a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

2010


Drömmarnas Hus 4 ever

Om oss 3 Att skapa vågor 4 Årets kulturkommun 6 Kreativt uppdrag för Malmö Stad 7 Kultursamordning för Rosengård c/o Drömmarnas Hus 8

Mediabrus på Drömmarnas Hus Mitt område 10 Magasinet 11

Drömmarnas Hus iscensätter Mästersångaren 12 Drömkören 14 Utanför ramarna 15

Drömmarnas UtomHus - Rosengård Lärande liv och Smart mat 16 Rosengårdsfröer 18 Må-bra-fabriken 19

Drömmarnas UtomHus - Fulltofta Team Guran 20 Drömkojan 21 Midsommarfirande 22 Äventyret 22

Ett hus stort nog för alla

Välkommen till New City – en stad där alla får plats 24 Praktik och Ung-i-sommar 27 Julfest på Drömmarnas Hus 2010 27

Drömmarnas VärldsHus

Delilå på fortsatt succéturné 28 What is creative learning? 29 A perfect life! 29

Drömmarnas Hus kunskapar Drömmarnas Hus-metoden 30 Workshops och kunskapsdagar 31 Pedagogiskt skafferi 31 Några evenemang under 2011 31

Gamla och nya vänner

Inspiration om samarbete 32 Lära för livet – gör ett guldval 32 Nytt ljus på Rosengård 33 Världsvänner 34 Möjliggörarna 34

Våga, vinn ...

Kultur och Näringslivspriset 35 Nationalencyklopedins Kunskapspris 2010 inom Skola 35

Kan man mäta drömmar? Några siffror från 2010 36

Tyckt och omtyckt Utvärderingar 37

Vi som bor på Drömmarnas Hus Organisationen 38


Drömmarnas Hus 4-ever Om oss Det är med stor lust, glädje och nyfikenhet vi arbetar med kultur, natur, kreativ pedagogik och eget skapande för att förverkliga social förändring. Genom åren har dessa byggstenar varit grunden för all verksamhet som bedrivits av oss på Drömmarnas Hus. Sedan 1990 har vi funnits på Rosengård i Malmö. År 2000 bytte vi namn, från Teater X till Drömmarnas Hus. Vi är en ekonomisk förening utan vinstintresse, där alla våra projekt bedrivs med medel från finansiärer som delar vår värdegrund: Vi vet att det går att förändra världen genom kultur! Över tid har vi höjt blicken, från Rosengårds horisont till Malmös, från Malmös till Skånes och ut i världen. Men våra rötter är och förblir på Rosengård. Det är här vi vill vara. Det finns outtömlig kraft och kreativitet just här. Men vi vill inte isolera oss. Vi vill öppna upp och skapa mötesplatser för samverkan. Vi vill bjuda in Skåne och världen till Rosengård, och ta Rosengård ut i Skåne och världen. De senaste projekten har involverat lärare och elever från en mängd skånska kommuner. Under 2010 har över 20 000 barn och ungdomar mött våra professionella kulturarbetare i kreativa, sociala processer och projekt. Målet med vårt arbete är att främja integration och gemenskap genom att synliggöra människans inneboende kraft och se till de ungas behov.

Drömmarnas Hus 4ever

3


Att skapa vågor...

S

tår utanför Drömmarnas Hus med ett skrivhäfte med frågor i min hand. Går upp för trapporna, svänger till vänster in till Mitt områdes redaktion och möter upp med Lotta Lundgren, chef för Drömmarnas Hus. Vi sätter oss ned och pratar om året som har gått på Drömmarnas Hus.

besök av kulturarbetare från dessa länder. Man har även satt upp en teater med ungdomar från Malmö och från Hamburg, med premiär i den tyska staden och ett gästspel på Malmö Opera. Det är förstås bara en liten del av det som händer på Drömmarnas Hus. Massor med projekt inleds och avslutas, nya tankar om förändring frodas.

Lotta säger att Drömmarnas hus vision är densamma nu som för 20 år sedan, då hon tillsammans med sex andra bestämde sig för att förändra världen med teater. Men tiden formar ständigt nya idéer och nya sätt att nå ut till Rosengårdsborna och offentligheten. Till exempel satsade man under 2010 på att bli mer tekniskt innovativa och lyckades hitta finansiärer till nättidningen ”mittomrade.nu”, där unga ger sin egen bild av det i massmedia svartmålade Rosengård. En annan viktig utveckling är det internationella arbetet som man har lyckats förverkliga under året. Kulturarbetare på Drömmarnas Hus har åkt iväg på utbildning till Amsterdam där de har jobbat med andra kulturarbetare från Österrike, England och Nederländerna; Omvänt har de fått

- Det är ett högt tempo, säger Lotta Lundgren. men det är så det ska vara. Jag älskar det vi gör! Drömmarnas Hus ska vara en öppen arena för dem som verkar här. Var och en är en viktig vattendroppe för att skapa en positiv våg som sköljer över Malmö stad.

4 Drömmarnas Hus 4ever

Jag lämnar Drömmarnas Hus med ett leende på läpparna och med bilden av en positiv våg som sköljer över människor – som förändrar deras fördomar, höjer ungas röster i en värld skapad av vuxna så att de unga i sin tur kan skapa vågor. Christian Carkani, 20 år Christian är en del av ungdomsredaktionen på Mitt område. Läs fler av Christians texter och andra ungdomars arbete på www.mittomrade.nu

För oss är det viktigt att de unga ska synas, höras och ges utrymme. Vi vill att våra ungdomar ska se sig som en vattendroppe som tillsammans med andra kan bli en positiv våg. Jag är stolt över vår verksamhet som ger så många människor möjlighet att få uttrycka sig, möjligheter till naturupplevelser, kultur och skapande. I år fyllde vi 20 år och jag vill tacka alla er som har gjort detta möjligt. Nu rullar vi vidare mot nya äventyr! Lotta Lundgren VD Drömmarnas Hus


Årets kulturkommun Malmö har blivit utvalda som årets kulturkommun 2011 och så här löd motiveringen från Fackförbundet SKTF: almö kommuns kulturvision slår fast att ‘genom ett brett och fördjupat kulturutbud med hög kvalitet får allt fler med olika förutsättningar att med lust, delaktighet och stort engagemang i större omfattning uppleva och utöva kultur’. Kombinationen av en målmedveten och långsiktig satsning på både de egna konstinstitutionerna och det fria kulturlivet har resulterat i ett utomordentligt brett och varierat kulturliv. Malmös konstinstitutioner håller hög internationell klass. En internationell författarscen med en väl utvecklad programverksamhet bidrar till mångfalden i kulturutbudet. ‘The Darling Library, ditt liv, dina drömmar’ förtjänar också ett särskilt omnämnande med en verksamhet som inspi-

6 Drömmarnas Hus 4ever

rerar till kreativa mötesplatser i den virtuella världen. I Drömmarnas hus i Rosengård bedrivs en kreativ och nyskapande pedagogik som innebär en korsbefruktning av olika konstformer där det egna skapandet blir ett effektivt verktyg. Möjligheten att söka spontanbidrag för kulturaktiviteter innebär nya chanser för delaktighet i kulturlivet. Samverkan och lyhördhet kännetecknar kommunens strävan att förmedla kultur till alla. Malmö möter med fantasi och beslutsamhet det mångkulturella samhällets utmaningar genom en framtidsinriktad helhjärtad satsning på kultur Fackförbundet SKTF finner Malmö vara en värdig mottagare av utmärkelsen Årets kulturkommun 2011.” Drömmarnas Hus är stolta över att vara en del av Malmös rika och berikande kulturliv.


Vilka är välkomna till vår permanenta verksamhet? Alla barn och ungdomar i Malmö mellan 7-16 år.

Kostnad? 0 kr!

