a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

2012

1


ADRESS: Drömmarnas Hus Frölichs väg 4 213 68 Malmö HEMSIDA: www.drommarnashus.se KONTAKT: info@drommarnashus.se 040–31 15 80


Inledning Drömmarnas hus jobbar med viktiga frågor. Rädslor, glädje, drömmar och tankar. Vi tittar tillsammans med barn och unga på omvärlden. Vad är det som händer omkring oss och varför? Vi arbetar på olika sätt, med olika konstformer men på lika villkor. Alltid med lust, glädje, fantasi och kreativitet. Vi lyssnar på ungas frågor och funderingar och tar deras idéer på största allvar. Sen gör vi en teaterföreställning tillsammans. Eller en konstvernissage. Eller en tv-serie. Ibland planterar vi en dröm. Bokstavligen alltså, ute i trädgården. Eller så går vi ut i skogen och ser om naturen kan hjälpa oss till ett bättre självförtroende, till lugn och harmoni. Vi håller till i den stora herrgården i Rosengård, i trädgården bakom huset, i Fulltofta strövområde och på olika skolor i Skåne. Ibland är vi ute i Europa. Eller på gator och scener runt omkring i Rosengård, i Malmö och i Sverige. Drömmarnas Hus drivs som en ekonomisk förening utan vinstsyfte. Vi arbetar med barn och unga både i skolan och på fritid och lov. Under året 2012 har vi som professionella kulturarbetare mött 23 359 personer i kreativa och sociala processer och projekt. 67 skolor i 15 kommuner i Skåne har fått möjlighet att arbeta med oss. Året som har gått har gett oss många nya samarbeten som i sin tur har gett de unga vi jobbar med nya kontakter. Våra metoder att arbeta med kultur och natur har utvecklats och synliggjorts i många olika sammanhang. Vi är glada för alla dem som vi möter som vill ge, öppna upp och medverka till att kulturen får ta plats. Utan våra finansiärer hade ingen del av verksamheten varit möjlig. Varje bit bidrar till helheten och det är på så sätt vi kan verka optimalt med vårt uppdrag: att se till att unga får tillgång till kultur och alternativa lärformer. Vi vill också rikta ett stort tack till vår fantastiska personal som under året sett till att många ungas drömmar förverkligats!


TRÄDGÅRDEN

6

22 KATLEGO

SUMAK

9

25 BANG!

INTERNATIONELLT 10 KVÄLLSKURSER 10 KULTURSAMORDNING

11

SKAPANDE SKOLA 13 MITT OMRÅDE 14 VATTENALMaNACKA 14 UTANFÖR RaMARNA

17

ZONEN WORKSHOP 17 MALMÖ KOM! 17 MALMÖFESTIVALEN 18 DRÖMKÖREN 18 TEAM GURAN 21 TRIQUE 21 ÄVENTYRET 22 MIN ÄLSKADE PIERROT 22

25 ZONEN 25 MIDSOMMAR 25

SOMMArlov

26 SKÖRDEFESTEN 26 JULFESTEN 28 Workshops & FÖRELÄSNINGAR 29 Studiebesök 29 Personal 29 personalARBETE 29 ”Ung i sommar” & praktikanter 29 Kommunikation marknadsföring 30 Finansiärer 30 Tack till


trädgården Planering Vi bygger ett S.M.A.R.T MAT-centrum Under vårmånaderna mars–maj arbetade vi intensivt med att förså, jordförbättra och plantera alla de grödor som vi vill ha med i vår köksträdgård. Den är uppbyggd utifrån en sexårig växtföljd och grödorna i köksträdgården används i våra olika kurser utifrån S.M.A.R.T. MAT-konceptet. Köksträdgården blir även till en fantastisk plats där barn, unga och deras föräldrar från området kan vara delaktiga. Av grödorna har vi tillagat både mat och fika och syltat och saftat tillsammans med barnen och med de som deltog under sommarlovs- och kvällsverksamheten.

Grunden för trädgårdens design Parallellt med köksträdgårdens arbete har det även skissats på designen som bildar grunden för helhetstänket i trädgården. Den bygger på permakultur och under året har vi gjort ett omfattande researcharbete för att verkligen tänka rätt utifrån alla olika parametrar. Viktigt är till exempel väderstreck, rörelsemönster och målgrupp i trädgården. Vi har planerat in anläggning av ett utomhuskök, uteklassrum, en skogsträdgård och komposter. Även dagvatten kommer att samlas upp och användas för bevattning.

Skogsträdgård Växtbeställning och planering för grödor har gjorts för kommande utplantering under våren 2013. En blandning av fruktträd, bärbuskar och perenna, ätliga växter och blommor har köpts in. Vi förbereder för en stor mångfald av växtlighet och för ”gröna rum” som ska användas för att arbeta pedagogiskt i. Här kan man hålla workshops i trädgårdsrelaterade ämnen som till exempel bin och pollinerares betydelse. Under hösten gjordes ett omfattande grävarbete med jordförbättring för att jorden skulle frostspricka under vintern.

Uteklassrum och utomhuskök Under hösten gjordes gräv- och markarbete 6

inför det kommande uteklassrummet med tillhörande grillyta. Vi grävde även inför utomhusköket och plintar till tak sattes ned i marken. En mängd olika skisser och modeller för det kommande köket har tagits fram som bygger på en vedeldad ugn, grill- och vedeldad kokyta och en sköljplats för grönsaker och ett arbetsbord.

Verksamhet och aktiviteter Mötesplats för odlingsglädje Under hela året har en mängd barn och unga deltagit i trädgårdens olika delar. Vissa barn kommer ofta till oss för att prata och jobba tillsammans med våra pedagoger och trädgårdsmästare. Vi har även haft vuxna deltagare på besök under året. St. Maria folkhögskola har till exempel haft återkommande träffar i trädgården med lektioner om naturvetenskap. Kryddgårdsskolan kom vid ett flertal tillfällen och har haft egna lektioner om binas betydelse. Förskolebarn i olika åldrar tittar förbi både kortare och längre stunder, och på sommaren kunde man se de boende slå sig ner för att sola, prata och spela spel. Ju större närvaro vi har haft i trädgården desto större delaktighet har vi sett från de kringboende. Liv och rörelse genererar fler besökare och mer delaktighet. Känslan av att platsen är viktig för dem som jobbar där och att den är öppen och inbjudande för alla runt omkring tror vi är ett vinnande koncept!

Sommarlov – odling och matlagning Under tre sommarveckor hade vi aktiviteter i trädgården. Här lagade vi mat tillsammans, tog hand om köksträdgårdsodlingarna, lekte lekar, byggde, målade på kartong och fixade dockteater. Vi syltade, saftade och lagade mat. Varje vecka avslutades med en fin sommarfest där vi smakade på det vi tillagat under veckan och smyckade trädgården med det vi skapat.

