Page 1

Erkenning: P. 308904. Hospitaalstraat 14, 8930 Lauwe - 056/411472 - info@gbslauwe.be

BelgiĂŤ - Belgique P.B. 8930 Menen 1 BC6195

schoolkrant

Tweemaandelijks tijdschrift - 33ste jaargang - nr 3 - schooljaar 2012—2013 - februari 13 v.u. Vanlangendonck Philippe. p.a.: G.B.S. Lauwe Hospitaalstraat 14,8930 Lauwe Afgiftekantoor 8930 Menen 1


Voorwoord Beste,

In de eerste plaats willen wij u allen met de woorden van Guido Gezelle een jaar toe wensen…

Als het alfabet, Met alle letters van A tot Z; Van arbeid, blijheid, creativiteit,… Tot zon, zegen en zekerheid.

Na één maand in het nieuwe jaar kunnen wij alvast terugblikken op heel wat activiteiten met en voor de kinderen en de leerkrachten. Ook u, ouders, bleven niet in de winterse kou staan. Tijdens de voorbije oudercontacten mochten we de meesten van u op onze school verwelkomen. Wat wij alleen maar kunnen toejuichen. Ook de komende periode zitten we niet stil. Noteer alvast in uw agenda vrijdag 15 maart. Die dag zetten we opnieuw onze deuren open. Van 09.00 tot 11.35 u. kunt u in de klassen van het tweede kleuter tot en met het zesde leerjaar binnenwippen. In de namiddag, van 13.15 tot 15.00 u. bieden wij u de kans om in alle klassen, ook het eerste kleuter, een kijkje te nemen. Ondertussen bieden de mensen van de ouderraad u doorlopend in de opvang een heerlijke kom soep of een lekker kopje koffie aan. Waarvoor uiteraard onze welgemeende dank. 1 januari 2013 betekende voor onze stad een nieuw bestuur. Als gemeentelijke basisschool betekent dit concreet voor ons: een nieuw schoolbestuur. We willen via deze weg dan ook het voltallige, vorige schoolbestuur en in het bijzonder Mevr. Bérénice Bogaert, de schepen van onderwijs hartelijk danken voor de samenwerking gedurende de voorbije zes jaar. Eveneens heten we het nieuwe schoolbestuur welkom en niet in het minst Mevr. Griet Vanrijckeghem, de nieuwe schepen van onderwijs. Naast wijzigingen in het schoolbestuur werd er binnen de oudervereniging werk gemaakt om de structuur aan te passen en een huishoudelijk reglement op te stellen. Meer nieuws hieromtrent volgt nog. Maar eerst staat nu een week ontspanning voor de deur. Geniet er met volle teugen van! Prettige vakantie! Philippe en Lies, Directie


Nieuwe inschrijvingen schooljaar 2013-2014 Vanuit de overheid wordt ons voor het komende schooljaar gevraagd om volgende regelgeving te respecteren en hierover alle betrokken te informeren.

Nieuwe leerlingen (= nog niet in de school ingeschreven geweest.) De school maakt deel uit van het Lokaal Overleg Platform Menen (LOP) dat het inschrijvingsrecht van de ouders waarborgt en de eventuele doorverwijzing van leerlingen regelt. In overeenkomst met het LOP worden de inschrijvingen voor nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2013-2014 als volgt bepaald: verschillende stappen. Er zijn voorrangsperiodes voor inschrijving en er is een vrije inschrijvingsperiode voor wie niet is ingeschreven tijdens ĂŠĂŠn van de voorrangsperiodes; * kinderen die geboren zijn in 2011 (of vroeger) kunnen ingeschreven worden; ook al kan het kind pas instappen op 1 september 2014. * inschrijvingsperiodes: - voorrangsperiode voor inschrijving van broers en zussen van een leerling die al ingeschreven is in onze school: van vrijdag 1 maart t.e.m. donderdag 14 maart 2013; broers en zussen zijn alle kinderen die samenwonen op hetzelfde adres of, dezelfde vader of moeder hebben, ook al wonen ze niet op hetzelfde adres; - voorrangsperiode voor inschrijving van kinderen van personeelsleden van onze school: van vrijdag 15 maart t.e.m. donderdag 27 maart 2013; - voorrangsperiode voor inschrijving van kinderen die beantwoorden of niet beantwoorden aan bepaalde kenmerken: van vrijdag 29 maart t.e.m. donderdag 25 april 2013. Deze kenmerken zijn de volgende: het gezin ontvangt een schooltoelage of heeft een beperkt inkomen.


Woordje van de oudervereniging Ouderraad

Beste ouders, Alweer een woordje van de oudervereniging, of moet ik zeggen de ouderraad? Met het oudercomité zijn we immers druk in de weer om een nieuwe structuur van onze ouderwerking op school uit te werken. Meer info volgt in een volgende schoolkrant. De krokusvakantie staat voor de deur. Tijd om even uit te blazen voor leerlingen en personeel. De leerlingen kregen alweer een pak leerstof achter de kiezen; de leerkrachten hadden boeiende avonden in gesprek met de ouders. Het is telkens uitkijken naar dat oudercontact, soms ook met een bang hartje. Ook voor de kinderen van het kleuter heeft de juf zich duidelijk goed voorbereid. Ze weet hoeveel puzzelstukken hij reeds kan maken, wat hij graag doet, hoe hij reageert, met wie hij het liefste speelt, … en dat van 22 kleine kapoenen. “Hoe doen ze dat toch?”, denk ik meer dan eens. Ook wie niet in de klas staat, dient te beschikken over bijzondere gaven. Een heleboel kinderen eten geven, tijdens de opvangmomenten alle kinderen in de gaten hebben, … Kun je dat leren of zou dat aangeboren zijn? Die week vakantie in februari? Dubbel en dik verdiend! Geniet er van!

