Page 1

IES POMPEU FABRA - 17ª SETMANA DE LA CIÈNCIA | DIMARTS 11 DE DECEMBRE DE 2012

La setmana 19 al 23 de Novembre es va celebrar a Catalunya a 17ª Setmana de la Ciència. Aprofitant aquests dies el nostre Institut l’IES Pompeu Fabra va organitzar unes conferències molt interesants al Centre Cultural de Martorell. A les que vam acudir el alumnes de 4rt d’ESO Científic i Batxillerat, també eren obertes al públic i en una d’elles vam anar més d’un Institut del Baix Llobregat. A més vam poder celebrar un concurs de fotografia científica extraordinari i posar en marxa una exposició de minerals. GINKGO BILOBA Aquesta es una fulla de Ginkgo. Un arbre únic en el món sense parents vius. Està considerat un fòssil vivents. Vols saber quines propietats tenen les seves fulles? Pàg. 6

CONCURS DE FOTOGRAFIA CIENTÍFICA El nostre Institut l’IES Pompeu Fabra organitza un concurs de Fotografia Científica on participen molts alumnes i professors. SOBIRANIA ALIMENTÀRIA TRANSGÈNICS Un reportatge sobre la conferencia del Dr. Carrasco, un Enginyer Agrònom. Quines són les conseqüències de conrear aliments transgènics? Pàg. 4

QUÍMICA COMPLICADA A LA CUINA El Dr. Claudi Mans ens mostra alguns dels seus experiments a la cuina i ens introdueix al món de la Química. Vols saber quines reaccions químiques es donen a la cuina? Pàg. 3

Vols saber quins són els guanyador del concurs? Vols saber quines són les seves opinions i experiències? Pàg. 9


Pàgina 2

| DIMANRTS 11 DE NOVEMBRE DE 2012

17ª SETMANA DE LA CIÈNCIA Reportatge

EXPERIENCIA A LA SELVA AMAZÒNICA 

En Joan Condal ens explica la seva experiència a l'Amazònia amb tot detall.

NEUS GARCIA

El dilluns dia 19 de novembre, durant la Setmana de la Ciència a l'institut Pompeu Fabra, els alumnes del 4t A, el quart científic, de la ESO i els alumnes de Batxillerat científic, vam tindre una conferència al Centre Cultural de Martorell amb en Joan Condal, un home que va fer un viatge a la selva Amazònica, i ens va explicar tota la seva experiència en aquesta selva tan famosa, i especial per al món. A les persones que els hi agrada la natura, aquest viatge es un detonant per seguir viatjant a llocs increïbles. Això es el que ens va dir en Joan Condal, perquè es el seu cas, des de que va fer aquest viatge no a deixat de viatjar. Van passar de campament en campament per explorar la diversitat d’animals, y les diferents situacions que es poden donar en aquelles zones. Tot i que anaven molt ben equipats amb un munt d'aparells per caçar insectes i per fer proves, era inevitable córrer una situació de nervis amb cocodrils al riu, serps entre els troncs dels arbres, zones de formigues... per això va dir que era indispensable portar un guia experimentat

 En Joan Condal i fotos d’alguns dels insectes que va portar de la seva exposició. Neus Garcia

si no volies còrrer cap risc. Aquella experiència no la va viure sol, anava ell, un espanyol més i tres francesos. No només ens va explicar el seu viatge, també ens va explicar anècdotes sobre alguns animals, insectes i plantes que es va trobar a la seva experiència.

Taràntules Amb aquest nom es coneixent vàries especies d'aranyes. La verdadera taràntula és només del Sud d'Europa, mesura uns 25mm i produeix un terror supersticiós basat en la falsa creença de que la seva mossegada causa el tarantisme, espècie de ball de Sant Vito que només es cura fent ballar

el malalt fins l'esgotament. Malgrat ser molt dolorosa, la seva mossegada no és mortal. No són insectes. Les aranyes són artròpodes pertanyents a l'especialitzat ordre dels araneids, de la classe aràcnids, amb més de 15.000 especies conegudes i un nombre incomptable d’espècies no descrites.

