Page 1

Utdanning - Jobb - Karriere Trøndelag 2012/2013

For elever og studenter til bruk i fagene “Utdanningsvalg” og “Prosjekt til fordypning”, og som forberedelse til utdanningsmesser i Trøndelag.

MULIGHETER


”Å ta et karrierevalg for resten av livet når man er 14 - 20 år, er ikke lett!” MULIGHETER For at eleven/studenten skal kunne ta et godt valg, er det viktig at hver enkelt mottar tilstrekkelig med informasjon om de forskjellige valgmulighetene. Derfor ønsker vi å veilede leserne til å gjøre gode og fonuftige utdanning- og yrkesvalg, gjennom realistisk og ærlig informasjon direkte fortalt av elever, studenter eller ansatte i de aller fleste bransjer.

innHOld s.3

Hvordan bruke boken

s.5

Studieforberedende/Studiespesialisering

s.17

Høyere utdanning

s.37

BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

s.45

DESIGN OG HÅNDVERK

I Muligheter kan leseren la seg inspirere av profilerte bedrifter, organisasjoner, offentlige etater og utdanningsinstitusjoner som vil fortelle om sin virksomhet, hva som forventes av deg, og hvorfor du skal ta nettopp dette valget. Vi gir et spesielt godt innblikk i lokale utdanning- og yrkestilbud, men synliggjør også karrieremuligheter i resten av landet.

s.47

ELEKTROFAG

s.55

HELSE- OG OPPVEKSTFAG

s.63

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

s.67

NATURBRUK

s.71

RESTAURANT- OG MATFAG

s.77

SERVICE OG SAMFERDSEL

s.79

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

Boka inneholder også linker til oppgaver, læreplanmål og kompetansemål laget i samarbeid med offentlige opplæringsetater, slik at hver enkelt kan jobbe med informasjonen i boka for å forberede seg best mulig før valgene skal tas. Bruk gjerne oppgavene i undervisning eller i samtale med rådgiver, foreldre eller venner.

s.89

Leve, bo og jobbe

s.95

Elevoppgaver

Tenk riktig, tenk smart, tenk på deg selv. Lykke til! Med vennlig hilsen Redaksjonen

FORL AG

HUSK SØKNADSFRISTENE! Videregående opplæring:

1. MARS 2013 www.vigo.no

Høyere utdanning:

15. APRIL 2013 www.samordnaopptak.no

Muligheter Trøndelag 2012/2013 er et produkt fra Drivkraft Forlag. Muligheter Trøndelag 2012/2013 distribueres i Trøndelag til alle elever i 8, 9. og 10. årstrinn, videregående skoler, høgskoler og universitet, samt utvalgte karrieresentra og NAV. Muligheter Trøndelag 2012/2013 er finansiert av bedriftsprofiler, og redaksjonelt stoff er produsert av redaksjonen på eget initiativ og for egen regning. Drivkraft Forlag tar forbehold om eventuelle feil eller mangler i matriell levert av eksterne bidragsytere.

Ansvarlig utgiver: Drivkraft Forlag Saudagaten 2, STAVANGER Postadresse: Saudagaten 2, 4012 STAVANGER (+47) 51 50 68 00 www.drivkraft.no www.muligheter.no Design: Drivkraft AS www.drivkraft.no Markedskontakt: Drivkraft Forlag

2


Mange vil gi råd

men du må tenke selv! Som elev på ungdomskolen og i videregående skole har du rett på utdannings- og yrkesrådgiving som en del av læreplanen. Boken Muligheter Trøndelag kan med fordel brukes i fagene ”Utdanningsvalg” på ungdomsskolen og i ”Prosjekt til fordypning” på videregående skole. Muligheter Trøndelag presenterer kommuner, utdanningsinstitusjoner, organisasjoner og bedrifter som er opptatt av at unge mennesker velger en utdanning som bidrar til å dekke deres behov for dyktige mennesker om akkurat dette yrket, denne utdanningen eller denne bedriften. I tillegg møter du mange som allerede har tatt et valg, og du kan lese om hvorfor og hvordan de har kommet dit de er nå. Vi håper du lar deg inspirere og ønsker deg lykke til i ditt utdanning- og yrkesvalg.

Vi ønsker tilbakemeldinger fra rådgivere om bruk av boken og nettstedet www.muligheter.no Ris og ros sendes til: tekst@muligheter.no Ansvarlig redaktør: Leif Roger Torgersen, Drivkraft Forlag Tekst: Kjetil Hustveit, Anne Oma Design: Kristin T. Knutsen

Nytt av 2012 er Muligheter© også tilgjengelig for alle elever og lærere (og foreldre) som en applikasjon hos læringsplattformen www.itslearning.no

Instrukser til bruk av It’s Learnings Muligheter-app: Legg inn “Muligheter” som verktøy i tekstredigeringsverktøyet ved å klikke på “Sett inn”-boksen og deretter velge “Bla gjennom App-bibliotek”. Skriv inn “Muligheter” i søkefeltet og klikk “Inkludér denne appen”. Du kan nå enkelt koble til muligheter.no-sider ved å velge “Muligheter” under “Sett inn”. Du vil da få opp muligheter.nonettsiden i nytt vindu, og kan surfe til du finner siden du er på jakt etter. Når du har funnet den riktige siden, klikker du på ‘It’s Learning’-knappen øverst og du vil få inn et plassholder-bilde der hvor du hadde markøren i tekstområdet, denne boksen kan flyttes rundt etter behov. Boksen vises som en link til den aktuelle muligheter.no-siden etter at artikkelen er lagret.

3


Foto: GT

FORBEDRE EN KARAKTER? VI KAN EKSAMEN.

For mer info: SMS A7 til 2242 Ring 73 88 40 20

anning etter Sonans 9 av 10 som søkte høyere utd dier. Velg mellom kurs har allerede startet sine stu ligheter for både dagi forskjellig tempo, med mu m privatist hos oss og kveldsundervisning. So nger. får du oppfølgingen du tre

son ans .no /tr ond hei m


Studiespesialisering du som velger studiespesialisering bør i utgangspunktet like å arbeide med teoretiske fag. velger du programområde for formgivingsfag, bør du ha estetisk sans og kreative evner og anlegg. Første året kan du velge å starte med bare fellesfag. andre året velger du fordypning innen ett av programområdene formgivingsfag, realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. du kan også velge å starte med fordypning i formgivingsfag allerede fra første året.

STUdIeFOrBeredende/ STUdIeSPeSIalISerIng

STUdIeFOrBredende/ STUdIeSPeSIalISerende

avhengig av skolens tilbud, kan du også velge programfag fra andre studieforberedende utdanningsprogram og programfag fra andre programområder i eget utdanningsprogram. Utdanningsprogrammet gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter. alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse. Les mer på: www.vilbli.no - www.muligheter.no - www.realfag.no www.velgriktig.no - www.thorastorm.vgs.no - www.trondheim-katedral.vgs.no www.nlmvgs.no - www.69nord.no - www.fivai.no

DETTE BØR DU VITE OM UTDANNINGSVALGET For elever - læreplanmål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Studiespesialiserende –> Læreplanmål - Oppgaver For lærere - kompetansemål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Studiespesialiserende –> For lærere - Kompetansemål

5


THORA STORM VGS

det åPenBARe vAlGet elisabeth naust og Ulrikke Stavnes har valgt å opparbeide seg studiekompetanse via to helt spesielle utdanningsprogram. Thora Storm videregående skole er nemlig helt alene i fylket om å kunne tilby programmene ”Studiespesialisering med formgivning” og ”Helse- og oppvekstfag med studiekompetanse”. Med sin sentrale beliggenhet er Thora Storm vgS et populært valg blant byens og regionens ungdommer på utkikk etter et fotfeste før eventuelle studier skal påbegynnes. Over 1100 elever tilbringer ukedagene sine på skolen midt i Trondheim sentrum, innen fagtilbud som varierer fra forskjellige studiespesialiseringskombinasjoner til service og samferdsel, design og håndverk og helse- og oppvekstfag. Og det er særlig studiespesialiseringstilbudene som fikk elisabeth og Ulrikke til å se på Thora Storm vgS som et smart valg på vei mot høyere utdanning. – Jeg er veldig glad i tegning og kunst, men synes det virket litt skremmende å velge design og håndverk på grunn av at man ikke får generell studiekompetanse. Jeg vet jo ikke om jeg plutselig får lyst til å jobbe innen noe helt annet om noen år. derfor så jeg på studiespesialisering med formgivningsfag som det perfekte kompromiss, forteller elisabeth som er i gang med det tredje året på linja. 6

Helse- og oppvekstfag med studiekompetanse-eleven Ulrikke er enig i valget om å gardere seg, men har mer konkrete planer for fremtiden. – drømmen min har alltid vært å jobbe med mennesker, samtidig som jeg er lysten på ta høyere utdanning for å jobbe i ambulanse eller som sykepleier. derfor går jeg nå vg2 Helsesekretær der jeg til slutt ikke bare blir autorisert helsesekretær, men også direkte kvalifisert til å søke høgskole eller universitet gjennom min generelle studiekompetanse. KREVENDE, MEN KJEKKE DAGER Ulrikke og elisabeth beretter videre at man må være villig til å ofre litt fritid for å gjennomføre fagprogrammene, men understreker at gevinsten er større og mer verdifull enn de lange dagene. – Totalt har vi vel 42 timer i uka. det høres kanskje mye ut, men det er faktisk en vanesak. Tiden flyr når man har det morsomt, smiler Ulrikke og legger til at elevene og lærerne får et utrolig bånd når de omgås så mye, noe som igjen styrker engasjementet blant elevene. – På Thora Storm vgS har administrasjonen vært smarte og fordelt kunstfagene på totalt åtte timer til mandagene og fredagene, slik at man får en myk start på uka og en herlig avslutning, legger elisabeth fornøyd til.


Trøndelag

Thora Storm videregående skole (TSV) ligger i sentrum av Trondheim. Skolen er en videreføring av adolf Øiens skole og gerhard Schønings skole. det arbeides med et nytt skolebygg for den sammenslåtte skolen på tomta til adolf Øiens skole. Elisabeth Naust

Ulrikke Stavnes

ØNSKER NYE ELEVER VELKOMMEN de to elevene skal straks fortsette skoledagen, men bruker anledningen til å anbefale skolen og spesielt utdanningsprogrammene til fremtidige søkere. – Personlig har jeg utviklet meg utrolig mye siden jeg begynte her. Jeg er mer trygg på det jeg gjør, både teknisk og visuelt, og har lært veldig mye. årene her har definitivt hjulpet meg som kunstner, forteller elisabeth. – Thora Storm er en fin skole hvor alle kommer godt overens. det er rett og slett artig å være elev, avslutter Ulrikke.

På Thora Storm VGS har administrasjonen vært smarte og fordelt kunstfagene på totalt åtte timer til mandagene og fredagene, slik at man får en myk start på uka og en herlig avslutning.

Studiespesialisering

Thora Storm VGS

TSv har i dag ca. 1100 elever og mange ulike tilbud: studiespesialisering (vanlig, med entreprenørskap, med formgivingsfag eller tilbud for minoritetsspråklige), design og håndverk (mulighet for 3-årig løp), helse- og oppvekstfag (mulighet for 3-årig løp) og service og samferdsel. les mer på vår hjemmeside Midtbysamarbeid et viktig fortrinn ved å være elev ved TSv er det omfattende samarbeidet mellom vår skole og Trondheim katedralskole. vi har felles ringetider, årsplan og fagtilbud. det vil si at elevene får et svært variert tilbud av fremmedspråk: fransk (i og ii), italiensk (i), spansk (i og ii), tysk (i og ii) og kinesisk (ii) som obligatoriske språk, og engelsk, fransk, spansk og latin som programfag. i tillegg får elevene et meget omfattende tilbud av programfag – trolig et av landets beste! Læringstrykk og omsorg Skolen har arbeidet mye med verdistyring, og har bestemt at følgende kjerneverdier skal være retningsgivende for oss: engasjert – inkluderende – ordentlig. Som skole ønsker vi å framstå med høyt læringstrykk, men også med et våkent blikk for hver elevs behov og stor omsorg for elevenes trivsel.

www.thorastorm.vgs.no 7


INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB)

FORBeRedeR deG På den stORe veRden Trondheim Katedralskole er den eneste skolen i Trøndelag som tilbyr iB diploma Programme, det internasjonale undervisningsprogrammet som tilbys på mer enn 2300 skoler over hele verden. iB. international Baccalaureate. lettere å forstå enn å uttale, og sannsynligvis ukjent for mange av oss. iB-utdanning er et smart valg, spesielt hvis fremtidsplanene innebærer noen år på universitet. Hvorfor? Utdanningen er internasjonal og godkjent av universiteter over hele verden, noe de tidligere Trondheim Katedralskole-elevene Ole edvard andreassen og Kristin egeland har brukt til sin fordel. Hvorfor valgte dere nettopp IB? Ole: Jeg så på iB både som et springbrett til videre studier i utlandet og som en mulighet til få større akademiske utfordringer der og da. Kristin: Jeg hadde venner som gikk iB og fortalte meg om systemet, at man hadde færre fag og kunne bruke mer tid på fagene man er mest interessert i. Fortell litt om hvordan undervisningen på IB er lagt opp. Ole: På iB har vi seks fag, tre ”Higher level” fag som undervises fem timer i uka og tre ”Standard level” fag som undervises

8

tre timer i uka. all undervisning er naturligvis på engelsk, med unntak av norsk og fremmedspråk, og ca. åtti prosent av sluttkarakteren bestemmes av avsluttende eksamen. Kristin: Som Ole sier, har elevene seks fag og går to år som bygger opp mot avsluttende eksamen. alt du lærer og gjør er lagt opp slik at du skal møte forberedt på eksamen, og i mellomtiden har man en del prøver og innleveringer som ikke teller så mye. Jeg synes dette var en fantastisk måte å lære på, for da kunne du forsøke og deretter få tilbakemelding uten at det gikk utover standpunktkarakteren. Fortell litt om forskjellen på ”Higher level” og ”Standard level” fag. Kristin: På iB velger du tre til fire fag som du vil fordype deg i. dette kalles ”Higher level” fag. Jeg valgte å ta matematikk, fysikk og kjemi på ”Higher level”, og fikk dermed en større fordypning enn det tilsvarende fag på studiespesialisering gir. Ole: Jeg valgte to litteraturfag på ”Higher level”, engelsk og norsk litteratur. et rent litteraturfag med fokus kun på nærlesing av tekst og kritisk analyse tilbys ikke i det norske skolesystemet. Jeg hadde to. det ble med andre ord noen timer med skjønnlitteratur signert dostojevskij, Beckett, Camus og så videre.


Trøndelag

Trondheim Katedralskole (Scholae Cathedralis nidrosiensis), populært kalt «Katta», er norges eldste skole med røtter tilbake til 1100-tallet. Skolen har tilbudt iB diploma Programme siden 1989.

Hva var det kjekkeste med skolegangen på Trondheim Katedralskole? Ole: det var mye solidaritet i klasserommet, og det var absolutt ingen skam i å ha faglig fokus og å like å jobbe med fag. vi hadde et faglig sterkt miljø, noe jeg likte veldig godt.

international Baccalaureate diploma Programme er et toårig studieforberedende kurs som fører fram til en internasjonal eksamen anerkjent for opptak til universiteter over hele verden. iB-diplomet gir studiekompetanse på linje med vg2 og vg3 i utdanningsprogram for studiespesialisering ved opptak til norske universiteter og høyskoler.

Kristin: Jeg satte pris på hvordan retningslinjene var klargjort. Man får blant annet gjerne se oversiktene lærerne bruker for å korrigere arbeidet ditt, noe en lærer mye av.

Programmet kan søkes av elever med vg1 studiespesialisering fra alle videregående skoler i fylket eller tilsvarende utdanning fra andre land.

Hvor viktig har IB på Trondheim Katedralskole vært for deres skolegang? Ole: lærerne på ”Katta” fokuserer virkelig på at elevene skal fremme selvstendige argumenter og ”tenke sjøl”, som Trond viggo så fint sa. i tillegg var språkkunnskapene jeg tilegnet meg uunnværlige. Jeg går nå filosofi og økonomi på University of Oxford, et av de ti beste universitetene i verden – det hadde jeg ikke klart uten iB.

Undervisningen på iB foregår med engelsk som arbeidsspråk, noe som gir et godt grunnlag for videre universitetsstudier i utlandet der engelsk er dominerende både innenfor forskning og undervisning, og også i norge der både lærebøker og undervisning ofte er på engelsk.

Kristin: For det første har iB gitt meg en utrolig bra studieteknikk. å bli så flink i engelsk har også vært nyttig. Jeg studerer nå industriell økonomi og teknologiledelse på nTnU i Trondheim og spesielt eksamensdrillingen på iB har hjulpet meg masse med overgangen til universitetet. Måten iB og universiteter jobber på er i det hele tatt ganske likt.

det er færre fag på iB i forhold til i norsk videregående skole men større fordyping i hvert fag. alle fag har avsluttende eksamener. disse eksamenene er de samme for alle iB elever og blir vurdert av eksterne sensorer etter et system basert på fastlagte vurderingskriterier, noe som gir høy grad av forutsigbarhet.

Drømmen for leseren er å gå IB. Hvordan bør denne personen forberede seg, hva bør tenkes på på hvilke egenskaper trengs for å lykkes? Ole: les engelske bøker, se engelske filmer uten undertekster og ikke minst snakk engelsk. neste tips er å ha fokus. alt leder opp til eksamen og det er viktig å ikke være distrahert i ukene i forkant. Til slutt, gled deg til faglige utfordringer. Kristin: ikke vær bekymret for engelsken, men forbered deg. det kan være en stor overgang i begynnelsen, men i løpet av kort tid tenker du nesten ikke over det. Til slutt er du oppslukt i iB-systemet og vil at alle andre også skal ta del i det.

Studiespesialisering

Trondheim Katedralskole

Kontaktinfo: Trondheim Katedralskole elin Øksnes, iB-koordinator Munkegt. 8 7013 Trondheim (+47) 73 19 55 00 elin.oksnes@stfk.no

www.trondheim-katedral.vgs.no 9


NLM VGS

en skOleGAnG Full Av OPPlevelseR På nlMvgs-skolen Sygna vgS får du et hav av opplevelser du sent vil glemme. Omgitt av fjell og fjord i vakre Balestrand kommune finner du Sygna videregående skole. Skolen er en av flere såkalte kristne friskoler i norge som eies og drives av norsk luthersk Misjonssamband (nlM). Og for å avkrefte myten med en gang: Her må du ikke være kristen for å eksamineres, nlMvgs-skoler er nemlig åpne for elever fra alle religioner og livssyn. – det er opp til hver enkelt å bestemme hvor mye religionsrelatert man vil delta på. Man har obligatorisk morgensamling og kristendomsfag på vg1 og vg2, men utenom det er det valgfritt, forteller even Moss lundemo (18) fra Skarnes i Hedmark. TRIVES GODT even har tatt den lange veien fra Østlandet for å gå på internatskole i ”ukjente” Balestrand, et sted han tilfeldigvis kom over etter en liten økt med googling. 18-åringen er imidlertid snar med å understreke at valget med å flytte på seg absolutt ikke har vært noe han har angret på. – det var et lite kultursjokk når jeg nervøs og spent trippet over dørkarmen i resepsjonen for å hente nøkkelen til rommet. Her var jeg midt i Balestrand, helt alene på den 10

andre siden av landet uten noen forbindelser. Men det snudde fort, smiler han før han utdyper. – Omtrent alle hilste og sa hei første dagen. Folk var skikkelig utadvendte og imøtekommende. TUR TIL GRAN CANARIA even er i avsluttende del av det andre skoleåret på Sygna. Med tung idrettsbakgrunn fra fotball og vannski og med et ønske om studere ved norges idrettshøgskole, valgte even å gå idrettsfag for å få mest mulig ballast før eventuelle studier. det er bare å lene seg tilbake og la seg rive med når even forteller hva som skjer på dette spennende studievalget. – Personlig er jeg skråsikker på at Sygna har den beste idrettslinja i forhold til internatskoler. ikke bare har vi flinke lærere som er dyktige på det teoretiske, men vi har også spennende praksis. Blant annet har vi vært på galdhøpiggen og reist på én ukes treningsleir til lanzarote, hvor vi drev med alt fra tennis og vannpolo til langdistansesykling og vindsurfing. det er rett og slett dritkult, konkluderer han. FÅR VENNER FOR LIVET en annen som har tatt det ”voksne” steget og søkt seg inn på internatskole, er Hanne Skarstein (19) fra Sandane i gloppen kommune.


Trøndelag

Kan du tenke deg å prøve en litt annerledes videregående skole? Prøv nlMvgs! Mye er likt som i offentlige skoler, og en del er annerledes. nlM vgs er 9 kristne internatskoler som er eid av norsk luthersk Misjonssamband (nlM). Hos oss kan du bo sammen med andre ungdommer i et trygt internatmiljø. du trenger ikke være kristen for å gå på skolene, men både undervisning og fritid vil preges av at ansatte og en del elever er kristne. Skolene gir videregående opplæring, og gir samme studiekompetanse som tilsvarende offentlige skoler.

Studiespesialisering

NLM VGS

dette er skolene våre fra nord til sør: Even og Hanne angrer ikke på valget av skole.

i motsetning til even som startet på skolen med helt blanke ark, var ikke skolen helt ny for Hanne. Hun har både slektninger og bekjente med gode erfaringer fra studiestedet, og det var aldri noen tvil om hvor hun ville ta sin videregående utdanning. det har rett og slett blitt en familietradisjon å ta noen år på en nlMvgs-skole. – Jeg synes det er helt topp å gå på internatskole. vi elever blir kjent med hverandre på en helt annen måte enn hvis man bare hadde truffet hverandre i skoletiden. dette resulterer som oftest i at elevene blir utrolig sammensveisa og en stor andel av oss får faktisk venner for livet, forteller Hanne entusiastisk.

• nordborg vgS • val vgS • vestborg vgS • Sygna vgS • Kongshaug musikkgymnas • lundeneset vgS • Kvitsund gymnas • Tryggheim vidaregåande skule • drottningborg vgS

EN UFORGLEMMELIG OPPLEVELSE Hun går siste året på studiespesialisering med formgiving som gir generell studiekompetanse etter bestått eksamen. Trivselen er høy og som russ er det enda morsommere. arrangementsfestene kommer som seg hør og bør på rekke og rad i russetiden, og dette piffer absolutt opp de siste ukene på skolen. det blir likevel vemodig å forlate denne skolen som har vært hjemmet hennes i snart tre år. – i løpet av disse årene har jeg opplevd utrolig mye. Jeg har fått fantastiske venner som jeg forhåpentligvis kommer til å holde kontakten med i mange år fremover. – nå blir det et stoppested i grimstad, før turen går videre til israel og Palestina på høsten for å jobbe med konfliktløsing. Så kommer jeg nok på besøk igjen, avslutter hun med et smil. www.nlmvgs.no 11


VELKOMMEN TIL

et sPennende OG AnneRledes åR SPORTSFISKE er du interessert i sportsfiske, eller lysten på ny kunnskap og nye opplevelser? dette er linja som passer for deg som vil ha storrøya og torsken på kroken. enten du liker ferskvann- eller saltvannsfiske, fluestang, haspelstang eller svenskepilken best. vi kan love deg uforglemmelige fiskeopplevelser!