Namens de oudervereniging Veerle Van Hauwaert


Gedaan met de jacht op AVI? Dit schooljaar starten we in het tweede jaar met de nieuwe AVI leesmethode. Net zoals de objectieve toetsen van LVS lezen, spelling en wiskunde, wordt 2x per jaar getoetst hoe het zit met de leesvaardigheid van de kinderen. Wij kozen voor een invoering in verschillende fasen: schooljaar 2011-2012: eerste graad schooljaar 2012-2013: eerste + tweede graad schooljaar 2013-2014: eerste + tweede + derde graad De oude toetsing van AVI controleerde enkel de leestechniek en het tempo. Hoe sneller je las (met weinig fouten), hoe hoger niveau je haalde. Bij de nieuwe methode gaan we niet alleen na hoe het zit met de leestechniek, maar kijken we ook hoe het zit met het begrijpen van de tekst. Je leest immers om iets te weten te komen, om iets te leren. Het is dus zeer belangrijk dat kinderen ook echt snappen wat ze lezen. Die combinatie van leestechniek en tekstbegrip, noemen we leesvaardigheid. Door de nieuwe werkwijze wordt nagegaan of de kinderen het leeftijdsniveau behalen. Kinderen die dit nog niet behalen, worden dan op school extra ondersteund voor lezen. Dit gebeurt door het aanbieden van meer leestijd. Een voorbeeld uit de praktijk: Bij de oude AVI kon een leerling uit het tweede leerjaar AVI 6 halen door snel te lezen en weinig fouten te lezen. Het begrijpen van de tekst werd echter niet gecontroleerd. Zo kon een leerling al snel een aantal niveaus hogerop geraken, zonder het verhaal echt te snappen. Bij de nieuwe AVI wordt het niveau uitgedrukt in een leeftijdscategorie. Een leerling van het tweede leerjaar krijgt dus de proef “midden 4”, dit is midden tweede leerjaar. Enkel de leerlingen die de inhoud voldoende begrijpen en voldoende snel lezen, behalen het gewenste niveau (M4) of hoger. Wie de tekst onvoldoende begrijpt of te traag leest, scoort onder het gemiddelde. Voor die leerlingen wordt dan aangepaste leesondersteuning gegeven. Nog niet alle boeken uit de bibliotheek zijn reeds omgezet naar het nieuwe AVI. Daarom is er een vergelijkingstabel opgemaakt. Deze tabel helpt je om de geschikte boeken te kiezen. De “beste” omzetting staat in de volgende tabel in het vet gedrukt.


M3 en E3: midden en einde 1e leerjaar M4 en E4: midden en einde 2e leerjaar M5 en E5: midden en einde 3e leerjaar M6 en E6: midden en einde 4e leerjaar M7 en E7: midden en einde 6e leerjaar AVI nieuw AVI- Start AVI- M3 AVI-E3 AVI-M4 AVI-E4 AVI-M5 AVI-E5 AVI-M6 AVI-E6 AVI-M7 AVI-E7 AVI-Plus

AVI oud 1 1-2 2-3 3-4-5 4-5-6 5-6 6-7-8 7-8-9 8-9 8-9-9+ 9+ 9+

Terug naar de praktijk: zoals de tabel aangeeft, kan een leerling met leesvaardigheid M4, boeken kiezen op verschillende niveaus, namelijk niveau 3, 4 of 5. De boeken van niveau 4 (vet gedrukt) zijn best passend, maar de boeken van niveau 3 en 5 zijn ook goede keuzes! Een voorbeeld uit het derde leerjaar. Kinderen die gemiddeld mee zijn met het niveau van hun klas behalen in februari M5. Kinderen die voor zijn op de groep kunnen dus al M6 behalen. Andere kinderen hebben een achterstand opgelopen en kunnen misschien maar niveau E4 aan. Houd lezen vooral leuk en gezellig. Maak thuis tijd om in je boek te lezen en blijf zo lang mogelijk voorlezen. Kinderen genieten van het luisteren naar verhalen en het motiveert hen om zelf te lezen! Stel vragen over wat je voorgelezen hebt of wat je samen gelezen hebt. Zo werk je ook aan het begrijpen van de tekst! Ga samen naar de bieb en leer je kind een boek kiezen. Marleen Zorgcoรถrdinator


Ruilhoekje


Eerste kleuter Toch gezellig hĂŠ, samen een boekje lezen...

Een streepje hier, een puntje daar en mijn tekening is klaar!

Papa, mij leren autorijden hoef je niet meer hoor. Ik heb dat geleerd in de peuterklas!

Kijk juffrouw naar mijn toren!!!

Cheese, even poseren voor de foto.


Ook wij genoten van de sneeuwpret!

En de paardjes doen hihihi...

Juffrouw neem nu snel die foto want mijn kunstwerkje begint uit elkaar te vallen...


Tweede kleuter Sneeuwpret Eindelijk vééééééééél sneeuw, het moment om ervan te genieten met de twee kleuterklassen. En of het leuk was. Een fijn sneeuwballengevecht, een mooie sneeuwman maken, volop experimenteren. Alleen maar blije gezichtjes. Juf Iris, juf Ann

Oproep

Hebt u thuis ook nog een bruikbaar hoofdkussen dat u niet meer nodig hebt? Wij kunnen dit alvast gebruiken tijdens onze muzische lessen. Geef het gerust mee met uw kind naar school en geef het af aan juf. Heidi Vanhalst (kleuter) of juf. Dorine (lager)


Derde kleuter Uitstap Optiek Cannoo

Op donderdag 10 januari zijn we met de beide 3de kleuterklassen naar optiek Canoo gegaan in Lauwe. Binnen ons thema' letters en cijfers' zijn we de kleine lettertjes eens van dichtbij gaan bekijken. Wanneer we de kleine letters niet meer goed kunnen zien, is de enige oplossing een bril of lenzen. Hierna kwamen we te weten hoe een bril wordt gemaakt. Enkele kleuters mochten een bril uitproberen. Op het einde van het bezoek kregen we nog allemaal een zak met enkele verrassingen in! Dit was een heel erg leuke en leerrijke uitstap.


Derde kleuter – eerste leerjaar Kleuterglibberen Onze kinderen hebben gedurende enkele dagen / weken kunnen genieten van het winterweer. Ze konden glijden en spelen in de sneeuw. Gelukkig stopten we onze slees en onze dikke winterkleren niet te ver weg want op 30 januari mochten de kinderen van het derde kleuter en het eerste leerjaar gaan glibberen op het ijs. Alle leerlingen waren super enthousiast. Enkele valpartijen en blauwe plekken konden de pret zeker niet bederven!


UIT SYMPATHIE S.R.


Eerste leerjaar De beste wensen voor onze buddy’s Gelukkig nieuwjaar! De beste wensen! Prettige feestdagen! Op zelfgemaakte wenskaarten schreven we deze fijne zinnen neer. We brachten onze buddy’s een bezoekje en gaven de kaartjes af samen met een dikke knuffel.

Toneelvoorstelling ‘Roomvlekpieternel’ We gingen kijken naar het verhaal van een lieveheersbeestje. Hoe zou het zijn om als zo’n klein diertje te moeten leven? Overal schuilt er gevaar. Misschien ben je net aan het eten van een heerlijke dikke bladluis als plots een klein meisje je verleidt met haar zachte vingertjes. Straks stoppen ze je nog in een doosje! Of misschien raak je vast in de netten van een dikke spin. Of misschien beland je onder de schoen van een wandelaar… Gelukkig zijn het niet alleen maar donkere wolken… Stel je voor: je hebt wel 97 broers, een gekke Tante Huppeldepup en een prachtige reuze-Aziaat kruist je pad… Het was een supperspannend verhaal over een pimpampoenenleven van amper 4 seizoenen, begeleid met mooie muziek en knotsgekke geluiden. We hebben genoten.


