Page 1

SEPTEMBER 2015

NUMMER 3

Het magazine van DrieGasthuizenGroep Extra Services

Welkom op Open Dag Sint Petersgasthuis 17 oktober

1


De juiste sfeer, compleet verzorgd.

HappyNurse Arnhem | 088 -

HappyNurse Arnhem | 088 - 07 0

e j s l A Als je

Met aandacht voor de aanwezige interieurelementen vertaalt Boerma uw woonwensen naar uw eigen, unieke woonomgeving. Van A tot Z

e b i x l e e l b f i flieetxflxexibibe

HappyNurse Hardenberg | 06 - 13 48 31 68 | hardenberg@happynurse.nl

wordt alles geregeld, zonder dat u er omkijken naar heeft. Onze interieurprofessionals adviseren u graag!

Als je

l e b i flex xibel

Boerma neemt alles uit handen als het gaat om woon- en projectinrichting.

U bent van harte welkom in onze winkel aan de Geitenkamp 1-5 in Arnhem. Gratis parkeren. Of bel voor meer informatie: 026-44 24 910.

e n l f t e ni enoegvvinin g g e o n e g

s acature v e l e u : Act .rnels/aorpn tu e s a r c u a n v y e lp m uaep Acth l/arnhe n . e s r u HappyNurse Arnhem Arnhem | 088|- 07088 00 202- |07 arnhem@happynurse.nl HappyNurse 00 202 | arnhem@happynurse.nl happyn

e l f t nie . t d n i v g e o gen

Als je

res op: u t a c a v Actuele nl/hardenberg urse. happyn

l e b i fAllesx je el

l e b i x fle b i x e l niet f vindt. g e o n ge

n

l e b i x e l f t e i •

Goed bijverdienen

• Goed bijverdienen • Brede ervaring opdoen Goed bijverdienen • Extra diensten naast Brede ervaring opdoen je vaste baan Extra diensten naast • In verschillende zorg- je vaste baan instellingen werken? In verschillende zorg- • Werken wanneer instellingen werken? het jou uitkomt Werken wanneer

het jou uitkomt Stuur je sollicitatie en CV naar arnhem@happynurse.nl Stuur je sollicitatie en CV naar

Goed bijverdienen Brede ervaring opdoen Extra diensten naast je vaste baan • In verschillende zorg- instellingen werken? s op: reerken wanneer u t • W a c a v Actuele e.nl/het jou uitkomt arnhem rs

Stuur je sollicitatie en CV naar hardenberg@happynurse.nl

• • • •

• • •

u happyn

boerma-arnhem.nl

arnhem@happynurse.nl

.


Inhoudsopgave

4 9 13 14

Welkom in Sint Petersgasthuis aan de Rijnstraat Extra Services “Wij maken mensen leven makkelijk” Ik wordt blij als ik de glinstering in de ogen zie Fijn wonen in Watergaerde

Colofon Lekker Makkelijk is het magazine van DrieGasthuizenGroep Extra Services en wordt in een oplage van 55.000 exemplaren huis-aan-huis verspreid onder inwoners van de gemeente Arnhem. Lekker Makkelijk is een uitgave van Romeo Delta.

Voorwoord Innovatie met respect voor het verleden Ik ben er buitengewoon trots op dat de nieuwe Servicewinkel van DrieGasthuizenGroep in het historische Sint Petersgasthuis aan de Rijnstraat op 17 oktober open gaat voor het publiek. Hiermee hebben wij een eigentijdse en klantvriendelijke locatie gecreëerd waar mensen met al hun vragen over wonen en zorg voor ouderen terecht kunnen. Na een grondige verbouwing is het 14e eeuwse gebouw in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht en vormt het weer een echte publiekstrekker in de Arnhemse binnenstad. De renovatie staat in onze traditie van werken aan de toekomst, met respect voor het verleden. Wij zijn ons bewust van onze roots – waar komen we vandaan – en zijn gefocust op innovatie in dienstverlening aan senioren. Waar het kan, doen we dat met ondersteuning van slimme techniek. Maar de zorgzame handen van onze medewerkers zijn en blijven het allerbelangrijkste, in dienst van het welzijn en zelfstandigheid van onze cliënten. Afgelopen half jaar is DrieGasthuizenGroep herhaaldelijk in het nieuws geweest met de woonzorgstudio’s (een nieuwe woonvorm voor 55+-ers), een landelijk ondersteunde proef met zorgvernieuwing (Cliënt als opdrachtgever en Familiezorg), samenwerking met andere woonzorgorganisaties en met tal van andere onderwerpen. Wij bruisen van de ideeën om het onze cliënten nóg aangenamer te maken. In deze Lekker Makkelijk leest u, behalve over onze nieuwe Servicewinkel, meer over de diensten van Extra Services van DrieGasthuizenGroep en de thuiszorgorganisatie Thuiszorg Groot Gelre. Ik wens u veel leesplezier en hoop u 17 oktober in Sint Petersgasthuis te ontmoeten.

