Page 1

Tweemaandelijks tijdschrift - 33ste jaargang - nr 3- schooljaar 2012—2013 - december 12

België - Belgique

v.u. OUDERVERENIGING G.B.S. Lauwe. p.a.: Vandenweghe Nathalie, Larstraat 58, 8930 Lauwe

P.B. 8930 Menen 1

Afgiftekantoor 8930 Menen 1

BC6195

schoolkrant

Erkenning: P. 308904. Hospitaalstraat 14, 8930 Lauwe - 056/411472 - info@gbslauwe.be


Voorwoord Het eerste trimester loopt stilaan op zijn eind. In deze schoolkrant blikken we terug op wat is geweest: de herfstwandeldag, nieuwe instappers op school, het grootouderfeest, het mosselfeest, het bezoek van de sint en nog zoveel meer. Deze laatste maand van het jaar brengt altijd een gezellige drukte met zich mee en is met de jaarwisseling in het vooruitzicht de periode bij uitstek om goede voornemens uit te spreken. Ook als school wensen wij in 2013 opnieuw voor 100 procent onze verantwoordelijkheid op te nemen om samen met leerkrachten, ouders,… een veilige leeren leefomgeving, waarbinnen elk kind zich verder kan ontwikkelen, te creëren. We hopen hierbij opnieuw op de steun van alle ouders te kunnen rekenen. Tijdens het tweede trimester willen wij volgende afspraken in de kijker plaatsen: De school neemt het engagement op zich om elk kind optimaal te laten profiteren van de voor hem of haar georganiseerde ‘leer’tijd. Als ouder kan u dit ondersteunen door ervoor te zorgen dat uw kind(eren) op tijd op school zijn en niet voortijdig de school verlaten. De school deed reeds heel wat inspanningen om het brengen en ophalen van de kinderen ‘veilig’ te laten verlopen. En het kan nog beter. Samen met het team en de oudervereniging wordt verder gezocht naar oplossingen. Tijdens het tweede trimester hopen we ook elk van jullie te mogen verwelkomen op het oudercontact. Door op regelmatige tijdstippen samen de ontwikkeling van uw kind(eren) te bespreken en verwachtingen t.o.v. elkaar: de school, het kind, de ouders uit te spreken, blijven de neuzen in dezelfde richting. Dit draagt positief bij tot de verdere ontplooiing van de talenten van uw kind(eren). In 2013 hopen wij om, net zoals het voorbije jaar, samen met de kinderen te werken binnen een veilige en positieve leeromgeving. Vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid tussen leerkracht en kind willen we er zorg voor dragen dat iedereen op school zich, ook in het nieuwe jaar, goed in zijn vel voelt. Prettige vakantie en aangename eindejaarsfeesten! Philippe en Lies. Directie.


Woordje van de oudervereniging Verwachtingen en wensen Beste ouders, 2012 loopt op zijn einde en dat maakt dat we vol grote en kleine verwachtingen zitten voor het komende jaar. Misschien verwacht je er niet te veel van, ben je al blij als het weer ‘net zo goed’ wordt als 2012. Soms zijn de verwachtingen echter groot: het huis van ons dromen vinden, een nieuwe job, een perfecte work-life-balance.

Misschien ben je wel in ‘blijde verwachting’? Verwacht je een gezond, sociaal, lief, slim kind? Van bij de geboorte wordt veel van onze kinderen verwacht. Als ze éénmaal naar school gaan worden de verwachtingen er niet minder op. Hoe hoog liggen jouw verwachtingen? Ook ten aanzien van de school hebben we grootse verwachtingen. En dat mag ook wel. Als ouders verwachten we dat ons kind als individu behandeld wordt, dat hij (of zij) alle kansen krijgt om zijn talenten te ontwikkelen, dat hij er zich op zijn gemak mag voelen en uitgroeit tot een zelfstandige enthousiaste competente tiener. Of zoiets… Verwachten… het doet ons dromen. Laten we vooral niet vergeten om in 2013 te genieten van het onverwachte. Een mooie tekening, een plotse zoen, iemand die ziet dat het eens minder met je gaat. Ze zullen er in 2013 ongetwijfeld zijn: de momenten waarop het niet loopt zoals je… verwacht had.


Laten we elkaar massaal veel toffe ouder-momenten wensen! Te beginnen met een mooie kerstvakantie. De leerkrachten wensen we de goesting om elke dag met de glimlach voor de klas te staan! Het voltallige schoolpersoneel wensen we een steeds opkomende trots voor onze school.

Laten we samen werken aan een mooi 2013! De kinderen, de ouders, de school: hand in hand. Namens de oudervereniging Veerle Van Hauwaert


Menu

07-01

Gehaktbrood – appelmoes - aardappelen

08-01

Kippengyros - rijst

10-01

Duivelsgebraad – suikerbonen - kroketten

11-01

Winterse ovenschotel met gehakt en savooi

14-01

Spirelli met ham en kaassaus

15-01

Eierschotel met gebakken aardappelen en worstjes – geraspte wortelen

17-01 18-01

Ketchupburgers (nieuw!!) – erwtjes en wortelen aardappelen Frieten – versgebakken vis - sla 21-01

Kalkoenrollade in archiducsaus - perziken - aardappelen

22-01

Witloof en ham in kaassaus - aardappelen

24-01

Kaasburgers – rode kool - aardappelen

25-01

Karnemelkstampers of puree – jonge kaas - omelet

28-01

Spaghetti bolognaise

29-01

Frieten – vol au vent - champignons

31-01

Varkensgebraad – bloemkool – tarwekorrels (nieuw!!)