Letterfeest


Move tegen pesten Move tegen Pesten Brahim&Charlotte Pesten is stom. Pesten is klein. Je hoeft niet te pesten om cool te zijn. Pesten is laag. Pesten is _auw. Ik vraag me af wat er scheelt met jou. Pesten is stom mega debiel Kun je me zeggen wat er jou bezielt? Pesten is fout. Wat is het doel? Heb je niet door wat ik bedoel: samen is veel leuker dan alleen. Hier is er een plaats voor iedereen. Samen zijn we chill, een klein verschil dat maakt niets uit! Want wij sluiten niemand uit! Kom doe de move tegen pesten. Kom doe de move tegen pesten. Lila, oker, blauw of roze. Pesten is hier uit den boze. Weet je wat er stoer en groot is? Neem het op voor wie in nood is! Kijk niet toe, laat niet begaan. Blijf niet aan de kant staan. ‘k Zeg je nu waar het op staat: samen is veel leuker dan alleen. Hier is er een plaats voor iedereen. Samen zijn we chill, een klein verschil dat maakt niets uit! Want wij sluiten niemand uit! Doe de move tegen pesten.


1001 manieren om te pesten‌ 1 manier om te voorkomen: DOORBREEK HET STILZWIJGEN TIPS VOOR OUDERS Neem het heft niet in eigen handen als je kind gepest wordt. Je bent er als ouder te nauw bij betrokken. Stap naar de school om er samen iets aan te doen. - Maak een afspraak met de school. - Vertel de concrete feiten. - Vraag de school om eerst te observeren. - Geef de school wat tijd om het probleem aan te pakken. - Verwacht niet dat het probleem van vandaag op morgen opgelost is. Maak voldoende tijd om met je kind te praten over de pesterijen. En overtuig hem/haar van de noodzaak om het aan de school te melden. - Laat je kind vertellen wat er zich afspeelt en hoe het zich voelt. - Neem het verhaal van je kind ernstig. - Probeer rustig te blijven, je kind heeft je steun nodig. - Vraag aan je kind of er op school vriendjes of klasgenoten zijn bij wie het zich goed voelt. - Vertel aan je kind dat het nodig is om de school in te lichten om het pesten te laten stoppen. Wat kan je doen wanneer je kind thuis vertelt over een pestsituatie waar hij/ zij toeschouwer van was? - Vertel je kind dat het pesten moet stoppen en dat het daarbij kan helpen. - Bekijk met je kind op welke manier het verantwoordelijkheid kan opnemen. - Overleg hoe je de school op de hoogte kan brengen van een bestaand pestprobleem. OPROEP AAN ALLE KINDEREN Tip 1: wordt iemand volgens jou onredelijk geplaagd? Zeg dan duidelijk dat zoiets niet kan volgens jou. Zoek enkele vrienden en laat samen horen dat het getreiter moet stoppen. Tip 2: moedig je vrienden aan om te spreken, om te laten weten dat pesten niet gepast is.


Tweede leerjaar De laatste dag voor de kerstvakantie zijn we naar de kerk geweest. Drie kindjes hebben voorgelezen: Foeke, ZoĂŤ en Benoit. In klas hebben we ijstaart gegeten en spelletjes gedaan. HANDJE KLAP, TELEFOONTJE EN DETECTIVE. We hebben cadeautjes gekregen en als de muziek stopte, mocht je het pakje opendoen als je het juist vast had. Twee eten geen ijstaart, maar mmmm. Ze was lekker! Niemand heeft moeten overgeven. GELUKKIG! Xelena, Julie, Jari, Eli, Lowie V. en Tom (2B)


Toneel: “Glad!” “Wat leuk, het heeft gesneeuwd” zei overgrootmama en toen wou ze meteen op wandel. Geheel alleen. “Maar omalief,” riep mijn papa, “dat kun je toch niet menen? Zie je dan niet hoe glad het is? Je breekt nog bei je benen! Komaan, geef mij een arm, dan gaan we samen.” We hebben onze naam gegrift, ik en mijn overgrootmama in ’t gipsen beenverband van … mijn papa!!! Met dit mini-toneelstukje gingen de leerlingen van 2A aan de slag! De tekst werd grondig ingeoefend, thuis werd naar attributen gezocht en in klas werd de ‘act’ ineen gezet. En de voorstelling? Hilarisch! Hier enkele sfeerbeelden en ook reacties van de leerlingen: Alix Windels en Elise Gaillet. Ik vond het grappig dat Valentine haar rok afviel! Julie Dusselier Ik vond het grappig dat Mauro op de kar van Margaux zat! Sara Sarlet Ik vond het leuk om het toneeltje te spelen. Guillaume Defour Ik vond eigenlijk alles leuk. Sarah Fiore Ik vond het leuk dat de papa’s en oma’s verkleed mochten zijn. Auke Lanssens. Ik vond de kleren van de oma’s zo grappig! Louise Gherardyn Leuk dat de papa zei tegen oma dat ze haar been ging breken en hij brak zelf zijn been!


Relaxatie en Tai Chi... Wat is Tai Chi? Tai Chi is een meditatievorm die je levenskracht geeft. Het is een manier om gezond en fit te blijven. Tai Chi bestaat uit zachte, ronde, trage bewegingen die met grote concentratie worden uitgevoerd. Waarom Tai Chi in de basisschool? De kinderen (en leerkracht )… - komen tot rust - leren levensenergie correct te gebruiken - verhogen hun concentratie - leren zichzelf beter kennen - leren geduld oefenen en emoties controleren - ervaren evenwicht tussen lichaam en geest - voelen zich beter (welbevinden) Al vele keren deden we Tai Chi in onze klas. Een echt succes! De kinderen weten al heel goed dat YIN=draaien en YANG=bewegen. We starten steeds met het losmaken van alle verschillende botten en gewrichten. Daarna wordt er met zijn tweetjes gewerkt. We controleren elkaar: is mijn vriendje ontspannen? We eindigen de les met de ogen dicht: ontspannen op de bank of liggen op de grond terwijl de zachte muziek ons hoofd volledig leeg maakt. Ssssst…

Je krijgt het er dan zo warm van…Yaël - Matthies

Je wordt er zo moe van… Julie

Leuk dat je zo alles kan bewegen, al die stukjes van je lichaam… Mila

Ik vind alles ervan leuk! Noia – Chayma

Ik voel mijn bloed stromen… Valentine


Lucas Vaniseghem Je ontspant ervan… Alles ontspant.

