Årsberättelse 2019

Page 1

Ã…ret 2019


Layout: Peter Hartman - Drömmarnas hus Foto: Peter Hartman och Drömmarnas hus personal Omslag: Fågelkärlek, i Barnens Skulpturpark. Skulpturen är gjord av:

Tryck: Exakta Drömmarnas hus, Frölichs väg 4, 213 68 Malmö + 46 (0)40 - 211 211 info@drommarnashus.se www.drommarnashus.se


Om oss Drömmarnas hus är en organisk plattform för kunniga, lekfulla och kompetenta kulturarbetare och kulturpedagoger vars passion är att arbeta tillsammans med barn och unga. Vi är genuint intresserade av dem och har stor tilltro och tillit till dem. Vi finns där barn och unga finns och därför är det självklart för oss att erbjuda kulturverksamhet såväl dagtid i skolorna som kvällstid efter skolan och under de olika loven. Med hjälp av våra olika skilda kulturkompetenser (ibland enskilda kulturformer, ibland också i mixad form) kan vi vara lyhörda och anpassa oss till de ungas behov och intresse. Vi har under åren byggt upp ett fundament av vår verksamhet som är väl etablerat och efterfrågat av både skolor, samarbetspartners och våra barn och unga i verksamheten. Vi gillar utmaningar och förnyelse och nöjer oss inte med att saker är som de är. Vi är alltid hungriga. Vi utvecklas tillsammans med de människor vi möter och vi blir inspirerade i samarbeten med andra och vi gillar det mest oväntade. Vi är extremt nyfikna. Därför utvecklas vi ständigt. 2020 fyller vi 30 år.


INNEHÅLL

ÅRETS STATISTIK i kort version

5

SKOLPEDAGOGISKT ARBETE

6 - 11

SKAPANDE SKOLA

12 - 13

BARNENS SKULPTURPARK

14 - 15

PROJEKTET STICKUT!

LOV OCH ARRANGEMANG

16 - 21

PROJEKTET STICKUT!

DEN FRIA TIDEN, KURSER

22 - 29

I ANDRA FORUM

30 - 33

TACK TILL

Baksida


Drömmarnas hus drivs som en ekonomisk förening sedan snart 30 år tillbaka. Vi har under dessa snart 30 år haft vårt säte i Herrgården i Rosengård. Vi finns i den gamla vackra herrgården, som gett namn åt området. Vi är ute i skolor runt om i Skåne och ibland utomhus med våra föreställningar, workshops och utställningar. Ibland är vi mitt i ett bostadsområde eller på andra häftiga platser i skog eller parker runt om i Malmö och Skåne. Under 2019 har vi haft 49 anställda på olika anställningsgrad. Drömmarnas hus professionella kulturpedagoger mötte under året 16.896 personer i kreativa, skapande och kulturella processer och projekt.

Vi har samarbetat med 88 skolor fördelat i 26 olika kommuner i Skåne. All vår verksamhet är gratis för deltagarna.


Skolpedagogiskt arbete Våra arbete med klasser bygger på kreativitet och interaktivitet. Ibland använder vi oss av dramaprovokationer och dramaövningar – andra gånger av naturen eller av texter, bild, teambuilding eller kanske konst, dans eller foto. Varje skolsamarbete är unikt och genom dem skapar vi verktyg för klasserna och lärarna att arbeta vidare med. Vi skapar verktyg som låter de unga själva delta och vara med. Vi arbetar ständigt med att utveckla nya former för samverkan mellan kultur och skola, där vi för in kreativa lärprocesser på ett djupare och långsiktigt plan än vad som oftast är fallet. Lärarna och eleverna får verktyg att arbeta med och vi lämnar en verktygslåda efter oss för er att undersöka på egen hand. Vi visar hur läroplanen kan uppnås med hjälp av kulturen eller naturen och för samman olika konstformer som eleverna får möta och utveckla. Vi skapar möten mellan institutioner och kulturorganisationer.

Projektet På Väg här till höger, är ett bra exempel på hur vi arbetar tillsammans med andra organisationer, för att ge elever en verktygslåda inför nästa steg i livet, inspiration till studier och anställning. Sedan 2013 har vi arbetat i detta projekt i hela Skåne.

På Väg Med På Väg vill vi inspirera ungdomar till att i större utsträckning vilja söka sig till de tekniska och naturvetenskapliga programmen på gymnasiet, för att därefter söka vidare till motsvarande utbildningar på universitet och högskolor. Under en heldag per skola för årskurs åtta bidrar Drömmarna hus med en av fyra workshops/föreläsningar. Eleverna lär sig tillsammans med Drömmarnas hus att inse sina egna styrkor. I rollspel lär de sig att ta plats och leverera på sitt eget sätt i en anställningsintervju. Hur tar vi fram vårt bästa jag när det verkligen gäller? Syftet med projektet är att ge eleverna insikt om sina styrkor, få inblick i presentationsteknik och inse kroppsspråkets betydelse.

Våra samarbetspartners i På Väg: Entreprenörskap med Ung Företagsamhet (UF) Ung ekonomi med Swedbank

Allt vårt skolpedagogiska arbete år 2019 är beskrivet fram till och med sida 13.