01-02

Oostends vispannetje - puree


Eerste kleuter Na de herfstvakantie mochten de zeven nieuwe instappers er al onmiddellijk invliegen met het grootouderfeest…

Als wij naar ‘Dag Sinterklaas’ kijken dan zijn wij allemaal heel geconcentreerd (of toch bijna allemaal ...).

Wat zien wij er toch leuk uit !

‘Wat zeg je juffrouw? Mogen we de cake nog niet opeten? – Oeps, te laat…

Maar als wij hem in het echt zien, dan kunnen wij onze ogen niet geloven!

Balletje hier, sterretje daar Met nog lichtjes erbij Is onze kerstboom klaar.

Eventjes nadenken…


Techniek Constructief bezig zijn met kosteloos materiaal. Wat we leren op de pedagogische studiedag passen we ook toe in de klas.

Infoavond kleuterafdeling In de kleuterafdeling houden we twee keer per jaar een infoavond. Het doel van deze avond is mensen te laten kennismaken met onze school en specifiek met de kleuterafdeling. De mensen kunnen een kijkje nemen in de klassen en krijgen uitleg van de kleuterleidsters, zorgleerkrachten en turnleerkrachten over de klas- en schoolwerking. We nodigen alle mensen uit waarvan hun kleuter in het kort naar school mag komen. Voor veel mensen is onze school een reeds goed gekende waarde maar toch krijgen we elk jaar ouders op bezoek voor wie onze school volledig ongekend is. Als team zijn we dan ook altijd zeer tevreden als we de ouders met onze schoolwerking hebben kunnen bekoren en hun vertrouwen in de GBS hebben verkregen!


Tweede en derde kleuter “LAP” Op dinsdag 27 november zijn we met het tweede en derde kleuter naar het O.C. te Menen geweest om de muziektheatervoorstelling ‘LAP’ te bekijken. De voorstelling was een combinatie van muziek, een tof verhaal en een prikkelend visueel spektakel. We maakten kennis met een jongen, een meisje en de bomma van het meisje. We kwamen te weten waarom de jongen een hoge toren wilde bouwen en het meisje koorddanseres wilde worden. Stilletjes aan kwamen de jongen en het meisje te weten dat ze eigenlijk op zoek zijn naar hetzelfde: naar elkaar en naar een eigen plek in de wereld. Het was een prachtige voorstelling waarvan de kleuters volop hebben genoten. De juffen van het tweede en derde kleuter.

Tweede kleuter Kerstsfeer Een gezellige kersttijd in de kleuterklas! De kleuters helpen bij het versieren van de kerstboom! Ze zijn heel enthousiast en maken er een mooie boom van! Met rustige kerstliedjes worden we helemaal in de kerstsfeer gedompeld. De kleuters maken ook een leuke nieuwjaarskaart voor de ouders. En nu nog aftellen tot kerstmis...


Derde kleuter Spelletjesnamiddag met de grootouders Op vrijdag 9 november kwamen de grootouders naar school. Alle derde kleuters mochten met de grootouders gezelschapspelletjes spelen. Het was een heel gezellige namiddag en een leuke afsluiter van de week. Bedankt aan alle grootouders!

Huis van de Sint Op donderdag 22 november vonden de 3de kleuters een brief van de Sint in de klas. Op deze brief stond er dat we op bezoek mochten gaan naar het huis van de Sint in Kortrijk. We mochten daar een kijkje nemen in de verschillende kamers. Maar de derde kleuters moesten ook de zwarte pieten een beetje helpen. Eerst hebben we wat geholpen bij de kopieerpiet. Vervolgens leerden we hoe we een echte zwarte piet en Sint kunnen tekenen. We gingen verder naar het bureau van de Sint. Daar zagen we alle brieven van de kinderen voor hem. Ook controleerde hij in deze kamer het werk van alle zwarte pieten. De stalpieten hadden ook nog wat hulp nodig. Het hooi moesten we samen leggen voor het paard. Enkele kleuters leerden hoe ze moeten paardrijden. Het bezoek liep ten einde in de pakjesfabriek. Daar hebben we het speelgoed mogen sorteren. Het was een heel erg leuke verrassing voor alle kleuters!


Derde kleuter - Eerste leerjaar Zwarte pietendag Op woensdag 5 december stroomden de derde kleuterklassen en het eerste leerjaar vol met zwarte pieten. Alle kinderen hadden zich prachtig uitgedost. De Sint kwam op bezoek in de klas en we zongen voor hem een liedje. We toonden ook onze danskunsten. We kregen van de zwarte pieten een snoepzakje en klasgeschenken. Met een blij gezicht vertrokken de kinderen naar de speelplaats. Na de speeltijd begon het echte werk. We trokken naar de sportzaal om onze kunsten als zwarte piet te tonen. De pieten uit het eerste leerjaar zongen en dansten voor de kleuters, die al gauw meededen. Nadien speelden we het spelletje ‘zakje leggen’. Tenslotte werd onze kennis van de Sint en zijn pieten getest in de ‘ren-je-rot-quiz’. De kleine pieten renden zich rot naar het juiste antwoord op vragen als ‘Hoe heet de mantel van Sinterklaas?’ of ‘Met welke soort boot vaart de Sint?’. Alle pieten slaagden in deze fameuze test. Als kers op de taart kreeg iedereen zijn welverdiende pietendiploma mee naar huis.


UIT SYMPATHIE S.R.


