Page 1

tweemaandelijks tijdschrift – 32ste jaargang – nr 1 – schooljaar 2009-2010 – september 2009 v.u. OUDERRAAD G.B.S. Lauwe. p.a.:Joke Brille, Mr. Ameyeplein 22, 8930 Lauwe afgiftekantoor 8930 Menen 1 Erkenning: P.308904. Hospitaalstraat 14, 8930 Lauwe – 056/411472 – info@gbslauwe.be

België-Belgique P.B. 8930 Menen 1 BC6195

1


Beste Beste Beste Beste

kinderen, collega’s, ouders, lezers,

Ook een leuke vakantie beleefd? Het vliegt voorbij, nietwaar? Maar ja, een schooljaar gaat ook heel vlug. Het zal dit jaar niet anders zijn. Enkele kinderen stuurden ons een leuk kaartje van op vakantie. Onder de inzendingen hebben we de winnaars geloot. In dit krantje vind je de namen van de gelukkige winnaars. Onze school is helemaal opgefrist. De gangen, de refter, de burelen, de leraarskamer… Alles werd in prachtige kleuren geschilderd. Het oogt fris en het was nodig. Dit schooljaar verwelkomen we enkele nieuwe leerkrachten in ons team. Juf Katrijn is terug van weggeweest en ook juf Joke mag in de kleuterafdeling enkele uren presteren. In het lager vervangen Elien Vergote en Lies Vandermeersch juf Griet die eerstdaags moet bevallen. We heten ze allen welkom en wensen hen veel plezier in ons midden. Juf Griet wensen we veel succes toe. Onze ICT-coördinator Katrien is al een tijdje ziek. We hopen op een spoedig herstel. Katrien wordt tijdelijk vervangen door Glenn Vanthournout. Hij zal erop toezien dat alle computers en netwerken vlot blijven draaien. In ons zesde leerjaar pakken we uit met een primeur voor de streek. We investeerden namelijk in smartborden. Iets verder verneem je er alles over. Begin oktober trekken het 3de en het 4de naar Kemmel. De bosklassen in “De Lork” zijn steeds een onvergetelijk moment. Het volledige relaas van deze week lezen we wel in onze volgende schoolkrant . Ook op onze website www.gbslauwe.be kan je steeds alle verslagen en foto’s van de activiteiten bekijken. Trouwens, juf Dorine is druk in de weer om onze site volledig in een nieuw kleedje te stoppen. We zijn benieuwd naar het resultaat. Ik wens iedereen een goede start en een vreugdevol schooljaar toe. Philippe Vanlangendonck directeur 2


parfumerie pedicure schoonheidsspecialiste

Ide Marie-Rose Prins-Regenstraat 13 8930 Lauwe Tel. 056 41 75 52


Beste ouders, 1 september is alweer voorbij en ook wij van de oudervereniging staan opnieuw klaar om ons in te zetten voor de school waar onze kinderen zich thuis voelen. In de vorige edities van de schoolkrantjes had ik het al over de verschillende werkgroepen binnenin de oudervereniging. We hadden twee nieuwe werkgroepen : buddy's en jaarboek. Eind juni werden de jaarboeken overhandigd aan onze oudsten die de school verlieten. Als oudervereniging zijn we fier op het resultaat. De reacties van de kinderen op hun geschenk waren dan ook prachtig. Bij het krijgen van hun diploma en rapport hadden de meesten enkel oog voor het jaarboek. Op 1 september kregen de kinderen ook een mooie dag aangeboden door onze werkgroep eerste schooldag. Bedankt aan de ouders en de leerkrachten die ervoor zorgden dat het een dag werd die toch wel ietsje specialer was dan een gewone schooldag. Op diezelfde dag zagen we ook voor het eerst de buddy's aan het werk. Onze zesdes die zorgden voor onze jongsten (uit het eerste leerjaar) uit de lagere afdeling. Ontroerend om te zien. Onze zesdes helpen er zo voor te zorgen dat onze kinderen uit het eerste zich snel thuis voelen op de grote speelplaats. Ook dit jaar wordt er gewerkt rond verkeersveiligheid en we nemen ook deel aan de kerstmarkt. Net voor de paasvakantie worden onze zesdes van vorig schooljaar opnieuw uitgenodigd in de GBS-Lauwe (terugkommoment). Dit jaar nemen wij ook deel aan de jubileumeditie van de Schippersfeesten. Kom zeker naar onze stand op zaterdagnamiddag. Proef van onze heerlijke popcorn. We hebben al heel wat ideeĂŤn kunnen verwezenlijken. Hierbij doe ik een warme oproep aan nieuwe ouders. Ben je creatief, heb je goede ideeĂŤn, kan je opbouwende kritiek geven? ... dan ben je iemand voor de oudervereniging. De eerste vergadering vindt plaats op 1 oktober in de eetzaal van de school. Je bent van harte welkom. Joke Brille, voorzitter oudervereniging GBS-Lauwe

3


Beste leerlingen, ouders, grootouders, Elke uitgave van de schoolkrant wordt gesierd door een woordje van de oudervereniging. In deze oudervereniging zijn er verschillende werkgroepen, waaronder de werkgroep veiligheid. We proberen de school en de omgeving zo veilig mogelijk te maken voor uw kind. Zo kenden we al de actie met de rode en groene kaarten op de parking om het wildparkeren tegen te gaan. In 2009-2010 willen we het hesje promoten en zorgen voor veilige fietsen. Het fluohesje zorgt ervoor dat uw kind gezien wordt wanneer het naar/van school komt. Vooral de kleinsten hebben hier veel baat bij, opdat chauffeurs hen op tijd opmerken. Maar ook onze grootste leerlingen, die vaker alleen met de fiets of te voet komen, zorgen er best voor dat ze gezien worden in het verkeer. En ook al komt uw kind met de wagen naar school, of gaat het mee met de begeleide rij of fietsrij, dringen wij aan op het dragen van het hesje. In de schoolomgeving is er dikwijls een drukke verkeersstroom, en de parking is ook altijd druk. Het hesje zorgt voor dat tikkeltje meer zichtbaarheid van uw kind. We zien dat er in het lager reeds heel wat kinderen met de fiets naar school komen. We kunnen dit als school/oudervereniging enkel toejuichen. Wel willen we u erop attent maken dat, volgens het schoolreglement, de kinderen slechts vanaf de leeftijd van 10 jaar zonder begeleiding met de fiets naar school mogen komen. Ook de fiets moet in orde moet zijn ( goedwerkende remmen, voor- en achterlicht in orde, ‌). De fietsen zullen in de loop van het schooljaar nagezien worden door de wijkagent. Mogen wij uw actieve medewerking vragen : zorg dat uw kind elke schooldag zijn/haar hesje draagt bij het naar school komen en zorg voor een veilige fiets. oudervereniging Werkgroep Veiligheid

