Page 1

Utdanning - Jobb - Karriere ROGALAND 2013/2014

MULIGHETER

For elever og studenter til bruk i fagene “Utdanningsvalg” og “Prosjekt til fordypning”, og som forberedelse til utdanningsmesser i Rogaland.


”Å ta et karrierevalg for resten av livet når man er 14 - 20 år, er ikke lett!” MULIGHETER for at eleven/studenten skal kunne ta et godt valg, er det viktig at hver enkelt mottar tilstrekkelig med informasjon om de forskjellige valgmulighetene. Derfor ønsker vi å veilede leserne til å gjøre gode og fonuftige utdanning- og yrkesvalg, gjennom realistisk og ærlig informasjon direkte fortalt av elever, studenter eller ansatte i de aller fleste bransjer.

innHold s.3

Hvordan bruke boken

s.4

Næringslivet i Rogaland

s.6

Yrkesmessen 2013

s.13

Studieforberedende/Studiespesialisering

s.27

Høyere utdanning

I muligheter kan leseren la seg inspirere av profilerte bedrifter, organisasjoner, offentlige etater og utdanningsinstitusjoner som vil fortelle om sin virksomhet, hva som forventes av deg, og hvorfor du skal ta nettopp dette valget. vi gir et spesielt godt innblikk i lokale utdanning- og yrkestilbud, men synliggjør også karrieremuligheter i resten av landet.

s.39

BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

s.57

DESIGN OG HÅNDVERK

boka inneholder også linker til oppgaver, læreplanmål og kompetansemål laget i samarbeid med offentlige opplæringsetater, slik at hver enkelt kan jobbe med informasjonen i boka for å forberede seg best mulig før valgene skal tas. bruk gjerne oppgavene i undervisning eller i samtale med rådgiver, foreldre eller venner.

s.61

ELEKTROFAG

s.67

HELSE- OG OPPVEKSTFAG

s.83

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

s.85

NATURBRUK

s.95

RESTAURANT- OG MATFAG

s.103

SERVICE OG SAMFERDSEL

s.109

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

s.135

Leve, bo og jobbe

s.139

Elevoppgaver

tenk riktig, tenk smart, tenk på deg selv. Lykke til! med vennlig hilsen Redaksjonen

FORL AG

HuSK SØKNaDSfRISteNe! videregående opplæring:

1. maRS 2014 www.vigo.no

Høyere utdanning:

15. aPRIL 2014 www.samordnaopptak.no

Muligheter Rogaland 2013/2014 er et produkt fra Drivkraft Forlag og distribueres i Rogaland til elever i ungdomsskoler, videregående skoler, høgskoler og universitet, samt utvalgte karrieresentra og NAV. Muligheter Rogaland 2013/2014 er finansiert av bedriftsprofiler, og redaksjonelt stoff er produsert av redaksjonen på eget initiativ og for egen regning. Drivkraft Forlag tar forbehold om eventuelle feil eller mangler i materiell levert av eksterne bidragsytere.

Ansvarlig utgiver: Drivkraft Forlag Postadresse: Saudagaten 2, 4012 STAVANGER (+47) 51 50 68 00 www.drivkraft.no www.muligheter.no Design: Drivkraft AS www.drivkraft.no Markedskontakt: Drivkraft Forlag


Mange vil gi råd

men du må tenke selv! Som elev på ungdomskolen og i videregående skole har du rett på utdannings- og yrkesrådgiving som en del av læreplanen. Boken Muligheter Rogaland kan med fordel brukes i fagene ”Utdanningsvalg” på ungdomsskolen og i ”Prosjekt til fordypning” på videregående skole. Muligheter Rogaland presenterer kommuner, utdanningsinstitusjoner, organisasjoner og bedrifter som er opptatt av at unge mennesker velger en utdanning som bidrar til å dekke deres behov for dyktige mennesker om akkurat dette yrket, denne utdanningen eller denne bedriften. I tillegg møter du mange som allerede har tatt et valg, og du kan lese om hvorfor og hvordan de har kommet dit de er nå. Vi håper du lar deg inspirere og ønsker deg lykke til i ditt utdanning- og yrkesvalg.

Vi ønsker tilbakemeldinger fra rådgivere om bruk av boken og nettstedet www.muligheter.no Ris og ros sendes til: tekst@muligheter.no Ansvarlig utgiver: Drivkraft Forlag Tekst og design: Kjetil Hustveit, Anne Oma & Jarle Hana (Drivkraft).

Muligheter© er også tilgjengelig for alle elever og lærere (og foreldre) som en applikasjon hos læringsplattformen www.itslearning.no

Instrukser til bruk av It’s Learnings Muligheter-app: Legg inn “Muligheter” som verktøy i tekstredigeringsverktøyet ved å klikke på “Sett inn”-boksen og deretter velge “Bla gjennom App-bibliotek”. Skriv inn “Muligheter” i søkefeltet og klikk “Inkludér denne appen”. Du kan nå enkelt koble til muligheter.no-sider ved å velge “Muligheter” under “Sett inn”. Du vil da få opp muligheter.nonettsiden i nytt vindu, og kan surfe til du finner siden du er på jakt etter. Når du har funnet den riktige siden, klikker du på ‘It’s Learning’-knappen øverst og du vil få inn et plassholder-bilde der hvor du hadde markøren i tekstområdet, denne boksen kan flyttes rundt etter behov. Boksen vises som en link til den aktuelle muligheter.no-siden etter at artikkelen er lagret.

3


FreMtiden Ser lYS Ut For

nÆRInGslIvet I ROGAlAnd rogaland er sterkt integrert i den globale økonomien gjennom råvareproduksjon, energiressurser og teknologi- og tjenesteutvikling basert på høyt utdannet arbeidskraft. en spesiell utfordring er den økte europeiske integrasjonen knyttet til utvidelsen av eU. rogaland er landets fremste eksportfylke og påvirkes av utviklingen i det internasjonale markedet. gjennom de internasjonale handelsavtalene blir vi stadig sterkere integrert i verdensøkonomien. vårt næringsliv må kontinuerlig forholde seg til produksjon av varer og tjenester fra land som har stor tilgang på billig arbeidskraft og høy økonomisk vekst, noe som bidrar til å senke prisene på industrivarer fra arbeidsintensiv produksjon. Her ligger det både utfordringer og muligheter i en videre globaliseringsprosess. vår region preges av å være sentrum for olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel. den petroleumsrettede virksomheten i rogaland er en internasjonalt konkurransedyktig næringsklynge. gassen som ilandføres, gir tilgang på energi med store utviklingsmuligheter for forskning, industri og nye former for energibruk. 4

rogaland har også et av landets sterkeste miljøer innenfor maritime næringer og har et spesielt fortrinn innen de petro-maritime næringene. Som om ikke det var nok, er rogaland velsignet med klimatiske forhold, tradisjoner og et fagmiljø som gjør oss til et av landets fremste landbruksfylker. i rogaland har vi lenge arbeidet med vekst og verdiskaping knyttet til matog måltidsnæringen, og næringsmiddelindustrien har en sentral plass i fylkets næringspalett. i tillegg har vi entreprenørkultur, klimatiske forhold og en lang kystlinje som har gitt opphav til et blomstrende havbruksmiljø. dette kommer i tillegg til mottaket av fisk i tradisjonsrike fiskerihavner som egersund og Karmøy. rogaland har et moderne og konkurransedyktig næringsliv med et høyt teknologisk nivå og med internasjonale aktører. også i fremtiden vil rogaland være et av landets viktigste industrifylker. Hovedklyngene energi, maritim, landbruk og fiske/havbruk har skapt sterke og utfordrende lokale markeder for iKt-næringen og finansnæringen, slik at også disse er løftet fram teknologisk og kunnskapsmessig og er blitt ledende innenfor tilsvarende segmenter.


Preikestolen, Lysefjorden

Jæren

Stavanger

Haugesund

Rogaland har altså et knippe av sterke og innovative klynger i solid inngrep med den internasjonale kunnskapsutviklingen. Konkurranseevnen i fremtiden avhenger av hvordan vi nyttiggjør oss de ressursene vi har til rådighet, som ulike former for kapital, men også av drivere som nyskapingsevne, internasjonale trender og livskvalitet. Hallvard Ween,
regiondirektør NHO Rogaland

Rogaland er landets fremste eksportfylke og påvirkes av utviklingen i det internasjonale markedet. Rogaland har et moderne og konkurransedyktig næringsliv med et høyt teknologisk nivå og med internasjonale aktører. Også i fremtiden vil Rogaland være et av landets viktigste industrifylker. Sverd i fjell i Hafrsfjord, Stavanger.

5


Velkommen til Yrkesmessen 2013! Stavanger forum 13-14 november Utstilleroversikt


For mer info: www,yrkesmessen.no 7


Akademiet Sandnes Stand nr. 619

Framnes kristne vgs Stand nr. 611

LO/ Fagforbundet Rogaland Stand nr. 505

PO Box 3223 4398 Sandnes (+47) 51 90 55 30 kenneth.stevenson@akademiet.no www.akademiet.no

Vikøyvegen 280 5600 Norheimsund (+47) 56 55 05 00 Lisbeth Fredheim Oma lisbeth.oma@framnes.vgs.no www.framnes.vgs.no

Jens Zetlitztgate 21 4008 Stavanger (+47) 51 84 00 08 Kari Anne Stokdal Fagerland kari.anne.stokdal@fagforbundet.no www.fagforbundet.no www.lo.no

Anleggsgartner Bransjen Stand nr. 321 c/o Stangeland Maskin AS PO Box 21 4064 Stavanger Joar Løland jl@tsmaskin.no

Boreal Transport Norge AS Stand nr. 316 Klubbgt. 1 4013 Stavanger Inger Lise Reiestad inger.lise.reiestad@boreal.no www.boreal.no

byggmesterenes service - og opplæringskontor - bsok Stand nr. 423 Engelsminnegt. 38 4008 Stavanger (+47) 51 52 42 00 Karl W. Sandvig kws@bsok.no

Byggopp Rogaland AS Stand nr. 431 Bygg og Anleggsteknikk Bjødnabeen 10 4031 Stavanger (+47) 51 95 03 25 Gaard E. Gramstad geg@byggopp.no

Fiskerifaglig opplæringskontor Stand nr. 307 PO Box 16 4161 Finnøy (+47) 51 71 45 09 Karina Eike karina@ffor.no

Forsvaret Stand nr. 600 Vernepliktsverket, KNM HH, Madlaveien 345 4045 Hafrsfjord (+47) 51 34 74 93 Kenneth Thidesen kthidesen@mil.no www.forsvaret.no

Fylkesmannen i Vest-Agder Stand nr. 609 PO Box 513, Lundsiden 4623 Kristiansand (+47) 38 17 68 15 Kari Skogen fmvaksk@fylkesmannen.no www.fivai.no

Lyse Energi AS Stand nr. 325 PO Box 8124 4069 Stavanger (+47) 51 90 80 00 Mei Lee Marshall firmapost@lyse.no

GDF Suez E&P Norge Stand nr. 412

Maritimt opplæringskontor og Skoleskipet Gann Stand nr. 329

Vestre Svanholmen 6 4313 Sandnes Åse Sørskår ase.helland.sorskar@gdfsuezep.no www.gdfsuezep.no

c/o MS Gann Tømmerodden 4077 Hundvåg (+47) 51 85 48 76 Leif Arne Kalleland marked@gann.no

Gjennestad vgs Stand nr. 614 Gjennestadtunet 10 3160 Stokke (+47) 33 36 36 00 Arne-Olav Klevsgård post@gjennestad.no www.gjennestad.no

Jernbaneverket Stand nr. 434 Stortorvet 7 0106 Oslo Yvonne S. Nabben postmottak@jbv.no www.jernbaneverket.no

Kverneland Group Operations AS Stand nr. 418 4355 Kvernaland (+47) 51 42 94 60 Inger Vaktdal inger.vaktdal@kvernelandgroup.com

KVS BYGLAND Stand nr 612 4745 Bygland (+47) 37 93 51 18 post@kvs-bygland.no www.kvs-bygland.no

KVS - Lyngdal Stand nr. 606 Rosfjord 4580 Lyngdal (+47) 38 33 06 00 Andreas Kjøndal a.kjondal@kvs-lyngdal.no www.kvslyngdal.no

NLM vgs. Stand nr. 618 Lundeneset 5582 Ølensvåg (+47) 53 77 51 00 Andreas C. Våge post@nlmvgs.no

Noroff vgs. Stavanger Stand nr. 607 Bergelands gt. 30 4012 Stavanger (+47) 51 91 71 00 Anders Innvær anders.innvaer@noroff.no www.noroff.no

Opplæringskontor Industrifag - OFIR Stand nr. 407 Bjødnabeen 10 4031 Stavanger (+47) 51 95 03 42 Ove Johan Aklestad oja@ofir.no www.ofir.no

Opplæringskontor for Elektrofag Stand nr. 320 Bjødnabeen 10 4031 Stavanger (+47) 51 95 03 77 Kjetil Larsen kjetil@ofel.no www.ofel.no


Opplæringskontor for Frisørfag, Sør-Rogaland Stand nr. 428 Bjødnabeen 10 4031 Stavanger (+47) 51 95 03 57 Inghild H. Aklestad iha@noh.no

Opplæringskontor for oljerelaterte fag Stand nr. 411 Bjødnabeen 10 4031 Stavanger Hanne Grethe Kvamsø hgk@oof.no www.oof.no

Opplæringskontor for salg og service Stand nr. 312 Bjødnabeen 10 4031 Stavanger (+47) 51 95 04 02 Kerstin Rossavik Lunde kerstin@noh.no www.ossr.no

Opplæringskontoret i Stavanger kommune Stand nr. 501 P O Box 8001 4068 Stavanger (+47) 51 50 86 25 Wenche Sunde Gilje wsgilje@stavanger.kommune.no

Opplæringskontoret for matfagene Stand nr. 432 Bjødnabeen 10 4031 Stavanger (+47) 51 95 03 52 Eva Grøsfjeld mat.drikke@noh.no

Rog. Bilbransjes opplæringskontor AS Stand nr. 403 Bjødnabeen 10 4033 Stavanger (+47) 51 95 03 32 Hans Petter Bø hpb@rbo.no www.rbo.no

Sandnes kommune Stand nr. 513 PO Box 284 4305 Sandnes (+47) 51 97 53 00 Kari Winther Malde kari.w.malde@sandnes.kommune.no

Statoil ASA Stand nr. 416 4035 Stavanger (+47) 51 99 00 00 Øyvind Berg oivb@statoil.com www.statoil.com

Stavanger Dysleksi Stand nr. 615 P O Boks 8731, Youngstorget 0028 Oslo (+47) 942 78 969 Gunn Kristin Sperrevik gunnki@hotmail.com www.dysleksiforbundet.no

UTDANNINGSPROGRAMMENE VED DE FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLENE Disse skolene vil være de representerte: Bergeland, Bryne, Dalane, Gand, Godalen, Hetland, Jåttå, Randaberg, Rygjabø, Sandnes, Sola, St. Olav, St. Svithun, Stavanger katedralskole, Stavanger offshore tekniske skole, Strand, Time, Vågen og Øksnevad.

Tekna/Nito Stand nr. 622 Tekna - Teknisk naturvitenskapelig for. 4036 Stavanger (+47) 51 83 24 18 Ilse Ros ilse.ros@tekna.no

Tveit vgs Stand nr. 610 Hinderåvåg 5560 Nedstrand (+47) 52 77 48 50 Cecilie Horn kontor@tveit.vgs.no

Ungt Entreprenørskap Rogaland Stand nr. 518 (+47) 981 16 330 Vibecke Lykke Olsen vibecke.lykke.olsen@ue.no

Universitetet i Stavanger Stand nr. 626 4036 Stavanger (+47) 51 83 10 00 Susanna King susanna.king@uis.no www.uis.no

WANG Toppidrett Stavanger AS Stand nr. 603 Rektor Steens Plass 1 4010 Stavanger (+47) 51 84 07 00 Jan Helge Ueland jhueland@wang.no www.wang.no

• Helse & oppvekstfag Stand nr. 509

• Service & Samferdsel Stand nr. 308

• Idrettsfag Stand nr. 517

• Studiespesialisering Stand nr. 504

• Medier- og kommunikasjon Stand nr. 420

• Tilrettelagt Stand nr. 437

• Bygg & Anleggsteknikk Stand nr. 427

• Musikk, dans og drama Stand nr. 303

• Design & Håndverk Stand nr. 424

• Naturbruk Stand nr. 311

• Elektrofag Stand nr. 324

• Restaurant & Matfag Stand nr. 436

• TIP Stand nr. 400


Få med deg faktarommene! To ganger daglig kan du få med deg disse faktarommene. Programmet er likt begge dagene og hvert foredrag varer 20 minutter. Alle velger to faktarom for sitt besøk. Elevene melder seg på med egne sms-koder som er sendt til skolene på forhånd. Sal 2 Sal 1 Sal 3 Sal 4 Sal 5 Mange greiner

09.00/ innen anleggs11.30 gartnerfaget

Helse- og oppvekstfag

Anleggsgartnerbransjen

Følg dine egne

09.30/ spor og bygg en 12.00 grønn hverdag.

Andreas Wahlshow (realfag)

Vi trenger ny energi!

Tekna/NITO

Lyse Energi

Lyngdal KVS

Bygg- og anleggsteknikk

Studiespesialisering

Elektrofag

10.30/ 13.00

Service og samferdsel

Arbeidsmarkedet i 2018

11.00 / 13.30 Velg smart!

Se verden mens du går på skole FIVAI

Jernbaneverket

Vil du litt mer? 10.00/ 12.30 Søk Akademiet

Stud.spes, naturbruk, idrett og IKT i godt miljø

Restaurant- og matfag

Muligheter i Statoil

Idrettsfag

Naturbruk

Teknikk og industriell produksjon/TIP

Musikk, dans og drama

Bli noe på UiS

Studiespesialisering med formgivingsfag

Medier og kommunikasjon

Studiespesialisering

Universitetet i Stavanger

NAV

Design og håndverk

Stavanger kommune trenger flere fagarbeidere Stavanger kommune

Postboks 130, 4001 Stavanger | rogfk.no


agder vitenSKaPSaKadeMi

medIsInske studIeR I POlen poznAn unIverSIty oF MedIcAL ScIenceS, poznAn PUMS er et av Polens aller beste medisinske universiteter med 1000 internasjonale studenter. • fysioterapi – 3 år • tannlege – 5 år • medisin – 6 år • farmasi – 6 år • medisin – 4 år COLLegIum meDICum, NICOLauS COPeRNICuS uNIveRSItY, bYDgOSZCZ Collegium Medicum er et anerkjent universitet med god oppfølging av den enkelte student. CM har et trivelig studentmiljø med ca. 160 skandinaviske studenter. • medisin – 6 år

MedISInSke StudIer I poznAn eLLer BydgoSzcz gIr deg: • utdanning av høy kvalitet • all undervisning på engelsk • Rimelige bo- og levekostnader • Stipend og lån fra Lånekassa • et godt studentmiljø med samhold og trivsel • en studietid med mange spennende opplevelser • variert praksis på universitetssykehus • Internasjonal erfaring og kulturforståelse • grunnlag for autorisasjon i Norge etter turnustjeneste/praksis. agder vitenskapsakademi veileder deg fra søknad til studiestart, som er om høsten. Søk gjerne allerede fra november. for mer informasjon: www.medicalstudies.no facebook.com/agder.vitenskapsakademi Kontakt: agder vitenskapsakademi, Kristiansand (+47) 38141475/38141957 poznan@uia.no cm-byd@uia.no

11


StUdieForBeredende/StUdieSPeSialiSering

GeneRell elleR sPesIell studIekOmPetAnse IdrettSFAg du som velger idrettsfag bør like å arbeide med teoretiske fag, men du må også være glad i trening og fysisk aktivitet. Skolene kan spesialisere seg på idretter, så du kan ikke få alle tilbud overalt. Men generelt kan du velge fordypning innen programfagene toppidrett, breddeidrett, friluftsliv og lederutvikling. avhengig av skolens tilbud, kan du også velge programfag fra andre studieforberedende utdanningsprogram. Fylkeskommunen kan bestemme at inntil halvparten av vg1 elevene skal tas inn på grunnlag av dokumenterte ferdigheter eller opptaksprøve. dersom dette gjelder i fylket ditt, vil du få nærmere informasjon om det. Utdanningsprogrammet gir generell studiekompetanse og mulighet for videre studier ved høyskoler og universiteter. det gir også grunnlag for å ta på seg trenerjobber innenfor idretts- og friluftsliv, spesielt innenfor barneidrett. MuSIkk, dAnS og drAMA du som velger musikk, dans og drama bør i utgangspunktet ha evner og anlegg for det programområdet du ønsker å fordype deg i. det er en fordel om du behersker et instrument eller en form for dans eller drama før du begynner. i tillegg bør du like å arbeide med teoretiske fag.

avhengig av skolens tilbud, kan du også velge programfag fra andre studieforberedende utdanningsprogram og programfag fra andre programområder i eget utdanningsprogram. Fylkeskommunen kan bestemme at inntil halvparten av vg1 elevene skal tas inn på grunnlag av dokumenterte ferdigheter eller opptaksprøve. dersom dette gjelder i fylket ditt, vil du få nærmere informasjon om det. Utdanningsprogrammet gir generell studiekompetanse og mulighet for videre studier ved høyskoler og universiteter. Ønsker du å fortsette høyere utdanning innenfor kunstfagene musikk, dans eller drama, har mange av de aktuelle høyskolene praktiske opptaksprøver reALFAg dette programområdet gir deg generell studiekompetanse, og best mulighet til å oppnå spesiell studiekompetanse med fordypning i matematikk og andre realfag. det gir deg grunnlag for å søke forskjellige studier ved høyskoler og universiteter, for eksempel innen realfag og medisin og i naturvitenskapelige og teknologiske fag. du bør være glad i å lese og arbeide med krevende teoretiske fag. videre bør du ha interesse, evner og anlegg for matematikk og realfag.


Studiespesialisering du som velger studiespesialisering bør i utgangspunktet like å arbeide med teoretiske fag. velger du programområde for formgivingsfag, bør du ha estetisk sans og kreative evner og anlegg. Første året kan du velge å starte med bare fellesfag. andre året velger du fordypning innen ett av programområdene formgivingsfag, realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. du kan også velge å starte med fordypning i formgivingsfag allerede fra første året.

STUDIEFORBEREDENDE/ STUDIESPESIALISERING

STUDIEFORBEREDENDE/ STUDIESPESIALISERING

avhengig av skolens tilbud, kan du også velge programfag fra andre studieforberedende utdanningsprogram og programfag fra andre programområder i eget utdanningsprogram. Utdanningsprogrammet gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter. alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse. Les mer på: www.vilbli.no - www.muligheter.no - www.realfag.no www.velgriktig.no - www.nav.no - www.sola.vgs.no - www.akademiet.no www.nlmvgs.no - www.tryggheim.no - www.fivai.no - www. sauda.vgs.no www.yrkesmessen.no

dette Bør du vIte oM utdAnnIngSvALget For elever - læreplanmål: gå til www.muligheter.no velg: utdanning –> Studiespesialisering–> Læreplanmål - oppgaver For lærere - kompetansemål: gå til www.muligheter.no velg: utdanning –> Studiespesialisering –> For lærere - kompetansemål

13


På Sola vgs kan man også velge flyfag.

SOLA VGS

BedRe Rustet FOR FRemtIden Henning thorvaldsen (16) og ruben Skadberg (18) er veldig fornøyde over at de valgte å utdanne seg på Sola vgs. dette er en skole hvor alle blir sett og får god veiledning. Samtidig er arbeidsmiljøet veldig godt blant elevene og lærerne. Henning og ruben er enige i at læringskurven har steget kraftig etter de begynte på skolen. – Jeg tror aldri jeg har lært så mye som jeg har gjort her på Sola vgs, og føler at utviklingskurven har steget mye. Målet er å jobbe i oljevirksomheten, og da er det en god begynnelse å gå vg1 teknikk og industriell produksjon (tiP) her på Sola vgs, forteller Henning. Både Henning og ruben bor på Sola, så det er ikke langt til skolen. om man bor litt utenfor så er ikke det noen krise. Skolen har gode bussforbindelser til og fra skolen. god oppFøLgIng Henning legger ikke skjul på at lærerne på skolen er veldig flinke, og at alle går godt overens med hverandre i klassen. en tidligere lærer anbefalte Henning å starte på Sola vgs. Både fordi skolen gir god oppfølging, og har de fagene han trengte for å gå videre på det han ønsket. 14

– i åttende klasse fikk jeg spesialundervisning fordi jeg fikk borrelia. niende og tiende klasse gikk jeg på medisiner og kunne ikke følge hele undervisningen. etter jeg begynte på Sola vgs ble jeg mye bedre, og jeg kan nå følge undervisningene som normalt, sier Henning. ruben som går idrettsfag i 2iFa mener også at Sola vgs er den beste skolen å gå på. Skolen arrangerer flere turer slik at elevene være med på mange minnerike opplevelser. dessuten er han svært fornøyd med gymsalen som er rett ved siden av undervisningslokalene. – vi har en stor fordel ved å gå på Sola vgs. det er en middels stor skole, og man får mer hjelp og veiledning her. lærerne bruker rett og slett mer tid på deg. det har jeg fått mye igjen for, sier ruben. SoLId grunnLAg etter tre år på Sola vgs sitter man igjen med mye kunnskap om faget man har studert. lærerne gjør deg klar for arbeidslivet eller gir deg et solid grunnlag for å studere videre innenfor det faget man har valgt. ruben er usikker på hvor veien går videre, men han er ganske sikker på at det kommer til å være noe som involverer idrett. – enten så vil jeg jobbe eller studere mer. Jeg føler meg uansett godt forberedt til å få meg en jobb innenfor idrett. Sola vgs har innholdsrike undervisningstimer, forteller ruben.


Rogaland

Skolen er kjent for å ha et godt miljø blant elevene.

Sola videregående skole er en stor kombinert skole med utdanningsprogram for Studiespesialisering, idrettsfag, elektrofag, og teknikk og industriell produksjon. Skolen har også landslinje for flyfag og egne tilbud for minoritetsspråklige elever. i tillegg er Sola vgs fokusskole (naFo) for undervisning for elever med minoritetsspråklig bakgrunn.

Studiespesialisering

Sola VGS

Skolens lærere bruker it`s learning som lMS-plattform. det betyr at iKt er en viktig del av din skolehverdag. det er alltid en PC ledig for deg enten i studieverkstedet, på biblioteket eller andre datarom om du ikke skulle ha din egne bærbare tilgjengelig.

Det er gode bussforbindelser til skolen

Henning som har to år igjen på skolen har det veldig klart for seg hva han vil videre. Planen er å gå to år i lære innen oljebransjen og bli prosessoperatør. etter utdanningen fra skolen holder han også kortene åpne til å studere ingeniør.

Skolebygget er stort og åpent med rommelig kantine og trivelige fellesarealer hvor det er hyggelig å slå av en prat eller finne et rolig sted for å gjøre skolearbeid. vi som er ansatt på skolen er opptatt av å gi god og utfordrende undervisning og veiledning til hver enkelt elev, og lage et felles skolemiljø som er både spennende og trygt.

– Jeg har mange muligheter med den retningen jeg har valgt. Skolen har alt av utstyr og maskiner som man lærer å bruke. Sola vgs gir deg en god trygghetsfølelse. det er alltid noen man kan gå til hvis man lurer på noe, sier Henning.

Vi har en stor fordel ved å gå på Sola vgs. Det er en middels stor skole, og man får mer hjelp og veiledning her. Lærerne bruker rett og slett mer tid på deg. Det har jeg fått mye igjen for.

Sola videregående skole

Kontakt: åsnutveien 51, 4050 Sola (+47) 51 71 84 00 sola-vgs@rogfk.no

www.sola.vgs.no 15


AKADEMIET

FOR deG sOm vIl lItt meR! akademiet er landets største privatskole med 2200 plasser i seks byer. Skolen er kjent for sine tilfredse elever og motiverte og godt kvalifiserte lærere, som stiller opp også utenfor undervisningstiden. – akademiet er en videregående skole med høy trivsel og gode resultater, sier rektor Harald Unneland dyngen. Han leder akademiet i Sandnes, en videregående skole som er offentlig godkjent, har statsstøtte og gir generell studiekompetanse for høyere utdanning. Skolen er åpen fra 7.30 til 22.00, og elevene oppfordres til å bruke skolen utenfor undervisningen – til å jobbe sammen om oppgaveløsning. lærerne er tilgjengelige for å hjelpe elevene i de enkelte fag. det er lagt inn ekstraundervisning i matematikk, spansk og i realfagene. – lærerne følger opp elevene tett og oppdaterer foreldrene på elevenes utvikling, sier dyngen. ALLe FÅr MAcBook AIr akademiet er pilotskole for apple norge, og ved skolestart får elevene utdelt hver sin MacBook air med fullversjonen av adobe Master Collection inkludert. Programpakken

16

er det ultimate verktøysettet for design av trykksaker, e-bøker, websider og interaktivt innhold. de kan også sertifisere seg i Final Cut. 18 år gamle runa Bårdsgård fra ganddal og 18 år gamle gyri reiersen fra Sviland går tredjeåret på studiespesialiserende på akademiet i Sandnes. de kan fortelle at det er høyt snitt på elevene som blir akseptert på skolen, noe som gir ekstra motiverte og fokuserte elever. – Fordi akademiet er en privatskole, var jeg litt bekymret for at miljøet skulle være snobbete, men der tok jeg helt feil. Skolen er full av forskjellige elever som er opptatt av å lære, sier gyri. Begge jentene er fulle av lovord om sin nye skole. – vi har strukturerte og motiverte lærere, og alt virker veldig organisert og planlagt. de teknologiske verktøyene vi bruker i undervisningen, fungerer veldig godt, sier de. gode ekSAMenSkArAkterer akademiet jobber hele tiden for at skolene skal være best mulig. Skolen stiller som absolutte krav til lærerne at de skal være engasjerte og godt kvalifiserte. til gjengjeld blir lærerne kontinuerlig kurset for å holde et faglig høyt nivå.


Rogaland

Akademiet er både en privat videregåendeskole med statsstøtte og en privatistskole. Studieplasser innenfor media og kommunikasjon, service og samferdsel, iKt-fag, påbygg og studiespesialisering.

Studiespesialisering

Akademiet

akademiet i langgata i Sandnes har rundt 300 elever fordelt på tre årstrinn og tilbyr studiespesialisering og medier og kommunikasjon. Skolen har jevnlige evalueringer av lærerne, hvor elever må gi dem mellom 1 til 6 i score på undervisning, forberedelse, presentasjon og andre faktorer. veldig mange ligger mellom 5 og 6, ifølge skolen. Matematikk r2 og fysikk 2 har et høyt eksamenssnitt (4,83-5,0), og det forteller om et imponerende nivå på elevene. eFFektIv SkoLe gyri og runa synes ikke prisen på skoleåret er høy. tvert imot mener de at de får mer igjen enn om de hadde gått på offentlig skole. rektor dyngen har en forklaring på dette. – vi har en effektiv administrasjon og mange elever og kursdeltakere, noe som gir oss muligheten til å yte ekstra. Som elev på akademiet videregående Skole får du mer enn på en offentlig skole. i tillegg til Mac’en får elevene skolebøker, notatbøker, skrivesaker, skoletur og mye mer, sier dyngen. MedIA, pÅBygg og StudIeSpeSIALISerende akademiet er både en privat videregående skole med statsstøtte og en privatistskole. eksamen fra akademiet gir deg like rettigheter og muligheter som offentlig eksamen. Privatistskolen har 350 plasser på dag- og kveldsskole for de som trenger allmenn studiekompetanse eller ønsker å forbedre vitnemålet. i tillegg til skolen i Sandnes finnes akademiet i Bergen, drammen, Molde, oslo og ålesund. Skolen i Bergen åpnet høsten 2004, mens de fem andre startet i 2005. den videregående skolen er for elever med ungdomsrett. Skolen har 75 plasser på media og kommunikasjon, 16 plasser på påbygning til generell studiekompetanse og 183 plasser på studiespesialisering. en stor andel av elevene velger realfag med fokus på matematikk, fysikk, kjemi og biologi. akademiet har tradisjon for å sende godt forberedte studenter inn på ingeniør- og legestudiene ved landets universiteter.

Kontakt: akademiet vgs, avd. Sandnes langgt 1 Postboks 3223, 4398 Sandnes (+47) 51 90 55 30 sandnes@akademiet.no

www.akademiet.no 17


NLMVGS

venneR OG mInneR FOR lIvet Fotballbane, basketbane, håndballbane, sandvolleyballbaner, klatrevegg og styrkerom. alt bare et steinkast unna. legg til naturskjønne omgivelser, venner for livet og en spennende skolegang, og du har oppskriften på tre herlige år på Kvitsund gymnas, en nlMvgs-skole i telemark.

SkoLe For ALLe elevene kommer fra hele landet til den idylliske skolen i Kviteseid kommune. noen med kristen tro, andre uten. du trenger nemlig ikke å være kristen for å gå på nlM-eide skoler, men vise toleranse for at både skole og flere av medelevene har et kristent livssyn. ida Sofie sier kristendom selvsagt er en betydelig del av skolen, men at det er opp til hver elev å bestemme hvor mye tid man vil vie.

– Jeg har alltid hatt lyst til å gå på internatskole. det er spennende og blir en fin overgang til man skal flytte hjemmefra.

– Hver morgen holder læreren andakt. dette er obligatorisk for alle. ellers har vi mulighet til å delta på andre samlinger, men disse er helt valgfrie.

– i tillegg har jeg ei storesøster som har gått her og fortalte meg mye fint om skolen, noe som gjorde at jeg bare ble enda sikrere på at det var her jeg ville tilbringe de videregående årene mine, svarer førsteårseleven ida Sofie vegge (16) på spørsmålet om hvorfor hun valgte nettopp Kvitsund. at hun kom til et helt ukjent område med mange fremmede mennesker tok hun bare som en utfordring. – Jeg var jo litt spent da jeg kom med flyttelasset og skulle sjekke inn på internatet, mimrer ida Sofie. – du må bare tenke at de fleste andre er i samme situasjon som deg. like spente, like nye. Heldigvis går det ikke lang tid før man blir kjent med noen, og vips har du venner for livet. 18

vASSer I AktIvItetStILBud einar ekenes (17) er en annen som har valgt å gå videregående på Kvitsund gymnas. Han har nettopp gjort seg ferdig med sitt andre år på skolen, og er i gang med forberedelsene til det tredje og siste året. etter to år her kunne han nok sittet i timevis og ramset opp ulike grunner til å velge Kvitsund, men nøyer seg foreløpig med én; det sosiale. – det er helt genialt, for å bruke det ordet. du får venner umiddelbart. Forskjellen mellom offentlige skoler og nlMvgs-skoler med internat, er jo at du blir godt kjent med alle medelevene etter skoletid. du omgås og henger jo med dem store deler av fritiden din, forteller einar engasjert.


Rogaland

Kan du tenke deg å prøve en litt annerledes videregående skole? Prøv nlM vgs! Mye er likt som i offentlige skoler, og en del er annerledes.

Å reise på utflukter er sosialt og gøy!

nlM vgs er 9 kristne internatskoler som er eid av norsk luthersk Misjonssamband (nlM). Hos oss kan du bo sammen med andre ungdommer i et trygt internatmiljø. du trenger ikke være kristen for å gå på skolene, men både undervisning og fritid vil preges av at ansatte og en del elever er kristne. Skolene gir videregående opplæring, og gir samme studiekompetanse som tilsvarende offentlige skoler.

Studiespesialisering

NLM VGS

dette er skolene våre fra nord til sør:

På NLmvgs får man virkelig venner for livet.

ida Sofie meddeler at man nærmest kan velge og vrake i aktiviteter etter skoletid.