Zwarte pietendag


Ouderavond eerste communie Op de eerste echt koude winteravond kwamen ruim 80 mama’s en papa’s naar de ouderavond eerste communie. Pastoor Nikolaas had de kerk goed verwarmd. Hij verwelkomde allen met een diepzinnig woordje waarvan we graag onthouden: de drie “ééés”. De eerste E was er een van Evangelie. Het is Jezus die ons op weg zet naar de eerste communie. De tweede E noemde hij Echt. Een echte getuigenis afleggen en niet zomaar meelopen met de consumptie maatschappij. De derde E riep ons allen op om ons te Engageren naar het voorbeeld van Jezus. Met een zeer zinvol Jezuslied, begeleid door zijn onafscheidbare gitaar, rondde Nikolaas zijn inleidend woordje af. Meester Arnold getuigde achteraf over de kracht van het kruis. Hij riep iedereen op om het ‘kruisje geven’ - wat we allen deden bij het doopsel van ons kind - weer tot leven te roepen bij de eerste communicant. Een zeer zinvol klein en toch zo groot gebaar van ons geloof in die verrezen Heer en liefhebbende Vader. De ouders werden ook opgeroepen om mee te werken met hun kind wanneer het straks thuiskomt met een rugzakje. Daarin steken tal van mogelijkheden (gezelschapsspel, memory, cd met liedjes, gebeden, verhaaltje voor het slapen gaan, ..) om een hele week samen op weg te gaan naar een zinvolle eerste communie. Ook de praktische zaken werden uit de doeken gedaan. De avond werd besloten met een drankje (dank u meester Geert voor de voorzieningen) waarbij de fiere ouders al wat in hun kaarten lieten kijken wat ze ervan zouden maken op 20 en 21 april 2013. Eén ouder was zo enthousiast dat hij prompt voorstelde om een … mag ik nog niet verklappen, maar je ziet wel, het wordt weer schitterend. Dank aan de pastoor, leerkrachten, parochiaal team (voor de bediening en opkuis) en vooral aan de ouders voor hun medewerking. Een leerkracht


Poverello 2012 Armoede blijft een feit, ook in onze regio. Ieder jaar opnieuw worden we, in deze koude en donkere winterdagen, geconfronteerd met beelden en statistieken dat steeds meer mensen onder de armoedegrens leven. De kloof tussen arm en rijk wordt alleen maar groter. Elk jaar nodigt ‘Poverello’ Kortrijk ons uit voor een inzamelactie. Dit jaar vragen ze specifiek: klontjessuiker, kippenbouillon in dozen, smeerboter, fruit in blik. Anderzijds is er ook nood aan: warme herenkousen, mutsen voor mannen, lange onderbroeken. Natuurlijk blijft toiletgerief ook zeer nuttig, alsook koekjes, pasta, ….. Deze oproep lanceren we telkens in de adventstijd. Hartelijk dank voor de vele kinderen en hun ouders die reeds wat meebrachten naar school. Op 28 december wordt alles geleverd naar de Spoorweglaan 26 te Kortrijk. Meester Arnold

Blij dat je op tijd bent


Eerste leerjaar Honkietonkie Spelen met een reuzengrote bal. Op een opblaasbare klimtoren klauteren. Domino, memory en yenga in het groot spelen. Je in alle mogelijke bochten wringen tijdens een spelletje twister op een grote opblaasbare mat. Alles geven tijdens de estafette om te kunnen winnen. Springen in het ballenbad op zoek naar de juiste kleur van ballen. Kennismaken met volksspelen, en nog zoveel meer‌ En tot slot nog een leuke dans met iedereen in de zaal! Whaw, Honkietonkie was heel erg fijn. Moe en super voldaan na een toffe namiddag trokken de eersteklassers terug naar Lauwe.


Meer foto’s op: www.gbslauwe.be


Tweede leerjaar Herfstwandeling Wij zijn nat geworden. We hebben in het bos stoute heksen tegengekomen. Ik stond met Noia. Op het laatst hebben we touwtjetrek gedaan tegen de heksen en wij waren gewonnen. Toen kwamen we aan een heel groot huis en daar hebben we soep gedronken en ik vond ze heel lekker. Nog op het laatst hebben we de kabouter gezocht en wij hebben de koning. Babette, Kiara en Louis D. (2B) Eerst hebben we een meneer gezien die verkleed was in een pompoen. De heksen hadden Muka gepakt, maar ze was niet bang.We hebben spelletjes gedaan met de lieve heksen en gewandeld tussen de bomen en in de straten. Auke, Nena en Jelle (2B)

We hebben pijlen moeten zoeken om de kabouters te redden. Het heeft geregend maar we hebben veel gestapt. In het bos kregen we een kaartje van de koning of de koningin. We moesten snel lopen om niet getikt te zijn. Ik vond het leuk net als iedereen. De pompoensoep was lekker. Lucas, Zico en Delphine (2B)

We hebben veel plezier gemaakt. De heksen zaten achter ons aan. Er waren lieve heksen maar één stoute heks heeft iemand gepakt. Xelena heeft haar hoed afgetrokken. Dat was grappig. Noor mocht de kinderen laten schrikken van juf Lieve en juf Hilde want ze had een masker mee. We moesten dingen zoeken voor de kabouters te hebben. Dan hebben we de kabouterkoning verdiend! Het was superleuk!!! Saîn, Muka en Noor (2B)


Het was slecht weer maar het was toch leuk. Leidster Iris van de chiro is meegegaan. We hebben tot in Frankrijk gewandeld en in vieze modder gelopen. We hebben spelletjes gespeeld . Xelena heeft de kabouterkoning gevonden en Lucas de koningin. Nu zijn ze weer levend. Foeke,ZoĂŤ enBuddhini (2B)

