Page 1

..GeZ

eLLig

!!

Dromenlab ® De Wetering Wat is jouw droom voor De Wetering in Loon op Zand? Dromenlab® De Wetering

2


1

DromenlabÂŽ De Wetering


DromenlabÂŽ De Wetering

2


voorwoord

Dromen zijn stippen aan de horizon. Ze geven richting aan iets wat je wilt realiseren. Een half jaar geleden zijn we gestart met dromen. Dromen over hoe we samen, als inwoners van Loon in de kern van ons dorp ‘iets’ realiseren waar we elkaar ontmoeten en waar activiteiten worden georganiseerd door Loonse mensen voor Loonse mensen. Iemand moet het doen, en dat geldt ook voor het voortouw nemen. En dus hebben een aantal Loonse voortouwnemers de handen ineen geslagen en zich gegroepeerd in de Wetering Plan Groep, kortweg WPG. Stap 1: Dromenlab Samen met deskundigen van 360˚rond hebben we de basis gelegd voor het realiseren van die gezamenlijke droom. Tijdens het Dromenlab hebben we dromen met elkaar gedeeld. Maar ook tips, ideeën, kritische geluiden en opbouwende woorden werden gedeeld. Dit boekje geeft weer welke dromen en ideeën er in Loon en rond De Wetering zoal leven. Via www.dromenlab.nl vindt u die weergave ook, en daar kunt u er ook op reageren of opmerkingen en aanvullende dromen plaatsen! Volgende stap: Idee Café Binnenkort krijgt iedereen die een droom of idee heeft ingebracht een persoonlijke uitnodiging voor een “Idee Café”; een bijeenkomst waarin we samen gaan proberen om met die droom of dat idee een stap richting een plan te maken. Kon u niet bij het Dromenlab zijn, maar heeft u een droom of plan en wilt en kunt u bij het Idee Café wél aanwezig zijn; laat het ons weten!

Vallen en weer opstaan Sommige plannen kunnen bij wijze van spreken ‘morgen’ uitgevoerd worden. In andere gevallen zal er meer organisatie, rekenwerk of tijd voor nodig zijn. Dromen realiseren zal niet altijd vlekkeloos verlopen en het kan in de praktijk zelfs frustraties opleveren. Waar meerdere partijen betrokken zijn, die allemaal nog ‘zoekende’ zijn, kan natuurlijk ook wel eens iets mis gaan. We leren graag en staan open voor verbeterpunten, dus deel vooral ook de frustraties! Maximale steun gemeente De gemeente heeft getracht De Wetering vorm te geven. Deed ze dat tot voor kort ‘voor’ de inwoners van Loon. Vandaag de dag wil zij dit graag ‘door’ en ‘met’ de inwoners van Loon bewerkstelligen. Dat is de wens, en die wens betekent verandering. Verandering van houding en verandering in de wijze van organiseren. Iets wat je al decennia lang op een bepaalde manier doet, is niet van vandaag op morgen veranderd. Maar de wil is er, bij de gemeente, en dat geeft ruimte voor uw en onze dromen… De gemeenteraad heeft haar steun uitgesproken voor dit proces en zal ook het maximale in haar vermogen doen om de plannen te helpen realiseren. De gemeente garandeert dat De Wetering open zal blijven. Momenteel ligt het beheer in handen van HydraSport. Hoe en door wie het beheer in de toekomst georganiseerd zal zijn, dat hangt samen met wat wij als Loonse bevolking willen met onze Wetering. Contact leggen met de voortouwnemers is mogelijk via: wpg.loonopzand@gmail.com De Wetering wordt onze Wetering als we het samen doen!! Veel leesplezier. Kees Hesselmans, voorzitter WPG

4

Dromenlab® De Wetering


inhoud inleiding Dromenlab® De Wetering

13

(onder)zoeken het waarderen van plekken

26

(onder)zoeken dromen van de straat

44

(onder)zoeken dromen van scholen

48

(onder)zoeken dromen via de mail

54

resumé

66

kansen

74

aanbevelingen en nu ...

84

colofon

87

18

Dromenlab ® De Wetering Wat is jouw droom voor De Wetering in Loon op Zand? Dromenlab® De Wetering

5


Dromenlab® De Wetering 5 t/m 8 oktober, Weteringplein 1

Dromen over ...

… de liefde van je leven ontmoeten… … je huwelijksfeest geven… … je boekpresentatie…

‘Sluit je ogen en laat je fantasie werken.’ Wat is jouw droom voor De Wetering in Loon op Zand?

… je ideaal realiseren… … trainen voor het WK bridge… … oefenen voor een concert met je idool…

… in De Wetering in het hart van Loon op Zand! Dromenlab® De Wetering woensdag 5 t/m vrijdag 7 oktober: 12.00 - 19.30 uur zaterdag 8 oktober: 11.00 - 16.00 In De Wetering, Weteringplein 1, Loon op Zand Blijft De Wetering een dorpshuis? Een centrale plek met faciliteiten om te sporten, een boek te lenen, te biljarten en muziek te maken? Of zijn er nog meer dromen voor deze plek? Een plek van en door mensen uit het dorp? Met het plein dat uitnodigt om van te genieten? In samenwerking met WPG wordt, van 5 t/m 8 oktober, het Dromenlab georganiseerd in De Wetering aan het Weteringplein 1. Bewoners, horecaeigenaren,

www.facebook.com/dromenlab/

ondernemers, kunst & cultuur kenners, verenigingen en ambtenaren; iedereen is uitge-nodigd. Als belanghebbende droomt u mee over de toekomst van De Wetering. Gezamenlijk doorbreken we traditionele denkpatronen en ontwikkelen we een nieuwe kijk op deze veelzijdige plek. Alle dromen en inzichten die het Dromenlab opbrengt geven voeding aan de nieuwe plannen voor dit gebouw in Loon op Zand. Wij zijn benieuwd naar uw ideeën. Durft u uw droom te delen? Aarzel niet en kom langs het Dromenlab.

www.dromenlab.nl

‘Het Brabants Dagblad’ Zaterdag 8 oktober 2016

In opdracht van WPG. Mogelijk gemaakt door gemeente Loon op Zand

… je eigen bedrijfje...

1

Dromenlab® De Wetering


‘Het Brabants Dagblad’ woensdag 5 oktober 2016

Dromenlab® De Wetering 5 t/m 8 oktober, Weteringplein 1

Dromen over ...

… de liefde van je leven ontmoeten… … je huwelijksfeest geven…

Artikel Rond de Toren

… je boekpresentatie…

‘Sluit je ogen en laat je fantasie werken.’ Wat is jouw droom voor De Wetering in Loon op Zand?

In opdracht van WPG. Mogelijk gemaakt door gemeente Loon op Zand

… je eigen bedrijfje... … je ideaal realiseren… … trainen voor het WK bridge… … oefenen voor een concert met je idool…

… in De Wetering in het hart van Loon op Zand!

