Page 1

Utdanning - Jobb - Karriere trøndelag 2013/2014

MULIGHETER

For elever og studenter til bruk i fagene “Utdanningsvalg” og “Prosjekt til fordypning”, og som forberedelse til utdanningsmesser i Trøndelag.


”Å ta et karrierevalg for resten av livet når man er 14 - 20 år, er ikke lett!” MULIGHETER For at eleven/studenten skal kunne ta et godt valg, er det viktig at hver enkelt mottar tilstrekkelig med informasjon om de forskjellige valgmulighetene. Derfor ønsker vi å veilede leserne til å gjøre gode og fonuftige utdanning- og yrkesvalg, gjennom realistisk og ærlig informasjon direkte fortalt av elever, studenter eller ansatte i de aller fleste bransjer.

innHOld s.3

Hvordan bruke boken

s.5

Studieforberedende/Studiespesialisering

s.17

Høyere utdanning

s.33

BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

s.43

DESIGN OG HÅNDVERK

I Muligheter kan leseren la seg inspirere av profilerte bedrifter, organisasjoner, offentlige etater og utdanningsinstitusjoner som vil fortelle om sin virksomhet, hva som forventes av deg, og hvorfor du skal ta nettopp dette valget. Vi gir et spesielt godt innblikk i lokale utdanning- og yrkestilbud, men synliggjør også karrieremuligheter i resten av landet.

s.45

ELEKTROFAG

s.51

HELSE- OG OPPVEKSTFAG

s.57

NATURBRUK

s.67

RESTAURANT- OG MATFAG

s.73

SERVICE OG SAMFERDSEL

s.75

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

s.81

Leve, bo og jobbe

Boka inneholder også linker til oppgaver, læreplanmål og kompetansemål laget i samarbeid med offentlige opplæringsetater, slik at hver enkelt kan jobbe med informasjonen i boka for å forberede seg best mulig før valgene skal tas. Bruk gjerne oppgavene i undervisning eller i samtale med rådgiver, foreldre eller venner.

s.83

Elevoppgaver

Tenk riktig, tenk smart, tenk på deg selv. Lykke til! Med vennlig hilsen Redaksjonen

FORL AG

HUSK SØKNADSFRISTENE! Videregående opplæring:

1. MARS 2014 www.vigo.no

Høyere utdanning:

15. APRIL 2014 www.samordnaopptak.no

Muligheter Trøndelag 2013/2014 er et produkt fra Drivkraft Forlag, og distribueres i Trøndelag til elever i 8, 9. og 10. årstrinn, videregående skoler, høgskoler og universitet, samt utvalgte karrieresentra og NAV. Muligheter Trøndelag 2013/2014 er finansiert av bedriftsprofiler, og redaksjonelt stoff er produsert av redaksjonen på eget initiativ og for egen regning. Drivkraft Forlag tar forbehold om eventuelle feil eller mangler i materiell levert av eksterne bidragsytere.

Ansvarlig utgiver: Drivkraft Forlag Postadresse: Saudagaten 2, 4012 STAVANGER (+47) 51 50 68 00 www.drivkraft.no www.muligheter.no Design: Drivkraft AS www.drivkraft.no Markedskontakt: Drivkraft Forlag


Mange vil gi råd

men du må tenke selv! Som elev på ungdomskolen og i videregående skole har du rett på utdannings- og yrkesrådgiving som en del av læreplanen. Boken Muligheter Trøndelag kan med fordel brukes i fagene ”Utdanningsvalg” på ungdomsskolen og i ”Prosjekt til fordypning” på videregående skole. Muligheter Trøndelag presenterer kommuner, utdanningsinstitusjoner, organisasjoner og bedrifter som er opptatt av at unge mennesker velger en utdanning som bidrar til å dekke deres behov for dyktige mennesker om akkurat dette yrket, denne utdanningen eller denne bedriften. I tillegg møter du mange som allerede har tatt et valg, og du kan lese om hvorfor og hvordan de har kommet dit de er nå. Vi håper du lar deg inspirere og ønsker deg lykke til i ditt utdanning- og yrkesvalg.

Vi ønsker tilbakemeldinger fra rådgivere om bruk av boken og nettstedet www.muligheter.no Ris og ros sendes til: tekst@muligheter.no Ansvarlig utgiver: Drivkraft Forlag Tekst og design: Kjetil Hustveit, Anne Oma & Jarle Hana (Drivkraft).

Muligheter© er også tilgjengelig for alle elever og lærere (og foreldre) som en applikasjon hos læringsplattformen www.itslearning.no

Instrukser til bruk av It’s Learnings Muligheter-app: Legg inn “Muligheter” som verktøy i tekstredigeringsverktøyet ved å klikke på “Sett inn”-boksen og deretter velge “Bla gjennom App-bibliotek”. Skriv inn “Muligheter” i søkefeltet og klikk “Inkludér denne appen”. Du kan nå enkelt koble til muligheter.no-sider ved å velge “Muligheter” under “Sett inn”. Du vil da få opp muligheter.nonettsiden i nytt vindu, og kan surfe til du finner siden du er på jakt etter. Når du har funnet den riktige siden, klikker du på ‘It’s Learning’-knappen øverst og du vil få inn et plassholder-bilde der hvor du hadde markøren i tekstområdet, denne boksen kan flyttes rundt etter behov. Boksen vises som en link til den aktuelle muligheter.no-siden etter at artikkelen er lagret.

3


For mer info: SMS A7 til 2242 Ring 73 88 40 20 sonans.no/trondheim

ing Eksamensrettet undervisn er nettstudier Klasseromsunder visning ell eller noen f책 uker Ta fag over flere m책neder

Tr on dh ei m


Studiespesialisering du som velger studiespesialisering bør i utgangspunktet like å arbeide med teoretiske fag. velger du programområde for formgivingsfag, bør du ha estetisk sans og kreative evner og anlegg. Første året kan du velge å starte med bare fellesfag. andre året velger du fordypning innen ett av programområdene formgivingsfag, realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. du kan også velge å starte med fordypning i formgivingsfag allerede fra første året.

StUdIeFOrBeredende/ StUdIeSPeSIalISerIng

StUdIeFOrBeredende/ StUdIeSPeSIalISerIng

avhengig av skolens tilbud, kan du også velge programfag fra andre studieforberedende utdanningsprogram og programfag fra andre programområder i eget utdanningsprogram. Utdanningsprogrammet gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter. alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse. Les mer på: www.vilbli.no - www.muligheter.no - www.realfag.no www.velgriktig.no - www.sonans.no - www.nlmvgs.no www.thorastorm.vgs.no - www.trondheim-katedral.vgs.no www.fivai.no - www.nav.no - www.himolde.no

DETTE BØR DU VITE OM UTDANNINGSVALGET For elever - læreplanmål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Studiespesialisering –> Læreplanmål - Oppgaver For lærere - kompetansemål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Studiespesialisering –> For lærere - Kompetansemål

5


NLMVGS

venneR OG mInneR FOR lIvet Fotballbane, basketbane, håndballbane, sandvolleyballbaner, klatrevegg og styrkerom. alt bare et steinkast unna. legg til naturskjønne omgivelser, venner for livet og en spennende skolegang, og du har oppskriften på tre herlige år på Kvitsund gymnas, en nlMvgs-skole i Telemark.

SKOLE FOR ALLE elevene kommer fra hele landet til den idylliske skolen i Kviteseid kommune. noen med kristen tro, andre uten. du trenger nemlig ikke å være kristen for å gå på nlM-eide skoler, men vise toleranse for at både skole og flere av medelevene har et kristent livssyn. ida Sofie sier kristendom selvsagt er en betydelig del av skolen, men at det er opp til hver elev å bestemme hvor mye tid man vil vie.

– Jeg har alltid hatt lyst til å gå på internatskole. det er spennende og blir en fin overgang til man skal flytte hjemmefra.

– Hver morgen holder læreren andakt. dette er obligatorisk for alle. ellers har vi mulighet til å delta på andre samlinger, men disse er helt valgfrie.

– i tillegg har jeg ei storesøster som har gått her og fortalte meg mye fint om skolen, noe som gjorde at jeg bare ble enda sikrere på at det var her jeg ville tilbringe de videregående årene mine, svarer førsteårseleven ida Sofie vegge (16) på spørsmålet om hvorfor hun valgte nettopp Kvitsund. at hun kom til et helt ukjent område med mange fremmede mennesker tok hun bare som en utfordring. – Jeg var jo litt spent da jeg kom med flyttelasset og skulle sjekke inn på internatet, mimrer ida Sofie. – du må bare tenke at de fleste andre er i samme situasjon som deg. like spente, like nye. Heldigvis går det ikke lang tid før man blir kjent med noen, og vips har du venner for livet. 6

VASSER I AKTIVITETSTILBUD einar ekenes (17) er en annen som har valgt å gå videregående på Kvitsund gymnas. Han har nettopp gjort seg ferdig med sitt andre år på skolen, og er i gang med forberedelsene til det tredje og siste året. etter to år her kunne han nok sittet i timevis og ramset opp ulike grunner til å velge Kvitsund, men nøyer seg foreløpig med én; det sosiale. – det er helt genialt, for å bruke det ordet. du får venner umiddelbart. Forskjellen mellom offentlige skoler og nlMvgs-skoler med internat, er jo at du blir godt kjent med alle medelevene etter skoletid. du omgås og henger jo med dem store deler av fritiden din, forteller einar engasjert.


Trøndelag

Kan du tenke deg å prøve en litt annerledes videregående skole? Prøv nlM vgs! Mye er likt som i offentlige skoler, og en del er annerledes.

Å reise på utflukter er sosialt og gøy!

nlM vgs er 9 kristne internatskoler som er eid av norsk luthersk Misjonssamband (nlM). Hos oss kan du bo sammen med andre ungdommer i et trygt internatmiljø. du trenger ikke være kristen for å gå på skolene, men både undervisning og fritid vil preges av at ansatte og en del elever er kristne. Skolene gir videregående opplæring, og gir samme studiekompetanse som tilsvarende offentlige skoler.

Studiespesialisering

NLM VGS

dette er skolene våre fra nord til sør:

På NLMvgs får man virkelig venner for livet.

ida Sofie meddeler at man nærmest kan velge og vrake i aktiviteter etter skoletid.

• nordborg vgS • val vgS • vestborg vgS • Sygna vgS • Kongshaug musikkgymnas • lundeneset vgS • Kvitsund gymnas • Tryggheim vidaregåande skule • drottningborg vgS

– Her finnes det noe for alle. Fotballag med egen supporterklubb, volleyballag, basketballag, turngruppe og klatreklubb. For ikke å nevne den fantastiske naturen med vann og fjell som omkranser skolen. verken ida Sofie eller einar er i tvil om at Kvitsund er skolen å velge. – Man må bare oppleve det for å forstå hvor kjekt det er her, sier einar før ida Sofie avslutter. – gjør som elever fra hele landet har gjort. Send søknaden til en eller flere av de ni nlMvgs-skolene. du vil ikke angre, smiler hun.

Ida Sofie og Einar angrer ikke på skolevalget!

Du får venner umiddelbart. Forskjellen mellom offentlige skoler og NLMvgs-skoler med internat, er jo at du blir godt kjent med alle medelevene etter skoletid. www.nlmvgs.no 7


THORA STORM VGS

Få meR enn studIekOmPetAnse Kristian gjønnes (18) bestemte seg for å gjøre noe annet enn bare studiespesialiserende. derfor har han valgt å gå studiespesialiserende med entreprenørskap på Thora Storm vgs. i dag er tredjeårs-eleven blant annet elevrådsleder og driver sin egen ungdomsbedrift, norgeshåndkle UB, sammen med tre andre fra skolen.

STARTET UNGDOMSBEDRIFT elevene startet ungdomsbedriften i andre klasse i fjor, og har jobbet mye med den i løpet av skoleåret. de designer og produserer håndklær til privat- og bedriftsmarkedet. de gir også 15 prosent av overskuddet til barneavdelingen ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Thora Storm, og spesielt entreprenørskapslinjen er et supert alternativ for de som ønsker seg en litt annen mulighet enn bare en vanlig studiespesialiserende utdanning. når skolen også ligger i midtbyen, får man en mye større blanding av kulturer enn andre skoler kan tilby.

det første året har man fem timer ekstra i uken, men dette er noe man blir vant til etter hvert. Spesielt fordi entreprenørskap er et fag man ikke kjeder seg i. det siste året kan man velge å ha fem timer mindre enn alle andre.

– Skolen har flinke lærere, og man blir tatt på alvor. Så om man ønsker å utvide vennekretsen i sentrale omgivelser med gode lærere, samtidig som man ønsker seg en litt annen utdanning så er entreprenørskapslinjen ved Thora Storm veien å gå. når jeg har valgt studiespesialiserende med entreprenørskap, så har jeg i alle fall ikke valgt bort noe. Man holder alle dørene åpne, samtidig som man får en fordel fremfor andre søkere ved de første jobbene, da man har entreprenørskapsutdanning allerede, forteller Kristian.

8

– Min rolle er salgs- og markedsføringssjef og det er gjennom denne rollen jeg har funnet ut at salg og markedsføring er noe jeg vil holde på med.

– Siden jeg går siste året, har jeg bedre tid til å bruke på hvert fag. i tillegg til å være elevrådsleder er jeg også med i russestyret, skolemiljøutvalget og skoleutvalget. Som elevrådsleder har jeg fått store muligheter til å påvirke hvordan skolen skal holde på. Både ved sammenslåingsprosessen av to skoler og miljøet det medbringer. det er en stor skole med mange elever, noe som gjør at elevene har stor makt, og ledelsen hører på kravene våre. Jeg har derfor fått god kontakt med både ledelse og lærerne gjennom denne rollen, og føler jeg blir tatt på alvor, forklarer Kristian.


Trøndelag

Kristian trives som elev på Thora Storm vgs og som salg- og markedsføringssjef i ungdomsbedriften Norgeshåndkle UB.

Flere elever har vunnet en rekke priser ved gründercamper og messer for ungdomsbedrifter lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

STUDIESPESIALISERING MED ENTREPRENØRSKAP Thora Storm vgs tilbyr et treårig løp for elever som velger utdanningsprogram for studiespesialisering, og samtidig ser det som spennende og utviklende å bruke entreprenørskap som strategi og arbeidsmetode. denne arbeidsmetoden vil ha ekstra fokus på kreativitet og nyskaping, og en del av opplæringen vil foregå utenfor skolen – i samarbeid med private og offentlig bedrifter og virksomheter. avhengig av hvilke programfag elevene velger å fordype seg i, vil de oppnå generell eller spesiell studiekompetanse på lik linje med alle andre som fullfører utdanningsprogram for studiespesialisering. de som vil, kan velge full fordypning i realfag og slik få den spesielle studiekompetansen som gjør at de kan søke på alle studier ved universiteter og høgskoler – teknologiske, medisin, økonomiske, juridiske, samfunnsfaglige, humanistiske eller sosialfaglige studier. elever som har fullført utdanningsprogram for studiespesialisering med entreprenørskap, har tilegnet seg en måte å arbeide på som arbeidsgivere vil se på som svært verdifull. dessuten vil det nettverket som elever utvikler gjennom de tre årene, være svært viktig i forbindelse med videre utdanning og framtidig yrkesliv.

Thora Storm videregående skole (TSV) ligger i sentrum av Trondheim. Skolen er en videreføring av adolf Øiens skole og gerhard Schønings skole. TSv har i dag ca. 850 elever og mange ulike tilbud: studiespesialisering (vanlig, med entreprenørskap, med formgivingsfag eller tilbud for minoritetsspråklige), design og håndverk (mulighet for 3-årig løp), helse- og oppvekstfag (mulighet for 3-årig løp) og service og samferdsel – se hjemmesiden vår for flere opplysninger.

Studiespesialisering

Thora Storm VGS

nytt skolebygg det arbeides med et helt nytt skolebygg for den sammenslåtte skolen på tomta til adolf Øiens skole. nybygget skal stå ferdig til innflytting etter juleferien skoleåret 2014-2015. da vil også det vakre, fredete bygget fra 1926 være fullstendig modernisert innvendig og koblet sammen med nybygget med gangbroer. Midtbysamarbeidet et viktig fortrinn ved å være elev ved TSv er det omfattende samarbeidet mellom vår skole og Trondheim katedralskole. vi har felles ringetider, årsplan og fagtilbud. det vil si at elevene får et svært variert tilbud av fremmedspråk: fransk (i og ii), italiensk (i), spansk (i og ii), tysk (i og ii) og kinesisk (ii) som obligatoriske språk, og engelsk, fransk, spansk og latin som programfag. i tillegg får elevene et meget omfattende tilbud av programfag – trolig et av landets beste! læringstrykk og omsorg Skolen har arbeidet mye med verdistyring, og har bestemt at følgende kjerneverdier skal være retningsgivende for oss: engasjert – inkluderende – ordentlig. Som skole ønsker vi å framstå med høyt læringstrykk, men også med et våkent blikk for hver elevs behov og stor omsorg for elevenes trivsel.

www.thorastorm.vgs.no 9


INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB)

FORBeRedeR deG På den stORe veRden Trondheim Katedralskole er den eneste skolen i Trøndelag som tilbyr iB diploma Programme, det internasjonale undervisningsprogrammet som tilbys på mer enn 2300 skoler over hele verden. iB. international Baccalaureate. lettere å forstå enn å uttale, og sannsynligvis ukjent for mange av oss. iB-utdanning er et smart valg, spesielt hvis fremtidsplanene innebærer noen år på universitet. Hvorfor? Utdanningen er internasjonal og godkjent av universiteter over hele verden, noe de tidligere Trondheim Katedralskole-elevene Ole edvard andreassen og Kristin egeland har brukt til sin fordel. Hvorfor valgte dere nettopp IB? Ole: Jeg så på iB både som et springbrett til videre studier i utlandet og som en mulighet til få større akademiske utfordringer der og da. Kristin: Jeg hadde venner som gikk iB og fortalte meg om systemet, at man hadde færre fag og kunne bruke mer tid på fagene man er mest interessert i. Fortell litt om hvordan undervisningen på IB er lagt opp. Ole: På iB har vi seks fag, tre ”Higher level” fag som undervises fem timer i uka og tre ”Standard level” fag som undervises

10

tre timer i uka. all undervisning er naturligvis på engelsk, med unntak av norsk og fremmedspråk, og ca. åtti prosent av sluttkarakteren bestemmes av avsluttende eksamen. Kristin: Som Ole sier, har elevene seks fag og går to år som bygger opp mot avsluttende eksamen. alt du lærer og gjør er lagt opp slik at du skal møte forberedt på eksamen, og i mellomtiden har man en del prøver og innleveringer som ikke teller så mye. Jeg synes dette var en fantastisk måte å lære på, for da kunne du forsøke og deretter få tilbakemelding uten at det gikk utover standpunktkarakteren. Fortell litt om forskjellen på ”Higher level” og ”Standard level” fag. Kristin: På iB velger du tre til fire fag som du vil fordype deg i. dette kalles ”Higher level” fag. Jeg valgte å ta matematikk fysikk og kjemi på ”Higher level”, og fikk dermed en større fordypning enn det tilsvarende fag på studiespesialisering gir. Ole: Jeg valgte to litteraturfag på ”Higher level”, engelsk og norsk litteratur. et rent litteraturfag med fokus kun på nærlesing av tekst og kritisk analyse tilbys ikke i det norske skolesystemet. Jeg hadde to. det ble med andre ord noen timer med skjønnlitteratur signert dostojevskij, Beckett, Camus og så videre.


Trøndelag

Trondheim Katedralskole (Scholae Cathedralis nidrosiensis), populært kalt «Katta», er norges eldste skole med røtter tilbake til 1100-tallet. Skolen har tilbudt iB diploma Programme siden 1989.

Hva var det kjekkeste med skolegangen på Trondheim Katedralskole? Ole: det var mye solidaritet i klasserommet, og det var absolutt ingen skam i å ha faglig fokus og å like å jobbe med fag. vi hadde et faglig sterkt miljø, noe jeg likte veldig godt.

international Baccalaureate diploma Programme er et toårig studieforberedende kurs som fører fram til en internasjonal eksamen anerkjent for opptak til universiteter over hele verden. iB-diplomet gir studiekompetanse på linje med vg2 og vg3 i utdanningsprogram for studiespesialisering ved opptak til norske universiteter og høyskoler.

Kristin: Jeg satte pris på hvordan retningslinjene var klargjort. Man får blant annet gjerne se oversiktene lærerne bruker for å korrigere arbeidet ditt, noe en lærer mye av.

Programmet kan søkes av elever med vg1 studiespesialisering fra alle videregående skoler i fylket eller tilsvarende utdanning fra andre land.

