Page 1

Odiliapeel – Melick Gasunie gaat de capaciteit ten behoeve van de hoge druk gastransportleiding van Noordoost naar Zuidwest en Zuidoost-Nederland realiseren. De aardgastransportleiding tussen Odiliapeel en Melick maakt deel uit van het totale pakket aan maatregelen voor dit doel. Het tracé loopt van de afsluiterlocatie Odiliapeel in de gemeente St. Anthonis, tot het meet- en regelstation Melick, in de gemeente Roerdalen. In samenwerking met hoofdaannemer A.Hak Leidingbouw is A.Hak Drillcon verantwoordelijk voor de 7 boringen binnen dit project.

Opdrachtgever

N.V. Nederlandse Gasunie Locatie

Odiliapeel-Melick Project

Leidingaanleg Odiliapeel-Melick Uitvoeringstermijn

juni – november 2012


Alternatieve oplossing voor Maaskruising

Boortechnieken

A.Hak Drillcon heeft 7 boringen uitgevoerd op het tracé Odiliapeel-Melick. Voor deze boringen zijn 3 verschillende boortechnieken met toebehorend equipement gebruikt: Horizontaal gestuurd boren Gesloten front boren Direct Pipe boren Horizontaal gestuurde boring Leiding Ravenstein-Schinnen, kruising rivier de Swalm: soloboring lengte 720 m1, leiding staal pp gecoat 48". Uitgevoerd met de 330 ton boorrig. Gesloten front boringen Kassen (Maasbree): 289 m1, staal 48" Rijksweg A73 (Reuver): 93 m1, staal 48" Perceel 2324 (Reuver): 213 m1, staal 48" N280 (Roermond): 135 m1, staal 48" Spoorlijn Roermond-Vlodorp: 36 m1, beton Ø1.500 mm/ Ø1.820 mm Direct Pipe boring Rivier de Maas, spoorbaan Venlo-Roermond, Rijksweg N271 (Gemeente Kessel, Gemeente Venlo): D.P. boring, 1.026 m1 staal PP gecoat 48" Bijzonderheden

Het gehele project is mede verworven doordat A.Hak Drillcon een innovatieve Direct Pipe boring heeft aangeboden voor het kruisen van de Maas. In eerste instantie diende dit een H.D.D. boring te zijn, echter door de aanwezigheid van keien en grind in de ondergrond vormde dit een te groot risico op schade aan de product buis evenals het slagen van de boring zelf. De Direct Pipe methode verkleint deze risico’s vele malen en men hoeft verder geen voorzieningen op de rivier aan te brengen. Hierdoor ondervond de scheepvaart geen hinder van de werkzaamheden. Bij de H.D.D. boring Swalmkruising was het intredepunt dicht bij een doorgaande weg gesitueerd. Dit omdat een achtergelegen bosperceel gespaard moest blijven. Om onveilige verkeerssituaties en schade aan het wegdek te voorkomen werd tijdens de uitvoering een overkluizingscontructie ontworpen en toegepast. Na de boring is de oversnijdingsruimte geïnjecteerd met een vulmiddel om nazettingen tegen te gaan.

BEZOEKADRES 

Engelseweg 159    5705 AD Helmond A.Hak Drillcon B.V.    Postbus 715    5700 AS Helmond T +31 (0)492 345 600    F +31 (0)492 345 601    @ drillcon@a-hak.nl POSTADRES 

WWW.A-HAKDRILLCON.NL

Odiliapeel melick nl  
Odiliapeel melick nl  
Advertisement