Page 1

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund sogn

Danmissions forårsmøde Konfirmandgudstjeneste Stemningsfyldt musikoplevelse i påskeugen Befrielsesgudstjeneste Koncert med Nordjysk Pigekor

Dronninglund Sogn april-maj 2011 · nr. 3 · 46. årgang


Dronninglund Sogn Kirkekontoret Sognegården · Rævdalsvej 5, 9330 Dronninglund · Tlf 98 84 42 43 Sekretær Christell Gade E-mail - cg@km.dk · Mobil 24 87 11 84 Sognepræst kbf. Poul Krabbe-Poulsen, Kvisselholtvej 4, Dorf 9330 Dronninglund, Tlf. 98861313 · E-mail - pkp@km.dk Ugentlig fridag mandag. træffes i Sognegården, fredag kl. 10-11 og efter aftale. Mobil 24 87 11 90 Sognepræst Rune Thomassen, Slotsgade 34 · 9330 Dronninglund. Tlf. 98 84 10 24 E-mail gr.thomassen@stofanet.dk Ugentlig fridag mandag Træffes i Sognegården tirs. og ons. kl. 10-11 og efter aftale. Mobil 24 87 11 89 Øvrige: Organist Gerda Essendrop E-mail: sognegaard@mail.tele.dk Mobil 24 87 11 93 Kirkegårdsleder Dronninglund Henrik Wissing træffes Ø. Hassingvej 3 man. – fre. kl. 11.00-12.00, Tlf. 98 84 34 77, og efter aftale. Kirketjener Hans Klausen Hedevigsvej 14 · 9330 Dronninglund Mobil 61 16 37 31 Graver, Dorf Kirke Susanne Andersen · Tlf. 24 61 09 16 Menighedsråd Formand Frits Danielsen Landbolystvej 4 · Tlf. 40 73 64 73 Kirkeværge, Dronninglund Kirke Bent Højer Vibevej 5A · Tlf. 98 84 25 13 Kirkeværge, Dorf Kirke Carl P. Jensen Dorfvej 53 · Tlf. 98 86 12 21

2

Månedens indlæg Hvis hænder? Der er noget fascinerende over hænder. De kan så meget. Skabe de mest utrolige ting. Jeg kan sidde længe og bare se på en, der kan male som om det var det letteste i verden. Men giver jeg mig i kast med det samme, finder jeg hurtigt ud af, at det er det ikke. Det kræver både hårdt arbejde og talent. Det afhænger af, hvis hænder det er. På samme måde, som det ikke er lige meget, hvem der fører kniven, hvis vi skal opereres! Når vi har brug for hjælp, vil vi gerne, at det er dem, der har viden og evnerne, der kommer på banen. Men selv de bedste hænder kan komme til kort. Det oplever vi før eller siden. Lige nu er vi i fastetiden. Det er tiden fra fastelavn indtil påske. Og fastetiden har som en af sine helt særlige funktioner at være en tid til refleksion og erkendelse af vores muligheder og begrænsninger. Det gælder både i forhold til andre mennesker og i forhold til Gud. Vi er sat i verden med mange talenter og med den opgave at bruge dem på bedste måde. Men i et stille øjeblik kan vi også se, at vi ikke altid bruger dem, som det var bedst. Vi gør andre ondt. Vi viser ligegyldighed. Og når det kommer tæt på, ved vi også,

at vores evner ikke kan flytte på de sværeste ting i livet. Men fastetiden vil ikke bare have os til at synke ned i håbløshed i mødet med den virkelighed eller overlade os til at ignorere alt det svære. Den vil tværtimod også vise, at der er hænder, der er stærkere end vores. At der er håb midt i en krisetid! Og der er glæde både i vores hænder og i dem, der er stærkere end vores: En basketball i mine hænder er hundrede kroner værd. En basketball i Michael Jordans hænder er flere millioner kroner værd. Det afhænger af, hvis hænder det er. En tennisketsjer i mine hænder er værdiløs. En tennisketsjer i Caroline Wosniakis hænder er en plads på toppen af verdensranglisten. Det afhænger af, hvis hænder det er. En stav i mine hænder kan skræmme en hund. En stav i Moses’ hænder deler Det røde Hav. Det afhænger af, hvis hænder det er. En slynge i mine hænder er et legetøj. En slynge i Davids hænder er et mægtigt våben Det afhænger af, hvis hænder det er.