Dromenlab® De Wetering woensdag 5 t/m vrijdag 7 oktober: 12.00 - 19.30 uur zaterdag 8 oktober: 11.00 - 16.00 In De Wetering, Weteringplein 1, Loon op Zand Blijft De Wetering een dorpshuis? Een centrale plek met faciliteiten om te sporten, een boek te lenen, te biljarten en muziek te maken? Of zijn er nog meer dromen voor deze plek? Een plek van en door mensen uit het dorp? Met het plein dat uitnodigt om van te genieten? In samenwerking met WPG wordt, van 5 t/m 8 oktober, het Dromenlab georganiseerd in De Wetering aan het Weteringplein 1. Bewoners, horecaeigenaren, ondernemers, kunst & cultuur kenners,

verenigingen en ambtenaren; iedereen is uitge-nodigd. Als belanghebbende droomt u mee over de toekomst van De Wetering. Gezamenlijk doorbreken we traditionele denkpatronen en ontwikkelen we een nieuwe kijk op deze veelzijdige plek. Alle dromen en inzichten die het Dromenlab opbrengt geven voeding aan de nieuwe plannen voor dit gebouw in Loon op Zand. Wij zijn benieuwd naar uw ideeën. Durft u uw droom te delen? Aarzel niet en kom langs het Dromenlab.

lab@dromenlab.nl | www.dromenlab.nl

Dromenlab® De Wetering

2


1

DromenlabÂŽ De Wetering

Deurhangers bij alle huishoudens


DromenlabÂŽ De Wetering

2

Dromenlab blauw kwam goed tot uitdrukking

De Wetering heet iedereen welkom in het DromenlabÂŽ


1

DromenlabÂŽ De Wetering

Tot in detail Dromenlab

De Wetering was zichtbaar open


DromenlabÂŽ De Wetering

2

De Mobile Abri reed door alle straten in het dorp


1

DromenlabÂŽ De Wetering


Beste lezer, De Wetering Plangroep (WPG) benaderde mij, omdat ik Loon op Zand en zijn inwoners een beetje heb mogen leren kennen toen we samen een nieuwe bestemming hebben gegeven aan het voormalige Rabobank kantoor. Zo’n telefoontje voelt als waardering, en dat voelt goed. Tijdens de gesprekken die volgden bleek voor mij al snel dat twee jaar “Ruimte voor Ideeën” mijn bril hebben gekleurd, en dat mag natuurlijk niet. Helder, transparant, democratisch, en úw stem die gehoord moét worden. Dáár draait het om! Mijn “Ruimte voor Ideeën” collega Glenn van der Vleuten en ik bedachten dat Reggy Hulsken en Michel Kolenbrander, en hun ‘Dromenlab’, Loon op Zand verder konden helpen. Onbevooroordeeld en enthousiast nodigden zij u uit om uw ogen te sluiten en uw dromen de vrije loop te laten. De fantastische opkomst én opbrengst geven goede hoop op een ‘Wetering’ zoals u die graag ziet. Toine Nagel Ruimte voor Ideeën

inleiding Sluit je ogen en laat je fantasie werken... Zo prikkelde het Dromenlab ondernemers, bewoners en andere belanghebbenden in De Wetering aan de Kloosterstraat. Met als doel traditionele denkpatronen te doorbreken en creatief na te denken over een nieuw concept voor dit multifunctionele gebouw. Maar ook om een nieuwe kijk op deze unieke plek te ontwikkelen. Wat is een ontwikkeling van zo een gemeenschappelijke plek als er niet door velen over is nagedacht? Gekozen is om dromen, ideeën en meningen te verzamelen die als input kunnen dienen. De methode om dit te doen is het Dromenlab: een laagdrempelige manier om in contact te komen met alle belanghebbenden in Loon op Zand. In dit boekwerk zijn conclusies en sfeerbeelden te vinden, die zijn opgehaald tijdens een week Dromenlab in Loon op Zand. Er was de mogelijkheid voor een spontane inloop. Iedereen is hierbij gevraagd te dromen over De Wetering. Wij hebben ervan genoten. We hebben inzichten gekregen wat er op korte en middellange termijn, qua dynamiek, nodig is en waar behoefte aan is om de komende jaren te werken aan een volwaardige ontmoetingsplek voor Loon op Zand. Geniet ervan! We gaan het samen doen! WPG, gemeente Loon op Zand en Dromenlab®

Dromenlab® De Wetering

13


1

DromenlabÂŽ De Wetering


DromenlabÂŽ De Wetering

2


1

DromenlabÂŽ De Wetering


DromenlabÂŽ De Wetering

2


Dromenlab® De Wetering

Na maanden van voorbereiding ging op woensdag 5 oktober Dromenlab De Wetering in Loon op Zand van start. ‘Welke dromen zouden de Loonse bevolking met ons delen? Welke verhalen en ideeën zou men hebben voor De Wetering aan het Weteringplein? En zou de Loonse bevolking echt zo negatief zijn als we hadden gehoord?’ In de voorbereiding was er uitvoerig nagedacht over de methodieken om alle kansen, ideeën en behoeftes van Loon op Zand te ‘vangen’ en ook wie we wilden benaderen tijdens het Dromenlab. Dit alles om op de juiste manier van start te gaan met de ontwikkeling van De Wetering. Teksten werden geschreven, de pers werd benaderd, informatie fflyers en deurhangers werden verspreid, algemene en persoonlijke uitnodigingen werden verstuurd, advertenties werden geplaatst, een Facebookpagina en -event werden aangemaakt en aff iches werden door de vrijwilligers van de WPG opgehangen op de ramen in het dorp om zoveel mogelijk mensen te benaderen over het Dromenlab. Omdat het succes van een Dromenlab, naast zichtbaarheid ook in de aanwezigheid zit, hadden wij (team Dromenlab) aanbevolen om het onderzoek niet te beperken tot een middag of een avond. We wilden zoveel mogelijk mensen horen: de bewoner, de investeerder, het lid van de vereniging, de sporter, de carnavalsvierder, de beheerder etc. Het kapitel van De Wetering bleek een gouden greep. Een plek waar iedereen langs f ietst, loopt en rijdt, waardoor iedereen al snel doorkreeg dat er weer iets gebeurde in dat pand... en dat bijna een week lang. De week van Dromenlab® Voorafgaande aan de off iciële opening werd het kapitel omgetoverd en ingericht. Meubels, post-its, koff ie, grote plak- en schrijfborden voor de dromen zorgden al snel voor de gedroomde metamorfose. Ook de buitenkant werd vooraf aangepakt; onkruid werd gewied, de zandbank werd door het speelgoed weer een plek voor kinderen en met pallets en blauwe paraplu’s en een groot doek aan de zijkant werd de ingang van het Dromenlab gemarkeerd. Na een paar uur begon het kapitel in De Wetering er uit te zien als een ontmoetingsruimte, een plek waar iets ging gebeuren. Mensen kwamen al binnen met de vraag: ‘Wat gaan jullie specif iek doen? Mag ik mijn droom al inleveren? Kom ‘s! Ik moet sporten maar ik wil je wat vertellen over de Wetering!’ Dat beloofde al veel goeds, we waren nog niet ‘open’ en mensen wilden nu al hun verhalen delen!

