Årsberättelse 2021

Page 1

Året 2021


Omslagsbilden - MYSTERIEKLUBBEN Utifrån Drömklubben skapades Mysterieklubben. Läs mer på sidan 18-19.

Barnen på omslagsbilden kommer från Mysterieklubben och heter:

Uppe - Youssef Yassine och Izabelle Yassine Nere - Lara Yassine och Mila Yassine


INTRO

1-5

SKOLPEDAGOGISKT REGIONALT

6-9

SKAPANDE SKOLA

10 -12

INNO CARNIVAL

13

FRIA TIDEN

14 - 25

SCENEN FÖR FLER RÖSTER

26 - 27

ARRANGEMANG

28

JUL PÅ DRÖMMARNAS HUS

29

NÄR VI INTE TRÄFFAR BARN

30 - 33

VÅRA KANALER

34

OM ÅRSRAPPORTEN

35

TACK TILL

36

LÄNKAR I den digitala versionen av årsberättelsen finns det klickbara länkar i de understrukna orden, i QRkoderna samt i vissa bilder. Digitala versionen: bit.ly/3sOLlcN


Barnkonventionen

Om oss

Utifrån att barnkonventionen blev lag år 2020 fokuserar vi inte bara Drömmarnas hus äruren plattform för också kunniga, lekfulla på att göra projekt ettorganisk barnperspektiv, utan utifrån ett och kompetenta kulturarbetare och kulturpedagoger vars passion är barnrättsperspektiv. Det gäller att inte bara höra barnens röst, utan att arbeta tillsammans med barn och unga. Vi är genuint också att lyssna, på riktigt med alla sinnen. Vi skaffar oss stora öron, intresserade av dem och har stor tilltro och tillit till dem. skarpa ögon, känsliga näsor och bra känsla. Vi tränar hela tiden. Under vi fördjupat i barnkonventionen, Vi finns2020 därhar barn och ungavåra finnskunskaper och därför är det självklart för oss bland annat kulturverksamhet genom utbildning såväl från Rädda mensom också geatt erbjuda dagtidBarnen, i skolorna kvällstid efter skolan och under olika loven. hjälp avi våra olika nom olika självstudier såvälde individuellt somMed gemensamt personalskilda kulturkompetenser (ibland enskilda kulturformer, ibland i gruppen. mixad form) kan vi vara lyhörda och anpassa oss till de ungas behov och intresse.

Barnkonventionen ska genomsyra allt vårt arbete. Vi har under åren byggt upp ett fundament av vår verksamhet, som är väl etablerat och efterfrågat av både skolor, samarbetspartners och våra barn och unga. Vi gillar utmaningar och förnyelse och nöjer oss inte med att saker är som de är. Vi är alltid hungriga. Vi utvecklas tillsammans med de människor vi möter och vi blir inspirerade i samarbeten med andra. Vi gillar det mest oväntade. Vi är extremt nyfikna. Därför utvecklas vi ständigt.


Året som gick Drömmarnas hus drivs som en ekonomisk förening sedan över 30 år tillbaka. Vi har under dessa över 30 år haft vårt säte i Herrgården i Rosengård. Vi finns i den gamla vackra herrgården, som gett namn åt området. Vi är ute i skolor runt om i Skåne och ibland utomhus med våra föreställningar, workshops och utställningar. Ibland är vi mitt i ett bostadsområde eller på andra häftiga platser i skog eller parker runt om i Malmö och Skåne. 2021 har varit ett utmanande år för oss alla. Som så många andra verksamheter så drabbade Covid - 19 även Drömmarnas hus. Vi har gjort vårt yttersta för att kunna hålla igång vår viktiga verksamhet

för barn och unga, där vi under våren tog fram digitala lösningar. Under sommaren och hösten har vi successivt kunnat öka på verksamheten igen. Det har varit fantastiskt kul och efterfrågan på våra tjänster har varit stor. Under 2021 har vi haft 26 anställda på varierad anställningsgrad. Drömmarnas hus professionella kulturpedagoger mötte under året 6 424 personer i kreativa, skapande och kulturella processer och projekt. Vi har samarbetat med 45 skolor fördelat i 14 olika kommuner i Skåne.

All vår verksamhet är gratis för deltagarna.


Skapande, lärande och kreativt arbete med skolor i hela Skåne För oss är kreativitet och skapande en given del av lärande och utveckling, ett sätt att uttrycka sig och förstå sig själv och sin omvärld. Tillsammans med Drömmarnas hus ges eleverna i skolan möjlighet att uttrycka sig inom olika konstformer. Vi erbjuder kontinuerligt bokningsbara workshopar inom konst och teaterprojekt, där eleverna utforskar och undersöker sin kreativitet tillsammans med våra konstpedagoger. Vi kan fungera som ett komplement till skolan eller en samarbetspartner, där vi tillsammans kan fungera som inspiration eller igångsättare. Utöver de fasta workshopar vi erbjuder, arbetar vi även med skrivande, yoga, utomhuspedagogik, äventyrspedagogik, dramapedagogik och samarbetsträning.

I början av året tog vi steget och blev digitala. Vår miniblackbox i huvudbyggnaden inreddes till tv-studio och en videomixer för streaming köptes in. Alla pedagoger fick träna i studion, sedan var vi igång med ”DHonline”. De flesta av vårens workshopar genomfördes digitalt från studion. I de fall klasserna behövde arbetsmaterial, skickades eller kördes det ut till skolan. När sedan hösten kom, så ville nästan alla skolor som fick, hellre träffa oss på riktigt. Vår största oro inför omställningen var ju såklart om vi verkligen skulle kunna ersätta ett verkligt möte med barnen, mot ett på en skärm? Resultatet var lite olika för olika workshopar. Men sammantaget gick det bättre än väntat. Vi kommer att erbjuda vissa workshopar online framöver, även när vi inte har en pågående pandemi. Se exempelfilm 1 min 22 sek: bit.ly/3BgJuml

