Årsberättelse 2017

Page 1

Ã…ret 2017


Layout: Peter Hartman, Drömmarnas hus Bilder: Peter Hartman, enstaka bilder från DH-personal. Tryck: Exakta Drömmarnas Hus Frölichs väg 4, 213 68 Malmö 040-31 15 80 info@drommarnashus.se


Om oss Drömmarnas hus är en organisk plattform för kunniga, engagerade och kompetenta kulturarbetare och kulturpedagoger, vars passion är att arbeta tillsammans med barn och unga. Vi är genuint intresserade av dem och har stor tilltro och tillit till dem. Här finns vi samlade för att vara en stark resurs för barn och unga, men även för de vuxna som finns i de ungas värld. Därför är det självklart för oss att erbjuda vår verksamhet, inte bara under dagtid i skolorna, utan också på

de olika loven och på kvällstid. Med hjälp av våra olika och skilda kulturkompetenser, ibland enskilda kulturformer, ibland också i mixad form, kan vi vara lyhörda och anpassa oss utifrån de ungas behov och intresse. Vi har under våra år byggt upp ett fundament av vår verksamhet, som är väl etablerat och efterfrågat av både skolor och samarbetspart-

ners men även av våra barn och unga. Delar av vår verksamhet är ständigt under förändring vad gäller karaktär och omfattning. Vi gillar utmaningar och förnyelse och vi nöjer oss inte med att saker är som de är. Vi är alltid hungriga. Vi utvecklas tillsammans med de människor vi möter och vi blir inspirerade i samarbeten med andra och vi gillar det mest oväntade. Vi är extremt nyfikna. Därför utvecklas vi ständigt.


Om oss

3

Inno Carnival

6-7

Malmöäventyret

8-9

Skolpedagogiskt i regionen

10 - 11

Skapande skola

12 - 15

Fria tiden

16 - 21

Sommarverksamhet

22 - 23

Stickut!

24 - 31

Inspiration– Studiebesök

32 - 33

Inspiration- I andra forum

33

Lokaler-marknadsföring-personal

34

Fakta 2017

35

Tack till

36


Fördjupad info I skriften har vi placerat ut direktlänkar till filmer och annat, i form av QR-koder och utskrivna URL. I PDF-versionen av skriften, är länkarna så klart direkt klickbara. Där finns det också ytterligare länkar i många ord (understrukna) och i bilder. Kika in på vår hemsida www.drommarnashus.se. Där hittar du fördjupad information kring all pågående verksamhet (och en del avslutad) i ord, bild och film.


InnoCarnival Skåne 2018 (start 2017) Med en utomhuspedagogisk lärprocess och med hjälp av en engagerande fiktion, spänning och lekfullhet lade vi grunden till ett roligt och utmanande innovationsarbete för klasserna.

Äntligen drog InnoCarnival Skåne 2018 i gång. För tredje gången var Drömmarnas hus en del av denna innovationsfest. Årets innovationsarbete med eleverna grundlades även detta år med ett inspirerande, spännande och roligt utomhuspedagogiskt avstamp.

Vägen mot varje innovation, bestod av tre möten med oss,

Samt eget arbete med stöd av nätbaserade tips och inspiration.

Klasser i årskurs sex till sju fick anmäla sig för att ta del av Drömmarnas hus utomhuspedagogiska uppstart. En uppstart som var inspirerande och laddad med kunskap inför det kommande innovationsarbetet.

1: Vi började med en lärarträff på Drömmarnas hus under september månad. Där presenterade vi förutsättningarna och introducerade lärarna i det nödvändiga förarbetet med konkreta verktyg och övningar. Vi presenterade också den specialgjorda pedagogwebbsidan: www.drommarnashus.se/icped

Vi erbjöd klasserna ett spännande spel, som satte igång fantasin, som ställde frågor och som engagerade.

2: Under oktober månad mötte eleverna fiktionen på en utvald plats i Skåne. Fiktionen utgick ifrån FN:s 11 hållbarhetsmål. I direkt anslutning följde workshops, med övningar i kreativitet, samarbete och innovationsprocessens olika delar. Här valde också klassen inriktning kring FN:s hållbarhetsmål 5 eller 12. Dagens upplägg var planerat i syfte att ge klassen de verktyg som behövs för att tillsammans genomföra en kreativ och spännande innovationsprocess i skolan.

Vårt introducerande möte med eleverna. Lärarna visar vår video….

2030 Staden. Det går långsamt framåt. Vi är många. Vi är på väg mot staden. Året är 2030 och alla vill bo i staden. Att välja något annat vore galenskap. Frågan är bara, får alla plats? Och vilken plats i så fall? Rättigheter finns, men har ett pris. Allt har ett värde, förutom pengar, som har upphört att existera. Vilket värde har DU?

3: I februari 2018 träffar vi lärare och elevrepresentanter för utveckling och finslipning, pitching med mera av innovationen inför den slutliga finalen. 4: Finalen äger slutligen rum på Malmö Live 5-6 april 2018. 6


www.drommarnashus.se/icped

7


Våra kulturpedagogiska skolprojekt i Malmö och Skåne Ända sedan starten 1990 har våra band till skolorna varit starka. Vi tror på kulturens kraft och vi tror på samarbete. Klasser kommer till oss och vi besöker klasser. Vi arbetar runt om i Malmö och i Skåne med olika skolpedagogiska projekt inom ramen för våra uppdrag för Malmö Stad, Kultur Skåne, Sparbanksstiftelsen Skåne, Sparbanksstiftelsen Gripen och andra uppdragsgivare.

MalmöÄventyret 2017

Kickoff för Malmöäventyrets lärare

Med våren i antågande väntade vi på att Svarthättan skulle komma tillbaka efter sin vintervistelse. Svarthättan var en central figur i årets äventyr för 48 stycken årskurs två-klasser från Malmö. Ämneskunskaperna som ingick var allemansrätt, matematik och naturorientering. I Äventyret har vi haft förstärkning med spetskompetens från Pedagogisk Inspiration. (PI, avdelningen för pedagogisk inspiration, Grundskoleförvaltningen, Malmö Stad) Eleverna fick nytta av alla sina kunskaper och färdigheter, under det som kom att bli ett förunderligt Malmöäventyr med folktroliknande väsen och halvväsen i Torups bokskog under våren.

Under två dagar fick vi från Drömmarnas hus och pedagoger från Pedagogisk Inspiration möta lärarna för de elever som skulle få ta del av årets Malmö äventyr i Torup. Ämneskunskaperna diskuterades och samarbetsövningar provades och problematiserades. Här gick man också igenom det fördjupade pedagogiska materialet från PI och presenterades i det pedagogiska skafferiet. Lärarna blev rustade och redo att ge eleverna den kunskap som krävdes för att med hull och hår ge sig in i fiktionens förunderliga värld där våra halvväsen Vidar och Vildur väntade på deras heroiska hjälp. När löven började spricka ut och solens strålar värmde var det hög tid att förbereda i skogen inför att över 1000 elever från årskurs två skulle ut för att möta Malmö äventyret. Hur lite kan egentligen karaktären Arne om allemansrätten? Hur läskigt kan vi göra det i skogen och kommer eleverna att vara trötta efter att ha vandrat två kilometer över stock och sten?