www.dronninglundkirke.dk


uDBLIK To fisk og fem bred i mine hænder er en flad madpakke til et par personer To fisk og fem bred i Jesu hænder mætter fem tusind. Det afhænger af, hvis hænder det er Nogle søm i mine hænder kan blive til en hytte i et træ. To søm i Jesu hænder redder verden Det afhænger af, hvis hænder det er. Læg din uro, dine bekymringer, din frygt, dine forhåbninger, din familie, dine venner og dig selv i Guds hænder Der kan du hvile trygt. (digt af en ukendt) Rune Thomassen

Kristenforfølgelse Ja, det er helt sikkert et begreb, der for de fleste leder tankerne tilbage til de første kristne martyrer – den første kristne martyr var jo Stefanus, ham mindes vi hvert år i kirken 2. juledag, Sankt Stefans dag. Og da frem for alt på Romerriget, kejser Nero, der gav de kristne skylden for Roms brand og benyttede lejligheden til at lade en mængde kristne henrette. Igen under kejser Domitian blev kristenforfølgelser officielt organiseret både i Rom og i Lilleasien. Det er historie, som vi kan fordybe os i, hvis det interesserer. Men kristenforfølgelser er desværre ikke kun historie, også i vor oplyste tid finder der kristenforfølgelser sted. En artikel i Kristelig Dagblad for nylig kunne oplyse os om, at antallet af kristne, der må lade livet for deres tro i vor oplyste tid gennemsnitlig er 100.000 om året – altså en million kristne er blevet martyrer, har mistet livet for deres tro i tiåret 2000-2010, det viser en ny undersøgelse! Vor tids kristenforfølgelser finder især sted i de islamiske stater, de betydeligste forfølgelser i vor tid finder sted i lande som Saudiarabien, Nordkorea, Iran, Somalia og Maldiverne, men også i lande som Irak og Nigeria forfølges kristne i dag. »Det er forfølgelse i de muslimske lande, der er stærkt medvirkende til, at tallene er så høje,« siger professor Viggo Morten-

www.dronninglundkirke.dk

sen, Århus Universitet, »i det øjeblik et land indfører sharia-lovgivning, har landet undsagt religionsfriheden. Dertil kommer andre lande, der heller ikke følger den accepterede definition af menneskerettighederne, som inkluderer religionsfrihed.« Vi kan heldigvis i vort land i frihed sammen bekende vor kristne tro, og det gør vi ved hver gudstjeneste – vi kan bekende vor kristne tro både i og udenfor kirken uden at der krummes et hår på vore hoveder. Men det er altså ingen lunde en selvfølge i andre dele af verden selv her i det 21. århunderede. Respekten for det enkelte menneskes frihed og ret til at tro og mene har trange kår i store dele af verden, og vi må med skam erkende, at vi også har minoriteter her i vort fredelige land, der lider på grund af deres religion - ortodokse jøder eksempelvis er ofte udsat for fysisk og psykisk overlast i Danmark og i andre oplyste lande. Der er god grund til, at vi beder om fred og forsoning mellem alle folkeslag og religioner, vi må bestandig øve os i at forstå, at forskellighed er en rigdom og en styrke i et fællesskab. Poul Krabbe-P.

3


GLIMT FRA PROJEKTGUDSTJENESTEN Glimt fra »projektgudstjenesten« den 15. marts. »Kaos« var temaet for en ny måde at lave gudstjeneste på, som blev forsøgt tirsdag den 15. marts i samarbejde med Dronninglund Efterskole. Kaos refererede til, at aftenen forløb som en vekselvirkning mellem forskellige fælles ting som sang, performance fra 9. klasse og så en række stationer rundt i kirken, som man kunne besøge. F.eks. sidde i et hjørne og høre musik, mens man så på billeder og ord, skrive tak på blade og hænge på et træ, skrive svære ting på et kors, male et fælles billede, og tænde lys, og man kunne få en snak i enerum med præsten. Og så spillede bandet, der var sat sammen til lejligheden fantastisk. En spændende og anderledes gudstjeneste, som involverede alle, der var med. Rune Thomassen

Deadline:

Indlevering af materiale til næste kirkeblad er den 15/5 2011.