Die muziek is heel leuk. Het past erbij. Kian – Margaux

Leuk dat je dat met je vriendje mag doen! Jorre

Soms vind ik dat minder leuk. Als ik erna naar de judo/voetbal ga, voel ik me altijd zo moe… Mauro – Guillaume

Toffe muziek en je wordt er zo kalm van…Shakira Het zijn leuke lessen! Je wordt er rustig van…Thibaut—Louka

GBS op Facebook!

Vind de ‘Gemeentelijke basisschool Lauwe’ leuk op Facebook !


Kronkeldiedoe Er was een nieuwe, supergrote rups! Vanbinnen was het supermooi. Er was een kleine glijbaan in. Ik stuiterde de hele tijd heen en weer. Je moest erin duiken; ’t was als zwemmen in warme wind. Op het einde werd je eruit geblazen. Op het hoog springkasteel kon je tegen mummies vechten. De wipplankjes en de fietsjes waren cool. Muka vond het hoogteparcours best omdat zij keurturnen doet. Grappig ! Louis Dupont lag op zijn buik op een rolplankje en hij duwde vooruit en ging achteruit! Saïn en Vince gleden tegelijk onder de bar. We keerden te voet terug. De sneeuw viel van het dak op mijn hoofd ! Jelle, Niels en Zico (2B)


Derde leerjaar Mijn lievelingsknuffel


Vierde leerjaar Roodkapje en de wolf Iedereen kent het sprookje van 'Roodkapje en de wolf'. Maar kennen jullie ook het gedicht dat Roald Dahl schreef? In het vierde leerjaar maakten de leerlingen kennis met het gedicht en kregen ze de opdracht om er een 'tableau vivant' of een 'levend schilderij' van te maken. De leerlingen werden in 4 groepen verdeeld, het gedicht werd in 4 stukken gedeeld, er werd per groep een voorlezer aangeduid en ze konden aan de slag.

lezeres Lena : Op een der eerste lentedagen voelde Wolf de honger knagen, dus klopte hij bij grootmoe aan. Zij deed open, zag hem staan met scherpe tanden, valse lach. Hij gromde grijnzend: ‘Goedendag.' lezeres Juliette : De arme grootmoe schrok zich naar: straks eet hij me op met huid en haar! Ze sloeg de spijker op zijn kop, want hij vrat haar in één hap op. Maar grootmoeder was taai en schriel, hetgeen de wolf maar slecht beviel. 'Ze is te weinig,' klaagde hij, 'dat is toch geen heel maal voor mij. 'Na zo'n schriel scharminkel moet je 'als wolf minstens nog een toetje.' Terwijl hij heel boosaardig lachte, zei hij: 'Ik denk, dat ik zal wachten tot Roodkapje, 't mals, jong ding, terugkomt van haar wandeling.


lezeres Shanandra : Grootmoe's kleren, moet je weten, die had hij natuurlijk niet opgegeten. Maar heeft hij opgeraapt en aangetrokken : haar jas, haar muts en ook haar sokken. Hij kamde en krulde zelfs zijn haar. In grootmoe's stoel zat Wolf toen klaar. Het kleine meisje kwam al gauw en vroeg aan wolf traditiegetrouw, ' O grootmoe, wat heb je 'n grote oren.' 'Dan kan ik je beter horen.' 'Wat 'n grote ogen!' zei ze zoet. 'Dan kan ik beter zien wat je doen,' zei Wolf, terwijl hij naar haar staarde, en watertandde en likkebaardde. lezeres Tesla : 'Fout!' riep Wolf haar nijdig toe.

Na dat karkas, vol bot en haar, dacht hij, smaakt zij als kaviaar. Maar Roodkapje knipoogde en zei:

'Wat heb je een grote tanden, groot- 'O wat een mooie bontjas heb jij! moe, 'dat moet je zeggen, ezelskop. 'Nou ja, dan eet ik je zo maar op.' 't Kind lacht en trekt in een wipje een revolver uit haar slipje. Ze richt hem op het grote beest en beng, beng.... die is er geweest! Een week of wat later, ik weet 't nog goed, heb ik in het bos Roodkapje ontmoet. Ik herkende haar bijna niet, dat snap je, zo zonder cape en zonder rood kapje. 'Hallo!' riep ze vrolijk. 'Zie je wel 'mijn prachtige bontjas van WOLVEVEL!'


Schrijftalent in het vierde leerjaar Hé liefste poesje Tommy,

Hé lieve pongpongpalet, Waarom heb ik je in mijn hand gezet ? Je laat me bijna nooit winnen. Hoe komt dat nou ? Elke keer laat je me staan in de kou. Ik wou dat je een tandje bij stak,

Schatje, pattatje, hoe is het nou met jou. Liefste poes, zeg het, want ik hou zoveel van jou. Lieve Tommy,

anders ga je terug in de zak.

‘k ben blij dat je het zegt,

Ik wens je nog altijd heel veel succes,

want je blijft voor eeuwig mijn

want je bent nog altijd mijn

liefste poesje

PINGPONGPRINSES

echt.

Loeka Cuvelier 4B

Jensine Hanne 4B

Opgeslokt in de computer Op een dag was ik samen met Emile een spelletje aan het spelen op de computer. Het begon te onweren en de bliksem sloeg in op de computer. Emile en ik werden opgezogen door de computer! We waren in het spel beland! Opeens kwam er iets aan. We wisten niet wat het was... Toen zagen we dat het een reuzenworm was! Gelukkig vond Emile twee magische zwaarden en één van de tanden vloog voorbij : ZOEF! We waren heel bang, maar toen gooide ik met mijn zwaard in de bek van de worm. Hij begon slijm te spuwen en we plakten vast! Op dat moment kwamen Bavo, Tibo en Warre ook toe. Zij hadden ook een zwaard. Maar het monster bleef maar spuwen. Toen Warre zijn zwaard in het oog van de worm gooide, was hij dood. We vertelden elkaar wat er gebeurd was. Ook zij waren opgezogen. Toen zagen we een monstertruck staan. We reden weg tot we bij de jungle kwamen. Bavo stapte uit. Hij vond een schatkaart! We besloten de kaart te volgen. Eerst moesten we door de jungle, maar we moesten opletten voor de reuzenwormen. Daarna volgden we de weg naar het steengebergte, maar ook daar was het uitkijken voor de monsters met grote hoektanden. Tenslotte gingen we naar de vulkaan, waar we de robots probeerden te verslaan. Gelukkig kregen we de hulp van vijf lieve draken. Tagmon, de sterkste draak, vloog ons naar de magiër. Hij vertelde ons dat we pas uit het spel konden als we drie opdrachten uitvoerden. De eerste opdracht luidde : 'Breng mij de vuurbol uit de vulkaan!' De tweede opdracht was : 'Breng mij de diamant uit de grot van de trol!' De laatste opdracht : 'Breng mij de schat van de vuurmeester!' We gingen op pad. Toen we aan de vulkaan kwamen, nam Tagmon de vuurbol uit de vulkaan. Dan gingen we naar de trollengrot. We pakten stiekem de diamant. De schat konden we niet vinden, dus keerden we terug naar de magiër. Toen merkten we dat de vuurbol had opgezogen en we mochten naar huis.