Hvor viktig har IB på Trondheim Katedralskole vært for deres skolegang? Ole: lærerne på ”Katta” fokuserer virkelig på at elevene skal fremme selvstendige argumenter og ”tenke sjøl”, som Trond viggo så fint sa. i tillegg var språkkunnskapene jeg tilegnet meg uunnværlige. Jeg går nå filosofi og økonomi på University of Oxford, et av de ti beste universitetene i verden – det hadde jeg ikke klart uten iB.

Undervisningen på iB foregår med engelsk som arbeidsspråk, noe som gir et godt grunnlag for videre universitetsstudier i utlandet der engelsk er dominerende både innenfor forskning og undervisning, og også i norge der både lærebøker og undervisning ofte er på engelsk.

Kristin: For det første har iB gitt meg en utrolig bra studieteknikk. å bli så flink i engelsk har også vært nyttig. Jeg studerer nå industriell økonomi og teknologiledelse på nTnU i Trondheim og spesielt eksamensdrillingen på iB har hjulpet meg masse med overgangen til universitetet. Måten iB og universiteter jobber på er i det hele tatt ganske likt.

det er færre fag på iB i forhold til i norsk videregående skole men større fordyping i hvert fag. alle fag har avsluttende eksamener. disse eksamenene er de samme for alle iB elever og blir vurdert av eksterne sensorer etter et system basert på fastlagte vurderingskriterier, noe som gir høy grad av forutsigbarhet.

Drømmen for leseren er å gå IB. Hvordan bør denne personen forberede seg, hva bør tenkes på på hvilke egenskaper trengs for å lykkes? Ole: les engelske bøker, se engelske filmer uten undertekster og ikke minst snakk engelsk. neste tips er å ha fokus. alt leder opp til eksamen og det er viktig å ikke være distrahert i ukene i forkant. Til slutt, gled deg til faglige utfordringer. Kristin: ikke vær bekymret for engelsken, men forbered deg. det kan være en stor overgang i begynnelsen, men i løpet av kort tid tenker du nesten ikke over det. Til slutt er du oppslukt i iB-systemet og vil at alle andre også skal ta del i det.

Studiespesialisering

Trondheim Katedralskole

Kontaktinfo: Trondheim Katedralskole elin Øksnes, iB-koordinator Munkegt. 8 7013 Trondheim (+47) 73 19 55 00 elin.oksnes@stfk.no

www.trondheim-katedral.vgs.no 11


Hvorfor skal jeg dra? Du får utfordringer faglig og sosialt. Du lærer et nytt språk og en ny kultur. Du får venner for livet. Du får internasjonalt anerkjent eksamen. Du får større perspektiver. Du får god økonomisk støtte og store stipender. Du blir kjent med verden mens du studerer. Søknadsfrister: Frankrike 1. april • United World Colleges 1. februar


Trøndelag

Studiespesialisering

FIVAI

FYlKeSMannen i veST-agder

studIeR I utlAndet! verden er liten, og flere og flere velger å studere i utlandet. det kan dere gjøre på mange tidspunkt i utdanningsløpet, men hvorfor ikke tenke på det allerede på videregående nivå? da vil dere ha glede av det dere har lært så mye lenger! dessuten er det slik at jo tidligere dere får begynt å lære et fremmedspråk, desto større mulighet har dere til å bli virkelig gode i det nye språket. det er mye mer enn språk dere kan lære ved å ta studieopphold i utlandet. dere lærer også fagene på en annen måte enn hjemme, og andre fag. dere blir kjent med andre folks måte å leve på, og dere vil se vår måte å organisere livet på ikke er den eneste mulige. dere vil få gode ideer dere kan ta med hjem, og kanskje vil dere kunne bidra til nytenkning hjemme! dere blir også bedre kjent med dere selv. dere lærer å organisere deres egen hverdag, og dere får praktisk trening i toleranse og fleksibilitet. det er verdifull

kompetanse å være vant til å tilpasse seg nye situasjoner og nye mennesker. Og dere får kompetanse i å reise. det er nyttig å kunne ta seg fram i verden. det er mange muligheter for deg som vil dra utenlands allerede på videregående nivå. det er mange erfarne utvekslingsorganisasjoner, det er flere videregående skoler som har spesielle opplegg. Fylkesmannen i vest-agder har en spesielt hyggelig landsdekkende oppgave. vi skal informere om og administrere opptak av elever til skoleplasser i Frankrike og på United World Colleges. gå inn på nettsiden vår Fivai.no og se hvilke tilbud vi har. dette er skoleplasser med god oppfølging og gode stipendordninger. lykke til med deres utdanningsvalg! vennlig hilsen Kari Skogen Seniorrådgiver Fylkesmannen i vest-agder

www.fylkesmannen.no/va 13


lUrer dU På Hva dU SKal Bli?

stARt kARRIeRen På WWW.nAv.nO TA INTERESSETESTEN PÅ WWW.NAV.NO: • Svar ærlig på 120 spørsmål • Få din personlige interesseprofil • Få en liste over yrker som passer interessene dine • les om disse yrkene BLI EN GOD ARBEIDSSØKER PÅ WWW.NAV.NO www.nav.no er den største stillingsdatabasen i norge, og er i tillegg en database over arbeidssøkere. når du registrerer deg som arbeidssøker på www.nav.no kan du synliggjør kompetansen din for arbeidsgivere over hele landet. PÅ WWW.NAV.NO KAN DU: • Søke deg frem mellom 10 000 ledige stillinger • Få gode råd og tips om jobbsøk i inn- og utland INNLOGGET PÅ ”DITT NAV” KAN DU: • legge inn en god Cv, og gjøre deg søkbar hos arbeidsgivere • lage egen jobblogg – med oversikt over for eksempel jobber du har søkt og arbeidsgivere du har snakket med

14


agder viTenSKaPSaKadeMi

medIsInske studIeR I POlen POZNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, POZNAN PUMS er et av Polens aller beste medisinske universiteter med 1000 internasjonale studenter. • Fysioterapi – 3 år • Tannlege – 5 år • Medisin – 6 år • Farmasi – 6 år • Medisin – 4 år COLLEGIUM MEDICUM, NICOLAUS COPERNICUS UNIVERSITY, BYDGOSZCZ Collegium Medicum er et anerkjent universitet med god oppfølging av den enkelte student. CM har et trivelig studentmiljø med ca. 160 skandinaviske studenter. • Medisin – 6 år

MEDISINSKE STUDIER I POZNAN ELLER BYDGOSZCZ GIR DEG: • Utdanning av høy kvalitet • All undervisning på engelsk • Rimelige bo- og levekostnader • Stipend og lån fra Lånekassa • Et godt studentmiljø med samhold og trivsel • En studietid med mange spennende opplevelser • Variert praksis på universitetssykehus • Internasjonal erfaring og kulturforståelse • Grunnlag for autorisasjon i Norge etter turnustjeneste/praksis. Agder Vitenskapsakademi veileder deg fra søknad til studiestart, som er om høsten. Søk gjerne allerede fra november. For mer informasjon: www.medicalstudies.no facebook.com/Agder.Vitenskapsakademi Kontakt: Agder Vitenskapsakademi, Kristiansand (+47) 38141475/38141957 poznan@uia.no cm-byd@uia.no

16


HøYere UtdannIng

HøYere UtdannIng

Hvorfor ta høyere utdanning ? For de fleste er det en selvfølge å lære og utvikle seg videre når videregående skole er overstått. Mange spesialiserer seg videre på jobben, men du kan også velge å utdanne deg på en høyskole eller et universitet. Med allmenn studiekompetanse har du et solid grunnlag for å følge dine faglige interesser, enten du er opptatt av naturvitenskap og matematikk, språk, samfunn og historie, eller filosofi , kunst og litteratur. Høyere utdanning kan også rette seg mot et spesielt yrke, for eksempel lærer, sykepleier, advokat eller lege. Forskjellene mellom høyere utdanning og praktisk fagutdanning dreier seg om teori og praksis. Mens høyere utdanning fokuserer på faglig forståelse og innsikt, gir fagutdanningen praktiske kunnskaper og ferdigheter til å gjøre en spesiell jobb. Med høyere utdanning får du gradene bachelor eller master. Med mastergrad får du de høyeste jobbene i arbeidslivet, men bachelorgrad er nok til å kunne velge bredt mellom mange yrker og bransjer. Høy utdanning er verdifullt, også i form av høyere lønn. Hvis du velger å studere ved et universitet eller en høyskole, får du sjansen til å utvikle deg som menneske gjennom faglig fordypning, forståelse og metodisk dyktighet. det er dette som kan kalles dannelse – å sette det menneskelige inn i en større sammenheng. Les mer på: www.utdanning.no - www.muligheter.no -poznan@uia.no www.dmmh.no - www.kir.no - www.kib.no - www.brreg.no - www.sintef.no www.kirken.no/nidaros - www.ka.no

DETTE BØR DU VITE OM UTDANNINGSVALGET For elever - læreplanmål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Høyere utdanning –> Elevoppgaver

17


drOnning MaUdS Minne HØgSKOle

Best I lAndet Førskolelærerstudiet skifter i år navn til barnehagelærerutdanning. Men hva som er det beste studiestedet har ikke endret seg, det er fremdeles dronning Mauds Minne Høgskole i Trondheim. gjennom et godt miljø og tett oppfølging av studentene gir høyskolen gode muligheter for å utvikle seg både faglig og personlig. Kunnskap om barn og barndom, pedagogikk og ledelse står sentralt i utdanningen. Høyskolen legger også stor vekt på praksis i tillegg til de teoretiske fagene. PRAKSIS I UTLANDET etter at Joakim aleksander grenvik (24) begynte på høgskolen har han tilegnet seg mye kunnskap og fått mer erfaring ved å gripe mulighetene skolen har gitt ham. Man kan uten tvil karakterisere trønderen som en student med mange jern i ilden. gjennom dronning Mauds Minnes arbeid i det sørlige afrika søkte Joakim praksisplass på en barneskole i nairobi, i Kenya. de tre månedene i afrika gav ham en unik mulighet til å bruke sine kreative sider. – Jeg bodde på college med mange andre afrikanske studenter i slutten av andre året, og hadde min egen klasse fire dager i uken med barn fra to til fire år. Siden barna er flinke i engelsk og jeg dårlig på swahili kommuniserte vi 18

på engelsk. iblant kunne læreren hjelpe med å oversette hvis vi skulle ha noen leker, forteller han. SKOLEN ENGASJERER – da jeg skulle søke førskolelærerutdanning var dMMH et naturlig valg. Jeg ble først og fremst fristet av de ulike retningene de tilbyr. Jeg er veldig glad i musikk, og valgte derfor en kunstfaglig retning, med fordypning i musikk, forming og drama. i starten trodde jeg en slik retning kunne bli litt ”fanatisk”, men jeg opplever at det er åpent for både de med og uten erfaring i disse fagene. Joakim har bidratt på flere forestillinger med ulike innslag gjennom tre skoleår. – i slike prosjekter er det rom for å bruke kompetansen sin. Jeg liker å synge, og har derfor fått mulighet til å synge en del på scenen. andre har fått lage kostymer, danse, styre lyd/lys, spille i band, drive akrobatikk, organisere og annet. i tillegg har 24-åringen opptrådt sammen med skolens mannskor på flere arrangement. Og ikke nok med det, Joakim har også vært på flere utdanningsmesser der han representerte høgskolen. – det er morsomt at jeg har fått så mange muligheter. det har gjort at jeg har fått en sterk tilknytning til skolen.


Trøndelag

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (dMMH) ble etablert i 1947 og ligger sentralt i Trondheim. Høyskolen har ca. 1.200 studenter og 130 ansatte, derav 95 lærere/forskere.

Å se verden med barns øyne er en del av kjernekompetansen du får gjennom førskolelærerutdanningen på Dronning Mauds Minne Høgskole.

det skjer mye på dMMH, og det gjør det givende å gå der. Høyskolen er unik ettersom den er den eneste skolen i landet som er en egen skole for utdanning av barnehagelærere. – dette gjør at jeg opplever å ha fri utfoldelse på skolen, forteller Joakim. – Bygninger, arrangementer og ansatte på høgskolen er der kun for oss, noe jeg synes passer bra til en slik type utdanning. gjennom utdanningen kan det bli en del prosjektarbeid, og da er det godt å kunne bruke rom og utstyr uten å være i veien for andre utdanninger, fortsetter han. Høgskolen har mange dyktige forelesere og ansatte. Samtidig er skolen svært ressurssterk. – Studentene har nær tilgang på nyeste forskning innen barn og barnehager, da flere av lærerne er aktive innen forskningsfeltet, og skriver mye av pensumet vårt. dette gjør at vi også har mulighet til å diskutere tema direkte med forskerne, og ytre meninger om det som foregår innen barnehagefeltet.

Barnehagelærerutdanningen i bachelor barnehagelærer, hovedmodell legger dMMH særlig vekt på barns utvikling med lek og læring, samt kunst, kultur og kreativitet.

Høyere utdanning

Dronning Mauds Minne Høgskole

Studiene er fordelt på forelesninger, veiledet praksis, gruppearbeid, prosjektarbeid og gjennomføring av aktiviteter med og uten barn. i tillegg til hovedmodellen på heltid og deltid (4 år) tilbyr dMMH tre ulike fordypninger innen barnehagelærerutdanningen, der fokuset er rettet mot barnehagen i forhold til: • Kulturelt mangfold • Kunstfaglig profil • natur- og friluftsprofil

DET ER SPENNENDE Å JOBBE I BARNEHAGE etter videregående jobbet Joakim ett år i barnehage mens han ventet på å gjøre noe annet. det ga ham lyst til å lære mer om det å forholde seg til barn, medarbeidere og foreldre. – Med utdanningen ser jeg enda flere muligheter i barnehagen. det er så mange ulike måter å være en god ansatt på, og det er rom for ulike typer voksne med ulike kompetanser og interesser. dette gjør det spennende å jobbe i barnehage, avslutter den engasjerte studenten!

Dronning Mauds Minne har mange dyktige forelesere og ansatte. Samtidig er skolen svært ressurssterk. Her jobber det mange kunnskapsrike forskere som man kan benytte seg av hvis man trenger hjelp til noe faglig.

Når språket kan være vanskelig, må man være kreativ. Her underholder Joakim barna med et strenginstrument.

Kontakt post@dmmmh.no

www.dmmh.no 19


KUNSTSKOLEN I ROGALAND

utFORsk dIne skAPende sIdeR er du en kreativ sjel som har lyst til å utforske den kunstneriske delen av deg? da er Kunstskolen i rogaland den rette plassen for deg. Her får du stimulert den skapende fantasien og produsere noe helt eget med opphav fra deg selv. vi i Muligheter fikk møte kunststudent Stine Horgen Bø (26) ved Stavanger Kunstforening hvor hun presenterte sitt verk fra skolen. det vi så var en talentfull kunstner med store ambisjoner, og en kunstutstilling som var ettertenksom og personlig. Selv gir hun mye av æren til skolen - og litt til seg selv.

20

til dOKUMenTa utstillingen i Kassel som holdes hvert 5. år, mens årets frivillige tur gikk til new York - den kostet kun 6.500,- for ti dager, rektor er sunnmøring og får det billig sier Stine og ler. andre året fordyper man seg mer individuelt, men følger fortsatt undervisningen som holdes av lærere som alle underviser deltid ved siden av jobben som profesjonelle kunstnere. de støtter prosjektet man velger og viser mulige veier man kan gå med det.

– Jeg hadde lyst til å utvikle mine kreative sider ved å lære flere former for kunst. Jeg ville begynne på Kunstskolen fordi de har flere fag å studere som blant annet foto, skulptur, maleri og video. Selv om lærerne er flinke til å lære bort, så er det man selv som gjør jobben. det kreves mye når man velger å male et maleri som er veldig personlig, og etterpå stå foran lærere og 20 medstudenter og forklare hva du har tenkt, forklarer Stine.

DYPE RØTTER etter en prat med faren, i en bobil langs den norske kysten, ble Stine fortalt om sine røtter og opphav. Hun ble fascinert over den kulturelle likheten familien har med sigøynere. Stine vokste opp med folkemusikk, kjærlighet til dyr og et godt samhold med familien. Kunsttemaet til Stine handler om slekten til faren som stammer fra sigøynere. Sigøynere ble, som mange vet, voldelig forfulgt av storsamfunnet, og fikk flere barn med medfødte skader på grunn av de giftet seg med fettere og kusiner.

– det første året på Kunstskolen arbeider vi mer sammen som klasse og læringen er erfaringsbasert og vi har kun en forelesning om historie og teori i uka. Studieturene er topp og i høst gikk turen som er inkludert i skolepengene

– det har vært veldig gøy å jobbe med utstillingen. vi har fått god hjelp fra den erfarne kunstneren Crispin gurholt som har vært vår mentor og kurator. Han har jobbet sammen med oss i fem uker denne våren. Hvis vi trengte hjelp henvendte vi oss til han eller skolen.


nd ogala len i R o k s t s Kun

.no

På Kunstskolen i rogaland arbeider vi i prosjektperioder på 1 – 4 uker. Perioder med maleri, video, tegning, data, skulptur foto m.m. blir kun forstyrret av allmøte, kritiskteori og en ukentlig kunstnerpresentasjon. Undervisningen er yrkesrettet og du vil være med å lage utstillinger, utsmykningskonkurranser og andre prosjekt hvor du lærer hvordan livet som billedkunstner er. denne kunnskapen kan du bruke i mange andre yrkesroller også. i tillegg får du veiledning til å utvikle ditt eget kunstuttrykk. ikke bare la det kreative være en drøm, lev det!

Trøndelag

Høyere utdanning

Kunstskolen i Rogaland

– Skolen har alt av materialer, og vi kan jobbe på skolen så lenge vi vil i helgene og utenom skoletid. RIK PÅ ERFARING Stine er svært fornøyd over erfaringen hun har tilegnet seg fra den toårige fagskoleutdanningen på Kunstskolen i rogaland. Hun mener fordelen er stor ved å gå på skole i Stavanger. regionen er ikke for stor, så man kan bli godt kjent med kunstnermiljøet og de ulike kunstutstillingene. – det er virkelig en fantastisk by. det er trygt å komme til Kunstskolen etter videregående eller som ny innflytter. Stavanger er en varm by som får deg til å føle deg velkommen. i tillegg er kunstmiljøet i hyppig vekst her. det er ingen problem å få venner på skolen. vi finner på ting hele tiden. det er sosialt og lærerikt! Stine holder mulighetene åpne i fremtiden, men hun vil jobbe med kunst på kunsthøyskolenivå et sted i utlandet. drømmen er å flytte til et lite land og bo i en morsom by, hvor ingen kan engelsk. 26-åringen tror man kan lære mye av seg selv på den måten. Stine ble invitert til opptaksprøve på Kunstakademiet ved KHiO og var en av de heldige søkerne som kom inn og starter høsten 2013.

Kontakt: Kunstskolen i rogaland Birkelandsgate 2 4012 Stavanger (+47) 51 51 00 00 post@kir.no

www.kir.no 21


KUNSTSKOLEN I BERGEN

GRensesPRenGende eRFARInGeR i løpet av to år får du en omfattende innføring i kunst og prosess, utslagsgivende basiskunnskap og fordypning i visuelle kunstfag, og en erfaring som er oppskriften overlegen. velkommen til Kunstskolen i Bergen (KiB). i gangavstand fra sentrum og i tett nærhet til Bybanen, ligger Kunstskolen i Bergen. Med sin praktiske beliggenhet, spennende undervisningsopplegg og tilhørende fasiliteter som gir selv etablerte kunstnere vann i munnen, har skolen blitt et populært valg blant kunstinteresserte over hele landet. vi har møtt ei som har tilbrakt to år på den unike skolen i Bergen, og dermed også fått en pangstart på sin kunstkarriere. Fortell litt om deg selv: Mitt navn er irene Steinsland, jeg er 23 år og kommer fra lille lillesand på Sørlandet. Hvorfor valgte du Kunstskolen i Bergen? da jeg begynte på formgivningsfag på videregående, forsto jeg fort at jeg ville fortsette med å arbeide kreativt. Jeg tok først årsstudium i filosofi ved Universitetet i Bergen, før jeg ble tipset om Kunstskolen i Bergen av en bekjent. Skolen hørtes kjempeinteressant ut og jeg oversendte

22

en søknad, som resulterte i et vellykket intervju og to fantastiske år. Kan du fortelle om undervisningen på skolen? Studiene på KiB var annerledes enn noe annet jeg hadde vært borti tidligere. det var praktisk jobbing, hver dag fra klokken 09-15. i løpet av de to årene var vi også gjennom en del tekniske øvelser. På timeplanen stod alt mulig tegning, maling, form, farge, leire, papp, video, støping, performance – ja, omtrent alt du kan tenke deg egentlig. vi jobbet både inne og ute, og vi utforsket noe til en hver tid. det var en god blanding av såkalt ”klasseromsundervisning” og selvstendig arbeid. Hva vil du trekke frem som det mest positive med studiene? det aller, aller, aller beste med studiene ved KiB var at jeg fikk rom til å være meg selv, til en hver tid. rom til å utforske meg selv gjennom kreativ utfoldelse. Jeg lærte så utrolig mye bare ved å ta tak i det som var, og fortsatt er, meg. Selv om det var utfordrende mesteparten av tiden, hadde jeg det godt med å være i et miljø som man finner på lille, fine KiB. Hvor viktig føler du KiB har vært for din utvikling som kunstner? KiB har vært veldig viktig for meg. Hele tiden var det snakk om å tørre å være leken, tørre å slippe sitt eget krav om at


Trøndelag K UNSTSKOLEN I B ERGEN

Kunstskolen i Bergen gir studentene utdanning innen visuelle fagområder som med praktisk undervisning stimulerer til kreativ tenkning. Studentene opparbeider seg kunnskap og erfaringer gjennom prosess og utprøving med et bredt spekter av materialer og innfallsvinkler. Utdanningen klargjør studentene til en selvstendig kunstnerisk virksomhet. Studiet kan også fungere som en plattform for høyere utdanning innen billedkunst, kunsthåndverk, arkitektur, mediefag og design.