18

Dromenlab® De Wetering


1

DromenlabÂŽ De Wetering


DromenlabÂŽ De Wetering

2


1

DromenlabÂŽ De Wetering


DromenlabÂŽ De Wetering

2


1

DromenlabÂŽ De Wetering


DromenlabÂŽ De Wetering

2


(onder)zoeken Het waarderen van plekken

Om in kaart te brengen wat mensen als slechte, positieve en kansrijke plekken in het gebied zagen, was het onderzoeksgebied (het complex, de pleinen en de parkeerplekken op het Weteringplein) gekaderd en middels een plattegrond gevisualiseerd binnen een deel van Loon op Zand. Op de plattegrond waren belangrijke herkenningspunten zoals de pleinen, parkeerplekken, de bibliotheek, de bar, biljarthoek, de grote zaal, de sporthal en de ruimtes op de 1e verdieping aangegeven. Door te kiezen voor een visuele methodiek ontstaat overzicht. Proces Op het grote bord en middels A5 kaarten werd aan de mensen die binnenliepen gevraagd om met behulp van stickers de slechtste (rood), meest positieve (groen) en meest kansrijke plek aan te geven. Hiernaast was er ruimte om de keuze toe te lichten. Hierdoor waren we in staat om de motivatie achter de keuze te achterhalen. In een gesprek vroegen we daarop door. Over het algemeen genomen werd de bar als meest negatieve plek ervaren. Hierbij werden met name de sfeer en uitstraling van de bar als niet uitnodigend en als ongezellig ervaren. Ook het beperkte aanbod, de gastvrijheid van het personeel en de entree die gebruikt wordt als rookruimte werden veelvuldig genoemd. Tot slot kwamen de gedateerde toiletten en douches vaak ter sprake. Over het algemeen werd er betreurd dat er te weinig activiteiten worden georganiseerd en werd heimwee naar de Hoorn benoemd. Positief waren de bezoekers van het Dromenlab over de akoestiek van de zaal, de ruime sporthal en de bibliotheek. Ook werd het kapitel als positief ervaren voor het koor. De metamorfose die we hadden doorgevoerd voor het Dromenlab zal ongetwijfeld ook een bijdrage hebben geleverd aan de positieve waardering voor deze plek. Over het algemeen werd de schoonheid van het historisch pand benoemd en de centrale plek van De Wetering in het dorp Loon op Zand. Kansen werden overal in het gebouw waargenomen. Zowel op de positieve als de negatieve plekken zagen mensen ruimte voor verbetering om De Wetering beter aan te laten sluiten bij de huidige tijd. Het viel op dat mensen ook de buitenruimte bespraken en nadrukkelijk de verbinding zochten met de omgeving zoals het kasteel, de Kiosk en de duinen. Na affloop van het DromenlabÂŽ zijn alle negatieve, positieve en kansrijke plekken zichtbaar op een kaart (zie pagina 28 & 29) en de opmerkingen geclusterd. Dit laatste heeft de volgende resultaten opgeleverd.

26

DromenlabÂŽ De Wetering


Positief • Historisch pand met mooie voorgevel • Centrale plek in het dorp en dichtbij huis • In de buurt van het kasteel en de Duinen • Mooi authentiek gebouw met hoge ramen en f ijne sfeer • De bibliotheek in mooi gedeelte van het pand • Bibliotheek heeft ontspannen sfeer, rust en informatief • Mooie concertzaal voor activiteiten • De ruime sporthal • Flexibel gebruik van de grote zaal • Akoestiek van de grote zaal • Sportzaal is belangrijk en verbindt • Kapitel ivm koor • Grote zaal voor concerten • Momenten met het orkest en jeugd vakantiewerk • Het zicht op het kasteel • De sporthal staat op de juiste plek • Ligging van het plein op het zuidwesten • De logistiek is prima. Negatief • Sfeer en uitstraling bar is niet uitnodigend • Slechte koff ie en beperkt aanbod bar • Bar is groot, ouderwets en ongezellig • Heimwee naar “De Hoorn” • Gedateerde toilet en douche accomodaties • Weinig activiteiten • Niet geborgen, noch inspirerend • Entree wordt gebruikt als rokersruimte • Weinig personeel en ook niet gastvrij • Het kale, grote plein is geen terras. • Weteringplein heeft meer potentie dan terras Kiosk • Kleine entree voor de bieb • Slecht internet bij de bieb • Grote verenigingen hebben voorrang in de zaal • Sporthal is te groot voor het dorp • De sociale ruimte

• • • • • • • • • • • • • • •

Bestuur en beheer Te hoge huur Systeemplafonds Ondernemers stand alone Wordt niet ten volle benut als parel in het dorp Invloed Kaatsheuvel slurpt gemeenschapsgeld op Exploitatieprobleem Activiteiten vinden onterecht elders plaats Bezetting theaterzaal Ruime keuken onbenut Rommelmarkt in de sportzaal, meer voor sport Rommelmarkt is ook niet van/voor het dorp Gesloopte oude boerderij met kappelletje en tuin In Kaatsheuvel (de Werft) kan alles, in Loon op Zand niet Parkeercapaciteit en geluidsoverlast/trillingshinder

Kansen • Naar de 21e eeuw tillen, meer fflitsend en speels • Bar en bieb omwisselen • Bar opknappen • Plein en parkeerplaats aanpassen • Helft sporthal ombouwen tot zwembad • Peuterspeelzaal terug • Verenigingen terug • Film in de zaal • Informatiepunt voor de Duinen • Fraterhuis voor appartementen of B&B • Bieb als plek om f ilm te kijken of boekwinkel • Terrasvergunning • Hoofdentree in hoofdgebouw, met aparte entree voor sport • Startpunt van f ietsroutes icm terrassen • Meer activiteiten voor oudere jeugd • Horeca • Meer in de publiciteit • Kasteelweide betrekken • Zelfstandigheid voor de wijk • Transparant beheer • Er is wel behoefte naar zo een plek • Kleinschalige exploitatie Dromenlab® De Wetering

27


#Impressie negatieve plekken; Saaie bar, hal sfeerloos, sfeervoller plein gewenst; ik voel me er geen gast. De uitstraling is kil en koud; de toiletgroepen en douche accommodaties zijn verouderd; huur is te hoog voor de verenigingen.

#Greep uit de dromen; De Wetering moet een bruisende plek zijn, in combinatie met de Kiosk en meer groen; Ik wil dansen; Meer sfeer en gezelligheid; Meer voor kinderen; Privatiseren horeca restaurant.�

28

DromenlabÂŽ De Wetering

#Impressie kansen; Transparant beheer en ze standigheid t.b.v. het dorp; Maak een verbind tussen De Wetering, het kasteel en de kiosk a gouden driehoek; CreĂŤer meer samenhang m het kasteel door een deel van de gevel ook w schilderen.


#Impressie positieve plekken; Voorgevel aan de Kloosterstraat is mooi en de akoestiek in de theaterzaal is top! De bibliotheek is lekker ontspannen met goede service en de zalen op zich zijn prima.

elfding als met wit te

#Greep uit de dromen; Een goeie kastelijn kan in een kippenkooi geen kost verdienen; kleinschaliger met een particuliere horeca beheerder; stijldansen en salsa; centrale plek voor activiteiten.

