Årsberättelse 2018

Page 1


Layout: Peter Hartman - Drömmarnas hus Bilder: Peter Hartman, enstaka bilder från DH-personal. Omslag: Scen ur Drömjägaren Tryck: Exakta Drömmarnas Hus Frölichs väg 4, 213 68 Malmö 040-31 15 80 info@drommarnashus.se


Om oss

Drömmarnas hus är en organisk plattform för kunniga, engagerade och kompetenta kulturarbetare och kulturpedagoger vars passion är att arbeta tillsammans med barn och unga. Vi är genuint intresserade av dem och har stor tilltro och tillit till dem. Här finns vi samlade för att vara en stark resurs för barn och unga, men även för de vuxna som finns i de ungas värld. Därför är det självklart för oss att erbjuda vår verksamhet under dagtid i skolorna, men också på de olika loven och på kvällstid. Med hjälp av våra olika skilda kulturkompetenser, ibland enskilda kulturformer, ibland också i mixad form, kan vi vara lyhörda och anpassa oss utifrån de ungas behov och intresse. Vi har under åren byggt upp ett fundament av vår verksamhet som är väl etablerad och efterfrågad av både skolor, samarbetspartners och våra barn och unga. Delar av vår verksamhet är ständigt under förändring vad gäller karaktär och storlek. Vi gillar utmaningar och förnyelse och vi nöjer oss inte med att saker är som de är. Vi är alltid hungriga. Vi utvecklas tillsammans med de människor vi möter och vi blir inspirerade i samarbeten med andra och vi gillar det mest oväntade. Vi är extremt nyfikna. Därför utvecklas vi ständigt.


Om oss

3

Malmöäventyret

6-7

Innocarnival

8

På väg

9

Skolpedagogiskt i regionen

10 - 11

Skapande skola

12 - 15

Fria tiden

16 - 21

Stickut!

22 - 31

I andra forum

32 - 36

Lokaler-marknadsföring-personal

37

Fakta 2018

38

Tack till

40


Fördjupad info I skriften har vi placerat ut direktlänkar till filmer och annat, i form av förkortade URL. I PDF-versionen av skriften, är länkarna såklart direkt klickbara. I PDFen finns det också ytterligare länkar i många ord (röda och understrukna) och i många av bilderna. Kika in på vår hemsida www.drommarnashus.se. Där hittar du fördjupad information kring all pågående verksamhet (och en del avslutad) i ord, bild och film.


Våra kulturpedagogiska skolprojekt i Malmö och Skåne Det skolpedagogiska arbetet Ända sedan starten 1990 har våra band till skolor

varit starka. Klasser kommer till oss och vi besöker klasser. Vi arbetar runt om i Malmö och i Skåne med olika skolpedagogiska projekt inom ramen för våra uppdrag för Malmö stad, Kultur Skåne, Sparbanksstiftelsen Skåne, Sparbanksstiftelsen Gripen och andra uppdragsgivare.

Ämneskunskaperna som ingick var allemansrätt, matematik, naturorientering och programmering. I Äventyret har vi haft förstärkning med spetskompetens i form av Pedagogisk Inspiration. (PI, avdelningen för pedagogisk inspiration, Grundskoleförvaltningen, Malmö Stad). Eleverna fick nytta av alla sina kunskaper och färdigheter, under det som kom att bli ett förunderligt Malmöäventyr med folktroliknande väsen och halvväsen i Torups bokskog under våren.

Malmöäventyret 2018 i Torup För andra gången bjöd vi in enbart Malmöskolor till ett stort fantasieggande äventyr i utomhusmiljö. Alla behövde förbereda sig noga, samla kraft och kämpa hårt.

Malmö Äventyrets lärare kickoff

Från att ha haft fågeln Svarthättan som central figur i Äventyret flyttade vi över fokus till karaktären Anita Klang. Hon hade en idé om att exploatera skogen, göra plats åt folket, asfalt och nöjesverksamheter. Detta ville vi ju så klart få barnen att hjälpa till med…. Alltså, att få Anita Klang att förstå att skogen ska bevaras och är till för alla.

Under två dagar fick vi från Drömmarnas hus och pedagoger från Pedagogisk Inspiration möta lärarna för de elever som skulle få ta del av årets Malmö äventyr i Torup. Ämneskunskaperna diskuterades och samarbetsövningar provades och problematiserades. Här gick man också igenom det fördjupade pedagogiska materialet från PI, som presenterades i det pedagogiska skafferiet, drommarnashus.se/aventyretped2018

6


Nu har alla väsen försvunnit in bland trädstammarna. Anita Klang har dragit sig tillbaka och barnen är hjältar. 48 andraklassare har hjältemodigt återupprättat Allemansrätten och skapat balans i naturen mellan människa, natur och väsen. Många härliga glada och förväntansfulla möten har Malmö Äventyret bjudit på.

Lärarna blev rustade och redo att ge eleverna den kunskap som krävdes för att med hull och hår ge sig in i fiktionens förunderliga värld där våra halvväsen Vidar och Vildur väntade på deras heroiska hjälp. Se vår video till barnen: goo.gl/XAZt9k Äventyret hade premiär den 18 april och efter alla dagar fick vi svaren på alla spännande och roliga frågor som vi förberett till eleverna, som nu skulle rädda världen, (nja i alla fall i Torup) med hjälp av sina kunskaper i matematik, NO, allemansrätten och samarbete. Och såklart räddade barnen skogen.

Tack alla ni som har hjälpt till att göra detta äventyr möjligt för 1149 gladare Malmöelever.

Drömmarnas hus Äventyr: drommarnashus.se/aventyret


S

InnoCarnival Skåne 2018 FÖRDJUPNING 2018 I februari månad 2018 träffade vi lärare och elevrepresentanter för utveckling och finslipning av innovationen, pitching mm inför den slutliga finalen. Under två dagar fick eleverna delta i workshops och samtala med experter kring deras innovationer. Samtal som inspirerade och vidareutvecklade elevernas tävlingsbidrag. Stämningen var på topp och tävlingsnerven var påtaglig; HUR kan vi vässa vår innovation inför bidragsinlämnandet den 16 februari..?

BAKGRUND 2017 Under hösten 2017 påbörjade vi arbetet med InnoCarnival Skåne 2018, hela arbetet inleddes med en lärarträff under september månad. Vi presenterade förutsättningarna och introducerade lärarna i det nödvändiga förarbetet med konkreta verktyg och övningar. Den specialgjorda pedagogwebbsidan med tips, råd och stöd till lärarna gicks igenom. Väl hemma i klassrummet startade lärarna upp eleverna med en uppdragsfilm som vi spelat in. Provokationsvideo: bit.ly/2KsqWnC 2030 Staden. Det går långsamt framåt. Vi är många. Vi är på väg mot staden. Året är 2030 och alla vill bo i staden. Att välja något annat vore galenskap. Frågan är bara, får alla plats? Och vilken plats i så fall? Rättigheter finns, men har ett pris. Allt har ett värde, förutom pengar, som har upphört att existera. Vilket värde har DU?

K O

L P E D A

Under oktober månad 2017 fick sen klassen möta fiktionen i Örtofta. Fiktionen utgick ifrån 3 av FN:s 17 hållbarhetsmål. I direkt anslutning följde workshopar, med övningar i kreativitet, samarbete och innovationsprocessens olika delar. Här fick också klassen välja inriktning kring FN´s hållbarhetsmål 5 eller 12. Dagen gick ut på att ge klassen de verktyg som de behövde, för att tillsammans genomföra en kreativ och spännande innovationsprocess i skolan. Även här skapades ett pedagogiskt skafferi: drommarnashus.se/icped2018

G O Vi vill tacka våra workshopledare och experter för att ni gav eleverna spännande och inspirerande feedback på deras innovationer: Marcus Bader från Malmö universitet, Amanda Haux från Kretseum VA-SYD, Mac Velasques från HaBiTat Q, Linnea Irbladh och August Öhman från Ung Företagsamhet.