Kvällskurs i trädgården En kväll i veckan under hösten höll vi vårt fina orangeri öppet. I anslutning ligger den prunkande trädgården där barnen varit med och odlat och skött om alla trädgårdssysslor från vår till höst. Hösten är skördetid, och tillsammans tog vi hand om det som trädgården gav.


7

7


8


Av grödorna lagade vi mat och det vi inte åt direkt tog vi hand om och konserverade på olika sätt. Vi lagade mat över öppen eld och med mysig stämning blev det en fin mötesplats och någonting positivt för barnen att göra på kvällstid – en självklar plats att gå till på sin fritid.

Skördefest med familjer och boende Vi tror att det är mycket viktigt att skapa traditioner och kontinuitet för att bygga upp trygghet, gemenskap och gemensamma evenemang på Rosengård. För tredje året i rad arrangerade vi Skördefesten i Drömmarnas Hus stora trädgård. Det här året fick vi ihop hela sexton samarbetspartners till arrangemanget. En blandning av konsthantverkare, föreningar från Rosengård, stadsdelen, studieförbund och Länsstyrelsen resulterade i en oerhört lyckad fest med över 500 besökare. Skördefesten bjuder på ett enkelt sätt in både föräldrar, barn och föreningsliv till att träffas under fokus på trädgård, odling, mat och gemenskap.

Ett år i trädgården – pedagogiska ark Vi har under 2012 arbetat fram ett fantastiskt inspirerande och lärorikt material kring odling, matlagning och aktiviteter i trädgården. Det är 36 pedagogiska ark som bär namnet ”Lärande liv – ett år i trädgården”. Materialet är i första hand till för pedagoger och personal inom förskola och skola. Tanken är att inspirera pedagogerna till att arbeta aktivt med sina elever med att så, skörda och tillaga grödor. På detta sätt erbjuder vi barnen en upptäcktsresa med alla sinnen in i grödornas nyskördade mylla. Beroende på ålder hos barnen fördjupas även kunskap kring exempelvis kretslopp och pollinerares betydelse. Även fördjupande aktiviteter som att bygga en egen örttork, studera väder utifrån Bondepraktikan eller bygga en kompost kan man ägna sig åt. Materialet är en enkel introduktion för nybörjaren till att prova själv och kan med lätthet även användas av föräldrar med barn eller andra odlingssugna. I klassrummen kommet arken stå på en tavellist, tre ark för varje månad. Ovanför hängs den spännande affischen med en bild av hela

årets färgskiftningar, grödor och aktiviteter. ”Ett år i trädgården” är ett tidlöst material som kan fördjupas med deltagarnas egna observationer och erfarenheter. Av alla 36 arken kan man även bygga ett golvpussel i superstor skala. Under 2013 kommer vi att bjuda in pedagoger och lärare till releaseträffar i trädgården. Under denna pedagogiska afterwork tillsammans med Malmö Naturskola och specialinbjudna gäster delas materialet ut till deltagarna. En fördjupning i materialet och små workshops ger dem möjlighet att testa några av de aktiviteter som de sedan ska göra tillsammans med sina elever. Totalt kommer vi att ha sju träffar under året. Efter sista träffen har alla månadernas ark släppts och deltagarna har ett komplett och tidlöst material för framtiden. Efter hand läggs materialet även upp på Drömmarnas Hus hemsida, tillgängligt för alla intresserade att ladda ner. Malmö Naturskola kommer även att blogga om materialets innehåll på ”Pedagog Malmös” webbsida under året.

Sumak Vi kompetensutbildar för mångfald Projektet Sumak drivs av Drömmarnas Hus i samarbete med Xenofilia och Kryddor från Rosengård. Projektet bygger på en förändringsprocess för företag och organisationer som vill arbeta med värderingar, attityder och mångfald och utveckla mer inkluderande arbetsplatser. 365 personer från byggföretaget NCC, revisionsbyrån PwC och anställda i Malmö Stads stadsdel Västra innerstaden deltog/kommer att delta i projektet. Hösten 2012 påbörjade vi arbetet att med deltagarna synliggöra och ifrågasätta normer på deras arbetsplatser. Verktygen vi använder är kommunikation, mat och kultur. Sumak finansieras av Europeiska socialfonden. Projektet kommer att avslutas med en slutkonferens i juni 2013.

9


Internationellt arbete ICE-net Nätverket Tillsammans med CCE (Creativity Culture Education) har Drömmarnas hus deltagit i bildandet av ett nätverk för organisationer och personer som delar samma syn på kunskap. Nätverket är till för alla som vill arbeta med kreativitet och lärande i och utanför skolan och blir är en mötesplats för erfarenhetsutbyte, inspiration, gemensamt lärande och kontaktskapande för nya internationella projekt. ICE-net fokuserar på att lyfta fram den unika roll som kulturarbetare har i att utveckla kreativitet och skapande hos barn och unga. De organisationer som är med i uppbyggnaden av nätverket, har sedan april 2012 träffats fyra gånger och sammanlagt har 13 olika organisationer deltagit. Under 2012 har det lagts förslag till struktur på organisationer och aktiviteter och en plan för det första större seminariet/workshopen med inbjudna konstnärer och kulturarbetare. Under 2012 har vi drivit nätverket framåt tillsammans med CCE i spetsen. Mötena har kretsat kring vilken värdegrund vi delar, vad nätverkets syfte och mål är, hur organisationen ska se ut, de olika funktionerna, hur stort kansli som behövs, hur kan vi arbeta med frågorna på ”hemmaplan”, utformning av hemsidan, planering av det första seminariet, var kan vi söka pengar och konkret arbete med ansökningar. Nätverket har sedan starten gjort två ansökningar och planerar för ytterligare. Den första större ansökan handlade om finansiering för själva driften av nätverket och gjordes till ”European Cultural Foundation”. Ansökan fick tyvärr avslag. Den andra ansökan gjordes till ”Kulturkontakt Nord” och handlade om att få finansiering för att kunna involvera kulturarbetare i uppbyggnaden av nätverket och medverkan i det planerade forumet i Vilnius i maj. Ansökan gick igenom. Nästa större ansökan 10

som planeras är till Leonardo, ett delprogram inom Livslångt lärande från EU. Leonardo handlar om utbyte och lärande genom utbyte och skulle skapa möjlighet för fler kulturarbetare att ta del av nätverket.