4


Enige tijd ontstond heel wat commotie omtrent het gratis ter beschikking stellen van de lokalen van GBS Lauwe. Sedertdien worden we overstelpt met aanvragen, waarbij we helaas moesten weigeren. Er zijn toch een aantal voorwaarden verbonden aan de verhuring van de zalen. Wij publiceren graag de voorwaarden die door het college van burgemeester en schepenen werden vastgelegd. “Lauwe krijgt een cultureel centrum! De voorbereidingen om een volwaardig centrum in te planten binnen het project Lauwe aan de Leie zijn volop aan de gang. In afwachting daarvan heeft het Stadsbestuur beslist om vanaf 1 september 2009 en dit tot de ingebruikname van het nieuwe cultureel centrum de lokalen in het oude cultureel centrum in de Wevelgemstraat, de Hoeve Delaere, het gemeentehuis en de gemeentelijke basisschool gratis ter beschikking te stellen. Deze maatregel geldt in de eerste plaats voor alle Lauwse verenigingen, aangesloten bij een door het Stadsbestuur erkende adviesraad (Culturele Raad, Jeugdraad, Sportraad, Milieuraad, Senioren Advies Raad …). Verenigingen uit Lauwe, die niet aangesloten zijn bij een door het Stadsbestuur erkende adviesraad, doch een bewijs van erkenning door een overheidsinstelling (vb. Ministerie, Provinciebestuur, Bloso) of een overkoepelend orgaan op nationaal, provinciaal gebied (vb. Rode Kruis), kunnen voorleggen, genieten eveneens van deze maatregel. Let wel: deze maatregel geldt enkel voor activiteiten waarvoor er geen toegangsgeld wordt gevraagd. Activiteiten met verkoop van goederen en drank komen ook niet in aanmerking. Voor dergelijke activiteiten worden de normale tarieven gehanteerd. Reserveren van de diverse lokalen gebeurt via de gebruikelijke weg. De betrokken diensten zullen een planning bijhouden om alles zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Het Stadsbestuur hoopt in afwachting van de realisatie van het nieuwe cultureel centrum via deze overgangsmaatregel tegemoet te komen aan de wensen van het Lauwse verenigingsleven en de huidige nood aan lokalen te kunnen verhelpen. “ Het College van burgemeester en schepenen.

5


bvba boekhoudingskantoor

Bart LEUWERS

UIT SYMPATHIE

Erkend boekhouder-fiskalist Grote Kruisstraat 84 - Menen-Lauwe Tel.056 42 47 56 - Fax 056 42 49 47 GSM 0473 97 62 12

E.D.

e-mail: bart.leuwers@skynet.be

Cafetaria

Sporthal "Ter Leie"

Tuinen Geert Hubaux Aanleg en onderhoud van tuinen, vijvers, afsluitingen, terrassen en opritten snoeiwerken, vellen van bomen

tel. 056 42 14 96 Gratis vergaderzaal ter beschikking

Alle Gyprocwerken

Larstraat 79 - 8930 LAUWE - Tel. 056 42.46.27

‘T KIOSKE

Hospitaalstraat 27a 8930 Lauwe Tel. 056/41 84 18

De Brabandere Murphy Gyprocwanden-plafonds

K. Beerlandtstraat 10 - 8930 Lauwe 0474/99.78.76 - Fax 056 44 41 18

e-mail: murphy.debrabandere@telenet.be

OFFICIEEL LOTTO-centrum

SUBITO - PRESTO - WIN FOR LIFE - SPEL 21 DAGBLADEN AAN HUIS GEBRACHT !!! Open van 6.00 tot 12.15 u. en van 13.30 tot 19 uur Maandagnamiddag gesloten

DIGITAL FOTO ADVIES 056-41 47 53 Betaalbaar kleurendrukwerk in kleine oplages !

Marc en Annie Samyn

MOESKROENSTRAAT 479 - 8930 REKKEM 056/41 48 98 marc.samyn@skynet.be


Vijf redenen om jouw kind elke dag naar de kleuterschool te laten gaan: 1. Je kind leert vlug en vlot de taal. Het leert nieuwe woordjes kennen. Het leert luisteren en vertellen. 2. Je kind ontdekt al spelend een nieuwe wereld. Zowel in de klas, op de speelplaats als in de buurt. 3. Je kind leert met zijn gevoelens omgaan. Het ontdekt wat hem blij, boos, gelukkig of verdrietig maakt. 4. Je kind leert met anderen omgaan, samen spelen en vriendjes maken. Maar ook afspraken naleven en twisten bijleggen. 5. Je kind voelt zich veilig in de klas. Daardoor wordt het snel zelfstandig. Drie redenen om jouw kind op tijd naar de kleuterklas te brengen: 1. Je kunt nog iets aan de juf vertellen of vragen. 2. Het ochtendonthaal is altijd een blij weerzien. 3. De juf hoeft haar verhaal niet steeds te herbeginnen. Je kind kan niet aanwezig zijn op school of niet op tijd aanwezig zijn in de klas. Verwittig dan het secretariaat van de school. En leg uit waarom.

Vlaanderen streeft naar een maximale deelname van kleuters aan het onderwijs. Dit is vooral belangrijk om mogelijke achterstand bij kinderen uit arme of anderstalige gezinnen te voorkomen. Vroegtijdige deelname aan het onderwijs is immers van het 6


grootste belang voor de algemene ontwikkeling van een kind. Het biedt meer garanties op een vlottere, succesvollere doorstroming in het onderwijs. In Menen waren vorig schooljaar 1.074 instapgerechtigde (niet-leerplichtige) kinderen ingeschreven voor kleuteronderwijs. Dat is bijna 96% van de leeftijdsgroep van 2,5- tot 6-jarigen. Ondanks de hoge inschrijvingsgraad zijn er heel wat kinderen die onregelmatig deelnemen aan het kleuteronderwijs. Sommigen zijn vaak afwezig. Door ziekte bijvoorbeeld, maar ook omdat sommige ouders onvoldoende overtuigd zijn van het belang van kleuteronderwijs voor de ontwikkeling van een kind. Anderen komen systematisch te laat op school. Zij missen dan het belangrijke onthaalmoment in de klas. Het Lokaal overlegplatform voor het basisonderwijs te Menen (LOP BaO Menen) wil tijdens het komende schooljaar bijzondere aandacht schenken aan de aanwezigheid van kleuters in het onderwijs. Ouders worden er toe aangezet om hun kleuter(s) élke dag te laten deelnemen aan onderwijs én om hun kind tijdig naar school te brengen. Kleuter je mee? elke dag op tijd in de klas is de wervende slogan die deze boodschap moet uitdragen. Dit gebeurt via spandoeken die aan elke school, de CLB’s en het CAW worden opgehangen. Er worden bij de start van het nieuwe schooljaar ook folders meegegeven aan de ouders van kleuters. Deze sensibiliseringscampagne geniet de steun van het stadsbestuur van Menen.

Uit de kaartjes die we tijdens het verlof ontvingen, hebben we er twee uitgeloot. De winnaars zijn: Femke en Brent Geldhof Anthony Seys en Milan Overbergh Zij mogen op dinsdag tijdens de speeltijd hun prijs afhalen bij Charlotte in het bureel. Proficiat!

7


Menu september 2009

Restaurant “Bij Carine en Elise”

di. 01 sept. do. 03 sept. vr. 04 sept.

Zomerse pastasalade met ham en groenten Kippengyros – rijst Gehaktbroodje – appelmoes – aardappelen

ma. di. do. vr.

Duivelsgebraad – perziken – aardappelen Gegratineerde spirelli met ham en kaas Hamburgers – bloemkool – aardappelen Frieten - tonijnsalade

07 sept. 08 sept. 10 sept. 11 sept.

ma. 14 sept. di. 15 sept. do. 17 sept. vr.

ma. di. do. vr.

21 22 24 25

sept. sept. sept. sept.

ma. di

28 sept. 29 sept.

18 sept.

Kipcordonbleu – erwtjes – aardappelen Stoofvlees – appelmoes - aardappelen Braadworst – witte boontjes in tomatensaus – aardappelen Visburger – sla – aardappelen

Exotische rijstschotel met gehakt en seizoensgroenten Kiprôti – suikerbonen – aardappelen Frieten – roereieren – geraspte wortelen Zalmgratino – tomaten en komkommers – aardappelen

Lasagne Overschotel met ham, eieren en spinazie

Elke donderdag een stuk fruit als dessert !

