Page 1

O V E R

D E

S T R I P A U T E U R S

V A N

U I T G E V E R I J

L

VOORJAAR 2014 UITGEVERIJ L

STRIPS NUMMER 18

GRATIS De triomf van

EKHÖ Eric Heuvel NIEUWE VRIENDEN

Nieuw! Nieuw! Nieuw! AMAZONES VAN TROY ELIXERS TROLLEN VAN TROY LEGENDEN VAN TROY

.


TIEN JAAR UITGEVERIJ L – D

6x

DE BEPROEVING VOOR EEN JUBILEUMPRIJS De Beproeving (1978) is in meerdere opzichten een klassieke huiverroman, over een wereld – onze wereld – die door het virus Captain Trips goeddeels wordt ontvolkt. Door de ogen van de verschillende hoofdrolspelers – ze zijn op onverklaarbare wijze immuun voor het virus – volgt de lezer de totale ontwrichting van de samenleving, uitmondend in de eeuwige strijd tussen goed en kwaad. Voor de vertaling van boek naar graphic novel tekenden de toneelschrijver en scenarist Roberto Aquirre-Sacasa (onder meer van HBO’s Big Love) en tekenaar Mike Perkins (Captain America). ‘De Beproeving heeft alles in zich: avontuur, romantiek, profetische visie, fantasy, realisme, en een doomsdayverhaal.’ – The New York Times Book Review ‘De literaire elite zal het niet hardop durven zeggen, maar De Beproeving bevat alle elementen om zich te kwalificeren als een (zo niet dé) Grote Amerikaanse roman.’ – Popdose.com

ALLE DELEN MET INGANG VAN 1 MEI €9,95 – OP=OP

2004 - 2014


E GROTE VOORJAARSACTIE!


ERIC HEUVEL MAAKT NIEUWE VRIENDEN Tientallen experts uit binnen- en buitenland, docenten en jongerenwerkers adviseerden mee, honderden jongeren lazen mee. Waar hebben we het over? Over Nieuwe vrienden, in elk opzicht een bijzonder album dat op De Stripdagen 2014 in Gorinchem feestelijk werd gepresenteerd.

Een geheugensteun: eerder maakte tekenaar Eric Heuvel op het

h i st o r i s c h a s p e c t

terrein van het educatieve beeldverhaal opvallend school met De

Toch is de aanpak een andere dan die, bijvoorbeeld in De ontdek-

ontdekking (in de VS genomineerd voor de Eisner Award voor Best

king en De zoektocht. Het historische aspect is niet zo nadrukkelijk

Publication for Kids), De zoektocht en De terugkeer. Met Nieuwe

aanwezig.

vrienden, in samenwerking met scenarist Frank Jonker en tientallen

Eric Heuvel: ‘Dat is niet helemaal waar. Het project werd aanvanke-

experts op het terrein van de jeugdbegeleiding, richtte zijn teken-

lijk opgestart op initiatief van een woningbouwvereniging die na

pen zich deze keer op de stadsjeugd in Amsterdam-Oost, voor wie

de oorlog het woningbezit van een Joodse woningbouwvereniging

de alledaagse werkelijkheid inwisselbaar is met die van de jeugd in

was gaan beheren. De vereniging, Ymere, wilde een verhaal over de

om het even welke Europese metropool. Voor Eric Heuvel een ande-

bijzondere geschiedenis van de wijk. Kort door de bocht: vele

re benadering, een andere beleving.

stappen later werd voor het project, waar de Anne Frank Stichting

Eric Heuvel: ‘Het meeste plezier heb ik beleefd aan de wandelingen

bij betrokken werd vanwege hun expertise op het gebied van dit

door de wijk aan de hand van een buurtregisseur. Hetzelfde geldt

soort educatieve strips, een andere insteek gekozen. Het is nu een

voor de wandelingen met een historicus. Er kwamen een heleboel

verhaal over de problemen die de jeugd van nu in Amsterdam-Oost

details en aardige wetenswaardigheden over Amsterdam-Oost aan

ondervindt. Problemen die niet zoveel verschillen van de proble-

het licht. De informatiepanelen bij het Albert Heijn-filiaal – in het

men in andere grote Europese steden. De wijkgeschiedenis zit er

album een niet bij naam genoemde supermarkt – laten heel wat

evenwel stevig in verwerkt. De spelende kinderen die de brief van

wijkhistorie zien. Mijn schoonvader komt uit de buurt waar het

de onderduiker vinden, die het verhaal aan het rollen brengt.

verhaal zich afspeelt, dat gaf ook een extra laagje.’