Her kan du: • Bli med på fantastiske seileopplevelser i et av verdens vakreste seilområder

Her kan du:

• gå toppturer fra stuedøra di og nyt velfortjent, iskaldt pudder etter å ha slitt deg til topps

• lære ulike fisketeknikker for ferskvann og saltvann • lære å binde dine egne fiskefluer og lage dine egne sluker • Bygge din egen fiskestang • lære om kultivering av fiskestang • lære om konservering og tilbereding av fisk

• lære navigasjon og sjømannskap i barsk nord-norsk natur og opplev konstrastene på linjetur til sydligere strøk

• Oppleve spektakulær utsikt og utfordrende skikjøring fra fjell til fjord i Malangen, på Senja, Kvaløya og i lyngen • lære deg å ferdes i, og beherske vinterfjellet • drive med variert friluftsliv hele året

• lære om ferskvannsøkologi

På linjeturen leier vi seilbåt i Kroatia!

linjetur velges i samarbeid med elevene på linja

FRILUFTSLIV NORDKALOTTEN ved linjen Friluftsliv nordkalotten på 69o nord tilegner du deg kunnskap, utvikler erfaringen og ferdigheter knyttet til forskjellige former for friluftsliv i variert naturmiljø.

SEILING OG SKI Seiling og ski på 69o nord er som et Kinderegg og oppfyller minst tre ønsker på en gang. i barsk natur seiler vi, driver friluftsliv og går toppturer gjennom hele året. Til våren kombinerer vi dette og seiler til foten av de flotteste skitoppene nord-norge har å by på. Hva mer kan man ønske seg? 12

• nyte storm og stille i godt selskap, og lære å seile havseiler på 40 fot

Her kan du: • Oppleve en hverdag med bålrøyk • være med på spennende jakt- og fiskeopplevelser • Teste ut dristig elvepadling


Trøndelag

Folkehøgskolen 69 Grader Nord ligger i Malangen, rett sør for nordens Paradis, Tromsø. Malangshalvøya en naturperle som innbyr til friluftsaktiviteter av alle slag. Her finner du fjell, vidde, bjørkeskog, furuskog og ikke minst hav! altså kommer du til dekket bord for fantastiske naturopplevelser.

• erfare flotte ski- og fotturer • dyrke nye vennSKaP Hovedturen er et 10 dagers villmarksraid på nordkalotten. HUNDEKJØRING OG FRILUFTSLIV Har du en drøm om hundekjøring i urørt villmark? På Folkehøgskolen 69o nord får du oppleve friluftslivet fra hundesleden, ta del i huskyflokkens liv og følge valpenes utvikling til voksen trekkhund.

Studiespesialisering

Folkehøgskolen 69 Nord

dette bør du vite om oss: • et perfekt år for deg som ikke helt har bestemt deg for hva du skal bruke livet ditt til • et folkehøgskoleår som gir to konkurransepoeng ved opptak til høyere utdanning i norge • Undervisningen er gratis. Man betaler bare for bøker, materiell, kost og losji og linjeyurer/fellesturer • et år på folkehøgskole gir rett til stipend/lån fra Statens lånekasse • Skoleåret er eksamensfritt, men man kan velge om man vil ta eksamen i jegerprøve og båtførerprøve • vi har i utgangspunktet 18 års aldersgrense, men er åpne for å ta opp noen elever under 18. • Skolen ligger 6 mil sør for Tromsø • vi garanterer vennskap og opplevelser for livet! • du er velkommen som søker!

Her kan du: • Kjøre slede • Snørekjøre med din elevhund • Få opplæring i treningslære for trekkhunder • lære om hundeadferd • Utvikle kommunikasjon og lederskap med egen elevhund • leve filuftslivet sammen med huskyer linjefagsturen går til Svalbard. Her kjører vi spann inn i den arktiske villmarka. På skolen får du oppleve å bli dradd av trekkvillige huskyer igjennom den storslåtte nord-norske naturen. du får være med å arrangere norges største sledehundløp, Finnmarksløpet og et mindre lokalt løp, Troms Quest.

www.69nord.no 13


Hvorfor skal jeg dra? Du får utfordringer faglig og sosialt. Du lærer et nytt språk og en ny kultur. Du får venner for livet. Du får internasjonalt anerkjent eksamen. Du får større perspektiver. Du får god økonomisk støtte og store stipender. Du blir kjent med verden mens du studerer. Søknadsfrister: Frankrike 1. april • United World Colleges 1. februar


FYlKeSMannen i veST-agder

studIeR I utlAndet! verden er liten, og flere og flere velger å studere i utlandet. det kan dere gjøre på mange tidspunkt i utdanningsløpet, men hvorfor ikke tenke på det allerede på videregående nivå? da vil dere ha glede av det dere har lært så mye lenger! dessuten er det slik at jo tidligere dere får begynt å lære et fremmedspråk, desto større mulighet har dere til å bli virkelig gode i det nye språket. det er mye mer enn språk dere kan lære ved å ta studieopphold i utlandet. dere lærer også fagene på en annen måte enn hjemme, og andre fag. dere blir kjent med andre folks måte å leve på, og dere vil se vår måte å organisere livet på ikke er den eneste mulige. dere vil få gode ideer dere kan ta med hjem, og kanskje vil dere kunne bidra til nytenkning hjemme! dere blir også bedre kjent med dere selv. dere lærer å organisere deres egen hverdag, og dere får praktisk trening i toleranse og fleksibilitet. det er verdifull kompetanse å være vant til å tilpasse seg nye situasjoner og nye mennesker. Og dere får kompetanse i å reise. det er nyttig å kunne ta seg fram i verden.

det er mange muligheter for deg som vil dra utenlands allerede på videregående nivå. det er mange erfarne utvekslingsorganisasjoner, det er flere videregående skoler som har spesielle opplegg. Fylkesmannen i vest-agder har en spesielt hyggelig landsdekkende oppgave. vi skal informere om og administrere opptak av elever til skoleplasser i Frankrike og på United World Colleges. gå inn på nettsiden vår Fivai.no og se hvilke tilbud vi har. dette er skoleplasser med god oppfølging og gode stipendordninger. lykke til med deres utdanningsvalg! Vennlig hilsen Kari Skogen Seniorrådgiver Fylkesmannen i Vest-Agder www.fylkesmannen.no/va

15


HøYere UTdannIng

HøYere UTdannIng

Hvorfor ta høyere utdanning ? For de fleste er det en selvfølge å lære og utvikle seg videre når videregående skole er overstått. Mange spesialiserer seg videre på jobben, men du kan også velge å utdanne deg på en høyskole eller et universitet. Med allmenn studiekompetanse har du et solid grunnlag for å følge dine faglige interesser, enten du er opptatt av naturvitenskap og matematikk, språk, samfunn og historie, eller filosofi , kunst og litteratur. Høyere utdanning kan også rette seg mot et spesielt yrke, for eksempel lærer, sykepleier, advokat eller lege. Forskjellene mellom høyere utdanning og praktisk fagutdanning dreier seg om teori og praksis. Mens høyere utdanning fokuserer på faglig forståelse og innsikt, gir fagutdanningen praktiske kunnskaper og ferdigheter til å gjøre en spesiell jobb. Med høyere utdanning får du gradene bachelor eller master. Med mastergrad får du de høyeste jobbene i arbeidslivet, men bachelorgrad er nok til å kunne velge bredt mellom mange yrker og bransjer. Høy utdanning er verdifullt, også i form av høyere lønn. Hvis du velger å studere ved et universitet eller en høyskole, får du sjansen til å utvikle deg som menneske gjennom faglig fordypning, forståelse og metodisk dyktighet. det er dette som kan kalles dannelse – å sette det menneskelige inn i en større sammenheng. Les mer på: www.utdanning.no - www.muligheter.no - www.himolde.no www.bi.no - www.hardudetideg.no - www.sintef.no - www.brreg.no www.dmmh.no - www.kir.no - www.kirken.trondheim.no www.kirken.no/nidaros - www.ka.no

DETTE BØR DU VITE OM UTDANNINGSVALGET For elever - læreplanmål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Høyere utdanning –> Elevoppgaver

17


BI

GI kARRIeRen dIn en tRYGG stARt vil du jobbe med merkevarer, shipping eller kanskje eiendomsmegling? Ønsker du deg en karriere innen økonomi eller markedsføring, eller drømmer du om en lederstilling? Bi er anerkjent som en god skole av næringslivet, tilbyr gode muligheter for utveksling og er kjent for sitt gode studiemiljø. Bi gir deg en trygg start på karrieren. På Bi kan du velge blant 15 bachelorstudier innenfor fagområdene økonomi, markedsføring og ledelse. Bi er en næringslivsrettet skole. du får en utdanning som er basert på næringslivets forventinger til deg som fremtidig arbeidstaker. i praksis betyr dette at du vil møte forelesere som har nye og relevante erfaringer. dette gjør at undervisningen blir spennende og innholdsrik. – våre arbeidsmarkedsundersøkelser viser at kandidater utdannet ved Handelshøyskolen Bi raskt får relevant jobb når de er ferdige, sier nils Øby, studiesjef for bachelorstudiene. Bi har studiesteder i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og drammen. Skolene varierer i størrelser og studietilbud, men fellesnevnerne er bachelor i økonomi og administrasjon, Bachelor i markedsføring og bachelor 18

i internasjonal markedsføring. alle Bi-skolene har flotte, tilrettelagte fasiliteter og ressurser for at du skal trives med studiene dine. ØKONOMI ELLER MARKEDSFØRING? Bachelor i økonomi og administrasjon er Bis største bachelorstudium. du får generell økonomisk kompetanse, samtidig som du får mulighet til å spesialisere deg i spennende temaer gjennom fagfordypning, valgkurs og bacheloroppgave. Studiet gir deg god innsikt i de fleste aspekter ved næringslivet. velger du bachelor i markedsføring lærer du å hjelpe bedriften med å analysere markedet, finne ut hva forbrukerne har behov for, og markedsføre produktet på mest mulig lønnsom måte. Som ferdig utdannet markedsfører vil du få stor forståelse for kunder, konkurrenter og salg, og du vil få uendelige muligheter når tiden kommer for å søke jobb. Bachelor i internasjonal markedsføring er den riktige veien å gå for deg som er nysgjerrig på andre kulturer og internasjonale markeder. i tillegg til å gi deg generell kompetanse innen markedsføring og ledelse, fokuserer studiet på kulturforskjeller i det globale markedet. du blir bevisst på hva som er nødvendig for å arbeide i et internasjonalt miljø.


det siste studieåret tilbringer man i utlandet, noe som gir deg mulighet til å bygge deg et internasjonalt nettverk. du får kunnskap og erfaring som gjør at du kan skille deg ut på arbeidsmarkedet. LYST TIL Å DRA PÅ UTVEKSLING? Bi er anerkjent som utdanningsinstitusjon både i norge og i utlandet. Bi er stolte av å kunne kalle seg en internasjonal høyskole. det er en fordel å ha kjennskap til kulturelle forskjeller og andre lands tankesett om man vil lykkes i den globale økonomien. Handelshøyskolen Bi samarbeider med mer enn 170 skoler i 45 land. du står altså fritt til å velge hvor du ønsker å dra på utveksling. de aller fleste av studentene som drar på utveksling, kommer tilbake med et smil om munnen og en erfaring de ikke ville vært foruten. LIVET RUNDT STUDIENE Bi er kjent for sitt gode studiemiljø! Som Bi-student har du mulighet til å være med på mye som både er moro og lærerikt. Studentforeningene rundt om i landet har tilbud som passer for alle. Har du lyst til å gå på jakt med medstudenter? Bygge broer mellom studentene og næringslivet? være med å planlegge fadderuker? drive studentkro? eller vil du kanskje være skribent i en nettavis? Frivillige verv ved siden av studiene viser at du har engasjement og kapasitet. du får en fyldigere Cv, og utvider nettverket ditt.

Trøndelag

Visste du at…

Høyere utdanning

• 9 av 10 Bi-studenter er i relevant jobb innen 6 måneder etter endte studier! • Bi er en stiftelse? det betyr at Bi ikke har noen eiere, noe som igjen betyr at overskuddet går direkte tilbake til studentene og forskning.

BI

• Bachelor i Shipping Management ble opprettet på forespørsel fra næringslivet. • Handelshøyskolen Bi i Oslo, som ligger i nydalen, ble tegnet av samme arkitekt som tegnet gardermoen, niels Torp? • Bi har til sammen 6 skoler i norge? Oslo, Bergen, drammen, Kristiansand, Stavanger og Trondheim. • i 2011 fikk 81,2 % av siviløkonomstudentene, 73,3% av masterstudentene og 48% av bachelorstudentene på Bi jobb FØr de hadde tatt sine siste eksamener?

vil du vite mer? • Handelshøyskolen Bi: bi.no • Bi Bergen: bi.no/bergen • Bi drammen: bi.no/drammen • Bi Kristiansand: bi.no/kristiansand Ida Eilertsen Nygård

• Bi Stavanger: bi.no/stavanger • Bi Trondheim: bi.no/trondheim

”Jeg er veldig glad for at jeg valgte BI bachelor i økonomi og administrasjon gir meg kompetansen jeg trenger for å nå de målene jeg vil. Utdanning er inngangsnøkkelen til arbeidslivet. Muligheten til å bestemme retning gjennom valgfag gjør meg enda mer attraktiv for arbeidsgivere. I tillegg til dette vet jeg at erfaringene og kunnskapen jeg har tatt med meg fra verv og prosjektarbeid gjennom studentforeningen vil gi meg det jeg trenger for å skille meg ut fra resten av søkermassen.” – Ida Eilertsen Nygård, nåværende student.

TYNGDEN DU TRENGER

facebook.com/HandelshoyskolenBi

Kontakt (+47) 810 00 500 studier@bi.no

www.bi.no 19


LÆRERYRKET

utFORdRende OG GIvende læreryrket er både utfordrende og givende. du som velger å utdanne deg til lærer går inn i et av samfunnets viktigste yrker, der du hver dag kan gjøre en forskjell for barn og unge. Behovet for lærere i norsk skole vil øke sterkt i årene fremover. Som lærer trenger du et godt hode for å kunne ditt fag, et varmt hjerte fordi du jobber med unge mennesker, og en sterk ryggrad for å være en god leder for elevene dine. gode lærere er det som betyr mest for elevenes læring. Har du det i deg?

Hege anita forteller at læreryrket er komplekst, at læreren må håndtere både det faglige og det sosiale. ingen dager er like i læreryrket. – Hverdagen er et samarbeid. arbeidet avhenger av at du har god kjemi med dem du forholder deg til. du bør være utadvendt, by på deg selv og like å jobbe med mennesker. du må tørre å stå for det du gjør, og samtidig lytte og være fleksibel, sier hun.

lærerutdanningen gir deg et godt faglig grunnlag, og kunnskaper om pedagogikk og ledelse som vil gjøre deg forberedt til å møte hverdagen i klasserommet. Hege anita Myhre Hegglund (35) jobber som idrettsfaglærer på verdal videregående skole. – Jeg vil at elevene skal lære å kjenne sine egne styrker slik at vi sammen kan bygge videre på de gode egenskapene. Utfordringen ligger i å anvende riktig pedagogikk fordi man må forholde seg til ulike elevtyper, sier hun. Hege anita Myhre Hegglund, idrettsfaglærer på verdal videregående skole.

20


Trøndelag

Høyere utdanning

Hege anita føler seg privilegert som lærer, det finnes så mange flotte ungdommer. – Jeg får lov til å jobbe med fag jeg liker og får samtidig mulighet til å ta i bruk ulike sider av meg selv til å formidle kunnskap og verdier. dette tror jeg skaper engasjement hos elevene, og jeg håper at elevene legger merke til hvor godt jeg liker jobben min.

Hverdagen er et samarbeid. Arbeidet avhenger av at du har god kjemi med dem du forholder deg til. Du bør være utadvendt, by på deg selv og like å jobbe med mennesker. Du må tørre å stå for det du gjør, og samtidig lytte og være fleksibel...

Det er flere veier inn i læreryrket: • grunnskolelærerutdanning: 4-årig bachelorutdanning, for undervisning på 1.-7. trinn eller 5.-10. trinn. • lektorutdanning: 5-årig masterutdanning, for undervisning fra 5. trinn til og med videregående, og i voksenopplæringen. • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU): 1-årig studium kombinert med en tidligere fagutdanning, for undervisning fra 5.trinn. • Faglærerutdanning: 3-årig bachelorutdanning, for undervisning i enkeltfag og for annet kulturelt arbeid med barn og unge. • Yrkesfaglærerutdanning: 3-årig bachelorutdanning, for undervisning på yrkesfag på videregående.

Kunnskapsdepartementet

Lærerutdanninger finnes i hele landet. Nyttige lenker: • http://utdanning.no/ yrker/beskrivelse/laerer • http://www.hddid.no/ nb/ utdanningen • http://www.hddid.no/ nb/studiesteder • http://utdanning.no/ studiebeskrivelse/laerer

For mer informasjon, gå inn på vår nettside: www.hardudetideg.no

www.hardudetideg.no 21


Foto: Ole Morten Melgård

SinTeF

FORskeR FOR å FORBedRe veRden det er kun noen få som med hånda på hjertet kan si de ikke føler at de er på jobb når de faktisk er på kontoret. irene andreassen er en av de som kan. Som forsker i SinTeF, Skandinavias største forskningskonsern, driver hun med det hun liker best, nemlig å jobbe for at verden skal bli et bedre sted å leve. Hadde du spurt irene i tenårene om hvor hun trodde hun skulle jobbe etter endt utdanning, hadde nok svaret neppe vært forsker i SinTeF. det er ofte slik at tilfeldighetene rår, jobbmuligheter oppstår og vips har livet tatt en helt annen vending. i irenes tilfelle var det kanskje ikke helt slik det utartet seg, da hun som realfagsfantast absolutt så mulighetene for en karriere innen forskning og utvikling. – interessen min for realfag gjorde at jeg begynte på bachelor i biologi på nTnU, uten å helt vite hva jeg gikk til. det ga mersmak og jeg tilbrakte blant annet et halvt år på UniS på Svalbard, der jeg studerte arktisk biologi. det var utrolig spennende, mimrer irene. MASTER I FORURENSNINGSBIOLOGI da irene kom tilbake til Trondheim, gikk hun et steg videre 22

med biologiutdanningen og søkte mastergrad i forurensningsbiologi, med fokus på økotoksikologi og forurensningskjemi, altså vitenskapen om hvordan fremmedstoffer og miljøgifter spres og påvirker naturen. det var her hun la grunnlaget for hennes nåværende stilling i SinTeF. – Siste året i masteren min hadde jeg sommerjobb på nordland nasjonalparksenter og var deretter daglig leder på samme sted i ett år. det var da jeg ble jeg gjort oppmerksom på en stillingsannonse i SinTeF og bestemte meg for å søke. Tja, hva kan man si? nå er jeg jo her, sier hun med glimt i øyet. FORSKER FREM LØSNINGER FOR KUNDENE SinTeF er en forskningsinstitusjon som selger forskningsbasert kunnskap basert på teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. For irene som jobber med miljøteknologi betyr det at hvis en kunde i oljeindustrien eksempelvis trenger å styrke beredskapen sin for den oljen de utvinner og begrense miljøskadene ved eventuelle oljeutslipp, gjør kunden en avtale med irene og teamet hennes som da driver forskning relatert til oppgaven de har fått. – det som er morsomt med jobben min her i SinTeF, er at ingen dager er like. Kundene varierer fra statlige etater til store oljeselskap, noe som betyr at jeg hele tiden får ta del i nye prosjekter og utviklet kunnskapen min.


Trøndelag

Irene Andreassen i laboratoriet. Foto: Ole Morten Melgård

Foto: Ole Morten Melgård

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. vi skaper verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon, og utvikler løsninger og teknologi som tas i bruk.

Høyere utdanning

SinTeF er et bredt, flerfaglig forskningskonsern med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. vi er blant de fire største oppdragsforskningsinstituttene i europa, og vårt mål er å bli europas mest anerkjente konsern for oppdragsforskning.

SINTEF

SinTeF er en uavhengig og ikkekommersiell virksomhet. Oveskudd fra oppdragsforskning investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse. de siste fem årene har vi investert 500 millioner kroner av egne midler i laboratorier og vitenskapelig utstyr.

LEVENDE FAGMILJØ irene jobber både som forsker og prosjektleder på flere forskningsprosjekt ved avdelingen. det betyr at hun innimellom besøkene på laboratoriet også har en del kontorarbeid som prosjektstyring, økonomiansvar og rapport- og søknadsutforming. Overveldende mye ansvar tenker du kanskje, men irene understreker at hun stortrives med de forskjellige arbeidsoppgavene. – Jeg er på en måte involvert i det beste fra to verdener. ikke bare får jeg lov til å være i laboratoriet og gjøre kjemiske analyser, men jeg får også styre prosjektene. det er en viktig jobb, og jeg synes jo det er veldig spennende å jobbe med mine kolleger for å gjøre verden til et bedre sted å leve, sier hun og fortsetter. – det er nok kollegene som gjør SinTeF til en så god arbeidsplass. det er et levende fagmiljø med utrolig dyktige folk som har meget høy kompetanse i sine fagfelt. er du interessert i en jobb som hele tiden utfordrer og utvikler deg, da er SinTeF plassen å være, avslutter irene.

Det som er morsomt med jobben min her i SINTEF, er at ingen dager er like. Kundene varierer fra statlige etater til store oljeselskap, noe som betyr at jeg hele tiden får ta del i nye prosjekter og utviklet kunnskapen min. www.sintef.no 23


BRØNNØYSUNDREGISTRENE, EN AV

nORGes vIktIGste ARBeIdsGIveRe Brønnøysundregistrene tilbyr unge mennesker mange muligheter. Møt to jenter som grep sjansen og jobber for å gjøre hverdagen vår enklere. Studiehistorien til Cecilie Helen Bratt (25) er intet annet enn spennende og spesiell. Mens mange velger å ta ingeniørstudier innen petroleum eller bygg, valgte Cecilie heller å satse på det mer ukjente studiet europakunnskap på nTnU. Hvorfor det ble nettopp europakunnskap kan Cecilie fortsatt ikke svare på, men hun er i hvert fall glad nå i ettertid. det ledet jo tross alt til en jobb i knutepunktet for det norske samfunns viktigste registre og elektroniske løsninger, Brønnøysundregistrene. – Mastergrad i europakunnskap gir deg frihet til å jobbe med alt. det finnes ingen fasit for hva du kan bli. noen velger å jobbe som konsulenter, noen innenfor salg og flere reiser til utlandet, smiler Cecilie før hun fortsetter. – dette var den eneste jobben der jeg kunne se for meg virkelige utfordringer, på en positiv måte selvsagt. Jeg fikk også et godt inntrykk av arbeidsplassen under intervjurundene, noe som betyr veldig mye når man er på utkikk etter jobb. 24

FORENKLER GJØREMÅLENE VÅRE Cecilie er nå ansatt som samordningskonsulent ved, hold tunga rett i munnen, seksjonen for samordning og tjenesteplanlegging på avdeling for nasjonal e-forvaltning og infrastruktur. For oss dødelige betyr det at hun finner løsninger for å gi næringslivet en enklere hverdag, for eksempel ved at dem bruker mindre tid på administrative aktiviteter som utfylling av skjema. Hun har bare vært i jobben et halvt år, men føler allerede hun har funnet en arbeidsplass hun kan bli værende hos i mange år fremover. – Kort fortalt er jeg prosjektleder for et forenklingsprosjekt hvor målet er mindre rapportering for næringslivet. det høres kanskje tørt ut, men det er en veldig utadvendt jobb med lærerike arbeidsoppgaver, analyser og mye gravearbeid. en fin blanding av det meste, gliser 25-åringen. YRKESFAGLIGE MULIGHETER Sandra Johnsen (20) er en annen som sikter mot å skaffe seg en langvarig karriere i Brønnøysundregistrene. i motsetning til Cecilie valgte Sandra å ta en yrkesfaglig utdanning på videregående, og har allerede nesten to år med nyttig erfaring som lærling i bedriften. – Jeg ble kjent med Brønnøysundregistrene via min to uker lange utplassering i forbindelse med skolen.


Trøndelag

det er over 560 mennesker som jobber på Brønnøysundregistrene. vi har hovedkontor i Brønnøysund og avdelingskontor i narvik og Oslo. vi jobber for at hverdagen for dem som driver bedrift skal bli enklere og at alle opplysninger de trenger å sende inn skal kunne gjøres digitalt. Brønnøysundregistrene er med på å forme morgendagens offentlige forvaltning.