• nordborg vgS • val vgS • vestborg vgS • Sygna vgS • Kongshaug musikkgymnas • lundeneset vgS • Kvitsund gymnas • tryggheim vidaregåande skule • drottningborg vgS

– Her finnes det noe for alle. Fotballag med egen supporterklubb, volleyballag, basketballag, turngruppe og klatreklubb. For ikke å nevne den fantastiske naturen med vann og fjell som omkranser skolen. verken ida Sofie eller einar er i tvil om at Kvitsund er skolen å velge. – Man må bare oppleve det for å forstå hvor kjekt det er her, sier einar før ida Sofie avslutter. – gjør som elever fra hele landet har gjort. Send søknaden til en eller flere av de ni nlMvgs-skolene. du vil ikke angre, smiler hun.

Ida Sofie og einar angrer ikke på skolevalget!

Du får venner umiddelbart. Forskjellen mellom offentlige skoler og NLMvgs-skoler med internat, er jo at du blir godt kjent med alle medelevene etter skoletid. www.nlmvgs.no 19


TRYGGHEIM SKULAR

FORBeRedeR deG tIl ARBeIdslIvet

20

Henric lidegran (18) og esther Mattingsdal (17) skal begge begynne på sitt siste og tredje år på tryggheim vgs på nærbø. de er ikke i tvil om at tryggheim vgs har vært det rette skolevalget for dem. ikke bare har de fått venner for livet, men de har også hatt to lærerike år som har gjort dem klar for den store verden.

får bruke det man har lært i klasserommet. Mens man er i praksis har man nær kontakt med en lærer fra skolen.

Henric hadde lyst til å jobbe med mennesker og fokusere på ungdommer når han blir eldre. Han mener at når ungdommer har det vanskelig, så er det godt å ha noen å støtte seg til. Både i første og andre klasse får tryggheimelevene på helse og oppvekstfag prøve seg i praksis. det har vært givende.

Men det er ikke bare fagene som skaper et bra inntrykk. På tryggheim vgs. kan man utforske troen. alle må delta på morgenandakten. 18-åringen og 17-åringen forteller at miljøet på skolen er veldig bra. Man blir tatt inn i varmen fra og med første skoledag.

– Jeg har lært enormt mye i fagene og praksisen har forberedt meg på jobb i fremtiden. tryggheim vgs. er en god skole å gå på fordi lærerne og elevene har god kontakt med hverandre. På internatet hvor jeg bor er det alltid noen jeg kan prate med - både venner og lærere, forteller Henric.

– Hvis man har lyst å gå helse og oppvekstfag, anbefaler jeg folk å velge tryggheim vgs. Miljøet er helt topp. Man trenger ikke å stille for høye krav til seg selv. Her blir man godkjent akkurat som man er. dessuten ender man opp med en god og nyttig utdannelse, forteller esther.

InnHoLdSrIk prAkSIS lærerne på skolen er engasjert i hva elevene gjør, og da er det lett å bli motivert. i løpet av andre året har Henric og esther vært i praksis på en barneskole og i en barnehage. Her får man prøve seg i forskjellige situasjoner og man

nyttIge FAg I joBB og LIv Helse og oppvekstfag inneholder blant annet fag som kommunikasjon og samhandling, helsefremmende arbeid og yrkesutøvelse. ellers har vi fellesfag som norsk, engelsk samfunnsfag, historie og kristendom. Henric og

– det har vært kjempe gøy. Jeg føler jeg har fått mye ut av de to siste årene, både personlig og kunnskapsmessig. Under praksisen assisterte vi førskolelæreren og planla dagens opplegg for barna. vi fikk god tilbakemelding fra de ansatte, samt nyttig tips og grundig veiledning til å ta med oss videre, forteller esther.


Rogaland

tryggheim skular er en kristen skole, og vi legger vekt på å skape et aktivt og godt miljø der elevene skal være i fokus. tryggheim skal være et sted der det skal vøre godt å være og godt å lære. Nærbø og omegn har flotte turområder.

vi ønsker at du skal føle deg verdifull og trygg - samtidig som du får en meningsfull skolegang.

Studiespesialisering

Tryggheim skular

tryggheim ungdomsskole (2005) har flest elever fra Hå kommune, men har også elever fra mange av kommunane i omegn. tryggheim vgs (1983) tilbyr utdanningsprogrammene; Studiespesialisering, Helse- og oppvekstfag, elektrofag, Bygg- og anleggsteknikk og Påbygging til generell studiekompetanse.

Henric og esther forteller at man blir raskt kjent med de andre.

esther lærer hvordan man skal kommunisere med mennesker - og det er svært viktig i livet og i en jobbsammenheng. – På tryggheim vgs har vi stor medvirkning i hvilke fremføringer og prøver vi skal ha. vi får kommer med innspill og det er lov til å påvirke. lærene bryr seg virkelig om deg. Her ser de deg som en person og ikke en elev. vi blir sett, forteller Henric. Henric og esther presiserer at man trenger ikke å være troende eller bo på skolen for å gå på tryggheim vgs. Skolen tar i mot alle som har lyst å lære mer.

Jeg har lært enormt mye i fagene og praksisen har forberedt meg på jobb i fremtiden. Tryggheim vgs. er en god skole å gå på fordi lærerne og elevene har god kontakt med hverandre.

elevane kommer fra hele landet, men de fleste er fra rogaland, vest-agder og Hordaland. tryggheim vgs er ein av ni nlMvgs-skular. til sammen tilbyr disse skulene de fleste utdanningsprogrammene På tryggheim bor nesten halvparten av elevene i skolens internat. Standarden er god, og de aller fleste får bo på enerom. Hver internatbygning er delt opp i fløyer og hver fløy har: • egen stue der elevene kan samles på fritiden • vaskerom med vaskemaskin og tørketrommel • bøttekott med bøtter og vaskekost

Kontakt: tryggheim vidaregåande skole, tryggheimvegen 13 4365 nærbø 51 79 80 00 / 51798001 post@tryggheim.no

www.tryggheim.no 21


Hvorfor skal jeg dra? Du får utfordringer faglig og sosialt. Du lærer et nytt språk og en ny kultur. Du får venner for livet. Du får internasjonalt anerkjent eksamen. Du får større perspektiver. Du får god økonomisk støtte og store stipender. Du blir kjent med verden mens du studerer. Søknadsfrister: Frankrike 1. april • United World Colleges 1. februar


Rogaland

Studiespesialisering

FIVAI

FYlKeSMannen i veSt-agder

studIeR I utlAndet! verden er liten, og flere og flere velger å studere i utlandet. det kan dere gjøre på mange tidspunkt i utdanningsløpet, men hvorfor ikke tenke på det allerede på videregående nivå? da vil dere ha glede av det dere har lært så mye lenger! dessuten er det slik at jo tidligere dere får begynt å lære et fremmedspråk, desto større mulighet har dere til å bli virkelig gode i det nye språket. det er mye mer enn språk dere kan lære ved å ta studieopphold i utlandet. dere lærer også fagene på en annen måte enn hjemme, og andre fag. dere blir kjent med andre folks måte å leve på, og dere vil se vår måte å organisere livet på ikke er den eneste mulige. dere vil få gode ideer dere kan ta med hjem, og kanskje vil dere kunne bidra til nytenkning hjemme! dere blir også bedre kjent med dere selv. dere lærer å organisere deres egen hverdag, og dere får praktisk trening i toleranse og fleksibilitet. det er verdifull

kompetanse å være vant til å tilpasse seg nye situasjoner og nye mennesker. og dere får kompetanse i å reise. det er nyttig å kunne ta seg fram i verden. det er mange muligheter for deg som vil dra utenlands allerede på videregående nivå. det er mange erfarne utvekslingsorganisasjoner, det er flere videregående skoler som har spesielle opplegg. Fylkesmannen i vest-agder har en spesielt hyggelig landsdekkende oppgave. vi skal informere om og administrere opptak av elever til skoleplasser i Frankrike og på United World Colleges. gå inn på nettsiden vår Fivai.no og se hvilke tilbud vi har. dette er skoleplasser med god oppfølging og gode stipendordninger. lykke til med deres utdanningsvalg! vennlig hilsen Kari Skogen Seniorrådgiver Fylkesmannen i vest-agder

www.fylkesmannen.no/va 23


G l A v s G n I n n A d ut

a et t l a M SK o S g til de

d il me l p e t te og e j h rå resat ine n s ke er fo o m ø iktigste e t m e d d o g s e g v k , man snak av de i d e re et er lgene. To lt sikker t å g jøre v r at du D r va r he s k e r r e t t e fo k o l e n egne disse u ha u øn l s Jeg r tor? t mange skolen. D m hva d t mye ti ngdoms s gir r i l o b e u g l e om a å å u å t l s t P d er, når e spørsm siste. N , foresa ar også dt valg . ngsvalg g e r n i ø j t r du g fått dett ere i de plæring len h e ta et go utdanni e opplæ sjekt l o a k k s s p o Hva t du har e og oft ående o e, store kunn tt faget eregåend e hatt pr or å skal a g er st ha skj vid er f t n u a e a med r, og oft ke videre det før else og d v r k h h har ulig e r du u ha nn ikt i sø vis gang i n n s å e n d e h a i r d e g m e re o g d nar t nnsynlig ige utda d d s e o u m g d tid e vid ale e re g om g s ka l t t e e r s a f re m å v i d p n i n g s l i g h e t e n i e re s a m t p m e o d u dy rr gs tar og nnin i l fo r like m t en ka din. t du utda oksne t ve de u n at valge . t e h r e et e ø v r a å r id uligh g å t heter. Vi jelpe p er t ogs ntaktlæ i l arbe e k få m er, og k o g s h i k k l n i u / n u s a d n a v e vil g som nge m n vi k være g i ve r . Her opplærin du er kan det er ma deg , me e på hva ine råd esse er e t m Det r t d d s k n o e e n e f e a et sid gp t fr t Yrk deregåe med e d e valg, ke ta valg gheter o velge u r b i å Nå e e hva v kan job tid. li k s kan i vise mu t for deg u or l æ re l t i l å y r ke r d å e ar f d u eller t me ansv erere ak evner. v i l k e e d s ko l e r h æ a d v e h r 27 vi kan sser og gm ger. mun a ferdi e kom ng . Vi h 00 lærlin ds i nt e r e k l i y 5 r f rå 5 æ l g g land opp elever o re o Roga gående l æ re n o e n av 0 , 0 r 0 e e ev re 16 vide e skoler, er du el ved å vis d g ff gåen ssen tre jelpe de h e on, På m som kan masj e r e . infor svare e g n giv e e d t til å skal ghe affe re d t muli l å sk ivt ti re forbe jen: Hva t k a en ed ig da b mess mer Bruk du er en om kom ? s n t til slik a rsmålet lir vokse l y k ke b pø n, og . e p å s re n å r d u s s ing me jø plær Yrkes du g k på ående op ø s e tb re g vide t god H a e a l g e t av v med g ærin l p p or o tør f d i re k s e k l d - Fy une Lo l a n omm Joar ke s k l y f land Roga


HØYERE UTDANNING

HØYERE UTDANNING

Hvorfor ta høyere utdanning ? For de fleste er det en selvfølge å lære og utvikle seg videre når videregående skole er overstått. Mange spesialiserer seg videre på jobben, men du kan også velge å utdanne deg på en høyskole eller et universitet. Med allmenn studiekompetanse har du et solid grunnlag for å følge dine faglige interesser, enten du er opptatt av naturvitenskap og matematikk, språk, samfunn og historie, eller filosofi , kunst og litteratur. Høyere utdanning kan også rette seg mot et spesielt yrke, for eksempel lærer, sykepleier, advokat eller lege. Forskjellene mellom høyere utdanning og praktisk fagutdanning dreier seg om teori og praksis. Mens høyere utdanning fokuserer på faglig forståelse og innsikt, gir fagutdanningen praktiske kunnskaper og ferdigheter til å gjøre en spesiell jobb. Med høyere utdanning får du gradene bachelor eller master. Med mastergrad får du de høyeste jobbene i arbeidslivet, men bachelorgrad er nok til å kunne velge bredt mellom mange yrker og bransjer. Høy utdanning er verdifullt, også i form av høyere lønn. Hvis du velger å studere ved et universitet eller en høyskole, får du sjansen til å utvikle deg som menneske gjennom faglig fordypning, forståelse og metodisk dyktighet. det er dette som kan kalles dannelse – å sette det menneskelige inn i en større sammenheng. Les mer på: www.utdanning.no - www.muligheter.no - www.poznan.ula.no www.kir.no - www.kib.no - www.eiendomsmegler1.no - www.kartverket.no www.ka.no - www.kir.no

dette Bør du vIte oM utdAnnIngSvALget For elever - læreplanmål: gå til www.muligheter.no velg: utdanning –> Høyere utdanning –> elevoppgaver

27


eiendoMSMegler 1

stYR dIn eGen HveRdAG Sunn økonomi, stor befolkningsvekst og et hett boligmarked. tiden er inne for å bli eiendomsmegler. det finnes millioner av årsaker til menneskers karrierevalg. enkelte lar seg lokke av lønn, noen av kjendisstatus mens andre velger jobbsikkerhet. For Svend tjelta - eiendomsMegler 1 Sr-eiendom aS - ble karrieredrømmen sådd i niende klasse. anledningen? noen spennende arbeidsdager sammen med onkelen hos eiendomsMegler 1. – For å si det slik, makulering av papir er utrolig spennende når man er 14 år og det ga helt klart mersmak, spøker han før tonen blir litt mer alvorlig: – det som tiltrakk meg mest til eiendomsmegleryrket var nok stemningen og samholdet på kontoret. akkurat det husker jeg godt. dessuten får man jo truffet utrolig mange kjekke og ikke minst interessante mennesker. For en sosial type er jo dette yrket midt i blinken, smiler Svend. en uBeSkrIveLIg FøLeLSe det gikk nesten åtte år fra tenåringen Svend uskyldig besøkte eiendomsMegler 1 for første gang til han tok steget inn på samme kontor igjen, dog da som ferdig skolert eiendomsmeglerfullmektig. tre år på Høgskolen i telemark var fullført, sommerjobber i eiendomsMegler 1 28

unnagjort og eiendomsmeglerkarrieren kunne starte for fullt. Karrieredrømmen var oppnådd. – det var herlig å kunne ta fatt på de første arbeidsdagene her. Selv om man ikke får starte å megle direkte etter utdanningen, var det likevel godt å vite at jeg var på god vei mot målet. etter en periode med opplæring i de forskjellige aspektene ved yrket, fikk jeg jo til slutt mine første oppdrag, forteller Svend fornøyd. Siden har han ikke sett seg tilbake. På spørsmål om hvor mange salg han minnes å ha gjort den siste tiden kommer han, etter litt betenkningstid vel og merke, med et imponerende tall: – 47 på de siste åtte månedene. det blir vel rundt godt over hundre. da snakker vi godt over hundre millioner. det blir det penger av. likevel er det ikke pengene som driver den entusiastiske karen fra tjelta like utenfor Sandnes. – den følelsen jeg får når jeg selger et objekt er ubeskrivelig. Spesielt hvis det er et objekt som har vært vanskelig å selge. nettopp det er et kick uten like, og jeg tror nok mange eiendomsmeglere kjenner seg igjen. det er ikke sjelden det blir et høylytt jubelbrøl etter et salg, ler han.


Rogaland

eiendomsMegler 1 er Sør- og vestlandets ledende meglerforetak med 31 kontorer og over 220 ansatte. virksomheten omfatter megling av bruktbolig, nybygg, boligutleie samt et bredt tilbud mot markedet for næringseiendommer.

Høyere utdanning

Eiendoms Megler 1

i 2012 omsatte vi ca 7500 boliger i vårt markedsområde: agder, rogaland og Hordaland. eiendomsMegler 1 er en del av SpareBank 1 Sr-Bank, og som en del av regionens ledende finanskonsern føler vi et spesielt ansvar for å stimulere til økt vekst og trivsel.

StørSt I LAndet å være ansatt i eiendomsMegler 1 anser Svend som en stor trygghet. ikke bare fordi eiendomsmeglerforetaket er godt rustet med Sparebank 1-alliansen i ryggen, men også fordi eiendomsMegler 1 er landets største aktør og omsetter 25.000 eiendommer i året. Han legger ikke skjul på at han føler han gjort et smart valg. – vi er uten tvil den største aktøren i Sandnes og er ansvarlig for over førti prosent av salgene i området. vi vokser jevnt og det føles som en tillitserklæring til både merkevaren og oss eiendomsmeglere. det er åpenbart at vi gjør noe riktig, sier Svend før han understreker at han ikke hviler på laurbærene av den grunn. – Som eiendomsmegler er det hardt arbeid som gjelder. dette er absolutt ikke et åtte til fire-yrke. Står man på finnes det ikke grenser for hva man kan oppnå som eiendomsmegler, også som ung.

www.eiendomsmegler1.no 29


Julianne Karlsen og Ola gullaksen. foto: Sissel Kanstad

KartverKet SJØdiviSJonen

JOBB FOR sIkkeRHet tIl sJØs i nyhetene har du sett dramatiske bilder av havarerte skip og døde sjøfugl i oljesøl. de ansatte i Kartverkets sjødivisjon jobber for at slike katastrofer ikke skal skje. Hver dag året rundt seiler Kartverkets fartøy på kryss og tvers langs norskekysten. Mannskapet bruker avanserte ekkolodd for å samle inn informasjon om landskapet på havbunnen. informasjonen sendes til de 123 ansatte ved kontoret i Stavanger, der målingene brukes til å lage sjøkart og terrengmodeller. – Ulykker til sjøs kan føre til alvorlige skader på mennesker og miljø, og vår største prioritet er å hindre at båter går på grunn. Sikker navigasjon krever gode sjøkart, forklarer personalsjef truls røssland Wessel i Kartverkets sjødivisjon. uLIk BAkgrunn du må altså ikke være på sjøen for å jobbe med sjøsikkerhet. i Kartverkets sjødivisjon finnes folk med og uten maritim bakgrunn. – vi har behov for nautikere og medarbeidere med kunnskap om geografisk informasjonsteknologi (git) og geografiske informasjonssystemer (giS). Siden vi alltid har spennende prosjekter på gang, trenger vi ansatte med

30

ulik bakgrunn. vi har medarbeidere med kunnskap om oseanografi, geologi, geografi, meteorologi og markedsføring. vi har også 22 ansatte på sjømålingsfartøyet vårt, forteller Wessel. Studerte nAutIkk da Julianne Karlsen (31) fikk jobb i Kartverkets sjødivisjon, hadde hun seilt i nesten fire år som styrmann på en tankbåt i nordsjøen. – Siden jeg har vært på båt, har jeg brukt de fleste av produktene våre. det er en god erfaring å ha når jeg nå skal ta avgjørelser som angår sjøsikkerhet, sier hun. Som tenåring hadde Julianne sommerjobber som matros i ferjeselskapet faren hennes driver på Sørlandet. Hun bestemte seg tidlig for at hun ville på sjøen, og etter videregående tok hun derfor en bachelorgrad i nautikk ved Høgskolen Stord/Haugesund. gIkk I LAnd etter skolen seilte hun ute i fire år. Før hun gikk ut i svangerskapspermisjon, løste hun sertifikat som dekksoffiser klasse 2. det var derimot ikke enkelt å kombinere liver som småbarnsmor med jobb på sjøen, og Julianne begynte å se seg om etter jobb på land.


Rogaland

kartverkets sjødivisjon skal legge til rette for sikker og effektiv seilas i norske kyst- og havområder. dette gjør vi ved å samle inn, forvalte, bearbeide og gjøre tilgjengelig offisiell maritim informasjon til en rekke brukergrupper. navigasjonssikkerhet langs kysten er vår høyeste prioritet, men databasen vår brukes også til andre formål – blant annet ved kystsoneplanlegging, fiskeriforvaltning og havbruk.

utsnitt av sjøkart.

Høyere utdanning

Kartverket Sjødivisjonen

Som leverandør av dybdedata er Kartverkets sjødivisjon med på å øke kunnskapen om havet. denne kunnskapen danner grunnlaget for arbeidet med å etablere ei bærekraftig forvaltning av kyst- og havområdene i norge.

Siden februar 2010 har hun jobbet i nautisk informasjonsgruppe i Kartverkets sjødivisjon. der oppdaterer hun databasen og formidler kartrettelser til navigatører som jobber på båt. – det er utrolig spennende å reise på sjøen, det er en livserfaring du vokser masse på. Samtidig er det betryggende å vite at det finnes spennende jobber på land, sier hun. vISSte LIte oM SjøkArt ola gullaksen (32) begynte å jobbe i Kartverkets sjødivisjon i januar 2009, rett etter han var ferdig å studere. Han visste da ingen ting om sjøkart. i dag jobber han med geografiske informasjonssystemer, eller giS, hvor ulike dataverktøy tas i bruk for innsamling, bearbeiding, lagring og presentasjon av geografiske data. – giS er utrolig kult. en henter ut data fra ulike kilder og plassere dem sammen til et produkt. Jeg tilpasser og sammenstiller dybdedata fra ulike sjømålte områder med hverandre og med kystkontur. denne informasjonen brukes blant annet i det videre arbeidet med å lage sjøkart, forklarer ola. SAMFunnS- og nAturgeogrAFI ola har en bachelorgrad i samfunnsvitenskap med fordypning i geografi, og en mastergrad i geografi med fordypning i naturressursforvaltning, begge fra ntnU. geografi er studier av sammenhenger mellom mennesker, samfunn og natur. – geografistudiet gir ulike jobbmuligheter. å takke ja til jobben i Kartverkets sjødivisjon har vist seg å være et godt valg. Jeg kommer nok til å jobbe med giS i en eller annen form resten av karrieren, sier han.

Kartverkets fartøy, mS Hydrograf. foto: morten brun

Kontakt oss: Kartverket sjødivisjonen tinngata 8, 4014 Stavanger tlf: 08700 sjo@kartverket.no truls røssland Wessel, Personalsjef (+47) 51 85 88 50 truls.rossland.wessel@kartverket.no

www.kartverket.no 31


KUNSTSKOLEN I ROGALAND

utFORsk dIne skAPende sIdeR er du en kreativ sjel som har lyst til å utforske den kunstneriske delen av deg? da er Kunstskolen i rogaland den rette plassen for deg. Her får du stimulert den skapende fantasien og produsere noe helt eget med opphav fra deg selv. vi i Muligheter fikk møte kunststudent Stine Horgen Bø (26) ved Stavanger Kunstforening hvor hun presenterte sitt verk fra skolen. det vi så var en talentfull kunstner med store ambisjoner, og en kunstutstilling som var ettertenksom og personlig. Selv gir hun mye av æren til skolen - og litt til seg selv.

32

til doKUMenta utstillingen i Kassel som holdes hvert 5. år, mens årets frivillige tur gikk til new York - den kostet kun 6.500,- for ti dager, rektor er sunnmøring og får det billig sier Stine og ler. andre året fordyper man seg mer individuelt, men følger fortsatt undervisningen som holdes av lærere som alle underviser deltid ved siden av jobben som profesjonelle kunstnere. de støtter prosjektet man velger og viser mulige veier man kan gå med det.

– Jeg hadde lyst til å utvikle mine kreative sider ved å lære flere former for kunst. Jeg ville begynne på Kunstskolen fordi de har flere fag å studere som blant annet foto, skulptur, maleri og video. Selv om lærerne er flinke til å lære bort, så er det man selv som gjør jobben. det kreves mye når man velger å male et maleri som er veldig personlig, og etterpå stå foran lærere og 20 medstudenter og forklare hva du har tenkt, forklarer Stine.

dype røtter etter en prat med faren, i en bobil langs den norske kysten, ble Stine fortalt om sine røtter og opphav. Hun ble fascinert over den kulturelle likheten familien har med sigøynere. Stine vokste opp med folkemusikk, kjærlighet til dyr og et godt samhold med familien. Kunsttemaet til Stine handler om slekten til faren som stammer fra sigøynere. Sigøynere ble, som mange vet, voldelig forfulgt av storsamfunnet, og fikk flere barn med medfødte skader på grunn av de giftet seg med fettere og kusiner.

– det første året på Kunstskolen arbeider vi mer sammen som klasse og læringen er erfaringsbasert og vi har kun en forelesning om historie og teori i uka. Studieturene er topp og i høst gikk turen som er inkludert i skolepengene

– det har vært veldig gøy å jobbe med utstillingen. vi har fått god hjelp fra den erfarne kunstneren Crispin gurholt som har vært vår mentor og kurator. Han har jobbet sammen med oss i fem uker denne våren. Hvis vi trengte hjelp henvendte vi oss til han eller skolen.


nd ogala len i R o k s t s Kun

.no

På Kunstskolen i rogaland arbeider vi i prosjektperioder på 1 – 4 uker. Perioder med maleri, video, tegning, data, skulptur foto m.m. blir kun forstyrret av allmøte, kritiskteori og en ukentlig kunstnerpresentasjon. Undervisningen er yrkesrettet og du vil være med å lage utstillinger, utsmykningskonkurranser og andre prosjekt hvor du lærer hvordan livet som billedkunstner er. denne kunnskapen kan du bruke i mange andre yrkesroller også. i tillegg får du veiledning til å utvikle ditt eget kunstuttrykk. ikke bare la det kreative være en drøm, lev det!

Rogaland

Høyere utdanning

Kunstskolen i Rogaland

– Skolen har alt av materialer, og vi kan jobbe på skolen så lenge vi vil i helgene og utenom skoletid. rIk pÅ erFArIng Stine er svært fornøyd over erfaringen hun har tilegnet seg fra den toårige fagskoleutdanningen på Kunstskolen i rogaland. Hun mener fordelen er stor ved å gå på skole i Stavanger. regionen er ikke for stor, så man kan bli godt kjent med kunstnermiljøet og de ulike kunstutstillingene. – det er virkelig en fantastisk by. det er trygt å komme til Kunstskolen etter videregående eller som ny innflytter. Stavanger er en varm by som får deg til å føle deg velkommen. i tillegg er kunstmiljøet i hyppig vekst her. det er ingen problem å få venner på skolen. vi finner på ting hele tiden. det er sosialt og lærerikt! Stine holder mulighetene åpne i fremtiden, men hun vil jobbe med kunst på kunsthøyskolenivå et sted i utlandet. drømmen er å flytte til et lite land og bo i en morsom by, hvor ingen kan engelsk. 26-åringen tror man kan lære mye av seg selv på den måten. Stine ble invitert til opptaksprøve på Kunstakademiet ved KHio og var en av de heldige søkerne som kom inn og starter høsten 2013.

Kontakt: Kunstskolen i rogaland Birkelandsgate 2 4012 Stavanger (+47) 51 51 00 00 post@kir.no

www.kir.no 33


KUNSTSKOLEN I BERGEN

GRensesPRenGende eRFARInGeR i løpet av to år får du en omfattende innføring i kunst og prosess, utslagsgivende basiskunnskap og fordypning i visuelle kunstfag, og en erfaring som er oppskriften overlegen. velkommen til Kunstskolen i Bergen (KiB). i gangavstand fra sentrum og i tett nærhet til Bybanen, ligger Kunstskolen i Bergen. Med sin praktiske beliggenhet, spennende undervisningsopplegg og tilhørende fasiliteter som gir selv etablerte kunstnere vann i munnen, har skolen blitt et populært valg blant kunstinteresserte over hele landet. vi har møtt ei som har tilbrakt to år på den unike skolen i Bergen, og dermed også fått en pangstart på sin kunstkarriere. Fortell litt om deg selv: Mitt navn er irene Steinsland, jeg er 23 år og kommer fra lille lillesand på Sørlandet. Hvorfor valgte du Kunstskolen i Bergen? da jeg begynte på formgivningsfag på videregående, forsto jeg fort at jeg ville fortsette med å arbeide kreativt. Jeg tok først årsstudium i filosofi ved Universitetet i Bergen, før jeg ble tipset om Kunstskolen i Bergen av en bekjent. Skolen hørtes kjempeinteressant ut og jeg oversendte

34

en søknad, som resulterte i et vellykket intervju og to fantastiske år. Kan du fortelle om undervisningen på skolen? Studiene på KiB var annerledes enn noe annet jeg hadde vært borti tidligere. det var praktisk jobbing, hver dag fra klokken 09-15. i løpet av de to årene var vi også gjennom en del tekniske øvelser. På timeplanen stod alt mulig tegning, maling, form, farge, leire, papp, video, støping, performance - ja, omtrent alt du kan tenke deg egentlig. vi jobbet både inne og ute, og vi utforsket noe til en hver tid. det var en god blanding av såkalt ”klasseromsundervisning” og selvstendig arbeid. Hva vil du trekke frem som det mest positive med studiene? det aller, aller, aller beste med studiene ved KiB var at jeg fikk rom til å være meg selv, til en hver tid. rom til å utforske meg selv gjennom kreativ utfoldelse. Jeg lærte så utrolig mye bare ved å ta tak i det som var, og fortsatt er, meg. Selv om det var utfordrende mesteparten av tiden, hadde jeg det godt med å være i et miljø som man finner på lille, fine KiB. Hvor viktig føler du KiB har vært for din utvikling som kunstner? KiB har vært veldig viktig for meg. Hele tiden var det snakk om å tørre å være leken, tørre å slippe sitt eget krav om at


Rogaland K UNSTSKOLEN I B ERGEN

kunstskolen i Bergen gir studentene utdanning innen visuelle fagområder som med praktisk undervisning stimulerer til kreativ tenkning. Studentene opparbeider seg kunnskap og erfaringer gjennom prosess og utprøving med et bredt spekter av materialer og innfallsvinkler. Utdanningen klargjør studentene til en selvstendig kunstnerisk virksomhet. Studiet kan også fungere som en plattform for høyere utdanning innen billedkunst, kunsthåndverk, arkitektur, mediefag og design.

Høyere utdanning

Kunstskolen i Bergen

Skolen har store funksjonelle lokaler tilpasset skolens fleksible undervisningsopplegg: tre klasserom på cirka 100 kvadratmeter hver, store verkstedarealer, prosjektarealer, lunsjrom, forelesningsrom, bibliotek, av-/datarom og kontorer. Studentene kan benytte arbeidsrommene utenfor skoletid, frem til klokken 23.00.

noe skal være fint for noen andre. Prosess og åpenhet var to gylne ord. vi fikk ofte beskjed om å se hva som skjedde. Bare se, liksom, for så å ta det innover oss. På grunnlag av dette har jeg lært meg å se verdien av bittesmå ting. Jeg føler at jeg lærte meg en måte å leve på som har vært nyttig for meg på alle måter. Hvorfor bør andre se på muligheten til å studere ved Kunstskolen i Bergen? Jeg tror KiB tilbyr noe helt unikt. det er helt klart en fordel at man kan jobbe med så utrolig mye forskjellig, og at man ikke har noen tidsfrister. Man blir heller aldri låst til å holde på med det samme over lengre tid. dette tror jeg også er utrolig viktig hvis man vil fortsette å jobbe med kunst. og det er her åpenheten kommer inn. og prosessen, ikke minst. Jobb med alt, ikke bli ferdig. lek!

Det aller, aller, aller beste med studiene ved KiB var at jeg fikk rom til å være meg selv, til en hver tid. Rom til å utforske meg selv gjennom kreativ utfoldelse. Jeg lærte så utrolig mye bare ved å ta tak i det som var, og fortsatt er, meg.

Irene Steinsland, tidligere student ved Kunstskolen i bergen

Kontakt: Kunstskolen i Bergen Møllendalsveien 8 5009 Bergen (+47) 55 38 00 50 kib@kib.no

www.kib.no 35


Karl andreas og Solveig-maria øver på orgelet. foto: Lars flydal

DEN NORSKE KIRKE

menInGsFullt OG sPennende ARBeId – det er utrolig gøy å spille på et instrument med så mye lyd!

tittelen er, må man gå på en høyskole som gir slik utdannelse, for eksempel på norges Musikkhøyskole i oslo.

det var Karl andreas Wik opheim som sa dette til avisen vårt land da han deltok på ungdomsleiren; organistspirefestival, i tilknytning til en årlig orgelfestival i Sandnes og Stavanger. Solveig-Marie oma fra trondheim var også på festivalen, da for andre gang.

Kirkemusikerne spiller ikke bare orgel til gudstjenestene, men deltar også aktivt i annet menighetsarbeid, for eksempel i menighetenes barne- og ungdomsarbeid, først og fremst som ledere av barne- og ungdomskor.

– Her får vi inspirasjon og mulighet til å oppleve nye perspektiver gjennom å spille for hverandre, sa Karl andreas. ALLtId en pLASS Å SpILLe Han får øve på orgler i Hana og Høylandet kirker i Sandnes, mens kirketjeneren åpner kirkedørene for Solveig-Maria inn til orgelet i ila kirke i trondheim. – det er et litt tungt orgel å spille på, men med veldig god klang. Jeg har også tilgang på digitalt orgel hjemme. det er veldig nyttig, særlig til innøving av pedalteknikken, sier hun. Solveig-Marie visste tidlig at hun ville satse på en organistkarriere. derfor valgte hun musikklinjen på videregående. de som underviser på organistspirefestivalen er kirkemusikere på toppnivå fra hele norge - ja også fra utlandet. For å bli organist, eller kantor som den offisielle 36

i menigheten samarbeider de blant annet med prester, menighetspedagoger, diakoner, kirketjenere, kirkegårdsarbeidere og kontorsekretærer for at menighetene skal bli gode steder å være. MAnge uLIke StILInger direktør for arbeidsgiveravdelingen i Ka Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, Marit Halvorsen Hougsnæs, forteller at noen yrker i den norske kirke krever lang utdanning, fra fire til syv år etter videregående. – For å bli prest må man ta embetseksamen, og man må ha universitetsutdanning for å bli kirkemusiker, diakon (helsefaglig utdanning) eller kateket (undervisningsutdanning), forteller Marit. i andre yrker, som kirketjener eller kirkegårdsarbeider, er det vanligvis ikke formelle utdanningskrav.


Rogaland

den norske kirke er et evangeliskluthersk kirkesamfunn. de fleste nordmenn (ca. 79 %) tilhører den norske kirke, og mange uttrykker sitt religiøse liv gjennom Kirkens ritualer og høytider. Hvert år holdes 70 000 guds-tjenester i 1600 kirker i de 1280 menighetene.

Det er viktig å øve hvis man vil bli god.

Høyere utdanning

KA

den norske kirke er delt inn i 11 bispedømmer, 105 prostier og 1 280 sokn. Hvert bispedømme ledes av en biskop og et bispedømmeråd. På lokalplanet er det et menighetsråd for hvert sokn. Kirkelig fellesråd er lokal arbeidsgiver for de som arbeider i menighetene i en kommune. Prestene er ansatt av staten. Ka er den sentrale arbeidsgiverorganisasjonen for lokale arbeidsgivere i den norske Kirken. Ka jobber med de utfordringene som finnes i arbeidslivet generelt og i kirkelig virksomhet spesielt. de tar seg av tarifforhandlinger, rådgivning innen lønns- og personalspørsmål, drift av kirkegård, forvaltning av kirkebygg, utvikling av diakoni, undervisning og kirkemusikk.

marit Halvorsen Hougsnæs, direktør i arbeidergiveravdelingen i Ka.

– vi har derfor utviklet egne opplæringstilbud for dem som er tilsatt i disse stillingene. og det er plass til flere, enten man er utdannet sosionom, snekker, pedagog, musiker helse- og sosialarbeider, avslutter Marit, og sier at det er over 8000 mennesker som jobber i kirken.

Her får vi inspirasjon og mulighet til å oppleve nye perspektiver gjennom å spille for hverandre.

Kontakt rådhusgt. 1-3, 0151 oslo (+47) 23 08 14 00 (sentralbord) e-post: ka@ka.no

www.ka.no 37


Når konserthuset åpnes med kor og orkester, har vi alt spilt ferdig Når den nye bybrua innvies av kongen, har vi reist hjem Når biskop vigsler den nye kirken, er vi i gang med å bygge hotell på kaia

Du som er praktisk anlagt, og som synes det er tøft at det du arbeider med blir til noe synlig og viktig for samfunnet. Du som synes det er bra med variasjon, litt ute, litt inne, noe veldig stort og noe lite. Et godt råd: Sats på en fagutdanning i bygg- og anleggsbransjen. Det er uansett et smart valg som gir mange jobbmuligheter, stor frihet og god lønn.

