a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

ck intryuttryck A M M O BL

! P UP

PROVOKATION

GÖR DET OSYNLIGA SYNLIGT! "B

”det handlar om att ta barn och unga på allvar”

AR " T L Ä J H S N E S L E T T A R N E N B LI R B E R Ä 1


ihus för Vi är ett mult jobbar i V . a g n u h c barn o ultur och k , t t a r k s d e m r. viktiga frågo

n, koppla tag på gågata ut el t et ha an ång få alla Kan m och med körs m te ys ds un so in ett att dansa? r av skrot, konstiga sake a gg by an m Kan att komma till ing och få folk ln äl st ut en ha vernissagen? nken få att sitta i skolbä r fö t le äl st i Kan man goäventyr mitt svindlande sa kastas in i ett nande och m är både spän ute i skogen so lärorikt? nas Hus gör Och Drömmar ! an m n ka t JA, de e dag. och unga varj det. Med barn slor, glädje, iga frågor. Räd kt vi ed m ar Vi jobb lsammans nkar. Vi tittar til ta h oc ar m Vad är dröm på omvärlden. ga un h oc rn varför? Vi med ba kring oss och om er nd hä m nstformer det so tt, med olika ko sä a ik ol på r arbeta lust, glädje, or. Alltid med llk vi a lik på men eativitet. fantasi och kr nderingar s frågor och fu ga un på r na Vi lyss lvar. Sen gör r på största al ée id s ra de r och ta mans. Eller ällning tillsam st re fö er at te erie. Ibland vi en e. Eller en tv-s ag ss ni er tv ns en alltså, ute en ko öm. Bokstavlig dr en vi r ra te plan skogen och r så går vi ut i le El . en rd gå i träd s att få lite n kan hjälpa os re tu na om r kolla harmoni. nde, lugn och oe tr ör vf äl sj mer en i Rosenstora herrgård n de i l til r lle i Fulltofta Vi hå bakom huset, en rd gå äd tr i , gård or i Skåne. h på olika skol oc de rå m vo strö ropa. Eller på och flänger i Eu e ut vi är nd Ibla i Rosengård, i runt omkring er en sc h oc r gato erige. Malmö och i Sv

ART DIRECTOR: Ida Bengtsson SKRIBENTER: Ida Gunnarsson Ida Bengtsson KORREKTUR: Sanna Bang FOTO: Björn Edin Peter Hartman Dieter Engler Robert Boczek Drömmarnas Hus ADRESS: Drömmarnas Hus Frölichs väg 4 213 68 Malmö HEMSIDA: www.drommarnashus.se KONTAKT: info@drommarnashus.se 040–31 15 80

Vi är en ekonomisk förening utan vinstintresse och alla våra projekt bedrivs med medel från finansiärer som tycker att våra idéer är bra.

TRYCKERI: Tryckfolket, Malmö www.tryckfolket.se

3


INNEHÅLL

Kolla vad vi gör! Gilla Drömmarnas Hus på Facebook och följ @DrommarnasHus på Twitter. För att prenumerera på vårt nyhetsbrev, gå in på www.drommarnashus. se/nyhetsbrev

VINGAR

DÖRRAR

När du ser den här symbolen i magasinet, leder texten till en film eller ett videoklipp på nätet.

ATT TA UNGA PÅ ALLVAR

MAGASINET

MITT OMRÅDE

UTEPEDAGOGIK

Intryck för uttryck

Livet i Rosengård Under

ARTISTS

Hej då

Blomma upp i naturen!

Lärande liv

Odlings- och mötesplats

Hur frigör man barns kreativitet

TEAM GURAN

DRÖMKÖREN

Alla får göra sin röst hörd!

Utsikt och insikt i vår vilda natur Sagoäventyret

www.drommarnashus.se

LÄRA FÖR LIVET

Konst öppnade dörrar

UPPDRAG FÖR MALMÖ Crossover-verksamhet Vingar

NEW CITY

Det handlar om något större

METOD

Skrifter, böcker och inspiration

VI JOBBAR MED ANDRA KULTURSAMORDNING

Samarbeten under året

Kultur betyder odla på latin

VERKSAMHET

Siffror och sånt

4

GRÖNT ÄR SKÖNT


INTERVJU

METOD

”det handlar om att ta barn och unga på allvar” Lotta Lundgren, Drömmarnas Hus verksamhetsledare och vd, var med och grundade Drömmarnas Hus i Rosengård 1990. Idag, mer än 20 år senare, slåss hon fortfarande för barn och ungas rätt till kultur. Lotta berättar att idén om Drömmarnas Hus föddes ur en önskan om att faktiskt förändra världen med hjälp av teater. – Man kan inte bara prata om att förändra världen, utan man måste göra det. Och då är det bara att sätta i gång, för ingen annan gör det åt en. Men tillsammans kan man göra mycket! Drömmarnas Hus startades av ett gäng kulturarbetare som ville bidra med sin kompetens och sina, ibland kanske annorlunda, arbetssätt i förhållande till ungdomar. – Vi ville också bidra med vår lust och vara beredda på att kavla upp armarna och ge järnet. Det fanns inte tid att vänta, utan vi körde i gång – och vi lät drömmar växa fram om en bättre, roligare, mer humanistisk och kärleksfull framtid, säger Lotta. Hon tillägger att om man menar allvar med att förändra världen så behövs det många olika typer av människor. – Det har dykt upp nya människor, många idéer och olika konstformer som utvecklat oss till det vi är i dag. Många har bidragit med sitt engagemang, sin kreativitet och kompetens under alla år. Varför jobbar Drömmarnas Hus med just barn och unga? – Vi älskar dem! De ger

6

oss fantasi, klokskap, kärlek och nya insikter. Mötet med barn och unga gör att vi kan bibehålla vår innovation och de genererar underbar energi in i organisationen. För oss är det självklart att man redan som barn ska ges samma möjligheter till att uttrycka sig, formulera sina tankar, samarbeta och testa nya idéer för att kunna växa som människa och utvecklas. Vi tror att vårt arbete med unga har stor betydelse för dem inte bara här och nu, utan även vidare i livet. Varför är verksamheten gratis? – FN:s konvention om barns rättigheter slår fast att alla barn har rätt till att få ta del av och att utöva kultur. Drömmarnas Hus vill verka för att alla barn och unga ska få utveckla sin fulla potential som människor, och då kan inte ekonomin vara ett hinder. Det ska inte kosta en krona! Drömmarnas Hus verksamhet är kostnadsfri, både för skolor och för barn på fritiden. Detta gör kultur och natur tillgängligt för alla, även för de unga som kanske inte annars skulle ha haft den möjligheten. Drömmarnas Hus drivs av en vision om att verksamheten alltid ska finnas till för barn och unga. – Därför måste alla vara flexibla, lyhörda, förändringsbenägna och ta strid tillsammans med de unga för deras idéer och se till att förverkliga dem. Vi värjer inte för de svåra frågorna och vi har ett stort samhällsengagemang, säger Lotta. Något som kännetecknar Drömmarnas Hus är en stark vilja att ständigt förändra saker till det bättre, enligt henne. Också en önskan om olika typer av

”För oss är det självklart att man redan som barn ska ges samma möjligheter till att uttrycka sig, formulera sina tankar, samarbeta och testa nya idéer för att kunna växa som människa och utvecklas.” samarbeten står högt på listan. – Vi älskar samarbete som gynnar barn och unga. Vi utvecklar metoder och koncept som vi vill sprida till andra, så det berikar fler barn och unga. Vi tror inte att det finns ett sätt och en sanning, utan vi är hela tiden nyfikna och vill lära oss nya saker. Vi tror att alla människor kan utvecklas, och vill bidra med idéer och erfarenheter. Drömmarnas Hus som organisation är ensam i sitt slag, anser Lotta. – Vi har samlat på oss snart 22 års erfarenheter och utvecklat en unik kompetens av flexibilitet, spetskompetens och lyhördhet. Att så många kulturarbetare och pedagoger är samlade under ett tak både på skoltid och på lov och kvällar, gör att vi alltid har full fokus på barn och unga. Varför tycker du att Drömmarnas Hus behövs? – Eftersom världen ser ut som den gör behövs Drömmarnas Hus nu mer än någonsin. Vi behöver vara kreativa, hitta nya lösningar och förstå att vi människor måste hjälpas åt. Drömmarnas Hus skapar arenor där unga möts över grupp- och stadsgränser – i dessa tider är det utomordentligt viktigt. De unga ska inte bara få känna framtidshopp, utan också själva vara med och forma framtiden, stödja demokratin och människans lärande, säger Lotta. – Drömmarnas Hus behövs eftersom vår verksamhet får barn och unga att bli sedda. Det handlar om att ta barn och unga på allvar. På riktigt, fullt ut! Det gör vi.

Intryck för uttryck Vi utmanar barn och unga. Med ständigt nya, oväntade situationer där de själva måste tänka till, där de måste ta ansvar för sina egna beslut och där de måste bli delaktiga. Först då kan vi locka fram deras förmågor och styrkor och deras eget uttryck. Vi har lång erfarenhet av att jobba med detta, och vårt sätt är att använda kulturen som uttrycksmedel. När det kommer till inlärning så sker den på olika sätt. Vi vet att vi lär oss som bäst när vi har alla sinnen aktiverade och när vi är i sammanhang som berör oss. För att lära sig måste man känna lust och glädje. Vi jobbar med olika sätt att trigga fantasiförmågan och sätta i gång en process där barnen vill veta mer, eller själva berätta vidare på en påbörjad historia. I fantasins värld finns inget rätt eller fel, alla möjligheter är vidöppna. Att uttrycka sig på nya sätt ökar självkänslan och modet att pröva det oprövade. Våra projekt sträcker sig ofta över en längre tid för att vi ska hinna fokusera och djupdyka i tematiken som vi arbetar med. En byggsten i alla våra projekt handlar om social förändring. Det som händer i ett barns samhälle är inte självklart det som händer i de vuxnas samhälle. Vi jobbar därför aktivt med viktiga frågor tillsammans med barnen. Frågor och tankar som de själva vill ta upp. I detta arbete är det speciellt viktigt att väva in självförtroende, självkänsla och gruppdynamik. Vi vet att man måste känna trygghet och tillit och att man behöver känna sig behövd. Därför är det viktigt att barnen får uppleva storheten i att göra saker tillsammans och därigenom inse att vi alla är beroende av varandra. Detta leder till social förändring. Vi vill att alla ska kunna växa upp till självständiga individer som vågar tänka och känna och som har stor förståelse för andra människor. Vi är ständigt nyfikna, vi vill veta mer, vi vill lära oss av andra. Därför är det viktigt för oss att veta vad andra tycker om det vi gör och att ingå i samarbeten där våra vyer vidgas för nya områden. Vi söker metoder som kan vara till hjälp för oss och andra. Vi vill hela tiden våga tänka nya tankar och testa annorlunda vägar. Att analysera det vi gör: varför gör vi så här, och hur kan vi utveckla våra arbetssätt för att så många som möjligt ska kunna få glädje av våra kunskaper?