Transfer: Därför blev jag ingenjör/sjuksköterska

6


Stjärnslukaren Ett kreativt och lättillgängligt konstpedagogiskt projekt i regionen med gravitationslös dramalek. Leken och gestaltandet tog oss med på en resa ut i rymden. Väl ute i tyngdlösheten stötte vi på problem och konflikter som eleverna löste, av bara farten skapades en helt ny stjärnhimmel med nya stjärntecken. I dramaleken arbetade vi med samspel, kommunikation, empati och tolerans för olikheter. Allt utifrån ett fiktivt uppdrag i rymden som lockade eleverna till inlevelse och problemlösning. Projektet har genomförts med glädje och mottagits väl i Malmö, Eslöv, Höganäs, Burlöv, Lund, Vellinge, Sjöbo, Helsingborg, Skurup, Ystad och Landskrona

97


Efter den gemensamma utomhuspedagogiska upplevelsen gick arbetet vidare i klassrummet och vi drog tillsammans med eleverna igång arbetet mot deras tävlingsbidrag. I skrivande stund är arbetet i full gång och de inledande träffarna genomförs men redan nu ser vi fram emot att få träffa klasserna en andra gång i början av 2020.

InnoCarnival Skåne 2020 Ungas idéer för framtiden När höstmörkret närmar sig lyser vi upp det med kreativitet. Under september/oktober har lärare förberetts och spelplatser runt om i Skåne valts ut. Under november månad påbörjades arbetet med eleverna mot InnoCarnival Skåne 2020. Drömmarnas hus utomhusopedagogiska lärprocess heter detta året Preppers.

Finalen för IC -20 kommer att arrangeras i Folkets park i Malmö 15–16 april 2020, det kommer att bli otroligt spännande att få se alla elevers framtidsvisioner, drömmar och förändringsvilja ta fysisk form. www.innocarnivalskane.se

Vi behöver preparera oss med idéer och samarbete för att möta framtiden. Under det utomhuspedagogiska arbetet möter eleverna olika karaktärer som utmanar dem på olika sätt. Sex grupper deltar i spelet med ett gemensamt mål att vinna över själva spelet. För att vinna krävs det samarbete inte bara i gruppen utan grupperna kommer behöva samarbeta och förhandla med varandra för att nå bästa resultat. Resurserna är ändliga, men de räcker om vi har en gemensam plan. 8


Dramaprovokation Inför årets upplaga upplaga av InnoCarnival så använde vi oss av ”dramaprovokation”. Dramaprovokation är ett pedagogiskt verktyg vi använder oss av, för att skärpa elevernas sinnen. Vi skapar en värld, eller en fiktion som klassen får träda in i, tillsammans med oss. Oftast består fiktionen av utmaningar och problemlösning utomhus. Detta blir som en slags kickoff inför den verkliga uppgiften senare i klassrummet.

Vår introduktion är vanligtvis i form av en eller flera videor, som eleverna ser i klassrummet, några dagar innan vi kommer….. Först skickade vi en film som beskrev vår värld och problemen: youtu.be/2feysWdlpfQ Därefter kom ytterligare en film som presenterade ett spel, där just deras klass var utvald att delta. Vi kallade spelet för PREPPERS.

Videon avslutas med en bild från elevernas närområde, som deras lärare tidigare skickat till oss. På så vis kunde vi övertyga dom ännu mer om att just dom var utvalda. Ett unikt slut för varje skola alltså. Sedan var det bara för oss att genomföra PREPPERS-dagen, med klasserna runt om i Skåne och med motiverade barn. 9


Se och Berätta Tre klasser fick under varsin dag gå från idé till uppspel! Vilka oskrivna regler/normer har vi och hur kan de berättas om på scenen av elever i årskurs 5? Det blev en härlig blandning av skratt och allvar, viktiga och svåra ämnen togs upp med allvar och humor. En intensiv dag som krävde mycket av eleverna men de levererade och visade sina tolkningar för varandra kring temat ”oskrivna regler”. Deltagare: cirka 50 elever fördelat på tre klasser. Vi brukar inte skriva ut antal i texten

Det Försvunna Regnmolnet Familjeföreställningen Det Försvunna Regnmolnet för fritidshem, skola och familjer. En föreställning som lyfte fram att vi behöver varandra. Likaväl som jordens element behöver leva i symbios med varandra, behöver vi människor också göra det.

En föreställning med stor närhet mellan scen och publik för att skapa utrymme för publikens deltagande och möjligheter att påverka föreställningens skeende. I föreställningen fanns det flera situationer som lockade till interaktivitet och medskapande, publiken fick med såväl ord som handling lösa regnmolnet och solens konflikt. I anslutning till föreställningen ingick även en konstworkshop där publikens eget skapande gavs utrymme. Med form, struktur och färg komponerade publiken sina egna moln, vilket resulterade i stor kreativitet och skaparglädje. En lyckad föreställning och workshop med såväl professionella skådespelare som konstpedagoger från Drömmarnas hus. Publik: totalt 642

Tack till våra finansiärer: Sparbanksstiftelsen och Kulturrådet Vad tyckte lärarna? bit.ly/2PyQ6VE 10


HOPP workshops Vad hoppas du på? Vad längtar du efter? Vad vill du ska förändras?

Om du skulle måla hopp, hur skulle det då se ut? Vilken färg skulle det ha? Skulle det låta något? Skulle det lukta något eller kanske till och med smaka något? Med inspiration från sagor och berättelser skapar vi av vackra tyger och färger, en installation i ditt klassrum, som inger hopp.

Så inledde vi erbjudandet till åk F-3 till Malmös alla grundskolor under hösten. Detta som en del av förproduktionen till nästa års familjeföreställning på temat HOPP som vi arbetar för att sätta upp i juni 2020. Vi har under november månad varit ute och träffat närmare 400 skolelever och samlat in HOPP. En konstnär och en teaterpedagog var den personal från Drömmarnas hus, som eleverna fick möta i denna hoppfulla workshop.