Sagoyoga - berättelsen i hela kroppen I vår sagoyoga, som är lärorik för såväl kropp som knopp, tar sig den hungriga larven fram i månens sken i jakt på mat. Barnen bjuds in till deltagande genom såväl rörelser som interaktion i yogans och berättelsens värld. Barnen provade olika yogapositioner och hittade även på egna delar av sagan med tillhörande positioner. Vi genomförde detta arbete såväl digitalt som på plats i klassrum. Vårens sista Sagoyoga online: bit.ly/3LGEXyp

6


Skrivworkshop - magisk realism Vi har arbetat fram en skrivande workshop, där eleverna utifrån lust och deltagande skapar klassens egna bok. En bok fylld av spänning i både skriven och illustrerad form. Våra pedagoger tog avstamp i fiktionen och presenterade såväl spännande övningar som dofter, under denna kreativa halvdag tillsammans med eleverna. Workshopen gav oss mersmak och kommer att vidareutvecklas. Det blev en mycket uppskattad workshop, från såväl elever som lärare.

Upprepningar I en fusion av yoga och konst har eleverna undersökt möjligheter och begränsningar inom konst. Eleverna har hittat uttryck och kreativitet med endast pappret och pennan som uttrycksmedel.

Flera av de färdiga berättelserna samlades in och gavs en layout. Dessa laddades upp och blev till digitala blädderböcker för släkt, vänner och kompisar att ta del av. Se några blädderexempel på: issuu.com/drommarnashus 7


iSkugga - en konstworkshop i form, skulptur, ljus och skuggor. Tillsammans med eleverna rörde vi oss mellan det abstrakta och konkreta. Eleverna skapade tillsammans med oss en grundskulptur i papper. Vi arbetade vidare med att ljussätta pappersskulpturerna. På så sätt förstärkte och upptäckte vi tillsammans former och skuggor. Slutligen fotograferades skulpturerna, såväl skulpturer som fotografier stannande kvar i klassrummen. Vi ville göra en workshop som var enkel, med enkla material och som med lätthet kunde ärvas av lärarna. Elevernas arbete dokumenterades med foto och vilka fotografier det blev, underbara och skrämmande!

8

MER KONST ÅT BARNEN

!


iForm - känslorna i en egen skulptur Här tog vi med eleverna på en undersökande resa i skulpturens och konstens uttryck. Vi gav barnen möjlighet att använda konsten till att uttrycka sina känslor och som ett kommunikationsmedel i färg och form. Som ett komplement till sitt verbala språk. Workshopens syfte var att ge barnen flera nyanserade redskap i sin undersökande och kreativa utvecklingsprocess. Ett härligt, roligt och spännande sätt att utforska konstens kraft som ett kommunikationsmedel. Med iForm erbjöd vi för tredje terminen i rad en favoritworkshop i repris. Under våren genomfördes den huvudsakligen digitalt. Men under hösten var vi på plats fysiskt i klassrummet. Denna väl inarbetade konstworkshop blev vår digitala premiär. Betong såväl som garn skickades och kördes ut till kreativitetstörstande elever runt om i Skåne under vårens Coronatider. En workshop som har haft en stor efterfrågan under hela året och som vi därför kommer att erbjuda under en begränsad tid under våren 2022.

9


Med våra Skapande skolaprojekt vill vi ge eleverna nya kreativa skapande sammanhang. Tillsammans med oss kan ni som skola utforma det som era elever efterfrågar. Vi sätter det i en ny kreativ kontext, eller så anpassar vi en redan framarbetad workshop för era förutsättningar. Workshopar som är fyllda med kreativitet, glädje och skapande lust. www.drommarnashus.se/skapandeskola Källebergsskolan - Eslöv Under vårterminens sista veckor gjorde vi ett arbete tillsammans med Källebergsskolan, där genomförde vi ett Skapande skolaprojekt under vårterminens sista dagar. Alla elever på skolan fick en omarbetad variant av skulpturworkshopen iForm. Eleverna gjorde sina egna mindre skulpturer. Några fina sista dagar innan sommarlovet med extremt mycket frihet, kreativitet och förväntningar inför den kommande ledigheten, för skolans alla högstadieelever.

drommarnashus.se/skapandeskola

10


Örtagård och Örtagård Grundsärskolan - Malmö Efter 90 minuters arbete hade alla i gruppen stått på scen och framfört gruppens egen påhittade teaterscen. Med utgångspunkt i barnkonventionen, artikel 31, som gemensamt inspirationsmaterial, genomförde vi en härligt intensiv Skapande skolaworkshop. Vi mötte klassvis med elever från årskurs F-3 från Örtagårdsskolan. Under träffen tränade vi teater, hittade på scener och spelade upp dem på scenen i teaterljus. Mycket mod och mycket skratt, men också hårresande mordhistorier fick vi se på scenen.

Örtagårdsskolan - Malmö

Ängslättskolan - Malmö

Från idé till teaterscen under ett pass. Vi träffade sex klasser från åk 2 och 3 under detta Skapande skolaprojekt med inriktning teater.

Under detta Skapande skolaprojekt för årskurs 2 och 3 på Ängslättskolan, arbetade vi med vattentema. Eleverna fick möta Vidar och Vildur, som behövde hjälp med att övertyga havens väktare om att det faktiskt finns barn som kan och vet, hur vi kan rädda haven.

Efter några korta introduktionsövningar så började eleverna bearbeta sina idéer om hur just deras teaterscen skulle utformas. Det blev mycket action, men även en hel del humor, när Örtagårds alla årskurs två och tre stod på Drömmarnas hus scen under december månad.

Grundsärskolan fick en workshop med teatergrund där vi undersökte fiskars olika rörelsemönster. Vi tog detta som underlag för de undervattenssuperhjältar som vi ”gick in i” och som presenterades på en videobakgrund. Alla fick sina hjältar förevigade i form av ”idolbilder”.

11

Det blev samarbetsövningar och klurigheter, som avslutades med ett gemensamt konstverk, bestående av brev till havens väktare, som nu pryder skolans matsal.