7


GÖR DET OSYNLIGA SYNLIGT 8

9


MITT OMRÅDE

Livesänd talkshow Vad tänker du på när du hör Rosengård? Kan det finns något mer bakom den bild som media målar upp? Människor, tankar, livshistorier, idéer, vardagsögonblick? Livet i Rosengård är så mycket mer än det vi läser i tidningen eller hör på radio. ”Mitt Område” vill ge unga i Rosengård en möjlighet att ge sin egen bild av området och människorna som bor här. En bredare, djupare och mer nyanserad bild av livet i Rosengård helt enkelt.

Under året arrangerade Mitt Område, tillsammans med projektet New City, en uppmärksammad talkshow på temat politik och journalistik. Politiker bjöds in för att medverka i en debatt om arbetsmarknadspolitiken i Rosengård. Samtidigt bjöds journalister in till att diskutera mediabilden av Rosengård och hur den bilden påverkar de boende i området. Ungdomarna filmade hela talkshowen och livesände den på Mitt Områdes hemsida. En av de två programledarna blev efter showen ”veckans homie” i tidningen City och den andra fick ett uppdrag som gästbloggare för Skånska dagbladet (blogg.skanskan.se/rosengard). Sändningen fick ett stort genomslag och sågs av många. Viktigast var att frågorna, som formulerats av unga Rosengårdsbor, lyftes fram och synliggjordes av både politiker och journalister.

Producerat Under våren arbetade vi i fyra klasser på Rosengårdsskolan i årskurs 6-8 och med en förberedelseklass. Här jobbade vi journalistiskt med intervjuer, foto, film och talkshows. Utöver arbetet i skolan producerades många reportage som en del i den redaktionella kvällsverksamheten på Drömmarnas Hus och ute i området. Årets stora händelse var inspelningen av webbserien ”Under” som du kan läsa om på nästa sida.

Det gör vi genom att skriva, fota, filma, intervjua och publicera artiklar, historier och berättelser. Arbetet består av en redaktionell del och en produktionsdel som vi jobbar med både på de ungas fritid och i skolan. Mitt Område är ett treårigt projekt som startade i augusti 2010 och består av unga mellan 12 och 24 år.

Samarbete med Somaliland Under sommaren hade Mitt Område ett samarbete med föreningen Somaliland i Rosengård. Föreningens ungdomar agerade sommarreportrar och gjorde så med bravur! Allt finns att beskåda på www.mittomrade.nu

Ny fas efter halvtid I samband med att vi under året gick in i produktionsfasen av webbserien ”Under” började vi att utvärdera Mitt Område som projekt. Vi lyssnade på tankar och idéer och landade i att rikta in det redaktionella arbetet mot att producera mer renodlad webb-TV. Detta kommer att göras genom bland annat undersökande videoreportage och studioproduktioner. Ett arbete i olika format som rymmer allt som våra unga medarbetare vill utforska och berätta om! 10

11


MITT OMRÅDE – UNDER

Fantasifull serie med historier från Rosengård Någonstans i Rosengård finns ett underjordiskt rum. Väggarna är täckta av berättelser och bilder. Mitt i rummet står en tank, där det sägs simma en karp med magiska krafter. Vad är det som händer där – under? ”Under” är berättelsen om 17-åriga Ayla, hennes pappa och de människor som ödet för henne samman med en sommar. Vilka är de? Vad är det som styr våra öden? Och vad är det som rör sig, där under ytan? Tv-serien som sänds på webben produceras av projektet Mitt Område i två säsonger. Sommaren 2011 började seriens första säsong att spelas in i Rosengård. Ungdomar från området har varit en del av hela processen från manus och ljud till inspelning och efterarbete med klippning. Framför och bakom kameran har de arbetat tillsammans med professionella skådespelare och filmarbetare. Både unga och gamla Rosengårdsbor har varit med och bidragit med historier till manuset. Seriens första säsong sändes på Mitt Områdes hemsida i december 2011. Serien gick även upp som film vid en välbesökt VIP-visning på Biograf Spegeln i Malmö den 30 november, där den uppmärksammades med ett stort pressuppbåd med intervjuer och reportage. Den första säsongen ligger fortfarande på www.mittomrade.nu, för dig som ännu inte har sett denna spännande historia! Under 2012 kommer den andra säsongen att spelas in.

”Vi ville inte väja för de gripande berättelser vi hört” 12

UNDER – Att vi i princip kastade oss in i en helt ny genre borde kanske ha avskräckt oss, men på Drömmarnas Hus gillar vi utmaningar. Så vi spände bågen allt vad vi orkade och körde på, säger Ann-Marie Erixon och skrattar. Hon är projektkoordinatorn som står bakom serien ”Under”. ”Under” är en filmisk fantasyserie som skapats inom ramen för projektet Mitt Område. För första gången har Drömmarnas Hus jobbat med film i större omfattning. – Vi ville ta till vara på Drömmarnas Hus långa erfarenhet av att tala om viktiga frågor i en fiktiv kontext. Mitt Område syftar ju till att ge ungdomar i Rosengård verktyg till att förmedla mer nyanserade bilder av området och de människor som bor här, än vad de traditionella massmediala kanalerna gör. Fiktionen gör att man kan skruva till skeenden och karaktärer, men ger också utrymme att på riktigt inspireras av verkliga berättelser, säger Ann-Marie. Idén med Mitt Område är att låta unga människor nyansera, bredda och fördjupa bilden av Rosengård. – Att då låta en fantasyserie utspela sig på området, och jobba i ett team där professionella arbetar sida vid sida med unga från Rosengård, tyckte vi var en toppenbra idé! Magisk karp styr ”Under” handlar om 17-åriga Ayla, hennes pappa och de människor som ödet för henne samman med under en sommar. Men serien handlar också om en karp, som bor i ett underjordiskt rum i Rosengård. En karp som sägs ha magiska krafter. Ann-Marie säger att ”Under” utforskar vad som styr människors öden, och vad som finns hos oss alla – under ytan. – Berättelsen är en mix av en himla massa historier som vi fick med oss i manusprocessen under våren 2011. Vi ville gå under ytan och inte väja för de gripande berättelser vi hört. Att använda fiktion för att gestalta människornas

berättelser var ett givet val. – Vi på Drömmarnas Hus tycker att fiktionen är en mycket effektiv form att lyfta viktiga frågor i. Ann-Marie anser också att ”Under” fyller ett tomrum i filmgenren. – Det är ju inte precis varje dag det släpps spelfilmer från Rosengård. Och i synnerhet inte filmer där de unga från området varit så delaktiga såväl framför som bakom kameran, säger hon. Utmaningar med film Den första säsongen av ”Under” släpptes avsnitt för avsnitt, med några dagars mellanrum, på Mitt Områdes egen hemsida, och spreds dessutom på Youtube. – Film som konstform och filmen som kommunikationskanal riktad till omvärlden kan ju ha en mycket stor genomslagskraft – och då i synnerhet om den görs tillgänglig via webben. Vem som helst i världen med tillgång till internet kan faktiskt ta del av ”Under”. Det är en fantastisk möjlighet. Men för Drömmarnas Hus, som brukar arbeta med bland annat scenkonst, visade det sig först vara ganska svårt att helt plötsligt kasta sig in i filmproduktionens värld. Ann-Marie säger att budgeten dessutom var ganska knaper, åtminstone i förhållande till ambitionsnivån. – Det har krävt en hel del kreativa lösningar. Alla involverade har burit ”många olika hattar” och ibland har vi fått stå på huvudet för att få de tagningar vi velat ha. Att vi sedan på fullaste allvar velat involvera våra unga i hela produktionsprocessen har ju inte alltid gjort resan enklare, men desto mer meningsfull. Ann-Marie gläds åt att hon och kollegorna på Drömmarnas Hus hade modet att kasta sig ut på okänd mark. – Och nu är vi supertaggade inför nästa omgång! Sex nya avsnitt av ”Under” spelas in under sommaren och hösten 2012, och sänds i slutet av året.

13


DRÖMKÖREN

er

ARTISTS IN CREATIVE EDUCATION

Hur frigör man barns kreativitet? Vi vet att det är viktigt för barn att få vara kreativa. Olika barn behöver olika typer av stimulans för att lära sig och därför jobbar Drömmarnas Hus med kultur och lärande i skolan. Med kultur vill vi lyfta fram de barn som kanske inte alltid får så mycket utrymme. I projektet Artists in Creative Education har vi under året jobbat med att undersöka mötet mellan kultur och skola tillsammans med andra länder i Europa. För två år sedan fick vi kontakt med den brittiska organisationen Creativity, Culture and Education (CCE). De ville jobba med Sverige i ett EU-samarbete kring lärande och kreativitet i skolan. Efter att Kulturdepartementet och Kulturrådet föreslagit Drömmarnas Hus som den svenska samarbetsparten påbörjade vi, tillsammans med åtta andra länder, projektet Artists in Creative Education (AiCE). 25 konstnärer i olika länder satte i gång och började arbeta med att undersöka mötet mellan kultur och skola. Totalt 16 olika projekt genomfördes under ett halvår och stor vikt låg på att länderna skulle träffas vid flera tillfällen under arbetets gång. Att få möta varandra som kulturpedagoger och diskutera erfarenheter och idéer bidrog till stor entusiasm och inspiration. Tillsammans arbetade vi kring frågorna om vad konstnärer från olika länder kan lära av varandra, hur konstnärer kan hjälpa lärare att arbeta kreativt i skolan och hur vi kan lära andra konstnärer om att arbeta med kultur i skolan.

d il b g n å s e ls e r ö r d ju tl rös ”Inuti – utanpå” blev till ”Targets” Är jag samma person på insidan som på utsidan? Vad är utanpå och vad är inuti? Finns det ett gemensamt inuti? Och kan vi mötas där?