Høyere utdanning

Kunstskolen i Bergen

Skolen har store funksjonelle lokaler tilpasset skolens fleksible undervisningsopplegg: tre klasserom på cirka 100 kvadratmeter hver, store verkstedarealer, prosjektarealer, lunsjrom, forelesningsrom, bibliotek, av-/datarom og kontorer. Studentene kan benytte arbeidsrommene utenfor skoletid, frem til klokken 23.00.

noe skal være fint for noen andre. Prosess og åpenhet var to gylne ord. vi fikk ofte beskjed om å se hva som skjedde. Bare se, liksom, for så å ta det innover oss. På grunnlag av dette har jeg lært meg å se verdien av bittesmå ting. Jeg føler at jeg lærte meg en måte å leve på som har vært nyttig for meg på alle måter. Hvorfor bør andre se på muligheten til å studere ved Kunstskolen i Bergen? Jeg tror KiB tilbyr noe helt unikt. det er helt klart en fordel at man kan jobbe med så utrolig mye forskjellig, og at man ikke har noen tidsfrister. Man blir heller aldri låst til å holde på med det samme over lengre tid. dette tror jeg også er utrolig viktig hvis man vil fortsette å jobbe med kunst. Og det er her åpenheten kommer inn. Og prosessen, ikke minst. Jobb med alt, ikke bli ferdig. lek!

Det aller, aller, aller beste med studiene ved KiB var at jeg fikk rom til å være meg selv, til en hver tid. Rom til å utforske meg selv gjennom kreativ utfoldelse. Jeg lærte så utrolig mye bare ved å ta tak i det som var, og fortsatt er, meg.

Irene Steinsland, tidligere student ved Kunstskolen i Bergen

Kontakt: Kunstskolen i Bergen Møllendalsveien 8 5009 Bergen (+47) 55 38 00 50 kib@kib.no

www.kib.no 23


BRØNNØYSUNDREGISTRENE

mulIGHetene eR mAnGe På Brønnøysundregistrene er det høy trivselsfaktor og rom for utvikling. Brønnøysundregistrene har nord-norges største jussmiljø med ca. 20 jurister og nord-norges største iT-miljø med over 70 medarbeidere – og det utenfor storbyen. dette åpner for produktive diskusjoner og egne utviklingsmuligheter. Jurist line Finsås einrem (26) har bare positive ting å si om arbeidsplassen hennes. da hun ble ansatt sommeren 2012, like før masteroppgaven var ferdig, innrømmet hun at det var litt skremmende å møte så mange ansatte i en så stor statlig bedrift. – Jeg ble med en gang presentert for de ulike avdelingen og de ansatte – både de nærmeste og de andre på huset. det var virkelig en fin mottakelse med en myk start. når jeg begynte var jeg ikke klar over hva Brønnøysundregistrene stod for, og hvor stort det egentlig var. Jeg ble positivt overrasket over imøtekommelsen jeg fikk da jeg begynte, forteller line. Som juridisk rådgiver er dagene for line veldig varierte. Som en del av rådgiverstaben i næringsavdelingen, gir hun råd til ansatte i enhetsregisteret, regnskapsregisteret, Foretaksregisteret og til eksterne kunder. det vil si alle dem som har 24

en bedrift eller foretak registrert i norge. Hun er også rådgiver for ansatte internt, og da særlig innen de tre registrene. GULL VERDT i Brønnøysundregistrene er det store muligheter for vekst både faglig og privat – og ikke bare for juridiske rådgivere. Systemutvikler vemund gaukstad (25) har ansvaret for å videreutvikle nye eller eksisterende registersystemer. dagen starter med å sjekke mail før han begynner på andre arbeidsoppgaver. Han syns Brønnøysundregistrene er en stimulerende arbeidsplass. – Her kan vi ta kurs for å tilegne oss nye egenskaper som man føler man trenger. i tillegg reiser vi på konferanser for å få inspirasjon. å kunne skrive på Cv-en at man har jobbet her, er gull verdt. alle kjenner Brønnøysundregistrene, og ikke alle landene har et så godt register som i norge. derfor har norge bistått andre land for å etablere et bedre registersystem, forteller vemund. SOSIAL ARBEIDSPLASS i Brønnøysundregistrene er det store fordeler i et stort miljø. Man kan alltid gå til naboen eller andre hvis man vil spørre om noe eller diskutere. For line og vemund er dette uunnværlig fordi de vokser på å få ta del i andres erfaringer og kompetanse. Selv om samhørigheten er bra på jobb, er den også på topp privat.


Trøndelag

Brønnøysundregistrene sørger for orden og oversikt over økonomiske forhold i norge. gode nettløsninger er viktig i vårt arbeid med å forenkle kontakten mellom myndigheter, næringsliv og befolkning. Brønnøysundregistrenes orden, forenkling og digitalisering legger til rette for økt verdiskapning i norge.

Høyere utdanning

Brønnøysundregistrene

i dag er det over 570 mennesker som jobber på Brønnøysundregistrene. vi har hovedkontor i Brønnøysund, og avdelingskontor i narvik og Oslo. vi jobber for at hverdagen til de som driver bedrift skal bli enklere, og at alle opplysninger de trenger å sende inn skal kunne gjøres digitalt. Brønnøysundregistrene er med på å forme morgendagens offentlige forvaltning.

– vi er mange under 30 år i et sosialt miljø. det legger ikke akkurat en demper på trivselen når vi finner på masse gøy på fritiden. Quiz, spillekvelder, bursdagsfeiringer, kafébesøk og kajakkturer er bare noe av det vi finner på utenom arbeidstid sammen med kollegene, forteller line og vemund. Brønnøysundregistrene har en egen treningsgruppe som arrangerer sportslige aktiviteter og en velferdskomite som arrangerer andre sammenkomster. På den måten får de ansatte en unik mulighet til å bli bedre kjent på tvers i de ulike avdelingene.

vi har mange spennende jobber som krever høy kompetanse – sats på utdanning, få gjerne yrkeserfaring og søk jobb hos oss. visste du at Brønnøysundregistrene • Har nord-norges største iT-miljø? vi har også lærlingeplasser innen dette faget. •Har nord-norges største jusmiljø? Over 20 jurister jobber hos oss, og hver sommer lyser vi ut to sommerjobber for jusstudenter. Praksisplasser har vi også. • Har et stort kommunikasjonsmiljø?

Både line og vemund ser frem til å jobbe i Brønnøysundregistrene fremover. Og det med god grunn. – Bedriften tar vare på de ansatte og har greid å opprettholdt den positive mottakelsen. Her blir du kjent med folk som vil bli kjent med deg. det er genuint, sier line.

du kan like oss på Facebook og følge oss på Twitter.

www.brreg.no 25


SinTeF

etteRlAteR tYdelIGe sPOR Petroleumsforsker Malin Torsæter (30) fra Trondheim kunne ikke håpet på en bedre arbeidsgiver enn SinTeF. de er et uavhengig forskningsinstitutt som ikke har noen egeninteresse. det gir resultater i forskningen og en stor mulighet for å etterlate fingeravtrykk på arbeidet. Malin har alltid vært svært interessert i realfag. Hun startet å jobbe sammen med SinTeF allerede under doktorstudiene på nTnU, i og med at hun hadde en veileder som var ansatt i SinTeF. Universitetet og SinTeF har alltid hatt et godt samarbeid. – Jeg liker visjonen til SinTeF og ønsket å jobbe der for å utvikle teknologi for et bedre samfunn. da jeg var ferdig med doktorgraden ønsket jeg veldig å bli med på internasjonal forskning, sier Malin. etter mastergraden med fordypning i matematikk og fysikk på sivilingeniørstudiet valgte hun en doktorgrad i fysikk. doktorgraden er på fire år, hvor det er tre år med forskning og ett år med undervisning. doktorgraden til Malin består av eksperimenter gjort i Frankrike der hun undersøkte hvordan man forbedret aluminiumslegeringer. 26

GODE FASILITETER OG KARRIERELØFT SinTeF har gode labfasiliteter, og har høyt utdannet folk i bedriften. For Malin var det forskningsinteressen som vant til slutt og det var avgjørende for at hun valgte SinTeF. daglig jobber hun med materialfysikk og undersøker blant annet stein, stål og sement. – vi bruker en veldig avansert analyse som er på nanonivå i nanolaben på nTnU. Her undersøker vi materialene og prøver å finne ut hvordan disse forandres når de brukes i ulike sammenhenger, forteller hun. i SinTeF finnes det mange forskertyper. Man kan blant annet jobbe som forsker, seniorforsker eller sjefsforsker. Man får en gyllen mulighet til å fordype seg i det man synes er interessant og bli ekspert på området. Malin gleder seg til å komme på jobb og møte kollegaene sine. På avdelingen er det alltid interessante diskusjoner å ta del i. MANGE SKATTER For 30-åringen er hver dag en skattejakt, og hun gleder seg mest til å avdekke noe helt nytt og se noe som ingen har sett før. – det er alltid forhåpninger om at man kan se noe i mikroskopet som ingen har sett før. Samtidig er det gode muligheter til å få publisert artiklene i kjente tidsskrifter, sier Malin.


Trøndelag

SINTEF er Skandinavias største forskningskonsern. Vi har cirka 2000 ansatte fra over 69 land med spisskompetanse innen teknologi, natur-, medisin- og samfunnsvitenskap.

Høyere utdanning

SINTEF er en ikke-kommersiell virksomhet som investerer sine inntekter i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse. I 2012 hadde SINTEF en omsetning på 2,9 milliarder.

SINTEF

SINTEF samarbeider tett med universiteter, myndigheter og næringsliv. Vi evner å forene en forskningsog forretningskultur. Vår visjon er “Teknologi for et bedre samfunn”. Vi tar samfunnsansvar og har høy etisk standard i vår virksomhet. SINTEF er en attraktiv arbeidsplass med unike utviklingsmuligheter. www.sintef.no/Jobbe-I-SINTEF Malin Torsæter liker intensjonen til SINTEF og trives i jobben som forsker.

Hvis man har master eller doktorgrad og har lyst til å jobbe i SinTeF er det viktig å være nysgjerrig og tro på seg selv. å ha god kontakt med kunder er like viktig som å fordype seg i bøker og holde seg oppdatert i faget. Men man kommer langt med en sterk faglig ballast. – i SinTeF får man bli med på fagkonferanser med eksperter fra hele verden. det er veldig artig. Her har vi muligheten til å bli bedre innenfor vårt fagfelt og fokusere på mer fundamentale områder enn man kan i industrien. i SinTeF går vi i dybden og vi har mulighet til en veldig allsidig forskningshverdag, forteller Malin.

Vi kan tilby: • Et spennende arbeidsfellesskap og nettverket “Ung i SINTEF” • Flere karriereveier • Anledning til å styre eget arbeid • Et bredt nasjonalt og internasjon alt kontaktnett • Faglig og personlig utvikling gjennom samarbeid med dyktige kollegaer og kunder • Mulighet til å starte virksomhet basert på egne ideer • SINTEF har et systematisk opplegg for individuell kompetanseutvikling

Det er alltid forhåpninger om at man kan se noe i mikroskopet som ingen har sett før. Samtidig er det gode muligheter til å få publisert artiklene i kjente tidsskrifter.

www.sintef.no 27


NIDAROS BISPEDØMME

en nÆR OG PeRsOnlIG veI Sokneprest Kristin Mørreaunet (29) har gjennomført profesjonsstudiet i teologi og har en bachelor i ungdom, kultur og tro fra de syv årene på Menighetsfakultetet i Oslo. Hun startet som sokneprest rett etter studiet i mars i år. – Jeg liker å møte folk i ulike aldre og livsfaser, derfor ble prest et naturlig valg for meg. det var en stor overgang fra studier til arbeidslivet, men jeg var klar for det. rett etter studiet flyttet jeg fra Oslo til gamle trakter i Trøndelag og jobber i to menigheter – Frosta og åsen. SKAPER TILHØRLIGHET Under studietiden er alle studentene tilknyttet ett bispedømmekontor. Siden Kristin følte størst tilhørlighet med Trøndelag og visste at det var der hun ville jobbe, ble hun tilknyttet nidaros bispedømmet. – Jeg ble godt tatt i mot både fra bispedømmekontoret, arbeidsgiveren min her i prostiet og av menneskene som bor her. Bispedømmekontorene har et eget opplegg for nyansatte med tre samlinger for å bli bedre kjent med de andre ansatte. Jobben til Kristin består av å planlegge dagens gjøremål, 28

gjennomføre gudstjenester, vielser, begravelse, dåp, møter og konfirmasjonsundervisning – som er en stor del av jobben. Men det er også mye sosialt. – en gang i året reiser jeg på studietur og møter andre prester som jobber med det samme. vi var nettopp på en nydelig seiltur i Trondheimsfjorden i år. dette er en jobb hvor man gir mye til andre, men det gir også veldig mye tilbake, forteller 29-åringen. GIVENDE OG MENINGSFULLT Frosta og åsen menighet grenser mot hverandre med 20 minutters avstand. Kristin bor i Frosta kommune, har kontor i Frosta menighet, og utfører arbeidsoppgavene i begge menighetene. Selv om hun jobber stort sett alene, er hun alltid i lag med mange mennesker. – ved å møte så mange mennesker i jobben min lærer jeg mye om meg selv og andre. det er veldig givende og oppleves meningsfullt å være i denne jobben. det handler om det som er viktigst i livet – å være med å formidle guds nåde. Personlig gir det meg veldig mye, forklarer hun. For å gjøre en god jobb er det viktig å være sosial og like å takle varierte oppgaver. Man må ta ansvar og omgås andre mennesker. Kristin har slått seg til ro her, og tror


Trøndelag

Nidaros bispedømme er en del av den norske kirke og består av begge Trøndelagsfylkene. nidaros bispedømmeråd er arbeidsgiver for 135 prestestillinger fordelt på 12 prostier, i tillegg til 18 stillinger i bispedømmeadministrasjonen. nidaros bispedømmekontor, som holder til i erkebispegården i Trondheim, er et felles og samordnet kontor for nidaros bispedømmeråd, nidaros biskop og preses.

Høyere utdanning

Nidaros Bispedømme

Trondheim og nidarosdomen er på mange måter et sentrum i bispedømmet. i Trøndelag står folkekirkekulturen sterkt, med høye medlemstall, høy dåps- og konfirmantprosent. vi kan tilby prestene et godt arbeidsmiljø, gode muligheter for etterutdanning, arbeidsveiledning, kollegastøtte m.v. For mange av prestestillingene følger det bolig med stillingene. velkommen til kirka i nidaros – her hører vi til!

det er lurt å jobbe som prest på samme sted en stund, slik man blir godt kjent med stedet og folkene som bor der. – Jeg kommer til å fortsette å jobbe som sokneprest her en god stund fremover. Jeg har funnet meg til rette her, og synes det er spennende å jobbe med noe som er en del av meg selv, avslutter Kristin.

En gang i året reiser jeg på studietur og møter andre prester som jobber med det samme. Vi var nettopp på en nydelig seiltur i Trondheimsfjorden i år. Dette er en jobb hvor man gir mye til andre, men det gir også veldig mye tilbake.

du kan bli teolog ved flere utdanningssteder i norge; Universitetet i Oslo, det teologiske menighetsfakultet i Oslo og Misjonshøgskolen i Stavanger er de største. å være prest er spennende; mange syns det er meningsfullt å kunne bety en forskjell for folk i gleder og sorger.

Kontakt: nidaros bispedømme erkebispegården 7013 Trondheim (+47) 73 53 91 00 nidaros.biskop@kirken.no/ nidaros.bdr@kirken.no

www.kirken.no/nidaros 29


Karl Andreas og Solveig-Maria øver på orgelet. Foto: Lars Flydal

DEN NORSKE KIRKE

menInGsFullt OG sPennende ARBeId – det er utrolig gøy å spille på et instrument med så mye lyd!

tittelen er, må man gå på en høyskole som gir slik utdannelse, for eksempel på norges Musikkhøyskole i Oslo.

det var Karl andreas Wik Opheim som sa dette til avisen vårt land da han deltok på ungdomsleiren; Organistspirefestival, i tilknytning til en årlig orgelfestival i Sandnes og Stavanger. Solveig-Marie Oma fra Trondheim var også på festivalen, da for andre gang.

Kirkemusikerne spiller ikke bare orgel til gudstjenestene, men deltar også aktivt i annet menighetsarbeid, for eksempel i menighetenes barne- og ungdomsarbeid, først og fremst som ledere av barne- og ungdomskor.

– Her får vi inspirasjon og mulighet til å oppleve nye perspektiver gjennom å spille for hverandre, sa Karl andreas. ALLTID EN PLASS Å SPILLE Han får øve på orgler i Hana og Høylandet kirker i Sandnes, mens kirketjeneren åpner kirkedørene for Solveig-Maria inn til orgelet i ila kirke i Trondheim. – det er et litt tungt orgel å spille på, men med veldig god klang. Jeg har også tilgang på digitalt orgel hjemme. det er veldig nyttig, særlig til innøving av pedalteknikken, sier hun. Solveig-Marie visste tidlig at hun ville satse på en organistkarriere. derfor valgte hun musikklinjen på videregående. de som underviser på Organistspirefestivalen er kirkemusikere på toppnivå fra hele norge – ja også fra utlandet. For å bli organist, eller kantor som den offisielle 30

i menigheten samarbeider de blant annet med prester, menighetspedagoger, diakoner, kirketjenere, kirkegårdsarbeidere og kontorsekretærer for at menighetene skal bli gode steder å være. MANGE ULIKE STILINGER direktør for arbeidsgiveravdelingen i Ka Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, Marit Halvorsen Hougsnæs, forteller at noen yrker i den norske kirke krever lang utdanning, fra fire til syv år etter videregående. – For å bli prest må man ta embetseksamen, og man må ha universitetsutdanning for å bli kirkemusiker, diakon (helsefaglig utdanning) eller kateket (undervisningsutdanning), forteller Marit. i andre yrker, som kirketjener eller kirkegårdsarbeider, er det vanligvis ikke formelle utdanningskrav.


Trøndelag

Den norske kirke er et evangeliskluthersk kirkesamfunn. de fleste nordmenn (ca. 79 %) tilhører den norske kirke, og mange uttrykker sitt religiøse liv gjennom Kirkens ritualer og høytider. Hvert år holdes 70 000 guds-tjenester i 1600 kirker i de 1280 menighetene.

Det er viktig å øve hvis man vil bli god.

Høyere utdanning

KA

den norske kirke er delt inn i 11 bispedømmer, 105 prostier og 1 280 sokn. Hvert bispedømme ledes av en biskop og et bispedømmeråd. På lokalplanet er det et menighetsråd for hvert sokn. Kirkelig fellesråd er lokal arbeidsgiver for de som arbeider i menighetene i en kommune. Prestene er ansatt av staten. Ka er den sentrale arbeidsgiverorganisasjonen for lokale arbeidsgivere i den norske Kirken. Ka jobber med de utfordringene som finnes i arbeidslivet generelt og i kirkelig virksomhet spesielt. de tar seg av tarifforhandlinger, rådgivning innen lønns- og personalspørsmål, drift av kirkegård, forvaltning av kirkebygg, utvikling av diakoni, undervisning og kirkemusikk.