Taràntules de la exposició | Neus Garcia


Pàgina 3

| DIMANRTS 11 DE NOVEMBRE DE 2012

17ª SETMANA DE LA CIÈNCIA Reportatge 

QUÍMICA COMPLICADA A LA CUINA

El Doctor Mans fa una xerrada on ensenya les reaccions químiques que es produeixen a la cuina i que nosaltres mai ens havien parat a pensar.

ANDREA GARCIA

Va mostrar diferents experiments: la

El Dimecres 11 de Novembre van te-

pujada d'una ascensor, una truita

nir l'honor els alumnes de diferents

amb una mescla d’ aminoàcids, un

instituts de poder assistir a la xarrada

telèfon dintre d'un microones,.... Tots

de el doctor Claudi Mans i Teixidó un

ells amb una lògica química molt

Catedràtic emèrit i professor de la

amplia. Els experiments més interes-

Universitat de Barcelona on ens va

sants entre molts van ser els se-

explicar i ensenyar les diferents reac-

güents:

cions químiques que hi ha a la cuina.

Experiment d’una bombeta al mi-

Claudi Mans gràcies a les seves in-

croones

teressant investigacions ha guanyat diversos premis; un va ser el Premi de Hispana-Química al 1991 pel treball sobre "Estudio sobre la efectivitat de las membranes de osmosis inversa de poliamida", també el premi Nacional de la Associació Nacional de Químics de Espanya al 2011 al reconeixement a la seva tasca de divulgació i comunicació de la química i de la seva trajectòria en el camp de la docència teòrica i pràctica en els ensenyaments de Química, d'Enginyeria Química és en el que més es centra i on té coneixements molt extens. També va mostrar diferents models de la realitat, on ens va obrir els ulls i ens perquè ens donem compte del que passa en realitat. Tot el que fem al cuinar te una explicació química.

Una bombeta una mica gastada en

 Moment de l'entrega del Premi Nacional

un microones s'encén perquè el fila-

de Química 2011 al catedràtic Claudi Mans (Dreta).

ment actua d'antena receptora de la radiació de les microones emeses.

L'alcohol etílic és un agent que deshi-

Experiment amb Coca-cola

drata i facilita la coagulació de les pro-

La barreja de Baileys amb Coca-

teïnes globulars de l'ou a baixa tempe-

Cola genera una espuma viscosa de

ratura. Desprès de mescla L'alcohol

color rosa. El procés és degut a la

amb ou apareixen filaments blancs

coagulació de les proteïnes de la

que corresponen a la formació del gel

crema de llet del licor amb l'àcid de

de proteïna de la clara. El producte

la coca-cola El gas arrossega el gel

resultant no és comestible per l'alta

creat fins a la part superior del got,

quantitat d'alcohol, i perquè té un gust

creant una espuma viscosa. La bar-

molt desagradable per l'additiu que

reja no és més tòxica que el licor sol.

conté l'alcohol i que evita que s'usi per

El procés és similar a la coagulació

a fer begudes alcohòliques.

de la llet dins del nostre l'estómac.

La xarrada amb el Doctor Mans va ser molt interessant i ens va ensenyar les reaccions químiques de la cuina que nosaltres mai ens havien parat a pensar.

Experiment de flotació de llaunes Les llaunes de Coca-Cola light i Zero floten en aigua freda. La densitat del refresc és molt similar a la de l'aigua, però l'important és que la densitat aparent de la llauna és una mica més petita que la de l'aigua freda. Experiment de l’ou ferrat amb alcohol

 Imatges d’alguns els experiments. Andrea García


Pàgina 4

| DIMANRTS 11 DE NOVEMBRE DE 2012

17ª SETMANA DE LA CIÈNCIA Reportatge 

SOBIRANIA ALIMENTÀRIA. TRANSGÈNICS.