Angela Jansen Directeur-bestuurder DrieGasthuizenGroep

Redactie Lekker Makkelijk Coördinatie en eindredactie: Afdeling Communicatie en Extra Services DrieGasthuizenGroep. Fotografie: David Jagersma, archief DrieGasthuizenGroep. Productie: www.romeodelta.nl Vormgeving: Chris Nijhof Coördinatie: Daniël Schmitz

DrieGasthuizenGroep Extra Services Postbus 2023 6802 CA Arnhem communicatie@driegasthuizengroep.nl www.driegasthuizengroep.nl www.wonenmetzorginarnhem.nl Inzet coverfoto: Sint Petersgasthuis

3


17 OKTOBER: OPEN HUIS OP DE DAG VAN DE ARNHEMSE GESCHIEDENIS

Welkom in Sint Petersgasthu Op zaterdag 17 oktober kan het publiek vanaf 11.00 uur een kijkje komen nemen in het volledig gerenoveerde Sint Petersgasthuis. In het rijksmonument aan de Rijnstraat 71, waar begin 15e eeuw een armenhuis en hospitaal was gevestigd, zit nu de nieuwe Servicewinkel van DrieGasthuizenGroep. Hier kunnen mensen terecht met alle vragen op het gebied van wonen met zorg voor senioren. Ook kunnen er allerlei convenience- en voedingsartikelen worden gekocht. Maar er valt meer te zien. In de servicewinkel – de voormalige kapel van Sint Petersgasthuis – is een permanente tentoonstelling ingericht over de ontwikkeling van de zorg in Nederland en in Arnhem, vanaf de 13e eeuw tot nu. Rondleidingen Op 17 oktober worden van 12.00 tot 16.00 uur elk uur rondleidingen door het gehele gebouw gegeven door vrijwilligers van de Historische Kelders Arnhem. DrieGasthuizenGroep heeft veel tijd en middelen geïnvesteerd om het zeshonderd jaar oude gebouw in zijn oorspronkelijke staat en glorie terug te brengen. Het is een prachtige publiekstrekker voor de Arnhemse binnenstad geworden. Na 17 oktober maakt Sint Petersgasthuis op elke vrijdag- en zaterdagmiddag deel uit van de Historische Kelderroute en worden rondleidingen gegeven door het gehele gebouw. De Servicewinkel is altijd toegankelijk voor publiek. Vernieuwend DrieGasthuizenGroep is een gastvrije en vernieuwende organisatie voor wonen, zorg, verpleging en services in Arnhem. Zij is gericht op het vergroten van het welzijn en behoud van zelfstandigheid van senioren, thuis en in de woonzorglocaties. Zorgzaam en gastvrij sinds 1246 DrieGasthuizenGroep, zoals we haar nu kennen, is het resultaat van een lange ontwikkeling. Zij heeft haar wortels in de drie gasthuizen van Arnhem, te weten Sint Catharina-, Sint Anthonie- en Sint Petersgasthuis. Deze huizen werden in de 13e, 14e en 15e eeuw gesticht. In de middeleeuwen was het vooral de katholieke kerk die de ouderen- en armenzorg op zich nam en de gasthuizen bestierden. De gasthuizen voedden en verzorgden niet alleen hun bewoners; ze deelden ook geld en eten uit in de stad zelf. Ook konden mensen, die door een ziekte (tijdelijk) niet meer konden werken, eenmalig of voor een bepaalde periode, geld en eten krijgen. In de 18e eeuw veranderden de motieven voor zorg en liefdadigheid. Het is dan vooral een teken van status. In 1633 waren er 34 Arnhemse families die aan armen en ouderen doneerden (=preuves); in 1756 zijn het er al 160. ‘Moderne tijd’ Begin van de 19e eeuw neemt een burgerlijk bestuur van vier welgestelde burgers het roer in de gasthuizen over. Van deze vier zijn er drie protestants (Nederlands Hervormd) en één katholiek, een weerspiegeling van de Arnhemse kerkelijke gezindten in die tijd. Het stadsbestuur heeft inmiddels ook een grotere verantwoordelijkheid voor de armenzorg gekregen. 4


