandt den rigtige løsning på konkurrencen og vandt udtrækningen! Lækkert guf er på vej! Mange hilsner fra Gurli Thomassen

Quiz

BørneKirke i Dronninglund Kirke Jeg glæder mig til at se dig i BørneKirken. Her kan du se hvilke søndage, der er BørneKirke i Dronninglund Kirke i februar og marts - og husk du altid kan finde datoen for BørneKirke ved at kigge efter stjernen i gudstjenestelisten bag på kirkebladet.

Søndag den 12. februar Søndag den 4. marts

Vi ses! Gurli Thomassen

Hvad har du brug for til fastelavn? Løs opgaven og find kodeordet i de farvede felter.

Løs opgaven og send løsningen sammen med dit navn, adresse og alder til:

gr.thomassen@stofanet.dk

inden den 1. marts så er du med i lodtrækningen om et fastelavnsris!

6

www.dronninglundkirke.dk


Fastelavnsgudstjeneste i sognegården Fredag den 17. februar kl. 16.30 Prinsesser, ninja’er, cowboys og andre udklædte børn og voksne inviteres til årets fastelavnsgudstjeneste i sognegården. Vi starter med en kort gudstjeneste for børn, forældre og bedsteforældre, inden vi går udenfor, hvor de festligt dekorerede tønder med guf hænger klar. Hvem mon bliver kattekongerog dronninger i år?

Nyt hold minikonfirmander Opstart den 1. februar kl. 13.00-14.30 i Sognegården. Vi ses – Gurli og Rune Thomassen

Bagefter er der pizza-slice og sodavand til alle. Pris 15 kr.

Fas tela vn i Dor f

Vi ses! Med venlig hilsen Kirkens børne- og ungeudvalg og sognepræst Rune Thomassen

Søndag den 19. februar kl. 13.30 er der fastalavnsgudstjeneste i Dorf Kirke med efterfølgende tøndeslagning I Forsamlingshuset. Der er slikposer til børnene og fastelavnsboller og kaffe/te til alle. Pris: Voksne 25 kr. Børn kr.

NYT – NYT – NYT

Søndagsfællesskab for Børnefamilier Vi vil gerne udvikle et fællesskab mellem familier i Dronninglund, hvor vi kan mødes søndag eftermiddag, dele liv med hinanden, snakke om tro, hverdagens udfordringer og børn. Planen er, at vi spiser mad sammen. Medbring selv maden til jeres familie. Så er der et musisk indslag med bl.a. børnelovsang. Og bagefter bliver der for de voksne mulighed for gruppesnakke om liv og tro i hverdagen ud fra et kort oplæg. Imens er der sjov og leg for børnene. For mere info kontakt Asbjørn Ramlov 3211 5405. Vi mødes: Søndag den 12. februar kl. 12.30-14.00 i Sognegården Søndag den 11. marts kl. 12.30-14.00 i Sognegården

www.dronninglundkirke.dk

Husk børnetræf hver mandag Er du mellem 8 og 11 år, og kan du lide musik, leg og teater så er børnetræf helt sikkert noget for dig. Hver mandag kl. 14.15-15.30 i sognegården. Organist og korleder Gerda Essendrop

Ungdomskor Ungdomskoret øver hver torsdag i Sognegården fra 18.15-20.00 og synger ved gudstjenesten om søndagen. Organist og korleder Gerda Essendrop

7


arrangementer Senioreftermiddag Fredag den 3. februar kl. 14.00 »Livssyn og verdenssyn i Benny Andersens digtning« v/Tidl. biskop Søren Lodberg Hvas Vores tidligere biskop vil denne eftermiddag gennem udvalgte digte af Benny Andersen tegne et billede af det (evangeliske?) livssyn, menneskesyn og verdenssyn, som digtene afspejler – positivt livsbekræftende, udfordrende, sprogligt overraskende, båret af glæde og humor. Velkommen til en fornøjelig eftermiddag i sognegården. Senioreftermiddag Fredag den 2. marts kl. 14.00 »Et strejftog hen over filmens melodier og revyens viser« v/ Tidl. Skolebiblioteksinspektør Mogens Petersen, Aalborg Tidligere skolebiblioteksinspektør i Aalborg Mogens Petersen fortæller om dansk film og revy i »et strejftog hen over filmens melodier og revyens viser«. Han vil lægge vægt på den ejendommelighed, at når det gælder film, huskes melodien; i revyen huskes teksten. Foredragsholderen medbringer sange – med aktiv medvirken af publikum. Kaffebord og afslutning ved præsten.