11


Vi har, sedan "Skapande skola" lanserades, jobbat med ett flertal projekt inom Malmö och i Skåne. Vi är alltid pigga på en dialog kring nya spännande "Skapande skola"-uppdrag så tveka inte över att kontakta oss om ni har några spännande ideér! Vi är gärna med och bidrar med vår kompetens och erfarenhet redan på idéstadiet om så önskas. Info & film: drommarnashus.se/skapandeskola

Ängslättskolan Vi har tillsammans med organisationen Återskapa utformat och genomfört ett skapande skola för årskurs 3 - 6 med avslutande utställning. Under en vecka arbetade vi undersökande och skapande med eleverna från Ängslättskolan. Vi samtalade kring temat barnfattigdom och undersökte vilka resurser eleverna har tillgång till. Vad har du/jag som vi kan vara generösa med? De generösa tillgångarna skrevs ned och placerades inne i ett självporträtt. Projektet genomfördes under vecka 42 och avslutades med en lokal konstutställning i skolans matsal som ännu smyckas av elevernas kreationer.

12


Osby kommun, BJUD IN Vi har under hösten rest runt i Osby kommuns samtliga grundskolor och mött elever i åldrarna 4–16 år och genomfört ett skapande skolaarbete. Arbetet har startat på elevernas egen skola eller förskola och kommer att avslutas på konsthallen i Osby, våren 2020. Eleverna har skapat över tusen olika inbjudningskort, som lockar till nyfikenhet och nya möten. BJUD IN-projektet har var varit en kreativ form för att synliggöra Osbys skolors värdegrundsarbete. Genom konst har eleverna i Osby kommun skapat inbjudningar som lockar till öppenhet och vänskap. Syftet med utställningen och arbetet är locka till möten med andra och lära känna nya människor genom konst och skapande.

13


Under början av året arbetade vi intensivt med rekrytering av tre nya konstnärer till omgång två. Detta har föregåtts av en urvalsprocess i projektets styrgrupp. Detta resulterade i tre nya spännande konstnärer, klara och kontrakterade. Parallellt har vi arbetat med första processgruppen i det vi valt att kalla produktionsfasen. Det har inneburit allt ifrån spännande produktionsbesök där stora och små konstnärer besökt sina respektive produktionsplatser, d v s de ställen där deras verk skapas i full skala. Vi har hittills under året genomfört tre planerade produktionsbesök. Det första i Malmö på KKV och det andra på Vege Å:s Konstgjuteri, beläget utanför Höganäs och vid det tredje så åkte vi till Jet-Flex i Bredaryd, strax utanför Värnamo. Det har varit högst efterlängtade besök som barnen verkligen sett fram emot. Vi har också hållit löpande checkmöten med barnen varje fredag kl. 14.30-16.00. Här har vi bland annat skapat olika arbetsgrupper som arbetat med att förbereda den spännande invigningen. Den första fredagen i varje månad håller vi våra parlamentsmöten. I Parlamentet sitter två barn/grupp som representanter från respektive konstgrupp, två representanter från styrgruppen samt tre professionella konstnärer. Det vill säga 5 vuxna och 6 barn vilket innebär att i detta forum är barnen i majoritet.

Utöver detta så har vi löpande hållit såväl styrgruppsmöten som avstämningsmöten med de professionella konstnärerna. Konstnärerna har även hållit löpande möten med projektgruppen på Malmös Fastighets- och Gatukontor för att få alla bitar på plats när det gäller konstruktion, ljusdesign, hållbarhet, säkerhet etcetera inför att de tre verken skall installeras i de två parkerna.

14


Invigning Den 28 september invigde vi så äntligen de tre första verken, i det som skall bli Barnens Skulpturpark på Rosengård. Och vilken härlig invigning det blev, en dag att minnas för resten av livet för alla involverade! Vilka talare och vilka tal! Och vilken pampig inramning som Kronprinsens husarer med musikkår samt barn och pedagoger från El Sistema/Rosengårdsskolan gav oss! Att sedan så himla många människor kom och delade denna stora dag med oss var oerhört stort. Men det finaste av allt var att få uppleva stoltheten hos alla de 21 stora och små konstnärerna bakom verken, ni är bara bäst och tänk…vi gjorde det!!!!

Gallerinatten I år var vi stolta deltagare i Malmö Gallerinatt som gick av stapeln, lördagen den 28 september. Här kunde man uppleva massor av spännande konst i staden kl.18-24. Vi passade då på att hålla en visning av våra nyinvigda verk i det som skall bli Barnens Skulpturpark på Rosengård. Det blev en fin visning där våra stora och små konstnärer gjorde ett utmärkt jobb med att berätta om sina verk, för himla trevliga besökare.

Uppstart av processomgång 2 Från och med oktober startade vi upp med nya barn och konstnärer för att skapa ytterligare tre verk för att göra Barnens Skulpturpark komplett. De tre professionella konstnärer som fått uppdraget är: Jacob Simonsson, Samaneh Reyhani och Magnus Wallin. Samtliga tre är Malmöbaserade konstnärer.