Kreativt uppdrag för Malmö Stad Sedan 2005 har Malmö Stad gett oss uppdraget att verka som en resurs för barn och unga i Malmö. Vi är mycket glada över att få bidra med vår kompetens, vår erfarenhet och våra metoder. Den permanenta delen av Drömmarnas Hus verksamhet finansieras av Malmö stad och inkluderar öppna, kostnadsfria, kreativa verkstäder på kvällar, skolpedagogiskt arbete för grundskolor i Malmö och gränsöverskridande konstnärliga samarbeten. Inom Malmöuppdraget erbjuder vi också lovverksamheter för olika åldrar och familjedagar för stora som små. Malmöuppdraget vänder sig till barn och unga i hela Malmö. Även om arbetet pågår löpande, är det under ständig utveckling. Vi vill vara lyhörda och forma verksamheten utifrån de behov vi möter. Vi provar oss fram i nya arbetsformer och uttryck

tillsammans med våra pedagoger, genom konstnärligt utbyte och våra deltagares kreativa engagemang. Ett exempel på en sådan nysatsning är ”Mitt område”, som är ett webbbaserat nyhetsforum som har startat under 2010, där ungdomarna utmanar medias bild av Rosengård. I vårt viktiga skolpedagogiska arbete, finns vi på plats ute i skolorna, men vi erbjuder också pedagogiska läromedel som lärarna själva kan arbeta vidare med tillsammans med sina elever. Vi vill vara en resurs för andra pedagoger och lärare och vi vill sprida våra arbetssätt och metoder. Vi använder kultur och utomhuspedagogik som verktyg för att arbeta ämnesbaserat och kunskapshöjande i skolan. Ett exempel från 2010 var vårt stora skolpedagogiska arbete som vi kallade Äventyret. Här utmanade vi oss själva genom

att arbeta utifrån ämnena biologi, kemi och fysik. Kunde vi få barnen att bättre förstå de biologiska funktionerna av hörsel och syn genom att uppleva dem med sina sinnen? Hur gjorde vi? Hur gick det? Vad tyckte lärarna och eleverna? Titta in på vårt Pedagogiska skafferi på vår hemsida och läs mer! Här lägger vi löpande ut nytt pedagogiskt material som lärare praktiskt ska kunna tillämpa och bli inspirerade av. Ett annat bra exempel är vårt nätpublicerade Magasin där vi kombinerar skrivande, film, foto och bild. I arbetet med Magasinet riktar vi oss till högstadieklasser och integrerar ämnen som till exempel svenska och samhällskunskap. Nyfiken på resultatet? Kika in på: www.drommarnashus.se/magasinet I Malmö har så många som 18 641 personer deltagit i någon av Drömmarnas Hus alla verksamheter.

Drömmarnas Hus 4ever

7


Kultursamordning för Rosengård c/o Drömmarnas Hus Sedan 1996 har Drömmarnas Hus samordnat

gransdans och pepparkaksutdelning. Under kultur för Rosengårds skolor och förskolor. Till 2010 har vi fortsatt med arrangemanget: Miniröris detta uppdrag hör att fördela de föreställningar – ett musik-, dans- och rörelsepass med Friskis som Malmö stad har tilldelat stadsdelen via Kultur och Svettis som har visat sig bli en succé! barn och unga. Vår uppgift som kultursamordnare innebär att vi erbjuder kulturombuden på skolorna Inom kultursamordningen skapar vi även inspiraforum för att mötas, få information och inspiration tions- och fortbildningstillfällen för förskolornas och genomföra gemensamma kulturprojekt. I sam- pedagoger. Syftet med fortbildningen är att ge arbetet med kulturombuden skapar vi ett starkt en- lärarna kreativa verktyg att själva arbeta vidare gagemang för att se till att barn och unga både får med, till exempel i form av enkla föreställningar tillgång till och bidrar till Malmö stads rika kulturliv. som de skapar tillsammans med barnen. Inom kultursamordningen genomför vi många egna gemensamma arrangemang. Vårens musikoch picknickdag har blivit en tradition, liksom julfesten i december då Rosengårdsparken fylls med sprudlande förskolebarn, sång, musik, jul-

8

Drömmarnas Hus 4ever

Förskolorna kan också ta del av en rad gästspel på Drömmarnas Hus. Under 2010 fick vi bland annat besök av teater Sagohuset och deras fantastiska föreställning om Max – en föreställning för de allra minsta mellan 1-3 år.

Visste du att 800 förskolebarn samlades på en och samma gång vid Drömmarnas Hus julfest i december?


Under 2010 har Drömmarnas hus satt igång två projekt inom Skapande skola tillsammans med skolorna i Rosengård. 58 elever deltog i arbetet med att skriva manus till och göra filmen Ön som visades på biografen Spegeln den 26 maj. (Bilder till vänster) Det andra projektet som vi har inlett inom Skapande Skola är det internationella samarbetet Artists in Creative Education, ett EU-projekt som pågår till och med september 2011.

Scen från filmen Ön

Drömmarnas Hus 4ever

9


Mediabrus på Drömmarnas Hus Mitt område Rosengård syns och nämns nästan dagligen i media, men oftast ur ett ensidigt, negativt perspektiv. Rosengård är så mycket mer! Och det är det vill vi visa genom Mitt område. Projektet startade som ett pilotprojekt då unga på Drömmarnas Hus hade reagerat på den svarta bild som målades upp i nyhetsrapporteringen. Under sommaren 2009 startade vi med en liten redaktion och fick mersmak. Vi hade mer att berätta och vi ville nå ut till ännu fler. År 2010 fick vi glädjebeskedet att Arvsfonden och Malmö stad ville stötta vårt projekt under tre år. Mitt områdes redaktion består av unga på Rosengård mellan 1224 år. Deltagarna träffas två kvällar i veckan för att utforma arbetet tillsammans med den fasta redaktionen. Parallellt med det praktiska arbetet ägnar vi också tid åt medie- och omvärldsanalys. Samtidigt som vi rör oss ute i området för att intervjua personer och rapportera om verksamheter och händelser, rekryterar vi nya intresserade till redaktionsarbetet. Drömmarnas Hus är vår samlingspunkt och det är här vi har vår studio där vi möts, spånar idéer, skriver och redigerar. Resultatet av vårt arbete läggs ut på vår hemsida som uppdateras med ett kontinuerligt informationsflöde. Här hittar man bland annat reportage, intervjuer, recensioner och poesi. Genom blogginlägg, Twitter och Facebook kommunicerar vi dagligen med hemsidans besökare. Vi har många samarbetspartners i arbetet som stöttar oss med sin kunskap och sitt engagemang. Bland dem är Rosengårdsskolan, Malmö högskola – MEDEA, Malmö stad, KubKub, Zintrin film & multimedia, Stadsteatern, Gatukontoret, Mindroute, This Zentury AB, Ballou, Svenska webbredaktörerna, Sydsvenskan, City med flera.

10

Mediabrus på Drömmarnas Hus

Den 3 november skulle vår hemsida lanseras med en direktsändning från Drömmarnas Hus. Fyra fotografer, en bildproducent, en studiovärdinna, en publikvärdinna och livepublik fanns på plats. Allt var på riktigt och nerverna var på spänn. 3,2,1… Tystnad… tagning! Gå in och kika på resultatet på www.mittomrade.nu

D

et började med att jag blev tillfrågad om jag ville vara programledare för Mitt Område under livesändningen. Klart jag ville! När dagarna började närma sig, satte sig Gonza, som också skulle vara med i livesändningen, och jag och skrev manus till vad som skulle sägas. Allt skulle bli perfekt! Det var många papperslappar som flög ner i papperskorgen... Veckan innan livesändningen hade vi olika workshops med deltagare från området, allt från programledar-workshops som jag och Gonza fick hålla i, till tidningen City som var här och hade en workshop med deltagarna. Plötsligt var det sändningsdag. Några timmar innan livesändningen skulle köra igång, var jag nervös men hade magkänslan att det skulle gå bra. Det gjorde det och det blev en väldigt lyckad sändning. Deltagarna var supernöjda och jag var alldeles skakig. Jag tänkte för mig själv att jag precis gjort något så häftigt som att leda ett program och att jag i slutet av programmet fick jag sjunga med Gonza! Skulle det kunna bli en mer lyckad dag? Nej faktiskt inte. Efter att sändningen avslutats var det en sak som återstod och det var att tacka alla medverkande och känna sig supernöjd. Mingla runt med alla gäster och bli intervjuad av olika journalister på en presskonferens. Jag var väldigt glad när jag åkte hem! Amira Zamel, 25 år


Tema Kärlek Att skildra kärlek kräver mod. Världens mest omskrivna, filmade, fotograferade, omsjungna och engagerande ämne… Hur gör man det till sitt eget? Det var ingen lätt uppgift vi kom med till er på Vittraskolan, Georgshillsskolan och Degebergaskolan den här höstterminen 2010. Tack för alla samtal, all humor och all tid ni kämpat på med texter, filmer och bilder. Men mest av allt, tack för ert mod, att våga sig på egna skildringar av ”Kärleken” är inget för de rädda!

Degebergaskolan, Georgshillsskolan & Vittraskolan

Ska jag släppa in dig

www.drommarnashus.se

Magasinet

Jag står här i mörkret Och undrar om jag ska öppna fönstret Släppa in dig som luft in i mig Eller hålla andan och låta dig komma förbi mig Om jag släpper in dig nu Vet jag inte vad som kommer att hända Yasmine Hussein, åk 8, Vittraskolan Malmö

Magasinet 2010 genomfördes för fjärde året i rad med Hälsa/Ohälsa som övergripande tema. Nio skolor i Skåne, två klasser från varje skola och totalt 450 elever, har producerat artiklar, reportage, intervjuer, undersökningar, bilder och filmer. Denna gång lade vi fokus på att enbart använda internet som publiceringsverktyg, vilket har öppnat upp spännande möjligheter för interaktivitet och samarbete. Det ger också eleverna tillgång till en publik långt utanför skolans väggar. Vi har byggt en helt ny plattform/webbsida där lärarna har varit delaktiga i utvecklingen av form, funktion och innehåll – allt för att skapa ett så användarvänligt forum som möjligt. Det löpande arbetet bedrivs av lärarna med en kontinuerlig publicering som sker på tre nätmagasin, där tre skolor samsas i varje magasin. Temanumren bygger på tre olika underteman: Kärleken, Makten och Modet, där det sista numret publiceras i maj 2011. Nyfiken? Gå in på www.drommarnashus.se/magasinet I det Pedagogiska skafferiet på vår hemsida kan pedagoger och lärare hitta lättanvända upplägg, metoder och övningar som vi har tagit fram i vårt arbete med Magasinet.