8

Den stora Finalen 5-6 april 2018 var det dags att visa upp alla fantastiska innovationer på Malmö Live, två dagar fyllda med de ungas förslag och idéer på en hållbar framtid. I Drömmarnas hus del av projektet deltog 40 klasser i årskurs 6-7. www.innocarnivalskane.se

G I S

K


V

På väg Vi är nu inne på fjärde läsåret med På väg projektet. Det är ett uppskattat projekt från elever ute i klasserna och en stor ära för oss att få vara med i detta arbete. Under hela 2018 har På väg - projektet rullat vidare i Skåne. Inte mindre än 14 klasser på våren och 29 klasser på hösten fick en heldag med På väg.

E R

K

På väg är ett samarbete mellan Drömmarnas hus, Ung Företagsamhet, Swedbank och Transfer, finansierat av Sparbanksstiftelsen Skåne och Sparbanksstiftelsen Gripen. Under en heldag får elever i årskurs åtta insikt i privatekonomi, entreprenörskap, studier och yrkesliv. Eleverna får även insikt i och träna sig på hur man presenterar sig själv på bästa sätt och kroppsspråkets betydelse.

S A M H

En fantastisk och viktig inspirationsdag för ungdomar som är på väg ut att möta livet som vuxna helt enkelt.

E

bit.ly/2uxhg5o

T

Ofta blir det ringar på vattnet i olika samarbeten och utifrån vårt samarbete med Swedbank i På väg, fick vi följande förtroende; Fortbildning för Swedbanks personal Våra pedagoger fick förtroendet att fortbilda Swedbanks föreläsare i På väg under temat ”att tala med ungdomar”. Det blev en givande och rolig träff med samtal och erfarenhetsutbyten tillsammans med Swedbanks personal. Vi tog teorierna till praktik. Vi provade, skrattade och utvecklade. 9


Mina Sidor Under hösten 2017 startade vi ett nytt skolpedagogiskt projekt för skolorna i Skåne. Vi valde att arbeta med temat värdegrund. Även under 2018 har detta arbete kunnat erbjudas skolorna och efterfrågan är stor. Vi producerade ett häfte med förberedande övningar, som läraren kunde ladda ner. I samband med övningarna, fick eleverna tillverka personliga tärningar/ kuber. Detta skulle göras innan våra pedagoger kom på besök.

S K O

L P E

Kuberna/tärningarna innehåller sex sidor. På vardera sidan monterades ett självporträtt i olika känslolägen, det kunde vara ritat, fotograferat, klippt och klistrat etcetera. Vår ingång till värdegrundsarbetet var: vem är jag, var och när? Vi belyste hur olika vi är, hemma, i skolan, på träningen. Om jag var en superhjälte ....vilken? osv.

D A G

Våra pedagoger/skådespelare från Drömmarnas hus besökte klassen under två lektioner. Vi startade med ett rollspel och under träffen improviserade och spelade eleverna upp utvalda scener, utifrån sina ”personliga tärningar”.

O G

Som efterarbete kunde eleverna skapa en kropp till en av tärningssidorna, som eleven själv fick välja ut.

I

Genom att eleverna visade sina olika sidor för varandra, skapades förutsättningar för att förstå och känna med andra människor. Kan jag förstå min klasskamrat och känna igen mig själv i hen, är det också lättare att handla utifrån hens bästa.

S

K

Arbetet vi genomförde i klasserna kunde komplettera klassernas norm- och värdegrundsarbete för samhörighet, solidaritet och ansvar för medmänniskor/klasskamrater. Allt med hjälp av kreativitet och lekfullhet.

10


V E R

K S A M H E T

Stjärnslukaren Under hösten 2018 har vi arbetat med ett nytt skolpedagogiskt projekt, Stjärnslukaren, för år F-3. Projektet kommer att fortsätta under våren 2019. Har ni märkt hur mörkt det är på himlen? När ni gick till skolan i dag märkte ni då att det har försvunnit stjärnor? Våra stjärndetektiver misstänker att det är stjärnslukaren som varit framme. Med dramalekens hjälp berättar och upplever vi en historia fylld av spänning och övningar. Inte nog med att eleverna behövs för att hitta de slukade stjärnorna, nya stjärnbilder kommer också behöva skapas. OM vi lyckas hitta de försvunna stjärnorna....? Stjärnslukaren genomförs av en skådespelerska och en dramapedagog.


Då vårt arbete inom ramen för olika Skapande skolaprojekt vuxit och efterfrågan är stor, producerade vi år 2016 en film om hur vi jobbar med Skapande skola.

S

2018 hette Skapande skolaprojekten:

K

* Drama med Ängsslättsskolan * Respekt * Forum på Geijerskolan * Gnistan - Kirseberg * Kulturkryddan * Jag är - Vi är (finalen)

A P A

Ängslättsskolan - drama

Geijerskolan - forum

Identitet och värderingsfrågor på fyra dagar

Totalt sex klasser från årskurs fem och sex arbetade i detta Skapande skola - projekt som sträckte sig över fyra dagar. Under dessa dagar undersökte vi och skapade forumscener. Scenernas problematik tog eleverna själva fram, till exempel mobbing, grupptryck, prestationskrav och svårigheter kring att vara en bra klasskamrat.

Våra pedagoger gjorde en blixtvisit med ett Skapande skola - projekt under fyra dagar. Tillsammans med Drömmarnas hus jobbade Ängslättsskolans högstadium med identitet och värderingsfrågor. Eleverna arbetade med medryckande teaterövningar och skapade sedan scener med problemställningar som ligger dem själva varmt om hjärtat. De flesta tyckte att dagen var utmanande, kreativ, ”lite pinsam” och ”rolig” /Johan Olofsson - lärare

Alla elever spelade upp sina scener för sina klasskamrater och några scener spelades även upp för hela årskursen i gymnastik-salen.

N D E S K O

L A

Mer om Skapande skola: drommarnashus.se/skapandeskola

12


Kulturkryddan - Kryddgårdsskolan Detta Skapande skolaprojekt innefattade cirka 400 elever från förskoleklass upp till årskurs åtta. Tematiken för detta projekt var att öka vi-känslan på Kryddgårdskolan och att främja skolans värdegrundskultur, allas lika värde, bland barnen. Vi startade med ett förarbete tillsammans med pedagogerna på Kryddgård, där vi fokuserade på att synliggöra elevernas olika sidor till exempel vem är jag i skolan, vem är jag på träningen etcetera, för att synliggöra olika roller i olika kontexter. Det genererade ett arbete i klassrummet där varje elev skapade en tärning med egna sidor av sig själv. Dessa tärningar låg som grund för det fortsatta arbetet. Drömmarnas hus arbetade med eleverna i drama, forumteater, bildkonst där eleverna skapade en klassbild med siluett och förgrund samt foto med ljussättning och placering för att närma sig det önskade uttrycket i bilderna. Kulturdagen den 13 april. Under en halvdag fylldes skolan med kultur, en fotoutställning, en bildkonstutställning och forumteater i olika klassrum. Eleverna konsumerade den kultur de själva producerat, utifrån ett och samma tema, allas lika värde. Ett komplext och varierat tema med många individuella variationer blev under dagen synligt. Skolans ambition är att denna dag ska bli en årligen återkommande kulturdag. Fotnot: Tärningsprojektet utvecklades sedan till ”Mina Sidor”, se sida 10.