I mitten av oktober begav vi oss så till Wanås Skulpturpark, för en heldag fylld med konstnärlig inspiration, men också för att lära känna varandra lite bättre. Det blev en riktigt fin dag med många fina samtal, mycket frisk luft och en himla massa inspiration. Samma vecka startade vi också på riktigt upp de konstworkshops och den konstnärliga process som skall leda till de nya verken. Vi fortsätter också vårt fina samarbete med Skissernas museum där vi under höstlovet fick möjlighet till vårt första besök hos dem. Ett besök där vi fick ta del av en himla massa spännande skiss-, modelloch processmaterial. Otroligt inspirerande! Workshoparbetet och de konstnärliga idéprocesserna kommer att fortsätta fram till och med mars månad 2020. Vi har en riktigt spännande resa framför oss! 15


Stick ut! är ett 3-årigt projekt som primärt riktar sig till barn, unga, unga vuxna och familjer boende på området Herrgården i Rosengård, Malmö. Projektet ingår i Kulturrådets stora satsning, Kreativa platser.

På sidorna 16 - 29 har vi beskrivit det sista året 2019.

2016 - 2019

Ännu mer om StickUt! www.drommarnashus.se/stickut

Podden - Ungdomssnack Under den senare delen av våren har det drivna unga teamet bakom podcasten Ungdomssnack.se, startat upp arbetet med att förbereda en ny omgång podcastprogram. Denna gång har de också fått en eminent expertishjälp i form av den mycket erfarna radiojournalisten Madeleine Fritsch Lärka. Madeleine, som till vardags arbetar på Sveriges Radio P4, har gått in och fungerat som mentor för teamet. ”Det har varit otroligt inspirerande att få arbeta med Madeleine och vi har fått massor av nya idéer och infallsvinklar i hur vi kan arbeta med vår podcast”, berättar Ali, Leo och Fortunata. Under hösten har sedan planerings- och förberedelsearbetet fortsatt och under höstlovet arbetade teamet intensivt med att spela in fyra nya avsnitt. Ytterligare sex avsnitt kommer att spelas in under vintern. Resultatet, det vill säga de nya podcastavsnitten kommer först i mars 2020. 16


Konst- och cirkusverksamhet på Rosengårdsskolan Under vårterminen så har vi också fortsatt samarbetet med Rosengårdsskolan och MKB. Vi erbjuder konst och/ eller cirkusverksamhet för elever, i direkt anslutning till avslutad skoldag. Glädjande nog så vill samtliga involverade parter se detta som en långsiktig satsning och det är därför en självklarhet att vi skall fortsätta under nästa läsår. Nytt läsår och ny termin innebar ju också till vår stora glädje en fortsättning av våra konst och cirkusworkshops på Rosengårdsskolan. Konstnärerna Jafer Taoun och Anna Brag har under höstterminen hållit i konsten och Cirkuspedagogerna Maria Andersson och Carolina Lennryd har lett cirkusverksamheten för skolans elever. Allt har skett i skolans lokaler och i direkt anslutning till avslutad skoldag.

Förstudie cirkusskola Som en positiv konsekvens av vårt samarbete med Rosengårdsskolan och MKB har vi under våren lagt upp en plan för genomförandet av en förstudie. En förstudie som bl a skall utreda behov/efterfrågan mm kring att starta upp en större cirkusverksamhet för barn och unga i nära samarbete med skolan samt MKB, Victoria Park m fl. Denna förstudie är planerad att genomföras under hösten 2019.

17


Sportlov Rymdrytmer. Under sportlovet kunde man boka in sig på en lekfull workshop med rytm, dans och fantasi. Under tre dagar körde vi dessa välbesökta workshops. Det kändes roligt att ta in ett nytt konstnärligt uttryck i form av rytmik. Vi hade även cirkusworkshops under två dagar på sportlovet, där cirkusbarnen fick träna mer fördjupat.

Påsklov Under påsklovet spelades föreställningen ”Det försvunna Regnmolnet” för yngre barn. För de äldre ungdomarna gjordes en workshop under tre dagar i konceptuell scenkonst av Sara Khaledi som är student på Teaterhögskolan. Ungdomarna som deltog fick ta med en bild från ett ställe som betydde något för dem och sedan berätta en historia kring bilden. Historien kunde vara sann eller påhittad. Utifrån dessa historier skapades sedan två verk med hjälp av film, berättande, musik och gestaltande.

Höstlov På höstlovet tog vi upp ”Det Försvunna Regnmolnet” igen. Barnen har älskat att gå in i solens och molnets värld och det har varit en stor efterfrågan på föreställningen. Alla föreställningar under höstlovet blev fullbokade tidigt och därför spelades den även en lördag i november för fulla hus.

18


Familjelördagar och Teaterns dag Dessa dagar är till för att öppna upp huset för annan publik än den vanliga och göra så att fler människor från hela Malmö kan besöka oss och ta del av våra workshops och föreställningar/utställningar. Det som var speciellt på vårens öppna lördagar var att det kom fler besökare än väntat som inte hade varit på Drömmarnas Hus tidigare. Det är roligt när människor upptäcker Drömmarnas Hus och vill veta mer. Människor som inte har varit här förut blir verkligen förtjusta över hur vackert huset är och hur mycket vi har att erbjuda. På familjelördagarna spelades ”Det Försvunna Regnmolnet” för fullt hus och på Teaterns dag kunde man delta i workshop med skådespelare samt titta in på en öppen repetition. Något som också var populärt på Teaterns dag var rundvandringen i vår gamla herrgård där vi berättade om husets historia. Efteråt bjöd vi på fika det i det gamla köket.