Schoolkalenders: te koop


Derde leerjaar Jong geleerd... “Mama, ik zou graag naar de universiteit gaan.” Kan een kind van 8 nog leergieriger thuiskomen van school? “We zullen nog wel zien”, zo zei ik, “want daarvoor moet je wel héél graag leren”. “Maar nee,” repliceerde hij algauw, “op 27 oktober kan ik naar de Kinderuniversiteit!”. Juffrouw Dorines uittip om de herfstvakantie stevig in te zetten, was hem blijkbaar niet ontgaan… Dus kozen we met behulp van de site samen 2 studierichtingen en wijdde ik hem wat in de universiteitsterminologie in: alma, aula, hoorcollege. Als een echt groentje trok hij die bewuste zaterdag weifelend met mama als chauffeur en supporter richting KULAK. Eenmaal aangemeld, werd hij van het nodige lesmateriaal voorzien: een schoudertas met daarin een notitieblok en balpen. Hij kwam immers om te leren… Het ijs werd al snel gebroken: een verstrooide professor werkte wat op de lachspieren van de kinderen. Wetenschappers van Technopolis gaven in de hal het beste van zichzelf d.m.v. allerlei experimenten. Bovendien zag Gwijde totaal onverwacht onder de medestudenten ook zijn vrienden Daan en Tuur Mertens… Vol goede moed betraden de bollebozen om 10.00 u. een aula voor een eerste hoorcollege betreffende de deugden en valkuilen van het fenomeen Facebook. Ouders waren niet toegelaten, maar konden ook wij niet van de lezing leren…? Onder de indruk was Gwijde niet. Hij vond een uur luisteren nogal saai, iets anders als commentaar had ik van onze 8-jarige ook niet verwacht… Het handtekeningen ronselen van (gelegenheids)professoren in de pauze deed hem toch hunkeren naar meer en de tijd voor workshop 1 was aangebroken. Gwijde kreeg in de sessie eindelijk een antwoord op zijn vraag: “Waarom zijn de dino’s uitgestorven” (blijkt een theorie te zijn die hij niet met nieuwsgierige mama’s en papa’s mag delen, want wijzer werd IK ondertussen wel niet.). Van al dat leren krijg je een reuzenhonger die we als echte studenten in de Alma konden stillen. Na de batterijen opgeladen te hebben, konden de kids er weer voor een tweede hoorcollege tegenaan om erna nogmaals proefondervindelijk aan de slag te gaan. Gwijde waande zich gedurende anderhalf uur in de prehistorie en gooide met speren, kleide een mammoet en keek toe hoe ‘de juf’ op primitieve wijze vuur probeerde te maken. En het begeerde diploma… dat sleepte mijn student zelfs zonder examen in de wacht. Er werd die dag duidelijk afgezien van alle stress: een universiteit op maat dus. Hopelijk behaalt mijn zoon later ook zo op zijn kousenvoeten zijn diploma hoger onderwijs! Geertrui Vermoortele, mama van Gwijde Wittouck (3A)


Mannen met baarden Meester en juffrouw hebben nogal kunnen zwijgen! Toen we deze morgen op school aankwamen, hoorden we dat we met de hele klas naar ‘een echt muziekconcert’ mochten! Te voet stapten we naar het ontmoetingscentrum van Wevelgem. De zaal zat stampvol! Toen zei een meneer op het podium opeens: “En toen werd het stil…”, en het werd muisstil in de zaal! De meneer begon te vertellen hoe hij ooit een geheimzinnige opdracht heeft moeten vervullen, samen met zijn drie vrienden. Zo moesten ze voor iemand een hele hoop verschillende muziekinstrumenten verzamelen van over héél de wereld! Om beurt toonden ze welke instrumenten ze tegengekomen waren en hoe die klonken! De spectaculairste was ongetwijfeld de ‘alpenhoorn’, die was zo’n 7 meter lang!!! Andere instrumenten, zoals de klarinet en de tuba waren ons dan wel bekend want in de klas waren we daar ook al over aan het leren! Een leuke, leerrijke voormiddag dus!


Derde en vierde leerjaar Winkeltje ‘spelen’ op de SPEELGOEDBEURS Wat spelen de kinderen graag winkeltje. Een winkelier en vele klanten, geld in de kassa, de portefeuille volgepropt met speelgoedgeld, een winkeltje vol met geprijsde waren, ... en dan maar kopen en verkopen. Op vrijdag 9 november mochten de kinderen van het derde en vierde leerjaar in de huid kruipen van een echte winkelier. De kinderen brachten speelgoed mee om te verkopen. We stalden alles uit in de bewegingszaal. Toen we om 15.00u de deuren openden, stroomden de klanten binnen. Wat was dat spannend ! Om 18.30u sloten we tevreden onze deuren. Bedankt aan alle klanten die ons een bezoekje brachten. De leerlingen en leerkrachten van het derde en vierde leerjaar.


Vierde leerjaar Project ‘Aan tafel’ Met het project ‘Aan tafel’ willen we de leerlingen bewust maken dat gezonde en lekkere voedingsgewoonten én regelmatige lichaamsbeweging zeer belangrijk zijn. Vandaar ook dat we spreken van de actieve voedingsdriehoek. We leerden over gezonde voeding, hoe we gezond kunnen ontbijten, knutselden aan een actieve voedingsdriehoek, maakten in klas lekkere tussendoortjes klaar en speelden het actieve-voedingsdriehoek-spel. De leerlingen werden in groepjes verdeeld. Er volgden vragen over de verschillende lagen van de voedingsdriehoek. In de bewegingslaag Foto’s van het konden de leerlingen tonen hoe het met hun conditie is geontbijt volgen op: steld. ‘De Broodjesmeiden’ en ‘De Bewegerkes’ behaalden de meeste punten. Een dikke proficiat! www.gbslauwe.be Als afsluiter staat er nog een gezond ontbijt klaar op vrijdag 22 december. Tegen dat jullie dit artikel lezen, hebben de leerlingen al gesmuld van het lekkere ontbijt.