N E R Ö K M Ö R Drdrytmpulsformkropp o

Kring dessa frågor tog det svenska bidraget till AiCE sin början i Rosengård hösten 2010. Bidraget blev kortfilmen ”Targets”, en berättelse som under arbetets gång alltmer kom att handla om rädslor. Under vintern, då vi arbetade fram manuset tillsammans med barnen på olika skolor i Rosengård, tog serieskjutningarna i Malmö fart. Detta ledde till många samtal och svåra funderingar som i allra högsta grad satte sin prägel på filmen. Namnet på filmen uppstod då barnen berättade att äldre barn skriker ”target” (måltavla) innan de rusande utsätter de yngre för en fysisk attack. Vi som pedagoger måste hela tiden ägna oss åt omvärldsanalys och förhålla oss till det som händer i samhället utifrån barnens perspektiv. Här blev det tydligt att barnens behov handlade om att jobba med rädslor. Vi lyssnade och såg projektet ta en vändning. ”Targets” pendlar från realistiska klassrumsscener kring gruppdynamik och grupptryck till en fiktiv berättelse om onda krafter, viskandes i barnens öron. Krafter som säger åt en att göra saker man inte vill. Att det kan hända saker inuti som gör att handlingen går emot ens vilja. Men filmen handlar också om den goda kraften. Att man kan ta tag i sina rädslor och övervinna dem. Vad som händer när man mår bra och kan dela med sig av det till andra. Att man blir vänlig, glad och positiv av andras goda energi. Titta på Targets! www.drommarnashus.se/artists

Erfarenheten sprids vidare Hela det internationella samarbetet startade med en workshop-vecka i Amsterdam 2010 och ett år senare möttes alla återigen för en stor slutkonferens i Bryssel. Från hela Europa kom 150 deltagare och förutom ett fantastiskt och givande möte släpptes även skriften ”Unlocking Children’s Creativity – a Practical Guide for Artists”. Denna färgsprakande bok sammanfattar konstnärernas erfarenheter och lärdomar och kom till för att sprida vidare idén om hur man kan jobba med kreativitet och kultur i skolan. Den har getts ut på fyra språk och finns även i digital form: www. artistsincreativeeducation.com eller www.drommarnashus.se

Titta på oss!

Har du en kropp och ett hjärta sprängfyllt med ord, rytmer och musik? I Drömkören får alla göra sin röst hörd! Kanske visste du inte att du hade en röst och en kropp som du kan uttrycka dig med? Det upptäcker man ganska snart när man börjar i Drömkören. Här träffas unga i skolan eller på kvällskurser för att uttrycka sig på alla möjliga och omöjliga sätt. Drömkören är öppen för alla och består av ungdomar från hela Malmö som skriver musik och texter, spelar in eget material och jobbar med rytmik och kroppsgestaltning. Många får för första gången känna kraften i att sjunga tillsammans i en stor ensemble med andra unga. Det sceniska uttrycket är en väldigt viktig del av musikupplevelsen och därför arbetar vi med övningar inom fysisk teater, röstlaboratorium och ljudexperiment. Drömkören är ett treårigt projekt som startade i augusti 2010. Kören består av unga mellan 12 och 18 år.

Under våren tog vi stora nya steg. Vi fokuserade på att skapa vår egen repertoar, fick fram ett starkt låtmaterial och arbetar nu för att producera en musikvideo under 2012. Hela Drömkörens verksamhet har under året dokumenterats i form av en serie i nio delar som kommer att sändas på webben. www.drommarnashus.se/dromkoren

Performance

Tanken var att Drömkören under våren skulle göra minikonserter på olika skolor, men det landade i stället i en jätteperformance i Baltiska hallen. 16 olika klasser från åtta olika skolor i Malmö skapade sceniska gestaltningar, sånger och texter som de tillsammans framförde i detta unika format. 250 elever deltog i uppvisningen som livesändes på webben.

Vingar

Under våren var Drömkören en del av den jätteensemble som satte upp föreställningen ”Vingar” på TV-huset i Malmö. På sidan 20 kan du läsa mer om ”Vingar” och om vikten av att unga från våra kvällskurser jobbar med vuxna professionella scenkonstnärer.

Killsatsning

I många körer kan det vara svårt att få killar att delta. I Drömkören blev detta en större utmaning än vad vi trodde. Under hösten arbetade vi därför med ett killprojekt på tre skolor som var ett samarbete med Körcentrum Syd och Kulturskolan. En av skolorna visade så stort intresse för Drömkören att vi valde att öppna upp för en hel klass med både tjejer och killar. Med ett stort nyvunnet intresse drog vi alla ut på turné i december.

Miniturné

Under hela hösten har vi ägnat oss åt att arbeta fram eget material. Så när december och miniturnén kom fick sångerna äntligen möta sin publik. Turnén innehöll sex konserter under två dagar, både på skolor och offentligt, bland annat på köpcentrumet Triangeln. www.drommarnashus.se/dromkoren

14

15


LÄRA FÖR LIVET

Konst öppnade dörrar Kan du Sveriges grundlagar? Och vet du vad lagarna egentligen innebär? Det vet de nyanlända ungdomar som skapade utställningen ”Dörrar” i projektet Lära för livet. Är det möjligt att lära sig något så komplicerat som Sveriges grundlagar med konsten som språk? Att kommunicera med hjälp av rumslig gestaltning och producera en konstutställning tillsammans? Detta ville vi undersöka genom att genomföra projektet Lära för livet. Vi ville ta fram nya pedagogiska arbetssätt och jobba öppet och lekfullt men samtidigt på stort allvar. Att pedagogerna också är konstnärer är en viktig del av arbetet för att de unga ska få delta i en process som håller hög kvalité. Vikten i projektet låg vid att lyssna, se till erfarenheter och ta till sig tankar och idéer. Det bidrog till ett fint engagemang och en stor stolthet. Responsen från omvärlden var enorm. Vi kunde se att de unga växte oerhört mycket när de blev tagna på allvar. Lärarna förbluffades över det djupa plan eleverna visade upp och eleverna över vilken häftig upplevelse det är att få skapa en publik utställning tillsammans. Tiden för projektet var när den arabiska våren satte fart, 2011. Engagemanget hos de unga blev stort och många av eleverna följde rapporteringen från mellanöstern här hemma i Sverige. Det skrevs om ”Dörrar” i nättidningen www.elaph. com, som är en av de största arabiska nättidningarna i världen med miljontals läsare dagligen. Det refererades även till utställningen i andra webbtidningar i mellanöstern där den triggade många diskussioner kring konst och samhällsfrågor. Lära för livet resulterade också i en mycket uppskattad inspirationsbok som handlar om kreativa lärprocesser i skolan med konsten som verktyg. ”All offentlig makt utgår från folket” finns för nedladdning på www.drommarnashus. se/skrifter

”Elaph.com” som är en av de största arabiska nättidningarna publicerade en artikel om ”Dörrar” på kulturdelens förstasida!

”Ungdomarnas idéer fick styra processen ” Under 2011 bedrev Drömmarnas Hus ännu ett spännande kulturpedagogiskt arbete: projektet Lära för livet. Vi utmanade oss själva genom att arbeta med konst utifrån tematiken Sveriges grundlagar. Detta gjorde vi tillsammans med unga nyanlända. En av konstpedagogerna som arbetade med projektet är Erik Vestman. Han säger att han starkast kommer att minnas alla möten med ungdomarna, deras driv och initiativkraft i arbetet. – Hur de tog sig an de mycket svåra och ibland abstrakta uppgifterna att genom en installation gestalta grundlagarna. Och även hur vissa elever, som enligt lärarna i klassrumssituationer varit ganska passiva, i vårt praktiska arbetssätt kom till sin rätt och jobbade järnet! Erik anser att projektet var viktigt framför allt för att eleverna fick möjlighet att till stor del själva styra processen. – Ungdomarna har valt vilka delar av grundlagarna de velat jobba med. De har spånat fram hur de vill gestalta dem i utställningen ”Dörrar”. De har arbetat praktiskt med allt från ljud och ljus till att måla, spackla, städa, iordningställa och planera inför vernissagen. Projektet fick sin final i och med utställningen ”Dörrar”. Utställningen

visades i två olika lokaler på två olika platser i Malmö under maj månad: Möllevången och Lindängen. Genom utställningen nådde eleverna ut till en stor grupp människor. Därmed fick ungdomarna en känsla av att de verkligen fått komma till tals, tror Erik. – Deras idéer har tagits på allra största allvar. Vi har lagt stor energi och stora resurser på att som assistenter ordna allt de behövde. Och att som pedagoger och konstnärer guida och hjälpa till med allt från att diskutera och tolka grundlagstexter och politik, till hur man kan måla med kaffesump och hur snabbt ett visst lim torkar. Allra roligast under projektets gång tycker Erik det var att se hur inspirerade ungdomarna blev av att få styra processen. – Vi hade också djupa diskussioner om allas likhet inför lagen – utom kungens då… Om vikten av yttrandefrihet, om den arabiska våren och om vad som händer i deras forna hemländer. Det har varit fantastiskt givande att både få diskutera och jobba intellektuellt, filosofera kring rättvisa och dödsstraff och sedan också få ta i och måla väggar, städa, krossa glas och bygga saker.

I projektet deltog unga i årskurs 7-9, från Malmö, Landskrona och Helsingborg.

16

17


METOD

KREATIVT UPPDRAG FÖR MALMÖ

Uppdrag för Malmö: Att barn och unga mellan sex och 16 år i hela Malmö ska få uppleva och utöva kultur. Att nå fram till unga som inte själva söker sig till kulturen. Att hålla verksamhet på kvällar och lov inom olika konstformer och låta Malmös unga mötas. Här har vi tagit en liten bit av alla våra projekt, rört ihop till en crossover-verksamhet, kryddat med en extra infallsvinkel och tillsatt fokus på möten och externa samarbetspartners. Vi försöker alltid vara lyhörda och forma vår verksamhet efter vad de unga vill skapa. Vi lyfter fram de ungas tankar och frågor och jobbar med dessa i olika konstuttryck. Att hela tiden kunna vara flexibla och prova nya arbetssätt möjliggörs av att Drömmarnas Hus har så många pedagoger med olika kompetens inom olika kulturområden och konstformer. I detta arbete fokuserar vi ofta på att resultaten kan visas upp på något sätt. Det kan till exempel bli en föreställning, en vernissage eller en performance. Öppna kreativa verkstäder på fritiden Under 2011 har vi hållit kvällskurser i teaterlek, dans, scenografi, filmproduktion, manusskrivning, teater, kör och ljudinspelningar. Under loven arbetade vi fram bland annat konstutställningen ”Konstiga rummet” och föreställningen ”Herrgårdens labyrinter”. Ett av våra största projekt var föreställningen ”Vingar” som du kan läsa om på nästa sida. Nå unga genom skolan Under många år har vi jobbat i skolan för att erbjuda lärare och elever alternativa sätt att arbeta på. I skolan möter vi många barn som inte självmant skulle söka sig till kulturen i och med att de inte känner till vad som erbjuds. Vi visar barn och unga att det finns nya sätt att lära sig på och inspireras av i skolan. Detta arbete är nu väl etablerat och starkt efterfrågat i Malmös skolor. Under året jobbade vi bland annat i skolorna med ”Hej Rosengård”, Magasinet, Mitt Område, Drömkörens ”Samla på röster”, ”Falla utanför ramarna” och olika dans- och scenografiworkshops.