Kultur– och idéläger Att få njuta av Backagårdens fina stugor och natur är bara en del av vårt teaterläger. För andra året i rad åkte vi dit med våra äldre teaterungdomar för att kicka igång höstens förställning samt komma på nya idéer. På schemat stod: Teater, kubb, spökhistorier, teater igen, tacos, chips, bad i sjö och allt annat ett härligt läger består av. Två supermysiga dagar. 19


Hoppworkshop

Bästa Sommaren

etapp1 Under den senare delen av maj genomförde vi en helt ny sagobaserad workshop, som tog spjärn från berättelsen om ”Kejsarens nya kläder”. En tematik som vi anser vara högaktuell i vår samtid på fler än ett sätt. Via sagogestaltning skapade vi en workshop om det viktiga i att våga säga det man tycker. Vi utgick ifrån sagan om Kejsarens nya kläder där ett barn säger ifrån. Vår utgångspunkt var att utforska vad som händer efter att barnet har sagt sanningen. Blir hon/han lyssnad på? Ja, vad händer sen? Denna workshop gick ut som ett specialerbjudande, främst till grundskolorna på Rosengård då det var en del av Stick ut!/Kreativa platser. Barnets röst och dess förmåga att väcka och skapa hopp, är något vi inspireras av och arbetar vidare med inför 2020.

I årets upplaga av Bästa sommaren bjöd vi på en kavalkad av olika workshops, där vissa var längre och andra var kortare. Vi gav barnen möjlighet att prova på teater, dramalekar, ansiktsmålning, balansera på slackline, pimpa din vattenflaska och formge hus för småfåglar. En härlig blandning med bara de bästa sommarsmakerna. Vissa dagar av Bästa sommaren dukades det upp ett inbjudande långbord fyllt med konstmaterial där barnen bjöds in till att skissa. En workshop där just skissen stod i fokus och där vi löpande samlade i fantastiskt fina verk som senare skulle ställas ut på Malmöfestivalen.

20


Bästa Biennalen Under vecka 44 deltog Drömmarnas hus i Bästa Biennalen, en regional konstbiennal. Vi erbjöd då guidade visningar av de tre första verken i Barnens Skulpturpark samt en därefter följande konstworkshop inspirerad av de befintliga verken. Såväl den guidade visningen, som den efterföljande workshopen leddes av konstnären Lena Ignestam. Lena är en av de professionella konstnärer som arbetat i den första processomgången av Barnens Skulpturpark. Utöver Lena så deltog totalt 8 av de unga konstnärerna bakom verken samt projektets dramapedagog. Tillsammans genomförde de totalt sex guidade visningar och konstworkshops.

Malmöfestivalen Det är alltid underbart att direkt efter sommaruppehållet få starta upp med deltagande i Malmöfestivalen. Denna gång hade Barnlandet på Lördagsplan ett stort konstlabb, där vi var en av aktörerna. Vi deltog med en stor skissinstallation som blev komplett först när Malmöfestivalen avslutades, en skissworkshop samt en konstutställning med Herrgårdsfamiljen URUK. Här ställde vi också ut skisserna från våra workshops med barnen från Bästa sommaren. Det blev en riktigt inspirerande vecka med många härliga kreativa möten och här skapades många nya fina verk i vår skissworkshops. Verk som de flesta blev en del av i den stora installationen ”Inte bara EN skiss”.

21


Den fria tiden Den fria tiden på Drömmarnas hus besöktes av många barn och ungdomar under året. Vi hoppas att det har varit och kommer att vara en oas för fantasi, där man får uttrycka sig fritt genom cirkus, dans, konst eller teater. Någon frågade vad man egentligen gör på våra teaterkurser och svaret nedan stämmer egentligen överens med alla konstnärliga uttryckssätt hos oss. Det är där det är okej att göra fel och visa pinsamheter. Det är också där det finns plats för en massa massa skratt.

Teater är också ett sätt att få vara sig själv. För när du jobbar med teater, eller konst överhuvudtaget, jobbar du med känslor. Tänk att man kan göra så att känslorna syns. Tänk att man kan visa känslor med kroppen. Man kan till och med se och förstå saker bättre om sig själv och andra, bara genom att titta på någon som visar känslor.

22


Teater är förvandling.

Du kan faktiskt bli vem du vill eller vem du skulle behöva vara för en stund. En mystisk varelse, en drottning från förr, tuffaste killen eller tjejen på skolan eller en supersmart agent som löser mysterium.

Det kan vara en scen där några blir ovänner, eller en där någon blir besviken, eller en där någon blir kär. Det kan vara en scen där några går ihop för att strida mot det onda, eller mot en orättvisa.

Du bestämmer, fast tillsammans med andra, för teater är också grupparbete.

23


KURSGRUPPER Vi har mött i genomsnitt 80 barn i veckan och spännande. Vem som helst kan utmana sig att bli modig och samtidigt träna sig till att bli stark och smidig.

Fler svårighetsgrader För att ha möjlighet att växa i sin konstform har vi skapat nybörjargrupper och fortsättningsgrupper inom såväl cirkus som teater.

Ny termin Höstens kvällskurser fortsatte med samma kreativa energi. Historier har byggts upp på ett lekfullt vis. Barnen har tränat på danser och cirkuskonster och utmanat sig rejält och det har skapats massvis med konst i ateljén.

Fritidssamarbete Vi har ett nära samarbete med Rosengårdsskolans fritids eftersom vi gärna vill att så många som möjligt som vill, ska få prova allt vi har att erbjuda.

Från hela Malmö Den yngsta cirkusgruppen från Rosengårds fritids har tränat på kullerbyttor, stå på händer och stå på boll. Detsamma gäller nybörjargruppen som består av barn från hela Malmö. De hade uppvisning för föräldrar och syskon i slutet av november.