Hemsidan – den digitala mötesplatsen Vi har under året arbetat mycket med projektets hemsida. Det finns en idé och ett konkret förslag om hur den ska se ut och vad den ska innehålla. Den kommer att vara byggd på individer och vara Facebook-liknande vad gäller utseende och funktion. Alla delaktiga konstnärer och kulturarbetare kommer att kunna presentera sig och sitt arbete och genom detta också skapa kontakt med andra. Man kommer att kunna föra diskussioner i grupper och sidan kommer också att innehålla en nyhetsdel där man berättar relevanta nyheter inom området. Ett nyhetsbrev blir kopplat till hemsidan med utdrag och toppnyheter av vad som publicerats

Forum för utövare Vi har också planerat för ”practitioners forum” som vi ska hålla i Vilnius i slutet av maj 2013. Cirka 40 utövare ska kunna bjudas in. Forumet varar två dagar och kommer att innehålla workshops, seminarier och diskussioner. Syftet är att ge utrymme till det gemensamma lärandet och utbytet. Det ska inte vara paneldiskussioner utan fokusera på att visa och diskutera hur man jobbar, worldcafé med specifika teman, inbjudna föredragshållare, feedback från konstnärerna för uppbyggnaden av nätverket, pitcha projektidéer. Målgruppen en blandning av både erfarna konstnärer och nyutbildade och kommer att vara öppet både för enskilda konstnärer men också organisationer som arbetar inom området.

Kvällskurser Alla får vara med Man kan säga att Drömmarnas Hus kvällskurser är husets själ! Hit kommer många ungdomar i varierande ålder, med olika bakgrund, syfte och intresse. Vi har kvällskurser inom


olika konstarter som kan förändras utifrån de ungas önskan och behov. Kvällskurserna har oftast ett långsiktigt mål mot till exempel en teaterproduktion, en konsert, en film eller en utställning. Finalerna från kvällskurserna kan vi sätta upp på någon av stadens stora institutioner som Operaverkstan, Malmö stadsteater eller Skånes Dansteater men de kan även ibland äga rum på Drömmarnas Hus eller någon annan häftig plats. Den som vill får alltid vara med. Vi har aldrig auditions eller inträdesprov men vi har alltid en hög konstnärlig ambition. Kvällskurserna är gratis och riktar sig till barn och unga i hela Malmö. Under 2012 har vi haft teater för yngre, teater från 12 år och uppåt, dans för yngre och dans från 12 år och uppåt, filmskapande och redaktionellt arbete med Mitt Område och musik/sång/rörelse med Drömkören. En kväll i veckan under hösten höll vi också kvällskurs i vårt fina orangeri.

Kultursamordning rosengård Samordna kulturarrangemang Drömmarnas hus har sedan många år tillbaka haft ett kultursamordningsuppdrag via Rosengårds stadsdelsförvaltning. Det innebär att vi servar stadsdelens skolor och förskolor med olika kulturarrangemang. Vi ansvarar också för kommunikation, planering och samarbete för stadsdelens olika kulturombud. Kultursamordnaren är Rosengårds röst till KBU som arrangerar årliga utbudsdagar för både förskolor och skolor där professionellt kulturutbud presenteras.

Kulturombuden – våra viktiga vänner I stadsdelen finns det 26 kulturombud från förskolorna och 14 från skolorna. Kulturombuden är kultursamordnarens länk ut till skolorna och de som bär erfarenheter av hur det ser ut och de som arbetar aktivt med det kulturutbud som fördelas från centralt håll via KBU och Kulturproceduren. Det är ombuden som gör att det blir verklighet av kulturen på skolorna 11


12


och förskolorna och det är helt avgörande att de har tillräckligt med tid att läsa e-post och fördela platser till sina skolor och förskolor.

Förskolorna Från kulturombuden har det uttryckts en stor önskan att få arbeta tillsammans med Gitte Pålsson. Vi inledde året med en fortbildningsdag tillsammans med Gitte och 16 förskolepedagoger. Temat var Gittes sånger om djur från ”Veckans djur i parken”. Sånger från boken lärdes ut och workshopen var mycket uppskattad. Alla fick med sig boken som också delades ut till de förskolor som inte hade möjlighet att komma. Under april blev förskolorna även erbjudna av KBU att gå på Gittes föreställning ”Veckans djur i parken” som spelades på Barnens scen i Folkets park. Som avslutning arrangerade vi årets ”Musik- och picknickdag” med samma tema, där även personal från terrariet i Folkets park deltog med flera olika fina och läskiga djur. Höstens tema blev ett samarbete med Musik i Syd och deras förskoleprojekt ”Älgarna flyger”. Drömmarnas hus projekt Lärande liv blev en samarbetspartner i projektet som bestod av tre olika delar och riktade sig till de yngsta barnen. Inledningsvis bjöd Katja och Anna på en konsert i Drömmarnas Hus orangeri. Kontrabas, cello, marimba och sång tog plats mellan fikonträden och barnen fick sjunga med. Efter detta kom ”Älgarna” ut till de deltagande förskolorna och hade rytmiklek där sångerna fördjupades och barn och pedagoger fick leka. Det hela avslutade med en ”After dagis-konsert” i vår trädgård där även föräldrar och syskon var med. Arbetet för förskolorna har även innehållit Miniröris i parken, gästspel med Teater Sagohuset och föreställningen Mera Max. Provföreställningen med ”Den modige lille skräddaren” och naturligtvis den traditionella julfesten som drog nästan 500 förskolebarn stod även på schemat.

Skolor Vårens första projekt för skolorna var ett skapande arbete med utgångspunkt i nordisk

mytologi. Tre pedagoger från Drömmarnas Hus arbetade tillsammans med årskurs 4 på Apelgårdskolan och deras lärare. De önskade ett projekt som kunde kopplas direkt till skolarbetet – det blev dramatisering av berättelsen om Balder. Vi träffade klassen vid fyra tillfällen och barnen skrev två sånger och två koreografier och allt spelades upp på Drömmarnas Hus inför två andra klasser från Apelgårdskolan. Barnen skrev i utvärderingen att de var stolta över vad de hade skapat men förvånade att det blev en så kort föreställning. Under 2012 firades det att det var 500 år sedan romerna för första gången kom till Sverige. I Malmö finns ett Romskt kulturcentrum som under året gjorde en Sverigeturné med sin romska vagn. Vagnen har restaurerats och inretts för att kunna visa hur romerna levde. Vi fick möjlighet att ta emot vagnen under en vecka i oktober och inbjudna klasser fick både se vagnen och höra historien och dessutom delta i en workshop där man bland annat fick lära sig lite romani.

Gästspel Kultursamordningen tar emot och administrerar ett antal gästspel varje år. Vi förlägger dem oftast till Drömmarnas hus lokaler men ibland även ute på skolor och förskolor. Under 2012 har vi haft sex gästspel där vi har erbjudit 10 föreställningar och sex workshops som sammanlagt har besökts av 540 barn.