Vidare ut i Skåne! Många av projekten vi genomför i skolor i Malmö tar vi även vidare ut i hela Skåne! Bland annat Magasinet och ”Falla utanför ramarna” har turnerat runt i andra kommuner under 2011. Vi ger också möjlighet för dessa unga från andra städer att delta i eller se vissa av föreställningarna vi gör i Malmö.

Falla utanför ramarna Vad innebär det att inte passa in i samhället? Att falla utanför ramarna? Allt fler ungdomar upplever att de inte orkar ”passa in” eller leva upp till vad som förväntas av dem. Den här tematiken har vi jobbat mycket med under 2011 i både konst- och scenografiworkshops på kvällarna och med elever i skolan. Vi har föreställt oss hur det skulle kännas om man var instängd i en zon, dit alla som inte passar in i samhället skickas. Ungdomarna har fått arbeta med tematiken bland annat genom att göra skrivövningar och bygga upp hur zonen ser ut. Arbetet med denna starka tematik har genererat otroligt spännande möten med de unga i olika workshops. Vi har fått in fantastiskt material med kreativa och spännande tankar från de unga vi har mött. Materialet har sedan fungerat som inspiration till bland annat föreställningen Vingar (läs på nästa sida).

Min älskade Pierrot! I Operaverkstans föreställning ”Min älskade Pierrot” tog 14 ungdomar från Drömmarnas Hus plats på scen. Föreställningen hade premiär på Verkstan i december. Ungdomarna spelade bland annat bagare, sjuksköterskor och fotbollspelare. Här tog vi in inspiratörer ifrån dessa yrken så vi kunde lära oss hur man gör en marsipanros och spritsar grädde på rätt sätt. Föreställningen som regisserades av Maria Sundqvist blev en succé och alla speldagar var utsålda!

Om vi möts lär vi känna varandra! Vi vet att när barn, unga och vuxna möts och får uppleva saker tillsammans uppstår en gemenskap. Att dela en upplevelse gör att man bli mer engagerad och knyter an till varandra. Om man får vara med och delta så växer man! Vi vill skapa tradtioner där alla känner sig välkomna. Därför anordnar vi under året bland annat midsommarfirande, julfirande, skördefester och öppet hus. Kom och möts, gammal som ung!

18

Dold teater sätter i gång reaktioner! Hur närmar man sig barn och unga om man vill samtala med dem på djupet, kring känsliga frågor? Hur får man alla att kunna och vilja säga sin mening? Hur skapar man en delaktighet på lika villkor? När vi träffar de unga för första gången börjar vi ofta med en provokation, antingen dold teater eller med en ljudprovokation. Provokationer arbetar vi med för att snabbt fånga deras uppmärksamhet. Vi jobbar med olika former av dold teater för att få i gång reaktioner, för att uppmuntra dem att tänka själva och för att de ska bli berörda. Vi vill att de unga ska tänka till och reagera – att helt enkelt visa vad de tycker och tänker. Hur går en dramaprovokation till? Inom tematiken ”Falla utanför ramarna” kommer Lena från ”Socialkompetenskontoret” in i klassrummet tillsammans med en ”forskare” och Anna 16 år. Tillsammans ska de nu med ett medicinskt instrument testa vilka av eleverna i skolan som inte passar in i samhället. Anna har vi med som ett exempel på en av de unga vi hittat som faller utanför ramen. Känslan hos eleverna här blir ibland tryckt, ibland obekväm, nervös eller upprörd. Alla reagerar självklart olika men det som är viktigt är att de faktiskt reagerar. Att Anna blir avbruten av Lena när hon vill säga vad hon heter, väcker starka reaktioner hos eleverna. Det är inte lämpligt att Anna pratar, tycker Lena. Eleverna brukar tycka annorlunda. När forskaren kommer på att hon kan visa på Lena hur testet går till, är det plötsligt Lena som ser nervös ut och protesterar. När instrumentet tydligt visar att Lena själv inte alls passar in i samhället skrattar eleverna lite nervöst. Någonstans kanske man tycker att det är rätt åt den där Lena, som tror att hon kan komma in i klassrummet och avgöra vem av eleverna som är annorlunda. Vi bryter provokationen och berättar att allt bara är teater. En situation har uppstått där eleverna under ett svindlande ögonblick trodde att detta var på riktigt. Att de faktiskt skulle testas ifall de inte var som alla andra. Detta blir en väldigt bra utgångspunkt för att sedan börja diskutera ämnet. Vad innebär det att inte passa in? Vem bestämmer det? Har kanske alla något som gör att man inte passar in? Alla kommer nu i gång och pratar om ämnet. Eleverna har blivit provocerade och det är något som verkligen engagerar! Titta på våra provokationer: www.drommarnashus.se/provokation

19


KREATIVT UPPDRAG – VINGAR

Vingar Vad händer med barnen i en familj som blir vräkt? Hur är det att aldrig ha några pengar? Hur känns det när man inte vågar berätta hela sanningen? KAN MAN LITA PÅ VUXNA? Under våren 2011 jobbade ungdomar från Drömmarnas Hus kvällskurser kring dessa frågor tillsammans med vuxna professionella scenkonstnärer. De arbetade först fram sceniska bilder, som sedan uttrycktes i dans, kör, stomp och små spelscener. Detta vävdes samman till en fantastisk föreställning med ett drömskt scenspråk där det fysiska uttrycket och musiken stod i centrum framför orden. Publiken fick ta del av en stark berättelse om unga drömmar som riskerar att brytas mitt itu av livets överraskande och ofta stenhårda prövningar. Med uttryck från akrobatik, modern dans och fysisk teater, ackompanjerad av en mängd olika typer av musik, blev ”Vingar” ett fyrverkeri av färger, ljud och form. I rollerna kunde vi se Anders Blentare, Rune Bergman och Elizabeth Mateo de Svensson tillsammans med den drygt 40 personer stora ungdomsensemblen. Föreställningen hade premiär i juni 2011. Titta på Vingar här: www.drommarnashus.se/vingar

Alla ska få applåder!

ATT SOM UNG JOBBA IHOP MED PROFESSIONELLA SKÅDESPELARE, DANSARE OCH MUSIKER ÄR ETT ARBETSSÄTT SOM GER BÅDE DE UNGA OCH DE VUXNA NY INSPIRATION OCH ETT NYTT KONSTNÄRLIGT UTTRYCK!

Det är viktigt att vi gör saker på riktigt med de unga och att vi har ett gemensamt mål. Vi vill att ni ska se vad vi gör och förstå storheten i alla duktiga barn och ungdomar som engagerar sig, ger sin tid, tränar och utmanar sig själva. Därför landar alltid våra kvällskurser och projekt i någon form av föreställning eller uppvisning med en publik. När man känner att alla är lika värdefulla och att alla får applåder, då växer man!

s. s Hu

rna mma

rö till D

med

a S! mma andr itiv S HU A N far s tt ko o f R a p ä A r r t t a ing cke ch ÖMM n mar y o d R m m le r D an ko så tis Drö is a a s . n r HEJ g n it n g n n h ä å – fi m mer gör ns m Hus nya

ö s om a utkänn mmarna r man k n i Malm lla får r lä ö e A ä ll n n l. å Dr a stä e de vil t ma ekul r at ressen. P lltid jätt få andr g n ä lä n a E a int som – hur , oav t är s alla tid samm i, och de r något ara med o h r v g de ni all kape l ener us erbju alla får . gens så hittar exempe a e H h n c a s m r O l o il b na ! t lk m m utom r vä fram hade de om man r so dess s. Alla ä , n ninga som r de r a e e e r t m t la ö f e k f ly tt nh gör vec Hus ste a erfare s många som som fak å rnas själv vis a n a r f n b m fi r – ä å m t t e r ö f e t t n a r e a in man en. D en d eställning här såd På D m man kan amtid ra på, m r o r n ö m t f le f o t i a t a se r ra su on kultu liga att v upp sto ar pers . Des h dem ba med o r r e t m ät to ch b ger vill jo erbra o us och s t. Dessu Hus och p e s H u d a s s n av na är mar scen m vi mar nting r! Dröm en stor so Dröm ör någo llt de gö å p llning r ungdo å pp g a ä p u i t t s å k r g t e is e e n s r t t s a ö t å ä n f m s a ge att f m m mäktigt. . Den m vi enga a so t i livet – änniskor dskap: O n r r ä a g u e et m tällnin k möjligh is med ch bra b stiska. D s e r o Fö ssv nta stis coolt lla bli fa anta r ma en f äda infö har ett a an r nu amn. så k uppt Limh llie. med ra sätt & r y a n 16, H ie. tade jobb å ett b ners ie. Tim, us in p H a , s r r 19 o t ma nny, , 11, F , Väs

fin Det

15 Je Ida Lee, ntrum. usie. 2011. e 18, H den. a C , t y , s åren r 18 M ,v e , . ik n e d t ll Ca ra in oba ngår S /akr Väst sengård. 14, Rose HÄL ater , o n, 15, e e t e R ir i , w G rs y, 18 Fatm ällsku . Han ntrum. us kv Oxie e H , C 17 , s a, rna b, 16 Eldin mma Jaco i Drö e r ga Delta

N

RÅ AR F NING

20


MAGASINET

SAMORDNING ROSENGÅRD

Kultur betyder odla på latin Voltaire sade redan på 1700-talet att vi måste odla vår trädgård. Barnen i Rosengård är vår trädgård och de behöver näring. Malmö stad ska se till att alla barn och unga får ta del av ett brett och bra kulturutbud inom olika konstformer. Sedan 1996 har Drömmarnas Hus samordnat detta utbud för Rosengårds förskolor och skolor på uppdrag av stadsdelen. Det innebär att vi fördelar kulturen mellan skolor och ser över vilken typ av kultur som skolorna ska få ta del av. Vår uppgift som kultursamordnare innebär också att vi skapar ett forum för skolorna där vi får mötas, dela information, inspireras av varandra och genomföra gemensamma kulturprojekt tillsammans. Genom detta kan vi skapa ett starkt engagemang i Rosengård och se till att barn och unga både kan få uppleva och själva vara en del av Malmös kulturliv. Vi arbetar för att kulturen ska bli en naturlig del i förskolans och skolans dagliga arbete. Kulturen är en resurs som på rätt sätt stärker lärandet och som kan ge unika och rika upplevelser. Tillsammans med Rosengårds stadsdelsförvaltning har nu en handlingsplan för kultur i skolan framtagits under 2011. Det är ett konkret dokument som handlar om vad vi gör i stadsdelen i dag och hur Rosengårds stadsdelsförvaltning ska stärka kulturens roll i skolan. Inom två år ska till exempel alla skolor ha tydliga strukturer för att väva in kultur i det pedagogiska arbetet. Vi säger: tummen upp! Inom kultursamordningen genomför vi många gemensamma arrangemang. Vårens musik- och picknickdag ”Vårskriket” har blivit en tradition, liksom julfesten i december då Rosengårdsparken fylls med exalterade förskolebarn, sång, musik och dans runt granen. Under våren anordnade vi även en dansworkshop med koreografen och dansaren Melody Putu, från Skånes dansteater, för killar i årskurs 8. Vi skapar även inspirations- och fortbildningsdagar för förskolornas pedagoger. Syftet med fortbildningen är att lärarna ska kunna jobba vidare med kreativa aktiviteter med barnen. Under våren höll Drömkörens körledare Jens Friis-Hansen en uppskattad workshop med förskolepedagogerna. Här fick de lära sig om att sjunga för små barn!