OPEN HUIS

is aan de Rijnstraat Van ‘opbergen’ naar meer eigen regie In de vijftiger jaren van de 20e eeuw ligt de nadruk in de ouderenzorg op ‘opbergen van de bejaarden’. Er is een grote woningnood en ouderen moeten plaatsmaken voor jonge gezinnen. In tien jaar tijd werden 50.000 plaatsen in bejaardentehuizen uit de grond gestampt. Toch is dat niet wat de meeste ouderen van toen willen. Rond 1970 komt de nadruk weer op het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van ouderen te liggen. Dat had voor een groot deel weer een economische reden: bezuinigingen als gevolg van de oliecrisis. Maar ook werd het recht op autonomie van ouderen maatschappelijk steeds belangrijker gevonden. Speerpunten van wonen met zorg in de 21e eeuw Anno 2015 blijven ouderen zo lang mogelijk thuis wonen en is het Nederlandse zorgstelsel daar ook op ingericht. Ouderen blijven langer vitaal en zelfstandig dan vroeger. Ze laten zich niet meer betuttelen, maar nemen het heft in eigen hand. Woonzorgorganisaties, zoals DrieGasthuizenGroep, stimuleren en faciliteren dat. In plaats van dat zij bepalen welke zorg de beste is voor de ouderen, laten zij de regie zoveel mogelijk bij de cliënten zelf. Het welzijn van senioren en een harmonieuze samenwerking met mantelzorgers zijn belangrijke speerpunten in het woonzorgbeleid van de 21e eeuw. De discussie over ouderenbeleid en seniorenhuisvesting staat inmiddels hoog op de landelijke politieke agenda. En zal dat ook blijven. 5


Seniorweb Arnhem Seniorweb Arnhem, start onder de naam Medi@trefpunt Geitenkamp, dit najaar weer met een serie computercursussen/ workshops speciaal voor ouderen in ons leslokaal Bonte Wetering 89 in Arnhem.

CV-KETEL CV-KETEL

ONDERHOUD & SERVICE

ZONNEPANELEN

ISOLATIE

VENTILATIE

De volgende cursussen staan op het programma: Basiscursus Windows 7, 8.1 en Windows 10, internet en e-mail, fotobewerking met het gratis programma Picasa. De workshops die wij aanbieden zijn: Office Word/Excel, mappen en bestanden maken, gratis telefoneren via internet met Skype, werken met de IPad en tablet. Cursussen en workshops bestaan uit 5 tot 10 lessen van 2 uur en kosten € 5, = per les, exclusief lesmateriaal van ± € 20, = Vanaf nu kunt u zich aanmelden bij onze coördinatrice, Mevr. G. van Toor Tel. 026 361 05 87 E-mail: gerrievtoor@planet.nl

ontwerpen voor de zorg, Huis en Haard te Arnhem

Wanneer er een groep van 6 tot 8 personen gevormd kan worden, die over een laptop, tablet of IPad beschikt en een geschikte ruimte heeft, kunnen wij daar de cursussen/workshops verzorgen. Neem hiervoor contact op met onze voorzitter J. Jongenelen - Tel. 026 379 33 18 - E-mail: janjongenelen@live.nl

Zorgeloos en voordelig warmtecomfort met Kemkens.

tel. 088 50 50 300 www.kemkens.nl

GILDE ARNHEM STADSWANDELINGEN www.wandeleninarnhem.nl

HET HOOGTEPUNT VAN EEN DAGJE ARNHEM KIES UIT ONZE WANDELINGEN: DE HISTORISCHE KELDERS BURGEMEESTERSWIJK DE ZEVEN STRAATJES SPIJKERKWARTIER TRANSVAALBUURT SLAG OM ARNHEM GEITENKAMP JUGENDSTIL KLARENDAL MOSCOWA RIJNBOOG CENTRUM SINGELS


