Drew-Mark DM2021

Page 1SPIS TREŚCI STK_M3........................................................................... STK_M4........................................................................... STK_M5........................................................................... STK_M6........................................................................... STK_M7...........................................................................

8-9 10-11 12-13 14-15 16-17

F_1 / STZ_2 .................................................................. 18-19 F_6 / STL_63 ............................................................... 20-21 H_19 / STZ_4 .............................................................. 22-23 H_22 / STZ_4 .............................................................. 24-25 KT_1 / STF_5 ................................................................ KT_4 / STL_40 ........................................................... KT_10 / STF_54 ......................................................... KT_12 / STF_15 ........................................................... KT_12 / STL_102 ....................................................... KT_20 / STF_62 ........................................................ KT_21 / STL_28 ......................................................... KT_22 / STL _107 ..................................................... KT_22 / STL _52 ....................................................... KT_22 / STL _22 ....................................................... KT_25 / STF_62 ........................................................ KT_26 / STF_28 ........................................................ KT_26 / STL _2 .......................................................... KT_30 / STL_63 ........................................................ KT_39 / STF_64 ........................................................ KT_49 / STZ_3 ........................................................... KT_53 / STL_63 ......................................................... KT_53 / STL_12 .......................................................... KT_59 / STF_40 ........................................................ KT_60 / STL_66 ........................................................ KT_61 / STL_81 .......................................................... KT_61 / STL_90 ......................................................... KT_62 / STL_95 ........................................................ KT_62 / STLM_110 ................................................... KT_63 / STL_91 ......................................................... KT_64 / STL_82 ........................................................ KT_65 / STLM_120 .................................................. FLEXI ...............................................................................

26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61 62-63 64-65 66-67 68-69 70-71 72-73 74-75 76-77 78-79 80-81