DromenlabÂŽ De Wetering

29


De grote zaal

ti Posi ef De bibliotheek


De sporthal

Pos it ief

De ligging


Bestuur & beheer De bar

ief t a g Ne

1

DromenlabÂŽ De Wetering


Faciliteiten

Neg

Het plein

atie f

DromenlabÂŽ De Wetering

2


Weinig activiteiten

ief t a g Ne

1

DromenlabÂŽ De Wetering

Sfeer & uitstraling


Meer activiteiten

Kan sen

Horeca & terras


Negatief: ingang bibliotheek

Negatief: plein aan de Kloosterstraat

Positief: Het Kapitel

Kansrijk: Het Kapitel

1 Kansrijk: DromenlabÂŽ De Wetering parkeerplek Weteringplein

Negatief: het plein aan Ecliptica


Positief: de grote zaal

Positief: de sporthal

Kansrijk: de Kasteelweide

Kansrijk: verbinding met het Kasteel

Negatief: de bar

DromenlabÂŽ De Wetering Negatief: sfeer cafĂŠ/kantine

2


1

DromenlabÂŽ De Wetering


DromenlabÂŽ De Wetering

2


1

DromenlabÂŽ De Wetering


DromenlabÂŽ De Wetering

2


1

DromenlabÂŽ De Wetering


DromenlabÂŽ De Wetering

2


(onder)zoeken dromen van de straat

Om zoveel mogelijk verschillende stakeholders te horen en in staat te stellen hun ideeën en dromen te delen, stonden de deuren van het Dromenlab van woensdagochtend tot en met zaterdagmiddag wagenwijd open. Mede door de goed zichtbare en toegankelijke locatie van De Wetering stelden we zo iedereen in staat om een bezoek te brengen. Deze toegankelijkheid en zichtbaarheid van het Dromenlab werd versterkt door ook een week lang aanwezig te zijn. Hierdoor waren nog meer bewoners en andere belanghebbenden in staat om actief te participeren in het realiseren van de Loonse dromen. Ook kwamen veel mensen regelmatig even langs om te kijken welke dromen binnen waren gekomen. Proces Voor iedereen lag er een kaart klaar met de vraag wat hun droom was voor De Wetering. Met stiften gingen mensen alleen, in groepjes of ondersteund door mensen van het Dromenlab aan de slag. Turend naar de borden, soms snel, soms kort, mooi leesbaar of bijna onleesbaar. We hebben dromen in allerlei soorten en maten voorbij zien komen. Het resultaat is een diversiteit aan dromen; van hele specif ieke tot hele abstracte. Het leverde naast dromen ook leuke, interessante discussies op tussen de Loonse dorpsgenoten. Betrokken mensen die, met een positieve vibe, van De Wetering een f ijne plek willen maken. Bijzondere verhalen en ontmoetingen Door de week heen spraken we vele mensen, jong tot oud, gepassioneerd, trots maar ook afwachtend, argwanend en nieuwsgierig. Vele ontmoetingen zullen ons bijblijven. In vier dagen raakten we aardig ingeburgerd in de Loonse gemeenschap met al haar verhalen uit het verleden en heden. Er kwamen ook mensen binnen die vertelden dat ze al eerder gedroomd hadden over de Wetering en dat het ze niet zo goed bevallen was. De mensen benoemden ook het wantrouwen dat zij voelden: ‘de gemeente gaat toch niets met onze dromen doen’ en dat ‘het al lang bedacht’ en ‘doorgestoken kaart’ is of dat ‘via via dingen toch al geregeld zijn’. Het kostte soms wat moeite om de argwaan weg te nemen en mensen aan het dromen te krijgen. Zo spraken we een echtpaar dat in beginsel erg kritisch was over de Wetering en de rol van de gemeente. Nadat we rustig de tijd hadden genomen, kregen we uiteindelijk een goed gesprek en ontstond er vertrouwen. Nadat ze weg waren kwam mevrouw weer terug en overhandigde een envelop: “Hartelijk dank voor uw luisterend oor,……” Ook werd er regelmatig gesproken over de goede oude tijd in “De Hoorn”.

44

Dromenlab® De Wetering


Mensen spraken niet alleen over de Wetering, maar ook over de verhouding tussen Loon op Zand en Kaatsheuvel. Waar we vaak hoorden dat Kaatsheuvel bevoordeeld werd ten opzichte van Loon op Zand, spraken we ook mensen die pleiten voor meer verbinding. Tijdens het Dromenlab kwamen er ook meerdere ondernemers binnen met een concreet idee, de wens om te investeren of om een vrijwillige bijdrage te leveren. Zo spraken we een dame, die de verbinding wilde zoeken met andere ondernemers en een plek wilde huren in De Wetering. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, gingen we op pad met onze mobile abri. Een gek karretje dat onderweg veel bekijks trok. “Je kunt jullie ook niet missen” kregen we terug van mensen. We reden ermee rond in woonwijken om zichtbaar te zijn en mensen eraan te herinneren hun dromen te komen delen. Vooraf hadden we in samenspraak met de WPG zogenaamde ‘hotspots’ in beeld gebracht waar we mensen konden treffen. Op verschillende momenten stonden we dan ook met de mobile abri bij de scholen, de ingang van de supermarkt, de jeu de boules baan en de tennisbaan. Hier maakten we bijvoorbeeld kennis met de gezellige Loonse humor. Zo vertelde een man, met ervaring in de horeca: “een goede kastelein kan in een kippenhok geen kost verdienen” Opvallend • er zijn heel veel dromen binnengekomen die we hebben gebundeld (zie pagina 60-61); • er zijn ook veel specif ieke dromen binnengekomen die te herleiden zijn naar drie meest voorkomende behoeften: - De behoefte om te ontmoeten, samen en gezelligheid; - De behoefte aan contact met de natuur en ‘buiten’; - De behoefte aan ontspanning middels sport en spel.

Dromenlab® De Wetering

45


#Profiel; Diverse bewoners van jong tot oud zijn benaderd.

#Stemming; De mensen die we aanspraken waren over het algemeen positief verrast over de vraag. Een deel was sceptisch en vroeg zich af of er wel wat mee gedaan ging worden.

46

DromenlabÂŽ De Wetering


#Bereik; Facebook, flyers, poster, deurhangers, persoonlijke uitnodigingen, rondgereden met Mobiele Abri, mensen verleidt om hun dromen te delen, de pers uitgenodigd, langs ‘hotspots’ gereden of gestaan en diverse winkeliers aangesproken.

#Greep uit de dromen; Meer ruimte voor (flex) werken; de verenigingen terug; voor en door de Loonse gemeenschap; een gemeenschapshuis voor alle leeftijden; veel organiseren voor jongeren, haal ze van de straat.

#Greep uit de dromen; Bibliotheek moet blijven! Binnenspeeltuin, theatermogelijkheden, horeca, bezoekerscentrum; ontmoetingscentrum; “Verplaats de sport naar de sportvelden en creëer een echt cultutreel centrum met hotel!”

Dromenlab® De Wetering

47


(onder)zoeken dromen van de scholen

Voorafgaand aan het Dromenlab hebben we de directies van de scholen benaderd met de vraag om te fflyeren in de omgeving van de school. Ook hebben we in samenspraak de kinderen van groep 7 en 8 van de Blokkendoos en De Lage Weijkens gevraagd naar hun droom voor De Wetering. Openbare Jenaplanschool De Vlinderboom was tijdens het Dromenlab gesloten en kon helaas niet meedoen. Op de donderdag van het Dromenlab hebben we de opdracht uitgedeeld en een week later hebben we de dromen weer in ontvangst genomen. Alle kinderen hebben enthousiast meegedroomd en dit verbeeld in fraaie tekeningen. Omdat het anders een te dik boekwerk zou worden hebben we een selectie visueel gebundeld in een beeldverslag dat in de Wetering is gehangen. Te zien was dat het, zelfs voor de ‘vrij denkende’ kinderen, nog niet zo heel eenvoudig was om los te komen van de mitsen en maren en dat de kinderen vooral vanuit hun eigen ervaring dachten. Daarnaast zie je dat de kinderen elkaar beinvloeden en inspireren. Dat heeft geleid tot bijzondere fantasierijke hersenspinsels en vooral een stapeling van zelfde droomideeën. Juist door deze telbaarheid hebben we de dromen kunnen tellen en classif iceren. Dit hebben we visueel gemaakt in een diagram op pagina 52 en 53. Van een zwembad en een Jump XL werd het meest gedroomd. Maar ook een gymzaal en een games hal waren veel verbeeld. Wat betref de kinderen: tijd voor meer sport en spel in de Wetering!