Marit Halvorsen Hougsnæs, direktør i arbeidergiveravdelingen i KA.

– vi har derfor utviklet egne opplæringstilbud for dem som er tilsatt i disse stillingene. Og det er plass til flere, enten man er utdannet sosionom, snekker, pedagog, musiker helse- og sosialarbeider, avslutter Marit, og sier at det er over 8000 mennesker som jobber i kirken.

Her får vi inspirasjon og mulighet til å oppleve nye perspektiver gjennom å spille for hverandre.

Kontakt rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo (+47) 23 08 14 00 (sentralbord) e-post: ka@ka.no

www.ka.no 31


Når konserthuset åpnes med kor og orkester, har vi alt spilt ferdig Når den nye bybrua innvies av kongen, har vi reist hjem Når biskop vigsler den nye kirken, er vi i gang med å bygge hotell på kaia

Du som er praktisk anlagt, og som synes det er tøft at det du arbeider med blir til noe synlig og viktig for samfunnet. Du som synes det er bra med variasjon, litt ute, litt inne, noe veldig stort og noe lite. Et godt råd: Sats på en fagutdanning i bygg- og anleggsbransjen. Det er uansett et smart valg som gir mange jobbmuligheter, stor frihet og god lønn.

Sats på et yrke innen bygg og anlegg! EBA (Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg) har 210 medlemsbedrifter som spenner fra de største riksdekkende entreprenørbedrifter til mindre håndverksbedrifter og spesialentreprenører. Besøk hjemmesiden www.byggopp.no. Her finner du nyttig informasjon enten du skal velge utdanning, søke læreplass, er lærling eller har lærlingeansvar – eller rett og slett er interessert fagutdanning! Byggopp er en landsdekkende kjede bestående av 10 opplæringskontorer med tilknytning til EBA.

www.byggopp.no

www.eba.no


BYgg- Og anleggSteKnIKK

BYgg- Og anleggSteKnIKK

– Vil du være med å bygge Norge? Huset ditt. Skolen din. Kirken, idrettshuset og den nye rundkjøringen, parken, kjøpesenteret og fiskemottaket. alt er bygget av glade håndverkere som har valgt bygg- og anleggsteknikk. Har du praktisk sans? liker du å være nøyaktig og har du godt håndlag? er du selvstendig, men trives også med å arbeide i team? Utdanningsprogrammet omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner, hvor det stilles strenge krav til kvalitet og sikkerhet. Les mer på: www.vilbli.no - www.muligheter.no - www.ebanett.no www.vibyggernorge.no - www.bnl.no - www.veidekke.no www.lemminkainen.no - www.mgf.no

DETTE BØR DU VITE OM UTDANNINGSVALGET For elever - læreplanmål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Bygg- og anleggsteknikk –> Læreplanmål - Oppgaver For lærere - kompetansemål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Bygg- og anleggsteknikk –> For lærere - Kompetansemål

33


veideKKe

sAtseR unGt Petter og gitte elise er to gode eksempler at på det satses på ung arbeidskraft i veidekke – både innenfor yrkesfag og ingeniørfag. Petter nordnes er asfaltarbeider i Trondheim, og jobber nå med å legge nye e6. 19-åringen begynte som lærling i veidekke, og elsker den varierte jobben hvor han slipper å sitte mye i ro. Navn: Petter nordnes Alder: 19 år Jobb: asfaltarbeider Utdanning: grunnskole, Bygg- og anleggsteknikk (vk1) og anleggsteknikk (vk2) Beste karrieretips:Følg drømmene dine VARIERT JOBB OG STORE UTVIKLINGSMULIGHETER ”Samarbeid”. det beskriver Petter nordnes som en av de viktigste egenskapene man må ha for å kunne fungere godt i jobben. det å jobbe i et asfaltlag på fem personer kan sammenlignes med å jobbe i et veldig liten bedrift. Man er hele tiden avhengig av de andre rundt seg. Samtidig har man alle fordelene ved å jobbe i et stort og ledende selskap som veidekke. – arbeidsoppgavene i asfaltlaget varierer; alt fra maskinkjøring til spade, men det jeg liker best er at det er variert og at vi aldri er på samme plassen over tid. Jeg liker at vi flytter oss, kommer til et nytt sted og gjør ferdig jobben der før vi igjen flytter oss videre, sier Petter. etter at Petter fullførte bygg- og anleggsteknikk (vk1) og anleggsteknikk (vk2) begynte han som lærling i veidekke. 36

veidekke er den bedriften som tar inn flest lærlinger, og etter et år som lærling ble Petter fast ansatt. – nå jobber vi på nye e6 i Trondheim, og det er et spennende prosjekt. For meg er det gøy å gjøre noe som er lokalt og som jeg kan være stolt av. Jeg jobber ute med asfalten nå, men om noen år kan jeg kanskje tenke meg å jobbe innendørs med andre utfordrende oppgaver, sier Petter. VEIDEKKESKOLEN OG STORE MULIGHETER veidekke er en stor bedrift som og bruker mye ressurser på å ta vare på sine ansatte. Én av de viktigste arenaene for videreutvikling er veidekkeskolen. Man tilbys et bredt utvalg av kurs og utviklingsprogrammer innen relevante temaer som byggfaglig kompetanse, HMS, lederutvikling, kommunikasjon, prosjektledelse og økonomi og jus for å nevne noe. – veidekke er et selskap du kan utvikle deg mye i. de oppfordrer alle til å bruke veidekkeskolen aktivt, sånn at du kan videreutvikle deg ved siden av å jobbe fullt. Jeg skal fortsette med å utvikle meg, og etter hvert kanskje jobbe på et kontor. det handler om å følge drømmene sine og forsøke å gjennomføre dem, avslutter Petter. SKREV MASTEROPPGAVE OG FIKK JOBB gitte elise Frydenberg er trainee og prosjektingeniør i veidekke og jobber nå med Sørlandssenteret i Kristiansand. 26-åringen liker at jobben daglig byr på nye utfordringer Navn: gitte elise Frydenberg Alder: 26 år Jobb: Prosjektingeniør/Trainee Utdanning: Bachelor i ingeniør Byggdesign og Master i


Trøndelag

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap og eiendomsutviklere, og har i overkant av 6300 medarbeidere.

Bygg og anlegg

vi utvikler, bygger og selger boliger, vi bygger næringsbygg, skoler, offentlige bygg, veier og jernbane, og vi jobber med asfalt, pukk og grus og veivedlikehold. Veidekke

i veidekke er vi opptatt av tidlig involvering av medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere i prosjektene våre, noe som både girspennendejobberoggoderesultaterfor våre oppdragsgivere. Og vi har prosjekter over hele landet.

industriell økonomi og teknologiledelse (Uia) Beste karrieretips:Tenk på fremtidige jobbmuligheter. det kan være kjedelig å bruke mange år av sitt liv på utdannelse hvis det er vanskelig å få drømmejobben.

Har du lyst til å bygge framtiden sammen med oss? i veidekke har vi både traineeog lærlingprogrammer.

twitter.com/veidekke_asa youtube.com/veidekkeasa

Traineeordningen i veidekke gir mulighet til å forstå flere sider ved bedriften, og mulighet til å forsøke forskjellige ting for å se hva som passer for den enkelte. gitte elise Frydenberg skrev masteroppgaven sin for veidekke og fant ut at bransjen passet henne veldig godt. – det å være trainee er helt topp. Jeg hadde ingen forkunnskaper om bransjen før jeg begynte, men har fått muligheten til å lære masse og utveksle erfaringer med mange andre traineer i veidekke. Jeg ble vist tillit og gitt oppgaver tidlig i arbeidsforholdet – og elsket det! Karrieredrømmene til gitte har forandret seg mange ganger, alt i takt med hva hun lærer og hvilke oppgaver hun må løse. – det jeg liker med jobben min er at jeg sitter ute på prosjekter og ser at det faktisk skjer noe. det er spennende å være ute på brakka og kunne kombinere det å jobbe på et kontor med det å være ute på byggeplassen. Mitt ønske er å alltid ha noe å strekke seg etter, så karrieredrømmen er å møte utfordringer og ikke kjede meg, sier gitte. VARIERTE OPPGAVER OG GOD TRAINEEORDNING Jobben har gitt gitte et unikt innblikk i hvordan veidekke er som bedrift. Selv liker hun godt at entreprenørbransjen er prosjektstyrt, og at man har en definert start og slutt. – det er tilfredsstillende å ha helt klare avslutninger og begynne på nytt med blanke ark. det er mange varierte oppgaver, lokasjoner og utfordringer, så det blir aldri kjedelig og man utvikler seg hele tiden, sier hun.

Vil du vite mer? Gå inn på våre nettsider: www.veidekke.no 37


vil dU vÆre Med

å BIdRA tIl sAmFunnsutvIklInG? enten du liker å jobbe med asfaltutlegging, drift og vedlikehold av veier, anleggsmaskiner, tunelldrift eller pukk og grus, har lemminkäinen norge spennende utfordringer som venter deg. etter grunnutdanning i bygg- og anleggsteknikk, og vg2 i anleggsteknikk, har du mulighet til å bli både anleggsmaskinfører og asfaltør. – dette faget var ikke det jeg så for meg til å begynne med, men da jeg fikk en lærlingstilling i lemminkäinen, tok det kun én uke før jeg fikk stor interesse for faget, sier en av våre lærlinger. lærlingens overraskelse over asfaltfaget er ikke spesiell – mange vet nemlig ikke hvor interessant og givende det er å jobbe i asfaltbransjen. ifølge Bent abrahamsen i lemminkäinen norge, har mange ungdommer lite kjennskap til bransjen. – dette skyldes dårlig formidling av fagutdanningen. lemminkäinen vil derfor prioritere yrkesmesser og seminarer for å informere elever om de gode mulighetene vår virksomhet byr på, sier Bent. LAVT SYKEFRAVÆR OG SVÆRT FÅ PERSONSKADER asfaltyrket har minimalt med skader og lavt sykefravær 38

sammenlignet med mange andre yrkesgrupper. Bent tror dette henger sammen med den sterke kulturen for å jobbe sammen i team, og at vi i lemminkäinen har et stort fokus på sikkerhet. – arbeidsmiljøet vårt har veldig sterke sider, og den gode tonen blant oss bidrar til å sveise sammen en god gjeng, sier Bent. vi mener arbeidsmiljøet i lemminkäinen er med på å trekke opp interessen for faget. – Jeg kom inn i et godt arbeidsmiljø, og gjennom det sosiale på jobben ble jeg faktisk veldig interessert i faget, forteller en lærling. Han kan fortelle om varierte arbeidsoppgaver. TRENING GJØR MESTER asfaltørfaget inneholder mange arbeidsoppgaver som må utføres for hånd. dette kan være håndlegging av asfalt og valsing av fall rundt sluk, noe som krever stor nøyaktighet, mye trening og et godt øyemål. lærlinger får også anledning til å jobbe med anleggsmaskiner, enten det skal skrus eller kjøres. – å skru på maskiner er gøy, og jeg er den første til å melde meg til den slags arbeid. nå som jeg har fått sertifikat for anleggsmaskiner, er jeg også i stand til å utføre større jobber som valsing av veier, fortelle en lærling.


Trøndelag

Lemminkäinen er en stor aktør i asfaltmarkedet, med asfaltvirksomhet i Finland, danmark, estland, latvia, litauen, russland og norge. lemminkäinens forretningsområder i norge er også pukk og grus, drift og vedlikehold av veier, asfaltfresing og tunneldrift.

Bygg og anlegg

Lemminkäinen

verdiene til lemmkäinen konsernet er blant annet bærekraftig vekst og utvikling, konstruktivt samarbeid, respekt og tillit. lemminkäinen Corporation har over 9000 ansatte. Opplæring i asfaltfaget krever vg1 Bygg- og anleggsteknikk og vg2 anleggsteknikk, etterfulgt av to års opplæring i bedrift.

FRAMTIDSUTSIKTER – asfaltfaget kvalifiserer deg til å gjøre en rekke forskjellige yrker, og det er stort behov for kvalifisert personell til alle veirelaterte yrker i norge, forteller Bent i lemminkäinen. Blant yrkesområdene våre finner vi tunneldrift, laboratorieog kontrollarbeid, planlegging og kvalitetssikring, drift og vedlikehold av veier, pukk og grus, anleggsmaskinreparatører, samt de tradisjonelle oppgavene med å produsere og legge ut asfalt. – vi vil i fremtiden etterspørre flere dyktige fagarbeidere. nå som det nærmer seg et generasjonsskifte, må vi også ha flere lærlinger. vi ser fram til å utvikle staben både i pukk og grus, mekanisk verksted, asfalt, og i tunneldrift, sier Bent.

Arbeidsmiljøet vårt har veldig sterke sider, og den gode tonen blant oss bidrar til å sveise sammen en god gjeng.

Kontakt: Bent abrahamsen, HMS-sjef (+47) 91 70 68 15 bab@lemminkainen.no

www.lemminkainen.no 39


MaSKingrOSSiSTerneS FOrening

ARBeIdeR FOR Felles InteResseR Hva er en maskingrossist? Medlemsmassen i MgF favner bedrifter av mange slag og størrelser over hele landet. Fellesnevneren er at selskapene er registrert i norge, og ”omsetter maskiner eller teknisk utstyr i et slikt omfang og på en slik måte at det er naturlig å betegne firmaet som maskingrossist”. en forutsetning for medlemskap i MgF er at selskapet overholder lovgivning og foreningens interne etiske regler om illojal konkurranse. MgF arbeider for å styrke og utvikle bransjen og arbeider for maskinbransjens felles interesser og rammevilkår, gjennom medlemsaktiviteter, myndighetskontakt og medietiltak. MGF SKAL: • være en samlende enhet for medlemsbedriftene – utvikle bransjenettverk • arbeide for medlemsbedriftenes felles interesser – faglig, politisk og sosialt • være “aktuelle”, synlige og tydelige - vi skal synes i media, og ha et nettverk med andre bransjeforeninger og organisasjoner som gir utbytte for våre medlemmer.

40

På denne måten ivaretar man en sunn konkurranse, bedrer trivselen innad i bedriftene og øker sjansen for positiv bransjeutvikling. en viktig del av MgFs virksomhet er messene ”den Tekniske Messen” og maskinmessen ”vei og anlegg”, som vi arrangerer hvert tredje år. Begge messene har rundt 200 utstillere fra inn- og utland, og er den viktigste møteplass for kunder og virksomheter innen verktøymaskin- og anleggsmaskinbransjene. Her treffes bransjens aktører og vi ønsker også ungdommen hjertelig velkommen slik at dere selv kan se at dette er en spennende bransje med mange muligheter! På MgFs hjemmesider kan du se en film om hvordan hverdagen til en servicetekniker kan være. Her kan du også finne ut hvem som er medlemmer i MgF og lese om messene våre. Kan du fortelle litt om deg selv? – Mitt navn er espen Skarpnord og jeg er 21 år. Jeg kommer fra Kirkenær i Hedmark, og jobber akkurat nå som anleggsmaskinmekanikerlærling for volvo Maskin. Hvilken utdanningsbakgrunn har du? – Jeg gikk på Soler videregående skole – avd. våler. da gikk jeg første året på vg1 - Teknikk og industriell produksjon


Trøndelag

Maskingrossisternes Forening (MGF) er en bransjeforening og medlemsmassen favner bedrifter av mange slag og størrelser. vi har medlemmer som importerer og selger maskiner innen disse bransjene: • verktøymaskiner • anleggsmaskiner • Kompressorer • Slipeverktøy • gaffeltrucker • Trebearbeidende maskiner • Kraner

Bygg og anlegg

MGF

vi er en forening som arbeider for bransjens store og små felles interesser, herunder:

(TiP), det andre året på vg2 - arbeidsmaskiner, før jeg valgte vg3 - anleggsmaskinmekanikerfaget. deretter ble det ett års læretid hos volvo Maskin. Hvorfor valgte du å utdanne deg til anleggsmaskinmekaniker? – Jeg er veldig glad i jobbe med hendene og ville bli snekker eller mekaniker av et eller annet slag. Til slutt fant jeg ut at jeg hadde mer interesse av å jobbe som mekaniker, og valget ble derfor anleggsmaskinmekaniker. Jeg angrer ikke ett sekund og gleder meg hver dag til å reise på jobb. Hva gjør en anleggsmaskinmekaniker? – vi skrur! For det meste reparerer vi og driver vedlikehold av forskjellige anleggsmaskiner. det kan være hjullastere, gravemaskiner, dumpere og veghøvlere. ingen dag er lik og man får mer enn nok av variasjon. det er alltid noe å lære, for å si det slik. Hvilke mennesker passer til dette yrket? – de aller fleste! vel, man bør jo ha en interesse for dette faget. Man må like å skru, like å bruke kroppen, og ikke være redd for å bruke kroppen i arbeidet. Oppfyller du disse kravene kan du glede deg til et utrolig morsomt og interessant yrke.

• være en samlende enhet for medlemsbedriftene, skape bransjenettverk • arbeide for medlemsbedriftenes felles interesser, faglig, politisk og sosialt • være “aktuelle”. vi skal synes i pressen og ha et nettverk med andre foreninger og organisasjoner som er aktuelle samarbeidsgrupperinger som gir utbytte for våre medlemmer. For bedriftene i MgF er det viktig at hele tiden kommer nye dyktige folk inn i bransjen. vi trenger serviceinnstilte, positive mennesker som er interessert i den spennende jobben det er å være servicetekniker og mekaniker! en viktig del av MgFs virksomhet er messene; den Tekniske Messen og vei og anlegg. dette er betydelige messer innen for verktøymaskinbransjen og for anleggsmaskiner og vi ønsker ungdommene hjertelig velkommen.

www.mgf.no 41


deSIgn Og HÅndVerK

deSIgn Og HÅndVerK

– Kreativitet og skaperglede! Har du meninger om hva som er fint eller stygt? Og klarer du å begrunne hvorfor? liker du å arbeide med hendene? Har du sans for detaljer? Kanskje design og håndverk er noe for ditt hjerte? den som velger design og håndverk bør ha kreative evner og anlegg, og man bør like å arbeide med hendene. er man også svært nøyaktig, har estetisk sans og liker både å jobbe selvstendig og sammen med andre, har man mange egenskaper som passer inn i denne fagretningen. Utdanningsprogrammet har stor faglig bredde med rike tradisjoner – håndverksmessig, materialmessig og kulturhistorisk, og det gir arbeidsmuligheter i en rekke design- og håndverksyrker. Les mer på: www.vilbli.no - www.muligheter.no - www.billedkunst.no www.nil.no - www.nid.no - www.grafill.no - www.westerdals.no - www.f-i.no

DETTE BØR DU VITE OM UTDANNINGSVALGET For elever - læreplanmål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Design og håndverk –> Læreplanmål - Oppgaver For lærere - kompetansemål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Design og håndverk –> For lærere - Kompetansemål

43


Foto: Statnett

Bli en del av lØSningen

JOBB med FORnYBAR eneRGI en utdanning innen fornybar energi, elkraft og vannkraft vil gi deg gode jobbmuligheter i årene som kommer. det er mange spennende og varierte arbeidsoppgaver i norske energibedrifter for dem som vil være med, også internasjonalt. energibransjen har gjennomgått store endringsprosesser både i teknologisk, økonomisk, regulatorisk og politisk forstand i nyere tid. i dag diskuteres rammebetingelsene for bransjen i stor grad i et miljø- og klimaperspektiv. verden må redusere CO2 utslippene, samtidig som energibehovet øker. dette har betydning for produksjon, transport og forbruk av energi - også i norge.

44

vi trenger ny teknologiutvikling og ikke minst mange engasjerte og lærevillige unge medarbeidere som kan bidra til utvikling av grønne fremtidsrettede løsninger – og nok folk til at vi kan føle oss trygge på at samfunnet til enhver tid får den kraften vi har behov for. i årene som kommer skal bransjen ansette mange nye medarbeidere. På fagarbeidernivå vil etterspørselen etter energimontører og energioperatører øke. ingeniører og sivilingeniører innen fagområdene elkraft og vannkraft utgjør den nest største yrkesgruppen i bransjen. disse fagene kan du studere ved flere av landets høyskoler og ved nTnU.

Store utslippsland som Kina og USa er nå tydelige på at de også vil kutte utslippene av klimagasser. Skal vi løse klimautfordringen må vi bruke energien mer effektivt og vi må bruke mindre fossil energi.

det er mye som må gjøres på kort tid for å møte klimautfordringene verden står overfor. energibransjen trenger engasjerte og kunnskapsrike ungdommer som ønsker å bli en del av løsningen. vi håper at du er en av dem!

norske energiselskaper står helt sentralt i dette arbeidet. For å kutte forbruket av fossil energi, må vi bygge ut fornybare alternativer og nett for å frakte strømmen til forbrukerne. Fram til 2020 skal energibransjen investere 150 - 200 milliarder kroner.