Skapande skola Framtidsbilder I februari 2012 skickades en ansökan till Kulturrådet in om att genomföra ett nytt Skapande skola-projekt. Projektet handlade om framtidsbilder. ”Vem vill jag vara i framtiden?” och ”Hur ser mina drömmar ut?” och omfattade årskurs 1 på Rosengårds- och Örtagårdsskolan, 85 barn och 11 lärare. Från Drömmarnas Hus planerades tre kulturpedagoger in som arbetar med drama, dans och konst. I november 2012 inleddes det hela med en workshop och föreläsning med Ulla Wiklund. Det fanns en stark önskan 13


från alla att projektet skulle skapas i nära samarbete med lärarna och Drömmarnas Hus och vara tydligt kopplat till skolarbetet. Under november och december planerades projekt både innehållsmässigt och rent praktiskt. Projektet startade upp med klasserna i januari och pågick fram till påsk 2013.

Arbete för ökad sammanhållning Drömmarnas Hus gjorde ett Skapande skolaprojekt under året tillsammans med två klasser på Videdalskolan. Syftet var att stärka sammanhållningen och öka förmågan till samarbete i klasserna. Under 6 veckor arbetade eleverna med drama, teambuilding, forumteater och självstärkande samarbetsövningar. Målet var att skapa något som man kunde visa upp för resten av skolan och det blev vad vi kallade ”känslofabriken”. Fabriken var uppbyggd i stationer där yngre elever kunde få prova på övningar som de äldre hade tränat på under projektet. Det kunde vara rollspel och dilemmafrågor, men också enklare övningar som uppskattats av de äldre. Fabriken leddes av eleverna där Drömmarnas Hus pedagoger fungerade som rådgivare och guider. Det hela upplevdes som mycket lyckat och har enligt skolan ökat känslan av sammanhållning i skolan.

Mitt område

att få stå framför kameran. Serien ”Deminas hämnd” skapades och på de ungas begäran så skruvade vi upp tempo, magi och fantasyinslag och producerade för en lite yngre målgrupp.

Framtida yrke? Filmteamet bestod av en härlig mix av unga Rosengårdsungdomar och professionella filmarbetare. Ett flertal i teamet har nu varit med och producerat båda filmerna, vilket gör att de unga nu utvecklat ett stort kunnande kring själva produktionen av film. Flera av skådespelarna har fått roller i andra film- och TV-produktioner och söker nu utbildning eller jobb inom branschen.

Redaktionellt Vi har under året även arbetat med vår redaktionella del. ”Vårmagasinet” blev en slags förinspelad liveproduktion som filmades ute i parken, vi hjälpte en lokal låtskrivare att spela in sin första musikvideo och vi startade upp en stor satsning på temat språk och flerspråkighet. Vi har inom detta tema jobbat både skolpedagogiskt och på kvällar och helger. Mitt Område är ett treårigt projekt som avslutas 2013 och finansieras av Allmänna Arvsfonden och Malmö stad.

VATTENALMANACKA

Rosengård – så mycket mer Projektet Mitt Område är till för ungdomar i Rosengård. Vi vill förmedla en annan bild av de människor som bor här och deras område. Vi vet att det finns massor av unga med stor kompetens, kraft och vilja här och därför vill vi visa upp en helt annan bild av området än den som syns i medierna.

Utvecklade rörlig bild Under året började vi i Mitt område att inrikta oss mer på rörlig bild som vårt främsta uttryck. Efter 2011 års filmproduktion ”Under”, ville ungdomarna göra en fristående uppföljare med nya karaktärer, så att fler skulle få chansen

14

Roligt att lära sig om vatten Inför året 2013 som FN har utlyst till ett internationellt år för vattensamarbete, skapade vi under hösten en workshop med tema vatten. Denna tematik var också något som låg inom ramen för kursplan och kunskapsmål i skolan. Sex klasser i årskurs 2 och 3 i Malmö och Skurup fick möjlighet att jobba med två av Drömmarnas hus konstnärer och pedagoger på temat vatten. Workshopen var till för att genom lustfyllt kreativt lärande skapa en större förståelse och lära sig mer om vatten. Eleverna själva skapade tillsammans en unik vattenalmanacka som de


15


16


kunde sätta upp i sitt klassrum. Almanackan blev rolig inspiration till vidare fördjupning under FN:s vattenår för både elever och lärare.

FALLA Utanför ramarna – workshop Vad betyder det att inte passa in? Under året skapade vi ett skolpedagogiskt koncept som riktade sig till årskurs 7 och 8 och lärare i svenska/SO i Malmö och Kristianstad. Vi ville på djupet arbeta med uttrycket ”Att falla utanför ramarna”. Vad betyder det att inte passa in? Eleverna fick under dramaworkshops arbeta fram vad det innebär att vara annorlunda och vi samlade ihop alla tankar, känslor och idéer för att använda som bakgrund till en föreställning. För att verkligen nå på djupet arbetade vi även med lärarna genom att vi höll lärararträffar samt arbetade fram en lärarhandledning.

Blev till musikalisk produktion Tematiken och materialet skulle från början ligga till grund för en föreställning som skulle baseras på Jacob Hirdwalls manus ”Sirimons gåva”. Tyvärr fick vi inte möjlighet att sätta upp den pjäsen. Istället skapade vi 2012 års musikaliska produktion ”Zonen” på Malmö Stadsteater, inspirerad av skolornas material och manuset till Sirimons gåva. Alla elever som hade deltagit i workshopen bjöds in till Zonen där de kunde känna igen en hel del av vad de hade varit med och jobbat fram.

Zonen – workshop Konstgestaltning I samband med Drömmarnas Hus framtagande av scenkonstföreställningen Zonen så valde vi att skapa ytterligare ett skolpedagogiskt workshopupplägg. Även denna workshop var kopplad till tematiken kring utanförskap. Här arbetade vi istället för med drama, med

konstgestaltning. Eleverna fick fundera över vad som skulle hända med dem om de blev skickade till den fiktiva platsen Zonen. Hur luktar det, smakar det, känns, det här? Vad skulle man sakna om man blev skickad hit, långt ifrån sitt hem och sin vardag? Eleverna togs med på en resa som gav dem möjlighet att reflektera över värderingar, ett antal etiska och moraliska dilemman samt att de avslutade dagen med att göra en konstnärlig presentation med sina insikter. Som en avslutning på workshoparbetet fick alla deltagande klasser möjlighet att se föreställningen Zonen när den sattes upp på Malmö stadsteater i maj. Målgruppen var elever i årskurs 5 i Staffanstorp, Kristianstad, Malmö och Lund.