Sats på et yrke innen bygg og anlegg! EBA (Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg) har 210 medlemsbedrifter som spenner fra de største riksdekkende entreprenørbedrifter til mindre håndverksbedrifter og spesialentreprenører. Besøk hjemmesiden www.byggopp.no. Her finner du nyttig informasjon enten du skal velge utdanning, søke læreplass, er lærling eller har lærlingeansvar – eller rett og slett er interessert fagutdanning! Byggopp er en landsdekkende kjede bestående av 10 opplæringskontorer med tilknytning til EBA.

www.byggopp.no

www.eba.no


BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

– vil du være med å bygge norge? Huset ditt. Skolen din. Kirken, idrettshuset og den nye rundkjøringen, parken, kjøpesenteret og fiskemottaket. alt er bygget av glade håndverkere som har valgt bygg- og anleggsteknikk. Har du praktisk sans? liker du å være nøyaktig og har du godt håndlag? er du selvstendig, men trives også med å arbeide i team? Utdanningsprogrammet omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner, hvor det stilles strenge krav til kvalitet og sikkerhet. Les mer på: www.vilbli.no - www.muligheter.no - www.vibyggernorge.no www.ebanett.no - www.veidekke.no - www.bnl.no - www.kruse-smith.no www.tsmaskin.no-www.lemminkainen.no-www.duploelement.no- www.mgf.no

dette Bør du vIte oM utdAnnIngSvALget For elever - læreplanmål: gå til www.muligheter.no velg: utdanning –> Bygg- og anleggsteknikk –> Læreplanmål - oppgaver For lærere - kompetansemål: gå til www.muligheter.no velg: utdanning –> Bygg- og anleggsteknikk –> For lærere - kompetansemål

39


40


41


veideKKe

sAtseR unGt Petter og gitte elise er to gode eksempler at på det satses på ung arbeidskraft i veidekke - både innenfor yrkesfag og ingeniørfag. Petter nordnes er asfaltarbeider i trondheim, og jobber nå med å legge nye e6. 19-åringen begynte som lærling i veidekke, og elsker den varierte jobben hvor han slipper å sitte mye i ro. navn: Petter nordnes Alder: 19 år jobb: asfaltarbeider utdanning: grunnskole, Bygg- og anleggsteknikk (vk1) og anleggsteknikk (vk2) Beste karrieretips:Følg drømmene dine vArIert joBB og Store utvIkLIngSMuLIgHeter ”Samarbeid”. det beskriver Petter nordnes som en av de viktigste egenskapene man må ha for å kunne fungere godt i jobben. det å jobbe i et asfaltlag på fem personer kan sammenlignes med å jobbe i et veldig liten bedrift. Man er hele tiden avhengig av de andre rundt seg. Samtidig har man alle fordelene ved å jobbe i et stort og ledende selskap som veidekke. – arbeidsoppgavene i asfaltlaget varierer; alt fra maskinkjøring til spade, men det jeg liker best er at det er variert og at vi aldri er på samme plassen over tid. Jeg liker at vi flytter oss, kommer til et nytt sted og gjør ferdig jobben der før vi igjen flytter oss videre, sier Petter. etter at Petter fullførte bygg- og anleggsteknikk (vk1) og anleggsteknikk (vk2) begynte han som lærling i veidekke. 42

veidekke er den bedriften som tar inn flest lærlinger, og etter et år som lærling ble Petter fast ansatt. – nå jobber vi på nye e6 i trondheim, og det er et spennende prosjekt. For meg er det gøy å gjøre noe som er lokalt og som jeg kan være stolt av. Jeg jobber ute med asfalten nå, men om noen år kan jeg kanskje tenke meg å jobbe innendørs med andre utfordrende oppgaver, sier Petter. veIdekkeSkoLen og Store MuLIgHeter veidekke er en stor bedrift som og bruker mye ressurser på å ta vare på sine ansatte. Én av de viktigste arenaene for videreutvikling er veidekkeskolen. Man tilbys et bredt utvalg av kurs og utviklingsprogrammer innen relevante temaer som byggfaglig kompetanse, HMS, lederutvikling, kommunikasjon, prosjektledelse og økonomi og jus for å nevne noe. – veidekke er et selskap du kan utvikle deg mye i. de oppfordrer alle til å bruke veidekkeskolen aktivt, sånn at du kan videreutvikle deg ved siden av å jobbe fullt. Jeg skal fortsette med å utvikle meg, og etter hvert kanskje jobbe på et kontor. det handler om å følge drømmene sine og forsøke å gjennomføre dem, avslutter Petter. Skrev MASteroppgAve og FIkk joBB gitte elise Frydenberg er trainee og prosjektingeniør i veidekke og jobber nå med Sørlandssenteret i Kristiansand. 26-åringen liker at jobben daglig byr på nye utfordringer navn: gitte elise Frydenberg Alder: 26 år jobb: Prosjektingeniør/trainee utdanning: Bachelor i ingeniør Byggdesign og Master i


Rogaland

veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap og eiendomsutviklere, og har i overkant av 6300 medarbeidere.

Bygg og anlegg

vi utvikler, bygger og selger boliger, vi bygger næringsbygg, skoler, offentlige bygg, veier og jernbane, og vi jobber med asfalt, pukk og grus og veivedlikehold. Veidekke

i veidekke er vi opptatt av tidlig involvering av medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere i prosjektene våre, noe som både gir spennende jobber og gode resultater for våre oppdragsgivere. og vi har prosjekter over hele landet.

industriell økonomi og teknologiledelse (Uia) Beste karrieretips:tenk på fremtidige jobbmuligheter. det kan være kjedelig å bruke mange år av sitt liv på utdannelse hvis det er vanskelig å få drømmejobben.

Har du lyst til å bygge framtiden sammen med oss? i veidekke har vi både traineeog lærlingprogrammer.

twitter.com/veidekke_asa youtube.com/veidekkeasa

traineeordningen i veidekke gir mulighet til å forstå flere sider ved bedriften, og mulighet til å forsøke forskjellige ting for å se hva som passer for den enkelte. gitte elise Frydenberg skrev masteroppgaven sin for veidekke og fant ut at bransjen passet henne veldig godt. – det å være trainee er helt topp. Jeg hadde ingen forkunnskaper om bransjen før jeg begynte, men har fått muligheten til å lære masse og utveksle erfaringer med mange andre traineer i veidekke. Jeg ble vist tillit og gitt oppgaver tidlig i arbeidsforholdet - og elsket det! Karrieredrømmene til gitte har forandret seg mange ganger, alt i takt med hva hun lærer og hvilke oppgaver hun må løse. – det jeg liker med jobben min er at jeg sitter ute på prosjekter og ser at det faktisk skjer noe. det er spennende å være ute på brakka og kunne kombinere det å jobbe på et kontor med det å være ute på byggeplassen. Mitt ønske er å alltid ha noe å strekke seg etter, så karrieredrømmen er å møte utfordringer og ikke kjede meg, sier gitte. vArIerte oppgAver og god trAIneeordnIng Jobben har gitt gitte et unikt innblikk i hvordan veidekke er som bedrift. Selv liker hun godt at entreprenørbransjen er prosjektstyrt, og at man har en definert start og slutt. – det er tilfredsstillende å ha helt klare avslutninger og begynne på nytt med blanke ark. det er mange varierte oppgaver, lokasjoner og utfordringer, så det blir aldri kjedelig og man utvikler seg hele tiden, sier hun.

vil du vite mer? gå inn på våre nettsider: www.veidekke.no 43


vil dU vÆre Med

å BIdRA tIl sAmFunnsutvIklInG? enten du liker å jobbe med asfaltutlegging, drift og vedlikehold av veier, anleggsmaskiner, tunelldrift eller pukk og grus, har lemminkäinen norge spennende utfordringer som venter deg. etter grunnutdanning i bygg- og anleggsteknikk, og vg2 i anleggsteknikk, har du mulighet til å bli både anleggsmaskinfører og asfaltør. – dette faget var ikke det jeg så for meg til å begynne med, men da jeg fikk en lærlingstilling i lemminkäinen, tok det kun én uke før jeg fikk stor interesse for faget, sier en av våre lærlinger. lærlingens overraskelse over asfaltfaget er ikke spesiell – mange vet nemlig ikke hvor interessant og givende det er å jobbe i asfaltbransjen. ifølge Bent abrahamsen i lemminkäinen norge, har mange ungdommer lite kjennskap til bransjen. – dette skyldes dårlig formidling av fagutdanningen. lemminkäinen vil derfor prioritere yrkesmesser og seminarer for å informere elever om de gode mulighetene vår virksomhet byr på, sier Bent. LAvt SykeFrAvær og Svært FÅ perSonSkAder asfaltyrket har minimalt med skader og lavt sykefravær 44

sammenlignet med mange andre yrkesgrupper. Bent tror dette henger sammen med den sterke kulturen for å jobbe sammen i team, og at vi i lemminkäinen har et stort fokus på sikkerhet. – arbeidsmiljøet vårt har veldig sterke sider, og den gode tonen blant oss bidrar til å sveise sammen en god gjeng, sier Bent. vi mener arbeidsmiljøet i lemminkäinen er med på å trekke opp interessen for faget. – Jeg kom inn i et godt arbeidsmiljø, og gjennom det sosiale på jobben ble jeg faktisk veldig interessert i faget, forteller en lærling. Han kan fortelle om varierte arbeidsoppgaver. trenIng gjør MeSter asfaltørfaget inneholder mange arbeidsoppgaver som må utføres for hånd. dette kan være håndlegging av asfalt og valsing av fall rundt sluk, noe som krever stor nøyaktighet, mye trening og et godt øyemål. lærlinger får også anledning til å jobbe med anleggsmaskiner, enten det skal skrus eller kjøres. – å skru på maskiner er gøy, og jeg er den første til å melde meg til den slags arbeid. nå som jeg har fått sertifikat for anleggsmaskiner, er jeg også i stand til å utføre større jobber som valsing av veier, fortelle en lærling.


Rogaland

Lemminkäinen er en stor aktør i asfaltmarkedet, med asfaltvirksomhet i Finland, danmark, estland, latvia, litauen, russland og norge. lemminkäinens forretningsområder i norge er også pukk og grus, drift og vedlikehold av veier, asfaltfresing og tunneldrift.

Bygg og anlegg

Lemminkäinen

verdiene til lemmkäinen konsernet er blant annet bærekraftig vekst og utvikling, konstruktivt samarbeid, respekt og tillit. lemminkäinen Corporation har over 9000 ansatte. opplæring i asfaltfaget krever vg1 Bygg- og anleggsteknikk og vg2 anleggsteknikk, etterfulgt av to års opplæring i bedrift.

FrAMtIdSutSIkter – asfaltfaget kvalifiserer deg til å gjøre en rekke forskjellige yrker, og det er stort behov for kvalifisert personell til alle veirelaterte yrker i norge, forteller Bent i lemminkäinen. Blant yrkesområdene våre finner vi tunneldrift, laboratorieog kontrollarbeid, planlegging og kvalitetssikring, drift og vedlikehold av veier, pukk og grus, anleggsmaskinreparatører, samt de tradisjonelle oppgavene med å produsere og legge ut asfalt. – vi vil i fremtiden etterspørre flere dyktige fagarbeidere. nå som det nærmer seg et generasjonsskifte, må vi også ha flere lærlinger. vi ser fram til å utvikle staben både i pukk og grus, mekanisk verksted, asfalt, og i tunneldrift, sier Bent.

Arbeidsmiljøet vårt har veldig sterke sider, og den gode tonen blant oss bidrar til å sveise sammen en god gjeng.

Kontakt: Bent abrahamsen, HMS-sjef (+47) 91 70 68 15 bab@lemminkainen.no

www.lemminkainen.no 45


KrUSe SMitH

JOBBe HOs den stØRste entRePRenØRen I dIstRIktet? Hos en av norges største entreprenører, Kruse Smith, trives Kristian Skaten Johannesen (19) og thomas goa (20) med arbeidsdagene i region vest. Så mye at de gjerne anbefaler det til andre med en interesse for fysiske yrker. det er ingenting som tilsier at det kommer til å bli trangt om arbeidsplassene hos Kruse Smith i tiden fremover. Som norges sjette største entreprenør og ledende aktør i et glohett eiendomsmarked, sier det seg selv at det vil bli skapt flere og flere arbeidsplasser de neste årene. tomter skal utarbeides, boliger skal bygges og næringsbygg skal reises. Hvis du ikke har gjort det allerede, er det kanskje på tide å se på byggebransjen og Kruse Smith som en seriøs utfordrer til ditt neste karrierevalg. Bare spør Kristian og thomas. – Fordelen med store selskap som Kruse Smith, er at jobben er trygg selv i nedgangstider, sier Kristian. – i tillegg legger man til rette for kurs og videreutdanning ved siden av jobben, legger thomas til. andreårslærlingen Kristian og thomas som nå har fullført læretiden, har blitt godt kjent med arbeidsmetodene i betongfaget i løpet av tiden i Kruse Smith. Som betongfagarbeider handler det naturligvis om produksjon av 46

betongkonstruksjoner, gjennom typiske arbeidsoppgaver som fundamentering, forskaling, armering og støping. guttene forteller om en spennende hverdag der de får ta del i prosjektene mer eller mindre fra start til slutt. – vi jobber hovedsakelig med store prosjekter som kan vare alt fra noen måneder til tre år. det kan være leilighetskomplekser, næringsbygg eller totalrenovering av eksisterende bygg, forteller Kristian og utdyper: – det er ganske fascinerende å se utviklingen av et byggefeslt fra bare å være en tomt til å bli et barnevennlig boligområde. det er noe spesielt over å være lærling i Kruse Smith. ikke bare er du omgitt av dyktige mennesker i alle ledd, men du blir også en del av fadderordningen som tar sikte på å gi deg best mulig oppfølging og øke kompetansen din hver eneste dag. – Kort fortalt blir det utnevnt en fagmann, eller mentor om du vil, som har ansvar for å følge deg gjennom læretiden. det har hjulpet meg mye og er rett og slett en nyttig og fin ordning, sier Kristian ærlig. Hva som skjer etter læretiden er over, er verken Kristian eller thomas sikre på. det vil si, de har tenkt litt på fremtiden, men har ikke fasiten klar enda. – For min del tror jeg at jeg kommer til å jobbe et par år etter


Rogaland

kruse Smith er norges sjette største entreprenør (Byggeindustrien Juni 2011), og er et familieeid konsern. Kruse Smith-konsernet har totalt ti kontorer i norge organisert i tre regioner; vest, syd og øst. driften består av forretningsområdene: anlegg, Bygg, Byggfornyelse og Bolig- og eiendomsutvikling.

Bygg og anlegg

Kruse Smith

Kruse Smith aS ble etablert i 1935. Siden etablering har selskapet utviklet seg til å bli en ledende aktør i det norske entreprenør- og eiendomsmarkedet. Konsernet omsatte i 2012 totalt for noK 4,3 mrd, og sysselsetter ca. 1000 personer. Fra idé til virkelighet er Kruse Smiths visjon. vi skal være et selskap som identifiserer de gode ideene, griper fatt i dem og virkeliggjør dem.

fagprøven, før jeg så går videre med skole. Har tenkt litt på å bli ingeniør, grunnet etterspørselen etter ingeniører med fagbrev, som kan se løsninger fra forskjellige perspektiv, forklarer Kristian. – Som jeg nevnte tidligere, er utviklingsmulighetene i store selskap som Kruse Smith overveldende. derfor har jeg lyst å prøve anleggsavdelingen og jobbe mer med grunn-, betongog fjellarbeid, utdyper thomas. til slutt vil de gjerne anbefale arbeidsplassen til unge lesere med en forkjærlighet for fysisk arbeid og friluft. – vi trives kjempegodt. arbeidsmiljøet er dritbra og kollegene er flinke til å følge deg opp. Som lærling har du også jevne møter med lærlingansvarlig som går gjennom trivsel, forbedringspotensiale og utvikling. vi føler oss skikkelig ivaretatt, avslutter de.

Kort fortalt blir det utnevnt en fagmann, eller mentor om du vil, som har ansvar for å følge deg gjennom læretiden. Det har hjulpet meg mye og er rett og slett en nyttig og fin ordning.

vi er på jakt etter deg som kan føre et prosjekt fra idé til virkelighet. vi tilbyr jobb innen betongfag, prosjektledelse, bygg/anleggsledelse, prosjektutvikling og eiendomsutvikling. informasjon om muligheter som lærling, sommerjobb, bachelor- og masteroppgaver, traineestillinger og prosjekt;

Se vår webside: kruse-smith.no Kruse Smith aS Kanalsletta 4, 4033 Stavanger Postboks 8088, 4068 Stavanger (+47) 51 44 42 00 (+47) 51 44 42 01 Søknad sendes: Jobbvest@kruse-smith.no Jobbsyd@kruse-smith.no

www.kruse-smith.no 47


Stangeland MaSKin aS (tS)

neste GeneRAsJOn entRePRenØReR Stangeland Maskin aS (tS) har landets største og mest moderne utstyrspark. Blant maskinene er 135 gravemaskiner, 65 dumpere/lastebiler, 15 hydrauliske borerigger og 30 dozere/showler. Bedriftens viktigste ressurs er allikevel de rundt 500 ansatte, og tS satser storstilt og langsiktig på kompetanseutvikling. tS er godkjent opplæringsbedrift for åtte fag: anleggsmaskinfører, vei og anlegg, fjell og bergverk, anleggsmaskinreparatør, anleggsgartner, lakkerer, tunge kjøretøy og kranfag. gode SkoLeAvtALer lærlingene ronny damsgård (19) fra Klepp og erik aasen (18) fra Hillevåg har begge fullført anleggsgartnerfaget ved Øksnevad vidaregåande skole. en av jobbene deres er å legge brostein utenfor Stavanger domkirke. – vi trives veldig godt i jobben hos t Stangeland Maskin, forteller ronny. ved lervig Brygge i Stavanger driver Johan Hafver (20) fra Bryne med å fylle i landmasser utenfor leilighetskompleksene som bygges ved sjøen. Han gliser fra sin splitter nye gravemaskin. (lite bilde, øverst til høyre).

48

– Jeg er ferdig med mitt første år i lære, og tidligere gikk jeg på time vidaregåande skole, forteller Johan. tS har samarbeidsavtale om lærlinger med Øksnevad vidaregåande skole og time vidaregåande skole. videre er det inngått partnerskapsavtale med Stavanger offshore tekniske skole (SotS). denne avtalen skal gi studentene større innsikt i arbeids- og næringsliv, den skal gi bedriften større kunnskaper om teknisk fagskole, og den skal styrke bedriftens og skolens utdanningstilbud. Bredt Spekter tS vil trenge mye kvalifisert arbeidskraft i årene som kommer. det store ingeniørmiljøet i bedriften er i stadig utvikling. anleggsavdelingen styrer framdrift, ressursbruk og kvalitet for de mange hundre prosjektene som pågår. Stikningsavdelingen driver med landmåling, kart, masseberegning, dokumentasjon og trykkprøving. ingeniørene i avdelingen jobber med kompleks gPS-teknologi på maskinstyring. de bruker avanserte dataprogram - mer for utarbeidelse av stikningsdata, 3d-modeller og sluttdokumentasjon. til trykkprøving har avdelingen personell med høy kompetanse på kvalitetskontroll av va-nettverket. også i markedsavdelingen trengs ingeniører for kalkulasjon av anbud og prissetting av jobber.


Rogaland

Stangeland Maskin AS (tS) er en sunn, sterk og handlekraftig entreprenørbedrift med over femti års virksomhet. Målet er å være ledende, og middelet er å fokusere på verdiene arbeidsglede, forberedelse, ryddighet og effektivitet.

Bygg og anlegg

TS Gruppen

Ronny Damsgård (19) og erik aasen (18) har stålkontroll på mønsteret i brosteinene utenfor Stavanger Domkirke.

Mye oppLærIng I BedrIFten tS er opptatt av å vokse innenfra. derfor har bedriften til enhver tid et større antall ansatte som hever sitt faglige nivå og sin kompetanse gjennom ulike opplegg. teknisk fagskole i anleggsteknikk er et toårig heltidsstudium som gir inngående kunnskap om entreprenørbransjen. dette kan være et fint springbrett til spennende stillinger hos tS. Bedriften tilbyr også ordning om utdanningsstipend for ansatte som utdanner seg på heltid. Bransjeorganisasjonen Maskinentreprenørenes Forbund (MeF) arrangerer mange kurs og har også egen skole. tS har i flere år vært med på MeF-skolen, som utvikler dyktige medarbeidere innenfor anleggs- ressurs- og miljøbransjen. tS har mange gode ledere, men vil at de hele tiden utvikler seg og blir enda bedre. alle ledere i tS tilbys derfor kursing gjennom en egen ledertrening.

TS vil trenge mye kvalifisert arbeidskraft i årene som kommer.

Kontakt: t Stangeland Maskin aS v/Joar løland (+47) 975 52 885 joar.loland@tsmaskin.no

www.tsmaskin.no 49


dUPlo eleMent

mORGendAGens lØsnInGeR Prefabrikerte hus. Merk deg uttrykket. Hvorfor? Fordi disse to ordene kommer sannsynligvis til å bli en stor del av hverdagen til norske huseiere i årene som kommer. duplo element kan trygt kalles en pioner innen entreprenørbransjen. der de fleste andre entreprenører driver tradisjonell og tidkrevende husbygging i til tider pøsende regnskur og iskalde vinterdager, bygger duplo element hele huset innendørs på fabrikken i vikeså, laster elementene på en trailer og setter sammen huset på så lite som fire dager. Med andre ord en innovativ, kostnadseffektiv og miljøvennlig måte å bygge hus. derfor er det ikke rart at Mads Henrik idland (30) og tonje Kalvik (27) ser svært lyst på fremtiden. økende etterSpørSeL Mads Henrik er ansvarlig for kalkyler i duplo element, og lager pristilbud til kunder som ønsker et unikt duplo element-bygg. Med teknisk tegning-bakgrunn fra videregående skole og flere år på baken som tømrer, både hos en konkurrerende entreprenør og nå sist på duplo elements fabrikk, har han opplevd byggebransjen fra flere hold. Han er ikke i tvil om prefabrikerte bygg er kommet for å bli.

50

– Prefabrikerte hus blir bare mer og mer populært. vi bor jo i norge, et land der vær og vind gjerne kan by på problemer, så jo fortere huset står ferdig, jo bedre. at vi er en av få bedrifter som har spesialisert oss på dette markedet i norge, gjør at jeg tror vi går en fin tid i møte, sier Mads Henrik. tonje nikker bekreftende. den tidligere mureren stortrives i fabrikken der hun er ansvarlig for å legge kledning på modulene. Hun forteller at det er fullt kjør gjennom hele arbeidsdagen. – det er høyt tempo, men det er bare positivt. det betyr jo at det er stor etterspørsel etter produktene våre, smiler hun. ønSker FLere koLLeger daglig leder i duplo element, tom Øystein angelsen, sier at den økende etterspørselen for prefabrikerte bygg gjør at bedriften stadig er på utkikk etter ny arbeidskraft. Han ser gjerne at interesserte lærlinger og andre med relevant utdanning tar kontakt. – vi ønsker personell innen yrkesfag og tegning og prosjektledelse. Særlig tekniske tegnere med programmeringskunnskap vil være viktig for oss, da vi ønsker å automatisere mer i produksjonen. Mer automatisering betyr høyere produksjon med samme bemanning.


Rogaland

duplo element AS har pr. januar 2011 15 ansatte. denne staben har ekspertise innen alle de fagområdene selskapet trenger for å bygge hus av forskjellige modeller og dimensjoner, tegnet av ulike arkitekter, og som kan monteres innendørs og deretter settes sammen på aktuell tomt.

Bygg og anlegg

Duplo Element

er du interessert i jobb? Kontakt oss eller gå inn på våre nettsider for videre informasjon.

Legger tIL rette For utdAnnIng er du først inne i varmen i duplo element, kan du se frem til en karriere full av utfordringer og personlig utvikling. Bedriften legger til rette for kursing og videre utdanning, noe tonje kan bli et godt eksempel på. drømmen hennes er nemlig å ta ytterligere et fagbrev, denne gang som tømrer, slik at hun også kan delta i byggearbeidet ute på tomtene. Både tonje og Mads Henrik håper flere ser mulighetene i den voksende Bjerkreimsbedriften. – vi stortrives her. vi er en sammensveiset gjeng med bred kompetanse, som alle jobber mot det samme målet om å få prefabrikerte hus inn i den norske dagligtalen. og vi er på god vei, avslutter de smilende.

Prefabrikerte hus blir bare mer og mer populært. Vi bor jo i Norge, et land der vær og vind gjerne kan by på problemer, så jo fortere huset står ferdig, jo bedre.

duplo element aS Bjødnabeen 4 4033 Forus, Stavanger (+47) 51 72 07 00 (+47) 51 72 07 01 post@duploelement.no

www.duploelement.no 51


gode tiPS til å

selGe deG Inn med sØknAden SkrIv en god SøknAd! Bruk god tid på å utforme søknaden og Cv’en din. grundig arbeid i denne prosessen øker sannsynligheten for å blir innkalt til jobbintervju og kanskje også sannsynligheten for at du får jobben. Hvordan komme inn på intervju? du har større sjanse for å bli innkalt til intervju om du skiller deg ut gjennom søknaden. dette gjør du ved å være tydelig, motivert og målrettet. Hvis du blir innkalt til et jobbintervju, betyr det at de vurderer deg som kvalifisert for stillingen. du har da klart å ”selge deg inn” på papiret. Motivasjon! Hvorfor har du søkt akkurat denne jobben i akkurat denne bedriften? Svaret på dette skal komme fram i søknaden. videre skal du presentere deg selv på en kort og presis måte, få bedriften til å forstå at du har de rette egenskapene og den rette kompetansen til stillingen, samt fortelle hva du kan bidra med på bakgrunn av din utdanning og erfaring. dette bør du gjøre: • Skreddersy både Cv og søknad • les og lær om bedriften før du søker, og før du drar på intervju • vær tydelig og presis i språkbruken • Hvis du f.eks skriver at du synes noe er ”spennende”, forklar hva du mener med det • Bruk samme skrifttype i søknad og Cv dette bør du unngå: • oppkopierte søknader og klisjeer • Skrivefeil! • Fyllord (liksom, på en måte) • Uryddig fremstilling av deg selv 52

SkrIv en god cv! Curriculum vitae skal være en oversikt over din utdanning og arbeidserfaring. den skal settes opp som en liste i omvendt kronologisk rekkefølge, med det siste du har gjort først. nylig avsluttet skolegang eller utdanning skal komme før eventuell arbeidserfaring. Ryddig! Cv’en må være ryddig og oversiktelig, slik at den blir lett å lese og forstå for en arbeidsgiver. Pass på at kontaktinformasjonen du oppgir er korrekt. Skriv et mobilnummer du er lett å nå på og en ”profesjonell” e-post adresse, som f.eks navnet.ditt@epost.com bilde? noen lurer på om man skal ha med bilde på Cv’en. dette er ikke nødvendig, men bruk i tilfelle et ansiktsportrett, ikke et bilde av privat karakter. du kan også sette opp sivilstand og nasjonalitet, men dette er frivillig. disse punktene må være med: • Personlige data: navn, adresse, tlf, e-post og fødselsdato. • Utdanning: når? Hvor? Hva? • arbeidserfaring: når? Hvor? Hva? • eventuelle kurs • Språkkunnskap • it-kunnskap • tillitsverv/frivillig arbeid (hvis du har) • annet, for eksempel fritidsaktiviteter • referanser


ARKITEKTEN TEGNER – DU BYGGER! NYTT HUS, BOLIG-BLOKK, SKOLE ELLER BARNEHAGE. BYGGVERKET DU SETTER OPP VIL STÅ DER I FLERE TIÅR SOM ET BEVIS PÅ HVA DU HAR VÆRT MED OG SKAPT. Tømrerfaget byr på spennende utfordringer med høy aktivitet og stor variasjon, ofte ute i frisk luft. Tenk hvor flott det er å kunne peke på et hus og si; dette har jeg vært med på å bygge! Variert arbeid Som tømrer er ingen dager like. Du kan blant annet jobbe med ombygging, tilbygg, eneboliger, næringsbygg, rehabilitering, restaurering, boligblokker og feltutbygging. Noen bedrifter er med i kjedeforetak og bygger ferdighus. Fordeler med en fagutdanning: • Du får lønn i læretiden • Du kan bygge videre på fagutdanningen for å få studiekompetanse • Du får mange muligheter for videre utdanning • Du får brukt både dine praktiske og teoretiske evner Svennebrevet dokumenterer din kompetanse, og gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet. Du beholder svennebrevet og yrkestittelen din hele livet, selv om du begynner med noe annet senere.

Tømrerutdanningen er en blanding av teori og praksis. Utdanningen er på 4 år, og du kan velge mellom 3 alternative utdanningsløp: • 0 + 4 år – det vil si 4 år i bedrift • 1 + 3 år – det vil si 1 år i skole og 3 år i bedrift • 2 + 2 år – det vil si 2 år i skole og 2 år i bedrift Uansett hvilke utdanningsløp du velger må teorien gjennomføres før du kan gå opp til svenneprøve. Det vil si at ved 1+3 og 0+4 løpene, vil teorien tas i løpet av læretiden. Kontakt: Karl W. Sandvig - Daglig leder Jone Terjesen - Opplæringskonsulent Laila Roaldsøy - Kontor/adm Byggmestrenes Serviceog Opplæringskontor Engelsminnesgt. 38 4008, Stavanger (+47) 51 52 42 00 www.bsok.no

53


MaSKingroSSiSterneS Forening

ARBeIdeR FOR Felles InteResseR Hva er en maskingrossist? Medlemsmassen i MgF favner bedrifter av mange slag og størrelser over hele landet. Fellesnevneren er at selskapene er registrert i norge, og ”omsetter maskiner eller teknisk utstyr i et slikt omfang og på en slik måte at det er naturlig å betegne firmaet som maskingrossist”. en forutsetning for medlemskap i MgF er at selskapet overholder lovgivning og foreningens interne etiske regler om illojal konkurranse. MgF arbeider for å styrke og utvikle bransjen og arbeider for maskinbransjens felles interesser og rammevilkår, gjennom medlemsaktiviteter, myndighetskontakt og medietiltak. MgF SkAL: • være en samlende enhet for medlemsbedriftene – utvikle bransjenettverk • arbeide for medlemsbedriftenes felles interesser – faglig, politisk og sosialt • være “aktuelle”, synlige og tydelige - vi skal synes i media, og ha et nettverk med andre bransjeforeninger og organisasjoner som gir utbytte for våre medlemmer.

54

På denne måten ivaretar man en sunn konkurranse, bedrer trivselen innad i bedriftene og øker sjansen for positiv bransjeutvikling. en viktig del av MgFs virksomhet er messene ”den tekniske Messen” og maskinmessen ”vei og anlegg”, som vi arrangerer hvert tredje år. Begge messene har rundt 200 utstillere fra inn- og utland, og er den viktigste møteplass for kunder og virksomheter innen verktøymaskin- og anleggsmaskinbransjene. Her treffes bransjens aktører og vi ønsker også ungdommen hjertelig velkommen slik at dere selv kan se at dette er en spennende bransje med mange muligheter! På MgFs hjemmesider kan du se en film om hvordan hverdagen til en servicetekniker kan være. Her kan du også finne ut hvem som er medlemmer i MgF og lese om messene våre. Kan du fortelle litt om deg selv? – Mitt navn er espen Skarpnord og jeg er 21 år. Jeg kommer fra Kirkenær i Hedmark, og jobber akkurat nå som anleggsmaskinmekanikerlærling for volvo Maskin. Hvilken utdanningsbakgrunn har du? – Jeg gikk på Soler videregående skole - avd. våler. da gikk jeg første året på vg1 - teknikk og industriell produksjon


Rogaland

Maskingrossisternes Forening (MgF) er en bransjeforening og medlemsmassen favner bedrifter av mange slag og størrelser. vi har medlemmer som importerer og selger maskiner innen disse bransjene: • verktøymaskiner • anleggsmaskiner • Kompressorer • Slipeverktøy • gaffeltrucker • trebearbeidende maskiner • Kraner

Bygg og anlegg

MGF

vi er en forening som arbeider for bransjens store og små felles interesser, herunder:

(tiP), det andre året på vg2 - arbeidsmaskiner, før jeg valgte vg3 - anleggsmaskinmekanikerfaget. deretter ble det ett års læretid hos volvo Maskin. Hvorfor valgte du å utdanne deg til anleggsmaskinmekaniker? – Jeg er veldig glad i jobbe med hendene og ville bli snekker eller mekaniker av et eller annet slag. til slutt fant jeg ut at jeg hadde mer interesse av å jobbe som mekaniker, og valget ble derfor anleggsmaskinmekaniker. Jeg angrer ikke ett sekund og gleder meg hver dag til å reise på jobb. Hva gjør en anleggsmaskinmekaniker? – vi skrur! For det meste reparerer vi og driver vedlikehold av forskjellige anleggsmaskiner. det kan være hjullastere, gravemaskiner, dumpere og veghøvlere. ingen dag er lik og man får mer enn nok av variasjon. det er alltid noe å lære, for å si det slik. Hvilke mennesker passer til dette yrket? – de aller fleste! vel, man bør jo ha en interesse for dette faget. Man må like å skru, like å bruke kroppen, og ikke være redd for å bruke kroppen i arbeidet. oppfyller du disse kravene kan du glede deg til et utrolig morsomt og interessant yrke.

• være en samlende enhet for medlemsbedriftene, skape bransjenettverk • arbeide for medlemsbedriftenes felles interesser, faglig, politisk og sosialt • være “aktuelle”. vi skal synes i pressen og ha et nettverk med andre foreninger og organisasjoner som er aktuelle samarbeidsgrupperinger som gir utbytte for våre medlemmer. For bedriftene i MgF er det viktig at hele tiden kommer nye dyktige folk inn i bransjen. vi trenger serviceinnstilte, positive mennesker som er interessert i den spennende jobben det er å være servicetekniker og mekaniker! en viktig del av MgFs virksomhet er messene; den tekniske Messen og vei og anlegg. dette er betydelige messer innen for verktøymaskinbransjen og for anleggsmaskiner og vi ønsker ungdommene hjertelig velkommen.

www.mgf.no 55


DESIGN OG HÅNDVERK

DESIGN OG HÅNDVERK

– kreativitet og skaperglede! Har du meninger om hva som er fint eller stygt? og klarer du å begrunne hvorfor? liker du å arbeide med hendene? Har du sans for detaljer? Kanskje design og håndverk er noe for ditt hjerte? den som velger design og håndverk bør ha kreative evner og anlegg, og man bør like å arbeide med hendene. er man også svært nøyaktig, har estetisk sans og liker både å jobbe selvstendig og sammen med andre, har man mange egenskaper som passer inn i denne fagretningen. Utdanningsprogrammet har stor faglig bredde med rike tradisjoner – håndverksmessig, materialmessig og kulturhistorisk, og det gir arbeidsmuligheter i en rekke design- og håndverksyrker. Les mer på: www.vilbli.no - www.muligheter.no - www.billedkunst.no www.nil.no - www.nid.no - www.grafill.no - www.westerdals.no www.hair-and-there.no

dette Bør du vIte oM utdAnnIngSvALget For elever - læreplanmål: gå til www.muligheter.no velg: utdanning –> design og håndverk –> Læreplanmål - oppgaver For lærere - kompetansemål: gå til www.muligheter.no velg: utdanning –> design og håndverk –> For lærere - kompetansemål

57


t.v: et godt sammensveiset arbeidsmiljø hos Hair & there på Kvadrat.

