Page 1

specijalno decenijsko izdanje - Broj 1, godina X

FASHION STAR Subota 13. april 2013.

Besplatan primerak

Tamara Živadinović

Ana Mitrović

Zlatko Ostojić

“Neočekivano, dugogodišnje prijateljstvo”

“Pravi prijatelji”

“Hvala ti što postojiš”

Strana 6

Strana 6

Strana 6

PROŠLA JE CELA DECENIJA od kada usrećujemo žene

Marko&Marko

TEMA A DAN

“Uvek posmatram Markove ruke, koje brzinom šišaju i prave nove frizure. Talentovan je i uživa u poslu. Takođe i mali Marko, izuzetna ličnost, obožava svoj posao... Kao tim, fantastično sebi kreiraju put... Pozdravljam M2, i želim sve naj, naj u daljem radu, jer, oni su najbolji...” Vera Šarac-Protić

Jutarnja 8°C Najviša dnevna

21°C

Pretežno sunčano i suvo, popodne moguće naoblačenje sa lokalnim razvojem oblačnosti.


10godina već

ili skoro

3653

dananačin svakodnevno da LEPE

tražimo

budete

i uvek i najbitnije

srećne&

ZADOVOLJNE

ne bismo

uspeli bez

vas. HVALA Baš

zato

na poverenju 2


3


DA DALILITREBA TREBAIMATI IMATICILJ CILJI ITEŽ TE DA DALILISNOVI SNOVIMOGU MOGUPOSTATI POSTATIJ DA DALILIMAŠTA MAŠTAMOŽE MOŽESVAŠTA? SVAŠTA

SS

igurna igurna sam da sam znate da znate ko je ko "Marko je "Marko frizer", frizer", naš poznati naš poznati i veoma i veoma uspešni uspešni ženski ženski frizerfrizer u Čačku. u Čačku. NekoNeko ko ima, ko rekla ima, rekla bih, "Dar bih, "Dar od Boga", od Boga", izuzetan izuzetan talenat talenat i osećaj i osećaj za umetnost. za umetnost. ImalaImala sam priliku sam priliku da da čujemčujem komentare komentare drugih drugih devojaka devojaka i ženai žena da Marko da Marko ima ima "zlatne "zlatne ruke".ruke". NekoNeko ko je ko veoma je veoma mlad mlad uplovio uplovio u biznis. u biznis. Prativši Prativši njegovu njegovu karijeru karijeru već dugi već niz dugigodina, niz godina, uvek uvek sam se sam se pitala:pitala:

Biografija Biografija Marko Marko Arnautović Arnautović rođenrođen je 22.09.1985. je 22.09.1985. godine godine u Čačku. u Čačku. Odrastao Odrastao je u obližnjem je u obližnjem selu Goričani selu Goričani u porodičnoj u porodičnoj kući, kući, sa sa majkom majkom Slavicom, Slavicom, ocemocem Radom Radom i sestrama i sestrama Vesnom, Vesnom, Brankom Brankom i Snežanom. i Snežanom. Već uVeć ranim u ranim danima danima detinjstva detinjstva pokazuje pokazuje talenat talenat i i ljubavljubav ka frizerskoj ka frizerskoj umetnosti. umetnosti.