13 13


S K Jag är Vi är - Kirsebergskolan Under våren avslutades ett Skapande skolauppdrag med Kirsebergsskolan, ett arbete som pågick under hela läsåret 17/18. Eleverna skapade ett gemensamt bildkonstverk där ”jag ”och ”vi” finns presenterade tillsammans utifrån tre frågeställningar: Vem är du i färg? Vem är du i form? Hur blir vi tillsammans i färg och form? Efter ett omfattande och koncentrerat arbete var alla elever från förskoleklass upp till årskurs nio redo att presentera sitt gemensamma konstverk. Det 24 kvadratmeter stora konstverket producerat av ca 500 elever ställdes ut under slutet av terminen i en gemensam lokal så att elever, personal och föräldrar kunde ta del av konstverket och lärarna kunde återkoppla till skolans värdegrundsarbete tillsammans med eleverna. Final skedde den 5 juni 2018.

A P A N D E S K

Respekt - Rosengårdsskolan I oktober 2017 startade vi ett nytt samarbete med Rosengårdsskolan, något som vi valt att kalla Respekt. Detta då det utgår från ett värdegrundsarbete där vi via Skapande skola, tar ett större, gemensamt grepp om dessa viktiga frågor. Först ut var våra läraruppstarter där Drömmarnas hus mötte alla skolans pedagoger samt övrig personal för såväl workshops som dialog kring det vi gemensamt skulle göra. Det blev härliga möten med engagerade pedagoger och många bra diskussioner. De första klasserna träffade vi sedan i mitten av november och alla skolans närmare 500 elever omfattades. Alla fick börja med ett dramapass där temat respekt, bearbetades dramapedagogiskt. Detta följdes sedan upp med en konstworkshop där eleverna fick gestalta temat via konst. Under vårterminen 2018 hölls en hejdundrande final där bl.a det stora kollektiva verket avtäcktes och invigdes.

O

L A


Gnistan - Kirserbergsskolan

Ett projekt om tolerans för olikheter och att alla får plats. Men också om att sätta gränser för vad man kan tolerera. Gnistan var ett Skapande skolaprojekt som omfattade alla Kirsebergsskolans elever, cirka 450 stycken från förskoleklass upp till årskurs fem. Vi inleder nästan alltid våra skolprojekt med en kickoff, för att ge skolpersonalen en inblick i vad barnen kommer att genomgå. Denna gången producerade vi också ett nedladdningsbart häfte med förslag på förberedande lektioner och en beskrivning av den kommande fotosessionen.

bit.ly/2UTAGMW

Två delar Projektet var uppdelat i två delar med en fiktiv introduktion, där eleverna mötte Gnistväktare i ett dramaleksammanhang i den närliggande Beijers park. Efter mötet med karaktärerna i parken fick eleverna ett uppdrag, vilket ledde klassen till det egna arbetet mot en kommande fotosession. Klasserna undersökte och förberedde begreppet tillit, vem litar jag på och vad gör jag för att andra ska lita på mig? Varje bild/grupp innehöll 3-6 elever. Elevernas tankar synliggjordes i fotografierna, som presenterades på skolan den 14 december.

15


Fria tiden På ”den fria tiden” läggs grunden till de flesta av våra föreställningar. Här flödar idéer, känslor och olika uttryck och blir till något som vi vill skapa mer av, ställa frågor kring eller bara vända och vrida på. Här finns en möjlighet att utrycka sig kreativt på flera olika sätt. Det är också en plats att lära känna nya vänner. Under hela året har vi haft massor med spännande verksamhet för barn och unga på kvällstid. Efterfrågan ökade under 2018 och vi fick utöka med fler kvällskursgrupper. Det känns roligt!

Workshopar och kvällskurser Februarilov Under sportlovet testade vi en spännande workshop med Act your songs för de äldre ungdomarna. Under några intensiva dagar fick våra äldre teaterelever fördjupa sig i textanalys och karaktärsarbete. Tillsammans med ledaren David Shaw använde deltagarna låten Crazy av Gnarls Barkley, för att skapa karaktärer och motiv inför det sceniska framträdandet som avslutade workshopperioden. Det var ett intressant och fokuserat arbete där karaktärernas motiv var ledande i den sceniska gestaltningen.

Workshop på moderna museet. Under våren fick vår unga ensemble arbeta med rörelse i en mycket inspirerande dansworkshop med danspedagogen Atoosa Farahmand på Moderna museet.

F R I

A T

I D E

N

De andra dagarna anordnande vi teaterworkshopar för de mindre att prova på, vilket var mycket uppskattat och roligt. 16


Familjeföreställningen Drömjägaren Påsklovet Under påsklovet rivstartade vi med Unga ensemblen då vi på kvällen fylldes på med inspirationsworkshopar mot föreställningen Drömjägaren, och sedan fortsatte vi med improvisationer kring temat ”stick ut”. Nu startade äntligen repetitionerna! Efter intensiva repetitioner spelades Drömjägaren med premiär den 16 juni i Vänskapsparken i Rosengård. Här var Unga ensemblen med och gjorde ett storartat arbete. Läs mer om Drömjägaren på sidan 26.

Sagoyoga utvecklas till Dansyoga

Prova på - teater för fritidshemmen

Vid tre tillfällen fick en grupp på tio barn höra en spännande saga där dom gick in i en värld och träffade den starka och mäktiga vargen, mullvaden och den vilda hästen. Barnen fick göra de symboliska yogarörelserna till sagan. Under den sista träffen fick barnen själva hitta på en saga, inspirerad av den de hade hört tidigare, för att sedan göra nya rörelser. Det blev mycket lyckat!

Under tre dagar tog vi emot fritidsgrupper, deltagarna hittade på egna historier som de spelade upp för varandra som avslutning. Fritidsgrupperna använde kostym och ljus för att förstärka sina gestaltningar och det var roliga historier som spelades upp.

17


Våra cirkusoch teatergrupper

Besök på Malmö Opera Vi var iväg och besökte Malmö Opera med våra ungdomar i unga ensemblen. Vi fick möjlighet att se både West Side Story och Belonging med Skånes Dansteater på Malmö Opera. Våra ungdomar blev mäkta imponerade av båda föreställningarna.

Vi har flera cirkus - och teatergrupper i gång på den fria tiden. Vi anpassar oss efter ålder och har fått ett hårt tryck. Därför har vi under året dragit igång flera nya grupper och på fler eftermiddagar och kvällar. De minsta barnen är 7 år och har precis börjat. Några grupper har varit med under några år. Där kan vi se en enorm utveckling. Vi jobbar sida vid sida, oftast en teaterpedagog och en cirkuspedagog. Här får barnen träna både cirkus och teater för att framföra något när det är avslutning.

Tusen tack för att vi fick möjligheten att komma till er och få all denna inspiration.

Den 10 april var det avslutning i Rosengårdsskolans aula med två av de yngre grupperna. Publiken fick möta vilda sjörövare som gjorde konster, och magiska barn med särskilda krafter i skolan. Några av våra cirkusbarn tränade under våren och var med i Drömjägaren. Läs mer på sidorna 26-27. En annan kul sak vi gjorde under våren var att ta med den äldre cirkusgruppen för att träna på hopp och smidighet på ”Bounce” i Malmö. Massor med skratt, glädje och svett!

Kultur- och idéläger på Backagården i Höör Under helgen den 17-18 augusti begav vi oss iväg för två härliga lägerdagar med våra ungdomar till Backagården i Höör. Det blev riktigt fina dagar där aktiviteterna bestod av allt ifrån en idé- och framtidsworkshop till teaterövningar och den obligatoriska spökrundan. Däremellan så fanns även tid för skogspromenader, kubbspel och allmänt samkväm.