48

Dromenlab® De Wetering


DromenlabÂŽ De Wetering

2


Resultaat van de scholen

#Meedromen; De kinderen van groep 7 en 8 van de basisscholen De Blokkendoos en De Lage Weijkens hebben hun dromen gedeeld door mooie tekeningen te maken. Hierbij een greep uit de ingekomen dromen.

50

DromenlabÂŽ De Wetering


#Dromenoverdracht; Op vrijdagmiddag 14 oktober 2016 werden de dromen door de vertegenwoordiging van het Dromenlab en de WPG in ontvangst genomen. Meester Joris, meester Maarten, juf Loes en alle kinderen, nogmaals: heel hartelijk BEDANKT!

DromenlabÂŽ De Wetering

51


Resultaat van de scholen visuele weergave van de ingekomen dromen

Klimwand Glow in the dark Indoor soccer Gymzaal Bioscoop VR hal / Games CafĂŠ Indoor speeltuin Zwembad Jump XL Kindervakantieweek Carnaval Restaurant 3d printer / ontwerphal Leuke dingen organiseren Witse College (school) Voetbalveld voor de deur Spelletjes Theater Groen dak Paardenmanege Winkels Bowlingbaan Skihal Bibliotheek

52

DromenlabÂŽ De Wetering


0

6

12

18

DromenlabÂŽ De Wetering

53


(onder)zoeken dromen via de mail

Als mensen meer tijd nodig hadden om hun droom helder te krijgen, konden ze op een geschikter moment hun droom alsnog aan ons mailen. Ook werden dromen al voor het dromenlab gemaild, dankzij de marketing vooraf via de pers, de fflyers en facebook.

Onze droom voor Wijkgebouw De Wetering in Loon op Zand. We kijken liever niet om, maar we denken dat ons wijkgebouw De Wetering zichzelf kan bedruipen. Omdat dromen werkelijkheid gaan worden willen we: Zelfstandigheid van het wijkgebouw binnen het wijkgebeuren van ons kerkdorp Loon op Zand. De leiding van het wijkgebouw draait op een of meer professionals aangevuld met diensten geleverd door de gebruikers, zijnde de inwoners en verenigingsleden. Dus een organisatie van professionals en vrijwilligers. Duidelijk communicatiekanaal op internet bv met een Website, Facebook en Twitter, gekoppeld in een sociaal netwerk met de plaatselijke verenigingen, de plaatselijke middenstand, het Wijkteam, BPTMolenwijk en de Gemeente(omdat je er niet omheen kan). Beheer over de website door een verenigingsbestuur (model voetbalvereniging Uno Animo). En als het dan gerealiseerd gaat worden houdt ons in het kerkdorp Loon op Zand op de hoogte met transparante verslaglegging in de genoemde communicatiekanalen en de huis aan huisbladen.

Succes toegewenst,

BPT Molenwijk, Max Fijen, Rob Broeders, Wilma Chabot, Ton Visschers en Cor van Dijk Alle 5 inwoners van de wijk Molenwijck LoZ.

54

DromenlabÂŽ De Wetering


DromenlabÂŽ De Wetering

55


Dromenoogst: resultaat van alle dromen

De vele ingekomen dromen hebben wij onderverdeeld in algemene thema’s. Hiermee kregen wij meer beeld in welke richting er gedacht werd. In het diagram hieronder is te zien dat er over de eerste 5 hoofdthema’s de meeste ideeen werden gegeven. Imago, gevoel en buiten lagen minder voor de hand om een mening over te hebben.

thema

aantal

%

totaal aan ideeen ontmoeting activiteiten wat het moet zijn horeca organisatie & personeel gevoel imago buiten

470 120 93 69 66 64 27 16 15

100 25,7 19,8 14,9 14 13,6 5,9 3,6 3,5


1

DromenlabÂŽ De Wetering


DromenlabÂŽ De Wetering

2


Dromenoogst

meer voor ouderen 6

De ingekomen dromen gebundeld in thema’s en uitgebeeld in bollen (grootte naar aantal)

meer voor jongeren 20 thema

elkaar ontmoeten

ontmoeting activiteiten wat het moet zijn horeca organisatie & personeel gevoel imago buiten

17

bruisende ontmoetingsplek 8 toegankelijker 1 meer mixen 15

kleinschaliger 2

gezelligheid 19 sfeer van “de Hoorn” 3

nostalgie met dorpskarakter 1

plein en parkeerplaatsen aanpassen 1 VVV 12

meer groen 4 horeca en detailhandel integreren 1 zitplekjes 1

bar en terras op plein opknappen 7 buitenkant wit 1 nieuwe naam 3

grandcafe / eetgelegenheid 10

koppeling kiosk 3 sfeervol horeca (ook buiten) 3 info! 5 thema: eten van Loon (ism kasteel) 1

beschut terras op plein 6

uitlichten gevel 1 natuurlijker /eco 4

leuke bar 6

serre op terras 1 meer vrijwilligers die mee willen doen 3

bar en bieb 4

keuken gebruiken 4

professionele organisatie icm vrijwilligers 16 samenwerken met gemeente 2

horeca betere exploitatie 2

koppeling kasteel 7 entree in oude deel 1 beter en enthousiast personeel 8 transparant beheer 3