Alltid final Gemensamt för alla grupper är att vi alltid ser till att skapa en final. Det kan vara en föreställning, stor eller liten, en utställning, eller en dansuppvisning. Manusutveckling I teatergrupperna med de yngre barnen blev temat under våren ”En annan värld” en inspirerande kick för att komma på nya historier. Det skapades portaler till nya världar där barnen besegrade ondskan på olika vis. Den äldre teatergruppen fokuserade på manusarbete och jobbade fram olika sätt att tolka ett manus. Det var väldigt spännande att se hur olika tolkningar påverkar ett manus. Mot högre höjder Inom cirkusen fick vi förmånen att träna med vissa cirkusgrupper i gymnastikhallen på Rosengårdsskolan. Det gjorde att barnen nu har fått börja lära sig luftakrobatik. Det är

Roligt att synas Fortsättningsgruppen i cirkus siktade istället på att visa sina lite svårare konster på Drömmarnas hus årliga julfest då massor med publik beundrade deras mod.

Magiska världar I de yngre teatergrupperna har det mest handlat om teaterlek och magi. Fritidsgruppen har tränat på improvisation och scener där barnen ofta skapar andra världar. Vi improviserade runt ett kalas där märkliga saker hände. 24


PÅ FRIA TIDEN ser behovet av att skapa nya och fler kurser. Dramatik i skogen I fortsättningsgruppen satsade vi på att spela upp en historia befolkad av häxor, trollkarlar och påhittiga barn. Denna spelades sedan upp för föräldrar och kompisar.

Kultur och fotboll Teater och fotboll har många saker gemensamt. Det krävs både samarbetsförmåga, lyhördhet, laganda och improvisation för att kunna spela både fotboll och teater.

Ett frö som växer Den äldre teatergruppen som kallar sig för Unga ensemblen, tog sig an en historia som var så spännande att vi kände att vi ville jobba vidare med den till nästa termin. Därför bjöd vi publiken på en öppen repetition av föreställningen, som har arbetsnamnet ”Lost”. Vi hoppas på en premiär i februari 2020.

Därför bestämde vi oss för att samarbeta med FC Rosengård. Tre träningspass under våren kom unga fotbollstjejer till Drömmarnas Hus för att träna samarbete och improvisation. En väldigt rolig erfarenhet.

Berätta med dans Dansgruppen på Drömmarnas hus är en blandad grupp med blandad ålder. Mest består den av barn från Linnea fritidsgård som drivs av MKB. Efter en termins träning blev resultatet en fin danshistoria som handlade om att våga be om hjälp. För hela familjen Konstgruppen som består av familjer i olika konstellationer kallas för: Familjen. De har verkligen jobbat på och hade massor med material att visa upp både på cafékvällen och på julmarknaden, där man även kunde köpa deras konst. 25


Cafékväll scenen för fler röster

Torsdagen den 9 maj var det dags för nästa cafékväll. Här fick publiken uppleva performance med dans/poesi från Nidia Martinez Barbieri och Ana Rita Rodrigues, musik från Kiki Desplat och fängslande konst av Kadhum Al Dakhil. Den 5 september genomförde vi vår tredje cafékväll. Denna gång deltog skådespelaren Sarmad Kameet med såväl recitation av poesi

ställning och sist men inte minst de två Malmömusikerna Max Tellving och Brita Björs, som fick igång publiken rejält med sin Americana folk repetoar. Torsdagen den 28 november var det dags för årets sista cafékväll. Musiken Alaa Rashid för, Rudyard Viñoles

Den 6 februari genomförde vi årets första cafékväll och det hela blev ett mycket välbesökt som lyckat arrangemang.

som en egenhändigt skriven scen. Den välmeriterade fotografen Hussein El-Alawi deltog med en fotout-

En fullsatt salong kunde här avnjuta en världsmusikmix från Malmös Nya världsorkester, smakprov från Estela Morel och Elizabeth Mateo de Svenssons nyskrivna pjäs samt konst av Katalin Anna Marton och Jafer Tauon.

Lauría bjöd på poesi och kvällens konstnär var Anna Brag, samt tre generationers Malmöbor som visade upp sin konst i en fin samlingsutställning. Vi tände en värmande brasa

och bjöd som vanligt på god fika. Ett fint och mysigt arrangemang.

26


Hisskonst Under året har 8 nya konstverk skapats av barn från Herrgården, under ledning av Drömmarnas hus konstnär Jafer Taoun. Konstverk som laminerats in i väggarna på de nyinstallerade hissystem som Victoria Park beställt. Det betyder att det nu finns totalt 18 vackra hisskonstverk, skapade av barn i Victoria Parks fastighetsbestånd på Herrgården. Vi vet dessutom från säkra källor att de redan nästa år vill ha ytterligare fyra verk i nya hissar. Alla 18 originalverk har för övrigt ramats in och pryder nu väggarna, i konferensrummet på Victoria Parks bo-kontor.

LILIAN 5 ÅR

WAIS 5 ÅR

Familjen En stor herrgårdsfamilj i tre generationer, boende på Ramels väg bjöds under våren in till en fördjupad konstnärlig process under ledning av Drömmarnas hus konstnär Jafer Taoun. De arbetade löpande i ateljén på Drömmarnas hus där skissen och formen stod i fokus. Det resulterade i en otroligt fin skapandemiljö och med underbara som sedan ställdes ut på Malmöfestivalen.