Smakelijk!!! 8


B V B A

VERLINDE STEFAAN

SCHILDER-DECORATIEWERK

UW PARTNER IN W OONKREDIETEN

Zaakvoerder Rik Cokele Schonekeerstraat 207 - 8930 Lauwe

째 Aankoop nieuwbouw 째Aankoop bestaande woning

T 0475 67 43 15 F 056 42 38 78 E info@bo-paint.be www.bo-paint.be

째Financiering van verbouwingswerken 째 Herfinanciering van huidige hypothecarie lening Onvoorwaardelijk de laagste maandlast !!! Alle formule s, alle banken Vraag vrijblijvend een check-up van uw huidige hypothecarie lening Wij zoeken tevens voor U de goedkoopste oplossing voor : Autofinancieringen, persoonlijke leningen, verzekeringen, stefaan@investhimmo.be Partners : Fortis, ING, Record Bank, AXA, Dexia, Elantis, Creafin, Rabobank

BO PAINT

DECLERCK  marnix n o i t a v o n e r f o t r a The 0475/53 98 93

SNV-Consulting

Verlinde Stefaan Steenovenstraat 1a 8930 Lauwe 0476/81.02.49

DECOCK TIMMER EN SCHRIJNWERKEN

REKKEMSTRAAT 64/02 - 8930 LAUWE TEL. 056 42 02 67 - FAX 056 42 41 19

UIT SYMPATHIE C.D.


Zeer warme groetjes vanuit Tenerife. See you later Alligator (alhoewel er hier geen zijn). Anthony Seys en Milan Overbergh

Zonnige groeten vanuit de Languedoc Bavo, Elias, Frank, Veerle en Emma

Zonnige hete groetjes uit Spanje. ’t Is hier SUPER leuk. Femke en Brent Geldhof

Hallo allemaal Het kamp is leuk. Het eten proberen we zo lekker te koken als dat van Elise en Carientje. Soms lukt het, soms niet. Opoeteren werd onveilig gemaakt door “KSA Menen FC DE KAMPIOENEN”. Tof! Tof! Tof! Vele groetjes uit Opoeteren.

Juf Joke, Thor en Ole

9


Vele zonnige groeten vanuit het prachtige Praag! Juf Sophie, Stefaan, Hélène en Henriette.

Spelen in de Ourthe, kijken naar het spook, gaan wandelen. Kortom een leuke vakantie! Groetjes Lendl Houllier

Hete groeten uit het prachtige Thédiroc! Tot 1 september! Sophie (opvang), Zeno, Noah en Philippe.

Vele zonnige groeten uit Calpe (Costa Blanca). Thibo Saelens

10


SMART Boarden in het zesde leerjaar !! Het ‘KRIJTTIJDPERK’ voorbij ???? Reeds enkele jaren is onze school heel fier

op

de

heel

goed

uitgeruste

computerklas. Ook alle klassen hebben één of meerdere computers die allemaal met

het

netwerk

en

het

internet

verbonden zijn. Sinds dinsdag 25 augustus 2009 zijn wij, juf Lieve en juf Muriel van het zesde leerjaar, de trotse bezitters van een SMART Board interactive whiteboard. Het SMART Board wordt aangesloten op de computer en een projector projecteert het beeldscherm. Dan kunnen we iedere computer applicatie bedienen en activeren vanaf het scherm van het SMART Board, m.a.w. een muisklik wordt nu ‘een vingertik’. We schrijven dan ook in digitale inkt en kunnen de notities bewaren voor later. Het gebruik ervan is heel simpel volgens de kenners, al zullen we nog wat moeten wennen. Het voordeel van het werken met zo’n bord is dat de kinderen heel wat aandachtiger de dynamische lessen volgen en dus meer opsteken van de lessen. De handboeken en werkboeken kunnen getoond worden op het grote scherm, zodat elke leerling steeds goed ziet wat gelezen of ingevuld wordt. Ook filmpjes, foto’s, … kunnen rechtstreeks van het net in de klas op het groot scherm gebracht worden. Natuurlijk zullen de leerlingen ook met het bord leren werken, wat ze zeker zeer leuk zullen vinden. Hun eigen werkstukjes of spreekbeurten zullen ze a.d.h.v. een mooie powerpointvoorstelling in de klas kunnen brengen. De kinderen vertellen u in de volgende schoolkrant meer over hun ervaringen met het SMART Board ! (En de juffen misschien ook !?) Juf Muriel.

11


bvba

VINCENT VANDEPITTE

Algemene Schrijnwerkerij

Dakconstructie

• Algemene renovatie • Houtskeletbouw • Total coördinatie

PVC - Alu - Hout Binnenhuis - inrichtingen GRATIS BESTEK Professionele begeleidingen

45 Triloystraat - 8930 Rekkem Gsm 0032 (0)476 27 10 05 Tel. en Fax 0032(0)56 40 24 76 E-mail: vincent.vandepitte@pandora.be

www.vvmenuiserie.be

Verzekeringen & Beleggingen Loosvelt Verzekeringen bvba

Lauwestraat 3, 8930 Rekkem Tel.: 056 42 57 07 - 056 53 13 25 E-mail: stefaan.loosvelt@dvvlap.be website: www.loosvelt.be

Lauwestraat 3 8930 Rekkem Tel.: 056 42 57 07 056 53 13 25 stefaan.loosvelt@dvvlap.be Lauwestraat 3, 8930 Rekkem Tel.: 056 42 57 07 - 056 53 13 25 www.loosvelt.be

FORTIS BANK

Menenstraat 40 8930 Lauwe TEL 056/43 15 40 FAX 056/43 15 48

E-mail: stefaan.loosvelt@dvvlap.be website: Solidwww.loosvelt.be partners, flexible solutions

Cafe

De Sportwereld

De 4 jaargetijden rond, goed weer of slecht weer, altijd de oplossing voor een geslaagd festijn!

Lauweplaats 2 - Lauwe 056 51 81 47 Alle dagen open vanaf 10u - 23u Weekend vanaf 9u tot … OP DINSDAG GESLOTEN