Kulladalsskolan - Malmö I detta Skapande skolaprojekt träffade vi en klass per dag och jobbade från idé till teaterscen. Tre härliga fredagar med övningar, ljusoch ljudsättning, gav Kulladalseleverna den inramning som de önskade till sina historier. Blodet frös till is och skräcktemat var återkommande under dessa decemberdagar. Tre lekfulla dagar fyllda av skräck och skratt.

Edenskolan - Höör Under tre dagar styrde vi kosan mot Höör och Edenskolan, i ett Skapande skolaprojekt för elever i åldern 4 - 12 år. Hela skolan mötte våra karaktärer Vidar och Vildur ute i ett grönområde en bit från skolan. I våra teaterkostymer utmanade och tränade vi eleverna i samarbete och kommunikation. Finns det människobarn, som förstår vad som krävs för att naturen och vattnet ska hållas rent och livskraftigt? Alla elevernas intryck och ansträngningar uttryckte de sedan i egen konst. Det blev en avslutande workshop med papper och bläck ute i den fria naturen. 12


InnoCarnival Skåne 2022 ungas idéer för framtiden InnoCarnival Skåne är ett projekt som anordnas vart annat år sedan 2014 av Malmö Stad. Syftet är att bidra till en mer hållbar utveckling i Skåne, genom att stimulera barn och ungas idéer och engagemang inför framtiden och de globala målen. De lärprocesser som skolorna får möjlighet att välja mellan, utgår från olika didaktiska och pedagogiska sammanhang, där Drömmarnas Hus erbjöd en dramatiserad utomhuspedagogisk lärprocess.

Barn och ungas kreativitet för innovationer med Agenda 2030 som gemensam utgångspunkt. Innocarnival är ett projekt för att inkludera elever i Malmö i detlokala utvecklingsarbetet. Pedagogisk Inspiration , grundskoleförvaltningen Malmö stad, är projektägare. Deltagande klasser visar sina innovationer under en karneval och tävling, en härlig färgsprakande avslutning och manifestation av Malmös ungas kreativitet.

Vi på Drömmarnas hus har deltagit i detta projekt som en av flera lärprocesser för eleverna. Lärprocesserna inspirerar till innovationsarbetet och lyfter olika delar inom Agenda 2030. Under oktober och november månad fick klasser besöka vår fiktiva framtid, en framtid där resurser, samarbete och kreativa lösningar är en bristvara. Eleverna deltog i vårt Preppersspel, där de tränades och utvecklade strategier inför sitt 13

kommande innovationsarbete hemma i klassrummen. Preppers är ett kärt koncept som vi vidareutvecklat detta år till version 2.1. Det märktes verkligen på grupperna, som med större tydlighet och engagemang tog sig an utmaningen att spela detta fiktiva spel. Ett spel som är en fusion av teater, utomhuspedagogik, och problemlösning. Allt i en härlig dystopisk farmtidsfiktion. Alla klasser åkte sedan tillbaka till skolorna, helskinnade och med förändringslågan brinnande.


FRIA

All vår verksamhet

För vem? Våra kvällskurser är till för alla barn i Malmö från sju år och uppåt. Både som privatperson och som barn på fritids. På loven besöker vi fritids ute och inne. Våra kvällskursledare är alla utövande artister/kulturarbetare inom olika konstnärliga områden. Dom arbetar med och för barn, för att de tycker att det är det roligaste och mest inspirerande man kan göra.

Vad gör vi? Att ”hitta på” är något av det roligaste som finns och det är just det vi gör på våra kvällskurser. Vi ”hittar på” med hjälp av vår fantasi men också med hjälp av våra kroppar. Våra ben och armar ”hittar på” när vi dansar eller gör akrobatik. Händerna ”hittar på” genom att skapa med färg eller lera. På teatern ”hittar vi på” berättelser om magi, mystiska händelser eller roliga situationer. Det behöver inte vara en berättelse från A till Ö. Det kan vara fragment av en känsla eller av en form, som blir en berättelse.

2021 ett speciellt år På grund av covid19 jobbade vi under första halvåret med mindre grupper när vi kunde och digitalt med de äldre ungdomarna. Under sommaren och hösten kunde vi med glädje öppna upp för fler deltagare. Det var underbart att se en massa barn i vårt mysiga hus igen! 14


TIDEN

...efter skolan

är gratis för deltagarna. Lilla teatergruppen

Unga ensemblen

Unga tjejer

I Lilla teatergruppen kokades det ihop de mest fantastiska historier och scener under året med hjälp av improvisation och dramaövningar. Att bejaka allas idéer och testa dem på golvet, var något vi tränade på under året i den här gruppen. Vi ville att alla skulle få plats och utrymme att våga berätta en idé… som man inte själv var säker på... och som sedan kunde fyllas på av en annan kompis... och som därför blev något nytt. Det var ett väldigt roligt sätt att samarbeta på.

Under våren tränade Unga ensemblen på att uttrycka sig framför kameran. Vi arbetade digitalt och lyckades göra scener tillsammans via zoom. Det var en intressant erfarenhet, men vi saknade ju såklart att ses.

Den här gruppen kom till lite av en slump. En grupp tjejer i åttan kom till Drömmarnas hus efter att ha hört om en filmcasting som hade ägt rum hos oss några veckor tidigare. Plötsligt kunde de tänka sig att börja träna lite på teater, ja på skådespeleri.

Under hösten var gruppen väldigt inspirerad av rysliga historier. Det är härligt att få skrämmas och bli uppskrämd under trygga former. Vi tränade på två olika scener som vi sedan visade upp för varandra.

Nu är Unga ensemblen så vuxna att de börjar tänka på egna projekt och det ska bli spännande att se vad dessa kreativa handlingskraftiga människor tar sig för. Vi kommer att sakna att ha dem hos oss varje vecka, men en del av dem jobbar hos oss som hjälpledare. De är omåttligt populära bland de yngre barnen!

15

Några måndagar i november och december träffades vi för att skapa scener. Allt utifrån deras verklighet. Det blev både roligt och intressant. Det ska bli spännande att se vad gruppen vill ta sig för härnäst.