Hej då Magasinet

Till en början producerades Magasinet både som papperstidning och i digital form. Under 2011 gick vi över till endast en digital upplaga. Förutom det löpande publiceringsarbetet producerades temanummer som distribuerades via Magasinets hemsida. www.drommarnashus.se/magasinet

Efter sex år med fantastiskt smart och kreativt arbete har nu Magasinet gjort sin sista resa. Våra skriv- och fotopedagoger har kuskat runt i olika skolor för att lyfta fram och synliggöra högstadieelevers tankar och åsikter. Ungdomarna har fått producera artiklar, reportage, intervjuer, bilder och filmer i samarbete med andra skolor i Skåne.

Under våren 2011 arbetade vi med de allra sista temanumren för Magasinet: ”Makten” och ”Modet”. Hur ser makt ut, och hur ser maktlöshet ut? Vem bestämmer vem som ska ha makt och vilken makt kan man ge sig själv? Vad är mod? Är mod att våga? Stå upp för något eller för sig själv? Att spränga en gräns? Att våga vara ödmjuk? Eller att våga vara kaxig?

Här har funnits en arena för att publicera det arbete som görs i skolan för en större publik än det vanligen når. Att få respons på arbetet från föräldrar, vänner och andra läsare har höjt motivationen och bidragit till stor stolthet. Alla deltagande skolor har kunnat inspireras och använda varandras material i skolans arbete.

Vi hoppas att Magasinet under åren har inspirerat, och att man fortsätter att använda sig av metoder som både lärare och elever tycker är spännande och intressanta. Vi vill tacka alla ungdomar, lärare, skolledare och pedagoger som har skänkt Magasinet sin energi och skaparglöd!

Under hösten 2011 fick vi besök av danska Madame Bachs teaterverkstad och deras fantastiska föreställning ”Regn – en föreställning om vatten för de allra minsta”. De äldre barnen fick ta del av Dansstationens ”Brunst”, en föreställning om lust och fjärilar i magen.

22

23


UTEPEDAGOGIK

GRÖNT ÄR SKÖNT! På Drömmarnas Hus vill vi låta barn och unga från urbana miljöer få möta naturen och skapa sin egen relation till den. Att få komma ut i en miljö där man får chansen att upptäcka med alla sina sinnen. Att barn och unga får en positiv bild av och känner starkt för naturen så att de på sikt kan återvända för att upptäcka mer. Så att de själva så småningom söker sig dit för att utforska naturen vidare. Naturen är fantastisk och fungerar avstressande på oss människor. Utemiljön är också en plats för lek och skapande. Det är viktigt att man redan som barn lär sig hur den här världen hänger ihop och vilken roll naturen spelar i relation till oss människor. Hur viktigt samspelet är mellan natur och människa för vår planets överlevnad. I stället för att prata om naturen kan man säga att vi introducerar naturen via ett nyfiket upptäckande. Vi utvecklar hela tiden nya pedagogiska metoder kring lärande i utomhusmiljö. Vi blandar in kulturpedagogik och självstärkande gruppaktiviteter där drivkraften bakom allt arbete är strävan efter en mer hållbar utveckling. Vår utepedagogik hittar du både i trädgården vid Drömmarnas hus och i Fulltofta strövområde.

”MÄNNISKA OCH NATUR MÅSTE VARA I BALANS” Drömmarnas Hus jobbar alltid med frågor som känns angelägna, viktiga och ligger i tiden. När dessa frågor i stor utsträckning kom att handla om hållbar utveckling, miljö och människans förhållande till naturen kändes det självklart att förlägga arbetet och upplevelserna med barnen och ungdomarna utomhus. – Vi ville dra vårt strå till stacken i ett arbete för en bättre och mer hållbar värld, säger projektkoordinator Åsa Johansson. Nu har Drömmarnas Hus under snart fyra års tid utforskat och prövat sig fram till ett eget sätt att arbeta med ett lärande i utemiljö med olika åldersgrupper. Arbetssättet baseras i hög grad på att erbjuda stora och spännande upplevelser i utomhusmiljö, ofta inramade av en berättelse. Ett exempel på detta är projektet Sagoäventyret från 2011 (på sidan 28). – Vi erbjuder en berättelse som bjuder in barnen till delaktighet och ger dem en chans att göra skillnad, att bli hjältar i fiktionen, säger Åsa.

blomma upp i naturen! 24

Enligt henne finns det väldigt många fördelar med att arbeta utomhus. – Ett kvalitativt pedagogiskt arbete i utemiljö erbjuder en mångfald av möjligheter att ta till sig kunskap på. De barn och ungdomar som inte alltid kommer till sin rätt i klassrumsmiljön blommar ofta upp när utmaningar och lärandet erbjuder motorik, samarbete och kreativitet. Det finns en hel del forskning som bekräftar att vi människor mår

bättre och känner oss lugnare när vi befinner oss i det gröna uterummet. Drömmarnas Hus arbetar för att de unga ska känna en närhet till och en gemenskap med naturen – och därmed bli mer rädda om den. – Människa och natur måste vara i samklang och i balans, liksom vi människor måste vara i harmoni med varandra. Vi vill skapa ett engagemang och en vilja att ta ansvar och vara en del av vårt gemensamma samhälle och vår jord. För att kunna och vilja göra det så måste man känna sig sedd och bekräftad. Att träna sig på samarbete, teambuilding och att bli varse sina egna styrkor tror vi sker på ett optimalt sätt i utomhusmiljö. Naturens skönhet och små mirakel ger oss också energi, kreativitet, lugn och skaparlust. Ett mål med vår utepedagogiska verksamhet är att barn och ungdomar från urbana miljöer och som kanske sällan eller aldrig har varit i en skogsmiljö, ska få en möjlighet till det. – De ska kunna känna sig trygga där och få ett eget möte och en egen upplevelse av skogen och den lite mer vilda naturen. Vi vidgar successivt deras trygghetszon. Vi ger oss längre och längre in i skogen och ger dem större sociala utmaningar tillsammans, säger Åsa.

25


LÄRANDE LIV

BARN I TRÄDGÅRDEN Trädgården som odlings- och mötesplats. Projektet Lärande liv har sin bas vid orangeriet i Drömmarnas Hus trädgård. Här skapar vi en mötes- och inspirationsplats kring odling, trädgård och växter där alla är välkomna, liten som stor. Här har vi fokus på utepedagogik och lärande för hållbar utveckling. Vi vill också fungera som ett forum för att förmedla kunskap om klimatsmart mat. Vad kan man äta och hur kan man tillaga grödorna? Det är oerhört viktigt att få kunskap redan som barn om var vår mat kommer ifrån och hur grödorna växer. Tillfredsställelsen är stor i att få plantera något och se det växa. Att så ett frö, vårda det och se det spira! I trädgården möts barn, unga och vuxna för att plantera och odla tillsammans. Här kan man få utöva praktiskt arbete och rolig avkoppling samtidigt som vi lär oss om växter, mat, miljö, natur och kretslopp. Odlingen är ett verktyg för kommunikation och skaparglädje, och tillsammans formar vi en trädgård som rymmer både konst och kultur. Vi möts i en fysisk aktivitet som att gräva i landet eller i ett skapande som att måla trälådor för plantering. I detta möte förs samtidigt kunskap om växter och natur in på ett naturligt sätt. I trädgården finns, förutom odlingen, den uppskattade bikupan som ger oss vår Rosengårdshonung. Det är även här som den årliga skördefesten hålls. Lärande liv startade 2010 och är öppet för alla.

I arbetet med odlingen hittar vi fantastiska förutsättningar för gränsöverskridande kommunikation och gemenskap. Under våra sommar- och lovaktiviteter har barn och pedagoger kunnat dela glädjen över små och stora odlingsmirakel. Flera hundra barn har dykt upp både på dag- och kvällstid för att påta i odlingarna under våren och sommaren.

Arbetet med vår egen Rosengårdshonung fortsatte under 2011. Under våren höll vi en biodlingskurs för både barn och vuxna, där deltagarna fick slunga honung från kupan i trädgården. För tredje året i rad producerade vårt fina bisamhälle vår alldeles egna Rosengårdshonung. Kursen fortsatte på hösten då kunskapen fördjupades och vi bäddade in boet för vintern. Kunskapen om hur betydelsefulla våra pollinerare är för oss människor är viktig. Pollinerarna befruktar de grödor vi äter och om vi inte hade haft dem så skulle många av våra grödor inte kunna växa. Extra roligt är att bikupor fungerar väldigt bra i staden eftersom det finns så många blommande blommor här!

Rosengårds vilda läckerheter

Under 2011 sammanställdes en skrift om alla de ätliga växter som finns i Rosengård: ”Rosengårds vilda läckerheter”. I skriften finns tips om hur man kan använda växterna i matlagning eller som naturläkemedel. Skriften innehåller även lite kul extrakunskap om växterna och finns för nedladdning på www.drommarnashus.se/larandeliv

skördefest Den stora skördefesten, som i september 2011 anordnades för andra året i rad, lockade hundratals Malmöbor till Rosengård. Här kunde man njuta av marknad, mat och musik. Vi hade en second hand för svältdrabbade vid Afrikas horn och många deltog i workshops kring utomhusmatlagning och pressade även sin egen äppelmust. För barnen var aktiviteten ”cykla din smoothie” väldigt populär. Hela dagen gjordes möjlig tack vare ett fint samarbete med många andra organisationer i Malmö.