8

Äventyret hade premiär den 8 maj och efter alla dagar fick vi svaren på alla spännande och roliga frågor som vi förberett till eleverna, som nu skulle rädda världen, (nja i alla fall i Torup) med hjälp av sina kunskaper i matematik, NO, allemansrätten och samarbete. Och såklart räddade barnen skogen.


Nu har alla väsen försvunnit in bland trädstammarna. Arne Kling har dragit sig tillbaka och barnen är hjältar. 48 andraklassare har hjältemodigt återupprättat Allemansrätten och skapat balans i naturen mellan människa, natur och väsen. Många härliga glada och förväntansfulla möten har Malmö äventyret bjudit på.

goo.gl/FDJ24u

Tack alla ni som har hjälpt till att göra detta äventyr möjligt för 1200 gladare Malmöelever.

Läs artikel och se video från Pedagog Malmö: malmo.se/artiklar/aventyret-har-borjat

Drömmarnas hus Äventyr: drommarnashus.se/aventyret

9


Mina Sidor Drömmarnas hus och det skolpedagogiska arbetet

Under hösten startade vi ett nytt skolpedagogiskt projekt för skolorna i Skåne. Vi valde att arbeta med temat värdegrund. Det fysiska verktyget är personliga tärningar (kuber), som eleverna själva producerade i förväg i klassrummet innan våra skådespelare/ pedagoger kom ut.

Ända sedan starten 1990 har våra band till skolor varit starka. Klasser kommer till oss och vi besöker klasser. Vi arbetar runt om i Malmö och i Skåne med olika skolpedagogiska projekt inom ramen för våra uppdrag för Malmö stad, Kultur Skåne och andra uppdragsgivare.

Kuberna/tärningarna skulle innehålla sex sidor. På vardera sidan monterades ett självporträtt i olika känslolägen, det kunde vara ritat, fotat, klippt och klistrat etcetera. Vår ingång till värdegrundsarbetet var: vem är jag, var och när? Vi belyste hur olika vi är, hemma, i skolan, på träningen. Om jag var en superhjälte ....vilken? osv.

S K O

L P E

Arbetet vi genomförde i klasserna kunde komplettera klassernas norm- och värdegrundsarbete för samhörighet, solidaritet och ansvar för medmänniskor/ klasskamrater. Allt med hjälp av kreativitet och lekfullhet.

D A G Våra pedagoger/skådespelare från Drömmarnas hus besökte klassen under två lektioner plus rast. De startade med ett rollspel och under träffen improviserade och spelade eleverna upp utvalda scener, utifrån sina ”personliga tärningar”. Som efterarbete kunde eleverna skapa en kropp till en av tärningssidorna, som eleven själv fick välja ut. Genom att eleverna visade sina olika sidor för varandra, skapades förutsättningar för att förstå och känna med andra människor. Kan jag förstå min klasskamrat och känna igen mig själv i hen, är det också lättare att handla utifrån hens bästa. Det blev ett stort tryck från klasser som ville boka sig. Därför erbjuder vi Mina Sidor även under våren 2018. 10

O G I S

K


V E R

K S

På väg Under hela 2017 har På väg projektet rullat vidare i Skåne. Inte mindre än 21 klasser på våren och 29 klasser på hösten fick en heldag med På väg. På väg är ett samarbete mellan Drömmarnas hus, Ung Företagsamhet, Swedbank och Transfer, finansierat av Sparbanksstiftelsen Skåne och Sparbanksstiftelsen Gripen. Under en heldag får elever i årskurs åtta insikt i privatekonomi, entreprenörskap, studier och yrkesliv. Eleverna får även insikt i hur man presenterar sig själv på bästa sätt och kroppsspråkets betydelse. En fantastisk och viktig inspirationsdag för ungdomar som är På väg ut att möta livet som vuxna helt enkelt.

A M H E T

Sanden minns mig Under våren gick vi ut med ett skolpedagogsikt erbjudande i regionen till årskurs fyra och fem som handlade om havets hemligheter. Det var en konst- och dramaworkshop om havet. Vi erbjöd en två timmar lång workshop, där vi med hjälp av drama och konst närmade oss havets hemligheter. Genom sinnenas upplevelser och samtal tog vi barnen genom en skapandeprocess, där de fick gestalta sina egna bilder av havet med hjälp av spännande föremål från naturen. Allt som skapades under passet, presenterades på slutet av dagen som ett gemensamt konstverk, som skolan fick behålla.

11


Drömmarnas hus och det skolpedagogiska arbetet

Gnistan

Då vårt arbete inom ramen för olika Skapande skolaprojekt vuxit och efterfrågan är stor, producerade vi år 2016 en film om hur vi jobbar med Skapande skola.

Eleverna i Tygelsjöskolans kulturråd, från förskoleklass upp till årskurs tre, gav oss på Drömmarnas hus ett uppdrag; Att med hjälp av konst och drama synliggöra deras arbete med skolans värdegrund. Uppdraget ledde till att en gnista landade i Tygelsjö, en gnista som behövde stärkas.

2017 hette Skapande skolaprojekten: * Gnistan * Havets hemligheter * Helaktighet * Respekt * Jag är — Vi är

S K O

L P E

Inspirationsträff för Skapande skola-projekt i Malmö Den 25 januari fick Drömmarnas hus möjlighet att delta på en inspirationsdag för Skapande skola arrangerad av Malmö stad. Där mötte vi engagerade och nyfikna lärare från Malmös olika skolor.

D A Eleverna mötte då en fiktion där deras värdegrundsarbete och samarbetsförmåga utmanades med hjälp av fiktionen som kretsade kring Gnistan. Kombinerat med fördjupande samtal i klassrummet ville vi skapa förutsättningar för alla elevers gnistor att trivas och utvecklas.