tens

Tuur Mer-


Gevangen Vorige week zaterdag was ik aan het chatten met mijn schoolvriendin Lena. Toen begon een vreemde storm. En zonder dat ik het goed en wel besefte, werd ik opgezogen in de computer. 'Pom patat', daar lag ik op mijn poep. Ik zag de woonkamer door het scherm, de omgekeerde wereld. Ik ging op wandel en kwam terecht bij Google. Daar zaten miljoenen mensen op. Sommige zochten afbeeldingen en andere spelletjes, want Google is een soort zoekmachine. Dan ging mijn tocht verder. Toen kwam ik terecht in You Tube. Daar zag ik Lena naar Ice Age 4 kijken. Ik ging er direct naar toe en genoot mee van de film. Op het einde van de film vroeg ik aan Lena of ze ook was opgezogen. Lena zei : 'Ja, dat was heel raar maar gelukkig kwam ik jou hier tegen.' We gingen samen naar Wikipedia en zochten naar informatie of dat eigenlijk wel kon wat er gebeurd was. Na lang zoeken, vonden we informatie hoe we terug naar de echte wereld konden gaan. We gaven via Google de opdracht 'ik wil terug naar huis'. We kregen een melding dat we moesten wachten tot de volgende storm. 'We kunnen hier nog dagen blijven,' zei Lena. Daarna gingen we praten met mensen uit de echte wereld via MSN. Maar we werden niet veel wijzer. Na ĂŠĂŠn week zoeken, brak uiteindelijk de storm uit. Donder, bliksem, boem, licht. Na een flits werd ik wakker in mijn bed! Daar lag ik in mijn vertrouwde omgeving. Heb ik dan alles gedroomd? Wat was het een toffe ervaring!

Michelle Hautekeete Wat een avontuur! Theo en ik waren aan het chatten. Het donderde en bliksemde toen. Mijn vriend en ik werden opgezogen in de computer. Ik stond versteld van wat er gebeurde. We kwamen in een computerspel terecht. Mijn vriend en ik moesten het spel spelen om weer uit de computer te kunnen komen. Dus we kwamen eerst in level 1. We moesten het kasteel binnendringen. Mijn vriend en ik stonden daar voor het kasteel. Ik was erg bang. Ik vroeg aan Theo : 'Weet jij hoe we kunnen binnenkomen?' Theo had een idee. Hij zei : 'We klimmen door een raam dat open staat.' Dat lukte, we waren op het vierde verdiep. We moesten een heel hindernissenparcour afleggen om in level 2 te komen, die was op het derde verdiep. Zo werd het steeds moeilijker om in het volgende level te komen en een verdieping te zakken. Toen we na drie uur op het gelijkvloers kwamen, waren we al in level 5. Het was dan ook het laatste. Plots stond onze goede vriend Jason voor onze neus. Hij was helemaal in paniek! We vroegen hem wat er was gebeurd. Hij vertelde : 'Ik was in gevecht met levende standbeelden!' 'Die wil ik ook wel zien!' riep Theo. Maar plotseling kwamen alle standbeelden op ons af. We liepen zo vlug we konden terug naar buiten. 'Joran, opstaan!' hoorde ik mijn mama plots roepen. 'Tijd om je klaar te maken om naar school te gaan!' Wat een enge droom.

Joran Labarque


Vijfde leerjaar Uit de bol Op 17 december kwamen mensen van het Psychiatrisch Centrum uit Menen hun voorziening voorstellen in de klassen van het vijfde leerjaar. Deze medewerkers hadden als grootste doel voor ogen om de clichés bij kinderen over een psychiatrische kliniek weg te nemen. Ze maakten kennis met de problemen waarmee psychiatrische patiënten te kampen krijgen. Ze kregen ook de kans om over hun eigen belevingen te praten met mensen die zij zelf kennen met dergelijke problemen. Daarna werden ze aan het werk gezet. Ze maakten een eigen glazen bol. Binnen de glazen bol stelden ze zelf hun wereld met problemen voor, erbuiten kwam de buitenwereld. Iedereen heeft wel eens momenten waarbij men denkt in een glazen bol te zitten en er moeilijk uit te geraken. Enkele leerlingen vertellen over hun eigen kunstwerk… Hallo, ik ben Rogier uit 5A. Ik schrijf over mijn glazen bol, die ik heb gemaakt. In mijn glazen bol zit een cirkel met een kruis erin en een puntje eronder. Dat is het kruis van de oorlog. Ik heb niet graag oorlog. Ik denk jij ook niet. Dus maak nooit oorlog. Buiten mijn bol is alles vrolijk. Dat is ook de bedoeling. Rogier Debels (5A) In mijn glazen bol zit mijn hondje. Mijn hondje was mijn allerliefste knuffelbeertje, maar nu is hij bij een andere familie op een boerderijtje. Toen ik van school kwam, sprong hij altijd op mij. Hij wist dat hij altijd een beentje ging krijgen van mij. Dus gaf hij zijn pootje. Hij heette Jack. In mijn glazen bol heb ik ook hartjes gedaan, omdat ik zoveel van hem hou. Maar nu dat hij weg is, zit hij voor altijd in mijn hartje. Samantha Michiels (5A)


Junior GBS– Chef De laatste schooldag van het jaar was er eentje om niet te snel te vergeten! In de voormiddag sloegen de kinderen de handen in elkaar om een grote uitdaging aan te gaan, nl. zelf hapjes maken voor een eigen kerstdiner! De leerlingen werden in kleine groepjes verdeeld en moesten een eigen recept uitwerken. De heerlijke hapjes werden nadien verorberd bij een leuke film. Smullen maar!

Sneeuwpret Sneeuwvlokken dwarrelen neer, hoe langer ik kijk; het worden er steeds meer. Binnen een mum is er een flink pak sneeuw gevallen, wat kinderen zeker zal bevallen. Begonnen is hun sneeuwpret, kinderen worden op de slee gezet. Zie ze sneeuwballen gooien naar elkaar, een paar kinderen zijn met hun sneeuwpop al bijna klaar. Baantjes worden er gegleden, sleetjes worden gereden. In de sneeuw kunnen ze zich lekker uitleven, wat een pret kunnen kinderen aan sneeuw beleven.