Het actieve voedingsdriehoek-spel

De actieve-voedingsdriehoek– kampioenen

Figuurzagen In het vierde leerjaar leerden we figuurzagen uit karton. Zo bereidden de leerlingen zich voor op het figuurzagen uit hout in het zesde leerjaar. De leerlingen zwoegden nogal, want het is niet eenvoudig om zo’n zaag te hanteren. Maar oefening baart kunst!


Vijfde leerjaar American Games Op 13 november zijn de leerlingen van het vijfde leerjaar met z’n allen richting Deerlijk vertrokken. Daar stond hen een sporthal vol met leuke spelletjes te wachten en dit op z’n Amerikaans! Het waren dan ook de ‘American Games’. Baseball, American football, frisbee, kinn-ball… Ze probeerden het allemaal uit! Hieronder zie je enkele sfeerbeelden van hun leuke namiddag.


Ra ra ra… wie ben ik? Violette luchten doen ons rillen van kou en schrale wind. Sneeuw tot aan je enkels en heel even ben je dan weer kind. Winterdagen, laat dit jaar met sneeuw en veel ijs. Daar sta je dan stil buiten in de tuin rustig en wijs. Maar als de zon komt ben je snel weer weg. Smeltend tot op de grond dat is even pech. Het is Chuckie, de sneeuwpop! Op vrijdag 7 december zag de speelplaats er

Zie hier het resultaat!

eventjes uit als een sneeuwtapijt en dat hadden de kinderen uit 5A onmiddellijk gezien! Ze aarzelden geen moment om een sneeuwpop te maken. Met de ganse klas werd in een mum van tijd Chuckie, de sneeuwpop, geboren. Even later moesten ze helaas alweer afscheid nemen van hun nieuwe ‘vriend’. Nog voor de zon Chuckie deed smelten als ‘sneeuw voor de zon’, vroegen de leerlingen om Chuckie alvast te vereeuwigen op de gevoelige plaat.

Knotsgekke schoen Sinterklaas kapoentje, leg wat in mijn knotsgekke schoentje… dank u, Sinterklaasje! Op 5 december was het alweer zover! De sint kwam op bezoek in onze school. Dat konden we niet zomaar ongezien voorbij laten gaan. Hoe kon dat beter door ons schoentje al klaar te zetten? En niet zomaar een schoentje, hoor! Een knotsgekke, eigen ontworpen schoen van onze supercreatieve ontwerpers uit 5A en 5B! De sint zag alvast dat het goed was… Als bedankje voor de sint z’n geschenkjes dansten en zongen beide klassen de ‘zwartepietenstijl’ uit volle borst!


UIT SYMPATHIE C.D.


Beestig leuk! In de lessen taal was het een leuke beestenboel! De kinderen gingen per 2 aan de slag om een poppenspel te schrijven. Ze kropen in de huid van hun lievelingsdier. Zo ontstond via een spontane dialoog een knotsgek poppenspel, of moet ik zeggen ‘dierenspel’? Achteraf doken ze de computerklas in om hun personage vorm te geven met het programma ‘Paint’.

Het paard en de beer Hallo, wie ben jij? Hallo, ik ben beer Petoeter. En ik ben Amika. Waarom heb jij zo’n onnozel hartje op je hoofd? Wat? Dat hartje heeft mijn allerliefste baasje gezet! Ah! Ik heb een eigen chipsmerk: Proeter Petoeter Chips. Mag ik eens proeven van jouw Proeter Petoeter Chips? Ik heb er wel geen op zak, maar… Zie jij die ontploffing daar ook? Ja, wat zou er aan de hand zijn? Is er brand? Wat ben ik bang! Dat is niet nodig…grrr… Dat zijn nieuwe ontplofchips. Gelukkig maar, anders ging Mega Mindy alweer komen! Grrrr… Wie is Mega Blindy…eh…Mega Mindy eigenlijk? Een superheldin die alles oplost van gevaar! Eigenlijk is het al lang geleden dat ik eens een lekker paardje heb gegeten. Sorry, maar ik moet al weg. Aaaaah!! Ik bedoelde een chocoladepaard, maar wat maakt het uit? Dat stomme paard is weg en begon op mijn zenuwen te werken. Oei, ik kom nog te laat bij ‘Beer 2012’! Woppa honing style… Eeeeey sexy beertje! Wop wop… Andrès Snauwaert en Pauline Dewaele uit 5A


Poepie de muis en het varkentje van marsepein *Hallo Poepie de muis. -Hallo Varkentje van Marsepein. *Heb je zin om samen buiten te spelen? -Ja goed Varkentje maar jij stinkt wel zo’n beetje heel veel. *Ja zeg! Dat mag je wel niet zeggen hé, stoute poepie. -Maar ik bedoelde dat niet zo. Het zou gewoon beter zijn dat je eerst een bad neemt. *Ok, maar dan nemen we wel samen een bad. -In orde! We gaan samen in bad op voorwaarde dat ik jou niet moet wassen. *WASSEN, WASSEN, WASSEN! -Oh nee! Het bad loopt over! Doe de kraan dicht. *Zo, nu we gewassen zijn, kunnen we buiten gaan voetballen. Ik sta op het veld en jij staat in de goal. -Ja goed!

