__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Nieuwsdienst: “SLS, een school met vaart” 2016-2017

juni ‘17/3


Beste ouders, Ons schooljaar is letterlijk en figuurlijk weggesmolten! Zomerse vakantietemperaturen hebben het de studenten niet makkelijk gemaakt. De verleiding om gewoon te luieren was enorm groot. Toch werd de eindmeet gehaald en mogen we met z’n allen de vakantie instappen. De harde werkers zowel leerlingen als leerkrachten hebben die vakantie weer echt verdiend! Ik gun ze hen meer dan van harte. Mogelijk zijn alle doelen wel nagestreefd, maar niet bereikt. En in sommige gevallen misschien niet echt nagestreefd en toch bereikt. In een basisschool kan dat immers nog. Sommige kinderen hoeven niets te doen om toch in alles te lukken en anderen werken keihard om met de hakken over de sloot te geraken. Ouders en leerkrachten weten ook zonder punten of kinderen hun best deden. Volgens mij is het belangrijk om vooral die inzet te waarderen. Wie gewoon is van te werken en van zich in te zetten … kan veel aan. Wie af en toe een tegenslag te verwerken kreeg, maar daarbij kon rekenen op begrip en steun… kan ook veel aan. Van af en toe die pluimpjes krijgt immers iedereen sterke vleugels. Mijn waardering gaat dan ook naar alle kinderen die hun best deden en naar ouders die de tijd en de energie vinden om hun kinderen met warmte, begrip en steun weten te omringen. Ouders die werken aan wat ze kunnen werken en aanvaarden wat ze niet kunnen veranderen bij hun kind. Dat is beslist niet altijd eenvoudig, maar juist daarom waardeer ik het. Mijn oprechte waardering gaat ook naar onze leerkrachten. Ik zag hen zo vaak meer doen dan wat moest terwijl dat niet altijd gezien werd. Ook achter de coulissen werd er hard gewerkt. Dat gaf juist kleur aan zoveel dingen op school! Naar alle vrijwilligers die op één of ander manier mee zorgden voor een goede werking in onze school gaat niet alleen mijn waardering maar ook mijn warme dank. Neen… die bereidwilligheid is niet evident! Ze maakt wel veel meer mogelijk en haalbaar. De nieuwbouw in de Heidestraat is nog niet af… spijtig dat had ik graag anders gezien. We zullen in augustus dan net iets vroeger dan anders aan de slag moeten om toch alles nog in orde te krijgen. Maar waar een wil is, is een weg… en de wil is er zonder enige twijfel. Vanaf 1 september kunnen broers en zussen die geboren zijn in 2016 ingeschreven worden. Vanaf dan gaan we echter niet meer naar 25, maar naar 24 per lln. per klas. Voortaan zal 5C nestelen in de Heidestraat. Het jaar nadien zullen er ook nog slecht 2 zesde leerjaren in de Peperstraat verblijven en verhuist één zesde naar de Heidestraat. We hopen zo de overbevolking toch een beetje op te vangen. Ook al zullen op termijn alle leerjaren ook in de Heidestraat opgericht worden, we blijven ons als één school verbonden voelen met elkaar. Er wordt samengewerkt op alle mogelijke gebieden zodat we samen “STER”ker worden. Voorlopig nemen we met z’n allen rust… volledige rust! Geniet ervan met volle teugen. Ik wens je tijd voor al datgene waar je al een tijdje … geen tijd had… en waar je zo graag tijd voor wilde maken! Geniet van je kroost, van je familie, van de vrienden, van natuur en van cultuur… maar bovenal geniet van de RUST. Aan allen die de school verlaten wil ik zeggen: “Het gaat jullie goed! Voel je altijd welkom bij ons….” Alle anderen zien we heel graag terug op 1 september met frisse moed. Een hele fijne vakantie aan iedereen! Lizzy Van den Berge directie


In dit nummer: Overzicht reporters: pag. 5 Jaarthema: pag. 6 - 7 Sociale vaardigheden: pag. 8 - 10 Maart: pag. 11 - 20 April: pag. 21 - 24 Mei: pag. 25 - 38 Juni: pag. 39 - 41 SLS, mijn “Sport-actieve” school: pag. 42 - 59 SLS, mijn “Verkeers-actieve” school: pag. 60 - 69 “MOS” op school: pag. 70 - 73 Van lezen word je : (k): pag. 74 - 75 SLS, mijn “cultuur & muziek-actieve” school: pag. 76 - 85 SLS, mijn “feestelijke” school: pag. 86 - 89 SLS, bouwt aan de toekomst: pag. 90 - 91 SLS, een school van afscheid : pag. 92 - 93 Ouderraad: pag. 94 - 95 Planning schooljaar ‘17 - ’18: pag. 96 - 97 Dank: pag. 98 - 99


Nieuwsdienst: “SLS, een school met vaart” Overzicht reporters

1a 1b 1W 2a 2b 2W 3a 3b 3W 4a 4b 4W 5a 5b 5c 6a 6b 6c

3de trimester Schooljaar 2016-2017

Sten Lahaye Miel Boen / Arnó De Smet Maia Van Dyck Finne Vanden Driessche Anna Cools Rune Retoré Gitte De Vocht / Rayan Achahbar Zane Lahaye / Andries Dyck Jana De Bruyn / Elise Gorris Charlotte De Weerdt / Ayco Schäffer Jade / Elena Charlotte Temmerman Matz Van den Steen / Nore Van Bylen Nore Depauw Kyan Callaert / Dieter Verschueren Bas Pacquée / Imani Zoubaa Liene Buytaert Bieke Van der Aa / Jarne Claes

Verantwoordelijke samenstelling & publicatie: Greta Van Looveren Contact: schoolkrantje@sint-lutgardis.be danny.heylen@telenet.be


Bewegen… GEWOON DOEN! Hopelijk gebeurt het niet alleen op school, maar ook thuis of in een vereniging.

Gezond & wel… lekker in je vel!

“Het is zo belangrijk dat iedereen gewoon zichzelf mag & kan zijn. En ja… dat is soms anders dan we gewoon zijn. Met een gezonde instelling komen we echter ver.

We worden met z’n allen ook uitgedaagd om onze gezondheid te laten schitteren. Veel bewegen, gezond ontbijten, voldoende rusten, frisse lucht…. We proberen er oog voor te hebben.

JIJ MAG ER ZIJN! Sterre en Sorm hebben ons laten voelen dat… anders zijn daarom niet “gek” is! Het is best niet altijd even makkelijk om het anders zijn van iemand te aanvaarden. Tegelijk weten we wel hoe zalig het voelt om aanvaard te worden! Jij mag er zijn… want jij bent een STER!

Kunnen we samen spelen op een fijne manier? “Blij met ik en jij !”


We vinden het belangrijk om met de kinderen op school te werken rond:

Ze leren hun eigen gevoelens verkennen & te uiten naar anderen toe. Sociale vaardigheden aanleren, doe je niet zomaar van vandaag op morgen. Het is een langzaam-aan-actie. Het is ook geen ‘vak’ op zich. *** Kinderen gaan op allerlei wijzen met elkaar om, ze spelen, ze praten, ze vechten, ze zoeken contact, ze trekken zich graag terug, ze werken samen… Iedereen is verschillend. Elk kind, elke volwassene heeft een eigen manier om te reageren op gebeurtenissen en op andere. Geen enkele manier is fout en geen enkele manier is goed. Een kind kan met een kind goed overweg en het andere speelgenootje vindt hij een etter. Sommige kinderen voelen zich kiplekker in omgang met klasgenootjes, anderen dreigen uit de boot te vallen. Als hulpmiddel daarbij maken we gebruik van de “axenroos”. Dit is een manier om de gedragingen van mensen te ordenen. Ze worden gesymboliseerd door dieren. De dieren van de “axenroos” hebben allemaal hun eigen manier van doen, hebben allemaal hun eigen karaktertrekjes. Via deze dieren krijgen onze kinderen beelden en woorden om hun gedrag te benoemen. Ze leren zichzelf beter kennen. Leren conflicten helder bespreken. Mensen zijn pas sociaal “vaardig” als ze alle “axen” kunnen bewandelen, m.a.w. als ze zich kunnen aanpassen aan ‘de andere’. *** Het is een bril die we hanteren om doorheen heel het klasgebeuren en ook daarbuiten naar ons eigen gedrag en dat van klasgenoten en vriendjes te kijken. De “axenroos”is een geheel van vaardigheden die een mens kan gebruiken om “goed” te functioneren. Samen leven is altijd een beetje geven en nemen!


Een kind dat zich gedraagt als een pauw, toont zich, stapt naar anderen toe, neemt contact op, biedt zich aan om te spelen.

Een kind dat zich gedraagt als een leeuw, is een leider. Hij kan uitleggen hoe een spel in elkaar zit, geeft duidelijke richtlijnen,

Een kind dat zich gedraagt als een bever staat klaar om te helpen, om anderen een plezier te doen. Het deelt graag met anderen.

Een kind dat zich gedraagt als een uil, wil soms alleen zijn, het blijft op afstand. Het kan informatie voor zich houden.

Een kind dat zich gedraagt als een steenbok kan weerstaan aan de eisen van anderen. Hij kan zijn eigen terrein afbakenen! Een kind dat zich gedraagt als een havik, kan aanwijzen wat fout loopt en onjuist is. Het heeft een kritische blik en deinst er niet voor terug onrechtvaardigheid aan te vechten. Het stelt kritische vragen.

Van de poes kunnen we leren genieten van de zorg die we aangeboden krijgen. Of misschien ook wel leren genieten van wat we WEL hebben ipv wat we niet hebben!

Een kind dat zich gedraagt als een kameel, is volgzaam, voert een gegeven opdracht uit, vraagt om uitleg, zoekt informatie op, vraagt raad ...

Een kind dat zich gedraagt als een schildpad, is onzeker, twijfelt, weet niet wat te doen.

De Wasbeer staat open voor anderen, waardeert en respecteert.


Zeg alstublieft en dank u wel, dat is toch kinderspel!

Luister je wel echt? Weet je wat de ander zegt?

“Kruip niet in je schelp, maar help!”

“Met schelden, slaan & schoppen, gaat de goede sfeer naar de knoppen!”

Alles netjes en rein, zo hoort het te zijn!

“Laat een ander passere ze zullen het waarderen!”

Loop ik tegen iemand aan dan vraag ik: “Zal het gaan?”

Samen spelen is plezant. Laat niemand aan de kant.


en,

Zeeklasse - 3ljr: pag. 12 - 15 Bosklasse - 6ljr: pag. 16 - 19 Zoo - 4ljr: pag. 20


3de leerjaar 21 t/m 24 maart 2017

Dag1: We verzamelden ‘s morgens aan het kerkplein. Na de busrit kwamen we aan in Bredene en het gebouw noemde De horizon. We gingen op schattenjacht met kapitein Fourchette. In het midden van de jacht aten we ons eigen eten uit de brooddoos. Een poosje later gingen we echt op jacht en vonden we de schat: daar zaten bananen en spekjes in. We moesten, om te weten wie er mee op de kamer lag, dit doen: ieder kreeg een puzzelstuk en met degene met wie je een puzzel vormde, lag je op de kamer. Op die puzzel stond de naam van een boot, zoals bv Blue Morning. Ons vieruurtje was een banaan. Als knutselactiviteit maakten we een vlieger en een schilderij van glasstukjes. We deden ook nog een fotozoektocht. Het avondeten van de eerste dag was feestpatatjes, hamburger met perzik, tomaat, sla en fijngesneden worteltjes. Als dessert kregen we ananas. Na het douchen, was er nog een dagboekmomentje en dan tijd voor ons bed! Dag 2: We werden gewekt door muziek. Nadat we onze kleren hadden aangetrokken en tanden waren gepoetst, was het tijd voor ochtendgym. Het ontbijt smaakte: cornflakes, een boterham met choco, peperkoek en speculaas. We trokken de duinen in om alles te gaan verkennen. ’ ‘s Middags kregen we heerlijke tomatensoep en macaroni! Nog even platte rust en we waren klaar om aan het duinenspel te beginnen. ’s Avonds kregen we rijst met fijngesneden worteltjes, sla en saté’s. Nog een verhaaltje en weeral slaaptijd..