Några timmar av spännande samtal och visioner, om vad vi vill göra, vad vi kan göra och vad vi behöver göra. Men framför allt en möjlighet för oss att prata med några elever om vad de skulle vilja göra, inom ramen för Skapande skola. Vi gavs också möjlighet att beskriva vårt samarbete med kommunikationsskolan och det kreativa rum för möten som vi skapade tillsammans med deras elever. Ett rum en yta som vi hoppas kommer att bli en återkommande inspirationskälla och en plats som lockar till olika former av kreativitet även efter projektets slut. 12

Utifrån samtalen och upplevelserna skapades sedan en konkret konstnärlig form där 350 elevernas arbete synliggjordes under en vernissage för hela skolan, där elevernas värdegrundsarbete förenades till en underbart gnistrande utställning, för visst gnistrar och sprakar det kring barn som mår bra och får skapa. drommarnashus.se/skola/gnistan

G O G I S

K


V E R

K S A

M H E T

Havets hemligheter Vi har under våren haft ett mindre Skapande skola -projekt i samarbete med Rosengårdsskolan där tre åk två klasser arbetat med konst tillsammans med vår konstnär Jafer Taoun. Temat har varit ”Havet” och Jafer har arbetat med barnen i halvklasser vid en workshop/klass. Parallellt med detta har lärarlaget arbetat med temat ”vatten och luft”. Alla grupper har kommit till Drömmarnas hus ateljé under totalt tre förmiddagar. Därefter har Jafer monterat in resultatet av barnens eget skapande i ett kollektivt verk, som hängts upp på en central plats i skolan. Final och avtäckning av verket skedde under maj månad.

13


Helaktighet Kryddgård Elevpasset inleddes med att eleverna blev välkomnade till DH för att sedan introduceras för en fiktiv ”demokratiexpert”. Därefter fortsatte pedagogerna med ”uppvärmningsövningar” efter det att ”demokratiexperten” klivit ur sin roll.

Vårt Skapande skolasamarbete med Kryddgårdsskolan handlade om elevinflytande, demokrati och väl valda artiklar från Barnkonventionen. Vi var glada över att få bilda team med Kryddgårdsskolan när de nu tog ett större skolövergripande grepp i dessa viktiga frågor!

Efter uppvärmningen startade ett dramapedagogiskt upplägg som ledde till att eleverna gruppvis, fick iscensätta egna ”forumspel” som eleverna sedan spelade upp för varandra. Här kunde alla komma med förslag på olika lösningar utifrån de dilemman/konflikter i de olika skolmiljöer som de valt att dramatisera. Såväl våra pedagoger som skolans elever och lärare har varit väldigt nöjda med upplägg och genomförande. Vi har mött så många fina elever och lärare och har blivit berörda av alla klokskaper, insikter och det ärliga engagemang som arbetet genererat.

Den konstform vi använde här var renodlad drama/dramapedagogik och vi arbetade med samtliga 425 elever.

S K A P A N

D E S K O

Detta skapande skola uppdrag har varit av något annorlunda karaktär än de vi brukar få förfrågningar om. De ville att vi skulle gå in och bli ett dramainslag kopplat till den tydliga tematik som de arbetade med, nämligen, World children prize, utvalda artiklar från Barnkonventionen och elevinflytande.

L A

Vi inledde arbetet med att träffa lärarkåren först så att de skulle veta samt ha möjlighet att påverka hur vi skulle möta och arbeta med eleverna. 14


Respekt I oktober startade vi upp ett nytt spännande samarbete med Rosengårdsskolan, något som vi valt att kalla Respekt. Detta då det utgår från ett värdegrundsarbete där vi via Skapande skola, tar ett större, gemensamt grepp i dessa viktiga frågor.

Först ut var våra läraruppstarter där Drömmarnas hus mötte alla skolans pedagoger samt övrig personal för såväl workshops som dialog kring det vi gemensamt skulle göra. Det blev härliga möten med engagerade pedagoger och många bra diskussioner! De första klasserna träffade vi sedan i mitten av november och alla skolans närmare 500 elever omfattas. Alla fick då starta upp med ett dramapass där temat respekt, bearbetades dramapedagogiskt. Detta följdes sedan upp med en konstworkshop där eleverna fick gestalta temat via konst. Under vårterminen 2018 kommer vi att hålla en hejdundrande final där bl a det stora kollektiva verket kommer att avtäckas och invigas.

Jag är – Vi är

Vi fick också under året uppdraget att arbeta med Skapande skolauppdrag med Kirsebergsskolan. Ett arbete som kommer att pågå hela läsåret 17/18. Temat är värdegrund och konsten blir det konstnärliga uttrycket som Drömmarnas hus går in med. I detta projekt tar skolan ett helhetsgrepp kring värdegrundsfrågorna. PI (Pedagogisk Inspiration) kommer genom projektet ”Din röst skall EKA” att bidra med fortbildning för all personal på skolan, medan Drömmarnas hus kommer att arbeta med samtliga elever i förskoleklass upp till årskurs nio, d v s totalt ca 500 elever. Det hela kommer att landa in i ett gigantiskt kollektivt konstverk som skall placeras centralt i skolan där alla, såväl lärare som elever, har skapat sina högst individuella kreativa verk. Invigning och final sker den 5 juni 2018.

15


Fria tiden Under hela året så har vi haft massor med spännande verksamhet för barn och unga på kvällstid i form av kvällskurser och under hösten fick vi utöka våra kvällskurser med fler cirkusgrupper. Cirkus modiga kaniner och andra läskigheter. Det var väldigt uppskattat.

De yngre cirkusbarnen har fått träna på allt från kullerbyttor, stå på händer och göra pyramider till att gå balans på en stor rund boll och att jonglera med mindre bollar. Vi har velat låta barnen få prova lite av varje för att få känna på vad cirkusträning innebär. Detta varvat med lite teater för att kunna berätta små historier med hjälp av cirkuskonster och teater.

Vi har också haft en cirkusgrupp för de allra yngsta i åldern 6-8 år som har tränat och som hade sin stora final när de var med i Titanias älvdans i samarbete med Operaverkstan och Sommarscen Malmö under sommaren. Mer om detta på sida 19.

F

R I A

Teater Kryddgårdsskolans tjejgrupp startades lite senare under terminen och började med grundläggande teaterträning och improvisation. Efter hand togs en spännande historia fram, allt inspirerat av en stor kista i teaterrummet med teaterkostymer i.

Historien blev så här: Ett gäng skolflickor kryper under en skolresa ner i en kista som det står år 1839 på och upptäcker, när de öppnar locket igen, att de har färdats bakåt i tiden. De har kommit till år 1839.

Vi har haft en grupp barn i ett samarbete med i Rosengårdsskolans fritidshem som tränat varje vecka på cirkus och som gjorde en uppvisning på skolan den 3 april, för övriga fritidsbarn och personal. Det har varit väldigt uppskattat, av både fritidshemmet, barnen, föräldrarna och skolan. Vi fortsatte vårt samarbete med Rosengårdsskolans fritids och den cirkusgrupp vi har där. Höstens arbete ledde fram till en lite läskig avslutning i halloween-anda som visades på scenen i Rosengårdsskolan för föräldrar och kompisar. Med hjälp av cirkuskonster och teater berättades historier om

Flickorna möter flickor i sin egen ålder där samt en hemsk husfru som regerar på Herrgården. De tas tillfånga som pigor och det blir mycket besvärligt att ta sig tillbaka till tiden de kom ifrån. En spännande historia växte fram, som sedan spelades upp på Vårkarnevalen den 22 april i Drömmarnas hus. 16

T I

D E N


Kommunikationsskolans fritidshem

Drömmarnas hus unga ensemble Gruppen arbetade med temat trygghet/otrygghet där vi bland annat undersökte vad det betyder att sticka ut. Vi visade en scen ur det vi jobbar med på Skånes Dansteater den 21 mars då Skånes Dansteater firade Noruz . Det var mycket glädje, sång, dans och teaterinslag då vi inför en fullsatt salong (eller snarare foajé) visade upp vår scen som vi sedan jobbade vidare med.