Du kan lese mer på: www.energinorge/studier www.energinorge/fagopplaering www.energiutdanning.no


eleKtrOFag

eleKtrOFag

– Får ting til å virke! elektrofag er et stort fagområde og du kan arbeide innenfor mange bransjer og yrker. det er lett å tenke strøm og elektronikk, men la deg ikke lure. Fagretningen spenner fra sjø til land - til lufta! Hva med å arbeide offshore? eller kunne du tenke deg å reise verden rundt om bord på båt? eller kanskje få tog på skinner eller biler på veien? velger du elektrofag må du kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør være serviceorientert. logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Ofte er det et krav at du har godt fargesyn. det er viktig å skille mellom gul og grønn ledning. Les mer på: www.vilbli.no - www.muligheter.no - www.energinorge.no www.statkraft.no - www.nordicsemi.com

DETTE BØR DU VITE OM UTDANNINGSVALGET For elever - læreplanmål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Elektrofag –> Læreplanmål - Oppgaver For lærere - kompetansemål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Elektrofag –> For lærere - Kompetansemål

45


STaTKraFT

stØRst På FORnYBAR eneRGI Statkraft – norges ledende kraftselskap og europas største produsent av fornybar energi. i en verden som sliter med forurensing og klimaspørsmål, er det forfriskende med en arbeidsgiver som tar fremtiden vår på alvor. – Bedriftens forhold til klima og miljø var viktig for meg da jeg skulle velge ny arbeidsgiver, innrømmer Bjørn ivar vold, utdannet maskiningeniør og trainee innen asset Management Wind Offshore i Statkraft. Undrer du på hvilke arbeidsoppgaver asset management wind offshore-teamet til Statkraft har, er du nok ikke alene. Bare navnet kan få selv en auksjonarius til å se rødt og Bjørn ivar er klar over det. derfor begynner han å utdype før vi rekker å grave videre. – rent konkret jobber vi med eieroppfølging av vindkraftverk. det betyr at jeg kommer i kontakt med mange ulike typer fagfelt og mennesker – alt fra teknikeren på vindparken, kommune- og grunneierrepresentanter og interesseorgnisasjoner. – Mye av jobben handler om å overvåke og rapportere daglig drift, samt igangsette og bidra til videreanalyse der det ses nødvendig. Så langt som trainee har jeg blant annet jobbet med økonomisk analyse, kontraktsgranskning og 46

deltatt på kontraktsforhandlinger ved innkjøp av servicekontrakt for en av våre vindparker. det har vært mye å gjøre, men jeg trives godt. Økonomiske analyser og kontraktsgranskning er kanskje ikke normale rutiner for en maskiningeniør, men med økonomi som toårig fordypningsfag i mastergraden har Bjørn ivar kunnskapen som trengs. For det var nettopp variasjonen i stillingen og lysten på å jobbe mer praktisk som var de største årsakene til at han ønsket seg til Statkraft. – Tidligere jobbet jeg som forsker innen forebyggende miljøvern. det var bra, men jeg ønsket å jobbe nærmere industrien, reise mer og være med på utviklingen av et nytt norsk offshore eventyr - denne gangen til og med miljøvennlig. det er kult, forteller Bjørn ivar tydelig fornøyd. KOMBINERER JOBB OG UTDANNING industrimekanikeren even Walseth er også trainee i Statkraft, dog i et annet program enn Bjørn ivar. even er fagarbeidertrainee og kombinerer jobb i alta med utdanning via Statkrafts sparringspartner, Høgskolen i narvik. gjennom to år møtes even og de andre traineene flere ganger for å delta på foredrag om blant annet vedlikehold, ledelse, nettdrift, maskinteknikk og produksjonsplanlegging. i Statkraft skal nemlig ikke fagarbeiderne drive ”passiv mekking”, men ”optimal mekking”.


Trøndelag

Statkraft er størst i europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3300 medarbeidere i mer enn 20 land. Bjørn Ivar Vold trives godt som maskingeniør og trainee i Norges ledende kraftselskap. Foto: Malin Pettersen

– Utdanningen gir oss en dyp gjennomgang i kraftproduksjon, med teknisk innblikk i fag rettet mot blant annet elektroingeniører og maskiningeniører. Jeg er sikker på at jeg i løpet av disse to årene som trainee bygger opp den samme kompetansen som hvis jeg hadde jobbet ti år i arbeidslivet. På toppen av dette kan jeg også begynne på ingeniørutdanning uten forkurs, forklarer even.

Elektrofag

Statkraft

Statkraft har virksomhet i hele norge, fra Finnmark i nord til agder i sør. det betyr at det er jobbmuligheter i hele landet for deg som har lyst til å jobbe med energi. eller kanskje du vil jobbe verden rundt? les mer om alle våre spennende vannog vindkraftprosjekter i norge og i utlandet, på www.statkraft.no.

ingeniørutdanning med fagarbeiderbakgrunn er gull verdt og svært ettertraktet i denne bransjen. – da har man det beste fra to verdener. Praktisk kompetanse som fagarbeider og teknisk kompetanse som ingeniør, sier even før han erkjenner at han ikke har lagt planer for fremtiden helt enda. JOBBMULIGHETER PÅ DE FLESTE KONTINENTER Bjørn ivar har derimot bestemt seg. i en hverdag som innebærer en del reising, har han fått smaken på utlandet. det toårige traineeprogrammet består av seks måneders rotasjoner, der den ene perioden kan tilbringes i utlandet. nå er neste stopp düsseldorf i Tyskland. – er du glad i å reise, kan jobb i Statkraft være midt i blinken. Statkraft er jo representert i store deler av europa og også andre verdensdeler, og bare neste uke skal jeg innom både london og Stockholm. Fra september blir det seks måneder i england, sier Bjørn ivar. LEGGER TIL RETTE FOR UTVIKLING verken Bjørn ivar eller even har problemer med å binde seg til Statkraft i mange år fremover. Begge stortrives i selskapet og ser frem til å kontinuerlig tilegne seg ny kompetanse. – vil vi for eksempel melde oss på et kurs, er det ingen som nøler her. Statkraft har et stort fokus på utvikling og kursing, og legger alltid til rette for at vi skal få utvikle oss hvis vi ønsker det. i tillegg er vi jo hele tiden omgitt av mennesker med høy kompetanse, så vi har det i bunn og grunn ganske bra, smiler de.

Even Walseth, trainee i Statkraft.

Kontakt: Postboks 200, lilleaker 0216 Oslo (+47) 24 06 70 00 info@statkraft.no

www.statkraft.no 47


Carolina Florella Velezmoro Inche R&D engineer.

vÆr Med å SKaPe

mORGendAGens teknOlOGI! Carolina Fiorella velezmoro inche og audun Korneliusen er med på å utvikle morgendagens trådløse teknologi. Hos nordic Semiconductor aSa får de solide faglige utfordringer i en bedrift som er verdensledende i sin bransje.

Jobben min er å designe veldig små kretser som brukes i trådløse produkter. Jeg får spennende arbeidsoppgaver som utfordrer meg og utvikler kunnskapen min hele tiden. Selv om de fleste oppgavene er teoretiske, er det også litt praktisk jobb når man måler på den fysiske brikken som man har designet tidligere, forteller hun.

nordic Semiconductor leverer state of the art-produkter til flere av verdens største elektronikkprodusenter.

nordic Semiconductor er en god arbeidsplass. Kollegene er dyktige folk med høy kompetanse og erfaring som hjelper til slik at du kan utvikle deg videre.

– etter å ha fullført videregående skole i Spania kom jeg til norge. Jeg hadde bestemt meg for å utdanne meg til sivilingeniør og tok ekstra fag på norsk videregående for å ha en solid realfaglig bakgrunn, forteller Carolina som har jobbet som r&d engineer ved nordic Semiconductor aSa siden sommeren 2011. Hennes interesse for teknologi og realfag, og nysgjerrighet var grunnen til at hun begynte på elektronikk på nTnU. 27-åringen synes det var veldig spennende å kunne jobbe med veldig små kretser og kunne bidra til en viss grad til dagens teknologi. etter fem år på nTnU ble hun sivilingeniør og fikk seg jobb hos nordic Semiconductor mens hun skrev masteroppgaven. – Under de første seks måneders prøvetid så jeg at stillingen min svarte til forventingene mine og nordic Semiconductor var bedriften hvor jeg ville forsette å være. 48

HØYTEKNOLOGI OG SOSIALT MILJØ etter fullført sivilingeniørstudium i teknisk kybernetikk våren 2011 begynte audun å jobbe hos nordic i Trondheim. Som nyansatt i applikasjonsgruppa blir man raskt satt i arbeid med aktive prosjekt. at det ikke var noen langvarig ”treningsperiode” passet han utmerket. – nordic utvikler trådløs teknologi i verdensklasse, og en av applikasjonsgruppas oppgaver er å anvende denne teknologien til fungerende produkt. i løpet av tiden på nTnU fant jeg ut at elektronikk og datateknologi var den delen av studiet jeg likte best. Jeg valgte derfor fordypningsretning integrerte datasystemer. nordic utvikler små datamaskiner med innebygd radio som sitter i slike integrerte datasystem. det er derfor veldig spennende å kunne jobbe med slik teknologi fra innsiden der man får innsikt og kunnskap man ikke ville fått fra utsiden, sier han.


Trøndelag

Audun Korneliusen, R&D Engineer

Fordi nordic jobber i et marked i konstant utvikling er det aldri mangel på nye utfordringer og nye områder der audun kan både anvende det han har lært og lære nye ting. ikke minst er det mange dyktige kolleger å lære av. nordic har et fotball- og volleyballag i bedriftsliga og det arrangeres jevnlig sosiale sammenkomster.

Nordic Semiconductor ASA produserer halvledere og spesialiserer seg på design og produksjon av «nøkkelferdige» trådløse komponenter. Selskapet er verdensledende på kortrekkevidde radiokommunikasjon mellom elektroniske enheter.

Elektrofag

Nordic Semiconductor

nordic Semiconductor er en innovativ kompetansebedrift med rundt 210 ansatte fordelt på avdelinger over hele verden. Hovedkontoret ligger i Trondheim. Selskapet søker kandidater med bachelor- eller masterutdanning innenfor elektronikk og datateknikk.

TRÅDLØS TEKNOLOGI Hvis du har trådløse teknologi hjemme, er det stor sannsynlighet for at deler av innmaten kommer fra nordic Semiconductor. Selskapet er verdensledende innen kortrekkevidde radiokommunikasjon. Produktene finnes i alt fra trådløs mus og tastatur til game-kontroller, pulsklokker og fjernkontroller. – vi utvikler elektroniske brikker til flere av de største elektronikkprodusentene. Felles for våre systemer er at det alltid er en radio involvert. dette er et stort marked, og det er bare fantasien som setter grenser for bruken, sier Jon gunnar Sponås, technical support manager i nordic Semiconductor. – i tillegg til å levere den fysiske brikken leverer selskapet referansekode og eksempler på ferdige produkter, som trådløse mus og tastatur. SELSKAP I VEKST Siden slutten av 1990-tallet har nordic Semiconductor spesialisert seg på utvikling av trådløse standardprodukter. det vil si brikker som kan brukes av mer enn én kunde. i dag har selskapet rundt 210 ansatte og avdelinger både i norge, USa og asia. – vi vokser og vil trenge mer folk fremover, sier Jon gunnar. Selskapet er på utkikk etter folk med bachelor- og masterutdanning innenfor elektronikk og datateknikk. – Hos oss får du jobbe mot kunder som er verdensledende på sine områder. vi utvikler siste skrik på teknologifronten, og her kan du være med på å lage teknologien som folk snakker om neste år, sier Jon gunnar. Som en innovativ kompetansebedrift fokuserer nordic Semiconductor på medarbeidernes faglige utvikling. Flere av de ansatte videreutdanner seg og tar fag ved siden av jobben. – vi er nært tilknyttet universitetet. For å kunne være med på å lede den teknologiske utviklingen må man holde seg faglig oppdatert, sier Jon gunnar.

Kontakt: Jon gunnar Sponås, Technical support manager (+47) 72 89 89 00 jon.gunnar.sponaas@nordicsemi.no

www.nordicsemi.com 49


HelSedireKTOraTeT

velG HelseOG OPPvekstFAG! Ønsker du deg en variert og meningsfylt jobb? Jobb med barn, unge, eldre, personer med funksjonsnedsettelse, psykiske lidelser og andre som trenger deg! Ta to år på helse- og oppvekstfag i videregående skole, to år i lære og få fagbrev som helsefagarbeider. du kan også velge mellom flere andre yrker etter vg1 helse- og oppvekstfag. HVA GJØR EN HELSEFAGARBEIDER? Som helsefagarbeider jobber du i nær kontakt med mennesker. Blant dine oppgaver er å gi praktisk og faglig hjelp og omsorg til mennesker som trenger det. du har varierte arbeidsdager og kontakt med mennesker i alle aldre. noen er syke, andre har nedsatt funksjonsevne eller skal trene seg opp etter en ulykke. din jobb er å hjelpe dem til å mestre sitt eget liv. Helsefagarbeideren jobber blant annet: • På sykehus • På sykehjem • Hjemme hos mennesker som trenger hjelp • innen psykisk helse • i rusomsorgen • i opptrenings- og behandlingssentre • i skolen, med barn som trenger ekstra hjelp HVORDAN BLIR DU HELSEFAGARBEIDER? For å bli helsefagarbeider velger du helse- og oppvekstfag på vg1. etter vg1 velger du helsearbeiderfaget på vg2. deretter har du læretid i helsearbeiderfaget i to år (vg3).

50

Hva får du? • Samfunnet har stort behov for helsefagarbeidere. du kan få jobb i hele landet. • lønn under opplæring: i læretiden får du en årslønn fordelt over to år, ca. 286.000 kroner (2011). • ekstra betalt hvis du jobber kveld, helg eller i høytidene. • Som ferdig utdannet helsefagarbeider vil du i en normal vaktordning tjene ca. 326.000 kroner i året (2011). • gode muligheter til å videreutdanne deg. UTDANNINGEN ER BÅDE TEORETISK OG PRAKTISK velger du helsearbeiderfaget, får du en annerledes skoledag enn du er vant til. deler av undervisningen er i klasserommet, men du kan også være mye ute blant folk. Utdanningen gir deg en god blanding av teori og praksis. den ene dagen lærer du om kosthold på skolen. neste dag skal du hjelpe en slagpasient med frokosten. du ser sammenhengen mellom det du lærer på skolen og det du gjør på jobb. Helsefagarbeideren lærer blant annet: • Helsefremmende arbeid, som sykdomslære, sykepleie, kosthold og førstehjelp • Yrkesutøvelse, som etikk, planlegging og dokumentasjon, lover og forskrifter • Kommunikasjon og samhandling, som brukermedvirkning, observasjon og rapportering Les mer på: www.helseogsosialfag.no


HelSe- Og OPPVeKStFag

HelSe- Og OPPVeKStFag

– Kalde hoder og varme hender! Fra livets begynnelse til slutt, kommer vi i kontakt med flinke og godt utdannede mennesker som har valgt å jobbe med helse- og oppvekstfag. Mulighetene er mange og du kan arbeide ved sykehus, offentlige institusjoner - internasjonalt eller i din hjemkommune. Jobber inne helse- og oppvekstfag finnes overalt i hele landet, og det er stor etterspørsel etter flere flinke folk. Yrkene krever ulik grad av kompetanse, men felles for hele fagretningen er at du som velger helse- og oppvekstfag må bry deg om og kunne ta hensyn til andre mennesker. du bør være flink til å kommunisere og lytte til andre og trives med mennesker i alle livssituasjoner. i flere yrker kreves det politiattest. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig, og hvor det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid. Les mer på: www.vilbli.no - www.muligheter.no - www.helsedirektoratet.no www.poznan.no - www.hnt.no - www.stolav.no - www.farmasifag.no

DETTE BØR DU VITE OM UTDANNINGSVALGET For elever - læreplanmål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Helse- og oppvekstfag –> Læreplanmål - Oppgaver For lærere - kompetansemål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Helse- og oppvekstfag –> For lærere - Kompetansemål

51


HelSe MidT-nOrge

et Helsevesen Av HØY kvAlItet innbyggerne i Trøndelag stoler på sykehusene og gir dem toppscore. i tillegg til leger og sykepleiere er det mange andre stillinger i sykehus.

situasjoner, å lindre plager til de med kroniske sykdommer, å gi trygge rammer for de som settes til verden, eller å utrede og behandle oppstått sykdom.

– Først og fremst skal vi gi helsetjenester av høy kvalitet, og da trengs dyktige leger, psykologer og annet helsepersonell. Men moderne sykehus driver ikke seg selv. vi trenger mye annen kompetanse, som håndverkere, rådgivere, økonomer og ingeniører. Sykehus er på mange måter en verden av muligheter, forteller Trond g. Skillingstad, informasjonssjef i Helse nord-Trøndelag.

Som ansatt ved sykehus er du en av dem som gir behandling, eller så er du en av dem som gjør behandlingen mulig. Hvis du utdanner deg til jobb som helsepersonell, er det rimelig garantert at det vil bli behov for dine kunnskaper og din kompetanse i nær framtid. Beregninger viser at det vil bli stort behov for mange yrkesgrupper i helsevesenet i årene framover, kanskje spesielt leger og sykepleiere, men også andre høyskoleutdannede grupper.

Sammen med sykehusdirektør arne Flaat, og 2.500 andre medarbeidere i nord-Trøndelag, mener Skillingstad at de jobber med noe alle har et forhold til – helse. – når folk skal rangere hva som er viktigst for dem i livet, så kommer trygghet for liv og helse aller øverst. nettopp den tryggheten er det vår jobb å gi, sammen med helsearbeiderne i kommunene. viktigere jobb finnes ikke, fastslår han. – Og målinger viser at pasientene liker jobben vi gjør. Faktisk så godt at vi ligger i landstoppen, sier sykehusdirektør Flaat. UTDANNING OG ARBEID PÅ SYKEHUS I TRØNDELAG å jobbe på et sykehus handler om tilby helsehjelp til mennesker i ulike situasjoner. det handler om å redde liv i akutte 52

– dessverre kommer vi alle til å ha behov for helsetjenester. Med stadig flere eldre vil behovet bare øke, sier Skillingstad. ryggraden i Trøndelags spesialisthelsetjeneste er St. Olavs Hospital, Sykehuset levanger og Sykehuset namsos. i tillegg er det bygd opp både distriktspsykiatriske og distriktsmedisinske sentre. den sentrale oppgaven er å gi pasientbehandling av høy kvalitet til de som trenger det. Til dette kreves også undervisning av helsepersonell og opplæring til pasienter og pårørende. – Sykehusene driver en omfattende utdanningsvirksomhet. dersom du velger en utdanning innen helse, vil du allerede tidlig i utdanningen komme i kontakt med pasienter, pårørende og helsepersonell på sykehuset, gjennom det


Trøndelag

St. Olavs Hospital • er ett av fem universitetssykehus i norge

Helse- og oppvekstfag

• Sykehuset er integrert med nTnU, og er universitetssykehus for 660000 innbyggere i Midt-norge • lokalsykehus for Trondheim og omegn, med 270000 innbyggere • St. Olavs Hospital eies av Helse Midt-norge, og har totalt 6990 årsverk med 9600 ansatte vi kaller praksisstudier eller klinikk. det kan være veldig motiverende å få innblikk i det yrket man har valgt, og samtidig få prøve seg litt under kyndig veiledning, sier helsefaglig sjef ved St. Olavs Hospital, grete Ottersen Samstad. UTVIKLINGSMULIGHETER alle sykehusene i Trøndelag gir også gode muligheter til ansatte som ønsker å spesialisere seg. det er mulig for ansatte å gå videre med å ta mastergrad og doktorgrad samtidig med at man er ansatt i sykehuset. det er også mange muligheter for spesialisering på avansert teknologisk utstyr i sykehus. – Muligheten til å kombinere forskning på høyt nivå med å jobbe med pasienter, gjør arbeidsdagen ekstra spennende, sier avdelingsoverlege ved Sykehuset namsos, Tina eilertsen, som selv har tatt sin doktorgrad i samarbeid med spesialister ved universitetssykehuset i Trondheim. når du arbeider på en universitetsklinikk slik som ved St. Olav, kan du jobbe både ved sykehuset og på universitetet. i en slik kombinert stilling kan du veksle mellom pasientarbeid, forskning og studentundervisning. – Som universitetssykehus skal vi tilby befolkningen i Midtnorge trygghet. den sentrale oppgaven er å gi pasientbehandling av høy kvalitet, men også forskning og undervisning av helsepersonell er viktig for å imøtegå fremtidige utfordringer i helsevesenet. Fagligheten og kompetansen styrkes av forskning ute i klinikkene, og på St. Olavs Hospital møter studentene pasienter fra første dag, påpeker direktør ved St. Olavs Hospital, nils Kvernmo. Skillingstad mener det er viktig å holde kompetansen og kunnskapen oppdatert og på et høyt nivå, og forteller at de bruker mye tid på utviklingstilbud for ansatte. – i tillegg utgjør motivasjon en viktig faktor for trivsel på jobben. derfor bruker vi også ressurser på velferdstiltak. Målet vårt er å ha spennende og attraktive trønderske sykehus som skaper trygghet for liv og helse, og å tilby en spennende og utfordrende arbeidshverdag for våre ansatte, konkluderer informasjonssjefen.