4

www.dronninglundkirke.dk


Jeppe aakjær Vor store naturpoet Jeppe Aakjær, sad i januar 1887 indespærret i Viborg tugthus i 17 dage for at have holdt gudsbespottelige foredrag i Fly skole i hjemsognet ved Skive. Han havde været i København og havde taget præliminæreksamen, så nu skulle hans hjemegns bønder have sandheden at vide, men på den tid var blasfemiparagraffen ikke kørt ud på et sidespor, som den jo er det i dag! Så Jeppe Aakjær måtte lide den tort at opleve Viborg tugthus indefra, og de 17 dage der brugte han til at læse hele Bibelen fra ende til anden, både Det Gamle og Det nye Testamente – og det skal understreges, at det ikke var en del af straffen for at holde gudsbespottelige foredrag! I et brev til forfatteren Marie Bregendahl, som han senere blev gift med, skrev han: »Af alt hvad ondt jeg må friste, lad mig dog aldrig miste min barnetro. Intet menneske er lykkelig uden den – i det øjeblik, da jeg bliver udråbt overalt for fritænker – ja, for gudsbespotter, da sidder jeg hensunken i Vorherres favn fyldt af barnetroens milde fryd.« Jamen, var Jeppe Aakjær da ikke ateist. Sådan blev jeg spurgt i Sognegården, efter at jeg havde talt så varmt om denne forfatter i forbindelse med genudgivelsen af Rugens sange i 2006. Jo, det var han da vist nok, Aakjær udviklede sig hele livet igennem, men han slap dog aldrig sin interesse for Bibelen. Men da han omkring 1890 læste Darwins: Arternes oprindelse,

www.dronninglundkirke.dk

blev den bog meget bestemmende for hans opgør med kristendommen, og Brandes kom også til at betyde meget for ham. Men dykker vi ned i Aakjærs lyriske produktion bliver det tydeligt, at han ikke var ateist i traditionel forstand, i virkeligheden synes jeg, at fordybelse i hans digtning snarere rejser spørgsmålet, hvorfor Aakjær hæftede betegnelsen ateist på sig selv. Og et svar på spørgsmålet kunne være, at Aakjær for alt i verden ikke ville sættes i bås med hverken grundtvigianere eller med indre missions folk. Noget af det meget fascinerende ved Jeppe Aakjær er, at han spænder så vidt, som han gør. På den ene side kan man med rette hævde, at han var mere grundtvigsk end Grundtvig selv. Jeppe Aakjær har til fulde draget konsekvensen af Grundtvigs aksiom: Menneske først og kristen så – og føjer noget meget vigtigt til: Forståelsen af sammenhængen mellem natur og menneske. Både på det religiøse og det sociale område skærer Aakjær helt ind til benet, hos alle de forskellige ideologier, der var i luften på hans tid, savner han forståelse for den natur- og menneskeopfattelse, som han havde oplevet gennem hans opvækst i landalmuen. Derfor må Aakjær gøre sig fri og gå sine egne veje, så han i sin lyrik kan skildre menneskelivet i natursammenhængen rummende tidløse og universelle værdier.