FRIA

All vår verksamhet

Dansgruppen Dansgruppens pedagog jobbar gärna utifrån barnens kunskaper om dans, för att sedan bygga på och bygga ut. Detta ger en stor delaktighet hos barnen och en bra känsla av skapa något eget. Att se vad de lyckades skapa var underbart. Unga konstgruppen I Unga konstgruppen samlades några unga deltagare under hösten för att skapa konst tillsammans med vår konstnär. Temat har varit affischer. Det skulle bli affischer, som skulle kunna användas under olika event. Det blev några fantastiska verk som Drömmarnas hus kommer att vara stolta över att få använda.

Eftersom det var svårt under första halvåret att uppträda för någon publik, filmade vår danspedagog processen och dansen, som man kan se på vår Youtubekanal. Under höstterminen kunde barnen träna på plats igen och glädjen var stor. Den yngre dansgruppen visade upp sin dansföreställning och den äldre dansgruppen visade upp både en föreställning och filmsekvenser som projicerades på väggen bakom, under uppträdandet. Både dansare och publik (föräldrar och vänner) var mycket stolta. Se dansvideo: bit.ly/36ammdM

16


TIDEN

...efter skolan

är gratis för deltagarna.

Cirkusgruppen Under första halvan av året kunde vi inte ha någon cirkusträning på grund av Covid-19. Däremot blev det desto mer cirkusträning under maj månad. Under sommarlovet hade vår cirkuspedagog en intensiv träningsvecka med cirkusgruppen. Att få träna cirkus så intensivt gjorde att barnen utvecklades enormt mycket, vilket var jätteroligt. På höstterminen kunde cirkusbarnen åter träna i grupp, vilket gjorde allt mycket roligare och bättre. Det var mycket stolta och glada barn som mötte sin första publik sent i november. Det blev en härlig upplevelse för föräldrar och vänner som kom och applåderade artisterna.

17 25


FRIA Efter en covidanpassad vår, längtade alla efter rörelse, skratt och fantasi. Därför var vi extra glada över att vi kunde sjösätta en ny verksamhet, som vi kallade Drömklubben. Den och en turnerande verksamhet gjorde att vi kunde erbjuda barn roliga, spännande saker hela sommaren!

All vår verksamhet

Barnen fick nya uppdrag varje dag, bland annat att skapa käpphästar för att kunna göra hästuppvisningen.

Drömklubben Drömklubben var ett kulturdagkollo för barn mellan 8 och 12 år boende på Rosengård, som genomfördes fyra veckor under sommaren. Varje vecka fick barnen pröva på en ny konstform. För att väva ihop veckan skapade vi ett mysterium, som varje dag hade en cliffhanger. Det blev spännande och barnen var fyllda av förväntan inför nästa dag.

Margareta kom från en annan tid och levde för länge sedan, på de gamla herrgårdsägarnas tid. Hon berättade för barnen att hon efter en hästolycka befann sig i ett mellanrum, varken död eller levande…

En fiktiv karaktär (mystiska Margareta) tog kontakt med barnen och bad om hjälp. För att kunna hjälpa Margareta, var barnen tvungna att skapa till exempel en cirkusshow, en hästuppvisning eller en dansuppvisning i slutet på veckan. 18

Det fanns dock ett sätt för henne att komma tillbaka. Om en vuxen kunde ikläda sig hennes kläder precis klockan tolv på en fredag, kunde hon visa sig för barnen och prata med dem. Då kunde hon berätta om mysteriet med de försvunna vänskapstemana som hon antingen tapppat, eller så hade de blivit stulna… Då kunde de tillsammans lösa mysteriet.


TIDEN

...på loven

är gratis för deltagarna.

Mysterieklubben Utifrån Drömklubben skapades Mysterieklubben. En grupp kluriga barn samlades varje vecka under hösten för att lösa ett mysterium. I ett brev från förr, kunde man läsa att en grupp barn en gång hittade den Löwengripska skatten på Herrgården, men att skatten sedan spårlöst försvann. För att hitta skatten var barnen i Mysterieklubben tvungna att lösa en ledtråd, eller göra ett uppdrag varje vecka under terminen. De behövde lösa rebusar med förrymda bokstäver, smyga på en läskig vind, följa kartor, men också spela upp vad som skulle kunna ha hänt då skatten försvann. Allt för att hitta den försvunna skatten! Gissa om de hittade den..? 19


FRIA

All vår verksamhet

Gyllene timmen Sommaren kom och vi hittade malmös fritidsbarn. Runt om i malmös parker och grönområden mötte vi elever från olika fritids. Vi satte oss i bilen eller på cykeln för att möta eleverna. Norra, södra, östra, västra och centrala fritids Fritids i norr, söder, väster, öster och i centrum besökte vi med den Gyllene timmen. En timme fylld av natur, kreativitet och konstnärligt uttryck. Vi tog parkernas ljud och förvandlade dem till musik/ sång. Vi hittade växter i olika former och förvandlade dem till grafisk konst och det var sol nästan varenda dag. Vi var många som hade kul i parkerna under sommarlovets soliga dagar.

20


TIDEN

...på loven

är gratis för deltagarna.

Bästa sommaren Under årets Bästa sommaren deltog Drömmarnas hus genom att vid sju tillfällen duka upp en konstworkshop mitt i Vänskapsparken. Här fick barnen ge sig ut och leta efter spännande växtlighet, som sedan via en grafikpress, specialpapper och lite akvarellfärg blev till vackra och unika konstverk. Vi är glada och stolta över att också i år ha kunnat bidra till detta viktiga samarbetsarrangemang.

21

Sommarlovscirkus Just på grund av att det blev en kortare cirkustermin än planerat på Rosengårdsskolan så kunde vi, tack vare Stiftelsen Momentum Malmö, erbjuda barnen en extra vecka på sommarlovet med cirkusträning. Då flyttade vi verksamheten från skolans idrottshall till Drömmarnas hus egna lokaler. Det blev några riktigt sköna sommardagar med två workshops per dag, där barnen fick träna på alla möjliga cirkuskonster. Mycket mod, men också många skratt genererades under denna sommarlovsvecka.