Helse Midt-Norge

• årlig driftsbudsjett utgjør 7, 3 mill. • Hadde i mai 2011 omtrent 1000 sengeplasser, inkludert psykiatrien • Pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell er sykehusets fire hovedoppgaver, og er definert i lov om spesialisthelsetjenesten. Helse Nord-Trøndelag • gir spesialisthelsetjenester til 140.000 innbyggere i 26 kommuner • eies av Helse Midt-norge, og har totalt 2100 årsverk med 2500 ansatte • årlig driftsbudsjett utgjør 2,4 milliarder • Pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell er sykehusets fire hovedoppgaver, og er definert i lov om spesialisthelsetjenesten.

Kontakt: St. Olavs Hospital Postboks 3250, Sluppen n-7006 Trondheim (+47) 06800 (sentralbord) post.adm.dir@stolav.no Helse nord-Trøndelag Postboks 333 7601 levanger (+47) 74 09 80 00 postmottak@hnt.no www.hnt.no www.stolav.no 53


FarMaSi

eksPeRt På leGemIdleR i farmasøytyrket er det gode muligheter for faglig utvikling og ulike karriereretninger. ruben Fossli Kufaas (27) jobber i vitusapotek Oslo City og ble ferdig utdannet reseptar i 2011. Farmasøyten ruben Fossli Kufaas (27) har alltid likt å prate med mennesker. Som liten hadde han en egen ”butikk” i fjøset, hvor bestemoren hadde sommerhus. i butikken solgte han melkebokser og hermetikkbokser. derfor ble farmasøytyrket et naturlig valg for 27-åringen. BRED EKSPERTISE Farmasøyter er den gruppen i norge av autorisert helsepersonell som har bredest ekspertise på legemidler. På apoteket gjør ruben en del av alt det en farmasøyt kan. Hovedsakelig sørger han for at pasienten får det legemiddelet legen har valgt. – vi passer på at styrken er riktig i forhold til personens vekt og vi må også dobbeltsjekke at medisinen er den rette for pasienten. – Mener vi det er behov for endringer, tar vi det opp med pasienten og legen, forteller ruben som er ansatt på vitusapotek Oslo City.

54

Farmasøytyrket er veldig bredt. i dette yrket lærer man utrolig mye, og blir eksperter på legemidler. ruben stortrives på jobb. det er hele tiden et ungt miljø på apoteket, og gode rutiner for hvordan en arbeidsplass skal være. – arbeidsmiljøet er virkelig bra her. På vitusapotek har apotekeren vært veldig imøtekommende og fleksibel i forbindelse med utdanning. Snart er masteren i klinisk farmasi i boks, sier han. FLERE VALGMULIGHETER Framtidsplanen er klar. ruben vil bli apoteker. Han har allerede fått prøvd seg som stedfortreder når apotekeren har vært borte. det har falt i god smak, og interessen for økonomi og mer ansvar har meldt seg. – Jeg har alltid vært opptatt av økonomi. Jeg passer til å være en leder. de fleste farmasøyter jobber nå i apotek, men det finnes mange andre muligheter. – Man kan også jobbe i legemiddelindustrien. Jeg tror det kommer til å bli mer vanlig at farmasøyter begynner å jobbe på sykehus i fremtiden. ruben forteller at det er mange som jobber for at det skal bli mer dialog mellom sykepleiere, leger og kliniske farmasøyter for å diskutere hva som er best for hver enkel pasient. Han forklarer at studier viser at farmasøyter kan hindre


Trøndelag

Farmasi – det finnes to forskjellige farmasøytutdanninger. du kan bli provisorfarmasøyt med et femårig studie til mastergrad ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø, eller du kan bli reseptarfarmasøyt med et treårig studie til bachelorgrad ved høgskolen i Oslo eller namsos.

Ruben har lært mye siden han startet å jobbe i famasøytyrket. Drømmen er å bli apoteker.

legemiddelfeil, og at feil bruk av legemidler utgjør en stor prosentandel av årsakene til innleggelser på sykehuset. SIKKER FREMTID Uansett hva som skjer i fremtiden, er ruben klar på én ting. Han elsker jobben som farmasøyt og anbefaler lett dette yrket til andre som liker å kommunisere med andre og som tror de kan ha interesse for faget.

Vi passer på at styrken er riktig i forhold til personens vekt og vi må også dobbeltsjekke at medisinen er den rette for pasienten. Mener vi det er behov for endringer, tar vi det opp med pasienten og legen.

Helse- og oppvekstfag

Apotekforeningen

gjennom farmasistudiet blir du ekspert på legemidler. du vil lære hvilke virkestoffer som brukes som legemidler, hvilken effekt legemidlene har på kroppen, hvordan legemidlene brukes for å forebygge og behandle sykdom, hvordan legemidler fremstilles og hvordan legemidler utvikles. alt dette krever gode kunnskaper i kjemiske, biologiske, medisinske og farmasøytiske fag. du får også kunnskap om helsevesenet, legemiddellovgivningen og om legemiddelbruk sett i et samfunnsperspektiv. en del av studiet er praktisk rettet, og det gis opplæring i fremstilling av salver, miksturer, tabletter mv. i tillegg får du oppgaver som gir trening i kommunikasjon og formidling. dette er ferdigheter som kommer til nytte når du senere skal jobbe som farmasøyt, og gi råd og veiledning til pasienter, publikum eller annet helsepersonell. Apotekforeningen er en bransjorganisasjon for alle apotekene i norge. Foreningen jobber for høy kvalitet på apotektjenester og gode rammevilkår for apotekene.

Kontakt: apotekforeningen (+47) 21 62 02 00 apotekforeningen@apotek.no

www.farmasifag.no 55


SKaP deg en Karriere

Innen de GRØnne nÆRInGene innen de grønne næringene har du alle muligheter til å jobbe med mat, mennesker, landskap, miljø og energi. Matproduksjon er viktig og skal du bli bonde må du skaffe deg kunnskaper om det gjennom utdanning. den som skal dyrke jord og stelle dyr må ha kunnskaper innen et bredt felt av fagområder. innen de grønne næringene kan du jobbe med å løse framtidas utfordringer innen klima, miljø, energi og matproduksjon. du kan utdanne deg til å arbeide med undervisning, rådgivning, forskning eller videreutvikling av mat og andre landbruksprodukter. den norske matindustrien er landets største landbaserte industrisektor. i hele den matproduserende verdikjeden er det behov for mennesker med kunnskap og interesse fro de biologiske prosessene. den grønne kompetansen er internasjonal og arbeidsmulighetene mange både i norge og i utlandet. innen privat sektor kan du jobbe i landbrukssamvirket og annen mat- eller landbruksutstyr-industri, og du kan jobbe med landbruksbistand i utlandet for norske eller internasjonale organisasjoner. vi trenger grønn kompetanse for å sikre tygg matproduksjon og god dyre- og plantehelse.

56

dersom du ønsker en utdannelse innen landbruk/naturbruk, har vi videregående skoler i Trøndelag som tilbyr utdanning innen blant annet naturbruk og agronomi: • Skjetlein vgS - www.skjetlein.vgs.no • Frøya vgS - www.froya.vgs.no • rissa vgS - www.rissa.vgs.no • Øya vgS - www.oya.vgs.no Velkommen inn i landbruket. www.bondelaget.no/sortrondelag


natUrBrUK

natUrBrUK

– Med naturen som verdens største kontor! visste du at oppdrettsnæringen er norges nest største eksportnæring? Trives du ute i frisk luft eller vil du sitte inne og forske? Uansett om du mener at din PC eller spaden er ditt viktigste verktøy; innen naturbruksfagene er det plass til alle. det viktigste er at du som velger naturbruk er interessert i naturen, har praktisk håndlag, trives med å samarbeide med andre og har omsorg for mennesker, dyr og miljø. du bør like å arbeide ute, under varierende naturog klimaforhold. Hvis du velger vg3 naturbruk, gir utdanningsprogrammet studiekompetanse med mulighet for videre studier ved høyskoler eller universiteter. de øvrige vg3 gir yrkeskompetanse. du kan få arbeid innen ulike naturbruksyrker hvor det kreves forståelse for sammenhengen mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet. Les mer på: www.vilbli.no - www.muligheter.no www.bondelaget.no/moreogromsdal - www.gronnboks.no www.energiutdanning.no - www.marineharvest.no www.leroyseafood.com - www.imr.nono

DETTE BØR DU VITE OM UTDANNINGSVALGET For elever - læreplanmål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Naturbruk –> Læreplanmål - Oppgaver For lærere - kompetansemål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Naturbruk –> For lærere - Kompetansemål

57


CMYK

PMS-koder PMS 282 PMS 382 PMS 362

ØYa videregående SKOle

en vIRkelIGHetsnÆR utdAnnInG Øya videregående skole er det naturlige valget til alle som ønsker å realisere drømmen om en yrkes- eller studiekompetanse.

• vg3 landbruk (agronom). (her kan du velge mellom landbruk og smådyr). denne klassen har driftsansvaret for Øya gård, dvs. jordbruk, storfe og sau. • vg3 Studieforberedende naturbruk (studiekompetanse)

lærerne legger vekt på praktiske og virkelighetsnære undervisningsopplegg hvor eleven får god kjennskap til yrkeslivet og de mulighetene som ligger framfor. Øya videregående skole ligger ved e6 i Melhus kommune og det er enkelt å reise til og fra skolen. det er også mulig å bo i skolens internat.

Bygg- og anleggsteknikk dette programområdet fører fram til 35 forskjellige yrker. du kan også velge en studiekompetanse med realfag hvis du ønsker det. vi tilbyr utdanning innen:

På Øya vil du oppleve et flott elevmiljø hvor det er god kontakt mellom elev og lærer. vi reiser på mange turer sammen og tilbyr leksehjelp på kveldstid. På Øya kan du velge en utdanning som fører fram til mange yrker. Naturbruk vi tilbyr et treårig løp som fører fram mot vitnemål med yrkeskompetanse/fagbrev eller studiekompetanse. du kan også velge en studiekompetanse med realfag hvis du ønsker det. • vg1 naturbruk: (her kan du velge mellom anlegg, dyre pleie, friluftsliv, hest eller landbruk). • vg2 anleggsgartner- og idrettsanleggsfag. • vg2 heste- og hovslagerfag. • vg2 landbruk og gartnernæring. (her kan du velge mellom dyrepleie/hund, friluftsliv eller landbruk) 58

• vg1 bygg- og anleggsteknikk. elevene jobber med forskjellige • vg2 anleggsgartner- og idrettsanleggsfag prosjekter innen bygg og anlegg. • vg2 byggteknikk Fra skolestart høsten 2014 håper vi å kunne tilby 3-årig Studiespesialisering i tillegg. Søknad: du søker skoleplass på www.vigo.no og internatplass på www.oya.vgs.no Kontakt: Øya videregående skole, 7228 Kvål Tlf: 72 87 51 00 / oya@oya.vgs.no / se også www.oya.vgs.no du kan lese mer på: www.gronnboks.no www.energiutdanning.no


gOde TiPS

tIl å GJØRe et GOdt JOBBInteRvJu 1. PLANLEGG DET PRAKTISKE Bestem antrekket dagen før. velg noe som du vanligvis føler deg vel i, hvis ikke kleskoden krever bestemte typer klær. Beregn reisetiden dit du skal, og pass på at du har tatt høyde for forsinkelser, kø, osv. Møt presis! 2. HVIL PÅ DINE FORBEREDELSER Med gode forberedelser stiller du roligere og mer velformulert til intervjuet. Ta med notatene du har gjort på forhånd, og Cv og søknad. vær forberedt på å gi en sammenhengende presentasjon av deg selv, å utdype ting du skrev i søknaden, og å forklare eventuelle huller i Cv’en. 3. VIS AT DU ER MOTIVERT enhver arbeidsgiver ønsker medarbeidere som har lyst til å gjøre en god jobb, og er ekte interessert i oppgaver og fagfelt. Begrunn din interesse for jobben og vis hvordan din interesse også har forbindelse med f.eks. studievalg, fritidsinteresser og frivillige verv. 4. VÆR AKTIV, MEN IKKE EPLEKJEKK vis initiativ og smidighet under samtalen. Still gjerne spørsmål, og pass på at du får flettet inn de tingene du har tenkt ut, selv om det ikke spørres direkte etter dem. avklar eventuelle uklare spørsmål før du svarer, men ikke avbryt intervjueren. Husk god blikkontakt og et ”fremoverlent” kroppsspråk!

5. PRESENTÉR DIN AKADEMISKE KOMPETANSE Som akademiker må du være god til å vise sammenhengene mellom dine studier, annen relevant erfaring og arbeidsoppgavene i den jobben du søker. Bruk gode eksempler til å illustrere, og vis både resonnerende og reflekterende ferdigheter i praksis. 6. BEREGN DITT PUBLIKUM ikke alle arbeidsgivere er like kjent med terminologien innen spesifikke fagområder, eller innholdet i grader og karaktersystem. Unngå akademisk ”stammespråk”, og oversett det du har gjort til alminnelig og lettfattelig språk. 7. SVAR ÆRLIG OG STRATEGISK i løpet av et intervju vil det som regel dukke opp kinkige spørsmål, f.eks. ”Hva vil du si er dine svakeste sider?” Svar sant og relevant i forhold til jobben, men si heller ikke mer enn du behøver. vis dessuten at du har selvinnsikt, og tar ansvar for din innflytelse på andre. Artikklen er hentet fra magasinet Prospekt, utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo.

59


Driftsleder Trond Fjeldvær på Marine Harvest anlegget på Helsøya i Hitra kommune.

Marine HarveST

FØlG FIskens utvIklInG! allerede som 13-åring hadde Trond Fjeldvær sin første jobb i oppdrettsbransjen. nå jobber han som driftsleder på et matfiskanlegg, hvor han sørger han for at fisken vokser fra yngel til slakteferdig laks, klar for middagsbord over hele verden.

FRA GRUNNKURS TIL DRIFTSLEDER Som 26-åring er Trond blant de yngste driftslederne i Marine Harvest. allikevel har han allerede skaffet seg masse erfaring.

norskehavet står rett inn på Helsøya, som ligger i Hitra kommune, lengst ut i havgapet i Sør-Trøndelag. nærmeste nabo i vest er island. Kaldt og klart vann gjør dette til et sted laksen trives godt.

Som utdanning har han grunnkurs i naturbruk og vK1 i akvakultur. deretter ble han lærling i Marine Harvest. etter å ha tatt førstegangstjeneste i militære gikk han rett inn i stillingen som driftsleder.

– vi har det som plommen i egget, eller snarere laksen i vannet, smiler Trond Fjeldvær.

– Jeg trives veldig godt. det er mye ansvar og interessante og varierte arbeidsoppgaver. ingen uker er like. i tillegg har vi sesongvariasjoner, med travle tider om sommeren og høsten, når slaktingen begynner, sier Trond.

Han er driftsleder på Marine Harvest sine matfiskanlegg på Helsøya. der har han ansvar for at 780.000 fisk trives og vokser seg stor. – dette er egentlig et lite matfiskanlegg. vi får yngelen når den er 60 til 130 gram, og vi slakter den etter ett til halvannet år, når vekten er mellom fem og seks kilo, forteller Trond. Syklusen er egentlig to år, med klargjøring, vekstperiode og slakt. – det er veldig spennende å følge fiskens utvikling. vi sammenligner oss både med andre anlegg og med tidligere år her på Helsøya, sier Trond.

60

– da jeg var 13 år gammel, hadde jeg min første jobb som ferievikar på et matfiskanlegg. Jeg fant raskt ut at dette var noe jeg trivdes med, sier Trond.

TRYGG ARBEIDSPLASS 26-åringen har ingen problemer med å anbefale en karriere innenfor oppdrett: – det skjer noe nytt hele tida, og jobben passer for deg som vil ha utfordring og spenning i en vekstnæring. du må like å være ute, og det er en stor fordel hvis du har erfaring fra sjøliv og båt, sier Trond.


Han er sikker på å ha en trygg arbeidsplass også i framtida. – Oppdrett er en framtidsnæring med gode muligheter for deg som vil noe med karrieren din, sier Trond, som selv vurderer å gå videre med en høyskoleutdanning.

Trøndelag

– Foreløpig stortrives jeg på Marine Harvest på Helsøya, men arbeidsgiveren min stiller også opp hvis jeg ønsker å gå videre og lære mer, sier Trond. GODT ARBEIDSMILJØ Marine Harvest har oppdrettsanlegg langs store deler av norskekysten, og arbeidsmiljøet er svært godt uansett hvor man kommer. – vi har en arbeidsgiver som virkelig tar vare på folkene sine, og samtidig er muligheten åpen for å flytte litt på seg, sier Trond, som er stolt av jobben sin. – alle gjør sitt ytterste for at fisken skal trives og ha det bra, og da oppnår vi god vekst, sier 26-åringen. VERDENS BESTE PÅ FISK Hvis du får jobb i Marine Harvest norway, er du med på laget til verdens største lakseeksportør. Selskapet regnes i tillegg som verdensledende på kunnskap og kvalitet innenfor sitt fagfelt. Hr-direktør Jorunn Skjoldvor Foss kan fortelle at Marine Harvest er et verdensomspennende selskap som eksporterer 392.000 tonn fisk i året. dette betyr at selskapet bidrar stort til norsk eksport. – nest etter olje og gass kommer ørret og laks opp som norges største eksportvare. vi skal være stolte av å ligge i verdenstoppen når det gjelder kunnskap om oppdrettsnæringen, sier Jorunn.

Marine Harvest Norways hovedkontor ligger i Bergen. Selskapet er en del av konsernet Marine Harvest aSa, som er notert på Oslo Børs og har rundt 6200 ansatte og aktivitet i 22 land.

Naturbruk

Marine Harvest norway er norges største produsent av laks. På verdensbasis eksporterer selskapet 392.000 tonn fisk årlig. vi leverer rundt 255.000 tonn laks hvert år fra anlegg som strekker seg langs norskekysten, fra Flekkefjord i sør til Sørfold nord for Bodø. det er en fjerdedel av alle fiskene som forsvinner ut av landet. det meste av laksen eksporteres til europa, USa og asia.

Marine Harvest

vår virksomhet dekker hele verdikjeden, fra stamfisk, rogn, smolt, matfisk og prosessering, til distribusjon og salg. i hele Marine Harvest norway er det rundt 1300 ansatte. Selskapets virksomhet er delt inn i fire geografiske regioner, samt en egen region for ferskvannsvirksomheten.

EN INDUSTRI I VEKST Oppdrettsnæringen er i sterk vekst, og Marine Harvest trenger nye folk for å øke kompetansen og utvikle næringen videre. – vi trenger mange unge, entusiastiske, rause, handlekraftige og serviceinnstilte medarbeidere. vi skal rekruttere folk med fagbrev i næringsmidler, automasjon og akvakultur, samt biologer, veterinærer, økonomer, teknikere og selgere, forteller Jorunn. Med kontorer og anlegg langs kysten fra nordland i nord til Flekkefjord i sør, betyr dette en landsomfattende rekruttering. – Marine Harvest er den rette arbeidsplasen for ungdom som har lyst til å jobbe i frisk luft, ha fleksible arbeidstidsordninger og i tillegg jobbe i en internasjonal, spennende næring hvor man kan reise ut og oppleve verden, sier Jorunn.

Det er mye ansvar og interessante og varierte arbeidsoppgaver. Ingen uker er like. I tillegg har vi sesongvariasjoner, med travle tider om sommeren og høsten.

Jorunn Skjoldvor Foss, HR-direktør

Kontakt: Sandviksboder 78a 5035 Bergen (+47) 21 56 23 00 norway@marineharvest.com www.marineharvest.no 61


Vil du jobbe i framtidens næring?

Bryggen anno Elias Fjellstad.

1928.