27

REGINA 11 ÅR

MARYAM 9 ÅR


Julmarknad Ja så blev det då också Julmarknad på Herrgården anno 2019! Tillsammans med våra goda grannar FC Rosengård och Yalla trappan så bjöd vi för tredje året i rad in till en lite annorlunda julmarknad med kreativitet och mysfaktor i fokus. Besökarna kunde pyssla och skapa, kolla in en trollerishow och/eller lyssna på julsagan ”Pepparkakstroll och marsipangris”. Man kunde också avnjuta en värmande soppa från Yallatrappan bland halmbalar, man kunde gå en guidad tur bland Herrgårdens nya skulpturer, eller så kunde man testa sin bollkänsla och precision på den stora bollväggen som fanns på plats med FC Rosengård. Detta är bara några exempel på vad som erbjöds. Besökarna var många och stämningen var hög.

Julfest för området Redan andra veckan i november var våra biljetter och platser till vår årliga julfest uppbokade. En årlig tradition riktad till de boende i Herrgården. Vi erbjöd dem julworkshops, julfika, dans kring granen med levade musik. Finalen var som vanligt när tomten dök upp med gottepåse och julklapp till alla barn. En oerhört varm och fin kväll där glädjen och gemenskapen står i centrum. 28


Spridningskonferens Stick ut!/Kreativa platser Den 11 december bjöd Drömmarnas hus och våra projektpartners Victoria Park, ABF och Tjejer i förening in till en spridningskonferens, vi ville dela med oss av våra erfarenheter från det treåriga arbetet med Kreativa platser projektet Stick ut! Det blev en lyckad konferens där den viktiga frågan om allas rätt till kultur stod i centrum. Deltagarna fick, förutom att höra vad vi från Drömmarnas hus hade att berätta, också bland annat ta del av Kulturrådets Simon Strömberg, som berättade om bakgrunden till satsningen, ett soffsamtal med olika projektdeltagare/aktörer lett av Malmös kulturkommunalråd Frida Trollmyr samt kulturdirektör Pernilla Conde Hellman, som delade med sig av sina tankar om Kulturens betydelse och vikt i allmänhet och för staden. Konferensdeltagarna fick också avnjuta ljuv musik i form av den nybildade kvinnliga vokaltrion ”Trio Tree” samt inta en värmande sopplunch från Yalla trappan.

2016 - 2019

Utvärdering Eftersom 2019 var det sista året för Kreativa platserprojektet Stick ut!, så ville vi genomföra fördjupade utvärderingssamtal med ett antal personer och aktörer, som alla har eller har haft olika roller i projektet.

Allt ifrån deltagare, projekt- eller samarbetspartners, anställda professionella kulturarbetare till unga timanställda m fl. Det har varit väldigt spännande att få ta del av allas olika perspektiv på det vi har gjort och vad det betytt. Delar och citat från några av dessa utvärderingssamtal kan man hitta på:

www.drommarnashus.se/ verksamhet/stick-ut/citat 29


INSPIRATION ÄR ETT VIKTIGT ORD. VI BEHÖVER ALLA INSPIRATION, FÅ EN GNISTA OCH BLI ÄNNU MER MOTIVERADE. VI ANVÄNDER KULTUR SOM ETT VERKTYG OCH SPECIALDESIGNAR UTIFRÅN GRUPPER, BEHOV OCH MÅL, SOM SKA UPPNÅS TILLSAMMANS MED VÅRA SAMARBETSPARTNERS. HÄR FÖLJER ETT AXPLOCK AV NÅGRA AV DE FORUM, VI VARIT MED I UNDER ÅR 2019.

CIRKUSFABRIKEN

JAG VET VEM JAG ÄR

Teater i specialarrangemang med dagligverksamheten Även vuxna får plats att uttrycka sig hos oss. Teatergruppen Fabriken, som är en dagligverksamhet enligt LSS i Malmö med deltagare med neuropsykiatriska funktionsvariationer. I gruppen ingår Fabriken DV, Butik Holmgången, Bokbytet och Pappersmakarna. Drömmarnas hus bistod med lokaler, teknik och pedagog/regissör. Vi repeterade en föreställning hela vårterminen och spelade sedan upp för fullsatta salonger, två gånger. Föreställningen hette Cirkusfabriken och var en clownföreställning. Den handlade om problem som kan uppstå på arbetsplatsen och om hur man kan bli behandlad på sin arbetsplats. På hösten fokuserade vi på en ny föreställning. Föreställningen hette: ”Jag vet vem jag är” och handlade om att alla har rätt till sin egen identitet. Ingen annan kan bestämma vem du är. Den spelades under två decemberkvällar på Drömmarnas hus för fulla salonger. 30


Kraftsamling Herrgården

Malmönackan

Även under 2019 har Drömmarnas hus varit en del av Kraftsamling Herrgården, ett nätverk i Rosengård som funnits sedan 2014. Det stora arbetet i Kraftsamling Herrgården var under 2019 riktat mot Bästa sommaren. Bästa sommaren har som syfte att arrangera sommarlovsverksamhet för barnen i området varje dag under sommarlovet.

Drömmarnas hus är oerhört stolta och glada att vi blev den organisation som Malmönackan skänkte en del av sitt överskott till för sålda Malmönackor 2020. För bidraget till vår verksamhet har vi bestämt att vi ska köpa in en teaterföreställning som ska visas för barn på Rosengård under påsklovet 2020. Stort Tack! Malmönackan!

Nätverk Vi har under året haft studiebesök från flera olika områden och organisationer som till exempel Helsingsborgs stadsteater, Transfer, Halmstads kommun, Höörs kommun med flera.

drommarnashus.se/hem/studiebesok

Studiebesök

Vi ingår i olika nätverk och har varit en del av Nätverket för skånsk scenkonst, medverkat i workshopar för Malmö näringslivskontor ”Vad är Malmö?” Vi har också deltagit i panelsamtalet ”Alla barns rätt till kultur”. Vi har för Rotary Öresund samt för Rotary Möllevången hållit föreläsning. Swedbanks ledningsgrupp fick också en dragning om Drömmarnas hus arbete när de valde att förlägga sitt möte hos oss. Vi älskar att få vara med, nätverka, föreläsa och på så sätt nå ut och möta andra och få feedback på vårt arbete med kultur för barn och unga.