På hösten fortsatte vi med våra grupper med träning och utökade med fler grup18

F R I

A T

I D E

N


Kulturverksamhet på Rosengårdsskolan – en ny satsning av MKB

per. Många var nybörjare och vi genomförde därför olika ”prova på” - verksamheter. Vi provade dans, konst, rörelse och cirkus, allt var uppskattat. Nu har barnen fått välja och nya grupper utökas ännu mer inför våren 2019. Det tycker vi är superkul!

Under hösten startade vi en ny verksamhet på Rosengårdsskolan där eleverna på Rosengårdsskolan erbjöds kulturverksamhet direkt i anslutning till avslutad skoldag. I skolans gymnastiksal erbjöd vi cirkus och luftakrobatik och i skolans ateljé kunde eleverna få arbeta med konst och skapande verksamhet. Verksamheten blev väldigt uppskattad och välbesökt. Då satsningen är långsiktig, så fortsätter vi givetvis kommande år. Denna verksamhet sker i nära samarbete med Rosengårdsskolan samt MKB, vilka också står som finansiärer för satsningen. Vi är riktigt glada över att få ingå i detta viktiga samarbete och ser fram emot fortsättningen.

Teater med Fabriken DV

Fabriken DV, är en daglig verksamhet enligt LSS i Malmö. Under våren satte gruppen upp ”Känslobussen” som handlade om passagerarna på en buss, ett mord och dramatiska känslor, det blev en succé! Under hösten har vi satsat på att ha teaterträning utan att sätta upp någon föreställning. Vi har fortsatt att jobba med känslouttryck, kroppsspråk och teaterövningar. I mars 2019 blir det föreställning och vad det blir återstår att se. Kan avslöja att det lär bli mycket musik och dans… Det vill ni inte missa! Tack för detta års samarbete Fabriken! 19


Sommarlovet blev Bästa sommaren!

Här skapades ett mysterium, ett fall så svårt att lösa att polisen fick be barnen om hjälp! Vi gjorde en film bit.ly/2N52sDF där polisen bjöd in till spelet och där polisen behövde hjälp av barnen. Tillsammans lyckades de lösa fallet och avslutade med firande och åt pannkakor tillsammans. Biblioteket hade hjälpt till att plocka fram tips på böcker som handlade om mysterier som vi tipsade barnen, familjerna och fritidshemspersonal om. Vi publicerade också boklistan på vår hemsida. Ett roligt samarbete med polisen och biblioteket, som vi är glada för.

Drömmarnas hus medverkade i Bästa sommaren med flera olika aktiviteter. Vi anordnade aktiviteter före och efter föreställningen Drömjägaren, det var prova på - cirkus, gå på lina, balansera på cirkusbollar och teatersminkning. Det var mycket uppskattat och köerna ringlade sig. För oss var det viktigt att de som ville kunde fortsätta hos oss efter sommarlovet på våra kvällskurser. Efter att Drömjägaren var slut fortsatte vi med andra bit.ly/2Eahk0s workshopar. Detta i samarbete med områdespolisen och Räddningstjänsten där vi byggde och målade drakar med barnen. Föräldrar hjälpte till och här blev det fina samtal och relationer. Veckan därpå hade vi aktiviteter med konstworkshopar där vi skapade på tyger. Många fina samtal uppstod under sommaren. Här blev det också en möjlighet för oss att berätta om förhandsröstningen som man kunde göra i Drömmarnas hus under augusti – september. Vi fick också möjlighet att bjuda in boende till våra Cafékvällar som genomfördes under hösten. Vi bjöd in, knöt kontakter och skapade många fina relationer. TV4: bit.ly/2X70RBF

R I

A T

I Familjeföreställningar lördagen den 10 november Lördagen den 10 november bjöd vi in till två föreställningar av Skuggornas förbannelse. Det var barnfamiljer som var vår publik och det var extra roligt att kunna bjuda dem på en härlig upplevelse i det dystra höstmörkret i november. Här interagerade de med vår unga ensemble och våra skådespelare. En uppskattad dag och många fina gemensamma upplevelser som avslutades med pannkakor och fika ihop. Tack till alla som kom!

Höstlovet – Skuggornas Förbannelse Tillsammans med vår unga ensemble och vår personal genomfördes under höstlovet ett interaktivt spel för fritidshem. Extra roligt var det att samarbeta med Polisen och Rosengårds bibliotek.

F

20

D E

N


2018 var året när vi sjösatte konstprojektet ”Barnens Skulpturpark”. Det har varit ett år fyllt av verksamhet kopplat till det viktiga uppdraget, det vill säga uppdraget att inom en treårsperiod skapa totalt sex permanenta offentliga verk, mitt i delområdet Herrgården i Malmö.

Den 1 november genomförde vi också ett Artist Talk på Skissernas museum. Projektets ”riksdag”, heter Barnens Skulpturparlament. Där sitter de unga i majoritet. Projektet har också en ”regering” som går under namnet styrgruppen. I denna styrgrupp sitter engagerade representanter från Malmö Förskönings- och planteringsförening, Gatukontoret (Malmö stad), Kulturförvaltningen/Offkonstgruppen (Malmö stad) och från Drömmarnas hus. Samtliga verk kommer efter avslutat projekt att skänkas till Malmö stad.

Under 2018 har 17 barn (boende i Herrgården) och fyra professionella konstnärer, Jafer Taoun, Rickard Johansson, Mette Björnberg, och Carina Zunino och Lena Ignestam, i tre parallella grupprocesser, arbetat intensivt under vår/ höst för att komma fram till de tre första idéerna på de kollektiva verk, som skall invigas i september 2019. Vi har under denna period gjort en resa tillsammans där barnperspektivet genomsyrat projektprocessen men också den starka viljan att skapa ny, spännande och unik konst som nästa år skall smycka bostadsområdet. Vi har glädjande nog också inlett ett fint samarbete med Skissernas museum i Lund. Ett samarbete som bland annat genererat i att de deltagande barnen erhållit en större kunskap kring processerna i vägen till offentliga konstverk.

bit.ly/2ItdEeL

Finansiärer av projektet är: Arvsfonden, Malmö Förskönings- och planteringsförening samt att Malmö stad ansvarar för mark- och anläggningsarbete samt framtida drift och underhåll. Mer på: drommarnashus.se/bsp

21


Stick ut! är ett 3-årigt projekt som primärt riktar sig till barn, unga, unga vuxna och familjer boende på området Herrgården i Rosengård,Malmö. Projektet ingår i Kulturrådets stora satsning Kreativa platser. Stick ut! är ett processbaserat projekt, som bygger mycket på att vi skall ta in vad Herrgårdens boende efterfrågar i kulturväg. I årets föreställning var temat att ”sticka ut”. Ett av våra mål var att förankra föreställningen väl i området. Stoffet till manuset har vi hämtat från de boende i området och merparten av de medverkande skulle komma från Herrgården. Vi skulle spela i Herrgården med 40 medverkande. Alla dessa mål har vi uppfyllt. Vi rivstartade med våra kvällskurser där många av barnen sedan fortsatte arbetet med föreställningen Drömjägaren. På påsklovet arbetade vi med de mindre barnen med en specialgjord interaktiv föreställning. Vi har medverkat i Bästa sommaren med andra samverkansaktörer för aktiviteter under sommarlovet i Herrgården. Vi har haft workshopar med polis, räddningstjänst, cirkus och i att bygga flygande drakar.

sammans med boende i området. Utställning blev det, både på cafékvällen och julmarknaden.