Älska är väl plus? Om minus och minus i vissa fall blir plus Och plus och plus blir plus Borde inte hata och hata bli älska Och älska och älska bli älska Betyder det då att kärlek är större än hat Men varför är det då så mycket hat i världen och för lite kärlek? Mikaela Person, klass 9c, Georgshillsskolan, Hörby

Första gången jag såg dig Jag kommer ihåg första gången jag såg dig. Det var vid Sibylla. Du åt en korv, jag åt en cheeseburgare. Du är ketchupen på min korv, osten på min cheeseburgare, vitlökssåsen på min kebab. David Haská och Timothy Persson, åk 8, Vittraskolan, Malmö

Mediabrus på Drömmarnas Hus

11


Drömmarnas Hus iscensätter Mästersångaren Under våren utvecklade vi vårt samarbete med Operaverkstan i form av Mästersångaren, en operaföreställning för hela familjen. Det var ett sätt att samarbeta som var helt nytt för oss båda och som gav ett fantastiskt fint resultat. Produktionen sattes upp av Operaverkstan tillsammans med Malmö sommarscen och regisserades av Drömmarnas Hus konstnärliga ledare. I föreställningen medverkade Drömmarnas Hus akrobater, dansare och teaterungdomar tillsammans med tio solister från Malmö Operas kör, en amatörkör med femton unga och tjugo vuxna deltagare, samt en femtonmanna-orkester. Mästersångaren hade premiär den 15 juni på Pildammsteatern i Malmö och spelades vid ytterligare två tillfällen. 5700 personer kom för att se föreställningen.

I

nnan jag började på Drömmarnas Hus betraktades jag som “teater-freaken” eller “lilla fröken manusförfattare” i min förra skola. Jag kunde inte dela min passion till teater med andra ungdomar. Men när jag sommarjobbade på Drömmarnas Hus ändrades det. Jag stötte på ungdomar och även vuxna som också var intresserade av teater. Jag kunde vara mig själv. /.../ Någonting jag lärde mig under min tid på Drömmarnas Hus var när vi skulle spela upp “Mästarsångaren”. Jag fick chansen att se hur en riktig stor teaterproduktion kan se ut. Det var folk som sprang hit och dit, skådespelare som övade in sina repliker, folk som samtidigt tog hand om kulisserna, musikerna som övade. När jag såg all denna röra tyckte jag att det var coolt att man ur allt detta kaos kan skapa någonting så fantastiskt som en teaterföreställning. Eldina Sulejmani, 16 år

12

Drömmarnas Hus iscensätter


Under tre dagar i juni spelades Mästersångaren i Pildammsparken. 5700 personer kom för att se föreställningen.

Drömmarnas Hus iscensätter

13


N

är vi drog igång Drömkören hösten 2010 och inledde en serie workshops ute på åtta Malmöskolor, möttes vi av både entusiasm och misstänksamhet. På en av skolorna, i en åttondeklass, som tydligen sällan jobbat på ett liknande, ganska fritt kreativt vis, fanns ett gäng killar som hade stor makt i klassen och som nätt och jämt hängde med i våra fysiska teater- och röstövningar. Vi upplevde att det när som helst skulle kunna spåra ur helt. När vi så kom till en laboration där vi bad ungarna att i mindre grupper att jobba fram – och med hjälp av vår medhavda studio – spela in ett ljudminne eller en ljudbild (föreställande en vacker eller spännande, konkret eller abstrakt, plats, händelse eller liknande), hände något förbluffande...

Drömkören Vi bygger en Drömkör! Kören består av ungdomar från hela Malmö som för första gången får möjlighet att känna kraften i att sjunga tillsammans med massor av andra ungdomar. I Drömkören tycker vi att det sceniska uttrycket är en viktig del av musikupplevelsen och arbetar med övningar inom fysisk teater, röstlaboratorium och ljudexperiment. Musiken är nykomponerad och nutidsorienterad. Ungdomarna är själva med och formar innehållet och skriver sångtexterna som handlar om deras egna liv. Berättelser som är angelägna för alla ungdomar i Malmö. Två workshops under oktober månad följdes av ett stort skolpedagogiskt arbete för att värva körmedlemmar. Under våren 2011 kommer Drömkören att fokusera på sin medverkan i Drömmarnas Hus storproduktion som har premiär den 6 juni 2011. I höst ser vi fram emot vår första egna konsert!

14

Drömmarnas Hus iscensätter

De fyra killarna som oroligt ångat omkring i de tidigare övningarna kom efter 10 minuters planering fram till mikrofonerna, tog på sig hörlurar och hyssjade allvarligt till klassen. Vi tänkte att nu kommer världens brutalaste våldsscen eller liknande. Men till allas stora förvåning satte killarna igång att med rösterna framställa ett milt åskväder med tillhörande mycket mjukt och vackert regn genom att med fingerspetsarna trumma lätt på ett gitarrlock och droppa vatten i ett glas med vatten. De var efteråt väldigt nöjda med resultatet och jag tror vi alla delade deras glädje. Jag kände dessutom stor tacksamhet över denna påminnelse om att inte döma ut någon, utan att ha tålamod, att ge alla chansen och räkna med att var och en i regel hittar sin grej att gå igång på. Förr eller senare. Jens Friis-Hansen, Körledare • Drömkören


Tänk om det var så att det

fanns en zon dit alla de unga som föll utanför ramarna, skickades. De som inte riktigt passade in i samhället. Där samlades de som hade svårt att foga sig, som var för impulsiva eller kanske rentav skrattade för högt. När de försvann blev det lugnt och tryggt i samhället. Ett tag… Zonen övervakades och patrullerades av vakter. De nyanlända unga kuvade sig och försökte anpassa sig till zonens regler tills det inte längre gick. De unga började i stället utveckla förmågor, och tog mer och mer över zonen. Ryktet om zonen spred sig, och unga började vallfärda dit. Det blev en fristad där unga fick lov att vara sig själva. Samhället började tycka att zonen utvecklats i en otrevlig riktning, och funderade på att stänga ner den igen. Men då! En oväntad katastrof hotade hela världen, och samhället stod handfallet. De enda som hade förmåga att avstyra hotet var de unga inne i zonen… “

Utanför ramarna ”Att falla utanför ramarna” är ett skolpedagogiskt koncept som vi tagit fram för att jobba tillsammans mot vårens storföreställning. Under hösten har vi inlett ett samarbete med dramatikern Jacob Hirdvall som har påbörjat arbetet med att skriva manus utifrån den ramberättelse vi har satt. Parallellt genomför vi ett skolpedagogiskt arbete ute i de skånska högstadieskolorna tillsammans med Malmö högskola K3. En dold teater sätter stämningen för det efterföljande arbetet där ungdomarna blir delaktiga i att skapa den värld som föreställningen handlar om: Zonen. Hur ser det ut? Vilka bor där? Finns där vuxna? Vad gör de i Zonen? Vilka regler och

värderingar finns? Vad skulle du ta med dig till Zonen och varför? Eleverna får också frågeställningar från manusförfattaren som de jobbar vidare med och sedan kommunicerar tillbaka. I arbetet med Zonen har vi utformat ett pedagogiskt paket som lärare och pedagoger kan hitta i vårt Pedagogiska skafferi på hemsidan för att sedan själva kunna arbeta med viktiga frågeställningar i klassrummen. Storproduktionen kommer att genomföras i samarbete med ungdomar och professionella kulturarbetare med premiär den 6 juni 2011.

Drömmarnas Hus iscensätter

15


Drömmarnas utomHus - Rosengård Sedan 2008 har Drömmarnas Hus gjort en medveten satsning på att utveckla arbetssätt och metoder för utomhuspedagogiskt arbete. Den ena basen i detta arbete är Fulltofta strövområde norr om Ringsjön. Vår andra bas är Orangeriet och trädgården vid Rosengårds gamla herrgård. Här förenar vi kultur och natur. Kultur betyder ”att odla” och i Rosengård odlas det för fullt.