1

Dromenlab® De Wetering


gemeenschapshuis 12

vergaderruimten 4

fflexwerkplek en vergaderruimten 9

B&B (voor wandelaars) 6

kleinere zaaltjes 6 discussieplek 2

Stayoke 2

erfgoedhuis/museum 10

f ijne plek 3 cultuurhuis (atelier) 3

(grotere) bibliotheek 6

boekenwinkel 1

dorpshuis 3.0 10

verenigingen onderdak bieden 8 welzijnssupermarkt (fysio, winkel ed) 1

oorlogsmuseum 1 natuurbeleefwereld ECO 3

KDV / BSO 2

gemeenteloket 1

lokale verhalen 2

winkels in theater 1 jeugdsoos 3

f ietsverhuur en -reparatie 1

free wif i 10 try outs cabaret 3 meer voor recreatie 10

begin- en eindpunt routes 6

cabaret en grote artiesten in grote zaal 1

meer diverse activiteiten 7

bioscoop in de zaal 9

model(bouw) evenement 2

stijl- en Salsadansen 7 indoor speeltuin 6

samen voor het dorp 6

uitvaart mogelijkheid 1

samenwerking 3 jeugdvakantieweek 6

te hoge huur 7

kartbaan 2 gamen 2

samenhang dorp en Wetering 1

jeu de boules 1

trouwlokatie 2 poppentheater 1

kundig beleid 3

meer ruimte bieden voor activiteiten 4

voor en door Loners 6

korenfestival 1 verzelfstandiging (v. Kaatsheuvel) 2

EHBO cursussen 1

pubquiz voor jongeren 1

streekproducten 1 speel-o-theek 1

wijkcentrum voor zorg/welzijn 1 DromenlabÂŽ De Wetering

2


1

DromenlabÂŽ De Wetering


DromenlabÂŽ De Wetering

2


1

DromenlabÂŽ De Wetering


DromenlabÂŽ De Wetering

2


resumé

Bij het maken van het programma van Dromenlab De Wetering is er bewust gekozen om geen groepsbijeenkomsten met besturen van bijvoorbeeld verenigingen te organiseren, maar het Dromenlab open te stellen voor iedereen; als individu en gebruiker. We hebben de meest voorkomende resultaten verzameld en onderverdeeld in de acht clusters op pagina 72. Het eerste wat erg opviel tijdens de week van Dromenlab was dat de mensen, ondanks een soms eerste sceptische houding, al snel positief meedachten na de gestelde vraag hun droom met ons te delen. De algehele sfeer was daarmee dan ook zeer positief en verfrissend. Door de mensen waar nodig eerst hun gal te laten spuwen, ontstond er vervolgens een ontspannen sfeer, waarin even verder werd gedroomd dan men wellicht normaal zou doen. Wat werd echt duidelijk? Het was opvallend dat iedereen van mening was dat er wel iets moest gebeuren, waarbij vooral de bar en het plein werden genoemd. Er waren weinig mensen die het nieuwe deel van het gebouw mooi vonden terwijl de meeste mensen de oude zijde wel waardeerden. De bovenverdiepingen kwamen relatief weinig ter sprake omdat deze voor veel mensen onbekend waren. Faciliteiten als de bibliotheek en de sporthal werden als positief ervaren. Negatief werd vooral gereageerd over de organisatie en het beheer, de sfeer en de beleving. De meeste mensen vonden dat De Wetering dè plek moest zijn voor activiteiten en waren verbaasd dat activiteiten elders waren ondergebracht. We kregen terug dat veel verenigingen waren ‘verdwenen’ naar andere locaties. Dit werd veelvuldig gekoppeld aan de huurprijzen die de aanwezigheid van verenigingen in de weg staan. Hiernaast voelen mensen zich niet thuis en niet welkom, omdat er niet echt sprake is van gastheerschap. Initiatieven zijn vaak niet mogelijk omdat het commercieel niet interessant is. De Wetering zou, volgens velen, weer een plek moeten worden van iedereen en waar jong en oud iets kunnen doen. Ze vinden het leuk als het een levendige plek wordt en willen meer ‘mixen’ waarbij er ook de verbinding wordt gezocht met gasten van buiten het dorp. De Wetering wordt genoemd als vertrekpunt voor een bezoek aan de omgeving en de duinen zodat er een koppeling met recreatie ontstaat. Mensen zijn trots op het dorpse karakter en vinden de verbinding met het kasteel waardevol en zijn zich ervan bewust dat er iets anders moet gebeuren om dit weer op poten te krijgen. Ze zijn ook bereid om hierin te investeren middels tijd en geld. Zo kwamen er tijdens het Dromenlab meerdere mensen

66

Dromenlab® De Wetering


met het aanbod om een bijdrage te leveren. De scepsis bij de mensen over het Dromenlab komt mede door ervaringen uit het verleden met onder andere de gemeente. Zo is er onbegrip voor beleid en beslissingen uit het verleden. Momenteel hebben zij behoefte aan (directe en laagdrempelige) onderlinge communicatie en samenwerking tussen mensen, instellingen en de gemeente. Na de afsluiting van de Dromenlabweek kon er met zekerheid worden gesteld, dat de bewoners en stakeholders actief hebben geparticipeerd in het delen van Loonse dromen. Er was een goede opkomst van mensen die spontaan naar binnen stapten om zich te laten informeren of om een droom achter te laten. Zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de afgegeven behoeften en wensen van de mensen waren boven verwachting. Opvallend was de afwezigheid van jongeren en kregen we de indruk dat mensen uit het oude dorp meer betrokken waren bij de Wetering dan mensen uit de nieuwbouwwijken. Gewaardeerde referenties: - De huiskamer in Weert - De Molen in Kaatsheuvel - Voormalig De Hoorn - Heemkundig museum Udenhout - Drunen Voorste Venne (try outs) - website Uno Animo - Boekenwinkel Van Otten Tilburg - ’t Perron Heeze

Dromenlab® De Wetering

67


1

DromenlabÂŽ De Wetering


DromenlabÂŽ De Wetering

2


CULTUUR

GEVOEL

RETAIL

WERKEN

HORECA

WONEN

1

Dromenlab® De Wetering

TOERISME


ORGANISATIE SAMEN

ONTMOETING

COMMUNICATIE

SPORT&SPEL

CONTACT MET BUITEN

Analyse van dromen

De dromen onderverdeeld in clusters die gezamenlijk een verhaal vertellen. Dromenlab® De Wetering

2


resultaten

Hieronder kunt u de meest voorkomende resultaten vinden, die uit de dromen naar voren zijn gekomen:

1. Gevoel , kracht van de natuur, historie • Er is behoefte aan gezelligheid.

2. Ontmoeting als kloppend hart

• Elkaar ‘ontmoeten’ speelt een belangrijke rol op deze plek; • Er is behoefte aan meer activiteiten voor jong en oud; • Het mixen tot een bruisend geheel en het veranderen van de huidige situatie is gewenst; • Er is ruimte om het gebouw als middelpunt te gebruiken voor een bezoek aan de omgeving.

3. Communicatie

• Een nieuwe naam en een betere communicatie kan zorgen voor een grotere betrokkenheid.

4. Organisatie en samenwerking

• Het opzetten van een professionele organisatie in combinatie met vrijwilligers is gewenst; • Er is behoefte aan meer fflexibiliteit en ‘speelruimte’ om activiteiten te kunnen organiseren.

5. Sport en spel als verbindend element

• Bewoners vinden het belangrijk om verenigingen onderdak te bieden; • Er is behoefte aan veel en diverse activiteiten voor recreatie.

6. Horeca, werken en cultuur • • • •

Er is behoefte aan een grand café en eetgelegenheid; Bewoners staan open voor een mix van functies; Er zouden meer werkplekken en vergaderruimten kunnen komen; Een terras wordt gemist, waarmee de verbinding met de omgeving wordt gemaakt.

7. Contact met buiten en toerisme

• Er is behoefte aan het maken van een verbinding met het plein en het kasteel; • Natuur, erfgoed en een B&B of klein hotel worden genoemd in relatie tot toeristen.

8. Overige

• Er zijn een aantal dromen binnen gekomen, waarbij de mogelijkheid om te wonen wordt genoemd; • Dromen in relatie tot retail zijn er zeer weinig.