Dronckaertstraat 562 - 8930 Lauwe tel: 056/420 431


Kleuterafdeling K1A

Mevr. Veerle Staelens

Leopold Sabbestraat 52 - Lauwe

0486/ 89 74 08

K1B

Mevr. Vicky Houthaeve

IJsvogelstraat 9 – Lauwe

056/ 42 77 42

K1C

Mevr. Heidi Reynaert

Boondriesstraat 28 – 8510 Marke

0494/ 08 28 66

K2A

Mevr. Ann Dewilde

Leieland 45 – 8560 Wevelgem

056/ 42 20 45

K2B

Mevr. Iris Derck

Vinkestraat 135 – 8560 Wevelgem

056/ 42 02 61

K3A

Mevr. Heidi Vanhalst

Menenstraat 113 – Lauwe

056/ 41 52 57

K3B

Mevr. Sophie Ameye

Diksmuidestraat 146 – 8840 Staden

051/ 70 41 65

Mevr. Grace Desmet

Bruggestraat 546 – 8930 Menen

0475/ 50 52 45

Mej. Sybill Couwet

Ter Kerke 19 – 8531 Bavikhove

0496/ 10 46 17

Mevr. Ruth Vanhaezebrouck

Weggevoerdelaan 39 – Lauwe

056/ 72 63 16

Mevr. Katrijn Ryckoort

Waterstraat 52 - Lauwe

056/ 44 34 33

Mevr. Joke Dehaeze

JM Sabbestraat 125 – 8930 Menen

0477/ 91 10 86

Ambulante leerkrachten

Lagere afdeling 1A

Mevr. Ruth Verbeke

Deken Darrasstraat 4 –Lauwe

056/ 42 07 35

1B

Mevr. Lies Theys

Leopold Sabbestraat 104 –Lauwe

0472/ 51 05 54

2A

Mevr Lieve Stichelbaut

Bergstraat 10 – 8720 Wakken

056/ 32 60 81

2B

Mevr. Hilde Bonnier

Biestlaan 6 – Lauwe

056/ 41 31 24

3A

Mevr. Dorine Vancaneghem

Hogeschuurstraat 19 – Lauwe

056/ 41 94 55

3B

Dhr. Guy Pattyn

Kamiel Beerlandtstraat 6 – Lauwe

056/ 42 24 65

4A

Mevr. Stefanie Herman

Dronckaertstraat 625 – Lauwe

4B

Dhr. Frank Nuitten

Spoorwegstraat 110 – Lauwe

0478/ 74 48 65

5A

Dhr. Ghislain Vandevelde

Menenstraat 163 – Lauwe

056/ 41 93 11

6A

Mevr. Lieve Vandaele

Daglandstraat 3 – 8800 Roeselare

051/ 24 15 12

6B

Mevr. Muriel Pattyn

K. Boudewijnstraat 49 – Lauwe

056/ 42 03 91

056/ 42 59 25

12


Ambulante leerkrachten Mevr. Griet Anthone

Wevelgemstraat 27 – Lauwe

0478/ 59 63 44

Mevr. Marleen Houthaeve

Waterstraat 98 – Lauwe

0498/ 08 28 07

Dhr. Jean-Claude Vanthournout Wevelgemstraat 100 – Lauwe

056/ 41 82 11

Bijzondere leermeesters Dhr. Dirk Vanholme

Deken Darrasstraat 32 – Lauwe

056/ 40 32 17

Dhr. Arnold Nuytten

Leopold Sabbestraat 206 – Lauwe

056/ 41 61 29

Dhr. Carry De Paepe

K.Albert I – laan 33 bus 2 – 8800 Roeselare

0495/ 23 45 44

Dhr. Kenny Saelens

Steenland 3 – Rekkem

0472/ 56 32 52

Mevr. Kristien Depaemelaere

Boldriestraat 32 – Lauwe

0497/ 37 67 33

Mej. Elien Vergote

Boldriesstraat 27 - Lauwe

056/ 40 22 37

Mej. Lies Vandermeersch

Mellestraat 141 – Heule

0472/ 45 92 17

Dhr. Glenn Vanthournout

Hugo Verriestlaan 55 – Lauwe

0479/ 50 65 08

Ranonkelweg 1 – Menen

056/ 51 90 11

Mevr. Mariane Patyn

J. Cagniestraat 75 – Lauwe

056/ 41 22 58

Mej. Charlotte Keygnaert

Hagewindestraat 97 – Menen

0476/ 41 78 61

Mevr. Els Deschamps

Pr. Coulonstraat 4 – Rekkem

0479/ 28 54 70

Interims

ICT Mevr. Katrien Latruwe

Administratie

Directie Dhr. Philippe Vanlangendonck Wijk Ten Dale 39 – Rekkem

056/ 41 72 67 0479/ 75 20 20

Nuttige Adressen

Schepen van Onderwijs Mevr Bérénice Bogaert

Lentedreef 5 - Rekkem

056/ 41 61 49

Huisbewaarster Mevr. Carine Desmet

Schonekeer 207/0101 – Lauwe

0477/ 93 16 88

13


Voorz oudervereniging Mevr Joke Brille

M Ameyeplein 22 – Lauwe

056/ 42 62 96

Gemeenteschool Lauwe

Hospitaalstraat 14 – Lauwe

056/ 41 14 72

Opvang school CLB Menen

0479/ 25 92 44 Stationstraat 43 – Menen

056/ 51 28 55

14


DRANKENHANDEL BRUNO BUYSSENS-BRAEKEVELT

Brandstoffen TEXACO

Aalbeeksesteenweg 8 8930 Lauwe Tel. & Fax 056 41 22 50 GSM 0474 86 14 18

HOUZETbvba Schonekeerstraat 39 8930 LAUWE tel. 056 41 14 71

't Stuttekot Lauweplaats 8 - LAUWE tel. 056 400.801 fax: 056 403.001

woensdagnamiddag gesloten

Lauwe

Tel. : 056 41 79 72 E-mail : AG080853@dexia.com

O U D S T R I J D E R S L A A N 16 8930 L A U W E Tel. 056 / 42. 25. 87 Fax 056 / 41. 31. 37 Gsm 0475 / 44. 84. 57 E-Mail : johan@johanclaeys.be E-Mail : els@johanclaeys.be

w w w .j o h a n c l a e y s.b e INRICHTING, KLEURADVIES, ONTWERP, COORDINATIE NIEUWBOUW, RENOVATIE


Onze school nam eind vorig schooljaar het besluit om een kindje uit Senegal te sponsoren. We kozen Fatima Diop. Fatima is een meisje van bijna 6 jaar. Ze leeft samen met haar moeder, drie broers en drie zussen in een dorpje Nianing in Senegal. Zij hebben het helemaal niet breed. Wij zouden graag helpen zodat Fatima dagelijks naar school zou kunnen. Voor degelijk onderwijs moet haar moeder betalen, maar dat kan ze niet. Wij plannen tijdens het schooljaar wel enkele acties, waarbij we middelen voor Fatima zullen proberen te verzamelen. In elke klas zal een spaarbusje staan, waarin de kinderen misschien af en toe “de rostjes� kwijt kunnen. Natuurlijk mag dat ook wat meer zijn. Als alles verloopt zoals gepland, gaat juf Dorine volgend jaar op reis naar Senegal. Ze zou er dan Fatima en haar familie gaan opzoeken. Wijzelf proberen in contact te blijven met het gezin. De moeder zond ons eind juni een brief (zie bijlage). Wij zijn er zeker van dat vele kinderen van onze school warm zullen lopen om Fatima te helpen. In volgende edities van de schoolkrant en op de website houden we iedereen op de hoogte.