Malmö kom! Tillsammans kan vi påverka vår stad Diskussionen kring Malmö som stad, dess utveckling och framtid hade varit het under en tid. Vi kände att det var på tiden att fånga upp och kanalisera alla dessa tankar och åsikter. I samarbete med Form/Design Center började vi kommunicera ut ett budskap till olika platser i staden för att få till en konstnärlig dialog med Malmöbor i olika åldrar: ”Bilderna av Malmö är många och komplexa: en stad som är kaxig, kreativ eller farlig? En stad som är ruff, ung, segregerad, grön eller tillåtande? Olika världar som lever tätt samman men ändå så långt borta från varandra. Det har den senaste tiden rasat en negativ debatt om Malmö och stadens utveckling, en debatt som väcker många och starka känslor. Genom ett upprop till alla Malmöbor vill vi nu kommunicera med Malmös invånare och gemensamt bygga en stor installation, en symbolhandling för att vi tillsammans kan och vill påverka vår stad. Vi bygger en symbol av våra olika tankar, våra frustrationer eller drömmar...”

Möten med växande installation Under våren 2012 då vi fick beviljat stöd från både utbildningsförvaltning och kulturförvalt17


ning så startade vi upp dialogen på allvar. Under våren började två av våra konstnärer och pedagoger att samla in Malmöbornas tankar, frustrationer och drömmar. Detta skedde i workshops på bland annat biblioteken, ute på gator och torg, på Malmöfestivalen, på Komvux Södervärn och på olika arbetsplatser. Under detta förarbete mötte vi 330 Malmöbor i olika åldrar. Arbetet pågick ända fram till finalinstallationen som hölls i oktober/november på Form/Design Centrum i Malmö. ”Malmö Kom!” blev med sin finalinstallation ett populärt inslag på Gallerinatten i oktober. I lokalerna höll vi också riktade och öppna workshops och installationen växte och tog form i interaktionen med besökarna. Totalt besöktes ”Malmö Kom!” av 8879 personer.

Installationen lever vidare Direkt efter avslutningen på Form/Design Center så transporterades hela installationen till Teater Foratts ”#Malmö Riot” där den fick fungera som en effektfull inramning och scenografi till arrangemanget på Bastionen. Cirka 120 personer deltog.” Malmö Kom! genomfördes under perioden maj till oktober 2012. Målgruppen var Malmöbor i alla åldrar. Besökare var från Malmö, Skåne och världen!

Drömkören Sceniskt uttryck Kören består av ungdomar från hela Malmö som för första gången får möjlighet att känna kraften i att sjunga tillsammans med massor av andra ungdomar. Vi jobbar med det sceniska uttrycket som en viktig del av musikupplevelsen och arbetar med övningar inom fysisk teater, röstlaboratorium och ljudexperiment. Musiken är nykomponerad och nutidsorienterad. Ungdomarna är själva med och formar innehållet och skriver sångtexterna som handlar om deras egna liv. Berättelser som är angelägna för alla ungdomar i Malmö.

Skolor Vi har under året samarbetat med olika skolor i Malmö. Vi bygger upp relationer genom att finnas långsiktigt och har arbetat med Lorensborgsskolan, Zenit, Malmö praktiska och Stenkulaskolan. Tillsammans med lärare och elever har vi arbetat laborativt med att undersöka vad identitet är. Vi har fördjupat oss i mötet mellan musik och drama och skapat ett eget uttryck. ”Berättandet” har stått i centrum.

Kvällar

Malmöfestivalen Workshops Under Malmöfestivalen 2012 deltog Drömmarnas Hus med en konstworkshop inom ramen för projektet ”Malmö Kom!”. Två konstnärer/ pedagoger från Drömmarnas Hus höll vid tre olika kvällar workshops där de samlade in tankar och uttryck med en konstnärlig inramning om Malmö som stad. Dessa workshops var placerade i festivalens konstkvarter på gågatan mellan Stortorget och Centralstationen.

18

Under hösten 2012 genomförde Drömkören ett samarbete med Drömmarnas Hus teatergrupp och Kulturskolan. Det resulterade i den fantastiska föreställningen ”Bang!” som sattes upp den 28 november i Mazettihuset.

Delaktighet Vi har filmat alla tre åren med Drömkören och under det sista året 2012 började vi fördjupa oss i temat delaktighet genom filmandet. Vi gjorde intervjuer med deltagare, lärare, elever och med de som arbetar i projektet. Vad betyder delaktighet? Är det viktigt? Vad leder delaktighet till? Vilka metoder fungerar bäst för att arbeta med delaktighet? Vi har också tittat på hur vi arbetar med mötet mellan det sceniskt dramatiska och det musikaliska. Vi hoppas att genom det här arbetet kunna dela med oss av det vi lärt oss på ett spännande sätt. Projektet finansieras av Arvsfonden och målgruppen är 12-18 år. Den 31 juli 2013 avslutas Drömkörens tre år.


19


20


Team guran Lära känna naturen 2012 var Team Gurans sista år. Det har varit ett projekt för att utforska upplevelsebaserad utepedagogik med nya målgrupper. Under tre år har vi arbetat för att stärka både grupper och individer genom upplevelser i utemiljö. I Team Guran använder vi berättelse, fantasi och kreativitet för att komma nära och lära känna naturen, ekosystem och inte minst oss själva. Via teambuilding får deltagarna uppleva känslan och resultatet av vad som händer när man samspelar med varandra och tar till vara allas olika egenskaper i en grupp.

Barn från urbana miljöer Vi har arbetat med fyra olika målgrupper i olika åldrar, från grundskola till gymnasieskolor. Det är främst barn och unga från urbana miljöer som har deltagit i projektet, och de som kanske inte tidigare hade kännedom om strövområden och allemansrättens möjligheter. Arbetet har i hög grad vänt sig till skolor, för att introducera natur och lärande på ett nytt och spännande sätt. Äventyrspedagogik har varit en av de bärande metoderna i projektet.

Summerande sista år Under våren var det dags att summera tiden med de barn som har varit med under alla tre år. Vi gjorde en gemensam bok där barnen fick dela med sig av sina tankar. De skrev till ”rymdrådet” om hur deras upplevelser av naturen och skogen hade förändrats under projekttiden. Dessa tankar och bilder resulterade i den fina boken ”Såhär berättar vi om skogen – en bok om barns tankar och upplevelser kring den vilda naturen”. Här delar vi även med oss av samtal och erfarenheter från lärarna och oss pedagoger. Under året har vi även haft en vårhajk och provspelat det stora brädspelet Trique om förnybar energi som barnen varit delaktiga i att

skapa. Detta spel arbetades fram i samarbete med Vattenhallen Science center LTH och Malmö högskola och finns nu kvar på Fulltofta strövområde. Vi hade även en övernattning i skogen för alla som ville. Under projektet har vi fört en nära dialog med de deltagande skolorna för att utveckla framtida arbetsmodeller kring lärande i utemiljö.