På den anden side har Aakjær altid haft sangen: Nu er det længe siden, men end det gemmes i mit sind, med i Indre Missions sangbog, Hjemlandstoner. Om det skyldes storsind eller uvidenhed skal jeg ikke dømme om, men Indre Mission har altid været meget kritisk med, hvem der kommer til orde i deres sammenhæng, så man må undre sig over, at en ateist er sluppet gennem nåleøjet! Sangen med de uforlignelige høstbilleder, da rugen skulle i lade, er skrevet i 1906, ni år efter at Aakjær havde skrevet sin første bog, stridsskriftet: Missionen og dens høvding – hvor der ikke lægges fingre imellem. Men der er strofer i Aakjærs digtning, der uden et dybere kendskab til forfatteren uden videre kan tages til indtægt for en pietistisk måde at leve livet på – det har givetvis ikke behaget Aakjær! Det er et spørgsmål, om vi gør ret i sådan groft at opdele vort folk med betegnelserne det grundtvigske og det missionske. Jeppe Aakjær viser for mig at se en tredje meget jordnær vej til sandheden, den afslører sig, når vi skærer helt ind til benet og skræller al hyklerisk religiøsitet, falske modsætninger mellem natur og menneske, mellem det dennesidige og det hinsidige, bort. Den tanke slog mig, da jeg for nogen tid siden deltog i et sommermøde på Jenle sammen med 250 andre. Poul Krabbe-P.

5


Hvad hedder de TRE vigtige dage i påsken?

TILLYKKE TIL Natacha Mejer Nielsen, 13 år Slotsgade 5, 9330 Dronninglund Hurra! Du sendte den rigtige løsning på konkurrencen og vandt udtrækningen! Påskeæg er på vej til Natacha! Mange hilsner fra Gurli Thomassen

Familieaften i Missionshuset Fredag den 01.04. kl. 17.30 Familieaften. Kom og vær med til en aften, hvor børn og voksne kan opleve noget sammen. Vi begynder med at spise sammen. Derefter er temaet: TILGIVELSE. Gurli og Rune Thomassen har en plan, så både store og små kan være med. Sted: Dronninglund Missionshus, Lundagervej 4 Vil du vide mere, kan du kontakte: Rigmor Fredsgaard Jakobsen Tlf. 98 86 12 19 Rigmor.fredsgaard@mail.tele.dk

6

Løs koden A = 1, B = 2 osv. (udlad w) 19 – 11 – 26 – 18 – 20 – 15 – 18 – 19 – 4 – 1 - 7 12 – 1 – 14 – 7 – 6 – 18 - 5 – 4 – 1 – 7 16 – 28 – 19 -11 – 5 – 4 – 1 - 7 Send løsningen sammen med dit navn, adresse og alder til: Gurli Thomassen, Slotsgade 34, 9330 Dronninglund eller gr.thomassen@stofanet.dk inden den 1. maj så er du med i lodtrækningen om en god pose slik.

BørneKirke i Dronninglund Kirke Kom og vær med til sjov og hygge i BørneKirken om søndagen, mens præsten prædiker! Påskedag, søndag den 24. april Søndag den 15. maj Vi ses! Gurli Thomassen nyt minikonfirmandhold for 3. C på Dronninglund Skole Opstart onsdag den 30. marts

F D F

FDF – Dronninglund CYKElSpOnSOrrAllY 2011 torsdag d. 12. maj kl.18-20.00 Se mere info www.fdf.dk/dronninglund

www.dronninglundkirke.dk


Påskeæg

Gækkebreve

Ægget hører påsken til. Efter lang tids faste skulle der festes, og ægget var i gamle dage en værdifuld spise og blev serveret som festmad. Ægget er også symbol på liv, og derfor et symbol på, hvordan Jesus opstår fra de døde og bliver levende igen påskemorgen.

Op til påske er det tid at sende gækkebreve. At gække betyder at drille. Og meningen med at sende gækkebreve er også at drille den, man sender gækkebrevet til. Man skriver kun sit navn med prikker, og kan modtageren ikke gætte, hvem gækkebrevet er fra, skal vedkommende give et påskeæg! I Danmark har vi sendt gækkebreve til hinanden siden middelalderen.