Dag 3: Na een stevig ontbijt waren we er weer klaar voor: we konden zelf kiezen met wie we in de groep zaten om te sporten op het stand. Na de middag stond er nog een quiz op het programma. Dan waren we toe aan het avondeten: heerlijke frietjes en een lekker ijsje! Even in de douche, dagboekmomentje, een verhaal en weer: oogjes toe. Dag 4: Jammer genoeg was het tijd om afscheid te nemen van de duinen, het strand en de zee.. Nog enkele laatste activiteiten en opruimen. Ons laatste middagmaal (een lekker broodje) en klaar om terug naar huis te vertrekken. Bedankt juffen en meester voor deze super zeeklassen! Zane Lahaye (3b) *** Dinsdag, we vertrekken met 3a, 3b & 3W op zeeklassen. Op de bus keken we een film. Toen we aankwamen gingen we een schattenzoektocht doen. We hebben dan koek gegeten en schelpen gezocht. Nadien gingen we onze kamers installeren. Als vieruurtje gingen we onze schat opeten. We hebben achteraf kaartjes gemaakt. En nadien kregen we avondmaal. Na het douchen en dagboekmomentje gingen we in de snoezelruimte naar een verhaaltje luisteren en dan gingen we slapen. Dag 2 woensdag: Bij het opstaan hebben wij ontbijt gekregen. We zijn gaan knutselen en we hebben nadien een foto zoektocht gedaan. Na ons middagmaal zijn wij gaan rusten. Na de platte rust hebben wij hoekenwerk op het strand gedaan. Na het vieruurtje hebben wij een duinenspel gespeeld. Na het avondmaal gingen we douchen en ons dagboek voorlezen. Dit was het laatste wapenfeit voor het slapengaan. Rayan Achahbar (3a) *** Vrijdag morgend, onze laatste dag aan zee. Vlug aankleden, valies maken en dan ons allerlaatste ontbijt. Na het ontbijt zijn we met zijn allen gaan buiten spelen en met de go-carts gaan rijden. Daarna nog een laatste keer naar de zee, om afscheid te nemen. Na het middageten stond de bus klaar om ons terug naar huis te brengen. Het einde van een leuke vakantie aan zee. Elise Gorris (3W)


Dank u wel, Juf Marleen (3a), Juf Liesje (3a), juf Katrien V (3b), Juf Laurie (3W), juf Griet (5c), meester Thomas (LO), juf Veerle V. (zorg) & juf Grethl (zorg) Voor die fijne tijd aan zee!


6de leerjaar 27 t/m 31 maart 2017

“De stilte der natuur heeft veel geluiden…”

Dank u wel, Juf Veerle VdA (6a), meester Wim (6b), meester Simon (6c), Juf Veerle La (zorg), meester Stef (stagiair 6b), Juf Kristien (bewaking), Juf Hilde R, & meester Luc voor die fijne tijd in Voeren!


Maandag 27 maart ‘17 Vandaag zijn we naar de mijnen geweest en zijn daar onder de grond werktuigen en oude gangen van vroeger gaan bezichtigen. Onze begeleider heeft ons daar een paar keer doen verschieten. Daarna reden we met het busje naar het Amerikaans kerkhof waar Amerikaanse soldaten van de 2de wereldoorlog lagen. Daar kregen we een blad en moesten opzoek gaan naar die soldaat en weten waarom hij zo belangrijk was. Als we daarmee klaar waren dan reden we naar de herberg en aten hele lekkere spaghetti. Na het eten mochten we naar onze kamer en mochten we ons installeren. Dinsdag 28 maart ‘17 Vandaag hebben we 1. genoten van het uitzicht, 2. de grens van Nederland en België overgestoken 3. super veel gewandeld. Tijdens de wandeling hebben we een hazelworm, en Lukas een hagedis, tegengekomen. Tegen dat we terug waren was het al tijd voor het avondeten en hebben de vegetariërs en ik, een super lekkere groenten-burger gegeten. Daarna hebben we een quiz gespeeld, van een groep van 6 naar keuze en zijn we bijna gewonnen, met 1 punt verschil. Toen we naar onze kamers moesten kregen we ook weer tijd om ons dagboek in te vullen. Imani Zoubaa (6a) *** Op woensdag 26 maart hadden we op bosklassen een doorschuifdag. We hebben die dag veel verschillende activiteiten gedaan zoals: braakballen, mountainbiken, mergel, macramé, Voerlandspelen, dans en we hebben ook een T-shirt gemaakt. Met iemand van Natuurpunt hebben we braakballen doorzocht, daarin vonden we botjes van muizen. Aan deze botjes kon je zien, welke soort muis het was. Met meester Wim hebben we een tocht gemaakt met de montainebike, op en neer, berg op en berg af. Bij juf Veerle La hebben we gedanst. Met juf Hilde R hebben we een T-shirt gemaakt met het logo van de Voerstreek. Macramé was bij meester Stef, met meester Luc speelden we de Voerlandspelen. Bij Mieke hebben we met mergel naar ieders fantasie iets mogen maken. Het was een vermoeiende dag, eerst een douche en dan avondeten. Nadien een wandeling en afsluiten aan het kampvuur. Er werd uit elke klas een verhaal, gekozen door de leerkrachten, voorgelezen. Na al dat griezelen was het gaan slapen toch iets anders dan de dag voordien. Liene Buytaert (6b)


Donderdag Na het ontbijt moesten we in 3 groepen gaan staan en onder leiding van Mieke, Tom en meester Wim gingen we een fikse wandeling maken aan de Bronnen. Na veel stappen en lachen en middageten konden we even ontspannen in een speeltuintje. Nadien op bezoek bij boer Jean, die veel wist te vertellen over zijn koeien. De tocht naar de wei na de lange winter mochten we volgen op verzoek van juf Veerle. Terug in de jeugdherberg was het tijd om ons mooi te maken voor de casino avond. Ons avondeten was frietjes met vis en ijs als dessert. En toen...verrassing: Yone kwam ons bezoeken. De casino avond was super tof. We moesten met en voor 'geld' spelen. Op het einde van de avond werd de grote winnaar bekendgemaakt, maar pas na de laatste wedstrijd waarbij Kobe van Louise won. Na een drukke en keitoffe dag gingen we iets later slapen. We moesten wel genoeg slapen om nog van de laatste dag te kunnen genieten. Liene Buytaert (6b) *** Vrijdag We stonden op en gingen ontbijten, we propten onze buikjes vol. Daarna gingen we een bosspel spelen, dat was levende stratego. Daarna hebben we hotdogs gegeten en dan zijn wij vertrokken naar Mosaqua, een zwembad, het was er super. Na het zwemmen zijn we naar huis gereden en het was tof om mama en papa terug te zien. Jarne Claes (6c)


4a, 4b en 4W zijn naar de zoo geweest. Het was heel leuk. We hebben heel veel uitleg gekregen en we hebben opdrachten moeten doen. Dat moest je doen in groepjes van 5. Ik zat bij: Lotte, Hannefloor, Fien en Marie. We moesten bij een beer allerlei dingen tekenen, zodat hij slimmer werd. We hebben ook heel leuke, mooie , … dieren gezien, zoals: leeuwen, zeehonden enz. We zijn daar blijven eten en na het eten mochten we alleen op pad en mochten we foto’s trekken, maar dan was het fototoestel plat. Toen kam Bert zeggen dat Rune uit 4b weg was. En dan Dante uit 4b. Anaïs wou dat ook doen, maar ze was bang. Ik en Lotte, Fleur, Jarne, Bert en nog meer kinderen zijn dan eerst Rune gaan zoeken en dan Dante. Mats en Yani uit 4a waren Dante en Rune aan het helpen, en zeiden altijd de verkeerde kant. Dan gingen we naar de vlindertuin. Een vlinder kwam op mijn hand zitten en een vlinder op het hoofd van Anaïs. Dan zijn we terug vertrokken naar school. Het was heel leuk! Ayco Schäffer (4a)


Red Star Line museum - 6ljr: pag. 22 - 23 Kardinaal J. Bonny: pag. 24


WAT IS ER TE ZIEN? Het Red Star Line Museum heeft heel wat te bieden. Naast de vaste presentatie zijn er ook tijdelijke tentoonstellingen, het gebouw, een uitgebreide collectie,‌ OVER HET MUSEUM Twee miljoen passagiers maakten met de stoomschepen van Red Star Line de oversteek van Antwerpen naar Noord-Amerika. Hun verhaal, dat van de rederij die hen vervoerde en dat van de stad en de haven waaruit ze vertrokken, staan centraal...


Op 27 april zijn we met het 6de in Antwerpen een kijkje gaan nemen bij het Red Star Line museum. We moesten al om 8u op school zijn samen met de fiets om direct te kunnen vertrekken. Na een vrij lange fietstocht kwamen we aan in Antwerpen, de 3 klassen werden toen gesplitst in twee groepen: de ene groep ging naar het museum en de andere ging een wandeling maken omdat anders de groepen te groot zouden zijn. Eens aangekomen bij Red Star Line, mochten we eerst onze koek eten. We begonnen een tocht in de tijd en zagen om te beginnen het eerste schip van de rederij uit 1872. Vervolgens het stoomschip Binnenland II, dit zelfs op verschillende schaal gemaakt. Bij het zien van de tweede versie van dit schip en na de uitleg van de gids, moest ik aan Titanic denken. Je zag duidelijk wat er voorzien was voor 1ste en 3de klas of beter gezegd arm en rijk. Zelfs met de kleine kamertjes kreeg je een goed beeld. De gids nam ons mee op reis met de rederij Red Star Line en vertelde onder meer over de familie Moel uit Oekranïe. Je kreeg te horen en te zien wat er allemaal moest gebeuren voor je mocht vertrekken. Een ticket voor 3de klas was zelfs al heel duur, zo’n 1000 euro voor dit geld kan je nu al een Iphone kopen. De familie Moel kon zelfs niet ineens met z’n allen naar Amerika en beide kinderen werden dan nog eens teruggestuurd, omdat ze wegens een oogziekte niet door de medische controle geraakten. Deze controle was voor je Belgïe verliet en bij aankomst in Amerika. Je kon met al dat ontsmetten ook een uur onder de douche staan, mag ik nu niet van ons mama.. We zijn voor de middagpauze nog even naar het panoramisch zicht op 30m hoogte gaan genieten, was tegelijk ook een beetje uitwaaien. Terug aan het Steen hebben we dan op een bank onze boterhammen gegeten. De zon liet ons wel even in de steek en we konden gaan schuilen onder een bruggetje. Gelukkig trok de regenwolk snel voorbij. Op stap met meesters, extra begeleiders, de Ipad en enkele 6de-klassers trokken we het Stad in, na een korte briefing over de te bekijken monumenten. Iedereen en vooral onze meester wist wel iets te vertellen over wat we zagen en daarbij werden oa. Lange Wapper, beeld van Nello en Patrasche, het putteke van Quinten Matsijs en de kathedraal gefilmd. Met lichte regen regen en nadien gedruppel reden we terug richting school. Gelukkig was in Hoboken de zon terug van de partij. Onze fietstocht verliep vlot en na een leerzame dag kwamen op tijd voor de avondrijen aan in onze school. Liene Buytaert (6b)


Mgr. Johan Bonny is geboren in Oostende op 10 juli 1955. Op 20 juli 1980 werd hij priester gewijd in Moere. In 1982 werd hij benoemd tot professor en archivaris aan het Grootseminarie van Brugge. In 1997 werd hij staflid van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid van de Christenen en rector van het Belgisch Pauselijk College in Rome. Op 28 oktober 2008 werd Mgr. Johan Bonny benoemd tot 22ste Bisschop van Antwerpen. Zijn bisschopswijding vond plaats op 4 januari 2009 in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen. Mgr. Bonny is bisschop-referent voor het onderwijs en de schoolcatechese, voor de universiteits- en hogeschoolpastoraal, voor de KU Leuven, voor de pastoraal bij de binnenscheepvaart en Apostolatus Maris en voor de contacten met de Vlaamse Overheid. *** We zaten in de klas en de mama van juf Katleen kwam binnen, daarna kwam pastoor Bonny en pastoor Jef binnen. De mama van de juf vertelde over het opvangtehuis. De verhalen uit het opvangtehuis waren heel triestig. We luisterden heel aandachtig naar de verhalen De verhalen gingen over bewogen worden en in beweging komen. De mama van de juf vertelde over de ruzies in het opvangtehuis, bijvoorbeeld: Iemand had het spaarpotje van iemand anders opengesneden en het geld gepakt. Er werden heel veel vragen gesteld. En de bisschop vertelde hoe hij bisschop was geworden. En dan lieten we een domino omvallen voor het thema van godsdienst: “word bewogen, kom in beweging�. En dan was het gedaan . Matz Van den Steen (5a)


Boerderijklasse - 1ljr: pag. 26 - 29 ‘t Struisvogelnest - KS: pag. 30 Kapper - 2K pag. 31 Mama-dag - KS: pag 32 - 33 Slapen op school - 3K: pag. 34 - 35 Lilse Bergen - 2ljr: pag. 36 - 37 Verhaal: pag.38