El Dr. Carrasco fa una conferencia al Centre Cultural de Martorell, on ens parla sobre els aliments transgènics entre moltes altres coses.

DANIEL GARCIA

La conferencia la va començar

El dijous passat, dia 22, i com a

proposant-nos fer una pizza entre

part de la 17ª Setmana de la Cièn-

tots. Vam començar dient ingredi-

cia a Catalunya, el nostre Institut,

ents i vam aprofundir en tipus

el IES Pompeu Fabra va poder

d’aliments, formes de conrear i

portar a Martorell al Dr. Carrasco

en conceptes com es la biotecno-

perquè fes una conferència, al

logia. Pel que fa als aliments vam

Centre Cultural, sobre transgènics.

parlar dels grans conreus que

La Conferència va durar des de les

servien de base de la civilització,

12:45h fins a les 14:45h, i vam

com ara el blat, la patata, el blat

acudir els alumnes del 4rt d’ESO

de moro, el arròs o la mandioca.

Científic i els de Batxillerat.

Van sorgir conceptes com la bio-

Juan Felipe Carrasco es un Engi-

tecnologia, que esta present en

nyer Agrònom de formació tècnica

processos com la fermentació, i

i ha sigut el representant de la

la rusticitat, que es la menor ne-

Secció de Transgènics de Green-

cessitat de recursos. A continua-

xò s’ha d’utilitzar productes quí-

peace durant deu anys. Aquest

ció ens introduíem a parlar més

mics molt tòxics, com son els pes-

especialista en transgènics consi-

sobre els aliments transgènics,

ticides i herbicides. Però el que

dera que hi ha proves de sobres

pròpiament dits. Comentàvem la

realment posa els pels de punta

sobre els efectes negatius d'a-

manera de conrear dels nostres

als agricultors i els ecologistes

quests aliments en el medi ambi-

avantpassats, que era la del gua-

son

ent i la salut. Per això, raona, que

ret. Aquest mètode permetia dei-

plantes modificades genèticament

s'hauria paralitzar la seva produc-

xar la terra descansant i com que

amb gens d’espècies molt dife-

ció i consum. Segons Carrasco,

els cultius anaven rotant, reduïa

rents entre si, per tal d’augmentar

Espanya és l'únic país de la UE

l’aparició de plagues. Ara passa

les seves qualitats i fer-los resis-

que els conrea i on la legislació

tot el contrari, ja que com l’agri-

tents a les pagues. Aquets, molt

que hauria controlar no s'aplica

cultura actual està basada en el

lluny de ser tan bons com les cor-

correctament. Per això, els ciuta-

monocultiu, això comporta una

poracions asseguren, en realitat

dans consumim transgènics sense

sèrie de conseqüències que no

son extremadament perillosos. El

saber-ho, ja que, a més, els pro-

son gens positives. El fet de con-

fet de que siguin més resistents a

ductes transgènics no estan ben

rear una sola espècie, facilita l’a-

plagues. L’única cosa que fan es

etiquetats.

parició de plagues. Per evitar ai-

fer més resistents aquestes pla-

 El doctor Juan Felipe Carrasco

els

vegetals

transgènics,


Pàgina 5

| DIMANRTS 11 DE NOVEMBRE DE 2012

17ª SETMANA DE LA CIÈNCIA intentar que els seus productes siguin acceptats. Una de les grans mentides es que els aliments transgènics produeixen més i poden solucionar la manca d’aliment, però esta comprovat que els transgènics produeixen tant com els normals i a més que la fam que hi ha al món no té res a veure amb els aliments, sinó que, té a veure amb les males gestions polítiques dels països i l’especulació. Aques Imatges de campanyes en contra dels transgènics.