Studeren, studeren en nog eens studeren… Vele kinderen hadden er hun hoofd van vol! Daarom maakten juf Inke en juf Elien ook eens tijd om te PAUZEREN! Na inspanning was er tijd voor ontspanning en waarom niet in de SNEEUW?! De kinderen beleefden dolle pret en dat is aan de foto’s te zien!


Troebel water Op maandag 21 januari en dinsdag 22 januari kregen de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar een workshop theater als voorbereiding op de toneelvoorstelling van 31 januari. De toneelvoorstelling heet ‘Troebel water’ en zal doorgaan in CC De Steiger in Menen. Het is niet zomaar een toneelvoorstelling, maar een poppentheater. De kinderen maakten kennis met de verhaallijn en de personages (lees: poppen). Ze mochten zelf ook in de huid van zo’n personage kruipen en sloegen zo aan het acteren!


Zesde leerjaar Junior Journalistenwedstrijd In oktober deed het zesde leerjaar mee aan de junior journalistwedstrijd. We moesten allemaal een zelfgemaakt verhaal maken. Het thema was : eten, het culinaire. Twee leerlingen van onze klas vielen in de prijzen, daarnaast was er ook iemand van de Stap. Dus 3 kinderen in totaal. Wij maakten allebei een verhaal dat waardig is voor een uitnodiging op 20 februari in het cultureel centrum in Lauwe. Daar moeten we ons verhaal nog eens voorlezen en krijgen we de prijzen. Het beste verhaal doet daarna mee met de nationale wedstrijd in Brussel. Fries’ verhaal heet: “Het leven zoals het is: eten” en dat van Julie: “De avontuurlijke droom van Kika”. We verlangen al naar de prijsuitreiking en hopelijk vallen we in de prijzen!! Fries Teerlynck en Julie Mistiaen uit 6A

Kiezen voor later De jongens en meisjes van het zesde leerjaar staan straks voor een belangrijke keuze. Welke richting gaan ze uit in het secundair onderwijs ? Maar vooral : wat kan je kiezen ? Hoe zit het secundair onderwijs in elkaar ? Welke richting moet je uit als je een bepaald beroep wil uitoefenen? … Op al deze vragen krijgen ze na de krokusvakantie de nodige uitleg van onze CLB-medewerker Stefaan. Ook de ouders krijgen informatie over de structuur van het middelbaar onderwijs op donderdag 21 februari 2013. Op maandag 29 april 2013 is er vanaf 16.15 u. oudercontact (betreft de studiekeuze voor volgend jaar) met de klastitularis, CLB-medewerker of zorgcoördinator. Op dat oudercontact wordt ook de basofiche overlopen en aangevuld. Deze wordt pas meegegeven op de diploma-uitreiking op donderdag 27 juni 2013. In het kader van deze lessenreeks worden twee middelbare scholen bezocht : VTI Menen en Sint-Pauluscollege Wevelgem.


UIT SYMPATHIE C.D.


Les techniek in V.T.I. Sint-Lucas Menen Op vrijdag 14 december 2012 trok het zesde leerjaar naar het V.T.I. in Menen. 6B trok onmiddellijk naar de werkplaats. Er stonden drie leerkrachten klaar die de leerlingen verder begeleidden. Het houten gedeelte was in de klas al gelijmd en geschuurd. Er moest een gaatje in geboord worden met de boormachine. De elektriciteitsdraadjes werden aan een LED-lampje gesoldeerd met tin. Dat was niet voor iedereen even gemakkelijk, maar met wat hulp lukte het wel. In het metalen plaatje voor de onderkant moesten ook gaatjes geboord worden en de bramen die daardoor ontstonden, moesten keurig weggevijld worden. Uiteindelijk werd alles gemonteerd en was iedereen tevreden over het verkregen werkstukje. 6A kreeg eerst uitleg over de richtingen die je in het V.T.I. kan volgen. Daarna konden ze een kijkje nemen in de verschillende klaslokalen en werkplaatsen. Halfweg de voormiddag werd er gewisseld en konden ook de leerlingen van 6A de handen uit de mouwen steken. Het was een heel geslaagde voormiddag !


De avontuurlijke droom van Kika “Kika, komen eten!”

“Ja mama, ik kom”, zei Kika. Ze ging aan tafel zitten en begon te eten. Ze keek naar haar eten en vroeg: “Mama, kan eten eigenlijk praten?” “Nee, dat kan niet, eten leeft niet, dat is om op te eten”, zei mama. “Kom, ga nu maar slapen, morgen moet je vroeg op.” Kika ging slapen. Ze droomde dat ze in een raket zat en dat ze naar een andere planeet vloog. Ze landde op een zeer rare planeet. De planeet was namelijk helemaal van eten gemaakt : het gras was van marsepein, de huizen van verschillende soorten koeken en de bomen, dat waren geen gewone bomen. Aan de bomen groeiden snoepjes. “Mmm”, dacht Kika. Ze stapte uit de raket. Ze keek rond, maar er was niemand te bespeuren. Kika besloot om op verkenning te gaan en uit te zoeken wie hier woonde. Ze wandelde langs de straat op het voetpad, maar de stad was helemaal verlaten. Geen auto’s, geen mensen en zelfs geen dieren. Tot ze plotseling een klein hoofdje zag dat zich vlug weer verstopte. Ze rende ernaar toe en daar stond een klein meisje. Ze zat te beven en te trillen op haar benen. Kika zei: “Hallo, ik ben Kika, je hoeft niet bang te zijn hoor, ik doe je geen kwaad.” Het meisje deed een stap naar voor en zei: “Ik ben Citroentje, maar euh, wat doe jij hier en waar kom jij vandaan ?” “Ik kom van de planeet Aarde, dat is een super toffe planeet en als je van in de ruimte naar de aarde kijkt ,is het net een blauwe knikker”, zei Kika. Citroentje zei: “Die planeet ken ik niet.” Kika vroeg: “Maar waar zijn al de mensen van jouw planeet naartoe?” “Ze zijn gepakt door de vreselijke pompoen.” “De vreselijke wat ?”, vroeg Kika. “De vreselijke pompoen; dat is een super gemene schurk.” “Maar waarom laat hij al de mensen verdwijnen ?” “Omdat hij deze planeet voor hem alleen wil”, zei Citroentje. “Maar dat is toch niet leuk, zo helemaal alleen ?” “Hij vindt dat waarschijnlijk wel leuk, want anders zou hij dat niet doen.” Kika vroeg: “Heeft hij jou dan niet gepakt?” “Nee, toen hij ons huis binnenviel, heb ik me vlug verstopt.” “Dan is die vreselijke pompoen wel geen goede zoeker.” “Nee, zeg dat wel.” “Wat gaat hij wel doen met al die mensen ?” “Eigenlijk zijn wij geen mensen, wij zijn Njammies en dat weet ik niet.” “Zo raar”, zei Kika. “Voor mij zijn mensen ook raar hoor”, zei Citroentje. “Ok, genoeg gepraat. Tijd voor een beetje actie !”, zei Kika met een luide stem. “Ssst !”, zei Citroentje. “Straks hoort hij ons.” “O ja, sorry, dat was ik helemaal vergeten”, zei Kika zachtjes. “Maar wat bedoel je met een beetje actie ?” vroeg Citroentje. “Wel, Citroentje, wij gaan die vreselijke pompoen eens een lesje leren.” “Hoe bedoel je ?” “Wij gaan die schurk stoppen; wij gaan de Njammies redden.” “Ik durf dat niet, ik ben bang”, zei Citroentje. “Je hoeft niet bang te zijn, ik ben hier om jou te helpen”, zei Kika. “