Hair & tHere

lA kReAtIvIteten sPIRe På Hair & there kan du la kreativiteten få fritt utløp. lær å lage trendy hårkreasjoner, eller å perfeksjonere makeupen ned til hver minste detalj. Som lærling i frisørkjeden tilegner du deg nok kompetanse til å stå på egne ben etter læretiden er over. Frisørlærling lisa Marie Borsheim gleder seg til å jobbe som frisør på fulltid i Hair & there på kjøpesenteret Kvadrat i Sandnes. – det har vært svært lærerikt å jobbe her. Jeg digger jo å klippe og farge hår, men interesserer meg også for kunsten innen makeup. Jeg kommer veldig godt overens med de jeg jobber sammen med, og ofte inspirerer vi hverandre til å få til enda bedre resultater, forteller hun fornøyd. vIdereutvIkLIng lisa Marie har funnet sin plass på Kvadrat og kunne ikke tenkt seg å jobbet et annet sted. det begrunner hun med det gode arbeidsmiljøet og mulighetene hun får gjennom frisørkjeden. alle lærlinger og frisører hos Hair & there får muligheten til å delta på kurs og videreutvikle seg både som person og innen sitt felt.

58

20-åringen har lagt bak seg ett år med design og håndverk og ett år på frisørlinjen på gand vgS. Hun liker godt å være sosial og kreativ, og synes det er viktig å holde seg oppdatert på motefronten. – det er gøy å gjøre andre glade ved å forandre på frisyren deres, forteller hun. Hair & there tar vare på lærlingene sine og sørger for at de får den oppfølgingen de trenger. en dag i uken har lærlingene ”lærlingkontor”. da blir det satt fokus på hva de må øve på, og hva lærlingen selv synes er en utfordring. god oppFøLgIng lisa Marie er fornøyd med at man får ansvar tidlig i læreprosessen. det første året hadde hun hovedansvar for å rydde og holde salongen ren. Hun fikk erfaring med å stå i kassen og ta i mot kunder, samt gi veiledning rundt de ulike produktene frisørsalongen selger. i løpet av denne tiden har hun også blitt med veilederen og observert hvordan man blant annet klipper, farger og legger makeup. det siste året har hun omtrent fungert som en vanlig frisør. – nå klipper og farger jeg på egenhånd, men jeg har alltid noen jeg kan gå til hvis jeg trenger veiledning. det er betryggende. På grunn av den gode oppfølgingen vi har fått her, føler jeg meg ganske trygg på det jeg gjør.


Rogaland

Hair & there er en frisørkjede med målsetning om å bli landsdekkende. Salongene drives i egen regi, i kompaniskap med andre eller franchise og består pr. i dag av 21 salonger. Lisa marie borsheim, frisørlærling.

Kjeden har enerett på det internasjonal kjente kurskonseptet Hair Construction. Hair Construction ble i 2010 kåret til årets frisør-konsern. Kjeden har som mål å bli landsdekkende. vi tar inn ca. 25 frisørlærlinger hvert år.

Design og håndverk

Hair & There

– frisøryrket er midt i blinken for meg, mener Lisa marie.

Hvis du er kreativ, sosial og liker å prate med ulike mennesker, passer du nok godt i frisøryrket. ingen dager er like og du har mulighet til å spesialisere seg innen det du liker å gjøre best. For lisa Marie er dette midt i blinken. i Hair & there kan hun oppnå enda mer innen frisering og makeup hvis viljen og motivasjonen ligger til rette. – Jeg er veldig glad jeg jobber i Hair & there. Her jobber jeg side om side med dyktige frisører som vet å lære bort yrkeshemmeligheter, smiler hun lurt. – For nyutdannede er dette et perfekt sted å utvikle seg og ikke minst nå målene man har satt seg, avslutter lærlingen.

Det har vært svært lærerikt å jobbe her. Jeg digger jo å klippe og farge hår, men interesserer meg også for kunsten innen makeup. Jeg kommer veldig godt overens med de jeg jobber sammen med, og ofte inspirerer vi hverandre til å få til enda bedre resultater.

Kontakt: Hair & there, hovedkontor Jakob askelands vei 19 4314 Sandnes (+47) 51 57 81 25 hilde.jelsa@hair-and-there.no

www.hair-and-there.no 59


foto: Statnett

Bli en del av lØSningen

JOBB med FORnYBAR eneRGI en utdanning innen fornybar energi, elkraft og vannkraft vil gi deg gode jobbmuligheter i årene som kommer. det er mange spennende og varierte arbeidsoppgaver i norske energibedrifter for dem som vil være med, også internasjonalt. energibransjen har gjennomgått store endringsprosesser både i teknologisk, økonomisk, regulatorisk og politisk forstand i nyere tid. i dag diskuteres rammebetingelsene for bransjen i stor grad i et miljø- og klimaperspektiv. verden må redusere Co2 utslippene, samtidig som energibehovet øker. dette har betydning for produksjon, transport og forbruk av energi - også i norge.

vi trenger ny teknologiutvikling og ikke minst mange engasjerte og lærevillige unge medarbeidere som kan bidra til utvikling av grønne fremtidsrettede løsninger - og nok folk til at vi kan føle oss trygge på at samfunnet til enhver tid får den kraften vi har behov for. i årene som kommer skal bransjen ansette mange nye medarbeidere. På fagarbeidernivå vil etterspørselen etter energimontører og energioperatører øke. ingeniører og sivilingeniører innen fagområdene elkraft og vannkraft utgjør den nest største yrkesgruppen i bransjen. disse fagene kan du studere ved flere av landets høyskoler og ved ntnU.

Store utslippsland som Kina og USa er nå tydelige på at de også vil kutte utslippene av klimagasser. Skal vi løse klimautfordringen må vi bruke energien mer effektivt og vi må bruke mindre fossil energi.

det er mye som må gjøres på kort tid for å møte klimautfordringene verden står overfor. energibransjen trenger engasjerte og kunnskapsrike ungdommer som ønsker å bli en del av løsningen. vi håper at du er en av dem!

norske energiselskaper står helt sentralt i dette arbeidet. For å kutte forbruket av fossil energi, må vi bygge ut fornybare alternativer og nett for å frakte strømmen til forbrukerne. Fram til 2020 skal energibransjen investere 150 - 200 milliarder kroner.

Du kan lese mer på: www.energinorge/studier www.energinorge/fagopplaering www.energiutdanning.no


ELEKTROFAG

ELEKTROFAG

– Får ting til å virke! elektrofag er et stort fagområde og du kan arbeide innenfor mange bransjer og yrker. det er lett å tenke strøm og elektronikk, men la deg ikke lure. Fagretningen spenner fra sjø til land - til lufta! Hva med å arbeide offshore? eller kunne du tenke deg å reise verden rundt om bord på båt? eller kanskje få tog på skinner eller biler på veien? velger du elektrofag må du kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør være serviceorientert. logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. ofte er det et krav at du har godt fargesyn. det er viktig å skille mellom gul og grønn ledning. Les mer på: www.vilbli.no - www.muligheter.no - www.energinorge.no www.statkraft.no - www.eltelnetworks.com

dette Bør du vIte oM utdAnnIngSvALget For elever - læreplanmål: gå til www.muligheter.no velg: utdanning –> elektrofag –> Læreplanmål - oppgaver For lærere - kompetansemål: gå til www.muligheter.no velg: utdanning –> elektrofag –> For lærere - kompetansemål

61


StatKraFt

stØRst På FORnYBAR eneRGI Statkraft - norges ledende kraftselskap og europas største produsent av fornybar energi. i en verden som sliter med forurensing og klimaspørsmål, er det forfriskende med en arbeidsgiver som tar fremtiden vår på alvor. – Bedriftens forhold til klima og miljø var viktig for meg da jeg skulle velge ny arbeidsgiver, innrømmer Bjørn ivar vold, utdannet maskiningeniør og trainee innen asset Management Wind offshore i Statkraft. Undrer du på hvilke arbeidsoppgaver asset management wind offshore-teamet til Statkraft har, er du nok ikke alene. Bare navnet kan få selv en auksjonarius til å se rødt og Bjørn ivar er klar over det. derfor begynner han å utdype før vi rekker å grave videre. – rent konkret jobber vi med eieroppfølging av vindkraftverk. det betyr at jeg kommer i kontakt med mange ulike typer fagfelt og mennesker - alt fra teknikeren på vindparken, kommune- og grunneierrepresentanter og interesseorgnisasjoner. – Mye av jobben handler om å overvåke og rapportere daglig drift, samt igangsette og bidra til videreanalyse der det ses nødvendig. Så langt som trainee har jeg blant annet jobbet med økonomisk analyse, kontraktsgranskning og 62

deltatt på kontraktsforhandlinger ved innkjøp av servicekontrakt for en av våre vindparker. det har vært mye å gjøre, men jeg trives godt. Økonomiske analyser og kontraktsgranskning er kanskje ikke normale rutiner for en maskiningeniør, men med økonomi som toårig fordypningsfag i mastergraden har Bjørn ivar kunnskapen som trengs. For det var nettopp variasjonen i stillingen og lysten på å jobbe mer praktisk som var de største årsakene til at han ønsket seg til Statkraft. – tidligere jobbet jeg som forsker innen forebyggende miljøvern. det var bra, men jeg ønsket å jobbe nærmere industrien, reise mer og være med på utviklingen av et nytt norsk offshore eventyr - denne gangen til og med miljøvennlig. det er kult, forteller Bjørn ivar tydelig fornøyd. koMBInerer joBB og utdAnnIng industrimekanikeren even Walseth er også trainee i Statkraft, dog i et annet program enn Bjørn ivar. even er fagarbeidertrainee og kombinerer jobb i alta med utdanning via Statkrafts sparringspartner, Høgskolen i narvik. gjennom to år møtes even og de andre traineene flere ganger for å delta på foredrag om blant annet vedlikehold, ledelse, nettdrift, maskinteknikk og produksjonsplanlegging. i Statkraft skal nemlig ikke fagarbeiderne drive ”passiv mekking”, men ”optimal mekking”.


Rogaland

Statkraft er størst i europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3300 medarbeidere i mer enn 20 land. bjørn Ivar vold trives godt som maskingeniør og trainee i Norges ledende kraftselskap. foto: malin Pettersen

– Utdanningen gir oss en dyp gjennomgang i kraftproduksjon, med teknisk innblikk i fag rettet mot blant annet elektroingeniører og maskiningeniører. Jeg er sikker på at jeg i løpet av disse to årene som trainee bygger opp den samme kompetansen som hvis jeg hadde jobbet ti år i arbeidslivet. På toppen av dette kan jeg også begynne på ingeniørutdanning uten forkurs, forklarer even.

Elektrofag

Statkraft

Statkraft har virksomhet i hele norge, fra Finnmark i nord til agder i sør. det betyr at det er jobbmuligheter i hele landet for deg som har lyst til å jobbe med energi. eller kanskje du vil jobbe verden rundt? les mer om alle våre spennende vannog vindkraftprosjekter i norge og i utlandet, på www.statkraft.no.

ingeniørutdanning med fagarbeiderbakgrunn er gull verdt og svært ettertraktet i denne bransjen. – da har man det beste fra to verdener. Praktisk kompetanse som fagarbeider og teknisk kompetanse som ingeniør, sier even før han erkjenner at han ikke har lagt planer for fremtiden helt enda. joBBMuLIgHeter pÅ de FLeSte kontInenter Bjørn ivar har derimot bestemt seg. i en hverdag som innebærer en del reising, har han fått smaken på utlandet. det toårige traineeprogrammet består av seks måneders rotasjoner, der den ene perioden kan tilbringes i utlandet. nå er neste stopp düsseldorf i tyskland. – er du glad i å reise, kan jobb i Statkraft være midt i blinken. Statkraft er jo representert i store deler av europa og også andre verdensdeler, og bare neste uke skal jeg innom både london og Stockholm. Fra september blir det seks måneder i england, sier Bjørn ivar. Legger tIL rette For utvIkLIng verken Bjørn ivar eller even har problemer med å binde seg til Statkraft i mange år fremover. Begge stortrives i selskapet og ser frem til å kontinuerlig tilegne seg ny kompetanse. – vil vi for eksempel melde oss på et kurs, er det ingen som nøler her. Statkraft har et stort fokus på utvikling og kursing, og legger alltid til rette for at vi skal få utvikle oss hvis vi ønsker det. i tillegg er vi jo hele tiden omgitt av mennesker med høy kompetanse, så vi har det i bunn og grunn ganske bra, smiler de.

even Walseth, trainee i Statkraft.

Kontakt: Postboks 200, lilleaker 0216 oslo (+47) 24 06 70 00 info@statkraft.no

www.statkraft.no 63


eltel

3, 2, 1, ACtIOn! Med et mål om å bli europas ledende infranetentreprenør, har eltel en plan som krever blod og svette i flere år fremover. noen vil kanskje si det blir vanskelig, men etter en prat med ingeniøren richard Sherrock og lærlingen endre Sagstad kan selv den største pessimisten få troen på at det kan være hold i denne ambisiøse målsettingen. Stort FokuS pÅ unge AnSAtte Man hører alltid et snev av entusiasme i stemmen når man prater med de ansatte i eltel. et slags eget tonefall som gjør en nysgjerrig på hvorfor det er slik. i hvert fall er det slik når undertegnede prater med richard Sherrock (26) og endre Sagstad (19). de er begge relativt ferske i bedriften med drøyt halvannet års fartstid, men prater likevel med roen og erfaringen til ansatte med et tosifret antall år i jobben. Hvorfor? – For det første har eltel et utrolig bra opplæringsprogram for nyansatte. For det andre har vi mange dyktige kolleger som vet å lære bort kunnskap. Sist, men ikke minst, eltel er kanskje den bedriften med størst fokus på en unge ansatte, noe som gjenspeiles i blant annen min historie her, forklarer richard.

64

26-åringen sikter naturlig nok til stegene han har tatt siden han startet i eltel. Med en ingeniørutdannelse i kommunikasjonssystemer fra Høgskolen i Bergen, ble han ansatt som planlegger i desember 2010, men har allerede nå rukket å bli forfremmet til både prosjektleder og nå sist teamleder. og æren til hans personlige utvikling tilskrives et fremragende traineeprogram og flinke kolleger. – i løpet av de første seks månedene som trainee fikk jeg oppleve alt fra å jobbe ute med montører til skjøting av kabler og systemplanlegging. Jeg fikk erfaring innen det meste. når man i tillegg er omgitt av flinke kolleger som alltid er behjelpelige, er det vanskelig å ikke trives, smiler han før han fortsetter. – eltel har en unik filosofi for de nyansatte. Man blir rett og slett kastet litt ut i det, på en positiv måte. Utfordringene kommer med en gang slik at man må prestere umiddelbart, og på denne måten får man en bratt erfaring- og læringskurve. Helt perfekt, understreker han. eLteL – en ÅpenBArIng lærlingen endre Sagstad er en annen som har en liten solskinnshistorie på lager. Med en litt annerledes bakgrunn enn richard, dog med like stor viktighet i arbeidet som gjøres, er han på vei inn i sitt siste år som lærling i telekommunikasjon. Han betegner jobben i eltel som en


Rogaland

eltel skal bli europas ledende infranetentreprenør. det krever strukturert arbeid og en felles arbeidsmetodikk. Med over 400 team bestående av 20 medarbeidere spredt i 10 land er eltel en ledende aktør innen infranetbransjen. vi skal være pioner innen teknologi og en foregangsbedrift innen effektivt arbeid.

Elektrofag

Eltel

eltel konsernet har ca 8000 medarbeidere og en omsetning på 1011 millioner euro. eltel i norge har ca 600 medarbeidere spredt over hele landet. i norge er jobber vi innenfor forretningsområdene telekom Fastnett, Mobil telekommunikasjon, Jernbane og Smart Måleravlesning.

åpenbaring etter han litt etter litt begynte å gå lei skolegang på fulltid. –det var egentlig veldig kjekt på elektrolinja og dataelektronikklinja, men jeg har alltid vært mer interessert i å komme meg ut i jobb. derfor fikk jeg en helt ny motivasjon etter jeg begynte læretiden min her. endre føler han blir tatt godt vare på og gleder seg spesielt til å jobbe selvstendig det siste halvåret som lærling. da kan han endelig bryne de små grå på forskjellig problemløsing, som er en god forberedelse til tiden etter fagprøven. – Frem til nå har vi drevet vedlikehold og reparert det som har med internett og tele å gjøre. For det meste stolper og sentraler. Jeg har fått god opplæring av de mer rutinerte montørene, men akkurat nå ser jeg bare frem til å utfordre meg selv frem mot den store prøven, sier 19-åringen entusiastisk. Både richard og endre er enige om at eltel er veien å gå hvis du vil ha action og ansvar på jobb fra aller første dag. – arbeidsdagene her er alltid spennende. det er høyt tempo både på kontoret og ute i feltarbeidet, så man har sjelden tid til å kjede seg, avslutter de humoristisk.

Kontakt: Stanseveien 21, Kalbakken 0975 oslo ( + 47) 815 35 835

www.eltelnetworks.com 65


HELSE- OG OPPVEKSTFAG

HELSE- OG OPPVEKSTFAG

– kalde hoder og varme hender! Fra livets begynnelse til slutt, kommer vi i kontakt med flinke og godt utdannede mennesker som har valgt å jobbe med helse- og oppvekstfag. Mulighetene er mange og du kan arbeide ved sykehus, offentlige institusjoner - internasjonalt eller i din hjemkommune. Jobber inne helse- og oppvekstfag finnes overalt i hele landet, og det er stor etterspørsel etter flere flinke folk. Yrkene krever ulik grad av kompetanse, men felles for hele fagretningen er at du som velger helse- og oppvekstfag må bry deg om og kunne ta hensyn til andre mennesker. du bør være flink til å kommunisere og lytte til andre og trives med mennesker i alle livssituasjoner. i flere yrker kreves det politiattest. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig, og hvor det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid. Les mer på: www.vilbli.no - www.muligheter.no - www.helsedirektoratet.no www.sjukehusapoteka-vest.no-www.stavanger.kommune.no www.sandnes.kommune.no - www.farmasifag.no - www.laerdal.com/no www.helse-fonna.no - www.tannhelserogaland.no

dette Bør du vIte oM utdAnnIngSvALget For elever - læreplanmål: gå til www.muligheter.no velg: utdanning –> Helse- og oppvekstfag –> Læreplanmål - oppgaver For lærere - kompetansemål: gå til www.muligheter.no velg: utdanning –> Helse- og oppvekstfag –> For lærere - kompetansemål

67


Stavanger KoMMUne

menInGsFulle JOBBeR Barne- og ungdomsarbeiderlærling astrid dreggevik (22) og helsearbeiderlærling lene Holmen (24) kunne ikke hatt bedre jobber. Begge to synes at arbeidet er veldig givende og meningsfullt. disse jobbene er viktige for at andre skal ha det bra. Med bakgrunn i helse- og oppvekstfag vg1 og barne- og ungdomsarbeiderfag vg2 fra tryggheim vgs og ett år med påbygg på Bryne vgs, søkte astrid læreplass i Stavanger kommune. etter intervjuet var jobben hennes. – alle var veldig imøtekommende. Jeg jobber i Ytre tasta barnehage på verdenes-avdeling og sørger for at barna har det bra. vi gjør mye forskjellig. vi lager mat, kler på barna og leker sammen. Hvis man komme på jobb i dårlig humør, så klarer alltid barna å få deg i godt humør igjen, forteller astrid.

68

astrid er snart ferdig med fagbrevet og hun liker at man kan velge mellom flere jobber i Stavanger kommune. Her kan du jobbe på skolen, SFo, barnepsykiatri og på sykehus som barne- og ungdomsarbeider. etter fagbrevet er i boks vil hun lyst til å jobbe på en barneskole i Stavanger. – Stavanger kommune har gjort meg godt forberedt på hva fremtidige jobber kan bringe. de er veldig flinke til å følge oss opp, og gi oss mer kunnskap gjennom ulike kurs. denne jobben er nesten én av de viktigeste jobbene vi har. vi er med å former barna. det er et stort ansvar for at barna skal få det til videre i livet. derfor må man vite hva man gjør. Kommer man skeivt ut i barnehagen, skjer det samme videre i livet, derfor må vi ta vare på barna, forteller astrid.

gLede For astrid er dette yrket veldig allsidig, der ingen dager er like. Man styrer dagene sine selv. noen dager vil barna tegne, og andre ganger blir dagene tilbragt ute på tur. Hver dag er en glede.

gIvende Hvis du kunne tenkt deg en jobb i Sjukehusapoteka vest lene, som også har gått helse og oppvekstfag på randaberg vgS, trives veldig godt på tasta sykehus, hvor hun sørger for at de demente får en god og innholdsrik hverdag. det mest givende med jobben er å se pasientene glade og fornøyde.

– Jeg gleder meg til å møte barna før jeg skal på jobb. Hjertet mitt smelter når man ser hvor glade de er når vi kommer på jobb, forteller astrid fornøyd.

– Jeg sørger for at de får i seg mat om morgningen, og finner på morsomme aktiviteter utover dagen. noen dager går vi turer eller spiller spill, forteller lene.


Rogaland

På sykehuset er det mange som kan kunsten med å underholde.

astrid liker variasjoneni yrket.

Hun forteller at arbeidsmiljøet er veldig bra på avdelingen, og at alle har vært veldig åpne og dyktige til å lære bort. når lene blir ferdig med fagbrevet håper hun å fortsette på samme plass. – en jobb i Stavanger kommune gir meg trygghet og sikkerhet, men det aller beste er den gode følelsen når jeg kommer hjem. da føler jeg at jeg virkelig har vært til nytte for andre, forteller hun.

Denne jobben er nesten én av de viktigeste jobbene vi har. Vi er med å former barna. Det er et stort ansvar for at barna skal få det til videre i livet. Derfor må man vite hva man gjør. Kommer man skeivt ut i barnehagen, skjer det samme videre i livet, derfor må vi ta vare på barna.

lærlinger innen følgende fag: • aktivitørfag • Barne- og ungdomsarbeiderfag • driftsoperatør idrettsanlegg • iKt-Servicefag • Kontorfag • Helsearbeiderfaget • anleggsgartner • institusjonskokk • andre fag der kommunen har fagarbeidere som kan gi veiledning

Helse- og oppvekstfag

Sjukehusapoteka

Vest

Yrker: • anleggsgartner • aktivitør • arkivar • arkitekt • Barnevernspedagog • Barne- og ungdomsarbeider • Bibliotekar • Byplanlegger • ergoterapeut • Fysioterapeut • Førskolelærere • Helsesøster • ingeniør • it-konsulent • innkjøper • Jurist • Kokk • Kommunikasjonsrådgiver • Kulturskolelærer • leger • lærer • lønn- og regnskapsmedarbeider • Miljøterapeut • Personalrådgivere • Psykolog • renholdere • revisor • Sekretær • Spesialpedagog • Sjåfør • Sivilingeniør • Sosionom • Sykepleier • vaktmester • vernepleier • Økonområdgiver

www.stavanger.kommune.no 69


SandneS KoMMUne

en BetYdnInGsFull HveRdAG noen yrkesgrupper er uhyre viktige for samfunnet vårt, som for eksempel leger og lærere. Men det finnes faktisk flere vel så viktige yrker. Hils derfor på Henriette og linn, lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget. vi skal prise oss lykkelige for at det finnes personer som Henriette Sola Haneberg og linn Schantz olsen. Unge mennesker som vier jobblivet sitt til å bidra og hjelpe andre mennesker til en bedre hverdag. For Henriette handler det om å gi barna i barnehagen den riktige starten på dagen og legge et grunnlag for videre læring, mens hverdagen for linn Margrethe er å følge opp og hjelpe de eldre på sykehjemmet i deres daglige gjøremål. Begge stortrives som lærlinger og ser frem til hver eneste arbeidsdag. – Jeg tror ikke mange kan si dette, men jeg gleder meg faktisk til å stå opp om morgenen og kjøre til jobb - hver eneste dag. det er en fryd å komme inn dørene, hilse på kollegene og ikke minst treffe barna, forteller Henriette. På spørsmål om hvorfor hun er så glad i å jobbe med barn, tar hun kjapt bladet fra munnen. – de er alltid i godt humør. Barn har en egen utstråling, de har ikke et problem i verden. de er helt blottet for bekymringer.

70

alt handler om å leke og ha det gøy, og der har vi voksne mye å lære. – Så er det jo herlig at de er dønn ærlige, både på godt og vondt, smiler hun. ut I joBB SoM tenÅrIng Både Henriette og linn gikk det første året på helse- og oppvekstfag på Jåttå vgS, før de gikk videre til henholdsvis barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget på gand vgS. Begge yrkesvalgene er fireårige, to år på skole og to år i lære. linn Margrethe er nå ferdig med det første året som lærling, et år som helt klart har gitt mersmak. – det første året har jeg tilbrakt på sykehjem med herlige mennesker. dagene flyr og jeg synes det er kjempekjekt. Planen videre er å jobbe på bo- og aktivitetssenter for psykisk og fysisk utviklingshemmede. MAnge vIdereutdAnnIngSMuLIgHeter en av grunnene til at linn valgte å gå helsefagarbeiderlinja, foruten ønsket om å jobbe direkte med mennesker, var mulighetene hun har etter fagbrevet er i lomma. det er finnes nemlig et hav av videreutdanningsvalg for den skoleglade. – Jeg har ikke bestemt meg helt enda for hva jeg ønsker


Rogaland

Å glede andre er dagligdags for Linn Schantz Olsen.

Henriette Sola Haneberg storkoser seg som barne- og ungdomsarbeiderlærling i Sandnes kommune.

å videreutdanne meg til, men jeg har sett en del på hva som tilbys. det er mye interessant, blant annet eldreomsorg, psykisk helsearbeid og miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse. Heldigvis har jeg god tid til å bestemme meg, humrer hun.

LySt Å BLI LærLIng? i videregående opplæring er det mange programområder som fører fram til yrkeskompetanse med fagbrev. dette kalles lærefag og opplæringen starter med to år på skole og avsluttes med fagprøve etter to år i lære i bedrift. læretiden består av både opplæring og verdiskaping og det er lønn for verdiskapningsdelen i utdanningen.

Helse- og oppvekstfag

Sandnes kommune

i Sandnes kommune har vi god erfaring med lærlinger og kan tilby læreplasser til følgende fag: • Helsefagarbeider • Barne- og ungdomsarbeider • institusjonskokk • iKt- servicemedarbeider • Kontor - og administrasjonsmedarbeider • anleggsgartner • driftsoperatør idrettsanlegg Som lærling får du en instruktør som hjelper deg i opplærlingen, du får vurdering underveis i læretiden, og det er felles undervisning for alle lærlinger. du tegner en lærekontrakt for 2 år, og du følger de samme lover og tariffavtaler som gjelder de andre ansatte i kommunen.

HÅper FLere veLger HeLSe- og oppvekStFAg ingunn Madsen, rådgiver for fagopplæring, forteller at grunnet stor vekst og tilflytting til kommunen, har man et større behov nå enn tidligere for å rekruttere flere unge til barne- og ungdomssektoren og helsesektoren. Henriette og linn håper også flere forstår hvor givende det er å jobbe med mennesker. – Har du empati, omsorg og evne til å sette seg inn i andres situasjoner, er dette absolutt noe for deg. vi kan ikke faktisk ikke tenke oss at det finnes kjekkere yrker, avslutter de smilende.

Jeg tror ikke mange kan si dette, men jeg gleder meg faktisk til å stå opp om morgenen og kjøre til jobb - hver eneste dag.

vil du vite mer? Sjekk ut våre nettside og velg: jobb og karriere - lærlinger

www.sandnes.kommune.no 71


foto: bernt erik Rossavik

LAERDAL MEDICAL

PROduktutvIklInG sOm ReddeR lIv Fra utsiden virker laerdals bygg i tanke Svilands gate som et hvilket som helst bygg, nærmest litt anonymt plassert sentralt i Stavanger. På innsiden derimot, koker det av kreativitet og skaperglede, der de ansatte på ulike vis utfører laerdals visjon “Helping save lives” hver eneste dag. Bjørn-erik Hatlestad (34) og Helge lauvsnes (30) er to av disse. Bjørn-erik arbeider som verktøymaker på formverkstedet. en gang i tiden ville han bli musikklærer (!), men har etter hvert funnet seg godt til rette hos laerdal og er ikke i tvil om at dette er det rette stedet for ham. verktøyMAker – et SpeSIeLt FAg – Jeg har arbeidet mer eller mindre fast hos laerdal siden 1999 i ulike avdelinger og jeg stortrives virkelig, forteller Bjørn-erik. – etter å ha vært med på det meste innen produksjonen her på huset, startet jeg prosessen med å ta fagbrev. Med god hjelp fra bedriften og opplæringskontoret i fylket, fikk jeg godkjent allmennfagene, og startet min læretid her hos laerdal. verktøymaker er kanskje et litt “sært” fag, og det handler for min del om å lage formene som de ulike plastdelene til våre produkter støpes i, forklarer Bjørn-erik. 72

arbeidet krever en stor grad av nøyaktighet, og Bjørn-erik og hans arbeidskamerater opererer med presisjon helt ned til 100-dels millimeter. – en form har to halvdeler og disse må passe helt nøyaktig sammen for å unngå unøyaktigheter og stygge kanter. dette er store og små deler av silikon, plast eller gummi som i sin helhet blir produsert her i Stavanger, i tillegg til ved fabrikkene våre i Kina og texas, fortsetter han. vArIert ArBeId og Stort AnSvAr Bjørn- erik forteller om svært varierte dager, der mye av ansvaret for resultatene ligger på ham selv. – vi lager våre egne programmer for hvordan formene skal lages og nettopp allsidigheten i arbeidet er noe av det som er mest motiverende. Jeg gleder meg virkelig til å utvikle meg videre i faget og har enda mye å lære, smiler lærlingen. Helge lauvsnes er produktutvikler i utviklingsavdelingen. etter allmennfaglig linje med realfag på Stavanger Katedralskole og Balestrand og avsluttet militærtjeneste, tok han sin mastergrad innen produktutvikling fra ntnU i trondheim. – Jeg har i grunnen alltid hatt lyst til å ha en jobb der jeg kunne lage noe. Jeg er oppvokst på gård og har derfor gjort mye i praktisk arbeid, og jeg var ganske sikker på at jeg ville jobbe med realfag, forteller Helge.


Rogaland

HvA FeILer det dukken? Helge var ferdig i 2008 og skrev sin masteroppgave i samarbeid med laerdal. oppgaven dreide seg om å simulere hjertekompresjon. dette, sammen med tidligere opphold hos laerdal som sommervikar, gjorde valget hans enkelt da tilbudet om jobb dukket opp. – nå arbeider jeg på en pasientsimulator, forklarer Helge. dette er en dukke i full størrelse som kan programmeres til å ha ulike sykdommer og skader. dukken brukes i opplæring på sykehus rundt om i verden, og er det mest avanserte produktet vi har hatt her i bedriften til nå, sier en stolt produktutvikler. – vi arbeider kontinuerlig med å utvikle bedre løsninger og vi samarbeider også tett med våre kunder lokalt og internasjonalt for å oppnå de beste resultater. når man arbeider med dette, lærer vi også mye om medisin og det er jo et gratis frynsegode, smiler han. det kjekkeste med arbeidet som produktutvikler er i følge Helge at man får drive “ekte” produktutvikling. Man jobber tett på produksjonen og det er kort vei fra tegnebrettet til å se om det man utvikler fungerer i praksis. – det er noe “ordentlig” med det vi holder på med. “Helping save lives” er spennende og vi føler at vi utgjør en forskjell for det å redde liv rundt om i verden. Her hos laerdal får du som nyutdannet være med på å gjøre ting som aldri har vært forsøkt tidligere, og det er virkelig heftig produktutvikling, avslutter han. LærdAL – MerkevAre og verdenSLedende astrid norunn Hustveit er Hr-manager hos laerdal Medical og synlig stolt av all den kompetanse som er samlet under ett tak i Stavanger (og resten av verden forøvrig). – laerdal er en sterk merkevare i vår bransje og vi er på mange måter ledende. Mekatronikk er et av de viktige satsningsområdene hos oss, og vi samarbeider tett med ntnU i trondheim og UiS, i tillegg til helsemiljøer her i Stavanger. vi er i det daglige opptatt av å videreutvikle våre ansatte og våre produkter og håper gjerne å se flere på laget.

Laerdal Medical AS er internasjonal markedsleder i trenings- og behandlingsutstyr for livreddende førstehjelp. Selskapets produkter benyttes av sykehus, ambulanser, førstehjelpsorganisasjoner, opplæringsinstitusjoner og mange andre virksomheter verden over.

Helse- og oppvekstfag

Laerdal Medical

laerdal Medicals totale aktiviteter omfatter 1400 ansatte i 23 land. På hovedkontoret i Stavanger er det 410 ansatte i produksjonsvirksomhet, produktutvikling, markedsførings- og støttefunksjoner. laerdal Medical er en dynamisk og energisk organisasjon bestående av mennesker med variert kultur og erfaringsbakgrunn. Selskapet har et tydelig verdigrunnlag som reflekteres i et engasjert, profesjonelt og nytenkende arbeidsmiljø. vi skaper, deler og bruker kunnskap for å oppnå resultater sammen. i 2011 omsatte selskapet for 2,5 milliarder kroner. Har du det som skal til? vil du være med å “helping saving lives”? gå inn på våre nettsider og finn ut mer om oss.

Kontakt: tanke Svilandsgt. 30, P.o. Box 377, n-4002 Stavanger, norway (+47) 51 51 76 66 (Kundeservice) (+47) 51 51 17 00 (Sentralbord)

foto: bernt erik Rossavik

www.laerdal.com/no 73


HELSE FONNA

deI HJelPAnde Hendene torstein, Katrine og Bjørn ernst jobbar kvar dag med å betre livet til andre menneske. Her fortel dei deg kvifor. torSteIn, SjukepLeIAr – noko av det beste med å vere sjukepleiar er variasjonen. du kan jobbe mange ulike stader og med ulike typar pasientar. – i dag jobbar eg i akuttmottaket på Haugesund sjukehus. eg trivs veldig godt her. ein viktig grunn til det er arbeidsmiljøet. Kollegane tar vare på kvarandre og spør ofte korleis det går. Fagleg trivs eg fordi det er spennande å hjelpe menneske på mest mogleg måte å fungere normalt att. – Her i mottaket ønskjer eg pasientane velkomen når dei blir lagt inn og gjer ulike undersøkingar som å bestille blodprøve, sjekke puls og temperatur og utføre eKg/ hjartediagram. dersom pasienten treng intravenøs væske eller medisinar, legg vi inn perifer venekanyle (ein tynn slange som blir lagt inn i ei blodåre). – eg blei interessert i sjukepleie då eg var i saniteten i Forsvaret. eg fekk gode førebilde der som gjorde at eg valte sjukepleiaryrket. i Forsvaret var livreddande førstehjelp viktig innan sanitet, og den interessa har eg tatt med meg vidare.

74

kAtrIne, Lege, SpeSIALISt I rAdIoLogI – eg er glad i teknikk og studerte derfor til å bli maskiningeniør, men hoppa over på medisin. i dag arbeider eg med radiologi, eller enklare sagt røntgen. det er ei flott blanding av faget medisin, å jobbe med menneske og i tillegg får eg dekka den tekniske interessa mi. – radiologi har kome langt dei siste åra. no er det ikkje lenger lystavlar i eit mørkt rom der det heng store negativ, men kraftige datamaskinar som gjeld. datarekonstruksjon og bildebehandling har gitt oss nye moglegheiter. vi kan virtuelt snu og vende på organa i kroppen og sjå dei frå ulike vinklar. Slik kan vi finne det som er sjukt, sette mål og dermed hjelpe dei som skal behandle pasienten. dersom du liker dataspel vil du også like å jobbe med røntgen. Men vi tolkar ikkje berre bilete, vi gjer også små kirurgiske inngrep for å ta prøvar og drenasje. – nesten alle som kjem til sjukehuset, om dei er sjuke eller skadde, blir avbilda hos oss på røntgen. Slik er vi med på alt som skjer og samarbeider med alle einingar. dette samarbeidet er noko av det eg likar aller best med jobben min. vi må vere gode i anatomi og ha god oversikt over medisinfaget, og samstundes vere presise når vi kommuniserer kva vi ser på bileta slik at pasienten får den behandlingsa som trengs. røntgen er meir enn du trur og er veldig kjekt.