Mentaal vitale medewerkers leveren betere zorg Voorbeelden van hulpvragen “Soms is de werkdruk me echt veel te veel. Ik zeg overal ja tegen, maar zorg niet goed voor mezelf.” • “Ik ben vrij direct als persoon, dit zorgt soms voor lastige situaties en conflicten. Ik wil dit veranderen maar ik weet niet hoe.” • “Mijn man en ik maken vrijwel dagelijks ruzie, ik weet niet meer hoe we onze problemen moeten oplossen. Voor mijn gevoel heb ik alles al geprobeerd.” • “Ik heb de laatste tijd zo weinig energie, ik voel me uitgeblust, hier wil ik wat aan doen.”

Een medewerker die lekker in z’n vel zit, zit ‘lekker in z’n werk’ en levert meer op voor het bedrijf. Steeds meer organisaties onderschrijven dat aandacht voor mensen een onmisbare factor is voor zakelijk succes. MentaVitalis is dé specialist in externe counselingservices en biedt professionele begeleiding die onafhankelijk en vertrouwelijk is. Telefonisch, online en face to face. Via de MentaVitalis ContactCard kan iedere medewerker, indien daar behoefte aan is, zijn of haar verhaal kwijt aan een professionele counselor. 24 uur per dag, zeven dagen in de week. En mocht dat gewenst zijn, is persoonlijke begeleiding binnen een week geregeld. Een unieke dienstverlening in Nederland, met als doel: het creëren van mentaal vitale werknemers en het voorkomen van verzuim. DGG maakt al tien jaar gebruik van de

hebben we een zodanige werksfeer dat er

dienstverlening van MentaVitalis en is

open gepraat wordt over de beschikbaar-

daar zeer over te spreken. ‘We hebben

heid van hulp, als iemand daaraan

elk jaar een evaluatiegesprek’, vertelt

behoefte heeft. Leidinggevenden raden

Ada Stronks, Hoofd P&O van DGG.

medewerkers aan zich tot MentaVitalis te

‘Telkens verlengen wij ons contract, omdat

wenden bij een probleem. Dat zij op hun

we blij zijn met hun dienstverlening.

beurt de gesprekken met een counselor of

Zowel preventief als curatief zorgt

psycholoog hoog waarderen komt onder

MentaVitalis voor ondersteuning van onze

meer tot uitdrukking in het gemiddelde

medewerkers, als ze die nodig hebben.’

rapportcijfer: een 8,3. Wat iedereen, tot

De medewerkers van DGG, in totaal zo’n

slot, ook erg fijn vindt is dat de face to face

500, varen er wel bij. Stronks: ‘Even wat

gesprekken al binnen een week worden

statistieken: de verhouding tussen

geregeld en in de buurt plaatsvinden zodat

werkgerelateerde problemen en die in

er niet eerst een eind voor hoeft te worden

de privésfeer is ongeveer 35 : 65. Het

gereisd.’

afgelopen jaar zijn bij ons 48 medewerkers

Kortom DGG is overtuigd van de meer-

een gesprek aangegaan, waarvan er

waarde van de kracht van aandacht.

uiteindelijk 11 verzuimd hebben. Wij zijn

‘Behalve deze aantrekkelijke arbeids-

ervan overtuigd dat dit aantal hoger had

voorwaarde’, concludeert Stronks, ‘zijn

gelegen zonder de hulp van MentaVitalis.’

wij er – heel economisch – nog steeds

Een keihard bewijs is er niet, maar

zeker van dat de dienstverlening van

onderzoek heeft uitgewezen dat profes-

MentaVitalis meer oplevert dan kost …’

sionele ondersteuning weldegelijk helpt bij het voorkomen van uitval door spanning.

Hoog gewaardeerd ‘De werkdruk in onze sector is hoog’, legt

10-jarige samenwerking

Ada Stronks uit. ‘Er is veel veranderd ten opzichte van vroeger, werk is complexer geworden. Hoewel het voor velen tegenwoordig juist leuker is, vraagt het werk meer van onze medewerkers. Gelukkig

tel. 088 2244600 • www.mentavitalis.nl 7


Adv. 94x67 mm 21-11-2014 09:56 Pagina 1

HURENKAMP ARCHITECTEN & ADVISEURS FELICITEERT DE DRIEGASTHUIZENGROEP MET DE NIEUWE HUISVESTING!