Poepie en Varkentje van Marsepein spelen een volledig uur buiten. Maar na het voetbal spelen…. -Zeg Varkentje, nu hebben we wel een probleem. Nu zijn we terug vuil. Kom we gaan vlug in bad anders is ons mama boos. *HAHAHA, nu zijn we twee maal in bad geweest Poepie !

Chelsea Vandaele en Ellen Devolder.

Nog enkele zelfgemaakte popjes


NIEUW!

Leesrubriek

Het leven van een loser, deel 6: ‘Geen paniek!’ Je kent Bram Botermans natuurlijk wel. Zo niet, dan heb je een hele tijd onder een steen gelegen, want dit is al zijn zesde boek! Een korte kennismaking met Bram: Bram is een loser die bijna altijd in de problemen komt. Hij heeft een oudere broer Rich en een jongere broer Max. Zijn vriend is een jongen, genaamd Theo Thorbecke. Een korte inhoud: Bram vindt december maar niets. Als je in die tijd ook maar één iets verkeerd doet, dan kost je dat cadeaus, want zijn moeder vond nog iets terug uit haar jeugd dat ‘Kerstmans KneKnechtje’ heet en hij houdt alles in de gaten. Bram heeft ook iets fout gedaan met de NIEUWE SPORTWAGEN van zijn vader. En wat gebeurt er met Brams Webtroetel? Dit allemaal en nog veel meer lees je in het boek ‘Het leven van een loser. Geen paniek!’. Waarom ik dat boek zo goed vind? Simpel! Bram is grappig, probleemaantrekkend, zot, raar en… euh? Nog veel meer! Zijn boeken – het zijn er zes + ‘Jouw leven als loser’ – zijn hetzelfde als Bram zelf. Dus zeker de moeite om te lezen! Doen, zou ik zeggen!

Andrès Snauwaert uit 5A.


Art Malysse Een nieuw avontuur in fantasia met Geronimo Stilton! Met een gratis 3D brilletje voor de 3D-effecten. Geronimo heeft geen inspiratie meer, dus gaat hij maar mee met zijn favoriete neefje Benjamin en zijn vriendjes naar het strand. Hij gaat onder de parasol zitten in valt in slaap… Zijn avontuur begint! Hij ontmoet Krap. Inderdaad ja, dat is een krab. Ook leert hij de 7 bewakers van de talismannen kennen. De talismannen spelen ook een rol. Geronimo moet ze alle 7 verzamelen door opdrachten uit te voeren… Maar de zwarte Parel tove-

Zoë Briois

naar is vrijgekomen! Duizend jaar lang zat hij gevangen in de Duitse Draaikolk. Ook kun je kennismaken met Kraps huisje, dat klein lijkt vanbuiten, maar groot is vanbinnen. Zal het

Geronimo, ook wel de zwaardvechter Der Zeeën genoemd, de krabbentaal te leren kennen en alle talismannen te pakken kunnen krijgen? Dat zul je te weten komen… als je het boek leest! Onlangs heb ik een boekbespreking moeten doen. Ik heb dan het boek “De knetterkwab machine” gekozen. Ik zal het boek eens kort vertellen. Hanne en Timmy gaan logeren bij hun oom. Hun oom blijkt detective te zijn, die al jaren al geen detective opdracht meer heeft gekregen. Op een dag komt er een rijke dame zijn kantoor binnen. Ze riep dat haar kat ontvoerd was. Zo gaan oom, Hanne en Timmy op onderzoek. Dus wil je weten hoe dit verhaal afloopt, lees dan zeker dit boek. Het is een echte aanrader!

Femke Geldhof


Vijfde en zesde leerjaar Mannen met baarden We zijn naar een concert van “Mannen met baarden” gaan kijken. Het ging over 3 mannen Tit, Tat en Tuut die de huur van hun huis niet meer konden betalen. Ze kregen 30 dagen tijd om 4 verschillende trompetten, 4 verschillende klarinetten en 4 grote instrumenten te zoeken. Als ze alles konden vinden, mochten ze in hun huis blijven en ook op het huwelijk van de dochter spelen. Ze slaagden in hun opdracht en alles kwam weer goed.

Emma, Marie, Robbe, Jelle en Marie uit 6A Ze konden veel instrumenten bespelen en er zaten erbij die wij nog niet kenden. Op een bepaald moment kwamen ze af met een Alpenhoorn van 4 meter lang. Ik vond het heel mooi. Het was zeer tof. Echt fantastisch !

Julie, Juul, Laura , Eva en Art uit 6A Op een dinsdag voor het zwemmen… Op die dinsdag zijn we naar Wevelgem, naar het concert gegaan. Het concert ging over 3 mannen die een groep hadden gemaakt. Ze hadden een huis, maar hun huisbaas wou dat ze daar niet meer woonden. Als ‘spelletje’ had hij over de hele wereld raadsels verstopt. Wanneer ze de raadsels opgelost hadden, konden ze naar het land gaan. Daar moesten ze zo veel mogelijk instrumenten zoeken waar ze zelf op speelden. Toen ze alles hadden opgelost en ze al hun instrumenten hadden, gingen ze terug naar België. De huisbaas was wel heel erg verbaasd. Die opdrachten waren bijna niet uit te voeren en toch waren de drie muzikanten erin geslaagd. Daarom mochten de muzikanten toch in het huis blijven en hebben ze zelf mogen spelen op het trouwfeest van de huisbaas zijn dochter.