Rogaland

Torstein likar at det er spanande og variert på arbeidsplassen.

Helse Fonna er ein del av Helse Vest, og gir spesialisthelsetenester til ei befolkning på 170 000 menneske fordelt på 19 kommunar (Tysvær, Fitjar, Haugesund, Ullensvang, Stord, Vindafjord, Odda, Sveio, Suldal, Bømlo, Sauda, Karmøy, Bokn, Etne, Jondal, Kvinnherad, Eidfjord, Tysnes og Utsira).

Helse- og oppvekstfag

Helse Fonna

Helse Fonna HF består av Haugesund sjukehus, Stord sjukehus, Odda sjukehus og Valen sjukehus, og dessutan dei fire distriktspsykiatriske sentra, Folgefonn DPS, Haugaland DPS, Karmøy DPS og Stord DPS.

Radiolog Katrine trivs med å jobbe med menneske og teknologi.

Bjørn Ernst, ambulansearbeidar – Eg fann yrket mitt gjennom Røde Kors. Eg starta der for mange år sidan når eg gjekk på skulen, og så gjekk det slag i slag. Å vere ambulansearbeidar er spennande. Det valet har eg aldri angra på. – Eg likar at arbeidsdagane mine er så forskjellige, eg veit aldri kva dagen bringer. Men alt er ikkje berre blålys, rutinearbeid er det sjølvsagt også. Det er ein fin variasjon.

Her er bare nokre av dei yrkesgruppene Helse Fonna har i arbeid: • Lege • Sjukepleiar • Spesialsjukepleiar • Jordmor • Helsefagarbeidar • Ambulansefagarbeidar • Ergo- og fysioterapeut • Sosionom • Radiograf • Bioingeniør • Psykolog • Ernæringsfysiolog • Prest • Helsesekretær

– Mange vil trivast som ambulansearbeidar. Særleg vil eg trekke frem det sosiale. Eg treff mange folk i jobben min. Det er noko av det beste.

Dersom du liker dataspel vil du også like å jobbe med røntgen.

Vil du vite meir om oss, gå inn på våre nettsider

Vil du snakke med nokon i Helse Fonna om yrkesval eller karrieremoglegheiter?

Kontakt: Inger Askeland eller Ole Petter Espeland (+47) 52 73 20 00 post@helse-fonna.no

www.xxxxxxx.no www.helse-fonna.no 75


SJUKeHUSaPoteKa veSt

GIvende OG vARIeRt Fem år i bransjen har gjort farmasøyt eirik Svandal Bø (31) enda mer lysten på å fortsette jobben hos Sjukehusapoteket i Stavanger. Utviklingspotensialet her er stort, og det er nok av utfordringer å ta del i. Samtidig er det mange karriereveier å velge mellom. eirik var ferdig med farmasistudiet i 2008, og har siden jobbet i Sjukehusapoteka vest (Sav) - et av fem helseforetak i Helse vest. Sav driver fire sjukehusapotek, i Bergen, Stavanger, Førde og Haugesund. etter 3,5 år hos Sjukehusapoteket i Bergen, tok han turen tilbake til oljebyen og startet på Sjukehusapoteket i Stavanger (SiS) hvor han hadde hatt sommerjobb tidligere. – Jeg likte godt kjemi og hadde flere i familien som var interessert i helsefag. det ble jeg og. etter skolen oppsøkte jeg produksjonsavdelingen ved SiS i Stavanger og fortalte at jeg hadde lyst på jobb. Jeg hadde jobbet der to somrer tidligere, så etter intervjuet fikk jeg jobb, forteller eirik. Sjukehusapoteket har aktivitet innen fire forretningsområder: Sjukehusekspedisjon, Produksjon av legemiddel, Farmasøytisk rådgiving og Publikumsekspedisjonen. eirik har en delt stilling mellom sykehusekspedisjonen, som går på

76

salg av legemiddel til sykehuset, og produksjonsavdelingen, hvor han gjør i stand kreftkurer til kreftpasienter. – vi tilsetter kurene viktige vitaminer og leverer bestillingene vi får fra sykehuset til mottakerne. ofte blir jeg oppringt av blant annet sykepleiere og leger som lurer på blandbarhet og dosering, forteller eirik. Mer enn et vAnLIg Apotek det er en svært givende og utviklende jobb å være ansatt i sykehusapotek. Sjukehusapoteket er «mer enn ett vanlig apotek», med flere virksomhetsområder. det er Sjukehusapotekene som leverer legemiddel og Farmasøytisk rådgivning til sykehusene i norge. i tillegg er det store sjanser for å oppnå god karriereutvikling i foretaket. innad i selskapet kan man bli avdelingsleder innen de ulike forretningsområdene, og som Cand.Pharm kan du også bli apoteker, som er øverste leder på hvert apotek. Foretaket er til enhver tid involvert i utviklingsprosjekt, og man kan også jobbe med faglig utvikling, enten lokalt eller på hovedkontoret i Bergen. det er en stor mulighet å få det overordnende ansvaret hvis man vil. Med etterutdanning kan man også jobbe innen klinisk farmasi, som er mer rettet ut mot sykehuset.


Rogaland

Sjukehusapoteka vest HF har omlag 200 ansatte og er det største farmasifaglige miljøet på vestlandet. Målet vårt er å sikre god pasienttrygghet gjennom sikker legemiddelforsyning og kvalifisert Farmasøytisk rådgivning der spesialisthelsetjenesten er til stede. vi har sykehusapotek i Bergen, Stavanger, Haugesund og Førde.

Her er en ansatt i full gang med produksjon av legemiddel i Sjukehusapoteka vest.

– Jeg har lyst å fortsette her, fordi det er nok å holde fıngrene i. Jeg trives veldig godt, og det er betryggende å vite at jeg kan søke større utfordringer i bransjen hvis jeg vil. Han forklarer at det er en kjekk jobb, og veldig spennende å se at det man har laget fungerer.

Helse- og oppvekstfag

Sjukehusapoteka

Vest

Sjukehusapoteka har aktivitet innen fire virksomhetsområder; Sykehusekspedisjon, produksjon av legemiddel, Farmasøytisk rådgivning og publikumsekspedisjon. Foretaket er et heleid datterselskap av Helse vest rHF, og hovedkunden vår er sykehusene i Helse vest. Hovedkontoret er i Bergen. vi har en årlig omsetning på om lag 900 millioner, sterkt økende aktivitet og er i teknologisk front med elektroniske løsninger.

– det er godt å hjelpe folk, selv om det er på en mer ındirekte måte. dessuten er vi en flott gjeng som jobber sammen, fortsetter han. vIktIg Med LederegenSkAper Hvis du kunne tenkt deg en jobb i Sjukehusapoteka vest er det viktig å være litt snarrådig, nøyaktig og omgjengelig. godt humør kommer man jo alltid langt med. Som farmasøyter har du gode muligheter til å komme inn i en lederfunksjon. – Man bør kunne ha litt lederegenskaper. Man får alltid ansvar, og det er viktig å være pliktoppfyllende. vi jobber også mye sammen i team, og da har jeg som farmasøyt mange avgjørelser å ta stilling til. eirik anbefaler folk å jobbe i Sjukehusapoteket. det er en spennende arbeidsplass, med flere muligheter enn på et vanlig apotek. Man kan jobbe i en avdeling eller kombinere dem. Hverdagen er variert og lærerik. det er opp til deg!

Jeg har lyst å fortsette her, fordi det er nok å holde fıngrene i. Jeg trives veldig godt, og det er betryggende å vite at jeg kan søke større utfordringer i bransjen hvis jeg vil.

vil du vite mer? Sjekk ut våre nettside og velg: jobb og karriere - lærlinger

www.sjukehusapoteka-vest.no 77


FarMaSi

eksPeRt På leGemIdleR i farmasøytyrket er det gode muligheter for faglig utvikling og ulike karriereretninger. ruben Fossli Kufaas (27) jobber i vitusapotek oslo City og ble ferdig utdannet reseptar i 2011. Farmasøyten ruben Fossli Kufaas (27) har alltid likt å prate med mennesker. Som liten hadde han en egen ”butikk” i fjøset, hvor bestemoren hadde sommerhus. i butikken solgte han melkebokser og hermetikkbokser. derfor ble farmasøytyrket et naturlig valg for 27-åringen. Bred ekSpertISe Farmasøyter er den gruppen i norge av autorisert helsepersonell som har bredest ekspertise på legemidler. På apoteket gjør ruben en del av alt det en farmasøyt kan. Hovedsakelig sørger han for at pasienten får det legemiddelet legen har valgt. – vi passer på at styrken er riktig i forhold til personens vekt og vi må også dobbeltsjekke at medisinen er den rette for pasienten. – Mener vi det er behov for endringer, tar vi det opp med pasienten og legen, forteller ruben som er ansatt på vitusapotek oslo City.

78

Farmasøytyrket er veldig bredt. i dette yrket lærer man utrolig mye, og blir eksperter på legemidler. ruben stortrives på jobb. det er hele tiden et ungt miljø på apoteket, og gode rutiner for hvordan en arbeidsplass skal være. – arbeidsmiljøet er virkelig bra her. På vitusapotek har apotekeren vært veldig imøtekommende og fleksibel i forbindelse med utdanning. Snart er masteren i klinisk farmasi i boks, sier han. FLere vALgMuLIgHeter Framtidsplanen er klar. ruben vil bli apoteker. Han har allerede fått prøvd seg som stedfortreder når apotekeren har vært borte. det har falt i god smak, og interessen for økonomi og mer ansvar har meldt seg. – Jeg har alltid vært opptatt av økonomi. Jeg passer til å være en leder. de fleste farmasøyter jobber nå i apotek, men det finnes mange andre muligheter. – Man kan også jobbe i legemiddelindustrien. Jeg tror det kommer til å bli mer vanlig at farmasøyter begynner å jobbe på sykehus i fremtiden. ruben forteller at det er mange som jobber for at det skal bli mer dialog mellom sykepleiere, leger og kliniske farmasøyter for å diskutere hva som er best for hver enkel pasient. Han forklarer at studier viser at farmasøyter kan hindre


Rogaland

Farmasi – det finnes to forskjellige farmasøytutdanninger. du kan bli provisorfarmasøyt med et femårig studie til mastergrad ved universitetene i oslo, Bergen og tromsø, eller du kan bli reseptarfarmasøyt med et treårig studie til bachelorgrad ved høgskolen i oslo eller namsos.

Ruben har lært mye siden han startet å jobbe i famasøytyrket. Drømmen er å bli apoteker.

legemiddelfeil, og at feil bruk av legemidler utgjør en stor prosentandel av årsakene til innleggelser på sykehuset. SIkker FreMtId Uansett hva som skjer i fremtiden, er ruben klar på én ting. Han elsker jobben som farmasøyt og anbefaler lett dette yrket til andre som liker å kommunisere med andre og som tror de kan ha interesse for faget.

Vi passer på at styrken er riktig i forhold til personens vekt og vi må også dobbeltsjekke at medisinen er den rette for pasienten. Mener vi det er behov for endringer, tar vi det opp med pasienten og legen.

Helse- og oppvekstfag

Apotekforeningen

gjennom farmasistudiet blir du ekspert på legemidler. du vil lære hvilke virkestoffer som brukes som legemidler, hvilken effekt legemidlene har på kroppen, hvordan legemidlene brukes for å forebygge og behandle sykdom, hvordan legemidler fremstilles og hvordan legemidler utvikles. alt dette krever gode kunnskaper i kjemiske, biologiske, medisinske og farmasøytiske fag. du får også kunnskap om helsevesenet, legemiddellovgivningen og om legemiddelbruk sett i et samfunnsperspektiv. en del av studiet er praktisk rettet, og det gis opplæring i fremstilling av salver, miksturer, tabletter mv. i tillegg får du oppgaver som gir trening i kommunikasjon og formidling. dette er ferdigheter som kommer til nytte når du senere skal jobbe som farmasøyt, og gi råd og veiledning til pasienter, publikum eller annet helsepersonell. Apotekforeningen er en bransjorganisasjon for alle apotekene i norge. Foreningen jobber for høy kvalitet på apotektjenester og gode rammevilkår for apotekene.

Kontakt: apotekforeningen (+47) 21 62 02 00 apotekforeningen@apotek.no

www.farmasifag.no 79


tannHelSe rogaland

AlltId en sPennende HveRdAG Maiken B. vigre (19) og Janne endresen (33) stortrives i jobben som tannhelsesekretærer på randaberg tannklinikk. de er begge fornøyde med variasjonen og utfordringene yrket bringer og det er ingenting som er bedre enn å se fornøyde mennesker gå ut døren. På videregående skole hadde Janne praksisperioden sin på randaberg tannklinikk og falt pladask for yrket, som hun nå har jobbet med i 14 år. Hun liker godt fordelen med å jobbe i den offentlige tannhelsetjenesten kontra den private sektoren. – Jeg liker veldig godt å jobbe med barn i tillegg til voksne, og synes det er spennende å kunne jobbe med pasienter innen psykiatri og hjemmesykepleie. det som er så bra er at arbeidsoppgavene er så varierte. noen mennesker synes det er skummelt å gå til tannlegen, og da må vi kunne berolige dem og vise forståelse, forteller Janne. tannhelsesekretærer er autorisert helsepersonell. det betyr at det følger et selvstendig og personlig ansvar for å utføre sine arbeidsoppgaver forsvarlig. Hos den autoriserte stilles det krav om faglig og etisk høy standard. godkjenning og autorisasjon administreres av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. 80

I teAM Med tAnnLege Hovedsakelig skal tannhelsesekretæren assistere tannlegene under behandling. Hygiene er svært viktig å ha i fokus på en tannklinikk. andre arbeidsoppgaver er å klargjøre utstyret slik det er klart til hver pasientbehandling. – det er vi som rydder og spriter av utstyret, tar røntgen og fremkaller disse til tannlegen og tar hånd om pasientinnkallelsene, sier Janne. Janne forteller at det viktig å ha gode samarbeidsegenskaper da man jobber tett opp mot de andre på klinikken. når man møter så mange mennesker på en dag er det viktig å være omgjengelig og imøtekommende, og ikke minst tålmodig. Betryggende prøvetId da Maiken ble med kusinen på jobb og så hvordan dagene hennes som tannhelsesekretær var, ble Maiken overbevist om at hun også ville gå for samme yrke. omtrent like etter tannhelselinjen på Bergeland vgS begynte 19-åringen å jobbe på randaberg tannklinikk og fikk Janne som veileder det første halve året. – Janne var en fantastisk støttespiller. alt var jo nytt for meg, så da var det veldig betryggende å kunne ha noen å gå til hvis jeg lurte på noe. vi hadde et skjema hvor vi krysset av det som jeg hadde vært igjennom.


Rogaland

tannhelse rogaland FkF ivaretarfylkeskommunens ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten. vi driver helsefremmende og forebyggende arbeid, og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper Som tannhelsesekretær er ingen dager like, og man lærer mye. Janne og maiken klargjør utstyret før en pasientbehandling.

gratis tannbehandling alle barn & unge opptil 18 år, psykisk utviklingshemmede, eldre, lang-tidssyke og uføre i institusjoner og hjemmesykepleie og rusmiddelmisbrukere i institusjoner, får tilbud om gratis tannbehandling. Unge som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret, betaler 25 %. ellers har fylkestinget i rogaland bestemt at også fanger, pasienter i poliklinisk psykiatrisk behandling og eldre i pleie av pårørende, skal få gratis tannbehandling på offentlig tannklinikk.

Helse- og oppvekstfag

Tannhelse Rogaland

tannhelse rogaland har 43 tannklinikker og 300 ansatte. Fylkestannlegen er daglig leder i foretaket. Hvert år er ca 30 % av rogalands befolkning under tilsyn av tannhelse rogaland. utFordrende Maiken og Janne anbefaler virkelig alle til å utdanne seg til tannhelsesekretær, så lenge man synes det er gøy å jobbe med mennesker og setter pris på utfordringer i hverdagen. noen dager er det travelt og andre dager er det rolig. i dette yrket er ingen dager like. rogalendingene har ikke tenkt å bytte yrke med det første. Snarere tvert imot. de vet at de kommer til å fortsette å jobbe samme plass i fremtiden. – det er alltid nye situasjoner som dukker opp og man får treffe mennesker i alle aldersgrupper. Samtidig jobber vi sammen med dyktige folk, som vi ikke ville vært uten, avslutter Maiken.

tannhelse rogaland er et fylkeskommunal foretak (FKF), med tannklinikker i alle kommunene, unntatt Utsira og Forsand. i tillegg har Haugesund Sjukehus og SUS behandlingsrom for tannbehandling i narkose. tennene dine skal vare livet ut. det er du som må ta vare på smilet ditt. Men vi gjør det mulig.

Janne var en fantastisk støttespiller. Alt var jo nytt for meg, så da var det veldig betryggende å kunne ha noen å gå til hvis jeg lurte på noe. Vi hadde et skjema hvor vi krysset av det som jeg hadde vært igjennom. www.tannhelserogaland.no 81


På vei Ut i arBeidSMarKedet?

vÆR kReAtIv I JAkten På JOBB! oK, la oss bare innrømme det med en gang: Unge stiller som regel ikke fremst i køen når en stilling er ledig. derfor er det lurt å tenke annerledes i jobbjakten! Søk på utlyste stillinger, men vær klar over at mange stillinger får en haug med søknader. da er det også lurt å prøve to andre strategier: Skriv en annerledes søknad eller prøv å finne en jobb som ikke er lyst ut. BekjentSkAper? Kun et mindretall av alle stillinger lyses ut i aviser eller på nett. Bekjentskaper er en døråpner. Snakk med familie og venner, og bruk gjerne Facebook eller andre sosiale medier. perSonLIg oppMøte Hvis du har mulighet til det, er det alltid bedre å møte opp personlig med jobbsøknaden og Cv-en i hånda. Be om å få snakke med sjefen og vær hyggelig og imøtekommende. Forklar ærendet ditt og opptre entusiastisk. Skummelt? overvinn skrekken ved å ta den ved roten! FøLg opp! ikke sett deg og tvinn tommeltotter når søknaden er sendt. ta kontakt med arbeidsgiver for å følge opp søknaden. da viser du interesse, og de får snakket med deg!

HvA ønSker du? Hvilken type jobb ønsker du deg? arbeidsinnsatsen er som regel mye bedre dersom du trives med arbeidet, men husk at du sjelden får drømmejobben med en gang. HvA kAn du? Har du tenkt over hvilke egenskaper og kvalifikasjoner du har? du kan sikkert bruke kompetansen din i ulike typer jobber. joBBSøknAden Har du lite peiling på hva en jobbsøknad skal inneholde? Snakk med voksne, foreldre eller foresatte, og bruk gjerne tipsene på www.nav.no. vær kreAtIv! Skriv en søknad som gjør arbeidsgiver nysgjerrig. ta med noen av dine personlige egenskaper. Spør andre om dine positive sider, og hvorfor de liker å samarbeide med deg. en kreativ jobbsøknad, uten å overdrive, gir et godt inntrykk av deg som søker. LIte erFArIng? Kanskje har du lite jobberfaring. da må du få med andre relevante erfaringer og egenskaper. Kanskje har du arbeidet som frivillig på en konsert eller andre arrangement? eller har du vært med i lag eller foreninger? ta med noe du har gjort som viser initiativ.


MEDIER OG KOMMUNIKASJON

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

– når de gode historier skal formidles! og disse historiene kan være foto, tekst, lys, lyd , 3d, film eller andre måter å uttrykke seg på. liker du å kommunisere med andre mennesker? Ser du nyheter og gode saker der andre bare ser? liker du å skrive? ta bilder? var det du som alltid meldte deg først når gruppeoppgaven skulle presenteres i lyd og bilder for klassen? – velkommen til utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon! du som velger medier og kommunikasjon bør ha kreative evner og kunne kommunisere med andre, både skriftlig og muntlig. i tillegg bør du ha godt fargesyn og være interessert i iKt og digital teknologi. gode samarbeidsevner, fleksibilitet, evne til kritisk tenkning og analyse er også viktig. Medier og kommunikasjon forbereder eleven på yrker innen reklame- og kommunikasjonsbyråer, magasinredaksjoner, forlag, trykkerier, markedsavdelinger, fotobedrifter, internettbedrifter, filmselskaper, radio og fjernsyn. Svennebrev kan tas innen fotograffaget eller mediagrafikerfaget etter to år videregående skole og påfølgende to års læretid i bedrift. Fagbrev kan oppnås etter fullført programområde Mediedesign. Les mer på: www.vilbli.no - www.muligheter.no

dette Bør du vIte oM utdAnnIngSvALget For elever - læreplanmål: gå til www.muligheter.no velg: utdanning –> Medier og kommunikasjon –> Læreplanmål - oppgaver For lærere - kompetansemål: gå til www.muligheter.no velg: utdanning –> Medier og kommunikasjon –> For lærere - kompetansemål

83


rogaland Bondelag

skAP en kARRIeRe Innen lAndBRuk vil du ut i jobb om 1 år, 3 år eller 10 år? innen landbruket har du alle muligheter! Kunnskap om landbruk og naturforvaltning er avgjørende når det gjelder å løse framtidas utfordringer innen miljø, klima og energi. det er behov for folk med landbruksutdan-ning for å møte framtidas behov for rådgiving, undervisning, forsking og forvaltning. noen blir bønder og mange blir noe helt annet. For den som skal dyrke jord og stelle dyr er kompetanse viktig. For de som ikke skal bli bønder er det flere veier fram til jobb innen landbruket, både for praktikere og for de som trives godt på skolebenken. landbrukskompetansen er internasjonal, og arbeidsmulighetene spenner over et vidt spekter innen privat og offentlig sektor. Bachelor- og mastergrader i de tradisjonelle landbruksfagene er ettertraktet hos mange arbeidsgivere både innen landbruk, privat næringsliv og offentlig forvaltning. turisme, jakt og fiske, lokal og regional matkultur, tjenester som snørydding, energiproduksjon og tilrettelegging av naturopplevelser er andre aktuelle arbeidsområder.

Matindustrien er norges største landbaserte industrisektor. Hver tiende bedrift er en landbruksbedrift, så landbrukskompetanse er viktig både for matproduksjon og for å sikre at vi fortsatt kan ha en god plante- og dyrehelse. På verdensbasis må noen sørge for å skaffe mat nok til alle i framtida. dersom du ønsker en utdannelse innen landbruk/naturbruk, har vi videregående skoler i rogaland som tilbyr utdanning innen blant annet naturbruk- og agronomi, og Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling som tilbyr fleksible høgskolestudier med fokus på landbruk og næringsog bygdeutvikling. velkommen inn i landbruket. www.bondelaget.no/rogaland


NATURBRUK

NATURBRUK

– Med naturen som verdens største kontor! visste du at oppdrettsnæringen er norges nest største eksportnæring? trives du ute i frisk luft eller vil du sitte inne og forske? Uansett om du mener at din PC eller spaden er ditt viktigste verktøy; innen naturbruksfagene er det plass til alle. det viktigste er at du som velger naturbruk er interessert i naturen, har praktisk håndlag, trives med å samarbeide med andre og har omsorg for mennesker, dyr og miljø. du bør like å arbeide ute, under varierende naturog klimaforhold. Hvis du velger vg3 naturbruk, gir utdanningsprogrammet studiekompetanse med mulighet for videre studier ved høyskoler eller universiteter. de øvrige vg3 gir yrkeskompetanse. du kan få arbeid innen ulike naturbruksyrker hvor det kreves forståelse for sammenhengen mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet. Les mer på: www.vilbli.no - www.muligheter.no - www.bondelaget.no www.marineharvest.no - www.skretting.no - www.imr.no - www.fkra.no

dette Bør du vIte oM utdAnnIngSvALget For elever - læreplanmål: gå til www.muligheter.no velg: utdanning –> naturbruk –> Læreplanmål - oppgaver For lærere - kompetansemål: gå til www.muligheter.no velg: utdanning –> naturbruk –> For lærere - kompetansemål

85


Håkon Skår og tor Kleppa liker å jobbe ute på havet

Marine HarveSt

I BRusende utvIklInG Marine Harvest er stadig i utvikling, og tilbyr de ansatte flere utdanningsmuligheter. driftstekniker Håkon Skår (20) er en av de heldige som tar et intensivt utdanningskurs på Finnøy for å få fagbrevet gjennom jobben. – det er gjennom min mor (som jobber i Marine Harvest) og min far som kjenner næringen at jeg begynte å tenke denne retningen. Jeg har i flere år hatt sommer jobb i Marine Harvest , men det var først når jeg begynte som ekstrahjelp på matfiskanlegget høsten 2012, at jeg syntes dette virket veldig spennende. Jeg var derfor svært interessert da selskapet lyste ut fast jobb. og jeg fikk jobben, smiler han fornøyd. arbeidsoppgavene til Håkon er ganske varierte, men det er stor forskjell på anleggene. På anlegget til 20-åringen er de mye ute og passer på at alt er i orden på anlegget. når man er inne, forer man fiskene ved hjelp av datamaskinen, og passer på at fiskene får i seg riktig mengde mat. – Jobben min er gøy og spennende og det er stadig noe nytt som skjer. det er et veldig interessant yrke. Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg gleder meg til jobben hver dag, sier Håkon.

86

FokuS pÅ vIdereutvIkLIng driftsleder tor Kleppa (28) forteller at Marine Harvest har et utrolig godt samhold og samarbeid. det er alltid mulighet med utdanning og oppfylling for de som er interesserte. de som ikke har fagbrev får anledning til å ta dette via oppdrettselskapet. – Marine Harvest har fokus på utdanning, og vil at de ansatte skal få mulighet til å få en enda bredere kompetanse. For en bedrift som stadig når nye høyder, er utdanningsmuligheten viktig for både bedriften og de ansatte, sier tor på Bastlid anlegg. driftslederen begynte som sommervikar for 13 år siden, og fant fort ut at i denne næringen ville han bli. tor liker å være ute i naturen såvel sommer som vinter. Han trivdes godt i næringen og etter hvert ble han klar for mer ansvar og nye utfordringer. ÅrSStudIuM I HAvBrukSdrIFt etter man har tatt fagbrevet, kan man ta fagbrevet 2 som er på høyskole- og universitetsnivå. Håkon har lyst til å bachelor eller master i havbruksdrift og ledelse mens han jobber i Marine Harvest. Siden han jobber skiftarbeid bli ikke dette noe problem.


Rogaland

utdanningsmuligheten til de ansatte er en viktig prioritet for marine Harvest.

maten går gjennom slange og ut til mærene.

Marine Harvest norways hovedkontor ligger i Bergen. Selskapet er en del av konsernet Marine Harvest aSa, som er notert på oslo Børs og har rundt 6200 ansatte og aktivitet i 22 land.

Naturbruk

Marine Harvest norway er norges største produsent av laks. På verdensbasis eksporterer selskapet 392.000 tonn fisk årlig. vi leverer rundt 255.000 tonn laks hvert år fra anlegg som strekker seg langs norskekysten, fra Flekkefjord i sør til Sørfold nord for Bodø. det er en fjerdedel av alle fiskene som forsvinner ut av landet. det meste av laksen eksporteres til europa, USa og asia.

Marine Harvest

vår virksomhet dekker hele verdikjeden, fra stamfisk, rogn, smolt, matfisk og prosessering, til distribusjon og salg. i hele Marine Harvest norway er det rundt 1300 ansatte. Selskapets virksomhet er delt inn i fire geografiske regioner, samt en egen region for ferskvannsvirksomheten.

Han legger ikke skjul på at han gleder seg til å bli ferdig med studiene. det er flere stillinger som frister Håkon, men han snuser ekstra mye på en driftslederstilling. – Jeg jobber sammen med flinke og kjekke folk. vi får god opplæring og oppfølging. etter jeg begynte å jobbe i Marine Harvest har jeg fått tilbud om flere utdanningsprogrammer. oppdrettselskapet støtter sine ansatte, og vil at du skal få mulighetene til mer utdanning. det er jo en vinn-vinn-situasjon for begge parter. vi får videreutvikle oss, og bedriften får flere ansatte med høy kompetanse, sier Håkon. HvA MÅ du gjøre For Å FÅ joBB I MArIne HArveSt du kan få muligheter i Marine Harvest på forskjellige måter. lærling; da må du først 2 år på rygjabø, dvs. vg 1 naturbruk og vg 2 akva, så får du 2 år i lære her. Hvis du gjør en god jobb i denne perioden – er det stor sjangs for at du får fast jobb. Fast ansettelse; 3 år på studie spes. og så 2-3 år på høyskole innen akva. du kan også bli fast ansatt om du fyller våre jobbkrav. vil du være med oss på lakseeventyret? les gjerne mer om Marine Harvest på www.marineharvest.no

Jorunn Skjoldvor foss, HR-direktør

Kontakt: Sandviksboder 78a 5035 Bergen (+47) 21 56 23 00 norway@marineharvest.com www.marineharvest.no 87


martin og guro stortrives med jobb i Skretting

SKretting

FÔR FOR FRemtIden Som verdensledende aktør i en fremtidsrettet bransje, kan fiskefôrprodusenten Skretting vise seg å være et smart jobbvalg. Martin davidsen (26) og guro Hoem Hegerberg (20) er i hvert fall skråsikre på at Skretting er stedet å være i årene som kommer. det var ingen tilfeldighet at det ble jobb i fiskerinæringen for Martin davidsen. Med stor interesse for fiske og biologi, samt et ønske om en varierende hverdag, ble oppdrettsnæringen kjapt et potensielt karrierevalg for tromsøværingen. etter å ha gjort seg kjent med jobbmuligheter og industriens fremtid, tok det heller ikke lang tid før studiene ble igangsatt. resultatet ble en bachelorgrad i fiskerifag fra norges Fiskerihøgskole, mastergrad i Marine coastal development fra ntnU, og en meget spennende stilling som kundekonsulent i Skretting. – Som kundekonsulent er jeg i kontinuerlig kontakt med kunder, altså oppdrettsanleggene i mitt ansvarsområde, og bistår dem med aktiv oppfølging og anbefaling av fiskefôr. Kundekonsulenter er et viktig ledd i produksjonen av oppdrettsfisk da vi i samarbeid med kunden skal finne frem til riktig fôr og strategi som gir høyest 88

produktivitet og lønnsomhet på fisk i nettopp deres område, forteller Martin. MuLIgHeter For utenLAndSoppHoLd 26-åringen har bare vært i Skretting i noen måneder, men understreker at han er storfornøyd med den nye arbeidshverdagen. – dette er en kjempemulighet for meg. vi er ledende internasjonalt i en fremtidsrettet næring, hvor forskning og innovasjon er i høysetet. Som kundekonsulent får jeg mulighet å bli godt kjent med næringen og være tett på utviklingen, forklarer Martin som også er åpen for større arbeidsansvar i årene som kommer. – Jeg legger ikke skjul på at jeg ønsker meg mer ansvar etter hvert som erfaringen øker.det kunne også være interessant med et utenlandsopphold hos en av våre søsterselskap for å erfare næringen utenfor norges grenser, gjerne i Chile eller Storbritannia, smiler han. produSerer MAt tIL FISk Unge guro Hoem Hegerberg er en annen som stortrives under Skretting-paraplyen. 20-åringen har bakgrunn fra tiP og kjemi- og prosessfag på videregående, og jobber nå som prosessoperatørlærling i produksjonen. der får hun delta i hele prosessen fra råvarene settes sammen til ferdige pellets sendes ut til oppdrettsanleggene.


Rogaland

Skretting - verdens ledende fiskefôrprodusent - har virksomhet i fem verdensdeler og produserer årlig over 1,7 millioner tonn (2012) fôr til mer enn 60 arter. Med våre høykvalitetsprodukter kan oppdrettere over hele verden produsere sunn og delikat sjømat på en bærekraftig måte.

Naturbruk

Skretting

i norge er vi 300 ansatte, med fabrikker i Stavanger, averøy og Stokmarknes. Skretting eies av det internasjonale fôrkonsernet nutreco.

– vårt ansvar er å forme og skape struktur i pelletene ved hjelp av riktig mengde av de ulike råvarene. vi følger nøye med på produksjonen og ser til at pelletene hele tiden har høyest mulig kvalitet. AttrAktIv SkIFtordnIng guro har nettopp gått inn i det andre og siste året som lærling hos Skretting. der følger hun og de andre på produksjonsavdelinga en skiftordning som varer i seks uker. to uker med dagskift, ei uke kveldsskift, ei uke nattskift, før skiftperioden avsluttes med helgejobbing. deretter kan de ansatte se frem til hele åtte dager fri. Perfekt, ifølge guro. – Jeg synes det er kjempegod skiftordning, smiler hun. Hun kommer også med noen gode ord om arbeidsmiljøet. – arbeidsmiljøet er nok det beste her. Jeg føler meg verdsatt og trives godt i lag med kollegene mine, så det blir nok Skretting i mange år fremover. Martin nikker bekreftende og mener Skretting er stedet å være for fremtidsbevisste ungdommer. – Havbruksnæringen har endret seg mye siden tidenes morgen, og er en svært innovativ og høyteknologisk næring. det er behov for kloke hoder både i dag og i fremtiden, sier han.

Kontakt: Skretting norge Sjøhagen 15 4016 Stavanger (+47) 815 21 300 e-post: post@skretting.no

www.skretting.no 89


FELLESKJØPET ROGALAND AGDER

skAPeR nY FRemtId! Felleskjøpet rogaland agder har ett mål som alltid ligger fast: Økt lønnsomhet for bonden. Men det er et annet mål som også blir mer og mer aktuelt: å bli en foretrukken arbeidsgiver for lærlinger og nyutdannede. – Felleskjøpet rogaland agder ble faktisk en slags redning for meg, sier Jon Magnus lindberg, butikklærling i FKras butikk i Stavanger. – Skole var ikke noe for meg og jeg ville egentlig bare ut i jobb. da sjansen om å bli butikklærling i FKra bød seg, måtte jeg jo bare gripe muligheten, smiler han fornøyd. det ble starten på en ekte solskinnshistorie for 20-åringen. Fire år har passert siden han hadde sine første arbeidsdager i Hillevåg i Stavanger, og han legger ikke skjul på at jobben hos FKra har forandret ham som person. dagene som skolelei tenåring er byttet ut med jevn kundekontakt, der samtalene gjerne begynner med motorsag og avsluttes med gressklipper. – Jeg har utviklet meg mye på det profesjonelle plan, og det skal FKra ha mye av æren for. Her får jeg jobbe med mine interesser, og det gjør at jeg gleder meg til å dra på jobb.

90

Mekker pÅ trAktorer Sveinung Sandvik (18) fra Skjoldastraumen i tysvær er en annen som har blitt en del av FKra i ung alder. Med bakgrunn fra vg1 teknikk og industriell produksjon og vg2 arbeidsmaskiner, er han nå inne i det første av to år som landbruksmekanikerlærling i FKra. der får han skru på og reparere massive landbruksmaskiner som for eksempel traktorer, noe som passer ham midt i blinken. – Jeg vokste opp på gård, så jeg har alltid vært spesielt interessert i traktorer. derfor synes jeg det er kjempegøy å få betalt for å skru på dem, sier Sveinung fornøyd. Han sier det er stor forskjell på å mekke bil og mekke traktor. – en traktormotor er ganske lik dieselbilenes motor, men der stopper likhetene. traktorer er jo svære kjøretøy, så det blir en del tyngre arbeid. FørSt FAgprøve, deretter FASt StILLIng er man landbruksmekaniker i FKra, har man muligheten til å både jobbe inne på verksted og ute i felten. Jobber man ”på veien” kan arbeidsmengden variere, mens man på verkstedet går mer systematisk til verks. Sveinung sier han trives så godt på verkstedet at utejobbing foreløpig ikke er aktuelt, men understreker at han synes det er et godt tilbud til dem som ønsker mer frihet i jobben. nå ligger fokuset heller på å fullføre fagprøven og fortsette i FKra.


Rogaland

Felleskjøpet rogaland Agder (FkrA) produserer og selger fôr til husdyr og kjæledyr. Bedriften leverer også gjødsel, såvarer,traktorer, maskinvarer og verkstedstjenester, i tillegg til å selge detaljvarer gjennom fagkjeden FK-butikken.