Høyere utdanning

Brønnøysundregistrene

vi har mange spennende jobber som krever høy kompetanse – sats på utdanning, få gjerne yrkeserfaring og søk jobb hos oss. visste du at Brønnøysundregistrene • Har nord-norges største iT-miljø? vi har også lærlingeplasser innen dette faget • Har et av nord-norges største jusmiljø? Over 20 jurister jobber hos oss, og hver sommer lyser vi ut to sommerjobber for jusstudenter. Praksisplasser har vi også. da fikk jeg virkelig lyst til å tilbringe læretiden min her og gikk i gang med søknadsprosessen. Heldigvis fikk jeg gjennomslag, flirer den unge Brønnøysundjenta. JOBBER MED SUPPORT nå tilbringes dagene frem mot fagprøven foran datamaskinene på huset. Med en interesse for data og relevant bakgrunn fra iKT-servicefag på videregående, er dette med andre ord helt i Sandras komfortsone.

• Har et stort kommunikasjonsmiljø, med over 10 medarbeidere?

du kan like oss på Facebook og følge oss på Twitter.

– ikke mange kan si dette, men jeg gleder meg faktisk til å gå på jobb hver dag. Jeg liker arbeidsgavene mine, jeg treffer mye mennesker og jobber sjelden alene. Jeg er liksom alltid i kontakt med folk. det er stas. Selv om Sandra stortrives med sin nåværende jobb, har hun likevel planer om å utvikle seg enda mer. drømmen er å ta videre utdanning, for deretter å gå tilbake til arbeidsplassen som har gitt henne mange fine minner de siste to årene. – nå skal jeg først og fremst ta allmenn påbygg for å opparbeide meg generell studiekompetanse. deretter skal jeg gå iT-drift på høgskole eller universitet for å komme meg mer inn i system. Forhåpentligvis ender jeg opp her igjen etter studiene, ler hun fornøyd. www.brreg.no 25


Barn Trenger gOde rOlleMOdeller

BlI FØRskOlelÆReR! det finnes én skole i norge med hovedfokus på førskolelærerutdanning. den ligger i Trondheim og har rykte på seg for å være unik på flere måter. velkommen til dronning Mauds Minne Høgskole. det er mange grunner til å velge førskolelærerutdanning, og minst like mange grunner til å studere ved akkurat denne skolen. dronning Mauds Minne Høgskole er en gammel og ærverdig utdanningsinstitusjon for førskolelærerutdanning som ligger sentralt i Trondheim. Over 1000 studenter studerer til enhver tid på høgskolen, og anna Kompelien (24) fra Oslo forteller gjerne hvorfor valget hennes falt på nettopp dMMH. – etter et fint år på folkehøgskole skulle jeg egentlig følge skuespillerdrømmen, men begynte tilfeldigvis å jobbe i barnehage. dette var utrolig gøy samtidig som jeg følte jeg manglet den nødvendige kompetansen. da tenkte jeg ”Hvorfor ikke jobbe med barn?”. anna begynte deretter på skolen som i hennes øyne har norges beste førskolelærerutdanning, dMMH. Subjektivt, ja, men det er nok noe i det. Hvorfor velge en høgskole eller universitet med fokus på alt fra bygg og petroleum 26

til juss og sykepleierstudier, når man kan velge en høgskole med hundre prosent fokus på førskolelærerfaget? Ofte er det jo slik at hvis man har fullt fokus på noe over lengre tid, opparbeider man seg også en slagkraftig kompetanse. – åpenheten er vel det som kjennetegner denne skolen best. lærerne og forelesere er dyktige til å åpne seg for ny kunnskap og ikke minst føre dette videre til studentene. deretter får vi muligheten til å tenke selv, reflektere og prøve oss frem. en læringsmetode jeg liker veldig godt, forteller anna. BLANT DE BESTE I LANDET Med drøyt 80 ansatte i forskning- og undervisningsstillinger er høgskolen faglig sett blant de aller beste i landet. Mange av foreleserne ved dMMH har selv jobbet i barnehage og driver gjerne forskning ved siden av undervisningen. det fører til interessante og lærerike foredrag, men ikke alt handler om teori ved dMMH. – det jobbes kontinuerlig med forholdet mellom teori og praksis, og høgskolen har etter hvert blitt anerkjent for vårt tette samarbeid med barnehagene i Trondheim og Trøndelag. det er derimot ikke bare i Trøndelag studentene får tilbud om praksis. anna har blant annet hatt langvarig praksis i nicaragua.


Trøndelag

Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning (dMMH) er den eneste skolen i landet som har utdanning av førskolelærere som hovedoppgave. dMMH ble etablert i 1947, den ligger sentralt i Trondheim og har ca. 1000 elever og 110 ansatte, derav 80 lærere/ forskere.

Høyere utdanning

Dronning Mauds Minne Høgskole

Førskolelærerutdanningen Bachelor førskolelærer, hovedmodell er en tverrfaglig breddemodell som omfatter ti fag: drama, forming, fysisk fostring, Krl, matematikk, musikk, naturfag med miljølære, norsk, pedagogikk og samfunnsfag. i tillegg kommer den valgfrie fordypningsenheten som bygger på ett eller flere av fagene fra første og/eller andre studieår. Å se verden med barns øyne er en del av kjernekompetansen du får gjennom førskolelærerutdanningen på Dronning Mauds Minne Høgskole.

– Turen til nicaragua var en opplevelse. vi jobbet i barnehage hver dag og hadde ulike oppgaver vi måtte gjøre i løpet av reisen, blant annet tverrfaglig opplegg med barna. Utrolig spennende og en skikkelig øyeåpner som absolutt kan anbefales, skryter hun. VIL TA MASTERGRAD anna har nettopp fullført den treårige førskolelærerbacheloren med estetisk fordypning i forming, drama og musikk. Men hun skal ikke hvile på laurbærene altfor lenge. Hun har nemlig allerede søkt opptak til en av mastergradene som tilbys ved høgskolen. – Jeg tror jeg er litt for glad i skolen, flirer hun.

Studiene er fordelt på forelesninger, veiledet praksis, gruppearbeid og prosjektarbeid. Hvert studieår er bygget opp rundt et overordnet, tverrfaglig temaområde: 1. Studieår: Barn i lek og skapende aktivitet 2. Studieår: natur, kultur og samfunn 3. Studieår: Profesjonalitet og faglig fordypning dMMH tilbyr fire fordypningslinjer: Barnekultur og kulturarv, estetisk linje, natur- og friluftsliv, og interkulturell linje.

– Men etter utdanningen er planen å jobbe i barnehage igjen. det er der jeg trives best, sier hun før hun gir noen avsluttende tips til potensielle studenter. – Personlig tror jeg det kan være lurt å jobbe litt med barn før man begynner på en utdanning her. da har man nødvendig ballast og erfaring som gjør det enklere å forstå de forskjellige emnene.

Kontakt Berit gåsbakk, webredaktør (+47) 73 80 52 34 bga@dmmh.no

www.dmmh.no 27


KUNSTSKOLEN I ROGALAND

kunstneRdRØmmen kAn BlI en ReAlItet Med en toårig fagutdannelse i billedkunst fra Kunstskolen i Stavanger, føler Sofie Berntsen (23) seg bedre rustet til å utvikle sin karriere innen kunst. – Kunstskolen har gitt meg et bredere kunstperspektiv. Jeg har lyst å gå videre på en høyskoleutdanning. Jeg har fått mange ideer fra skolen, og gleder meg til å begynne å jobbe. drømmen er å bli en selvstendig kunstner. KREATIVITET KAN LÆRES Kunstskolen legger et godt grunnlag for at du skal bli mer kreativ. Første året får du masse input om metoder og teknikker. noen prosjekter er i samarbeid med andre studenter. Oppgavene er frie og du utvikler selvstendighet, det andre året er basert på dine egne valg og selvstendige arbeidsprosesser. – det er viktig å være åpne for nye problemstillinger og å ha lyst til å jobbe med kunst. Kreativitet er noe du har fra før, men du blir mer kreativ til kunstarbeid på grunn av det du lærer på skolen og tiden du bruker på faget. du lærer å uttrykke deg. INSPIRASJON FRA KUNSTNERE læreplanen inneholder flere valg mellom ulike kurs, du kan velge det som interesserer deg mest. du lærer ulike 28

teknikker innen maleri, tegning, skulptur, foto, video, data, grafikk og performance. i tillegg opparbeider du god kunnskap om kritisk teori, kunsthistorie og samtidskunst. alle lærerne er kunstnere og en gang i uken får skolen besøk av en kunstner som presenterer seg. – vi lærer mer om hvordan kunstnere jobber, og får se bilder av kunstnerens arbeid. vi får mulighet til å reise på to studieturer hvert år, den ene er inkludert. i år reiste vi til venezia og new York. Slike turer er viktige. Jeg har virkelig fått igjen mye fra de turene og har fått en oversikt over hva som er bra nok til å bli utstilt av ulike kunstnere. ÅPNER DØRER i slutten av 1.klasse deltok studentene på en utstilling på Tou Camp ved Tou Scene. Som en billedkunstner måtte Sofie tenke kreativt for å finne inspirasjon til hvilken type arbeid hun ville vise. – Med hund, kamera og sovepose, reiste jeg noen dager på fjelltur for å finne ut hva jeg ville gjøre. Man får en smak av virkeligheten av å gjøre slik, dessuten er det morsomt å jobbe selvstendig. resultatet ble et flott maleri, tre videoer av naturen og for første gang en tekst. en vanlig skoledag varer frem til 15:00, men for Sofie kan den bli lengre. Skolen er tilgjengelig hele tiden, med tilgang på nyttig utstyr.


Trøndelag

På Kunstskolen i rogaland arbeider vi i prosjektperioder på 1 – 4 uker. Perioder med maleri, video, tegning, data, skulptur foto m.m. blir kun forstyrret av allmøte, kritiskteori og en ukentlig kunstnerpresentasjon. Undervisningen er yrkesrettet og du vil være med å lage utstillinger, utsmykningskonkurranser og andre prosjekt hvor du lærer hvordan livet som billedkunstner er. denne kunnskapen kan du bruke i mange andre yrkesroller også. i tillegg får du veiledning til å utvikle ditt eget kunstuttrykk. ikke bare la det kreative være en drøm, lev det!

Høyere utdanning

Kunstskolen i Rogaland

– vi har et eget rom hvor vi kan se film på en stor skjerm. Ofte sitter jeg helt til syv-tiden. Jeg har lyst å jobbe grundig med kunsten, fordi det er gøy og sosialt. det er et valg man tar. – innen de forskjellige fagene stiller du helt fritt til å gjør det du liker. du blir utfordret og lærer flere ulike måter å jobbe på. For eksempel innen foto, får vi lov til å jobbe som vi vil. Sofie forteller at det er mye som har forandret seg for henne på to år. i følge henne er det Kunstskolen hun kan takke det for. – å gå her på skole har virkelig åpnet flere dører for meg. du blir godt kjent med kunstmiljøet i Stavanger og har god oversikt over hva som skjer i byen og i kunstverdenen ellers.

Det er viktig å være åpne for nye problemstillinger og å ha lyst til å jobbe med kunst. Kreativitet er noe du har fra før, men du blir mer kreativ til kunstarbeid på grunn av det du lærer på skolen og tiden du bruker på faget. Du lærer å uttrykke deg.

Kontakt: Kunstskolen i rogaland Birkelandsgate 2 4012 Stavanger (+47) 51 51 00 00 post@kir.no

www.kir.no 29


Elise Mastad Rønning, menighetspedagog.

DEN NORSKE KIRKE

utFORdRende OG FleksIBel diakon Sissel Håve Smørvik og menighets-. pedagog elise Mastad rønning er ansatt i Kirkelig fellesråd i Trondheim og er tett på mennesker hver eneste dag. de stortrives og ønsker derfor at dagens ungdom skal få øynene opp for det flotte arbeidsmiljøet i kirken. DIAKONEN Sissel har arbeidsbakgrunn som sykepleier fra psykiatrien og har videreutdanning i psykisk helsearbeid i tillegg til diakoni. Hun er med andre ord godt skikket til å arbeide med diakoni, et kristent begrep som handler om omsorg for våre medmennesker. Selv om Sissel stortrives som diakon, røper hun at det fort kunne blitt et annet yrke. – det var ganske tilfeldig at jeg oppdaget diakonyrket. Jeg så en stilling som var ledig og søkte på den, og jeg kan ikke akkurat si at jeg angrer, smiler hun. nå jobber Sissel i lademoen, lade og Bakklandet der hun er opptatt av å bygge tillit til de menneskene hun er i kontakt med. – en diakon leder kirkens omsorgstjeneste og skal gi et tilbud til alle, uavhengig av funksjonsnivå, alder eller tro. Jeg leder frivillige mennesker som er med og gir omsorg

30

og hjelp, noe som er gøy og utfordrende fordi arbeidsoppgavene er så varierende, forteller hun. GODE OG VIKTIGE SAMTALER i lademoen menighet er det mange kommunale boliger, og menighetsrådet ønsker at det blir fokusert på å nå innvandrere og familier som sliter økonomisk eller på andre måter. Sissel sier det er slike tilfeller som motiverer henne til å drive diakoni på heltid. – Jeg synes det er veldig givende å ha viktige samtaler med mennesker. På den måten får jeg ta del i erfaringer som jeg selv ikke har. Mange synes det er godt å ha noen som lytter, og det er viktig for mennesker å ha noen å prate ut med, forteller Sissel. MENIGHETSPEDAGOGEN Menighetspedagogen elise jobber også med mennesker, men med helt andre arbeidsoppgaver. Hun har hovedansvaret for 125 konfirmanter og undervisningsansvaret i menigheten for unge mellom 0 til 18 år. det høres kanskje hektisk ut, men elise understreker at tempoet er greit. – arbeidet med barn og unge følger skoleårets rytme. noen dager tilbringer jeg ettermiddager med konfirmantene, andre dager forbereder jeg gudstjenester med barn og ungdom. Jeg disponerer egen tid og har frihet til å styre dagene mine selv. det setter jeg pris på, forklarer elise.


Trøndelag

Den norske kirke i Trondheim Kirkelig fellesråd i Trondheim har ca. 130 medarbeidere tilknyttet drift av 20 menigheter og 15 kirkegårder. Fellesrådet har også ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av tjue kirkebygg, fire kapeller og ett krematorium. Sammen med menighetene har fellesrådet som mål å virkeliggjøre at byens befolkning møter en aktiv, åpen og inkluderende folkekirke og at gravferdstjenester blir utført på en verdig måte.

Høyere utdanning

Kirkelige Fellesråd i Trondheim

Sissel Håve Smørvik, diakon.

Hun har bachelor i teologi og ledelse, i tillegg til ett år med psykologi. Med en interesse for menigheter og pedagogikk, sier det seg selv at hun har truffet godt med valget. – Jeg har noen favorittgjøremål som jeg gleder meg til å gjennomføre. en gang i uken har vi for eksempel babysang som er en sangstund mellom småbarn og foreldre. Jeg er også veldig glad i å utarbeide tiltak sammen med frivillige, for deretter å gjennomføre opplegget med glade og fornøyde barn. i kirken blir en vist stor tillit og det legges til rette for varierte arbeidsoppgaver. Kirken som arbeidsplass er også utfordrende og spennende med tanke på endringsprosesser, gudstjeneste- og trosopplæringsreform. – det kommer til å skje mye nå fremover som vil gjøre det enda mer interessant å jobbe her. den norske kirke er i utvikling, og i denne prosessen er det bruk for mange dyktige folk som kommer inn med forskjellig erfaring og bakgrunn, avslutter elise.

Kontakt: Kirkelig fellesråd i Trondheim Munkegata 6, 7013 Trondheim (+47) 99 43 60 00 post@kirken.trondheim.no

www.kirken.trondheim.no 31


NIDAROS BISPEDØMME

PResteYRket eR mAnGFOldIG i Trøndelag har Morten andreas Carlmark uten tvil funnet drømmejobben. Som prest i Strindheim menighet oppfyller han en gammel drøm å jobbe aktivt med mennesker og være en tillitsperson for mennesker i ulike livssituasjoner. For å avkrefte myten med en gang. en seksårig utdannelse for å bli prest er verken langdryg, snever eller gammeldags. den er heller en rak motsetning. i hvert fall hvis Morten andreas Carlmark (30) får si sin mening. Han tilbrakte studieårene sine på det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og kan fortelle om et studie som er like moderne som andre utdanningsretninger, men med noen helt klare fordeler. – Teologistudiet er en profesjonsutdannelse, det vil si at du også kan velge andre retninger enn bare presteyrket etter de seks årene er unnagjort. det er et av de bredeste studiene faglig sett, og du får et godt innblikk i generelle fag som filosofi, moral, psykologi og historie, i tillegg til de fire disiplinene kirkehistorie, bibelfag, systematisk teologi og praktisk teologi. Med for eksempel pedagogikk i tillegg er du utdannet lektor. For Morten andreas betydde ikke de andre mulighetene all verden. drømmen var alltid å jobbe som prest og arbeide tett med dem som betydde mest for ham, nemlig mennesker. 32

drømmen gikk til dels i oppfyllelse da han etter det fjerde studieåret, det året teologistudentene må knytte seg til et bispedømme, fikk sommerjobb i nidaros bispedømme. det skulle bli starten på en forhåpentligvis langvarig karriere i regionen. – etter å ha tilbrakt de siste somrene her frem til jeg var ferdig utdannet teolog, har jeg ikke vært i tvil om dette var det riktige valget. Jeg var likevel litt spent da jeg skulle flytte fra ”tryggheten” etter ti år i Oslo. nå har jeg vært ansatt her i Trondheim siden februar og kan ikke si annet enn at jeg stortrives, sier Morten andreas fornøyd. ET KREATIVT YRKE 30-åringen er nå kapellan i Strindheim menighet og samarbeider med soknepresten om de forskjellige arbeidsoppgavene i kirka. Morten andreas har blant annet ansvar for konfirmantene og ungdomsarbeidet, mens søndagsgudstjeneste, vielser, dåp og begravelser fordeles dem i mellom. På spørsmål om det er en av disse tjenestene han ser ekstra mye frem til, er han ikke sen med å røpe favoritten. – det er uten tvil å feire gudstjeneste med menigheten. da får jeg brukt min kunnskap fra studiene, samtidig som jeg samarbeider med organist og frivillige for å velge salmer, tema og så videre. i tillegg skal jeg skrive og produsere tekster inspirert av bibelen, så det blir brukt en del


Trøndelag

Nidaros bispedømme er en del av den norske kirke og består av begge Trøndelagsfylkene. nidaros bispedømmeråd er arbeidsgiver for 135 prestestillinger fordelt på 12 prostier, i tillegg til 18 stillinger i bispedømmeadministrasjonen. nidaros bispedømmekontor, som holder til i erkebispegården i Trondheim, er et felles og samordnet kontor for nidaros bispedømmeråd, nidaros biskop og preses.

Høyere utdanning

Nidaros Bispedømme

Trondheim og nidarosdomen er på mange måter et sentrum i bispedømmet. i Trøndelag står folkekirkekulturen sterkt, med høye medlemstall, høy dåps- og konfirmantprosent. vi kan tilby prestene et godt arbeidsmiljø, gode muligheter for etterutdanning, arbeidsveiledning, kollegastøtte m.v. For mange av prestestillingene følger det bolig med stillingene. velkommen til kirka i nidaros – her hører vi til! kreative planleggingstimer før en gudstjeneste, smiler han før han fortsetter. – Under gudstjenesten får jeg også møte mange flotte mennesker, både kjente og ukjente. det er nok det jeg setter mest pris på. å være prest er rett og slett en meningsfull jobb og en enorm tillitserklæring fordi du blir en støtteperson for mennesker i alle livssituasjoner.

du kan bli teolog ved flere utdanningssteder i norge; Universitetet i Oslo, det teologiske menighetsfakultet i Oslo og Misjonshøgskolen i Stavanger er de største. å være prest er spennende; mange syns det er meningsfullt å kunne bety en forskjell for folk i gleder og sorger.

ANBEFALES! det er ikke til å stikke under en stol at Morten andreas har funnet drømmejobben. Presteyrket er fullspekket av utfordringer, møter med mennesker og selvstendig arbeid. du kan nesten si at du som prest opplever litt av alt. det er nok grunnen til at han også ønsker å anbefale teologistudier til dagens ungdom. – er du glad i mennesker, engasjert og tror på det du gjør, er dette det perfekte yrket. du får en viktig funksjon og har også muligheten til å jobbe internasjonalt. Jeg tilbrakte blant annet et semester i København og et semester i Sørafrika, så du har ganske store valgmuligheter både under og etter studiene. Så må jeg jo til slutt trekke frem at jeg via nidaros bispedømme fikk sommerjobb i den mektige nidarosdomen. det er jo grunn alene til å søke seg hertil, avslutter han smilende.

Kontakt: nidaros bispedømme erkebispegården 7013 Trondheim (+47) 73 53 91 00 nidaros.biskop@kirken.no/ nidaros.bdr@kirken.no

www.kirken.no/nidaros 33


© Kirkerådet www.kirken.no Foto: Sveinung Bråthen

DEN NORSKE KIRKE

menInGsFYlt OG sPennende ARBeId innen den norske kirke finnes det mange interessante jobber å velge mellom. det de alle har til felles, er et meningsfylt og spennende arbeid, hvor du får bruke dine egne evner i jobbsammenheng. litt over syv år har menighetspedagog geir eikrem (34) jobbet i den norske kirke. Han har opparbeidet seg god erfaring gjennom tre ulike stillinger i kirken. – Jeg har alltid likt å lære bort kunnskap og arbeide med ungdom. det var derfor jeg valgte å jobbe med undervisning. det er meningsfullt å møte mennesker med ulike livssituasjoner. i tillegg får jeg mulighet til å jobbe med min og andres tro. geir jobber med å innføre trosopplæringsreformen lokalt i den norske kirke. gjennom et oppbyggingsprosjekt lager de et undervisningsopplegg for personer mellom 0 til 18 år. – Siden skolen ikke skal drive med opplæring i en bestemt tro lengre, har den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn fått midler fra staten til å drive trosopplæring. Jeg jobber med at alle medlemmer i kirka og andre interesserte skal få et godt og relevant trosopplæringstilbud.

34

BRUK DINE EVNER Han legger ikke skjul på at man må ha en formidlingskompetanse og vite hva kristen tro er. Skal du passe i et yrke i kirken presiserer han også at man må være ydmyk i forhold til andres livserfaring. geir har også tatt utdannelse innen musikk, tysk, kristendom og pedagogikk. det kommer godt med i undervisningssamlingene, da han får bruke interessene og evnene sine i aktiviteter og samlinger. Sport og friluft er andre aktiviteter som han bruker i møte med barn og ungdom. – Jeg jobber også med to band, og det blir muligens flere til høsten. Her veileder jeg ungdom i bandsamspill, hopper inn på et instrumentet hvis det trengs og snakker med dem om sangtekster. Hadde jeg vært danser kunne jeg brukt det i undervisningen. i en slik jobb kan en tilpasse arbeidsmetoder etter hvilke interesser og evner en har. MYE Å VELGE MELLOM direktør i arbeidergiveravdelingen i Ka Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Marit Halvorsen Hougsnæs (52) forteller at noen yrker i den norske kirke krever lang utdanning, slik som geir har opparbeidet seg gjennom syv år. Som prest må man ta embetseksamen, og man må ha universitetsutdanning for å bli kirkemusiker og helsearbeider.


Trøndelag

Den norske kirke er et evangelisk luthersk kirkesamfunn. de fleste nordmenn (ca. 79 %) tilhører den norske kirke, og mange uttrykker sitt religiøse liv gjennom Kirkens ritualer og høytider. Hvert år holdes 70000 guds tjenester i 1600 kirker i de 1280 menighetene.