Lärande liv och Smart mat Inom projektet Lärande liv vill vi skapa en mötes- och inspirationsplats kring odling, trädgård och växter på Rosengård. Hit ska såväl Rosengårdsbor som andra från Malmö och Skåne känna sig välkomna. Vi vill vara ett pedagogiskt centrum med fokus på utomhuspedagogik och lärande för hållbar utveckling. Vi vill också fungera som ett forum för att förmedla kunskap om klimatsmart mat i samverkan med Malmö stad. Genom praktiskt och kreativt arbete i trädgården möter vi barn, ungdomar och vuxna, där vi tillsammans skapar förståelse för miljö, natur och ekosystem. 2010 har varit ett fantastiskt år. Orangeriet, vårt fina växthus som länge har stått outnyttjat, har äntligen fått blomma upp, både bildligt och bokstavligt. När våra kunniga trädgårdsmästare har

16

Drömmarnas Hus UtomHus - Rosengård

satt händerna i myllan tillsammans med de olika deltagarna har det snart börjat spira av liv – örter, blommor, grönsaker och frukt – i odlingsbäddar, i oljefat – ja, till och med i gummistövlar. När det har börjat surra från bikupan har det inte dröjt länge förrän vi tillsammans med elever från de närliggande skolorna har kunnat skörda årets första Rosengårdshonung. I arbetet med odlingen hittar vi fantastiska förutsättningar för gränsöverskridande kommunikation och gemenskap. I samarbetet med St:a Maria folkhögskola har möten skett mellan kulturer och generationer. Under våra öppet-huskvällar, sommar- och lovaktiviteter, har föräldrar och barn kunnat dela glädjen över små och stora odlingsmirakel. Den stora skördefesten i september lockade Malmöbor i många hundratal ut

till Rosengård där besökarna kunde njuta av mat, marknad, workshops och musik i höstsolen. Det är inte bara i Drömmarnas Hus trädgård som växtligheten har spirat. Vi har även odlat tillsammans med skolorna i närheten, bland annat i projektet Gröna skolgårdar, i samarbete med Naturskolan. Här ersätts platt asfalt av bördig jord, slingrande växtlighet och böljande kullar – en miljö som uppmuntrar till lek, kreativitet och lärande. Vi vill dela med oss av vår odlingsglädje och kunskap. Möten och samarbete ger ömsesidig kraft och vilja till att bygga vårt framtida hållbara samhälle. Mer om dessa tankar och om våra odlingsprojekt kan du läsa om i vår bok ”Lärande liv – en inspirationsbok om odling på Rosengård”. Hör av dig om du vill ha den eller veta mer!


Läs mer om våra odlingsprojekt i “Lärande liv – en inspirationsbok om odling på Rosengård”. Här kan du ta del av våra trädgårdsmästares bästa odlingstips, få instruktioner om hur man gör en gräsgubbe eller få recept på Jacobs vilda ogrässallad!

År 2020 ska all mat som serveras i Malmö stad vara ekologisk. Det är ett omfattande arbete som har påbörjats. Ett par dagar i veckan under hösten 2010 har personal inom förskola, vård och omsorg i Malmö kunnat ta del av utbildningar inom ”klimatsmart” mat, där den praktiska delen har ägt rum på Drömmarnas Hus.

Drömmarnas Hus UtomHus - Rosengård

17


Rosengårdsfröer Vad får små, små frö att växa? Vad är det som bestämmer vad man ska bli när man blir stor? Under hösten fördjupade sig elever från Apelgårds- och Örtagårdsskolan i naturlyrik, fröer och växter. I en skrivarverkstad med författaren Mårten Melin skrev barnen sina egna naturdikter och målade med inspiration från naturens och växternas färgskalor. Resultatet presenterades sedan på fröpåsar med fröer från odlingarna i Drömmarnas Hus trädgård. Den 9 december var det släppfest i trädgården och ”Seed Poetry Slam”, med diktaren Durim Carkani. Små fina askar med Rosengårdsfröer fick chans att spridas ut i världen! Projektet delfinansierades genom medel från Kultursamordningen.

18

Drömmarnas Hus UtomHus - Rosengård


Må-bra-fabriken Under sommaren ville vi bjuda in fritidshem från hela regionen till något alldeles extra. Vi skapade en fiktiv Må-bra-fabrik utomhus där alla barn fick en ordentlig rehabilitering av annorlunda slag och för alla sinnen. Till exempel kunde man få en Påfågelsfjäder-massage, vandra genom en mjuk och härlig Boa-skog, uppleva en stillsamt och magiskt Såpbubbla-regn eller njuta av vacker dans till tonerna av en skönspelande cello. Mellan den 29 juni och 1 juli

var dörrarna öppna på Må-bra-fabriken, med premiär ute i natursköna Arrie och avslutning i den vackra trädgården i Rosengård. Efter rehabiliteringen fick barnen bygga konstverk av pinnar tillsammans med vår konstpedagog. Många av deltagarna visade sig ta med inspirationen från Må-bra-fabriken. Vi har fått massor av fina fotografier skickade till oss med bilder på konstverk som barnen har skapat på sina fritidshem runt om i Skåne.

Drömmarnas Hus UtomHus - Rosengård

19


Drömmarnas utomHus - Fulltofta Sedan två år tillbaka har en del av verksamheten förlagts till Fulltofta strövområde, där elever från olika kommuner i Skåne är välkomna att ta del av Drömmarnas Hus utomhuspedagogik.

Team Guran Under 2010 har vi startat det treåriga projektet Team Guran, där vi arbetar för att stärka både grupp och individ via upplevelser i utemiljö. I Team Guran använder vi lek och kreativitet för att utveckla motorik och social förmåga. När vi övar kamratskap och teambuilding får deltagarna uppleva den effekt som uppstår när man kan samspela med varandra och ta till vara olikartade resurser som finns i gruppen. Vi arbetar med fyra olika fokusgrupper i olika åldrar, från förberedelseklasser till gymnasieskolor. Målgrupperna är barn, unga och familjer från Malmö, Helsingborg och Landskrona. Många av dem bor i utsatta områden med stor segregation. I projektet vill vi ge de deltagande barnen och ungdomarna verktyg och beredskap att hantera vardagens utmaningar och se på framtiden på ett mer hoppfullt sätt. Här får familjer från storstadsområden möjlighet att lära känna den svenska naturen som en trygg och berikande miljö att vistas i. I arbetet för vi också en nära dialog med de deltagande skolorna för att utveckla framtida arbetsmodeller kring lärande i utemiljö.

20

Drömmarnas Hus UtomHus - Fulltfofta


Drömkojan

Midsommarfirande

Har du någon gång drömt om att bygga en jättekoja?

Under en strålande blå himmel rullade fyra fullastade bussar

Det har vi… Med hjälp av 250 fantastiska barn har vi äntligen förverkligat vår dröm. Under hela september byggde våra konstnärer en gigantisk koja i Fulltofta strövområde tillsammans med elever från 14 skolklasser, sammanlagt 250 elever mellan 7-9 år, från Malmö och Osby kommun. Inspirationen hämtades från fåglarnas eget sätt att bygga bo. För att komma fram till kojan måste man följa ett fågelspår, även det tillverkat av barnen. Fåglarna i spåret symboliserar varje barn som deltagit i projektet. Vernissagen ägde rum den 5 och 6 oktober, då också alla barn och lärare som deltagit i arbetet fanns med för att inviga kojan. Drömkojan kommer att finnas kvar permanent, bredvid Drömmarnas Hus stuga, för andra barn att använda.

från Drömmarnas Hus med 250 förväntansfulla midsommarfirare. Det har blivit en tradition för oss på Drömmarnas Hus att dagen före midsommarafton fira tillsammans med familjer från Rosengård – och så även i år. Bussarna förde oss till Fulltofta Naturcentrum där vi klädde midsommarstången, dansade, lekte lekar, mumsade på vår picknick i gröngräset, åkte häst och vagn, red på islandshästar, gick tipsrunda, pysslade och njöt av värmen från solen och sällskapet.

Drömmarnas Hus UtomHus - Fulltfofta

21


Äventyret ”Världen som vi känner den är i förändring och vi lever i ovisshet om hur framtiden kommer att se ut. I alla fall tills den dagen då en budbärare från framtiden söker upp en grupp barn med en vädjan om hjälp…” ...Så började Äventyret. I maj 2010 var 40 skånska skolklasser med om Drömmarnas Hus spännande äventyr i de vackra skogarna i Fulltofta strövområde. Här räddades världen gång på gång av de verkliga hjältarna – barnen själva. Med skogen som främsta rekvisita iscensatte vi en inspirerande miljö med kluriga utmaningar att lösa och märkliga karaktärer att möta. Med Äventyret arbetade vi fram ett helt nytt koncept på Drömmarnas hus, där vi vävde samman teater med utomhuspedagogik kopplat till skolans ämnen inom fysik, kemi och biologi. En riktig utmaning! Äventyret i Fulltofta blev en riktig succé och totalt deltog 738 elever och 69 lärare från åtta skånska kommuner. I vårt Pedagogiska Skafferi på nätet kan skolorna plocka ihop ingredienserna till sitt eget äventyr. Här kan man ta del av en spelfilm, manus till historien, ämnesrelaterade uppgifter för lärarna, övningar i tillit och samarbete, fortsättningsövningar, reflektionsövningar och en utvärderingsmall.

22

Drömmarnas Hus UtomHus - Fulltfofta


Det var ett av de roligaste och spännande äventyren jag har varit med om! Jag kommer minnas denna dag jättelänge tror jag. Kul idé med vakterna, och det var läskigt, pirrigt men ändå kul när vi skulle lura Dr Muck. Speciellt nöjd med att vi lärde oss om synen, hörseln och blinda fläcken för det var viktigt i äventyret.