8

Unge-gudstjeneste Tirsdag den 6. marts kl. 19.30 Dronninglund Efterskole arrangerer en anderledes gudstjeneste for unge, hvor der er plads til eksperimenter. Sognepræst Rune Thomassen medvirker. Gospelworkshop i Dronninglund Kirke Lørdag den 17. marts kl. 10.00 Workshoppen afsluttes med en lille koncert kl. 16 med fri adgang for alle. Vil du gerne snuse lidt til gospelsangen, så er muligheden der, når Nørresundbykoret »Shine« kommer sammen deres band. De vil sammen med dirigent Mads Lindholm instruere nogle forholdsvis lette gospelsange, så alle kan være med.

Historisk kirkeaften i Voer Kirke den 8. maj 2012 De seneste to år har Dronninglund Turistforening sammen med Dronninglund Menighedsråd arrangeret historisk aften i Dronninglund Kirke. For også at give mulighed for at lære de øvrige kirker i området nærmere at kende, har Turistforeningen i år arrangeret en lignende aften i Voer Kirke, hvor man den 8. maj kan høre om denne spændende kirke og dens forhold til Voergaard ved kirkeværge Lars hans Pedersen. Det kan også tages i øjesyn, når der serveres kaffe i Tinghuset, hvor Runa Christensen vil fortælle om restaureringen af Tinghuset. Arrangementet begynder kl. 19.00.

Tilmelding til gospelworkshop: Til organist Gerda Essendrop senest lørdag den 3. marts på tlf. 22 94 24 98 eller E- mail: sognegaard@mail.tele.dk Gospelkoret Shine startede i 1998 og tæller i dag ca. 50 medlemmer i alderen 14-15 år og opefter. Shine medvirker ved gudstjenester og koncerter af mange slags.

www.dronninglundkirke.dk


Sogneaftener Vinter/forår 2012 I første halvår af 2012 arrangerer vi to sogneaftner, der på forskellig måde handler om, hvordan vi kan udvikle vores folkekirke, så den stadig kan være relevant og nyskabende og samtidig kan bevare den dybe forankring i vores kultur. Den første aften bliver med sognepræsterne Inge og Ole Thomsen fra Klokkerholm, der er præster i henholdsvis Hjallerup og HellevadØrum. De har i efteråret 2011 haft en tremåneders studieorlov, hvor de bl.a. har besøgt folkekirkemenigheder i Lund i Sydsverige, Trondheim i

Norge og kirker i London. Målet for de to har været at søge efter det liv og nærvær, som ingen kirke kan være foruden. Hvordan fejres der gudstjeneste i vores nabolande, hvad er egentlig gudstjenestens dybeste væsen, og hvad skal den gøre godt for? Kom og mød nye indtryk og inspiration. Den anden aften handler om vores folkekirke set fra en anden vinkel, nemlig kirken set i et politisk lys. Vi har inviteret folketingsmedlem Pernille Vigsø Bagge fra Løgstør, der er kirkepolitisk ordfører for SF, medlem af folketingets kirkeudvalg, teolog og

»Jeg gik mig over sø og land« - Gudstjenesteindtryk fra Norden og England v/Sognepræsterne Inge og Ole Skov Thomsen Tirsdag den 14. februar kl. 19.30 i Dronninglund Sognegård. Fri entré.

www.dronninglundkirke.dk

sammen med journalist Bo Nygaard Larsen skrev hun debatbogen »Ligusterkirken«, der tager fat i mange af de aktuelle udfordringer for kirken. Pernille Vigsø Bagge vil især fokusere på, hvordan forholdet mellem folkekirken og staten bedst kan udvikle sig set fra hendes stol og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Aftenen arrangeres i samarbejde med Hjallerup Menighedsråd. Begge aftner begynder kl. 19.30 og alle er hjerteligt velkomne. Aktivitetsudvalget og sognepræst Rune Thomassen

»Kirken set i et politisk lys« v/Kirkeordfører for SF, Pernille Vigsø Bagge Mandag den 12. marts kl. 19.30 i Dronninglund Sognegård. Fri entré.

9


notitser Købmandsgårdens Genbrug

Nørregade 7 · Dronninglund Tlf. 98 84 25 03 - 27 39 28 94

Butikken er åben: mandag-fredag 10-17.30, lørdag 10-12. Større ting kan afhentes efter aftale Kig ind!

Dronninglund-Dorf pastorats kirkekontor: Sognegården, Rævdalsvej 5 9330 Dronninglund Sekretær Christell Gade · cg@km.dk Åbningstider: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 10-14 Torsdag kl. 14-17 Tlf. 98 84 42 43 · Mobil 24 87 11 84 Næste menighedsrådsmøder: Der er menighedsrådsmøder den 7. februar og 8. marts kl. 19.00 i sognegården.