Høyere utdanning

KA

Geir Ekrem, menighetspedagog i Den norske kirke.

den norske kirke er delt inn i 11 bispedømmer, 105 prostier og 1280 sokn. Hvert bispedømme ledes av en biskop og et bispedømmeråd. På lokalplanet er det et menighetsråd for hvert sokn. Kirkelig fellesråd er lokal arbeidsgiver for de som arbeider i menighetene i en kommune. Prestene er ansatt av staten.

Marit Halvorsen Hougsnæs, direktør i arbeidergiveravdelingen i KA.

– i andre yrker som kirketjener eller kirkegårdarbeider er det vanligvis ikke formelle utdanningskrav. vi har derfor utviklet egne opplæringstilbud for dem som er tilsatt i disse stillingene, forteller Marit.

Ka er den sentrale arbeidsgiverorganisasjonen for lokale arbeidsgivere i den norske Kirken. Ka jobber med de utfordringene som finnes i arbeidslivet generelt og i kirkelig virksomhet spesielt. de tar seg av tarifforhandlinger, rådgivning innen lønns- og personalspørsmål, drift av kirkegård, forvaltning av kirkebygg, utvikling av diakoni, undervisning og kirkemusikk.

– i kirken trenger vi dyktige personer både til utadrettede stillinger som prester, pedagoger, musikere, administrasjon, økonomiforvaltning, data og jus. den norske kirke er lokalisert i alle landets kommuner, fortsetter Marit. Hun forteller at det er over 8000 mennesker som jobber innen den norske Kirke, og det er plass til flere. Her kan man også jobbe som sosionom, pedagog, musiker, helse- og sosialarbeider (diakon) eller pedagog (kateket).

Jeg har alltid likt å lære bort kunnskap og arbeide med ungdom. Det var derfor jeg valgte å jobbe med undervisning. Det er meningsfullt å møte mennesker med ulike livssituasjoner. I tillegg får jeg jobbe med min og andres tro

Kontakt rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo (+47) 23 08 14 00 (sentralbord) ka@ka.no

www.ka.no 35


BYgg- Og anleggSTeKnIKK

BYgg- Og anleggSTeKnIKK

– Vil du være med å bygge Norge? Huset ditt. Skolen din. Kirken, idrettshuset og den nye rundkjøringen, parken, kjøpesenteret og fiskemottaket. alt er bygget av glade håndverkere som har valgt bygg- og anleggsteknikk. Har du praktisk sans? liker du å være nøyaktig og har du godt håndlag? er du selvstendig, men trives også med å arbeide i team? Utdanningsprogrammet omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner, hvor det stilles strenge krav til kvalitet og sikkerhet. Les mer på: www.vilbli.no - www.muligheter.no - www.ebanett.no www.veidekke.no - www.bnl.no - www.mgf.no - www.vibyggernorge.no www.byggopp.no

DETTE BØR DU VITE OM UTDANNINGSVALGET For elever - læreplanmål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Bygg- og anleggsteknikk –> Læreplanmål - Oppgaver For lærere - kompetansemål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Bygg- og anleggsteknikk –> For lærere - Kompetansemål

37


veideKKe

– vI BYGGeR FRemtIden Kirsti og eirik er to gode eksempler på det satses på ung arbeidskraft i veidekke – både innenfor yrkesfag og ingeniørfag. Kirsti evensen er forskalingssnekker i veidekke entreprenør i Oslo. Hun har fagbrev i betongfaget, og har jobbet i veidekke i fem år. Hun er sikker på at hun vil bli i bransjen, og mener fagbrevet har sikret henne jobb i all overskuelig fremtid. Navn: Kirsti evensen Alder: 32 år Jobb: Forskalingssnekker Tid i Veidekke: Siden Skole på Byggeplass 2007 Karrieredrøm: Bli i bransjen. Mulighetene er mange med fagbrev Beste karrieretips: Fagbrevet er min store stolthet. Himmelen er taket for videreutvikling – FAGBREVET ER MIN STOLTHET i 2007 kom Kirsti inn i Skole på Byggeplass-prosjektet til veidekke. Ordningen gir fagopplæring og en god mulighet for å fortsette i veidekke etter fullført skole. Hun jobber nå som forskalingssnekker på Konfektfabrikken i Oslo, hvor det totalt skal bygges over 250 leiligheter. Som betongarbeider er hun tidlig inne i prosjektet, og er med helt til taket er tett. – Jobben består av mye variert arbeid. Jeg forskaler, støper dekker, og jobber med betong nesten hver dag. vi tenker mye på sikkerhet hver dag, fordi vi jobber med store, ferdigstøpte elementer og bygger balkonger og dekker, sier hun.

38

GODT BETALT OG SIKRET FREMTID Som lærling i veidekke tjener du gode penger tidlig. etter videregående studerte Kirsti grafisk design, og jobbet flere år i bransjen, men da hun skulle begynne på jobb igjen etter fødselspermisjon ville hun gjøre noe annet. Hun fikk plass på Skole på Byggeplass og har aldri angret. – Jeg hadde vært hjemme med datteren min i fødselspermisjon, og da jeg skulle tilbake i jobb ville jeg gjøre noe annet enn før. det er en jobb som er godt betalt allerede under lærlingtiden, og man må bruke hodet hver dag. det er utrolig spennende og gøy å være med på å bygge noe som skal stå i minst 100 år. det gjør meg stolt å kunne fortelle datteren min at de leilighetene har mamma vært med å bygge, avslutter Kirsti. DEN VARIERTE ARBEIDSDAGEN I VEIDEKKE eirik Ohma Solberg er trainee i veidekke industri i Trondheim. Han er nyutdannet sivilingeniør, og har fått foten innenfor i veidekke-systemet. nå ser han frem mot en lærerik prosess hvor han får enda mer ansvar og føler seg nyttiggjort. Navn: eirik Ohma Solberg Alder: 25 år Jobb: Trainee i veidekke Utdanning: Sivilingeniør, bygg- og miljøteknikk, nTnU Første jobb etter utdanning: Trainee i veidekke industri Beste karrieretips: Følg interessene dine og se på mulighetene, ikke begrensningene Trainee-ordningen i veidekke gir muligheten til å forstå flere sider ved bedriften. det gir også muligheten til å forsøke forskjellige ting for å se hva som passer for den enkelte.


Trøndelag

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 18 milliarder kroner (2011). virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende.

Bygg og anlegg

Veidekke

våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene. veidekke har en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeiderinvolvering.

eirik Ohma Solberg jobber i veidekke industri i Trondheim, og har arbeidsoppgaver som spenner fra opplæring i teknologi til støttefunksjon ved utlegging av asfalt. – det er variasjonen i arbeidsdagen jeg liker aller best. Jeg får opplæring i teknologiske hjelpemidler, er med som støttefunksjon ved utlegging av asfalt, jobber i laboratoriet, evaluerer systemer og mye annet. Jeg får et sett med arbeidsoppgaver som gjerne har en tidsfrist, men det er frihet under ansvar, så jeg velger selv når og hvordan jeg løser det, sier eirik Solberg.

Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen drøyt 20 % av aksjene i veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd. veidekke har både traineestillinger, lærlingplasser og sommerjobber, og tar inn rekordmange unge karrieresøkende. twitter.com/veidekke_asa youtube.com/veidekkeasa

GODT RYKTE OG STORE MULIGHETER det at man som trainee får forskjellige arbeidsoppgaver videreføres også i veidekke senere. Én av årsakene til at eirik valgte veidekke var det gode ryktet, men også muligheten for å bytte stilling internt. – Jeg har hørt mye positivt om veidekke gjennom andre. Jeg vet at mulighetene for utvikling er store og at det er muligheter for ’å skifte beite’ internt om man skulle ønske det. veidekke er en stor, solid norsk bedrift og en betydelig samfunnsaktør, og er godt synlig for studentene på nTnU. – Bedriften har også en involverende arbeidsmetode som gjør det lettere og mer interessant. det var interessen for realfag og teknologi som fikk meg til å tenke på denne utdanningen. Og så hadde jeg et ønske om å være med å ’bygge’ landet, og det får man definitivt i veidekke, sier han.

Vil du vite mer? Gå inn på våre nettsider: www.veidekke.no www.veidekke.no 39


ByggenĂŚringen har spesielt stort behov for dyktige hĂĽndverkere og fagarbeidere. I tillegg gir et fag- eller svennebrev innen bygg og anlegg mange muligheter for videre utdanning!


MaSKingrOSSiSTerneS FOrening

JOBBeR FOR Felles InteResseR Hva er en maskingrossist? Medlemsmassen i MgF favner bedrifter av mange slag og størrelser over hele landet. Fellesnevneren er at selskapene er registrert i norge, og ”omsetter maskiner eller teknisk utstyr i et slikt omfang og på en slik måte at det er naturlig å betegne firmaet som maskingrossist”. en forutsetning for medlemskap i MgF er at selskapet overholder lovgivning og foreningens interne etiske regler om illojal konkurranse. MgF arbeider for å styrke og utvikle bransjen og arbeider for maskinbransjens felles interesser og rammevilkår, gjennom medlemsaktiviteter, myndighetskontakt og medietiltak. MGF SKAL: • være en samlende enhet for medlemsbedriftene – utvikle bransjenettverk • arbeide for medlemsbedriftenes felles interesser – faglig, politisk og sosialt • være “aktuelle”, synlige og tydelige – vi skal synes i media, og ha et nettverk med andre bransjeforeninger og organisasjoner som gir utbytte for våre medlemmer.

42

På denne måten ivaretar man en sunn konkurranse, bedrer trivselen innad i bedriftene og øker sjansen for positiv bransjeutvikling. en viktig del av MgFs virksomhet er messene ”den Tekniske Messen” og maskinmessen ”vei og anlegg”, som vi arrangerer hvert tredje år. Begge messene har rundt 200 utstillere fra inn- og utland, og er den viktigste møteplass for kunder og virksomheter innen verktøymaskin- og anleggsmaskinbransjene. Her treffes bransjens aktører og vi ønsker også ungdommen hjertelig velkommen slik at dere selv kan se at dette er en spennende bransje med mange muligheter! På MgFs hjemmesider kan du se en film om hvordan hverdagen til en servicetekniker kan være. Her kan du også finne ut hvem som er medlemmer i MgF og lese om messene våre. Kan du fortelle litt om deg selv? – Mitt navn er espen Skarpnord og jeg er 21 år. Jeg kommer fra Kirkenær i Hedmark, og jobber akkurat nå som anleggsmaskinmekanikerlærling for volvo Maskin. Hvilken utdanningsbakgrunn har du? – Jeg gikk på Soler videregående skole - avd. våler. da gikk jeg første året på vg1 - Teknikk og industriell produksjon


Trøndelag

Maskingrossisternes Forening (MGF) er en bransjeforening og medlemsmassen favner bedrifter av mange slag og størrelser. vi har medlemmer som importerer og selger maskiner innen disse bransjene: • verktøymaskiner • anleggsmaskiner • Kompressorer • Slipeverktøy • gaffeltrucker • Trebearbeidende maskiner • Kraner

Bygg og anlegg

MGF

vi er en forening som arbeider for bransjens store og små felles interesser, herunder:

(TiP), det andre året på vg2 - arbeidsmaskiner, før jeg valgte vg3 - anleggsmaskinmekanikerfaget. deretter ble det 1 års læretid hos volvo Maskin. Hvorfor valgte du å utdanne deg til anleggsmaskinmekaniker? – Jeg er veldig glad i jobbe med hendene og ville bli snekker eller mekaniker av et eller annet slag. Til slutt fant jeg ut at jeg hadde mer interesse av å jobbe som mekaniker, og valget ble derfor anleggsmaskinmekaniker. Jeg angrer ikke ett sekund og gleder meg hver dag til å reise på jobb. Hva gjør en anleggsmaskinmekaniker? – vi skrur! For det meste reparerer vi og driver vedlikehold av forskjellige anleggsmaskiner. det kan være hjullastere, gravemaskiner, dumpere og veghøvlere. ingen dag er lik og man får mer enn nok av variasjon. det er alltid noe å lære, for å si det slik. Hvilke mennesker passer til dette yrket? – de aller fleste! vel, man bør jo ha en interesse for dette faget. Man må like å skru, like å bruke kroppen, og ikke være redd for å bruke kroppen i arbeidet. Oppfyller du disse kravene kan du glede deg til et utrolig morsomt og interessant yrke.

• være en samlende enhet for medlemsbedriftene, skape bransjenettverk • arbeide for medlemsbedriftenes felles interesser, faglig, politisk og sosialt • være “aktuelle”. vi skal synes i pressen og ha et nettverk med andre foreninger og organisasjoner som er aktuelle samarbeidsgrupperinger som gir utbytte for våre medlemmer. For bedriftene i MgF er det viktig at hele tiden kommer nye dyktige folk inn i bransjen. vi trenger serviceinnstilte, positive mennesker som er interessert i den spennende jobben det er å være servicetekniker og mekaniker! en viktig del av MgFs virksomhet er messene; den Tekniske Messen og vei og anlegg. dette er betydelige messer innen for verktøymaskinbransjen og for anleggsmaskiner og vi ønsker ungdommene hjertelig velkommen.

www.mgf.no 43


HVILKEN UTDANNING VELGER DU? Ved å jobbe i bygg og anlegg er du med og bygger landet. Det er en spennede bransje med mange muligheter. Hos oss ser du resultatet av jobben du gjør. Aktiviteten øker, og vi trenger enda flere kompetente fagarbeidere:

Våre medlemsbedrifter skal i 2013 ansette over 100 engasjerte og motiverte lærlinger Vil du bli med oss på laget? Vi kan love deg en spennende hverdag med varierte arbeidsoppgaver og gode betingelser. Vi oppfordrer jenter til å søke. For mer informasjon om søknad og kontaktinformasjon: byggopp.no/trondelag eller telefon 99 30 12 00.

Du finner oss på facebook! facebook.com/ByggoppTrondelag

TRØNDELAG Nardoveien 4b • 7032 Trondheim • Tlf. 99 30 12 00 • www.byggopp.no


deSIgn Og HÅndVerK

deSIgn Og HÅndVerK

– Kreativitet og skaperglede! Har du meninger om hva som er fint eller stygt? Og klarer du å begrunne hvorfor? liker du å arbeide med hendene? Har du sans for detaljer? Kanskje design og håndverk er noe for ditt hjerte? den som velger design og håndverk bør ha kreative evner og anlegg, og man bør like å arbeide med hendene. er man også svært nøyaktig, har estetisk sans og liker både å jobbe selvstendig og sammen med andre, har man mange egenskaper som passer inn i denne fagretningen. Utdanningsprogrammet har stor faglig bredde med rike tradisjoner – håndverksmessig, materialmessig og kulturhistorisk, og det gir arbeidsmuligheter i en rekke design- og håndverksyrker. Les mer på: www.vilbli.no - www.muligheter.no - www.billedkunst.no www.nil.no - www.nid.no - www.grafill.no - www.westerdals.no

DETTE BØR DU VITE OM UTDANNINGSVALGET For elever - læreplanmål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Design og håndverk –> Læreplanmål - Oppgaver For lærere - kompetansemål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Design og håndverk –> For lærere - Kompetansemål

45


Blåsjømagasinet . Foto: Statkraft

Bli en del av lØSningen

JOBB med FORnYBAR eneRGI en utdanning innen energi, elkraft og vannkraft vil gi deg gode jobbmuligheter i årene som kommer. det er mange spennende og varierte arbeidsoppgaver i norske energibedrifter for dem som vil være med, også internasjonalt. energibransjen har gjennomgått store endringsprosesser både i teknologisk, økonomisk, regulatorisk og politisk forstand i nyere tid. i dag diskuteres rammebetingelsene for bransjen i stor grad i et miljø- og klimaperspektiv. verden må redusere CO2 utslippene, samtidig som energibehovet øker. dette har betydning for produksjon, transport og forbruk av energi – også i norge. Store utslippsland som Kina og USa er nå tydelige på at de også vil kutte utslippene av klimagasser. Skal vi løse klimautfordringen må vi bruke energien mer effektivt og vi må bruke mindre fossil energi. norske energiselskaper står helt sentralt i dette arbeidet. For å kutte forbruket av fossil energi, må vi bygge ut fornybare alternativer og nett for å frakte strømmen til forbrukerne. Fram til 2020 skal energibransjen investere 150 – 200 milliarder kroner. vi trenger ny teknologiutvikling og ikke minst mange engasjerte og lærevillige unge medarbeidere som kan bidra til 46

utvikling av grønne fremtidsrettede løsninger - og nok folk til at vi kan føle oss trygge på at samfunnet til enhver tid får den kraften vi har behov for. i årene som kommer skal bransjen ansette mange nye medarbeidere. På fagarbeidernivå vil etterspørselen etter energimontører og energioperatører øke. ingeniører og sivilingeniører innen fagområdene elkraft og vannkraft utgjør den neste største yrkesgruppen bransjen. disse fagene kan du studere ved flere av landets høyskoler og ved nTnU. det er mye som må gjøres på kort tid for å møte klimautfordringene verden står overfor. energibransjen trenger engasjerte og kunnskapsrike ungdommer som ønsker å bli en del av løsningen. vi håper at du er en av dem! Du kan lese mer på: www.gronnboks.no www.energiutdanning.no


eleKTrOFag

eleKTrOFag

– Får ting til å virke! elektrofag er et stort fagområde og du kan arbeide innenfor mange bransjer og yrker. det er lett å tenke strøm og elektronikk, men la deg ikke lure. Fagretningen spenner fra sjø til land - til lufta! Hva med å arbeide offshore? eller kunne du tenke deg å reise verden rundt om bord på båt? eller kanskje få tog på skinner eller biler på veien? velger du elektrofag må du kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør være serviceorientert. logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Ofte er det et krav at du har godt fargesyn. det er viktig å skille mellom gul og grønn ledning. Les mer på: www.vilbli.no - www.muligheter.no - www.energinorge.no www.statkraft.no - www.nordicsemi.com - www.brattvag-elektro.no

DETTE BØR DU VITE OM UTDANNINGSVALGET For elever - læreplanmål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Elektrofag –> Læreplanmål - Oppgaver For lærere - kompetansemål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Elektrofag –> For lærere - Kompetansemål

47


STaTKraFT

skAP FRemtIdens eneRGIkIldeR Statkraft er størst i europa innen fornybar energi. de tar samfunnsansvar på alvor, og deres prinsipper om bærekraft, miljøhensyn og ansvarlighet gjelder både konsernet som helhet og hver enkelt medarbeider. VANNKRAFT Stian Ossi næs (22) er energioperatør-trainee. Han har bakgrunn fra Odda vgS med grunnkurs elektro, og deretter ett år på el og energi. Hans første møte med Statkraft var som sommerhjelp og dette ga så mye mersmak at 22-åringen like godt tok sin to og et halvt årige lærlingtid på samme sted. allerede før endt lærlingetid var Stian skråsikker på at Statkraft var bedriften for han og han søkte seg dermed inn som energioperatør-trainee. – det er en variert jobb, og vi nyter mye frisk luft ute i naturen. det passer meg jo helt perfekt. i tillegg trives jeg godt med kollegene mine. Jeg kan trygt si at jobben svarte til forventningene mine, sier Stian. – Jeg har en ganske viktig jobb. det er nødvendig at drift og vedlikehold av vannkraftstasjonene går som det skal. er det noe som skulle gå galt, er det utrykning selv om det er midt i natta, ler Stian. 48

EVENTYRLYST Stian vil også gjerne trekke frem andre aspekter ved jobben, og når han begynner å utdype, er det som tatt ut av en actionspekket James Bond-film. Som energioperatør er det med andre ord bare å holde seg fast. – Her om dagen kjørte vi helikopter opp til en bunkers i en fjellside. i tre timer gikk vi inn i en mørk tunell med hodelykt, for å kontrollere en kabel. en annen dag kan vi være ute med snøskuter for å måle snø, forteller han. det er ingen tvil om at Stian er veldig fornøyd med jobben. Han ser på Statkraft som en sikker arbeidsplass og et perfekt sted å arbeide for de som trives ute i naturen, er eventyrlysten og interessert i vannkraft. – i Statkraft er det absolutt muligheter for de som vil og kan, både som lærling og trainee. du får være med på så mye forskjellig, og du har gode muligheter for videre karriere, avslutter Stian. VINDKRAFT Statkraft har tre vindkraftverk i norge og produserer nok strøm til rundt 37 000 husstander. i tillegg har man en rekke vindkraftprosjekter under utvikling både i norge, Sverige og Storbritannia.


Trøndelag

Statkraft er størst i europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3300 medarbeidere i mer enn 20 land. Linn og Stian i Statkrafts kantine, som er først i Norge med å oppfylle Svanens krav til restauranter og kantiner.

linn rognlien (31) fra Oslo er med på denne spennende reisen. etter tre år allmenn på Fagerborg vgS i Oslo, gikk hun fem år på nTnU for å bli sivilingeniør i energi og miljø. nå er hun ”Head of wind and site” for Statkraft og har mange spennende år i møte.

Elektrofag

Statkraft

Statkraft har virksomhet i hele norge, fra Finnmark i nord til agder i sør. det betyr at det er jobbmuligheter i hele landet for deg som har lyst til å jobbe med energi. eller kanskje du vil jobbe verden rundt? les mer om alle våre spennende vann- og vindkraftprosjekter i norge og i utlandet, på www.statkraft.no.

– Med en teknisk utdannelse åpner du for mange muligheter i fremtiden, og det er flere forskjellige fagretninger å velge mellom. – Jeg søkte meg inn som trainee etter endt utdanning, og på denne måten får man et innblikk i de forskjellige avdelingene. dette er veldig positivt hvis man ikke helt vet hva man vil jobbe med. – Som trainee var jeg blant annet med på vannkraftproduksjon, et sol- og vindkraft prosjekt, solgte strøm og var med på vedlikehold av diverse vannkraftverk. Til slutt valgte jeg å jobbe videre i avdelingen for vindkraft, forteller hun. BEDRE KLIMA For å redusere utslippene av CO2 er det viktigere enn noen gang å produsere kraft fra fornybare energikilder. vindkraft kan som del av et felles europeisk kraftmarked erstatte bruk av kullkraft og oljefyrte kraftverk. – Jeg gleder meg til hver dag på jobben. det høres kanskje litt klisjé ut, men jeg og kollegaene mine jobber for en bedre verden. at energien kommer fra fornybar energi og at jeg kan være med på å bidra, gjør dette til en interessant jobb. – akkurat nå har vi en god del prosjekter med vindmøller i norge, men det skjer også ting i Sverige og Storbritannia, så reising blir det også, smiler hun. – å jobbe som sivilingeniør gir deg mange muligheter i arbeidslivet. Jeg trives godt i Statkraft, og setter pris på å være med på noe nyskapende innenfor klimaspørsmålet, konkluderer linn.