Citat från elevutvärderingar av Äventyret

Drömmarnas Hus UtomHus - Fulltfofta

23


Ett hus stort nog för alla

Folk som behöver hjälp ska verkligen komma hit! New City finns för dem när andra inte riktigt har tid” - Kille, 24 år

New City

Välkommen till New City - en stad där alla får plats

Direkta möten med arbetsmarknaden

Tillsammans med ungdomar, sex ungdomscoacher och ett brett partnerskap driver vi den unika verksamheten New City. New Citys mål är att identifiera de hinder som gör att unga hamnar i utanförskap och, i samverkan med olika samhällsinstanser, hitta fram till mer konstruktiva alternativ. Coachernas roll är att söka upp ungdomar för motivation och vägledning. Partnerskapets uppdrag är dels att informera om vad som är på gång för unga i de olika organisationerna, dels att lyssna in de berättelser som coacherna har identifierat. Tillsammans arbetar vi sedan fram förslag på förändringar, lösningar och åtgärder.

I vissa fall jobbar vi direkt mot arbetsmarknaden. Under 2010 har vi till exempel genomfört två jobbmässor där vi har skapat unika möten mellan arbetsgivare och ungdomar. Innan jobbmässorna har ungdomarna fått öva på exempelvis retorik, telefonsamtal, hur man skriver brev och CV, hur man skapar nätverk, med mera. Resultaten på jobbmässorna har varit väldigt lyckade och utvärderingarna visar positiv feedback från såväl företagen som ungdomarna. Vi har också märkt att ungdomar som inte känner varandra sedan tidigare snabbt börjar hjälpa, stötta och motivera varandra.

Vi jobbar på många olika sätt och med många olika metoder för att skapa möten och aktiviteter som ger medför ökade möjligheter till jobb och studier.

24

En gång per månad åker vi till Danmark med ungdomarna för att söka arbete. Innan vi åker arbetar vi med ungdomarna i grupp i tre veckor för att informera om den danska arbetsmarknaden.

Under 2010 har 207 ungdomar varit aktiva i New Citys verksamhet. Av dessa har 53 personer gått vidare till arbete och 24 gått vidare till studier.


Coachning genom fotboll och boxning Vi jobbar även med metoder som ökar ungdomarnas möjligheter på arbetsmarknaden på ett mer indirekt sätt. New citys fotbollsprojekt startades i mars 2010 på initiativ av New Citys ungdomar. Här kombineras fotbollsträning med coachning i grupp. Fotbollsgänget har även startat ett korplag och spelat mot andra lag på olika platser. De tretton deltagarna är mellan 19-24 år, alla bor på Rosengård och är arbetssökande. Under aktivitetens gång har tre av ungdomarna fått jobb. På likande sätt har vi också arbetat med boxning som metod i samarbete med MABI. Samtidigt som deltagarna får träna kondition, styrka och koordination möter de utmaningar i träningen som ger dem möjlighet att utvecklas och stärka sitt självförtroende – vilket indirekt också förbättrar deras möjligheter på arbetsmarknaden.

www.new-city.se www.newcitymalmo.blogspot.com coach@drommarnashus.se

e rp Ko Vårt eget

Ett axplock från 2010

nl ag

ra

!

a hö ktiv ste ite n 2 ter 01 0

m ö oc tes h p pla å S tse ofi r fi elu nn nd s p sv å D äg rö en m 1 i ma Sö rna dr s H aI u nn s i er Ro sta s de eng n år

...

d

co OK To a Iv Is p s ag chnin årt k att rsda erso amt grup ama ar ba gar n. E pers p m rbe 15 g m orp ra e –1 ot ko kl. 14 fter d onli ed s te m a n 8. mm Kon rbets lag k –1 et s g utv jälv ed M a taktp 6 o k . på er eck stärk AB Ko erso mark mbin n: a nad era ntaktpe MAB tränin ling b ande I erb rson dem ju @d en. D r vi fo : ed I, sta g me åde in övnin der uard rt v d b o ga vi c rom et tb marn finn olls o@ . 2 ox m s r m oa n drom 5 – nin po ed chn ash s p trän anse us.s marn åre gs rten fee ing . Ta chg e latse ingen t u ins oc db i ash ässa rk bbm Anmäl di u t. tru h s ack m s jo v .s ar. ed e v! kt om en ny ör ar vi ings beho . aner ln .se ber pl ed anstäl mmarnashus cem dro 2 de retag m rlotta@ Den cha fö l a til öt att m nd

nu

Mötesplats Seved Bemannas av ungdomscoacherna på onsdag eftermiddagar.

Unga Arr angörer

marnashus

ashus.se

.se

Jobbsökarkurs + resa till Köpenhamn.

En gång i månad en

!

Kontak ta oss om du vill veta me r!

Adem Özay, 0760-96 47 76 (Rosengård) Amira Zamel, 0760-93 65 06 (Rosengård) Eduardo Ocaña, 0760-96 47 66 (Rosengård) Charlotta Hansson, 0760-96 47 86 (Södra innerstaden) Henrik Nilsson, 0760-96 87 86 (Södra Innerstaden) Johanna Eriksson, 0760-96 87 82 (Södra Innerstaden) Jessica Hultzén, 0762-70 64 61 (Projektledare)

I New City har vi under 2010 haft 33 % tjejer och 67 % killar i verksamheten. För att uppmuntra fler tjejer att delta har vi bland annat genomfört ett fotoprojekt riktat enbart till tjejer. Deltagarna arbetade tillsammans med en professionell fotograf utifrån temat självbild, samtidigt som de arbetade med coachning mot arbetsmarknaden. Projektet avslutades i november med en fotoutställning som blev mycket uppskattad.

Öka dina chanser på arbetsmarknaden genom att presentera dig med rörlig bild. New city erbjuder dig att skapa ett proffsigt digitalt CV. För mer information, skriv till coach@drommarnashus.se

Vill du foto, ordgöra ett ev Roseng en na en årds eg debatt, t, en konsert och gå en nä , kurs konferen med i ttidning med i i sömn vår arr s eller . Är du ad, redakt angörsk ionen ola! Ko kulturarrange en filmkurs, ? Kont under 24 oc arbeta ntaktp mang akta erson med – Ta chan amira@ h vill vara eduardo@ sen drommarn drom

Telefonnummer

och foto

I kursen ingår CV-workshop, retorik/ intervju-träning olika övningar med fokus på den danska arbetsmarknaden. Vi informerar även om lärlingsutbildningar i Köpenhamn. Kursen pågår i 2 veckor och vi träffas 4 gånger innan resan. Anmälan krävs! Kontakta

henrik@drommarnashus.se eller eduardo@drommarnashus.se

Projektet finansieras av:

New City blir en bok

Coachning genom film...

Under hösten 2010 har New City inlett ett samarbete med Mikael Stigendal från Malmö högskola som ska resultera i en bok med utgivning 2011. Med boken vill vi sammanfoga lärande, forskning, utvärdering och spridning av resultat. Genom att presentera vårt arbete i denna form hoppas vi kunna göra resultatet av vårt arbete tillgängligt för en bred publik och nå målgrupper som vanligtvis inte skulle ta del av våra utvärderingar.

Vi kombinerar även coachningsarbetet med kreativa uttryck som vi ser kan sätta igång viktiga processer för personlig utveckling. Under våren 2010 arbetade vi tillsammans med studenter från Malmö högskola. Ungdomarna fick möjlighet att göra en film utifrån sina egna berättelser, parallellt med att vi arbetade med coachning mot arbetsmarknaden. Ett ytterligare syfte med mötet var att väcka intresse hos ungdomarna för att studera på högskolan.

Kunskap och påverkan En viktig del av New Citys arbete är att påverka olika aktörer i samhället genom att sprida information om det vi arbetar med och de metoder vi ser fungerar. Vi vill sprida kunskap, skapa debatt och nytänkande. I slutet av 2010 arrangerade new City en nationell lärande konferens med ca 80 deltagare och en god spridning av aktörer från olika delar av Sverige. I vårt förändringsarbete är det viktigt att vi kan föra en dialog med politiker. Dessvärre är de ofta oerhört svårtillgängliga. Vi märker dock att behovet finns, inte bara hos ungdomarna utan även hos politikerna. I april arrangerade New City Drömlunchen – ett möte mellan politiker och ungdomar. Av de 40 inbjudna politikerna dök fyra av dem upp. Lunchen var dock mycket uppskattad av såväl ungdomarna som av våra gäster, och vi kommer att arrangera fler liknande möten under 2011.

Ett hus stort nog för alla

25


Från new citys hemsida: Unga berättar

f

örsta gången när jag hörde om New City så tänkte jag okey, för att andra människor ville att jag ska kontakta dom så gör jag väl det men jag sköt på det några dagar – rädd för det nya och okända och hade lite högmod. /.../ Jag tänkte också att ”vaddå ska ett jobb göra mej frisk och dom vet inget om missbruk och är bara inmatade men inte har några känslor. Så fel jag hade... Jag tog mod till mig att gå till New City och träffade dom. Visst, det handlade mycket om jobb och vad jag ville göra med mitt liv, men jag visste inte att de var så varma och medmänskliga som dom var. Jag och mina fördomar...

/.../ sedan blev L min jobbcoach. Hade ingen som helst aning om att hon skulle bli mer än bara min jobbcoach... Jag blev utskriven från den behandling jag var inskriven på pga återfall. Jag tog ännu ett återfall efter det och hamnade snabbt i missbruket igen om inte 10 resor värre, med tyngre droger än alkohol. Jag trodde jag hade mist min plats hos New City men det visade sig att L stod kvar. Jag hamnade till slut efter mycket om och men på ett härgbärge. L besökte mej och följde mej dit och vi träffades nästan dagligen. /.../ Hon och jag satt på gräset och skrattade och

26

Ett hus stort nog för alla

En lycklig vinnare i dag tack vare New City och min coach. En lycklig vinnare i dag tack vare mig själv som aldrig gav upp.

pratade massor och hon fanns alltid där för mej. Hon mötte mej många gånger i ett skick som var min vardag men för henne kanske okänt men inte ens där tog hon avstånd. Jag och L har kämpat med myndigheter om nästan allt man kan kämpa för, för att få känna mig som en någorlunda “Svensson “. /.../ Jag vet att med min jobbcoach stöd/hjälp så kommer jag klara de motgångar som kommer komma i min väg. Jag kanske inte får resultaten jag vill ha men jag kommer inte känna mej ensam eller gräva ner mej i missbruket igen och ge upp. /.../ Det bästa med hela resan är att L aldrig har tappat tron på mej och aldrig har svikit mej, hon har vart en medresenär från dag ett. Resan fortsätter och hon finns kvar. En lycklig vinnare i dag tack vare New City och min coach /.../ En lycklig vinnare i dag tack vare mig själv som aldrig gav upp. Viljan måste man ha själv annars kommer man ingen vart. Josefin Eriksson

Läs mer på New Citys hemsida: www.drommarnashus.se/new-city och följ New Citys blogg: www.newcitymalmo.blogspot.com


Ung-i-sommar & praktik

Julfest med Rädda Barnen

På Drömmarnas hus vill vi ge både unga och vuxna stöd och hjälp att komma ut eller tillbaka på arbetsmarknaden. Vi vet att en plats där man känner sig som en del av ett sammanhang kan vara avgörande för människor att våga eller kunna ta nästa steg. Under 2010 har vi haft elva vuxna praktikanter. Tre av dem har varit studerande vid socionom- respektive fritidsledarutbildningen i Lund och Malmö. Några har ingått i sysselsättningsåtgärden Fas 3 genom Arbetsförmedlingen eller kommit till oss via Malmö stads verksamhet Portalen. Andra har sökt praktikplats för att få in en fot i arbetslivet eller för att som nysvensk få möjlighet att öva på språket. Under 2010 hade vi tolv stycken praktikanter från Malmö stads Ung i sommar-program, där unga i åldern 15-18 får fyra veckors anställning under sommarlovet. Vårt Ung-i-sommar-gäng hade varierande uppgifter i våra olika verksamheter och var ett glatt inslag i vår vardag.

Årets julfest på Drömmarnas Hus gick av stapeln den 16 december och genomfördes i samarbete med Rädda Barnen. Snön yrde runt knutarna och de höga drivorna på gator och vägar gjorde att många av de som var anmälda fick stanna hemma. För de som hade trotsat ovädret väntade dock en riktig julfest. Med stormen utanför, värmde de levande ljusen än mer och stämningsfull julmusik satte den rätta känslan. Barn, unga och vuxna kalasade på julens kakor och pysslade med julpynt. De minsta fick lyssna på saga och de som bakade pepparkakor såg till att julens dofter spred sig i huset. Några barn och vuxna fick kvällen förgylld med ett nyvunnet pepparkakshus eller en chokladask från jullotteriet. Vår traditionella julgransdans utomhus fick flyttas in på grund av snöstormen, men vad gjorde det? Alla, gammal som ung gav sig in i ringdansen. Festen avslutades med ett besök av tomten som detta år verkligen fick borsta av sig snön innan han kunde komma in och dela ut julklappar och önska alla en riktigt god jul.

Ett hus stort nog för alla

27


Drömmarnas VärldsHus Delilå på fortsatt succéturné Delilå är en utställning som bygger på vaggvisor på olika språk, insamlade av konstnären Marianne Bramsen. I sin installation presenterar hon visorna inbyggda i stora saccosäckar där man lyssnar genom att lägga sig och lägga örat intill. Visorna bjuder både på slående likheter och påtagliga skillnader som väcker nyfikenhet omkring de olika livsvillkor vi föds till. Utställningen gav sig ut på europaturné under 2008-2009 och med bakgrund av den stora efterfrågan som turnén genererade, beslutade vi oss för att göra en uppsamlingsturné under 2010. Förra årets Delilåturné avslutades i december 2009 i Padborg i Sydslesvig i Tyskland och gick sedan direkt vidare till Vollsmose i Odense, Danmark, i januari 2010. Efter sex ytterligare stopp i Danmark och Norge avslutades turnén i Hamar i Norge, där Delilå var en del av den fantastiska barnkulturfestivalen “Stoppestedet verden” “Hållplats världen”.

28

Drömmarnas Hus VärldsHus


What is creative learning? Från ett lyckat Skapande-skola-projekt under våren 2010 med filmen Ön, påbörjade vi en ny omgång under hösten som kommer att fortsätta under våren 2011. Tillsammans med elever och lärare i årskurs 5 från Rosengårdsskolan och Värner Rydén fördjupar vi oss i temat Inuti-utanpå. Är jag samma person på insidan som på utsidan? Vad är utanför och vad är inuti? Finns det ett gemensamt inuti? Kan vi mötas i inutivärlden? Vad drömmer jag om?

A Perfect Life!

Till våren kommer arbetet att landa i ytterligare en film.

Hur gör man egentligen när 22 unga människor ska sätta

Artists in Creative Education

upp en föreställning på kort tid, när de kommer från helt skilda bakgrunder och pratar olika språk? När två regissörer, en koreograf, en kompositör och två konstnärliga skolor antingen krockar eller möts?

Årets skapande skola har också en europeisk dimension. Tillsammans med England, Holland och Österrike är Drömmarnas Hus en del av ett EU-projekt där Drömmarnas Hus har valts att representera Sverige. Projektet undersöker hur mötet mellan kultur och skola ska få största möjliga genomslag. Målet är att skapa en guide med tips om vad som krävs för ett lyckat samarbete. I september möttes konstnärer och pedagoger under en veckas workshop i Amsterdam för att tillsammans planera det skolpedagogiska arbetet. Drömmarnas Hus ansvarar för dokumentationen av projektet. Vi kommer också att stå för det publiceringsverktyg som ska användas för att förmedla resultatet av arbetet via nätet och som blir en portal för de deltagande länderna. Projektet avslutas med en konferens i september 2011.

Med stöd av Kultur Skåne inledde vi ett spännande samarbete med kulturhuset Fabriken i Hamburg. Åtta ungdomar från Drömmarnas Hus och fjorton ungdomar från Hamburg fick mötas och göra en föreställning tillsammans där handlingen kretsade kring drömmar, förhoppningar och hinder som står i vägen. I september träffades vi för första gången och hade en gemensam workshop. Under en intensiv period jobbade ungdomarna fram materialet till föreställningen, både tillsammans och var för sig. Resultatet blev nyskriven musik, koreografi, teater och film. Den 2 november stod 22 modiga svenska och tyska ungdomar på scenen på Fabriken i Hamburg för att framföra A Perfect Life! Den 6 november spelade ensemblen på Operaverkstan i Malmö inför en förväntansfull publik.

Drömmarnas Hus VärldsHus

29


Drömmarnas Hus kunskapar Drömmarnas-Hus-metoden I vårt arbete på Drömmarnas Hus är det viktigt för oss att analysera det vi gör, varför vi gör det och hur vi kan utveckla våra arbetssätt för att så många som möjligt ska kunna få glädje av våra kunskaper. Efter våra 20 år är vi övertygande om att man måste arbeta holistiskt. Saker hänger ihop, allt ingår i ett sammanhang. Det finns inte en Drömmarnas-hus-metod, det finns många. Men de innehåller alltid vissa gemensamma ingredienser. I det som ibland verkar vara ett brokigt mönster av olika sorters garn löper alltid en röd tråd. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med att använda kulturen som ett kraftfullt verktyg i lärandeprocesser. En del av den röda tråden genom projekten består av social förändring. En förändring som startar hos individerna som deltar, men som i förlängningen siktar på samhället i stort. Mycket av vårt arbete sker i grupp och syftar till att stärka processer inom grupper.

30

Drömmarnas Hus kunskapar

Vi vet att inlärning sker på olika sätt. Vi vet att man lär sig som bäst med alla sinnen aktiverade och i sammanhang som berör. Intryck som leder till att vi vill ge uttryck. Vi utmanar med nya, oväntade situationer där deltagarna måste tänka till, där de måste ta ansvar för sina egna beslut, där de måste bli delaktiga. Vi vet också att det måste finnas trygghet och tillit, vi människor behöver känna oss behövda. Därför jobbar vi med olika övningar där deltagarna praktiskt får uppleva de enorma resurser som finns i att samarbeta och inse att vi är beroende av varandra. Vi vet att lusten och glädjen är viktiga för inlärning. Därför arbetar vi med olika sätt att trigga fantasiförmågan och sätta igång en process där barnen vill veta mer, eller själva berätta vidare på en påbörjad historia. I fantasins värld finns inget rätt eller fel, alla möjligheter är vidöppna. Att ut-

trycka sig på nya sätt ökar självkänslan och modet att prova det oprövade. Vi tror att människan, framförallt barnen, är intresserade av de viktiga frågorna. Därför arbetar vi tematiskt för att kunna hitta olika ingångar till dessa frågor. Projekten sträcker sig ofta över längre tid för att vi ska hinna fokusera och djupdyka i tematiken. Vi är ständigt nyfikna, vi vill veta mer, vi vill lära oss av andra. Därför är det viktigt för oss att veta vad andra tycker om det vi gör och att ingå i samarbeten där våra vyer vidgas för nya områden. Vi söker metoder som kan vara till hjälp för oss och andra. Vi vill göra världen ännu litet bättre. Då måste vi våga tänka nya tankar och prova annorlunda vägar. Följer du med oss på resan?


Pedagogiskt skafferi Under året har vi utvecklat en mängd material för lärare och kulturutövare att gratis hämta på vår hemsida. I vårt Pedagogiska skafferi kan man hitta upplägg, genomförande, övningar och tips kring våra metoder och vårt arbete med till exempel Äventyret och Magasinet. Snart finns där även vår guide kring arbetet med Artists in Creative Education.

Workshops och kunskapsdagar Under 2010 har Drömmarnas Hus arrangerat och medverkat i flera workshops, seminarier och kunskapsdagar. Där har vi velat dela med oss av våra metoder och erfarenheter av att använda kultur som ett hjälpmedel i lärande, entreprenörskap och samhällsförändring. För att arbeta för hållbar utveckling har vi ingått i olika nätverk. Vi har även försökt sprida våra erfarenheter från och kunskaper i utomhuspedagogik. Några av de arrangemang vi har deltagit i: Företagsamhet i förändring. Bergsjön, Göteborg. BIBU. Festival med fokus på scenkonst för barn och unga. Lund. Boksläpp: Rädda barnens individuella gymnasieprograms metodbok. Malmö. Konferens: Lärande för hållbar utveckling. Fredriksdal museer och trädgårdar. Kunskapsdagen/NE. Stockholm. EU - stöd till Kulturlivet. Lund. Passion for Business. Malmö. Transfer. Ett samhällsprojekt för kunskapsutveckling och lärande. Allas rätt till kultur. Skådebanan 100 år. Malmö. Inspirations och kompetensdag om Äventyret.

Några evenemang under 2011 Utöver alla evenemang som Drömmarnas Hus själva arrangerar följer här ett axplock av stora händelser vi medverkar i:

Ute är inne 2011, den 29-30 september är en konferens om utomhuspedagogik för morgondagens skola. Här får deltagarna ta del av både nya och beprövade metoder för lärande i närmiljön där känsla, handling och tanke förenas. Ett flertal workshops kommer att hållas i Drömmarnas Hus trädgård i Rosengård och konferensen förväntas ta emot ca 800 deltagare från såväl Sverige som de Nordiska länderna. Mer information hittar du på www.utenavet.se

Assitej är en av världens största internationella scenkonstfestivaler och kommer att äga rum i Malmö och Köpenhamn i maj 2011. 23,24 och 25 maj om vårt arbetssätt med våra storproduktioner. Mer information hittar du på: www.assitej-international.org

Kultur och Näringslivsdagen. 2011 års prisutdelning för Kultur- och näringslivspriset kommer att hållas den 6 maj på Swedbank Arena i Malmö, med Drömmarnas Hus som medarrangörer. År 2010 tog vi hem det ärofyllda priset tillsammans med Sparbanksstiftelsen Skåne. Vilka blir de lyckliga vinnarna 2011? Nyfiken? Boka redan nu en plats på www.kulturnaringsliv.se

Drömmarnas Hus kunskapar

31


Lära för livet – gör ett guldval! Spännande och viktiga saker pågår i Drömmarnas Hus

Gamla och nya vänner Inspiration om samarbete Under 2010 har vi fortsatt att utveckla vårt fina samarbete med Operaverkstan. Tillsammans genomförde vi Mästersångaren som spelades på Pildammsteatern i juni. Operaverkstan stöttade oss även i vårt internationella utbytesprojekt, A Perfect Life, där vi bland annat fick tillgång till Operaverkstans spellokaler. Det var en fantastisk möjlighet för våra unga att få spela på en riktig scen. Drömmarnas hus och Operaverkstan har samarbetat under flera år och vi är övertygade om att våra erfarenheter kan inspirera andra kulturinstitutioner och fria grupper att undersöka nya vägar tillsammans. Nu gör vi en bok om vårt samarbete. Frilansjournalisten Bertil Björk intervjuar personer som varit involverade på, framför och bakom scenen. Boken släpps i april-maj 2011.

32

Gamla och nya vänner

när vi närmar oss Sveriges grundlagar. Vad står det där och vad betyder det egentligen? Projektet Lära för livet - gör ett guldval! genomförs med stöd av Europeiska Integrationsfonden och Sparbanksstiftelsen Skåne. Med våra grundlagar som utgångspunkt och med konsten som vårt främsta verktyg närmar vi oss begrepp som friheter, rättigheter och skyldigheter. Dörrar öppnas och stängs ständigt framför oss. Med kunskap och uttrycksmöjligheter förbättrar vi våra förutsättningar för att nå dit vi vill. Det är just dörrarna som hindrar oss som vi kommer att utforska i det här projektet. Vi bjuder in till skapande som inspirerar till lärande och medvetenhet. Vår målgrupp är primärt unga nyanlända och vi vänder oss därför främst till förberedelse- och introduktionsklasser i Malmö, Landskrona och Helsingborg. Slutmålet är en interaktiv utställning som stimulerar till reflektion men som även aktiverar sinnena och väcker fantasin. Under 2010 har vi påbörjat en dialog med Malmö Konsthall om möjligheten att visa delar av utställningen i deras lokaler. Utställningen kallar vi Dörrar och den invigs i maj/juni 2011. Vid det seminarium vi arrangerar i samband med utställningen släpper vi också en inspirationsskrift. Här tipsar vi om nya spännande pedagogiska arbetssätt och delar med oss av de erfarenheter kring konst och lärande som vi har fått med oss från projektet.


Nytt ljus på Rosengård Precis när det började kännas litet ruggigt och mörkt och de vackra höstlöven fallit av träden, genomfördes ljusprojektet Stadens ljus: Rosengård. Drömmarnas Hus trädgård var en av ytorna som ingick i ljusvandringen och som ljussattes med stöd och hjälp av Malmö stad och Gatukontoret. Under hösten hade Drömmarnas Hus pedagoger arbetat med Rosengårdsskolans fjärdeklassare med ljuset som tema. Barnen skapade kloka och roliga dialoger mellan fikonträden i Orangeriet om hur växter i vintervila längtar efter sol och ljus. Från herrgårdens fönster lyste pappersögon ur mörkret och barnens stumfilm I rampljuset projicerades på sporthallstaket bredvid. Inne i Drömmarnas Hus västra flygel klev besökarna in i en magisk värld. Här utspelades en fantasifull historia om Nattens drottning och den litet busiga Sömntruten som åt upp drottningens blommor i den självlysande trädgården. Stadens ljus är ett bra exempel på vad ett samarbete mellan förvaltningar, föreningsliv och skola kan innebära. Årets ljusevenemang lockade människor från hela Malmö att komma till Rosengård och se stadsdelen i ett nytt ljus. Återigen blev vår trädgård levande, trots kylan och mörkret.

33


Möjliggörarna Vi har under året skapat dialog och forum för att engagera och etablera fler samarbeten med institutioner, föreningar, organisationer, företag och förvaltningar. Vi tror att vuxna nätverk ger mer verksamhet till barn och unga.

Världsvänner Vi har inlett ett flertal spännande samarbeten på internationell front. Tillsammans med Kulturhuset Fabriken i Hamburg genomförde vi föreställningen A Perfect Life, ett utbytesprojekt där ungdomar från Hamburg och Malmö fick mötas och tillsammans skapa det innehåll som de sedan framförde på scen i båda städerna. Inom ramen för EU-Skapande skola har vi haft ett spännande utbyte med konstnärer och pedagoger i England, Holland och Österrike i projektet Artists in Creative Education. Drömmarnas Hus ansvarar för dokumentationen i projektet, vars mål är att skapa en guide med våra samlade erfarenheter och framgångsfaktorer i mötet mellan kultur och skola. Vi har också påbörjat vårt samarbete med Assitej, en av världens största internationella scenkonstfestivaler som kommer att äga rum i Malmö och Köpenhamn i maj 2011. Drömmarnas hus kommer att hålla workshops under tre dagar om vårt arbetssätt med våra storproduktioner.

34

Gamla och nya vänner

Finansiärer: Allmänna Arvsfonden. Malmö stad. Serviceförvaltningen. Miljöförvaltningen. Rosengårds SDF. Miljöförvaltningen. Europeiska Socialfonden. Region Skånes miljövårdsfond. Region Skåne/ Stiftelsen skånska landskap. Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond. Sparbanksstiftelsen Skåne. Stiftelsen Framtidens kultur. Region Skånes kulturnämnd. Rädda Barnen. Kulturrådet/ Skapande skola. Europeiska kommissionen utbildning och kultur. Svenska ESF-rådet Integrationsfonden.

Sponsorer: MKB. Newsec. Impecta Fröhandel

Våra samarbetspartners är många och här följer några: Malmö stad. Malmö Naturskola. St:a Maria folkhögskola. Olika boenden för ensamkommande flyktingbarn. Ung i sommar. Körcentrum syd. K3 Malmö högskola. Medea. Musik i syd. Transfer. Stiftelsen skånska landskap. Ävenatur. Operaverkstan. United Sisters. Arbetsförmedlingen. Fältbiologerna. Yalla trappan. TACK till alla våra vänner!


Våga, vinn!

Kultur och Näringslivspriset Den 26 april var det dags för Swedish Arts and Business Awards i Stockholm. Kultur- och Näringslivspriset för 2010 går till... Drömmarnas Hus och Sparbanksstiftelsen Skåne! Några veckor tidigare hade vi firat 20-årsjubiléum! Vi hade väl knappast kunnat önska oss bättre födelsedagspresent. 2011 års prisutdelning kommer att hållas den 6 maj på Swedbank Arena i Malmö, med Drömmarnas Hus som medarrangörer. Vi bjuder in näringsliv, offentlig sektor och kulturaktörer från hela Sverige och vi vill visa hur samverkan mellan dessa olika områden kan ge fina effekter för alla parter. Dagen är fullspäckad av inspirerande seminarier, uppträdanden och nätverkande och avslutas med en färgsprakande prisutdelning där vi korar 2011 års vinnare. För information och platsbokning, besök www.kulturnaringsliv.se

Nationalencyklopedin NE, Kunskapspris 2010 inom Skola Den 25 oktober delades Kunskapspriset ut i Stadshuset i Stockholm av Kronprinsessan Victoria. Under en högtidlig ceremoni inför ca 450 personer, fick Drömmarnas hus ta emot priset inom kategori Skola, för vårt ”innovativa och nyskapande sätt att sprida kunskap”. Vi ser priset som ett kvitto på att vårt skolpedagogiska arbete gör skillnad och att vårt arbetssätt kan spridas utanför Skåne. Tack till alla som medverkat i att vi har fått detta pris!

Våga, vinn!

35


Kan man mäta drömmar? Några siffror från 2010 Bara i Malmö har 18 641 personer deltagit i någon av Drömmarnas hus alla verksamheter. Denna siffra skulle öka avsevärt om vi räknat antal gånger vi träffat deltagarna utifrån aktivitet. 434 elever har arbetat med Magasinet. 1 146 barn och unga har deltagit i vår lovverksamhet. 800 förskolebarn deltog på julfesten i Drömmarnas hus trädgård. 14 659 personer har deltagit i arrangemang iscensatta av Drömmarnas Hus. 5 700 personer såg föreställningen Mästersångaren. Totalt har vi jobbat med 59 skolor i elva skånska kommuner: Malmö (35 skolor), Landskrona, Helsingborg, Lund, Hässleholm, Vellinge, Kristianstad, Hörby, Osby, Höganäs, Staffanstorp, och Malmö. 40 klasser från Skåne deltog i Äventyret på Fulltofta under våren 2010. 250 barn var med och byggde en permanent koja i Fulltofta. 250 barn och vuxna åkte med oss till Fulltofta för att fira midsommar. I samband med Drömmarnas hus aktiviteter i Fulltofta har vi erbjudit tomma bussplatser till skolklasser så att fler barn har kunnat komma iväg på utflykt i de vackra skogarna. Totalt har 638 personer - 581 barn och 57 vuxna – följt med oss i bussarna: 305 från Malmö, 74 från Landskrona, 62 från Helsingborg, 77 från Osby och 94 från Vellinge. 7 200 personer har besökt utställningen Delilå som har visats på sex olika platser i Sverige, Norge och Danmark mellan januari och juni 2010.

36

Kan man mäta drömmar?


Tyckt och omtyckt

Kom själv och tyck till! Prova på verksamheten, lördag den 7 maj i 2011 Mer information kan du hitta på www.drommarnashus.se Välkommen!

Utvärderingar Tillsammans med Trans Search har vi arbetat fram ett utvärderingssystem som vi kan använda under projektens gång och vid projektens avslut, där vi kan följa utvecklingen under flera år. Resultaten vi får är en stor hjälp för oss i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Utvärderingen fylls i av både elever och lärare och är uppbyggd utifrån en skala som löper från Mycket missnöjd till Mycket nöjd. Det finns även utrymme för deltagarna att skriva kommentarer och förslag på förbättringar. Bedömningen från Trans Search är att vi har hög svarsfrekvens och att våra siffror betygsmässigt ligger mycket högt, oavsett målgrupp. Äventyret: Av 35 lärare svarade 34 ”Mycket nöjda”, 1 svarade ”Nöjd”. Av 495 barn var 63 % mycket nöjda och 29 % var nöjda. Drömkojan: Av 10 lärare var 100 % mycket nöjda. Magasinet: Av18 lärare var 17 mycket nöjda, 1 var nöjd. Vi tackar ödmjukt för de fantastiska resultaten! Är ni nöjda är vi nöjda!

Tyckt och omtyckt

37


Vi som bor på Drömmarnas Hus

Organisationen Ekonomi och anställda Under 2010 hade Drömmarnas hus en omsättning på 18,2 miljoner kronor. Under året betalade vi ut löner till 82 personer - 41 kvinnor och 41 män. Antalet heltidsanställda under 2010 var 19 personer. Sex personer var heltidsanställda mer än sex månader men mindre än tolv månader. 22 personer var anställda på deltid kortare tid än sex månader och 35 personer var timanställda.

Fortbildning Under 2010 fortsatte vi en fördjupning av vår interna projektledarutbildning som påbörjades 2009. Syftet med utbildningen är att erbjuda utveckling och nya utmaningar för den personal som deltar och att sprida kompetensen till fler medarbetare. Fem konstnärer/pedagoger från Drömmarnas Hus har under året påbörjat ett kompetensutbyte med konstnärer från London, Wien och Amsterdam. Deltagarna tar del av varandras metoder och erfarenheter av att arbeta med kultur i skolan. Projektet kommer att pågå till september 2011.

38

Vi som bor på Drömmarnas Hus

Resultatet kommer att presenteras i form av en skriftlig guide och vid en avslutande konferens i Bryssel under september månad 2011. All personal har genomgått en utbildning i hjärtoch lungräddning samt en interaktiv brandskyddsutbildning.

Utvärderingar Under året har vi också gemensamt med all personal och i samarbete med Diversity Index tagit upp frågor som mångfald, kommunikation och ledning för utvärdering. Resultatet kommer vi att arbeta vidare med under 2011.

Styrelse Drömmarnas Hus genomförde under året tio styrelsemöten, ett arbetsinternat samt en studie- och

arbetsresa till Hamburg. Studieresan resulterade i ett samarbete med Fabriken i Hamburg. Styrelsen har bestått av fyra ordinarie ledamöter och en suppleant. En ny satsning som styrelsen lagt mycket kraft på under året är att utveckla storproduktioner som kopplas till såväl skolpedagogiskt arbete som till de ungas fritid. Vårt mål är att genomföra detta under de kommande tre åren. Vi har också arbetat vidare med vår vision ”2015”, ett ständigt pågående utvecklingsarbete.

Personal Slutligen några ord om Drömmarnas Hus fantastiska personalgrupp, som varje år slår nya rekord när det gäller idérikedom i verksamheten. Kreativt, lustfyllt och med inställningen att ingenting är omöjligt. En stor eloge till er alla. Utan er hade vi inte varit där vi är. TACK ALLA!


Drömmarnas Hus 2010: Formgivning, textredigering: Sara Andersson, Casara. www.casara.se Textgranskning även: MarieLouise Temnare Ida Gunnarsson, Drömmarnas Hus Illustration omslag: Linus Eriksson Foto: Lärande Liv, Nytt ljus på Rosengård: Dieter H Engler. www.dieterhengler.com Övriga bilder: Drömmarnas Hus Grafiskt material till Mitt Område, Magasinet, Drömkören, Rosengårdsfrön, New City: Drömmarnas Hus


Frölichs väg 4 213 68 Malmö 040-31 15 80 info@drommarnashus.se www.drommarnashus.se

Profile for Drömmarnas Hus

Årsberättelse 2010  

Drömmarnas Hus år 2010 i text och bild.

Årsberättelse 2010  

Drömmarnas Hus år 2010 i text och bild.

Advertisement