Fridhems folhögskola Under två dagar i maj höll Scenkonststudion hus här på Drömmarnas hus för att ta emot och möta nya elever som vill söka till utbildningen. Scenkonststudion är Fridhems folkhögskolas nya kulturlinje som startades upp i Malmö under hösten. 31


Inspirationsträff för Skapande Skola Under en eftermiddag mötte våra konstpedagoger lärare från olika skolor i syfte att inspirera och introducera. Det blev en trevlig och inspire-

Under två dagars utbyte hann vi med utbildningsstrukturen för hur Columba leadership, ett program för unga ledare och företagare i syfte att stärka den sociala hållbarheten i Sydafrika. Den första dagen befann vi oss i Wanås vackra omgivningar. Andra dagen träffades vi först i Drömmarnas hus där vi berättade om vår organisation och verksamhet. Lite extra fokus lade vi då på att berätta bland annat om Barnens skulpturpark. Detta då Columba till vardags camperar precis intill en fantastisk skulpturpark i Johannesburg. Efter en gemensam lunch begav vi oss

rande eftermiddag! Lärarna fick möjlighet att prova på konst, foto och teaterworkshops. Vi avslutade träffen med ett gemensamt samtal kring eventuella kommande Skapande skolaprojekt.

Sydafrikanskt samarbete med Wanås På initiativ från Wanås konst träffades Drömmarnas hus och Wanås för ett inspirerande spånmöte en dag i januari. Wanås konst arbetade nämligen i ett samarbetsprojekt med Sydafrikanska aktörer och hade där mött samt inspirerats specifikt av, en organisation som heter Columba Leadership. De ansåg att vi borde ses och undrade om vi var intresserade. Självklart var vi det, sagt och gjort.

Vi tackar Wanås för det fina initiativet och ser fram emot möjliga framtida samarbeten.

Spraak Som en av 72 kulturaktörer deltog vi, under en dag fylld av inspirerande möten inför kommande Skapande skolaprojekt. En härlig och nyttig

dag med mycket inspiration och visionerande om kommande skapande skolaprojekt. Ett kulturellt smörgåsbord för ca 130 skolrepresentanter att kalasa på som Pedagogisk inspiration, Malmö Stad, arrangerade. sedan till Torups rekreationsområde. Vi presenterade där vårt arbete med äventyrspedagogik och provade på några T.E.A.M övningar, innan det bar av mot Skissernas museum i Lund som var dagens sista stopp. Dessa två utbytesdagar gav många nyttiga ingångar till framtida erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning. Hur Columba arbetar med ledarskap och hur vi arbetar med kreativitet i ett entreprenöriellt sammanhang är intressanta delar som vi bär med oss. 32

Culturel diversity Under vintern deltog vi i en intressant utredning och påföljande workshop som arrangerades av Region Skåne kring culturel diversity.

Världens sämsta barnteater En nyttig och rolig eftermiddag tillbringade vi på Dunkers kulturhus där Månteatern tillsammans med Bibu


och ett flertal barn och unga presenterade vad barn och unga tycker är den värsta barnteatern.

Prospero Workshops Malmö stadsteater anordnade ett spännande seminarium i samarbete med Bibu! Frågan som ställdes var hur vi kan skapa berättelser för barn och unga i en ny tid och hur dramatik som är formad i ett internationellt sammanhang ser ut. Deltagare från sju olika länder och organisationer visade upp sitt material som uppkommit under några workshopdagar med barnteatern i fokus.

klart på Youtube, Facebook och Instagram. Vårt nyhetsbrev som går ut ca 12 gånger per år, håller prenumeranterna uppdaterade om allt som händer under året. Dessutom kan skolpersonal i regionen nu prenumerera på specialutskick knutet till deras elevers ålder och skolans placering.

Frågor som det reflekterades kring var även hur barnperspektivet ser ut i de olika länderna – metoderna, tematiken? Vilka utmaningar och möjligheter finns?

Kommunikation och marknadsföring Vi vill nå ut med vårt arbete och visa kraften hos våra barn och unga, så det är viktigt att hitta kanaler för detta. Under detta året har vi arbetat med vår digitala strategi, där bland annat MyNewsdesk är ett viktigt verktyg för oss. Vi har placerat annonser på webbplatser och i trycksaker, som bland annat har barn och föräldrar som målgrupp. Utöver vår hemsida, så finns vi själv-

Prenumerera på nyhetsbrevet: drommarnashus.se/nyhetsbrev

33
Finansiärer 2019 Region Skåne

Allmänna Arvsfonden

Malmö stad

Förskönings och planteringsföreningen

Sparbanksstiftelsen Skåne Kulturrådet Victoria Park

Stiftelsen Gripen

ABF Malmö

MKB Fastighetsbolag AB

Ett stort varmt tack till alla finansiärer och sponsorer som stöttar vår verksamhet på alla möjliga sätt. Utan er hade inget av allt det som genomförts kunnat ske. Ni bidrar till ungas möjlighet till att ta del av kultur och ni ger dem en meningsfull fritid. Ni ger dem också minnen för livet, som de alltid bär med sig. Tack! Under 2020 ser vi speciellt fram emot att fira vår 30 årsdag, vi hoppas att vi ses den 1 april!