Kontakt: Postboks 200, lilleaker 0216 Oslo (+47) 24 06 70 00 info@statkraft.no

www.statkraft.no 49


vÆr Med å SKaPe

mORGendAGens teknOlOGI! Håkon alseth og vegard endresen er med på å utvikle morgendagens trådløse teknologi. Hos nordic Semiconductor aSa får de solide faglige utfordringer i en bedrift som er verdensledende i sin bransje. nordic Semiconductor leverer state of the art-produkter til flere av verdens største elektronikkprodusenter. – Her jobber vi med teknologi i verdensklasse, og det passer glimrende med min interesse for elektronikk, sier Håkon alseth. Siden i vår har han jobbet som application engineer ved nordic Semiconductors hovedkvarter i Trondheim. – Jeg kunne ikke så mye om radio, så jeg har lært veldig mye den første tiden her, sier 23-åringen, som har en bachelor i elektronikk og datateknikk fra Høgskolen i Sør-Trøndelag. – det er et svært bredt faglig spekter her. Jeg liker å jobbe litt praktisk og variert, noe som er perfekt i forhold til min stilling, sier Håkon. HØYTEKNOLOGI OG SOSIALT MILJØ vegard endresen er en av de andre nye ansatte hos nordic Semiconductor. i vår ble han ferdig med en mastergrad i elektronikk, med fordypning i krets og system design. – Jeg får virkelig bruke det jeg lærte på nTnU, samtidig som arbeidsoppgavene er svært varierte, sier vegard. 50

i dag jobber han som r&d engineer. – det er ikke mange bedrifter som driver teknologi på dette nivået i norge. å jobbe sammen med folk som kan så mye, gjør at jeg virkelig kan utvikle meg videre, sier vegard. Han setter også stor pris på det sosiale miljøet i bedriften. – det jobber mange kjekke folk her, og vi treffes ofte også etter arbeidstid, sier vegard, som er med i nordics bedriftslag i fotball. TRÅDLØS TEKNOLOGI Hvis du har trådløse teknologi hjemme, er det stor sannsynlighet for at deler av innmaten kommer fra nordic Semiconductor. Selskapet er verdensledende innen kortrekkevidde radiokommunikasjon. Produktene finnes i alt fra trådløs mus og tastatur til game-kontroller, pulsklokker og fjernkontroller. – vi utvikler elektroniske brikker til flere av de største elektronikkprodusentene. Felles for våre systemer er at det alltid er en radio involvert. dette er et stort marked, og det er bare fantasien som setter grenser for bruken, sier Jon gunnar Sponås, technical support manager i nordic Semiconductor. –i tillegg til å levere den fysiske brikken leverer selskapet referansekode og eksempler på ferdige produkter, som trådløse mus og tastatur.


Trøndelag

Nordic Semiconductor ASA produserer halvledere og spesialiserer seg på design og produksjon av «nøkkelferdige» trådløse komponenter. Selskapet er verdensledende på kortrekkevidde radiokommunikasjon mellom elektroniske enheter.

Håkon Alseth, Application engineer.

Elektrofag

Nordic Semiconductor

nordic Semiconductor er en innovativ kompetansebedrift med rundt 190 ansatte fordelt på avdelinger over hele verden. Hovedkontoret ligger i Trondheim. Selskapet søker kandidater med bachelor- eller masterutdanning innenfor elektronikk og datateknikk.

Vegard Endresen, R&D engineer

SELSKAP I VEKST Siden slutten av 1990-tallet har nordic Semiconductor spesialisert seg på utvikling av trådløse standardprodukter. det vil si brikker som kan brukes av mer enn én kunde. i dag har selskapet rundt 190 ansatte og avdelinger både i norge, USa og asia. – vi vokser og vil trenge mer folk fremover, sier Jon gunnar. Selskapet er på utkikk etter folk med bachelor- og masterutdanning innenfor elektronikk og datateknikk. – Hos oss får du jobbe mot kunder som er verdensledende på sine områder. vi utvikler siste skrik på teknologifronten, og her kan du være med på å lage teknologien som folk snakker om neste år, sier Jon gunnar. Som en innovativ kompetansebedrift fokuserer nordic Semiconductor på medarbeidernes faglige utvikling. Flere av de ansatte videreutdanner seg og tar fag ved siden av jobben. – vi er nært tilknyttet universitetet. For å kunne være med på å lede den teknologiske utviklingen må man holde seg faglig oppdatert, sier Jon gunnar.

Kontakt: Jon gunnar Sponås, Technical support manager (+47) 72 89 89 00 jon.gunnar.sponaas@nordicsemi.no

www.nordicsemi.com 51


BraTTvåg eleKTrO

det FORetRukne vAlGet Brattvåg elektro har stort fokus på ung arbeidskraft. vi har møtt to personer som er i ferd med å skape seg en karriere i den ærverdige bedriften i Møre og romsdal. Først av alt, fortell litt om deg selv. Mitt navn er Ole Jakob giske, jeg er tjuefem år og kommer fra ålesund. akkurat nå jobber jeg som montør i den maritime avdelingen hos Brattvåg elektro. Hvilken utdanningsbakgrunn har du? Jeg gikk først grunnkurs elektro og så videre til vk1 elektronikk. deretter ble det tre års læretid og ikke to og et halvt år som er vanlig, fordi jeg kom fra vk1 elektronikk. Hva gjør en montør? Som sagt jobber jeg i den maritime avdelingen i Brattvåg elektro, og da er vi ofte med på å installere strømnettet i nye båter, vedlikeholde dette i eldre båter eller rett og slett oppgradere installasjoner. vi jobber både nasjonalt og internasjonalt. Du nevner at dere også jobber internasjonalt. Kan man forvente seg mye reising som montør? vi hadde nettopp et oppdrag i Tallinn som varte i seks måneder. i disse tilfellene er man på oppdrag i alt fra noen dager 52

til én måned. når du har opparbeidet deg erfaring, kan det også blir oppdrag i andre verdensdeler. vi har blant annet hatt folk i Kina, så hele verden kan bli kontoret ditt etter hvert. Helt klart en bonus for reiseglade personer. Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? det kommer an på. akkurat nå jobber vi med en krankabin som skal monterers på en plattform i nordsjøen. ellers blir det en del trekking av kabler, lesing av koblingsskjema, installere elektriske installasjoner i båter, koble store automatiserte anlegg, etc. det er rett og slett veldig variert og utrolig spennende. Har du noen planer for fremtiden? akkurat nå tenker jeg nok ikke på noe videre utdanning. det handler mest om å skaffe seg enda mer erfaring, men med tiden håper jeg derimot på å bli formann i de større prosjektene. Hvorfor bør andre også se på muligheten til å jobbe for Brattvåg Elektro? vi er en veldig fin gjeng med et godt samhold. du får gode vilkår, og som lærling får du også oppleve alt fra å bygge småting på verksted til turer ute på båt. Til slutt, arbeidsmiljøet!


Trøndelag

Brattvåg Elektro ble etablert i 1933 i Brattvåg, og er en av de eldste bedriftene i bransjen i norge. Siden den gangen har elektrisk installasjon og service på båter og skip utgjort hjørnesteinen av selskapets virksomhet.

Elektrofag

Brattvåg Elektro

i dag har Brattvåg elektro rundt 90 ansatte og er en totalleverandør innen elektro og svakstrømtjenester til private, bedrifter, offentlig maritim og offshore. vi tilbyr: • engineering • el-installasjon en annen som jobber i Brattvåg elektro er den tjueårige lærlingen Ole Petter nedrevold. Hvordan ble du lærling hos Brattvåg Elektro? etter to år på Haram videregående skole, der jeg tok elektrofag og elenergi, skulle jeg ut i lære. Jeg fikk faktisk lærlingplass i siste liten, én måned etter jeg egentlig skulle begynt læretiden. det var få bedrifter som tok inn lærlinger da, men Brattvåg elektro var en av dem som søkte etter folk.

• Supervising • Montering av signalog alarmanlegg • Topside installasjon • automasjonsutstyr • Termografering • Service • reparasjon og vedlikehold

Hvordan har læretiden vært for deg? læretiden har vært veldig kjekk. Jeg har blant annet fått vært med Ole Jakob for å få erfaring innen det martime, jeg har vært innom automasjon og nå jobber jeg i sammen med en montør innen husinstallasjon. Jeg har dermed fått være med på det meste av det som Brattvåg elektro driver med. Hva er planen din fremover? Planen min er å ta fagbrev og jobbe som montør, helst i den maritime avdelingen. Jeg har ikke noen spesielle planer utover det, men vet at jeg vil jobbe ute i felten. alle kan ikke sitte på kontoret, vet du. Har du noen tips og råd til andre som vil gå samme vei som deg? vis interesse, vis at du er engasjert og stå på. da blir det mye lettere og alle kolleger elsker motiverte medarbeidere.

Vi er en veldig fin gjeng med et godt samhold. Du får gode vilkår, og som lærling får du også oppleve alt fra å bygge småting på verksted til turer ute på båt. Til slutt, arbeidsmiljøet!

Kontakt: Hovedkontor Skjelt-Ole bakken 1 6270 Brattvåg (+47) 70 20 81 00 (+47) 70 20 81 01 (faks) office@brattvag-elektro.no

www.brattvag-elektro.no 53


HelSedireKTOraTeT

velG HelseOG OPPvekstFAG! Ønsker du deg en variert og meningsfylt jobb? Jobb med barn, unge, eldre, personer med funksjonsnedsettelse, psykiske lidelser og andre som trenger deg! Ta to år på helse- og oppvekstfag i videregående skole, to år i lære og få fagbrev som helsefagarbeider. du kan også velge mellom flere andre yrker etter vg1 helse- og oppvekstfag. HVA GJØR EN HELSEFAGARBEIDER? Som helsefagarbeider jobber du i nær kontakt med mennesker. Blant dine oppgaver er å gi praktisk og faglig hjelp og omsorg til mennesker som trenger det. du har varierte arbeidsdager og kontakt med mennesker i alle aldre. noen er syke, andre har nedsatt funksjonsevne eller skal trene seg opp etter en ulykke. din jobb er å hjelpe dem til å mestre sitt eget liv. Helsefagarbeideren jobber blant annet: • På sykehus • På sykehjem • Hjemme hos mennesker som trenger hjelp • innen psykisk helse • i rusomsorgen • i opptrenings- og behandlingssentre • i skolen, med barn som trenger ekstra hjelp HVORDAN BLIR DU HELSEFAGARBEIDER? For å bli helsefagarbeider velger du helse- og oppvekstfag på vg1. etter vg1 velger du helsearbeiderfaget på vg2. deretter har du læretid i helsearbeiderfaget i to år (vg3).

54

Hva får du? • Samfunnet har stort behov for helsefagarbeidere. du kan få jobb i hele landet. • lønn under opplæring: i læretiden får du en årslønn fordelt over to år, ca. 286.000 kroner (2011). • ekstra betalt hvis du jobber kveld, helg eller i høytidene. • Som ferdig utdannet helsefagarbeider vil du i en normal vaktordning tjene ca. 326.000 kroner i året (2011). • gode muligheter til å videreutdanne deg. UTDANNINGEN ER BÅDE TEORETISK OG PRAKTISK velger du helsearbeiderfaget, får du en annerledes skoledag enn du er vant til. deler av undervisningen er i klasserommet, men du kan også være mye ute blant folk. Utdanningen gir deg en god blanding av teori og praksis. den ene dagen lærer du om kosthold på skolen. neste dag skal du hjelpe en slagpasient med frokosten. du ser sammenhengen mellom det du lærer på skolen og det du gjør på jobb. Helsefagarbeideren lærer blant annet: • Helsefremmende arbeid, som sykdomslære, sykepleie, kosthold og førstehjelp • Yrkesutøvelse, som etikk, planlegging og dokumentasjon, lover og forskrifter • Kommunikasjon og samhandling, som brukermedvirkning, observasjon og rapportering Les mer på: www.helseogsosialfag.no


HelSe- Og OPPVeKSTFag

HelSe- Og OPPVeKSTFag

– Kalde hoder og varme hender! Fra livets begynnelse til slutt, kommer vi i kontakt med flinke og godt utdannede mennesker som har valgt å jobbe med helse- og oppvekstfag. Mulighetene er mange og du kan arbeide ved sykehus, offentlige institusjoner - internasjonalt eller i din hjemkommune. Jobber inne helse- og oppvekstfag finnes overalt i hele landet, og det er stor etterspørsel etter flere flinke folk. Yrkene krever ulik grad av kompetanse, men felles for hele fagretningen er at du som velger helse- og oppvekstfag må bry deg om og kunne ta hensyn til andre mennesker. du bør være flink til å kommunisere og lytte til andre og trives med mennesker i alle livssituasjoner. i flere yrker kreves det politiattest. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig, og hvor det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid. Les mer på: www.vilbli.no - www.muligheter.no - www.helsedirektoratet.no www.hnt.no - www.stolav.no - www.uit.no - www.farmasifag.no www.poznan.no

DETTE BØR DU VITE OM UTDANNINGSVALGET For elever - læreplanmål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Helse- og oppvekstfag –> Læreplanmål - Oppgaver For lærere - kompetansemål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Helse- og oppvekstfag –> For lærere - Kompetansemål

55


HelSe MidT-nOrge

På lAG FOR dIn Helse! innbyggerne i Trøndelag stoler på sykehusene og gir dem toppscore. Og du må ikke være sykepleier eller lege for å bli med på laget! – Først og fremst skal vi gi helsetjenester av høy kvalitet, og da trengs dyktige leger, psykologer og annet helsepersonell. Men moderne sykehus driver ikke seg selv, så vi trenger mye annen kompetanse, som håndverkere, rådgivere, økonomer og ingeniører. Sykehus er på mange måter en verden av muligheter, forteller Trond g. Skillingstad, informasjonssjef i Helse nord-Trøndelag. Sammen med sykehusdirektør arne Flaat, og 2.500 andre medarbeidere i nord-Trøndelag, mener Skillingstad at de jobber med noe alle har et forhold til – helse. – når folk skal rangere hva som er viktigst for dem i livet, så kommer trygghet for liv og helse aller øverst. nettopp den tryggheten er det vår jobb å gi, sammen med helsearbeiderne i kommunene. viktigere jobb finnes ikke, fastslår han. – Og målinger viser at pasientene liker jobben vi gjør. Faktisk så godt at vi ligger i landstoppen, sier sykehusdirektør Flaat.

56

LEVANGER-NAMSOS-TRONDHEIM å jobbe på et sykehus handler om tilby helsehjelp til mennesker i ulike situasjoner. det handler om å redde liv i akutte situasjoner, å lindre plager til de med kroniske sykdommer, å gi trygge rammer for de som settes til verden, eller å utrede og behandle oppstått sykdom. Som ansatt ved sykehus er du en av dem som gir behandling, eller så er du en av dem som gjør behandlingen mulig. Stadig færre yrkesvalg sikrer jobb. Men som helsepersonell, er det rimelig garantert at det vil bli behov for dine kunnskaper og din kompetanse i overskuelig framtid. – dessverre kommer vi alle til å ha behov for helsetjenester. Med stadig flere eldre vil behovet bare øke, sier Skillingstad. ryggraden i Trøndelags spesialisthelsetjeneste er St. Olavs Hospital, Sykehuset levanger og Sykehuset namsos. i tillegg er det bygd opp distrikts-psykiatriske sentre. den sentrale oppgaven er å gi pasient-behandling av høy kvalitet til de som trenger det. Til dette kreves også undervisning av helsepersonell og opplæring til pasienter og pårørende. – Sykehusene driver en omfattende utdanningsvirksomhet. dersom du velger en utdanning innen helse, vil du allerede tidlig i utdanningen komme i kontakt med pasienter, pårørende og helsepersonell på sykehuset, gjennom det vi kaller praksisstudier eller klinikk. det kan være veldig


Trøndelag

St. Olavs Hospital • er ett av fem universitetssykehus i norge

Helse- og oppvekstfag

• Sykehuset er integrert med nTnU, og er universitetssykehus for 660000 innbyggere i Midt-norge • lokalsykehus for Trondheim og omegn, med 270000 innbyggere • St. Olavs Hospital eies av Helse Midt-norge, og har totalt 6990 årsverk med 9600 ansatte

Helse Midt-Norge

• årlig driftsbudsjett utgjør 7, 3 mill. motiverende å få innblikk i det yrket man har valgt, og samtidig få prøve seg litt under kyndig veiledning, sier helsefaglig sjef ved St. Olavs Hospital, grete Ottersen Samstad. UTVIKLINGSMULIGHETER alle sykehusene i Trøndelag gir også gode muligheter til ansatte som ønsker å spesialisere seg. leger som vil gå videre med doktorgrad, eller spesialisering på avansert teknologisk utstyr er mulig på sykehus.

• Hadde i mai 2011 omtrent 1000 sengeplasser, inkludert psykiatrien • Pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell er sykehusets fire hovedoppgaver, og er definert i lov om spesialisthelsetjenesten.

– Muligheten til å kombinere forskning på høyt nivå med å jobbe med pasienter, gjør arbeidsdagen ekstra spennende, sier avdelingsoverlege ved Sykehuset namsos, Tina eilertsen, som selv har tatt sin doktorgrad i samarbeid med spesialister ved universitetssykehuset i Trondheim.

Helse Nord-Trøndelag • gir spesialisthelsetjenester til 130 000 innbyggere i 27 kommuner

når du arbeider på en universitetsklinikk slik som ved St. Olav, kan du jobbe både ved sykehuset og på universitetet. i en slik kombinert stilling kan du veksle mellom pasientarbeid, forskning og studentundervisning.

• årlig driftsbudsjett utgjør 2,4 milliarder

– Som universitetssykehus skal vi tilby befolkningen i Midtnorge trygghet. den sentrale oppgaven er å gi pasientbehandling av høy kvalitet, men også forskning og undervisning av helsepersonell er viktig for å imøtegå fremtidige utfordringer i helsevesenet. Fagligheten og kompetansen styrkes av forskning ute i klinikkene, og på St. Olavs Hospital møter studentene pasienter fra første dag, påpeker direktør ved St. Olavs Hospital, nils Kvernmo.

• eies av Helse Midt-norge, og har totalt 2100 årsverk med 2500 ansatte

• Pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell er sykehusets fire hovedoppgaver, og er definert i lov om spesialisthelsetjenesten.

Skillingstad mener det er viktig å holde kompetansen og kunnskapen oppdatert og på et høyt nivå, og forteller at de bruker mye tid på utviklingstilbud for ansatte.

Kontakt: St. Olavs Hospital Postboks 3250, Sluppen n-7006 Trondheim (+47) 06800 (sentralbord) post.adm.dir@stolav.no

– i tillegg utgjør motivasjon en viktig faktor for trivsel på jobben. derfor bruker vi også ressurser på velferdstiltak. Målet vårt er å ha spennende og attraktive sykehus som skaper trygghet for liv og helse, og å tilby en spennende og utfordrende arbeidshverdag for våre ansatte, konkluderer informasjonssjefen.

Helse nord-Trøndelag Postboks 333 7601 levanger (+47) 74 09 80 00 postmottak@hnt.no www.hnt.no www.stolav.no 57


SisteSkrik.no Foto: Sebastian Ludvigsen

Nå har Nord-Norge fått så mye tyngde at alt er snudd opp ned: Nøkkelrollen i klima- og arktisk forskning, store olje- og gassfunn og nærheten til voksende markeder. Vi er det nye kraftsenteret, hvor både norske og internasjonale selskaper er sterkt til stede. Studerer du i Nord-Norge er du i den sentrale delen av Norge, med kort vei til en god karriere.

Kortere vei til fremtiden


deT HelSeviTenSKaPelige FaKUlTeT, UiT

nÆRHet I PRAksIs er du opptatt av å hjelpe andre og liker å jobbe med mennesker? Hos oss får du i tillegg lære om det nyeste på forskningsfronten og kvalifisere deg for drømmejobben i helsevesenet. våre studenter bryr seg om pasientene. de har pasientkontakt helt fra starten av studiene og undervisningen tar ofte utgangspunkt i realistiske situasjoner (casebasert læring). Studentene får mye praksis i løpet av utdanningen, og vi jobber tett sammen med helsetjenesten i hele nord-norge. Universitetssykehuset nord-norge (Unn) ligger bare en gangbro unna og studentene våre er velkommen til å delta i den kliniske hverdagen. det helsevitenskapelige fakultet kjennetegnes av nærhet mellom teori og praksis, nærhet mellom lærer og student og nærhet mellom de ulike helsefaglige yrkene. vi legger vekt på god kommunikasjon og studentene våre får felles opplæring i samhandling. i Tromsø utdanner vi helsearbeidere som skal “spille hverandre gode”, selv om de jobber med svært ulike fagfelt som for eksempel psykologi og sykepleie, tannhelse og biomedisin.

mulighet til å forske parallelt med studiet og til å ta en doktorgrad med forkortet løp etter endt medisinstudium. GODE JOBBMULIGHETER Flesteparten av våre studenter går rett ut i jobb etter endt utdannelse. du vil få med deg en solid og framtidsrettet utdanning som gjør deg til en sterk kandidat for drømmejobben. det helsevitenskapelige fakultet har 3.000 studenter og 900 ansatte og samler alle helseprofesjonsutdanningene under ett tak. UiT har flest vitenskapelig ansatte per student og er kjent for å ha kort vei mellom student og lærer. nysgjerrig? les mer på uit.no/helsefak Kontakt: det helsevitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø Tlf: +47 77 64 46 10 (infotorget) epost: info.helsefak@uit.no

Se våre studietilbud:

FORSKNINGSBASERT UNDERVISNING Undervisningen er basert på ny forskning og vi legger til rette for at studentene får delta i forskning under bachelorog masteroppgaver. Forskerlinjen i medisin gir studentene 59


FarMaSi

med FOkus På kunnskAP er du interessert i helse og medisin og hvordan legemidlene virker? Kan du tenke deg en jobb hvor spørsmål og informasjon om legemidler og riktig legemiddelbruk står sentralt? da er farmasistudiet noe for deg! FARMASØYT Christina dvergsnes (26) er utdannet provisorfarmasøyt fra Universitetet i Oslo. Hun gikk allmennfaglig linje på Kristiansand Katedralskole, før hun tok en femårig mastergrad i farmasi ved Universitetet i Oslo. nå lever hun drømmen som apoteker, eller daglig leder om du vil, ved Boots apotek på Oslo S. – På farmasistudiet lærer du blant annet om virkestoffene som brukes i legemidler, hvilken effekt de har på kroppen og hvordan man skal bruke de til å forebygge og behandle sykdom. alt dette krever gode kunnskaper i kjemiske, biologiske, medisinske og farmasøytiske fag, sier Christina. Hun forteller videre at det aldri var noe tvil om hva hun ønsket å studere etter videregående. – Jeg er veldig interessert i realfag og det var egentlig hovedgrunnen til at jeg søkte meg inn på farmasistudiet. det passet meg helt perfekt å jobbe som farmasøyt. at jeg nå er apoteker midt i Oslo sentrum er egentlig bare en bonus.

60

PRAKTISK OPPLÆRING i farmasistudiet inngår laboratoriearbeid og praktisk opplæring i fremstilling av salver, miksturer, tabletter og andre legemiddelformer. i løpet av studietiden får du også oppgaver som gir trening i kommunikasjon og formidling. dette er ferdigheter som kommer til nytte når du som farmasøyt gir informasjon og veiledning i kontakt med pasienter, publikum og annet helsepersonell. Christine trives i rollen som driftsansvarlig og ser frem til hver eneste dag. Utfordringene kommer rekende på rekke og rad, noe som gjør at det aldri blir kjedelige arbeidsdager for den blide Oslo-jenta. – normalt sett består min arbeidsdag av legekontakt, kundebehandling, reseptekspedering, regnskap, administrasjon og oppfølging og ansvar i forhold til personalet. det er med andre ord alltid noe å henge fingrene i, smiler hun. – For meg er det den positive og varierte hverdagen som gjør at jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag. vi har et godt arbeidsmiljø og jeg trives med å snakke med alle slags kunder. aller best er det når jeg får bruk for kunnskapen min og hjelper kundene til et enklere liv. Christina vil mer enn gjerne anbefale farmasistudiene til unge mennesker med en interesse for realfag. ikke bare er det et interessant og lærerikt studie, men også jobben som venter i ettertid er mer enn hun hadde forventet seg.


Trøndelag

Over: Aldri en kjedelig dag i farmasibranjsen. T.v.: Christina Dvergsnes (nr. 3 fra venstre) trives godt blant sine ansatte på Oslo S.