tes corporacions, controlen molts governs i òrgans de control d’ali-

gues. Com a conseqüència d’això

tot això es que el cultiu de trans-

ments, per tant por introduir els

s’utilitzen químics encara molt

gènic no porta res més que con-

seus productes més fàcilment.

més perillosos i potents per elimi-

seqüències catastròfiques per la

nar tot excepte aquesta planta.

natura, el medi ambient, la salut,

Això fa que el terra mori juntament

etc, per tot en general.

amb tots els essers vius que hi habiten destruint així la cadena tròfica natural. També fa que per poder tornar a conrear en aquest lloc, s’hagi d’abonar tot el terreny amb més productes químics. Però això no acaba aquí, altres de les terribles conseqüències que els transgènics porten son la contaminació genètica que fa desaparèixer la biodiversitat d’aquesta espècie, contaminant els tipus ecològics, i a més, encara que les corporacions no volen que surti a la llum, hi ha informes que asseguren que tot això afecta també als mamífers, y per tant a les persones. La conclusió que traiem de

Finalment i per acabar amb la conferència, vam mira la nostra pizza i aquesta estava plena de productes

El mes greu de tot es que tot això

com la carn, els ous, els lactis, les

te culpables i per tant solucions,

llegums, els tomàquets, la farina i

però la quantitat de diners que

una gran taca de petroli. Això era

mouen les grans corporacions

com una metàfora de la nostra ali-

que controlen tot això, fa difícil

mentació, i com que no era mol

eradicar els transgènics. Exem-

bona ens vam proposar crear una

ples d’aquestes grans corporaci-

altra pizza, però aquesta vegada

ons es Monsanto, que es de les

una que mostrés una alimentació

més potents. Monsanto ven els

correcta. La nova pizza contenia

insecticides i herbicides, ven i

menys carn, lactis i ous, era ecolò-

controla el 80% del transgènic i

gica, estava fabricada amb pro-

també ven els abonaments. Re-

ductes locals de temporada, amb

sumit, el que fa es vendre’t els

amor i energies renovables i una

seus productes mortals i contro-

política adequada. La conferencia

lar-ho tot, ja que es ell qui ven els

ja havia acabat, no però sense

productes que tanquen el cercle.

abans haver tingut temps de fer

Per fer-ho, prometen coses ab-

algunes preguntes.

surdes o que no compleixen per


Pàgina 6

| DIMANRTS 11 DE NOVEMBRE DE 2012

17ª SETMANA DE LA CIÈNCIA Reportatge

PERQUÈ ALGUNES PLANTES TENEN USOS MEDICINALS? 

El doctor Cañigueral fa una conferencia al Centre Cultural sobre la farmacologia.

RUBÉN LÓPEZ

La confereència del doctor Salvador Cañigueral ens va informar sobre farmacologia i farmacognòsia què són ciències que s’ocupen del coneixement de les substàncies

un ús segur i tenen les característiques

necessàries

per garantir aquesta seguretat. El doctor afirma que la qualitat es la base de la reproductibilitat.

medicamentoses d’origen na-

A continuació, ens va parla

tural.

de la farmacopea què es el

Aquestes substàncies poden ser utilitzades com a finalitat terapèutica. També ens parla sobre la fitoteràpia, ciència

document normatiu que ens

 El doctor Salvador Cañigueral.

mostra les receptes del productes amb propietats medi-

gia sanguínia i antiedemato-

cinals.

sa. Per altra banda el nabiu prevé infeccions del tracte

prevenir,

Finalment, ens informa de-

atenuar o curar un estat pato-

talladament dels beneficis

lògic, i les seves aplicacions

de la fulla de ginkgo i del

Aquesta

en l’àmbit medicinal. Una part

nabiu americà. Aquesta fulla

mostra els importants avan-

de la conferència ha estat ori-

és vasoreguladora, neuro-

ços medicinals que compor-

entada a la opinió de la po-

protectora, millora la reolo-

ten les plantes.