I vårt arbete med Kommunikationsskolans fritidsbarn inspirerades barnen av sagor. Utifrån klassiska sagor som till exempel Bockarna Bruse improviserades egna tolkningar och sagor fram. Det blev roligt och lekfullt där en av bockarna blev en groda och trollet blev en elak trollkarl. Sagogestaltning med Bockarna Bruse som inspiration blev ett lyckat koncept. Samarbetet med kommunikationsskolan fortsatte under hösten och eleverna gick från idé till föreställning, det handlade om en läskig clown och en farlig skattjakt. Två uppspel med improvisationer och stolta elever.

Utifrån samma tema jobbade vi vidare till en kortare föreställning. Frågor som ställdes var vem som har rätt till gatan. Vad händer där? När känner man sig trygg/otrygg? Det blev en fysisk föreställning med dans och koreografiska inslag. Denna visades på Tegelhusets scen under Vårkarnevalen på Rosengård.

Cirkus och teatergrupp, äldre

Den lite äldre cirkus- och teatergruppen kallade vi operagruppen eftersom den skulle ingå i samarbetet med Operaverkstan. Dom tränade för fullt under våren på cirkuskonster och teater. Vår äldre cirkusgrupp jobbade under hösten inspirerade av sagan Fru Skräck. Föreställningen visades i samband med vår julmarknad för våra besökare. 17


Cirque du Soleil Drömmarnas hus fick en unik möjlighet att gå med 25 av våra barn och unga och titta på den magiska föreställningen Varekai. Våra unga njöt av föreställningen och några av våra ungdomar utropade att ”detta var det bästa vi sett!!”. Det var oerhört generöst av Cirque du Soleil att bjuda våra unga på denna fantastiska upplevelse. Tack!

I slutet av vårterminen samlades de flesta för att kicka igång höstens föreställning och tematik. Drömmarnas hus unga ensemble döpte sig till Imaginary och planerade för att skapa en föreställning om nätidentiteter och verkliga identiteter. Vår unga ensemble jobbade hårt under hösten med att få ihop alla delar. Den 1 december var det premiär för deras föreställning Alter Ego.

F

R I A

Genom en mängd improvisationer kring ämnet tog vi fram situationer om hemlig kärlek, låtsade nätidentiteter (Alter egon), svek, grupptryck och när vänner är som bäst. Alla scener hälldes ner i form av ett poetryslam, där unga artister skulle uppträda med sina bästa poetiska uttryck och sånger. Mellan dessa vävdes scenerna som tagits fram in. Det blev en kväll i caféstil på Drömmarnas hus scen med ett alldeles nytt ljus på plats. Stolta och glada avslutade vi terminens arbete med detta.

T I

D E N

18


Titanias Älvteater – Sommarteater utomhus

Under 2017 fick vi möjlighet att återuppta samarbetet med Operaverkstan. Föreställningen hette Titianias älvteater och handlade om förvandlingar. I föreställningen medverkade våra unga från cirkusgruppen samt, Leonardo Secic, Ali Hussein, Fortunata Kolompar och Ebba Backlund Hammar från teatergruppen. Maria Andersson vår cirkuspedagog och Liza Fry, vår konstnärliga ledare från Drömmarnas hus, medverkade också på scen. Föreställningen spelades den 17 och 18 juni i Teaterparken bakom Operagrillen. Detta var också ett samarbete med Sommarscen Malmö och föreställningen ingick i deras program, vilket gjorde att det var fri entré.

Övernattningsläger på sportlovet Drömmarnas hus ungdomsensemble och Tjejer i förening åkte iväg på kulturläger under sportlovet.

I en vacker miljö i skogen, utan wifi och nästan ingen mobiltäckning, med en sjö nära inpå, var vi allihop superkreativa. Kusliga nätter, god mat men framförallt väldigt, väldigt roligt. Under dagarna spånades det fram många roliga och nya idéer kring vad ungdomarna skulle vilja att vi gör tillsammans. Några röster från utvärderingen:

”Jag är stolt”, ” Man fick lära sig nya saker”, ”Lära känna nya människor”, ”För kort läger”.

19


Ytterligare grupper på den fria tiden Vi vill träffa många och arrangerar därför workshops för olika organisationer som vänder sig till barn och unga, till exempel:

Besök av unga vuxna Vi hade besök av två arbetsmarknadsprojekt för ungdomar på Drömmarnas hus. Ett för deltagare från Lund och ett för deltagare från Malmö (Fenix). Vi gjorde en kortare rundvandring samt en workshop som innehöll lite presentationsteknik. Det blev mycket uppskattat och Fenix ville gärna boka en ny workshop till hösten!

Teckning i samarbete med Kulturskolan Under hösten har vi haft det stora nöjet att samarbeta med Malmö Kulturskola. Varje vecka har vi haft besök av Elise Rosberg som haft kurser för barnen, med bland annat, teckning och illustration, serieteckning och mangateckning. Tack Elise!

Drömmarnas hus samarbetade med Filmriket Filmriket är ett projekt som håller på att utveckla en kostnadsfri digital plattform för filmskapande i skolan. Till plattformen utarbetas lärarhandledningar utifrån läroplanen, som gör det lätt att anpassa rörligt bild till sitt ämne. Tjänsten kommer att vara gratis och målgruppen är alla elever i grundskolan i hela landet.

Konstfabriken Ett nytt samarbete inleddes med Fabriken i november månad, då kickade vi i gång teaterträning på Konstfabriken. Det var mycket uppskattat från alla håll och vi fortsätter med träffarna nästa år, kanske kan vi Fryshuset unga mammor överraska med Vi var också på Fryshuset och ett uppspel. höll prova på-teater-workshop för mammor och barn. Kvällen inleddes med mat och samtal och avslutades med workshops. Väldigt roligt.

Under hösten påbörjades arbetet med att producera instruktionsfilmer för hur man kan jobba med rörlig bild i skolan. Sex av våra ungdomar från unga ensemblen medverkade i att spela in tre filmer under november månad.