Tillit och samarbete Under hösten arbetade vi med ett flertal elever från gymnasiets år 1. Vi jobbade med grunder och metoder för att skapa ett gynnsamt gruppklimat. Ett klimat där eleverna tar tillvara på individuella styrkor och gemensamma resurser för att kunna vidareutveckla samarbetet inom klassen. Allt under en heldag i skogen med tillit som genomsyrande värdeord. Samarbetspartners i projektet har varit skolor från Malmö, Landskrona och Helsingborg förutom de kommuner som deltog i äventyret, olika friluftsföreningar och organisationer, nätverk för utomhuspedagogik, kommuner och region. Projektet finansierades av Arvsfonden.

Trique Elever blev spelpjäser Drömmarnas Hus erbjöd skolklasser i årskurs 3-5 en heldag i natursköna Fulltofta under hösten. Här har vi byggt ett interaktivt kunskapsspel som heter Trique och handlar om förnyelsebar energi. Spelet är utformat som ett brädspel, men i storformat där eleverna själva blir spelpjäserna. Målet med spelet är att få en förståelse för förnyelsebar energi och hur vi kan inhämta den från sol, vatten och rörelse. Eleverna lär sig genom att själva göra energiexperiment. Dessa är framtagna i samarbete med Malmö Högskola och Vattenhallen Science center i Lund. Spelet ger också motorisk träning och övning i att samarbeta.

21


ÄventyrET

Min älskade pierrot – en lite olämplig kabaré

Rädda världens vatten Äventyret bygger på en väl beprövad och genomtänkt pedagogik och arbetsmetod som förenar kunskapssökande och kreativa upplevelser. Genom ett spännande uppdrag som är svårt att motstå engageras alla elever i förberedelsen och i arbetet med att hämta in kunskap inför den stora äventyrsdagen. Det övergripande temat i varje års äventyr är lärande för hållbar utveckling. 2012 års speciella tema var vatten och årets äventyr ”Vattenväktarna på Wasahus” erbjöds elever i årskurs 4 i kommunerna Malmö, Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Eslöv, Sjöbo, Höör, Tomelilla och Ystad. Från dessa nio kommuner deltog 1000 elever tillsammans med sina drygt 100 lärare.

”Jag tyckte att man lärde sig mer än vad man kunde” Linnea 4b Fridaroskolan

Förberedelser och samarbete Innan det var dags för klasserna att bege sig till Fulltoftas natursköna skogar under våren för att lösa den stora vattenkonflikten, rädda världens vatten och få bli hjältar, så hade man under flera veckor förberett sig hemma i klassrummet. Kunskapsinhämtning om vatten och samarbete var förutsättningar för att kunna klara av årets äventyr. Även lärarna hade fått tillfälle till förberedelse genom att delta i den lärarkickoff som erbjöds inför äventyret.

Familjeäventyr Utöver äventyrsdagar för inbokade skolklasser erbjöds också allmänheten ett ”familjeäventyr” en vacker söndag i maj. Här deltog nästan 90 personer. Äventyret genomfördes av Drömmarnas Hus med finansiering från Stiftelsen Skånska landskap och Arvsfonden.

22

Samarbete med Operaverkstan Vårt samarbete med Operaverkstan mynnade ut i föreställningen ”Min älskade Pierrot” som regisserades av Maria Sundqvist, konstnärlig ledare på Operaverkstan. Från Drömmarnas Hus medverkade 14 ungdomar och vår konstnärliga ledare. Koreografen Sara Ekman arbetade sceniskt med oss. Föreställningen hade en fantastisk premiär den 16 december på Operaverkstan och spelperioden sträckte sig från 16 december 2011 till 14 januari 2012. Vi spelade sammanlagt åtta föreställningar och två publika genrep. Alla föreställningarna blev fullbokade!

Katlego Dans om att lyckas mot alla odds Katlego är en dansföreställning som Drömmarnas Hus dansungdomar medverkade i under 2012. Produktionen var ett samarbete med Skånes dansteater, Aktiva tjejer och Kulturcentrum Skåne och koreograferades av Skånes Dansteaters Melody Putu. Föreställningen kom till utifrån frågan ”vem har rätt till scenen?” Katlego betyder ”att lyckas”, att lyckas mot alla odds, och handlade om avsked och om att hitta nya vägar. Att vara modig och aldrig ge upp. Det blev en produktion som på väg mot sitt mål också gjorde att deltagarna fick kämpa hårt. Det blev ett starkt möte mellan grupperna där man lärde sig mycket. Katlego presenterades på Skånes Dansteater i november. Eftersom den blev väldigt uppskattad av både press, publik och deltagare planeras den att spelas igen i maj 2013 på Skånes Dansteater.


23


24


Bang!

kom ifrån Drömmarnas Hus kvällskurser.

Grunden från workshops En musikalisk berättelse ”Bang!” är en föreställning gjord av Drömmarnas Hus kvällskurser i samarbete med Kulturskolan. Två av Drömmarnas Hus kvällskursgrupper (Teatergruppen och Drömkören) slog sig samman med en grupp på Kulturskolan som heter ”Amazing drummers” för att skapa en performance. Repetitionerna skedde på Drömmarnas Hus och på Kulturskolan. Ibland repeterade grupperna själva och ibland gemensamt och lärde varandra nya saker. Resultatet av detta möte blev ”Bang!” som spelades på Mazettis lilla scen i november. En musikalisk berättelse med insprängda teatrala fragment om nyårsmiddagen som inte blev vad man hade tänkt sig. När ett uppror föds och slutar i ett Bang! När sanningar och lögner kommer fram och när ingenting längre blir detsamma. Musiken skapades av Taikogruppen Amazing drummers och Drömkörens kompositör samt med ungdomarna från kvällskursen.