Jon Magnus trives godt i serviceyrke.

Naturbruk

Felleskjøpet Rogaland Agder

FKra har omlag 400 ansatte i regionen fra Sunnhordland til tvedestrand, og rekrutterer lærlinger og fagarbeidere i blant annet prosessfag, automatiker/elektrofag, mekaniske fag og laboratoriefag, samt butikkfag. vi har lokasjoner i både vest agder og rogland samt Kvinherad og Stord. vi er også på facebook! www.facebook.com/felleskjopet

Sveinung har fremtidsplanen klar - å jobbe i Felleskjøpet!

– Planen er å få fast stilling. Jeg har en lærerik jobb med kjekke medarbeidere, derfor jeg ser ingen grunn til å bytte beite. Jon Magnus er enig. – vi har kjempegodt samhold her i FKra. det er nok det som skiller oss fra mange andre bedrifter. Selv om vi er store har vi fortsatt arbeidsmiljøet der alle kjenner alle.

– Jeg har utviklet meg mye på det profesjonelle plan, og det skal FKRA ha mye av æren for. Her får jeg jobbe med mine interesser, og det gjør at jeg gleder meg til å dra på jobb.

Kontakt: Kim Malmin, Personal HMSK sjef (+47) 51 88 70 00 Kim.Malmin@fkra.no www.fkra.no www.merenndutror.no 91


HavForSKningSinStitUttet

FOkus På HAvet Med nærare 700 tilsette er Havforskingsinstituttet det største marine forskingsmiljøet i noreg. Hovudansvaret vårt er å forske for å kunne gi råd til det offentlege om akvakultur og om økosystema i Barentshavet, norskehavet, nordsjøen og den norske kystsona. Havforskingsinstituttet har hovudkontor i Bergen, men viktige delar av aktivitetane føregår på avdelinga vår i tromsø, på forskingsstasjonane i Matre, austevoll og Flødevigen og på fartøya våre, som til saman er på havet over 1600 døgn i året. i tillegg leiger instituttet kommersielle fartøy med nærare 1000 toktdøgn i året. instituttet har òg ein stor bistandsretta aktivitet gjennom Fiskerifagleg senter for utviklingssamarbeid. Forsking og

92

råd frå Havforskingsinstituttet skal vere med å leggje grunnlaget for at samfunnet også i framtida skal kunne hauste av dei store verdiane i havet og på kysten. Havforskingsinstituttet har ansvar for drifta av fem store forskingsfartøy. Forskingsfartøya er dei viktigaste reiskapane for innsamling av data innan marine ressursar og miljø. Forskningsvirksomheten foregår i tverrfaglige forskningsgrupper som leverer resultater til instituttets forsknings- og rådgivningsprogram. Forsknings- og rådgivingprogrammene leverer råd til myndigheter, næring og samfunn, men identifiserer også nye problemstillinger som løses i forskningsgruppene. den tette sammenhengen mellom datainnsamling, forskning og rådgiving gir gode muligheter for å nå målet om enda bedre overvåking, ny kunnskap gjennom forskning og helhetlige, økosystembaserte råd.


Rogaland

visjon Kunnskap og råd for rike og reine havog kystområde. Ambisjon vi skal være internasjonalt leiande innan marin forsking og rådgiving.

Naturbruk

IMR

verdiar alt vårt arbeid skal byggje på integritet, skaparglede, samspel og respekt.

Kan du tenkje deg å jobbe med forskning og rådgivning i Havforskningsinstituttet? me treng fleire engasjerte feltarbeidarar. ta kontakt eller gå inn på våre nettsider.

Kontakt: nordnesgaten 50, 5005 Bergen (+47) 55 23 85 00 post@imr.no

www.imr.no 93


gode tiPS

tIl å GJØRe et GOdt JOBBInteRvJu 1. PLaNLegg Det PRaKtISKe Bestem antrekket dagen før. velg noe som du vanligvis føler deg vel i, hvis ikke kleskoden krever bestemte typer klær. Beregn reisetiden dit du skal, og pass på at du har tatt høyde for forsinkelser, kø, osv. Møt presis! 2. HvIL PÅ DINe fORbeReDeLSeR Med gode forberedelser stiller du roligere og mer velformulert til intervjuet. ta med notatene du har gjort på forhånd, og Cv og søknad. vær forberedt på å gi en sammenhengende presentasjon av deg selv, å utdype ting du skrev i søknaden, og å forklare eventuelle huller i Cv’en. 3. vIS at Du eR mOtIveRt enhver arbeidsgiver ønsker medarbeidere som har lyst til å gjøre en god jobb, og er ekte interessert i oppgaver og fagfelt. Begrunn din interesse for jobben og vis hvordan din interesse også har forbindelse med f.eks. studievalg, fritidsinteresser og frivillige verv. 4. vÆR aKtIv, meN IKKe ePLeKJeKK vis initiativ og smidighet under samtalen. Still gjerne spørsmål, og pass på at du får flettet inn de tingene du har tenkt ut, selv om det ikke spørres direkte etter dem.

avklar eventuelle uklare spørsmål før du svarer, men ikke avbryt intervjueren. Husk god blikkontakt og et ”fremoverlent” kroppsspråk! 5. PReSeNtÉR DIN aKaDemISKe KOmPetaNSe Som akademiker må du være god til å vise sammenhengene mellom dine studier, annen relevant erfaring og arbeidsoppgavene i den jobben du søker. Bruk gode eksempler til å illustrere, og vis både resonnerende og reflekterende ferdigheter i praksis. 6. beRegN DItt PubLIKum ikke alle arbeidsgivere er like kjent med terminologien innen spesifikke fagområder, eller innholdet i grader og karaktersystem. Unngå akademisk ”stammespråk”, og oversett det du har gjort til alminnelig og lettfattelig språk. 7. SvaR ÆRLIg Og StRategISK i løpet av et intervju vil det som regel dukke opp kinkige spørsmål, f.eks. ”Hva vil du si er dine svakeste sider?” Svar sant og relevant i forhold til jobben, men si heller ikke mer enn du behøver. vis dessuten at du har selvinnsikt, og tar ansvar for din innflytelse på andre. artikklen er hentet fra magasinet Prospekt, utgitt av Karrieresenteret ved universitetet i Oslo.


RESTAURANT- OG MATFAG

RESTAURANT- OG MATFAG

– trivsel med mat og mennesker! Mat er mer enn føde. Mat er råvarer, godt håndverk, design og presentasjon. god mat får folk til å trives og da trives også du. Bon apetit! du som velger restaurant- og matfag har gjerne godt håndlag, du er kreativ, nøyaktig og renslig. og du liker å gi god service. til kunder og kolleger. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen blant annet hotell- og restaurantnæring og næringsmiddelindustri, men også til arbeid i bedrifter som produserer kjøtt-, fiske-, drikke-, bake- og matvarer. Kunnskaper om egne og andres kulturer og mattradisjoner og om næringsmidler, kosthold og helsefremmende livsstil er viktig. Les mer på: www.vilbli.no - www.muligheter.no - www.matfag.no www.umb.no - www.kjottbransjen.no - www.gastronomi.no www.mattilsynet.no - www.tine.no - www.meny.no - www.nortura.no

dette Bør du vIte oM utdAnnIngSvALget For elever - læreplanmål: gå til www.muligheter.no velg: utdanning –> restaurant- og matfag –> Læreplanmål - oppgaver For lærere - kompetansemål: gå til www.muligheter.no velg: utdanning –> restaurant- og matfag –> For lærere - kompetansemål

95


Foto: Øystein Syrstad, tine.

tine

unGt OG mOdeRne På tine Meieriet tunga i trondheim planlegger to unge lærlinger fremtiden. lærlingetida i tine har nemlig gjort dem så interessert i industriell matproduksjon at videre utdanning kan bli en realitet. Hanne Marie eklid (20) lener seg komfortabelt tilbake i stolen. den hvite arbeidsfrakken er byttet ut med hverdagsklær, og det er ingenting som tyder på at jenta er nervøs før hun skal skildre sitt første år i tine. tvert i mot har hun en glød som lyser selvtillit. Før vi rekker å stille det første spørsmålet, kommer en oppriktig Hanne Marie oss i forkjøpet. – Jeg føler meg veldig ivaretatt her. Hun trekker litt på smilebåndet før hun følger opp med en mer alvorlig tone. – det er åpenbart at lærlinger er noe tine kan. vi er jo fremtiden. derfor er det satt tydelige rammer rundt opplæring av lærlinger. vi har gode instruktører som er dyktige til å lære bort, og har ofte oppfølgingssamtaler med faglig leder som tilpasser opplæringen og motiverer for videre læring. i disse samtalene deler vi erfaringer og stiller spørsmål. tIne-FInAnSIert utdAnnIng Stig rune garthen (21) nikker anerkjennende. Han er åpenbart også fornøyd med sine to lærlingeår i tine. Kanskje ikke 96

så rart; etter utallige lærerike leksjoner foran produksjonsmaskinene med ansvarsoppgaver som smakstilsetning, emballering, vedlikehold og kvalitetskontroll, har han nylig bestått fagprøven innen industriell matproduksjon. Men han har ikke tid til å hvile på laurbærene. Han trekker pusten, gestikulerer litt og lener seg fremover. nå skal fokuset rettes mot fast stilling, men også eventuell videreutdanning. – tine er jo en stor bedrift med mange muligheter, så det finnes jo noe for alle. Personlig synes jeg det er mest spennende med automatiserte styringssystem og det tekniske bak behandlingen av melk som for eksempel pasteurisering, sier Stig rune. Han benytter anledningen til å avsløre en ”hemmelighet” for dem som er lystne på høyere utdanning. – tine bidrar ofte med økonomisk støtte til målrettede ansatte som ønsker å utdanne seg videre. det er helt klart en gulrot og kan bli aktuelt for meg etter hvert. trygg ArBeIdSpLASS Både Hanne Marie og Stig rune håper flere er villige til å følge i deres fotspor. velger du vg1 restaurant- og matfag og vg2 Matfag, er veien til tine kort – uansett hvor du bor. – tines størrelse er jo en av mange fordeler med å jobbe her. de er representert over hele landet. i tillegg får man jo


t.v: Stig rune garthen og Hanne Marie eklid håper flere søker lærlingeplass i industriell matproduksjon (iMP) hos tine i fremtiden. Rogaland

tIne gruppa er en av norges største næringsmiddelbedrifter og leverandør av kjente merkevarer som Jarlsberg, norvegia, Biola, Yt, litago og Piano. tine eies av 15.000 melkebønder i samvirke. Konsernet består av både norske og utenlandske helog deleide datterselskaper, blant annet diplom-is, FellesJuice, Wernersson ost i Sverige og norseland inc. i USa. tine gruppa har 5500 ansatte og ca. 19 milliarder i omsetning i 2011.

Hanne marie eklid, ImP-lærling.

Restaurantog matfag

TINE

karrieremuligheter: tine har en lang verdikjede med et mangfold av jobber og karriereveier. vi er opptatt av å gi våre ansatte muligheter til faglig og personlige utvikling, både gjennom arbeidsoppgaver og kompetansepåfyll.

jobbe med kjente merkevarer. Her på tunga produserer vi blant annet go’Morgen-yoghurt, Biola og Cultura forteller Hanne Marie stolt før Stig rune avslutter. – i tine kan du jobbe med hva som helst og føle deg trygg på at du har jobb i mange tiår fremover. vil du vite mer om jobb i matbransjen - les mer i denne linken: www.jobbimatbransjen.no tIne trenger lærlinger i flere fag • industriell matproduksjon • logistikk • Yrkessjåfør • Kjemiprosess tekniske fag • automatiker • elektro • industrimekaniker • industrirørlegger • Produksjonsteknikk vi tilbyr: • en spennende og teknologisk næringsmiddelindustri med læreplasser over hele norge • godt sosialt arbeidsmiljø • interessante arbeidsoppgaver • Personlige- og faglige utviklingsmuligheter • Systematisk og god opplæring • lønn i lærlingetiden

www.tine.no 97


MenY

skAPeR smIl HveR dAG

98

Supermarkedkjeden Meny ligger i toppsjiktet hva gjelder kvalitet, kundetilfredshet og ikke minst opplæring og utvikling av ansatte. godene kommer på rekke og rad. nettkurs, klasseromkurs, utdanningsstipend, lederkurs og egen læringsportal. legger man til fagkompetansen, utfordringene og arbeidsmiljøet, har man allerede en lang liste som helt klart skiller Meny fra konkurrentene. Bare spør Silje og Sven-Martin. de har valgt å dele sine opplevelser for å få flere unge til å velge en karriere hos Meny.

Etter hvert fikk jeg muligheten til å delta på Menys Traineeprogram. Det var veldig nyttig og lærerikt og jeg steg raskt i gradene. Etter kort tid fikk jeg stilling som Assisterende ferskvaresjef. Etter et drøyt år ble det ledig stilling som ferskvaresjef i en av de andre Menybutikkene, og jeg var så heldig å få den.

Sven-MArtIn, FerSkvAreSjeF Min karriere i Meny startet for vel 6 år siden. Etter å ha hatt en del ulike jobber i forskjellige bransjer, var jeg fortsatt usikker på hva jeg ville jobbe med.

SILje, deLtIdSArBeIder Jeg begynte som deltidsmedarbeider i Meny mens jeg gikk på videregående. Siden butikken lå i nærheten av der jeg bodde og flere av vennene mine allerede jobbet der, var det helt perfekt for meg.

Jeg har så lenge jeg kan huske hatt stor interesse for mat og matlaging, og da jeg fikk høre at Meny hadde behov for flinke ferskvaremedarbeidere, syntes jeg det virket veldig interessant. Jeg startet som ferskvaremedarbeider og trivdes veldig godt med det. Serviceyrket passer meg utmerket fordi jeg er en sosial person og elsker å ha kontakt med kunder og kolleger.

Nå har jeg jobbet i Meny i snart 5 år ved siden av skolen. Jeg trives kjempegodt og kan anbefale alle studenter å ta ekstrajobb i Meny. For det første er det veldig godt arbeidsmiljø, du møter mange hyggelige kunder hver dag og arbeidsdagen er variert.

Det beste med jobben min er at jeg møter mange hyggelige kunder hver dag og at jeg får jobbe sammen med så mange dyktige folk. Vi er et rått team her på butikken, og vi inspirerer hverandre til å prestere godt samtidig som vi har det gøy! Viser du engasjement og stå-på-vilje så har du mange muligheter for å gjøre karriere i Meny.


Rogaland

t.v: Sven-martin, ferskvaresjef og tidligere deltaker i menys traineeprogram.

Meny er den største og mest ekspansive supermarkedskjeden i norge. i dag har Meny ca. 10,000 ansatte og har som mål å åpne butikk nr. 200 i 2014.

Restaurantog matfag

Hvert år tar Meny inn mellom 50 og 70 lærlinger i fagene butikkslakter, sjømathandler og salgsfaget (service og samferdsel). Meny utvikler sine ansatte og tilbyr et bredt utvalg fagkurs og lederkurs gjennom Menyskolen. dette omfatter også ett-årige traineeprogram i butikkfag og ferskvare, samt 2-årig lederutviklingsprogram. i Meny kan du jobbe med alt fra kundebetjening i kassen til ferskvare, kolonial, butikkledelse, service og administrasjon.

Meny AS

Ovenfor: Silje, deltidsarbeider og student.

Lange åpningstider gjør det mulig for oss studenter å jobbe mer på kveldstid og det er vanligvis et ungt miljø i butikkene. Det at Meny har butikker i nesten hele landet er også en fordel for oss studenter. Ønsker du å studere ett annet sted er det lett å få seg jobb i en annen Menybutikk for en periode. Siden jeg studerer fulltid, jobber jeg nå annenhver fredag og lørdag. Det er det jeg har tid til innimellom all lesingen. Nå har jeg bare 1 år igjen av studiene og som deltidsmedarbeider. Jeg er utdannet byggingeniør og tar nå påbygg innen VVS. Jeg tenker ofte på hvordan det vil bli å få seg en fulltidsjobb som ingeniør og ikke jobbe i Meny. Det som er sikkert og visst er at jeg vil savne alle de gode kollegaene mine og alt det morsomme vi gjør på jobb.

Lyst på jobb i Meny? Se www.meny.no/ledigestillinger. Kontakt: Meny aS tlf: 21 61 20 00

www.meny.no 99


nortUra

med FOkus På lÆRlInGeR neste gang du gumler fornøyd over en pølse eller en ytrefilet med smaksgaranti fra nortura, skal du sende en vennlig tanke til Christer edland (21) og Sander takvam (20). de er sterkt delaktig i den gode smaken, og de er i tillegg godt i gang med en karriere i en bedrift med gode opplæringsvilkår, fornøyde ansatte og mange spennende muligheter for videre karriere. Pølsemaker-lærlingen Christer og kjøttskjærer-lærlingen Sander visste tidlig at nortura var den perfekte arbeidsgiver å tilbringe læretiden hos. et solid opplæringsprogram, engasjerte mentorer og dyktige kolleger gjorde at nortura sto aller høyest på lista for de unge rogalendingene, og nå ser de frem til å kunne bestå fagprøven med glans. – Jeg har ikke angret et eneste sekund på at jeg valgte å gå i lære her hos nortura, slår Christer fast og retter et fornøyd smil mot egil ove Wulvig, lærlingansvarlig i nortura. egil ove er selv utdannet pølsemaker og kjøttskjærer med over tretti år i bransjen, og vet godt hva som må til for at både Christer og Sander skal lykkes i sine respektive yrker. 100

derfor har han gått i bresjen for å sikre lærlingene de aller beste vilkårene i tiden frem mot fagprøven. – nortura har lagt opp til et helt spesielt program for lærlingene her på huset. ikke bare driver vi omfattende opplæring for å hjelpe dem på god vei på fagprøven, men vi har også en helt spesiell lønnsstruktur som utkonkurrerer de fleste andre bedrifter, forteller egil ove før han utdyper. – andre steder får lærlingene normalt sett 40 % av startlønn etter fagprøven det første året, og 60 % det andre året. Hos nortura får lærlingene henholdsvis 40 % og 60 % av gjennomsnittslønna blant de fagutdannede her på huset. det betyr at lærlingene her kan tjene opp til 30–40 kroner mer i timen enn lærlinger i andre bedrifter. eget LærLIngForuM nortura har også et eget lærlingforum for de unge lovende. dette er en egen arena forbeholdt lærlingene der man tar opp hvordan man har det som lærling i bedriften. – i lærlingforumet snakker vi om hvordan vi har det på avdelingen og kan ta opp saker som vi er opptatt av. Her gir vi også tilbakemeldinger til våre instruktører. dette er et forum der vi blir hørt, og er et viktig møtested for oss, forteller Sander.


t.v: Store maskiner skremmer ikke Sander t.h: Christer blander inn ”hemmelige” ingredienser i farsen Rogaland

nortura er forankret i norske tradisjoner, norsk matkultur og norsk eierskap. nortura Sa er et resultat av fusjonen mellom gilde norsk Kjøtt Ba og Prior norge Ba, og er organisert som et samvirke eid av 17.800 bønder. Selskapet har en årsomsetning på ca 18,1 milliarder kroner, med industrivirksomhet i 34 kommuner fordelt på 15 fylker og har ca 5.500 årsverk. nortura Forus ligger i Stavanger kommune. Her slaktes gris og småfe, skjæres og foredles en del produkter samt ekspederes.

ønSker FLere MotIverte ungdoMMer det er ingen tvil om at opplæringen har fungert godt for Christer og Sander. Med fingernem eleganse og imponerende hurtighet viser de at pølsemakeri og kjøttskjæring absolutt er noe de behersker. Christer knytter pølser nærmest i blinde, mens Sander skjærer til et perfekt stykke ytrefilet som om han aldri har gjort noe annet. Man kan tydelig se at de trives, samtidig som de kommer med noen råd for hvordan man skal lykkes i bransjen. – Man bruker jo kroppen hver eneste dag. dette er ikke en plass for dem som ønsker å sitte på en kontorstol, her er vi i full aktivitet hvert eneste skift og en bør ikke være redd for å bruke kroppen. Se på det som trening, gliser Christer. de mener begge at læretiden til nå har vært spennende, og at nortura absolutt har ting på stell i forhold til de yngre.

Restaurantog matfag

Nortura

nortura tilbyr muligheten for å ta ulike fagbrevstyper innen vår kjernevirksomhet. de offentlige fagbrev som ligger innenfor kjernevirksomheten er pølsemaker, kjøttskjærer, slakter, butikkslakter, industriell matproduksjon (iMP), logistikk og automatikkmekaniker. i tillegg vil der etter nærmere avtale også være mulig å avlegge fagbrev/svenneprøve i følgende fag: industrimekaniker og renhold. vi har lærlinger ved mange av våre 35 fabrikker i landet. nortura i rogaland samarbeider med blant annet time vgS, godalen vgS og Jåttå vgS.

– det er et stort miljø her med ordnede forhold, kjempegodt miljø og mange morsomme arbeidsdager. vi kan absolutt anbefale nortura til de som vil inn i matbransjen, avslutter de. MAtprodukSjon er en BrAnSje For FreMtIden Kim Cassim er personalsjef hos nortura, og som utdannet kjøttskjærer er han selv et godt eksempel på at man også kan gjøre karriere i selskapet i tillegg til fagbrev. Han legger ikke skjul på at man foretrekker folk med matfaglig bakgrunn inn i selskapet.

Har du lyst å bli lærling hos oss på nortura Forus?

– det er mye fokus på håndverksfagene her i nortura og vi ønsker enda flere norske ungdommer. Bransjen som sådan trenger flere fagfolk, og det ser lyst ut for den som vil forsøke seg i norsk matvareproduksjon. Mat er en trygg og god fremtid, og det handler på mange måter om å videreføre stolte norske mattradisjoner og ta vare på viktige elementer i norsk kultur.

egil ove Wulvig, opplæringsinstruktør.

Kontakt: Kim Cassim, personalsjef

gamle Forusvei 50 4033 Stavanger (+47) 03070 firmapost@nortura.no

www.nortura.no 101


leter dU etter en

sPennende OG utFORdRende JOBB? reiselivsnæringen byr på mange muligheter! Her finnes jobber innen overnatting, servering, opplevelse og destinasjoner. reiselivet har behov for unge, positive og engasjerte mennesker. er du kanskje en av dem? ingen dag er lik og alle gjestene er forskjellige. derfor er en jobb innen reiseliv full av spennende utfordringer. det er utrolig gøy når man klarer å løse utfordringene som dukker opp, enten alene eller i lag med kollegaer. du vil kunne reise og arbeide over hele verden dersom du ønsker det. du kan starte opp en egen bedrift, eller være på lag med andre entreprenører. du kan jobbe i en liten bedrift, eller et stort multikulturelt internasjonalt konsern. valget er ditt. – For å jobbe med reiseliv må du være løsningsorientert, like å arbeide med folk samtidig som du liker å møte nye utfordringer. Med en utdanning innen hotell, restaurant eller reiseliv vil du garantert stå godt rustet til disse oppgavene, sier Hilde veum, rådgiver i nHo reiseliv. reiselivsnæringen trenger arbeidskraft innenfor mange områder, blant annet økonomi, salg, markedsføring, drift og ledelse, booking, restaurant, helse, miljø og sikkerhet.

du kan jobbe med noe du interesserer deg for, enten det er hester, alpint, mat og drikke, fjellklatring eller strandliv! – Har du et fagbrev som kokk, servitør, reiselivsmedarbeider eller resepsjonist, vil du oppleve at jobbmulighetene er gode. det finnes også mange utdanningsmuligheter på høgskoler og Universitet for dem som ønsker seg en fremtid innen reiselivsnæringen – vi trenger flinke folk, avslutter veum. nHo reiseliv representerer mer enn 2500 bedrifter innen reiseliv, servering, overnatting, opplevelse og annen reiselivsvirksomhet. i medlemsmassen finnes alt fra store nordiske og internasjonale hotellkjeder til små lokale enkeltmannsforetak. For mer informasjon: reiselivsutdanning.no verdenerdin.no nhoreiseliv.no


SERVICE OG SAMFERDSEL

SERVICE OG SAMFERDSEL

– Salg, service, sikkerhet og smil! Service- og samferdelsfaget er inngangsporten til et spennende valg mellom 8 ulike fagområder. Salg, administrasjon, sikkerhet, iKt Service, logistikk, yrkessjåfør, resepsjons- og reiselivsfaget er stikkordene. Har du lyst har du lov - og husk at smilet og det gode humøret ikke kan læres – det må komme innenfra! du bør derfor være høflig, utadvendt og serviceinnstilt. trives du med andre mennesker? du må også ha respekt for ulike kulturer, tradisjoner og etiske normer. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker i et bredt spekter av servicebransjer, fra salg til transport. i disse bransjene står kunnskaper om lover og forskrifter og evnen til å analysere kundenes behov for å kunne foreslå tradisjonelle og nye løsninger sentralt. Les mer på: www.vilbli.no - www.muligheter.no - www.nhoreiseliv.no www.stavanger.kommune.no - www.monter.no

dette Bør du vIte oM utdAnnIngSvALget For elever - læreplanmål: gå til www.muligheter.no velg: utdanning –> Service og samferdsel –> Læreplanmål - oppgaver For lærere - kompetansemål: gå til www.muligheter.no velg: utdanning –> Service og samferdsel –> For lærere - kompetansemål

103


Stavanger KoMMUne

en vIktIG OG lÆReRIk JOBB For kontorlæringen viola Margrete Widhagen (20), som kom rett fra skolebenken, ble jobben i Stavanger kommune en aha-opplevelse. da hun begynte i jobben ble hun positivt overveldet og imponert over alle tjenestene Stavanger kommune faktisk yter – for det er mange!

jobb i kommunen. Jeg liker godt å ha kontakt med kunder og yte service, forteller viola Margrete.

– det er kjempe moro å jobbe her, og jeg har lært mye nytt som jeg ikke visste om fra før. det har vært veldig spennende og lærerikt, og jeg har blitt kjent med kunder og kollegaer. Siden jeg begynte for to år siden har jeg blitt mer moden og åpnere, forteller viola Margrete som kom fra nord-tyskland når hun var syv år gammel.

–Jeg ble tatt veldig godt imot på min første arbeidsdag. veilederen min tok i mot meg, og jeg fikk hilse på alle jeg skulle jobbe sammen med. Stavanger kommune er virkelig en seriøs arbeidsgiver som jeg anbefaler hvis man har lyst på en lærerik jobb. vi lærlinger møtes på tvers av avdelingen og har lærlingsmøter hvor vi går igjennom saker vi lurer på. det har vært givende og viktig, forteller hun fornøyd.

viola Margrete gikk to år på salg og service på St. olav, og søkte om læreplass rett etterpå. etter en samtale med rådgiver fra skolen ble hun fortalt at tidligere elever hadde hatt det kjempe kjekt i Stavanger kommune. nå jobber hun på servicetorget og kan selv bekrefte at jobben er utfordrende og gøy. – Jeg jobber for innbyggerservice og sitter i skranken for å ta i mot telefoner, kunder og e-poster. Her kan vi få spørsmål om absolutt alt fra byggesøknader til 104

AnBeFALer koMMunen i kommunen møter du mennesker som er arbeidsvillige og som har åpen dialog om ulike problemstillinger. Stavanger kommune er en trygg arbeidsplass som tar vare på lærlingene sine og gir dem den opplæringen de trenger.

det er en fordel å være fleksibel og like å ha kontakt med kunder og gi god service hvis man vil jobbe i samme yrket som viola Margrete. i tillegg kommer man alltid langt med å ha gode datakunnskaper. vIL BLI I koMMunen 20-åringen vet allerede hva hun vil videre. Hun er ferdig i lære om noen uker og da har hun bestemt seg for å studere mer etter sommeren. Først skal hun ta påbygg, ta fag-


Rogaland

lærlinger innen følgende fag: • aktivitørfag • Barne- og ungdomsarbeiderfag • driftsoperatør idrettsanlegg • iKt-Servicefag • Kontorfag • Helsearbeiderfaget • anleggsgartner • institusjonskokk • andre fag der kommunen har fagarbeidere som kan gi veiledning

brevet, opparbeide seg en generell studiekompetanse og til slutt jobbe som bibliotekar. og da helst i Stavanger kommune. – det er ingen tvil om at jeg har fått mye bedre kunnskap om tjenestene kommunene yter. det er interessant og viktig arbeid. derfor har jeg lyst til å fortsette å jobbe innenfor kommunen, avslutter hun.

Stavanger kommune er virkelig en seriøs arbeidsgiver som jeg anbefaler hvis man har lyst på en lærerik jobb. Vi lærlinger møtes på tvers av avdelingen og har lærlingsmøter hvor vi går igjennom saker vi lurer på. Det har vært givende og viktig.

Service og samferdsel

Stavanger kommune

Yrker: • anleggsgartner • aktivitør • arkivar • arkitekt • Barnevernspedagog • Barne- og ungdomsarbeider • Bibliotekar • Byplanlegger • ergoterapeut • Fysioterapeut • Førskolelærere • Helsesøster • ingeniør • it-konsulent • innkjøper • Jurist • Kokk • Kommunikasjonsrådgiver • Kulturskolelærer • leger • lærer • lønn- og regnskapsmedarbeider • Miljøterapeut • Personalrådgivere • Psykolog • renholdere • revisor • Sekretær • Spesialpedagog • Sjåfør • Sivilingeniør • Sosionom • Sykepleier • vaktmester • vernepleier •Økonområdgiver

www.stavanger.kommune.no 105


OPTIMERA

BYGG dIn kARRIeRe InnenFOR BYGGevAReR www/Montér har allerede over 100 utsalgssteder og ca 1500 ansatte. vil du være med oss å bli norges ledende leverandør av byggevarer og byggetjenester? optimera er selskapet bak byggevarekjeden Montér, en arbeidsplass som kan lokke med store muligheter for sine ansatte. Bedriften har et treningsopplegg som er målrettet og tilrettelagt for at du som medarbeider skal få det best mulig uansett hvilken rolle du har i selskapet. i stillinger med direkte kontakt mot kundene stiller optimera helt spesielle krav til deg som medarbeider. Stikkordene er å oppnå kontakt, avdekke kundens behov, hjelpe til med å finne den beste løsningen for kunden, for deretter å avslutte salget.

106

LogIStIkk, SALg og ButIkk optimera er på jakt etter dyktige lærlinger fra logistikk-, salg- og butikkfag, eller nyutdannede byggingeniører. På Montér på Forus møter vi 24 år gamle Henning erga Kyllingstad fra Sandnes. etter salg- og butikkutdanning ved godalen videregående Skole i Stavanger var han lærling hos Montér fram til 2008. Siden har han vært ansatt samme sted. – det unge og gode miljøet gjør at jeg trives og har lyst til å bli værende her, forteller Henning. i tillegg synes han det er godt å ha en jobb som han mestrer skikkelig, samtidig som han får nye utfordringer hele veien. – Men det beste av alt er å se hvor fornøyde kundene blir når de får de løsningene og produktene de har behov for, sier Henning. Han kan fortelle at kundetilfredsheten i forretningen er så god at han har fått venner som begynte som kunder i butikken på Forus.

utAdvendt og godt HuMør Jon olav Høgalmen er leder i optimera region Sør vest. ifølge Jon olav skal kundene merke at Montér har den beste fagkunnskapen og den beste servicen. de ansatte har svært god kunnskap om produktene i forretningen, men de har også de rette personlige egenskapene.

MuLIgHet For kArrIere optimera legger vekt på at alle ansatte skal få mulighet til å utvikle seg faglig og personlig gjennom jobben. derfor rekrutterer bedriften medarbeidere som har evne og vilje til å påta seg nye utfordringer.

– For å oppnå kontakt må våre medarbeidere like å jobbe med mennesker, de må ha den rette innstillingen, være utadvendte og ha godt humør, forklarer Jon olav.

– et av suksesskriteriene til optimera og Montér er at kundene kjøper løsninger i stedet for enkeltprodukter. optimera styrer


Rogaland

optimera er en ledende aktør innenfor salg og distribusjon av byggevarer og trelast, i tillegg til engrovirksomhet, salg til industrien, tomteutvikling og produksjon av prefabrikkerte produkter. optimera har 100 utsalgssteder, 1500 ansatte og en årsomsetning på rundt 5 milliarder kroner. Målet er å bli norges ledende byggevareaktør.

Service og samferdsel

Optimera Montér

Montér er optimeras kjedekonsept for gjør-det-selvmarkedet, byggmestere og håndverkere. Kjeden består av 84 byggevarehus, hvor dyktige fagfolk gir kundene den beste service og nyttige tips og råd om produktvalg og gode løsninger. jobb i Montér optimera og Montér-kjeden trenger nye lærlinger som har tatt logistikkfag, salg- og butikkfag, eller nyutdannede byggingeniører.

derfor all opplæring selv, slik at kompetansen til de ansatte er skreddersydd for de løsningene som kundene trenger. alle ledige stillinger i optimera utlyses internt før man averterer eksternt. På denne måten gir bedriften medarbeiderne både tillit og mulighet til å gjøre karriere. Utvelgelsen foregår etter profesjonelle prinsipper, slik at du som ansatt alltid har den fagkompetansen som skal til for å lykkes i din stilling. dette krever god opplæring og oppfølging av de ansatte. – opplæringen i optimera er basert på visjonen om at vi skal bli en ledende leverandør av byggevarer og byggetjenester i norden. Har du lyst til å være med på dette? spør daglig leder Jon olav Høgalmen.

Et av suksesskriteriene til Optimera/Montér og Optimera er at kundene kjøper løsninger i stedet for enkeltprodukter.

Kontakt optimera/Montér (+47) 51 60 34 00

www.monter.no 107


Jobb ved siden av skolen eller studiene er nødvendig for mange. Ikke alle har rike foreldre, og stipend og lån strekker ikke til. Mange tar jobber som er relevant for

Fina været og beine veien. I dag gidder jeg ikke praktisere vegtrafikkloven,

videre studier og får dermed fylt på CVen med gode referanser. Det er bra! Dessverre er det slik at selv om du eier en bedrift, så er ikke det sammenfallende med at du kjenner arbeidsmiljøloven. Mange ungdommer oppdaget i sommer hvor drittsekker noen arbeidsgivere kan være. Vi vil her gå gjennom det mange spør oss i LO om.

jeg gir gass!

”Nei, pauser, det praktiserer vi ikke her” fikk en jente høre når hun spurte om når det var pauser på caféen hun jobbet på her i byen. Mange jobber lange dager uten å få hvilepauser. Selv om de har krav på det. Vi spurte en jente hva hun gjorde når hun skulle på do. ”Jeg går på do før jobb, så løper jeg på do etterpå”. Latterlig- og fullstendig meningsløst. Du har krav på pause hvis du arbeider over 5 1/2 time.

”Her på denne bedriften har vi ikke overtidsbetaling”. Svaret kom da en gutt (19 år) lurte på om det ikke mangla noe på lønningslippen. Overtid er de tinga som virkelig svir når man ikke får det. Mange ungdommer går glipp av flere tusen kroner i løpet av sommeren på grunn av manglende overtidsbetaling. Arbeidsmiljøloven sier klart at alle som jobber mer en 9 timer om dagen eller 40 timer i uken har krav på dette. Satsen er 40 %.

– Ikke nøl med å ta kontakt! Mange foreldre blir bekymra når sønnen eller dattera tar seg sommerjobb og forteller vanvittige ting rundt middagsbordet. Det er bra. Når dere så ringer oss og hører om dette virkelig kan være lov, gir dere viktige signaler til deres døtre og sønner om at dette ikke er greit. Dere viser også at det går an å fikse opp. Heldigvis ringer

Også en ting som mange arbeidsgivere spekulerer i. Arbeidsmiljøloven er veldig klar på at man har krav på betaling for de timene man stiller sin arbeidskraft til rådighet for arbeidsgiver. Det gjelder selvfølgelig også opplæringstimene.