20


Bästa sommaren samarbete med nätverket Kraftsamling Herrgården Under hösten arbetades och processades det i Kraftsamling Herrgården kring att samlas för att göra Bästa Sommaren2018 i Herrgården. Många aktörer, föreningar, förvaltningar, boende m.fl. behövs i detta och under hösten arbetades det fram ett upplägg för flera olika stormöten som ska ske i början av 2018.

Barnens skulpturpark Under februari månad blev vår förstudie gällande Barnens skulpturpark klar och inlämnad till kulturförvaltningen. Under året har det jobbats för att få klart all finansiering och alla samarbetspartners. Så sent som den 6 december kom sista beslutet och nu får vi starta upp projektet från den 1 januari 2018. Vi är oerhört glada att detta äntligen blir verklighet och att barnen ska få vara med att ta fram permanenta verk i offentliga miljöer.

Vi hoppas det kan bli en riktigt bra sommar 2018 och med den, startskottet för nästa sommar.

Ramar – tillsammans med Skånes Stadsmission

Under september månad startade vi upp ett samarbete med Skånes Stadsmission. Där vår Konstnär Jafer Taoun tillsammans med konstnären Oskar Mörnerud från Skånes Stadsmission under några månader erbjöd besökarna att vara med och skapa konst. Projektet döptes till Ramar med undertiteln Mat för själen. Cirka 20 konstnärer deltog och det togs fram närmare 100 konstverk. Här visades det också prov på många olika tekniker.

Tryck i Garaget

En kulen söndag i november var vi på fantastiska Garaget (öppen mötesplats för alla åldrar i staden) där vi höll en spännande workshop i grafiktryck. Många barn (och ett par vuxna) var med och skapade sina egna konstverk under dagen. Vi hoppas att vi snart får komma tillbaka till Garaget och tackar alla deltagare för att de var med och gjorde det hela till en fin stund!

Vernissage var det den 9 december på Café David. Utställningen pågick fram till och med den 7 januari. Behållningen av försäljningen av konstverken gick till behjärtansvärda ändamål.

21


Sommarverksamhet – Barns kärlek till Malmö Genom MUCF; S (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) satsning på sommarlovet för barn och unga fick vi en fantastisk möjlighet att åka ut på workshopsturné runt om i Malmö. Under några härliga sommarveckor erbjöd vi fritids och andra publika platser konstworkshops på temat Barns kärlek till Malmö. Malmöfestivalen – Barns kärlek till Malmö Drömmarnas hus fick en flaskpost som inte kunde öppnas, för vi var ju vuxna. Flaskposten kom från barn på Herrgården och när vi mötte dem hjälpte de oss att öppna den. Uppdraget vi fick via flaskposten var oerhört fint. Vi skulle ta med oss alla barns kärlek och visa upp på Malmöfestivalen i augusti.

Vi tog uppdraget på största allvar och under några veckor i juni var våra pedagoger ute och konstworkshopade med barn på olika platser i Malmö. Vi var välkomna överallt och barn skapade på temat Barns kärlek till Malmö. Vi samlade in barnens kärleksskapelser och byggde två olika installationer på Malmöfestivalen i Barnlandet.

22


Kärleksväggen

Flaskpostträdet

Vi samlade barnens verk på en stor vägg som vi byggt. Där fanns också vackra sittplatser så att besökarna kunde sitta och njuta och se en fin kärleksinstallation skapad av barn.

Vi fyllde ett träd med ca 350 vackra flaskor som barnen fyllt med … just det, kärlek! Flaskorna innehöll hemliga, kärleksfulla meddelande från lika många barn.

Under festivalveckan fyllde vi på utställningen, vi anordnande två workshops per dag, fredag till tisdag för besökare. Det blev hjärtan i alla dess former, storlekar, färg och material. Hjärtat är en av de starkaste universella symbolerna för kärlek.

Tack till ni som tog emot oss och var med och skapade. 5 bibliotek, 2 mötesplatser och 16 fritidshem

Så mycket kärlek som växte fram på Malmöfestivalens Kärleksvägg! Flera hundratals barn med föräldrar, mormödrar och farbrödrar skapade och byggde sin kärlek på Barnlandet, tillsammans med oss på Malmöfestivalen. Ingen kunde låta bli att titta på denna vackra vägg och såklart ville alla fotograferas framför den. Så kärleken har spridits vidare i cyberspace (i många olika kanaler). Det magiska Flaskpost-trädet samlade också många, som storögt beundrade denna vackra installation. Stort och varmt kärleksfullt tack till: närmare 800 barn, som hjälpt till och skapat hjärtan till Kärleksväggen, stort tack till den fantastiska personalen på Malmöfestivalen, tack för alla fina samtal med besökare, varmt tack till alla härliga och goa organisationer och föreningar, som var våra grannar på Barnlandet och de vi delade workshoptält med. Så roligt och vilken härlig stämning det blev. Tack för att vi fick vara med. 23


Stick ut! Stick ut! är ett 3-årigt projekt som primärt riktar sig till barn, unga, unga vuxna och familjer boende på området Herrgården i Rosengård, Malmö. Projektet ingår i Kulturrådets stora satsning Kreativa platser. Läs mer länk

bygger mycket på att vi skall ta in vad Herrgårdens boende efterfrågar i kulturväg.

Vi har under vårt första år, arbetat relativt undersökande, laborativt, inlyssnande och aktivitetsmässigt brett, även om vi har haft uppbyggnaden av kommande års familjeföreställning som en tydlig röd tråd. Det har både varit spännande Har du någon gång upplevt att du velat sticka ut och lite ”läskigt”. När man inte riktigt vet vilken men inte vågat? Vad ville du göra? Vad hindhistoria vi skall berätta eller exakt hur den skall rade dig? Vad gjorde du? Hur kändes det? berättas. Vi ska lyssna, skapa nya format för att ta in och ta emot det vi får höra, för att sedan Har du någon gång upplevt att du stuckit ut? Hur reagerade människor? Vad gjorde du? hantera det varsamt i syfte att skapa värlHur kändes det? Var det dens bästa föreställning. Ja, att upppositivt eller negativ? bringa det mod som krävs för att arbeta så organiskt som det fakJa, detta är några exempel på frågor som vi ställt såväl tiskt krävs för att kunna bjuda till oss själva som till många upp till medskapande på riktigt. av de människor vi mött i Detta arbetssätt genererar inspiarbetet med vårt första proration och engagemang och cessår av Stick ut! Och vilka inte minst helt nya perspektiv. spännande diskussioner som detta har startat upp.

S

T I C K

U

Stick ut! är ett processbaserat projekt, som

T !