Foto: Frits Danielsen

10

Indsamlet i kirkerne Dronninglund kirke 20.11 Indre Mission i Danmark 04.12 Kirkens Korshær 11.12 Kirkens Korshær 24.12 Kirkens Korshær

kr. 172,00 kr. 421,00 kr. 70,00 kr. 685,00

Brug præsterne! Dronninglund sogn er stort, der er så mange sognebørn, at det ikke er muligt for os præster altid at have det fulde overblik over, hvem der kan have brug for et besøg af præsten. Derfor hold jer endelig ikke tilbage for at kontakte os og bede om et besøg, det er faktisk at gøre os en tjeneste, for vi har meget brug for at møde jer i hjemlige omgivelser. Vi kommer også gerne og holder hjemmealtergang til alle, som ønsker det. Præster bliver bedre af at blive brugt! Besøgstjenesten i Dronninglund Ønsker du at få besøg, eller er du interesseret i at blive besøgsven, kan du henvende dig til: Hanne Sloth tlf. 98 84 23 90 eller Elin Andreasen tlf. 98 84 15 18. Se i øvrigt Dronninglund kirkes hjemmeside: www.dronninglundkirke.dk FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR Dronninglund Kirkes Ungdomskor torsdag kl. 18.1520.15 i Sognegården og søndag kl. 9.30-11.00 i Dronninglund Kirke.Børnetræf mandag kl. 14.15-15.30 i Sognegården. Kontaktperson: Korleder Gerda Essendrop Sognegården 03.02 kl. 14.00 Senioreftermiddag med tidl. biskop Søren Lodberg Hvas 14.02 kl. 19.00 Sogneaften med sognepræsterne Inge og Ole Skov Thomsen 17.02 kl. 16.30 Fastelavnsgudstjeneste med tøndeslagning 02.03 kl. 14.00 Senioreftermiddag med tidl. Skole biblioteksinspektør Mogens Petersen, Aalborg 12.03 kl. 19.30 Sogneaften med MF Pernille Vigsø Bagge www.dronninglundkirke.dk


mødekalender KFUM og KFUK

FDF Dronninglund

Dronninglund KFUM og KFUKs fredagsfamilie, hvor også nye familier, voksne og børn, er meget velkommen. Vi mødes som regel i Sognegården kl. 18 og spiser sammen, hvor aftenen byder på forskellige aktiviteter og slutter med andagt og kaffe ved 21-tiden. 3. februar: Sæby Svømmeland besøges, med efterfølgende forplejning. 17. februar: Fastelavnsfest kl. 16.30 i Sognegården. 4. marts: Vi deltager i sogneindsamlingen med udgangspunkt fra Sognegården kl. 11.00. Til alle indsamlere er der lidt at spise undervejs.   9. marts: Forberedelse til Påskehøjtiden: Påske – klip – løb – mad... Tilmelding til: Dronninglund KFUM & KFUKs Fredagsfamilie, Orla og Tove Pedersen tlf. 98842010 Mail toveorla@os.dk

Møderne afholdes i FDF-huset, Lundagervej 48.

DANMARKS FOLKEKIRKELIGE SØNDAGSSKOLER Børne- og minijuniorklub mødes torsdag kl. 14.30-16.00. Kontaktperson Lene Christensen tlf. 21 45 53 40 Juniorklubben mødes tirsdag kl. 19.00-21.00 Kontaktperson Bjarne Sønderby tlf. 22 23 59 76 Indre Missions Ungdom Indre Missions Ungdom – Østvendsyssel IMU. Mødes hver mandag 19.30 i Dronninglund Missionshus. Kontaktperson Jesper Kristensen, telefon 20 62 60 65. Februar 03.02 Kl 17.30 Familieaften v/børnekonsulent Jens Kristian Plougmann »Jesus er vejen...« til glæde!? 06.02 Bibelstudie 13.02 Rune kommer og taler 20.02 Vinterferie 27.02 Hyggeaften Marts 02.03 Kl. 17.30 familieaften børnekonsulent Randi »Guds folk i medgang og modgang« 06.03 Kl. 19.30 i Drl. kirke: »Kaos«-gudstjeneste 12.03 Bibelstudie 19.03 Taler: Jørgen Christensen 26.03 Hyggeaften

www.dronninglundkirke.dk

F D F

Klasse Mødedag/tid Puslinge (0.klasse) torsdag kl. 17.00 - 18.30 Tumlinge (1-2.klasse) torsdag kl. 17.00 - 18.30 Pilte (3.-4.klasse) onsdag kl. 17.30 - 19.00 Væbner (5.-6.klasse) mandag kl. 18.00 - 19.30 Seniorvæbnere (7.-8.klasse) tirsdag kl. 18.00 - 19.30 Senior (9.klasse) tirsdag kl. 18.00 - 19.30 Der er mulighed for at flytte FDF-klasse, hvis du har en ven, du gerne vil være sammen med! Vil du vide mere kan du kontakte: Merete Knudsen tlf. 98 84 32 31 eller se på hjemmesiden: www.fdf.dk/dronninglund