KT 1

str. 26-27

KT 4

str. 28-29

KT 10

str. 30-31

KT 12

str. 32-35

KT 20

str. 36-37

KT 21

str. 38-39

KT 22

str. 40-45

KT 25

str. 46-47

KT 26

str. 48-51

KT 30

str. 52-53

KT 39

str. 54-55

KT 49

str. 56-57

str. 58-61

KT 59

str. 62-63

KT 60

str. 64-65

KT 61

str. 66-69

KT 53


KT 62

str. 70-73

KT 63

str. 74-75

KT 64

str. 76-77

KT 65

str. 78-79

H 19

str. 22-23

H 22

str. 24-25

F1

str. 18-19

F6

str. 20-21

FLEXI

str. 80-81

STK M3

str. 8-9

STK M4

str. 10-11

STK M5

str. 12-13

STK M6

str. 14-15

STK M7

str. 16-17


STL 2

str. 50-51

STF 5

str. 26-27

STL 12

str. 60-61

STF 15

str. 32-33

STL 22

str. 44-45

STL 28

str. 48-49

STF 62

str. 46-47

STF 64

STL 40

str. 28-29

str. 54-55

STL 66

str. 64-65

STLM 120

str. 78-79


STL 102

str. 34-35

STL 107

str. 40-41

STL 52

str. 42-43

STL 54

str. 30-31

STL 90

str. 68-69

STL 91

str. 74-75

STL 82

str. 76-77

STL 81

str. 66-67

STZ 4

str. 22-25

STZ 2

str. 18-19

STLM 110

str. 72-73

STL 95

str. 70-71

STZ 3

str. 56-57


8


STK M3 WYBARWIENIE CZARNE WYBARWIENIE DĄB ZŁOTY

STK M3 STK M3

9

50 47

75 58

75 58


10


STK M4 WYBARWIENIE CZARNE WYBARWIENIE DĄB ZŁOTY

STK M4 STK M4

11

50 40

50 40

50 100


12


STK M5 WYBARWIENIE CZARNE WYBARWIENIE DĄB ZŁOTY

STK M4

13

50

75

75


14


STK M6 WYBARWIENIE CZARNE WYBARWIENIE DĄB ZŁOTY

STK M6

15

50

75

75


16


STK M7 WYBARWIENIE CZARNE WYBARWIENIE DĄB ZŁOTY

STK M7

17

50

75

75


18


F1

WYBARWIENIE WENGE

TKANINA OMEGA 13200

72 47 46 58 62

ST Z2

WYBARWIENIE WENGE

74 19

80


20


F6

WYBARWIENIE JABŁOŃ

TKANINA ART 17173

92 42 46 54 66,5

STL 63/1

WYBARWIENIE JABŁOŃ

STL63 STL63/0 STL63/1 STL63/2 STL63/3 21

4x9 4x9 4x9 4x9 4x9

85 70 80 90 100

85 120 140 160 200

135 170 200 230 270


22


H 19

WYBARWIENIE BIAŁE

TKANINA STELLA 096

H 19 92 39 65 41 H 19/2 102 39 75 41

STZ 4

WYBARWIENIE BIAŁE WYBARWIENIE DĄB ZŁOTY

115 23

70


24


H 22

WYBARWIENIE DĄB LEFKAS

TKANINA INARI 26

H 22 89 39 62 41 H 22/2 99 39 72 41

STZ 4

WYBARWIENIE BIAŁE WYBARWIENIE DĄB LEFKAS

115 25

70


26


KT 1

WYBARWIENIE BIAŁE

TKANINA PORTOS 707

94 42 46 43

STF 5

WYBARWIENIE BIAŁE

9x9 27

90

170

250


28


KT 4

WYBARWIENIE BIAŁE

TKANINA INARI 80

96 42 46 43

STL 40/1

WYBARWIENIE BIAŁE WYBARWIENIE SONOMA

STL40/1 STL40/2 29

9x9 9x9

80 90

140 160

200 230


30


KT 10

WYBARWIENIE WENGE

TKANINA INARI 22

96 42 46 43

STF 54

WYBARWIENIE WENGE

9x9 31

90

90

240


32


KT 12

WYBARWIENIE BIAŁE

TKANINA OLIMP21820

95 42 46 43

STF 15

WYBARWIENIE BIAŁE

STF15 9x9 STF35 9x9 33

90 90

160 160

200 240


34


KT 12

WYBARWIENIE BIAŁE

TKANINA OLIMP21820

95 42 46 43

STL 102

WYBARWIENIE BIAŁE WYBARWIENIE DĄB ZŁOTY

STL102 STL102/1 STL102/2 35

7x7 7x7 7x7

100 100 100

100 100 100

140 180


36


KT 20

WYBARWIENIE DĄB LEFKAS

TKANINA ART 12935

96 45 48 46

STF 62

WYBARWIENIE DĄB LEFKAS

STF62 STF62/0 STF62/1 STF62/2 STF62/3 37

7x7 85 7x7 70 7x7 80 7x7 90 7x7 100

85 120 140 160 200

135 170 200 230 270


38


KT 21

WYBARWIENIE ORZECH JASNY

TKANINA INARI 24

96 42 46 43

STL 28

WYBARWIENIE ORZECH JASNY

7x7 39

70

130

180


40


KT 22

WYBARWIENIE BIAŁE

TKANINA INARI 91

80 43 46 46

STL 107

WYBARWIENIE BIAŁE WYBARWIENIE BUK

STL107 75 STL107/1 75 STL107/2 75 41

100 100 100

100 100 100

140 180


42


KT 22

WYBARWIENIE BIAŁE

TKANINA INARI 91

94 42 46 43

STL 52

WYBARWIENIE BIAŁE WYBARWIENIE DĄB ZŁOTY

STL52 STL52/1 STL52/2 43

7x7 7x7 7x7

100 100 100

100 100 100

140 180


44


KT 22

WYBARWIENIE BUK

TKANINA INARI 91

94 42 46 43

STL 22

WYBARWIENIE BUK

7x7 45

70

130

180


46


KT 25

WYBARWIENIE DĄB RIVIERA

TKANINA INARI 91

97 42 46 43

STF 62

WYBARWIENIE DĄB RIVIERA

STF62 STF62/0 STF62/1 STF62/2 STF62/3 47

7x7 85 7x7 70 7x7 80 7x7 90 7x7 100