24


När vi ser tillbaka på vårt första år så känner vi en viss stolthet över den mängd och bredd av kulturaktiviteter som vi bjudit in till, inom ramen för projektet. Vi vill bygga upp nya relationer, spännande samverkansformer samt medskapande kulturformat som skall kunna leva kvar mycket längre än själva projektet. Kulturens kraft är stor och vi ser nu verkligen fram mot att gå in i ett spännande år 2 för att få fortsätta det vi påbörjat! Vi vill passa på och tacka våra samarbetspartners ABF Malmö, Victoria Park AB samt Tjejer i förening och alla ni andra som samarbetat med oss på olika sätt för ett otroligt gott samarbete. Vårkarneval

Drömmarnas hus deltog även under 2017 på Vårkarnevalen. Karnevalen var även i år förlagd till Rosengårds centrum och delar av parkeringen. Mängder av aktiviteter och samarbetsparters fanns på plats. Drömmarnas hus erbjöd framträdanden av vår lilla cirkusgrupp vid två tillfällen, vår unga teaterensemble uppträdde i Tegelhuset och vår lilla teatergrupp uppträdde i biblioteket. Besökarna kunde också delta i ljudworkshops och konstworkshops. Dramadialog Under april – maj gjorde vi olika nedslag i Rosengård. Vi var på FC Rosengård, biblioteket och i Tjejer i förenings lokaler för att nämna några. Här jobbade vi med tematiken Stick ut!, i syfte att få in material från boende till vår föreställning 2018. Vi bygger en drömvärld i miniformat Den 25 mars bjöd vi in till öppen lördag där våra besökare fick vara med och bygga en drömvärld i miniformat. Många var de barn och vuxna som engagerade sig i att gemensamt bygga den i deras ögon perfekta världen. 25


Påsklovet - Vardagsrum på köpcentrat Under påsklovet testade vi att skapa ett nytt kreativt vardagsrum i Rosengårds centrum. Vi flyttade under två dagar in i en outhyrd butikslokal och bjöd in förbipasserande till olika kulturupplevelser. Vi erbjöd besökarna en konstworkshop i vårt tillfälliga Popupgalleri, besökarna kunde också delta i vår ljudworkshop eller delta i vår dramadialog. Men man kunde också bara titta in och fika med oss. Här blev det många fina möten och besökarna uppskattade att vi var där. Flera uttryckte att vi alltid borde finnas på plats i centret, att det vi gjorde behövs. Verksamheten gjorde vi inom ramen för vårt Stick ut projekt.

S

T I C

Titanias älvteater – teaser på Rosengård I vårt samarbete med Malmö Operaverkstan ville vi att boende i Rosengård skulle få ett smakprov, en liten teaser av föreställningen. Därför arrangerade vi detta den 9 juni i Drömmarnas hus trädgård. En vacker sommareftermiddag, då solens sken och trädgårdens blomning stod som en vacker kuliss. Här fick vi se scener från föreställningen och en ensemble från Herrgården deltog i uppsättningen. Vi var många som ville höra och se mer.

K

U

Sommaraktiviteter

T

Cirkusläger i två dagar Under sommarlovet erbjöd vi barnen att vara med på vårt cirkusläger. Barnen var välkomna till vår trädgård för att jobba med våra duktiga cirkuspedagoger från Cirkusfabriken.

!

Dansvideo Under sommarlovet kunde våra unga även välja att vara med och göra en musikvideo från början till slut. Videon blev efter klipp och redigering upplagd på Youtube. bit.ly/2rSoGzl 26


Demokratiworkshop

sualisera och konkretisera hur konstverket kan komma att se ut så tidigt i processen.

Den 16 september anordnade Biblioteket i Rosengård en demokratidag. Vi från Drömmarnas hus deltog och höll i en demokratiworkshop. Frågor om jämställdhet ställdes och diskuterades som till exempel: Vem ska hålla i hushållssysslorna hemma? eller Du gör ett prov i skolan, du och en klasskamrat skriver på ungefär samma nivå, du blir inte godkänd men din klasskamrat blir, hur reagerar du? Workshopen innehöll även ett jämlikhetsquiz.

För mig var det viktigt att göra platsen konkret och förståelig för att deltagarna i workshops skulle greppa på vilken plats konstverket skulle placeras. Därför började jag med att bygga en skalenlig fasad för att visa under introduktionen och även testa konstverken på. Annars var tanken att prata om offentlig konst. Visa exempel och nämna storlek och material och hållbarhet i utomhusmiljön. Materialen i workshop var av en typ som skulle kunna skalas upp utan att bli för tungt och ta för mycket vind. Snören, ståltråd, papper, färger etc. (Som i större storlek kan bli rep, rundstål och plåt) Och framför allt att det för deltagarna skulle kännas inspirerande, kul och viktigt att få bidra med förslag på gestaltningar till en plats som de kände till och såg ofta”.

Offentlig konst Fasadkonst

Vi hoppas och ser fram emot att detta konstverk blir verklighet och uppförs under 2018 då det är väldigt fina idéer som Erik och barnen arbetat fram.

Hisskonst Genom partnerskapet i projektet Stick ut! har det också vuxit fram ett konstprojekt där Victoria Park upplåter en kortsida på ett 8-våningshus för att skapa fasadkonst. Inom ramen för Stick ut! kontrakterade vi en konstnär, Erik Vestman, som under hösten arbetade medskapande med unga i området för att ta fram idén till verket. Tillsammans med Victoria Park formulerade vi också en ansökan till Boverket för att detta skulle få bli verklighet samt få den inramning det förtjänar. Så här beskriver konstnären Erik sitt arbete i förstudien och med barnen:

Även under 2017 fick vi nöjet att samarbeta med Victoria Park kring ännu mer Hisskonst. Fler nya hissar skulle installeras och barnen fick vara med och smycka hissarna med sina egna konstverk. Även detta arrangemanget

ingick som en del av projektet Stick ut.

”Barnens delaktighet och medskapande är centralt i Stick ut. Det är förhållandevis ovanligt att barn får gestalta offentliga konstverk så det känns kul att få vara med i processen. En av svårigheterna är att vi27


S

T I C K

U T !

28


Fördjupat arbete kring Stick ut! Så många möten med workshops och insamling under år 2017 gav såklart resultat. Vi påbörjade en sammanställning av materialet och anlitade en manusförfattare. Resultatet kommer att visas i form av en familjeföreställning, sommaren 2018. Vi valde att döpa föreställningen till Drömjägaren.

Under hösten ville vi fördjupa samtalen med fler målgrupper i området kring tematiken i Stick ut! Sagoworkshops med de små barnen

Vi bjöd därför in de yngre barnen till en sagoworkshop som handlade om en kaninhåla, i kaninhålan finns det en kanin som sticker ut genom att han kan prata människospråket, vilket är högst märkligt i kaninriket. Barnen fantiserade mycket om hur det var i kaninhålan och vad som gjorde att denna speciella kanin stack ut

drommarnashus.se/dromjagaren

Seniorernas berättelser blev till forumspel Vår äldre målgrupp nådde vi via seniorrum och där jobbade vi med berättandet, gestaltning och forumteater. Via dialog och samtal med de äldre om situationer som de varit med om på temat ”stick ut” kom det fram väldigt mycket spännande saker. Tillsammans bestämde vi några situationer som skulle spelas upp. Vi repade och spelade och korrigerade. Många skratt blev det, men också allvarliga och gripande historier berättades. Konstworkshop för vuxna Under några veckor i november och december bjöd vi in vuxna till konstworkshop i Vardalokalen. Vår konstnär Jafer Taoun och vår kulturpedagog Luz Rivas höll öppet hus. Vi ville ge boende en möjlighet att prova på konstens olika tekniker så som att arbeta med; grafik, tusch, akvarell med mera. En möjlighet för boende att prova på och vid djupare intresse fortsätter vi gärna.