Justine en Ellen uit 5B Het begon allemaal op een dag in 2012 met het lager. Op 27 november ging het 4de, 5de en het 6de leerjaar naar een concert. Het ging over 3 mannen met grote en kleine instrumenten. Ze konden de huur niet betalen en de baas kwam boos. Ze vonden geen ander verblijf en dus kregen ze nog een kans. De opdracht was, dat de ene meneer 3 rare instrumenten moest vinden, de andere 3 trompetten en de derde 3 klarinetten. Door raadsels op te lossen wisten ze in welk land ze moesten gaan zoeken. En dat lukte! Ze hadden alle instrumenten gevonden. De huisbaas dacht dat het niet zou lukken, maar toch waren ze erin geslaagd. Zo kregen ze hun huisje terug en leefden ze nog lang en gelukkig.

Nore, Leila, Chloë uit 5B


Technologie op school Technologieolympiade Hallo fans van de “Technologieolympiade”, Herkennen jullie me ? ? ? Ik ben het, Jesaïa . Op 1 december ging ik naar Brussel om mee te doen met de finale van de technologieolympiade. Er waren 20 theoretische proeven en 4 praktische proeven. Hier zie je me aan het werk bij de proef chemie. Na de proeven kwam Brahim optreden! Daarna kregen we de punten ! Het was super spannend! Zeker wanneer ik hoorde dat ik niet derde was, ik be- haalde de 2e plaats. Het was de leukste en spannendste dag van mijn leven! Jesaïa uit 6A Op 7 november namen de leerlingen van het zesde leerjaar deel aan de voorronde van de technolieolympiade georganiseerd door het VJTO (=Vlaamsejeugdentechnologieolympiade)-team in samenwerking met de Hogescholen, de universiteiten, ministerie van Onderwijs en privébedrijven. 10 333 kinderen namen over heel Vlaanderen aan deze wedstrijd deel. Onze zesdeklassers behaalden elk volgens hun eigen talenten prachtige resultaten, waarvoor een dikke proficiat. Daarenboven eindigde Jesaïa Farvacque, uit het zesde leerjaar A bij de eerste 48. Hij werd uitgenodigd om deel te namen aan de finale. Samen met mama, papa en zijn beste vriend trok hij op zaterdag 1 december naar het Ministerie van Onderwijs te Brussel. Tijdens de voormiddag was Jesaïa bij de uitverkorenen om, samen met 8 finalisten uit Nederland, Brussel te verkennen. Ze bezochten het Koninklijk Paleis, de Kunstberg, Manneke Pis, de Grote Markt, de St -Hubertusgalerijen, het Stripmuseum, en kregen in Brasserie Horta een typisch Belgisch middagmaal: stoofvlees met frietjes. In de namiddag bonden de 48 finalisten de strijd tegen elkaar aan. Ze kregen 20 theoretische vragen en enkele praktische proeven voorgeschoteld. De winnaars werden in drie reeksen, net zoals tijdens de olympische spelen, bekend gemaakt: de 11de tot en met 48ste plaats behaalden de derde plaats en kregen brons, de 4de tot en met 10de plaats zilver en de 1ste tot en met 3de plaats goud. Jesaïa behaalde een welverdiende tweede plaats. Prachtig resultaat! Proficiat!


Tijdens de prijsuitreiking: Jesaia behaalt de 2de plaats op de technologie olympiade. Proficiat!

Groetjes van een oud-leerling Dag iedereen! In een oogwenk ging het eerste trimester in het Sint-Aloysiuscollege voorbij. Een andere klasgroep, grotere gebouwen en veel nieuwe gezichten. Ik ben jullie wel nog niet vergeten… Met de proefwerken voor de deur wil ik iedereen van de vroegere school nog eens groeten: de directeur, de leerkrachten, de zorgcoördinator én de leerlingen. Samen springen wij hier het nieuwe jaar in en ik wens ook jullie een gezellig einde van 2012 en een gelukkig 2013. Misschien zie ik jullie terug tijdens de bezoekdagen van het 6de leerjaar op 7 en 8 februari! Tot dan!


Mosselfeest

Grootouderfeest


Kalender 24 december – 6 januari

Kerstvakantie

21 januari – 25 januari

Proefwerkenweek L3 t.e.m. L6

Maandag 21 januari

Oudercontact instap t.e.m. tweede kleuter

Maandag 28 januari

Oudercontact instap t.e.m. tweede kleuter

29 en 30 januari

Oudercontact L1 t.e.m. L6

Woensdag 30 januari

Kleuterglibberen K3 en L1

11 februari – 17 februari

Krokusvakantie

Maandag 25 februari

Oudercontact K3

Maandag 4 maart

Oudercontact K3

Vrijdag 8 maart

Pedagogische studiedag

Vrijdag 15 maart

Opendeurdag

Zaterdag 23 maart

Lentefeest

Woensdag 27 maart

Oudervereniging

1 april – 14 april

Paasvakantie

Zondag 21 april

Eerste communie

Maandag 22 april

Lentewandeling derde kleuter en eerste leerjaar

22 april – 26 april

Bosklas derde graad te Durbuy

Vrijdag 3 mei

Leeruitstap naar de kinderboerderij voor L2

Donderdag 9 mei

O.L.H. Hemelvaart

Vrijdag 10 mei

Vrije dag

Zaterdag 11 mei

H. Vormsel

Zondag 19 mei

Pinksteren

Maandag 20 mei

Pinkstermaandag

Vrijdag 24 mei

Keuze- en UNO-kaarting

Zaterdag 25 mei

Schoolfeest

Maandag 27 mei

Vrije dag

Dinsdag 4 juni

Schoolreizen

Donderdag 6 juni

Oudervereniging

Dinsdag 25 juni

Oudercontact L1 tot en met L5

Woensdag 26 juni

Oudercontact L1 tot en met L5

Donderdag 27 juni

Diploma - uitreiking L6

Vrijdag 28 juni

11.35u: einde schooljaar


Lees de schoolkrant ook online op www.gbslauwe.be.