relacionada

amb

urinari. conferencia

blació respecte la seguretat de la consumició de fàrmacs sintètics. Salvador ens assegura que la utilització dels productes a base de plantes medicinals suposen un benefici per la salut personal,

garanteixen  Gràfics de la exposició del Dr. Cañigueral i fulles de Ginkgo | Daniel García

ens


Pàgina 7

| DIMANRTS 11 DE NOVEMBRE DE 2012

17ª SETMANA DE LA CIÈNCIA Reportatge 

PLANTES AL·LUCINÒGENES

El Dr. Francesc Pérez ens fa una conferencia sobre les plantes al·lucinògenes, on ens explica alguns tipus amb les seves conseqüències.

MIGUEL ÁNGEL CALVETE

voquen a al·lucinacions, aug-

El divendres dia 23 de novem-

ment de temperatura en el

bre, els alumnes de quart ci-

cos, augment d’energia, ta-

entífic i Batxillerat vam anar al

quicàrdia, hipertensió...

centre cultural a veure dues conferències sobres les plantes, la primera de 8:15 a 9:15 sobre les plantes medicinals i a continuació una altra de les plantes al·lucinògenes.

Ens van donar uns quants exemples com: l’opi, per fer morfina. L’ heroïna per lluitar contra la tuberculosis, però ara no s’utilitza. Les fulles de coca, a sud americà es mas-

Algunes plantes al·lucinògenes

tega per donar nutrients. El

son plantes que poden ser ne-

cànnabis, LSD,...

gatives però molt negatives. Si alguna

persona

te

alguna

malaltia com l’Alzheimer, amb aquestes plantes es pot aturar una mica. En cas contrari pro-

 Plantes de l’Opi, la Coca i el Cànnabis.

Segons la meva opinió, va se una conferència interesant feta pel Francesc Pérez, un professor de l’institut. On

 Déu amb símbols que representen plantes al·lucinògenes

hem après mes coses de les que sabíem i coses que ni ens sonaven.


Pàgina 8

| DIMANRTS 11 DE NOVEMBRE DE 2012

17ª SETMANA DE LA CIÈNCIA Reportatge 

EXPOSICIÓ DE MINERALS

Al IES Pompeu Fabre s'inaugurarà una exposició de minerals coincidint amb la Setmana de la Ciència..

ALEJANDRO PÉREZ

Aquesta exposició està en el laboratori de Biologia fet per la Dora Ramón i alguns alumnes de Batxillerat de l’ Institut Pompeu Fabra, conté uns quants dels 3.000 minerals diversos al món. En l’ exposició hi han diferents tipus de minerals alguns són coneguts (quars i els diferents tipus, pissarra, ametista, galena, pirita) i altres minerals no són tan coneguts o directament no es coneixen,

bauxita,

basalt,

cristall de sal, calcita, etc). En la fotografia que tenim sota l’ exposició encara no esta acabada perquè li falta posar els nom de cadascun d’ aquests minerals d’ aquesta exposició que tenim. La Dora ens ha explicat que els minerals es formen sota terra i estan fets d'elements

 Fotografia de la actual exposició de minerals al laboratori de Biologia Alejandro Carrasco

químics i existeixen uns 103

elements natius, 2 sulfurs, 3

elements químics. Si tallés-

halurs, 4 òxids i hidròxids, 5

sim un mineral per la meitat

nitrats carbonats, borats, 6

veuríem

sulfats, cromats, molibdats,

que és igual per

tots els llocs. Dins dels minerals es coneixen 8 categories que són:1

tungstats, 7 fosfats, arseniats, vanadats i 8 silicats.


Pàgina 9

| DIMANRTS 11 DE NOVEMBRE DE 2012

17ª SETMANA DE LA CIÈNCIA Concurs 

CONCURS DE FOTOGRAFIA CIENTÍFICA

El nostre Institut l’IES Pompeu Fabra organitzat un concurs de Fotografia Científica on participen molts alumnes i professors.