29


Filmworkshop En lördag i mörkaste november fick vi möjligheten att anlita filmaren och manusförfattaren Maciej Kalymon för att hålla en filmworkshop för våra ungdomar. Det blev ett spännande och högt uppskattat möte. Maciej delade generöst med sig av sina gedigna kunskaper och erfarenheter till de unga deltagarna.

Podcast Några av våra kreativa ungdomar har under hösten satt i gång ett arbete med att starta upp en podcast. Podcasten är av unga, med unga, för unga. Gruppen har jobbat på med att ta fram en projektplan med allt vad det innebär. Målet är att producera 7-10 avsnitt som ska läggas upp under våren 2018. Allt innehåll sätts av de unga själva. Drömmarnas hus stöttar och hjälper till: Efter första inspelningsomgången är tanken att ungdomarna själva ska driva arbetet vidare.

S

T I C K

Poesiafton Vi genomförde En afton med poesi, musik och konst. Här ville vi mixa olika konstformer och människor. Nästan 50 personer trotsade novembermörkret och trädde in i en utsmyckad lokal med konst och keramik. Jafer Taoun och Jose Ulloa Serrano visade sina verk och sålde också en del. Poeten Muayed Abdul Sattar läste dikter ackompanjerade av oudmusikern Ammar. Dikterna läste även på engelska av Sara Zreim och på svenska av Liza Fry . Ett fint inslag blev det i radion som direktsände från kvällen. En arabisk nyhetstidning gjorde också ett stort och fint inslag. Alla satt vid caféborden, drack te och kaffe, mumsade på de nybakta kakorna och baklavan som Yallatrappan hade bakat och förlorade oss i poesin, musiken och konstens värld. 30

U T !


Teater Theatron – Ge mig en ledtråd Vinden ven, löven yrde omkring, regnet piskade asfalten… Så var vädret den lördagseftermiddag i mitten av november då vi bjöd in till Drömmarnas hus för att se på teater. Vi hade förmånen att ha ett gästspel av Teater Theartrons föreställning ” Ge mig en ledtråd” En härlig cabaret med Suzanna Santrac, Jonatan Sersam och Zeljko Santrac, som handlar om hjältar och mod. Vi skrattade, någon fällde en tår, ja vi blev alla berörda… Direkt efter föreställningen hade vi ett samtal om hjältemod och hjältar. Alla var engagerade och den goda soppan värmde, liksom de levande ljusen på borden. Vi glömde regnet och rusket och istället fick vi en stund av varm gemenskap med tänkvärda tankar. Julmarknad

bit.ly/2KDQ62T

Den 10 december började en ny tradition på Rosengårds herrgård. Då genomfördes för första gången julmarknad på Herrgården. Vi tillsammans med FC Rosengård och Yallatrappan planerade och skapade gemensamt detta arrangemang, där vi bjöd in Malmöborna. Under 4 timmar erbjöd vi besökarna byte av sportutrustning, försäljning av Yallatrappans goda produkter, kulturprogram på scenen med cirkusuppvisning, föreställningen Fru Skräck, poesi på flera språk och inte minst trolleri. Besökarna kunde också ta del av olika workshops på temat jul, man kunde njuta av konstutställning och slutligen värma sig med en god tallrik soppa från Yallatrappan. Vi är alla överens om att det blir en ny julmarknad 2018. Julfest I år valde vi att erbjuda en julfest då vi också genomförde vår julmarknad. Från första anmälan till att det var fullbokat gick det bara några timmar. Julfesten är alltid lika uppskattad av familjerna från området. Aktiviteter och pyssel, dans runt granen, fika och tomtebesök var innehållet på denna härliga kväll. 31


Inspiration är ett viktigt ord. Vi behöver alla inspiration, få en gnista och bli ännu mer motiverade. Vi använder kulturen som ett verktyg och specialdesignar utifrån grupper, behov och mål som ska uppnås tillsammans med våra samarbetspartners. Här följer ett axplock av några forum vi varit med i.

Studiebesök

I

Drömmarnas Katrineholm Alltid superkul med människor som kommer till Malmö och vill besöka Drömmarnas hus. Denna gång var det Malmö näringslivskontor som ordnade med besök från Sörmlands Sparbank.

”Fantastiskt inspirerande att höra om ert arbete med att skapa mötesplatser och att konsten får vara det som sammanför oss alla”. Gustav Åvik ”Otroligt inspirerande att höra om ert arbete. Jag var själv med i liknande projekt när jag var tonåring och det var en välbehövlig fristad i vardagen”. Ivar Waldemansson

Deras syfte med besöket hos oss, var att få inspiration och höra hur vi arbetar. Speciellt med koppling till bostadsområden med större utmaningar. De ville också veta hur vi jobbar med kultur kopplat till skolämnen, för att hitta nya sätt att förmedla kunskap. Vi hade ett intensivt och kreativt samtal. Där vi bland annat berättade om vårt arbete i InnoCarneval Skåne, projektet På väg, samt vår föreställning Den röda tråden. Inspirerade vi dem? Så här skrev de:

”Kom trött, lämnar pigg! Så inspirerande att ta del av ert fina arbete. Kultur när den är som bäst”. Fanny Ramel

A N D

R A

Göteborgs kulturförvaltning

”Wow, vilket engagemang! Inspiration!!

Under november fick vi besök av 18 personer från Göteborg stad med allt ifrån enhetschefer till bildoch formpedagoger. Vi inspirerade dem och berättade om vår verksamhet med fokus på våra konstprojekt. Som avslutning tog vi med hela gruppen till vår lokal på Rosengårds centrum där vi under höstlovet erbjöd öppna workshops med våra konstnärer inom ramen för Bästa Biennalen. En kommentar från en av våra gäster ”ett mycket intressant och inspirerande studiebesök”.