Trollträd-på sportlov Visste du att träden för länge sedan sköttes av trollen, och att trollen och människan var mer besläktade då? På den tiden lärde sig människan att ta hand om träden av trollen och träden lärde i sin tur människan en massa saker.

Men avstamp ifrån denna inledning startade vi workshopen Trollträd för fritids utomhus under sportlov och påsklov. Uppdraget var att hitta sin egen trädkompis och berätta för andra vilka krafter den hade. För att göra det fick man både utmana sig med samarbetsövningar, göra ett kompisband med hjälp av en konstnär och hitta på och berätta om sitt eget träd.

22

FRIA

All vår verksamhet


TIDEN

...på loven

är gratis för deltagarna.

Mysteriet med de försvunna rymdstenarna, på höstlovet för fritids. ”Hitta hem, hitta hem” har de försvunna rymdstenarna signalerat ut i rymden tills de landade på planeten Tellus, men de var inlåsta i en kista som nästan var omöjlig att få upp.

Muralcentralen - konstkompisar på sommarbesök i Drömmarnas hus

För att hitta rymdstenarna och få upp låset till kistan, var vi och barnen tvungna att ta kontakt med ”dåtiden” via en speciell telefon.

Under två sommarveckor i juni/juli befann sig Muralcentralen i Drömmarnas hus konstateljé. Här bjöd de deltagarna på en stor variation av olika konstworkshops. Allt från selfies (självporträtt) till skulptur och Street art. Vi från Drömmarnas hus uppskattade verkligen att ha Muralcentralen på plats och förhoppningsvis korsas våra vägar igen, i framtiden.

När rymdstenarna väl var funna kunde deltagarna få göra sitt eget hem till varsin rymdsten. Det gav utrymme för tankar om vad man behöver för att känna sig hemma. Naturligtvis ville vi också att det skulle vara en spännande dag, där vägen genom mysteriet var inspirerande och utmanade. För att lösa gåtan behövde vi resa runt i Skånes alla hörn för att få hjälp av barn som vet hur man gör. Det blev både mystiskt och klurigt!

Jakten på skattkistan - på jullov

23

Nytt för i år är att vi även hade verksamhet under jullovet. När vi hade öppet hela sommaren var det många barn som föreslog att vi skulle ha öppet även på julen. Det gjorde att vi anpassade oss och erbjöd en liten omarbetad variant av Mysteriet med de försvunna rymdstenarna. Jakten på skattkistan utspelade sig på vår egen Herrgård.

Muralcentralen - En ideell förening i Malmö som jobbar med kollektiva konstverk och konstworkshopar.


FRIA

All vår verksamhet SPECIAL FÖR BOENDE Linnéa fritidsklubb - konst

Kryddgårdsskolans fritids – teater

Denna lilla fritidsklubb skapad av MKB, har kommit till oss under många år, vilket vi är så glada för. Barnen där har fått prova på många olika konstnärliga uttryck. Det här året fick barnen från Linnéa fritidsklubb prova både dans och konst med temat hav. Inom konsten fick de arbeta med både lera, skulptur och skiss. Havet som tema tyckte både vi och barnen var inspirerande. Det finns oändliga möjligheter att gestalta ett hav.

Det var en glädje att komma till Kryddgårdsskolans fritids och göra teaterlekar och små scener med åk 1 och åk 2 varje tisdag. Eftersom detta fritids är stort träffade vi tio barn åt gången, på rullande schema. Därför arbetade vi mycket med upprepning för att få barnen att känna att de visste precis vad teater var, och hur kul det kan vara. De duktiga pedagogerna från fritids bidrog såklart till den underbara stämningen i rummet.

Familjekonst Här träffas familjer och skapar konst tillsammans under mysiga former. Fika i ateljén är en stående punkt på kvällen. Under första delen av året gjorde Corona det helt omöjligt att ses, men lågan hölls vid liv och till hösten kunde vi återigen ses.

Vi avslutade höstens arbete med att visa familjernas konstverk på den sista konstutställningen under en av våra sista cafékvällar. Det blev både vackert, roligt och lite sorgligt.

Under hösten träffade vi sedan en grupp nya barn som kom till teatern tillsammans med de som gått terminen innan. Det gjorde att de nya lätt snappade upp övningarna och drogs med i glädjen att göra och känna till en övning. Vi gjorde enkla övningar kring känslor. Till exempel tränade vi oss att gå på olika vis med olika känslor. Detta kunde sedan bli karaktärer. Hur går man egentligen när man är arg, eller glad? Hur går man om man är en busig rektor eller en ledsen förälder? Små grupper skapades, som sedan spelade upp små scener för varandra. 24


TIDEN

är gratis för deltagarna. OCH FRITIDS I OMRÅDET

Rosengårds fritids dans, saga och konst.

Konst och Cirkus/Dans på Rosengårdsskolan

Vi har under många år samarbetat med Rosengårds fritids vilket är fantastiskt roligt. Förutom att vi får träffa en massa kreativa inspirerande barn med massor av energi, så lär vi känna pedagogerna som jobbar på fritids. Vi blir verkligen kompis med vår granne Rosengårdsskolan.

Ett samarbete med Stiftelsen Momentum och Rosengårdsskolan

Under våren har barnen fått komma i mindre grupper till både konst, sago- och dansworkshop varje torsdag. Efter varje termin lät vi grupperna spela upp för varandra, vilket alltid var superspännande för alla inblandade. På hösten fortsatte vi med konst för Rosengårds fritids och då var temat ödehus. Otroligt vackra spännande ödeplatser skapades med tillhörande berättelser om vad som hade hänt på varje plats. Lera användes ofta som byggmaterial.