Palmesøndag

Palmesøndag har navn efter fortællingen om Jesu indtog i Jerusalem. Jesus var sammen med sine disciple på vej til Jerusalem. Folk i tog imod ham med hurraråbet »hosianna« og pyntede vejen foran ham med palmegrene. Palmesøndag indledes det vi kalder »den stille uge« - nemlig påskeugen.

www.dronninglundkirke.dk

7


arrangementer Danmissions forårsmøde i Sæby kirke og Mariahuset Mandag den 23. maj k. 19.30 Vi begynder med en kort gudstjeneste i kirken, derefter går vi over i Mariahuset, hvor vi drikker kaffe. Anne Mette Jürgensen, Danmissions udsending på Bibelskolen i Cambodja fortæller fra sit arbejde – hun er præst, så hun har også tjenesten i kirken. Velkommen i et godt fællesskab om en god sag! Senioreftermiddag Fredag den 1. april kl. 14 »En rejse i årstidens sange og salmer i toner og billeder« Vi får besøg af tidligere forstanderpar på Dronninglund Efterskole, Bente og Jens Rasmussen, der vil tage os med på rejse rundt i årstiderne, led-

saget af billeder, små historier og digte. Velmødt til en hyggelig eftermiddag i sognegården. Konfirmandguds tjeneste i Dronninglund kirke Tirsdag den 5. april kl. 19.30 Det er 7.b fra Dronninglund skole, der prøver kræfter med selv at lave en gudstjeneste, hvortil forældre og familie får en særlig invitation. Konfirmanderne klarer selv læsninger og bønner, og prædikenen er i år to små digte af salmedigteren Hans Anker Jørgensen. Alle er velkomne! Dronninglund Kirke Tirsdag den 19. april kl.16.30 Stemningsfyldt musikoplevelse i påskeugen. Samuel Frederiksen vil i samarbejde med kirkens egen organist, Gerda Essendrop, spille et 30-40 minutters program på sin cornet. Cornetten har ord for at have en noget blødere klang end trompeten, og kan fylde et kirkerum med sin smukke klang. Samuel Frederiksen bor i Hvalpsund, men har tætte forbindelser til Dronninglund-området via sin kone, Lena, som for nylig holdt foredrag i Dronninglund sognegård om sin spændende familie, med hvad dertil hører af hugorme og skråtobak. Samuel

8

Frederiksen bor i Hvalpsund og lever et liv fyldt med musik. Sammen med skoleinspektørjobbet i Hvalpsund var Samuel Frederiksen leder af Farsø kommunes Musikskole og udøvende organist og pianist. Han har spillet eufonium i Flyvevåbnets Brass Band i Aalborg.

Befrielsesgudstjeneste i Dronninglund kirke Onsdag den 4. maj kl. 20.00 Vi fortsætter den gode tradition med at fejre befrielsen efter 2. Verdenskrig med en festlig gudstjeneste, den 4. maj kl. 20.00. Alle foreninger og organisationer indbydes til at møde op med deres Dannebrogsfaner, det håber vi også sker i år, det er med til at gøre gudstjenesten ekstra festlig! Velkommen i Dronninglund kirke! Poul Krabbe-P. Senioreftermiddag I Dronninglund Sognegård Fredag den 6. maj kl. 14.00 Ildsjæl fortæller om Vildmosen!

www.dronninglundkirke.dk


Christian Larsen fra Biersted er dybt involveret i egns- og oplevelsescentret »Vildmoseporten« – han fortæller levende for os i ord og billeder om, hvordan mosen opstod og blev opdyrket, om Ryåen og mosen i dag med dens forskellige seværdigheder. Vi synger og drikker kaffe sammen, og der er en kort afslutning ved præsten. Velkommen til en god oplevelse i Sognegården! Korkoncert i Dronninglund Kirke søndag den 29.maj kl. 19.30 Nordjyllands velkendte pigekor »Nordjysk Pigekor« gæster Dronninglund Kirke med et meget varieret program. 35 piger i alderen 12-19 år nyder at synge alle slags sange. Koret dirigeres af Trine Langagergaard Windbirk. Koret har igennem mange år været på koncertturneer i udlandet. Bl.a. Japan, Italien, USA, Skotland, Spanien, Ungarn, Kina og Portugal.