– å jobbe som apoteker svarer absolutt til forventningene jeg hadde, om ikke mer. det er en lærerik bransje i konstant utvikling, så her må man være forberedt på å bruke de små grå hver eneste dag. det er alltid spennende i farmasibransjen, avslutter hun smilende. FARMASIUTDANNINGEN en masterutdanning i farmasi tar totalt fem år, og leder til tittelen provisorfarmasøyt. du må ha denne tittelen for å bli apoteker (daglig leder for et apotek). i norge kan du studere ved Universitetet i Oslo, Bergen eller Tromsø. i løpet av studiet skal studentene ha til sammen seks måneders praksis på apotek. Studentene ved UiB har et obligatorisk opphold ved et studiested i england i 7. semester. Også UiO tilbyr utenlandsopphold/utveksling i løpet av studietiden.

Apotekforeningen er en bransjeorganisasjon for alle apotekene i norge. Foreningen jobber for høy kvalitet på apotektjenester og gode rammevilkår for apotekene.

Helse- og oppvekstfag

gjennom farmasistudiet blir du ekspert på legemidler. du vil lære hvilke virkestoffer som brukes som legemidler, hvilken effekt legemidlene har på kroppen, hvordan legemidlene brukes for å forebygge og behandle sykdom, hvordan legemidler fremstilles og hvordan legemidler utvikles. alt dette krever gode kunnskaper i kjemiske, biologiske, medisinske og farmasøytiske fag.

Apotekforeningen

du får også kunnskap om helsevesenet, legemiddellovgivningen og om legemiddelbruk sett i et samfunnsperspektiv. en del av studiet er praktisk rettet, og det gis opplæring i fremstilling av salver, miksturer, tabletter mv. i tillegg får du oppgaver som gir trening i kommunikasjon og formidling. dette er ferdigheter som kommer til nytte når du senere skal jobbe som farmasøyt, og gi råd og veiledning til pasienter, publikum eller annet helsepersonell. det finnes to forskjellige farmasøytutdanninger. du kan bli provisorfarmasøyt med et femårig studie til mastergrad ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø, eller du kan bli reseptarfarmasøyt med et treårig studie til bachelorgrad ved høgskolen i Oslo eller namsos.

i det siste studieåret skal det gjennomføres en masteroppgave (veiledet forskningsoppgave). Studentene velger selv tema for oppgaven.

Kontakt: apotekforeningen (+47) 21 62 02 00 apotekforeningen@apotek.no

www.farmasifag.no 61


agder viTenSKaPSaKadeMi

medIsInske studIeR I POlen POZNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, POZNAN er et av Polens aller beste medisinske universiteter med mer enn 1000 internasjonale studenter. lengst erfaring med engelskspråklige studier i Polen, og flest ulike studier: • Fysioterapi – 3 år • Tannlege – 5 år • Medisin – 6 år • Farmasi – 6 år • Medisin – 4 år COLLEGIUM MEDICUM, NICOLAUS COPERNICUS UNIVERSITY, BYDGOSZCZ et anerkjent universitet med god oppfølging av den enkelte student. Trivelig studentmiljø med 130 skandinaviske studenter. • Medisin – 6 år

MEDISINSKE STUDIER I POZNAN ELLER BYDGOSZCZ GIR DEG: • Utdanning av høy kvalitet • all undervisning på engelsk • rimelige bo- og levekostnader • Stipend og lån fra lånekassa • et godt studentmiljø med samhold og trivsel • en studietid med mange spennende opplevelser • variert praksis på universitetssykehus • internasjonal erfaring og kulturforståelse • grunnlag for autorisasjon i norge etter turnustjeneste/praksis. Agder Vitenskapsakademi veileder deg fra søknad til studiestart. Søk gjerne allerede fra januar. For mer informasjon: www.poznan.no facebook.com/Agder.Vitenskapsakademi Kontakt: Agder Vitenskapsakademi, Kristiansand (+47) 38 14 14 75 poznan@uia.no cm-byd@uia.no

62


MedIer Og KOMMUnIKaSJOn

MedIer Og KOMMUnIKaSJOn

– Når de gode historier skal formidles! Og disse historiene kan være foto, tekst, lys, lyd , 3d, film eller andre måter å uttrykke seg på. liker du å kommunisere med andre mennesker? Ser du nyheter og gode saker der andre bare ser? liker du å skrive? Ta bilder? var det du som alltid meldte deg først når gruppeoppgaven skulle presenteres i lyd og bilder for klassen? – Velkommen til utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon! du som velger medier og kommunikasjon bør ha kreative evner og kunne kommunisere med andre, både skriftlig og muntlig. i tillegg bør du ha godt fargesyn og være interessert i iKT og digital teknologi. gode samarbeidsevner, fleksibilitet, evne til kritisk tenkning og analyse er også viktig. Medier og kommunikasjon forbereder eleven på yrker innen reklame- og kommunikasjonsbyråer, magasinredaksjoner, forlag, trykkerier, markedsavdelinger, fotobedrifter, internettbedrifter, filmselskaper, radio og fjernsyn. Svennebrev kan tas innen fotograffaget eller mediagrafikerfaget etter to år videregående skole og påfølgende to års læretid i bedrift. Fagbrev kan oppnås etter fullført programområde Mediedesign. Les mer på: www.vilbli.no - www.muligheter.no - www.drivkraft.no

DETTE BØR DU VITE OM UTDANNINGSVALGET For elever - læreplanmål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Medier og kommunikasjon –> Læreplanmål - Oppgaver For lærere - kompetansemål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Medier og kommunikasjon –> For lærere - Kompetansemål

63


drivKraFT

kunsten å enGAsJeRe vi i drivkraft reklamebyrå anser oss i bunn og grunn som ganske heldige. ikke bare fordi vi liker det vi gjør, men også fordi vi liker måten vi gjør det på, måten vi har frihet til å tenke på og måten våre kunder i alle år har mottatt våre idéer og konsepter med åpne armer og begeistring. drivkraft reklamebyrå tilbyr hele det tradisjonelle spekteret av tjenester man vanligvis assosierer med et reklamebyrå, som grafisk design, tekstforfatting, merkevarebygging, Pr-rådgivning, produktutvikling, interaktivitet, arrangementer og nytenkende kampanjer. Likevel er vi annerledes, på en utelukkende positiv måte. litt fordi vi har en unik sammensetning av talenter, med særs variert bakgrunn og utdannelse, men mest fordi det fører til at vi tilnærmer oss hver kunde og hvert oppdrag med et åpent sinn og blikk for det unike.

64

Som et resultat er det ingenting som er “typisk drivkraft”. det har utvilsomt kommet til fordel for våre kunder og partnere, og har gitt oss plass i porteføljen til et spekter av kunder som spenner fra håndverkerne på hjørnet til store, internasjonale oljeselskaper og offentlige etater. vår portefølje gir oss muligheter til å utfolde oss med farger, ord, bilder, klikk, kunnskap, uttrykk og inntrykk i en lang rekke retninger og fasonger. drivkraft består ikke av ja-menn eller selvsagt-damer. vår styrke ligger i vår unike sammensetning. den åpne tonen, den naturlige kreativiteten og gode dynamikken vi har innad i byrået gir utelukkende positive resultater for de vi får gleden av å dele det med. KREATIVITET MELLOM PERMENE vi har også våget å være annerledes ved å starte et eget forlag, drivkraft Forlag aS. gjennom en rekke vakre og prisbelønnede utgivelser, nasjonalt og internasjonalt, både i bok- og bladform, har vi opparbeidet oss et renommé og en erfaring få andre reklameog mediebyråer kan matche.


Trøndelag

Drivkraft er et reklamebyrå som holder til i Stavanger. vi har kunder innen det meste, fra de minste til de største, og har konstant hodene i bløt for å holde dem på topp. drivkraft har 11 ansatte.

Medier og kommunikasjon

Drivkraft

vi er flinke med røde tråder, og gjør våre kunder og hverandre gode.

vi liker å spille på folks følelser. vi liker å skape eierskap. vi liker å promotere alt som påvirker folks dagligliv. vi liker å få folk til å tenke, og vi liker å jobbe med ting som er direkte målbart. Men mest av alt liker vi det vi gjør. Kan du tenke deg en fremtid innen reklamebransjen? Har du skapende talent og vil vite mer om hvordan du kan ta skrittet videre? Gå inn på www.drivkraft.no for å lese mer om oss og våre kunder. Her kan du også se om vi trenger flere på laget. Kanskje du er den neste? Kontakt: drivkraft aS Saudagata 2 4012 Stavanger (+47) 51 50 68 80 post@drivkraft.no

www.drivkraft.no 65


SØr-TrØndelag BOndelag

skAP en kARRIeRe Innen lAndBRuk vil du ut i jobb om 1 år, 3 år eller 10 år? innen landbruket har du alle muligheter!

kompetanse er viktig både for matproduksjon og for å sikre at vi fortsatt kan ha en god plante- og dyrehelse. På verdensbasis må noen sørge for å skaffe mat nok til alle i framtida.

Kunnskap om landbruk og naturforvaltning er avgjørende når det gjelder å løse framtidas utfordringer innen miljø, klima og energi. det er behov for folk med landbruksutdanning for å møte framtidas behov for rådgiving, undervisning, forsking og forvaltning.

dersom du ønsker en utdannelse innen landbruk/naturbruk, har vi videregående skoler i Trøndelag som tilbyr utdanning innen blant annet naturbruk og agronomi:

noen blir bønder og mange blir noe helt annet. For den som skal dyrke jord og stelle dyr er kompetanse viktig. For de som ikke skal bli bønder er det flere veier fram til jobb innen landbruket, både for praktikere og for de som trives godt på skolebenken. landbrukskompetansen er internasjonal, og arbeidsmulighetene spenner over et vidt spekter innen privat og offentlig sektor. Bachelor- og mastergrader i de tradisjonelle landbruksfagene er ettertraktet hos mange arbeidsgivere både innen landbruk, privat næringsliv og offentlig forvaltning. Turisme, jakt og fiske, lokal og regional matkultur, tjenester som snørydding, energiproduksjon og tilrettelegging av naturopplevelser er andre aktuelle arbeidsområder. Matindustrien er norges største landbaserte industrisektor. Hver tiende bedrift er en landbruksbedrift, så landbruks66

• Skjetlein vgS - www.skjetlein.vgs.no • Frøya vgS - www.froya.vgs.no • rissa vgS - www.rissa.vgs.no • Øya vgS - www.oya.vgs.no Velkommen inn i landbruket. www.bondelaget.no/sortrondelag


naTUrBrUK

naTUrBrUK

– Med naturen som verdens største kontor! visste du at oppdrettsnæringen er norges nest største eksportnæring? Trives du ute i frisk luft eller vil du sitte inne og forske? Uansett om du mener at din PC eller spaden er ditt viktigste verktøy; innen naturbruksfagene er det plass til alle. det viktigste er at du som velger naturbruk er interessert i naturen, har praktisk håndlag, trives med å samarbeide med andre og har omsorg for mennesker, dyr og miljø. du bør like å arbeide ute, under varierende naturog klimaforhold. Hvis du velger vg3 naturbruk, gir utdanningsprogrammet studiekompetanse med mulighet for videre studier ved høyskoler eller universiteter. de øvrige vg3 gir yrkeskompetanse. du kan få arbeid innen ulike naturbruksyrker hvor det kreves forståelse for sammenhengen mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet. Les mer på: www.vilbli.no - www.muligheter.no - www.bondelaget.no/ sortrondelag - www.marineharvest.no - www.skjetlein.vgs.no

DETTE BØR DU VITE OM UTDANNINGSVALGET For elever - læreplanmål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Naturbruk –> Læreplanmål - Oppgaver For lærere - kompetansemål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Naturbruk –> For lærere - Kompetansemål

67


Driftsleder Trond Fjeldvær på Marine Harvest anlegget på Helsøya i Hitra kommune.

Marine HarveST

FØlG FIskens utvIklInG! allerede som 13-åring hadde Trond Fjeldvær sin første jobb i oppdrettsbransjen. nå jobber han som driftsleder på et matfiskanlegg, hvor han sørger han for at fisken vokser fra yngel til slakteferdig laks, klar for middagsbord over hele verden.

FRA GRUNNKURS TIL DRIFTSLEDER Som 25-åring er Trond blant de yngste driftslederne i Marine Harvest. allikevel har han allerede skaffet seg masse erfaring.

norskehavet står rett inn på Helsøya, som ligger i Hitra kommune, lengst ut i havgapet i Sør-Trøndelag. nærmeste nabo i vest er island. Kaldt og klart vann gjør dette til et sted laksen trives godt.

Som utdanning har han grunnkurs i naturbruk og vK1 i akvakultur. deretter ble han lærling i Marine Harvest. etter å ha tatt førstegangstjeneste i militære gikk han rett inn i stillingen som driftsleder.

– vi har det som plommen i egget, eller snarere laksen i vannet, smiler Trond Fjeldvær.

– Jeg trives veldig godt. det er mye ansvar og interessante og varierte arbeidsoppgaver. ingen uker er like. i tillegg har vi sesongvariasjoner, med travle tider om sommeren og høsten, når slaktingen begynner, sier Trond.

Han er driftsleder på Marine Harvest sine matfiskanlegg på Helsøya. der har han ansvar for at 780.000 fisk trives og vokser seg stor. – dette er egentlig et lite matfiskanlegg. vi får yngelen når den er 60 til 130 gram, og vi slakter den etter ett til halvannet år, når vekten er mellom fem og seks kilo, forteller Trond. Syklusen er egentlig to år, med klargjøring, vekstperiode og slakt. – det er veldig spennende å følge fiskens utvikling. vi sammenligner oss både med andre anlegg og med tidligere år her på Helsøya, sier Trond.

68

– da jeg var 13 år gammel, hadde jeg min første jobb som ferievikar på et matfiskanlegg. Jeg fant raskt ut at dette var noe jeg trivdes med, sier Trond.

TRYGG ARBEIDSPLASS 25-åringen har ingen problemer med å anbefale en karriere innenfor oppdrett: – det skjer noe nytt hele tida, og jobben passer for deg som vil ha utfordring og spenning i en vekstnæring. du må like å være ute, og det er en stor fordel hvis du har erfaring fra sjøliv og båt, sier Trond.


Han er sikker på å ha en trygg arbeidsplass også i framtida. – Oppdrett er en framtidsnæring med gode muligheter for deg som vil noe med karrieren din, sier Trond, som selv vurderer å gå videre med en høyskoleutdanning.

Trøndelag

– Foreløpig stortrives jeg på Marine Harvest på Helsøya, men arbeidsgiveren min stiller også opp hvis jeg ønsker å gå videre og lære mer, sier Trond. GODT ARBEIDSMILJØ Marine Harvest har oppdrettsanlegg langs store deler av norskekysten, og arbeidsmiljøet er svært godt uansett hvor man kommer. – vi har en arbeidsgiver som virkelig tar vare på folkene sine, og samtidig er muligheten åpen for å flytte litt på seg, sier Trond, som er stolt av jobben sin. – alle gjør sitt ytterste for at fisken skal trives og ha det bra, og da oppnår vi god vekst, sier 25-åringen. VERDENS BESTE PÅ FISK Hvis du får jobb i Marine Harvest norway, er du med på laget til verdens største lakseeksportør. Selskapet regnes i tillegg som verdensledende på kunnskap og kvalitet innenfor sitt fagfelt. Hr-direktør Jorunn Skjoldvor Foss kan fortelle at Marine Harvest er et verdensomspennende selskap som eksporterer 270.000 tonn fisk i året. dette betyr at selskapet bidrar stort til norsk eksport. – nest etter olje og gass kommer ørret og laks opp som norges største eksportvare. vi skal være stolte av å ligge i verdenstoppen når det gjelder kunnskap om oppdrettsnæringen, sier Jorunn.

Marine Harvest Norways hovedkontor ligger i Bergen. Selskapet er en del av konsernet Marine Harvest aSa, som er notert på Oslo Børs og har rundt 6200 ansatte og aktivitet i 22 land.

Naturbruk

Marine Harvest

Marine Harvest norway er norges største produsent av laks. vi leverer rundt 200 000 tonn laks hvert år fra anlegg som strekker seg langs norskekysten, fra Flekkefjord i sør til Sørfold nord for Bodø. det meste av laksen eksporteres til europa, USa og asia. vår virksomhet dekker hele verdikjeden, fra stamfisk, rogn, smolt, matfisk og prosessering, til distribusjon og salg. i hele Marine Harvest norway er det rundt 1270 ansatte. Selskapets virksomhet er delt inn i fire geografiske regioner, samt en egen region for ferskvannsvirksomheten.

EN INDUSTRI I VEKST Oppdrettsnæringen er i sterk vekst, og Marine Harvest trenger nye folk for å øke kompetansen og utvikle næringen videre. – vi trenger mange unge, entusiastiske, rause, handlekraftige og serviceinnstilte medarbeidere. vi skal rekruttere folk med fagbrev i næringsmidler, automasjon og akvakultur, samt biologer, veterinærer, økonomer, teknikere og selgere, forteller Jorunn. Med kontorer og anlegg langs kysten fra nordland i nord til Flekkefjord i sør, betyr dette en landsomfattende rekruttering. – Marine Harvest er den rette arbeidsplasen for ungdom som har lyst til å jobbe i frisk luft, ha fleksible arbeidstidsordninger og i tillegg jobbe i en internasjonal, spennende næring hvor man kan reise ut og oppleve verden, sier Jorunn.

Det er mye ansvar og interessante og varierte arbeidsoppgaver. Ingen uker er like. I tillegg har vi sesongvariasjoner, med travle tider om sommeren og høsten...

Kontakt: Sandviksboder 78a 5035 Bergen (+47) 21 56 23 00 norway@marineharvest.com

www.marineharvest.com 69


SKJeTlein vgS

mulIGHeteR I nORd Skjetlein videregående skole er en naturlig vei til fag-, yrkes- og studiekompetanse, der elevene får kontakt med næringsliv og forskningsmiljø allerede fra vg1. Skjetlein videregående skole på leinstrand, ca. 15 km sør for Trondheim sentrum, gir deg mange valgmuligheter innen det videregående skolesystemet. vi utdanner folk for yrkeslivet innen blant annet naturbruksfag som innbefatter jobber med blant annet hester, dyr, landbruk, friluftsliv, turisme og naturforvaltning og miljø. vi har også internatplass for elever som kommer langveis ifra eller lokale elever som ønsker å bo tett på skolen. den grønne sektoren gir deg mulighet til å velge en annerledes skolehverdag. På Skjetlein vgS lærer du om bruk av naturen i yrke eller fritid, og bør helst ikke være redd for å ta et tak i ute i naturen. du er mye ute, jobber ofte praktisk og får lærer ved kombinere teori og praksis. NYE SKJETLEIN! Mye skjer rundt Skjetlein. ny stall og ridehall er allerede ferdig til bruk, og ved skolestart i 2013 vil vi også ta i bruk nyskolen med ny kantine, idrettshall, realfagslab, bibliotek, nytt elevinternat og nye klasserom. det ligger derfor til rette for en riktig spennende skolehverdag på Skjetlein i årene som kommer. SKJETLEIN – SKOLE OG GRØNT KOMPETANSESENTER (SGK) PÅ SAMME TUN. Skolen har også et tett samarbeid med SgK. i løpet av våren 2013 vil SgK flytte inn i gamlefjøset på tunet ved skolen. 70

Skolen vil dermed kunne tilby nye typer læringsaktiviteter der innovasjon og entreprenørskap blir ytterligere vektlagt. dette vil gjøre elever godt rustet til å møte dagens og morgendagens utfordringer i arbeids- og samfunnsliv. Under følger en oversikt over våre fagtilbud innen den grønne sektoren: • vg1 naturbruk • vg1 dyr med realfag (spes. studiekompetanse) • vg2 landbruk og gartnernæring • vg2 anleggsgartner- og idrettsanleggsfag • vg2 Heste- og hovslagerfag • vg3 landbruk • vg3 Studieforberedende vg3 innen naturbruk • vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram Vg1 naturbruk med valgfri fordypning i: innen faget Prosjekt til fordypning kan eleven velge mellom følgende fordypninger: • landbruk • Hest • Sports- og familiedyr og hund Kontakt: Skjetlein videregående skole 7083 leinstrand (+47) 72 59 47 00 (+47) 72 59 47 10 (Faks) postmottak.skjetlein@stfk.no


reSTaUranT- Og MaTFag

reSTaUranT- Og MaTFag

– Trivsel med mat og mennesker! Mat er mer enn føde. Mat er råvarer, godt håndverk, design og presentasjon. god mat får folk til å trives og da trives også du. Bon apetit! du som velger restaurant- og matfag har gjerne godt håndlag, du er kreativ, nøyaktig og renslig. Og du liker å gi god service. Til kunder og kolleger. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen blant annet hotell- og restaurantnæring og næringsmiddelindustri, men også til arbeid i bedrifter som produserer kjøtt-, fiske-, drikke-, bake- og matvarer. Kunnskaper om egne og andres kulturer og mattradisjoner og om næringsmidler, kosthold og helsefremmende livsstil er viktig. Les mer på: www.vilbli.no - www.muligheter.no - www.stabburet.no www.nhomatogbio.no - www.kjottbransjen.no - www.gastronomi.no www.umb.no/ikbm.no - www.mattilsynet.no - www.matfag.no www.nettoppfisk.no - www.tine.no - www.meny.no

DETTE BØR DU VITE OM UTDANNINGSVALGET For elever - læreplanmål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Restaurant- og matfag –> Læreplanmål - Oppgaver For lærere - kompetansemål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Restaurant- og matfag –> For lærere - Kompetansemål

71


Tine

en kARRIeReRettet FRemtId! Fremtiden ser lys ut for Birger og ruben. ikke bare er de ansatt i en av landets beste og tryggeste lærlingbedrifter, men etter læretiden skal de også flytte inn i det nye hypermoderne meieriet på Jæren. da er det lett å forstå at humøret er på topp hver eneste dag. Oppfølging. Miljø. Trivsel. ingenting er viktigere for en ung lærling som nettopp har gått ut i jobb etter utallige år på skole. det kan til tider være en tøff omstilling, men da er det opp til arbeidsgiver å legge til rette for at dette skjer så mykt som mulig. For næringsmiddelfaglærlingen Birger Kvia Hobberstad (19) har overgangen vært smertefri, og ikke overraskende gir han store deler av æren til Tine. – Jeg stortrives i Tine og har følt meg velkommen fra første dag. Oppfølgingen har vært kjempegod, mentorene er dyktige og jeg føler jeg kan senke skuldrene når jeg er på jobb. Og når skuldrene er nede, gjør man automatisk en bedre jobb, smiler Birger. HAR KONTROLL PÅ MASKINENE Har du i senere tid bøttet nedpå en proteinshake før eller etter trening, er sjansen stor for at det nettopp er Birger som har kvalitetssikret pulveret.

72

akkurat nå er han stasjonert på ”Tørkå” hvor tørkeprosessen av proteinpulveret skjer. Her står store automatiserte maskiner og durer mens Birger kontrollerer prosessen i kontrollrommet. – i tørkeprosessen er det jeg som passer på at overgangen fra flytende til pulver skjer uten komplikasjoner. det vil si at jeg måler trykk, kontrollerer ingredienser og sjekker temperatur. det høres kanskje ut som enkel jobb, men det er hele tiden viktig å ha kontroll på tid, tall og temperatur. FAGPRØVE? INGEN PROBLEM en annen som også er dypt inne i læretiden hos Tine er prosessoperatørlærlingen ruben vold (20). Han har bare noen måneder igjen før fagprøven skal bestås, men etter en meningsfull læretid og tidligere utplasseringer og sommerjobber i Tine, er han ikke det minste redd for at han skal feile. – Jeg føler meg utrolig godt forberedt og er ikke det minste nervøs før fagprøven. Så kan man jo stille spørsmål om det er Tine eller klisterhjernen min som skal ha æren, ler ruben. STORE FREMTIDSPLANER Til daglig jobber han i ysteriet i Hå kommune og er sterkt delaktig i den daglige produksjonen av ost, som hver dag går ut til hundretusener av konsumenter.