Trots en lite försenad vårterminsstart, på grund av pågående covidpandemi med efterföljande restriktioner, kunde vi till slut starta upp våra konst- och cirkusworkshopar på Rosengårdsskolan. Detta som en del av vårt finfina samarbete med stiftelsen Momentum Malmö och Rosengårdsskolan. Det föranledde en hel del nyfikenhet när Drömmarnas hus pedagoger, kom inrullande med delar av ett stort japanskt träd i skolans korridorer. Detta vackra träd fungerade som en spännande inspiration tillika igångsättare för vårterminens konstworkshopar. Det blev så spännande att eleverna ville fortsätta på trädtemat också under höstterminen, vilket de också gjorde. En mindre delutställning genomfördes i slutet av våren, samt en avslutande vernissage i slutet av höstterminen. Eleverna visade stolt upp vad de skapat under dessa två terminer. 25

Cirkus/akrobatik vårterminen Våra cirkuspedagoger bjöd under vårterminen in eleverna till en hel del spännande utmaningar under terminens cirkusworkshopar. Allt ifrån akrobatik, jonglering, trapetskonster och tygakrobatik till olika balansakter, är några exempel på vad eleverna fick träna på. Många av eleverna visade prov på en imponerande utveckling och tyckte att terminen var alldeles för kort! De ville ha mer cirkus! Akrobatik/dans höstterminen Under höstterminen valde vi att erbjuda skolans elever akrobatik/ dans, det vill säga en kombination av två konstformer. Det blev oerhört uppskattat och dessa workshopar har i princip varit överfulla, terminen igenom. Givetvis oerhört glädjande och något som verkligen visar på behovet och efterfrågan av denna verksamhet. Under terminen genomfördes också uppvisningar i mindre skala, där eleverna fick möjlighet att visa upp det de lärt sig.


Våra mysiga kvällar med olika artister/konstnärer/författare/poeter mm har genomförts i Drömmarnas hus lokaler och i nära samarbete med projektägaren ABF Malmö, samt med stöd av Kulturrådet. Konceptet med scenen för fler röster föddes i projektet Stick ut! /Kreativa platser men har nu avverkat sitt tredje och sista år som eget projekt. Kvällarna har arrangerats i vår mysiga västra flygel, uppklädd i caféskrud, mitt i området Herrgården/ Rosengård. Idén bakom, har varit att tillgängliggöra kulturen för fler, både när det gäller publik men också i att skapa en arena för fler röster, i olika konstformer.

Utgångspunkten för urvalet av inbjudna artister inom olika konstformer är, att vi velat mixa etablerade och oetablerade kulturutövare från Malmö. Att låta dem möta både varandra och kanske en ny publik,

alltid med berättandet i fokus. Publiken å andra sidan fick ta del av såväl välkända som nya artister/ konstnärer, men kanske också befinna sig i en ganska ovanlig mix av publik. Konceptet har varit relativt enkelt: två timmars arrangemang med ett utbud av mixade konstformer, fri entré och gratis fika. Allt i en varm, mysig och välkomnande miljö. På grund av pandemin, så valde vi att genomföra de tre sista kvällarna under hösten och inte så som det ursprungligen var tänkt, under våren. Det blev tre fina och helt olika arrangemang där livepubliken fick stifta bekantskap med många spännande artister/konstnärer.

Lördagen den 16 oktober genomfördes del två av Scenen för fler röster. Denna gång lade vi in arrangemanget som vårt bidrag till Malmö Scenfest. Det blev ett riktigt fint arrangemang med fullsatt salong, härlig publik och suveräna artister/ konstnärer på scenen. Här fick publiken möta artister som alla hade det gemensamt, att de verkar inom dubbla konstformer. Scenen intogs av: författaren Anders Blentare, som också är skådespelare. Han läste ur sin nyutgivna bokserie om fotbollstje-

Onsdagen den 15 september kunde vi äntligen arrangera årets första cafékväll och vilken fin kväll det blev! Med fullsatt i publiken och med det begåvade kvinnliga artist-

kollektivet Orizon Art på scen. Konstnären Salih Lutolli och hans fascinerande konstverk var också på plats. Så det blev en kväll att verkligen minnas. 26

jen Sanja, något som uppskattades mycket av såväl ung som ”gammal” publik. Kompositören/musikern Sonja Spisska, som också är luftakrobat,


oss alla till sitt alldeles eget ”universum”, något som blev en otroligt spännande resa.

bjöd på såväl akrobatik som på vacker egenkomponerad musik, vilket verkligen fångade publiken. Sist men inte minst intog konstnären Sara Hausenkamp, som också är kompositör/musiker, scenen och rummet. Sara bjöd via sin konst och musik in

Onsdagen den 17 november genomförde vi vår sista del av Scenen för fler röster. Författaren, poeten och multikonstnären Bengt Adlers, delade med sig till publiken av sina personliga och högst underfundiga texter. Konstnären Christian Dumky ställde ut sin spännande konst och visade också publiken prov på några av sina unika filmiska verk.

Musikduon KAPSEL (Klara Åström & Ida Bergkvist), framförde både njutbara personliga tolkningar av andras låtar, som egenkomponerad musik, i en stämningsskapande sce27

nografisk miljö. Som om inte detta var nog så fick publiken också stifta bekantskap med personerna bakom ”Konstfamiljen”, som fanns på plats. I en utställning visades deras alster upp för publiken. Det var nog ingen i publiken som inte blev uppriktigt rörd, när flera av deltagarna gav uttryck för hur viktiga dessa konstworkshopar med Drömmarnas hus konstnär varit och vad det betytt för dem. Drömmarnas hus proffsiga konferencier, lotsade publiken genom

programmet och bjöd i vanlig ordning publiken på intressanta artistintervjuer. Det gavs också utrymme för publikens frågor.

drommarnashus.se/cafe


Malmö gallerihelg

Bästa biennalen

Hoppet som fick pausa än en gång

Också i år deltog vi med utlysta visningar av Barnens skulpturpark vid Malmö gallerihelg. Vi erbjöd totalt två öppna visningar under lördagen den 25 september.

