Page 1

SOKNADSSKJEMA- DROMMESTIPENDET2OIO Skjemaetmi fyllesut og returneres elektronisktil L_oj{akligrl:dtlrp$qillpglder.ngsenesr fredag5. mars2010av rektor/ansvarlig personro. tu-iturstol; akfi-u"e".Tile vedtegg (bilde,film- og lydfilerosv.)sendes elektronisk somegnefiler. Skjemaethartre sider. Ile sporsmil

ulturskolensnavn : -post kontaktperson: 14,$

elefonkontaktperson: obil kontaktperson: ar kommunentidligere nornineri ren/ eltsoker avn ssker :

1oQa66 t"l ("

kiriEi

-&r L L

pper/ensembler

mmersnavn, fodselsdato/irog nstrument: nformasjon om solist/gruppe obil: r - tilgjengelig for alle : I ! 1

va er din storedrsm som ung kunstner, hvordankan Drsmmestipendetvrere ed pl i realiseredenne? :

eater/drama

illedkunst: nde skriving et - beskrivmed egneord : kumentasjonsom vedleggesi egnefi

.k ltr'un'cit

http://www.drommestipendet.no/static_media/uploads/soknader/steffen-masterbakk/vedlegg/Steffen0001%2  

http://www.drommestipendet.no/static_media/uploads/soknader/steffen-masterbakk/vedlegg/Steffen0001%20(2).pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you