27


TEAM GURAN

TRIQUE

Utsikt och insikt i vår vilda natur – skogen! Kan skogen bidra till ökat självförtroende och bättre samarbete? Vet alla vad allemansrätt är? Och hur viktigt är det att känna sig trygg i skogen? Vi har upptäckt att alltför få skolor använder sig av naturen som pedagogisk plats. Om vi vill att människor ska vara miljömedvetna och ha förståelse för natur och ekologi måste vi på ett lekfullt sätt ta ut våra barn i naturen!

Vad kan vara roligare än ett stort brädspel mitt ute i skogen där man själv är en av spelpjäserna? Vi vill att både barn och föräldrar hittar hit och att det ska finnas roliga och lärorika aktiviteter på Fulltofta som man kan återvända till. Därför skapar vi nu ett jättespel ute i skogen. Under hösten 2011 började vi, med hjälp av barn, förberedelserna inför spelet Trique. En grupp rymdvarelser, som kallade sig Rymdrådet, började kommunicera med barnen via symboliska meddelanden. Barnen svarade genom att bygga mosaiktavlor med symboler som skickades tillbaka. Med stor fantasi skapade vi våra egna rymdfigurer och modeller över planeterna som Rymdrådet kommer ifrån och barnen bestämde vilka utmaningar spelarna ska ställas inför.

I projekt Team Guran vill vi introducera naturen på ett tryggt och positivt sätt. Vi har vår bas i natursköna Fulltofta strövområde. Där utforskar vi arbetssätt för att jobba i utemiljö med barn och unga i olika åldrar. De yngre barnen träffar vi i skogen löpande under tre år. Här får de en möjlighet att skapa sin egen relation till naturen och låta sin upptäckarlust ta oss längre och längre in i den vilda naturen. I takt med att tryggheten växer ökar nyfikenheten för skogen. Vi använder lek och kreativitet för att utveckla motorik och social förmåga. Ibland ramar vi in arbetet med en fantasieggande berättelse för att lyfta upp skogens magi och göra upplevelsen ännu mer spännande. I skolan forsätter sedan lärarna det pedagogiska arbetet kring barnens upplevelser i naturen. Ungdomar jobbar vi med i skogsmiljö för att stärka både individen och gruppen. De får göra teambuilding-övningar där de måste samarbeta för att lösa problem. Vi reflekterar sedan tillsammans över våra egna styrkor, och gruppens gemensamma resurser. Detta bidrar till att ungdomarna lär känna nya sidor av sig själva och sina kompisar. Under 2011 har vi även jobbat med forumteater i ”Se dig själv och andra” som har varit en kombination mellan teambuilding och forumspel. Genom interaktiv forumteater får de lösa en konflikt, som trots att den är fiktiv berör alla deltagarna. Under 2011 har vi även varit på läger både med barn och ungdomar. Här har vi jobbat med naturfoto, fiskat, samlat ätliga växter och lagat mat över öppen eld, lärt oss om grupprocesser och ledarskap. Guran är ett 3-årigt projekt som startade i januari 2010. I Guran arbetar vi med barn och unga mellan 7 och 19 år från hela Skåne, samt med deras familjer.

28

Ute är inne

Dessa tankar har vi låtit oss inspireras av i utvecklandet av Trique. Vi har lånat barnens idéer till motoriska hinder, och utvecklat den berättelse som låg till grund för deras kommunikation med Rymdrådet. Trique har genom ett samarbete med Vattenhallen Science Center i Lund och Malmö högskola förvandlats till ett nyskapande pedagogiskt och interaktivt brädspel om förnyelsebar energi. De barn som har varit med i att inspirera fram detta arbete kommer under våren 2012 vara de första klasserna att prova Trique. Vi hoppas att många följer i deras fotspår!

I slutet av september genomfördes Sveriges största utomhuspedagogiska konferens ”Ute är inne” för tredje året. Detta år var Malmö värd för konferensen och årets tema var ”Mångfald och lärande i stadens natur- och kulturlandskap”. Drömmarnas Hus medverkade i det stora förberedelsearbetet och var även en av träffpunkterna för workshops och föreläsningar. Våra workshops ”Upplev ätliga vilda växter med mer än bara smaken” och ”Livet är ett äventyr” blev två väldigt uppskattade aktiviteter. Totalt genomfördes imponerande 104 workshops under konferensen.

29


TEAM GURAN – SAGOÄVENTYRET

”Jag blev nöjd med mig själv när jag befriade elementen”

Kunskap till hjälp i fantastisk sagovärld ”De fyra elementen har försvagats och håller på att förlora sina krafter. Karl Kontroll vill nämligen kontrollera hela skogen och har förslavat och fängslat elementen. Eldens poesi, vindens dans, vattnets musik och jordens förmåga att skulptera håller på att gå förlorade. Naturkrafterna som är så beroende av varandra kämpar nu för sin överlevnad.” ”Men i skogen finns också Fria. Hon är Karls syster och vill inget hellre än att återställa balansen i naturen. Hennes sista hopp står nu till människobarnen. Till dem skickar hon en vädjan som bara kan uppfattas av de som har förmågan att lyssna på sina egna behov, förstå andras behov och samarbeta med varandra.” Idén med Sagoäventyret är att kombinera kultur, natur och pedagogik på ett nytt och spännande sätt, där skogen blir en scen. Barnen som har ägnat sig åt långa förberedelser i skolan tar sig in i dalen via en sagoportal. De behöver ha kunskap om elementen och göra samarbetsövningar för att kunna befria dem. Barnen klarar uppdraget när de hittar Karl och kan övertala honom att återförenas med Fria. För att göra fiktionen trovärdig och intressant använde vi oss av professionella artister, så som musiker, akrobater och eldkonstnärer. I Sagoäventyret 2011 deltog sammanlagt 995 barn i årskurs 3 och 4 och 88 lärare.

Deltagare i Sagoäventyret 2011

BARNEN BLIR BERÄTTELSENS HJÄLTAR” I Fulltofta strövområde, mitt i hjärtat av Skåne, jobbar Drömmarnas Hus utepedagogiskt. En stor satsning under 2011 var projektet Sagoäventyret, en interaktiv och pedagogisk föreställning ute i skogen. Lisa Petri, utepedagog och teambuildare, arbetade med projektet under våren 2011. Hon berättar att Sagoäventyret handlar om den fiktiva platsen Naturkrafternas dal, dit skolbarn ska ta sig för att befria de fyra elementen jord, eld, vind och vatten. – Vi befolkade en avgränsad del av skogen med skådespelare i olika karaktärer, och gjorde berättelsen både spännande och magisk, säger Lisa. Varför är äventyrspedagogik ett bra verktyg? – Äventyrspedagogiken stimulerar barnens fantasi, och gör lärandet spännande och roligt. Barnen övar sig motoriskt, både eftersom skogen i sig har en utmanande terräng och för att vi byggt upp motoriska hinder som de ska ta sig förbi. Övningarna och utmaningarna eleverna stöter på främjar samarbete, vilket gör att barnen upplever fördelarna med att hjälpas åt. Gruppsammanhållningen stärks eftersom uppdraget kräver ett fungerande samarbete, samtidigt som klassen får en stark delad upplevelse i skogen, säger Lisa. Valet att jobba med en fiktiv ramberättelse är väl genomtänkt.

30

– Att arbeta med en berättelse avgränsar kunskapen och sätter den i ett förståeligt sammanhang, förklarar Lisa. Äventyret började med att barnen fick ett uppdrag skickat till sig via ett videoklipp. För att kunna lösa uppdraget behövde de ha vissa färdigheter och viss kunskap. Enligt Lisa blir därmed motivationen till lärandet tydlig. Under själva äventyrsdagen fick barnen användning för det som de tidigare lärt sig. – Belöningen blir att de klarar uppdraget och blir berättelsens hjältar. Den pedagogiska tråden förstärks sedan ytterligare genom att lärarna och eleverna jobbar tillsammans med frågor som väckts under äventyret, eller med äventyrets tema i ett efterarbete. Vad gör äventyrspedagogik speciell? – Att den kombinerar så mycket. Lärandet är holistiskt på många olika sätt. Det inkluderar hela kroppen, och barnen lär sig med alla sinnen. Det inkluderar olika elever, eftersom olika färdigheter och styrkor lyfts fram i olika övningar. I Sagoäventyret hade vi också ambitionen att sätta människan i ett större sammanhang, och berätta hur vi alla är en del av naturen snarare än separerad från den. Hur var responsen från barnen? – Fantastisk! Många barn ville göra äventyret en gång till, och flera betonade hur stolta de kände sig över att ha klarat uppdraget.

31


NEW CITY

”Det handlar

om något

STÖRRE”

Många unga far illa i dagens samhälle. Därför drev vi projektet New City under tre år. New City var ett unikt projekt för unga som söker sysselsättning eller en förändring i livet. New City arbetade främst i stadsdelarna Rosengård och Södra innerstaden, men välkomnade unga från hela Malmö. Fokus låg på de ungas önskan och egna mål om vad de ville göra. I projektet hade vi coacher som jobbade med att hitta nya vägar för ungdomarna att ta sig in i, eller tillbaka till, samhället. Vi jobbade för att påverka och förändra de strukturer i samhället som idag exkluderar unga. Coacherna fångade upp ungdomarnas röster och förde dem vidare, bland annat till det partnerskap som drev projektet. Det var Drömmarnas Hus som var initiativtagare till både projektet och partnerskapet, berättar Lone Lindström, vice vd på Drömmarnas Hus. – Eftersom vi arbetat med målgruppen i många år, så kom vi fram till att man behövde förändra i strukturerna för att de unga lättare ska ha en chans. Det vi ville åstadkomma var en ny stad där alla får plats. En stad där samhällsstrukturerna blivit mjukare och där samverkan kan ske över såväl organisations- som föreningsgränser, allt i syfte att underlätta för de unga. Utmaning med partnerskap Det partnerskap som drev New City bestod under 2011 av Arbetsförmedlingen, Drömmarnas Hus, Prokrami/Nämndemansgården, Ung Art och Malmö stad (JobbMalmö, Rosengårds stadsdelsförvaltning och Södra innerstadens stadsdelsförvaltning). – Det som var svårast under projektets tid var utan tvekan arbetet med partnerskapet, säger Lone. Omorganiseringar i olika förvaltningar medförde stor personalomsättning i gruppen. – När människor ständigt byts ut blir det svårt att komma framåt i utvecklingen, många gånger får man börja om. Personerna som ingick i partnerskapet har legat på väldigt olika nivåer, och då menar jag i förhållande till mandat för sin respektive organisation, vilket är en viktig ingrediens i ett utvecklingsarbete. Det blir också en väsentlig skillnad om man är delaktig för att man brinner för frågorna eller om man blivit placerad där av sin chef, säger Lone.