Vartannat år genomförs konstbiennalen Bästa biennalen (tidigare Barnens Bästa biennal) och där har Drömmarnas hus medverkat ända sedan biennalens start 2013. Det var därför ett ganska lätt val att vi skulle medverka även i år. I synnerhet då årets biennaltematik var barnkonventionen.

Efter att ha pausat vår stora satsning projektet Hopp 2020, var vi smått försiktiga när vi startade det nya året 2021. Vi beslutade oss för att arbeta om produktionen utifrån olika scenarier som kunde uppstå, utifrån smittspridningen. Skulle vi kunna spela för 50 personer?

På plats fanns förutom personal från Drömmarnas hus, totalt fem unga upphovsrättsinnehavare/konstnärer till några av verken i parken. De ville alla vara med och guida gästerna. Trots att vi hade hoppats på ännu fler besökare, så blev det riktigt fina möten och samtal med de besökare som kom på våra visningar. Även SVT kom. Se video: bit.ly/3tN7WbU

Av den anledningen var det också ganska självklart att koppla Barnens Skulpturpark som det vi ville gå in och arbeta kring. Vi bjöd då in några av skulpturparksbarnen till såväl planering som genomförandet av guidade visningar samt konstworkshopar. Vi erbjöd totalt fyra bokningsbara guidade visningar inklusive efterföljande konstworkshop till målgruppen fritidshem. Utöver detta bjöd vi in till två öppna visningar, där vi riktade oss till intresserad allmänhet. De visningar och workshopar vi genomförde, blev lyckade och genererade flera fina samtal. Extra kul tyckte konstbarnen att det var att få guida, samt hålla workshop med de 4–5 åringar som kom från Klövervallens förskola.

28

Tillsammans med våra fina samarbetspartners El Sistema/Rosengård och Kirseberg, Malmö opera/ Operaverkstan, Skånes dansteater och Sommarscen Malmö, fick all planering ske via digitala möten under våren. Allt för att se hur utvecklingen var på väg och hur mycket vi kunde anpassa projektet. Vi jobbade på, men förstod redan vid påsk, att vi inte kunde genomföra projektet som planerat.

Vi fick ännu en gång konstatera, att vi inte skulle kunna genomföra projektet. Vi beslöt då, tillsammans med våra samarbetspartners, att undersöka möjligheterna att genomföra föreställningen sommaren 2022.

Vi skickade in en ansökan för produktionen Hör barnets röst till Kulturförvaltningen och deras satsning på Återstart-Malmö. Vi försöker en tredje gång… Håll tummarna och håll utkik på vår hemsida och i vårt nyhetsbrev!


Drömmarnas hus årliga julfest Som vi hade längtat och tisdagen den 14 december var det äntligen dags igen. Efter ett tillfälligt uppehåll 2020 p.g.a pandemin, genomförde vi vår traditionsenliga julfest för familjer från Rosengård.

Dock fick vi även detta år förhålla oss till rådande pandemirestriktioner och fick därför med relativt kort varsel, helt ändra skepnad på julfesten. Det blev därför en något annorlunda utomhusversion, där gästerna bjöds på julfika ute på gården, omgivna av stämningsskapande marschaller. Musikanterna spelade sina härliga jullåtar inne i Västra flygeln, dock med vidöppna fönster så att alla gäster både kunde se, höra samt sjunga och dansa med. Julfestens höjdpunkt blev i vanlig ordning jultomtens entré. Alla snälla barn fick då varsin presentpåse med julklapp, godispåse, samt olika ”pysselkit att ta med sig hem. De vuxna kunde också ta med sig fikapåsar med nybakade lussebullar, pepparkakor mm. Trots att det blev en lite annorlunda julfest, så var vi glada över att kunna genomföra den. Det blev dessutom en riktigt mysig och stämningsfull tillställning i månens sken och under en helt stjärnklar himmel.

Se video: bit.ly/3uZ68P9 31 33


INTERNA FORUM - KUNSKAPSPÅFYLLNING INSPIRATION ÄR ETT VIKTIGT ORD. VI BEHÖVER ALLA INSPIRATION, FÅ EN GNISTA OCH BLI ÄNNU MER MOTIVERADE. VI ANVÄNDER KULTUR SOM ETT VERKTYG OCH SPECIALDESIGNAR VERKSAMHETER UTIFRÅN GRUPPER, BEHOV OCH DE MÅL, SOM SKA UPPNÅS TILLSAMMANS MED VÅRA SAMARBETSPARTNERS. HÄR FÖLJER ETT AXPLOCK AV NÅGRA AV DE FORUM, VI VARIT MED I UNDER ÅR 2021.

Pedagogiskt Forum

Kulturskolan Under hösten fick vi möjlighet att bjuda in Magnus Ekwall, chef för Kulturskolan Malmö stad. Vi har samarbetat med kulturskolan under en längre tid, men ibland behöver man fylla på och få en större inblick i varandras verksamheter. Ett oerhört intressant och givande möte.

Ett år av Corona har varit ett år av nya kunskaper i hur vi genomför workshopar digitalt, på vårt Drömmarnas hus sätt. Vi har utvecklat, tränat och omformat våra digitala workshops. Hur inspirerar och för vi dialog med eleverna digitalt? Vi har under våra pedagogiska forum tagit tillfället i akt för reflektion och utveckling av vårt pedagogiska arbete i digital form. Ett arbete som kommer att fortlöpa, men parallellt med våra fysiska genomföranden av workshopar. 30

Konstnärligt Forum I det konstnärliga forumet har vi under året ägnat oss åt att fundera över vad det betyder rent konstnärligt när vi arbetar med barnrätt genomgripande. Hur mycket, när och på vilket vis ska barnen komma in? är frågor vi ställer oss. Det blir många spännande diskussioner som slutar med att vi vill prova. Det är det enda sättet. Utmana barnen och oss själva. Vara beredda att kasta idéer som vi från början tyckte var fantastiska.