Ruben Vold (t.v) og Birger Kvia Hobberstad stortrives og satser å utvikle seg videre i TINE. Trøndelag

TINE Gruppa er en av norges største næringsmiddelbedrifter og leverandør av kjente merkevarer som Jarlsberg, norvegia, Biola, YT, litago og Piano. Tine eies av 15.000 melkebønder i samvirke. Konsernet består av både norske og utenlandske helog deleide datterselskaper, blant annet diplom-is, FellesJuice, Wernersson Ost i Sverige og norseland inc. i USa. Tine gruppa har 5500 ansatte og ca. 19 milliarder i omsetning i 2011. Ruben Vold har kun måneder igjen før han skal ta fagprøven.

Han trives svært godt med ansvaret han har fått og har allerede lagt planer for hvordan fremtiden hans vil bli seende ut. – Jeg er fast bestemt på å utvikle meg videre innenfor Tine, og har derfor planer om å studere Matteknikk ved Trondheim Fagskole. Hva som skjer etter det vet jeg ikke, men det hadde vært spennende å kunne jobbe for Tine på Måltidets Hus i Stavanger, hvor fokuset er på forskning og utvikling, forteller han.

Restaurantog matfag

TINE

Karrieremuligheter: Tine har en lang verdikjede med et mangfold av jobber og karriereveier. vi er opptatt av å gi våre ansatte muligheter til faglig og personlige utvikling, både gjennom arbeidsoppgaver og kompetansepåfyll.

Birger på sin side heller mer mot en lederstilling, og da kanskje på landets største meieri som åpner på Kviamarka i rogaland i 2012. – Personlig kunne jeg tenke meg å jobbe som avdelingsleder etter noen år her i Tine. Mulighetene for å utvikle seg innad i bedriften er så gode at det fint kan la seg gjøre. Fremtidig avdelingsleder på landets største meieri er jo en spennende tanke. Men først må jeg jo bestå fagprøven, flirer han. det nye meieriet på Jæren vil være på 27.000 kvadratmeter og skal produsere kjente merkenavn som norvegia, Jarlsberg, smør og andre produkter. i tillegg skal anlegget foredle 200 millioner liter melk årlig. dette er dobbelt så mye som landets nest største anlegg.

Jeg stortrives i TINE og har følt meg velkommen fra første dag. Oppfølgingen har vært kjempegod, mentorene er dyktige og jeg føler jeg kan senke skuldrene når jeg er på jobb. Og når skuldrene er nede, gjør man automatisk en bedre jobb...

www.tine.no 73


MenY

mAnGe mulIGHeteR I menY Meny er en arbeidsplass for de som er glade i mat og mennesker. i tillegg er det store karrieremuligheter i kjeden. På Menyskolen får alle ansatte god opplæring slik at de skal føle seg trygge og stolte i arbeidet. gjennom nettkurs og klasseromskurs kan man utvikle sin kompetanse innenfor personaladministrasjon, kommunikasjon, intervju, rekruttering, praktisk ledelse, ferskvare, kasse, kolonial, frukt og grønt, iT-systemer, HMS, tryggmat og mange andre områder. gjennom Menys populære traineeprogram kan man utdanne seg til å mestre stillinger som butikksjef eller ferskvaresjef i en av butikkene i norge. – Jeg angrer ikke på at jeg valgte å bli butikkslakter. drømmen er å bli ferskvaresjef, sier aleksander som er blitt tatt opp som deltaker til Menys traineeprogram fra høsten av. det er en perfekt mulighet for å oppnå drømmen om å bli øverste sjef for avdelingen. – Muligheten for å lære noe nytt er viktig. det viktigste i stilingen min er å ha en god dialog med kunden. de ansatte må ha god kunnskap om mat og matlaging, slik at man kan gi gode råd og tips angående tilberedning og tilbehør. 74

Hvert år tar Meny inn mellom 50 og 70 lærlinger i fagene butikkslakter, sjømathandler og salgsfaget. Meny har fokus på at læretiden skal gi lærlingene faglig trygghet, personlige utfordringer og ikke minst arbeidsglede. de aller fleste av våre lærlinger fortsetter å jobbe i Meny etter endt lærlingtid. For å kunne gå opp til fagbrev, må man ha fullført 2 år på videregående skole, samt ha to 2 års læretid i butikk. BUTIKKSLAKTER Butikkslakteren har vanligvis ansvar for kjøttproduktene i butikkens ferskvareavdeling og representerer det viktige sisteleddet ut mot forbruker. Kunnskap om kundbehandling og salg er derfor like viktig som kunnskap om produktene. Butikkslakteren skal være kundens rådgiver. Butikkslakterfaget omfatter også ferdigmat, fisk, ost, grønt og bakervarer, med fokus på salg og kundebehandling. Økonomi og markedsføring er også viktige elementer i faget. SJØMATHANDLER Fiskedisken er en viktig del av butikkens ferskvareavdeling. en sjømathandler må kunne presentere og selge produktene på en måte som sikrer god kvalitet, trygg mat, god utnyttelse av råvarene, god økonomi og tillit hos kundene. du arbeider med rene råvarer som krever riktig behandling og produksjon av ferdige produkter for salg. du må være


T.v: Ferskvaresjef Lasse i humørfylt dialog på arbeidsplassen. Nede: Aleksander trives svært godt som butikkslakter i Meny. Trøndelag

like glad i mennesker som du er i sjømat, ha gode kunnskaper om kvalitet, håndverksmessige ferdigheter og delikat og kreativ presentasjon av sjømatproduktene. SALGSMEDARBEIDER våre kunder skal alltid føle seg trygge på at de får den hjelp og veiledning de ønsker i våre butikker. god service er vårt varemerke og vi har behov for folk som kan og vil yte god service. godt kjennskap til alle deler av butikkdriften, de ulike systemene våre samt god økonomisk forståelse gir sunne og flotte butikker som igjen gir fornøyde kunder. en overordnet forståelse av hvordan de ulike avdelingene samhandler er også nødvendig for å skape de beste butikkene.

Meny er den største og mest ekspansive supermarkedskjeden i norge. i dag har Meny ca. 8000 ansatte og har som mål å åpne butikk nr. 200 i 2014.

Restaurantog matfag

Hvert år tar Meny inn mellom 50 og 70 lærlinger i fagene butikkslakter, sjømathandler og salgsfaget (service og samferdsel). Meny utvikler sine ansatte og tilbyr et bredt utvalg fagkurs og lederkurs gjennom Menyskolen. dette omfatter også ett-årige traineeprogram i butikkfag og ferskvare, samt 3-årig lederutviklingprogram.

Meny AS

i Meny kan du jobbe med alt fra kundebetjening i kassen til ferskvare, kolonial, butikkledelse, service og administrasjon. les mer om karrieremuligheter på: www.meny.no

FRA FLASKEGUTT TIL SJEF lasse startet sin karriere i Meny som 14-åring. Han hadde egentlig ingen planer om å jobbe i butikk. nå er han leder for 18 personer i ferskvareavdelingen og ansvar for den daglige driften av ferskvarelinjen. – Jeg begynte som sommerhjelp og flaskegutt. Jeg trivdes så godt at jeg fortsatte å jobbe deltid ved siden av studiene. Planen var å bli kokk, men jeg fant ut at butikkslakterfaget passet meg bedre. Jeg fikk stillingen som ferskvaresjef allerede som 22-åring. Han hadde aldri trodd at han skulle få en sjefsstilling så tidlig i karrieren. gjennom flere kurs og programmer som Meny tilbyr, kan han føle seg trygg og være en god leder for avdelingen. Som sjef må lasse også ta seg av administrative oppgaver, sørge for at alle avdelinger har nok varer og at lønnsomheten ivaretas. aleksander og lasse synes begge at et godt arbeidsmiljø er viktig, og nettopp deT er det i Meny. SATSER DU PÅ MENY – SATSER MENY PÅ DEG

Kontakt: Meny aS Tlf: 21 61 20 00

www.meny.no 75


leTer dU eTTer en

sPennende OG utFORdRende JOBB? reiselivsnæringen byr på mange muligheter! Her finnes jobber innen overnatting, servering, opplevelse og destinasjoner. reiselivet har behov for unge, positive og engasjerte mennesker. er du kanskje en av dem?

– Har du et fagbrev som kokk, servitør, reiselivsmedarbeider eller resepsjonist, vil du oppleve at jobbmulighetene er gode. det finnes også mange utdanningsmuligheter på høgskoler og Universitet for dem som ønsker seg en fremtid innen reiselivsnæringen – vi trenger flinke folk, avslutter veum.

ingen dag er lik og alle gjestene er forskjellige. derfor er en jobb innen reiseliv full av spennende utfordringer. det er utrolig gøy når man klarer å løse utfordringene som dukker opp, enten alene eller i lag med kollegaer. du vil kunne reise og arbeide over hele verden dersom du ønsker det.

NHO Reiseliv representerer mer enn 2300 bedrifter innen reiseliv, servering, overnatting, opplevelse og annen reiselivsvirksomhet. i medlemsmassen finnes alt fra store nordiske og internasjonale hotellkjeder til små lokale enkeltmannsforetak.

– For å jobbe med reiseliv må du være løsningsorientert, like å arbeide med folk samtidig som du liker å møte nye utfordringer. Med en utdanning innen hotell, restaurant eller reiseliv vil du garantert stå godt rustet til disse oppgavene, sier Hilde veum, rådgiver i nHO reiseliv.

For mer informasjon: verdenerdin.no reiselivsutdanning.no nhoreiseliv.no

reiselivsnæringen trenger arbeidskraft innenfor mange områder, blant annet økonomi, salg, markedsføring, drift og ledelse, booking, restaurant, helse, miljø og sikkerhet. du kan jobbe med noe du interesserer deg for, enten det er hester, alpint, mat og drikke, fjellklatring eller strandliv!

76


SerVICe Og SaMFerdSel

SerVICe Og SaMFerdSel

– Salg, service, sikkerhet og smil! Service- og samferdelsfaget er inngangsporten til et spennende valg mellom 8 ulike fagområder. Salg, administrasjon, sikkerhet, iKT Service, logistikk, yrkessjåfør, resepsjons- og reiselivsfaget er stikkordene. Har du lyst har du lov - og husk at smilet og det gode humøret ikke kan læres – det må komme innenfra! du bør derfor være høflig, utadvendt og serviceinnstilt. Trives du med andre mennesker? du må også ha respekt for ulike kulturer, tradisjoner og etiske normer. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker i et bredt spekter av servicebransjer, fra salg til transport. i disse bransjene står kunnskaper om lover og forskrifter og evnen til å analysere kundenes behov for å kunne foreslå tradisjonelle og nye løsninger sentralt. Les mer på: www.vilbli.no - www.muligheter.no - www.nhoreiseliv.no

DETTE BØR DU VITE OM UTDANNINGSVALGET For elever - læreplanmål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Service og samferdsel –> Læreplanmål - Oppgaver For lærere - kompetansemål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Service og samferdsel –> For lærere - Kompetansemål

77


gOde TiPS

tIl å GJØRe et GOdt JOBBInteRvJu 1. PLANLEGG DET PRAKTISKE Bestem antrekket dagen før. velg noe som du vanligvis føler deg vel i, hvis ikke kleskoden krever bestemte typer klær. Beregn reisetiden dit du skal, og pass på at du har tatt høyde for forsinkelser, kø, osv. Møt presis! 2. HVIL PÅ DINE FORBEREDELSER Med gode forberedelser stiller du roligere og mer velformulert til intervjuet. Ta med notatene du har gjort på forhånd, og Cv og søknad. vær forberedt på å gi en sammenhengende presentasjon av deg selv, å utdype ting du skrev i søknaden, og å forklare eventuelle huller i Cv’en. 3. VIS AT DU ER MOTIVERT enhver arbeidsgiver ønsker medarbeidere som har lyst til å gjøre en god jobb, og er ekte interessert i oppgaver og fagfelt. Begrunn din interesse for jobben og vis hvordan din interesse også har forbindelse med f.eks. studievalg, fritidsinteresser og frivillige verv. 4. VÆR AKTIV, MEN IKKE EPLEKJEKK vis initiativ og smidighet under samtalen. Still gjerne spørsmål, og pass på at du får flettet inn de tingene du har tenkt ut, selv om det ikke spørres direkte etter dem. avklar eventuelle uklare spørsmål før du svarer, men

78

ikke avbryt intervjueren. Husk god blikkontakt og et fremoverlent kroppsspråk! 5. PRESENTÉR DIN AKADEMISKE KOMPETANSE Som akademiker må du være god til å vise sammenhengene mellom dine studier, annen relevant erfaring og arbeidsoppgavene i den jobben du søker. Bruk gode eksempler til å illustrere, og vis både resonnerende og reflekterende ferdigheter i praksis. 6. BEREGN DITT PUBLIKUM ikke alle arbeidsgivere er like kjent med terminologien innen spesifikke fagområder, eller innholdet i grader og karaktersystem. Unngå akademisk ”stammespråk”, og oversett det du har gjort til alminnelig og lettfattelig språk. 7. SVAR ÆRLIG OG STRATEGISK i løpet av et intervju vil det som regel dukke opp kinkige spørsmål, f.eks. ”Hva vil du si er dine svakeste sider?” Svar sant og relevant i forhold til jobben, men si heller ikke mer enn du behøver. vis dessuten at du har selvinnsikt, og tar ansvar for din innflytelse på andre. Artikklen er hentet fra magasinet Prospekt, utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo.


– Stålkontroll og millimeterpresisjon! Med maskiner og utstyr skal landet bygges, og du kan være sikker på at du får håndtere avansert produksjonsutstyr og fingre med teknologi i verdensklasse hvis du velger en fremtid innen teknikk og industriell produksjon. i norge finner du høyteknologiske bedrifter og avanserte produksjonsmiljøer omtrent på hvert gatehjørne – og det satses på innovasjon og nytenking som aldri før!

TeKnIKK Og IndUSTrIell PrOdUKSJOn

TeKnIKK Og IndUSTrIell PrOdUKSJOn

Vil du være med? du som velger TiP bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. du bør både kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre interesse for ny teknologi er også viktig. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, teknoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger, og med registrering og dokumentasjon, er svært viktig. Les mer på: www.vilbli.no - www.muligheter.no - www.statoil.com www.teekaypetrojarl.com - www.bilfag-trondheim.no www.fmctechnologies.com

DETTE BØR DU VITE OM UTDANNINGSVALGET For elever - læreplanmål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Teknikk og industriell produksjon –> Læreplanmål - Oppgaver For lærere - kompetansemål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Teknikk og industriell produksjon –> For lærere - Kompetansemål

79


Foto: Alf Ove Hansen

STÅR HUN BAK

nORGes neste stORe OlJeFunn? geofysikere. Petroleumsindustriens rakettforskere. Kanskje ikke helt riktig, men ordet gir i hvert fall de samme vibbene. Og jobben, den er vel så spennende. – å ha en interesse for realfag er alfaomega hvis du grubler på en karriere innen olje- og gassbransjen, forteller anne Stav (25), geofysiker ved Statoils kontor på Forus. DIREKTE FRA STUDIER TIL STATOIL det var aldri noen tvil om hvilken retning anne ønsket å gå etter videregående. etter lang tids forelskelse i naturfag og realfag og med en stigende interesse for geofysikk, startet anne på UiBs meteorologi- og oseanografistudier med et ønske om å bli geofysiker. For å gjøre en lang historie kort, drøye fem år etter var hun innehaver av en imponerende mastergrad i petroleumsgeofysikk og en del av det fremragende graduateprogrammet til Statoil. – Som graduate får man en lærerik innføring i hva stillingen og bransjen dreier seg om. i starten drar man på innføringskurs, blir informert om industrien, får høre om felles verdier og de langsiktige planene til Statoil. etter hvert får man forskjellige oppgaver, for eksempel å samarbeide multidisplinært, altså med kolleger med en annen utdanningsbakgrunn, for å planlegge et fiktivt 80

olje- og gassfelt på best mulig måte. det er utrolig givende og ikke minst spennende, sier anne. ANSVARLIG FOR OLJEFELTUTVKLING Hver graduate får i løpet av programmet også en utviklingsplan som inneholder hva som bør læres, hva som forventes og personlige målsettinger. i tillegg har en ledende geofysiker – såkalt fadder – ansvar for at anne får svar på eventuelle spørsmål som måtte oppstå i de første årene på kontoret. – Hele opplegget rundt de nyansatte er veldig betryggende, mener 25-åringen. geofysikeren har med andre ord fått en fin start på oppholdet i Statoil. det multidisiplinære teamet hennes på rundt tjue personer er blant annet ansvarlig for dreneringsstrategi, planlegging av nye brønner og generell feltutvikling på oljeplattformen Snorre B i nordsjøen. For annes del betyr det å bidra med nøye tolkning av undergrunnen. – en geofysikers oppgave er å samle inn seismiske data og deretter lese denne informasjonen for å gjøre seg et bilde av hva som befinner seg under havbunnen. er det stor sjans for treff eller er sjansen minimal, forklarer hun før hun utdyper.


Trøndelag

Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 34 land. Basert på mer enn 35 års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, anvender vi teknologi og nyskapende forretningsløsninger for å møte verdens energibehov på en ansvarlig måte.

Teknikk og industriell produksjon

Statoil

vi har hovedkontor i norge, 20.000 ansatte over hele verden og er børsnotert i new York og Oslo.

– det blir jo en del kontorarbeid. det følger jo automatisk med i jobben. Men vi får også muligheten til å dra på lærerike feltkurs til eksempelvis Spania og USa, og for en reiseglad person som meg er det midt i blinken, gliser hun. KAN JOBBE I HELE VERDEN reisemulighetene er noe som har tiltrukket anne fra første dag. Med jobbmuligheter over hele verden, er det bare fantasien som setter stopper for hvor hun kommer til å bosette seg. Hun understreker likevel at det viktigste nå er å jobbe med de forskjellige emnene innen geofysikk, skaffe seg betydningsfull erfaring og deretter begynne å tenke konkret på opphold i utlandet. – Om noen år tar jeg gjerne noen år i utlandet. Favoritten nå er vel egentlig rio de Janeiro i Brasil. der er det jo en stigende trend i bransjen. eller kanskje oljebyen Houston, sier hun med et smil om munnen. Hvis hun en gang velger å flytte på seg, håper hun at erstatteren hennes i norge er på plass umiddelbart. grunnen er enkel, det finnes rett og slett ikke noe bedre. – Olje- og gassbransjen har en lys fremtid og vi trenger flere ingeniører, geologer og geofysikere. i Statoil har vi et godt arbeidsmiljø, gode opplæringsprogrammer og trygge arbeidsmetoder, så alt ligger til rette for en fin tid som ansatt, avslutter anne.

Foto: Statoil

Er du klar for å satse på en karriere innenfor realfag? les mer om aktuelle stillinger, og hvordan du kan få en karriere i Statoil på våre nettsider:

www.statoil.com/careers 81


TEEKAY PETROJARL TRONDHEIM

et selskAP I steRk vekst den marine næringen og spesielt oljeindustrien er big business i norge. Teekay Petrojarl er involvert i begge industriene og har med årene blitt nord- sjøens største operatør av FPSO-fartøy. vi har tatt en prat med en ingeniør som kan fortelle oss litt om denne spennende bransjen. navnet er rolf Magne nyland. Utdannet sivilingeniør i marin teknikk på nTnU, fartstid i Forsvaret og med erfaring innen undervannsteknologi, Han jobber nå som kvalitetsingeniør i FPSO-rederiet Teekay Petrojarl. det gjelder å holde tunga rett i munnen når man jobber i oljebransjen, men rolf Magne er snill nok til å gi oss en liten innføring i hva han og bedriften gjør på daglig basis. – FPSO er rett og slett en forkortelse for Floating Production, Storage and Offloading, og brukes som en betegnelse på oljeproduksjonsskip som brukes i petroleumsvirksomhet til havs for å produsere, lagre og eksportere olje. de fleste FPSOene har tradisjonell skipsform, men etter oppkjøpet av Sevan Marine har vi også inkludert sylinderformede FPSOer i vår flåte (se bilde). VOKSER STADIG Teekay Petrojarl har lang erfaring med flytende produksjon og er inne i en periode med sterk vekst. det kanadiskeide 82

selskapet har blant annet kjøpt store deler av aksjene og tre av FPSO-fartøyene til det kjente norske selskapet Sevan Marine i løpet av det siste året, noe som bare bekrefter selskapets styrke i bransjen. rolf Magne mener slike handlinger er med på å skape en unik kompetanse for de ansatte, og er rask med å anbefale Teekay Petrojarl til unge mennesker med høyere teknisk utdanning eller fagbrev. – det er så mye forskjellig teknologi innen oljeindustrien. Overtakelsen av enhetene fra Sevan Marine, som er unike i sitt felt, har gjort at vi ansatte får en bredere kompetanse og blir enda bedre. det tror jeg er noe av det mest positive med å jobbe her. – en annen ting som er kjempebra ved Teekay Petrojarl er muligheten til å være involvert i anskaffelse av nye FPSO-er eller ombyggingsprosjekter hele veien fra planlegging til drift. MULIGHETER TIL Å JOBBE I UTLANDET Teekay Petrojarl eies som nevnt av det kanadiske selskapet Teekay, men drifter selv kontorer i Brasil og aberdeen. alt ledes fra hovedkontoret på Solsiden i Trondheim. det betyr at det er gode muligheter for de ansatte å dra på et aldri så lite internasjonalt eventyr hvis sjansen byr seg. – Jeg kunne helt klart tenkt meg å ta noen år i utlandet. Hvis det dukker opp en stilling som passer, skal du ikke se bort ifra at jeg pakker kofferten og flytter på meg for en stund, forteller rolf Magne engasjert.


Trøndelag

Siden oppstarten i 1973 har Teekay utviklet seg fra å være et regionalt shippingselskap til et av verdens største aktører innen lagring, produksjon og marin energitransport.

Teknikk og industriell produksjon

Teekay Petrojarl har over 1000 ansatte, med hovedkontor i Trondheim, prosjektkontor i Korea, og operasjonskontor i Storbritannia og Brasil

Teekay Petrojarl

de siste ti årene har våre eiendeler blitt tidoblet, fire nye børsnoterte selskaper er stiftet, en rekke samarbeidsprosjekter er påstartet, og vi har bygget opp et renommé som en av bransjens nøkkelaktører. vår visjon: Bringing energy to the world with Teekay SPiriT.