15


screen sign digital print

Kleine Molenstraat 4 8930 Lauwe www.icz.be - e-mail: info.@icz.be Tel.Fax 056/40.15.13

SPECIALIST IN BEWERKTE CHOCOLADE EN PRALINES Koningin Astridlaan 23 - 8930 Lauwe Tel. 056 42 83 94 - Fax 056 42 85 21

Coiffure Dames-Heren

LAUWBERGSTRAAT 54 - 8930 LAUWE 056/42 52 94 LIEFST OP AFSPRAAK - GESLOTEN OP MAANDAG laatavondservice op donderdag

CLAEYS Schonekeerstraat 112/56 - 8930 LAUWE tel.056/41.53.79 - 056/42.52.88 fax 056/42.54.63 G.S.M. 0475/83.60.66 - 0475/83.50.55

Sanitair - Centrale verwarming Zink- en koperwerken Asfalt en Rhepanol Dakbedekking Brandertechnieker


Kalender 7 september 15 september 17 september 22 september 1 oktober 5-9 oktober 14 oktober 30 oktober 13 november 18 november 19 november 21 november 23 november 16 december 20 januari 7 februari 12 februari 24 februari 12 maart 20 maart 24 april 30 april 7 mei 15 mei 28 mei 29 mei 31 mei 3 juni 4 juni 8 juni 10 juni 25 juni 28 juni 28 juni

infoavond L1 infoavond zedenleer infoavond bosklassen L3 en L4 verkeerslauwedag open klas L1 bosklassen in “De Lork� (L3 en L4) pedagogische studiedag herfstwandeldag foto-avond bosklas L3-L4 pedagogische studiedag grootouderfeest mosselfeest facultatieve vrije dag rapportendag L3,L4,L5 en L6 rapprtendag L1 en L2 bedankingsfeest dikketruiendag pedagogische studiedag opendeurdag lentefeest 1ste communie receptie L1 inleefdag L6 / kinderboerderij L2 Heilig Vormsel kaarting schoolfeest facultatieve vrije dag schoolreis L5/L6 schoolreis L2/L3/L4 schoolreis K2 schoolreis K1 rapportendag diploma-uitreiking L6 schoolreis K3/L1

16


Schoolpoort Een kwartier voor de aanvang van de lessen wordt de schoolpoort geopend. ’s Morgens om 8.10 u. en ’s middags om 13 u. De kleuters komen naar de speelplaats via de achterdeur en dus niet langs de kinderopvang. Wil iedereen daar een extra inspanning voor doen a.u.b.! De kinderen van de lagere afdeling komen binnen via de groene schuifpoort in de Hospitaalstraat. Zend uw kind tijdig, maar niet voortijdig naar school. Zorg ervoor dat zowel kleuters als kinderen uit de lagere afdeling het onthaalmoment niet missen. Aan de ouders van de kleuters wordt gevraagd je kind af te geven aan de kleuterleidster van toezicht en bij het belteken de school te verlaten. Klasuren In de voormiddag is er les van 8.25 u. tot 11.35 u. en in de namiddag van 13.15 u. tot 16 u. De vrijdag eindigt de school om 15 u. Vanaf het derde leerjaar is er op maandag, dinsdag en donderdag avondstudie van 16.10 u. tot 17 u. Dit gebeurt volledig op vrijwillige basis en de prijs is € 0,80 per avond. Start maandag 7 september. Rijen Daar wij onze lestijd zo efficiënt mogelijk willen benutten en dus – in het belang van het kind – lesgeven tot de laatste minuut, worden de rijen 5 minuten na de lestijd gevormd. De begeleide rijen verlaten de school ten laatste 10 minuten na de lestijd: Rij 1: M. Ameyeplein – Larstraat – hoek Menenstraat – hoek Lagae Eric Rij 2: Plaats Rij 3: Deken Darrasstraat – Prins Regentstraat – kruispunt Lauwbergstraat/ Prins Regentstraat De kinderen blijven in de rijen om samen met de begeleidende leerkracht de school uit te gaan. De kleuters kunnen afgehaald worden in de inkomhal. Wel vragen wij hen op te wachten buiten aan de inkom tot de kleuterjuf de deur opent. Alleen bij slecht weer kunnen de ouders wachten in de kinderopvang. Kinderen die alleen de school mogen verlaten, moeten een schriftelijke aanvraag van de ouders indienen bij de klastitularis. Schoolbus ’s Morgens en ’s avonds kunnen de kinderen gebruik maken van de schoolbus. Wettelijk zijn wij verplicht om hiervoor een vergoeding te vragen. Deze bedraagt € 0,70 per beurt wat neerkomt op € 1,40 per dag. Bij het begin van het schooljaar krijgen alle kinderen een schrijven mee, waarbij alle geïnteresseerden een strookje dienen in te vullen, waarna we de routes en haltes kunnen vastleggen. De school wijst alle verantwoordelijkheid af voor ongevallen die de kinderen zouden overkomen na het vertrek van de schoolbus. Vang uw kind dus tijdig op en niet aan de overkant van de straat. Indien uw kind door omstandigheden ’s morgens niet mee moet met de bus, vragen wij u om het bureel te verwittigen. (Tel. Opvang: 0479/ 25 92 44) 17


Kinderopvang Je kan van die dienstverlening gebruik maken: - elke morgen vanaf 7 u., op aanvraag vanaf 6.45 u. - elke avond tot 18.45 u. en dit ook op woensdag en vrijdag. De kinderopvang kan altijd tijdens de opvanguren bereikt worden op het nummer: 0479/ 25 92 44 Afwezigheid Lager onderwijs De lagere schoolkinderen en de leerplichtige kinderen in de kleuterafdeling zijn onderworpen aan de leerplicht. Dit betekent dat ze zonder geldige reden niet van de school mogen wegblijven. Afwezigheden van méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen (of na vier afwezigheden wegens ziekte) moeten d.m.v. een medisch attest gewettigd worden. Voor andere afwezigheden volstaat de afwezigheidskaart, ondertekend door de ouders of de personen die de leerling wettelijk of feitelijk onder hun hoede hebben. Voor bijzondere afwezigheden is een schriftelijk akkoord van de directie vereist. Kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen leerplicht is, niet gewettigd worden door medische attesten. Het is echter wel wenselijk dat de ouders de school informeren omtrent de afwezigheid van hun kind. Levensbeschouwing Bij de eerste inschrijving van een kind in de lagere afdeling (vanaf het eerste leerjaar) is het gezinshoofd ertoe gehouden bij getekende verklaring te kiezen welke godsdienstcursus of cursus in de niet-confessionele zedenleer zijn of haar kind zal volgen. Hiertoe zullen alle leerlingen uit het lager, die voor het eerst onze school bezoeken, bij de start (september), een formulier meekrijgen. De kinderen van het derde kleuter, kregen dit formulier mee in juni. Gelieve deze verklaring ingevuld en ondertekend via uw kind terug te bezorgen. De gemaakte keuze blijft gelden voor het hele schooljaar. Ouders van de leerlingen uit het tweede of hoger leerjaar die hun keuze wensen te veranderen, moeten daartoe zelf aan de directie een formulier vragen, dat ze terug bezorgen binnen de eerste 8 kalenderdagen van het nieuwe schooljaar. Ouders die vrijstelling van godsdienst wensen, moeten daartoe een gemotiveerde brief schrijven aan de directie. Naamtekenen kledij Elk jaar blijft de school met heel wat kledij zitten die door niemand wordt opgevraagd. Anderzijds vinden heel wat kinderen hun eigendommen niet terug. Daarom doen wij een dringende oproep om: - kostbare voorwerpen (kettingen, horloges,…) thuis te laten - kledingstukken, boekentassen,brooddozen,… te naamtekenen Bij de zwembeurt worden wekelijks horloges, kettinkjes,… verloren. Thuislaten a.u.b.! 18


Drankjes Dagelijks kunnen de kinderen naar keuze een brikje A-melk (€ 0,25) een flesje halfvolle chocomelk (€ 0,30), een brikje drinkyoghurt (€ 0,40) of een eco-(sinaas) appelsap (€ 0,45) verbruiken. De leerlingen betalen telkens voor een hele maand. Mogen wij beleefd vragen zoveel mogelijk de drankjes van de school te verbruiken. Prijs/kwaliteit kan niet verbeterd worden! Snoepen Snoepen onder welke vorm ook, is verboden. Vooral het kauwen van kauwgom wordt niet geduld. Een stuk fruit of een droge koek kan je gerust met je kind meegeven. We hopen dat wij hierbij op de medewerking van de ouders mogen rekenen, ook bij verjaardagen. Daarenboven willen we het eten van fruit promoten en daarom is het voortaan: woensdag – fruitdag ! Dan vragen we dat alle kinderen een stuk fruit eten i.p.v. een koek.