ROXANA ALEXANDRA

El nostre Institut l’IES Pompeu Fabra va organitzar un concurs de fotografia científica durant la Setmana de la Ciència on hi ha hagut

meu voltant i a buscar les millors

Barcelona. Vaig anar a una refineria

maneres d’explorar-la. Aprofitant que

on treballaven amb aquest material,

a ma mare li havien regalat una cà-

però que actualment aquesta abando-

mera vaig intentar treure el millor

nada. Vaig entrar i al terra d'aquesta

d’aquesta. Vaig fer unes 50 fotos,

vaig veure la barreja que, juntament

unes sortien desenfocades, d’altres

amb pas del temps i la combinació

molta participació per part dels

no m’agradava la perspectiva... Fins

d'agents atmosfèrics diversos, donava

alumnes i els professors. Els parti-

que vaig trobar que aquesta era la

aquesta combinació de colors.

cipant van portar les seves foto-

millor opció.

grafies durant la setmana anterior perquè el jurat pogués decidir. Aquest estava format pel director, els professors del Departament de

- Quin nom li vas posar? - Li vaig posar “L’Origen de la Vida”

- Quin nom li vas posar? - El nombre de la foto es “Mezcla de Hidrocarburos” - Per què vas triar aquest nom?

- Per què vas triar aquest nom?

- Se’m va acudir aquest, ja que al cap

- La fotografia era una fulla amb go-

Biologia i Geologia i alguns mem-

i a la fi, és el que és. >> i l’Emma

tes d’aigua. Per mi l’aigua significa la

bres de l’AMPA. Les fotografies es

Hernández << - Com se't va ocórrer

vida, doncs ve a ser el suport d’a-

la idea de la fotografia? - A veure, la

van dividir segons les categories

questa, alhora que els éssers vius

foto la vaig fer al meu poble. Estava

següents: Primer Cicle, Segon Ci-

s’han anat adaptant al medi aquós i

molt avorrida, així vaig decidir anar a

cle, Batxillerat i Professorat. El

han desenvolupat un sistema que

investigar i fer-li fotos a tot el que ve-

premi consistia en 25€ pel primer i

els permet aprofitar les propietats de

iés. Em vaig anar a on tenim la llenya

l’aigua. Hem va fer molta gràcia que

per l'estufa i vaig fer dues fotos,

l’element que significa la vida es po-

aquesta i una altra més. Vaig triar

sés sobre la mateixa vida. >>. -El

aquesta perquè, a part de ciències,

Didac Chavero << - Com se't va

podia relacionar amb més coses com

ocórrer la idea de la fotografia?

les matemàtiques.

25€ pel segon i el tercer, diners per material. A la nostra classe, 4rt d’ESO A, han hagut tres guanyadors, a més del nostre tutor el Xavi Sánchez. Hem pogut fer una petita entrevista als nostres companys

- La foto se’m va acudir, un dia que vaig llegir al National Geographic un

guanyadors: -L’Alba Gargallo << -

article molt interessant sobre els hi-

Com se't va ocórrer la idea de la

drocarburs i aprofitant que el cap de

fotografia? - Estava ajudant a ma

setmana el tenia lliure vaig baixar a

mare a recollir les fulles que havien caigut dels arbres, quan una fulla del jardí vermella em va cridar l’atenció. La vaig recollir i vaig seguir ajudant. Quan vaig tenir una mica de temps lliure vaig començar a mirar la fulla i el

 Fotografies de l’Alba, la Emma i el Didac

- Quin nom li vas posar? - Li vaig posar el nom de “Cilindres”. - Per què vas triar aquest nom? - Vaig triar aquest nom perquè són cilindres de llenya. >>


EDITOR: DANIEL GARCIA

Setmana de la Ciència 2012  

Institut Pompeu Fabra

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you