32

– Implementeringen av projektet har också varit svår, där man kan känna att ingen vill ta ansvar för resultatet, tillägger hon. Men trots att arbetet inte alltid har varit enkelt, tycker Lone att det har varit väldigt värdefullt. – Mest givande har varit alla de fantastiska aktiviteter som våra coacher har arrangerat tillsammans med ungdomarna. Och helt underbart med alla de unga som genom New City faktiskt fått jobb och annat! Vi har också sett en förändring genom att mycket av det som New City gjorde de första åren, i dag görs inom massa andra organisationer, och det tycker jag är ett gott betyg! Arbetet går vidare 2011, som var projektets sista år, blev riktigt händelserikt. Bland annat anordnades en stor framtidsmässa på Moriska paviljongen i Malmö. Programledaren Doreen Månsson var konferencier och ledde en dag av peppande inspirationstal och praktiska workshops. Men Drömmarnas Hus tycker inte att det räcker. Lone är tydlig med att organisationen vill och behöver jobba vidare med målgruppen unga i utanförskap. – Vi ser fortfarande att det är en stor grupp unga som står utanför och som riskerar att helt tappa tron på samhället. Så vi måste alla hjälpas åt med att hitta nya otraditionella sätt att jobba med målgruppen. Det finns inte ett recept för alla, utan det måste finnas ett varierat utbud och olika möjligheter för unga. Man måste våga experimentera, och det som fungerar ska man göra mer av och det som inte fungerar lägger man ner. Det behövs aktörer som vi och andra föreningar som brinner för uppgiften, där vi vågar prova nya arbetssätt, nya kunskaper och där vi ser de unga som samhällsbyggare. Framöver fokuserar Drömmarnas Hus på att samla ihop alla erfarenheter och utifrån dem titta på behov och möjligheter inför framtiden. – Sedan kommer vi garanterat tillbaka. Vi behövs som ett komplement till det ordinarie, genom att fylla de luckor som samhället i övrigt inte fyller. Det vore slöseri för de unga om vi inte gjorde något med den kunskap och de erfarenheter som vi har samlat på oss. New City var ett projekt under åren 2009-2011 som vände sig till unga i åldern 18-24.

s” ”En stad där alla får plat

ett projekt för de a har tagit slut. New City, res ga lån år sex ys Cit New r, och som behöver rätt i samhällets strukture tar hit e int som ar dom ung hand på vägen. en stöttande och guidande förmår att inkludera a de strukturer som inte erk påv att för t jek pro Ett att göra Malmö under dessa år arbetat för har Vi a. ung s let häl sam a all gått? Det kan ni alla får plats. Hur det har där d sta en d, sta ny en l til större – kunskaper om y: ”Det handlar om något Cit New om en bok i om a läs ner i pdf-version d”. Boken finns att ladda sta sin med en möt ars dom ung a. på Drömmarnas Hus hemsid a. Den har gått genom möjliggjort New Citys res har som er a all l til k Tac r, och alldeles untårar, hinder och framgånga och att skr ar, dal och g ber landskapet har verkfantastiska ungdomar. Ja, mös Mal med en möt a bar der att vara varandras k, vi hoppas att vi kommer tac Så de! jan böl it var en lig g, en annan tid. resesällskap en annan gån domarna. Vi önskar av tåget. Kvar sitter ung ver kli vi od vem med är Det sin destination. dem all lycka med att nå New City-gänget

33


METOD

Vi vill dela med oss!

”All offentlig makt utgår från folket” av Drömmarnas Hus

Det är viktigt att sprida sina erfarenheter och sin kunskap på olika sätt. Under 2011 har vi utvecklat och producerat ett flertal inspirationsskrifter som visar upp vår verksamhet och vad den ger de barn och unga vi jobbar med. Genom att visa vår verksamhet kan andra inspireras och använda sig av vårt arbetssätt i sin egen verksamhet. Härma oss gärna, så fler barn och unga kan få tillgång till och utöva kultur! Alla skrifter kan laddas ned på: www.drommarnashus.se/skrifter

Projektet Lära för livet landade i en bok om kreativa lärprocesser. Den kom ut i juni 2011 och handlar om Drömmarnas Hus arbetssätt och metoder och reflekterar över hur man kan arbeta med kreativt lärande. I boken intervjuas elever, konstnärer, projektledare, lärare och rektorer. Boken är skriven av Drömmarnas Hus-pedagogen Figge Heurlin, med foto av Björn Edin.

”Efter sista applådtacket – samarbetet Drömmarnas Hus & Operaverkstan” av Bertil Björk

I september 2011 gav Malmö högskola ut boken som handlar om hur Drömmarnas Hus har utvecklat nya vägar och nya arbetssätt, där kultur och utepedagogik förs samman och utvecklas till någonting helt nytt. Till grund för boken ligger projektet Sagoäventyret och Drömmarnas Hus utepedagoger har skrivit delar till boken.

Under våren 2011 arbetade vi fram ett förslag inför att ge ut en bok tillsammans med Operaverkstan om vårt samarbete. Boken skildrar en liten och en stor aktör och hur man kan arbeta tillsammans. Den tar upp vad samarbete är, hur detta arbete kan fortsätta och vilka vägar ett samarbete kan ta. Boken släpptes i augusti.

”Hjältar i en annan värld – en forskningscirkel om ett äventyrligt pedagogiskt arbetssätt” av Malmö högskola

”Det handlar om något större – kunskaper om ungdomars möten med sin stad” av New City och Mikael Stigendal (Malmö högskola) Coacherna i projektet New City skrev under året boken tillsammans med professor Mikael Stigendal från Malmö högskola. Med boken tar vi till vara på de erfarenheter som coacherna har skaffat sig genom sitt arbete i New City. En viktig del i arbetet har varit att lyfta fram ungdomarnas egna erfarenheter och berättelser. Boken gavs ut i december.

”Att frigöra barns kreativitet – en praktisk guide för konstnärer”av Artists in Creative Education Slutmålet för det europeiska projektet Artists in Creative Education var att framställa en guide, för att konstnärerna skulle kunna dela med sig av sina erfarenheter av att arbeta med kultur i skolan. Guiden lanserades under den stora konferensen i Bryssel i oktober, och finns nu för nedladdning på fyra språk på www.artistsincreativeeducation.com

Inspiration Vad behöver vi människor för att orka, vilja, och få mer kraft? Helt klart triggar det i gång oss när vi får inspiration, motivation och stimulans av andra! För oss är det viktigt att kunna sprida till andra vad vi gör, hur vi gör och varför vi gör det vi gör. Vi vill att andra ska få upp ögonen för att man kan jobba som vi gör och att det ger resultat. Resultat i form av nya kunskaper, glädje och utveckling hos de som deltar. Vi försöker sprida vår kunskap genom att låta andra, än våra deltagare, prova på workshops eller lyssna på föreläsningar. Vi försöker därför vara ute och träffa folk i olika sammanhang så att många kan se att kultur och natur kan användas som ett hjälpmedel i lärande, entreprenörskap och samhällsförändring.

Inspirationsträffar under året Vi medverkade i Kulturutskottets offentliga utfrågning om barn och ungas rätt till kultur. Det var en öppen hearing som även sändes i SVT Forum. Vi pratade om vår verksamhet – vad vi gör och varför, och det följdes av en öppen utfrågning från Kulturutskottets politiker. De ville bland annat veta om vi såg en tendens att fler barn och unga behöver lovverksamhet och vad det betyder för barn att få jobba tillsammans med professionella kulturarbetare. En riktig inspirationsdag bjöd vi Stockholm på, när vi höll två olika seminarium med moderatorn Karin Helander, Centrum för Barnkulturforskning, under titeln ”Kulturens Kraft med Drömmarnas Hus”. Inbjudna var både skola, allmänhet, politiker, studenter och kulturliv. Frågestunden var givande där många ställde frågor om allt från hur vi hittar vår personal, till vad som behövs för att bygga upp en sådan verksamhet som vi bedriver. Vi reste till Umeå tillsammans med två av våra ungdomar från våra kvällskurser och höll en workshop för andra ungdomar och vuxna från de nordiska samarbetsländerna för projektet ”iD?”. Assitej, en av världens största scenkonstfestivaler för barn och unga hölls i både Malmö och Köpenhamn. Drömmarnas Hus höll i två workshops på engelska. Deltagarna blev utsatta för en provokation, för att få uppleva det vi gör med eleverna ute i skolorna. Vi delgav våra erfarenheter kring dold teater, samt om vårt arbete med produktioner med ungdomar och professionella kulturarbetare. Deltagarna kom från olika länder och många kontakter knöts. Det hölls också spännande samtal kring hur vi inom scenkonsten kan arbeta med delaktighet för barn och unga. Till Akvarellmuseet begav vi oss för att inspirera Västra Götalands projekt ”KLIV.2.0” som handlar om att få kompetenta skolledare för den kreativa skolan. Ett hundratal deltagare kom och Drömmarnas Hus gav exempel på hur vi arbetar i skolan. Vi pratade också om guiden som vi har producerat inom projektet Artists in Creative Education.

34

35


VI GILLAR ATT SAMARBETA! VÄNNER

JULI UNDER

JANUARI UPPROPET!

d. Vi Malmöbor kan Arrangerades av Malmö sta än den som visas i ge en annan bild av Malmö ter med varandra för media. Vi kan knyta kontak a Malmö samlades att verka tillsammans. I hel Drömmarnas Hus namnunderskrifter in och för plats för att visa upp var det viktigt att vara på sammans med vår verksamhet. Vi deltog till a andra aktörer, på Rosengårds stadsdel och fler plats i Rosengårds centrum.

FEBRUARI NÄRINGSLIVSDAGEN

MARS SÖK KUNGLIGT BE

Vi fick storslaget besök, i form av Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel. Den främsta anledningen till lle visiten var att kronprinsessparet sku t ekte proj i rna che scoa träffa ungdom New City och höra om deras arbete med unga i utanförskap. Victoria och Daniel blev själva coachade och fick dessutom inviga det alldeles färska metodmaterialet Stegvis. Besöket . skedde i samverkan med Malmö stad gvis /ste s.se shu arna www.dromm

Tillsammans med Sparbanksstiftelsen Skåne deltog vi i Näringslivsdagen. Vi ville visa hur viktigt det är med samarbete mellan kultur och näringsliv, att det kan genera enorm kreativitet, lust, nya lösningar och ett starkt samhällsengagemang. Vi pratade om vårt projekt Guldvalet 2008-2010, där tiotusentals barn och unga i Skåne, tack vare samarbete, fick tillgång till kultur och natur.