VERHUIZERS SINDS 1844!

Uitgegroeid tot één van de oudste en meest gerenommeerde PARTICULIERE & BEDRIJFSVERHUIZINGEN verhuisbedrijven van Nederland! Bezoekadres: Innovatieweg 36, 7007 CD Doetinchem Terborg: T - 0315 - 323928 Doetinchem: T - 0314 - 342024 Lichtenvoorde: T - 0544 - 373030 (Aloys Roemaat Verhuizingen) BIJ Internet: www.vandamverhuizingen.nl

www.hurenkamp.nl

• • • • • •

VERHUIZINGEN EMIGRATIE OPSLAG VAN INBOEDELS OPSLAG CONTAINER TERMINAL ARCHIEFBEHEER & OPSLAG DOE-HET-ZELF VERHUISWINKEL

KONINKLIJKE BESCHIKKING H O F L E V E R A N C I E R

BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING H O F L E V E R A N C I E R

W2 Wonen BV Ratio 14 6921 RW DUIVEN 026-3201222 www.w2wonen.nl info@w2wonen.nl

W2 Wonen BV Ratio 14 6921 RW DUIVEN 026-3201222 www.w2wonen.nl info@w2wonen.nl

Een andere benadering van inrichten in de zorg.

Een andere benadering van inrichten in de zorg.

Autobelettering - Bewegwijzering - Full Colour prints - Gevelreclame - Ontwerp - Projectborden

T +31(0)26 325 97 06 • info@bordbusters.nl • www.bordbusters.nl • VCA** • ISO 9001/2008

Infozorg heeft met veel plezier DGG mogen helpen met het optimaliseren van de kwaliteit van de zorg! Infozorg B.V. St. Bernulphusstraat 13c 6861 GS Oosterbeek

KEUKENS SPECIAAL VOOR DE ZORG Bribus biedt diverse maatwerkkeukens voor de zorg: van ergonomisch vormgegeven Ergoline keukens – speciaal ontwikkeld voor mensen met een lichamelijke beperking – tot pantry’s en speciale keukens voor woongroepen. Deze keukens leveren we op maat, voorzien van speciale apparatuur die zeer eenvoudig te bedienen én te beveiligen is.

www.bribus.nl


EXTRA SERVICES

‘Wat er ook verandert,

wij helpen mensen met een zorgeloos en zelfstandig leven.’ Gemak dient de mens. Vanuit die gedachte neemt Extra Services van DrieGasthuizenGroep graag huishoudelijke taken uit handen. ‘Met Extra Services proberen wij mensen van alle gemakken te voorzien.’ Aan het woord Maikel Stolte, manager Extra Services. ‘Mensen blijven steeds langer thuis wonen, maar ondertussen wordt de ondersteuning vanuit de overheid juist minder. Wat er ook verandert, wij helpen mensen met een zorgeloos en zelfstandig leven. Dit doen we bij de mensen thuis of bij de appartementencomplexen en woonzorgcentra van DrieGasthuizenGroep. In het afgelopen jaar zijn wij druk bezig geweest met het ontwikkelen van diensten, waarmee wij de mensen het leven wat makkelijker willen maken.’

Ontzorgen ‘Een van onze diensten is de maaltijdservice. Het principe is simpel: mensen stellen via de website op een eenvoudige wijze naar eigen smaak en behoefte een eigen maaltijd samen. De maaltijden worden vers bereid, direct luchtdicht verpakt en bij de mensen thuisbezorgd. Hiervoor hoeven de mensen geen voorrijkosten te betalen, ook al bestellen zij alleen een kopje soep. Op deze manier ontzorgen we de mensen voor wie het misschien lastiger is om zelf een maaltijd te koken. Of misschien steeds minder tijd of zin hebben om zelf te koken.’