1ste leerjaar 3 t/m vrijdag 5 mei ‘17 Kinderboerderij ’t Groenhof dompelt je helemaal onder in het echte boerenleven. Samen met onze enthousiaste begeleiders verzorg je de dieren, werk je in de moestuin en leer je van alles maken in boeiende workshops. De boerderijbewoners laten zich graag verwennen. Pret verzekerd dus voor de bezoekertjes. Ze mogen zelf aan de slag met de dieren: eten geven, knuffelen, stro verversen, kammen en zorgen dat de hokken er piekfijn bij liggen. Zo zijn de dagen snel te kort. Wat smaakt er nog beter dan aardbeienconfituur op versgebakken brood? Niets? ... Toch wel. Zelfgemaakte confituur op zelfgebakken brood. Om duimen en vingers van af te likken. Je leert het hier helemaal zelf maken in een van de vele workshops. *** Dag 1 Deze ochtend kwamen we samen aan het gemeentehuis. We hebben lang moeten wachten tot de bus kwam want die stond in de file. Gelukkig konden we na een tijdje toch vertrekken. Ik zat naast Mauro op de bus. Dat was heel leuk ! We moesten ongeveer 1 uurtje rijden en dan zagen we de boerderij. Iedereen nam een koffer en bracht die naar de boerderij. Daarna gingen we de dieren eten geven. Aan de zwijnen, de kippen, de geiten,... Toen was het hoog tijd om te gaan eten. We aten lekkere tomatensoep en macaroni met groentjes onder. Echt super lekker ! Na het eten mochten we op de paarden rijden, met de kleine tractors rijden en de konijnen knuffelen. Natuurlijk moesten we ook ons bed nog opmaken ! Ik lig onder Nand en naast Tuur ! Straks gaan we nog boterhammen eten, een beetje spelen en heel goed slapen ! Groetjes, Sten Lahaye (1a)


's Morgens werd ik wakker door het gebabbel van andere jongens. Ook de lichtjes van de zaklampen maakten mij wakker. Dat vond ik een beetje jammer want ik was nog lekker aan het slapen. Toen ben ik opgestaan, heb ik me aangekleed en ben ik me gaan wassen. Daarna heb ik nog eventjes buiten gespeeld en toen gingen we samen ontbijten : lekkere boterhammen met choco, confituur en een vleesje. Ik was helemaal klaar om de dag te starten. We werden in 3 groepjes verdeeld : 1 groepje maakte potjes bij de pottenbakker, een 2de groepje ging paardrijden en de anderen gingen de dieren verzorgen en de hokken schoonmaken. We schoven door als de bel ging, zodat iedereen alles wel eens gedaan had. Van al dat harde werken, kregen we wel veel honger. Gelukkig stond er iets lekkers op ons te wachten : fishsticks met spinaziestomp, mmmm! In de namiddag zijn we begonnen met het maken van confituur. Eerst moesten we de prenten gaan zoeken die ons lieten zien hoe we dit eigenlijk moesten doen. Eerst al het fruit snijden en in een grote kom doen, dan de suiker er bij doen en goed roeren. Nadien heeft boer Jeroen de confituur voor ons afgewerkt en mochten we eventjes gaan spelen. Toen werden we weer in groepjes verdeeld, maar nu per klas. Wij begonnen bij de dieren en mochten even met hen spelen. Daarna gingen we rijden met de go-carts en de fietsen. Tenslotte mochten we kaarsen gaan maken. Maar gelukkig kregen we tussendoor een lekkere koek en wat fruitsap om weer wat op krachten te komen. We hebben ook een leuk spel gespeeld, de jongens tegen de meisjes, waarbij we mochten tikken of getikt konden worden. Maar we moesten vooral zo veel mogelijk kaartjes verzamelen. Helaas zijn de meisjes gewonnen ! Toen was het tijd voor het avondeten : heerlijke boterhammetjes ! Ons buikje was vol en we konden weer gaan spelen maar niet al te lang meer want het werd tijd om naar bed te gaan. Iedereen kreeg een goede wasbeurt en was daarna klaar voor het nieuwe verhaal en de lichtshow ! Het was een superleuke dag en ik kruip met mooie herinneringen in bed. Het was fijn, maar ik zal ook blij zijn als ik morgen mama en papa weerzie ! Slaapwel ! Miel Boen (1b)


Vrijdag, Ik ben opgestaan met mijn vriendinnen. We hebben ons aangekleed en gingen naar buiten. Samen zijn we in het doolhof gaan spelen, daarna gaan ontbijten. Eén van de kindjes is ziek geworden tijdens het ontbijt. Daarna voelde hij zich wel beter. Na het ontbijt zijn we aan de struik gaan staan, ze hebben ons dan in groepen gedeeld om dan allemaal verschillende activiteiten te doen. We gingen dan naar de paarden, en we zagen iets niet zo leuk... het paard zat vast in een touw! De juffen hebben het paard gered! Omdat er twee paarden zijn en er nu eentje moest rusten konden wij maar op één paard rijden. Nadat we met de paarden gereden hadden zijn we met de gocars gaan rijden. Er waren een heleboel kindjes die aan het wachten waren, na een toertje te hebben gereden zijn we naar de konijntjes gegaan. Daarna is onze groep brood gaan bakken, terwijl het brood in de oven zat zijn we gaan spelen. Toen was het tijd om te gaan eten. We hebben lekkere soep met bokes gegeten. Na de lekkere soep zijn we met Tina de hond van boer Jeroen gaan spelen. Om af te sluiten zijn we een mooie wandeling gaan maken met als leuke verrassing een lekker ijsje!!! Toen we terug wandelden zagen we de mama's en papa's al staan. We hebben nog een grote kring gemaakt om iedereen te bedanken en af te sluiten met een liedje. De mama's en papa's mochten ook de mooie boerderij van boer Jeroen en zijn diertjes bezoeken. Dat was het einde van ons super leuk verblijf, iedereen is moe en tevreden naar huis gegaan... EINDE! Maia Van Dyck (1W)

Dank u wel, Juf Sofie (1a), Juf Sara (1b), Juf Viviane (1W), Juf Liesbeth (1W), Juf Griet (5C), Juf Elly (4b), Juf Greet (zorg) & Juf Jantine (zorg) Voor die fijne tijd op de boerderij!


’t Was weer fijn om op stap te zijn! Struisvogels hebben we zeker gezien! ’t Waren er wel meer dan tien! Rollebollen in het stro en gespeeld in het zand Uit en op het springkasteel hand in hand In de serre onze koekjes, fruit en boterhammetjes opgegeten Samen aan tafel, dat is weer iets om niet te vergeten! Vogels, maar ook kippen, kalkoenen en pauwen kwamen we tegen Op zoek naar die dieren, zo bleven we bewegen Geitjes mekkerden in het rond En in de verte zagen we ook een hond Luieren deed een groot varken in de stal Net zoals de andere diertjes een beetje overal Een leuke dag Samen weer naar huis met een lach. ’t Was weer fijn om op stap te zijn! Juf Margot (1kb)


Op een zonnige dag in mei vertrokken we richting " kapper". We wilden ons eens laten verwennen net zoals mama ;-) We kwamen binnen bij de kapper en we mochten zitten. Zo konden we goed opletten. 2 kleuters ; 1 jongen en 1 meisje werden gekozen en die werden onder handen genomen bij de kapper. Eerst op een hoge stoel zitten met een speciale kappersschort. Dan haartjes wassen, wat kon de kapper dat goed, niets in de ogen gespat en geen ogenprikshampoo !! We konden ook flink stilzitten, dat helpt natuurlijk ook al ! Daarna mochten we in een andere stoel gaan zitten voor een spiegel, ook op een hoog kussen. Was wel even klauteren ;-) Daar ging de kapper onze haartjes drogen . Met gel !! Voor de meisjes gebruikte hij een grote, ronde borstel, dat was speciaal ! Daarna mochten we nog eens goed in de spiegel kijken en gaven we een applaus aan de kapper en de kleuters die goed konden stil zitten. We gaven nog een cadeautje af, een zelfgemaakte pop met lange haren, die nu staat te pronken bij de kapper ! Het was een leuke dag ! Alvast bedankt kapper !! De kleuters van 2K Juf Mireille 2Ka


Ik hou van grote mama’s en ook van die kleine Ik hou van dikke mama’s en ook wel van fijne Ik hou van gele mama’s, maar ook van die blauwe Ik hou van alle mama’s en ook van de jouwe Ik hou van mama’s als ze lekker zitten soezen Ik hou van mama’s hun mooiste zomerbloezen Ze hebben jurken aan, die waaien in de wind Ik word van mama’s ongelooflijk goedgezind Ik hou van leuke mama’s en ook wel van saaie Ik hou van frêle mama’s, maar ook echt van taaie Ik hou van lieve mama’s, zijn er ook wel stoute? Ik hou van warme mama’s en ook echt van koude Ik hou van snelle mama’s en ook wel van trage Ik hou van scherpe mama’s, maar ook van die vage Ik hou van lange mama’s, groter dan reuzinnen Ik blijf die mama’s heel mijn leven lang beminnen

Alle mama’s zijn zo mooi … Zie ze daar nu maar eens stralen Papa’s, kijk eens rond en gooi een zoentje in de lucht om op te halen


Ik hou van zachte mama’s, maar ook graag wat ruwe Ik hou van zoete mama’s en ook wel van sluwe Ik hou van mooie mama’s en ook van die rare Ik hou van lichte mama’s en ook van de zware Ik hou van mama’s als ze hardop moeten lachen en als ze tipsy door de achtertuin zigzaggen Ze zijn een wonder der natuur, ik weet het zeker En daarom krijgen zij van mij de wereldbeker

Alle mama’s zijn zo mooi … Zie ze daar nu maar eens stralen Papa’s, kijk eens rond en gooi een zoentje in de lucht om op te halen Ik hou van zieke mama’s en ook van gezonde Ik hou van zwarte mama’s en ook echt van blonde Ik hou van blinde mama’s en van visionaire, van zeer complexe mama’s en rudimentaire Ik hou van stoere mama’s en ook wel van bange Ik hou van dwergenmama’s en van reuzelange Ik hou van dikke mama’s en ook wel van fijne Ik hou van alle mama’s, ’t meeste van ...

de mijne Meester Jan (PK)


3de kleuterklas

Op dinsdag 23 mei was het dan eindelijk zover … De derde kleuterklas bleef een nachtje op school slapen. Sommige kleuters keken al een heel schooljaar uit naar deze 'spannende' belevenis. Om kwart voor 7 werden onze kleuters in ons 'slaaphotel' verwacht in pyjama. Nadat de bedjes waren geïnstalleerd en we afscheid hadden genomen van onze mama's en papa's, kon het avontuur pas echt beginnen. We speelden en fietsten eerst nog wat buiten in onze pyjama en als verrassing, kreeg iedereen nog een zakje chips. ,Ja, dat ging vlotjes binnen. Nadien kropen we allemaal samen in de klas van juf Joke om naar een verhaaltje te luisteren. Nadien tanden poetsen en de bedjes in. Eerst nog een pillampenshow en nadien ging het licht uit. De ene vond al sneller slaap dan de andere. Om half 11 waren alle kleuters in dromenland. 's morgens rond kwart voor 6 hoorden we de eerste wakkere kleutertjes fluisteren. Om 7u zijn we opgestaan en we hadden de hele speelplaats voor ons alleen. Na wat gespeeld te hebben, kregen we een uitgebreid en heerlijk ontbijt van de ouderraad. Boterhammen, verse fruitsla, yoghurt, … keuze te over! Het was een leuke, spannende nacht! Juf Joke (3kb)


Mijn knuffel is moe En doet zijn oogjes toe Straks gaan we hand in hand Samen naar dromenland In de donkere nacht Fluister ik heel zacht Ik ben nooit alleen Met mijn knuffel om me heen‌.