Familienieuws Yanaiko Derveaux °25-10-2012 Broertje van Angel (L4B) Nina Demuynck ° 15-11-2012 Dochtertje van juf Hannelore Verschaeve (K3A) Lonne Van Der Wiele ° 21-11-2012 Zusje van Igor (L1A) en Nouk (K2A) De heer Albert Baeckelandt ° 22-09-1944 + 13-09-2012 Grootvader van Jente Baeckelandt (L1A) De heer Danny Bouttery ° 08-12-1944 + 23-10-2012 Grootvader van Kiara Lambert (L2B) Mevrouw Cécile Cottens ° 01-06-1923 + 15-11-2012 Overgrootmoeder van Elise (L3B), Anna (L1B) en Marie Rosselle (K1A).Overgrootmoeder van Merel Rosselle (K3B) Mevrouw Paula Vandenbroucke ° 06-03-1936 + 17-11-2012 Grootmoeder van Glenn Vanthournout (leerkracht ICT) en overgrootmoeder van Maico Heyerick (L6B) Mevrouw Gabrielle Vandenbulcke °02-06-1922 +19-11-2012 Overgrootmoeder van Art (L6A) en Lotte Malysse (L1A) Overgrootmoeder van Anouk (L4A) en Nena Malysse (L2B) De heer Luc Hubaux ° 27-01-1942 + 23-11-2012 Grootvader van Eva Hubaux (L6A) Mevrouw Maria Verheye ° 24-01-1922 + 27-11-2012 Overgrootmoeder van Lucas (L2A) en Louise Vaniseghem (K2B) Mevrouw Gabrielle Sarrazin + 30-11-2012 Overgrootmoeder van Charles (L6B), Antoine (L3A) en Valentine Schamp (L2A) Mevrouw Madeleintje Deleeuw ° 14-08-1913 +01-12-2012. Overgrootmoeder van Nore Vermandere (L5B) De heer Henk Vanhalst ° 14-10-1964 + 06-12-2012 Broer van juf Heidi Vanhalst (leerkracht LO kleuter)


Sport op school Op woensdag 17 oktober 2012 ging het unihoctornooi door voor het 5e en 6e leerjaar. Voor dit eerste ploegentornooi werd er ĂŠĂŠn ploeg ingeschreven. Er hadden zich slechts 2 meisjes ingeschreven (Axelle en Ellen). Beiden hebben ze toch meegedaan bij de jongensploeg. En het mag gezegd, ze hebben hun mannetje gestaan. De ploeg werd versterkt door de volgende jongens: Jani, Baptist, Charles, Ruben, Axel) Onze ploeg deed het uitstekend en won in de voorronde elke match. Ook in de halve finale behaalden ze een mooie overwinning. Enkel in de finale moesten ze de duimen leggen voor een heel sterke ploeg uit Menen (SIOS). Zo werden we verdienstelijk tweede en brachten we 3 pucks mee naar huis. Proficiat aan alle deelnemers. Onze volgende activiteit ging door op 14 november in het badhuis te Menen. We waren met 2 ploegen afgevaardigd en de sfeer zat er onmiddellijk goed in. We behaalden een knappe eerste plaats (net geen record, 25 meter tekort) en een achtste plaats met de jongste deelnemers. Er namen in het totaal 21 ploegen deel aan deze competitie. Opnieuw een knappe prestatie van onze school. Onze laatste activiteit op woensdag werd het netbaltornooi te Rekkem. Dit tornooi ging door op woensdag 28 november 2012. Onze ploeg behaalde een derde plaats in poule C. Onze jongens (Aue Polfliet, Axel Lavaert, Ruben Brackez, Jelle Taelman, Michiel Verhamme, Baptiste Houillier) en meisje (Ellen Devolder) speelden heel verdienstelijk. Ze waren echter toch wat onder de indruk van de tegenstander en lieten zich nogal makkelijk wegspelen de eerste match. Daarna herpakten ze zich en speelden heel netjes. Tegen de latere tweede van het tornooi behaalden ze zelfs bijna een gelijkspel. Proficiat aan alle deelnemers!!!

Op woensdag 14 november behaalden onze ploegen respectievelijk een knappe eerste plaats en een achtste plaats op 21 deelnemende ploegen op de zwemmarathon te Menen. Proficiat aan alle deelnemers van onze school.


75 jaar GBS Lauwe, een blik terug in de tijd...

we dst

Wie is het?

Een speurtocht in het verleden. Wie zijn deze leerkrachten? Geef het antwoordformulier af aan je klasleerkracht voor 25 januari en maak kans op een doos overheerlijke truffels!

1

3

2

12

4

13

5

14

7

6

17

16

15

11

10

9

8

18

19

Naam + klas: _____________________________ Schiftingsvraag: aantal correct binnengebrachte formulieren: ________

1

______________________

11

______________________

2

______________________

12

______________________

3

______________________

13

______________________

4

______________________

14

______________________

5

______________________

15

______________________

6

______________________

16

______________________

7

______________________

17

______________________

8

______________________

18

______________________

9

______________________

19

______________________

10

______________________

rijd


GBS SCHOOLKRANT - DECEMBER 2012  

schoolkrant

Advertisement