Den 16 juni var det premiär för Drömjägaren och Bästa sommaren. Totalt 2341 barn, publik och unga i området Herrgården medverkade. Ungdomar har utifrån sina egna ideér, skapat en egen podcast, av, för och med unga. De har genomfört och kört flera nyskapande program. Cafékvällar med somalisk sång, musik, diktläsning och konstutställningar har genomförts. Textilkonstprojektet ”En liten bit av mig” med pågående workshopar vår och sommar, blev en miniutställning i Rosengård och därefter på Form Design Center i Malmö. Porträttprojektet ”En liten glimt av mig”. En illustratör boende i Herrgården kom med en konstidé under våren. Det skulle handla om porträttskapande, till22

Vi har medverkat på Bibu, genomfört öppna workshopar på Teaterns dag med mera. Partnerskapet i projektet, det vill säga ABF Malmö, Tjejer i Förening och Victoria Park är starkt, viljan och ambitionerna likaså. Nu bygger vi för kontinuitet, implementering och långsiktighet, allt i ett lärande perspektiv tillsammans. Stickut! är ett projekt med hög delaktighet. Det genererar många kulturupplevelser i området av och med boende. Nya vardagsrum har öppnats upp. Vi vet att kulturens kraft är stor och vi ser nu verkligen fram mot att gå in i det tredje och sista året för att få fortsätta vårt arbete. Vi vill passa på och tacka våra samarbetspartners ABF Malmö, Victoria Park AB samt Tjejer i förening och alla ni andra som samarbetat med oss på olika sätt för ett otroligt gott samarbete. På sida 24-31 följer ett axplock av vårt andra år i Stick ut!

S

T I C K

U T !


www.drommarnashus.se/stickut www.kulturradet.se/kreativaplatser


Podden - av unga, med unga och för unga Ungdomssnack.se En av de idéer som tre ungdomar sökte upp oss med, var att de skulle vilja göra en podcast. Den skulle handla om saker som de tänkte att många unga funderar över, det vill säga frågor som de själva tyckte var viktiga och som upptog mycket av deras egen tankevärld. Sagt och gjort, vi satte oss ned och resonerade och hjälpte dem att ta fram en projektplan, som dels satte deras tankar på pränt samt strukturerade upp deras idéer. Detta var till stor hjälp, då de nu fick en övergripande tydlighet i vad de skulle göra, varför de ville göra det, för vem och vilka, när det skulle göras och vem som skulle göra vad.

S T I

Projektet stöttade dem genom att sitta med på löpande checkmöten, med lokaler, med att göra research kring podcastfenomenet, agera bollplank samt bidra med teknisk utrustning, assistens samt kompetens. Vi ordnade också en egen domänplats som nu heter ungdomssnack.se. Detta resulterade i sex finfina podcastavsnitt på lika många teman, där de också bjöd in olika gäster i studion.

C K

Avsnittens teman enligt nedan: 1: Sociala medier 2: Kärlek 3: Vänskap 4: Stress i skolan 5: Gymnasieval 6: Ungdomskriminalitet

U T

!

Man kan hitta denna podcast och länkar till deras sociala media på: ungdomssnack.se eller direkt via Soundcloud: soundcloud.com/user-399940889 24


Påsklovet

Föreställningen skulle bygga mycket på interaktivitet. Därför anlitade vi en skådespelerska som också är utbildad clown och är suverän på bemötande av barn genom sitt arbete inom Clowner utan gränser.

Föreställningen El Grande- Kaninernas Konung! Bakgrund till föreställningen: För att skapa delaktighet och engagemang kring tematiken i Stick ut hos de yngre barnen, skapade vi en sagoworkshop som utspelade sig i en kaninhåla. Kaninhålan beboddes av en mängd kaniner som dagarna i ända hackade morötter och åt. Men där fanns en kanin som var speciell. Denna mycket speciella kanin ”Plopp” kunde till de andra kaninernas förfäran prata Repetitionsarbete människospråk! En gång förut hade man hört talas om detta. Det var den myt-omspunna kaninen El Grande som haft samma gåva och då begett sig till människostaden.

Föreställningen blev väldigt uppskattad av barnen och även av fritidspedagogerna, som har uttryckt att det har varit så kul för barnen att få vara med. Efter en fin premiär rivstartade vi påskveckan med föreställningar för fritidshemmen. Vi gjorde vissa förändringar i föreställningen på vägen. Allt utifrån reaktioner från barnen. Sammanlagt såg 250 barn El Grande - Kaninernas Konung. Vi spelade även två lördagar för barnfamiljer. Det var mycket uppskattat då det kom familjer från andra delar i Malmö men också familjer från Herrgården. Efter föreställningen samlades vi alla och åt… Ja, just det morotskaka och pratade om föreställningen, vilket var mycket trevligt. Några kommentarer från barnen om El Grande. ”Det var jätte -jättekul. Jag trodde bara att vi skulle få sitta helt stilla på en stol hela tiden”

Plopp längtade ut till den stora staden där man kanske kunde få prata lite människospråk och där allt kunde hända. Barnen fantiserade mycket om hur det var i kaninhålan och vad Plopp skulle kunna få vara med om. Dessa historier från barnen blev grunden till en sagoföreställning för de yngre fritidshemsbarnen under påsklovet och för familjer på lördagar. Föreställningen började med att barnen fick krypa genom en åtta meter lång, mörk tunnel, en kaningång. För barnen stärkte detta hela kaninupplevelsen. Gången ledde till scenrummet, som var inspirerat av en kaninhåla, fast med mänskliga förtecken. Barnen fick sitta på gråluddiga sittdynor och scenografin bestod av mycket tyg, rötter och dova färger. Ur en skattkista kunde skådespelaren fiska upp olika attribut, för alla de olika rollerna. Vi hade en tekniker i kulisserna som styrde musik, ljudeffekter och ljuseffekter. Teknikern drog också i olika snören, för att få scenografi och rekvisita att röra sig vid rätt tillfälle.

”Föreställningen var super! Jättebra! Den var fin, rolig men det var synd om Plopp. Fast det blev bra” ”Jättebra. Superbra skådespelare! Vilken fin stämning i rummet som ni skapat” ”Den handlade om att man ska vara modig fastän andra säger att man inte ska vara som man är” ”Jag tyckte kanindansen var rolig” ”Jag tyckte det var roligast att krypa igenom kanintunneln. Jag var inte ett dugg rädd!”

bit.ly/2tnIsDc

25


Föreställningen Drömjägaren Att genomföra en nyskriven utomhusföreställning som skall genomsyras av de boendes delaktighet i detta relativt stora format mitt i Herrgården är ju inget man bestämmer sig för om man vill göra det lätt för sig. Med professionella artister, musiker, akrobater, skådespelare och en ung ensemble var vi 40 stycken som repeterade och spelade föreställningen Drömjägaren. Summa summarum: Det är desto mer tillfredsställande när man bevisar att det går, att publiken kommer, att vår härliga ensemble levererar så himla fint och att de känner sig stolta över vad de åstadkommit. Vi vill såklart tacka alla så mycket för ett härligt samarbete med alla samarbetspartners, finansiärer, ensemblen, konstnärliga teamet, alla i publiken. Ja, listan kan göras lång och det känns bra att vi hade så många som 1 261 personer i publiken under våra fem föreställningar. (inkl. genrep)


Repetitioner startas - fokus på Drömjägaren! I påskveckan startade vi med ”unga ensemblen”. Några intensiva kvällar med mycket inspiration och information. Veckan därpå drog vi igång med de övriga repetitionsgrupperna. Under tisdagar och torsdagar kryllade Drömmarnas hus av blivande kaniner och hovfolk, som dansade, gjorde akrobatiska konster och spelade teater. I föreställningen träffar vi den något vilde ”Drömjägaren” och hans fantastiska orkester, som bestämt sig för att göra en sjukt bra show mitt i Vänskapsparken. Där träffar han Agnes som vill visa upp sin häpnadsväckande talang för vänner och familj men ingen har tid eller så skrattar de åt henne. Hon vill till slut aldrig mer visa upp vad hon kan. Hon vill ju inte ”sticka ut”. Drömjägaren blir dock entusiastisk och drar in Agnes i en skev, underbar och mörk sagovärld där allt ställs på ända. Likt Alice i Underlandet lockas hon in i en labyrint av spelledaren och spottas ut i drömska fragment av svart komik. En fantastisk ensemble med 40 medverkande blev det och vi vill tacka alla våra härliga och goa samarbetspartners och finansiärer för ett fantastiskt samarbete! Detta gör vi om!"