Hvor blev den første halvdel af menighedsrådsperioden af? Første halvår af menighedsrådsperioden i Dronninglund sogn er forløbet i fuld fart. For mit vedkommende er jeg nyvalgt og der har været mange spændende opgaver, at sætte sig ind i. De overordnede poster, som jeg har varetaget i perioden er inden for områderne kirkeværge, sekretær, webmaster og kommunikation. Min opfattelse af den første del af perioden er, at finde sig til rette i et menighedsråd på 12 personer. Der udover har vi brugt tid på, at få det nye It-skrivebord indført og de mange muligheder det giver. Grundlæggende er der meget administration, som skal udføres, og derfor tager det en stor del af den tid, vi har på menighedsrådsmøderne. Måske kan det skyldes, at Dronninglund sogn er inde i en udviklingsfase, hvor der er gang i mange forskellige ting. Nogle områder er igangsat af det tidligere menighedsråd og andre af det nuværende råd. Rådsmedlemmerne har det for øje, at udvikle sognet med tanke på fremtiden. Som jeg kan se det, kunne jeg på sigt

www.dronninglundkirke.dk

ønske mig, at den økonomiske del bliver gjort mere simpel, sådan at der vil blive mere tid til at drøfte, hvordan sognet skal udvikle sig fremover og hvad der skal kendetegne folkekirken. Forstået på den måde, at når der sættes et nyt skib i søen, vil det være fint, at få et par skibe i havn samtidig. Der er en tendens til at der i fremtiden vil blive afholdt flere sognemøder, hvor man som medlem af sognet kan være med til at præge debatten i sognet. Det virker som om, det vi har gjort gennem mange år, er svært at bryde med, men det mener jeg, er vigtigt, at vi i folkekirken tør gøre, for ellers vil kirken ikke følge med den udvikling, som er i samfundet alment. Ud fra mit synspunkt, skal der ikke gives køb på det kristne budskab, nej tvært imod, vil det være vigtigt at budskabet bliver nærværende i nutidens Folkekirke. Afslutningsvis: Der er rigtig mange spændende udfordringer med særdeles spændende udfald ind i mellem. Jeg har gennem den første periode også den opfattelse, at det er rigtig givtigt for et råd, at det er sammensat af personer, som er af forskellige køn, alder og med mange forskellige berøringsflader og kontakter, det er med til at skabe god udvikling i vores sogn.

9


notitser Sognegården Fredag d. 08.04. - Senioreftermiddag kl. 14.00 – v/ Jens Rasmussen. Fredag d. 06.05. - Senioreftermiddag kl. 14.00 v/ Chr. Larsen, Biersted.

Dronninglund sogns kirkekontor:

Sognegården · Rævdalsvej 5 · 9330 Dronninglund Sekretær Christell Gade · cg@km.dk Åbningstider: Mandag og onsdag kl. 9.00-13.00 Torsdag kl. 14.00-17.00 · Tlf. 98 84 42 43 Mobil 24 87 11 84 Sognepræst kbf. Poul Krabbe-P. Tlf. 98 86 13 13 · Mobil 24 87 11 90 · pkp@km.dk

Indsamlet i kirkerne Dronninglund Kirke 01.01. Bibelselskabet 02.01. Bibelselskabet 09.01. Bibelselskabet 16.01. Kirkens Korshær 23.01. Kirkens Korshær 30.01. Kirkens Korshær 06.02. Folkekirkens Nødhjælp 13.02. Kirkens Korshær 20.02. Folkekirkens Nødhjælp

kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.

454,00 80,00 305,50 356,50 240,00 125,00 198,50 55,00 412,50

Brug præsterne! Dronninglund sogn er stort, der er så mange sognebørn, at det ikke er muligt for os præster altid at have det fulde overblik over, hvem der kan have brug for et besøg af præsten. Derfor hold jer endelig ikke tilbage for at kontakte os og bede om et besøg, det er faktisk at gøre os en tjeneste, for vi har meget brug for at møde jer i hjemlige omgivelser. Vi kommer også gerne og holder hjemmealtergang til alle, som ønsker det. Præster bliver bedre af at blive brugt! Besøgstjenesten i Dronninglund Ønsker du at få besøg, eller er du interesseret i at blive besøgsven, kan du henvende dig til: Hanne Sloth tlf. 98 84 23 90 eller Elin Andreasen tlf. 98 84 15 18.