Zonen Spännande science fiction-upplevelse. Zonen var en av våra större produktioner under 2012. Det är en science fiction-historia om unga människors kraft och mod som spelades på Malmö Stadsteater. Föreställningen tog avstamp ur en tanke: ”Tänk om det var så att man skickade alla unga som är annorlunda till en sluten zon. Att man valde ut de som inte passade in. För att samhället skulle bli lugnt och tryggt ett tag. Tänk dig sen att allt gick snett fruktansvärt snett. Tänk dig nu att världen står inför ett hot och att våra blickar plötsligt riktas mot Zonen.” Föreställningen var ett samarbete mellan Drömmarnas Hus, Malmö Stadsteater och musikgruppen LUR. I ensemblen ingick två professionella skådespelare samt 20 ungdomar som

Bakgrunden och materialet till Zonen inhämtades och arbetades fram av nästan 400 skolelever i Skåne. Två skolpedagogiska projekt låg till grunden för att ta fram ljud, känslor, tankar, och atmosfären till föreställningen. Ett skolpedagogiskt arbete var uppbyggt kring drama där man frågade eleverna om vad det egentligen betydde att vara annorlunda. Det andra skolpedagogiska arbetet var ett mer konstgestaltande arbete där man fick gestalta sin egen ”zon” samt ställa sig själv frågan vad man skulle ha saknat mest om man levde i zonen.

Midsommarfirande Lekar, musik och ponnyridning Sedan många år tillbaka åker vi på torsdagen före midsommar, till Fulltofta som ligger mitt i Skåne. Familjer från Rosengård är inbjudna att delta i ett traditionellt midsommarfirande. Det är en väldigt fin och populär tradition som vi är mycket stolta över. Drömmarnas hus arrangerar bussresorna och hela dagen är alltid kostnadsfri tack vare ekonomiskt stöd från Stiftelsen Skånska Landskap. Vi hjälptes alla åt, stora som små, att klä och resa en ståtlig midsommarstång. Dagen var sedan fylld av lekar, musik, folkdans, ponnyridning och hästskjuts. Tillsammans med bybor från Höör och Hörby var det nästan 150 personer som hade tagit tillfället i akt att vara med i firandet. Vädret var strålande, skogen fortfarande skirt ljusgrön, det var försommar och en dag som gjord för picknick och midsommarfirande!

SommarveRksamhet Docktillverkning, fest och filminspelning Under tre veckor i juni kom över 300 barn från Malmö i åldrarna 5-16 år, för att delta i 25


sommarens öppna aktiviteter. Delaktiga och behjälpliga i dessa aktiviteter var även några ungdomar som sommarjobbade hos oss, inom ramen för Malmö stads ”Ung i sommar”. Under de tre sommarveckorna fick man måla, leka, tillverka dockor och spela upp dockteater i trädgården. I juni finns mycket gott att skörda i trädgården och vi gjorde bland annat saft och sylt av detta. Varje vecka avslutads med bravur där barnen själva skördade, lagade mat, dekorerade och dukade upp för en härlig sommarfest! Filmen Deminas hämnds inspelningsarbete pågick dagligen under sommarlovsperioden 23 juni till 19 augusti och då främst på olika inspelningsplatser i området Rosengård. Ett 60-tal unga mellan 10-24 år medverkade. Under sommaren höll vi också workshops på Malmöfestivalen och på biblioteken.

Skördefesten Möten och mat En strålande vacker septembersöndag gick höstens stora event av stapeln. En färgsprakande och välsmakande hantverks- och skördefest i trädgården bakom Drömmarnas Hus, dit cirka 500 personer kom. Det var tredje året som Skördefesten genomfördes och det var fler samarbetspartners än någonsin. En fest för hela familjen och där det fanns något som tilltalade både stora och små, gammal som ung. Vi hade marknad med försäljning av både grödor, hantverk och mat. Det bjöds på musik med rytmikprogram för de minsta, man fick prova på att göra äpplemust, örtsalt, slunga honung och göra smycken. Man kunde gå en tipsrunda och få boktips om mat och odling. Den som kom med sin cykel kanske till och med fick den upprustad tills det var dags att cykla hem igen!

26

Julfester Tomte och klappar Även i år kom tomten till Rosengård och Drömmarnas hus. Det blev två julfester där totalt 117 gäster kom, barn, unga och vuxna. Sedan många år tillbaka har Drömmarnas Hus arrangerat julfester för familjer boende på Rosengård och andra specialinbjudna gäster. I år var även familjer via teamet för tortyr- och krigsskadade inbjudna. Under tidigare år har Drömmarnas Hus fått ekonomiskt stöd från bland annat Rädda Barnen för att kunna genomföra julfesterna men i år blev det PwC och NCC som gav bidrag till julfesterna. Otroligt fint tyckte vi om bidraget som gjorde det möjligt att bjuda in till två magiska festkvällar. Med de här julfesterna vill vi låta stora och små träffas, visa lite av de svenska traditionerna och bjuda in till pepparkaksbak, pyssel, julsaga, lotteri, levande musik med dans kring granen. Inte minst tomtebesöket och julklappsutdelningen brukar vara populärt.

”Tusen, tusen, tusen tack för en helt fantastisk julfest! Lyckan i barnens och föräldrarnas ögon var obeskrivlig.” Det är alltid lika roligt se hur barn och vuxna tillsammans pysslar, bakar fikar och umgås. De flesta har aldrig träffats förut, förmodligen inte upplevt en svensk jul heller och kvällarna är otroligt fina och uppskattade. Från teamet som kom med de speciellt inbjudna familjerna kom det ett mail efter årets fester: ”Tusen tusen tusen tack för en helt fantastisk julfest! Lyckan i barnens och föräldrarnas ögon var obeskrivlig.”


27


Workshops & FÖRELÄSNINGAR Föreläsningar Under året höll vi en föreläsning på Riksutställningars seminarium om barn och kommunikation i Kristianstad: ”Barn <3 kommunikation”. Vilka krav kommer barn att ställa på morgondagens kulturinstitutioner? Det är en fråga som ställdes på seminariet på Barbacka kulturcentrum den 13-14 november. Under första dagens paneldebatt medverkade Drömmarnas Hus konstnärliga ledare Liza Fry. Vi hade ett samarbete med Växjö Kommun inför den Nationella skolkonferensen, där vi föreläste om vårt skolpedagogiska arbete. Växjökonferensen är Sydsveriges största utbildningskonferens. Vi höll även en föreläsning på Symposium ”Nu vill jag prata barns röster i barnkulturen” på Stockholms Universitet, Centrum för barnkulturforskning, den 21-23 mars. Tillsammans med en av våra ungdomar pratade vi kring delaktighet i vår verksamhet ur en ung människas ögon. På Litteraturhuset i Oslo höll vi en föreläsning på FKS Jubileumskonferens med bland annat föreläsare från Ungern, England och Norge. Vi har även haft möte med Riksantikvarieämbetet om hur vi arbetar med barn och unga. Vi samarbetade med Lomma kommun kring en utbildningsdag för alla skolor där vi medverkade med bland annat föreläsningar. Den 29 november deltog vi i Kulturparlament med Rantafej som Kultur Skåne anordnade. Drömmarnas Hus var med på två olika seminarier, ”Att inse, att våga och att vinna – kultur för, med, av och om barn och unga” och ”Utmaningar och möjligheter med internationellt samarbete?”.