85 120 140 160 200

135 170 200 230 270


48


KT 26

WYBARWIENIE ORZECH JASNY

TKANINA LILI 104

94 42 46 43

STF 28

WYBARWIENIE ORZECH JASNY

7x7 49

70

130

180


50


KT 26

WYBARWIENIE BUK

TKANINA INARI 91

94 42 46 43

STL 2

WYBARWIENIE BUK

7x7 51

90

170

250


52


KT 30

WYBARWIENIE BUK

TKANINA INARI 91

101 42 46 43

STL 63/1

WYBARWIENIE BUK

STL63 STL63/0 STL63/1 STL63/2 STL63/3 53

4x9 4x9 4x9 4x9 4x9

85 70 80 90 100

85 120 140 160 200

135 170 200 230 270


54


KT 39

WYBARWIENIE ORZECH JASNY

TKANINA ETNA 24

96 42 46 43

STF 64/0

WYBARWIENIE ORZECH JASNY

STF64/0 STF64/1 STF64/2 STF64/3 55

9x9 70 9x9 80 9x9 90 9x9 100

120 140 160 200

170 200 230 270


56


KT 49

WYBARWIENIE ORZECH CIEMNY

TKANINA COSTA 124

93 42 46 43

STZ 3

WYBARWIENIE ORZECH CIEMNY

7x7 57

80


58


KT 53

WYBARWIENIE JABŁOŃ

TKANINA ART 17173

92 42 46 43

STL 63/1

WYBARWIENIE JABŁOŃ

STL63 STL63/0 STL63/1 STL63/2 STL63/3 59

4x9 4x9 4x9 4x9 4x9

85 70 80 90 100

85 120 140 160 200

135 170 200 230 270


60


KT 53

WYBARWIENIE ORZECH

TKANINA INARI 26

92 42 46 43

STL 12

WYBARWIENIE ORZECH

STL12 STL32 61

7x7 7x7

90 90

160 160

200 240


62


KT 59

WYBARWIENIE BIAŁE

TKANINA ART 16732

95 45 47 45

STF 40/2

WYBARWIENIE BIAŁE

STF40/1 STF40/2 63

9x9 9x9

80 90

140 160

200 230


64


KT 60

WYBARWIENIE BUK

TKANINA ART 16744

97 45 47 45

STL 66/1

WYBARWIENIE BIAŁE WYBARWIENIE BUK

STL66 STL66/0 STL66/1 STL66/2 STL66/3 65

7x7 85 7x7 70 7x7 80 7x7 90 7x7 100

85 120 140 160 200

135 170 200 230 270


66


KT 61

WYBARWIENIE BUK

TKANINA ART 16744

86 43 47 43

STL 81

WYBARWIENIE BIAŁE WYBARWIENIE BUK

80 67

140

180


68


KT 61

WYBARWIENIE BUK

TKANINA ART 16724

86 43 47 43

STL 90

WYBARWIENIE CZARNE WYBARWIENIE DĄB ZŁOTY

STL90 STL90/1 STL90/2 69

4x9 4x9 4x9

90 90 90

90 90 90

130 170


70


KT 62

WYBARWIENIE CZARNE

TKANINA ART 16736

86 43 47 43

STLM 110

WYBARWIENIE BIAŁE WYBARWIENIE DĄB ZŁOTY

STLM 110 8x8 STLM 110/1 8x8 STLM 110/2 8x8 71

100 100 100

100 100 100

140 180


72


KT 62

WYBARWIENIE CZARNE

TKANINA ART 16744

86 43 47 43

STL 95

WYBARWIENIE CZARNE WYBARWIENIE DĄB ZŁOTY

STL 95 STL 95/1 STL 95/2 73

4x9 4x9 4x9

90 90 90

90 90 90

130 170


74


KT 63

WYBARWIENIE CZARNE

TKANINA EKO MA 14

80 43 46 46

STL 91

WYBARWIENIE CZARNE WYBARWIENIE DĄB ZŁOTY

STL91 4x9 STL91/1 4x9 STL91/2 4x9 75

100 100 100

100 100 100

140 180


76


KT 64

WYBARWIENIE BUK

TKANINA INARI 91

80 45 45 48

STL 82

WYBARWIENIE BUK WYBARWIENIE BIAŁE

80 77

140

180


78


KT 65

WYBARWIENIE BUK

TKANINA INARI 91

80 45 45 48

STLM 120

WYBARWIENIE CZARNE WYBARWIENIE BUK

STLM120 79

8x4

90

200

280


80


FLEXI

TKANINA ART 17183

102 55 48 83 68

FLEXI PUFA

TKANINA ART 17183

53 45 40 81


LEGENDA

Długość oparcia

Długość siedziska

Wysokość siedziska

Szerokość siedziska

Wysokość podłokietników

Wymiar nogi

Szerokość

Długość

Wkładka z boku

Wkładka w środku

Niniejsza broszura nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych w oferowanych modelach mebli, nie zmieniając ich ogólnego charakteru. Dekoracje nie są wliczone w cenę mebli. Kolory na zdjęciach mogą różnić się od rzeczywistych.


KOLORYSTYKA Laminaty

WENGE

BUK

OLCHA

BIAŁY

DĄB ZŁOTY

DĄB LEFKAS

CZARNY

JABŁOŃ LOCARNO

DĄB SANREMO

ORZECH JASNY

ORZECH CIEMNY

DĄB SONOMA

DĄB RIVIERA

DĄB LANCELOT

KOLORYSTYKA Drewna

WENGE

BUK

BIAŁY

ORZECH CIEMNY

CZARNY

OLCHA

DĄB LEFKAS

DĄB ZŁOTY

ORZECH JASNY

DĄB SONOMA

DĄB RIVIERA

JABŁOŃ LOCARNO

KOLORYSTYKA Fornir

WENGE

BUK

BIAŁY

ORZECH CIEMNY

CZARNY

DĄB ZŁOTY

OLCHA

DĄB LEFKAS

DĄB RIVIERA

DĄB SONOMA

ORZECH JASNY

JABŁOŃ LOCARNO


Hanulin ul. Kusocińskiego 14 63-600 Kępno tel. (+48) 62 78 299 96 drewmark.meble@gmail.com Biuro czynne pon. - pt. 7:00 - 16:00

www.drew-mark.pl