”Drömmarnas hus- det vill vi ta till Katrineholm!” ”Vilken energi! Vilken dröm! En ny bild av Rosengård!” ”Häftigt och inspirerande! Ny bild av Rosengård” Stockholms Dramatiska Högskola besökte oss igen Stockholms Dramatiska Högskola var på studiebesök i Malmö och Köpenhamn under några dagar i oktober 2017. De hade valt att besöka Drömmarnas hus och det var fyra dramaturgstudenter och fyra producentstudenter som går en kurs i repertoarläggning som kom. De ville veta och höra hur vi tänker kring repertoar på Drömmarnas hus. Vår konstnärliga ledare, Liza Fry och vår verksamhetsledare Lotta Lundgren hade ett stimulerande och givande samtal och så här skrev ett par av studenterna om besöket:

F O R U

www.drommarnashus.se/hem/studiebesok

32

M


Botildenborg

Politiker på besök

Botildenborg som endast ligger ett stenkast från Drömmarnas hus, kom till oss med all personal för att höra om vår historia, vår verksamhet idag och hur vår framtidsvision ser ut.

Under mars månad fick vi besök av moderaterna och liberalerna från stadsdelsområdesnämnd söder. Det är alltid lika roligt att få berätta om vår verksamhet. Det blev ett bra möte med många frågor och stort intresse för vår verksamhet.

Ett intressant möte för våra båda organisationer och där vi säkert kan hitta samarbeten framöver. Unga barn spanar in gammalt hus

Drömmarnas hus i andra forum

Under året har vi haft besök från både Rosengårdsskolan och Örtagårdsskolans lågstadium. Eleverna tycker att det är riktigt spännande och intressant att komma in i gamla herrgården och se hur det ser ut i detta 200 år gamla hus. Vi berättar om husets historia och hur det var på den tiden när Herrgården var ett stort lantbruk. Vi visar också, till barnens stora förtjusning, bilder på hur det var möblerat på den tiden.

Amiralsstaden

Marie-Louise Nilsson, lärare på Örtagårdsskolan, berättade att ”vi arbetar i skolan med temat förr i tiden och det är fantastiskt att vi har så nära till den gamla herrgården med barnen. Många av barnen har kanske varit i Drömmarnas hus eller sett den gamla herrgården utifrån, men att få en rundvandring och se de gamla fotografierna, kakelugnarna, målningar och höra om vilka som levde här, är så spännande och intressant för eleverna. Vi har mycket att prata om sedan. Vi fotograferar och så skriver eleverna om besöket.”

Konstpedagogiskt symposium

Drömmarnas hus har deltagit under åren i de workshopsdagar som arrangerats av staden inom ramen för projektet Amiralsstaden. Ett viktigt forum för oss då det handlar om en vision för området som kommer att ge stora förändringar på sikt.

I juni månad var vi inbjudna och deltog i ett konstpedagogiskt symposium där man utbytte erfarenheter och exempel på aktuella konströrelser från olika delar av landet.

”konströrelser förändrar våra samhällen, våra liv. De rör sig in och ut ur museer och konsthallar, genom väggar, under jord, utom synhåll och över bron. De samlar människor på byns bygdegård, förortens föreningslokal och innerstadens institutioner. De rör sig mellan människor och genom människor” Från Drömmarnas hus deltog vår konstnär Jafer Taoun i ett inspirerande och spännande möte.

Fortbildning för Transfers föreläsare Våra pedagoger fick förtroendet att fortbilda Transfers (ideell organisation som förmedlar yrkesföreläsare från näringsliv till skola) föreläsare under temat ”att tala med ungdomar”. Det blev en givande och rolig träff med samtal och erfarenhetsutbyten tillsammans med Transfers erfarna föreläsare. Vi tog teorierna till praktik, provade, skrattade och utvecklade.

Anna Lindh Akademy´s utbildningsdagar För tredje året i rad så väljer Anna Lindh Akademy att förlägga en av sina utbildningsdagar i Drömmarnas hus lokaler. Vi fick också möjlighet att sprida och berätta om vårt arbete. 33


Vi förbättrar våra lokaler, ny ljusteknik och ett nytt multirum I början av 2017 har vi gjort en satsning på våra lokaler i Västra Flygeln. Vi har anpassat vår teaterlokal i syfte att den bättre ska fylla sin funktion. Vi har även skapat ett multirum i gamla byggnaden. Ett rum fullt med fiffiga lösningar, som gör att vi kan förändra det utifrån verksamheterna.

bit.ly/2IVrpBB

Marknadsföring För oss är det viktigt att ständigt förbättra vår kommunikation genom olika kanaler och därför är vi nyfikna på nya kommunikationssätt för att förbättra oss. Vi vill nå ut med vårt arbete och visa kraften hos våra barn och unga så det är viktigt att hitta kanaler för detta. Nytt för oss i år har varit podcasten med och av våra unga, Under året har vi arbetat med vår digitala strategi och där MyNewsdesk är ett viktigt verktyg för oss. Flyers och affischer tillverkar vi själv, med några få undantag. Självklart finns vi på Facebook, INSTA gram och Youtube. Vår hemsida och vårt nyhetsbrev, som går ut ca 10 gånger per år, håller er uppdaterade om vad som händer under året. Du kan prenumerera här: www.drommarnashus.se/nyhetsbrev

Personalarbete Under året har vårt arbete med personalen fokuserat på fortbildning inom arbetsmiljö, bland annat har fyra personer i personalen gått en tvådagars arbetsmiljöutbildning i Prevents regi. Tre anställda som jobbar med systematiskt brandskyddsarbete har gått en halvdagsutbildning i brandskydd. Utöver detta har alla personal fått utbildning i brandskydd via Räddningstjänst syd. För övrigt har det varit individuella utbildningsinsatser utifrån personalens efterfrågan och behov. 34


Fakta 2017 Drömmarnas hus drivs som en ekonomisk förening sedan snart 28 år tillbaka. Vi har under dessa 28 år alltid huserat i området Herrgården i Rosengård. Vi finns närmare bestämt i den gamla vackra herrgården som gett namn åt området. Vi är ute i olika skolor runt om i Skåne och ibland utomhus med våra föreställningar, workshops och utställningar mitt i ett bostadsområde eller på andra häftiga platser, scener eller parker runt om i Malmö och Skåne. Under år 2017 har vi haft 34 anställda på olika anställningsgrad. Drömmarnas hus professionella kulturpedagoger mötte under året 21 700 personer i kreativa, skapande och kulturella processer och projekt. Vi har samarbetat med 85 skolor i Skåne under 2017. Det finns 33 kommuner i Skåne och under året har vi varit och arbetat i 26 kommuner. All vår verksamhet är gratis för deltagarna.

35


Ett stort varmt tack till alla finansiärer och sponsorer som stöttar vår verksamhet på alla möjliga sätt. Utan er hade inget av allt det som genomförts kunnat ske. Ni bidrar till ungas möjlighet till att ta del av kultur och ni ger dem en meningsfull fritid. Ni ger dem också minnen för livet, som de alltid kommer att bära med sig. Tack!

ABF Malmö Stad

Kulturrådet Region Skåne

Sparbanksstiftelsen Skåne Victoria Park