Page 60

Xiulet

Educació Especial

Els nens amb TEL es senten “estrangers” en la seva pròpia llengua.

PARLAR

malament

NO

implica

PENSAR

malament.

La prevalença en TEL és del 2 al 7% i és més freqüent en nens que en nenes.

2. El llenguatge de l’ infant amb TEL. Les característiques del llenguatge dels infants amb TEL són difícils de definir pels diversos graus de gravetat i perquè poden estar afectats un o més d’un dels components del llenguatge ( fonologia, morfosintaxi, semàntica i pragmàtica).

58

Profile for david

Revista escolar. El Xiulet.  

Revista escolar. El Xiulet.  

Profile for droma
Advertisement