Na moje Na moje pitanje pitanje odakle odakle se rodila se rodila ljubavljubav premaprema toj umetnosti toj umetnosti odgovorio odgovorio je da je je da kaojemali kao često mali često moliomolio svojesvoje sestresestre da muda mu dozvole dozvole da odda njihove od njihove kose kose pravipravi frizure, frizure, a kaoastarije kao starije sestresestre rado pristajale su pristajale da ugode da ugode njegovim njegovim željama. željama. Tada Tada je svejeviše sve više DivilaDivila sam se sam njegovoj se njegovoj harizmi, harizmi, sposobnosti sposobnosti i jednostavnosti. i jednostavnosti. rado su maštao maštao kako kako će jednoga će jednoga dana dana svojusvoju maštumaštu pretvoriti pretvoriti u u Pre nekoliko Pre nekoliko meseci meseci u razgovoru u razgovoru sa njim sa njim saznala saznala sam da sam seda se stavarnost, stavarnost, imatiimati svoj salon svoj salon i postati i postati poznati poznati frizer.frizer. Nakon Nakon 13. aprila 13. aprila ove godine ove godine navršava navršava desetdeset godina godina postojanja postojanja završetka osnovne osnovne školeškole odlučno odlučno pravipravi prve korake, prve korake, koji ga koji ga njegove njegove firme,firme, tačnije tačnije DECENIJA DECENIJA uspešnog uspešnog rada. rada. Obzirom Obzirom završetka vode vode ka ostvarenju ka ostvarenju dečačkog dečačkog sna i sna odvode i odvode ga doga Frizerskog do Frizerskog na to,na poželela to, poželela sam da sam uradim da uradim jedanjedan intervju intervju sa njim sa njim i i salona salona "Bilja" "Bilja" u Kraljevu. u Kraljevu. otkrijem otkrijem tajnu tajnu njegovog njegovog uspeha. uspeha.

KojaKoja je tajna je tajna njegovog njegovog uspeha? uspeha?

4

4


ŽITI ITI KA KANJEMU? NJEMU? JAVA? AVA? ? Sa licaSamesta lica mesta izveštava izveštava Novinar Novinar kanalakanala 6 6 EjprilEjpril O’NilO’Nil

Nagrade Nagrade i priznanja i priznanja 2004 2004 - organizuje - organizuje revijureviju u Čačku u Čačku 2005 2005 - državno - državno prvenstvo prvenstvo u Čačku, u Čačku, gde osvaja gde osvaja 2. mesto 2. mesto 2007 2007 - međunarodno - međunarodno prvenstvo prvenstvo u Baru u Baru i 1. mesto i 1. mesto 2008 2008 - organizuje - organizuje revijureviju na Zlatiboru na Zlatiboru 2009 2009 - međunarodno - međunarodno prvenstvo prvenstvo u Sarajevu, u Sarajevu, 2. mesto 2. mesto za Marka za Marka 2010 2010 - evropsko - evropsko prvenstvo prvenstvo u Milanu u Milanu i osvojeno i osvojeno 1.mesto 1.mesto

3 3 0 0 0 2 2 e e sisninc c

Tu seTu pose prvi po put prvisusreće put susreće sa frizerskim sa frizerskim čarolijama. čarolijama. Vlasnica Vlasnica pomenutog pomenutog salona, salona, Biljana Biljana Dejanović, Dejanović, o kojoj o kojoj Marko Marko sa sa ponosom, ponosom, ljubavi ljubavi i zahvalnosti i zahvalnosti govori, govori, je u njemu je u njemu prepoznala prepoznala talenat talenat i nesebično i nesebično mu otkrila mu otkrila tajne tajne frizerskih frizerskih veština veština i smernice i smernice poslovanja. poslovanja. Prvo Prvo radnoradno mestomesto dobijadobija 2001.2001. godine godine u Beogradu, u Beogradu, zatimzatim se vraća se vraća u Kraljevo u Kraljevo u Frizerski u Frizerski salonsalon "Ljilja" "Ljilja" gde stiče gde stiče nove nove veštine. veštine.

Između Između ostalog, ostalog, učestvuje učestvuje na raznim na raznim revijama, revijama, seminarima, seminarima, humanitarnim humanitarnim organizacijama organizacijama i edukacijama i edukacijama kod poznatih kod poznatih svetskih svetskih frizera frizera gde dobija gde dobija raznarazna priznanja. priznanja. Do danas Do danas je je izveoizveo osamosam generacija generacija učenika, učenika, sa čime sa čime se veoma se veoma ponosi. ponosi. Najveću Najveću zahvalnost zahvalnost odajeodaje dugogodišnjem dugogodišnjem kolegikolegi Marku Marku Baltiću Baltiću koji mu kojijemu desna je desna ruka iruka velika i velika podrška podrška u ostvarenju u ostvarenju njegovih njegovih ciljeva. ciljeva.