‘Mensen zijn steeds meer gesteld op gemak’

9


BEWAARDER VAN DE AKTEN EN OVERIGE CLIテ起TGEGEVENS VAN MR. R.E. NAGTZAAM DE LA REIJSTRAAT 14, 6814 AE ARNHEM 026 333 50 48 INFO@026NOTARIAAT.NL WIJ ZIJN U GRAAG VAN DIENST VOOR O.A.: - TESTAMENTEN - NOTARIテ記E VOLMACHTEN - LEVENSTESTAMENTEN - ADVIEZEN

www.burghouwt.nl Arnhem

Arnhem-Duco

Den Bosch

Drachten

026 368 42 42

026 368 42 30

073 648 88 10

0512 539 748

Echt

Elst

Etten-Leur

Wageningen

0475 410 210

0481 350 010

076 587 94 60

0317 411 002

WIJ KOMEN OOK AAN HUIS ZONDER EXTRA KOSTEN WWW.026NOTARIAAT.NL

Professional in technische dienstverlening voor al uw gebouwgebonden technische installaties. Partner van de DrieGasthuizenGroep

Vijverlaan 9 6602 CX Wijchen

Onze droom? Langer thuis kunnen blijven wonen. Bij Giesbers snappen we dat je onafhankelijk wilt zijn, ook als je ouder wordt. Bijvoorbeeld in een levensloopbestendige woning met extra hulp wanneer dat nodig is. Lees meer over onze projecten in seniorenhuisvesting op www.giesberswトウchen.nl. Wat is uw droom?

Ruimte creテォren, dromen realiseren

T: 024-648 82 22 www.romijnders.nl


EXTRA SERVICES

‘Wat er ook verandert, wij helpen mensen met een zorgeloos en zelfstandig leven.’ Fris en gestreken Naast de maaltijdservice kunnen mensen ook bij Extra Services terecht voor diensten als de was- en strijkservice, schoonmaakservice en de klusservice. Maikel Stolte: ‘Wij merkten dat hier behoefte aan was. Mensen zijn steeds meer gesteld op gemak. Daarnaast wordt de groep ouderen die dit niet meer zelf kan steeds groter. Dan halen wij de was op dinsdag bij de mensen op, en leveren we het de volgende dag weer fris en gestreken thuis af.’ ‘Hetzelfde geldt voor schoonmaken. Veel mensen vinden poetsen een hele vervelende klus. Of misschien zijn zij hier niet meer toe in staat. Onze ervaren schoonmaaksters bieden dan uitkomst. Zij komen bij de mensen langs en zorgen voor een schone woning. Maar ook voor huishoudelijke klusjes komen we bij de mensen langs, zo hebben we gisteren nog iemand geholpen met het in elkaar zetten van een kast.’ Logeren met zorg Maar het blijft niet alleen bij diensten aan huis. Het aanbieden van een logeerfunctie hoort ook bij service verlenen, vindt Maikel Stolte: ‘Wij zijn graag

zorgzaam en gastvrij. Mensen kunnen bij ons blijven logeren. Soms zie je dat mensen even willen aansterken na een ziekenhuis opname. Zij kunnen dan bij een aantal van onze woonzorgcentra terecht voor een overnachting van een dag tot enkele weken.’ ‘Eigenlijk moet je het zien als de privacy van een hotel, met de zorg van DrieGasthuizenGroep. Voor degene die intensieve zorg nodig hebben bieden wij op Woonzorgcentrum Heijendaal intensieve zorg aan. Met de logeerfunctie krijgen mensen de gelegenheid weer even op adem te komen of aan hun herstel te werken. Familieleden en mantelzorgers worden op die manier even ontlast van hun dagelijkse zorg.’ Een tijdelijke logeerkamer in een veilige woonomgeving kan in veel situaties een goede oplossing zijn. Na een operatie, als er nog nabije zorg nodig is. Maar een andere reden dan ziekte is ook denkbaar. Bij ons hebben mensen gelegenheid om even op adem te komen om aan het herstel te werken, terwijl familieleden of mantelzorgers worden ontlast van hun dagelijkse zorg.

11


Zorg op maat voor bewoners, Advies op maat van ons!

De integrale aanpak van

TRAJECT Adviseurs & Managers www.TRAJECT.com

Gefeliciteerd! met de renovatie en heropening van het prachtige Sint Petersgasthuis.

www.nederrijnschoonmaak.nl

‘Kan niet’ bestaat niet www.lopital.nl

Bel of mail ons gerust voor meer info of een vrijblijvende afspraak.