Sport op school Turnen Voor de turnlessen beschikken de kinderen best over een wit T-shirt met het embleem van de school, een groen turnbroekje, bij voorkeur witte turnpantoffels en een turnzak. Het T-shirt kan aangekocht worden aan € 9. Voor een turnbroek betalen zowel de jongens als de meisjes € 9 (andere kwaliteit en elastisch). Dit alles wordt gepast en besteld bij de eerste turnles bij Mr. Dirk. Betalen gebeurt via de maandelijkse factuur.

Zwemmen Wekelijks krijgen de leerlingen hun zwembeurt in het stedelijk zwembad van Menen. Het is de bedoeling dat elk kind vanaf het derde leerjaar goed kan zwemmen. Wij dringen dan ook sterk aan om slechts bij uitzondering (mits een schriftelijke verklaring van de ouders) het zwemmen te verzuimen. Sinds 1 september 2000 krijgt elk kind het recht op één schooljaar gratis zwemmen. Dit geldt voor onze school in het zesde leerjaar. Prijs per zwembeurt: € 1,70.

Sportactiviteiten Geregeld kunnen we deelnemen aan sportactiviteiten, georganiseerd in de regio. Reeds twaalf opeenvolgende schooljaren behalen we het embleem van sportieve school en dit op het hoogste niveau. Deze activiteiten vinden meestal plaats op woensdagnamiddag. (Zie blz. 33) 19


Leerlingvolgsysteem en rapportering Reeds vanaf het instapklasje beschikken wij over een kleutervolgsysteem, waarin wij nauwgezet de ontwikkeling en evolutie van elke kleuter opvolgen. Dit volgsysteem wordt vanzelfsprekend doorgegeven en verder uitgewerkt in het lager. Bedoeling is een zo volledig mogelijke en doordachte rapportering opstellen van elk kind en dit door te spelen naar de ouders, via huisbezoeken, openklasdagen, rapportennamiddagen, heen- en weerschriften, aparte afspraak met de titularis, info-avonden,‌ Er zijn twee uitgebreide rapporten: - het winterrapport: 1ste en 2de leerjaar: januari vanaf het derde leerjaar: december - het zomerrapport (GORK-toetsen, eigen toetsen verbonden aan de handboeken, diocesane proeven en voor het 6de leerjaar O.V.S.G.-toetsen) De rapporten geven niet alleen cijfergegevens weer, maar ook een uitgebreide beoordeling. Tussendoor worden kortere evaluatiemomenten ingebouwd: - het herfstrapport - het krokus- en/of lenterapport Pesten op school Onze school wil zoveel als mogelijk alle vormen van pesterijen bannen. Hiervoor vragen wij echter uw volle medewerking, Als uw kind gepest wordt, neem dan het probleem ter harte en verwittig tijdig de klastitularis. Wacht niet te lang! Indien het probleem niet opgelost raakt, kan u altijd contact opnemen met: directie: Dhr. Philippe Vanlangendonck

056/ 41 72 67 of 0479/75 20 20

ZorgcoĂśrdinator Mevr. Marleen Houthaeve 0498/ 08 28 07

Verzekering De kleuters en leerlingen zijn verzekerd tegen alle ongevallen op school en langs de normale schoolweg op aanvaardbare tijdstippen voor en na de school. Uiteraard zijn ook de kinderen die meerijden met de schoolbus verzekerd. Beschadiging of verlies van waardevolle voorwerpen, gestolen fiets, gescheurde kledij,‌ worden niet vergoed. (Dus waardevolle voorwerpen thuislaten en fietsen sluiten a.u.b.!) Alleen voor gebroken brillen kan een kleine schadevergoeding bekomen worden.

20


Werkwijze bij een ongeval: Het ongeval melden op het bureel van de school. De secretaresse vult een ongevallenaangifte in. De ouders vullen het rekeningnummer aan en laten de achterzijde van de aangifte door de dokter invullen. Het volledig ingevulde formulier wordt zo spoedig mogelijk terugbezorgd aan de school. Wij sturen dit op en vanaf dan is onze taak af. Een paar weken later ontvangen de ouders een bevestigingsformulier voor de ongevallenaangifte. Daarbij steken twee formulieren: - melding van de gemaakte dokters- en apotheekkosten (het dubbel van de ziekteverzekering voldoet) - genezingsattest: afhalen bij de dokter. Beide formulieren zelf opsturen naar de verzekeringsmaatschappij. Enkele weken later wordt uw persoonlijk aandeel in de dokterskosten gestort op uw zichtrekening. Gratis schoolmateriaal Met ingangsdatum van 1 september 2007 moeten de materialen die nodig zijn voor de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen gratis ter beschikking gesteld worden aan de ouders met kinderen in het kleuter- en lager onderwijs. De school stelt de materialen in voldoende mate ter beschikking. Dit betekent echter niet dat dit materiaal voor elke individuele leerling moet aanwezig zijn. Volgende materialen zijn verplicht aanwezig op school: spelmateriaal, bewegingsmateriaal, toestellen, klimtoestellen, rollend en/ of glijdend materiaal, boeken, kinderliteratuur, kinderromans, zakrekenmachine, passer, globe, atlas, kompas, kaarten, informatiebronnen, infobronnen, tweetalige alfabetische woordenlijst, muziekinstrumenten. Volgende materialen worden verondersteld in voldoende mate aanwezig te zijn en staan in functie van het nastreven en/ of bereiken van ontwikkelingsdoelen en eindtermen. De school beslist op basis van haar pedagogisch project welke materialen zij wenst te gebruiken. Deze materialen zijn: schrijfgerief, tekengerief, knutselmateriaal, constructiemateriaal, planningsmateriaal, leer- en ontwikkelingsmaterialen, handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes, fotokopieÍn, software, informatieen communicatietechnologisch (ICT) materiaal, multimediamateriaal, meetmateriaal. Niets belet echter dat uw kind (kinderen) bepaald schoolmateriaal zelf meebrengt (meebrengen) zoals bijvoorbeeld een map van hun favoriete club of idool, ‌

21


Maximumfactuur - Scherpe maximumfactuur: Niet OD/ET activiteiten tijdens de schooluren: bijv. toneelbezoek, boswandeling, eendaagse schoolreis… Ook verplichte niet OD/ET-materialen: bijv. verplicht tijdschrift. Bedrag: kleuter: max. € 20 per ll. per schooljaar. lager: max. € 60 per ll per schooljaar. - Minder scherpe maximumfactuur: Meerdaagse extramuros (nooit verplicht!!): bijv. bosklas, sneeuwklas, zeeklas… Bedrag: kleuter: max. € 0 volledig lager onderwijs (over de 6 jaren): max. 360 per ll. In- en uitgang van de school. De ingang van de kleuterafdeling is het poortje langs de achterkant van de school (aan de schooltuin) en niet langs de kinderopvang! Mogen wij beleefd vragen om zowel in de kleuterafdeling als in de lagere school, de lesuren te respecteren. Te laat komen of te vroeg afhalen stoort elke keer weer het onthaalmoment, het afscheid of elke les in de lagere afdeling. Dit is zeker niet prettig, noch voor de leerlingen, noch voor de leerkrachten. Wij willen wel alle ouders steeds vriendelijk onthalen en zijn altijd bereid tot het verschaffen van inlichtingen en tot een gesprek, maar dan liefst op een gepast moment of na afspraak. Netheid Wij besteden bijzonder veel aandacht aan een nette schoolomgeving. Daarom staan op alle speelplaatsen en in de schoolomgeving groene vuilnisbakken. Maak er gebruik van! Selectief verzamelen wij het karton en papier, blikjes, brikjes, batterijen, lege inktpatronen … Wij vragen van uw kant, beste ouders, lichamelijke zindelijkheid en netheid van uw kinderen. I.v.m. de hardnekkige en dus af en toe de kopopstekende luizenplaag, vragen wij u geregeld een onderzoek in te stellen en indien uw kind inderdaad meewonertjes heeft, het correct te behandelen. (informatie via folder, te verkrijgen op school, bij alle dokters en apotheken) Controleer ook grondig de kledingstukken(mutsen, sjaals,…) en het beddengoed. Het is schadelijk de haren van je kind preventief te wassen met een antiluizenshampoo. Het maakt die vervelende diertjes alleen maar sterker en irriteert ook de hoofdhuid.