På kveldstid tar han timer i portugisisk. – det er mest fordi jeg er interessert i språk, men det vil selvsagt også komme godt med når jeg skal på jobbreiser til Brasil, legger han til.

våre verdier: • Safety and sustainability • Passion • integrity • reliability • innovation • Teamwork

STORT ANSVAR Som kvalitetsingeniør har han en viktig oppgave i en bransje som er preget av høye sikkerhetskrav, kontinuerlig rapportering og strenge HMS-bestemmelser. rolf Magne sørger for at arbeidet i Teekay Petrojarl blir utført i overenstemmelse med krav fra myndigheter, kunder og interne prosedyrer. i tillegg jobber han med å finne nye måter å bli enda bedre på. 31-åringen legger ikke skjul på at det innebærer arbeidsdager med høyt tempo og mye reising, men understreker samtidig at jobben han gjør er utrolig motiverende. Han stortrives helt enkelt. – i min jobb får jeg innsyn i hvordan organisasjonen fungerer både på land og ute på fartøyene. Jeg reviderer jo arbeidet avdelingene i selskapet gjør gjennom å se på hvordan folk løser oppgaver og sjekke avgjørelser opp mot krav og regelverk. det gjør at jeg blir ekstra godt kjent med arbeidsplassen.

www.teekaypetrojarl.com 83


OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG

kARRIeRemulIGHeteR FOR FRemtIden Moderne kjøretøy krever dyktige fagfolk. vil du jobbe med det nyeste innen elektronikk, teknikk og mekanikk? Old Trafford er ”drømmenes teater”, bilbransjen er ”Mulighetenes arena”. Bilfaglig utdanning er langt mer variert og teknisk avansert enn du kanskje tror. Utviklingen innen bilbransjen går stadig raskere, og snart er alle funksjonene i en bil elektronisk styrt. det må fortsatt skiftes bremseklosser og eksosanlegg der det er brukt mekaniske løsninger og hvor vi kan visualisere for å lære hvordan de virker, men innen elektro og elektronikk må vi forstå virkemåten på andre måter. Yrkesfagene er i sterk utvikling og forandring, med nye moderne produkter som krever ny kompetanse. disse produktene endrer hverdagen vår på jobb og er med på å skape nye muligheter for bilfagutdannede. Hva med å jobbe med mekanikk, teknikk og elektronikk? eller kanskje billakkering, bilskadefaget eller chassispåbygger frister mer? Se frem til en hverdag der kanskje du er den som står i depotet til Ferrari-teamet i Monaco og skrur bil. det finnes helt enkelt en haug av valgmuligheter for alle og en hver. Bilbransjen er den 3. største bransjen i norge. det er vi som vedlikeholder og reparerer alle typer kjøretøy: Sykebilene, 84

motorsyklene, ekspressbussene, brannbilene, håndverksbilene, mopedene, søppelbilene, minibussene, firmabilene, lokalbussene - og ikke minst alle privatbilene. Hvorfor ikke gjøre lidenskapen til en fantastisk jobb i et godt arbeidsmiljø? Sjekk ut de varierte og spennende karrieremulighetene bilfag har å tilby. BILFAGET, LETTE KJØRETØY For å bli bilmekaniker for lette kjøretøy må du selvfølgelig like teknikk, men dessuten krever dagens biler at du er proff på elektronikk og feilsøkning. MOTORMEKANIKERFAGET en motormekaniker jobber med installasjon, vedlikehold og reparasjon av utenbordsmotorer, innenbordsmotorer, drivverk, propellanlegg og aggregater. RESERVEDELFAGET reservedelsfaget handler om kompetanse innenfor håndtering av deler og utstyr til kjøretøy og det å ivareta høye krav til sikkerhet og komfort. CHASSISPÅBYGGER Faget chassispåbygger handler om produksjon av kjøretøy til transport av mennesker, dyr, varer og gods.


Trøndelag

Opplæringskontoret for Bilfag a/S i Trondeim ble opprettet som landets første i bilfag i 1987. noe av opplæringskontorets hovedoppgaver: • administrere samtlige lærekontrakter for medlemsbedriftene.

Teknikk og industriell produksjon

Opplæringskontoret for Bilfag.

• Føre tilsyn med opplæringen/ oppfølgingen på bedriftene. • Utarbeide og tilrettelegge opplæringen i henhold til opplæringsplanen i de enkelte fag . • Tilrettelegge kurs/ opplæring i deler innen faget, som bedriftene ikke er i stand til/ønsker å gjennomføre selv. • Bistå i en eventuell konfliktsituasjon. • arbeide for at det opprettes flere læreplasser/ lærebedrifter i fylket. • være kontaktledd mellom skole/ myndigheter og bedrift.

BILFAG, TUNGE KJØRETØY en bilmekaniker, tunge kjøretøy jobber ofte med det nyeste innen teknikk og elektronikk. HJULUTRUSTNINGSFAGET en hjulutrustningsreparatør jobber med feilsøking, utskifting og reparasjon av hjulutrustning, hjuloppheng og bremser. MOTORSYKKELFAGET en motorsykkelmekaniker feilsøker og reparerer motorsykler, mopeder, scootere og aTv’er/firehjulinger.

Fag opplæringskontoret er godkjent å ha lærlinger i: • rep. lette kjøretøy • rep. tunge kjøretøy • Bilskadereparatør • reservedelsfag • Billakkerer • Hjulutrustning • Motorsykkelreparatør • Motormekaniker • Chassispåbygger

BILSKADEFAGET Bilskadereparatøren arbeider på bilens karosseri, understell, hjuloppheng, styring og sikkerhetssystemer. BILLAKKERERFAGET en billakkerer jobber med sparkling, sliping, pussing, reparasjonslakkering, spesiallakkering og vedlikeholdslakkering.

Kontakt: Opplæringskontoret for Bilfag i Trondheim Sunnlandsveien 2, 7032 Trondheim (+47) 73 96 95 50 post@trondheimbilfag.no

www.bilfag-trondheim.no 85


SPENNENDE BRANSJE HVOR

utFORdRInGene ståR I kØ Stian lein har studert til å bli ingeniør mens han jobbet hos FMC Technologies. For FMC Technologies er dette en ypperlig måte å videreutvikle sine ansatte og å skaffe seg kvalifisert arbeidskraft. For Stian betydde det faglig utvikling uten studielån. – det er utrolig imponerende å jobbe innenfor petroleumsbransjen og med de utfordringene det bringer med seg. Han har jobbet 50 prosent i den amerikanske bedriften FMC Technologies i fire år, samtidig som han har tatt en bachelorutdanning som elektroingeniør innen kybernetikk. de to første årene i studietiden arbeidet han i verkstedet. der jobbet han med testing av undervannsutstyret. Senere har han jobbet med planleggingsarbeid på verksteder. – ved å utfordre seg selv og prøve ulike roller i en bedrift, blir man en dyktig ingeniør. ingeniører lærer best ved å planlegge og skru. det er veldig givende å se prosessen frem til et ferdigprodukt. For å jobbe i FMC Technologies er det en fordel å ha teknisk innsikt og klare å motta informasjon kjapt. Man må være våken og følge med.

86

JOBB OG STUDIER i dag jobber Stian som kvalifikasjonsingeniør og kontrollerer at utstyret som produseres har god kvalitet. dette innebærer å gjennomføre tester og dokumentere hvordan utstyret har oppført seg. FMC Technologies produserer subseautstyr til oljeprodusenter over hele verden. – dette er en veldig spennende bransje hvor utfordringene står i kø. når du jobber i en innovasjonsbedrift, så lærer du stadig noe nytt, sier Stian. i bunnen har Stian fagbrev som elektriker, men hadde en drøm om å bli ingeniør. – Helt fra jeg begynte som lærling tenkte jeg på å bli ingeniør. det er et spennende yrke hvor man møter komplekse problemstillinger, og jobben innebærer mye ansvar. når Stian begynte å arbeide for FMC Technologies ble han positivt overrasket over arbeidsmiljøet i en bedrift av denne størrelsen. Han skryter av både arbeidsmiljøet og mulighetene til å utvikle seg. – Jeg trives veldig godt her, sier Stian. det er veldig kult å se forskjellen blant arbeidsmiljøet i en så stor bedrift som FMC Technologies. det har imponert meg.


New logo

Recreate PMS

FMC Technologies leverer produksjonsutstyr og undervannsutrustning til oljebransjen over hele verden. i norge finnes FMC Technologies i Kongsberg, asker, ågotnes utenfor Bergen, Stavanger Kristiansund og Florø, og har over 3850 ansatte og 450 innleide i norge.

Trøndelag

Teknikk og industriell produksjon

FMC Technologies

MENTOR OG TRAINEEPROGRAM FMC Technologies er en vekstbedrift og trenger stadig nye dyktige medarbeidere innenfor tekniske fag. – vi ønsker å ansette unge talentfulle folk, spesielt med teknisk bakgrunn. FMC Technologies har mange avdelinger og gode muligheter innenfor en rekke fag. de rette personene vil også få mulighet til å studere samtidig som de jobber hos oss. På den måten slipper de å ta opp studielån, sier Kristin ruud eriksen, Hr-rådgiver hos FMC Technologies. Hun kan fortelle at selskapet jobber for å gi de ansatte gode karrieremuligheter. – alle som begynner hos oss, blir en del av vårt introduksjonsprogram. i tillegg får man en egen mentor de første seks månedene. vi har også flere traineeprogrammer, forteller Kristin. INNOVASJON FMC Technologies har over 16.000 ansatte i hele verden og over 3850 ansatte og 450 innleide i norge. i norge finnes FMC Technologies i Kongsberg, asker, ågotnes utenfor Bergen, Stavanger Kristiansund og Florø. virksomheten er i høy grad tuftet på innovasjon. å jobbe hos FMC Technologies innebærer å være i stadig utvikling og få øye på nye muligheter. – vi tilbyr gode karrieremuligheter både nasjonalt og internasjonalt. nå ønsker vi å få inn unge og lovende personer som blir neste generasjon teknologer, sier Kristin.

Vi ønsker å ansette unge talentfulle folk, spesielt med teknisk bakgrunn. FMC Technologies har mange avdelinger og gode muligheter innenfor en rekke fag. De rette personene vil også få mulighet til å studere samtidig som de jobber hos oss. På den måten slipper de å ta opp studielån.

– Hos FMC Technologies har jeg mange muligheter og får ansvar på mitt felt, sier Stian Lein.

Kontakt: Kristin ruud eriksen, Hr-rådgiver 32 28 67 00 kristin.ruud.eriksen@fmcti.com

www.fmctechnologies.com 87


r e g Man

v a n e d y L Syng ut ar.

s, ng foku ntni fullt e forve d e m ang lang! kule gm k en s jonar o tastisk t i l Ein ambis fan n i e e stor one og ,t t k a T

- Første verset byrjar på Vokalinja

Lat det bli Band Folkedansflørt Musikkprodusent i magen?

Spel deg varm på Bandlinja

- Folkedanslinja finn du berre på Manger

- Styr spakane på linja Musikkproduksjon

Bra, bra Brass Musikk, bu og fritid

Samspel på Noregs einaste reindyrka Brassbandlinje

- Linja med tryggleik og utfordringar i eit inkluderande musikkmiljø

www.manger.fhs.no

88

SMS: send “BROSJYRE” + navn og adresse til 930 01 056


leVe, BO Og JOBBe

leVe, BO Og JOBBe

Valg av bosted – enten det dreier seg om å bli værende på et sted eller flytte fra et sted til et annet, innbærer det at en må ta stilling til en rekke faktorer som blant annet yrkes- og utdanningsmuligheter, livskvalitet, velferdstilbud og trygge oppvekstvilkår. Mange forhold spiller inn og man har ofte flere spørsmål. er forholdene gode for å etablere seg med bolig og familie? Tilfredsstiller kulturtilbudet i kommunen dine krav? Hva kan regionen tilby deg? Muligheter(c) presenterer mange livskraftige lokalsamfunn, og når du endelig er klar for din første jobb, enten som fagutdannet eller trainee eller i et annet arbeidsforhold, skal du også vurdere hvor du vil etablere deg. vi presenterer flere fylker og kommuner som gjerne svarer på disse spørsmålene og ønsker deg velkommen med et smil! les videre for å finne ditt neste hjemsted. Lykke til!

www.manger.fhs.no - www.nav.no - www.mennihelse.no www.trondheim.kommune.no

89


NAV TRØNDELAG

tRØndeRne tROR På GOde tIdeR virksomhetene i Trøndelag er blant de mest optimistiske i landet, og forventer å ansette mange nye medarbeidere de neste årene. Ønsker du å bli sivilingeniør eller lærer vil du bli populær blant arbeidsgiverne! det er spesielt i bygg og anlegg det er stor mangel på arbeidskraft i Trøndelag viser navs årlige bedriftsundersøkelse, og det er også et stort behov for mange typer ingeniører. FORVENTER FLERE ANSATTE Så godt som alle næringene i Trøndelag forventer at de vil ansatte flere framover. i tillegg til bygg og anlegg, er det store forventninger til sysselsettingsvekst av i transport og kommunikasjon, bank- og finansnæringene og industrien. Minst forventninger til vekst finner vi i primærnæringene og i offentlig og privat tjenesteyting. Yrkene det er størst rift om for tiden er grunnskolelærere, sivilingeniører, ingeniører, helsefagarbeidere, sveisere og kokker.

90

UTDANNING LØNNER SEG et av de viktigste budskapene fra navs bedriftsundersøkelse er at utdanning lønner seg. – nå har det blitt slik at nesten alle stillinger som lyses ut krever høyere utdanning eller i det minste fullført videregående opplæring, sier vegard rydningen som er direktør i nav nord-Trøndelag. Utdanning er en god investering også når det kommer dårligere tider. Statistikk viser at de med lavest kompetanse og særlig de som ikke har fullført utdanning fra videregående skole nivå er de som er mest utsatt. et godt råd er derfor å sikre seg en fullført utdanning.

Nå har det blitt slik at nesten alle stillinger som lyses ut krever høyere utdanning eller i det minste fullført videregående opplæring.


Trøndelag

NAV betyr noe for de fleste innbyggerne i norge. Hele 2,8 millioner mennesker mottar tjenester fra nav, som forvalter en tredjedel av statsbudsjettet på fellesskapet sine vegne. nav utfører en av de viktigste jobbene i det norske samfunnet. Mange mennesker i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet på grunn av sykdom, uføre eller fordi de trenger ekstra hjelp for å fungere i arbeidslivet.

Leve, bo og jobbe

NAV

gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt. Kunne du tenke deg å jobbe i nav? vi har noen av de meste spennende jobbene i offentlig sektor! vi ser etter deg med pågangsmot, engasjement, og som ønsker å utgjøre en forskjell.

Vegard Rydningen, direktør i Nav Nord-Trøndelag.

HER ER YRKENE DET ER STØRST ETTERSPØRSEL ETTER I TRØNDELAG: • grunnskolelærere • Sivilingeniører • Helsefagarbeidere • ingeniører (petroleum, bygg og anlegg, elektronikk, maskin) • Førskolelærere • lastebil- og trailersjåfører • Kokker • Sykepleiere • Kundesentermedarbeidere • Sveisere • Servitører • andre håndverkere • Tømrere og snekkere • anleggsmaskin- og industrimekanikere • Fengselsbetjenter • rørleggere og vvS-montører • Platearbeidere

Sjekk ledige stillinger i nav på: www.nav.no / Om nav.

Kontakt: nav Trøndelag Postboks 2953 Sluppen, 7438 Trondheim (+47) 55 55 33 33 nav.kontaktsenter@nav.no

www.nav.no 91


TRONDHEIM KOMMUNE

skAP kARRIeRe Innen Helse OG OPPvekst Barne- og ungdomsarbeider Jørgen Sem (19) elsker å jobbe med barn. gjennom Trondheim kommune jobber han nå som lærling på ila skole, en utfordrende og en svært givende jobb som passer ham perfekt.

På skolen er han med på morgeninspeksjoner og tilbringer mye tid ute sammen med barna. i klasserommet hjelper han til med undervisningen og veileder barn og ungdom. Hvis han har ledig tid er det alltid noe å ta seg til, enten det er å kommunisere med de andre elevene på skolen eller lese seg opp på faget.

Om to år får han fagbrevet, og gleder seg til alle godene han får etter å ha jobbet ett år i barnehage og ett år på skole.

Jørgen anbefaler andre ungdommer å komme seg ut i jobb med en gang, selv om man er ung. Han poengterer at en blir fortere voksen på den måten, og vet bedre hva ordet ansvar innebærer.

– ved å ta fagbrevet får jeg flere muligheter ved jobbsøking på skole og barne- og fritidsklubber. arbeidsmulighetene innen dette faget er jo veldig utstrakte, så jeg får garantert en lærerik hverdag og erfaring jeg kan bruke videre. etter to år på vg1 Helse- og oppvekstfag og vg2 Barneog ungdomsarbeiderfag på Tiller videregående skole, fikk Jørgen læreplass via Tronheim kommunes opplæringskontor. 19-åringen synes at skolen gikk veldig bra, selv om han selvfølgelig måtte jobbe for resultatene. Som lærling flyr tiden, et godt bevis på at læretiden er full av utfordringer og begivenhetsrike dager. – det er veldig kjekt. alle som er lærlinger har et eget opplegg å følge, og dermed får vi alltid den oppfølgingen vi trenger. ila skole er vant til å ha lærlinger, så det er alltid noen jeg kan gå til hvis jeg lurer på noe, skryter Jørgen. 92

– det er en god måte å bli fortere moden på. i tillegg blir man jo mer forberedt på hva arbeidslivet har å by på. Og kanskje blir man også mer bevisst på hvilken retning man vil ta videre, forteller han. Fremtidsutsiktene er klare for trønderen. etter lærlingperioden vil han gå høgskole og utdanne seg til lærer eller førskolelærer. Han har noen tanker om hva som kreves av han når han skal ut i arbeidslivet igjen. – i denne bransjen må man kunne samarbeide med de andre voksne og være nysgjerrig. ingen kan alt. lær av andre, se hva de gjør og finn ut hva du vil gjøre. det viktigste er uansett å være glad i barn.


Trøndelag

Trondheim kommune tar inn lærlinger i følgende fag: • Helsearbeider • Barne- og ungdomsarbeider • aktivitør • institusjonskokk • anleggsgartner • idrettsanlegg • Kjemiprosess • vei - og anlegg • Feier • Kontor- og administrasjon • iKT - service • Skomaker • Mediegrafi ker • renholdsoperatør ØNSKER FLERE MENN TIL HELSEVESENET Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune satser på at flere menn og fremmedspråklige tar steget inn i helsearbeiderfaget. gjennom prosjektene ”Menn i helsevesenet” og ”HeFFi – Helsefagarbeiderutdanningen for innvandrere”, ønsker de å tiltrekke seg flere kandidater til et spennende arbeid i kommunen, og Sebastian Barstad Sæteraas er en av dem som har hoppet på vogna. – Med to foreldre i helsesektoren, kjente jeg egentlig ganske godt til bransjen før jeg startet utdanningen. likevel tror jeg at selv om du kanskje ikke kjenner bransjen fra før, skal det mye til for ikke å trives. ingenting er bedre enn å være til hjelp for andre mennesker, forteller han. GARANTERT JOBB Sebastian er nå utdannet helsefagarbeider etter totalt to år på vg1 Helse- og oppvekstfag og vg2 Helsearbeiderfag, og deretter to år i lære. dagene tilbringes i psykiatrien, Sebastians førstevalg, der han sosialiserer med brukerne og sørger for at deres behov blir ivaretatt. – det jeg liker best med psykisk helsearbeid er at vi får tid til å sette oss ned og bruke tid på brukerne. Psykiatrien er ofte noe bedre bemannet per bruker enn andre avdelinger innenfor helsesektoren, noe som gjør at i hvert fall jeg får mer ro i arbeidet mitt. Til slutt vil Sebastian gjerne anbefale helsesektoren til ungdommen. Han sier mulighetene er uendelige for videreutdanning, det er for eksempel kort vei til sykepleierutdanningen, men det viktigste er at du mer eller mindre er garantert jobb.

Leve, bo og jobbe

Trondheim kommune

For mer informasjon: www.trondheim.kommune.no/ fagopplaring/ eller send mail til: fagopplaring.postmottak@ trondheim.kommune.no Trondheim kommune sitt prosjekt «Menn i helsevesenet» skal rekruttere menn til pleie- og omsorgssektoren. gjennom et samarbeid med nav tilbys menn åtte ukers praksis som helserekrutt for å få en smakebit på helsevesenet. Prosjektet startet i 2010, og tilbakemeldingene så langt er meget gode. Følg oss på facebook: • www.facebook.com/mennihelse • http://www.facebook.com/ mangemuligheter

Kontakt: Frode rønsberg, Prosjektleder Menn i helsevesenet (+47) 91 67 26 77 frode.ronsberg@trondheim. kommune.no www.mennihelse.no www.trondheim.kommune.no 93


alle Har reTT

tIl RådGIvnInG Opplæringsloven sier blant annet i paragraf 22-3 at den enkelte elev har rett til rådgivning om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg. en av denne bokas beste egenskaper, er at den kan og bør brukes som et hjelpemiddel i fagene utdanningsvalg på ungdomsskolen og prosjekt til fordypning i yrkesfaglig opplæring på videregående. På denne måten vil elevene kunne dra fordel av all nyttig informasjon i boka, og forberede seg best mulig før valgene skal tas. Ungdomskoleelevene står i 10. klasse foran sitt første viktige valg i sin utdannings- og yrkeskarriere. Utdanningsvalg er et nytt fag i ungdomsskolen og er innført som en del av satsningen på bedre yrkes- og utdanningsveiledning i skolen. Faget skal derfor bidra til at elevene er godt forberedt til å gjøre et valg basert på både egne interesser og ferdigheter, samt kunnskap om utdanning, yrker og arbeidslivet generelt. i forbindelse med utdanningsvalg skal elevene fordype seg i 2 valgte utdanningsprogram. den ene fordypningen består av 2 dager på besøk i videregående skole innenfor valgt utdanningsprogram, den andre omfatter 3 dager

94

i bedrift i en ”stilling” knyttet til samme utdanningsprogram. elevene skal ha 2 fordypningsperioder – én våren i 9. klasse og én høsten i 10. klasse. Prosjekt til fordypning er et obligatorisk fag i yrkesfaglig opplæring, og utgjør en vesentlig del av fag- og yrkesopplæringen. Faget skal gi elever som har valgt yrkesfag muligheten til å prøve ut aktuelle lærefag i de forskjellige utdanningsprogrammene. elevene får erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som preger de ulike yrkene innenfor sitt valg.

Elever og lærere kan lese mer om fagene samt laste ned læreplaner og vurderingsskjema på: www.muligheter.no


eleVOPPgaVer

eleVOPPgaVer

– Fremtiden venter det er slett ikke lett å bestemme seg for hva man vil bli og være fornøyd resten av livet. noen utdanninger og yrker frister mer enn andre, men har du det som trengs for å lykkes? er bransjen like attraktiv i årene som kommer? er det lett å få seg jobb etter utdanningen? Slike spørsmål kan man få svar på hvis man bruker tid på elevoppgavene i boka og løser de sammen med foreldre, lærer eller kanskje vennegjengen din. lykke til! ved å løse oppgavene i Muligheter, finner du ut hvor mye du vet om utdanning, yrker og bransjer, slik at du er godt forberedt når valgene skal tas. les mer på: www.muligheter.no “Før du starter å arbeide, spør alltid deg selv tre spørsmål – Hvorfor gjør jeg det? Hvordan vil resultatene bli? Vil jeg gjøre suksess? Bare når du tenker dypt og finner tilfredsstillende svar på disse spørsmålene, bør du starte arbeidet” Chanakya 350 – 283 f. Kr

DETTE BØR DU VITE OM UTDANNINGSVALGET For elever - læreplanmål: Gå til www.muligheter.no Velg: elevoppgaver For lærere - kompetansemål: Gå til www.muligheter.no Velg: utdanning –> For lærere

95


Er du klar for en fremtid i næringslivet? Visste du at markedsføring, økonomi og ledelse er grunnelementene i all slags "business"? Markedsføring handler om å tjene penger gjennom å skaffe kunder og beholde dem. Økonomene skal sørge for at bedriften er lønnsom. God ledelse er viktig for at menneskene i bedriften skal kunne gjøre jobben sin best mulig. På BI forbereder vi deg for det som venter! Bachelorstudier innen markedsføring • Markedsføring • Markedskommunikasjon • Internasjonal markedsføring • PR- og kommunikasjonsledelse • Kultur og ledelse • Varehandelsledelse «Studiet gir mange jobbmuligheter. Det er trygt å vite at ni av ti BI-studenter går ut i jobb etter seks måneder» Henriette Herheim

Bachelorstudier innen økonomi • Økonomi og ledelse/ siviløkonom • Økonomi og administrasjon • Finans • Økonomi og forretningsjus • Revisjon

Andre bachelorstudier • Eiendomsmegling • Entreprenørskap • Bachelor of Business Administration • Bachelor in Shipping Management

«BI er tett knyttet til næringslivet. Det er en viktig og inspirerende del av å være student ved BI» Christoffer Sapienza

«I forelesningene tilegner man seg mye relevant informasjon som ikke er like lett å lese seg til på egenhånd» Øystein Opheim

Våre studiesteder finner du i Bergen, Drammen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim. Les mer på www.bi.no Tlf. 810 00 500, studier@bi.no

TYNGDEN DU TRENGER

Muligheter Trøndelag 2012/2013  

Utdanning i Trøndelag

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you