Kom, we zoeken die schurk en vermorzelen hem”, zei Citroentje. “Zo mag ik het horen”, zei Kika. Zo gingen Kika en Citroentje op pad, maar na uren zoeken, vonden ze hem nog altijd niet. Ze waren doodmoe. Citroentje zei : “We vinden hem nooit, ik geef het op.” “Nee !”, zei Kika, “niet opgeven, denk aan al die Njammies!” “Maar we vinden hem nooit”, zei Citroentje. “Pas op, daar is een handlanger van de vreselijke pompoen”, zei Kika. “Dan moeten wij daar dus ook heen”, zei Citroentje. “Nee, wacht, we hebben geen wapens of zo”, zei Kika. “Ik weet iets”, zei Citroentje, “hij is allergisch tegen eierkoeken.” “Hoe weet jij dat ?”, vroeg Kika. “Omdat hij ons al eens aangevallen heeft en we hebben hem dan zo verslagen.” “Ok, dan doen we dat nu ook, maar waar halen we al die eierkoeken vandaan ?”, vroeg Kika. “We gaan langs alle bakkers en we nemen alle eierkoeken mee”, zei Citroentje. “Goed idee, aan de slag.” Ze namen zoveel mogelijk eierkoeken mee en trokken naar de schuilplaats van de vreselijke pompoen. Ze bevrijdden stiekem alle Njammies en maakten een plan om de vreselijke pompoen te verslaan. Toen ze oog in oog stonden met de vreselijke pompoen, was hij wel wat geschrokken toen hij alle Njammies zag, want hij dacht dat ze allemaal gevangen zaten. “Ja, je gaat eraan !”, riep Citroentje.” “Dat denk ik niet, want als jullie allemaal kruimeltjes zijn, dan kunnen jullie niets doen”, zei de vreselijke pompoen. “Wie zegt dat wij gaan veranderen in kruimeltjes ?”, vroeg Kika. “Ja, wie zegt dat ?”, zei Citroentje. “Ik zeg dat”, zei de vreselijke pompoen. “Gaat dat ook gebeuren als wij jou eerst aanvallen met eierkoeken ?”, vroeg Citroentje. “Nee !!!”, riep de vreselijke pompoen en zo werd hij verslagen en konden de Njammies weer gewoon verder leven zonder zorgen en zonder pijn. Ze zwaaiden Kika allemaal uit en toen ze wakker werd, was het net tijd om op te staan. Julie Mistiaen


Het leven zoals het is: eten Welkom bij het beste programma ooit: het leven zoals het is: eten. Met de beste presentator ooit: Friet Heerlijk. Laten we eraan beginnen! Wel, het leven van voeding is niet altijd even gemakkelijk. Groenten bijvoorbeeld, bij hun geboorte liggen ze meestal in vuile aarde. Als ze rijp zijn, liggen ze meestal bang in de winkel voor wie hen koopt, want als ze worden gekocht, worden ze helemaal opengesneden, gekookt of wel in duizenden stukjes verpletterd door de mixer. Fruit heeft het dan iets gemakkelijker. Bij hun geboorte hangen ze meestal hoog aan een boom. Dat moet wel leuk zijn, maar als je dan hoogtevrees hebt, moet het wel eng zijn. Maar het is ook niet al te gemakkelijk voor fruit? Ten eerste: je wordt meestal opgegeten en ten tweede: bananen worden uitgelachen in een flauwe mop. Appels hebben het dan weer iets leuker. Ze worden wereldberoemd met het merk: Apple, een merk voor computers en zo‌ Ja, dat moet wel leuk zijn. Maar nu gaan we over naar de dieren, want sommige dieren worden ook opgegeten! We deden een interview met mevrouw De Kakel: Wel, mevrouw De Kakel, hoe vindt u het om een kip te zijn. Mevrouw De Kakel zegt: Vreselijk, wij worden mishandeld met vies eten en ze snijden onze kop eraf terwijl we nog leven! Friet Heerlijk zegt: Daar kan ik goed in komen. Welk dier zou u dan willen zijn? Mevrouw De Kakel zegt: wel, een poesje, dat wordt meestal goed verzorgd en ze behandelen het tenminste met liefde! Friet Heerlijk zegt: Ok, bedankt voor u komst, mevrouw De Kakel. Zo dit is het einde van de aflevering. Tot de volgende keer iedereen, tot ziens!!

Fries Teerlynck


OVSG-toets einde zesde leerjaar muzische vorming - beeld Concept: Vanuit impressies, exploreren en experimenteren en vanuit beschouwen ontwerpen de leerlingen een patroon. Wat een opdracht; die patronen waren nogal ambetant.Toch is het ons gelukt, we hebben de patronen verslaan, wij zijn de baas over de patronen! Gelukkig maar, anders werd deze opdracht een echte flop! Iedereen deed echt zijn best. Er werden veel verschillende patronen gemaakt: grote en kleine, hoge en lage, dikke en dunne in allemaal verschillende kleuren. En weten jullie waarom we die patronen moesten maken? Wel, voor een OVSG proef. Dat zijn geen gemakkelijke opdrachten. Patronen zijn tekeningen die zich de hele tijd herhalen. We maakten achterna een zelfevaluatie over ons eigen patroon. Hieronder zie je een paar patronen van kinderen uit 6b. Groetjes van Alissia, Axelle, Emma en Zeno!!!!