Vi jobber i et ungt hektisk miljø, i en spennende bransje hvor det skjer mye. Grundig opplæring i alle ledd i næringskjeden blir gitt for å skaffe den beste produktkunnskap - og dette er nøkkelen til vår suksess!

Smakfull innovasjon – i mer enn 110 år! Leroy har vært en pioner innenfor sjømat virksomheten i mer enn 110 år. Våre sjømatprodukter er etterspurt over hele verden og vi bestreber alltid å oppfylle forventningene.

Creating tasteful solutions


Ubegrensede globale karrieremuligheter! Vi jobber i framtidens næring og er et av landets ledende sjømatselskap med over 110 års erfaring. Vi står for sunne verdier og sunne produkter. Lerøy Seafood Group er børsnotert og verdens nest største produsent

av laks og ørret. med en omsetning i fjor på 9,2 milliarder. Hovedkontoret ligger i Bergen med omlag 150 arbeidsplasser. Våre 1200 andre ansatter lokalisert i Laksefjorden, Tromsø, Skjærvøy, Hitra, Kristiansund, Trondheim,

Bergen, Austevoll, Stavanger og Oslo. Vi har også egne kontorer i Kina, Japan, Sverige, Finland, Frankrike, Nederland, Spania og USA og er tilknyttet selskaper også i Skottland, Tyrkia og Portugal.

Vi har en hånd på hele verdikjeden!

Kompetansebehov:

Veien videre:

• Ledelse

• Aquakultur

• IT

• Økonomi

• Markedsføring

• Kvalitet

• Myndighetskontakt • Forvaltning • Språk • Mekaniker

• Veterinær/ Fiskehelsebiolog • Rørlegger

• HMS • Salg

• Ernæring osv.

Vi tilbyr store muligheter for de rette kandidatene: • • • •

Traineeprogram Praksisplass Utvekslingsprogram Støtte til videreutdanning

For mer informasjon: leroyseafood.com


HavFOrSKningSinSTiTUTTeT

FOkus På HAvet Med nærare 700 tilsette er Havforskingsinstituttet det største marine forskingsmiljøet i noreg. Hovudansvaret vårt er å forske for å kunne gi råd til det offentlege om akvakultur og om økosystema i Barentshavet, norskehavet, nordsjøen og den norske kystsona. Havforskingsinstituttet har hovudkontor i Bergen, men viktige delar av aktivitetane føregår på avdelinga vår i Tromsø, på forskingsstasjonane i Matre, austevoll og Flødevigen og på fartøya våre, som til saman er på havet over 1600 døgn i året. i tillegg leiger instituttet kommersielle fartøy med nærare 1000 toktdøgn i året. instituttet har òg ein stor bistandsretta aktivitet gjennom Fiskerifagleg senter for utviklingssamarbeid. Forsking og

64

råd frå Havforskingsinstituttet skal vere med å leggje grunnlaget for at samfunnet også i framtida skal kunne hauste av dei store verdiane i havet og på kysten. Havforskingsinstituttet har ansvar for drifta av fem store forskingsfartøy. Forskingsfartøya er dei viktigaste reiskapane for innsamling av data innan marine ressursar og miljø. Forskningsvirksomheten foregår i tverrfaglige forskningsgrupper som leverer resultater til instituttets forsknings- og rådgivningsprogram. Forsknings- og rådgivingprogrammene leverer råd til myndigheter, næring og samfunn, men identifiserer også nye problemstillinger som løses i forskningsgruppene. den tette sammenhengen mellom datainnsamling, forskning og rådgiving gir gode muligheter for å nå målet om enda bedre overvåking, ny kunnskap gjennom forskning og helhetlige, økosystembaserte råd.


Trøndelag

Visjon Kunnskap og råd for rike og reine havog kystområde. Ambisjon vi skal være internasjonalt leiande innan marin forsking og rådgiving.

Naturbruk

IMR

Verdiar alt vårt arbeid skal byggje på integritet, skaparglede, samspel og respekt.

Kan du tenkje deg å jobbe med forskning og rådgivning i Havforskningsinstituttet? Me treng fleire engasjerte feltarbeidarar. Ta kontakt eller gå inn på våre nettsider.

Kontakt: nordnesgaten 50, 5005 Bergen (+47) 55 23 85 00 post@imr.no

www.imr.no 65


gOde TiPS Til å

selGe deG Inn med sØknAden SKRIV EN GOD SØKNAD! Bruk god tid på å utforme søknaden og Cv’en din. grundig arbeid i denne prosessen øker sannsynligheten for å blir innkalt til jobbintervju og kanskje også sannsynligheten for at du får jobben. Hvordan komme inn på intervju? du har større sjanse for å bli innkalt til intervju om du skiller deg ut gjennom søknaden. dette gjør du ved å være tydelig, motivert og målrettet. Hvis du blir innkalt til et jobbintervju, betyr det at de vurderer deg som kvalifisert for stillingen. du har da klart å ”selge deg inn” på papiret. Motivasjon! Hvorfor har du søkt akkurat denne jobben i akkurat denne bedriften? Svaret på dette skal komme fram i søknaden. videre skal du presentere deg selv på en kort og presis måte, få bedriften til å forstå at du har de rette egenskapene og den rette kompetansen til stillingen, samt fortelle hva du kan bidra med på bakgrunn av din utdanning og erfaring. dette bør du gjøre: • Skreddersy både Cv og søknad • les og lær om bedriften før du søker, og før du drar på intervju • vær tydelig og presis i språkbruken • Hvis du f.eks skriver at du synes noe er ”spennende”, forklar hva du mener med det • Bruk samme skrifttype i søknad og Cv dette bør du unngå: • Oppkopierte søknader og klisjeer • Skrivefeil!

66

• Fyllord (liksom, på en måte) • Uryddig fremstilling av deg selv SKRIV EN GOD CV! Curriculum vitae skal være en oversikt over din utdanning og arbeidserfaring. den skal settes opp som en liste i omvendt kronologisk rekkefølge, med det siste du har gjort først. nylig avsluttet skolegang eller utdanning skal komme før eventuell arbeidserfaring. Ryddig! Cv’en må være ryddig og oversiktelig, slik at den blir lett å lese og forstå for en arbeidsgiver. Pass på at kontaktinformasjonen du oppgir er korrekt. Skriv et mobilnummer du er lett å nå på og en ”profesjonell” e-post adresse, som f.eks navnet.ditt@epost.com Bilde? noen lurer på om man skal ha med bilde på Cv’en. dette er ikke nødvendig, men bruk i tilfelle et ansiktsportrett, ikke et bilde av privat karakter. du kan også sette opp sivilstand og nasjonalitet, men dette er frivillig. disse punktene må være med: • Personlige data: navn, adresse, tlf, e-post og fødselsdato. • Utdanning: når? Hvor? Hva? • arbeidserfaring: når? Hvor? Hva? • eventuelle kurs • Språkkunnskap • iT-kunnskap • Tillitsverv/frivillig arbeid (hvis du har) • annet, for eksempel fritidsaktiviteter • referanser


reStaUrant- Og MatFag

reStaUrant- Og MatFag

– Trivsel med mat og mennesker! Mat er mer enn føde. Mat er råvarer, godt håndverk, design og presentasjon. god mat får folk til å trives og da trives også du. Bon apetit! du som velger restaurant- og matfag har gjerne godt håndlag, du er kreativ, nøyaktig og renslig. Og du liker å gi god service. Til kunder og kolleger. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen blant annet hotell- og restaurantnæring og næringsmiddelindustri, men også til arbeid i bedrifter som produserer kjøtt-, fiske-, drikke-, bake- og matvarer. Kunnskaper om egne og andres kulturer og mattradisjoner og om næringsmidler, kosthold og helsefremmende livsstil er viktig. Les mer på: www.vilbli.no - www.muligheter.no - www.matfag.no www.umb.no - www.kjottbransjen.no - www.gastronomi.no www.mattilsynet.no - www.lo.no - www.tine.no - meny.no

DETTE BØR DU VITE OM UTDANNINGSVALGET For elever - læreplanmål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Restaurant- og matfag –> Læreplanmål - Oppgaver For lærere - kompetansemål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Restaurant- og matfag –> For lærere - Kompetansemål

67


Foto: Øystein Syrstad, Tine.

Tine

unGt OG mOdeRne På Tine Meieriet Tunga i Trondheim planlegger to unge lærlinger fremtiden. lærlingetida i Tine har nemlig gjort dem så interessert i industriell matproduksjon at videre utdanning kan bli en realitet. Hanne Marie eklid (20) lener seg komfortabelt tilbake i stolen. den hvite arbeidsfrakken er byttet ut med hverdagsklær, og det er ingenting som tyder på at jenta er nervøs før hun skal skildre sitt første år i Tine. Tvert i mot har hun en glød som lyser selvtillit. Før vi rekker å stille det første spørsmålet, kommer en oppriktig Hanne Marie oss i forkjøpet. – Jeg føler meg veldig ivaretatt her. Hun trekker litt på smilebåndet før hun følger opp med en mer alvorlig tone. – det er åpenbart at lærlinger er noe Tine kan. vi er jo fremtiden. derfor er det satt tydelige rammer rundt opplæring av lærlinger. vi har gode instruktører som er dyktige til å lære bort, og har ofte oppfølgingssamtaler med faglig leder som tilpasser opplæringen og motiverer for videre læring. i disse samtalene deler vi erfaringer og stiller spørsmål. TINE-FINANSIERT UTDANNING Stig rune garthen (21) nikker anerkjennende. Han er åpenbart også fornøyd med sine to lærlingeår i Tine. Kanskje ikke 68

så rart; etter utallige lærerike leksjoner foran produksjonsmaskinene med ansvarsoppgaver som smakstilsetning, emballering, vedlikehold og kvalitetskontroll, har han nylig bestått fagprøven innen industriell matproduksjon. Men han har ikke tid til å hvile på laurbærene. Han trekker pusten, gestikulerer litt og lener seg fremover. nå skal fokuset rettes mot fast stilling, men også eventuell videreutdanning. – Tine er jo en stor bedrift med mange muligheter, så det finnes jo noe for alle. Personlig synes jeg det er mest spennende med automatiserte styringssystem og det tekniske bak behandlingen av melk som for eksempel pasteurisering, sier Stig rune. Han benytter anledningen til å avsløre en ”hemmelighet” for dem som er lystne på høyere utdanning. – Tine bidrar ofte med økonomisk støtte til målrettede ansatte som ønsker å utdanne seg videre. det er helt klart en gulrot og kan bli aktuelt for meg etter hvert. TRYGG ARBEIDSPLASS Både Hanne Marie og Stig rune håper flere er villige til å følge i deres fotspor. velger du vg1 restaurant- og matfag og vg2 Matfag, er veien til Tine kort – uansett hvor du bor. – Tines størrelse er jo en av mange fordeler med å jobbe her. de er representert over hele landet. i tillegg får man jo


T.v: Stig rune garthen og Hanne Marie eklid håper flere søker lærlingeplass i industriell matproduksjon (iMP) hos Tine i fremtiden. Trøndelag

TINE Gruppa er en av norges største næringsmiddelbedrifter og leverandør av kjente merkevarer som Jarlsberg, norvegia, Biola, YT, litago og Piano. Tine eies av 15.000 melkebønder i samvirke. Konsernet består av både norske og utenlandske helog deleide datterselskaper, blant annet diplom-is, FellesJuice, Wernersson Ost i Sverige og norseland inc. i USa. Tine gruppa har 5500 ansatte og ca. 19 milliarder i omsetning i 2011.

Hanne Marie Eklid, IMP-lærling.

Restaurantog matfag

TINE

Karrieremuligheter: Tine har en lang verdikjede med et mangfold av jobber og karriereveier. vi er opptatt av å gi våre ansatte muligheter til faglig og personlige utvikling, både gjennom arbeidsoppgaver og kompetansepåfyll.

jobbe med kjente merkevarer. Her på Tunga produserer vi blant annet go’Morgen-yoghurt, Biola og Cultura forteller Hanne Marie stolt før Stig rune avslutter. – i Tine kan du jobbe med hva som helst og føle deg trygg på at du har jobb i mange tiår fremover. vil du vite mer om jobb i matbransjen – les mer i denne linken: www.jobbimatbransjen.no TINE trenger lærlinger i flere fag • industriell matproduksjon • logistikk • Yrkessjåfør • Kjemiprosess Tekniske fag • automatiker • elektro • industrimekaniker • industrirørlegger • Produksjonsteknikk Vi tilbyr: • en spennende og teknologisk næringsmiddelindustri med læreplasser over hele norge • godt sosialt arbeidsmiljø • interessante arbeidsoppgaver • Personlige- og faglige utviklingsmuligheter • Systematisk og god opplæring • lønn i lærlingetiden

www.tine.no 69


MenY

skAPeR smIl HveR dAG

70

Supermarkedkjeden Meny ligger i toppsjiktet hva gjelder kvalitet, kundetilfredshet og ikke minst opplæring og utvikling av ansatte. godene kommer på rekke og rad. nettkurs, klasseromkurs, utdanningsstipend, lederkurs og egen læringsportal. legger man til fagkompetansen, utfordringene og arbeidsmiljøet, har man allerede en lang liste som helt klart skiller Meny fra konkurrentene. Bare spør Silje og Sven-Martin. de har valgt å dele sine opplevelser for å få flere unge til å velge en karriere hos Meny.

Etter hvert fikk jeg muligheten til å delta på Menys Traineeprogram. Det var veldig nyttig og lærerikt og jeg steg raskt i gradene. Etter kort tid fikk jeg stilling som Assisterende ferskvaresjef. Etter et drøyt år ble det ledig stilling som ferskvaresjef i en av de andre Menybutikkene, og jeg var så heldig å få den.

SVEN-MARTIN, FERSKVARESJEF Min karriere i Meny startet for vel seks år siden. Etter å ha hatt en del ulike jobber i forskjellige bransjer, var jeg fortsatt usikker på hva jeg ville jobbe med.

SILJE, DELTIDSARBEIDER Jeg begynte som deltidsmedarbeider i Meny mens jeg gikk på videregående. Siden butikken lå i nærheten av der jeg bodde og flere av vennene mine allerede jobbet der, var det helt perfekt for meg.

Jeg har så lenge jeg kan huske hatt stor interesse for mat og matlaging, og da jeg fikk høre at Meny hadde behov for flinke ferskvaremedarbeidere, syntes jeg det virket veldig interessant. Jeg startet som ferskvaremedarbeider og trivdes veldig godt med det. Serviceyrket passer meg utmerket fordi jeg er en sosial person og elsker å ha kontakt med kunder og kolleger.

Nå har jeg jobbet i Meny i snart fem år ved siden av skolen. Jeg trives kjempegodt og kan anbefale alle studenter å ta ekstrajobb i Meny. For det første er det veldig godt arbeidsmiljø, du møter mange hyggelige kunder hver dag og arbeidsdagen er variert.

Det beste med jobben min er at jeg møter mange hyggelige kunder hver dag og at jeg får jobbe sammen med så mange dyktige folk. Vi er et rått team her på butikken, og vi inspirerer hverandre til å prestere godt samtidig som vi har det gøy! Viser du engasjement og stå-på-vilje så har du mange muligheter for å gjøre karriere i Meny.


Trøndelag

T.v: Sven-Martin, ferskvaresjef og tidligere deltaker i Menys traineeprogram.

Meny er den største og mest ekspansive supermarkedskjeden i norge. i dag har Meny ca. 10,000 ansatte og har som mål å åpne butikk nr. 200 i 2014.

Restaurantog matfag

Hvert år tar Meny inn mellom 50 og 70 lærlinger i fagene butikkslakter, sjømathandler og salgsfaget (service og samferdsel). Meny utvikler sine ansatte og tilbyr et bredt utvalg fagkurs og lederkurs gjennom Menyskolen. dette omfatter også ett-årige traineeprogram i butikkfag og ferskvare, samt 2-årig lederutviklingsprogram. i Meny kan du jobbe med alt fra kundebetjening i kassen til ferskvare, kolonial, butikkledelse, service og administrasjon.

Meny AS

Ovenfor: Silje, deltidsarbeider og student.

Lange åpningstider gjør det mulig for oss studenter å jobbe mer på kveldstid og det er vanligvis et ungt miljø i butikkene. Det at Meny har butikker i nesten hele landet er også en fordel for oss studenter. Ønsker du å studere ett annet sted er det lett å få seg jobb i en annen Menybutikk for en periode. Siden jeg studerer fulltid, jobber jeg nå annenhver fredag og lørdag. Det er det jeg har tid til innimellom all lesingen. Nå har jeg bare 1 år igjen av studiene og som deltidsmedarbeider. Jeg er utdannet byggingeniør og tar nå påbygg innen VVS. Jeg tenker ofte på hvordan det vil bli å få seg en fulltidsjobb som ingeniør og ikke jobbe i Meny. Det som er sikkert og visst er at jeg vil savne alle de gode kollegaene mine og alt det morsomme vi gjør på jobb.

Lyst på jobb i Meny? Se www.meny.no/ledigestillinger. Kontakt: Meny aS Tlf: 21 61 20 00

www.meny.no 71


leTer dU eTTer en

sPennende OG utFORdRende JOBB? reiselivsnæringen byr på mange muligheter! Her finnes jobber innen overnatting, servering, opplevelse og destinasjoner. reiselivet har behov for unge, positive og engasjerte mennesker. er du kanskje en av dem? ingen dag er lik og alle gjestene er forskjellige. derfor er en jobb innen reiseliv full av spennende utfordringer. det er utrolig gøy når man klarer å løse utfordringene som dukker opp, enten alene eller i lag med kollegaer. du vil kunne reise og arbeide over hele verden dersom du ønsker det. du kan starte opp en egen bedrift, eller være på lag med andre entreprenører. du kan jobbe i en liten bedrift, eller et stort multikulturelt internasjonalt konsern. valget er ditt. – For å jobbe med reiseliv må du være løsningsorientert, like å arbeide med folk samtidig som du liker å møte nye utfordringer. Med en utdanning innen hotell, restaurant eller reiseliv vil du garantert stå godt rustet til disse oppgavene, sier Hilde veum, rådgiver i nHO reiseliv. reiselivsnæringen trenger arbeidskraft innenfor mange områder, blant annet økonomi, salg, markedsføring, drift og ledelse, booking, restaurant, helse, miljø og sikkerhet.

72

du kan jobbe med noe du interesserer deg for, enten det er hester, alpint, mat og drikke, fjellklatring eller strandliv! – Har du et fagbrev som kokk, servitør, reiselivsmedarbeider eller resepsjonist, vil du oppleve at jobbmulighetene er gode. det finnes også mange utdanningsmuligheter på høgskoler og Universitet for dem som ønsker seg en fremtid innen reiselivsnæringen – vi trenger flinke folk, avslutter veum. nHO reiseliv representerer mer enn 2500 bedrifter innen reiseliv, servering, overnatting, opplevelse og annen reiselivsvirksomhet. i medlemsmassen finnes alt fra store nordiske og internasjonale hotellkjeder til små lokale enkeltmannsforetak. For mer informasjon: reiselivsutdanning.no verdenerdin.no nhoreiseliv.no


SerVICe Og SaMFerdSel

SerVICe Og SaMFerdSel

– Salg, service, sikkerhet og smil! Service- og samferdelsfaget er inngangsporten til et spennende valg mellom 8 ulike fagområder. Salg, administrasjon, sikkerhet, iKT Service, logistikk, yrkessjåfør, resepsjons- og reiselivsfaget er stikkordene. Har du lyst har du lov - og husk at smilet og det gode humøret ikke kan læres – det må komme innenfra! du bør derfor være høflig, utadvendt og serviceinnstilt. Trives du med andre mennesker? du må også ha respekt for ulike kulturer, tradisjoner og etiske normer. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker i et bredt spekter av servicebransjer, fra salg til transport. i disse bransjene står kunnskaper om lover og forskrifter og evnen til å analysere kundenes behov for å kunne foreslå tradisjonelle og nye løsninger sentralt. Les mer på: www.vilbli.no - www.muligheter.no - www.nhoreiseliv.no www.restaurantogmatfag.no - www.serviceogsamferdsel.no

DETTE BØR DU VITE OM UTDANNINGSVALGET For elever - læreplanmål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Service og samferdsel –> Læreplanmål - Oppgaver For lærere - kompetansemål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Service og samferdsel –> For lærere - Kompetansemål

73


iKKe Hva dU SKal Bli,

men Hvem du skAl vÆRe du er konge på haugen og sjefen i ditt eget liv. ingen kan tvinge deg til å gå i en retning du selv ikke ønsker, men du skal vite en ting: det er utrolig mange som ønsker akkurat deg på laget – og som star klar til å gi deg den best mulige starten på resten av livet ditt. er du klar til å bestemme deg for hvem du skal være?

fagbrev. Butikk eller bilverksted, stålplater eller kalkulator – uansett så har du en meget verdifull kompetanse som er en solid plattform hvis du vil utvikle deg enda videre.