A onda, A onda, 13. aprila 13. aprila 2003.2003. godine, godine, njegov njegov život život se potpuno se potpuno menja. menja. Sada Sada samsam shvatila shvatila da snovi da snovi mogu mogu Na veliki Na veliki uticajuticaj i podršku i podršku majkemajke Slavice, Slavice, koja je koja uvek je uvek bila uz bila uz postati postati java,java, da mašta da mašta može može svašta svašta i dai da njega,njega, otvaraotvara Frizerski Frizerski studiostudio "Fashion "Fashion Star"Star" u Čačku. u Čačku. PrekoPreko treba treba imati imati cilj icilj težiti i težiti ka njemu. ka njemu. noći dobija noći dobija velikoveliko ime iime veliki i veliki broj stalnih broj stalnih mušterija. mušterija. Nakon Nakon godinu godinu dana dana uspešnog uspešnog rada upoznaje rada upoznaje koleginicu koleginicu Tamaru Tamaru Ružić, Ružić, sada već sadavelikog već velikog prijatelja, prijatelja, na čijinanagovor čiji nagovor odlaziodlazi na prvo na prvo Zahvaljujući Zahvaljujući njegovom njegovom radu,radu, trudutrudu i upornosti, i upornosti, danasdanas takmičenje takmičenje u Smederevo. u Smederevo. Iz Smedereva Iz Smedereva se vraća se vraća sa velikim sa velikim Frizerski Frizerski studiostudio "FASHION "FASHION STAR" STAR" ima jedno ima jedno velikoveliko uspehom uspehom i osvojenim i osvojenim 3. mestom 3. mestom u disciplini u disciplini “Moderno “Moderno šišanje”. šišanje”. ime, koje ime, traje koje već traječitavu već čitavu DECENIJU! DECENIJU! I takoI su tako se su nizale se nizale nagrade nagrade jednajedna za drugom… za drugom…

5

5


O NAMA KAŽU... Hvala ti što postojiš Mnogo ljudi prođe kroz naš život, pokupe ono što im je potrebno i odu, ali ostaju oni koji su tu zbog nas, oni koju daju a ne traže ništa za uzvrat. Za prijatelja se ne vezujemo u trenutku, on vremenom postaje deo nas. Srećom ja imam svoje prijatelje, prave prijatelje, Marka i Marka. Oni su uvek tu, uz mene i u dobru i u zlu, i što je najvažnije, prihvatili su me ovakvog kakav jesam. Hvala vam za nesebičnu dobrotu koju pružate i optimizam koji mi šaljete. Hvala vam sto ste me pozvali da ulepšam prvu deceniju vašeg postojanja. Zlatko Ostojić

Neočekivano, dugogodišnje prijateljstvo Maj, 2004. godina... Sedim u obližnjem frizerskom salonu.... Raspredaju se tu svakakve priče, ali se najviše govori o nekom Marku... „Ma mali ne zna da radi, ne zna gde je došao“ itd.... Tog trenutka sam poželela da upoznam tog izvesnog „malog što ne zna da radi“. Lutam ulicom i konačno ugledam salon... „Dobar dan, meni treba Marko frizer... Zdravo, ja sam Tamara, koleginica...“ Tog trenutka počinje jedno veliko prijateljstvo!!! Već sledećeg meseca se zajedno spremamo za takmičenje, zatim kreću zajedničke revije. Nesebično davanje znanja, ideja, truda.... Mnogo provedenih dana, noći, ručno sašivenih kostima, raznih frizura i dooooosta smeha. I tako je to do dana današnjeg. Da li je to ljubav prema poslu ili ljubav prema iskrenom prijateljstvu, ne znam.... Ali znam da će ovo trajati dok smo živi!!! Ljubi te i voli tvoja prijateljica i koleginica! Tamara!!!