2de leerjaar Toen we ’s ochtends vertrokken naar de Lilse Bergen was er een beetje file, maar dat was snel voorbij. Toen we daar toekwamen, hebben we eerst koeken gegeten. Daarna moesten we onze rugzakken wegzetten en met Staf (dat is een meneer van de Lilse Bergen) meegaan. Dan zijn we naar het bos gegaan. Staf vertelde allemaal verhaaltjes. Hij gaf ons wijze raad : als we een liefje hebben, moeten we altijd eerst in haar mond kijken om te zien of die geen draadjes in haar mond had. Want dat is een teken dat ze een ‘tien-uren-hond’ is. Een tien-uren-hond is een mens die om tien uur in een hond verandert. Hij had dit al eens meegemaakt: hij had een liefje en toen hij om tien uur naar huis ging, werd hij aangevallen door een tien-uren-hond. Die had het sjaaltje van zijn liefje gestolen. Toen hij nadien terug bij zijn liefje aankwam, had zij haar sjaaltje terug…. Toen zag hij de draadjes in haar mond…. Zij was een tien-uren-hond! Dat was eigenlijk wel een beetje griezelig. Hij vertelde ook dat er vroeger heksen waren in de Lilse bergen. Hij vertelde dat er al eens een heks was gevallen en dat die heks haar staf was kwijtgeraakt door deze val. Even later viel Staf ook. Daar waar hij was gevallen, vond hij een bezem. Misschien was deze wel van die ene heks die haar bezem was kwijt geraakt? Ik heb ook een bezem gevonden, een andere dan die van Staf, in het midden van het bos. Daarna hebben we ook nog een spelletje gespeeld in het bos. Je moest iemand tikken en dan ‘schaar steen papier’ doen. Diegene die won, kreeg het bonnetje van de andere. Als je 7 bonnetjes had, kreeg je een streepje verf (rood of groen of geel of blauw) in het gezicht. Als je 10 strepen had, was je gewonnen. Mijn groep heeft 2x gewonnen! ’s Middags hebben we onze boterhammen opgegeten in het cafétje en dan hebben we zelfs een cola gekregen. In de namiddag mochten we vrij spelen in de speeltuin. Spijtig genoeg mochten we niet in het water. Toen was het terug tijd om naar Schelle te rijden. Ook op de terugweg hebben we file gehad. Maar dat was niet zo erg, want in de bus mochten we een filmpje (‘De ijskoningin’) kijken. Het was een superfijne dag! Rune Retoré (2W)


An en rik gaan naar moe. Maar moe is niet thuis en rik zei moe zal gaan sporten zijn. Ja dat kan zei an. Of moe is naar voke zijn graf zei an . Kom an we gaan op zoek naar moe. we gaan eerst naar de sporthal en daarna naar het kerkhof nee ik zie moe niet. Alleen drie fietsers oke nu gaan we naar het kerkhof. Oke we zijn er nu moeten we eerst hier binnen gaan en dan moeten we normaal moe vinden. En ja hoor ze zagen moe bij het graf van voke huilend op het graf oke gaan we moe niet troosten? Een goed idee kom we gaan naar moe. oke moe kom maar mee. oke rik ik zal mee komen en als we bij mij thuis zijn zal ik een groot feest maken voor jullie en heel de familie. maar dan moeten we eerst naar de bakker voor een grote taart. Yes juichten rik en an. Toen ze terug waren van de bakker belde moe heel de familie op. eerst de mama en papa van rik en an en dan naar tante roos en nonkel koen en neef roel en de drie nichten en dan naar tante saar en nonkel luk en neef jop. Iedereen kon naar het groot feest komen. Toen iedereen er was dan kon het feest beginnen. Het was heel druk in het huis van moe. door het feest was moe weer blij geworden. Geschreven door Miel Boen (1b)


Paul Klee dag - 3ljr: pag. 40 Mini Europa - 4ljr: pag. 41


3de leerjaar

Paul Klee is geboren in MĂźnchenbuchsee op 18 december 1879. In Muralto, 29 juni 1940 is hij overleden. Hij was een Duits-Zwitserse kunstschilder die figuratieve schilderijen maakte met een uitgebalanceerde kleurtechniek. Zijn werk behoort tot de moderne kunst. Als kind was hij een violist.

Paul Kleedag Vandaag was het Paul Klee-dag. (Paul Klee is een kunstenaar) We hebben allerlei opdrachten gedaan die te maken hadden met Paul Klee. Eerst hebben we een schets gemaakt dat duurde twee shifts. Dan hebben we getekend op gitaar muziek van Paul Klee. Om te schrijven hadden we stukjes houtskool. En dan werd er haarlak opgespoten anders ging het er af. Daarna gingen we een drie kleuren schilderij maken dat maak je natuurlijk met drie kleuren. We hebben ook zelf een marionet getekend. Dan was het een leuke quiz. En dan gingen we ons eigen schilderij schilderen dat was ook heel tof! Het was een super leuke dag ! Jana De Bruyn (3W)


4de leerjaar Op donderdag 8 juni, zijn alle 4des naar Mini Europa gegaan. Eerst moesten we een uurtje rijden. Dan moesten we onze koek opeten. Daarna, waren we in Mini Europa. .Je moest in groepjes de vragen oplossen bij elke land. En er waren wel achtentwintig landen. Je kon er echt doorstappen, maar er waren wel hekjes waar je niet mag komen. Er was ook een raket en als die in de lucht ging, moesten we er allemaal naartoe gaan. In Mini Europa staan er veel bekende gebouwen en standbeelden, zoals de Eifel toren, het Vrijheidsmonument, De house of Parlement en nog heel veel bekende gebouwen. Nadat we naar mini Europa zijn geweest, zijn we in een groot bos gaan middag eten, en als onze boterhammen op waren, mochten we in een speeltuien, zo’n 20 minuutjes spelen. Daarna zijn we naar een bos gegaan, waar je af de bergen kon glijden en naar boven kon klommen. De meeste kinderen kwamen heel vuil terug aan de bus. Die moesten propere kleren aandoen. Daarna gingen we met de bus terug naar onze school. Charlotte Temmerman (4W)


10 voor schoolsport!

Door meer te bewegen en te sporten beogen we actieve, fitte en gezonde jongeren.


Vrijdag 21 april 2017: Extra sport Het was vrijdag en we hadden extra sport. Dus gingen we naar de sporthal. Daar moesten we ons eerst omkleden en daarna naar de zaal. Er lag heel veel materiaal en er stond een bank. Op die bank lagen kaartjes met daarop de naam van een spel bv.: cubb’en, springtouwen, ‌ Er stond ook een tafel met daarop een papier met onze namen. We moesten rond de tafel verzamelen en daar legde de meester uit wat we moesten doen. We moesten elkaar per 2 uitdagen voor spelletjes die op de kaartjes stonden. De winnaar mocht het vakje achter zijn naam groen kleuren, de verliezer roos. Zo is de namiddag voorbij gevlogen. We zijn ons terug gaan omkleden en naar school gewandeld. Ik vond het heel leuk. Bieke Van der Aa (6c) *** Onze extra sport werd georganiseerd door de stagiaires juf Sofie & juf Elies. Ze kregen wel wat hulp van onze eigen juffen en van meester Thomas. We deden een doorschuifsysteem. We deden chinese voetbal, bommen uit de bunker, volksdans, stokkenbal en elkaar over de lijn trekken. Kyan Callaert (5c)


De Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) tracht voor elk leeftijdsjaar van het basisonderwijs een bewegingslandschap uit te bouwen, met een progressie van grove motoriek naar bestaande sporttakken. Het accent in deze bewegingslandschappen wordt gelegd op het beleven en spelend kennismaken met bewegen.

Veel bewegen, weinig stilstaan is een vereiste!

4de leerjaar Alles met de bal tracht op een halve dag alle kinderen zoveel mogelijk te boeien met een waaier van soorten ballen en spelen. Hiervoor wordt op drie plateau’s gewerkt: 1. Een BALLENMARKT waar de leerlingen in groepjes verschillende standen doorlopen. Het accent ligt op ALLEEN spelen. 2. PLOEGSPELEN waarbij de kinderen SAMEN TEGEN elkaar spelen. Het aanbod bevat ‘niet -klassieke’ balspelen. 3. SPORTSPELEN waarbij de kinderen MET elkaar spelen of SAMEN spelen. Het aanbod bestaat hoofdzakelijk uit essentiële vaardigheden uit de klassieke balsporten. Kinderen uit de 2de graad zijn ook vatbaar voor geordende en gereglementeerde ploegspelen en geleidelijk worden zij gevoelig voor prestatie, overwinning, verlies, samenspel en elementaire tactiek. Deze elementen zijn geïntegreerd in de uitbouw van het bewegingslandschap. SVS beoogt met dit bewegingslandschap een voorbereiding te zijn op het aanleren van de klassieke balsporten in ploegverband.


2de leerjaar De klasgroepen starten met een gezamenlijke opwarming waarna ze onder begeleiding van hun juf of meester of andere medebegeleiders 15 activiteiten doorlopen via een doorschuifsysteem. Een greep uit het sportaanbod: je evenwicht behouden op de pedalo's, schommelplanken, basculo's en ander evenwichts materiaal, springen met kangoeroebal, bouncing hopper en pogo-sticks, kunstjes op de steppen, jongleren met allerhande circus materiaal, spelen op het groot springkasteel…

*** Op donderdag moesten we vroeger op school zijn, omdat we naar het mega-spelenpaleis gingen. Er was één groot springkasteel. Je mocht race-je doen met twee of drie. Je kon ook steppen en wat je nog kon doen was: de ene had een net vast en de andere moest een balletje gooien. En je kon ook een parcours doen. Je moest je schoenen uitdoen. Dan lagen er balletjes en die kriebelden aan je voeten, en er lag een touw waardat je op moest wandelen. En er waren 3 krukjes en nog meer. Je kon bowlen ook doen, het was er super leuuuuuuuk! Finne Vanden Driessche (2a)


Hogere graad


We zijn met de fiets naar de schaatsbaan gegaan, samen met alle klassen van 4, 5 en 6. We vormden met de fietsen ĂŠĂŠn lang lint onderweg naar daar. Er was zelfs iemand die ons heeft gefilmd. De rit was niet zonder slag of stoot. Een paar fietsen waren niet in orde (er werden onderdelen gelost). Ongeveer 1u later kwamen we aan bij de schaatsbaan. Iedereen ging zijn schaatsen halen en iets later stonden we met zijn allen op het ijs. Voor sommigen ging het vlot, bij anderen was het vallen en opstaan. De snelheidsduivels schaatsten op de buitenbaan. Na een uurtje op het ijs kwam iedereen voldaan maar moe, strompelend van de trappen af. Toen was het tijd om wat krachtvoer. Na onze koek waren we allen terug klaar om op ons stalen ros te springen. Bij het buitengaan merkte ik dat de bouw van nieuwe indoor skipiste al lekker vlot. Misschien iets om volgend jaar ook een keer te doen met de school. Ik zie dat in ieder geval zeker zitten. Wie houdt er nu niet van wintersporten? Charlotte De Weerdt (4a) *** Schaatsen op Antartica We zijn met het vierde, vijfde en zesde leerjaar om half negen vertrokken met de fiets naar Antarctica, de schaatsbaan in Wilrijk. Daar aangekomen, mochten we eerst de fietsen vastleggen en ons daarna klaar maken voor het schaatsen. We hebben de hele ochtend heel leuk geschaatst. Om half elf moesten we af de schaatsbaan gaan, wat erg jammer was! De tijd was voorbij gevolgen! We hebben ons dan terug klaargemaakt voor het vertrek met de fiets naar onze school, maar eerst mochten we het elf uurtje opeten. Terug op school aangekomen, ging de gewone lesdag weer verder. Bedankt voor de leuke schaatsvoormiddag! Nore Depauw (5b) *** Het was maandag ochtend en samen met het 4de en 5de leerjaar gingen we schaatsen. We vertrokken met de fiets naar de schaatsbaan Antarctica in Wilrijk. Toen we daar aankwamen konden we binnen onze schaatsen aantrekken en ons naar de ijspiste begeven. Tijdens het schaatsen zijn er wel veel kinderen gevallen, maar dat hoort erbij. Ik had toch de indruk dat de meeste zich echt wel amuseerde. Na het schaatsen hebben we onze koek opgegeten en zijn we met onze fiets terug naar school vertrokken. Het was een leuke voormiddag. Bieke Van der Aa (6c)


1ste leerjaar

Sport je droom... Het vervullen van dromen is het uitgangspunt van dit sportevenement voor de jongste groep (1e en 2e graad lager onderwijs). Een ‘Bucket list’, samengesteld uit een 25-tal sportgerelateerde activiteiten, staat centraal gedurende de dag en tijdens de voorbereidingsfase.Het evenement is opgedeeld in activiteitenzones die alle leerlingen doorlopen. 1.In de droomzone staan de activiteiten uit de bucket list centraal. 2.In de sport- en beweegzone worden de leerlingen ingewijd in een aantal sportgerelateerde bewegingsvaardigheden. De vaardigheden worden aangeboden in 3 moeilijkheidsniveaus, aangepast per leeftijd. Zo kunnen zij o.a. kennismaken met basketbal, handbal, volleybal, ju-jitsu, cricket, judo, rugby, hockey, klimmen, …. 3.In de uitleefzone zappen de leerlingen tussen verschillende sportieve activiteiten: BMX, trampoline, deathride, gekke fietsen, hindernisparcours, hockey, katapult, klimmuur, pannavoetbal, ... Ook staan hier creatieve activiteiten op het programma die de creativiteit van de leerlingen prikkelen. Ze worden opgesplitst in eilandjes met verschillende thema’s zoals knutselen, streetzone, circusinitiatie, …