Vergeet niet dat de wijk in de Tweede Wereldoorlog een getto-


achtig karakter had. Dat was ook van invloed, speelt mee. Historisch verleden, discriminatie en voordelen en jeugdproblematiek in het algemeen, in de multiculturele setting van nu, dat zijn samengevat de thema’s van Nieuwe vrienden.’ zwerftocht Het verhaal van Nieuwe vrienden speelt zich af op en rond de Tugelaweg in Amsterdam-Oost. Het leven is er hard. Vooral als je middelbare scholier bent. Dat ervaart Alex als hij tegen zijn zin in met zijn alcoholverslaafde vader naar Amsterdam verhuist. Hij mist er alles wat hem lief is: zijn moeder, zijn vrienden, zijn voetbalmaatjes. En het wordt allemaal nog veel erger als zijn klasgenoten hem – afkomstig uit een klein dorp – zwaar op de korrel nemen. Nieuwe vrienden maken zal niet gemakkelijk zijn. Daar komt evenwel verandering in als

Alex op een zwerftocht door de buurt een meisje uit zijn klas stiekem een oud, leegstaand gebouw ziet binnengaan. Wat zoekt ze daar? Heeft ze iets te verbergen? Het antwoord op de vragen maakt dat Alex’ leven daarna nooit meer hetzelfde zal zijn. Nieuwe vrienden – Eric Heuvel & Frank Jonker, gebonden, 56 blz., €17,95, Uitgeverij L


D e

w e r e l d e n

In het fantasy-verhaal wordt doorgaans niet uitgegaan van de wereld zoals ze is of zou kunnen zijn, maar van een verzonnen wereld, met in de meeste gevallen sprookjesachtige, bovennatuurlijke of magische elementen, en dit alles veelal gepresenteerd tegen een middeleeuws decor. Het ijkpunt van de fantastische roman, hét fantasy-model, is natuurlijk J.R.R. Tolkiens The Lord of the Rings. Deze wereldberoemde trilogie bevat alle verplichte figuren, decorstukken en thema’s van het genre zoals wij dat nu kennen. En, het zij maar meteen gezegd, het valt niet mee om nu, bijna vijftig jaar later, met een oorspronkelijke fantasy-wereld, compleet met mythen en geschiedenis, op intelligente wijze voor de dag te komen. Met dit in het achterhoofd is Lanfeust van Troy een daad van virtuoze verbeeldingskracht.

v a n ¨ , DAT IS D EKHoÖ

Al meteen bij de verschijning (1994) van het eerste album van Lanfeust zagen bedenker en scenarist Christophe Arleston en tekenaar Didier Tarquin de populariteit van hun held ver boven het maaiveld uitrijzen en nu, twintig jaar later, zit er nog steeds groei in. Mede

Je vindt er dezelfde steden, dezelfde landen, maar alles is er net iets anders, want het is een wereld zonder elektriciteit. Je kunt er geboren worden of er vanaf de aarde naartoe gebracht worden door de Preshaunen, van wie niemand precies weet wat ze willen…

dankzij afgeleide reeksen als Veroveraars van Troy, Legenden van Troy, Trollen van Troy en Cixi van Troy is de wereld van Troy inmiddels een begrip bij strip- én fantasy-liefhebber. Redenen genoeg om het jubileumjaar 2014 (10 jaar Uitgeverij L, 2004 - 2014) te beginnen met een overzichtje van de vele en interessante plannen van Christophe Arleston. Zo zal Lanfeust Odyssey, na Lanfeust van Troy en Lanfeust van de sterren de derde grote Lanfeustsaga, uiteindelijk acht delen tellen. Eerder dit jaar verscheen deel vijf, Valstrik in het zand, waarin de zoektocht naar de legendarische Magohamoth onverdroten wordt voortgezet. In de jaarteling van Troy spelen de avonturen van Lanfeust zich af omstreeks 4010. Die

Maar de komst van Fourmille en Yuri heeft het evenwicht verstoord dat de Preshaunen in stand hielden: Fourmille wordt bezocht door geesten, waarvan ze de problemen moet oplossen voordat ze weer zichzelf wordt. Als ze van kapsel verandert, is ze bezeten door een andere persoonlijkheid…

andere grote Troy-reeks, Trollen van Troy, is ruwweg gesitueerd om en nabij het jaar 3700. Na een korte onderbreking vanwege privéomstandigheden van tekenaar Mourier, zit de vaart er weer goed in. Dit voorjaar verschijnt alweer het zeventiende deel, Het huwelijk van Waha. Iedereen weet, trollen zijn veruit de gevaarlijkste wezens op Troy, niet alleen voor de mensen, maar ook voor elkaar. Dat maakt de vraag interessant wat er gebeurt als een (half?) trollin zich overgeeft aan het huwelijk. Gaat dat wel goed?