Dronninglund Missionshus Møderne holdes i Drl. Missionshus, Lunderagervej 4 Kontaktperson Birgit Særkjær, tlf. 29 70 18 06 eller email: birgitsaerkjaer@gmail.com Februar 03.02* kl. 17.30 familieaften v/ børnekonsulent Jens Kristian Plougmann. Der er fællesspisning. 08.02 Bibelkreds i hjemmene 15.02 Møde v/ seniorkonsulent Poul Erik Hansen Hvad siger bibelen om det kristne fællesskab? Marts 02.03* kl.17.30 familieaften v/ børnekonsulent Randi Taulborg Tema: ”Guds folk på vej”. Der er fællesspisning 07.03 Kreds – bibelkursus i Vester Hassing 08.03* Kreds – bibelkursus i Vester Hassing 14.03 Generalforsamling 21.03 Bibelkreds i hjemmene 28.03 Møde v/ sognepræst Helge Pedersen, Albæk Hvor intet andet er anført begynder møderne kl. 19.30. Datoer med* er ikke onsdage.

11


gudstjenester Gudstjenester på Margrethelund og Dronninglund Sygehus Den 1. og 3. torsdag i måneden kl. 14.30 på Margrethelund med efterfølgende kaffe sammen med deltagerne - kl. 16.00 på Sygehuset i dagligstuen på afd. M1. 02.02 Rune Thomassen begge steder 16.02 Rune Thomassen begge steder 01.03 Kathrine Buus Christensen på Margrethelund, Lisbeth Bukh på Sygehuset. 15.03 Tine Espelund Klausen begge steder Gudstjenester i Blåbærhaven 09.02 Rune Thomassen 08.03 Kathrine Buus Christensen Kirkebilen kører søndage og helligdage til Dronninglund Kirke: Gudstjeneste kl. 10.00 Margrethelund 9.25 Blåbærhaven 9.30 Rutebilstationen 9.35 Stormgade 9.40 Er der gudstjeneste kl. 14.00 eller kl. 16.00 – samme plan med start 35 min. før gudstjenesten begynder. Er der ikke 10 gudstjeneste i Dronninglund kirke kører bussen efter samme plan til Dorf kirke. Kirkebil til Dorf/Dronninglund Kirke fra Dorf kirkedistrikt ved henvendelse på tlf. 98 84 10 24.

Gudstjenester

Dronninglund

Dorf

05.02 – Septuagesima Matt. 25, 14-30

Kl. 10 Rune Thomassen

12.02 - Seksagesima Mark. 4, 26-32

Kl. 10 Rune Thomassen Kirkekaffe Børnekirke

17.02 Fastelavnsgudstjeneste

Kl. 16.30 Rune Thomassen Sognegården

19.02 – Fastelavn Luk. 18, 31-43

Kl. 10 Inge Thomsen

26.02 - 1. s. i fasten Luk. 22, 24-32

Kl. 10 Rune Thomassen

04.03 - 2. s. i fasten Mark. 9, 14-29

Kl. 10 Rune Thomassen Kirkekaffe Børnekirke

06.03 – Ungdomsgudstjeneste

Kl. 19.30 Rune Thomassen og efterskolen

11-03 - 3. s. i fasten Joh. 8, 42-51

Kl. 10 Rune Thomassen Kirkekaffe

18.03 – Midfaste Joh. 6, 24-35

Kl. 10 Rune Thomassen

25.03 - Mariæ Bebudelsesdag Luk. 1, 46-55

Kl. 14 Tine Espelund Klausen

01.04 – Palmesøndag Mark. 14, 3-9 el. Joh. 12, 1-16

Kl. 10 Rune Thomassen

Kl. 9 Rune Thomassen

Kl. 13.30 Kirsten Pallesen Fastelavnsgudstjeneste

Kl. 9 Rune Thomassen

Deadline:

Indlevering af materiale til næste kirkeblad er den 1/3 2012. Udgives af Dronninglund Menighedsråd · Sats og tryk: Basis-Tryk, Dronninglund.

www.dronninglundkirke.dk

Kirkeblad februar og marts  

Sogneblad for Dorf og Dronninglund

Kirkeblad februar og marts  

Sogneblad for Dorf og Dronninglund