72

Dromenlab® De Wetering


kansen

Wij zien op drie niveaus mogelijkheden om de ideale Loonse ‘cocktail’ te creëren. Dit begint in ons optiek bij het opzetten van de juiste organisatie. Van hieruit kan, met het juiste programma, de beste invulling worden gecreëerd. • Organisatorisch Voor de Wetering is draagvlak nodig voor een dynamische plek waar ondernemerschap, een sociaal maatschappelijk karakter en gezelligheid samenkomen voor iedereen. Dit zou vorm kunnen krijgen middels een samenwerking waarbij de gemeente, bewoners en ondernemers gezamenlijk op trekken vanuit eigen kwaliteit. Wij zien mogelijkheden om een gezonde mix te creëren van cultuur, verenigingen, horeca, ondernemerschap en publieke faciliteiten. Ondernemerschap gaat hierbij verder dan alleen commercie en systeemdenken. Het zou moeten zorgen voor gastheerschap en het zou een drijvende kracht moeten zijn voor deze plek. De drijfveer is nu te veel enkelzijdig commercieel gebaseerd, waardoor het nooit een optimale mix kan worden. De gemeente zou kunnen helpen om de mix van commercieel en cultuur. te faciliteren. • Programmatisch Programmatisch zijn er kansen om een mix van functies te creëren met respect voor verschillende doelgroepen. Meer in het algemeen, maar zeker ook hier geldend, overschrijden de vele dromen en ideeën veelal het gebouw. Door uit te zoomen (zowel in programma als geograf isch) ontstaan er inzichten die kunnen leiden tot nieuwe kansen. De geograf ische ligging geeft (tussen Breda, Tilburg, Den Bosch, De Efteling en de duinen) Loon op Zand een bijzonder interregionale potentie, die nog verder benut kan worden. Met name de rust en het dorpse karakter is een enorme kans om op het gebied van recreatie en toerisme meer te betekenen. Wij denken dat de centrale locatie verbonden kan worden met hospitality, informatie, kracht van de plek (dorp en rust), kracht van de omgeving en het openstaan voor gasten en ontmoeting waar behoefte aan is. Inhoudelijk kan een programmaraad, met een planning, zorgen voor een invulling die De Wetering jaarrond interessant maakt en houdt. Door het maken van slimme, originele combinaties zouden ook mensen van verschillende verenigingen elkaar nog vaker kunnen ontmoeten. Opvallend was dat veel verenigingen niet met elkaar verbonden zijn. • Fysiek/ruimtelijk Een mix van functies stelt eisen aan sfeer en de fysieke omgeving. Wij denken dat er kansen liggen bij de fysieke aansluiting met de sfeer van het witte kasteel en het oude gebouw. Er liggen ook kansen om een verbinding te maken met het dorp, omdat je dan vanuit de kracht van de plek en vanuit authenticiteit een eigen verhaal kunt vertellen.

74

Dromenlab® De Wetering


Dat betekent ook dat de klassieke voorgevel aan de Kloosterstraat de entree van het gebouw moet kunnen zijn, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van een terras, dat daar uitgebaat kan worden. Hierdoor wordt een nieuwe bar met receptiefunctie de spil van de locatie en kunnen ook alle verschillende facetten van het complex hier samenkomen. Door bijvoorbeeld de horeca en de bieb op een andere manier te combineren met stilteplekken, fflexplekken en een grand café ontstaan er informele mogelijkheden om elkaar te treffen. Door het mixen van functies, mensen, jong en oud, binnen, buiten, Loon-ers en toeristen kan er een gezellige bruisende en levensvatbare plek ontstaan. In het programma is het belangrijk om rekening te houden met de levensstijl van de mensen die in de nieuwe wijken wonen en nu qua werk en faciliteiten hun focus meer buiten het dorp hebben gericht. Er zijn kansen om de nieuwe wijken te verbinden door functies te creëren, zoals werkplekken voor zzp’ers, eigentijdse horeca of een f ilmhuis die voor hen relevant zijn. Zo kan de betrokkenheid van mensen uit de nieuwe wijken vergroot worden. Maar ook de geograf ische ligging van de Wetering als middelpunt van het rustige dorp biedt mogelijkheden. Hierdoor kunnen verbindingen worden gelegd tussen plekken, mensen en bedrijven in het dorp, maar ook met het toerisme (o.a. Efteling) in de regio en recreatie. De Wetering is hierin een hele zichtbare schakel die ook al op routekaarten staat aangegeven als plek om de auto te parkeren. Zo biedt de plek ook kansen om meer fysieke pleinverbindingen te maken in het hart van Loon op Zand. Ook voor het buitenterrein van De Wetering zijn er kansen om ontmoetingen te creëren. Op de hoek van het pand zou een verblijfsplek moeten komen waar een terras in een parkachtige setting ligt. Hierdoor ontstaat een veiliger en autoluwe zone om het gebouw heen, waar mensen zullen blijven hangen. Kinderen kunnen daar ook veilig spelen in een kleine speeltuin. Tijdens het Dromenlab hebben we jongeren gesproken en gemerkt dat De Wetering niet echt leeft en relevant is bij jongeren. Toch merken we dat er wel behoefte is aan activiteiten voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Sport en spel-activiteiten, waaronder games, worden het meest genoemd. De kansen kwamen naar onze mening helder uit de binnengekomen dromen naar voren. Om te beginnen werd het al heel snel duidelijk dat de locatie kwaliteiten heeft, maar dat deze niet worden benut. Herhaaldelijk kwamen de woorden ‘ontmoeten en gezelliger’ naar boven. Mensen zijn trots en betrokken. Vanuit deze betrokkenheid kan er ontwikkeld en ondernomen worden. Er zijn namelijk mogelijkheden om in een nieuwe mix van verbindingen en ontmoeting de kwaliteit van de plek beter te benutten, wat op den duur weer nieuwe energie, inwoners en opbrengsten met zich meebrengt. Veel mensen in Loon op Zand zijn betrokken en op zoek naar ‘ontmoeting’. Zodra De Wetering een plek kan zijn, die mensen waarderen, zullen er velen vrijwillig mee willen werken.

Dromenlab® De Wetering

75


De Loonse Mix

schematieche weergave van het programma en potentiĂŤle aanvullende activiteiten.

+ + + + +

+ + + + + +

dorpsquiz glow midgetgolf familiesport games triathlon

theater-/filmhuis muziek-oefenruimte soos/verenigingsruimte KDV/BSO bibliotheek podium > condoleance

SPORT &

ONTMO

CULTUUR

+ + + + + + 76

DromenlabÂŽ De Wetering

feest kookclub BBQ korenfestival dans/muziek trouwlocatie


+ + + + + +

squash indoor speeltuin lasergame paintball verenigingen zwembad

+ + + + + +

& SPEL

OETEN

HORECA

+ + + + + +

bowling poolen/biljarten feest/festival karaoke pub Quiz spel en hobby

+ + + + + +

ontmoetingsruimte coffeecorner terras grand cafĂŠ leuke bar Contact met buiten

VVV info (on-line) info historie/cultuur info fiets- en wandelroutes flexwerkplekken retail B&B DromenlabÂŽ De Wetering

77


kelder afterparty sters traat

b&b/hotel/ stay-okay/ jeugdherberg

Kloo

feesten, dans, poppentheater, cabaret en try-out

eco-info, VVV, erfgoedhuis

optimale fflexibilite en akoestiek

promenade bibliotheek haaks parkeren

authentiek aanzicht als entree

keuken e faciliteit gezellige bar centraal ONTMOETEN ETEN & DRINKEN

Bieb ge spel, fflexw

gezellig beschut terras parkachtige setting als voortuin, waar men kan neerstrijken en picknicken


sporten voor alle verenigingen optimaal gemixt met andere activiteiten

ts

eit kleinere gezellige zalen voor hobby en vergaderen

en ten

emixt met cafĂŠ en werkplek

parkeren in het groen

verbinding (allure) met het kasteel(veld) tica p i l Ec

Plekkenplan

Mogelijk gedroomde invulling per plek


1

DromenlabÂŽ De Wetering


Dromen in beeld

een moodboard van de potentie, geĂŻnspireerd door de ingekomen dromen DromenlabÂŽ De Wetering