Arbeidskontrakten er en sikkerhet for alle som jobber. Og ryddig for arbeidsgiver. Den er svært enkel å fylle ut. Bare kontakt oss i LO, så sender vi over en standardkontrakt. Vi har opplevd at arbeidsgivere nekter ansatte arbeidskontrakt, og truer med sparken om ungdommene spør om det. Man har krav på arbeidskontrakt, alltid. Om man jobber mindre enn en måned, skal den være klar den første dagen. Jobber man der lenger enn en måned, skal den være klar første måneden.

mange arbeidsgivere også, og vil ha arbeidskontrakter og råd før de ansetter sommervikarer.

Skal komme på faste tidspunkter. Den viser hvordan lønna er regna ut. Spar på denne, og sjekk den når den kommer i posten.

Det finnes ikke minstelønn i Norge. Man har først krav på tafiff-lønn når man går sammen med dem man jobber med, organiserer seg og krever tarifflønn.

Det er også din kvittering på at du har betalt skatt. Heldigvis er de fleste av arbeidsgiverne bra folk. De behandler de ansatte

UANSETT hvor mye eller lite man har tjent, har man

med respekt og følger

krav på feriepenger. Disse skal komme i tillegg til lønna. Ferie-pengegrunnlaget er 10,2 %, og for organiserte med

arbeidsmiljøloven. Vår jobb her i LO er å

tariff-avtale er det 12 %. “Lure”setningen om at ”her har vi feriepenger innbakt i lønna” holder ikke!

beskytte ungdom mot de andre.

Ungdom er lært opp til å tro og høre på voksne mennesker. Vi hører på foreldrene våre, på fotballtrenere, speiderledere og lærere. Heldigvis sier disse voksne menneskene som regel fornuftige ting. Problemet er når voksne arbeidsgivere spekulerer i respekten ungdom har for voksne. Når de lyver. ”Her praktiserer vi ikke arbeidsmiljøloven” hører vi flere ganger hver sommer. Har tenkt litt på hvordan politiet hadde reagert, om en etter å ha blitt stoppa i 160 km/t på motorveien hadde sagt ”Nei, vet du hva herr konstabel, når det er fint vær og beine veien, praktiserer jeg ikke vegtrafikkloven.”

rogaland@lo.no


– Stålkontroll og millimeterpresisjon! Med maskiner og utstyr skal landet bygges, og du kan være sikker på at du får håndtere avansert produksjonsutstyr og fingre med teknologi i verdensklasse hvis du velger en fremtid innen teknikk og industriell produksjon. i norge finner du høyteknologiske bedrifter og avanserte produksjonsmiljøer omtrent på hvert gatehjørne – og det satses på innovasjon og nytenking som aldri før!

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

vil du være med? du som velger tiP bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. du bør både kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre interesse for ny teknologi er også viktig. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, teknoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger, og med registrering og dokumentasjon, er svært viktig. Les mer på: www.vilbli.no - www.muligheter.no - www.lo.no www.hydro.com/muligheter - www.subsea7.com - www.gdfsuezep.no www.weatherford.no - www.dolphindrilling.no- www.mokster.no www.norled.no - www.ostensjo.no - www.westcon.no - www.ivar.no www.bilia.no - www.br-industrier.no

dette Bør du vIte oM utdAnnIngSvALget For elever - læreplanmål: gå til www.muligheter.no velg: utdanning –> teknikk og industriell produksjon –> Læreplanmål - oppgaver For lærere - kompetansemål: gå til www.muligheter.no velg: utdanning –> teknikk og industriell produksjon –> For lærere - kompetansemål

109


SUBSea 7

en GOd stARt På kARRIeRen Undervannsentreprenørselskapet Subsea 7 tilbyr unike muligheter for unge nyansatte. ikke bare kan du delta i bedriftens gunstige traineeprogrammer og få en unik start på jobbkarrieren, du blir også en del av et selskap som er verdensledende i sin bransje. traineene rolf anders Brandsvoll (25) og Hanne vastveit (25) kunne nok ikke valgt en bedre arbeidsgiver direkte etter fullført utdanning. Som deltakere i de prisbelønnede traineeprogrammene gedS, graduate engineer development Scheme, og CgdS, Commercial graduate development Scheme, får de i løpet av to år ballasten de trenger for å bli en viktig del av Subsea 7s yngre generasjon. Som navnet tilsier retter gedS-programmet seg mot utdannede ingeniører som rolf anders, mens CgdS-programmet fokuserer på utdannede ledere og økonomer som Hanne. På spørsmål om hvilke tanker de har gjort seg etter den første perioden som fullblods Subsea 7-ansatte, forteller rolf anders at han er svært imponert over alt Subsea 7 kan tilby. – det har vært en spennende start og jeg merker jeg har fått overraskende mye kjennskap til bedriften, industrien og særlig kollegene. det er veldig interessant og ikke minst 110

lærerikt å møte mennesker med ulike bakgrunner i et så internasjonalt miljø. vIktIg Å Bygge nettverk Hanne er én av totalt tjueseks personer som deltar i CgdSprogrammet på global basis. Hun har spesialisert seg innen innovasjon og bedriftsutvikling via sin utdanning i økonomi og administrasjon fra Handelhøyskolen Bi og UC Berkeley, og har blant annet rukket å skrevet en oppgave i samarbeid med innovasjon norge om nettopp disse emnene. 25-åringen er ikke i tvil om at hun har gjort det riktige karrierevalget. – i løpet av CgdS-programmet får jeg arbeide på ulike disipliner innen Project Services , Sales & Marketing og Supply Chain Management. Jeg skifter avdeling rundt hver fjerde måned, og jeg blir derfor godt kjent med de ulike delene som får Subsea 7 til å svive, forteller hun før hun utdyper. – en stor del av å være trainee er å løse oppgaver, delta på kurs og utvide nettverket innad i bedriften. Man møter på mange personer med lang arbeidserfaring og sentrale roller i bedriften, så det er viktig å utvide nettverket og suge til seg all den kunnskapen man klarer. Mens Hanne skifter avdeling periodevis, søker rolf anders og de andre gedS-traineene seg inn til én bestemt disiplin.


t.v: Rolf og Hanne er begge storfornøyde over karrierevalget. Rogaland

arbeidskollegane lærer enormt mye gjennom traneeprogrammene geDS og CgDS.

Subsea 7 opererer internasjonalt som en gruppe - vi er lokalt representert og globalt kjent, deler vår kompetanse og erfaring til å skape innovative løsninger med våre kunder.

Teknikk og industriell produksjon

vi er mer enn løsning leverandører, vi er løsningspartnere - klar til å gjøre langsiktige investeringer i våre ansatte, eiendeler, know-how og relasjoner til støtte for våre kunder.

Subsea 7

Kan du tenke deg en fremtidskarriere under vann? Sjekk våre nettsider for mer informasjon.

gedS-traineene spesialiserer seg så innen dette emnet og jobber med relevante prosjekter gjennom de neste to årene. – Min hovedoppgave er å være involvert i prosjekter der vi planlegger og løser jobber på oppdrag fra olje- og gasselskaper, forteller rolf anders. veLg reALFAg Som verdensomspennende undervannsentreprenørselskap er det ikke en hemmelighet at Subsea 7 tilbyr de ansatte muligheten til å reise hvis ønsket er tilstede og arbeidsoppgavene tilsier det. Selskapet har blant annet kontorer i byer som london, Houston, rio de Janeiro og Perth, men de ansatte har selvsagt også anledning til å dra offshore for å bygge erfaring perfekt for den eventyrlystne. Hanne understreker likevel at det ikke er en dans på roser å få innpass hos Subsea 7. Hun trekker særlig frem realfagskunnskaper som et trumfkort til jobb. – realfag er viktig for forståelsen av det vi omgir oss med. det finnes stor etterspørsel etter nyutdannede med denne kunnskapen. derfor er det viktig å velge fag som gir gode jobbmuligheter etter endt utdanning, som er samfunnsnyttige og man trives med, avslutter hun.

En stor del av å være trainee er å løse oppgaver, delta på kurs og utvide nettverket innad i bedriften. Man møter på mange personer med lang arbeidserfaring og sentrale roller i bedriften, så det er viktig å utvide nettverket og suge til seg all den kunnskapen man klarer. www.subsea7.com 111


GDF SUEZ E&P NORGE

vIs InteResse, OPPFYll JOBBdRØmmen Jobbdrømmen er ofte nærmere enn du tror. Faktisk kan det være noe så lite som en messestand som står mellom deg og en fulltidsstilling i et verdensomspennende selskap. Slik gikk det i hvert fall til for elin Klemp, nybakt trainee i det franske oljeselskapet gdF SUeZ lokaler på Sandnes. da elin spaserte gjennom inngangspartiet på oljekonferansen onS en sen augustkveld i fjor, trodde hun nok ikke at hun kom til å forlate messeområdet med den ene foten innenfor gdF SUeZ-døra. Samtidig kunne hun ikke valgt et bedre sted for å komme i kontakt med attraktive selskap og potensielle arbeidsgivere innen olje- og gassbransjen. – Pussig nok gikk jeg bokstavelig talt på messestanden til gdF SUeZ. da var jo isen brutt med en gang, smiler elin før hun fortsetter: – Jeg spurte om de hadde en stilling ledig for en nyutdannet sivilingeniør og da kom vi prat om traineeordningen deres. Jeg ble solgt umiddelbart og en drøy måned etter jeg hadde fullført utdanningen tilbrakte jeg min første arbeidsdag i gdF SUeZ.

112

Høyt koMpetAnSenIvÅ Med femårig mastergrad i kjemi og bioteknologi fra Universitetet for miljø- og biovitenskap, er det ikke til å stikke under en stol at elin er godt skikket til traineestillingen som prosessingeniør. nå handler det bare om å bruke traineeperioden effektivt og benytte seg av kompetansen og kunnskapene kollegene i gdF SUeZ innehar. – På min avdeling jobber vi i team på fem stykk, så jeg har alltid noen å spør dersom jeg lurer på noe. i tillegg får vi nyansatte en mentor som følger deg opp kontinuerlig. det er helt klart en bratt lærekurve å gå fra utdanning til jobb, men det er jo det som gjør jobben så spennende. Jeg lærer jo noe nytt hver dag, sier elin fornøyd og benytter anledningen til å rose medarbeiderne: – det som har imponert meg mest er samholdet og kompetansenivået til kollegene mine. Jeg ble også tatt godt imot fra første dag, så jeg ser for meg en lang karriere her, sier hun med glimt i øyet. gArAntert utenLAndSoppHoLd og oFFSHoreturer traineeperioden i gdF SUeZ sprer seg over en periode på to år og tilbys til søkere med mindre enn to års relevant arbeidserfaring. åtte måneder tilbringes i norge før man drar på to utenlandsopphold de siste seksten månedene.


t.v: Prosessanlegget på gjøa spiller en viktig rolle i elin Klemps daglige oppgaver. foto: Jan Inge Haga Rogaland

GDF SUEZ Logotype version Pantone 11/07/2008 82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78 Web : www.carrenoir.com

RÉFÉRENCES COULEUR

PANTONE 425 C

PANTONE 3285 C

GDF sUeZ e&P norge As er et energiselskap med sterk vekst i norge. Selskapet er operatør på gjøa-feltet og har omlag 200 ansatte i norge. Konsernet sysselsetter 218.000 personer internasjonalt. gdF SUeZ e&P norge satser på unge medarbeidere og verdsetter variasjon i sammensetningen av team og avdelinger. Selskapet har både traineestillinger, som innebærer lønn under opplæring, samt spennende og varierte stillinger i norge og utlandet.

Teknikk og industriell produksjon

GDF SUEZ E&P Norge

elin Klemp, prosessingeniør i gDf SueZ.

På spørsmål om elin har pekt seg ut noen land som kan være aktuelle å flytte til, innrømmer hun at det er noen som skiller seg mer ut enn andre. – Jeg er veldig lysten på å dra til Haag i nederland. deretter blir det nok Paris hvor hovedkontoret ligger. Jeg kan likevel ikke dra hvor som helst, oppholdet bør jo være tilknyttet stillingen min og arbeidsoppgavene mine. og arbeidsoppgavene er av det spennende slaget. elin jobber nemlig med prosesseringen av olje og gass fra havbunn til plattform. – når olje og gass kommer opp gjennom rørene opp til prosessanlegget på plattformen, er det mange prosesser som skal igangsettes. olje og gass skal for eksempel separeres, gassen skal tørkes og renses for hydrogensulfid og karbondioksid, og vann skal skilles ut. det er da min oppgave å bistå med teknisk støtte til plattformen under disse prosessene. ansvaret hennes innebærer også at det blir en del offshoreturer. – Jeg har allerede vært offshore to ganger. Med tanke på at jeg er så mye i kontakt med offshorepersonell, er det viktig for meg å dra fysisk ut til plattformene og få et bilde av hva jeg jobber med.

Kontakt: aina Skretting Østrått, personalrådgiver, rekruttering og ressursforvaltning (+47) 52 03 10 28 aina.ostratt@gdfsuezep.no

www.gdfsuezep.no 113


WEATHERFORD

lØFteR deG tIl HImmels! Har du lyst å jobbe i en bedrift som gir deg mulighet til selvutvikling og klatre enda lengre opp på karrierestigen? i Weatherford får du tidlig ansvar, god oppfølging og en utfordrende hverdag. gjennom kursing får du enda mer kompetanse innen de feltene man velger selv.

Mer koMpetAnSe Med kurSIng anders jobber på underavdelingen drilling tools med service og vedlikehold av ulike presskontrollapparater. Hvis noe går galt skal Weatherfords utstyr forhindre dette. Målet er å forhindre en blowout: når man bårer etter olje er det ulike trykk i bunnen. Hvis man kommer over en trykklomme, vil den stige oppover og utover oljeplattformen. anders jobber med å forhindre dette.

industrimontør anders Jakobsen (21) og brønnservice spesialist Kine navratil (25) har begge blitt ansatt i Weatherford og er kjempe fornøyde med verdiene og holdningene til bedriften. Man kan nemlig klare alt hvis man vil noe for seg selv. Men det krever en innsats.

– det er et veldig viktig arbeid. liv kan gå tapt hvis vi ikke gjør jobben vår riktig. derfor er det viktig å alltid tilegne seg mer kunnskap via intern- og undervisningskurs. På sikt kan man bygge på utdannelsen via høgskole og universitetet, og på den måten stige enda mer i gradene, forteller han.

– Så lenge man er interessert i faget man jobber med så blir du lagt merke til. Man kommer langt med å møte folk med et smil og være ydmyk. det er opp til deg selv hva du vil ha ut av en jobb i Weatherford. Setter du deg ned når du ikke har noe å gjøre, eller finner du på noe mer produktivt? det forteller anders som bestemte seg for å søke om lærlingplass etter han var utplassert i Weatherford på videregående. Han fikk gode tilbakemeldinger og det ga mersmak for 21-åringen. etter læretiden, fikk han fast jobb fra november i fjor.

114

LærerIkt Kine som har master innen petroleumsteknologi ble ansatt i mars og skal jobbe offshore mens hun har noe av opplæringen på land. Hun sørger for at utstyret er i orden og at det ikke er noen skader på det. På land gjør hun regneoppgaver, skrur på utstyret i verkstedet og lærer hvordan det er bygd opp. Hun er allerede i gang og forteller at hun har lært veldig mye på kort tid. 25-åringen kom nettopp hjem fra første offshoretur på grane rigg.


t.v: anders og Kine er fornøyd med kursprogrammene og utfordringene de får gjennom jobben. Rogaland

På verkstedet er arbeidsoppgavene varierte, og alltid noe å gjøre.

i dag har Weatherford norge aS i overkant av 500 ansatte og flere ulike produktlinjer. totalt i norge har Weatherford selskapene over 650 ansatte. det inkluderer Weatherford laboratories og Weatherford Petroleum Consultants. Siden starten i 1974 har firmaet vokst med utviklingen, og utvidet både virksomheten og tilbudet til kunder. Weatherfords brede produkt- og tjenestespekter i norge gjenspeiler alle fasene knyttet til olje- og gassbrønner, fra boring, evaluering, komplettering, produksjon til intervensjon og nedstengning.

Teknikk og industriell produksjon

Weatherford

Som en moderne bedrift vil mangfold av utdanning og erfaring være viktig. Selv om kjernen ligger i tekniske fag, vil det også være behov for administrative stillinger innen områder som finans, Hr og Helse, Miljø og Sikkerhet.

Det er spennende å jobbe offshore og Kine gleder seg allerede til neste tur ut.

– Jobben gikk kjempe fint, og det var veldig lærerikt. Jeg er enda ganske ferskt, så jeg gleder meg til jeg har kommet skikkelig inn i rutinene. det er litt skummelt når man kommer rett fra skolebenken, men Weatherford har tatt veldig godt i mot meg, forteller Kine. vIktIg Med rett InnStILLIng Både anders og Kine er skråsikre på at de vil fortsette å jobbe i Weatherford i fremtiden. Kine er veldig fornøyd med utfordringene hun får i offshorestillingen. Hun mener også at man kan klare det meste så lenge man har rett innstilling. anders setter stor pris på mulighetene som har dukket opp på arbeidsplassen.

Weatherford kan tilby personlig karriere på tvers og muligheter for lederstillinger i organisasjonen. gjennom opplæring av erfarne og dyktige medarbeidere, kurs, treningsplaner og vårt kompetansekartleggingssystem vil ansatte få utfordringer og utvikling i organisasjonen. vi er overbevist om at flinke folk blir enda bedre på et sted hvor vi gir hverandre skryt. Hvor hver enkelt blir sett. Hvor folk gjør hverandre gode. vi kaller det “being big – acting small”. derfor dyrker vi en kultur preget av lagspill, raushet og kreativitet. vi vet at de beste løsningene kommer der hvor folk får gjennomslag for gode ideer.

– Jeg har fått mye ansvar fra dag én. Jeg har selvfølgelig grepet denne muligheten, og er veldig fornøyd med hvordan jeg har utviklet meg i Weatherford, forteller anders. www.weatherford.no www.weatherford.com 115


DOLPHIN DRILLING

veIen tIl kARRIeRen dolphin drilling har mye å by på og som nyansatt kan du få ta del i det meste. Man får tidlig ansvar og har mulighet til å jobbe seg opp til topps. gjør man en god jobb i dolphin drilling, vil man bli lagt merke til. det er både boredekksarbeider arne Johan Skarstøl (33) og subseatrainee PerKristian Pedersen (26) enig i. – det er veldig mange som har klatret opp i karrierestigen. toppsjefen begynte til og med på gulvet, forteller PerKristian ivrig. For 14 måneder siden ble han ferdig utdannet fra ntnU med en master i maskin, og startet å jobbe i dolphin drilling med hovedansvar for subseautstyr og vedlikehold av brønnen, altså alt det utstyret som er på havbunnen og opp til riggen. Han følger opp utstyret når det er på land og sørger for at verkstedene gjør det de skal. joBBIng I utLAndet For Per-Kristian er dette drømmejobben. Han får tilbringe 30 prosent av tiden i utlandet i blant annet afrika og Storbritannia. Snart reiser han til Brasil for å verifisere at båter og rigger er i god stand. Med så mye reising forteller

116

han at det er en fordel å kunne engelsk. i tillegg er det viktig å jobbe systematisk og ha teknisk innsikt. – det er en utfordrende og spennende jobb hvor jeg lærer noe nytt hele tiden, forteller 26-åringen. det samme synes boredekksarbeider arne Johan Skarstøl, som har jobbet i dolphin drilling i fire år. Han har fagbrev som elektriker og tilleggskurs i bore- og brønnteknikk. etter samtale med to kamerater som var svært fornøyde med selskapet, ble arne lysten på å jobbe der selv. i tillegg visste han at det var mulighet for karriereopprykk i dolphin drilling. – Jeg satser på videre karriereopprykk i dette selskapet fordi mulighetene er store her. derfor går jeg på en teknisk fagskole, for å stille enda sterkere for å nå målet mitt. det er egentlig en toårig skole, men siden jeg tar den mens jeg jobber så går den over tre år. dette er en utdanning som dolphin drilling vil ha flest mulig på, og som er et krav til enkelte stillinger, forklarer arne. utFordrende Mens han jobbet i forsvaret ble han fast bestemt på å jobbe i offshorebransjen, delvis fordi han trives veldig godt med turnusordning, men også fordi han liker å finne løsninger på utfordrende oppgaver. arne tok dermed et kurs i bore og brønnteknikk etter forsvaret og tok fagbrevet i boreoperatørfaget i fjor.


Rogaland

Dolphin Drilling har kontorer i Skottland, Norge, mozambique og brasil.

dolphin drilling aS er et selskap i Fred olsen energy aSa konsernet, og har siden etableringen i 1965 tilegnet seg bred erfaring med å operere borerigger offshore over hele verden. vi opererer for tiden to dypvannsenheter, seks mid-water borerigger og en boligplattform. i tillegg er et dypvannsboreskip under bygging i Ulsan i Sør Korea.

Teknikk og industriell produksjon

Dolphin Drilling

dolphin drilling aS opererer i dag i norge, UK, afrika og Brasil. tre av boreriggene opererer på norsk sokkel. vi skal til enhver tid jobbe aktivt for å styrke vår posisjon og være anerkjent for våre kvalitetsoperasjoner og en sunn HMS kultur. våre operasjoner utføres på en sikker og effektiv måte med en overordnet målsetning om null skader.

borgland Dolphin, en av Dolphin Drillings rigger.

arne har ansvaret for kjøring av rørhåndteringsutstyr på boredekket. Han sørger for at utstyret som blir brukt er i god stand. Han reparerer ødelagte utstyr eller rapporterer inn skaden slik at det blir fikset. Han har også en del vedlikehold på boreutstyret, både høyt og lavt på riggen. det blir ofte en del rigging når de bytter mellom forskjellige operasjoner som vinsjkjøring, håndtering av tungt utstyr, sleggeslåing og luftetur oppe i tårnet i en personellvinsj. ALt er MuLIg Per-Kristian og arne har fremtidsplanene klare. Begge vil jobbe i dolphin drilling , men med forskjellige mål. Mens Per–Kristian har lyst til å bli prosjektleder, har arne ambisjoner om å jobbe som assisterende driller (borer) eller driller på en ny rigg i dolphin drilling. – dette er virkelig et selskap jeg anbefaler folk å søke seg inn i. vi har et godt arbeidsmiljø og konkurransedyktige betingelser. Så lenge man gir gass og viser engasjement, så kan man nå langt, forteller arne.

www.dolphindrilling.no 117


SIMON MØKSTER

dRØmmen På det stORe HAv Pål andreas alfsvåg har lenge hatt en drøm om å tilbringe store deler av voksenlivet som skipper. nå har endelig drømmen fått ben å gå på - hos Møkster Shipping i Stavanger. – Jeg stortrives, smiler den sjarmerende 20-åringen fra Sandnes. Han har allerede rukket å tilbringe ett år på sjøen som matroslærling hos Møkster Shipping, og trenger bare å fullføre det siste året før han er et steg nærmere skipperdrømmen. da venter mest sannsynligvis en videreutdanning for å skaffe seg det teoretiske grunnlaget han trenger for å bli styrmann og med tiden forhåpentligvis også skipper. Pål er ikke i tvil om at han har valgt riktig arbeidsgiver i jakten på skippersertifikatet. – Jeg blir alltid fulgt opp og gitt mer ansvar etter hvert som jeg blir tryggere på det jeg gjør. det setter jeg pris på. i tillegg har jeg en utdanningsplan som båtens opplæringsansvarlige og jeg følger tett, så opplæringen vil jeg si går veldig bra, forklarer han. oppLever oLjerIgger FrA FørSte rAd Som matros handler mye av jobben om å drive generelt vedlikehold av båten, lasting, lossing og assisterende 118

oppgaver på brua. For Pål som jobber på supplybåten Stril odin innebærer det blant annet vasking på dekk, malerjobber og supplere utstyr til og fra oljerigger i nordsjøen. Selv om det høres ut som tungt arbeid, insisterer han på at hver eneste tur på sjøen er noe helt eget. – det er jo spennende å være ute blant de store riggene i nordsjøen og på nært hold se industrien som har brakt norge dit vi er i dag. Jeg maler lett en ekstra vegg for den opplevelsen, gliser han. å være ute på sjøen i lengre perioder ser han heller ikke på som et problem. Hvem kan vel si nei til én måned fri? – På sjøen jobber jeg skift, seks timer på og seks timer av i totalt én måned. For min del er det helt perfekt, jeg kommer jo hjem til en hel måned med fri. det kan jo ikke bli så mye bedre, sier han med glimt i øyet. SjøLIv I BLodet Selv om det er åpenbart er godt og behagelig med lengre friperioder, innrømmer han at det fort blir utålmodige kvelder når det nærmer seg mønstring etter noen uker hjemme. Kanskje ikke så rart da han alltid har hatt sjø som hobby på si. – da jeg var yngre drev jeg med seiling og interesserte meg spesielt for sjømannslivet. i tillegg har jeg slektninger


Rogaland

Simon Møkster Shipping AS er et privateid rederi som ble etablert i 1968. rederiets kjerneområde er offshoremarkedet. rederiet driver og opererer 15 egne fartøyer og 5 for andre eiere. i tillegg er 3 skip i ordre for levering i 2014/15.

Teknikk og industriell produksjon

Simon Møkster

Simon Møkster er i stadig utvikling og arbeider hele tiden med nye prosjekter. antall ansatte er 500 sjømenn og 32 ved rederikontoret. Selskapet holder til i lokaler ved tastasjøen i Stavanger.

som har jobbet sjøen, så jeg har det jo litt i blodet, forteller han før han også benytter anledningen til å gi kollegene litt skryt. – du får jo gode venner på sjøen siden man omgås hver eneste dag, og i Møkster Shipping synes jeg arbeidsmiljøet er eksepsjonelt bra. da er det naturlig at man ser frem til å møte dem igjen etter én måneds friperiode. etter ett år som ung og erfaringsrik matroslærling, er han ikke redd for å gi noen viktige tips til ungdommer med en drøm om et liv på sjøen. – Ha pågangsmot, se hva som må gjøres på båten og vær nysgjerrig og lærevillig. da viser du at du er initiativrik og belønnes ofte med mer ansvar.

Det er jo spennende å være ute blant de store riggene i Nordsjøen og på nært hold se industrien som har brakt Norge dit vi er i dag.

Kontakt: inger. S nilsen (+47) 51 83 90 51 Henning lystad (+47) 51 83 90 56

www.mokster.no 119


NORLED

BRAnsJens Beste skIFtORdnInG For fem år siden valgte en ung og nysgjerrig jente ved navn Cecilie drange Pedersen bort flygelederdrømmen for et liv på sjøen. nå er hun én utdanning rikere, tusenvis av erfaringer eldre og fortsatt lysten på sjølivet. – det var faktisk veldig tilfeldig at jeg begynte å jobbe på båt. Jeg gikk på videregående skole i Frankrike i to år og ville jobbe litt da jeg var hjemme i feriene. det endte med deltidsjobb i et annet rederi, noe som absolutt gjorde at jeg begynte å rette tankene mine mot en eventuell jobbkarriere i bransjen, forteller Cecilie. etter oppholdet i Frankrike fikk 25-åringen fulltidsjobb i norled og bestemte seg for å bruke det første året til å avgjøre om hun skulle satse videre. det endte som det ofte gjør med ambisiøse mennesker; full fart videre og ett steg opp. – det første året i norled ga absolutt mersmak, så jeg valgte å sende en søknad til norled om å få permisjon med stipend for å ta bachelorgrad i nautikk på Høgskolen Stord/Haugesund. den ble heldigvis innvilget og markerte startskuddet på reisen mot overstyrmannsjobben jeg har i dag, smiler hun.

120

oppFordrer de AnSAtte tIL vIdereutdAnnIng Hr-rådgiver i norled, linda Husebø, trekker frem nettopp stipendordningen som en av mange goder de ansatte kan dra nytte av ved å være tilknyttet rederiet. – vi oppfordrer våre ansatte til å ta den utdanningen som ønskes. når utdanningen er unnagjort, legger vi selvfølgelig også til rette for at de kan besitte andre stillinger, sier linda. Cecilie vil også gjerne trekke frem skiftordningen i norled, som hun mener slår knockout på konkurrentene. – Jeg jobber nå som overstyrmann på tau-sambandet og er på båten i én uke før jeg har to uker fri. det gir meg muligheten til å reise og oppleve mye i friperiodene. Slike skiftordninger støter man som oftest bare på i oljebransjen. Med åtti fartøy i rutetrafikk langs norges kyst, kan de ansatte i visse skiftordninger dra hjem og sove i egen seng så lenge de bor i nærheten av der båten ligger til kai. i skiftordningen Cecilie går er de nødt til å være om bord. når de har hviletid, går de i lugaren eller oppholdsrommet. – Som overstyrmann har jeg viktige ansvarsområder som blant annet sikkerhetsutstyr, planlegge og gjennomføre øvelser, lasting og lossing, billettering og navigasjon. derfor mener jeg det er en fordel å være på båten hele


Rogaland

norled AS er et heleid datterselskap av det Stavangerske dampskibselskap, og er et av landets største ferje og hurtigbåtrederier. Selskapet har 78 fartøy, og driver ferje og hurtigbåtsamband fra oslofjorden til troms. norled har ca. 1150 ansatte og selskapet omsetter for ca. 1,6 milliarder kroner årlig. Selskapet har administrasjonskontor i Stavanger og Bergen, samt regionskontor i ålesund og oslo.

Teknikk og industriell produksjon

Norled

er du interessert i en karriere som motormann eller matros som starten på en maritim karriere? etter endt læretid vil du få fagbrev. noen er fornøyde med det, andre går videre for å bli kaptein eller maskinsjef. lærlingene opparbeider seg lønn i avspaseringsperioden, på lik linje som andre sjøansatte.

foto: Hellen Røstenskår

uka gjennom, sier Cecilie og legger til at det bare er to måneder siden hun fikk sertifikat for å kunne jobbe som styrmann og senere skipper. er pÅ rett Sted Selv om det blir en del skippertak i løpet av en arbeidsuke, er hun skråsikker på at det ikke blir skipperjobb med det første. nå ligger fokuset hennes på å skaffe seg mest mulig erfaring som styrmann, så får tiden vise om det til slutt blir Cecilie som har øverste ansvar på en ferje i området. Hun er i hvert fall ikke i tvil om at hun er på rett sted.

Hvorfor velge norled? • vi er et rederi med lange tradisjoner, samt et rederi som skal være der for fremtiden! • vi kan tilby spennende utfordringer i et selskap i vekst • vi har veldig gode skiftordninger og med mulighet til å arbeide i nærheten av hjemmet er det perfekt for de som ønsker å være nær familie. Søknadsprosessen blir koordinert gjennom maritimt opplæringskontor som intervjuer og fordeler lærlinger ut i fra de behov som er meldt inn fra de respektive bedrifter.

– Jeg har en god mentor i skipperen her på ferja som holder roen i stressede situasjoner. det er gull verdt. Med tanke på at vi også går inn og ut fra kai to ganger i timen får jeg ofte prøve meg på manøvrering til og fra kai. det er spennende og gir mye erfaring, avslutter hun.

for mer informasjon, gå inn på våre nettsider www.norled.no 121


ØSTENSJØ REDERI

et HAv Av mulIGHeteR Kunne du tenkt deg en jobb hvor du kan bo hvor som helst i hele verden? Ja, det er faktisk mulig når man jobber på båt. i Østensjø rederi er det flere som bor blant annet i Canada og Spania. Matroslærling erlend erstad (19) og kadett Simen Økland (22) er begge ansatt i Østensjø rederi. erlend har gått maritime fag på videregående, og merket fort at karakterene begynte å stige i takt med interessen. da ble det naturlig å ønske seg det anerkjente rederiet Østensjø. SpeSIeLL oppLeveLSe – det var en ganske spesiell opplevelse da jeg aldri hadde hatt noe erfaring med sjø. På skolen fikk vi god opplærling i hvordan det skulle bli, men det er noe annet å kjenne på det selv. en må innstille seg på at det kan bli langt borte fra hus og hjem. å jobbe på supplybåt og rov-båt er knallkjekt, forteller erlend ivrig. Han jobber en måned på og en måned av. Første året arbeidet han på rov-båt, men nå er han i nordsjøen på en supplybåt som leverer last til rigg. Begge steder er det spennende operasjoner som krever fysisk arbeid og godt samarbeid med de andre kollegaene om bord. – På supplybåten har jeg veldig varierte oppgaver. Jeg har ansvar for å feste lasten i kroken med utstyr av slanger og 122

containere med fullt innhold. Her er det viktig å feste riktig for å unngå å få containeren i retur. Jeg sitter også brovakt og når det er fine dager jobber jeg ofte med vedlikehold på dekk. i dette yrket får du en skikkelig mulighet til å oppleve verden med et hav uten begrensinger. når båten legges til kai jobber mannskapet i ti timer frem til 20:00. da kan du også få oppleve utelivet i herlig temperatur. pLAnen er LAgt erlend har som plan å komme seg opp i systemet med å søke på styrmannsskolen. en kan også velge å fortsette som matros etter å ha tatt matrosfagbrevet, eller bli kranfører. – For å bli styrmann må jeg gå to år på fagskole og arbeide som kadett i ett år. etter det er det praksis og erfaring som gjør at jeg rykker oppover i gradene. Mitt mål er å bli kaptein. en annen, som allerede er kommet så langt som til å være kadett, er Simen. Han har opparbeidet seg en bachelor i nautikk og tatt deler av studiet i USa. også han har planer om å bli kaptein. Som kadett fra Høgskolen betyr det at han det første året må være mye på dekk for å bli kjent med matrosarbeid som fortøyninger og alt som har med vedlikehold å gjøre. dette danner grunnlaget for å bli en god nautiker og leder i styrehuset. Hovedfokuset i kadettiden ligger derimot på å kjøre båt.


Rogaland

Østensjø rederi aS har sin virksomhet knyttet il olje- og gassindustrien verden over. rederiets flåte består av 1 accommodation skip, 10 offshoreskip, 21 slepebåter/fortøyningsbåter og 2 skip under bygging.

Teknikk og industriell produksjon

Østensjø Rederi

offshoreskipene opererer i hele verden og taubåtene ved olje- og gassterminaler i norge, UK og irland. rederiet beskjeftiger i dag rundt 600 personer og har sitt hovedkontor i Haugesund med avdelingskontorer i Southampton, Cork, aberdeen og Malta. rederiet er kjent for å være foregangstaker når det gjelder å finne nye løsninger.

– når jeg har fått sertifikatet, som jeg får etter tolv turer om bord pluss godkjent kadettbok og kursbevis, er jeg klar for å bli styrmann på alle typer båter, forteller Simen målbevisst. Simen har ikke vært lærling. Han har gått høgskole og kan derfor gå rett ut som kadett. Kadettiden er derimot lengre for en høyskolekandidat enn for en med fagskolebakgrunn. Simen begynte å jobbe i Østensjø rederi i sommerferiene mens han gikk på skole og forteller at tiden bidro til nyttige erfaringer som enkelt lot seg relatere til studiene. gode FASILIteter trivselen er høy hos både erlend og Simen. rederiet har stor fokus på et godt opplæringssystem med gode ordninger. Skipet har et norsk mannskap med hyggelige folk. en får bo på egen lugar og spise kjempe god mat! i tillegg har en tv, stereoanlegg, treningsfasilitet og Playstation. en annen viktig ting er internett som gjør at en har god tilgang til sosiale medier slik at en holder kontakten med venner på land. – når vi er i land finner vi ofte på noe sosialt som å bowle eller gå å bade. vi har alt tilrettelagt! LæreFAg I øStenSjø rederI: tillegg til matroslærling og dekksoffiserkadetter, har Østensjø rederi også skipselektrikerlærlinger, motormannslærlinger og maskinoffiserkadetter.

erlend erstad og Simen Økland.