LEEMANSWEG 97, 6827 BX ARNHEM

Lopital Nederland B.V. Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Tel +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

TEL: 0263615228 www.verhoevenschilders.nl MEESTERLIJCK SINDS 1 8 4 6


THUISZORG GROOT GELRE

‘Ik word zo blij als ik die glinstering in de ogen weer zie’ Als verpleegkundig specialist bij Thuiszorg Groot Gelre komen Evelien Jansen en Alisha Wieland bij ouderen op huisbezoek. Het mooiste beroep wat er is, zo vinden zij. ‘Als je iemand somber aantreft en hij of zij weer lacht als je weg gaat; daar word ik heel blij van’. Een verpleegkundig specialist kennen de meeste mensen van ziekenhuizen, maar in de thuiszorg is deze functie steeds meer in opkomst. Alisha en Evelien zijn verpleegkundig specialist en bezoeken ouderen in hun thuissituatie voor diagnostiek en behandeling. Dit gebeurt vaak op verzoek van een wijkverpleegkundige of huisarts. ‘Cliënten vinden dat erg prettig: zij worden vaak overbehandeld door veel verschillende disciplines, wat maakt dat het netwerk versnippert. Wij leggen de verbinding tussen verschillende disciplines. Zo heeft de cliënt een gezicht die het hele plaatje compleet maakt en hoeft hij maar een keer haar verhaal te houden.’ Beide talen Met een achtergrond als wijkverpleegkundige en opgeleid tot verpleegkundig specialist door een huisarts en specialist ouderengeneeskunde, weten ze beide talen te spreken. Alisha: ‘We kunnen met de dokter meepraten maar proberen vanuit ons hart met de zorg mee te denken; wat zou de cliënt het liefst willen? Van daaruit maken we een plan om iemand zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen en crisisopnames te voorkomen. Doordat we dicht bij de cliënt staan en kijken naar verpleegkundig en medisch beleid, kom je er achter wat er speelt in iemands leven. Wat mist de cliënt? Wat vind ze belangrijk? Je hebt soms moeilijke gesprekken, maar onze ervaring is dat als je open en eerlijk bent je overal over kan praten.’

‘Hoe heeft u elkaar ontmoet?’ Maar ook de familie en naasten van de cliënt zijn erg belangrijk. Evelien: ‘Ik benader de cliënt als mens, en niet al patiënt, en vraag naar wensen en behoeftes. Ik vraag altijd aan de cliënt: hoe heeft u elkaar ontmoet? Hoe bent u verliefd geworden en wat deed u toen samen? Dan zie je weer zo’n glinstering in hun ogen en daar wordt ik zo blij van. Als je het ziektebeeld begrijpt en weet wat er mogelijk is, rekening houdt met de zorgkant, dan kun je hele mooie oplossingen bedenken.’ Mooie oplossing En een oplossing kan soms heel simpel zijn. Evelien: ‘Ik kwam laatst bij een mevrouw die heel eenzaam was en er niet meer op uit ging om contact te maken. Toevallig kende ik een buurvrouw van een paar huizen verderop, die juist heel sociaal en betrokken is. Ik heb ze in contact gebracht en uiteindelijk zijn ze samen wat gaan eten. De mevrouw ging beter eten, had een betere voedingstoestand, kwam aan in gewicht, ging de deur weer uit en raakte minder in een sociaal isolement. De huisarts had haar waarschijnlijk naar de diëtiste of de dagbehandeling gestuurd, maar eigenlijk was het zo makkelijk opgelost.’ Eigen regie Alisha: ‘Ik haal er kracht uit als mensen het weer helemaal zelf kunnen doen. Ook al kunnen ze het soms niet helemaal zelf, het doel is dat ze het gevoel hebben dat ze in hun kracht staan. Dat ze weer gevoel van controle hebben, ondanks dat ze misschien hulpbehoevend zijn. Dan zie je bij mensen een soort trots dat ze hun eigen regie weer terug hebben.’ 13


WOONGENOT EN LUXE

Fijn wonen in apparteme Verdeeld over zes verscheidene locaties in Arnhem liggen mooie en eigentijdse appartementencomplexen van DrieGasthuizenGroep. Door alle voorzieningen kunt u er vrij en zelfstandig wonen. Als uw leeftijd of gezondheidstoestand het noodzakelijk maken, kunt u gebruik maken van de zorg en diensten van DrieGasthuizenGroep, Thuiszorg Groot Gelre en Extra Services. In deze uitgave van Lekker Makkelijk maakt u kennis met zorgvriedelijk appartementencomplex Watergaerde.

DrieGasthuizenGroep en KuiperArnhem Bouw en Ontwikkeling Werken samen aan de huisvesting voor de toekomst.