We moesten op tijd uit de school gaan zodat de chauffeur van de bus niet te lang moest wachten. Toen we buiten kwamen riepen we allemaal 'YES', het was de dubbel-dekker-bus van op boerderij klassen, waar mijn vorig verslag over ging. Ik stapte in de bus met mijn drie andere vriendinnen en toen vertrok de bus. De sportjuf gaf ons allemaal bandjes zodat ze wisten wie we waren. Het was niet zo lang rijden zoals naar de boerderijklassen. We stapten uit de bus en we keken allemaal een beetje verbaasd... we zagen een Superman, een prinses en een panter. Het waren natuurlijk allemaal verkleedde mensen. We gingen door naar zone geel, we hadden afgesproken om bij elkaar te blijven. Samen gingen we naar het surfboard op het luchtkussen. Om beurt gingen we op het surfboard. Dan moesten we laaaaaaaang in de rij staan om ons te schminken. We zijn op veel springkastelen geweest, na de zone geel werden we doorgestuurd naar de zone groen. Sommige kinderen gingen naar het doolhof, de andere kindjes gingen gewoon spelen. Toen we in het doolhof waren hoorde ik 'auw stop met duwen', ik keek verbaasd en riep 'wat is dat'! Ze riepen nog eens 'stop! je zet je voet in mijn gezicht'! Ik riep, wie is daar? Alle kinderen riepen hun naam. Ik riep: 'kan ik komen helpen'. Toen riepen de kinderen, een beetje boos', dat zal handig zijn. We zijn beginnen kruipen uit het doolhof, eerst door een donkere gang, we moesten nog verder kruipen, we vonden het wel een beetje eng... toen gleden we ineens naar beneden!!! Op het einde was er precies een trap waar we af totterde... en veel licht, eindelijk de uitgang‌ Het doolhof was heel spannend... Dan op naar de paarse zone; daar konden we kiezen tussen dans of krijgsport. Na de krijgsport hebben we Yoga gedaan; de zonnegroet. Na de yoga was het tijd om onze boterhammen op te eten. Om af te sluiten hebben we samen de Multi-Move gedaan, dan was het tijd om naar huis te gaan. Op de bus was het stilletjes, we waren allemaal heel moe na een SUPER leuke STERren Sportdag. EINDE Maia Van Dyck (1W)


Op 19 mei hadden we sportdag op school...ah nee, niet op school, we zijn naar een Sportsterrendag in Berchem geweest met de bus. Toen we toekwamen waren we zeker niet alleen, en er liepen ook nog grote dieren rond om ons te verwelkomen (ik denk wel dat het verklede grote mensen waren). Zodat de juffen ons zouden kunnen terugvinden kregen we allemaal een gele zachte armband wat ook aangaf dat we in de gele zone moesten beginnen. In onze eerste sportzone hoefden we eigenlijk niet te sporten, we mochten spelen op springkastelen, we konden disco dansen, muziek maken en met de go-carts rijden. Enkele kindjes van de klas zijn met de juffen van een hoog springkasteel naar beneden gesprongen maar dat was wel een beetje eng, he juf? Na het speeluurtje in de gele zone moesten we naar binnen, naar de sporthal om echt te sporten. Daar werden we onderverdeeld in groepjes om kennis te maken met Aïkido, volleybal en badminton. We konden daar ook kunstjes doen met doekjes, jongleren met balletjes en borden laten draaien op een stok. Badminton was echt moeilijk, met een grote raket op zo'n klein pluimpje slaan is al niet gemakkelijk en dan moesten we ook nog over een net slaan. Na al dat vermoeiende sporten gingen we terug naar buiten om onze lunch op te eten waarna we naar de volgende zone gingen, namelijk de rode. Daar konden we voetballen en handbal spelen op veldjes met springkasteellijnen en goalen. Er waren ook nog fietsen met maar één wiel maar die heb ik niet geprobeerd en het klimmen leek me wat te hoog. Om de dag af te ronden moesten we naar de groene zone om opnieuw sporten te leren kennen zoals rugby en netbal. Met rugby hebben de jongens een match gespeeld tegen de meisjes en de jongens hebben gewonnen, jeee! Daarna gingen we onder een grote regenbui terug naar de bus en zat de sportdag erop. Arnó De Smet (1b)


We deden basket, boogschieten, judo en minigolf. Mijn groep ging als eerst basketballen. Dat is mijn sport. Judo vond ik wel leuk en ik heb iemand geholpen want ze durfde mij niet gooien maar ze heeft het door mij wel geprobeerd en ze was heel erg blij dat ze het heeft gedaan. Bij het boogschieten hebben we met volwassen bogen geschoten. Met mijn laatste pijl heb ik in de negen geschoten. Het minigolven was heel leuk totdat Sander tegen het balletje slaagt en het vloog in de haag. We hadden het wel gevonden maar de beurt was al voorbij. Gitte De Vocht (3a)

3de & 4de leerjaar 29 mei ‘17

Dinsdag 29 mei was het sportdag voor het vierde leerjaar. Het werd een drukke dag want er stond veel op het programma, namelijk: baseballen, kegelen, middagpauze, spelen en skateboarden. We werden in drie groepen verdeeld. De eerste groep begon met baseballen, de tweede met kegelen en de derde met skateboarden. De groepen wisselde na een tijd van sport zodat iedereen alle sporten had geprobeerd. Het was die dag zeer warm waardoor iedereen op het einde van de dag steendood was en onze voeten deden pijn maar het was leuk geweest. Charlotte De Weerdt (4a)


De dag begon met bakken regen, maar daar kunnen wij, de kleuters van 3K, wel tegen… Hup uit bed, sportkleren aan en naar de sporthal… Daar maken we als eerste kennis met Volleybal. Daarna leren we bij 3 sterke mannen Judo… amai, dat was ne kado! BBC Schelle… hier staat alles klaar om te leren basketballen ‘s middags onze welverdiende bokes en een uurtje rust Om ons dan helemaal uit te leven in de springkastelen Zo is onze juf ook even gerust... Greta (extra begeleider van 3KW) Kleuters 9 juni ’17

De leerlingen van 5 & 6 gaan op zoektocht in het park van Boom. Tijdens deze expeditie moeten ze 5de & 6de leerjaar verschillende sportieve opdrachten overwinnen. 22 juni ‘17 In de namiddag nemen ze een frisse duik in het openluchtzwembad.


Crazy Monkeys Kids Run - zondag 4 juni 2017 Tot 6 jaar lopen kinderen 500 m, eerst de meisjes dan de jongens, aansluitend tot 12 jaar 1000 m, eerst de meisjes dan de jongens. *** Zondag 4 juni was het Crazy kids run in het park van Schelle. Als eerst renden de kleuters, daarna de lagere school. Het was lekker warm weer. Misschien een beetje te warm om te lopen. Er waren 4 springkastelen. Als je de spelden van je nummer ging terug geven kreeg je een zakje snoep. Je moest â‚Ź2 betalen. Je kreeg een mooie medaille Die waren heel kleurig. Het was een fijne dag. Ik doe volgend jaar zeker terug mee. Anna Cools (2b) ***

Reeks 1 MEISJES (tot 6 jaar) 1. Laurie Van Neck 2. Fenne Maes 3. Kato Luyckx Reeks 2 JONGENS (tot 6 jaar) 1. Nicolas Collignon 2. Vins Caremans 3. Storm Stafleu Reeks 3 MEISJES (tot 12 jaar) 1. Laura Schillemans 2. Aroa Canete 3. Fran Eulaers Reeks 4 JONGENS (tot 12 jaar) 1. Ruben Cascudo 2. Matthias Collignon 3. Kobe De Beuckelaer


Kleuters 3KW - papa’s 3KW

10 - 9


In mei begon het jaarlijkse voetbaltoernooi! Bijna iedere middag streden 2 ploegen dapper tegen elkaar. De ene match werd gewonnen de andere verloren. Maar alle spelers gaven het beste van zichzelf! Ondertussen zijn alle matchen in de twee reeksen gespeeld. De winnaar is bijna bekend. Nu wordt het spannend. Vanaf nu strijden we namelijk voor de eindplaatsen. De twee reeksen spelen nu tegen elkaar. De kinderfinale gaat tussen Barcelona tegen Tottenham Hotspot. Gaat uiteindelijk Barcelona tegen FC de kampioenen (de leerkrachtenploeg) spelen of gaat Tottenham Hotspot er tegen spelen. Die finale staat traditiegetrouw gepland op 30 juni!!! Ik heb aan een paar kinderen gevraagd wie er tegen FC de kampioenen moet spelen: Nicolas V.H. zei dat Barcelona er tegen moet spelen en Maarten VDD dacht dat ook. Rayan A hoopt dat Tottenham wint. Ik vroeg ook aan een paar mensen wat ze van het toernooi vinden: Britt VD: Het is leuk als je wint maar als je verliest is het niet leuk. Nick W: Ik vond het leuk maar spijtig dat ze heel de speelplaats innamen. Meester Simon: Heel tof, een mooie kans tot nieuwe vriendschappen, je voelt dat het leeft op school en dat er gestreden wordt om tegen de meesters en de juffen te spelen. Zo, wanneer u dit leest weten we al meer, voorlopig zit deze reporter nog vol zenuwen. Sportieve groetjes, Bas PacquĂŠe (6a)


Real Madrid

Atletico Madrid

Tottenham Hotspur

Juventus

Robbe 6a Elias 6a Milana 6b Nick 6c Jelle 6a Mihai 5b Luka 5a Nore 5a Yuna 4b Dante 4b Félice 3b Rube 3a

Bernd 6c Lemmy 6a Xan 6a Britt 6b Wannes 5b Henri 5b Sienna 4b Leila 4b Jean 4a Seppe 3b Lore 3b

Luca 6b Robbe 6b Kirenya 6b Ward 5b Jonas 5c Elena 5a Phoenix 4a Bert 4a Ethan 4b Tina 3b Nenath 3a

Gilles 6b Viktor 6b Rianne 6b Yahiya 4b Mats 5c Maxime 5c Eline 5a Zatara 3a Isa 3b Lander 3a

Chelsea

Barcelona

Anderlecht

Dortmund

Staf 6b Wout 6a Laura 6a Yorn 5b Matthias 5a Kyan 5c Fien 5b Lars 4b Anaïs 4a Jilke 3a Rayan 3a Andries 3b

Matteo 6a Kobe 6c Bas 6a Rory 6c Hayley 6b Jonas CC 5a Albiona 5a Jarne 4b Ayco 4a Jorid 3a Gitte 3a Thibe 3b

Jarne 6c Warre 6c Imani 6a Matz 5a Joren 5a Ibe 5a Ashley 5c Fran 5c Robin 4b Renée 4a Matthias 3b Hanne 3a

Maarten 6b Nicolas 6b Laura 6b Brend 6a Siebe 6b Zoë 5c Liam 5c Gustaaf 4a Noor 4a Ferre 3b Jana 3a Mauro 3a


Anderlecht Bayern Munchen Barcelona Thomas 6c Real Madrid Ciara 6a Ruben 6c Tottenham Hotspurs Luna 6b Anderlecht Nick 6a Mats 5b Bayern Munchen Evi 5a Real Madrid Jasmien 5c Nicolas 4a Atletico Madrid Libby 4a Anderlecht Damian 3a MaĂŻtĂŠ 3b Bayern Munchen Real Madrid Atletico Madrid Anderlecht Manchester United Manchester United Ruben 6b Real Madrid Zenn 6b Dortmund Liene 6b Millo 5b Bayern Munchen Matteo 5c Barcelona Nanno 5a Rania 5b Atletico Madrid Rune 4b Tottenham Hotspurs Veronique 3b Sander 3b Ashraf 3b

6-5 5-2 1-6 3-1 3-8 1 - 11 3-6 2-4 5-6 0-7 1-4 5-3 3-9 2-2 1-2 2-2 1-6 3-3 3-3 11 - 4

Bayern Munchen Chelsea Atletico Madrid Juventus Manchester United Barcelona Dortmund Tottenham Hotspurs Chelsea Manchester United Juventus Dortmund Barcelona Chelsea Tottenham Hotspurs Juventus Chelsea Manchester United Juventus Dortmund


Beste ouders, Als 10op10-school dragen wij verkeersveiligheid en verkeersvriendelijk naar school komen hoog in ons vaandel. Met de verkeersgroep proberen wij dit op verschillende manieren te stimuleren. Zo organiseren we doorheen het jaar regelmatig een actie (strapdag, fluoperiode, gouden schoen, verkeersweek, …) om deze punten actueel te houden. We besloten dit jaar om extra ook enkele onverwachte flitsdagen te prikken. Op die momenten waarderen we kinderen die veilig en milieuvriendelijk naar school komen. Uiteraard is het absoluut niet onze bedoeling om kinderen die met de auto komen of hun fluovest vergaten te straffen ! Ook een kleine bijdrage appreciëren wij ten zeerste ! (Uw auto wat verder van school parkeren bijvoorbeeld, zodat uw kind het laatste stuk toch nog te voet aflegt.) Wij waarderen ten zeerste alle inspanningen - hoe klein ook - want wij zijn er ons heel erg van bewust dat het organiseren van het piekmoment ’s morgens niet te onderschatten is. Wij wensen u een verkeersvriendelijk schooljaar !


September:

Oktober:

Veilig naar school!

Tijd voor fluo!

*** Tijdens de maand september staat de strapdag op het programma.

November:

Wie kan “stapt” of “trapt” naar school.

De hele werkgroep verkeer roept zo: “DRAAG FLUO”

Minder auto’s ‘s morgens zou het al een heel pak minder hectisch maken aan de schoolpoorten.