Østensjø rederi Smedasundet 97 Haugesund, norway (+47) 52 70 45 45 post@ostensjo.no www.ostensjo.no 123


fotobyline: Oyvind breivik, Hydro

HYDRO

IndustRIeventYRet HYdRO over hundre år har passert siden to innovatører skapte Hydro, et ekte industrieventyr som med tiden har rukket å bli like ”norsk” som melkesjokoladen. Mye har forandret seg siden oppstarten, men særlig ett tema er like aktuelt nå som for hundre år siden - Hydro skal være et samlingssted for norges klokeste hoder. det første som slår oss når vi setter oss ned med Kristin Hestetun (36), senioringeniør i Hydro, er at hun har en imponerende Cv. Svært imponerende. Kristins interesse for realfag har nemlig lagt grunnlaget for en siv.ing. grad på ntnU, med spesialisering i kjemiteknikk. attpåtil har hun en doktorgrad i teknisk kybernetikk som kremen på kaka. Kristin er klar over at studiehistorien kan få både hjerne og tunge til å gå i spinn, men er kjapp med å forklare oss i enkle ord hva disse studiene innebærer. – Kjemiteknikk dreier seg mye om fysikk, kjemi og matematikk, og hvordan man bruker dette i praksis i industrien for eksempel for å prosessere råmaterialer til mer verdifulle produkter. – teknisk kybernetikk er vitenskapen om hvordan tekniske systemer som roboter, fly eller industrielle prosesser, for eksempel en elektrolyseovn, fungerer, og hvordan man kan styre disse automatisk. 124

gjør Hydro Bedre det er ikke vanskelig å forstå at Kristins bakgrunn gjør at hun passer som hånd i hanske hos Hydro, en av verdens største aluminiumsprodusenter. i årdal forsker hun nemlig frem ny teknologi til styresystemene, slik at produksjonen på anlegget skal gå så effektivt som mulig. – anlegget her i årdal huser et av industriens beste forskningssenter. der får vi lov til å komme med gode idéer som forhåpentlig kan effektivisere driften på anlegget. nå jobber jeg med å forbedre styringen av sammensetning og temperatur i elektrolysebadet, stedet der vi framstiller aluminium. det betyr at jeg programmerer algoritmer, simulerer disse på en PC og tester dem til slutt i praksis, forteller hun engasjert. Forhåpentligvis vil dette på sikt gi mer effektiv produksjon, mindre energiforbruk og lavere utslipp av skadelige stoffer. I SjeFenS FotSpor? vi ser tydelig at Kristin stortrives med ansvaret hun har fått. Hun svarer med en selvtillit og et kroppsspråk som ikke kan mistolkes. På spørsmål om hun har funnet sin nisje, drar hun likevel frem et lurt smil som åpenbart viser at hun vet noe vi ikke vet. Hun lener seg tilbake. – Sannheten er at jeg har det veldig bra nå. Jobben min er spennende og utfordrende, og jeg får også jobbet som prosjektleder. i et selskap som Hydro er det uansett et


Rogaland

Hos oss kan du starte ulike steder i organisasjonen og få tilrettelagt videreutvikling som passer dine behov. vi er virkelig internasjonale, men er godt forankret i lokale miljøer rundt om i norge.

Teknikk og industriell produksjon

Hydro

Caroline og June jobber med de ulike avdelingene for å skape muligheter for deg. du kan velge å starte som lærling og ta fagbrev hos oss. velger du videreutdannelse først, har vi tilrettelagt aktiviteter og programmer slik at vi kan bli kjent med hverandre. det gir også deg en mulighet til å teste oss som en fremtidig arbeidsgiver.

Kristin er klar på hvor hun vil jobbe i fremtiden - nemlig i Hydro.

hav av muligheter. Se på Svein richard Brandtzæg, Hydros konsernsjef. Han jobbet som prosjektleder her i årdal før han gikk gradene til å bli selskapets øverste mann. Kanskje jeg skal gå i hans fotspor? ler Kristin før hun blir mer alvorlig.

du får verdifull erfaring og et spennende opphold hos oss om det er teknologi og ingeniør utfordringer du brenner for, eller det finansielle/ økonomiske området. vi tilbyr sommerjobber og internship i ulike årsperioder. når du er ferdig utdannet har vi vårt graduate program som en naturlig fortsettelse.

– det er nok mer aktuelt med et utenlandsopphold. Hydro har jo virksomhet over hele verden, og flere av mine kollegaer har jobbet i land som Qatar, tyskland og Brasil. det kan være en flott måte å skaffe seg erfaring på. HektA pÅ Hydro Selv om Kristin er usikker på hvilken verdensdel hun befinner seg de neste årene, er hun i hvert fall sikker på én ting. det skal stå Hydro på lønnsslippen. – det er her fremtiden min ligger. Her får jeg muligheten til å omgås med kloke hoder i alle ledd. Fra geniale ingeniører og fingernemme fagarbeidere til dyktige ledere. den hverdagen vil jeg ikke bytte mot noe, avslutter Kristin. teknoLogI I ÅrdAL:

fotobyline: Craig Johnson, Hydro.

• Hydro’s teknologiorganisasjon har 80 ansatte i årdal • Mange fagområder trengs for å utvikle elektrolyseteknologi: kjemi, fysikk, matematikk, mekanikk, kybernetikk med mer • ansatte fra 14 nasjoner • team på tvers av fagområder, lokasjoner og ekstrme forskningsinstitusjoner • Hydro tilbyr gode karrieremuligheter www.hydro.com/muligheter 125


mekaniker Kennet Kaldheim som akkurat har overtatt formannstillingen frem til sommeren er over. Nå er han på jobbreise i gibraltar.

WESTCON

utvId HORIsOnten I en sPennende JOBB På Westcon i Ølensvåg blir man ikke satt på sidelinjen. Fra første stund blir man en del av laget, og får mulighet til å stige i gradene. Bedriften tilbyr en utfordrende og spennende hverdag med allsidige arbeidsoppgaver hvor man aldri blir utlært.

126

eller kraner som må fikses. Som regel er vi alltid to mann på et oppdrag. akkurat nå jobber vi på en båt som ligger oppe i dokk, altså over vannet. Båten skal ha nytt propellutstyr og vi skal bygge ut kompressoren. når båten ligger i dokk, kan vi brenne store hull i siden av båten for å få inn stort utstyr, forteller Kennet.

– Hvis du viser vilje og jobber hardt kan du få en flott fremtid i Westcon, forteller mekaniker Kennet Kaldheim (22) som akkurat har overtatt formannsstillingen frem til sommeren er over.

MuLIgHet For kArrIereopprykk industrirørlegger Håvard tveit (27) har også fått kjent på mulighetene som dukker opp i Westcon hvis man gjør en god innsats og viser interesse. Som Kennet begynte Håvard først som lærling i 2008, og fikk fast stilling som formann. nå skrur han ikke lengre selv, men er med i planleggingsfasen.

Man kan heller ikke klage på arbeidsmiljøet i bedriften. Kennet forteller at alle går godt overens. Hvis man trenger hjelp er det alltid noen som stepper inn. i Westcon er alle på samme nivå.

– Som lærling ble jeg tatt veldig godt i mot, og jeg har fått blitt med å utvikle meg fra dag én. Jeg hadde en dedikert opplærlingsansvarlig under læreperioden som gav meg den hjelpen jeg trengte, forteller Håvard.

etter yrkesfaglinjen og bilmekanikerlinjen begynte 22-åringen som lærling hos Westcon. nå har han jobbet der i fire år og stortrives med de nye arbeidsoppgavene som formann. til vanlig arbeider han med reparasjon av nye bygg og ombygginger på båter i skiftreparasjonsavdelingen.

det morsomste for Håvard er å se resultatet av arbeidet. det er en stor mulighet for å gjøre en karriere i Westcon. det kreves at man er strukturert og kan se frem i tid. det viktigeste er å se helheten i et prosjekt, og ikke bare ta dag for dag. Man bør ha en plan å forholde seg til. det er også en fordel å fortsette å utvikle seg.

– vi får en jobb utdelt av en formann som vet hva vi skal gjør på båten. det kan være motorer, propeller, vinsjer

– For å lære med og utvide horisonten har jeg begynt på ingeniørutdanningen. Målet er å bli maskiningeniør med


Rogaland

Westcon yard AS er et moderne verft som bygger skip, blant annet offshore forsyningsfartøy, seismikkfartøy og fiskebåter. i tillegg repareres skip og rigger, med alt fra klassing og oppgradering til stål- og rørarbeider. Westcon ligger i Ølensvåg, rundt 40 min. kjøring østover fra Haugesund. anlegget har flytedokker, dypvannskaier for tre borerigger, kraner med høy løftekapasitet og det nyeste av maskiner.

Teknikk og industriell produksjon

Westcon

Westcon group aS har 4 verft; i Ølen (Westcon Yard), Karmsund, Florø og Helgeland. tilsammen er det 1060 ansatte og omsatte for 4.4 milliarder kroner i 2011. Westcon er en ledende leverandør av de beste og mest innovative løsninger, tjenester og produkter innen onshore og offshore, energi og maritim industri. Industrirørlegger Håvard tveit har fått en knallstart på karrieren sin hos Westcon Yard i Ølensvåg.

fordjupning i rørkonstruksjon i Westcon. ingeniører er med å planlegger på et tidligere stadium, og ikke under selve arbeidet, sier Håvard. utFordrende og LærerIkt Håvard og Kennet er enige at det er en utfordrende bransje, hvor man alltid lærer noe nytt. i perioder kan det bli hektisk, men hvis du liker litt action så er det ingen problem å holde følge med resten av arbeidsfolkene. i Westcon blir man tilbudt kurs som man trenger eller har interesse for. – Selskapet er flinke til å etterkomme ønskene til arbeidstakerne. Hvis man vil jobbe offshore, så er det gode muligheter for det. Så lenge man har viljen til det, så kan man få til hva som helst i Westcon – både hva man vil jobbe med og hvor langt man vil klatre på karrierestigen. alt er opp til deg, forteller Håvard.

Som lærling ble jeg tatt veldig godt i mot, og jeg har fått blitt med å utvikle meg fra dag én.

rekruttering vi rekrutterer lærlinger til fagene plate, sveis, rør, mekanisk, logistikk, kran, iKt og kokk. Andre yrkesområder: ingeniører, kontormedarbeidere med økonomisk/teknisk utdanning, transport og lager, maling og stillas, offshoreoperatører, formenn/ledere innenfor skips- og riggreparasjon, og kantine og renhold. tar imot åpne søknader. opplæring Westcon Yard samarbeider med Ølen videregående skole om utplasseringer på verftet, og vi har partnerskapsavtale med Høgskolen Stord/Haugesund med sikte på utdanning og videreutdanning av ingeniører. Kontakt: gunnlaug Habbestad, personalleder (+47) 53 77 50 13 e-post: job@westcon.no

www.westcon.no 127


IVAR

du BRukeR Oss HveR dAG i ivar tenker vi langt fram. vi planlegger vannforsyning, avløpsrensing og avfallshåndtering som skal holde femti år fram i tid. Samtidig leverer vi varene hver eneste dag, hele døgnet. ifølge Statistisk sentralbyrå vil befolkningen i vår region øke med 100 000 de neste tjue åra. dette må ivar planlegge for. de ulike faggruppene som jobber i ivar planlegger og gjennomfører utbygginger som sikrer hvedagen og framtida for alle disse menneskene . For å få det til, trenger vi ingeniører og folk med variert utdanning innen tekniske fag. Men først og fremst trenger vi folk som er klare for ei utfordring. ivar sysselsetter et bredt spekter av fagfolk. vi jobber med drikkevann, med kloakk og med søppel, og har derfor ulike utfordringer å håndtere. alle som bor i distriktet bruker de tjenestene ivar leverer- hver eneste dag. Hvert år tar vi inn lærlinger i fagene industrimekaniker, kjemiprosess og gjenvinning. vi ansetter folk med relevante fagbrev. annen passende bakgrunn for å jobbe i ivar kan være bachelor- eller mastergrad fra høgskole eller universitet innen fagfeltene vann, avløp, renovasjon,

128

elektro, automasjon, bygg- og anlegg, miljø- og kommunalteknikk. vi trenger folk som kan drive anleggene våre og vi trenger folk som kan planlegge og prosjektere nye anlegg og lede prosjekt og byggeprosesser. dette er fagfolk som hele tida kan være i forkant av utviklinga og ta i bruk de mest oppdaterte prosessene. ivar er ei miljøbedrift i ordets egentlige betydning. vi sørger for det mest grunnleggende miljøarbeidet i regionen vår. vi tar imot alt husholdningsavfall og sørger for at det blir gjenvunnet, og vi holder sjøen, strendene og vassdragene frie for utslipp. og ikke minst, vi sørger for at vår region har nok av sunt, godt og billig drikkevann. FAgBrev Åpner dører alexander Solsvik (20) er lærling i kjemiprosess på ivar vannbehandlingsanlegg langevatn. Han begynte høsten 2011 og var klar for fagprøve i slutten av juni 2013. etter avlagt fagprøve har alexander mange muligheter. Han kan velge å jobbe, og søke på ledige stillinger som driftstekniker i ivar. Han er også aktuell for jobber i industrien generelt, offshore og i oljerelaterte virksomheter. Han kan dessuten velge å gå videre på skole og utdanne seg til ingeniør.


Rogaland

IvAr IkS har som formål å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og renovasjon. Selskapets visjon er å sikre regionen markedets mest konkurransedyktige VAR-tjenester.

Teknikk og industriell produksjon

IVAR

IVAR eies av tolv kommuner i Jærregionen med et samlet innbyggertall på over 300 000. Hovedkontoret ligger på Mariero i Stavanger og selskapet har i dag 201 ansatte.

alexander Solsvik har gått i lære i kjemiprosess hos IvaR i to år. Nå kan han velge mellom jobb eller videre ingeniørstudier. foto: anne Lise Norheim

– Jeg har lyst til å jobbe litt nå, slik at jeg får etablert meg litt. Men det er absolutt et akutelt alternativ å ta en ingeniørutdanning etter hvert, sier alexander. – det har vært en kjekk tid å være i lære hos ivar. når jeg tenker tilbake på de to siste åra, så er det utrolig hvor mye jeg har lært og utviklet meg på den tida. Jeg har kommet langt faglig, men jeg har også lært mye om arbeidslivet generelt. Jeg har lært mye om de sosiale kodene på en arbeidsplass; lært hvordan jeg skal oppføre meg i arbeidslivet, rett og slett. Jeg har hatt det veldig kjekt sammen med gode kolleger. alexander Solsvik begynte på teknikk og industriell produksjon på time videregående skole. etter ett år der, gikk han videre på kjemiprosess på Stavanger offshoretekniske skole. dermed var løpet lagt for en læreplass i ivar. – det var gjennom faren til en kompis at jeg fant ut hvilke skoler jeg skulle velge. Han jobber med kjemiprosess og jeg fikk høre artige historier fra jobben hans. – dermed fant jeg ut at det var mange spennende og gode jobber etter en slik utdanning. det hjalp meg å kunne prate med noen som var i yrket, for det er egentlig veldig vanskelig å vite hva en skal velge når en er så ung, mener alexander Solsvik. www.ivar.no 129


Ådne liker å skru på biler - særlig volvoer

BILIA

en tRYGG stARt Bilia gir grundig opplæring og oppfølging til lærlinger og nyansatte. etter hvert får man mer ansvar og større utfordringer å bryne seg på. er du interessert i en spennende og variert hverdag, er dette stedet for deg - særlig hvis du liker å skru på biler. det var ikke tilfeldig at hjelpearbeider ådne Sigurd Jelsa (20) startet å jobbe hos Bilia på Forus for to år siden. interessen for mekanisk arbeid har vært i blodet siden han ble født på gården i Jelsa. Han var rask med å komme seg ut i arbeidslivet og visste at han aldri skulle jobbe på et kontor. etter skole på vg1 tiP og vg2 kjøretøy, ble han anbefalt å jobbe på Bilia av læreren. – Utenom det, så er det tre ting som gjør at jeg vil jobbe her hos Bilia. volvo, volvo og atter volvo, forteller ådne smilende og fortsetter: – det er mye som er bra her hos Bilia. arbeidet er variert, og vi styrer hverdagen vår selv. vi tar imot kunder og ordner bilen, sier ådne som jobber på den mekaniske avdelingen. eFFektIvt SySteM tidligere hadde Bilia et eget kundemottak, men i dag opererer verkstedet med en personlig servicetekniker

130

(PSt) på hver avdeling. det betyr at kunden kun har én person å forholde seg til på verkstedet. – Kunden slipper å forklare problemet flere ganger, og jeg som PSt har ansvaret for alt fra kunden leverer bilen til han/hun henter den. det er et mye bedre og effektiv system, vi har et mye større ansvar, og vi må være flinke til å beregne tid per kundeoppdrag, slik at vi ikke tar på oss for mye eller for lite, forteller ådne. For to år siden begynte ådne som lærling og i dag gjør han seg klar til fagbrevet. Han er ikke nervøs, takket være oppfølgingen fra Bilia. alle lærlinger og nyansatte får god oppfølging, slik at de føler seg trygge på arbeidsoppgavene. – Jeg husker godt mitt første møte med Bilia. de første to månedene fikk jeg følge med en mekaniker som lærte meg opp. etter en liten stund fikk jeg min egen arbeidsstasjon på verkstedet. vArIert og utFordrende dagen til ådne starter vanligvis med å ta i mot kunder, fikse biler, svare på telefonen, og registrere viktige opplysninger. det er viktig å være systematisk da man må vite hvor lang tid en reparasjon kan komme til å vare. Man må planlegge dagen, slik at kabalen går opp. – det jeg liker aller best, er å drive feilsøking. Utenom


Rogaland

Det er viktig å ha orden i utstyret sitt.

Bilia er nordens største bilforhandlerkjede og skaper dermed forutsetninger for å utnytte stordriftsfordelene innenfor administrasjon, innkjøp og logistikk. Bilia har etablert et sterkt varemerke og har salgs- og serviceanlegg med god tilgjengelighet og sterk posisjon i våre respektive markedsområder. Bilia kan tilby et unikt utvalg av varemerker, produkter og tjenester både i bilsalg og servicemarkedet.

Teknikk og industriell produksjon

Bilia

all virksomhet i Bilia tar utgangspunkt i konsernets kjerneverdier. Bilia skal kontinuerlig utvikle nye, attraktive konsepter og servicetjenester og anvende ny teknologi som skaper: Tilgjengelighet Engasjement og Unik bilopplevelse

Det er viktig å ha en plan for dagen, slik alt går knirkefritt.

det så er det meste veldig gøy, og ikke minst lærerikt. det som gjør det gøy å jobbe her, er utvilsomt at arbeidet er så variert og alltid utfordrende. Hvis du vil, så kommer du deg videre i Bilia, men det kreves litt av deg også. nemlig å ta initiativ, forteller ådne. Bilia er flinke til å videreutdanne sine ansatte. ådne er veldig takknemlig for kursene han kan delta på, og akkurat nå vil han ta til seg mest mulig kunnskap for å få mer arbeidserfaring. ådne ser frem til å fortsette i Bilia. – det er her jeg trives. Jeg betegner meg som heldig som kan si jeg jobber på et sted hvor det er godt arbeidsmiljø. vi kommer godt overens alle sammen, avslutter han.

Det er mye som er bra her hos Bilia. Arbeidet er variert, og vi styrer hverdagen vår selv. Vi tar imot kunder og ordner bilen,

et godt arbeidsmiljø er viktig for bilkjeden bilia

www.bilia.no 131


JAKTER PÅ UNGE GRÜNDERE

sOm eR klARe FOR å leve ut dRØmmen! er du en ungdom mellom 15-25 år med en god idé, lidenskap og ståpåvilje? Melder du deg på i norges Framtid, kan du bli en av de heldige som får hjelp til å realisere drømmen og det som kan bli din egen bedrift.

leve av i framtiden, sier initiativtakeren til norges Framtid, som selv er spesielt opptatt av industri.

Bak satsingen står Br industrier og eier og konsernsjef Bjørn rygg. Han vet selv hvordan det er å være ung grunder. etter over 25 år i næringslivet, vil han gjerne gi noe tilbake. nyvinningen blir et årvisst arrangement i regi av konsernet.

– i denne sammenheng betyr det at Bri vil gi unge en mulighet, uten at konsernet binder dem til gjenytelser eller forpliktelser om samarbeid.

etter to samlinger og finale i Byrkjedal 26. oktober, vil norges Framtid ha en vinner, en andreplass og en tredjeplass. ved siden av pengepremier til videre satsing, vil de tre på pallen få mentorhjelp for å utvikle seg videre. Slik vil Bjørn rygg gjøre idé om til virkelighet sammen med noen av regionens mest kreative ungdommer. – Ungdom med gode ideer sliter ofte for å realisere det de har på tegnebrettet. det vil vi gjerne gjøre noe med ved å stille opp og støtte dem, sier Bri-sjefen som vet hva han snakker om. Han var selv ungdom da han på 80-tallet etablerte sin første bedrift. – Som etablerte bedrifter har vi et ansvar for å hjelpe dagens unge. det er viktig for hele regionen. For det er dette vi skal

132

– industrien er den viktigste verdiskaperen i regionen. den trenger hele tiden kraft til nyskaping og gode ideer. det handler om smartere og bedre løsninger, sier Bjørn rygg som har fokus på raushet.

– Sett fra min side, burde ikke minst næringslivet kjenne en forpliktelse til å ta mer ansvar for de mange som sitter med gode ideer og stort potensial for senere verdiskaping. det skylder vi verden omkring oss og kommende generasjoner, sier han. deltakerne i norges Framtid vil bli vurdert ut fra idé, modenhet, vilje , engasjement og potensial. og, ikke minst ut fra lidenskap. initiativtakeren ser etter ungdom som er villige til å gå hele veien for å få realisert ideen sin. – å være vert for konkurransen, er både spennende og viktig. vi tror norges Framtid kan være det unge trenger for å komme videre, og gleder oss, slår entusiastiske Bjørn rygg fast.


Rogaland

dette er Br Industrier Br industrier er et markedsdifferensiert industrikonsern som står bak 10 bedrifter med til sammen 1.500 ansatte i ulike bransjer fordelt i divisjonene landbruk, mekanisk produksjon, olje/gass og energi. Samlet omsetning i 2012 var 2 mrd kroner.

Teknikk og industriell produksjon

BR Industrier

For mer informasjon gå inn på vår nettside: www.br-industrier.no

foto: annelin Rygg ersland

Som etablerte bedrifter har vi et ansvar for å hjelpe dagens unge. Det er viktig for hele regionen. For det er dette vi skal leve av i framtiden, sier initiativtakeren til Norges Framtid, som selv er spesielt opptatt av industri.

dette er norgeS FrAMtId en talentkonkurranse for ungdom i alderen 15-25 år som har en god idé og et brennende engasjement. Klikk deg inn på www.norgesframtid.no så finner du mer informasjon.

www.br-industrier.no 133


nHo Ung

HvORFOR skAl vI Ansette deG? Kanskje får du spørsmålet i morgen, eller kanskje om noen år. Hva slags person du blir, avgjøres av hva du lærer og valgene du tar hver dag. nHo ung gjennom nHo Ung blir du bedre forberedt for hva som venter deg videre fremover i utdanning og jobb. du får også tips til hvordan du får mer ut av skoleårene. vi tilbyr blant annet: • nettstedet nhoung.no • besøkssenter • partnerskapsavtaler mellom skoler og bedrifter nHo ung pÅ nett - WWW.nHoung.no • næringsliv for unge • tips om kurs, utvekslingsprogrammer, arrangementer og konkurranser • hvordan er det å jobbe? Møt ansatte i bedrifter • forstå mer om praktisk nytte av det du lærer i skolen • se nye muligheter rundt deg for inspirasjon til egen karriere nHo BeSøkSSenter nHo Besøkssenter i oslo er et multimedierom hvor du lærer om næringslivet. gjennom et interaktivt spill konkurerer du om å skape flest verdier for bedrifter. deretter får

du fordele disse verdiene til ulike velferdsgoder. Kanskje oppdager du noen nye sammenhenger? 3500 elever fra hele norge har besøkt oss første året, og tilbakemeldingene er positive. det er mulig å søke om reisestøtte. tips læreren din om nHo Besøkssenter neste gang det er snakk om oslotur. ”veldig bra! Spillet gjorde at vi lærte mye vi ikke visste fra før av. er veldig glad for at jeg ble med hit. Jeg ble mer nysgjerrig på hva jeg skulle gjøre videre, og på hvordan jeg skal gå frem.” elev, 16 år. – nhoung.no/besokssenter nHo nærIngSLIv I SkoLen Skolen din har eller kan få partnerskapsavtaler med ulike bedrifter. eksempler på hva dette kan gi deg og klassen: • forelesere fra bedrifter • bedriftsbesøk • hospitering i bedrift • testing av yrker • deltakelse i prosjektarbeid For mer informasjon: næringsliv i skolen: nhoung.no/nis


LEVE, BO OG JOBBE

LEVE, BO OG JOBBE

valg av bosted – enten det dreier seg om å bli værende på et sted eller flytte fra et sted til et annet, innbærer det at en må ta stilling til en rekke faktorer som blant annet yrkes- og utdanningsmuligheter, livskvalitet, velferdstilbud og trygge oppvekstvilkår. Mange forhold spiller inn og man har ofte flere spørsmål. er forholdene gode for å etablere seg med bolig og familie? tilfredsstiller kulturtilbudet i kommunen dine krav? Hva kan regionen tilby deg? Muligheter(c) presenterer mange livskraftige lokalsamfunn, og når du endelig er klar for din første jobb, enten som fagutdannet eller trainee eller i et annet arbeidsforhold, skal du også vurdere hvor du vil etablere deg. vi presenterer flere fylker og kommuner som gjerne svarer på disse spørsmålene og ønsker deg velkommen med et smil! les videre for å finne ditt neste hjemsted. Lykke til!

www.nhoung.no/nis - www.nav.no - www.aukra.kommune.no

135


arBeidSMarKedet i rogaland er SPeSialiSert:

utdAnnInG = JOBB! det er det beste rådet vi kan gi til unge som står foran valg om utdanningsretning og jobb i dag. akkurat hva du utdanner deg til er mindre viktig. det som er viktig er at du har tro på at du får det til og motivasjonen til å fullføre. rogaland har et godt arbeidsmarked. Fylket har landets laveste arbeidsledighet og bedriftene har stadig behov for ny arbeidskraft. Men ikke alle får jobb. typisk for arbeidsmarkedet i rogaland er at bedrifter søker etter arbeidstakere som har fagkompetanse, som for eksempel ingeniører, automatikere eller sykepleiere. i dagens samfunn er etterspørslen etter personer med fagkunnskap større enn noen gang enn tidligere. det betyr at det blir stadig færre jobber for personer som ikke har en utdannelse i bagasjen. i nedgangstider er det de som har minst utdannelse som får størst vanskeligheter med å finne jobb. dette var en klar trend under finanskrisen for få år siden, men også en generell tendens i arbeidsmarkedet.

136

Hvor er de LedIge StILLIngene? Fram til september i 2013 har det vært flest ledige stillinger innen helse, pleie og omsorgs- fag, ingeniør og ikt-fag, undervisning og Bygg og anlegg. Svært mange av de ledige stillingene er sentrert rundt de større byene i fylket. i underkant av 50 prosent av alle ledige stillinger blir lyst ut i området rundt Stavanger. Fra Hå kommune i sør til Finnøy kommune i nord utlyses nær 70 prosent av alle ledige stilinger i rogaland fylke. det er nesten ingen utlyste stillinger for personer som ikke har en yrkesbakgrunn. 35 proSent Av ALLe ArBeIdSSøkere er unge omtrent en tredjedel av de som er arbeidsledige i rogaland er unge mellom 16 og 29 år. Halvparten av de som er arbeidsledige i denne aldersgruppen har grunnskole, grunnkurs eller vK 1, og har ikke fullført videregående opplæring. dette tallet holder seg stabilt. arbeidsledigheten er høyest blant personer med lav eller ingen utdannelse og unge uten utdannelse er også ofte lengre ledige enn andre arbeidssøkere. dette betyr ikke at du må gå mange år på skolen etter fullført ungdomsskole. Unge mennesker med en kort utdannelse, for eksempel en yrkesutdannelse, er godt rustet i møte med dagens arbeidsliv.


ny teknoLogI vi ser i dag at datateknologi styrer hverdagen mer enn den gjorde for bare fem år siden. ny teknologi skaper nye produkter og nye produksjonsformer. dette baner vei for nye yrker. Samtidig ser vi at mange jobber i industrien faller bort som følge av dette, og erstattes av maskiner. det er også slik at de jobbene som er igjen i industrien stadig knyttes høyere kompetansekrav til. Ulike fagbrev og sertifikater vil være en forutsetning for jobb i fremtiden. HvordAn SkAL du veLge yrke? vi vet at utdanning lønner seg. Men ikke alle passer til alle typer utdanning. vi er alle forskjellige. noen synes at teoretiske fag er det mest interessante mens andre ønsker en mer praktisk utdanning. det som er klokest er å velge en utdanning ut fra interesser. og samtidig ha i bakhodet at det må være et behov for den type kompetanse i arbeidsmarkedet. når en skal skaffe seg arbeid er det en fordel å kunne være mobil. det er ikke sikkert at drømmejobben finnes akkurat der du bor. et godt råd til dere alle er uansett å søke råd og informasjon om hva de forskjellige yrkene innebærer, og om hvordan utdanningsmulighetene er. trygghet i arbeidslivet for den enkelte vil i fremtiden være knyttet til å ha nok kompetanse i bunnen for å kunne omstille seg i tråd med endringer i arbeidslivets krav.

Rogaland

nAv betyr noe for de fleste innbyggerne i norge. Hele 2,8 millioner mennesker mottar tjenester fra nav, som forvalter en tredjedel av statsbudsjettet på fellesskapet sine vegne. nav utfører en av de viktigste jobbene i det norske samfunnet. Mange mennesker i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet på grunn av sykdom, uføre eller fordi de trenger ekstra hjelp for å fungere i arbeidslivet. gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt. vi ser etter deg med pågangsmot, engasjement, og som ønsker å gjøre en forskjell.

Leve, bo og jobbe

NAV

Det er du som skaper din egen fremtid!

utLySte StILLInger I rogALAnd 2013 yrkesgruppe

Ledige stillinger

Helse, pleie og omsorg

3217

ingeniør- og ikt-fag

1818

Undervisning

1686

Bygg og anlegg

1019

industriarbeid

993

Serviceyrker og annet arbeid

981

Butikk- og salgsarbeid

926

reiseliv og transport

839

akademiske yrker

666

Barne- og ungdomsarbeid

644

Kontorarbeid

635

Megler og konsulenter

387

ledere

215

Jordbruk, skogbruk og fiske

129

ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt SUM

57 14 212

Kontakt: nav rogaland Klubbgata 1, 4013 rogaland (+47) 55 55 33 33 nav.no/rogaland nav.rogaland@nav.no www.nav.no 137


alle Har rett

tIl RådGIvnInG opplæringsloven sier blant annet i paragraf 22-3 at den enkelte elev har rett til rådgivning om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg. en av denne bokas beste egenskaper, er at den kan og bør brukes som et hjelpemiddel i fagene utdanningsvalg på ungdomsskolen og prosjekt til fordypning i yrkesfaglig opplæring på videregående. På denne måten vil elevene kunne dra fordel av all nyttig informasjon i boka, og forberede seg best mulig før valgene skal tas. Ungdomskoleelevene står i 10. klasse foran sitt første viktige valg i sin utdannings- og yrkeskarriere. Utdanningsvalg er et nytt fag i ungdomsskolen og er innført som en del av satsningen på bedre yrkes- og utdanningsveiledning i skolen. Faget skal derfor bidra til at elevene er godt forberedt til å gjøre et valg basert på både egne interesser og ferdigheter, samt kunnskap om utdanning, yrker og arbeidslivet generelt. i forbindelse med utdanningsvalg skal elevene fordype seg i 2 valgte utdanningsprogram. den ene fordypningen består av 2 dager på besøk i videregående skole innenfor valgt utdanningsprogram, den andre omfatter 3 dager i

bedrift i en ”stilling” knyttet til samme utdanningsprogram. elevene skal ha 2 fordypningsperioder – én våren i 9. klasse og én høsten i 10. klasse. Prosjekt til fordypning er et obligatorisk fag i yrkesfaglig opplæring, og utgjør en vesentlig del av fag- og yrkesopplæringen. Faget skal gi elever som har valgt yrkesfag muligheten til å prøve ut aktuelle lærefag i de forskjellige utdanningsprogrammene. elevene får erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som preger de ulike yrkene innenfor sitt valg.

elever og lærere kan lese mer om fagene samt laste ned læreplaner og vurderingsskjema på: www.muligheter.no


ELEVOPPGAVER

ELEVOPPGAVER

Fremtiden venter det er slett ikke lett å bestemme seg for hva man vil bli og være fornøyd resten av livet. noen utdanninger og yrker frister mer enn andre, men har du det som trengs for å lykkes? er bransjen like attraktiv i årene som kommer? er det lett å få seg jobb etter utdanningen? Slike spørsmål kan man få svar på hvis man bruker tid på elevoppgavene i boka og løser de sammen med foreldre, lærer eller kanskje vennegjengen din. lykke til! ved å løse oppgavene i Muligheter, finner du ut hvor mye du vet om utdanning, yrker og bransjer, slik at du er godt forberedt når valgene skal tas. les mer på: www.muligheter.no “Før du starter å arbeide, spør alltid deg selv tre spørsmål – Hvorfor gjør jeg det? Hvordan vil resultatene bli? Vil jeg gjøre suksess? Bare når du tenker dypt og finner tilfredsstillende svar på disse spørsmålene, bør du starte arbeidet” Chanakya 350 – 283 f. Kr

dette Bør du vIte oM utdAnnIngSvALget For elever - læreplanmål: gå til www.muligheter.no velg: elevoppgaver For lærere - kompetansemål: gå til www.muligheter.no velg: utdanning –> For lærere

139


Drivkraft Forlag Konsept, design og produksjon

NY I NORGE 2013

Mosaique Profil, annonser og interiør2013 design

Senergy Hologram/3D og materiell til messestand

Sjømatboken Konsept, design og produksjon Årets kokebok 2011

Stavanger Symfoniorkester Nettsider, geriljamarkedsføring, filmer og annonser

Lister Alliance Profil, messestand og webside

NY I NORGE Praktiske opplysninger fra offentlige etater

461115

Praktiske opplysninger fra offentlige etater

2-8246-111-5

NY UTGAVE 2013

IMDi Brosjyrer og annonser

Aa Magasin Webside

Sommerfest!

KAMPANJEPERIODE 22. MAI – 28. JULI

Riedel Chianti glass

Normal u/slogan

Kampanjeperiode: 22. mai - 22. juni veil 249,- nå 124,-

DRIVK

÷50% Eva Solo Termokanne hvit, sort, rød og lime veil 499,- nå 249,-

÷50%

IVAR Årsrapporter, magasiner og messestand

Kitch´n Total profilering ÷50%

Kundeklubbtilbud Rosendahl Grand Cru 4 stk isasjetter veil 219,- nå 109,-

kitchn.no

Køhler-Paviljongen Profil og produktdesign

SAR Film, annonser og messestand

Bli medlem i vår kundeklubb og få spesialtilbud tilsendt pr. mail!

VI KAN MYE MER ENN Å LAGE BØKER Nå til dags driver vi nemlig med ting som går langt utover det et typisk reklamebyrå gjør. Vi har flinke grafikere og designere. Vi har flinke tekstforfattere og konseptmakere. Vi har flinke digitale trollmenn og illustratører. Vi har gode hoder, gode ideer for det meste mellom himmel og helvete, gode rådgivere og masse, masse erfaring å dele. Ikke minst har vi vår egen greie. Vi er personlige, og legger sjela i å ikke gjenta oss selv. Ingen av våre kunder er like. Derfor finner man også veldig lite som er “typisk Drivkraft”. La oss forandre verden sammen. Ring oss på 51 50 68 80. Skriv til oss på post@drivkraft.no

www.drivkraft.no

Muligheter Rogaland 2013/2014  
Muligheter Rogaland 2013/2014  

Rogalands kanskje beste utdanning- og yrkesmagasin.

Advertisement