Utbildning Barnkonventionen

Påfyllning från omvärlden Under året passade vi på att fylla på våra kunskaper kring vår omvärld. Vi bjöd in Maria Roijer, chef på biblioteket i Rosengård, som gjorde en dragning om hur det nya biblioteket på Rosengård kommer att se ut. En underbar dragning där vi kunde se möjligheter att kunna samarbeta med biblioteket ännu mer än vad vi gör idag. Bibliotekets nya lokaler förväntas vara klara hösten 2022. Det blev en naturlig övergång till att bjuda in Annika Arvidsson, som är planarkitekt på stadsbyggnadskontoret, om en dragning på planerna av Amiralsstaden. En oerhört spännande dragning om hur hela området kring Amiralsgatan kan komma att förändras, förtätas och lyftas. Det blir fantastiskt att fortsätta följa den vidare utvecklingen av området.

Utifrån att barnkonventionen blev lag år 2020 fokuserar vi inte bara på att göra projekt ur ett barnperspektiv, utan också utifrån ett barnrättsperspektiv. Vi vill låta barnkonventionen genomsyra allt vi gör. Det gäller inte bara att höra barnens röst, utan också att lyssna på riktigt med alla sinnen. Vi skaffar oss stora öron, skarpa ögon, känsliga näsor och ett sjätte sinne. Vi tränar hela tiden och försöker lära oss så mycket vi bara kan. Under ÅR 2020 fördjupade vi våra kunskaper i barnkonventionen, bland annat genom utbildning från Rädda Barnen, men också genom självstudier enskilt och i grupp. Det här året har vi vidareutbildat oss genom en fantastisk utbildning av Sylvia Carlsdotter, barnrättsstrateg, som utbildar inom barnkonventionen både i teori och praktik. Vi blev mycket inspirerade. Vi vill lära oss ännu mer! 31


MKB 75 år Spraak

Årligen arrangerar grundskoleförvaltningen en inspirationsdag, en dag för möten och inspiration för kulturaktörer och skolor i Malmö. Årets upplaga blev digital och vi på Drömmarnas hus deltog med en workshop för elever och digitala dialoger med intresserade lärare.

Drömmarnas hus var inbjudna till att delta på MKB:s 75årskalas. För första gången på länge fick vi komma ut och vara med på ett mingelparty. En härlig tillställning där vi fick följa MKB:s 75 år, lyssna till fin musik och fick fantastiskt god mat. Grattis än en gång!!

Besök av arkitektstudenter

Malmö Scenfest Det har varit en ära att få sitta i Malmö scenfest styrelse. Vi har varit med om namnbytet från Teaterns dag till Malmö scenfest och förändringen från knappen som kostade, till att det att det blev gratis inträde under Malmö scenfestdagen. Det tycker vi är en fantastisk förändring. Nu är styrelseperioden över och vi tackar för oss, men stannar självklar kvar som medlemmar i föreningen.

Drömmarnas Hus hade besök av arkitektstudenter från Lunds Tekniska Högskola i början av september. Studenterna var runt om i Malmö för att studera äldre byggnader, varav Rosengårds Herrgård var en. Uppgiften för studenterna var att titta på vilka exteriöra och interiöra lösningar samt funktioner som behöver förändras för att Rosengårds Herrgård ska återfå sin forna glans och ta mer plats i stadslandskapet. Ett spännande arbete tycker vi som jobbar här! 32

Rantafej Äntligen var det dags för Rantafej som Kultur Skåne arrangerar. Vi var på plats i Helsingborg 24 november och temat för eftermiddagen var delaktighet och medskapande. Vi fick ta del av intressanta panelsamtal, fina exempel, forskning och fick såklart återse många av våra goda kollegor i kulturbranschen. Det var efterlängtat att träffas fysiskt igen. Allra sist delades priserna ut och Årets kulturpalettpris gick till Gamlegårdens bibliotek i Kristianstad. Kultur Skånes kulturpris 2021 gick till poeten Ida Börjel GRATTIS!


Studiebesök

Under året har vi haft tre mindre studiebesök på Drömmarnas hus. 1: Första gruppen kom under en varm och skön sommardag, vilket var perfekt, då vi kunde sitta ute och berätta om vår verksamhet för personalen från Kreativt lärcentrum, Malmö stad.

2: Vårt andra studiebesök kom från Linköpings kommun och dom var på gång att starta upp en kulturverksamhet i kommunen och ville inspireras av Drömmarnas hus.

3: En vår-måndag så hade vi det stora nöjet att få ett besök från LAB Landskrona. Det blev ett trevligt möte där vi berättade om vår verksamhet, samt tog en tur och kollade in de fina verken i Barnens Skulpturpark. Vi fick också möjlighet att få veta lite mer om LAB Landskrona och den viktiga samt fina verksamhet de bedriver där.

(Vi hoppas kunna återgälda besöket och bege oss till Landskrona vid ett annat tillfälle).

33


instagram.com/drommarnashus facebook.com/drommarnashusmalmo youtube.com/user/drommarnashus

VÅRA KANALER

drommarnashus.se/nyhetsbrev mynewsdesk.com/se/drommarnashus

drommarnashus.se

issuu.com/drommarnashus


Drömmarnas hus årsrapport 2021 Layout: Peter Hartman - Drömmarnas hus Texter: Drömmarnas hus personal Foto/bilder: Peter Hartman och personal på DH Tryck: Exakta Print AB Drömmarnas hus, Frölichs väg 4, 213 68 Malmö + 46 (0)40 - 211 211 info@drommarnashus.se

Digital version av årsrapporten på: www.drommrnashus.se/hem/skrifter

© Drömmarnas hus 2022


Finansiärer 2021 Malmö stad

Region Skåne

ABF Malmö

Sparbanksstiftelsen Skåne

Victoriahem

MKB Fastighetsbolag AB

Swedbank

Stiftelsen Momentum Malmö

Ett stort varmt tack till alla finansiärer och sponsorer som stöttar vår verksamhet på alla möjliga sätt. Utan er hade inget av allt det som genomförts kunnat ske. Ni bidrar till ungas möjlighet till att ta del av kultur och ni ger unga en meningsfull fritid. Ni ger dem också minnen för livet, som dom alltid kommer att bära med sig. Tack!