Midtnorsk Opplæring aS er et flerfaglig opplæringskontor med i alt 160 lærlinger og lærekandidater. vi har to hovedmål for virksomheten vår: å skaffe elever som velger yrkesfag, læreplasser og å sikre næringslivet tilgang på faglærte arbeidstakere.

Odd arne Moe er opptatt av holdninger og av at lærlingene er klar over de forventningene som stilles til dem i arbeidslivet. Han vet hva som kreves for å få maksimalt ut av den tiden man er i utplasseringsperioden. Og ikke minst: Hva som kreves for å få tilbud om jobb etter læretiden.

vi har læreplasser innen bilfagene, landsbruksmaskin, elektrofagene, metallfagene, snekkerfag, butikkfag og kontorfag.

Midtnorsk Opplæring aS løkkeveien 208 7332 løkken verk. (+47) 72 49 70 70 post@mno.no

– Mange synes det er vanskelig å bestemme seg for hva de skal bli. Jeg tror de fleste en eller annen gang har følt det på den måten, sier Odd arne Moe. Han har møtt mange i løpet av de årene han har arbeidet i bilbransjen, skolen og, de siste femten årene, som leder av Midtnorsk Opplæring. – når du velger å starte resten av livet ditt med et yrkesfag i bunn, har du skaffet deg din kanskje viktigste eiendel: teoretisk og praktisk kompetanse dokumentert med et 74

Med 155 medlemsbedrifter og et tett samarbeid med de videregående skolene i regionen vet Odd arne og de andre tre ved kontoret godt hva som rører seg i regionen, og de følger lærlingene sine tett gjennom læretiden.


– Stålkontroll og millimeterpresisjon! Med maskiner og utstyr skal landet bygges, og du kan være sikker på at du får håndtere avansert produksjonsutstyr og fingre med teknologi i verdensklasse hvis du velger en fremtid innen teknikk og industriell produksjon. i norge finner du høyteknologiske bedrifter og avanserte produksjonsmiljøer omtrent på hvert gatehjørne – og det satses på innovasjon og nytenking som aldri før!

teKnIKK Og IndUStrIell PrOdUKSJOn

teKnIKK Og IndUStrIell PrOdUKSJOn

Vil du være med? du som velger TiP bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. du bør både kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre interesse for ny teknologi er også viktig. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, teknoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger, og med registrering og dokumentasjon, er svært viktig. Les mer på: www.vilbli.no - www.muligheter.no - www.mno.no www.bilfag-trondheim.no - www.bilsenteret-namsos.no

DETTE BØR DU VITE OM UTDANNINGSVALGET For elever - læreplanmål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Teknikk og industriell produksjon –> Læreplanmål - Oppgaver For lærere - kompetansemål: Gå til www.muligheter.no Velg: Utdanning –> Teknikk og industriell produksjon –> For lærere - Kompetansemål

75


OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG

kARRIeRemulIGHeteR FOR FRemtIden Moderne kjøretøy krever dyktige fagfolk. vil du jobbe med det nyeste innen elektronikk, teknikk og mekanikk? Old Trafford er ”drømmenes teater”, bilbransjen er ”Mulighetenes arena”. Bilfaglig utdanning er langt mer variert og teknisk avansert enn du kanskje tror. Utviklingen innen bilbransjen går stadig raskere, og snart er alle funksjonene i en bil elektronisk styrt. det må fortsatt skiftes bremseklosser og eksosanlegg der det er brukt mekaniske løsninger og hvor vi kan visualisere for å lære hvordan de virker, men innen elektro og elektronikk må vi forstå virkemåten på andre måter. Yrkesfagene er i sterk utvikling og forandring, med nye moderne produkter som krever ny kompetanse. disse produktene endrer hverdagen vår på jobb og er med på å skape nye muligheter for bilfagutdannede. Hva med å jobbe med mekanikk, teknikk og elektronikk? eller kanskje billakkering, bilskadefaget eller chassispåbygger frister mer? Se frem til en hverdag der kanskje du er den som står i depotet til Ferrari-teamet i Monaco og skrur bil. det finnes helt enkelt en haug av valgmuligheter for alle og en hver. Bilbransjen er den 3. største bransjen i norge. det er vi som vedlikeholder og reparerer alle typer kjøretøy: Sykebilene, 76

motorsyklene, ekspressbussene, brannbilene, håndverksbilene, mopedene, søppelbilene, minibussene, firmabilene, lokalbussene - og ikke minst alle privatbilene. Hvorfor ikke gjøre lidenskapen til en fantastisk jobb i et godt arbeidsmiljø? Sjekk ut de varierte og spennende karrieremulighetene bilfag har å tilby. BILFAGET, LETTE KJØRETØY For å bli bilmekaniker for lette kjøretøy må du selvfølgelig like teknikk, men dessuten krever dagens biler at du er proff på elektronikk og feilsøkning. MOTORMEKANIKERFAGET en motormekaniker jobber med installasjon, vedlikehold og reparasjon av utenbordsmotorer, innenbordsmotorer, drivverk, propellanlegg og aggregater. RESERVEDELFAGET reservedelsfaget handler om kompetanse innenfor håndtering av deler og utstyr til kjøretøy og det å ivareta høye krav til sikkerhet og komfort. CHASSISPÅBYGGER Faget chassispåbygger handler om produksjon av kjøretøy til transport av mennesker, dyr, varer og gods.


Trøndelag

Opplæringskontoret for Bilfag A/S i Trondeim ble opprettet som landets første i bilfag i 1987. noe av opplæringskontorets hovedoppgaver: • administrere samtlige lærekontrakter for medlemsbedriftene.

Teknikk og industriell produksjon

Opplæringskontoret for Bilfag.

• Føre tilsyn med opplæringen/ oppfølgingen på bedriftene. • Utarbeide og tilrettelegge opplæringen i henhold til opplæringsplanen i de enkelte fag . • Tilrettelegge kurs/ opplæring i deler innen faget, som bedriftene ikke er i stand til/ønsker å gjennomføre selv. • Bistå i en eventuell konfliktsituasjon. • arbeide for at det opprettes flere læreplasser/ lærebedrifter i fylket. • være kontaktledd mellom skole/ myndigheter og bedrift.

BILFAG, TUNGE KJØRETØY en bilmekaniker, tunge kjøretøy jobber ofte med det nyeste innen teknikk og elektronikk. HJULUTRUSTNINGSFAGET en hjulutrustningsreparatør jobber med feilsøking, utskifting og reparasjon av hjulutrustning, hjuloppheng og bremser. MOTORSYKKELFAGET en motorsykkelmekaniker feilsøker og reparerer motorsykler, mopeder, scootere og aTv’er/firehjulinger.

Fag opplæringskontoret er godkjent å ha lærlinger i: • rep. lette kjøretøy • rep. tunge kjøretøy • Bilskadereparatør • reservedelsfag • Billakkerer • Hjulutrustning • Motorsykkelreparatør • Motormekaniker • Chassispåbygger

BILSKADEFAGET Bilskadereparatøren arbeider på bilens karosseri, understell, hjuloppheng, styring og sikkerhetssystemer. BILLAKKERERFAGET en billakkerer jobber med sparkling, sliping, pussing, reparasjonslakkering, spesiallakkering og vedlikeholdslakkering.

Kontakt: Opplæringskontoret for Bilfag i Trondheim Sunnlandsveien 2, 7032 Trondheim (+47) 73 96 95 50 post@trondheimbilfag.no

www.bilfag-trondheim.no 77


BilSenTereT naMSOS

BIl, et FAG FOR unGe tAlenteR Høy fagkompetanse, datateknologi og et bunnsolid arbeidsmiljø. Bilsenteret namsos har det faglige og sosiale på plass – og ønsker både gutter og jenter som bilfaglærlinger. Mats Kristensen har i en alder av 21 år gått gradene hos den profilerte volkswagen-forhandleren Bilsenteret namsos. Bedriften selger både nye og brukte vW personbiler og nyttekjøretøy, og verkstedet på Spillum er sertifisert av både audi og vW. Mats tilbrakte først to års læretid her, besto deretter fagprøven i bilfag og lever nå livet som ferdig utdannet bilmekaniker på samme sted.

– gjennom oppveksten min har familien drevet en transportbedrift. Jeg hadde alltid motorer og biler rundt meg, så det var ganske naturlig å begynne med bilfag, forteller Mats. KRAV TIL KUNNSKAP 21-åringen beskriver Bilsenteret namsos som en arbeidsplass med spennende og varierte dager. læretida begynte med enkle oppgaver, men det gikk ikke lenge før han jobbet på lik linje med de andre mekanikerne på verkstedet.

nå fortsetter jakten etter nye talenter til å følge i 21-åringens fotspor, og håpet er at flere jenter finner frem verktøyet og kaster seg på bilmekanikerbølgen.

– det handler ikke bare om å skru. For å forstå seg skikkelig på faget må du på forhånd ha grunnleggende kjennskap til bygging og reparasjon av bil, forteller Mats.

– Mangelen på kvinnelige bilmekanikere er en utfordring for mange i bransjen, men vi i Bilsenteret namsos vil gjøre en forskjell. vi forbereder oss på å utvide staben med flere lærlinger, og vi oppfordrer bilinteresserte jenter til å ta kontakt, sier personalsjef lars Hansen.

– Mye av arbeidet med feilsøking, diagnoser og reparasjon skjer ved hjelp av dataverktøy. dette stiller ekstra krav til kunnskap hos medarbeiderne.

NATURLIG MED BILFAG Mats kan fortelle om en god start på sin karriere som bilmekaniker hos Bilsenteret namsos. etter grunnkurs i mekaniske fag valgte han vg1 teknikk og industriell pro78

duksjon, og fortsatte med faget kjøretøy på vg2 som elev på Olav duun videregående skole i namsos. interessen for bil og motor hadde Mats med seg fra han var liten.

SIKKER JOBB OG LØNN Økningen i bruk av bil og andre transportmidler skaper stigende etterspørsel etter bilmekanikere. dette gjør bilfaget til et attraktivt yrkesvalg, med sikre arbeidsforhold og gode lønnsordninger for framtida. Samtidig stilles det høyere krav til de som satser på denne yrkesveien.


Bilsenteret Namsos as Trøndelag

Bilsenteret Namsos AS har 20 ansatte, er en del av vW-kjeden og selger nye og brukte vW person- og nyttekjøretøy. ettermarkedsavdelingen tilbyr verkstedtjenester og delesalg. verkstedet utfører alle typer service, vedlikehold, diagnose og reparasjonsarbeider på audi og vW.

Teknikk og industriell produksjon

Bilsenteret Namsos

Bilsenteret namsos er en trygg arbeidsplass som holder til i topp moderne lokaler, med gode opplærings- og utviklingstilbud til de ansatte. Tar inn lærlinger i bilfag. Bilsenteret Namsos er høyt kvalifisert på Volkswagen og er et av de beste bilfagmiljøene i Trøndelag.

– de som vil jobbe i bilbransjen, må hele tida være oppdatert på teknologien, som utvikler seg raskt, påpeker personalsjef lars. – IKKE MENT FOR ALLE Mats synes erfaringen med biler fra oppveksten har vært til stor hjelp på jobben hos Bilsenteret namsos. På grunn av sterk pågang fra kundene blir det mange hektiske dager i verkstedet. de ansatte må hele tiden være forberedt på å lære noe nytt – både gjennom praktisk erfaring og forskjellige kurs. – denne utdanningen er ikke ment for alle, for du må ha orden og sterk vilje til å utvikle deg selv, sier Mats. Til gjengjeld har Bilsenteret namsos et uvanlig godt arbeidsmiljø, preget av både arbeidsglede og et sammensveiset men åpent miljø.

Det handler ikke bare om å skru. For å forstå seg skikkelig på faget må du på forhånd ha grunnleggende kjennskap til bygging og reparasjon av bil.

Bilfaglærling Mats Kristensen (21) satser på en trygg framtid hos Bilsenteret Namsos.

Kontakt: lars Hansen, personalsjef (+47) 74 22 66 50 lars.havard.hansen@moller.no

www.bilsenteret-namsos.no 79


nHO Ung

HvORFOR skAl vI Ansette deG? Kanskje får du spørsmålet i morgen, eller kanskje om noen år. Hva slags person du blir, avgjøres av hva du lærer og valgene du tar hver dag. NHO UNG gjennom nHO Ung blir du bedre forberedt for hva som venter deg videre fremover i utdanning og jobb. du får også tips til hvordan du får mer ut av skoleårene. vi tilbyr blant annet: • nettstedet nhoung.no • besøkssenter • partnerskapsavtaler mellom skoler og bedrifter NHO UNG PÅ NETT - WWW.NHOUNG.NO • næringsliv for unge • tips om kurs, utvekslingsprogrammer, arrangementer og konkurranser • hvordan er det å jobbe? Møt ansatte i bedrifter • forstå mer om praktisk nytte av det du lærer i skolen • se nye muligheter rundt deg for inspirasjon til egen karriere NHO BESØKSSENTER nHO Besøkssenter i Oslo er et multimedierom hvor du lærer om næringslivet. gjennom et interaktivt spill konkurerer du om å skape flest verdier for bedrifter. deretter får 80

du fordele disse verdiene til ulike velferdsgoder. Kanskje oppdager du noen nye sammenhenger? 3500 elever fra hele norge har besøkt oss første året, og tilbakemeldingene er positive. det er mulig å søke om reisestøtte. Tips læreren din om nHO Besøkssenter neste gang det er snakk om Oslotur. ”veldig bra! Spillet gjorde at vi lærte mye vi ikke visste fra før av. er veldig glad for at jeg ble med hit. Jeg ble mer nysgjerrig på hva jeg skulle gjøre videre, og på hvordan jeg skal gå frem.” elev, 16 år. – nhoung.no/besokssenter NHO NÆRINGSLIV I SKOLEN Skolen din har eller kan få partnerskapsavtaler med ulike bedrifter. eksempler på hva dette kan gi deg og klassen: • forelesere fra bedrifter • bedriftsbesøk • hospitering i bedrift • testing av yrker • deltakelse i prosjektarbeid For mer informasjon: Næringsliv i skolen: nhoung.no/nis


leVe, BO Og JOBBe

leVe, BO Og JOBBe

Valg av bosted – enten det dreier seg om å bli værende på et sted eller flytte fra et sted til et annet, innbærer det at en må ta stilling til en rekke faktorer som blant annet yrkes- og utdanningsmuligheter, livskvalitet, velferdstilbud og trygge oppvekstvilkår. Mange forhold spiller inn og man har ofte flere spørsmål. er forholdene gode for å etablere seg med bolig og familie? Tilfredsstiller kulturtilbudet i kommunen dine krav? Hva kan regionen tilby deg? Muligheter(c) presenterer mange livskraftige lokalsamfunn, og når du endelig er klar for din første jobb, enten som fagutdannet eller trainee eller i et annet arbeidsforhold, skal du også vurdere hvor du vil etablere deg. vi presenterer flere fylker og kommuner som gjerne svarer på disse spørsmålene og ønsker deg velkommen med et smil! les videre for å finne ditt neste hjemsted. Lykke til!

www.nhoung.no/nis.no - www.nav.no - www.mennihelse.no www.trondheim.kommune.no

81


alle Har reTT

tIl RådGIvnInG Opplæringsloven sier blant annet i paragraf 22-3 at den enkelte elev har rett til rådgivning om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg. en av denne bokas beste egenskaper, er at den kan og bør brukes som et hjelpemiddel i fagene utdanningsvalg på ungdomsskolen og prosjekt til fordypning i yrkesfaglig opplæring på videregående. På denne måten vil elevene kunne dra fordel av all nyttig informasjon i boka, og forberede seg best mulig før valgene skal tas. Ungdomskoleelevene står i 10. klasse foran sitt første viktige valg i sin utdannings- og yrkeskarriere. Utdanningsvalg er et nytt fag i ungdomsskolen og er innført som en del av satsningen på bedre yrkes- og utdanningsveiledning i skolen. Faget skal derfor bidra til at elevene er godt forberedt til å gjøre et valg basert på både egne interesser og ferdigheter, samt kunnskap om utdanning, yrker og arbeidslivet generelt. i forbindelse med utdanningsvalg skal elevene fordype seg i 2 valgte utdanningsprogram. den ene fordypningen består av 2 dager på besøk i videregående skole innenfor valgt utdanningsprogram, den andre omfatter 3 dager i

82

bedrift i en ”stilling” knyttet til samme utdanningsprogram. elevene skal ha 2 fordypningsperioder – én våren i 9. klasse og én høsten i 10. klasse. Prosjekt til fordypning er et obligatorisk fag i yrkesfaglig opplæring, og utgjør en vesentlig del av fag- og yrkesopplæringen. Faget skal gi elever som har valgt yrkesfag muligheten til å prøve ut aktuelle lærefag i de forskjellige utdanningsprogrammene. elevene får erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som preger de ulike yrkene innenfor sitt valg.

Elever og lærere kan lese mer om fagene samt laste ned læreplaner og vurderingsskjema på: www.muligheter.no


eleVOPPgaVer

eleVOPPgaVer

Fremtiden venter det er slett ikke lett å bestemme seg for hva man vil bli og være fornøyd resten av livet. noen utdanninger og yrker frister mer enn andre, men har du det som trengs for å lykkes? er bransjen like attraktiv i årene som kommer? er det lett å få seg jobb etter utdanningen? Slike spørsmål kan man få svar på hvis man bruker tid på elevoppgavene i boka og løser de sammen med foreldre, lærer eller kanskje vennegjengen din. lykke til! ved å løse oppgavene i Muligheter, finner du ut hvor mye du vet om utdanning, yrker og bransjer, slik at du er godt forberedt når valgene skal tas. les mer på: www.muligheter.no “Før du starter å arbeide, spør alltid deg selv tre spørsmål – Hvorfor gjør jeg det? Hvordan vil resultatene bli? Vil jeg gjøre suksess? Bare når du tenker dypt og finner tilfredsstillende svar på disse spørsmålene, bør du starte arbeidet” Chanakya 350 – 283 f. Kr

DETTE BØR DU VITE OM UTDANNINGSVALGET For elever - læreplanmål: Gå til www.muligheter.no Velg: elevoppgaver For lærere - kompetansemål: Gå til www.muligheter.no Velg: utdanning –> For lærere

83


Senergy Hologram/3D og materiell til messestand

Sjømatboken Konsept, design og produksjon Årets kokebok 2011

Stavanger Symfoniorkester Nettsider, geriljamarkedsføring, filmer og annonser

Lister Alliance Profil, messestand og webside

NY I NORGE Praktiske opplysninger fra offentlige etater

Praktiske opplysninger fra offentlige etater

2 461115

NY I NORGE 2013

82-8246-111-5

Drivkraft Forlag Konsept, design og produksjon

Mosaique Profil, annonser og interiør2013 design

NY UTGAVE 2013

IMDi Brosjyrer og annonser

Aa Magasin Webside

Sommerfest!

KAMPANJEPERIODE 22. MAI – 28. JULI

Riedel Chianti glass

Normal u/slogan

Kampanjeperiode: 22. mai - 22. juni veil 249,- nå 124,-

DRIVK

÷50% Eva Solo Termokanne hvit, sort, rød og lime veil 499,- nå 249,-

÷50%

IVAR Årsrapporter, magasiner og messestand

Kitch´n Total profilering ÷50%

Kundeklubbtilbud Rosendahl Grand Cru 4 stk isasjetter veil 219,- nå 109,-

kitchn.no

Køhler-Paviljongen Profil og produktdesign

SAR Film, annonser og messestand

Bli medlem i vår kundeklubb og få spesialtilbud tilsendt pr. mail!

VI KAN MYE MER ENN Å LAGE BØKER Nå til dags driver vi nemlig med ting som går langt utover det et typisk reklamebyrå gjør. Vi har flinke grafikere og designere. Vi har flinke tekstforfattere og konseptmakere. Vi har flinke digitale trollmenn og illustratører. Vi har gode hoder, gode ideer for det meste mellom himmel og helvete, gode rådgivere og masse, masse erfaring å dele. Ikke minst har vi vår egen greie. Vi er personlige, og legger sjela i å ikke gjenta oss selv. Ingen av våre kunder er like. Derfor finner man også veldig lite som er “typisk Drivkraft”. La oss forandre verden sammen. Ring oss på 51 50 68 80. Skriv til oss på post@drivkraft.no

www.drivkraft.no

Muligheter Trøndelag 2013/2014  

Trøndelags kanskje beste utdanning- og yrkesmagasin.

Advertisement