Foto: Frits Danielsen

Se i øvrigt Dronninglund kirkes hjemmeside: www.dronninglundkirke.dk

Menighedsrådsmøder: Der er menighedsrådsmøder følgende datoer 12. april og 10. maj kl. 19.00.

NB! På Dronninglund sogns hjemmeside www.dronninglundkirke.dk

10

www.dronninglundkirke.dk


MødeKAlender KØBMAnDSGÅrDEnS GEnBruG

FDF (Bemærk ændringer!)

Nørregade 3 · Dronninglund Tlf. 98 84 25 03 Butikken er åben ma.-fre. 10-17.30, lø. 10-12.

Møderne afholdes i FDF-huset, Lundagervej 48.

MØBElSAlGET Nørregade 7 · Tlf. 27 39 28 94 Butikken er åben tirsdag og torsdag 13.30-17.00, lørdag 10-12. Større ting kan afhentes – kig ind! KFuM OG KFuK 08.04. Forberedelser til påske – kl. 18.00 i Sognegården. 27.05. Sejltur på Voerså og grill med start fra Fæbroen, hvor kanoerne er klar. Tilmelding til spisning på mail - toveorla@os.dk Dronninglund KFUM & KFUKs Fredagsfamilie, Orla og Tove Pedersen telf. 98842010 Mail toveorla@os.dk Se mere på hjemmeside: www.dronninglund.dk

DAnMArKS FOlKEKIrKElIGE SØnDAGSSKOlEr Børneklubben mødes mandag kl. 15.15-16.45. Kontaktperson Anni Solgaard tlf. 98 84 28 64. Juniorklubben mødes tirsdag kl. 19.00-21.00 Kontaktperson Rigmor Fredsgaard, tlf. 98 86 12 19, rigmor.fredsgaard@mail.tele.dk Mini-juniorklub, 9-12 år, mødes torsdag 14.30-16.30. Kontaktperson Petra Ruijmschoot, tlf. 98 25 48 44, apr@familie.tele.dk InDrE MISSIOnS unGDOM Indre Missions Ungdom – Østvendsyssel IMU. Mødes hver mandag 19.30 i Albæk kirkehus. Kontaktperson Carina Olsen, tlf. 28 71 49 69.

www.dronninglundkirke.dk

Klasse Mødedag/tid Puslinge (bh.-1.klasse) Tumlinge (2.-3.klasse) Pilte (4.-5.klasse) Væbner (6.-7.klasse) Seniorvæbnere (8.-9.klasse) Seniorer (9.-…….)

F D F

torsdag kl. 17.00 - 18.30 mandag kl. 17.30 - 19.00 onsdag kl. 18.30 - 20.00 onsdag kl. 18.30 - 20.30 onsdag kl. 18.30 - 20.00 fredag efter aftale

Der er mulighed for at flytte FDF-klasse, hvis du har en ven, du gerne vil være sammen med! Vil du vide mere kan du kontakte: Merete Knudsen tlf. 98 84 32 31 eller se på hjemmesiden: www.fdf.dk/dronninglund DrOnnInGlunD MISSIOnSHuS Kontaktperson Birgit Særkjær, tlf. 29 70 18 06 / birgitsaerkjaer@stofanet.dk April 01.04.* Familieaften: Kom og spis med kl. 17.30 – Tilgivelse v/ Gurli og Rune Thomassen 06.04. Bibelkreds i hjemmene. 15.04.* Til Israel med Linda Pedersen og Martin Brix – Fællesmøde. Maj 04.05. Hvad siger Bibelen om det kristne fællesskab v/ missionær og seniorkonsulent Poul Erik Hansen, Farsø. 11.05. Det kristen fællesskab er en udfordring – fortsættelse v/ Poul Erik Hansen, Farsø. 18.05. Bibelkreds i hjemmene. 25.05. Vores egen aften. 27.05.* Familieaften kl. 19:00 – Syng med glæde v/ musikkonsulent Peter Ringgaard. Hvor intet andet er anført begynder møderne kl. 19.30. Datoer med* er ikke onsdage.