Tel. 026 443 02 43 | www.kuiperarnhem.nl


WOONGENOT EN LUXE VOOR SENIOREN VAN 55 JAAR

ntencomplex Watergaerde Watergaerde ligt in de fraaie Arnhemse wijk Monnikenhuizen aan de Monnikensteeg. In dit luxe appartementencomplex wonen mensen van 55 jaar en ouder. Wonen aan de Monnikensteeg is wonen tussen het groen met stedelijke voorzieningen binnen handbereik. Winkels en medische voorzieningen vindt u op loopafstand. Met het openbaar vervoer bent u zo in het centrum van Arnhem. De riante appartementen zijn van alle comfort voorzien. U woont dus zoals u altijd gewend was, maar dan met extra voorzieningen die het mogelijk maken dat u zo lang mogelijk zelfstandig blijft. En heeft u, naarmate u ouder wordt, meer zorg nodig? Dan kunt u dat eenvoudig en snel regelen bij de nabijgelegen zorgpost van DrieGasthuizenGroep. Zelfstandig Op het terrein staan twee appartementencomplexen van in totaal vijf gebouwen. In het eerste complex bevinden zich 71 ruime appartementen met drie of vier slaapkamers. Er is een ruime badkamer met toilet en wastafel. Een tweede toilet bevindt zich op de gang. Er zijn ap-

Informatie

Bel voor meer informatie of een kennismakingsafspraak met het KlantContactCentrum van DrieGasthuizenGroep: 026 3549415. Een afspraak kunt u ook maken op: www.wonenmetzorginarnhem.nl Bekijk het promotiefilmpje op: http://www.driegasthuizengroep.nl/wonen/ zorgvriendelijke-appartementen/watergaerde. html Appartementencomplex Watergaerde Monnikensteeg 1-1 t/m 1-71 en Monnikensteeg 3-1 t/m 21-4, 6823 AA Arnhem

partementen met een open en een half open keuken. U beschikt over een inpandige berging en een balkon of loggia. In uw appartement woont u geheel zelfstandig, maar andere mensen zijn nooit ver weg. Samen met uw medebewoners kunt u gebruikmaken van de gemeenschappelijke ruimte. U kunt er uw verjaardag vieren of zelf activiteiten organiseren. Luxe In een tweede complex zitten 38 luxe en hoogwaardig afgewerkte appartementen. Ieder appartement is toekomstbestendig en doordacht gebouwd en voorzien van personenalarmering. Dat zorgt ervoor dat u comfortabel en zorgeloos kunt blijven wonen. U beschikt over een royale woonkamer met grote ramen en een open keuken. Verder zijn er twee slaapkamers en een doordacht ontworpen badkamer met wastafel, douche en toilet. In de gang is een tweede toilet. Er is ook een ruime berging met aansluiting voor een wasmachine en droger. Alle appartementen hebben een royaal balkon of terras. In de kelder hebt u een flinke berging. De tuin rondom het complex nodigt uit tot wandelen, zitten en genieten. De entreehal is afgesloten voor ongewenst bezoek. Op het scherm in uw woning ziet u wie er bij u aanbelt. Met een druk op de knop kunt u uw visite binnenlaten. Een prettig idee dat niet iedereen zomaar binnenloopt.

“Onze kleinkinderen komen heel graag logeren. Daar is ook ruimte voor en in Arnhem is altijd wel iets te beleven.� 15


Zorgeloos wonen van Reinbouw is leefbaar, duurzaam en betaalbaar wonen. Voor iedereen die graag zelfstandig wil blijven wonen, maar wil anticiperen op een mogelijke toekomstige zorgwens.

T (0313) 49 19 49 | www.reinbouw.nl

Op zoek naar innovatie en structuur binnen uw ICT & Telecom? Kremer ontzorgt u graag!

Bekijk onze oplossingen op

Kremer Kremer.nl ICT & Telecom

Kremer ICT & Telecom

Tel: +31 (0) 314 675050| Ulenpasweg 2b | 7041 GB | 's-Heerenberg

Magazine 'Lekker Makkelijk' nr.3 - DrieGasthuizenGroep  

In deze Lekker Makkelijk leest u, behalve over onze nieuwe Servicewinkel, meer over de diensten van Extra Services van DrieGasthuizenGroep e...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you