Hvala Marko Neverovatno kako vreme brzo prolazi, a prošlo je devet godina od kada sam dobio ponudu da radim kod Marka, već i tada, poznatog frizera. Bilo mi je zadovoljstvo jer su mi mnogi zavideli na tome. Nije bilo jednostavno, ja mlad, u novom gradu, pred velikim izazovima.... I počinjem da radim kod poznatog frizera. Veliki korak u mom životu dogodio se 16. 01. 2005. Godine, tu počinje moj život da se menja. Kako je vreme prolazilo, ja sam uz Marka sticao nova znanja i iskustva. On je nesebično prenosio svoje znanje na mene, kako bi ja jednoga dana postao što bolji frizer. To mu je uspelo i moj rad je postajao sve kvalitetniji i uspešniji, a mušterije sve zadovoljnije. Imao je razumevanja za moje godine, greške i samim tim je pokazao da je veliki čovek. I kao dlanom o dlan, vreme je prolazilo, a moj rad postajao sve bolji i bolji. I posle toliko godina, sa ponosom mogu da kažem, da kao deo „Fashion stara“ slavim deceniju uspešnog rada. Hvala Marko, želim ti još dosta uspešnih godina. Tvoja desna ruka „mali“ Marko ( Mališa)

Pravi prijatelji Žena prvo promeni frizuru kada odluci da promeni život. Sklona takvim odlukama, već 10 godina ja ne menjam frizera...Zbog tog kvaliteta toliko i traju, hvala im! Pride, u današnje vreme je teško naći pravog i iskrenog prijatelja, a to su oni! Ana Mitrović

6


RAZONODA Pronađi 5 razlika

Ukrštene reči Marko Arnautović

Zvučni talas (udar munje)

Prvak

Jokastin sin

Lepinja pogača

ND Muški rod

Podanik

Žalosna vrba

Frizerski Studio Bilj. bogata nikotinom

Plemić

Nemanja Trnavac

Dugački tekst napisan u prozi

9. slovo azbuke

Nikola Hajdn

Ruč. sredstvo za rad

Prvak Prvo slovo

Prekid Grčka muza NH

15. slovo azbuke

Deo biljke

Auto oznaka za Austriju

Račun

Prvo slovo

Mesopotamija

Onomatopeja psa

Upitna reč

Prema

Opširan, velik

Uzdržavanje od jela

Kelvin

Španski pozdrav, Zdravo

Volt

Mužjak ovce

Planina u Srbiji

Prvo i drugo slovo

Vekiki (eng.) Crveno (eng.)

Vic dana

Ista slova

Jednog dana došla Lea Kiš kod frizera i kaže mu: “Seci šta ne valja” I frizer joj odseče glavu!

• Da kosa brže raste danju nego noću dok spavamo

20. slovo azbuke

15. slovo azbuke

Amper

Južno voće

Da li ste znali? • Da kosa brže raste tokom leta i proleća, a sporije tokom jeseni i zime,

Suprotno od NE

• Život dlake je u proseku od 2 do 5 godina, • Svaka treća žena na svetu farba svoju kosu,

• Crvenokose imaju manje kose od plavuša, brineta i crnokosih dama,

• Najduža kosa na svetu trenutno je kosa jedne amerikanke i dugačka je čak 4 metra.

• Plavuše imaju najtanju vlas, dok prirodne crnokose većinom imaju deblju dlaku,

• Najpogodnija temperatura vode za pranje kose iznosi od 35 do 45 stepeni

• Azijatkinje i afrikanke imaju najgušće kose na svetu

• Ljudska kosa je čvršća od bakarne žice iste debljine.

7


vidimo se...

Za Vas uvek na raspolaganju! Tel: 032 346 651 Ul. Skadarska 20, Čačak, Bojadžijsko sokače

Fashion Star  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you