2


1

DromenlabÂŽ De Wetering


DromenlabÂŽ De Wetering

2


aanbevelingen en nu... Ontmoetingsplek In allerlei bewoordingen kwam duidelijk naar voren dat Loon op Zand een ontmoetingsplek wilt hebben. Een warme, gezellige, geborgen en inspirerende ontmoetingsplek. Met hartelijk, gastvrij en dienstbaar personeel. Een plek waar gesport kan worden en waar naast het sporten van alles te doen is: zaken die het dorp nu mist. Activiteiten die mensen samen brengen. Activiteiten die van de Loonse bevolking zijn. Én; voor jong en oud! Want de jongelui, die willen de Loon-ers ook graag meer bieden binnen het dorp. Die ontmoetingsplaats, dat is niet alleen binnen de muren van het gebouw. Ook een terras is gewenst, maar meer nog de buitenruimte beter benutten, vooral voor zaken waarin ontmoeten en ‘eigen’ centraal staan. Binnen en buiten een ander programma. Een programma samengesteld rond de Loonse wensen. Die braderie is niet zo nodig. Liever een f ilm, theater en concerten! Ontmoeten, daar hoort ook recreatie en toerisme bij. Mensen van buiten het dorp gelegenheid bieden om te genieten van alles dat Loon op Zand en zijn omgeving te bieden heeft. De Wetering zou de verzamelplek, het informatiepunt, de uitvalsbasis en het eindpunt kunnen zijn. Liefst goed aangesloten op, en prettig samenwerkend met, lokale ondernemers. Logistiek, gebouw en dienstverlening Over de logistieke aspecten zijn de Loon-ers ronduit positief. ´Niks meer aan doen´, zeggen ze dan in Brabant. De warmte, sfeer, gezelligheid en geborgenheid vertalen een aantal naar: ‘Wissel de bieb en de horeca om’. In de context met ‘mooi, dat oude gebouw met zijn hoge plafonds en veel licht’ een logisch idee. Genieten van de mooie dingen, die bijdragen aan de sfeer die graag gezien wordt. De dienstverlening, daar is veel meer over te zeggen: Zoals het de afgelopen jaren was daar wordt een Loon-er niet blij van. Zoals het daarvoor was, ten tijden van “De Hoorn”, daar was de Loon-er wél tevreden over. Wat ze graag zien is prettig, hartelijk, dienstbaar personeel. Zoals bij ‘ontmoetingsplek’ al aan de orde kwam. Er gaan geluiden op om de horeca in particuliere handen te leggen, en zolang dat niet aan de orde is, dan moet de exploitatie in ieder geval transparant zijn. Wat niet letterlijk gehoord is, maar wel een logische conclusie is: de Loon-ers willen dat er naar hun geluisterd wordt, dat ze een stem hebben waar iets mee gedaan wordt, en dat willen ze niet alleen ten aanzien van de ‘beleidsmakers’ maar ook ten aanzien van de ‘uitbaters’. Conclusies en advies voor de gemeente Loon op Zand Loon op Zand heeft, net als veel andere Brabantse gemeenten, “Het Brabants Manifest” ondertekend. In dit Manifest wordt Haagse “right to challenge” wetgeving vervat in een aantal spelregels, en de ondertekenaars spreken af zich aan die spelregels te zullen houden. De ondertekening van dit Manifest lijkt de symbolische aftrap geweest te zijn van een ontwikkeling waar

84

Dromenlab® De Wetering


gemeente Loon op Zand inmiddels middenin zit: De gemeente is zoekende naar haar rol in een meer participatieve samenleving. Dergelijke transities bewerkstellig je niet op stel en sprong, en daar hebben de WPG en het Dromenlab team staartjes van meegekregen. Bij Provincie Noord Brabant bestaan de begrippen ‘systeemwereld’ en ‘leefwereld’, en deze twee werelden botsen nogal eens met elkaar. Binnen de gemeente Loon op Zand bespeuren wij een ‘leefwereld’ wens, die rekening houdt met gevoelens, sentimenten en wensen van mensen. Tegelijkertijd wordt men geconfronteerd met ‘systeemwereld’ gedrag; verwoede pogingen om gevoelens, sentimenten en wensen te vervatten in de protocollen der bureaucratie. Uit andere ervaringen blijkt dat ‘de burger’ graag de regie naar zich toe haalt, en dat dit ook prima kan. Als je tenminste heldere afspraken met elkaar maakt, daar volledig transparant in bent en daar ook consequent aan vast houdt. De ‘burger’ denkt ook graag met zijn overheid mee, maar verwacht dan wel dat er iets constructiefs gedaan wordt met zijn inbreng. De Wetering in zijn oude vorm, daar hebben de inwoners van Loon op Zand nooit om gevraagd. Zo mogen we uit de Dromenlab opbrengst concluderen. De Loonse bevolking heeft gehoor gegeven aan de oproep om mee te denken, met Dromenlab, met de WPG en met de gemeente. Nu is het aan de gemeente Loon op Zand om ‘iets constructiefs’ te doen met deze inbreng. Stel je als gemeente faciliterend op. Stel de kaders op, en stel deze vast. Geef vervolgens WPG de ruimte om in samenspraak met de Loonse bevolking een volgende stap te maken, een stap waarin ‘dromen’ tot ‘plannen’ worden gesmeed. Laat WPG een ‘toetsingscommissie’ samenstellen, bij voorkeur bestaande uit onpartijdige Loonse private professionals, die de plannen op hun haalbaarheid en op de conformiteit aan de genoemde kaders, toetst. Laat WPG een stemronde organiseren, waarin de Loonse bevolking zijn stem uitbrengt op het plan of de plannen van hun voorkeur. Committeer je als gemeente aan de stemuitslag en faciliteer de WPG en de initiatiefnemers in het realiseren van hun plannen...

Dromenlab® De Wetering

85


86

DromenlabÂŽ De Wetering


colofon

Dromenlab® IDNA (www.idna.nl), Reggy Hulsken, Michel Kolenbrander, Alex Neves, Glenn van der Vleuten, Toine Nagel, Dieneke van Dijken Dromenlab® De Wetering is tot stand gekomen i.s.m. WPG en Gemeente Loon op Zand Fotograf ie Dromenlab® De Wetering Alex Neves

met dank aan

De Wetering Mobile Abri (www.mobileabri.nl) Brabants Dagblad Rond de Toren Stefan van Rijswijk Een ieder die we vergeten zijn specif iek te noemen. Iedereen die spontaan binnen kwam lopen om zijn droom te delen!

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch mechanisch, door fotokopieén, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Dromenlab® De Wetering

87


1

DromenlabÂŽ De Wetering


DromenlabÂŽ De Wetering

2


#Bereik; bij alle woningen zijn 2750 deurhangers bezorgd, artikel in rond de Toren (oplage 3000 st.), 2 artikelen in Branbants Dagblad, 105 posters op ruiten van huizen en winkels, berichtenbereik Facebook staat op 5671.

#Bereik; We schatten dat we zo’n 450 contact momenten hebben gehad in het Dromenlab en op straat, 222 dromen hebben gevangen en er 75 dromen zijn getekend op scholen. Waarschijnlijk heeft heel Loon op Zand wel de Mobile Abri gespot.

Dromenlab De Wetering  

Sluit je ogen en laat je fantasie werken... Zo prikkelde het Dromenlab ondernemers, bewoners en andere belanghebbenden in De Wetering aan de...