__MAIN_TEXT__

Page 1

MENS I LEVER Vi er mere end 60 dedikerede advokater og juridiske medarbejdere, der løser alle juridiske opgaver og udfordringer, så du og dine kan koncentrere jer om at leve livet.

Vi møder jer, hvor I er, når vi hjælper ved testamente, ægtepagt, dødsboer, arvesager, skilsmisser, fremtidsfuldmagter og når vi tager os af jeres boligkøb og -salg.


VI FJERNER BØVL OG BESVÆR I TR AVLE MENNESKERS LIV • Familieret

• Erstatningsret

• Arveret

• Skilsmisse

DreistStorgaard er Region Sjællands største advokatvirksomhed. Vores mere end 60 medarbejdere er fordelt på kontorer i Køge, Næstved og Sorø med hovedkontoret placeret i Køge.

privatretlige områder. Fra arveret, fremtidsfuldmagter og dødsboer over skilsmissesager og ægteskabspagter til boligkøb og -salg. Vi møder dig, hvor du er, og vi tager altid udgangspunkt i din situation og dit liv for skabe den bedst tænkelige løsning for dig.

Vi er et full-servicekontor med stærke kompetencer inden for alle privatretlige forhold. Vores advokater, advokatfuldmægtige, juridiske sagsbehandlere mv. er sat i verden for én ting: At give dig og dine størst mulig ro i kulissen bag det gode, travle liv. Vi yder juridisk rådgivning til privatpersoner inden for alle

Vores arbejde bygger altid på fire værdier, som vi har bygget hele vores advokatvirksomhed op omkring: Kvalitet, tilgængelighed, engagement og hurtighed. Når vi sætter barren højt, når vi er der for dig som klient,

• Køb og salg af bolig

når vi præsterer 100 procent, og når vi arbejder hurtigt, så løser det dine udfordringer og får dig hurtigt videre i livet.


“Det er meget tilfredsstillende at yde juridisk bistand til mennesker i udfordrede situationer.”

SVEND-AAGE DREIST HANSEN PARTNER, ADVOKAT (H)

“God jura handler også om at forebygge bøvl og besvær.”

VI TROR PÅ OG ARBEJDER FOR

SØREN STORGAARD PARTNER, ADVOKAT (L)

RETFÆRDIGHED OG RIMELIGHED, NÅR VI R ÅDGIVER VORES KLIENTER

“Vi bliver ved på dine vegne – indtil retfærdighed og rimelighed sker fyldest.”

STEFAN SCHWÆRTER PARTNER, ADVOKAT (H)


FAMILIE- OG ARVERET Familie- og arveret handler om at passe godt på hinanden og om at forebygge konflikter i familien. De færreste familie- og arveretssager kan løses med jura alene. Vi har gennem årene ydet juridisk bistand og rådgivning i tusindvis af familiesager.

Vi er altid opmærksomme på, at der kan være hensyn, rettigheder og forpligtelser, som rækker ud over lovgivningen. Derfor er vi ikke bare grundige jurister, når vi arbejder med familie- og arveret; vi bringer også vores naturlige menneskelighed og personlige erfaring i spil. Det har vi erfaring for, skaber bedre løsninger.

• • • • • • • •

Testamenter Ægtepagter Samejeoverenskomst Bodelinger og dødsbo Ægteskabssager Forældremyndighedssager Skilsmisse/bodeling Fremtidsfuldmagter


ERSTATNINGSRET Kommer du i en situation, hvor du overvejer en eller anden form for erstatning, er vi med dig fra start til slut. Det kan fx handle om fast ejendom, arbejdsskade, trafikulykke eller forsikringssager. Det første vi gør er at skabe og give dig overblik over situationen. Dernæst arbejder

vi målrettet på at begrænse dit tab. Og endelig formulerer vi en klar strategi for, hvordan sagen skal forløbe og ikke mindst bringe dig godt videre. Vi forsøger altid først at gå dialogens vej i sager om erstatningsret. Lykkes vi ikke med det, er løsningen at føre en retssag, hvilket vi også kan hjælpe dig med.

• Erstatning ved køb og salg af fast ejendom • Erstatning vedr. tilstandsrapport o. lign. • Erstatning vedr. ejerskifteforsikring • Erstatning ved arbejdsskade • Erstatning ved trafikulykker, herunder forsikring • Alle andre erstatningsog forsikringssager for private


SKILSMISSE Mange skilsmisser er forbundet med følelser som stress, bekymring, frustration, nervøsitet og somme tider vrede. Derfor er det ofte en sær­ lig god idé at søge juridisk bistand for at komme godt videre, og for at skilsmissen munder ud i en konkret løsning, hvor du er bedst muligt stillet – juridisk, økonomisk og personligt. Vi tager udgangspunkt i dig og dine behov i vores rådgivning, og vi fører din sag, hvis dialogens veje ender blindt.

• • • • • •

Separation og skilsmisse Bodeling Forældremyndighed Samkvem med børn Børnebidrag Rådgivning efter skilsmissen

Vi ved fra de hundredvis af skilsmissesager vi har ført, samt fra den juridiske rådgivning vi har ydet under skilsmisser, at det for de fleste er en stor lettelse at overlade ansvaret for juraen til eksperter. Så kan man i stedet koncentrere sig om følelsesmæssigt at komme godt videre efter en skilsmisse.


Køb Vi bistår ca. 400 boligkøbere hvert år. Vi hjælper også gerne dig trygt og troværdigt gennem hele processen med boligkøb.

Salg Skal du sælge, står vi også klar – og endda til ca. en fjerdedel af den pris, den traditionelle ejendomsmægler tager.

KØB OG SALG AF BOLIG Det hører til en af livets største beslutninger at købe andels- eller ejerbolig. Vi har bistået i tusindvis af boligkøb for at sikre klienter som dig, at alt går efter bogen og alle potentielle overraskelser bliver fejet af vejen. Det er vigtigt at huske på, at ejendomsmægleren er sælgers repræsentant. Som køber er det derfor betydningsfuldt at være professionelt repræsenteret i bolighandlen. Vi er 100 procent uafhængige og kan derfor yde dig 100 procent troværdig og kompe-

tent rådgivning. Vi gennemgår alle dokumenter i forbindelse med dit køb af bolig – skøde, tilstandsrapport, energirapport, forsikringspapirer osv., så du kan koncentrere dig om drømmene for din nye bolig. Vi bistår dig også i dit boligsalg – til en fjerdedel af den pris den traditionelle ejendomsmægler tager. Vores salær ligger på 19.995 kr., og vi sælger boliger på hele Sjælland, herunder i hovedstaden.

En traditionel ejendomsmægler tager typisk omkring 80.000 kr. for et helt normalt og uproblematisk boligsalg. Vi gør det for 19.995 kr. Den eneste forskel er, at du selv skal vise din bolig frem for potentielle købere. Hvis du synes, det med fremvisning er lidt besværligt, så gør vores erfarne ejendomsmæglere det for dig mod en mindre ekstrabetaling.


RING, NÅR DER ER MERE BØVL OG BESVÆR I DIT LIV, END GODT ER.

Køge Bag Haverne 32 - 50 4600 Køge Tlf.: 5663 4466 koege@dreiststorgaard.dk www.dreiststorgaard.dk

Næstved Garnisonsvej 2 4700 Næstved Tlf.: 5575 0070 naestved@dreiststorgaard.dk

Sorø Energivej 3 4180 Sorø Tlf.: 2343 9057 soroe@dreiststorgaard.dk

Profile for dreiststorgaard

DreistStorgaard privat brochure  

DreistStorgaard privat brochure  

Advertisement