Vorige week kregen we te horen dat we patronen gingen maken. We gingen op zoek naar patronen in onze omgeving. Patronen kan je op heel veel verschillende manieren maken. Juf legde uit dat we dit ook met kosteloos materiaal konden doen. Toen begrepen we het en zochten allerlei materialen bij elkaar. We kregen ruim de tijd om ons patroon te maken in de klas. We hebben hele mooie dingen gezien! Sommigen maakten er echte kunstwerkjes van! We maakten ook een mooie foto. Het was heel leuk om te doen! Emma B en Ward Claeys


Kalender 11 februari – 17 februari

Krokusvakantie

Maandag 25 februari

Oudercontact K3

Maandag 4 maart

Oudercontact K3

Vrijdag 8 maart

Pedagogische studiedag

Vrijdag 15 maart

Opendeurdag

Zaterdag 23 maart

Lentefeest

Woensdag 27 maart

Oudervereniging

1 april – 14 april

Paasvakantie

Zondag 21 april

Eerste communie

Maandag 22 april

Lentewandeling derde kleuter en eerste leerjaar

22 april – 26 april

Bosklas derde graad in Durbuy

Vrijdag 3 mei

Leeruitstap naar de kinderboerderij voor L2

Donderdag 9 mei

O.L.H. Hemelvaart

Vrijdag 10 mei

Vrije dag

Zaterdag 11 mei

H. Vormsel

Zondag 19 mei

Pinksteren

Maandag 20 mei

Pinkstermaandag

Vrijdag 24 mei

Keuze- en UNO-kaarting

Zaterdag 25 mei

Schoolfeest

Maandag 27 mei

Vrije dag

Dinsdag 4 juni

Schoolreizen

Donderdag 6 juni

Oudervereniging

Dinsdag 25 juni

Oudercontact L1 tot en met L5

Woensdag 26 juni

Oudercontact L1 tot en met L5

Donderdag 27 juni

Diploma-uitreiking L6

Vrijdag 28 juni

Einde schooljaar: 11.35 uur


Familienieuws Louis Claerhout ° 17-12-2013 ,zoontje van Lies Verhegge (logopediste) De heer Raymond Becquart ° 21-02-1925 + 16-12-2012 Overgrootvader van Suze-Anne (L1B) en Charlot Becquart (K3B) Mevrouw Marie-Louise Verschaeve ° 08-10-1919 + 31-12-2012 Moeder van Monique Vlaeminck (leesouder) Grootmoeder van Nathalie Vandenweghe (voorzitter oudervereniging) en Marjolijn Vermeulen (lid oudervereniging) Overgrootmoeder van Jesaïa Farvacque (L6A), Alexander (K2B) en Anouk Vlaeminck (K1C) Overgrootmoeder van Dora (L6B) en Suzan Monbaillieu (L3A) Overgrootmoeder van Mila (L2A) en Vic Baert (K2B) Overgrootmoeder van Bas (L5A) en Noor Opsommer (L2A) Mevrouw Emilienne Naessens ° 15-06-1922 + 13-01-2013 Grootmoeder van juf Muriel (L4B) Overgrootmoeder van Yarne (L4B) en Rens Bucket (K3B)

Sport Op woensdag 16 januari en 23 januari richtte de stedelijke sportdienst het ' minivoetbaltornooi' in voor jongens en meisjes van het 5de en 6de leerjaar in. We schreven met 3 jongensploegen in. Elke ploeg bestond uit 6 of 7 jongens. Op 16 januari werden de schiftingswedstrijden gespeeld. Elke ploeg speelde in een andere poule. De eerste van elke poule mocht naar de finale de week erop. Onze eerste ploeg werd eerste en dus reeds zeker van de finale. De tweede ploeg maakte het spannend, maar werd jammer genoeg tweede in hun poule. Onze derde ploeg trad aan tegen sterke tegenstanders, deed wat ze konden, maar het mocht niet baten. Ze werden verdienstelijk derde in hun reeks. De week erop mocht de eerste ploeg in Rekkem onze kleuren verdedigen. Opnieuw moesten we eerst de voorrondes overleven, wilden we naar de grote finale. Met een beetje geluk slaagden we erin de finale te halen. Jammer genoeg was de tegenstander toch iets te sterk en werden we tweede. Met 3 mooie ballen keerden we terug na een geslaagd tornooi. Proficiat aan alle leerlingen die deelnamen !


Lees de schoolkrant ook online op www.gbslauwe.be.


Levensbeschouwing Ik wens dat ik de lotto win. ( Emile)

e at d ven. d s le wen lijft k I b uur .) nat V am i L (

Ik wens je leute en plezier. ( Valentine)

Ik wens dat de hond van mijn opa niet meer wegloopt. ( Alissia D.)

Ik wens dat ik Regi kan ontmoeten. ( Jentel)

Ik wens dat ik heel het jaar kon wensen. ( Britt)

Ik wens Selena Gomez te ontmoeten. ( Lara M. )

Ik wens dat deze wens uitkomt. ( Zico)

rs

de tou o o gr ijn m se) t da Jos s ( . n e en Ik w ng lev a l nog


Ik wens dat de school op een nacht afbrandt en dat er niemand in zit. ( Ruben)

lie ami f n mij l) eel h s Axe n ( e . Ik w ig jaar kk gelu

een

om et t) ni en en Br m .( bo els de vog t da de ns or w e vo Ik llen va

Ik wens geen oorlog maar wel vrede. ( Fay)

Ik wens goede punten op mijn rapport. ( Ma誰co) Ik wens dat ik dit jaar een vis krijg. ( Felix) Ik wens minder ruzie met mijn broers. ( Emma V.)

pest eer ge m t i o o rn n V.) s dat e ( Jaso Ik wen . l o o h op sc wordt

Ik wens dat er geen rampen gebeuren. ( Seppe B.)

Ik wens dat we veel winnen in de voetbal. ( Jelle) Ik wens dat mijn dromen uitkomen.( Niels)

Ik wens dat ik dit jaar meer fruit eet.( Hanne)


70 jaar GBS Lauwe, een blik terug in de tijd... wed s

Wie is het?

1

2

3

12

4

13

1 Dirk Vanholme 2 Marc Delft 3 Jean-Claude Vanthournout 4 Johnny Wastyn 5 Jaak Wullaert 6 Kris Van Maele 7 Arnold Nuytten 8 Guy Pattyn 9 Jacky Rosselle 10 Joost Geeraert

5

14

6

9

8

7

15

trij

16

17

11

10

18

19

12 Heidi Vanhalst 13 Magda Rappelet 14 Dymphna Gheysen 15 Lucien Tanghe 16 Antoinette Dewulf 17 Chantal Deman 18 Marcel Lagae 19 Walter Vanhaezebrouck

11 NoĂŤl Houthaeve 16 antwoordformulieren werden binnengebracht. Daarvan hadden 13 deelnemers alles juist. Een dikke proficiat aan CĂŠleste Monprofit uit K1A, die naast de correcte namen ook de schiftingsvraag correct wist te beantwoorden.De doos truffels wordt u bezorgd.

d


GBS SCHOOLKRANT - FEBRUARI 2013  
GBS SCHOOLKRANT - FEBRUARI 2013  

SCHOOLKRANT

Advertisement