En liten bit av mig Har du tänkt på en sak? Människan är fantastisk! Och du är den enda som är just DU Det gör DIG och just dig UNIK – det finns faktiskt ingen annan som är precis som du…

S

Rätt så speciellt när man funderar på saken – ja, på det sättet…coolt på något sätt…

T

Men du… om du skulle dela med dig till världen av ”En liten bit av dig”…

Workshopar

Vad skulle det då vara?

Konstnären Jafer Taoun utgick från enkelt ofärgat tyg i olika format. Dessa tyger färgades enligt gammal tradition, det vill säga i olika färgbad. Dessa tyger blev varje deltagares ”duk” där man bjöds in till att dela med sig av ”en liten bit av sig själv” på. Detta skedde med hjälp av olika konstnärliga tekniker som konstnären tillhandahöll.

Så inledde vi våra workshopar, som var en del av det vi döpt till ”En liten bit av mig”. Workshopdeltagarna fick börja med att lyssna på en inläst introduktionstext där ett barn funderar… Video från verksamheten: bit.ly/2EnetjN

En liten bit av mig – en miniinstallation på Rosengårds centrum

Under våren 2018 har vi genom konsten skapat kreativa möten med människor i olika åldrar, människor som endast delar det faktum att de bor i eller har en koppling till området Herrgården, Rosengård. Vi ville samla in och därefter lyfta fram de olika delar som de vi möter vill dela med sig av. Via konsten skapade vi dialog, gav utrymme för olika uttryck samt gick mot en gemensam målpunkt i form av en stor vernissage och konstutställning. En konstinstallation som fick synliggöra varje enskild individ såväl som att bli en storslagen summa av varje enskild pusselbit. Under hösten 2018 öppnade vi upp och bjöd också in andra grupper för deltagande i vår konstprocess. Till exempel aktiva konstnärer, men också Malmö hemslöjdsförening med flera.

Inför den stora finalen av konstprojektet En liten bit av mig så gjorde vi en miniinstallation mitt i butiksgatan på Rosengårds centrum. I samarbete med

I C K U T

! 28


fastighetsbolaget Trianon, vi fick tillgång till en perfekt plats mitt i centret där vi kunde ge ett litet smakprov på vad som var att vänta vid den stora utställningen. Detta gav upphov till många nyfikna frågor och flera fina samtal med förbipasserande Rosengårdsbor. En liten bit av mig – vernissage, utställning och workshops på Form Design Center Onsdagen den 14 november höll vi en högtidlig invigning/vernissage på Form Design Center mitt i Malmö. Barnen från El Sistema (Rosengårdsskolan/ Kulturskolan) stod för en pampig och svängig invigningsmusik. Youtube 360° video: bit.ly/2EGyXFy

medan utställningen i entréhallen fortgick till och med den 26 november. Helgen den 17-18 höll vi också välbesökta workshops mitt i utställningslokalen. Totalt besöktes utställningen av 4 258 personer. En liten glimt av mig ”Rosengård är en stadsdel med mångfald av människor från olika bakgrund, kulturer, åldrar. Det är en stadsdel av identitetssökande där det gamla möter och skall förhålla sig till det nya, dit kultur följer med och lyftes upp och trampas ner. Här finns viljan att berätta sin berättelse men inte alltid tilliten till att någon lyssnar.” Så formulerade illustratören David Henson sig, när han presenterade sin idé för oss på Drömmarnas hus. David som bor i området Herrgården, Rosengård, är själv en aktiv kulturarbetare och hade länge funderat över hur han skulle kunna skapa kreativa möten med sina grannar i området. Vi valde att starta upp ett litet pilotprojekt inom Stick ut! där Dave skulle ges möjlighet att testa sina idéer. Dave har under våren träffat flera olika människor som antingen bor på eller har en stark anknytning till området. Dave har sedan skapat digitala porträtt som gestaltar människan bakom den fysiska ytan. Resultaten presenterades på vår cafékväll den 22 november samt på vår julmarknad den 9 december.

På VIP-listan av inbjudna gäster stod också flera klasser från Rosengårdsskolan och givetvis fanns flera av de deltagande individerna bakom verken på plats. Det blev en riktigt lyckad invigning av en färgsprakande utställning som bjöd på både kreativitet och mångfald av uttryck. där så många olika individer delat med sig av en liten bit av sig själva. Ett mycket fint samarbete med Form Design Center möjliggjorde att utställningen fick plats i hela den stora utställningslokalen samt i entréhallen. Den stora utställningen pågick mellan 14 och 18 november, 29


Cafékväll den 22 mars med konst, poesi och skön musik, dans och sång

Yalla trappan´s Kör På begäran så skapade vi i dialog med Yalla trappan, under hösten en serie rytmikworkshops för de av Yalla trappans kvinnor som var intresserade. Dessa workshops initierades bland annat med målet att skapa ett rytmiskt och musikaliskt framträdande som framfördes på vår gemensamma julmarknad. Det blev ett väldigt fint samarbete med kulturen i fokus.

Hösten 2017 genomförde vi för första gången en afton med poesi, musik och konst på prov. Detta blev välbesökt och uppskattat. Vi såg ett behov och gjorde därför en ny "afton" under 2018 och programmet var imponerande.

Vilken helt fantastisk kväll det blev! Hela Dröm-

Erfarenhetsutbyte inom Kreativa platser

marnas hus fullkomligt vibrerade och gungade. Vi dansade loss till svängiga toner, dans och sång av Ahmed Ismail. 18- åriga Katra Shukri fullständigt nockade oss alla med sin eftertänksamma och rytmiska poesi. Då var det så tyst att man kunde hört en knappnål falla.

Under både våren och hösten blev Drömmarnas hus och Stick ut! kontaktade av andra Kreativa platser projekt vilket ledde till besök både från Bollnäs och från Fisksätra. Vi diskuterade och fick inblick i varandras projekt och verksamheter. Det är alltid intressant att träffas och få inspiration av varandra. Det blev fina möten med intressanta samtal.

Azhar Mahdi, Mona Al Mashaat, Assra Al Dabbagh och Layla Ashours tavlor fyllde rummet och skapade en enormt fin inramning. Unga ensemblen intog scenen och gav fina scener inspirerade av nyskrivna dikter. Ja, det var knökfullt, stolarna räckte inte, men det flyttades undan och vi dansade och alla var nöjda och glada.

Ulrikas smålåtar – en interaktiv musikalisk föreställning för de allra minsta I november bokade vi in två föreställningar av ”Ulrikas smålåtar”, en föreställning som spelades i två skepnader. En för målgruppen 1-3 år och en för 3-5 år. Dessa föreställningar erbjöds till de förskolor som huserar i Victoria Parks fastighetsbestånd i Herrgården. De bokades upp omedelbart och huset fylldes av små förskolebarn som sjöng och dansade med i denna fina interaktiva musikaliska föreställning.