Onze school, een FLUOSCHOOL

December:

Februari:

Zien & gezien worden! Januari: Onze fluovesten blijven goed gedragen worden. Schitterend is dat! Branden ook de lichten van de fiets? Zijn we voorzichtig bij ijzel?

“wees niet dom, doe een gordel om” *** We oefenen om veilig op en af de bus te stappen! Maart:

“de gouden schoen” We roepen al onze kinderen op om op *** een autoluwe manier naar school te Een dikke pluim voor ouders die bewust iets komen. Te voet, met de step, met de fiets, verder parkeren om de kinderen af te zetten! …. April:

Mei:

Het beter weer nodigt ons uit om op een milieuvriendelijke manier naar school te komen. Op school besteden we daar in onze verkeerslessen ook ruimschoots aandacht aan. We oefenen de theorie én praktijk!

In deze periode wordt de verkeersweek georganiseerd en kunnen we dat wat we tot hiertoe in theorie leerden ook toepassen in de praktijk Juni: Zomerse temperaturen dagen ons uit om te voet of met de fiets naar school te komen!


Van 15 tot 19 mei loopt in Schelle de week van het verkeer. Deze laten we op school niet ongemerkt voorbijgaan. We bundelen dan ook een aantal verkeersactiviteiten samen in deze weken. In samenwerking met het gemeentebestuur en de gemeentelijke basisschool werkten we een heel project uit. *** In een tijd van dichtslibbende wegen en groeiende files is nadenken over verkeer en mobiliteit een belangrijk item in ons leven en dus ook zéker in ons schoolgebeuren. Wij roepen u dan ook op om actief mee te werken aan een “verkeersveilige schoolomgeving”: Matig uw snelheid, vermijd het gebruik van koning auto voor korte afstanden, draag een fietshelm, gebruik een fluovest, spreek af met anderen van de buurt om een pool te vormen,… *** Rond de schooluitgangen blijft het erg druk! Goed uitkijken is de boodschap. Onze jonge stappers en trappers hebben nog altijd wat te leren in het verkeer.


Kleuterschool Samen op weg met Sam de Verkeersslang Allemaal te voet, met de fiets of met de step naar school ! Milieuvriendelijk of autoluw De straten rondom de school zo veilig mogelijk houden voor de kleuters ! Een fiets meebrengen voor de fietsdag of het fietsparcours Veiligheid boven alles: fluohesje en helm Een bezoekje van de politieagent in de klas Rondkijken in een echte politiecombie Kleuters kunnen ook al flink aan het zebrapad oversteken En weten nu weer wat meer over de verkeersborden en de verkeersregels Een super tof verkeersspel spelen om de week af te sluiten Rood licht en groen licht, rood betekent blijven staan, groen betekent verder gaan Sam de Verkeersslang werd helemaal vol gekleefd met stickers Samen verdienden we telkens een beloning Langere speeltijd, een sticker, lekkere koekjes, een fietsdiploma en een ballon Aan alle mama’s en papa’s een dikke DANK JULLIE WEL ! Natuurlijk ook een dikke duim voor alle kleuters Gaan we volgend jaar weer mee doen??? Juf Nikki (1Ka)


3de kleuterklas

Het was voor de oudste kleuters, zenuwachtig aftellen naar 2 juni…... de “grote” fietstocht. Sommigen onder hen hadden nog niet veel fietservaring, konden zelfs nog maar enkele dagen of weken fietsen….. een opwindende ervaring dus! Ook voor de 18 begeleiders, met 41 kleuters, beloofde het een drukke, spannende dag te worden. Positief bij het begin van de dag was alvast, dat de weergoden ons gunstig gezind waren en we konden vertrekken met een stralend zonnetje. Via kleine wegen en langs het water, fietsten we eerst naar de firma ‘Coeck’ in Niel, waar de kleuters konden genieten van hun koek en een welverdiende pauze. Ook wij, de begeleiders, konden even ontspannen, want ondanks de discipline van de kinderen, was het toch altijd opletten om 41 kleuters op hun fiets en op de weg te houden. Hierna vertrokken we naar de speeltuin in Schelle. Het was zeer duidelijk dat de laatste loodjes het zwaarst wogen. De eindmeet in zicht….. maar de vermoeidheid sloeg bij sommigen hard toe. Hierdoor zaten de fietskarren goed gevuld. De speeltuin was dan ook een verademing voor alle kleuters. Rustig hun boterhammen eten en dan vol energie de speeltuin induiken… Van de vermoeidheid tijdens het fietsen was plots niet veel meer te merken… ;-) Ondanks een paar moeilijke momenten, hebben al onze kleuters dit fantastisch gedaan en was het voor de begeleiders een leuke ervaring! Proficiat aan alle kleuters die erbij waren!!! Kevin Van Straeten Papa van Dotte Van Straeten (3Kb)


Lagere school Vandaag was het verkeersspel op school. Juf Grethl leerde ons een aantal verkeersregels. Ze leerde ons gebaren die de politie ook gebruikt. Bij meester Thomas moesten we een parcours afleggen. Er lagen verschillende obstakels. Hier moesten we overlopen, zonder de grond te raken. Verder hebben we Zeppe & Zikki filmpjes gekeken. We kregen ook vragen over het verkeer. Het was wel een beetje moeilijk. Jana De Bruyn (3W) *** Tijdens de verkeersweek hebben we vanalles rond verkeer gedaan. Op maandag en dinsdag moesten we met de fiets naar school komen, want we hebben op het kerkplein een parcours gedaan met 4a & 4b. De meeste hadden het al super goed, dus die mochten zonder handen het parcours doen. We moesten ook elke dag op het bord aanduiden, hoe we naar school zijn gekomen. En dinsdag zijn we naar het rondpunt gewandeld en zijn we naar alle borden die daar staan gaan kijken. Wat voor bord dat het is. En dan hebben de stagiaires ons woensdag uitgelegd wat elk bord betekend. Op de allerlaatste dag van de verkeersweek hebben we een verkeersspel gedaan met het 1ste, 2de en het 3de leerjaar. Eerst moesten we naar meester Thomas waar we reis rond de wereld hebben gedaan. Dan moesten we naar juf Sari waar we twister hebben gedaan. Daarna moesten we naar juf Ann en daar hebben we een Quiz gedaan. Als voorlaatste moesten we naar juf Grethl en hebben we een parcours gedaan. Als allerlaatste hebben we filmpjes gezien van Zeppe en Zikki. Het was suuper! Charlotte Temmerman (4W) *** Tijdens de verkeersweek hebben we leuk gefietst op maandag. Er stond namelijk een parcours opgesteld op het kerkplein. Op dinsdag zijn we naar de parking van de sporthal gefietst en mochten we daar vrij fietsen in de wijk terwijl politie agenten toekeken. We hebben ook onze fietsen nagekeken (banden opgepompt, ketting in orde, reflectors, remmen , bel, zadel,....) Woensdag hebben we les gekregen over onder andere: de dode hoek. We mochten plaats nemen in een vrachtwagen die paarden vervoert. Dat was super tof. Op donderdag hebben we in onze bundel gewerkt. Vrijdag was het verkeersspel: we kregen prenten waarmee we naar een juf moesten gaan om dan een spelletje te doen (zoals het oppompen van een fietsband: zwaar werk). Charlotte De Weerdt (4a)


Donderdag 11 mei 2017: Politie Vandaag kregen we les van de mama van Lotte (4A) en Eline (5A). Zij is politie agente. We hebben een soort quiz gedaan over de verkeersborden en situaties in het verkeer. We hebben veel gepraat en gelachen. Sommige hebben wel wat bijgeleerd, voor andere was het gewoon opfrissen. Het was vooral leuk dat de mevrouw haar uniform aan had en alles bij zich had. Het was een heel lieve mevrouw en heel grappig. Ze heeft op alle vragen geantwoord. En ze was heel duidelijk. Dank u wel om ons iets te komen bijleren. Bieke Van der Aa (6c) *** Op 16 mei werd bij de zesdeklassers de kennis van het verkeer getest. Dit gebeurde in de wijk naast het park, waar we opdrachten moesten doen. Er was geen parcours voorzien, er konden auto’s en voetgangers en andere fietsers voorbijkomen. Zo moest je dan in het dagelijkse verkeer laten zien hoe je best reageert. Je kon alleen, met 2 of zelfs met een hele groep aan de opdrachten beginnen. Gelukkig zat het weer wat mee. Hiervoor werd beroep gedaan op onze juf en meesters en extra begeleiders. Aan de parking naast de sporthal werd het startsein gegeven door de politie met echte sirene. Alle aanwezigen moesten hun kennis testen onder supervisie van de politie. Dit gebeurde door middel van verschillende praktische proeven zoals tijdig remmen, vake Benny zoeken, behendigheid testen zoals een beker verplaatsen met 1 hand. Onze theorie zal wel later komen. Het spel moest serieus gespeeld worden , er werden ook punten gegeven en zelfs boetes. Op het einde was weer het geluid van de sirene en dan met fiets terug naar school. Liene Buytaert (6b)


De dode hoek is de ruimte rond de vrachtwagen waarbinnen je, met name als fietser, onzichtbaar bent voor de vrachtwagenbestuurder. Elke vrachtwagen heeft een aantal dode hoeken: vooraan, achteraan en naast de vrachtwagen. Vooral de dode hoek aan de rechterkant maakt het afslaan van de vrachtwagen naar rechts bijzonder gevaarlijk voor fietsers. HOU VOLDOENDE AFSTAND EN BLIJF UIT DE GEVAREN-ZONE! *** Op woensdag 17 mei ‘17, konden de leerlingen van 4, 5 & 6 de gevaren van de dode hoek in de praktijk ervaren. Op het Kerkplein stond een vrachtwagen met oplegger opgesteld. Eerst gaf de leerkracht een woordje theoretische uitleg omtrent de “dode hoek” bij vrachtwagens… Bv. waar stop je naast een vrachtwagen?, mag je aan het roodlicht voor een vrachtwagen gaan staan met je fiets?, mag je achter een vrachtwagen gaan staan?, welke afstand moet je respecteren?… Kinderen werden gewezen op de grote afmetingen, draaicirkel, zichtbeperkingen van de vrachtwagenchauffeur & gevaren van een vrachtwagen. *** Woensdag 17 mei 2017: Dode hoek Vandaag gingen we met onze meester op stap naar de gevaarlijke punten in Schelle. We zijn gaan kijken wat er gevaarlijk is en op wat we moeten letten. Het is heel belangrijk om goed op te letten in het verkeer en je aan de verkeersregels te houden. Daarna kregen we meer uitleg over de dode hoek. We gingen naar het kerkplein waar de vrachtwagen van de papa van Xan en Zenn (6A, 6B) stond. We mochten 1 voor 1 in de vrachtwagen en moesten zien wie van onze klasgenootjes we zagen en wie niet. Dan zijn we terug naar school gegaan en hebben nog wat gebabbeld over alles wat we gezien en geleerd hebben. Bieke Van der Aa (6c)


Onze school is een milieubewuste school. Samen met enkele enthousiaste MOSjuffen & MOSketiers, is de MOSraad ontstaan. “MOS= MILIEUZORG OP SCHOOL” Céane Demeersman – Selyan Berben — Yana Cheryji – Nand Craen – Marte Goossen – Timon Ceulemans – Bo Van der Wal – Hanne Franquet – Ferre Huysmans – Nathan Van de Ven – Fien De Baerdemaeker – Stien Rombaut – Finn De Vil – Tijn De Ridder – Fien Van Langendonck – Fran Eulaers Ciara Caslo – Luna Stoops – Jarne Claes

En nu … twee maanden rust tijd om te genieten van moeder natuur en alles wat ze ons zomaar geeft zonder er iets voor in ruil te vragen… Je zou voor minder MOSketier worden !