LINKS-

Eens rustig slapen is er bij de trollen van Troy niet bij.

Enig oponthoud is er bij Veroveraars van Troy, de reeks die begint in het jaar 30, kort na de

BOVEN

ontdekking van Troy. De verschijningsdatum van deel 4, De Adelaarsberg, het verhaal van

RECHTS

de zoektocht van de dappere Witteblad naar haar verdwenen ouders, is nog onzeker. Het hiaat zal het Troy-plezier dit jaar niet al te zeer bedrukken. Immers, in april verschijnt het

- Wie is wie in de spiegelwereld van Ekhö.

- Dany pakt zeer dynamisch uit met de Amazones van Troy.


A r l e s t o n E AARDE MAAR NIET HEUS

U P DAT E deze dames in elk opzicht anders zijn dan de gemiddelde stripheldin. En dat klopt. Lynche en Raya zijn huurlingen. In het eerste deel, Yquem de Welwillende, ontdekten ze dat de liefdadigheidskruistocht

FOURMILLE GRATULE bevond zich in het vliegtuig naar New York toen ze terechtkwam op Ekhö. Daar wachtte haar een erfenis en nu staat ze aan het hoofd van een vreemd artistiek agentschap.

YURI PODROV informaticus en buurman van Fourmille in het vliegtuig, kwam ongelukkigerwijs samen met haar op Ekhö terecht. Hun karakters botsen regelmatig.

GRACE LUMUMBA is geboren op Ekhö. Ze is de trouwe secretaresse van het agentschap Gratule en in haar verloren uurtjes is ze stripteasedanseres Yumma.

SIGISBERT VAN MOTAFIUME is een Preshaun, een jonge notarisklerk. Hij heeft de opdracht in de gaten te houden dat de aanwezigheid van Fourmille en Yuri het wankele evenwicht van de spiegelwereld niet te veel verstoort.

DE PRESHAUNEN zijn vreemde, gekunstelde wezentjes die zorgen dat Ekhö goed functioneert: met behulp van vreemde apparaten onderhouden ze dat wat ze het Thaumische Evenwicht noemen. Ze drinken hun thee op vaste tijden, anders kunnen ze veranderen in oncontroleerbare monsters.

tweede deel van Amazones van Troy, op scenario van Arleston en Melanÿn en met tekenwerk van de onvolprezen Dany (Roze Bottel). Volgens de Troyse jaartelling zijn deze verhalen gesitueerd in de periode rond 1450. De hoofdrolspelers zijn twee beeldschone vrouwen, Lynche de Scherpe en Raya de Rossige, namen die doen vermoeden dat

van de Yquem uit de titel, bepaald niet tot doel had de hongerenden van Delpont van een wisse dood te redden. In deel twee, Het Goud der Diepten, weten Lynche en Raya te ontsnappen uit de kerkers van de woonstee van Yquem en zijn vreeswekkende meester, Mÿrgl de metamorf. Ze besluiten achter de liefdadigheidskaravaan van Yquem aan te gaan. Zullen ze op tijd zijn om een drama te voorkomen?


Ook over de andere reeksen die aan de verbeelding van Arleston ontspruiten is nieuws te melden. Dit najaar verschijnt deel 12 in de reeks Ythaq, De Sleutels van het Niets. Dit voorjaar nog verschijnt het derde boek van Elixers, De Wind van Nergens. Een geheugensteun: Elixers verhaalt van de avonturen van Tolriq, student aan de universiteit van Magie, en die van de eigenzinnige, door grillige stemmingen geplaagde prinses Murmilla, en die van een wonderlijk diertje dat (in meerdere opzichten) niet helemaal van deze wereld is. Maar alle ogen zijn natuurlijk gericht op het tweede deel van Ekhö – De Spiegelwereld, een sprankelende combinatie van steampunk en de talenten van meesterverteller Arleston en meestertekenaar Barbucci, jawel, hij van het sfeerrvolle SkyDoll. In het eerste deel, New York, dat eind vorig jaar verscheen en meteen een eclatant succes was, maakten we kennis met de beeldschone Fourmille. Op weg naar New York wordt ze aan boord van het vliegtuig aangesproken door een eekhoorn (!) die sterk aandringt dat zij de erfenis accepteert van haar tante Odelalie.... die twintig jaar geleden is verdwenen. Nauwelijks is ze van haar verbazing bekomen of de 747 wordt door bliksem getroffen. Fourmille verliest het bewustzijn. Als ze weer bijkomt vliegt ze op de rug van een draak boven Manhattan, New York, maar wel een Manhattan dat regelrecht afkomstig lijkt uit een fantasy-game. Eenmaal weer met vast grond onder de voeten wordt Fourmille duidelijk dat een vreemd ras, de Preshaunen, het voor het zeggen heeft in deze parallelwereld, de spiegelwereld... Ekhö. En dat roept niet alleen de nodige vragen op, dat vraagt om actie. In het tweede avontuur op Ekhö, de spiegelwereld, waar alles net even anders is als in onze wereld, zo is inmiddels duidelijk, vliegt Fourmille in gezelschap van de informaticus Yuri en haar secreta-