APRIL

PREMIÄR AV TARGETS

27 april var det premiär av ”Targets” på Biograf Spegeln i Malmö. Filmen ”Ta rgets” är resultatet av ett Skapande skola-projek t som Rosengårds stadsdel och Kultur Skåne samarbetat i med Drömmarnas Hus. Över 100 elever arbetade tillsammans i stadsdelen me d att producera filmen. Det blev en stor vis ning där alla medverkande fick mötas och se filmen för första gången. Flera olika skolor från Rosengård var där och spänningen var hög . Barnen lämnade festen jättestolta och nöjda!

36

MAJ

VÅRDAG, SABA, ASSITEJ, HEJ ROSENGÅRD, DÖRRAR

områdets föreningar Vi var med på ”Vårdag i Rosengård” tillsammans med ter. amhe som fick chansen att visa upp sina verks en Skåne, hjälpte vi Som 2010 års vinnare, tillsammans med Sparbanksstiftels 2011. s till att arrangera Swedish Arts and Business Award barn och unga, hölls Assitej, en av världens största scenkonstfestivaler för ällningar från alla i maj i Köpenhamn och Malmö. 27 internationella förest Drömmarnas Hus sätt att världsdelar. Under festivalen höll vi en workshop om göra produktioner med unga. drevs av gatukontoret, Malmö stads stafettprojekt ”Hej stadsdel”. Projektet till fler möten med de stadsdelen Rosengård och polisen, som alla vill bidra ha det i Rosengård. boende. Vi undersökte hur Rosengårds tioåringar vill bibliotek. Arbetet avslutades med en utställning på Rosengårds Stena fastigheter. Det I projektet Lära för livet hade vi ett samarbete med ö till den välbesökta Malm i r lokale ledde till att vi fick använda två av deras utställningen ”Dörrar”. cyklopedin anordnade Vi åkte iväg för att inspirera Växjö kommun. Nationalen och 65 personer var iset apspr inspirationsträffar för nomineringar till Kunsk Drömmarnas Hus och NE inbjudna till residentet i Växjö där landshövdingen, inspirerade.

JUNI

LÄGER, KRYDDOR FRÅN ROSENGÅRD, UNG I SOMMAR, MIDSOMMAR

med Malmö stad och Vi åkte på sommarläger som vi arrangerade tillsammans Friluftsfrämjandet och Skog och ungdom. dor från Rosengård”, Under sommaren inledde vi ett samarbete med ”Kryd marnas Hus tillsammans vilket gav deltagarna möjlighet att laga mat på Dröm alla att få uppleva med kockarna från TV4-succén. Det blev en chans för Rosengård och inspireras av mat, möten och människor. att vi i juni fick använda Vår samverkan med fastighetsbolaget Briggen gjorde ällningen ”Vingar”. förest upp sätta att det gamla TV-huset på Jägersro för var möjligt tack vare 21 ungdomar sommarjobbade på Drömmarnas Hus. Detta praktik. betald mar ungdo Malmö stads projekt ”Ung i sommar” som ger lsen Skånska landskap Vi firade midsommar i ett stort samarbete med Stifte med oss! och Fulltofta naturcentrum. 80 personer kom och firade ner att lyssna och 8 juni inbjöds olika aktörer, föreningar och organisatio nsibility). Drömprata kring CSR-arbetet i Malmö (Corporate social respo n den bjöd New City in marnas Hus visade föreställningen ”Vingar” och utifrå ry, Briggen och över till samtal om temat ”Se unga som en resurs”. CSR facto 40 andra gäster deltog.

ien ”Under” in, med I juli månad spelades tv-ser la filmarbetare. ungdomar och professionel rt och här fick vi sto var Drömmarnas Hus crew aktörer som såg mycket hjälp från en mängd g kunde fungera. nin till att denna stora inspel

AUGUSTI MALMÖFESTIVAL

Under Malmöfestivalen den 19-26 augusti hade vi flera aktiviteter. Tillsammans med Miljöförvaltningen arrangerade vi workshops för barn på temat odling och mat. Tillsammans med Rosengårds stadsdel erbjöd vi bland annat en konst- och odlingsworkshop.

OKTOBAFRIKERA, SEVED FÖR ARTISTS

I oktober medverkade bland andra prog jektet New City och MKB i en insamlin för ved ”Se : horn till stöd för Afrikas Afrika”. t Arbetet med det europeiska projekte es utad avsl on cati Edu Artists in Creative i sel Brys i ns med en slutkonfere oktober. 150 deltagare träffades på at Bronks teater och deltog i bland ann ier. inar workshops och sem

NOVEMBER

Vi fortsatte att jobba med utvecklingen av en ansökan till en festival 2014. Vi hade under våren fått pengar från Nordiska Kulturfond en för att göra en förprojektering till denna festival. I augusti började vi göra research, åkte på konferenser, kollade upp andra som också hade fått bidrag och kontaktade tänkbara samarbetspartners. Senare under hösten blev vi kontaktade av Umeå som i sin tur hade kontakt med andra aktörer i nordiska länder. Tillsammans med Umeå och sex andra parter lämnade vi in den gemensamma ansökan ”iD?”. Nu håller vi tummarna för att det är just vi tillsammans med Umeå som kommer att hålla i festivalen 2014!.

SAMP, ZONEN

Drömmarnas Hus hade glädjen att få vara värd för SAMPs årliga prisutdelning från Hans Manneby minnesfond för utveckling av muséer. SAMP är ett interkontinentalt nätverk för muséer, med visioner att främja ett demokra tiskt samhälle. Årets pristagare var Elizabeth Cordova-Lao, som jobbar med barn och unga på Filip pinerna. I november kom hon till Sverige och Dröm marnas Hus för att ta emot sitt pris.

SEPTEMBER

SENSOMMARDAG, AFRIKAA

Tillsammans med Globala Malmö erbj öd vi en spännande konst- och scenografiwo rkshop för gymnasieelever. Genom sitt deltaga nde blev ungdomarna medskapare i scenogra fi- och rekvisitaprocessen till vår komman de föreställning ”Zonen”.

I september anordnade vi tillsammans med Malmö natur skola en sensomrig inspirationsdag kring odling, natur och miljö. Pedagoger i Rosengård fick möjligheten att bland annat undersöka Rosengårds vilda skafferi eller prova på naturkroki. Under året inledde vi också ett samarbete med Kultu rkraft syd och Musik i Skåne. I september hade vi bland annat regiuppdraget till föreställningen ”Afrikaa”, som därefter gick på turné i Sörmland. En provföreställning gavs i Drömmarnas Hus lokaler. Den 29-30 september var Malmö värd för den stora nordis ka konferensen ”Ute är inne”. Självklart deltog Drömmarnas Hus! Det var absolut en utomhuspedagogisk höjdpunkt, där temat var ”Mångfald och lärand e i stadens natur- och kulturmiljö”. Vår årliga skördefest var ett samarbete med en mäng d aktörer. I år kunde besökarna bland annat tälja något till trädgården med Skånes hemslöjdsförening, möta Kryddor från Rosengård i örtdoftande upple velser och stödja de svältdrabbade vid Afrikas horn i Yalla Trappans tält och café.

DECEAVMSLUTBNIENGR PIERROT,

d Operaverkstan i Malmö Vi fortsatte samarbetet me ”Min älskade Pierrot”. 14 av i och med uppsättningen Hus deltog. ungdomar från Drömmarnas s för New City arrangeraEn stor avslutningskonferen 8 december. 70 personer des i Drömmarnas Hus den dlande resa med temakom och gav sig ut på en svin pår” samt deltog i samtal tiken ”I ungdomarnas fots gjorde bland andra Mikael de och debatter. Medverka la, Ung Art, NämndemansStigendal från Malmö högsko Innerstadens SDF. gården/Prokrami och Södra

37


VERKSAMHET 2011

VI HADE TOTALT 106 ANSTÄLLDA, VARAV 35 PÅ HELTID. REKORD!

VI HADE EN OMSÄTTNING PÅ 21 MILJONER KRONOR.

398 PERSONER KOM PÅ STUDIEBESÖK.

AV DE ANSTÄLLDA VAR 49 KVINNOR OCH 57 MÄN.

snickare filmare

ljustekniker

1846 BARN OCH VUXNA HAR VARIT PÅ WORKSHOPS OCH FÖRELÄSNINGAR.

ungdomsreporter

ekonomiansvarig

mediaassistent

trädgårdsmästare

danslärare

ljudtekniker

vd

producent

ekonom

projektassistent teambuildare

filmpedagog

ordförande

skådespelare

receptionist

projektledare

inspelningsledare

filmklippare verksamhetsledare

tekniker konstnär

administratör

projektkoordinator

ståupkomiker

konstnärlig ledare

1238 BARN & UNGA KOM TILL OSS UNDER LOVEN.

dramapedagog

utvärderare

ljusdesigner

redigerare

I SKOLAN HAR VI JOBBAT MED 4804 ELEVER.

körledare

2692 PERSONER KOM SOM PUBLIK TILL VÅRA FÖRESTÄLLNINGAR.

dokumentatör

vice vd

art director

serviceassistent

manusförfattare trädgårdsarbetare scenograf

kostymör

musiker dansare

maskör VI ÄR PROFESSIONELLA KULTURARBETARE OCH PEDAGOGER SOM PRODUCERAR HÖGKVALITATIV KULTUR DÄR ALLA BARN OCH UNGA FÅR VARA MED!

koreograf

konstpedagog

musikpedagog kommunikatör

regissör

utepedagog

18 356 PERSONER DELTOG I DRÖMMARNAS HUS VERKSAMHET.

ljudläggare webbredaktör

1304 BARN OCH UNGA KOM SPONTANT FÖRBI VÅR ”ÖPPNA VERKSAMHET”. 38

workshopsledare

2047 PERSONER KOM TILL VÅRA OFFENTLIGA ARRANGEMANG.

VI HAR JOBBAT MED 55 SKOLOR OCH 10 KOMMUNER I SKÅNE. 39


Tack till våra finansiärer:

Vi vill även tacka:

Mix Food, Rosengård

® det flexibla publiceringsverktyget

Profile for Drömmarnas Hus

Årsmagasin 2011  

Drömmarnas Hus år 2011 i text och bild.

Årsmagasin 2011  

Drömmarnas Hus år 2011 i text och bild.

Advertisement