22


Extra-muros-activiteiten Geregeld gaan de kinderen ook buiten de school ergens op bezoek. Dit kan naar het park, de kinderboerderij, een bezoek aan de stad, een bezoek aan een fabriek of monument, vervoer naar het zwembad voor het kleuterzwemmen, de sportactiviteiten op woensdagmiddag,… Iedere klas komt tijdens het schooljaar zeker enkele keren aan de beurt. Voor dergelijke extramuros-activiteiten geldt de volgende regel: de verbruiker betaalt. Traktaat op verjaardagen Jarig zijn is een gezellige gebeurtenis en daarbij hoort vaak trakteren op school. Daar hebben wij natuurlijk niks op tegen. Hoe dan ook, met of zonder traktaat, uw kind wordt die dag door ons speciaal in de kijker geplaatst. Helaas wordt er echter te vaak op snoep getrakteerd. Mogen wij vragen uw kind geen snoep te laten meebrengen, maar het bij een kleinigheidje of een stuk fruit te houden. Er zijn tegenwoordig gelukkig veel gezonde traktatiemogelijkheden. Wij hopen dat u hiermee rekening zult houden en ons wilt helpen om de zoetigheid buiten de schooldeur te bannen. een greep uit de alternatieve traktaten: - Vele leerkrachten hebben reeds een boeken- of CD-romlijst in de klas. U kiest een boek of CD-rom uit die lijst en uw kind schenkt dit aan de klas t.g.v. zijn/haar verjaardag. Het spreekt vanzelf dat er eerst wat rond dit boek of die CD-rom gewerkt wordt en… op deze manier wordt de klasmediatheek aangevuld. - Plakje cake - Stuk fruit - Zelfgemaakte popcorn - Een appelflap - Een ijsje - Een fruitbrochette - Een uitstap naar b.v. de brandweer - …… Laat als ouder je fantasie maar de vrije loop! Hierbij een leuke site met zeer veel schitterende ideeën: http://members.home.nl/kittynl/Traktatieideeen.html Noot: Op onze school zitten er ook kinderen met suikerziekte of voedings-en/of kleurstofallergie. Een traktatie kan dan voor hen soms minder geslaagd zijn. Er zijn echter genoeg mogelijkheden om ook deze kinderen mee te laten delen in de feestvreugde. Informeer eens bij de leerkracht wanneer uw kind jarig is! Toedienen van medicijnen Kinderen die medicatie moeten nemen op school laten daarvoor het formulier invullen en ondertekenen door de huisarts en de ouders. De leerkrachten zullen geen medicijnen meer toedienen als er geen document werd ingevuld. Ieder kind krijgt bij de start een dergelijk formulier mee naar huis.

23


Computer-typlessen Vanaf het vijfde leerjaar krijgen de kinderen de kans om blind te leren typen op de computer en dit elke maandag- en donderdagmiddag. Verdere inlichtingen volgen via Mevr. Theys Lies. Betalen van de rekeningen Alle afrekeningen gebeuren via maandelijkse facturatie. De facturen worden opgemaakt op het einde van de maand en moeten betaald worden tegen de tiende van de maand die erop volgt. Mogen wij er nogmaals op aandringen de facturen stipt te betalen. Bij problemen van betaling zijn we altijd bereid om samen met u naar een oplossing te zoeken.

Enkele tips voor een veilige schoolstart. A. Inkom via parking sporthalle: 1. Parkeer enkel op de toegelaten stroken! Dus NIET: - aan de trappen van de sporthalle - op de ruimte voor de schoolbus (wij parkeren toch ook niet voor een garage) 2. Alle kinderen worden verondersteld steeds een hesje aan te hebben. Ook wie gebracht wordt met de wagen. Het gevaar loert reeds bij het uitstappen. 3. Alle kleuters komen naar school via de achterdeur en niet via de opvang. 4. Kinderen worden steeds opgehaald via de achterdeur. Kleuter 1 wacht op de ouders in de klas. Kleuter 2 en 3 staan in de opvang (wel binnenkomen via achterdeur!!) Lagere afdeling in de groene serre. Zo wordt het veiliger voor de rijen en vooral voor de fietsers die de school verlaten. Indien het op de parking heel druk is, wacht dan gewoon tot iemand die zijn kind is komen afhalen, wegrijdt. Uw wachtende kinderen zijn veilig en wel op school. (Kinderen met de fiets of te voet kunnen uiteraard wel nog afgehaald worden aan de groene poort.) Eenmaal per maand zullen we i.s.m. de politie nagaan of de goede parkeergewoonten nageleefd worden. Je zal ons herkennen aan onze hesjes. Bij fout parkeren vragen we u vriendelijk om een ander plaatsje op te zoeken. B. Inkom via de Hospitaalstraat: Gelieve niet aan de berm te stoppen. Dit brengt de voetgangers en de fietsers in gevaar. Het zorgt ook voor heel wat hinder bij het overige verkeer. Waarom niet het volgende proberen: Aan de “Astoria� inslaan en uw kind laten uitstappen. Uw oogappel kan veilig alleen naar het zebrapad, waar onze verkeersbrigadier hem of haar helpt oversteken. 24


IH H

INTERHORO AFWERKINGSTECHNOLOGIE SYSTEEMPLAFONDS & SCHEIDINGSWANDEN VCA GECERTIFICEERD BEDRIJF

Lauwbergstraat 230 • 8930 LAUWE Tel. 056/41.31.16 - Fax 056/41.99.03 Web www.interhoro.be • Mail info@interhoro.be


Een tip: ben je met meerderen uit een zelfde buurt, dan kan carpooling interessant zijn…

We delen in de vreugde, bij de geboorte van: Jules Nuytten ° 02-08-2009, kleinzoon van Mr. Arnold, godsdienstleraar We leven mee met de getroffen families, bij het overlijden van: Jongeheer Daimian Dekyvere ° 28-09-1991 + 20-06-2009, oud-leerling De heer Luciaan Ameye ° 31-12-1918 + 24-07-2009, grootvader van juf Sophie Ameye (K3B) Mevrouw Thérèse Deman ° 13-06-1940 + 28-07-2009, grootmoeder van Jari Wacguenaire (L6B) De heer Thierry Ghyselinck ° 03-09-1977 + 01-08-2009, oom van Indra Leuwers (L4A) De heer Johnny Derumeaux ° 09-11-1947 + 04-08-2009, grootvader van Jessy (L6B) en Jason (L2B) Dewildeman De heer Julien Mommerency ° 07-01-1928 + 30-08-2009, schoonvader van juf. Ann Dewilde (K2A) 25


Zoals u reeds meermaals vernomen hebt in de media zouden er de komende maanden mogelijks een groot aantal personen kunnen besmet worden met het virus van de Mexicaanse griep.