Wat is dit jaar weer gevlogen! Een jaar lang hebben de MOSketiers het beste van zichzelf gegeven. Onze laatste vergadering was er dan ook eentje van evalueren én knabbelen. De MOSketiers deden zich tegoed aan worteltjes, komkommer en tomaat. Wie zei dat vergaderen saai is? Onze MOSketiers al zeker niet! En niet alleen omwille van deze laatste vergadering. Uit hun evaluatie blijkt dat het de moeite waard was om een jaartje MOSketier te zijn. Op 4 vragen mochten de kinderen antwoorden: *Wat was heel fijn? *Wat moet blijven? *Wat was niet zo geweldig? *Wat mag verdwijnen? En zoals altijd waar verschillende kinderen samen zitten, zijn er ook verschillende meningen. Zo komt ‘onkruid wieden op de speelplaats’ en ‘vlinders knutselen’ zowel voor bij fijn als niet zo geweldig. Ook ‘de langste sjaal’ staat op beide flappen, maar wel voornamelijk bij fijn. Zelfs het eten en praten in een kleine gemengde groep wordt als fijn ervaren. Controles zijn ook fijne activiteiten. Waarschijnlijk omdat het bijna altijd 10/10 was in bijna alle klassen! Het is echt fijn om te zien én ondervinden dat het niet alleen de kinderen zijn die ons milieu willen sparen. Ook de ouders krijgen we meer en meer op dezelfde lijn! Controles, onkruid wieden en onze natuurhelden zijn activiteiten die de meeste MOSketiers zeker willen behouden. Ook de meeste warme meters zien ze graag terugkomen, al zal dat niet voor het komende jaar zijn… De minpuntjes zijn oa binnen vergaderen, logisch, want als natuurfans zou het uiteraard fijn zijn om buiten te kunnen vergaderen. Wie weet wordt een buitenklasje (ook tijdens de middag te gebruiken) nog wel een volgend project! Er werd dit jaar geen brooddooscontrole gedaan en dat vonden sommige MOSketiers jammer. Dat zetten we volgend jaar zeker op het programma! Er mag vooral veel blijven en daar zijn we blij om! Juf Katrien, meester Jan en ikzelf willen dan ook heel graag onze MOSketiers bedanken voor hun enthousiasme en inzet dit jaar! Zij waren maandelijks bereid om een middagspeeltijd op te offeren om te ‘vergaderen’. Het was zeker gezellig en we hopen dat jullie ook volgende jaren een groen hart houden. Geniet van de natuur tijdens lange vakantiewandelingen! Tot volgend jaar! Uw MOSjuf reporter van dienst! Juf Liesje


5de leerjaar ISVAG is in 1975 opgericht als intergemeentelijke samenwerking voor afval-verwerking. Sinds die tijd is er veel veranderd. Vroeger zat alle afval door elkaar: glas, papier, textiel, blikjes, plastic, noem maar op. Dat is al lang niet meer zo. Mensen scheiden hun afval alweer een jaar of 10 netjes vooraf. Dat scheelt al heel veel restafval en dat is belangrijk. We verbranden dat laatste beetje rest-afval in een roosteroven en dat doen we zo goed, dat de rookgassen die daarbij vrijkomen maar een fractie zijn van de toegelaten normen. Dat scheelt dus al voor het milieu. Energie uit afval... Het mooie is dat we het afval niet alleen maar verbranden: alles wordt omgezet in energie en wel zoveel dat het stroom oplevert voor meer dan 20.000 gezinnen. Dus misschien komt de stroom voor jouw computer of voor het licht op jouw school wel uit het afval dat wij hier verwerken.


ene buis onderhoud andere in werking

Asen : wegen (asfalt) + energie 25000 gezinnen

ISVAG

Vrachtwagen komt eerst wegen Loskade Bunker rotorschaar

Elektrofilter half nat sproeien mouwenfilter natte wassing schouw

Dieter Verschueren (5C)


5de leerjaar

Het vijfde op bezoek bij Marc De Bel Op 18 mei gingen we met de vijfdes van de Sint-Lutgardisschool en De Klim naar het gemeentehuis om te luisteren naar Marc De Bel. Hij vertelde ons dat hij al veel verhalen had geschreven, maar over één verhaal wilde hij graag vertellen hoe het ontstaan is: “Het ei van oom Trotter”. Vroeger was Marc De bel meester in een school en vertelde hij elke dag een stukje van een verhaal dat hij uitvond. Op het einde van het schooljaar was het verhaal spijtig genoeg nog niet klaar. Zijn leerlingen vroeger daarom of hij niet nog even verder wilde vertellen, zodat ze het einde van het verhaal konden horen. De meester zei nee, maar beloofde een vervolg te schrijven. Marc De Bel begon halve blaadjes vol te schrijven en toen die op waren, moest hij er nieuwe gaan kopen. Op het einde van het verhaal had hij zo veel blaadjes dat er een heel boek was ontstaan. Op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar kon hij zijn belofte nakomen: hij gaf een boek en daarmee het vervolg van het verhaal aan zijn leerlingen. De kinderen waren zo blij met het boek dat ze erover gingen stoefen bij de andere kinderen van de school. Die vroegen of ze ook zo’n boek konden krijgen. De meester verkocht de andere boeken en op een gegeven moment waren alle boeken op. Zij vrouw vroeg waarom hij niet naar een uitgevrij stapte om zijn boek echt uit te geven. En zo gebeurde het ook. Het verhaal werd een echt boek, zodat alle kinderen het nu kunnen lezen. En gelukkig bleef het niet bij dat ene verhaal. Nore Depauw (5b)


6de leerjaar Do werd op 13 juli 1974, als de helft van een tweeling, geboren in Dendermonde. Al vanaf de schoolbanken was hij bezeten van de pen. Omdat hij de lessen vaak saai vond, verzon hij knotsgekke en soms erg romantische verhalen waarin hij vaak en graag de hoofdrol speelde.

Do van Ranst is kinder,- en jeugdboeken schrijver. Hij heeft twee zonen Marcel en Flor, Marcel is 14 en Flor 16, hijzelf is 42. In 1999 kwam zijn eerste boek uit : boomhuttentijd. Boomhuttentijd is een heel triest verhaal en daarop dacht hij het volgende boek word vrolijk. Nu heeft hij al reeds 30 boeken geschreven. Hij is auteur en hij schrijft dus , zelf is hij geen illustrator maar in sommige boeken staan er wel tekeningen in. En nu dat wij 6 jaar ieder jaar een schrijver hebben mogen ontvangen is hij denk ik de grappigste. Jullie reporter ter plaatse, Bas Pacquée (6a)

BOOMHUTTENTIJD: Thomas, vijftien jaar, komt uit een harmonieus gezin, met een oudere zus en een broertje van zes. Hij wordt op school gepest, maar heeft één hele goede vriend Robin, die hem beschermt. Zelf is hij een teruggetrokken, gevoelige puber, die het heel moeilijk heeft, maar thuis niets zegt. Geduldig accepteert hij het dat z'n vader een drie jaar geleden gedane belofte om een boomhut voor hem te maken, nu ineens wil uitvoeren, maar dat is drie jaar te laat. Z'n zoon is hem allang ontgroeid. Dat blijkt wel als ze het, bericht krijgen, dat Thomas dood is. De reden van z'n zelfgekozen dood: eenzaamheid,


1ste leerjaar

Op vrijdag 31 maart kwam Theater de Kleine Speeldoos langs met een allerleukste toneelvoorstelling over

Dit toneelstuk werd gespeeld door 1 acteur, met een kist vol verkleedkleren en leuke decors. Het verhaal ging (ongeveer ;-)) als volgt‌

Vorig weekend is Willem naar zee geweest. Nu is hij verkouden en moet de dokter langskomen. Deze geeft een pilletje aan Willem om te stoppen met niezen. Toen Willem op het strand was, bouwde hij een zandkasteel. Het water begon al in de grachten te lopen, en Willem maakte de grachten steeds dieper, tot plots het zandkasteel met Willem en zijn schopje allemaal samen wegspoelen door een grote golf‌


Opeens ziet Willem een flesje in het water met daarin een brief. De kinderen helpen Willem de brief te lezen. Er staat geschreven dat prinses Laura ontvoerd werd door zeerovers ! “Dan moet ik prinses Laura gaan redden”, denkt Willem. “Wat heb ik daarvoor nodig? Een boot!” En Willem begint snel een prachtige boot te bouwen. “Waar kan ik zeerovers vinden?”, vraagt Willem zich dan af. “Aha, op een onbewoond eiland natuurlijk!” Willem vaart met zijn boot naar een onbewoond eiland, maar beseft dan dat als er zeerovers op dit eiland zouden zijn, ze hem al lang gevangen zouden hebben genomen. Hier dus geen zeerovers te vinden. Willem besluit verder te varen en zich alvast als zeerover te verkleden. Zelfs als er donkere wolken komen opzetten en er een storm losbarst, zingt Willem (samen met de kinderen) gewoon een liedje tijdens het varen: ‘Hoezee, hoezee, we varen over de woeste zee…’. Als hij eindelijk op het juiste eiland aankomt, moet hij onmiddellijk bewijzen dat hij een echte zeerover is. De opdracht luidt: om ter eerste in de mast van zijn boot klimmen. Maar Willem moet verder dan zijn tegenstander naar zijn boot fietsen, en dus verliest hij. Als Willem dit aan de baas van de zeerovers wil uitleggen, zegt deze: “Wij zeerovers spelen toch altijd vals, ha ha!” Willem wordt in de kerker gegooid, maar als hij wat dieper kijkt, ziet hij daar… prinses Laura!!! Hij bedenkt een manier om te ontsnappen, en zingt een slaapliedje voor de poortwachter, zodat deze in slaap valt. Nu kan Willem de sleutels nemen door de tralies heen. De jongen is weer vrij en bevrijdt vervolgens ook prinses Laura. Snel zet hij haar nog een zeerovershoed op als vermomming. Willem en prinses Laura moeten natuurlijk wel weer voorbij de zeeroversbaas zien te geraken. Als deze hen ziet, vraagt hij zich af of dat niet die 2 waren die hij net in de kerkers had gegooid? Ja hoor, Willem wordt opzij geduwd en valt net niet in het water. Het hoedje van prinses Laura wordt afgenomen. Nu komt het tot een vechtpartij met de zeerovers. Prinses Laura roept Willem zijn naam en gooit een emmer naar hem toe. “Wat moet ik hiermee”, denkt Willem. Maar dan zet hij snel de emmer over het hoofd van de zeerover en met zijn eigen schopje laat hij de zeerover vervolgens struikelen. Snel rennen Willem en prinses Laura naar zijn boot en varen weg, achtervolgt door de zeerovers. Plots wordt er geschoten met kanonnen. Het zijn de koning en de koningin op hun boot die schieten op de zeerovers en het zeeroversschip uiteindelijk doen zinken. Willem en prinses Laura varen samen verder. Als beloning voor zijn heldhaftige daad krijgt Willem vanaf nu elke dag iets lekkers van Bakker Paul, en er volgt natuurlijk ook nog een groot feest met allemaal lekker eten. De kinderen van het eerste leerjaar hebben ontzettend genoten van dit toneel. Finne Rombaut (1a)


Brassery’s ‘Mowgli van de Wolvenhorde’ vertelt hoe een mensenkind, opgevoed door wolven in een vaak vijandige wereld opgroeit tot een jonge man. Het is een beetje Peter en de Wolf, maar met dieren die iets rauwer zijn, iets wilder, iets minder berekenbaar. Altijd spannend, maar ook af en toe behoorlijk grappig. Inhoudelijk raakt het project aan thema’s als identiteitsvorming, omgaan met het vreemde, angst en geborgenheid. Het is een verhaal over respect, over komen en gaan, over afscheid, maar zeker ook een beregoed verhaal over ondeugende jongens en wijze panters. Tekst en muziek verklanken samen dit universeel verhaal en Brassery zoekt daarbij de grenzen op van wat muziek kan vertellen wanneer woorden tekort schieten, hoe een woord in duizenden klanken kan vertaald worden. Mowgli van de Wolvenhorde’ is een vertelling waarin tekst, beeld en muziek elkaar versterken eerder dan louter een muzikaal begeleide monoloog.