30

Vi bestämde oss för att detta måste fortsätta och implementeras. En fin, efterfrågad verksamhet som skulle kunna utvecklas och bli ett varaktigt nytt koncept i området. Med vår partner ABF i Stick ut skrevs en ansökan till Kulturrådet och den beviljades. Väldigt roligt och här är ett bra exempel på hur verksamheter som kunnat testas och blivit riktigt bra blir varaktiga.


Julfest Vår populära julfest för familjerna boende på Herrgården genomfördes den 11 december. Cirka 60 personer, barn och vuxna deltog. Julfesten är alltid lika uppskattad av familjerna från området. Aktiviteter och pyssel, dans runt granen, fika och tomtebesök var innehållet på denna härliga kväll.

S T

Julmarknad

I

Den 9 december genomförde vi vår nya tradition på Rosengårds herrgård. Då genomfördes för andra gången vår julmarknad på Herrgården. Vi, tillsammans med FC Rosengård och Yallatrappan, planerade och skapade gemensamt detta arrangemang, där vi bjöd in alla intresserade Malmöbor.

C K

Under 3 timmar erbjöds besökarna försäljning av sportutrustning, försäljning av Yalla trappans goda produkter, försäljning av områdeslokala kreatörer, kulturprogram på scenen med cirkusuppvisning, föreställning/ miniworkshop av Stjärnslukaren, Yalla trappans fina musiknummer och inte minst världspremiär av Malmös nya Världsorkester. Besökarna kunde också ta del av olika workshops på temat jul, man kunde njuta av konstutställning och slutligen värma sig med en god tallrik soppa från Yalla trappan. Vi ser fram emot en ny härlig julmarknad nästa år.

U T

! 31


Inspiration är ett viktigt ord. Vi behöver alla inspiration, få en gnista och bli ännu mer motiverade. Vi använder kulturen som ett verktyg och specialdesignar utifrån grupper, behov och mål som ska uppnås tillsammans med våra samarbetspartners. Här följer ett axplock av några forum vi varit med i. Cafékvällar i höstmörkret men inte minst, de unga musikerna Jonus Yousefi, Fortunata Kolompar och Valentina Mino Parera som gav helheten en härlig musikalisk inramning.

I samarbete med den nya projektägaren ABF Malmö, har Drömmarnas hus och projektet Stick ut!, arrangerat två härliga cafékvällar i Drömmarnas hus lokaler.

Den 22 november, en mörk och kulen torsdagskväll var det många som sökt sig till Drömmarnas hus för att avnjuta kultur bestående av flera olika konstformer. På scenen stod författarna Andrzej Tichy och Lana Abdul Sattar samt musikerna Mubarik Dirir, Marco Cukteras och Shkelzen. Utöver detta ställde konstnärerna David Henson och Sarah Al Najjar ut sin konst. Ja, det blev en underbar kväll i en fullsatt lokal där publiken fick ta del av konstnärskap som värmde både kropp och själ.

Förtidsröstning i Drömmarnas hus lokaler Vi är glada över att vi i samband med årets val, kunde ställa en av våra lokaler till förfogande för förtidsröstning. Det är första gången vi provar på detta men det kommer säkert inte att bli den sista. Vi ställer gärna upp fler gånger. Totalt så kom ca 150 personer för att förtidsrösta på Drömmarnas hus.

Höstens första cafékväll gick av stapeln den 27 september. Vilken mysig och inspirerande tillställning det blev! Publiken på plats fick ta del av författaren Sabinha Lagouns starka och högst berörande texter, konstnären Walid AlJoujos fina färgsprakande konstutställning. Sist

I

A N D

R A

F

O R U M

32


Malmönackan Vi är oerhört stolta över att vara utvalda av Malmönackan, som den verksamhet dom skänker 10 kr till för varje såld Malmönacka. Malmönackan samlar varje år 12 lokala illustratörer, formgivare och konstnärer i en kalender. Varje kreatör illustrerar varsin månad inom ett tema, som år 2019 är: SAGOR! I årets kalender släpper vi alla sagoväsen fria och låter dem flyga fritt eller gömma sig i malmömyllret.

Nordiskt samarbete- ett Opstart projekt Under tidig höst 2018 genomförde vi ett Opstart projekt, via Nordisk Kulturfond. Detta har bland annat möjliggjort att vi från Drömmarnas hus kunnat bjuda in våra nordiska samarbetspartners från Fargefabrikken i Norge och Rönnebaeksholm i Danmark, till ett tvådagars internat på Wanås. Medverkade gjorde också konstnären Bengt Adlers.

Under dessa två dagar lade vi grunden till en idé som vi döpt till LOOKABOOK Barnens Bibliotek – ett Nordiskt Artist´s Books - projekt. Denna grundidé har senare gemensamt utvecklats vidare och genererat i projektansökningar ställda till Nordisk Kulturkontakt, Nordisk Kulturfond samt till Region Skåne. Vi fick ett positivt besked från Kultur Skåne gällande finansiering och väntar nu besked från Nordisk Kulturkontakt, Nordisk Kulturfond med flera finansiärer under våren 2019.

Malmönackan ger i år 10 kr per såld kalender oavkortat till Drömmarnas hus. Drömmarnas hus riktar ett stort tack till Malmönackan, för att ni uppmärksammar vår verksamhet. facebook.com/malmonackan 33


Studiebesök - Falkenberg Under april månad hade vi besök från Kultur och Fritid i Falkenbergs kommun. Utifrån sitt projekt ”Mitt vardagsrum” valde de att komma till Drömmarnas hus för inspiration. Intresset var stort för att höra om hur Drömmarnas hus använder utemiljön och andra lokaler i området i vår verksamhet .

Drömmarnas hus ingår sedan ett antal år i nätverket Kraftsamling Herrgården. Under våren genomfördes möten dels för att få många aktörer att vara med i Bästa sommaren men även kring riskanalyser, koncept med mera. Allt arbete inom Kraftsamling Herrgården var mot Bästa sommaren. Ett krafttag, helt enkelt och resultatet blev fantastiskt. Man lyckades tillsammans arran-

Studiebesök - Hvilans fritidsledarutbildning Under våren fick vi besök av ett gäng studenter från Hvilans fritidsledareutbildning. Då de snart skulle bli färdigutbildade fritidsledare var de nyfikna på vår kulturverksamhet. Nordisk konferens På våren arrangerade Malmö stad en nordisk konferens på temat ”Nyanländas villkor och lärandemöjligheter i Norden”. Ett av inslagen under konferensen var att besökarna fick göra studiebesök på olika platser i Malmö. Drömmarnas hus stod som värdar för ett av besöken. Besökarna fick veta mer om Rosengård som område och fick också ta del av Drömmarnas hus verksamhet, Yallatrappan och Botildenborgs verksamheter. Deltagarna kom från Norge, Finland, Island och Sverige.

gera en 8 veckor lång sommarsatsning. I slutändan bidrog 32 aktörer med sammanlagt 240 aktiviteter för barn och vuxna i och i närheten av Herrgården. Under hösten har Drömmarnas hus varit med i processerna för att forma och utveckla Bästa sommaren 2019. Ett antal möten och strategier och processer utvecklas för att utveckla Bästa sommaren 2019.

Med involvering och delaktighet- så arbetar vi - På Bibu den 17 maj Till vår glädje blev vi utvalda att hålla i ett seminarium på Bibu tillsammans med Skuggteatern från Umeå. Ja, det är två

Mer om Bästa sommaren på sida 20

www.drommarnashus.se/bs 34


organisationer från norr till söder. Vi hade ca 20-30 min per organisation där vi berättade om involvering och delaktighet, vilket är processen i våra produktioner och i Drömjägaren. Detta ägde rum i maj i Helsingborg och föreläsare var Liza Fry och Sara Zreim från Drömmarnas hus.

kunna göra ekonomiska förändringar gällande olika grupper. Vi har redan bestämt med våra ungdomar att nästa år ska vi tillsammans gå på ett antal kulturevent som arrangeras runt om i staden. Det kommer att bli spännande att få gemensamma kulturupplevelser! Mer om teaterns dag här: www.teaternsdag.se Amiralsstaden

Bibu= Sveriges viktigaste mötesplats för, med och om professionell scenkonst för barn och unga

Drömmarnas hus har deltagit under året i de workshopsdagar som arrangerats av staden inom ramen för projektet Amiralsstaden. Ett viktigt forum för oss då det handlar om en vision för området som kommer att ge stora förändringar på sikt. I år medverkade vi på en dagslång workshop med mål att skapa engagemang från boende i området Amiralsstaden. Dagen blandades upp med övningar och samtal. Anna Wachtmeister och Akbarnazim Modan presenterade sitt arbete med att öka involveringen från medborgarna. Rädda barnen, Tjejer i förening, Malmö Ideella, Malmö universitet, var några av dem som deltog på workshopen.

Vi var med i Teaterns Dag i Malmö 2018 Vi välkomnade Malmöbor till öppna repetitioner med vår unga ensemble och gav även möjligheter för de yngre att se en öppen repetition av föreställningen ”El Grande- Kaninernas konung”. Vi bjöd också på en guidad tur i Drömmarnas hus och berättade om Rosengårds historia. Därefter fikade vi tillsammans, och hade härliga samtal. Vårt arrangemang var den 10 mars mellan klockan 11.00 och 14.00.

Rantafej i Hässleholm- En temadag om Konstnärlig frihet

Konceptet Teaterns dag bygger på att man köper en knapp för 50 kr och får då fri entré på alla event som ingår i Teaterns dag. För våra ungdomar är 50 kr mycket och ett av våra mål är ju att introducera dem på platser, kulturevents och institutioner de aldrig varit på så för vår del var det av största vikt att de fick varsin knapp och hela programmet för att kunna gå resten av lördagen.

Vi var på Rantafej som arrangeras av Kultur Skåne där vi delade erfarenheter och kunskaper med kolleger i Skånes kulturliv. Vi fick lyssna på Carolina Falkholt och Stefan Klaverdal, ett samtal om konstnärlig frihet i offentliga uppdrag. Under temat ”Perspektiv på konstnärlig frihet” fick vi en fördjupning av temat i ett samtal med Stina Oscarson, Peter Johansson och Anna Klara Åhrén.

Detta har vi tagit upp i utvärderingen inför nästa års Teaterns dag. Det som är mycket bra är att arrangörerna tagit detta till sig och hoppas 35

Årets Kulturpalett gick till Teater 23. Stort GRATTIS!


Kulturskolorna på besök från Malmö, Göteborg och Stockholm Ett trettiotal kulturskolechefer, pedagoger och övrig personal från Göteborg, Malmö och Stockholm besökte Drömmarnas hus i november. Tillsammans driver de ett treårigt projekt ” Kulturskolan i storstan” som går ut på att nå fler barn och unga bland annat genom samverkan med fler parter, inte minst civilsamhället. Det var ett uppskattat besök med många frågor som gav mersmak, vi kommer säkerligen att ses igen.

Anna Lindh Academy utbildningsdagar i Drömmarnas hus

Omvärldsrådet på teaterhögskolan

För tredje året i rad så väljer Anna Lindh Academy att förlägga en av sina utbildningsdagar i Drömmarnas hus lokaler. Nya framtida ledare från hela Sverige kom på besök. Vi fick också möjlighet att sprida och berätta om vårt arbete.

Den 23 november ställde teaterhögskolan till med Omvärldsråd. Liza Fry fick nöjet att berätta om Drömmarnas hus sätt att arbeta. Det var inspirerande att få träffa och prata med en massa spännande elever, personal samt en mängd intressanta gäster.

Kickoff - träff med Bästa Biennalen i Wanås Den 5 oktober deltog Drömmarnas hus i uppstartsmötet för Bästa Biennalen 2019 som var förlagt till Wanås Konst. Det blev en informativ och innehållsrik dag med många fina möten i en fantastisk omgivning. 36


Vi förbättrar ännu mer i våra lokaler Västra flygeln Under hösten fick vi en vattenskada i Västra flygelns stora sal. Vi fick använda andra lokaler, då betonggolvet skulle torka ut. Några veckor tog det, men sedan blev det lagt ett helt nytt trägolv och fint blev det. Vi bytte också ut våra tre urinseparerade toaletter i samband med golvarbetet. Nya fällbara bord har införskaffats och våra slitna konferensstolar har klätts om. Året innan påbörjade vi en uppdatering av scenljus som vi fortsatt med under 2018 och nu har vi också uppdaterat stora delar av allmänbelysningen och ljudanläggningen. Vi har anpassat denna stora lokal, i syfte att den bättre ska fylla sina olika funktioner. Konstateljén har också fått nya ändamålsenliga armaturer i taket.

Kommunikation och marknadsföring För oss är det viktigt att ständigt förbättra vår kommunikation genom olika kanaler och därför är vi nyfikna på nya kommunikationssätt för att förbättra oss. Vi vill nå ut med vårt arbete och visa kraften hos våra barn och unga, så det är viktigt att hitta kanaler för detta. Nytt för oss i år har varit podcasten Ungdomssnack (sida 24), med och av våra unga, Under året har vi arbetat med vår digitala strategi där bland annat Mynewsdesk är ett viktigt verktyg för oss. Vi har i större utsträckning börjat placera annonser på webbplatser som har barn och föräldrar som målgrupp. Våra skadade och väl begagnade gatupratare har bytts ut och vi planerar för ett fast affischskåp på någon av våra fasader.

Multirummet i Gamla huset Vi har skapat ett multirum i gamla byggnaden. Ett rum med flyttbara höga väggar och med ljus i taket.. Detta rum har vi under 2018 bland annat använt till föreställningen El Grande - Kaninernas Konung, samt i Mysteriespelet Skuggornas Förbannelse. Vi har också använt rummet för konstvisning på cafékvällarna och som replokal. Vi är väldigt nöjda och ser många fler användningsområden av detta smarta rum.

Självklart finns vi på Youtube, Facebook och Instagram. Vår hemsida och vårt nyhetsbrev som går ut ca 10 gånger per år, håller er uppdaterade om vad som händer under året. Du kan prenumerera här: www.drommarnashus.se/nyhetsbrev 37


Fakta 2018

Drömmarnas hus drivs som en ekonomisk förening sedan snart 29 år tillbaka. Vi har under dessa 29 år alltid huserat i området Herrgården i Rosengård. Vi finns närmare bestämt i den gamla vackra herrgården, som gett namn åt området. Vi är ute i olika skolor runt om i Skåne och ibland utomhus med våra föreställningar, workshops och utställningar. Ibland är vi mitt i ett bostadsområde eller på andra häftiga platser, i skog, scener eller parker runt om i Malmö och Skåne. Under året har vi haft 55 anställda på olika anställningsgrad. Drömmarnas hus professionella kulturpedagoger mötte under året 23 861 personer i kreativa, skapande och kulturella processer och projekt. Vi har samarbetat med 87 skolor i Skåne under 2018. Det finns 33 kommuner i Skåne och under året har vi varit och arbetat i 23 av dessa. All vår verksamhet är gratis för deltagarna.Malmö Stad Region Skåne Kulturrådet Sparbanksstiftelsen Skåne Victoria Park ABF Contentus MKB