resse Grace, die in haar vrije tijd stripteasedanseres is, terug naar Parijs... met de ochtenddraak van Air France. Hun wacht een lucratief contract in het befaamde etablissement de Rosse Manege. Nauwelijks zijn ze gearriveerd of de Preshaun Sigisbert, die er voor moet zorgen dat de aanwezigheid van Fourmille en Yuri het wankele evenwicht van Ekhö niet verstoort, een onregelmatigheid in het Thaumische evenwicht signaleert. En iedereen weet dat als Preshaunen, een vreemd ras van wie niemand precies weet wat ze willen, niet op vaste tijden hun kopje thee kunnen drinken, ze soms veranderen in oncontroleerbare monsters. Wat verstoort het evenwicht in Paris Empire? Ekhö – Paris Empire verschijnt april 2014 zowel in hardcover als in softcovereditie. Wordt vervolgd!

- Wat levert in Ekhö het lucratieve contract in het befaamde etablissement de Rosse Manege op?

BOVEN

- Het wachten op het derde deel van Elixers is zeer zeker de moeite waard geweest.

LINKS


VERSCHIJNINGSKALENDER

Reeds verschenen

Reeds verschenen

softcover, 978 90 245 6305 0, € 8,90, 64 blz.

hardcover, 978 90 245 6505 4,

hardcover, 978 90 245 6306 7, € 16,90

€ 17,95, 56 blz.

Reeds verschenen

April

softcover, 978 90 245 6303 6, € 8,90, 48 blz.

softcover, 978 90 245 6430 9, € 8,90, 48 blz.

hardcover, 978 90 245 6304 3, € 16,90

hardcover, 978 90 245 6431 6, € 16,90


VERSCHIJNINGSKALENDER

April

Mei

softcover, 978 90 245 6428 6, € 8,90, 64 blz.

softcover, 978 90 245 6432 3, € 8,90, 48 blz.

hardcover, 9789024564293, € 17,90

hardcover, 978 90 245 6433 0, € 16,90

Mei

Juni

softcover, 978 90 245 6126 1, € 8,90, 48 blz.

Hardcover, 978 90 245 6427 9,

hardcover, 978 90 245 6127 8, € 17,90

€ 16,90, 48 blz.


Juli

Eclips Fantasy & Eclips Strips is een uitgave van Uitgeverij Luitingh ~ Sijthoff B.V. Postbus 289 1000 AG Amsterdam Uitgever Jacques Post Redactie Maarten Basjes Eindredactie Floor Appelman

Varuschka Uhlenkamp Yvonne Verschuur Redactionele medewerkers

Floor Appelman, Dominik Broniek, Kim van Dijk, Tom Harmsen, Marco Lap, Michiel Rigters, Varuschka Uhlenkamp, Derk Venneman, hardcover, 978 90 245 6536 8, € 16,90, 48 blz.

Juli

Yvonne Verschuur Vormgeving Rudy Vrooman Productie Lideke Kruizinga Paul Wilders Publiciteit Michiel Rigters mrigters@lsamsterdam.nl Copyright © 2014 Uitgeverij Luitingh ~ Sijthoff B.V. Alle rechten voorbehouden. Omslagillustratie Eclips Strips © 2014 (copyrighthouder AMC

Productions/Arleston/Barbucci) Omslagillustratie Eclips Fantasy © 2014 (copyrighthouder

Warner Bros. Home Entertainment Benelux/ Home Box Office, Inc. All rights reserved) Deze editie van Eclips, voorjaar 2014, is G R A T I S verkrijgbaar in boekhandel en speciaalzaak in Nederland en België.

softcover, 978 90 245 6537 5, € 8,90, 56 blz. hardcover, 978 90 245 6538 2, € 16,90

In verband met de vroegtijdige bekendmaking van de in deze Eclips opgenomen titels wordt voor de vermelde verkoopprijzen, omvangen en verschijningsmaanden een voorbehoud gemaakt.

Eclips Strips (voorjaar 2014)  

In deze Eclips aandacht voor nieuwe strips van Eric Heuvel (Nieuwe vrienden), Christophe Arleston (Ekhö, Trollen van Troy, Amazones van Tro...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you