11


gudSTJeneSTer Gudstjenester på Margrethelund og Dronninglund Sygehus Den 1. og 3. torsdag i måneden kl. 14.30 på Margrethelund med efterfølgende kaffe sammen med deltagerne - kl. 16.00 på Sygehuset i dagligstuen på afd. M1.

GuDSTjEnESTEr

DrOnnInGlunD

DOrF

03.04. - Midfaste Joh. 6,1-15

Kl. 10.00 Poul Krabbe-P.

Ingen

05.04.

Kl. 19.30 Poul Krabbe-P. Konfirmandgudstjeneste

10.04. Mariæ bebud. dag Luk. 1,26-38

Kl. 10.00 Rune Thomassen Konfirmation

Ingen

17.04. – Palmesøndag att. 21,1-9

KL.10.00 Rune Thomassen

Kl. 10.00 Poul Krabbe-P. Konfirmation

21.04. – Skærtorsdag Matt. 26,17-30

Kl. 19.30 Rune Thomassen

Ingen

Gudstjenester i Blåbærhaven 14.04. Poul Krabbe-P. 12.05. Rune Thomassen

22.04. – Langfredag Matt. 27,31-56 ell. Mark. 15,20-39

Kl. 10.00 Poul Krabbe-P. Liturgisk

Ingen

Kirkebilen kører søndage og helligdage til Dronninglund Kirke: Gudstjeneste kl. 10.00 Margrethelund 9.25 Blåbærhaven 9.30 Rutebilstationen 9.35 Stormgade 9.40

24.04. – Påskedag Mark. 16,1-8

Kl. 10.00 Rune Thomassen Kirkekaffe Børnekirke

Kl. 10.00 Poul Krabbe-P. Kirkekaffe

25.04. – 2. påskedag Luk. 24,13-35

Kl. 10.00 Poul Krabbe-P.

Ingen

01.05. – 1.s.e. påske Joh. 20,19-31

Kl. 10.00 Rune Thomassn Konfirmation

Ingen

08.05. – 2.s.e.påske Joh. 10, 11-16

Kl. 10.00 Poul Krabbe-P. Konfirmation

Kl. 10.00 Rune Thomassen Kirkekaffe

15.05. – 3.s.e.påske Joh. 16,16-2

Kl. 10.00 Rune Thomassen Kirkekaffe Børnekirke

Ingen

20.05. Bededag Matt. 3,1-10.

Kl. 10.00 Poul Krabbe-P.

Ingen

22.05 – 4.s.e.påske Joh. 16,5-15

Kl. 10.00 Poul Krabbe-P.

Ingen

29.05. – 5.s.e.påske Joh. 16,23b-28

Kl. 10.00 Rune Thomassen

Ingen

02.06. - Kr. Himm.fartsdag Mark. 16,14-20

Kl. 10.00 Poul Krabbe-P.

Ingen

07.04. Poul Krabbe-P., Margrethelund. Sophie Nordentoft på Sygehuset. 05.05. Rune Thomassen på Margrethelund. Lisbeth Bukh på Sygehuset. 19.05. Kathrine Buus Christensen på Margrethelund. Jeanette Geller på Sygehuset.

Er der gudstjeneste kl. 14.00 eller kl. 16.00 – samme plan med start 35 min. før gudstjenesten begynder. Er der ikke 10 gudstjeneste i Dr.lund kirke kører bussen efter samme plan til Dorf kirke. Kirkebil til Dorf/Dronninglund Kirke fra Dorf kirkedistrikt ved henvendelse på tlf. 98 86 13 13.

Udgives af Dronninglund Menighedsråd · Sats og tryk: Basis-Tryk, Dronninglund.

www.dronninglundkirke.dk

Kirkeblad april - maj 2011  
Kirkeblad april - maj 2011  

Kirke Påske kalender

Advertisement