Workshops I Litauen håller man på att bygga upp ett program för att utveckla kreativa läroprocesser i skolan. Man har bland annat hämtat inspira28

tion från det stora och lyckade programmet ”Creative partnership” som har initierats och drivits av CCE, Creativity Culture & Education, en organisation baserad i Newcastle. 7-8 juni hölls det en konferens i Vilnius som inspiration för arbetet med Education Development Centre. Drömmarnas Hus och Drömkören blev inbjudna att medverka under konferensen och vi höll en workshop där deltagarna fick prova på våra arbetsmetoder och lära sig mer om Drömmarnas Hus. VI var på invigningen av Växjö Konsthall och höll en workshop för barn där de utmanades att skapa kreativa uttryck med hjälp av vitt papper. Barnens associationer kring kontraster mötte här möjligheter och begränsningar. Deltagarnas samlade verk kom att presenteras i en gemensam konstinstallation som blev startskottet för det nya Lördagslabbet i Växjö konsthall. ”Upplev arbetet bakom föreställningen Zonen! Se filmklipp och möt regissören och scenograferna”. På BIBU, – svensk scenkonstbiennal för barn och unga, fick man uppleva två workshops i Lund 23 maj. I april åkte vi till Kungsbacka kommun för att inspirera och hålla workshops. På biograf Facklan pratade vi om arbetssättet ”provokation för förändringsarbete” och gav exempel på hur vi jobbat med kultur i skolan och på fritiden. Medverkande var förvaltningar för ”Fritid, individ och familjeomsorg”, ”Förskola och grundskola”, ”Gymnasiet och vuxenutbildning”, kommunstyrelsens förvaltning och kommunstyrelsen.

i andra forum Drömmarnas hus har också medverkat på en mängd olika aktiviteter, utställningar, samarbetsforum och frukostmöten under året. Det blev Näringslivsdagen på Swedbank Arena och på Win-Win-dagen på Malmö Rådhus. Vi har samarbetat med Malmökommissionen i Malmö och utbildat personalen på Transfer i retorik.


Studiebesök Det är många som vill komma på studiebesök till Drömmarnas Hus och under 2012 kom cirka 175 personer hit och fick veta mer om verksamheten. Det var olika kommunala förvaltningar från hela Sverige men även från Norge, Danmark och Finland. Grupper med högskolestudenter, personalgrupper från kulturorganisationer, bostadsföretag, politiska grupper med flera kom också på besök.

Personal Under 2012 betalade Drömmarnas Hus ut lön till 70 personer varav 32 var män och 38 kvinnor. Vi jobbar ständigt utifrån vår jämställdhetsplan vid rekrytering, vilket hjälper oss i arbetet med att eftersträva en jämställd arbetsplats ur alla perspektiv.

Arbete tillsammans med personalen Utveckling Vi arbetar medvetet med att ta tillvara på vår personals kreativitet och delaktighet. Vi har tillsammans på våra personaldagar genomfört open space samt med OPERA-metoden i syfte att öka delaktigheten och det holistiska tänkandet på Drömmarnas hus. Fortbildningar, reflektion och regelbundna gemensamma pedagogträffar utvecklar våra pedagoger i reflektion och ger dem fortbildning. Externa föreläsare används också och på vår miljödag åkte vi med all personal till Helsingborg för fortbildning. Arbetsmiljöenkäter, brandskydd, hot och våld är delar av arbetsmiljöarbetet som vi har arbetat med under året tillsammans med personalen.

”Ung i sommar” och praktikanter Varje år har ett antal praktikanter och ”Ung i sommar”-ungdomar haft en plats i Drömmarnas Hus. Över åren ser det ungefär likadant ut även om antalet personer kan variera. Ibland handlar det om att personer behöver kunna närma sig en öppen arbetsmarknad och ibland är det genom kommunens olika program för arbetsträning eller arbetsprövning som är fokus för praktikanterna. Några kommer hit inom ramen för olika högskoleutbildningar, medan andra kommer från SFI och där praktiken fokuserar på att jobba upp det svenska språket. De yngre praktikanterna kommer som PRAO någon vecka när de går i årskurs 8 eller 9, några har sitt sommarjobb inom ramen för Malmö kommuns ”Ung i sommar”-program och ytterligare någon annan kommer från kommunens ”sommarpraktikprojekt”. Totalt under 2012 var 18 personer på olika sätt praktikanter hos oss, varav 9 stycken hade ”Ung i sommar”-jobb.

Kommunikation och marknadsföring Vi arbetar ständigt med att marknadsföra verksamheten vi bedriver. Vi finns på Facebook och Twitter, vi skickar ut ett digitalt nyhetsbrev varje månad till drygt 5 000 prenumeranter, vi arbetar med verksamheten på hemsidan och finns med på en mängd andra hemsidor och digitala plattformar. Vi jobbar strategiskt med att synliggöra våra unga och arbetar därför med foto, filmdokumentation från repetitioner till föreställningar och arbetar aktivt med vår Youtube-kanal. Där finns slutförda produktioner och föreställningar att se i efterhand. Vi gör pressrealiser, finns på Mynewsdesk, ringer journalister och bjuder in till vår verksamhet. Vi trycker affischer, programblad, flyers och marknadsför det vi gör inför varje publikt arrangemang. 29


Vi bjuder in till och håller i föreläsningar, både på Drömmarnas hus och i andra sammanhang, medverkar i debatter och dialoger, seminarium, frukostmöten, näringslivsdagar, nätverk med mera för att sprida vår verksamhet. Vi arbetar medvetet med marknadsföring på andra språk och har därför till exempel fått recensioner av våra föreställningar/utställningar på arabvärldens största nättidning Elaph.

Finansiärer ABF Allmänna Arvsfonden Briggen ESF-rådet Hållbara städer Kulturrådet Kultur Skåne Länsstyrelsen Malmö Stad Ncc Pwc Region Skåne Stiftelsen Skånska Landskap

Tack till samarbetspartners Drömmarnas hus vill rikta ett stort VARMT TACK till alla underbara samarbetspartner som vi haft glädjen att samarbeta med under året!! Vi har en bred verksamhet där varje projekt har samarbetat med olika aktörer och detta i sig har genererat ett stort mervärde för vår verksamhet. Vi hoppas på ett fortsatt samarbete framöver!

30


Tack till v책ra finansi채rer:

Profile for Drömmarnas Hus

Årsmagasin 2012  

Drömmarnas Hus år 2012 i text och bild.

Årsmagasin 2012  

Drömmarnas Hus år 2012 i text och bild.

Advertisement