Als school zullen wij onze uiterste best doen om de meest prioritaire regels toe te passen om op deze manier het virus zoveel als mogelijk buiten onze schoolmuren te houden. Er zal gepoogd worden om de kinderen goed hun handen te laten wassen telkens wanneer dit noodzakelijk is (vb. net voor het middagmaal, …). Daarnaast voorziet het stadsbestuur zo vlug mogelijk een aantal bussen die ter hoogte van de refter aan de muur zullen bevestigd worden, om te handen te ontsmetten voor de leerlingen aan tafel gaan. Op school hangen een aantal affiches waarop de voornaamste maatregelen vermeld staan. Deze bewustmakingscampagne is belangrijk omdat, wie de vijf eenvoudige hygiënetips in acht neemt, zichzelf extra beschermt tegen een besmetting met de griep. Mogen wij ook vragen om volgende tips ook thuis zo veel mogelijk toe te passen. De vijf tips zijn: a. b. c. d. e.

handen regelmatig wassen; een papieren zakdoekje gebruiken bij het niezen; dat zakdoekje weggooien; mond en neus bedekken wanneer je geen zakdoekje hebt; thuisblijven als je ziek bent.

Wanneer we met z’n allen voldoende aandacht geven aan deze hygiënetips hopen wij dat het virus niet zo’n grote vaart gaat nemen. Alvast bedankt voor de medewerking.

26


27


WWW ARTEXX BE WWW.ARTEXX.BE

D A M E S

I

H E R E N

I

K I D S

I

www.deliriumest.be

have more fun, have more

L I N G E R I E

Schonekeerstraat 183a - Lauwe • Tel 056 41 81 47 • Openingsuren: ma: 13u30-18u30 • di-vr: 9u-12u & 13u30-18u30 • za: 9u-18u

ConXioN We build smiles on IT

ConXioN bvba Hoogstraat 134 8540 Deerlijk Tel : 056/73.11.21 Fax : 056/73.11.20 info@conxion.be www.conxion.be

ITour is domain!


28


IN DE GBS (2X) WAAR NAAR SCHOOL GAAN TOF EN LEERRIJK IS IN DE GBS (2X) SPELEN KAN EN DE SFEER IS HIER NIET MIS HET IS ALWEER ZOVER DE VAKANTIE IS GEDAAN SPELEN, LACHEN, REIZEN… WE KUNNEN ER WEER TEGENAAN WE TRAPPEN MET DE VOETEN WE STAAN AL HELEMAAL KLAAR LEZEN, REKENEN, SCHRIJVEN… STRAKS DOEN WE HET ALLEMAAL! IN DE GBS (2X) WAAR NAAR SCHOOL GAAN TOF EN LEERRIJK IS IN DE GBS (2X) SPELEN KAN EN DE SFEER IS HIER NIET MIS STEL JE NOU EENS VOOR WAT WIJ IN ‘T 2DE DOEN TOT 100 LEREN TELLEN EN HUISWERK BOVENDIEN! MOOIE LESJES LEZEN SEIZOENEN IN WERO GELUKKIG NOG VEEL SPORTEN EN ZWEMMEN, JOEPIE OO! IN DE GBS….. BINNEN DE VIJF WEKEN VERTREKKEN WIJ NAAR KEMMEL SAMEN MET HET VIERDE JAAR ’T WORDT EEN HELE TOFFE WEEK WE LEREN ER EN SPELEN MAKEN ER VEEL VRIENDEN BIJ WE ETEN ER VEEL LEKKERS WAREN JULLIE ER MAAR BIJ 29


IN DE GBS… IK ZIT NU IN HET VIERDE EEN JAARTJE BIJ DE JUF WE GAAN BEWEGEN ONS HELEMAAL GEVEN HET WORDT ECHT BEREFIJN OP BOSKLAS NAAR DE LORK DAAR ZAL HET HEEL LEUK ZIJN WE GAAN VEEL SPELEN ONS NIET VERVELEN HET WORDT DAAR REUZEFIJN IN DE GBS… TOEN IK DEZE MORGEN UIT MIJN DROMEN WERD GEWEKT HET IS DE EERSTE SCHOOLDAG SPRING NU MAAR UIT JE BED HET IS GEDAAN MET FEESTEN EN UIT MET ALLE PRET WE GAAN NU NAAR HET VIJFDE DAT IS EEN GOEDE ZET IN DE GBS… WIJ VAN ’T ZESDE LEERJAAR ZIJN DE OUDSTEN VAN DE SCHOOL WE GAAN HIER HEEL VEEL LEREN BIJ ONZE LEUKE JUF WIJ ZIJN DE GROTE BUDDY’S EN DE COOLSTEN VAN DE SCHOOL OP ’T EINDE VAN DIT SCHOOLJAAR ZEGGEN WIJ DE SCHOOL VAARWEL IN DE GBS…

30


' T GOE LEVEN Lauwbergstraat 51 - 8930 LAUWE - Tel.: 056 42 40 01

OFFICIEEL LOTTO-centrum SUBITO - PRESTO - WIN FOR LIFE - SPEL 21 WIJNEN - LIKEUREN - TABAKSWAREN VOLLEDIG ASSORTIMENT SNOEP TELEFOONKAARTEN GESCHENKARTIKELEN VOOR KINDEREN: Samson en Gert / Plop / Piet Piraat / Winnie the Pooh / Musti / K3 / Nijntje / Bob De Bouwer / Spring / Pucca / Winx

BVBA

SPYCKERELLE JAN verwarming - sanitair buisleidingen in staal, kunststof en inox erkend brandtechnieker industrie - privé

Lauwbergstraat 241 - 8930 LAUWE

tel. : 056/41 64 41-fax 056/40 26 35-gsm :0475/73 76 04


31


32


Zoals elk jaar zijn er op vele woensdagnamiddagen sportactiviteiten. Een overzicht:

Woensdag Woensdag Woensdag Woensdag Woensdag Woensdag Woensdag Woensdag Woensdag Woensdag Woensdag Woensdag Woensdag Woensdag Woensdag

16 september 23 september 30 september 7 oktober 21 oktober 28 oktober 18 november 25 november 13 januari 20 januari 3 maart 24 maart 28 april 19 mei 26 mei

lopen Menen lopen Menen lopen Lange Munte lopen Don Bosco unihockey lopen Wevelgem zwemmen Menen netbal minivoetbal minivoetbal trefbaltornooi zaalvoetbal rolschaatsen zwemmen estafetteloop

L3 L1 L3 L3 L5 L3 L5 L4 L5 L5 L3 L3 L1 L3 L1

– L6 – L6 – L6 – L6 – L6 – L6 – L6 –L6 – L6 – L6 – L4 – L4 – L6 – L6 – L6

Zoals je merkt een hele waaier aan activiteiten. De kinderen zullen steeds tijdig een uitnodiging krijgen van meneer Dirk. Meestal worden de kinderen heen en teruggebracht met de schoolbus. Soms vragen we ook vrijwilligers om te helpen vervoeren en (of) te begeleiden. Wie zich geroepen voelt kan steeds zijn naam opgeven aan meneer Dirk. 33


 

 

                     

     

  

     

     

  

  

  

          

  

   

   

                   

GBS - SEPT 2009  

SCHOOLKRANT

GBS - SEPT 2009  

SCHOOLKRANT

Advertisement