Met het hele derde leerjaar gingen we te voet naar Depot De Luxe voor de voorstelling van“ Mowgli van de Wolvenhorde “. Het verhaal ging over Mowgli die opgroeide tussen de wolven en alle andere dieren uit Jungle Book. Er was één verteller en die speelde alle verschillende personages. Voor elk personage gebruikte hij een apart, grappig stemmetje of een geluid. Voor Shere Khan gaf hij bijvoorbeeld een luide brul. Hij maakte ook grappige gezichten. Zo stak hij bij de wolven bijvoorbeeld zijn tong uit. Vijf muzikanten bootsten met hun instrumenten dierengeluiden na of speelden gewoon bijpassende muziek. Zo bliezen ze het verhaal leven in. Ook de prenten die bij het verhaal hoorden waren zeer grappig. Als hij bv. sprak over Balou de bruine beer, dan stond er op de prent een oranje beer. Muziek, stemmetjes, geluiden, gekke bekken en grappige prenten ... het was een leuke voorstelling. Andries Dyck (3b) ***

Mowgli van de Wolvenhorde : We gingen met het hele vijfde naar de muziekacademie van Hemiksem om daar een toneel / theater te gaan bekijken. Het ging over Mowgli die opgroeit bij de wolven, een beetje het zelfde als het Jungle-Book. Het verhaal werd verteld door Bert Verbeke, en de geluiden van de dieren en de rest werd gemaakt door instrumenten die werden bespeeld. We keken ook niet alleen want er was ook een andere school die het al van in het beging tof vond ( wij ook hoor). Het was echt SUPER GOED gedaan, iedereen was mee in het verhaal, en iedereen lachte om de grapjes die af en toe eens werden gezegd. Er was op het einde een groot applaus, en dat was verdiend. Nore Van Bylen (5a)


Mowgli

2de leerjaar 3de leerjaar

Net als de musical van het vijfde leerjaar, maar deze keer een muzikale vertelling in de muziekschool te Hemiksem Wij vonden deze voorstelling echt heel speciaal. (Geike) Met leuke muziektonen van prachtige blaasinstrumenten (Jitse) Een dampende ton en een toorts met vuur (Sverre) Verscheidene sprekende prenten op een cirkelvormig doek. (Bo) Een belevenis van begin tot het einde (Rune) De verteller kennen we als de grappenmaker op Nickolodeon rond 18.30u Iedereen van 2w heeft deze voorstelling goedgekeurd, we zouden de voorstelling heel graag 2 keer zien en nog beter genieten ! Het allerliefst zeggen we ook nog :

P r o f i c i a t aan de papa van Elouan Wij vonden het heel knap een papa te zien van een leerling op onze school

in nog wel zulk een prachtige voorstelling . . . Wij hopen nog vééééééééééééél meer van deze sterren te mogen horen ! - Alle grote bewonderaars van 2w -


3de leerjaar

De workshop van de Munt ging over 'L'Elisir d'amore', een Italiaanse opera. Het verhaal speelde zich af op het strand en ging over een jongen Nemorino die verliefd werd op de bloedmooie Adina, de vrouw van de strandbar. Maar jammer genoeg zag zij hem niet staan. Adina zou namelijk trouwen met Belcore, een sergant. Op een dag ziet Nemorino een verkoper op het strand van wonderbaarlijke medicijnen. Hij koopt bij hem een speciaal elixir, een liefdesdrankje. Nemorino gelooft dat wanneer hij het flesje opdrinkt, Adina de volgende dag verliefd wordt op hem. Er gaat een gerucht de ronde van Nemorino veel geld heeft geĂŤrfd van zijn oom, alleen weet hij het zelf nog niet. Plots zijn er erg veel meisjes geĂŻnteresseerd in hem, waardoor Adina toch wel een beetje jaloers wordt. Uiteindelijk kiest ze toch voor Nemorino. *** De kinderen leerden tijdens de workshop verschillende termen over de opera: orkest, rekwisieten, koor, ... Ze mochten zelf strandattributen meenemen en leefden zich helemaal in, in de verschillende rollen van de opera. *** In het derde leerjaar, kwam een medewerker van de munt in de klas langs. In groepjes moesten we opdrachten doen zoals: met een strandbal spelen als je groepje wordt aangeduid. We moesten een ziekte of een pijntje zeggen zoals bv buikpijn. Daarvoor moesten we een tovermiddel maken en een versje opzeggen en we moesten een toneel spelen en filmpjes zien van een toneel. Soms moesten we zingen en dansen zoals op het feest. Het was een leuke dag. Zane Lahaye (3b)


In mei was het aperitiefconcert. Alle kinderen die een instrument bespelen mochten mee spelen. De kinderen van het koor die zongen liedjes. Een van de liedjes was “verliefd”, van een “oma,”, maar er waren er nog veel meer. Je moest hiervoor wel veel oefenen. Het was heeeeeel leuk, en als het gedaan was kregen alle kinderen een bonnetje waar je dan iets mee kon gaan drinken. Finne Vanden Driessche (2a)


4de leerjaar

De muzikanten bespeelden saxofoon. Ze hadden verschillende saxofoons bij. Ze speelden muziek uit verschillende landen. Ze hebben ons trucs geleerd, alsof we leg kregen. Het was een wonder dat ze het in zo weinig tijd hebben geleerd. Jade & Elena (4b)


Vormsel, 20 mei ‘17

Vormsel,... het einde van je kindertijd, maar vooral het begin van je reis naar volwassenheid...


Eerste communie, 25 mei ‘17

Strooi om je heen, kleine bloempjes van vreugde, takjes van liefde, blaadjes van geduld,… Door aan ieder zo’n ruiker te geven wordt ook jouw leven met blijdschap gevuld,….


Via deze weg wil ik nog iedereen bedanken die meegeholpen heeft om van ons schoolfeest een

te maken: de kinderen, de leerkrachten, de leden van de ouderraad, de werkgroep schoolfeest, de sponsors, alle helpende handen & uiteraard alle bezoekers. Bedankt voor jullie hulp en komst naar ons schoolfeest!


Meer info volgt later...


e bent een geslaagd mens als je weet wat er in de boeken staat, als je hebt geleerd wat er was te leren, als je een diploma ontvangt. Je bent een geslaagd mens als je er in slaagt steeds weer open te staan, te luisteren naar wat op je toekomt, te horen wat er tussen de regels staat. Je bent een geslaagd mens als je blijft leren van de levenslessen, als je ruimte houdt voor de mens om je heen.

Je bent een geslaagd mens als je niet stilstaat, als je blijft groeien in menselijkheid. Je bent een geslaagd mens als je dichter bij jezelf, dichter bij anderen komt, als je trouw aan jezelf de weg gaat die jouw weg is. Je bent een geslaagd mens als je leeft als een warm open mens met open vragen waarvoor geen einddiploma is maar wel waardering.


Wat nemen we mee naar het

Klepjeskaft voor in de boekentas Ringmap (gewone dikte) voor in de bank Schrijfpotlood en gum voor thuis Schilderschort Turnzak Witte stevige turnpantoffels Witte sokken Donker marineblauwe short (jongens & meisjes) T-shirt met schoollogo (= aankopen in september via school) 6de klassers nemen afscheid van onze school en zetten de grote stap naar het Secundair onderwijs!

Kleuters nemen afscheid van hun kleutertijd‌. Klaar voor het 1ste leerjaar!


De Ouderraad, Wie zijn ze, wat drijft ze, wat doen ze?

Planning schooljaar ‘16 -’ 17 1/9/’16 Onthaal met koffie 16/9/’16 Strapdag 18/11/’16 Hulp bij grootouderfeest 23/11/’16 Boekenbeurs op school 28/11/’16 info avond Geen stempel voor mijn kind! Of toch? 10/12/’16 Winterwandeling 19/1/’17 school in de kijker 29/1/’17 Kindernamiddag 2/2/’17 info secundair onderwijs 16+17/2/’17 Musicalcafé 29/3/’17 Comedy@SLS

De Ouderraad is de schakel tussen ouders en school. Samen met de directie en het schoolteam willen wij meewerken aan het opvoeding– en onderwijs gebeuren op onze school. Wij maken dan ook deel uit van de schoolraad en kunnen zo denken en meewerken aan nieuwe en bestaande initiatieven binnen de school. Wij vertegenwoordigen de ouders bij de school, zijn de schakel tussen jullie en de schooldirectie en verlenen onze medewerking aan allerhande activiteiten georganiseerd door de school. Wij nemen zelf het initiatief om activiteiten te organiseren, waarvan de opbrengst steeds ten goede komt aan projecten, ten voordele van alle leerlingen. Samen bouwen we aan een leuke schoolwerking. U kunt ons terugvinden op de schoolwebsite: www.sint-lutgardis.be/Ouderraad

22/4/’17 Quiz 14/5/’17 Aperitiefconcert 24/5/’16 Ontbijt kleuters 3K 24+25/6/’17 Hulp bij schoolfeest 26 + 27 + 29/6/’17 Recepties afstuderende lln

Contact: ouderraad@sint-lutgardis.be


3de trimester Zaterdag 22 april ‘17 - QUIZ Proficiat aan de winnaars!

Zondag 14 mei ‘17 APERITIEFCONCERT Optredens van leerlingen van onze school en schoolkoor!

25 mei ’17, verwenden we onze oudste kleuters met een heerlijk ontbijt, na aan nachtje slapen op school! Tijdens het weekend van 24 & 25 juni ’17 steken we mee de handen uit de mouwen tijdens het

(k) schoolfeest

Op de proclamatie van onze oudste kleuters en de leerlingen van het 6de leerjaar schenken we een glaasje!


Directie PKa ZKc 1Ka 1Kb 1Kc 2Ka 2Kb 2Kc 3Ka 3Kb 3Kc 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 3d 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c LO MO Ondersteuning (Vlinderjuf, Zorg & ICT)

Lizzy Van den Berge Meester Jan Van Ingelgem Juf Veerle Linders Juf Wendy Hafki & Juf Nikki Daems Juf Margot Roelandts Juf Kristel Mennes & Juf Els Hollevoet Juf Mireille Molders Juf Sabina Van Pelt & Juf Heidi Alaerts Juf Chrisje Wyckmans Juf Veronique Schits Juf Joke Boussemaere Juf Sara De Mul & Juf Els Hollevoet Juf Sofie Schiltz Juf Sara Harding Juf Viviane Dieltjens & Juf Liesbeth Smet Juf Anke Mampaey Juf Ilse De Schrijver Juf Linda Diricx Juf Marleen Mennes & Juf Katrien Viskens Juf Liesje Peeters & Juf Katrien Viskens Juf Katrien Mampaey Juf Jantine Horsten Juf Tinneke Van Havere Juf Elly Van Campenhout & Juf Debbie Aerts Juf Ann Fret & meester Jan Lamberechts Juf Katleen Wachters Juf Hilde Van Mieghem Juf Hilde Van Reeth & Juf Griet Nees Juf Veerle Van der Aa Meester Wim Van Hoofstat Meester Simon Janssens Juf Marjan Verheyden, Juf Josiane Marynissen & Meester Thomas Degryse Juf Lotte Van Havere Juf Veerle Laevaert, Juf Veerle Verbist, Juf Greet Mennes, Juf Marike Callaerts, Juf Heidi Alaerts, Juf Lara Van Tongerlo, Juf Gretl Robyn, meester Dries Baeyaert & meester André Weyns


1 september ‘17 4 september ‘17 5 september ‘17 14 september ‘17 14 september ‘17 25 september ‘17 26 september ‘17 27 september ‘17 3 oktober ‘17 13 oktober ‘17 21 oktober ‘17 30 oktober ‘17 t.e.m 3 november ‘17 17 november ‘17 29 november ‘17 25 december ‘17 t.e.m. 5 januari ‘18 24 januari ‘18 3 februari ‘18 9 februari ‘18 12 februari ‘18 t.e.m. 16 februari ‘18 8 & 9 maart ‘18 17 & 18 maart ‘18 20 maart ‘18 t.e.m. 23 maart ‘18 26 maart ‘18 t.e.m. 30 maart ‘18 2 april ‘18 t.e.m. 13 april ‘18 30 april ‘18 1 mei ‘ ‘18 5 mei ‘18 8 mei ‘18 10 mei ‘18 11 mei ‘18 12 mei ‘18 21 mei ‘18 2 & 3 juni ‘18 6 juni ‘18 t.e.m 8 juni ‘18 13 juni ‘18 28 juni ‘18 29 juni ‘18

start nieuwe schooljaar - onthaal met koffie infoavond LS - HS: 19.00 uur PS: 20.00 uur infoavond KS - HS: 19.00 uur PS: 20.00 uur misviering start schooljaar verwelkoming nieuwe OR-leden schoolfotograaf PS schoolfotograaf HS stratenloop vormingsavond rond “gamen” facultatieve verlofdag: vrijaf opening nieuwe school Heidestraat herfstvakantie grootouderfeest KS pedagogische studiedag : vrijaf kerstvakantie pedagogische studiedag : vrijaf vlaaienslag carnaval op school krokusvakantie Musical (5e leerjaar) schoolrestaurant zeeklassen (3e leerjaar) bosklassen (6e leerjaar) paasvakantie facultatieve verlofdag: vrijaf dag van de arbeid: vrijaf vormsel kleuters blijven op school slapen PS + HS (3K) Ons Heer Hemelvaart : vrijaf brugdag: vrij 1ste communie Pinkstermaandag : vrijaf schoolfeest boerderijklasse (1ste leerjaar) pedagogische studiedag : vrijaf picknick + receptie 6e leerjaar de vakantie begint om 12.05u


Vrijwilligers worden niet betaald, niet omdat ze waardeloos zijn, maar omdat ze onbetaalbaar zijn! Bedankt dat we weer een heel schooljaar op jullie hulp konden rekenen!


Lichtpuntjes... Soms zijn ze groot

soms zijn ze KLEIN Je hoeft ze niet te zoeken

je kunt ze ook

ZIJN


Nieuwsdienst: “SLS, een school met vaart” Uitgegeven door de ouderraad.

In onze school wordt getracht het totale kind centraal te stellen met ontplooiing van HOOFD - HART - HANDEN een hele opdracht waar we samen vol enthousiasme aan werken.

Met dank aan de reporters, ouders, vrijwilligers, leerkrachten, juffen van het secretariaat & directrice voor hun medewerking, enthousiasme & inzet! *** Voor meer foto’s bezoek onze website. *** Schoolkrantje ook on-line te lezen via de website: www.sint-lutgardis.be rubriekje ouderraad/link schoolkrantje _______________________________________________________

Sint - Lutgardisschool Peperstraat 15-17 / Heidestraat 81 2627 Schelle 03/887.42.06

Profile for Dries Baeyaert

2017 juni  

2017 juni  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded